Uspaskiui - irgi Ne. Komunistams (LSDP) - Ne. Paksiui - Ne. Šimašiui (Liberastai) - Ne.
Grybei - Ne.
Juos visus kartu galime vadinti "Zuokas".
Panašiai nekaltus dviratininkus Zuokais vadindavo, vien už tai, kad anas oranžinius vogė. - Vien už tai, kad žodis "dviratis" sutampa. Nors Zuokiškas nevažiavo visai.
Tai dabar tegul kaltus taip vadina.
2016.12.23 pagaliau užplūdo tas proveržis, apie kurį kliedėjo valdininkas:
nutruko abu 2 kakių vamzdžiai Upės gatvėje, dešiniame Neries krante, priešais Seimą. Juos paplovė vanduo dėl besaikių statybų ir pinigų dalybų greta Barclay's banko, įskaitant "dviračių takų" statybų.

2019 metais proveržis buvo toks: Lietuvoje užrašė (užregistravo) 34000 geldų daugiau negu ankstesniais metais. Valdžia nesakė kiek iš viso užrašo per metus. Paskelbė tik, kad paspartėjo šitiek.
Tikėtina, kad jas pirko valdininkai ir statybininkai iš pinigų už dviračių takus.

Vilniaus valdininkų įmonių sąrašas:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe/įmonės.htm
Ten rasi ir sukčius "Susisiekimo paslaugos" (vilniustransport.lt), kurie atsirašinėjo ir stato dviračių takus.

2016.08.24 valdininkas žadėjo nepaisyti manęs ir kloti takus... Bet bent kuo mažiau žaloti augalus. Žadėjo su mero nusikaltėlio Remigijaus Šimašiaus žinia.
Netęsėjo. Už tai jie nubaudė savo rangovą, statybininką. O savęs - ne. Tai pasakoju:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/dviračių takas#miškas
Ne savo noru nubaudė. Nesistengė. Nestebėjo. O tik pagal skundą.

Dviračių takams - Ne

Data: 2016.08.04
Gavėjas: Remigijus Šimašius remigijus.simasius@vilnius.lt

2015.09.04 jūs man sakėt, neva dviračių takų nebepaišys. Melavote. Vos už poros savaičių aptikau naujų "piešinių".
Jie vis plinta.

2015.09.22 visai Tarybai parašiau, kad Ūkio skyrius (departamentas) parašė neteisėtas taisykles, kad augalus naikinti ir žaloti. Reikalavau naikinti tuos, kurie jas bruko Tarybai svarstyti sekančią dieną.
Pirmiausia: Želdynų poskyrio vyr. specialistą Marių Pabriežą.
Paskui - jo viršininkus: Ireną Mikalauskienę, Virginijų Paužą ir daug tų viršininkių pavaldinių.
Iki šiol laukiame. Viską nutylėjote.
Gerai bent tiek, kad atsisakėte tvirtinti tas taisykles.

Mero (jūsų) padėjėja Renalda Rutkauskaitė-Preskienienė pasiūlė rašyti savo pastabas, kad daryti naujas taisykles.
Jokių taisyklių niekas nesilaiko ir dar jas iškraipo, pakiša vienas, vietoj kitų. Geros ir tokios kokios yra.
2015.09.24 aš jai atsakiau, kad pirmiau reikia išvaryti tuos, kurie laužo esamas taisykles. Kitaip viskas - beprasmiška.
Į tai niekas nebeatsakė.

Pauža su Ūkio skyriumi, kuriam vadovauja, vis neteisėtai naikina medžius, krūmus, vijoklius, žolę.
Žmonės vis su jais kovoja. O jūs vis tylite. - Tylenis.
Imkite visus ankstesnius skundus apie juos.
Apie Pakalnį - irgi.
Jų niekas neišsprendė. Visus patys gi valdininkai arba nutylėjo, arba iškraipė.
Savo laiškuose minėjau asociaciją saugokmedi.lt. Jie dalyvauja Savivaldybės komisijoje apie augalus. Paklauskite apie valdininkų klastotes ir ten.

Lukiškių aikštę perdarote neteisėtai, nes ją "urbanizuoti" draudžia Bendrasis Planas: žalias plotas, parkas.
O detaliame plane rašė: "urbanizuojama".
Tai jums jau sakiau. Tad neatsikalbinėkite, neva nežinojote.
Už tokius detalius planus Artūrą Blotnį reikia ne tik išvaryti, o ir kelti jam baudžiamąją bylą.

Nesvarbu ar bus ten po žeme aikštelė geldoms, ar ne. Pats paminklas ir naujas grindinys aikštėje jau yra "urbanizavimas".
Parkuose galima statyti tik smulkius daiktus, kurie tiesiogiai susiję su parko patrauklumu. (Bendrojo Plano, BP §2.2.2.1.)

Antkapiai jūsų laisvei jau toje aikštėje yra.
Nereikia naujo.
- 1863 metų sukilimo dalyviams, aikštės krašte priešais bažnyčią.
- Priešais aikštę prie KGB rūmų.
- Pats teismų pastatas (KGB rūmai) yra irgi antkapis.
- Teismai jame yra jūsų laisvės antkapis irgi. Teisėjai ten sėdi KGBistiniai.

Prie Seimo, priešais Mažvydo biblioteką - dar vienas antkapis taip ir pavadintas: "Laisvė". - Valdininkų laisvė. Laisvės brangi kaina pinigais. Brangiai pasipelnė iš statulos ir medžių, kuriuos ten nukirto.

Ar maža?..

Aikštę perdarote be reikalo. Vėl - neteisėtai. Nes veikti galima tik, kai būtina (Viešo Administravimo Įstatymo, VAĮ 3 str. 3sk.).
Neatsiklausėte liaudies (VAĮ 7 str. 1d.), referendumo (Konstitucijos 9 str.).

Nusikaltėlis Miesto plėtros skyriaus (departamento) viršininkas (direktorius) Mindaugas Pakalnis pezėjo, neva dabar galėsime aikštėje spardyti kamuolį.
Mes ir anksčiau tai galėjome.
Gal jis "nepastebėjo", kad aikštėje jau stovėjo tinklas badmintonui.
Kad tik būtų kas jį spardo.

Žalgirio stadioną irgi atidavėt statybininkams neteisėtai.
Miestą sutankinti draudžia BP §2.2.6.2.
Ten yra Senamiesčio apsaugos plotas. Jame taikoma tik paveldo apsauga (BP §2.2.2.2.). Akivaizdu, kad nauji namai ją laužo. Net jeigu Paveldo Apsaugos Departamentas sutiko, jis tai darė neteisėtai.
Nedarėte apklausų, referendumų.
Atidavėt stadioną be reikalo.
Reikia stadioną taisyti. Medžius ten - ne kirsti, o atkurti (gamtą, kraštovaizdį Teritorijų Planavimo Įstatymo, TPĮ 3 str.).
Nereikia laužyti esamą ir statyti naują "Nacionalinį stadioną".
Ar paskui ir tą griausite?..

2016.08.04 nusikaltėlis Mindaugas Pakalnis vėl pezėjo nesąmonę, neva busimas dviračių takas nuo "Baltojo Tilto" iki Vingio parko yra svarbus visuomenei. Tam jis žada sunaikinti žalumynus valdiškoje žemėje. Neva ją kažkas užgrobė tenai. Ačiū tiems grobikams. Jie bent apželdino žemę.
O Pakalnis ją nori nusiaubti, paversti betonu, ar asfaltu.
Jis vėlgi neatsiklausė liaudies.
Kada paskutinį kartą jis važiavo dviračiu?.. Kiek milimetrų per metus jis nuvažiuoja?..

Ne dviračių takus darykite, o varžykite, žabokite geldas. Nenaikinkite gamtos dviratastų dingstimi. Mums maloniau pro ją važiuoti, o ne vietoj jos.
Dviratastai ir be takų pavažiuoja.
Kelias jau yra takas. Grąžinkite mums ir pėstiesiems kelius.

Išvarykite Pakalnį ir Paužą.

O pats atsistatydinkite.
Nes esate melagis, neišmanote teisės, net kai jums patariu, vengiate valdininkus bausti, dangstote jų nusikaltimus.

Andriukas bausmiukas


Re: Dviračių takams - Ne. Darykite "A"- juostas, visur.

Data: 2016.08.09
Gavėjai: Anton Nikitin anton.nikitin@vilniustransport.lt
Remigijus Šimašius remigijus.simasius@vilnius.lt

2016.08.09 Anton Nikitin rašė:

kurie dviračių takai Jums atrodo
netinkami ir kokiais argumentais vedini, Jūsų nuomone, turėtume jų
netvarkyti Vilniaus mieste?

Viskas, ką piešiate ant šaligatvių, ar važiuojamoje dalyje nėra dviračiu takai.
Tai tėra piešiniai, kurie žymi kur važiuoti dviračiu pavojingiausia.

Narbuto kalne žuvo dviratastas dėl to, kad įtikėjo dviračių tako ženklu.

Ten reikėjo ženklą ir juostą šaligatvyje trinti, o rašyti kitą skelbimą:

Pavojinga leistis šaligatviu.
Čia šaligatvis, o ne dviračių takas.
Leiskis keliu (važiuojamąja dalimi). O kilti gali kur nori.

Takas yra Lietuvių kalbos sąvoka, kuri reiškia mažą kelią. Jei tas kelias yra didelio kelio dalis, tai jau nebe takas, o plentas, kelias, gatvė...
Takas yra atskiras, mažas, kelias.
Pratinkis važinėti ir keliais. Reikalauk keliuose žaboti geldas.
Važinėk ir takeliais. Lavinkis. Nebūk vėpla, kuris nežino kur važiuoti be "dviračių" tako.

Tokį skelbimą dviratastas įsimins visam gyvenimui ir naudos jį visur kitur, ne vien Narbuto kalne. - Puikiausia mokymo važiuoti dviračiu priemonė. Atstoja tūkstančius dviračių takų.

Mieste nei tikrų takų, nei pieštų nepridarysi ir nereikia. Nes jų pilna: kelias yra takas. Visur pravažiuoju ir kitus mokinu. O kas nemoka ir nenori mokintis, to ir neišmokinsime.
Takai yra tiems, kas nenori važiuoti dviračiu.

Dviračių takų sąvoką reikia naikinti iš Kelių Įstatymo ir taisyklių. Takus galima daryti. Vėlgi, kur jų tikrai reikia.
Bet žalinga juos vadinti dviračiu takais. Mums tinka visi takai.
Tik kad nebūtų laiptelių.
Narbuto kalne žuvo dviratastas dėl laiptų.

Dviračiu takas yra dingstis engti dviratį, mokinti jį bamperiu, kai tiktai jo elgesys nepatinka geldai.
Pavyzdžiui, jeigu važiuoji ne dviračiu taku, vien tai, kad gelda kažkur girdėjo apie takus ir kad dviratis privalo važiuoti tik taku, net jeigu jo nėra toje vietoje, yra dingstis geldai partrenkti dviratį ir šaukti, kad važiuotų taku, rodyti ten kur jo nėra.
Tokių atvejų - apstu.

Antrą dalyką turėjote paklausti:
kokį kelią turėtume rengti dviračiui?

- "A"-juostą net tokiame kelyje, kuriame autobusas nevažiuoja.
Ji kartu žabotų geldas ir skatintų dviračius.
Ją lengva ir naikinti, kai Dviračių Komunizmo rytojus ateis, po pilnos dviračių pergalės. – Tereikia ištrinti raidę "A", o ne trinti ištisus kilometrus baltų juostų.
Balta "A"-juosta gali toliau tarnauti ir kaip paprasta kelio juosta. Plotis - tas pats. Kai kur platesnė, bet nežymiai.

"A"-juostą - platesnė už "D"-juostą. Todėl - saugesnė.
Ji padeda ir visuomeniniam transportui.
Ja lengva ne tik naikinti, bet ir piešti. Tereikia vienos raidės "A".

"A"-juostos atitikmuo yra ir kelių ženklas "Gyvenamas plotas". Tokiame plote geldų greitis ribojamas 20 km/val. O dviračių greitis - neribojamas. Jei neminėtume bendrą reikalavimą važinėti saugiai.
Tokių plotų reikia kuo daugiau.

Paišyti "A" juk yra jūsų tiesioginė pareiga. Nieko naujo išradinėti nereikia.
Juk esate viešas transportas. Ar ne? Ar ir geldų transportas?

Dingstys užpulti dviratį mažėtų, jeigu:
Panaikintume Kelių eismo taisyklėse bet kokius suvaržymus dviračiui.
Kaip būtent irgi savo puslapyje rašiau.
Pirmiausia: leisti važiuoti šaligatviu, kaip ir darome dabar.
Dabar tai yra dingstis geldai partrenkti dviratį šaligatvyje.
O policajui - piktnaudžiauti, įžeidžiamai kabinėtis, tyčiotis, bausti, nors nebūtina.

Viešas ginčas apie tai tarp dviratastų internete įvyko 2006-2007 metais.
Archyvas išliko. Nors pačią "konferenciją" "Dviratis" užgrobė konferencijos.lt valdytojas. Jis užgrobė ir dar vieną "konferenciją" tenai: "Bendrijos". O jis dabar vaizduoja neva jas tebeprižiūriu aš.
Santrauką dėjau ir į savo interneto puslapį.
2015 metų rudenį jį vėl sunaikino valdžios mylėtojas. Šį kartą - konferencijos.lt valdytojas.
Jo nuorašai irgi internete išliko.

Galiu parodyti.
Pradžiai pakanka to, ką dabar rašau jums.

Tad, dar viena priemonė skatinti dviratazmą: mano interneto puslapiai.
Vis ieškau kas juos patalpins.
Galite padėti, patalpinti pas save:
andrius.vilniustransport.lt
andrius.vilnius.lt
Būtų puikus virtualus dviračių takas.
- Pigu, veiksminga. Nereiktų kirsti nei vieno stiebelio. Net ant vabalo neužmintume.

Apie ginčo išvadas žino Alvydas Karalius iš įmonės Vilniaus Planas. Būtent po jo jis ėmė daryti naujas "A"-juostas.
Naują viešą ginčą tarp dviratastų galiu kelti. Bet jau viską aptarėm. Nėra prasmės.
Ką rašome dabar vienas kitam, šiame laiške ir anksčiau, nėra slapta. Vėliau paskelbsiu to santrauką.

Kas dėl dviračių ir pėsčiųjų tako palei Nerį (link Vingio parko) - toje vietoje dalis infrastruktūros jau yra, ji bus sutvarkyta

Nereikia nieko "tvarkyti".
Jūsų kalba "tvarkyti" reiškia niokoti, švaistyti.
Net jeigu ten būtų duobė, ją paverstumėt aukso puodu statybininkams ir valdininkams.
Tai irgi savo puslapyje apsčiai aprašiau.
Palikite kelius ir takelius kaip yra. Tegul liaudis mankštinasi.
O jūs pieškite "A".

be to, planuojamas tvarkymas tik prisidės prie teritorijos atgaivinimo

Ką jūs sakote?!
Ir kaip gi ji atgys?
Ir ar reikia, kad ji "atgytų"?
Kaip tai bus? Staiga visi slunkiai išlįs iš namų į gatves ir šurmuliuos?
Jiems ir dabar to niekas nedraudžia...

ji bus lengviau pasiekiama leisti laisvalaikį visiems

Jūs rašote kaip Pakalnis.
Ar nepastebėjote, kad visi plotai ir dabar yra prieinami?
O gal jūs turite omeny, kad kiekvienas galės spardyti kamuolį bet kurioje miesto vietoje? Šiandien stadioną pasidarau čia. Rytoj - ten... Šiandien - vidury gatvės. Rytoj - pievoje. Poryt - į kaimyno langą. Juk ir jis turi būti prieinamas. Visi prieina ir lanko visus...
Na, Komunizmas tikras!

Ar nepastebėjote, kad ir dabar apstu visokių stadionų? Tik jie - tušti. Parkuose dar prašliaužia vienas kitas žmogus. Bet tikrai ne visas miestas.
Dažną stadioną taip "sutvarko", išblizgina, apkloja plastmase ir guma, kad net gaila į jį žmones leisti. Todėl juos aptveria ir užrakina.

ir senjorams, ir neįgaliesiems, ir šeimoms su vaikais, ir Jums taip pat

Tai tėra žodžiai.
Visi jie gali būti visur.
Tik kad būtų ten malonu.
O kai iškertate viską ir paliekate plynę, arba geriausiu atveju apkapojate medžius, paliekate kaip palmes, arba prismaigstote "šluotelių" atvežtinių, tai nemalonu ten lankytis. Todėl daug kas ir nesilanko. Man jau baisu daug kur pravažiuoti, kad tik nesusigadinti nuotaiką.

kas šiuo metu - dėl užsodintų ir "užgrobtų" žemių, deja, neįmanoma

Taigi tie žmonės viską apželdino "sutvarkė".
Jums nepatinka, nes ne valdiškais pinigais. Nenubyrėjo valdininkams su statybininkais.
O jūs jau kažkaip kitaip "sutvarkysite", kad pinigai eitų ten kur "reikia".

Man ten niekas netrukdo. Kasti tvenkinius valdiškoje žemėje - savaime, jau perdaug. Bet tegul apsodina kas ką nori. Jeigu neužstato namais ir tvoromis ir neišknisa, tai kuo ten blogai?

Jūs referendumą surenkite ar reikia ten liaudžiai plotų.
Liaudis nubalsuos prieš.

Tiesa, ne visus sklypus prisimenu. Gal yra kuriuos žiauriai užgrobė. Juos galima būtų atsiimti. Bet ne dviračių takams, o pievoms, gamtai. Ir tik ne su tokiais valdininkais. Jie - sukčiai.
Kas norės, tas ištryps sau ten takelį. Jis savaime taps dviračių taku. Pigiai, neiššovus nei vieno pinigo... į orą... savo kišenės.

Atminkite ką mokinau jūs apie VAĮ str. 3 str. 3sk.: draudžiama veikti, jei nebūtina. Todėl nereikia atsiimti žemės vien tam, kad ją atsiimti. Jei grobikas ją saugo, kad nesunyktų, jei nieko blogo nedaro, nekandžioja praeivių, tai galima jam ją palikti.

Kai rinkau parašus per rinkimus, tai sutikau ir Žvėryno gyventoją, kuris skundėsi, kad reikia kovoti ten su žemės grobikais. Su ta viltim ir pasirašė. Jis rodė į plotus kažkur į pietus nuo Žvėryno tilto, link Ambasados. Gal net pačią Ambasadą minėjo.
Ten nemačiau, kad būtų labai užgrobta. Gal turite omeny toliau palei dešinį krantą už vingio, už stadiono, link kabančio tilto?

Tą dalį kranto palikdavau, apvažiuodavau gatvėmis. Nesunku. Neliūdžiu dėl to.
Juk kelių aplink Vilnių - šimtai. Tą ruožą dviračiu pralėkti tetrunka pusę minutės. Palyginus su 18 valandų mynimo po užmiesčius tai tėra akimirka.

Man nebūtina visą kelią pravažiuoti būtent palei upę. Ne visur tai netgi ir įmanoma, ypač Vingio parke. Gal taip ir turėtų likti gamtoje.
Pavyzdžiui, yra vieškelis žemyn upe nuo kabančio tilto. Jis - netvarkingas. Tuo ir žavus. Toks tegul ir lieka. Jis baigiasi. Prasideda takas per kauburius. Važiuoti nebeįmanoma. Įmanoma tik eiti.
- Ir tegul.
Juk jeigu tą vietą buldozeriu išlygintum, tada pralėktum ją dviračiu per akimirką. Ir neliktų kelių, kuriais nevažiavai, ar nėjai... Tektų ieškoti naujų.
O taip karstytis yra užsiėmimas, praleidi laiką, pasimankštini ir raumenis, ir protą.
Ne visi takai turi būti vienodai lygūs...

Ne visi turi būti apšviesti.
Turi būti "paslaptingi" kampeliai. Jie yra čia pat. Patogu, kad iki jų nereikia važiuoti mylių mylias per visą tam "supritaikytą" miestą.

Kalbant apie medžių kirtimą, esu tikras, kad joks vertingas medis nebus išnaikintas

Visi medžiai - vertingi.
Jūsų žodyne "vertingas" yra tas, kas neša pinigus. Tai irgi savo puslapyje aprašiau.

Aš irgi bučiau tikras, kad kirtėjas nesukčiaus, tik jeigu jis būtų doras. Kad nereikėtų jo nuolat sergėti.
Tam reikia išvaryti iš darbo piktus sukčius: Pakalnį, Paužą ir jų pavaldinius. Jie neteisėtai leido daug statybų ir augalų kirsti.
Neleisdavo irgi... Bet vis tiek kirto be jokių parašų. O leidimus klastodavo atgaline data, jei kas paklausdavo. Arba nebesivargindavo.
Kita vertus, jei visus valdininkus pakeistumėt dorais, tada man netektų garbės jums rašyti, mokinti tokių paprastų tiesų. Liktumėt teisės, gyvenimo ir rašto "beraščiais".

Blotnį jau išvarėt. - Miesto Plėtros Departamento viršininką. Bet juk nenubaudėt. Ir liko jo sukti pavaldiniai, tokie kaip Kuodis, Stapulionis.

dar viena erdvė Vilniaus mieste taps tvarkingesnė ir geriau prižiūrima

Kuo daugiau laukinių vietų (iš esmės - miškų) paverčiate parkais, tuo daugiau jų tenka paskui nuolat "prižiūrėti". Tai tampa dar brangiau.
"Sutvarkyti" yra tik pradžia. Pagrindinis pelnas - priežiūra.
Panašiai našta tampa beprasmiai, besaikiai, keliai, aplinkkeliai, viadukai, stadionai, arenos. Pirma pinigus dovanoja Europa. O paskui tenka švaistyti jų priežiūrai jau savus. Išgelbėjimas yra: sudaužyti ir imti naujus pinigus iš Europos juos taisyti.

saugi ir pritaikyta visiems.

Nereikia stengtis visą miesto plotą paversti takais, suolais ir "saugiais" plotais.
Nereikia visų miškų ar brūzgynų mieste paversti parkais.
Kas saugu žmogui, tas nesaugu gyvūnui. O Vilniuje gyvena ir jie. - Ne vien žmonės.
Plaukia sau ūdra iš Karaliaučiaus į Gudiją. Išlipa į krantą, krūmuose. Pasiilsi, pasidegina Saulėje nuoga, kur joks dviratastas jos nemato. Apsirengia ir plaukia toliau.
Jei visur būtų "tvarkingas" miestas, jai tektų jį apeiti. O ji to negalėtų.

Neskubėkite per savo gyvenimą "sutvarkyti" visą Vilnių. Palikite ir ainiams iš ko pelnytis.
Net jeigu darytumėte ko tikrai reikia... O taip nėra... Jei viską sukusite jūs, vėlesnėms kartoms neliks ką kurti. Jos mirs ir nuobodulio.
Neskubėkite atstatyti visų valdovų rūmų, paminklų Basanavičiui, Leninui, Gedimino kalnų, bokštų...

Jūs dar nepavertėt visų Vilniaus gatvių saugiomis ir pritaikytomis visiems. O jau metėte šitai ir puolėte takus. Dar turit ano darbo begalę.
Pirma padarykite "A": visur, pigiai.
Jei bent to negebate, tai nėra ko kalbėti apie "aukštas materijas".

Paprasčiausiai, pieškite "A", ribokite eismą, žabokite geldas.

Štai kaip miestas taps pritaikytas visiems, o ne vien geldoms ir geldoms, kurios stato dviračių takus.
Beje, dažnu dviračiu taku važinėja geldos.

Andriukas aukštukas


Re: Dviračių takams - Ne. Darykite "A"- juostas, visur.

Data: 2016.08.16
Gavėjai: Anton Nikitin anton.nikitin@vilniustransport.lt
Remigijus Šimašius remigijus.simasius@vilnius.lt

2016.08.10 Anton Nikitin rašė:

Dėkoju už Jūsų išsamų laišką.

Tik tiek?

Rašiau ne šiaip laišką, nuomonę, o prašymą.
Ir meras Šimašius, ir jūs privalote atsakyti per 20 darbo dienų. - Iki rugsėjo 1.

Nepakanka tik dėkoti man už rašybą.
Privalote rašyti, kad vykdysite ko prašau, arba nevykdysite ir kodėl. Grįsti galite tik sąmonėm, o ne nesąmonėm.
Atsakyti privalo ne vien Antonas, bet ir meras Remigijus. Nes atsistatydinti gali tik jis pats... Išvaryti valdininkus - irgi. Tada gal netektų atsistatydinti.

Nesiteisinkite, neva medžiu nekirsite.
Juos jau dviračių tako dingstimi iškirtote kitoje vietoje.
- 2014.04.18 seniausias miesto liepas ir tuopas dešiniame Neries krante tarp Žaliojo ir korupcinio Mindaugo tiltų. Šie medžiai augo ten nuo 19 amžiaus pabaigos. Dauguma buvo sveiki. Net ir ligotus privalote ne kirsti, o saugoti, gydyti.
Takas ten jau buvo pati gatvė. - Rami. Bailesnis dviratis važiuodavo ir šaligatviu.

Nesakau, kad Žvėryne viskas gerai. Kaip minėjau, jeigu ten tikrai valdiškoje žemėje išrausė tvenkinį, ar ją užtvėrė, tą reikia naikinti ir bausti.

Bet nereikia ten, kad ir pati valdžia taką statytų.

Žvėryne valdžia irgi savivaliavo: neteisėtai kirto krūmus, medžius, pavyzdžiui apie kabantį tiltą;
leido neteisėtas ir bjaurios išvaizdos statybas.
Bjaurius namus-dėžes į pietus nuo kabančio tilto lengvai, iš aukščio pamatysite nuo priešingo Neries kranto, iš Vingio parko.
Neteisėtą daugiabutį namą į šiaurę nuo kabančio tilto lengvai pamatysite ir iš to paties kranto.
Atokiau nuo upės irgi yra daug neteisėtų namų:

Net pačiame Vingio parke nukirtote 1 sveiką storą pušį prie tako tarp tilto ir estrados.
Juk miške negalima nieko kirsti jokia dingstimi. Reikia palikti viską savaime augti.

Andriukas sveikukas


Re: Dviračių takams - Ne. Darykite "A"- juostas, visur.

Data: 2016.08.24
Gavėjai: Anton Nikitin anton.nikitin@vilniustransport.lt
Remigijus Šimašius remigijus.simasius@vilnius.lt

2016.08.24 Anton Nikitin rašė:

Dar kartą dėkoju už Jūsų laišką ir pasiūlymus

Jūs pripažįstate, kad teikiau ne grožinius raštus, o siūlymus.
Todėl privalote rašyti, kurį vykdysite, o kurį ne, ir kodėl.

Jūs gi parašėte, neva tik atsižvelgsite į želdinius.

kiek tai yra mano kompetencijoje sieksiu, kad rengiant susisiekimo dviračiais projektus

Nereikia jokių projektų. Tai - beprasmiška, ir per brangu.
Imkite teptuką ir pieškite "A". Juk iki šiol laimingai piešdavote.
Kodėl dabar atsisakote?

nenukentėtų miesto žaliosios erdvės

Tai neįmanoma.
Būtinai nukentės. Juk jūs nenaikinsite gatvės, kad ją paskirti dviračiui.
Jūs tiesite atskirą taką. Net ne šaligatvį tepliosite. O takas būtinai sunaikins žolę.

Kalbant apie „A“ juostas ir jų tinkamumą dviračiams - užsienio šalių, tokių kaip Olandija, Danija, Didižioji Birtanija

Jei mes būtume Olandija, tada ir gyventumėm kaip Olandai...

Bet tada takų nereikėtų, nes Olandai, Švedai gerbia dviratį ir jį praleidžia net ir ne taku.

Kaip minėjau, neverta pradėti šį ginčą naujai. Visą ką jūs rašote, jau rašinėjo kiti. Visą tai jau paneigėme po 10 kartų. O jie vis kartojosi, ir kartojosi...

Žiūrėkime į Lietuvą ir kaip Lietuvos dviratastai pagrindė kodėl reikia "A" dabar. O ne "D" - po 50 metų... ir dar neaišku ar tikrai darys ir ar padarys.

Jūs nueikite į Vingio parką ir panaikinkite tenai įvažiavimą geldoms. Nuplėškite "gulinčius" tinginius policininkus. Susiaurinkite kelią iki ankstesnio pločio.
Juk šventvagystė buvo parke plėsti gatvę geldoms. ... Ir dar "guldyti" ten policininkus, kad žaboti greitį. Nes tikri policininkai kažkodėl jų negaudo.
Štai jums veikla artimiausiam mėnesiui.

Prieš kelis metus pagavau tenai policajus, kurie praleido geldą važiuoti nuo estrados link stadiono pro draudžiantį ženklą.
Jie suglumo ir pasirūpino, kad ženklas būtų leidžiantis. - Pakeitė.
Štai tokius policajų viršininkus meras Remigijus Šimašius privalo varyti iš darbo su trenksmu.

Tebegalioja Vilniaus AVPK buvusio viršininko, nusikaltėlio Kęstučio Lančinsko neteisėtas įsakymas drausti bausti geldas ant šaligatvių ir pievų žiemą.
Negalima policajui iš anksto įsakyti vengti pareigų. Policajus tik pats gali tai nuspręsti pagal aplinkybes. Bet tikrai neturėtų vengti bausti tų, kas žaloja pievas, ar važinėjasi po šaligatvius... ir taip jūsų mylimus dviračių takus.
Ar suprantate? Jau yra įsakymas nebausti geldas. - Tik žiemą. Bet nebaudžia ir visais kitais metų laikais.

Lančinskas šiais metais išvažiavo "ilsėtis" į Ukrainą. Ten jis tariamai kuria teisėsaugą. Jį ten išsiuntė Europos Sąjungos komisarė Federika Mogerini. - Neteisėtai, nes žinojo, kad jis nusikaltėlis.
Dabar jis kurs tokią nusikalstamą teisėsaugą ir Ukrainoje. Gėda kokia!

Mere Remigiau Šimašiau, išpirkite savo kaltę prieš Ukrainos liaudį, kai draudėt Ukrainos vėliavos spalvas ant "Trijų Kryžių", nors ir apsigalvojote šiandien. Praneškite jai, kad mes jai išsiuntėme niekšą.
Tegul jie jį nudažo Ukrainos vėliavos spalvomis, įmeta į šiukšlių dėžę ir grąžina mums.
Mes jį pastatysime ant Žaliojo tilto, vietoj tariamų "balvonų", kuriuos neteisėtai išmetėt.
... Anie buvo gražūs. O Lančinskas - bjaurus, "slidus"...

patirtis sako, kad tai nėra saugiausias sprendimas dviratininkams

Saugiausia yra sėdėti namuose.
Teoriškai, ant "A" juostos gali nutūpti erdvėlaivis ir sutraiškyti dviratį.
Bet jis gali nutūpti ir ant atskiro tako. Dar netgi mieliau tūps, nes pamatyti mažą dviratį yra sunkiau negu didelę geldą. Erdvėlaivis pamanys, neva takas - laisvas.
Juk dauguma geldastų būtent tuo ir teisinasi: nemačiau.
Juk minėjau, kad geldos važinėja ir tariamais dviračių takais...

ir esminį proveržį ir postūmį naudotis dviračiais suteikia tik atskira ir tinkamai įrengta dviračių infrastruktūra.

Proveržio nebus. Juk minėjau, kad takus daro tiems, kas važiuoti nenori.
O mes norime, kad norėtų. O tas, kas nori, tas randa ir būda, neatsikalbinėja.
Kad rasti būdą, reikia mokėti. O mokina mokykla.
Todėl ir reikalavau diegti fizinį lavinimą mokyklose su dviračiais.
Tada neliks vėplų, kurie postringaus, neva be tako važinėti neįmanoma.

Jokios "atskiros infrastruktūros" jūs niekada neįrengsite.
Nes tai reikštų nutiesti po antrą gatvę visur.
Tad, tai tėra demagogija.
Jei galite nutiesti po antrą gatvę, tuomet jau tikrai galite ir nupiešti po "A" juostą kiekvienoje gatvėje.
Tada pažiūrėsime ar bus proveržis.
Paaiškės, kad bus. Kad atskiros "struktūros" nereikės.
Kaip tuomet teisinsitės?

Pirma darykite kas paprasčiau ir kas iškarto veikia.
O po to galėsite svajoti apie tai kaip tai "išblizginti" auksu.

Juk ir iš "A"-juostų galima pasipelnyti. Tereikia į dažus pilti deimantus. Jie blizgės. Bus geras atšvaitas. O kurie nubyrės, tuos surinks liaudis. Todėl deimantų krisleliai neterš gatvės. Dabar teršia: nupiešia naujas juostas gatvėse, aplipdo blizgiais krislais. O jų perteklius pažyra po gatvę. Tampa slidu, blogiau negu smėlis.

Esant klausimų, pasiūlymų ar prašymų - visuomet juos galite registruoti oficialiu raštu savivaldybėje

Įstatymai neatleidžia jūsų nuo prievolės atsakyti į prašymą, nepaisant ar jūs, ar savivaldybė jį užregistravo, ar ne.
Įstatymai neįpareigoja ir registruoti. Jie įpareigoja tik patvirtinti, kad gavote. Tą ir padarėte.
Registruoti gal įpareigoja jūsų vidaus taisyklės. Bet jos įpareigoja jūs, o ne mane.

ir jie bus svarstomi pagal kompetenciją skirtinguose savivaldybės administracijos padaliniuose.

Jūs nutylėjote kas yra jūsų "kompetencija", o kas ne.
Pagal prašymų nagrinėjimo taisykles, valdininkas gavėjas, o ne teikėjas ir ne kitas valdininkas, privalo perduoti "kompetenciją" tam kieno ji yra.
Tai vadinama: "vienas langelis".
Tad, meras Šimašius, kaip gavėjas privalo pasirūpinti mano prašymo visomis dalimis.
O jūs, kaip tarpinis gavėjas, privalote pasirūpinti tuo ką gavote irgi visomis dalimis. Dabar jau esate 2 gavėjai, todėl pagal įstatyme įtvirtintą "bendradarbiavimo principą" privalote kartu rasti sprendimą.
Išmoktumėt bendro darbo ir suvokti visumą, o ne vien savo "daržą". Kurį vis ketinate ištrypti ir nutiesti man taką.

Jūs vis vengiate atsakyti į bet ką.
Pavyzdžiui nutylėjote kiek milimetrų per metus Pakalnis nušliaužia dviračiu.
Kiek dviračiu nuvažiuojate jūs?
Kiek dviračiu nuvažiuoja meras Remigijus?
Nuo to reikia pradėti visus ginčus apie tai kokiu gi būtinai atskirų dviračių takų reikia.
Ginčas turi būti kitoks: ar išvis jų reikia?

Kaip minėjau, internete jis jau įvyko.
Jei norite, galiu nurodyti archyvą.
Jūs ten tik sugaišite ir vis tiek rasite tik vieną išdavą: nereikia jokių dviračių takų.

Viskas, kas yra ne gatvė, tas tėra šaligatvis. - Net ir atskiras "D"-takas išilgai jos.

Jei kažkur nėra kelio visai, tik ten galima daryti taką. Bet tik jeigu tikrai būtina ten važiuoti.
Jei yra kelias, jis yra ir dviračiui. Galima ant jo dar padėti "A", arba visai uždrausti geldų eismą.
Štai - proveržis. Kai teks persėsti iš geldos į dviratį, arba belstis per aplinkui.
O jeigu geldoms ir toliau statysite vis naujus aplinkkelius, tada jos ir toliau manys, kad tai - tiesiausias kelias. Štai koks iškreiptas yra jų mąstymas.

Tučtuojau nutraukite vakarinio aplinkkelio statybą. Atsisakykite visų kitų aplinkkelių. O vieną dar ketina daryti rytuose: kirs miškus link Nemenčinės.
Proveržis bus tik jeigu geldoms plotas mažės, o dviračiams daugės.
Jei daugės net ir abu plotai, tada dviratazmo proveržio nebus. Bus tik geldų.
O abu plotai, kai minėjau, daugėti vienu metu negali.

Iš aplinkkelių, kelių ir viešo transporto priedangoje irgi kelių vėlgi geldoms ir tramvajams iškarto sutaupytumėt 2 milijardus litų pinigų. Galėtumėt už tuos pinigus pastatyti Komuniszmą vienoje atskirai imtoje savivaldybėje... Arba bent pripirkti visiems moksleiviams po dviratį ir paleisti juos vėjais, kaip tai mėgo Zuokas...

Jau ir nesitikiu, kad mąstytumėt kaip grąžinti miesto skolas ir daugiau iš suktų bankų nesiskolinti.

Štai kur proveržis: mažiau kelių geldoms, mažiau skolų.
Gal tuomet ir dviračių bus daugiau.

Anton Nikitin
Susisiekimo dviračiais Vilniaus mieste projekto komandos vadovas

Jūs esate transportas (vilniustransport.lt), o ne pramogos.
Turėtumėt rūpintis transportu, o ne pramoginiu taku Žvėryne priešais Vingio parką.

Ta vieta, pietuose nuo kabančio tilto, yra nuošaly, nuo dviračių eismo, nes ji yra Neries upės vingyje. Pro ten nėra kur važiuoti. - Tik būtent pramogai, nukrypti.

Transportas vyksta ten kur gyva, o ne kur reikia "gaivinti", kaip jūs išsireiškėte anksčiau.
O gal jūs turite omeny, neva transportą reikia dirbtinai įkurti? - Ypač ten kur jis nenori važinėti.
Negalima transportą kurti vien tam, kad jis būtų. Priemonė negali būti savo pačios tikslu.

Mere Remigijau Šimašiau, prašau naikinti visą tą "komandą".
Nes susisiekimas dviračiais jau yra.
Nereikia steigti ir "Saulėtekio komandos", nes ir Saulė jau teka be jų pagalbos. Nebent, transportas leidžia tiek dūmų, kad Saulės matome mažiau. O šie žmonės, manau, stengiasi panašiai gaivinti ir geldų transportą, smarkiau ir smarkiau...

Reikia "A"-komandos.
Jos visi nariai privalo važinėti kiaurus metus dviračiais. Kitaip jie netinka laikyti rankose net "A"-teptuką.

Kaip minėjau, išvis kurkite ne statybininkų Savivaldybę... ne "e"-atsirašinėjimų (rašliavos, kliedesių, demagogijos, grandiozinių "projektų", galimybių studijų, milijardų skolų)...
o "A"-savivaldybę.
Visi valdininkai privalo važiuoti visur tik dviračiais.
Kitaip ir jie netinka laikytis savo "A"-krėslų.

Andriukas "A"-dviratukas

Nuo 2017 kovo 8 dienos esate 13 žiūrovė