Dviračių kakas Vilniuje

Dar vienas šio skyriaus puslapis:
ne.htm
Dviračių takams - Ne. 2016 metų laiškai nusikaltėliui Vilniaus merui Remigijui Šimašiui apie neteisėtas statybas: dviračių takus, viešbučio ir namų vietoj Žalgirio stadiono ir šalia jo.

Man pranešė dviratastas apie Savivaldybės planą:

http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_name[0]=m_site_index&article_id=9771

Apgaulinga apklausa

Čia klastotė įžūli:
Balsuoti: http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_name=m_questioning_v3_form&external_id=40
Išdavos: http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_into[1]=middle&tmpl_name[1]=m_questioning_v3_result&external_id=40
Kai tik apie ją parašiau, nuorodą į ją iškarto pašalino iš plano nuorodos. Įmanoma rasti tik atskirai apklausų skyriuje.

Balsuokite ką iš jūsų pavogti:
- Auksą;
- Sidabrą;
- Medį.

O kur pasirinkimas, kad išvis nereikia takų?
Paklausk Audronės.

Raginu tave reikalauti naikinti šį planą

http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1267.html - 2013 metai
Atominė elektrinė nebūtinai turi būti atominė. Ją galima daryti iš bet ko. - Tame tarpe iš dviračių takų. Svarbu tik, kad būtų didelis. Kiekvienas valdininkas nusigvelbė po atomą ir jį graužia.

Yra keliai. Juos grąžinkite mums. Švietimo nėra.

Viso miesto mastu gvelbs milijonus D-takams. "D" reiškia bet ką, tik ne dviračius. Tarkim "dolerius", arba "debilus".
Pabandykime sužlugdyti tą planą. Trasų plano žlugdyti neužbaigėm:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/turtrasos
Atsiloškime.

Šalyje, kurios vandalų mąstysena nepritaikyta dviračiams, jokie takai nesuveiks.
Tad, pirmiausia dera keisti švietimą:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#vaikui draudziama
Tai ir bus takas.
Pastarojoje nuorodoje pašalinkite geldos neigiamą paveikslą nuo įėjimo į vaikų mokyklą.

Takai turėtų būti ne antri keliai. Takais turėtų tapti patys keliai.
Tai miniu žemiau.

Takas griauna pinigą

Maždaug pusę milijardo litų nušvilps. Gal ir visą milijardą.

Rašo, kad projektui Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-028 "Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano parengimas" pinigus grobiaEuropos Sąjungos. Bet nerašo kiek. Atrodo, kad Europa duoda 100%.


Pieštas tariamas dviračių takas panaikintas, uždraustas.
Galvosūkis: kaip padaryti, kad ir ženklo nebūtų, ir dažai būtų?
Atsakymas: taką nupiešė, o paskui užbraukė.
Ženklo lyg ir nėra. O dažų irgi nebėra (išpylė).
Yra netgi "anti ženklas". Simbolinis "NE" dviračiui. Arba: "Takui - ne!"

Tako sąvoką - naikintina

Mano pataisos Kelių Įstatymui ir Taisyklėms:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas/KET
Pagal jas tako sąvoką naikiname.
Tad negali būti ir dviračių takų plano, kaip susisiekimo.
Nors gali būti įvairūs poilsinių takų. Jų tarpe pėsčiųjų.
Bet tam nereikia daryti grandiozinių planų, kurių neįmanoma aprėpti per trumpą laiką.

Parašyk tai Audronei Alūžienei, kad jos planas neatitinka mano pataisoms.
Tegul paprasčiausiai keliuose riboja eismą, ir daro "A"-juostas:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#ajuosta
Jei ji to plano nenaikins... Aš ją jau patalpinau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Vilniaus Planas
Ten jau jos draugeliai kabo.

Takas griauna mišką

Pavyzdžiui:
Takas į Trakų Vokę nuo viaduko per greitkelį Vilnius-Kaunas Paneriuose kirs mišką. Tiesiogine prasme kirs medžius. Ten dabar jokio praėjimo nėra. Ir nereikia. Kas nori, tas į Vokę užsuka už geležinkelio į kairę nuo senojo Lentvario plento.
Tas takas per mišką yra senas sukčiaus Frank WurftLDB kėslas daryti jo kvailą Euro Velo. Nes gal jam pinigai kažkaip už tuos pramanus nubyra.
Taigi tas senas pramanas matau prasimušė į naują didžiulį planą. Jame niekas nepastebės tokių smulkmenų, kaip keli tūkstančiai medžių. Visi žiopliai šauks: valio takai!
Bet miškas balso neturi.
Ten stūkso kažkoks nenaudojamas sklypas, aikštė miške. Matyt savininkas ketina tą žemę valdžiai brangiai parduoti. Todėl ir kviečia taką pas save.

Ir visur taip. Mes jau pravažiuojame visur. Tam yra keliai.
2013 metais padarė "A"-juostų. Iškirto medžius palei kelius, kad dar "A" padaryti. Jomis jau dviračiai turėtų važiuoti. Tai dabar naikins pievas ir medžius dar labiau, nes mat kažkaip tariamai netelpa dviratis į "A".

Poveikio aplinkai netirs. Kitaip paaiškės poveikis, netektis.
Nerašo kodėl. Siūlo klausti Audronės Alūžienės, jei ji teiksis nenuslėpti. Klausti galima tik iki viešo susirinkimo. O po jo gaunasi - negalima.

Nėra teisinio pagrindo

Mini įsakymus apie planą, bet jų neviešina. Nemini kokiu teisiniu pagrindu juos išleido.

Nepakanka vien noro. Vien Tarybos sprendimo neužtenka, net jeigu jis buvo. Pirmiausia turi būti būtinybė (Viešo Administravimo Įstatymo 3 straipsnio 3 skirsnis). Tik po to - vieša apklausa ir referendumas.

Įstatymų sąrašas.

Nėra viešo ginčo

Nerašo kada bus tas susirinkimas planą aptarti.

Dar paprašyk, kad paskelbtų tą planą, kuris atskirame langelyje ten, ne pilnų puslapių paveikslėliais, o raštu (DOC, PDF, HTML, ar kitokiu) su brėžiniais įterptais. Taip patogiau ir greičiau skaityti. O tai padaro kuo nepatogiau. Kad kuo mažiau žmonių domėtųsi jų nusikaltimais.
Ir tegul tau tą raštą atsiunčia. O tu man persiųsk.

Ir dar paprašyk Audronės, kad paskelbtų mano laiškus prie plano.
Tegul aptarimas būna viešas, o ne aklas.
Tegul žmonės skaito visas nuorodas ir mokinasi važinėti dviračiu be takų. Tegul mokinasi reikalauti teisių, kelių, žaboti statybas, medžių kirtėjus.

Takas jau yra - kelias

Plane yra tokia gudrybė: takas Neries krantuose.
Takas jau yra: rami Vileišio gatvė kairiame krante ir takas dešiniame. Jis ten ir seniau buvo iš žvyro šiaurėje, iš asfalto pietuose nuo Šilo tilto. Padarė taką iš asfalto šiaurėje, lyg anksčiau tako nebūtų.

Panašiai dabar darys taką take kairiame krante:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#parkocidas Neries krantų Vilniuje
Ten vietoj pievų bus: šimtai takų bėgimo, dviračių, slidžių, geldų (greitkeliu pavers krantą nuo Šilo tilto iki Antakalnio žiedo, Vileišio gatvikę išplės, o jos pabaigoje prakirs); apžvalgos aikštelės (visai pakvaišo, lyg milijonus metų žmonės neturėtų kaip apsidairyti); didžiulis namas, kad tilptų inventoriaus nuoma; dar kažin kas. Iškirs nevertingus medžius ir krūmus, pasodins vertingus.
Taip dėliodami žemę iš kairės į dešinę ir atgal, mes niekada pinigų neturėsime. Viską suės statybininkai, Zuokas, ir kiti stambūs grobikai.
Ten pamatysi stambius vardus: Zuokas, Pinskus (tas, kurio žmona balsus pirko), Kubilius ir jo padėjėja Birutė Galinienė.
Tereikia Vileišio gatvę užtverti, kad geldos kiaurai neskraidytų aplenkdamos Antakalnio gatvės šviesoforus, ir sutapysime daug milijonų litų.

Štai tokias "smulkmenas" jie nori įteisinti po dideliu planu.
Kodėl juos daro?

Vienu metu neįmanoma suprojektuoti dviračių takų tinklą. Daryk pamažu:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/381.htm - 2006 metų sausis
Ir ne takus, o "A"-juostas.

Bet tai pigu. Todėl nuo to laiko kėslus pastambino:
http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_comments_list&m_comments_id=5&_for_comment_id=20717
Iškirs begalę medžių abiejuose Neries krantuose.
Jau kerta:
http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_comments_list&m_comments_id=5&_for_comment_id=20686
Jau ne vien kairiame krante aplink Šilo tiltą, o visur Neries krantuose nuo Antkalnio iki Gariūnų darys 3 terasą, bėgimo, slidžių, dviačių takus, greitkelį geldoms.
Užkas 44 mln. Lt (13 mln. €).
Tai - tik dalis pinigų plano, kurį rodau šio puslapio pradžioje. Paskui pridarys panašių beprasmių milijonų daug ir kitur.

Seną Lentvario plentą irgi tegul užtveria, arba piešia jame "A"-juostą, kad kiaurai nevažinėtų geldos ir uždraudžia statybas tenai laukuose, kad geldų nedaugėtų ir namų ant pievų nebūtų.
Tada nereikės ir takų.

Tegul ir visų kelių plėtrą atšaukia, bei mažina kelių skaičių, užveria kiaurus pravažiavimus mažose gatvėse.
Tai būtų geriausias dviračių takų planas.

Esate 650 žiūrovė