2016.10.22 per Lietuvos Radiją kalbėjo filosofas Kęstas Kirtiklis, kad dėstytuvai ir mokiniai ("studentai") vengia siūlyti kas turėtų būti Švietimo ministru, vengia liautis blogai dirbti, nori tik didesnių algų ir nieko nekeisti, svajoja tik mokintis užsienyje.
Štai kaip jis "sukirto", "sukapojo" tuos dėstytuvus... ore.
Deja, jis neminėjo jokių vardų ir sakė, kad nežino ką reikia daryti.
Jei viskas blogai, tą ir reikia daryti: uždaryti visus universitetus ir išvaryti žmones mokintis į užsienį.

Neuždarykime tik gerus universitetus, kurių jų mokiniai siūlytų neuždaryti. Tik ir tuos mokinius reiktų tikrinti, ar jie nėra apsimetėliai, lengvo gyvenimo ieškotojai.
Man gydytojų mokiniai ("medicinos" "studentai") sakė, neva juos gerai mokina.

Universitetai varžosi dėl "krepšelių" ne dalykiškai. Mokina visų laikų didžiausią (rekordinį) amatų (programų) skaičių: 1500.
2017.07.27 MOSTA paskelbė, kad ¼ žmonių, kurie baigė aukštąjį mokslą, dirba kam jo nereikia: virėjais, sargais, apskaitininkais... Gal tie nemokšos dirba ir pačioje toje įstaigoje. MOSTA yra valdžios samdiniai, apsimetėliai. Žiūrėk nuorodą sąraše žemiau.

Vieninteliai visuomeniški ir pilietiški iš Kauno dėstytūvų buvo kažkada KTU profesorius G. Merkys ir Valdžios Padų Laižytojų Universiteto (VDU) profesorius A. Butkus.
G. Merkys gynė teisingumą, pertvarkas. Jį už antikorupcinę drąsą KTU rektorius, plagijatorius Baršauskas teisiškai sudorojo. Dauguma dėstytojų drebėjo iš baimės. Neužstojo.

Nuorodos:
"Bronislovo Burgio labdaros ir paramos fondas" (šalpa)
http://burgis.lt/labdaros-ir-paramos-fondas-tr
Žemaitis. Buvęs dėstytuvas. Šelpia mokinius. Nerašo nei ką, kaip, kiek, kada, kur.
Paramą skirsto kažkokie nusirašinėtojų KTU "gimnazijos" buvę mokiniai.

Patark jam šelpti dviračiais. Tada bus daugiau dingsčių reikalauti, kad valdžia mažintų geldų teises, daugintų dviračių teises.

http://burgis.lt/to-negali-buti-bet-yra
Nemini kada jis rašė Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjai Loreta.Zadeikaite@smm.lt. Ji privalėjo atsakyti per 20 darbo dienų. Neatsakė. O Burgis tik neįgaliai skėsčioja rankomis ir netaiso, nepaaiškina puslapio kaip jam skaitytojai siūlo.

http://burgis.lt/apie
Reikalauk šalinti užuominą į miegamąjį. - Ištvirkėlis. Ypač prie mokinių. Arba skelbsiu jį puslapyje kartu su panašiais:
http://andrius.saugokmedi.lt/mergujega

Burgis kiekviename puslapyje klaidingai skelbia nuorodą į Komjaunimo tiesą (Lietuvos rytas). Rašo neva jie yra "nepriklausomas šalies dienraštis". Reikalauk, kad pašalintų tą nuorodą ir skelbtų šitą mano nuorodą.

http://burgis.lt/nerijaus-maciulio-testas
Burgis skelbia Nerijų Mačiulį "ekonomistu" ir savo mokiniu. - Tą pliurpalių, bankininką, kurį nuolat televizorius rodo.
Ir vėl duoda nuorodą į žurnaliūgas iš Delfi. Reikalauk šalinti ir ją.
Ten jis klausia tavęs spręsti matematiką:
kiek mažiausiai kartų reikia plaukti 5 takeliuose, kad iš 25 plaukikų atrinkti 3 greičiausius ir nenaudoti laikrodžio?
Niekas neatsakė teisingai: 11. Štai tokie blogi dėstytuvai jūs mokina, šelpia ir "ekonimistai" valdo, apvagia. Dar jis ten be reikalo naudoja užsieninius, nelietuviškus žodžius.
1 kartą atrenki 3. Likusieji 20 visi turi susirungti su greičiausiais. Kitaip nėra kaip jų palyginti. Todėl iš kiekvieno karto 3 greičiausi turi plaukti vėl. Naujokams lieka tik 2 takai: 20/2=dar 10 kartų.
Aišku plaukikai nėra matematika. Jie kinta ir pavargsta. Todėl jokia matematika jų neaprašys.

Užduosiu ir aš matematiką: kaip teisingai rengti rinkimus? "Plaukikų" būdas ir dabartinė rinkimų tvarka netinka. Rinkimuose reikia pirmumo balsų. Reiktų ne 5, o 2 "takelių". "Plaukti" turi kiekviena varžovė su kiekviena. Kitaip balsai pasidalina. O reikia žinoti už kurią 1 varžovę balsuotų dauguma. Vienos varžovės rinkėja, gali rinkti ir kitą

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vilniaus-forumo-rezoliucija-del-aukstojo-mokslo-padeties-butina-is-esmes-ke
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
2009 metais atsirado "krepšeliai" mokėti už aukštąjį mokslą, nors rengėjai žinojo, kad jie neveiks.
Valdžios galias ir pareigas švietimo "politikoje" "nuomojasi" iš tarpinės valdiškos įmonės Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA). Ana elgiasi nepriklausomai nuo valdžios. Tikėtina, kad ją visai atiduos nevaldiškiems žmonėms, "prihvatizuos" (pavogs).

- 2016 metų nuorašas iš propatria.lt. "Propatria" iš esmės yra 1 Radžvilas - geras pliurpalius. Jis augina tokius pat jaunus pliurpalius studentus. Vieni išsipliurpia ir atkrenta, ypač, kai baigia mokslus ir palieka universitetą. Nuolat ateina kiti, naujokai... Taip ši organizacija lieka amžinai jauna, išskyrus jos vadovą.
Šis rašinys dalykiškesnis. Mažiau tuščių žodžių. Tikriausiai jį rašė ne vienas pliurpalius Radžvilas, o keletas dėstytuvų. Gal jis net neprisilietė prie šio rašto.
Bet ir jie nutyli vardus. Teks aiškinti man: tuometinis liberalas Švietimo ministras 2009 metais buvo kvailas ir piktas Gintaras Steponavičius.

Daug metų MOSTA vadovavo Jurgita Petrauskienė. 2016 metais, po rinkimų, ji tapo Švietimo ir mokslo ministre. Ji įdarbino ministerijoje buvusius bendradarbius. Dauguma jų neturi mokslo laipsnio, nedirbo dėstytuvais, jokio mokslo netyrė. Jie vis reikalauja be prasmės "optimizuoti" universitetus.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/gediminas-merkys.-aukstasis-mokslas-nureformuotas-destytojai-ir-tyrejai-sku
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Straipsnis "skystas". Nebent, rask ten vyriausybės pažadų sąrašą. Jis - ne būtinai naudingas. Nevykdė net to.
2012.12.13 Seimas patvirtino Komunisto Algirdo Butkevičiaus vyriausybės programą. Ji žadėjo naikinti "krepšelius". - Netęsėjo.
Dar ir 15% sumažino pinigus švietimui.
Ten profesorius Gediminas Merkys rašo apie mokslininko rentą. Atrodo, kad ji jau yra. Nežinojau. Ar visi ją gauna? Neva ją padarė, nes valdžia negalėjo mokėti algų. - Nesąmonė. Jei negali algos, tai negali ir rentos.
Jis gedina, kad rentą gauna visokie valdžios gyviai, o iš mokslainių ją ketina atimti.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rasa-cepaitiene.-universitetu-seselyje
Dar vienas "nuosprendis" Lietuvos švietimui. Jo nėra. Nes dauguma dėstytūvų negeba pasipriešinti gedimui. Nerašo vardų.
Rašo Vilniaus Universiteto darbuotoja Rasa Čepaitienė. Neaišku ar ji yra dėstytuvė, ar ji tebedirba ten. Dar, arba dabar ji dirba Lietuvos istorijos institute.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-budnikas.-budas-pasalinti-netinkama-destytoja-ismegintas-sovietmec
Dėstytuvai išvaro nepatogius dėstytuvus iš darbo. Nors, buvęs komunistas Povilas Gylys nemanau, kad yra geras dėstytuvas. Politikas tikrai blogas.
Kauno technologijos universitetas draudžia blogai kalbėti apie Universitetą. Įpareigoja vengti kalbėti. Siūlo mekenti. Įpareigoja sekti seklius.
Vieną TSPMI dėstytuvą Radžvilą studentai išvaryti prašo už tai, kad neigia Europos Sąjungą. Viena iš prašytojų yra sutdentė, kuri pati dirba Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje.
http://www.vdu.lt/lt/vdu-teises-fakulteto-metu-zmogus-remigijus-simasius/
Valdžios padlaižių Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pavadino nusikaltėlį Remigijų Šimašių Teisės fakulteto Metų žmogumi.

Ten nerašo, kad jie valdžios padus laižo nuolat.
2016.11.03 VDU viršininkas Juozas Augutis lindo į užpakaliuką dar 1 valdžiai: tiesiog Universitete šventė buvusio prezidento veplos Valdo Adamkaus gimtadienį.

2017.07.16 nusikaltėliai NŽT nubaudė rektorių Juozą Augutį ir keletą dėstytuvų už tai, kad užgrobė dalį Kauno botanikos sodo, valdišką žemę ir pasatė ten sau namus.
Ne patys pastebėjo, o tik kai tai sunkiai skelbė darbuotojai. Anie už tai nukentėjo. Skaityk Ramanausko pasaką žemiau.

Buvęs darbuotojas, gal dėstytuvas Jonas Ramanauskas prieš porą mėnesių apie tai rašė:

VDU yra žemgrobių, vagių, susidorotojų su mokslininkais, dokumentų padirbinėtojų universitetas. Net patsai prof. Egidijus Aleksandravičius priklauso žemgrobių gaujai. [Jis yra to universiteto "Academia cum laude" vadovas.] Dabartinis rektorius taip pat priklauso tai žemgrobių gaujai.
Universiteto valdančioji komunistinė gauja, su Komunistų partijos sekretoriumi, rektoriumi Vytautu Kaminsku užgrobė dalį Kauno botanikos sodo žemės. Tai Pabrėžos ir Vilties gatvių kampe.
Tie kas išviešino šitą reikalą spaudoje buvo "suėsti" ir gimtadinio proga išmesti iš darbo.
Vienas buvo tuo metu 14-os knygų ir 200 publikacijų autorius, mokslininkas, dendrologas. Teisme įrodė, kad tai buvo susidorojimas. Tai tokia akademinė tradicija.
Kitas buvo profsąjungos pirmininkas, 11-os knygų autorius. Sudarė tokias "sąlygas", kad pats išbėgo.

Universitetas siekė su manimi susidoroti. Nes mat (gal tikros priežasties nė nežino?) nesutikau su savo tiesioginio viršininko VDU KBS DKCH laboratorijos vedėjo dr. Jono Karpavičiaus pasiūlymu padidinti man atlyginimą iki pilno etato, o atlyginimo padidėjimo skirtumą jam gražinti.
Tai tada prasidėjo 7 metus trukusi ėdimo, naikinimo, susidorojimo procedūra, prie kurios (turiu dokumentus) prisidėjo ir prof. Aleksandravičius.
Man pačiam teko VDU universitetui iškelti 20 civilinių bylų.

Paskutinio teismo sprendimo gražinti į pirmines pareigas VDU taip pat iki šiol neįvykdė. VDU valdžiai teismo sprendimai, net Aukščiausiausiojo Teismo išaiškinti, negalioja.
VDU administracija, išlaužusi laboratorijos duris išvogė mano asmeninę mokslinę aparatūrą, knygas, išradimų aprašymus, kitas darbo priemones už 33000 Lt tų dienų kainomis.
Policiją surado išvogtą turtą VDU patalpose. Kreipiausi į prokuratūrą, teismą, tačiau rezultato neturėjau. VDU vagys yra apginti. Vagys vagius ir apgynė.
Nieko šite vagys negrąžino, nei per policiją, nei per prokuratūrą, nei per teismus.
Tai įrodo, kad VDU iki šiol yra valdoma vagių gaujos.

Daugumą iš 20 teismų laimėjau. O tuos kelis, kur nelaimėjau, tai teismai apgynė dokumentų klastotojus iš šito universiteto, neleido net iškviesti apklausai. O tai buvo VDU Kvalifikacinio komiteto profesoriai, 8 pavardės, tik 7 parašai.
Sudalyvavo apie 100 teisėjų iš kokių 750. Taigi imtis yra pakankama, kad padaryti patikimą išvadą: teismai už biudžeto pinigus naikina teisingumą.
Kada VDU vagys atiduos ką pagrobė ir sunaikino darbo vietą? Sąrašai yra Kauno Cenro policijos komisariate ir civilinėje byloje Kauno miesto apylinkės teisme.

Kartą buvo VDU KBS metinė atestacija. Buvo 18 mokslinės tarybos narių. Jie manęs 13:5 neatestavo. Rytojaus dieną, iš ryto, visus kartu 18 padaviau į teismą. Tai savo sprendima jie pakeitė. O man nieko keisti nereikėjo. Pamokinau kaip reikia atestuoti. Nes ketino susidoroti. Man nepatiko visi: ir kurie balsavo ir , ir prieš.
Atnešiau mokslinei tarybai 2 tomų ataskaitą. Su kolega ją padarėme. Mano kolega atestavo. Mano ataskaitos neatvertė. Tik mažu dešinės rankos piršteliu pakrapštė nugarėles ir pasakė: "Čia ne tas ko reikia". Jei nori neatestuoti, tai reikia atsiversti ataskaita, ją perskaityti ir motyvuotai sukritikuoti. Suprato, kad yra durniai.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/asta-lapinskiene.-kur-dingsta-valstybes-pinigai-kodel-ju-nuolat-truksta-auk
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Ten rašo Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) valdybos pirmininkė dr. Asta Lapinskienė.
40% pinigų valstybinės aukštosios mokyklos gauna iš Europos Sąjungos paramos (dovanų).
Lietuva pinigus sumažino 35% per 2009-2016 metus.
2014 metais Lietuva davė tiktai 54% kolegijų ir 61% valstybinių universitetų pinigų.
Europos Sąjungos vidurkis: 72%. Daug universitetų ten gauna 90%.
2017 metais universitetuose dirba 15896 žmonių.
Įmonėse, kurios juos valdo - MOSTA, SKVC, LMT, MITA - 319. Bet tie niekam nepavaldus "valdininkai" gauna 98 mln. €. - Pusę visų pinigų, kuriuos valdžia tariamai skiria mokslui.
Mokslą "infrastruktūrą" "gerina" taip: 2017 metais Lietuvos edukologijos universiteto valgyklą taisė už 500000 €. Nors ją ketina griauti ir statyti kažką naują jos vietoje. O paskui ir tą gal griaus... Nacionalinio vėžio instituto salę įrengs ir dar kažką veiks už 2,888 mln. €. Viso 2017 metais taip nereikalingiems kambariams švaistys 9 mln. €.
Ji mini, kad Valstybės Kontrolė rado iššvaistytus 1 mlrd. €. Tikrovėje rado, kad iššvaistė daugiau.

Ten nerašo, kad bendrus pinigus švietimui ir mokslui nedidina, o dažnai mažina.
2017 metais davė: 4,7 % nuo BVP.
2018 duos: 4,5 %.
Kažkokios tarptautinės organizacijos pataria duoti 6 %.

Švietimo Ministerija bei Seimo politikai tramdys bei uždraus dviratuotus vaikus, užuot tramdę geldomobilastus.

Lietuvos Mokykla

Kaip ir visko, vaikučių geriausi mokytojai: gatvė ir geldų parkavimas. Juos perkėlė tiesiai į mokyklą.
Vaikai pasiklysta, nebeatskiria kur pakliūvo: į mokyklą, ar į vairavimo. Kimba visai į kitus mokslus ir į kita mokslų suolą.
Tai šiurkščiai pažeidžia Andriuko dviratazmo įstatymo straipsnį Nr. 3.2.1.

Valdžia kuria vis naujus įstatymus, vis naujus dviračio apribojimus...
Andriuko įstatymas jau sukurtas:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Belieka vykdyti. Bet valdžia aršiai priešinasi. Šitaip platina teisinį nihilizmą. Jie užsispyrę taikosi sukurti kuo blogesnį įstatymą... Ir būtinai savo įstatymą...

Padaugėjus chuliganų-automobilastų, valdininkai drausmins ir tramdys dviratinį jaunimą. O kaltininkas - automobilastas - yra "šventa karvė". - Judinti nevalia. Švietimo Ministerija gyvulių nešviečia, o švietimą apie jų žalą nuslepia. Ministerija mokins vaikus dviratinio saugumo. Gal ir gerai... Bet įdomu kaip tai sulaikys automobilastą, nusprendusį vaiką pervažiuoti tyčia, ar netyčia? (Dažnai važiuoja tyčia.) Ir kodėl nebus daroma nieko, kad automobilastas taip nenuspręstų?

Šio veiksmo pasekoje mačiau paaugles teigusias neva važiuoti gatve jos negali, nes taip pasakė savivaldybė. Aš atkirtau, kad įstatymas joms nedraudžia. O savivaldybė skleidžia savivalę ir teisinį nihilizmą.
Primenu, kad Saugaus Eismo Automobilių Keliais įstatymas bei Kelių Eismo Taisyklės gatve važiuoti dviračiu draudžia iki 12 metų. Vietose pažymėtose "Gyvenamos zonos" ženklu (nepainiokit su gyvenvietės ženklu) amžius neribojamas. Pestieji "Gyvenamoje zonoje" turi pirmumą prieš transportą (tame tarpe prieš dviračius).
Aš nesakau, kad vaikai turėtų laikytis gyvenamų zonų ribų. Ypač, kad tų zonų beveik nėra. Jei galima vaikui eiti visur, turėtų būti leidžiama ir važiuoti dviračiu. Jie jau važiuoja (šaligatviais). Įstatymas jau draudžia. Bet dviratį retai kas gaudo, nes įstatymas yra kvailas. Jei taps kvailesnis, niekas nepasikeis.

Na o Seimo narė nusprendė išvis uždrausti važinėti dviračiais vaikams iki 14 metų. Šitaip ji kompensuoja išsilavinimo stoką, sužlugdytą bei uždraustą Lietuvoje švietimą, ir sužlugdytos policijos neveiklumą.

Šie laiškai bus taisomi bei papildomi. Todėl jie skirsis nuo pradinių raštų, kuriuos valdžia gavo.
Valdininkai bei politikė abu laiškus ignoruoja - savo veiklos netaiso. Ir aišku neatsako.

Turinys:
[...]Atviras laiškas Švietimo Ministerijai
Dėl vaikų mokinimo. Raginimas auklėti ir žaboti automobilastus.
[...] Atviras laiškas Seimo narei
Dėl busimo draudimo vaikams iki 14 metų važinėti dviračiu. Autorius: Andrius S. (ne Andriukas dviratukas).
[...] Mokytojai reikalauja nemokinti progomis
Nekalbėti vaikams apie politiką nei progomis, nei kitu metu. Tik beprasmiškai, nerūpėstingai švęsti tas politikos progas.
[...] Geriau mokinti neva nereikia
2015.03.31 Vilniaus Universiteto TSPMI dėstytuvas Žilvinas Martinaitis pastatė "vėžimą" priešais arklį. Todėl sako: arklio mokinti nereikia; tegul mokytą kvailį tempia vėžimas.
Tas institutas rengia paklusnius valdininkus.
Straipsnio gale duodu nuorodas į savo "trigrašį" apie niekines žinias, padėtį šalyje, kaip gelbėtis.
Lytiški (seksualūs) vaikai
2015.11.02 kažkas ištyrė, o televizorius ir radijas, net valdiški, paskelbė kvailystę: dauguma vaikų patyria patyčias dėl lytinės traukos (orientacijos).
Niekam nekeista, kad aptaria tyrimą, o ne jo pagrindą: vaikai bendrauja lytiškai, o gal ir santykiauja.
Kalbėjo ir mokinių sąjungos pirmininkė.
Gerai būtų, jei vaikai šieptų tuos vaikus, kurie tvirkina kitus vaikus. Taip būdavo Tarybiniais laikais. O dabar gal šiepia tuos, kurie netvirkina, ar neprisileidžia...
[...] KTU vadovavo 2-kartinis plagijatorius
Mokslo nėra
2016.05.25 Seime vyko konferencija "Inovacijų proveržis". Ten kalbėjo Mindaugas iš kažkokio eilinio nereikalingo naujo "centro" mokslui:
 • Per kažkurį laiką 3 kartus sumažėjo mokslininkų.
  3 kartus pagausėjo jų prižiūrėtojų valdininkų.
 • Mokslainis sugaišta 30% laiko rašyti "projektą", kad pinigus gauti. 30% - ataskaitą. O valdininkai vis išranda visokias naujas "programas" ir vis pamiršta senas, tokias kaip "Žinių visuomenė".
  Prie jų vis tenka taikytis.
 • Yra seni mokslainiai 60 metų. Yra jauni pagalbininkai 30 metų. Nėra vidutinio amžiaus vadovų.
 • Net ir tų pagalbininkų nėra daug, nes algos mažos.
 • Reikia siųsti kuo daugiau žmonių stažuotis į užsienį.
  Manau to reikia ne vien tam, kad ko pramoktų, bet ir kad pasidalinti pinigų naštą su kitom šalim. Tirti bendrai. Lietuvoje tirti dalį vieno reiškinio, o kitą dalį tirti kitur. Arba skirtingus mažesnius reiškinius - skirtingose šalyse.
  Juk maža Lietuva negali sutelkti viso įmanomo mokslo pas save.
 • Reikia ne vien taikomojo, o pagrindinio (fundamentalaus) mokslo.
 • Mokslo "slėnis" turi kainuoti ne 150 mln. Lt, o 15 mlrd. $.
 • Ribotas įrankių rinkinys tuose centruose riboja ir kėslus, ar net patį norą kaitalioti veiklą.
 • Jie greitai pasensta. Juos surašydavo prieš 5 metus. O kai sudėliojo taip, kad galima naudoti, jau jie paseno, reikia naujų.
  Manau tai rodo "centrų" žalą. Negalima jų steigti naujų. Jie turi vystytis esamuose, pamažu. - Kad įrangą gauti ir naudoti iškarto.
 • Dėl įvairių tokių aplinkybių ir kliūčių iš tų gausių naujų mokslo "centrų" nebus apčiuopiamos, greitos naudos.
Iš esmės jis "palaidojo" Lietuvos mokslą.
Švietimo Ministerijai
Autorius: Andriukas dviratukas
Data: 2007 balandžio 11
Šį laišką, arba nuorodą į jį galite siųsti ir patys: smmin@smm.lt

Sveiki,

Perskaičiau štai tokias jūsų ministerijos naujienas:
http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=1523
http://www.smm.lt/naujienos/pranesimai.htm?id=1427
Ministerija finansuoja penktokų dviratininkų mokymą ir pažymėjimų išdavimą

Viename iš naujineų puslapių internete prie tos pačios naujienos įdėjau savo komentarą, kurį cituoju žemiau.

Raginu švietimo ministeriją įgyvendint ir kitus mano įstatymo rašytus, bei nerašytus straipsnius. Visapusiškai propaguoti dviratį, ir neigti automobilį.
Padarykite dviratį būtina fizinio lavinimo dalimi.

Raginu ministeriją šviesti automobilastus pagal minėtus mano įstatymo straipsnius.

Komentaras:

Nesamonė kažkokia! Rupinates viskuom išskyrus automobilastų auklejimu ar žabojimu.

Pagal mano įstatymą tai automobilastas pirmiau turi būti mokinamas važiuoti dviračiu, bei dviratininką gerbti. Štai nuo ko pradėkite.

Skaitykite mano įstatymo straipsnį Nr 3.3 ir 3.4 čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas

Apie tai nuo ko vairavimo mokyklos pradeda vairuotojų mokymą skaitykite čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/lietuva/#motobeprotui
Jie pradeda nuo mokymo pažeidinėti moralę bei taisykles, laužyti šaligatvį, vaikyti praeivius.

Tučtuojau imkites vairavimo mokyklų tramdymo, bei busimų vairuotojų švietimo!

Papildomas komentaras apie švietimą yra čia:
http://www.dialogas.com/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=13&news_id=2021
(Puslapio nebėra. Gal vadžia išvalė. Jei rasi jo liekaną kur kitur, pranešk.)
Pagal šį mano komentarą gaunasi, kad mano švietimui Lietuvos švietimas priešinasi. Šveitimas Lietuvoje uždraustas.

Panaikinkite prašau draudimą!
Padarykite mano interneto puslapį bei dviratininkų susirašinėjimą (rasite ten pat) būtina kiekvieno moksleivio švietimo priemone.
Tegul mokinasi ne tik dviračių, bet ir logikos.
O tai išeina iš mokyklos teta ar dėdė, ir nieko nesuvokia.

Andriukas

Seimui
Siūlymo autorė:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_a=5&p_asm_id=47860&p_r=786&p_k=1&p_b=3800
vida.cigriejiene@lrs.lt
Visi teisės duomenys, susije su šiuo pasiūlymų yra čia.
Panaršykite ir nuspręskite patys. Aš neturiu dabar laiko tai komentuoti plačiai.
Šį siūlymą pastebėjo Andrius S. - Ne aš. Jis mums parašė:

2007 balandžio 20

Andrius S.:
Seimo narė iš Sveikatos reikalų komiteto pateikė tokį projektą, aprašytą šiame delfį straipsnyje:
http://www.delfi.lt/news/economy/automoto/article.php?id=12925386

Aš nusiunčiau, jai tokį laišką, tai tuo pačiu ir šio straipsnio komentaras:

Ponia Čigriejiene, perskaičiau delfyje straipsnį Jūsų teikiamą įstatymo projektą apie numatomą draudimą vaikams iki 14 metų neleisti važiuoti dviračiu. Ir norėjau paklausti ar Jūs pati, ar bent Jūsų vaikai su anūkais kada išvažiuoja pasivažinėti į miestą dviračiu?

Andriukas įterpia "trigrašį": ponia Čigriejienė savo vaikų vaikosi su automobiliuku. Jinai galvoja, kad juos gano. Bet būtinai pervažiuos.

Aš su savo 8-10 metų vaikais išvažiuoju gana dažnai. Važiuoju iš miegamųjų rajonų į centrą, parkus, užmiestį, Ir Jus norite uždrausti tai padaryti.

Be abejo. Tu turi imti iš ponios pavyzdį. Persėsk į automobilį. Nuvežk vaiką į Vingio Parką, mesk tenai ant pievutės, ir sedėk savo "grabelyje" šalia.
Tokius nenuovokas nuolat matome.

Šaligatviais negalima, keliais negalima, o kaip mums nusigauti iki miesto centro, parko, jei mes neturime automobilio, nuskristi?

Andriukas nuo saves priduria, kad ir Andrius ir Andriukas dviračiu važinėjame ne dėl to, kad neturime automobilio... Atvirkščiai automobilio neturime dėl to, kad niekam jo nereikia - važinėjame dviračiu.

Be to, ką Jūs norite man ar kitiems pasakyti?.. Kad 10-12 metų vaikai siautėja gatvėse ar parkuose. Gal kažkur ir siautėja, bet manau, kad tikrai ne tokio amžiaus, siautėti vaikai gal ir pradeda, bet būtent nuo 14 metų amžiaus, nuo tada, kai Jūs jau leisite. Tai tada uždrauskite vaikams visai važiuoti dviračiu.

Andriukas nuo saves priduria, kad ponia Seimunė painioja motorolerį su dviračiu. Matyt nelabai atskiria. Andriukas pritaria, kad ir dviratininkai paaugliai kartais siauteja. Man senis vienas pasakojo, kaip ji nustumė nuo jo dviračio dviračiu važiavės chuliganas. Senis susilaužė kažkokį kaulą. Vargu ar chuliganas buvo jaunesnis negu 14.
Tai sakau jums ponia Čigriejiene: jei kažkas siauteja, tai jį privalo tramdyti Policija. Bet jūs Policiją sužlugdėte. Kaip gi jūs prižiūrėsite naują įstatymo pataisą?

Todėl šitame Jūsų siūlyme (didinti dviratininkų amžių) nematau nei logikos, nei naudos. Jūs geriau pasistenkite sumažinti automobilių skaičių, sudarykite žmoniškas sąlygas saugiai važiuoti dviračiu, sutramdykite begalvius automobilių eismo "chuliganus", įvairius "britvininkus".

Jūs verčiau skatinkite žmonės naudotis ekologiškomis priemonėmis, o ne vėl užmeskite vis naujus draudimus automobilininkų naudai. Supraskite, kad dviratininkas, tuo pačiu ir vaikas, važiuodamas dviračiu bus sveikesnis, jis niekada neužmuš žmogaus, neterš miesto išmetamosiomis dujomis, ką savo kasdienio naudojimo pasekoje daro automobilių vairuotojai.

Andrius


Andriukas priduria, kad ponia Čigriejiene pati mus tručyja savo automobilio išmetamom dujom. Padarė mums dujų kamerą, kaip fašistė kokia... Tai dar ir įstatymu mus uždrausti siekia. Dar geltonas žvaigždes mums nupaišo tegul!.. "Geto" jau nupaišė (dviračių takai, gyvenamos zonos). Jau žudo dviratastus rekordiniais skaičiais. Dviratinis aparteidas plečiasi.
Automobiliai plečiasi ir grobia naujus plotus. Jiems iš kelio bei šaligatvių šalinami vis nauji dviratastai.

2008 metų pastaba: Netrukus, "geltonas žvaigždes" ištiesų dviratininkams seimas uždėjo. Jos buvo atšvaitinių liemenių bei šalmų pavidalu. Skaitykite apie taip vadinamą Liemenimo įstatymą čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/apklausa/liemene.htm

Greitai paseksime Kinijos miesto Šanchajus pavyzdžiu. Seniau tai buvo dviratininkų miestas. Dabar miesto centre dviratis uždraustas dėl automobilių gausos.
Vilniaus centras jau "pasipuošė" pigiu bet kruvinu Komunistinės Kinijos granitu... Dabar belieka dviratį išvaryti.

Eismo Automobilių Keliais įstatymą reiktų pervardinti į Eismo Dviračių Keliais įstatymą. Tada viskas taps aišku, kieno amžių reikia riboti, bei kas yra svetimkūnis.
Andrius S. teisingai rašo. Kiekvienas dviračių važiuojantis vaikas tausoja ne tik savo, bet ir svetimus plaučius. Ne automobilis, bet dviratis turi būti "šventa karvė". Ponia Čigriejiene savo pataisomis daro nusikaltimą žmogiškumui. Na o visuotinas švietimas išvis uždraustas. Jis kažkodėl taikomas tiktai vaikams. Taip jiems brukama kažkokia savivalė, teisinis nihilizmas. O automobilastų vairuotojų niekas nešviečia (skaityk ankstesnį straipsnį).
Ponia Čigriejiene! Tučtuojau bėkite į savo Seimą, ir naikinkite švietimo draudimą! Jei rytoj jis nebus atkurtas, aš jums išrašysiu pylos šiame puslapyje tokios, kad visą likusį gyvenimą bus gėda.

Aš Andrių S. paraginau:
Dėkoju už "paramą" vaikams.
Patikrink prašau seimo puslapyje:
http://www.lrs.lt
Ar Seimo narė tikrai registravo savo pasiūlymą?
Mat, kaip rašau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/neziniasklaida
Delfi tėra blevyzgų portalas. Jie dažnai skleidžia apgaules bei profanaciją.

Taipogi paieškok internete, ar tikrai tos Seimo narės siūlymas yra paminėtas ir kitur.

Jei gausi atsakymą, irgi man parašyk. Gal ir jį įdėsime į mano puslapį Seimo narės gėdai.

Andrius S. davė straipsnio pradžioje minėtą nuorodą į Lietuvos Seimą, ir atsakė:

Andrius S.:
Čia yra viskas, kas susiję su šiuo projektu (13 straipsniu), taip pat ir projekto aiškinamasis raštas, kuriame minima, kad priimant tokį teisės aktą norima pasinaudoti ES direktyva, nors pastarasis teisės aktas numato taisykles (amžiaus cenzą vairuotojo pažymėjimui gauti) tik motorinėms transporto priemonėms, o ne dviračiams. O čia viskas suplakama į vieną vietą, nieko per daug nesigilinant ir nemąstant.
Keista ir idomu, kiek pagal statistiką autovairuotojų žuvo dėl 8-12 metų vaikų kaltės? Galima aišku apsukti šį klausimą ir atvirkščiai.

Iš to ką teko skaityti supratau, kad Seimo narė nepateikė jokių skaičių ar įrodymų kodėl dviratininko amžių reikia riboti.
Ji tiktai pavydžiai postringavo, neva jiems nereikia vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonės techninės apžiūros, jie netraukiamai į administracinę atsakomybę už kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Mes - dviratininkai - irgi sutinkame su tuo, kad techninės apžiūros mums nereikia. Nes mes už tai atsakome savo galva. Bet automobilastai už netvarkingą geldą dažnai atsako svetima galva. O jų pačių galvos apvyniotos oro pagalvėmis.
Seimo narė platina teisinį nihilizmą. Už kelių eismo taisyklių pažeidimus teisiškai atsako visi eismo dalyviai. Kitas dalykas, kad dviratį retai kas gaudo. Tai vienintelis atžvilgis, kuriuo Policijos neveiklumas yra teigiamas.

Pataisų autorė atskelidžia savo pro-automobilastinius prietarus visu grožiu:
Sako neva "mopedas - ne darbo, o pramogos priemonė pasipuikuoti prieš draugus".
Mes šitą pseudo "argumentą", jau girdėjome 1000 kartų iš automobilastų. Jie užsispyrę nenori persėsti ant dviračio. Jie vaidina neva automobilis yra darbo, verslo įrankis. Na tiesiog visi verslininkai!.. Tokia versli tauta!.. Iš automobilių skaičiaus atrodytų, kad jau pasiekta ekonomikos viršunė. Visi tik važiuoja ir verslą daro. O kai pažiūri - jie važiuoja ir pinigą prašvilpia

2008 metų pastaba: Andriuko pranašystė pagaliau išsipildė. Po pusantrų metų Lietuva žlugo negrįžtamai:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#padetis

Čia vėlgi painiojamas dviratis su motoroleriu.
Aš manau ji teisi, kad su motoroleriu vaikai noriai puikuojasi.
Su dviračiu - vargu.
Dabar vaikai jau senai puikuojasi labiau automobiliais - važiuoja į mokyklą. - Jaunasis marazmas.

Pažiūrėkite į Daukšos mokyklos kiemą, Vilniaus Antakalnyje... Ten automobilių vairavimo mokykla glaudžiasi. Jų skydas viešai, įžuliai, kiemo viduryje, priešais pat vartus trina moksleiviams bei praeiviams akis. Gruskite lauk ją iš ten! Pagal Andriuko įstatymą, automobilių vairavimo mokykla negali būti prie švietimo įstaigų arčiau negu 10km.

Automobilastai ir motorastai puikuojasi. Tai kas? Kuo čia dėtas dviratis.
Uždrausk automobilį!

Toliau neišprususi seimunė pezi neva dėl motorolerių auga autoįvykių skaičius. Tai vėl klausimas: "auto-" ar "motorolo-" įvykių?
Ar jai paprasčiausiai šitiek mintys užsiciklino ant automobilio?..
Gal, atsitrenkusi pėsčiom į praeivį, irgi automobilatiškai sakys: "atleiskite dėl autoįvykio".
... Ir kuo čia dėtas dviratis?
Ji sako neva keliuose žudomi žmonės. Na tai tegul uždraudžia automobilius, ir žmonės nebus žudomi. Tam yra mano įstatymas. Tegul tiesiog vykdo.

Seimunė sako neva vaikai važinėja šaligatviais be šalmų. Tegul važinėja. Kuo čia dėtas amžius? Pestieji irgi be šalmų. Uždrauskime pėsčiuosius iki 64 metų.

Seimo narė painioja dviratį, motorolerį... ir viską suplaka į vieną.
Neaišku ko jinai nori. Kelių įstatymo 13 straipsnis jau draudžia:
Važiuoti mopedu leidžiama ne jaunesniems kaip 15 metų asmenims.
Kiek suprantu, motoroleris yra mopedo atmaina. Arba motociklo - iki 16-18 metų.
Viskas jau įstatyme yra. Telieka vikdyti.
Bet Seimo narė propaguoja teisinį nihilizmą, ir kurią naują popierių.

Nebent jinai nori sumažinti amžių nuo 15 iki 14 metų. Aš siūlau jį dydinti. O motorolerį prilyginti prie motociklų, koks jis iš tikrųjų ir yra.
Beje, mačiau motorolerastus tyčia trukdančius dviratininkams, bei keliančius pavojų pestiesiems. Jei pedalą mintų ne variklis, bet pats chuliganas, tai jo ūpas vaikytis aplinkinius išsidvelktų greitai.

Ir vėlgi: kuo čia dėti dviračiai?

Net jei kritika išreikšta tik motoroleriui, tai nereiškia, kad reikia vien motorolerio amžių labiau riboti.
Ribok visą motorinį tranposrtą.
Kita vertus, dauguma suaugusiųjų yra suvaikėję vėplos. Jie niekada nesuauga.
Būtent suaugusieji manę partrenkė automobiliu jau daugybę kartų. Bet policija ničnieko neveikia...

Štai ir išsiaiškinome, kad vėl valdžia bando taisyti sužlugdytos policijos neveiklumą popieriniais įstatymais.

2008 metų pastaba: Andriuko pranašystė pagaliau vėl išsipildė. Po pusantrų metų Lietuvos policija ir visa tariama teisėsauga negrįžtamai ir visiškai kriminalizavosi:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#policlepia

Jei policija atliktų priežiūrą, gaudytų ir baustų šaligatviais važinėjaunčius chuliganus (automobilastus, motociklastus, motorolerius), tai mes jau senai problemos neturėtume.
Kitaip sakant, ne nuo to galo sprendžia. Reikia iš pradžių sutvarkyti esamas teisines priemones, o tik paskui griebtis naujų. Dabar gi siauteja ne tiek motoroleriai, kiek visuotinas nebaudžiamumas. Pirmiausia turiu omeny automobilastus.

Papostringausiu, panašiai kaip dviračių takų sveikintojai... Jie sako, neva dviračių tako reikia, nes mažesnis automobilių pavojus. Tai neteisingas mastymas. ... Bet dabar kalbame ne apie tai.
Taigi aš papostringausiu šitaip: jei uždraustume automobilius, tai nebūtų ir pavojaus. Šitas mastymas yra teisingas.

Savo puslapiuose, pavyzdžiui čia, aš jau įrodžiau, kad automobilastas yra suvaikėjęs, nesavarankiškas, nevykelis. Dažnas niekada ir nesuauga... Štai nuo ko pradėkite: apribokite automobilasto amžių. Tegul jis prasideda nuo grabo lentos.
Automobilių automatiškai sumažės. Sumažės "auto-", "motorolo-", bei "dvir-" įvykių. Ir nebereikės amžiui ribų.

Mokytojai reikalauja nemokinti progomis
Vaikyti nusikaltėlius valdžią, statybininkus, medkirčius vaikus mokinau: Visus kartus jų mokytojai mane slopino.
Antrą kartą - labiausiai. Sakė, kad jie - dar vaikai. Lyg aš juos į karą imčiau išnaudoti, o ne mokinčiau.
2 pastaruosius kartus sakė: neva nereikia kalbėti apie politiką per "šventę".

O kada dar kalbėti?.. Tinka tos progos. Nusikaltėlė iš scenos kalbėjo. Juk jai vaikučiai politiškai plojo. Tad turi žinoti - kam.
Iš jų "Baltijos Kelio" patapo nusikaltėlių valstybė.
Iš tautos vienybės ir galybės teliko tuščia, beprasmė, neįgali Dainų Šventė.

Raginu mokytojus apsivalyti nuo tokių bendradarbių. Netylėkite. Dalį jų įmanoma perauklėti. Kitus tektų išvaryti.
Mokinkite vaikus smarkiai domėtis, mąstyti, o ne sekti iš paskos.
Mokytojas privalo būti ypatingas žmogus. Iš kitokių žmonių lupų kvailai skamba reikalavimas didinti jums algas.
Nematau aš jūsų darbo vaisių net ir iš tų, kurie geresni. Aplaidūs išauga vaikai beveik visi.

KTU vadovavo 2-kartinis plagijatorius
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/skandalas-ktu-kas-parase-disertacija
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
2017.06.17 paskelbė.
2005 metais profesorius daktaras Tadas Šarapovas rašė daktaro disertaciją.
Ją rašyti vadovavo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto prorektorius Petras Baršauskas.
2006 metais jie išleido beveik tokią pat monografiją.
Į jos bendraautorius melagingai įsirašė:
Tas pats, dabar jau Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius, profesorius Petras Baršauskas.
Dabar Europos Sąjungos Centrinio Banko darbuotojas Aurelijus Cvilikas.
Abu raštus pavadino vienodai:
"Elektroninės komercijos modeliai verslo efektyvumui didinti.
- Visiškai beprasmis, nenaudingas dalykas.
Dar ir ne tautiškai, su 3 be reikalo užsieniniais žodžiais. Galėjo juos pakeisti Lietuviškais.

2017 metų rugsėjį Valdžios Padų Laižytojų Universiteto (VDU) rektorius-emeritas (gal tai reiškia netikrą rektorių, nes ten rektorius yra sukčius Augutis) Algirdas Avižienis irgi pasakojo apie kažkokią disertaciją, kurią rašė Petras Baršauskas. Ne tą pačią. Ją jis nusirašė daugiausia iš Amerikonų, pas kuriuos pats Avižienis dirbo 3 metus. Taip sutapo. Klastotę jis aptiko ne dėl to. Pirma jis pasidomėjo kodėl nėra nuorodų į lietuvius. Juk pliurpalų mokslas nėra sudėtingas. Turėtų rasti pakankamai vietinės žaliavos. Tada jis paieškojo internete ir rado sakinius, kuriuos sukčius nusirašė ir nutylėjo tai. Paskui rado ir ištisus puslapius.
7 lietuviai mokslainiai, vertintojai neskaitė pačios disertacijos. Tingėjo. Kitaip matytų, kad jų darbų ten nemini. Jie skaitė tik santrauką. O joje sukčius juos melagingai surašė, lyg jie būtų ir disertacijoje, nors nėra. Jie liko patenkinti savimi ir sukčiumi. Davė jam mokslo laipsnį ir rektoriaus kėdę.
Petras Baršauskas baigė kažkokį aviacijos mokslą Sankt-Peterburge. Parašė kažką apie elektrinius variklius. Tuo techninę veiklą baigė. Po 10 metų ėmė rašyti pliurpalus apie vadybą. Nors jokių mokslų apie juos nebaigė. O ir nereikia apie tai nieko mokytis. Tą moka kiekvienas...

2017 metų rudenį Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius tiria abu atvejus: 2002 ir 2006 metų. Nesako kokius. O visą Universiteto taryba kvailai tyli, neišvaro rektoriaus:

2017.10.01 Taryba "staiga" nutraukė tylą ir paskelbė: nereikia išvaryti Petro Baršausko. Nutylėjo kodėl. Tą skelbimą irgi nutylėjo 5 dienas. Paskelbė tik 2017.10.05, kai paskelbėm jų vardus.

2017.10.10 dėstytuvų padų laižytojai studentų atstovai kažkaip pareiškė, neva palaiko ir pritaria rektoriui Petrui Baršauskui. Nesakė kodėl. Juk taip gera mokytis ne technikos, o nusirašinėti. Jie savo pareiškimą nusirašė nuo jo.

2017.10.11 Petras Baršauskas atsistatydino iš rektorių... nesakė nuo kada...
Tik pažadėjo, kad parašys (nusirašys) dar vieną, jau 3 tos monografijos laidą.

Ta pat dieną prisiekė tariamai nauja Universiteto taryba. Ne iš pašalės jie atėjo, o iš tų pačių dėstytuvų, kurie padus laižo. "Naujas" pirmininkas Dalius Misiūnas dar ir "senoje" Taryboje buvo.
Taryba atstatydino Baršauską... nuo 2017.10.25. Leido dar porą savaičių vadovauti nusirašinėtojams.
Dalius Misiūnas nesakė priežasties. Paprasčiausiai atstatydino. Sakė esąs "nekompetentingas" vertinti nusirašinėjimo. Neva tai gali tik tyrimas (Komisija). Jei esi "nekompetentingas", Daliau, irgi atsistatydink.

2017.10.17 Komisija, jos gal vienintelis narys Vigilijus Sadauskas paskelbė, kad Baršauskas tikrai pasielgė nedorai, nerašė nuorodų, kabučių aplink nusirašytus žodžius. Pavadino jį plagiatoriumi. Kad jis nusikalto, pranešė nusikaltėliams generalinei prokuratūrai.
Nutylėjo, kad, net jeigu Baršauskas ir neslėptų iš kur nusirašė, vis tiek nusirašyti pusę rašto yra nedora, neverta mokslo vardo ir laipsnio.

2018.03.01 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas pagaliau atėmė mokslo laipsnįKauno technologijos universiteto buvusio rektoriaus Baršausko, nes taip įsakė Komisija. Nežinau ar iki tol ir ar po to Baršauskas vis dar dėstė. Gal leidžia dėstyti ir be mokslo laipsnio.

2018.07.13 Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas pagaliau išrinko naują rektorių Rimvydą Valatką.

Geriau mokinti neva nereikia
2015.03.31 Vilniaus Universiteto TSPMI dėstytuvas Žilvinas Martinaitis Lietuvos Televizoriui skaitė, kad suvaikėjusių buvusių vaikų su aukštuoju lavinimu kiekis iki 2008 metų gausėjo ženkliai. Neminėjo kokios rūšies, srities. O žinių reikalingų ar aukštųjų technologijų darbo vietų negausėjo. Nesakė koks šių kiekių santykis. Jis tik rodė: aukštųjų technologijų kreivė yra prie lavinimo kreives papėdės, o žinių darbo kreivė - prie viršūnės.

Nežinau ar darbo kreivės yra per metus, ar visiški kiekiai. Lavinimo kreivės tikriausiai - per metus. Tai reikštų, kad mokytų kvailių kasmet daugėja. O darbo jiems - ne.

Jis teisingai peikė Lietuvius už tai, kad nėra gabūs darbe.
To vertinimą klaidingai vadino matavimu. Ekonomika, sociologija nėra tikslus mokslas. Nepamatuosi. Gali tik skaičiuoti ir vertinti.
Priežastimi jis pavadino eksporto rūšis: nuo Tarybinių laikų jų santykis nekito, o kitose šalyse kito. Lietuvos eksportą apytikriai tebesudaro:

Todėl neva svetur liaudis tapo gabesnė. Nors neminėjo pokyčio skaičių.

Jis sakė, kad į Lietuvą atėjo žymiai mažiau užsienio įmonių (investicijų), negu svetur. Neva užsienis labiau užsakydavo gaminius. Lietuvos įmonės juos vykdė savo, o ne užsienio žiniomis. Jei bankrutuodavo, užsienis paprasčiausiai užsakydavo kitur.

Žilvinas Martinaitis sakė, neva tai nereiškia butinybės perdaryti švietimą.
Jis tik patarė kurti darbą, kviesti užsienio įmones (investicijas).

Kaip įprasta mokytam kvailiui, šis dėstytuvas pastatė "vėžimą" priešais arklį. Neva "vėžimas" tempia arklį.
Švietimas, mokslas, darbas turi veikti, gerėti kartu. Be švietimo nebus viso kito. Jo nėra.
Kol švietimas nemokins mąstyti, bendradarbiauti, dirbti, ieškoti, kurti, o ne vykdyti, tol viskas bus bergždžia.
Įdomiausiai tai pasakoju: pereina visas mokyklas, bet
Lietuvis nežino, kad gelda - lėčiausia iš visų vėžimų, vos greitesnė už pėsčiąją.

1997-2004 metais dabartinis TSPMI direktorius R. Vilpišauskas buvo Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) vyriausiu ekspertu. Ana įstaiga priklauso nusikaltėliams Liberalų sąjūdžiui. Jie iš anos ateina ir grįžta.
Kai tas institutas priima į darbą naujus dėstytuvus, iškarto jiems įsako rengti paklusnius valdininkus ir skleisti juos visur, kad tvirtėtų nusikaltėlių gauja.

Nuosmukio priežastis ir kaip gelbėtis aiškinu:
Andriuko metiniai pranešimai apie padėtį šalyje.
Rinkimų programos dalis apie švietimą:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#švietimas
Dera naikinti bent aukštąjį mokslą ir siųsti mokintis į užsienį.