Ukrainos vėliava
Gelbėk Rusiją nuo nusikaltėlių, kariaujančios valdžios.

Balsuok ir reikalauk užstoti Ukrainą karu.


2017.04.03 "lange" į Europą Sankt-Peterburge sprogo mina ("bomba").
Išvertė Metro traukino duris, nužudė 14 žmonių.
Mes liūdime kartu su visa buvusia Tarybine liaudimi.
Tegul jūsų aukos nenueina perniek. Didvyriškai duokite atkirtį vidaus priešams: VVP valdžios gaujai.
Būkite drąsūs, pilietiški. Išvarykite juos ir nuteiskite. Nėra jokio skirtumo, ar sprogdino jis, ar ne. Jų gauja yra kalta, nepaisant kiek kalti būtų kiti. O gal ir šitą sprogdino jie, kaip įprasta KGB.
Karui - Ne!

2017.04.14 Kijeve pradėjo veikti Rusijos piliečių pasiuntinybė ("ambasada").
Tai yra pirma nevaldiška valdžios įstaiga. Nors ir užsienyje. Ji atstovaus Ukrainoje Rusijos žmonėms. Padės rusams bėgti nuo Rusijos valdžios persekiojimų.

Tegul Alėksėj Navalnyj (1976.06.04-2024.02.16) iri kiti politiniai kaliniai sėdi kalėjime kuo ilgiau. Ant jo kabino keletą baudžiamųjų bylų. Ir dar kabins, net po to kaip nužudė.
Turime progą apie jį nuolat pliurpti. Papildomai pliurpkime ir per kalėjimo metines. Gaila kad liko vos 1.
Sėsk ir tu. Aukokis. Kovok prieš nusikaltėlių Rusijos ir Lietuvos valdžią.

Nuorodos:
http://blue-yellow.lt
Savanoriai renka paramą Ukrainos kariuomenei ir savigynos būriams.
Nežinau ar gelbsti taikiems gyventojams.
2018.05.28 vadovas Ohmanas man sakė, kad paramos trūksta. Jie geba išdalinti daugiau. Sielojosi, kad nesenai vėl žuvo 8 kariai iš dalinių, kuriuos remia.
Neva kariauti. Net kilnojamą prieštankinių raketų svaidyklę (vamzdį) iš pinigo lakšto ("banknoto") piešia. Tikrovėje, atrodo perka ne ginklus, o tik įrangą, ne mirtiną.
Pinigų šalpą renka telefonu 1482.
Kitų šalpų telefono numerius rašau skyriuje apie pagalbą
Kol kas tik 1485.
Telefonų įmonės grobsto tą šalpą. Buvęs Lietuvos Telekomas (Telia) už paramą Ukrainai skaičiuoja Pridėtinės vertės mokestį (PVM, 21%). Gal ir pelną sau.
Ryšių įmonės ir pinigų gavėjai nutyli, kad telefonais 1482, 1485 ir kitais tu šelpi ne tik Ukrainą, o Lietuvos valdžią ir įmones.
http://andrius.saugokmedi.lt/karas/Vladimir Vladimirovič Putin rūmai.htm
Rusų kalba nurodau kas apgyvendina pabėgėliusUkrainos.
Valdžia priima siūlymus kaip padėti.
Atsiliepiu į Rusijos liaudį.

Prišliejau tai prie puslapio apie VVP rūmus, kuriuos jis neteisėtai pastatė iš vogtų pinigų ir karų.
Bent tiek naudos.

"Ukraine under attack" bulletin
Pranešimai apie karą Ukrainoje. Skirti atsverti Rusijos valdžios melą.
18 vienetų, PDF formatu, kiekvienas apie 2,3 MB apimties, 4 puslapių.
Vėliausias - 2014 metų gegužės. Jame rašo: apie rinkimus; kad parlamente ("Rada" - ukrainietiškai) yra žymiai mažiau fašistų, negu kitų šalių parlamentuose. Duoda keletą nuorodų kur stabdyti klastotes, melą, stebėti karą, balsuoti, kad vadinti Rusiją "TerrorRusija".
Vėlesnių pranešimų nėra gal dėl to, kad karas tapo smarkus. Rusijos mele nebebuvo ką neigti. - Ir taip akivaizdus.
Ukrainos ambasada Lietuvoje
Ten rašyk siūlymus mano ir savo. Stebėk ką daro jie, kad galėtum kuo pagelbėti.
Aš paklausiau Ambasadoriaus ar jis - naujas, ar ankstesnis. Jis sakė, kad pasakos vėliau. Palaukė, kol kiti pokalbio dalyviai išsiskirstė. Manau, jis norėjo, kad jie nežinotų tokį svarbų dalyką. O jų žioplai tas ir nedomino. - Gal net nesuvokė klausimo. Jie tik ištryško liaupses ir susižavėjimą.
Ambasadorius man sakė, kad dirbo juo ir iki revoliucijos... Kad jos metu maištavo ir jis... Kad jis atstovauja ne valdžią, o tautą. Tuo pateisina, kad po revoliucijos nauja valdžia jo nekeitė.
Pilnas ambasadų sąrašas Ukrainos Užsienio Reikalų Ministerijoje:
http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies
Visur kalba: Ukrainiečių. Pasirinkti kitą kalbą leidžia, bet nepavyks, neveikia.
Nusikalstama Vieninga Rusija
Ilja Jašin parašė tokią ataskaitą apie partiją Vieninga Rusija, kurią sukūrė sau Vladimir Vladimirovič Putin (VVP).
Jis įrodė, kad Rusijos valdžia yra nusikaltėliai.
Raštas: http://www.svoboda.org/a/27954968.html
Garsas: http://www.svoboda.org/a/27924997.html
Radio Svoboda kalba su Ilja.
Viskas, ką jis sako apie Rusiją, tinka ir apie Lietuvą. Lietuvos valdžia irgi yra nusikaltėlių gauja.
Pirma vatniko karikatūra
Alėksėj Merinov, Rusijoje pirmas nupaišė vatniką apie 1989 metus.
Nors, ir pats pasielgė blogai: leido policajui išgalvoti bylą sau, vien kad užtarnautų taškus.
Vatnikas yra drabužis iš vatos, vatinis. - Paltas, marškiniai, kelnės. Kad vata nesusiveltų, juos persiuva išilgai ir įstrižai. Gaunasi būdinga išvaizda: iškilios juostos su grioviais tarp jų. Įprastai, spalva slepianti ("maskuojanti") žalia, karinė. Dažnai naudoja kareiviai. Taikūs traktorininkai irgi.
Nežinau kuo neįtiko pravardžiuotojams vatnikas. Juk drabužis patogus, šiltas. - Gal dėl to, kad jį dėvi ne kada būtina, o visada, vietoj kasdienių drabužių. Gal kitų žmogus net neturi. Sudaro apsileidusio, ar skurdžiaus įvaizdį.

Ieškok kas renka paramą.

Tikinčiųjų paramos savanoriai "Caritas" renka buitinę paramą Ukrainai. Vežimą apmoka Užsienio Reikalų Ministerija.
Geldų taisykla Verkių 25C, Vilniuje renka įrangą: benzininius pjūklus, generatorius, dar kažką. Nežinau kam. Klausk, ir pranešk man.

2022 metų vasarį Raudonas kryžius kviečia savanorius padėti pabėgėliamsUkrainos. 2022 kovą priėmė į darbą pakankamai savanorių: 3000. Užsirašė 12000. Liovėsi imti naujus. Toliau rašo, nes pavargs. Reikės pamainos.
Savivaldybės pasirengė apgyvendinti 10000 pabėgėlių.
Šaulių sąjungos skyrius renka sąrašą žmonių, kas irgi gali apgyvendinti, skolinti kambarį, butą, namą. Žiūrėk Rusišką nuorodą aukščiau.
"Deutche bahn" (Vokietijos geležinkeliai) nemokamai veža Ukrainos pabėgėlius iš Lenkijos į Vokietiją.

Kažkas rinko daiktus Ukrainos kariams iki 2014.10.10:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/pilieciai-kvieciami-paremti-ukrainos-karius-siltais-drabuziais
Jei nespėsi, vis teiraukis, gal vėl pratęs laiką, kaip anksčiau nutiko.
Ragink juos gelbėti pinigais: pirkti daiktus Ukrainoje, kad čiabuviai užsidirbtų. Tada ir jie labiau galės skirti dalį pinigų ir daiktų pagalbai. Tai rašau skyriuje apie pagalbą.

2014 rugsėjį Vilniaus kabokuose koncertuoja Ukrainiečiai, renka aukas pinigais. Mačiau tokį kaboką švento Kazimiero gatvėje - šalia Aušros vartų ir Subačiaus gatvių sankryžos. Ji yra aikštė. Priešingame tos aikštės kampe yra vartai į Ukrainiečių bažnyčią - Šventos Trejybės cerkvę - ir Bazilijonų vienuolyną.
Paklauskite toje bažnyčioje. Gal žino, kur dainuoja. Ieškokite internetu.

2014.09.21 eitynės Maskvoje. Kalboms po eitynių nesibūrė. Šūkis: gana meluot, sodint ir kariaut.
2015.01.20 keli drąsiausi Rusijos žmonės - menininkai - apšlakstė Lenino mauzoliejų šventintu vandeniu. Šaukė: kelkis ir išeik! Juos nubaudė už smulkų chuliganizmą (ATPK 174). Nors VVP viešai peikia Komunistus. Bet jis gina Leniną. - Veidmainis. Pats neša pasauliui "revoliuciją". - Ir ne bet kokią, o kruviną.
Menininkai - ne chuliganai, o mokslininkai, nepaisant religinio vaizdo. Jie sakė, kad įrodė, kad Lenin nėra amžinai gyvas ir jaunas.
2015.03.01 eitynės Maskvoje prieš karą. 2015.02.27 VVP joms pasirengė: jo smogikai nušovė svarbų valdžios priešininką Borisą Efimovičių Nemcovą. Tas ketino dalyvauti.
2015.04.19 eitynės Maskvoje prieš karą ir Boriso Nemcovo žudikus. Reikalaus juos pagauti.
2015.09.20 susirinkimas (mitingas) Maskvoje už valdžios kaitą, prieš cenzūrą, korupciją, karą, leisti į rinkimus, paleisti politinius kalinius, tirti kas nužudė Nemcovą, apklausti apie tai Čečnios tariamą vadovą Ramzaną Kadyrovą, tirti kitus nusikaltimus mažiau garsioms aukoms.
Peterburge - tik prieš korupciją.
2017.03.26 po visą Rusiją 100 miestų nuo Sankt-Peterburgo iki Vladivostoko buriavosi, "mitingavo", "protestavo" prieš Korupciją. Ragino atstatydinti valdžią.
Alėksėj Navalnyj ėjo buriuotis Maskvoje. Jį pasodino 15 parų ir nubaudė pinigais, rubliais 350 €. Ne už ką. Nes jis nespėjo buriuotis.
Jis sukvietė žmones po to, kai paskelbė, kiek turtų prisivogė ministras pirmininkas Dmitrij Mėdvėdėv. Navalnyj sakė, kad sėdėti turi ne jis, o Mėdvėdėv, nes ano elgesys surinko minias.
Policija išsigando ir užsakė televizoriuose raginimą nesiburiuoti. Bet atvirkščiai taip sukvietė daugiau žmonių.
2017.06.12 vėl buriavosi valdžios priešai. Valdžia apskambino visus garsiakalbių nuomotojus ir reikalavo neskolinti jų priešams. Bailiai pakluso. Nei vienas nenuomavo.
Valdžia leido buriuotis 1 vietoje. Bet žmonės buriavosi 2-se. Navalnas juos pakvietė eiti į 2 vietą, kur žiopliai vaikščiojo po persirengėlių šventę. Persirengėliai vaizdavo visokių laikų ir šalių kareivius. Subėgo Policija, sumušė ką pakliuvo. - Ir žioplius ir valdžios priešus. Suėmė kelis šimtus. Navalną suėmė vos tik išėjo iš namų ir pasodino 25 dienom.
2019.05.01 eitynės Sankt-Peterburge. Valdžios mylėtojų būrį Policija leido.
Valdžios priešų būrį gaudė dar prieš pradžią. Priešai sustojo ir pareikalavo grąžinti sulaikytuosius, kitaip nepajudės. Juos apkaltino, kad leido eiti, o ne stovėti. Ėmė gaudyti bei mušti ir už tai. 1 moteriai sulaužė ranką. 60 žmonių sulaikė.

2019.07.27, 2019.08.03, 2019.08.10 riaušes Maskvoje surengė Policija. Jie mušė, žalojo, grobė, išgalvodavo bylas, valdžios priešams, kurie teisėtai, taikiai prieštaravo (mitingavo) ir ėjo. Tą patį darė ir atsitiktiniams praeiviams.
Policija ir Rusijos gvardija neteisėtai slėpė veidus, vardus, ženklus ant krutinės. Gal jie buvo apsimetėliai. Vis tik, kai kuriuos žmonės atpažino. Pavyzdžiui buvusį Kijevo policajų. Jis Ukrainoje irgi puldinėjo žmones. Paskui pabėgo į Rusiją.
Maskvos žmonės reikalauja, kad į miesto valdžią leistų rinkti valdžios priešus. Anuos neteisėtai neleido.
Gatvėse prieštaravo apie 50000 žmonių. 2000 valdžia sužeidė, sužalojo, arba pasodino.
1 mergą sulaikė už tai, kad ji garsiai skaitė Konstituciją priešais policajų rikiuotę. Valdžios padų laižytojų Rusijos televizorius NTV rodė visai kitą vaizdą, kaip kažkokia merga, kažkur, kažkada prisėlino ir pakabino policajui ant nugaros raštelį. Neva ją sulaikė už tai. - Melagiai. Ją sulaikė ne tada, o kai skaitė Konstituciją. - Už ją, o ne už raštelį.

valdiškas vagis nykštukas su žiburiu rankoje ieško kvailių ir grobio, sėlina šalin su pinigų šūsnimi ant kupros
2021.02.14 Rusijoje liaudis vaikščios prieštarauti (mitinguoti), kad Alėksėjų Navalną 2021.02.12 kėsinosi pasodinti už tariamą šmeižtą. 20 valandą kiekvienas savo kiemuose stūksos su žibintais rankose. VVP nekentė net ir to. Šmeižė tai terorizmo grėsme.
2021.01.31 Rusijoje liaudis vaikščiojo prieštarauti (mitinguoti), kad Alėksėjų Navalną 2020.08.20 kėsinosi žudyti, 2021.01.17 neteisėtai sulaikė; didžiulius VVP rūmus. Liaudis mojavo nuodingais trusikais, auksiniais unitazų šepečiais. Reikalavo rūmų ir sau.
2021.01.23 eitynes valdžia vaikė įvairiai. Vienur mušėsi. Kitur kentė.
Vos 1 vieną moterį, Sankt-Peterburge, policajus spyrė į pilvą. Ji griuvo ir susitrenkė. "Mandagus" policajus atbėgo pas ją į ligoninę ir atsiprašė. Vertė susitaikyti. Nors, Baudžiamasis Kodeksas tokioms byloms nenumato taikytis. Gal ketino klastoti kitą straipsnį. Teisinosi, neva nematė ką spiria, neva aprasojo šalmo gaubtas. Nors, įstatymas neatleidžia nuo atsakomybės. Jei nematai, nesimušk. Nėra skirtumo matė, ar ne. Muštis niekada nedera. Moteris suglumo, "susitaikė". Tik paskui suprato, kad ja apgavo. Prisiminė, kad matė policajaus akis. Jis spoksojo į ją tikslingai. O filmai rodė, kad jo gaubtas buvo pakeltas.
Gal po to, o gal tuo pat metu policajus teisinosi, neva nuo pipirinių dujų jam perštėjo akis. - Vis neapsisprendė dėl ko tariamai nematė ką muša. Moteris prisiminė, kad minia neturėjo dujų. Nepurškė policajų.
Kai auką paleido iš ligoninės, gydytojai šmaikščiai jai palinkėjo nebesirgti.
Eitynių dieną valdžia paleido per visus garsiakalbius raginimą: Dirbkite broliai. Sukčių kalba tai reiškia: Dirbkite negrai, Saulė dar aukštai.

2022.02.24 Rusijos liaudis, 50 miestų, viešai prieštaravo karui prieš Ukrainą. Policajai sulaikė 1900 žmonių.
2022.02.26 sulaikė 800 žmonių.
2022.03.05 viso: 8293.
Maskvoje, gal ir kitur, policajai mušė, kankino sulaikytus bernus, mergas, neteisėtai ėmė pirštų atspaudus, DNR iš gerklės. Mušeikų bendradarbės ramiai stebėjo, netrukdė, įsikniaubė rašyti savo "kliauzas" apie aukas.
- Tą patį daro ir Lietuvos policajai, psichiatrai. Tik žiauriau: DNR ima ne iš gerklės, o adata. Ir grasina subadyti, luošinti. Rusijos valdžia dar ne visas naujoves išmokoLietuvos. O gal atvirkščiai, jiems tai jau praeita seniena.

2014.08.29 12:00 protestas prie Rusijos ambasados, Vilniuje, Žveryne, netoli Vingio parko:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/laisvieji-menininkai-ir-pilieciai-salin-rankas-nuo-ukrainos
(Tame puslapyje pikti kvailiai reiškiasi, dalina nuorodas į pezalus. Atsargiai ten.)

Rusijos valdžia kariauja. - Ne tautos.

Žmonės kažkada patys žiauriai nukentėjo nuo užpuolikų fašistų. Tuo pat metu juos žudė dar ir "sava" valdžia. Jie tai atmena amžinai. Nenori karo.

Rusijos valdžios tarnai mėgsta guosti ir girtis, neva Rusija "stojosi nuo kelėnų".
... Kaip gi taip? O visur aplinkui vien priešai! Niekas negerbia.
Vienintėliai draugai: Šiaurės Koreja, Turkijos diktatorius Erdoganas, Iranas.

Kažkada nesenai VVP viešai kraugeriškai pezėjo, neva 1 Pasaulinis Karas 1914-1918 metais buvo didi garbė Rusijai. Neva pergalės šlovę joje atėmė blogi bolševikai (Komunistai) 1917 metais. Anie surengė tariamą Didžiąją Spalio revoliuciją (perversmą), o paskui patraukė Rusiją iš karo.
Nors būtent Komunistai sukūrė KGB ir patį VVP. Tai žemiau rašau.

Jūs mėgstate klaidingai lyginti VVP su Hitleriu.
Jis prilygsta nebent dar menkesniam menkystai: Duče Musoliniui.
2015 metų lapkritį būtent su juo palygino buvęs kažkurio Rusijos parlamento (gal pirmosios Dumos, o gal paskutiniosios Tarybų Sąjungos Aukščiausios Tarybos) narys, įvairių vietos valdžių buvęs narys Aleksandr Šelkanov.
Dar klausė: būtent gero Rusija pasiekė per 1000 metų?..
Siūlė jai lygiuotis į Ameriką: kiek ji pasiekė per 300 metų.

Turinys:
[...] Lenkija 1262 metai
Bendrininkavo Lietuva.
[...] Tatarva (Kazanė, Sibiras)
[...] Novgorod 1593 metai
[nerašau] Ukraina 1654 metai
http://www.svoboda.org/a/30152301.html
Laisvės radijas pasakoja.
Vienas iš nedaugelio taikių Rusijos plėtrų. Kiti tokie buvo Gruzinai.
Nors ir Ukrainiečiai, ir Gruzinai jungėsi ne iš meilės, o iš karinės būtinybės gintis nuo Turkų (basurmonų). Dar jie kariavo už laisvę prieš Lietuvą, Lenkiją.
1654 metais Ukraina pasirašė sąjungą su Rusija. 1653.10.01 Rusijos žemių taryba ("Zemski sovėt") taip nusprendė.
Kai kurie prieštaravo, kad jungiasi prie vergų.
Ragino reikalauti, kad ne vien Ukrainos didikai prisiektų Carui, o ir Rusijos bajorai - Ukrainiečiams.
Štai kaip Ukrainos kazokai prisišliejo prie Rusijos Caro kariaunos ir sekančiais, 1655, metais atsibeldė siaubti Vilnių.
Po to juos pačius Caras nuslopino visaip ir padarė Rusijos užkampiu.
Rusija nelabai norėjo jungtis. Nenorėjo naujų, svetimų karų, veltis į Ukrainos maištą prieš Lietuvą. Savų karų ir maištų pakako.
Viso Lietuva ir Lenkija kariavo prieš Rusijos valdžią 15 metų. Dar, tuo pat metu, visi kariavo prieš Švedus.
[nerašau] Vilnius 1655 metai
Rašau kitur: ką veikė Rusijos valdžios Lietuvoje.
Nors kažkada, Maskvos rusios carienė Sofja liepė ir jos kažkoks talkininkas pasirašė su Lietuva ir Lenkija (bendra valstybe RečposPoLita) amžiną taiką. Rusia tą taiką labai vertino.
[nerašau] Kaukazas XVII-XIX amžiai
Tame tarpe - Čečnia.
[...] Krymas XVIII amžius
[nerašau] Lenkija, Lietuva 1792 metai.
Rašau kitur: ką veikė Rusijos valdžios Lietuvoje.
[...] 1 pasaulinis karas 1914 metai.
paskelbė Vokietija, bet pradėjo Rusijos Imperija.
O Vokietija už tai padovanojo Rusijos Imperijai Leniną ir jo tariamą "revoliuciją" 1917 metais (perversmą).
[...] Rusija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Sibiras, Azija 1917-1922 metai. -1989.
[nerašau] Lenkija 1939 ir 1944 metai
1939.10.31 kažkur, gal Tautų lygoje (to meto Jungtinių Tautų atitikmuo) Molotovas melavo neva Lenkija nėra tikra valstybė, jos nėra, o Tarybų sąjunga gelbsti nuo kažko (nuo Vokietijos, ar Lenkijos) savo brolius vakarų Ukrainoje ir Baltarusijoje.
1939.11.30 "visų tautų vadas ir tėvas" Iosif Vissarionovič Džugašvili (nusikaltėlio pravardė Stalin) viešai neigė, kad susitarė su Vokiečių fašistais dalintis Europą. Melavo neva nepuola, nekariauja ir neketina. Bet tuoj vis puolė. Pasakoju pasakoje apie Suomiją.

1939 metais pasaulio Komunistų partijos ketino siųsti savanorius kovoti prieš fašistus į Lenkiją. Panašiai siuntė į Ispaniją 1937 metais.
"Kominterno" vykdomasis komitetas jiems tai uždraudė.
Dimitrov dienoraštyje rašė, kad taip įsakė Stalinas. Nes draugavo su fašistais. Draudė bet kokias žinias apie juos (cenzūra). Laikraščiai net sveikindavo fašistus su pergalėm Europoje. Tuo piktinosi užsienio pasiuntiniai Tarybų Sąjungoje.
1939.09.01 Lenkiją užpuolė fašistaiVokietijos. Užkariavo per 3 savaites.
1939.09.17 - "draugai" iš Tarybų Sąjungos.

Tarybų Sąjunga galėjo sutriuškinti fašistus 1939 metais. Išsipildytų svajonė apie neskausmingą karo už pasaulinę darbininkų "gegemoniją" svetimame plote.
Bet nenorėjo. Nes 1939.08.23 sutarė draugauti: vadinamas Molotovo-Ribbentroppo "taikos" "paktas". Juk Komunistai laikė fašistus "revoliucionieriais", vos ne Komunistais. Fašistai vadino save "nacional-socialistais". Pas juos jau buvo revoliucija. Nesvarbu, kad tą revoliuciją galiausiai pasiglemžė fašistai. Todėl nebūtina buvo nešti jiems dar vieną revoliuciją. Nors, pas fašistus tebebuvo buržujai, kuriuos Komunistai turėtų laikyti "klasės priešais"...

Po pergalės prieš Lenkiją fašistai ir Tarybų Sąjungą darė bendrą paradą Baltarusijos mieste Breste. Kareiviai spaudė kruvinas rankas. Jos jiems nenudžiūvo. Rūkė taboką. Nepaspringo.
Po 2 metų tie patys, o gal kiti kareiviai srėbė "košę", kurią jie užvirė. Didvyriškai gynė tą patį miestą Brest nuo tų pačių fašistų ir visi žuvo... kas nepabėgo.

[...] Suomija 1939-1940 metai
1939.11.30
1940.03.13
[nerašau] Rumunija 1940.06.28
Užgrobė Moldaviją (Besarabiją).
Dar prigriebė Bukoviną. - Truputį daugiau, negu sutarė su Vokietijos fašistais 1939.08.23 (Molotovo-Ribbentroppo "taikos" paktas). 1940 gruodį Hitleris barė Staliną, kad laužo susitarimą.
Gal todėl fašistai užpyko ant Tarybų Sąjungos ir ją puolė 1941 metais. O Tarybų Sąjunga užsidirbo dar 1 priešą: Rumunai kovojo prieš juos, kartu su fašistais. Tiesa, Rumunai kovojo vangiai. Tingėjo. Fašistai juos keitė savimi, ar Lietuviais.

Rumunai prašė fašistų pagalbos. Fašistai įsakė nesipriešinti. Gal taip tikėjosi sukelti didesnį norą talkinti kare prieš Tarybų sąjungą.

1917.12 Rumunija įsiveržė į Moldaviją (Besarabiją). Išvarė Komunistus ("bolševikus").
1918.11.26 Besarabijos parlamentas neteisėtai prijungė šalį prie Rumunijos. Už tai balsavo vos 36 nariai. Dauguma neatėjo.
1924.10.12 Tarybų sąjunga sukūrė Moldavijos respubliką kairiame Dniestro upės krante ("Padnestrę"). Ukrainos sudėtyje. Tikslas: vėliau vaizduoti, neva grąžina šalies dalį, kai puls Rumuniją. Bijojo pulti, nes užtikrino Prancūzija.
Fašistai sutriuškino aną.
1940.06.28 Tarybų sąjunga puolė Rumuniją. Prieš tai davė vos 2 dienas atiduoti Besarabiją. Rumunijai teko sutikti.

Besarabija buvo 93% žemės ūkis. Labiausiai atsilikęs Rumunijos užkampis.
Tarybų sąjunga to nekeitė. Vystė pramonę tik kairiame krante - "Padnestrėje". Vežė ten darbo jėgakitų sričių. Padarė, kad Moldavų, Ukrainiečių, Rusų taptų apytikriai lygūs kiekiai.
1990.09.02 "Padnestrė" neteisėtai skelbė nepriklausomybę. Bet Tarybų sąjungos sudėtyje.
1991.08.27 Moldavija teisėtai skelbė nepriklausomybę. Tai apima "Padnestrę". Bet anų valdžia nepakluso.
Rusijos kariuomenė neišėjo iš "Padnestrės" iki šiol.
1992 metais jie puolė Moldavijos karius. Privertė nebekariauti prieš "Padnestrę".
2006.09.17 "Padnestrės" neteisėtas "referendumas" pageidavo jungtis prie Rusijos. Nesijungė, nes klausė ne jungtis, o tik nuomonės ar tai įmanoma.

[nerašau] Lietuva, Latvija, Estija 1940 ir 1944 metai
Rašau kitur: ką veikė Rusijos valdžios Lietuvoje.
[nerašau] Iranas 1941.08.25-1946.05.09
Kažin ko Stalinui prireikė ten. Užgrobė laikinai. Gal saugojosi, kad Vokietijos fašistai neužgrobtų pirmi ir iš ten nepultų naftos gręžinių prie Kaspijo jūros.
Veteranai knygas apie tai rašė, ką jie ten dykaduoniavo, vaizdavo menką kovą, kol kiti tikrai kovėsi su fašistais.

Iš pietų naftą užgrobė Britai. Su Tarybų Sąjunga jie taikiai pasidalino Iraną. Naujai valdžiai įsipareigojo pasišalinti ½ metų po karo. Nesakė kurio - fašistų, ar Japonų.

Iranas truputį priešinosi 4 dienas. Vėliau, kai Sąjungininkai ten pakeitė valdžią, paskelbė karą Vokietijos fašistams. O iki tol skelbė esą neutralūs. Nors, grožėjosi fašistais.
Vis tik, ginklus Iranas pirko ne iš fašistų, o Britų, Čekų, gal dar kitų, neutralių.

Kareivius Irane priskyrė Kaukazo frontui. Nors, jie nekariavo, o sėdėjo. Jei fašistai užgrobtų visą Kaukazą, gal tas frontas pabėgtų į Iraną.
Tarybinė kariauna skatino šiaurės Irano tautas, Azerus, Kurdus, atsiskirti nuo Irano. Todėl vengė pasišalinti. Privalėjo iki 1946.03.02.
Iranas pažadėjo bendrą naftos įmonę. Tarybinė kariauna pasitraukė 1946.05.09. Iranas sulaužė pažadą. O su Amerikonų pagalba sutriuškino Azerų ir Kurdų maištą.
Tarybiniai istorijos vadovėliai šį įsiveržimą nutylėjo.

70% karinės pagalbos "Lend lease"Amerikos į Tarybų Sąjungą vežė per Iraną.

Tarybų Sąjunga įkūrė Azerbaidžane mokymo stovyklas Kurdų kovotojams. 1947 Kurdai ėmė kariauti prieš Iraną.
Nežinau ar kariavo ir Azerai. Jei jų plotus prijungtų prie Azerbaidžiano, jis padvigubėtų.

[...] Vokietija (Karaliaučius, "Kaliningrad"), Kinija, Japonija (Kurilų salos), Čekoslovakija 1945 metai
[nerašau] Afganistan 1980-1989 metai
[...] Čečnia
[...] Gruzija 2008 metai
[...] Ukraina 2014 metai
[...] Sirija 2015 metai
[...] Pagalba Ukrainai ir Gruzijai
[...] Kankina, žagina kalinius iškrypėlis Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Užpuolė ir grobia kosmosą Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Užpuolė ir grobia šunis ir kates Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Grobia Rusijos žmones Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Grobia užsienio žmones Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
Grobia ir savo žmones.
Dar grobia unitazus ir jungiklius. Nes strioka be jų.
[...] Grobia Internetą Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
[...] Grobia rinkimus Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
Grobia žemę Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
2017.03.29 parašė įsaką leisti Sąjunginei Sargų Tarnybai (Federalnaja Služba Ohrany, FSO) grobti žemę, kurios tariamai reiktų valdiškų daiktų apsaugai. Dažnai tokiais daiktais vaizduoja ir "asmeninius" valdžios turtus.
Dar to prašė ir FSB (KGB)...
Grobia žemėlapį Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
2018 balandžio mėnesį įsakė perrašyti pasaulio žemelapį, kad visus pavadinimus pakeisti į Rusiškus nuo savęs.
Dar reikia pagaminti Rusijos gaublį; Darvino rūšių kilmės teoriją perrašyti, kad visos rūšys kiltų iš Rusų; parašyti tarybinio žmogaus anatomiją; rusišką matematiką (tapk valdžia ir apiplėšk), fiziką, chemiją...

2022.02.22 Rusijos valdžia puolė Ukrainą jau atvirai. Tą progą įsakė keisti mokyklų vadovėlius, kad kuo mažiau minėti Kijevą.
Po poros mėnesių perrašė 15% žinių. Nežino kaip perrašyti istoriją. Bet gal ir tą atliks.

[...] Žudo Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
Dažniausiai - cheminiais ginklais. Rusijoje ir užsienyje.
[...] Kaip samdo smogikus
Per valdiškus karinius komisariatus.
Kariuomenėje.
Internetu.
Grobia. Net nesamdo.
Vagišius. "Kleptomanas". Vladimir Vladimirovič Putin (VVP)
Kažkada kažkokio sporto būrio "New England Patriots" savininkas Robert Kraft davė VVP palaikyti savo auksinį žiedą.
Tas įsidėjo jį į kišenę.

1976.01.22 Tarybų sąjungos vadovas Leonid Brėžnėv godžiai dirstelėjo per žalio veltinio stalą į laikrodį. Tą turėjo Helmut Sonnenfeldt. - Auksinis. Šveicariškas. Pavadinimas: "Omega". Kainuoja kelis šimtus $.
Prašė pažiūrėti. Pagyrė. Bet negrąžino. O užsidėjo ant rankos. Matomai, jis pastebėjo laikrodį anksčiau ir parengė tuščią ranką.
Mainais atidavė pigų kišeninį.
Sonnenfeldt maldavo grąžinti. Guodėsi, kad tai dovana iš uošvės (žmonos mamos). Ana liūdės dėl nelygių mainų.
Brėžnėv paliko jam raštelį, būtinai Komunistinės, raudonos spalvos pieštuku, kad apsikeis laikrodžiais sekantį kartą. Nerašė ar tais pat. - Grąžinti, atkeisti. Gal vėl ketino mainyti geležį į auksą.
Brėžnėv išėjo ir atnešė plieninį laikrodį, brangesnį negu kišeninis. Matomai, atidavė ir aną.
Siūlė mainus laikyti Tarybų-Amerikos draugyste.

Tą naktį jų darbo derybos truko 4 valandas.
Helmut Sonnenfeldt buvo valstybės sekretoriaus Henrio Kissingerio viršiausiu patarėju apie strateginių ginklų ribojimą ir Valstybės skyriaus ("departamento") pagrindiniu Tarybų sąjungos žinovu, Nacionalinės Saugumo Tarybos nariu.
Jis ir Kissinger abu žydai; gimė Vokietijoje; bėgo nuo fašistų į Britaniją. 1944 metais - į Ameriką. Po karo tarnavo Amerikos kariaunoje Vokietijoje. Ten susipažino.
Norėjo dalyvauti mūšiuose, o ne žvalgyti. Todėl tylėjo, kad kalba Vokiškai. Tarnavo pėstininku.
Brolis Ričardas tardė fašistus Niurnbergo tribunole.
1977 metais paliko valdžią, kartu su Henriu.
Tvirkino 27 metais jaunesnę žmoną.
Gimė 1926.09.13. Mirė iš sielvarto laikrodžiui 2012.11.18; 86 metų amžiaus.
2023.11.29 mirė Henris Kissinger. Amžius: 100 metų. Nors pats buvo pabėgėliu, negailėjo žmonių: įsakė bombarduoti Kampučiją ištisai ("kiliminis bombardavimas"). Pražudė kelis šimtus tūkstančių žmonių. - Karo nusikaltėlis.

Rusai pasakoja kitaip: neva Brėžnėv pirma uždengė savo rankinį (ne kišeninį) laikrodį ir siūlė mainytis aklai. Ne vogė. Neva anksčiau taip žaidė kariuomenėje, karo metu.
Laikrodis geras, bet plieninis. - Dovana iš laikrodžių gamyklos. Manau, Brėžnėv nuolat mainė tik dovanas. Nepirko.

Kissingerio padėjėjas Winston Lord sako, kad tikrovėje laikrodis "Omega" kainavo vos $42, iš karinės parduotuvės ("Army PX"). Sonnenfeldt apsimetė neva jis brangus pinigais ir giminei. Apiplėšė ne Brėžnėv jį, o atvirkščiai: gavo 2 laikrodžius ir laikrodžio grandinę. Nesako ar irgi geležinę. Apiplėšė vagį. Pelnas: $350.
Grandinę pakabino žmonai ant kaklo.
Klysta neva tai nutiko ne 1976, o 1973 metais.

Prieš tai atvažiavo ir kosmonautas Thomas Stafford. Tas 1975 metų liepą skraidė susitikti su Tarybiniu kosminiu laivu. Bendrą 2 laivų skrydį vadino Sojus-Apollo.
1975.09.22 pas Brėžnėvą jis atejo kartu su Tarybiniais kosmonautais. Viso 3 Amerikonai ir 2 Tarybiniai.
Brėžnėv dovanojo Aleksejui Leonovui pigų Tarybinį laikrodį Polet.
Stafford dovanojo Brėžnėvui irgi kažkokį "Omega", su katru skrido.
Gal tada Vagies godumas įsidėmėjo šį laikrodžio pavadinimą ir geidė jų vis daugiau.
Brėžnėv klausė Aleksejaus ar geras laikrodis, turėdamas omeny savo dovaną.
Vietoj to Aleksej bakstelėjo į savo dovaną ir pagyrė dovaną iš Brėžnėv. Tas padėkojo (už nuolankumą).
Tarybų valdžia po to žiūrėjo susitikimo vaizdo įrašą, be garso. Pamanė, neva Aleksej skubina Brėžnėvą ir ilgai barė kaip jis drįsta.

Kosmonautas Aleksej Leonov tapo "Omega" gamintojoŠveicarijos kalbėtojų Rusijoje. Toks atstovas ne prekiauja, o tik kalba. Tikriausiai, galėjo tik po Rusijos nepriklausomybės 1991 metais. Nes Tarybinė valdžia verslo neleisdavo, ypač su užsieniu.
Dar jis buvo stambios pinigavimo įstaigos valdybos nariu.
Mirė 2019 metais.

Brėžnėv matomai dovanojo vagieną kažkam iš savo piliečių. Atrodo neliko "Omega" jo laikrodžių sąraše.
Kažkada vertėjui Viktorui Suhodrėvui jis dovanojo "Omega" tiesiai nuo stalo, po derybų su užsieniečiais.
Vargu ar būtent to posėdžio metu Brėžnėv vogė tą laikrodį. Nes prieš derybas Brėžnėvo padėjėjas perspėjo gavėją, kad juos gaus. Posėdžio metu jis nepastebėjo kaip laikrodis atsidūrė ant stalo, svečių akivaizdoje. Reiškia jį pavogė anksčiau, ne iš šių svečių, arba kol vertėjas pasišalino trumpam.
Brėžnėv prašė niekam nesakyti apie dovaną. Bet Suhodrėv pasakojo, kai jau 17 metų buvo pensijoje. O gal ir anksčiau.

Suhodrėv patvirkino 2 žmonas.
2 žmona yra žymios aktorės Tatjanos Okunėvskos duktė.
Okunėvska tvirkino kažkokį užsienietį. Suhodrėv neigia, kad tas buvo Jugoslavijos vadas Broz Tito. Gal gimė jo vaikas.
Okunėvska sakė, kad paskui ją išprievartavo šlykštus NKVD viršininkas Lavrentij Berija. Suhodrėv tai neigia, nes ji to nerašė knygoje.
ryšį su užsieniečiu, tikriausiai tuo Amerikonu, ją sodino 6 metams į koncentracijos stovyklas (Gulag). Atrodo įsakė Berija. Gal už tai, kad neatsidavė jam po 1 karto.
Pati ji sakė, kad sodino už tai, kad trenkė antausį MGB (KGB) ministrui Abakumovui. Anas Stalino nurodymu žudė aktorių Solomoną Michoels.
Paskui išteisino.
Ji sveikai gyveno: valgė nesveikai vos 1 kartą per dieną, apsipildavo šaltu vandeniu, joga.
2000 metais, 86 metų amžiaus, Okunėvska be reikalo keitė išvaizdą ("plastinė operacija"). Ją sunkiai užkrėtė hepatitu C. 2002.05.15 nuo jo mirė.

Leonid Brėžnėv mėgo dovanas. Jis davė užuominą JAV prezidentui Niksonui, kad nori vėliausio pavidalo geldos. 1972 metais Nikson atvežė su savim geldą. Mainais gavo valtį su povandeniniais sparnais. Tikriausiai, abi dovanos buvo už valdiškus pinigus. Tarybų sąjungos vadovas ėmė dovanas sau, asmeniškai. Amerikos - atiduodavo valdžiai. Gal naudodavo asmeniškai, tik kol buvo vadovu.
Iki tol Tarybų sąjungos vadovai važinėjosi į Ameriką mažai. Vos 2 kartus susitiko su valdžia: 1959.09.15 Hrušov, 1967.06.23 Kosygin. Gal dar važinėjo į Jungtinių tautų organizaciją, Niu-Jorke. Po 1973 metų irgi nesivažinėjo. Tik 1987.12.07, 1988.12.07, 1990.05.30 važinėjosi Gorbačiovas, kai ardė Tarybų sąjungą. Ir anas nepranoko "varlės-keliauninkės" nusikaltėlės Dalios Grybauskaitės: 2012.05.20, 2013.08.30, 2016.03.31, 2018.04.03.
Brėžnėv svajojo važinėtis po užsienius. Todėl jis pritarė derėtis gerinti santykius su JAV, net kol anie laidė bombas ant Vietnamo. - Tarybų Sąjungos globotinių.
Jie sutarė užkardyti atominio karo galimybę.

1973.06.16 Brėžnėv aplankė išsvajotą Ameriką, Camp-David. Vėl užuomina kaulijo ir gavo dovanų geldą: vėliausio pavidalo "Lincoln Continental". Jis tuoj pasodino Niksoną į savo naują geldą. Važiavo siaurais takais dideliu greičiu. Prieš staigų posukį lėtėjo, vos nepraskėlė galvų į priekinį stiklą. Galėjo verstis nuo šlaito. Brėžnėv visada padukusiai važinėjo geldomis.

1973.06.25 Brėžnėv važinėjosi į Prancūziją. Tikriausiai irgi dovanojosi.

Kaip ir VVP rūmuose, Brėžnėvo ištaigingame medžioklės name buvo kino-teatras.
Gal tebėra. Gal jį tebenaudoja VVP. Gal tas įkvėpė tą patį statyti ir Rūmuose.
Sonnenfeldt ir Kissinger atvažiavo. Brėžnėv klausė kiek namas kainuotų Amerikoje. Kissinger atsakė per mažai: 400000$. - Įžeidė. Sonnenfeldt pataisė: gal 2 mln. $. - Užtarnavo palankumą.
... Tokį, kad Brėžnėv mėgo laisvę jam pokštauti. Anwar Sadat dovanojo žaislinę patranką. Kažkada Brėžnėv nutaikė ją į Sonnenfeldt.

Padėtis Rusijoje
1908 metais Caras Nikolai gavo Vokiečių kariuomenės išdėstymą. Jis suprato, kad karas bus. Per 6 metus jis su 2 patarėjais pasirengė karui: padidino Rusijos imperijos ūkį 1½ karto. - Be jokio priverstinio darbo (Gulag). Vienas iš patarėjų buvo vyriausybės pirmininkas, vidaus reikalų ministras Stolypin.
Iki 1941 metų Stalin to paties nenorėjo daryti. Nesirengė karui, nedidino ūkio.
1916 metais, karo metu, Rusija pastatė 6000 km geležinkelių.
Per 1933-1937 (2 5-metis, vadintas Stalino vardu) Tarybų Sąjunga pastatė 3400 km. O ketino 25000. Molotovas 18 Komunistų suvažiavime (1939.03.10-21) melavo neva kėslą įvykdė ir viršijo.

1987 metais 25% Tarybų sąjungos ūkio buvo degtinė ("vodka"). Ją pradėjo dauginti Stalin ir Mikojan. Gyventi tapo geriau. Gyventi tapo smagiau. Tam jie panaikino raginimus blaivėti, pakeitė juos tostais.
Po daugybės metų Tarybų sąjunga vėl ėmė kovoti prieš alkoholizmą ir pakirto ūkį.
Nesuprantu kaip degtine įmanoma pakirsti ūkį. Gal tie, kas tai skelbia, turi omeny iždą. Gal nebeliko pinigų iš ko gaminti tankus. Tankai irgi kerta ne ūkį, o iždą. O štai jeigu ūkiu laikyti ir viešas įstaigas (mokyklas, ligonines, mokslą), tuomet tikrai įmanoma jį pakirsti. Nes tankų gamyba nemažėjo. Mažėjo visa kita. Gal iždas šelpė ir taikią gamybą, o ne vien tuos, kas negamina. Tuomet iždas galėjo pakirsti ir gamybą.

2014.11.25 Rusijos valdžios priešininkas Boris Nemcov Laisvės Radijui sakė. Už tai irgi jį nužudė.
2014 metais VVP padidino Rusijos iždo išlaidas karo pramonei 33%, 800 mlrd. rublių.
2017 metais pagaliau išleido 20% mažiau, negu 2016. Viso: 66 mlrd. $ (3800 mlrd. rublių).
Per 15 metų, kol valdė VVP, valdininkai pagausėjo 2 kartus.
10 kartų padidino išlaidas Policijai.
Bus 60 mlrd. JAV dolerių nuostolis statyboje vamzdžio "Sila sibiri" ("Sibiro jėga") į Kiniją per Blagovešenską. 2014 metais, prispirtas karo ir draudimų, VVP pardavė Rusijos dujas ir ateitį Kinijai. Prie vamzdžio statybos Kinai neprisidės. Ir neaišku ar tikrai pirks dujas. Nes jau daug perka iš Turkmėnijos.
Tad VVP atsisakė statyti vamzdį "Sila sibiri" ("Sibiro jėga"). Tapo neaišku ką gi tada jis pardavė Kinams.
Vis tiktai, 2019.12.02 užbaigė kažkokį dujų vamzdį į Kiniją.

2016 metais 39% Rusijos iždo sudarė gynyba (26%), valstybės saugumas (7%) ir dar kažkas.
2017 metais: 28% gynybai, vos 5% švietimui.
Net jeigu gynybai nieko neduotų, vis tiek nepakaktų pinigų švietimui ir kitiems reikalams.
Kažkas sako, neva nuo 2015 metų karinės išlaidos ėmė mažėti ir sudarė 3% BVP.
63 aukštosios karinės mokyklos. JAV Prancūzija ir kitos šalys turi po 3.
18000 tankų. - Daugiau negu turi JAV ir Kinija. JAV turi labiau negu 2 kartus mažiau.
1991 metais - 66000 tankų. Nežinau kur jie dingo.
1941 metais fašistai puolė Tarybų sąjungą vos 3000 tankų.
Tankų gausos priežastis: Rusijoje daug generolų tankistų. 2019 metais net kariniam laivynui vadovaus tankistas.
2021 metais 20% Rusijos iždo buvo slapta. - Pinigai šnipams, karui, žudikams, vagims ir to įrangai. Tai sudaro 3% nuo BVP.
2023.04.19 Rusijos priespaudos įstaigų darbuotojų kiekis, kurie tenka 1 gyventojui, yra 10 kartų mažiau negu Šiaurės Korėjos. - Policajų, kalėjimo sargų, nežinau ar ir kareivių.
Dar turi kur "vytis".

Dar Nemcov nesakė: 2010 metais VVP užslaptino žuvančių kareivių kiekį taikos metu. Taip lengviau slėpti ir teisinti karus.
Tuo metu žudavo 2000 kareivių per metus. - Nusižudydavo, privesdavo iki savižudybės, sprogdavo. Nukautų gal nebuvo, nes kariauti tada laikinai liovėsi.

Nuo Tarybinių laikų iki 2013 metų Rusijos miškininkų sumažėjo 10 kartų.
Lietuvos - 2 kartus.
Abu skaičiai reiškia blogį.
2019 metų liepą-rugpjūtį sudegė Sibiro miškų plotas, kuris prilygsta 2 Belgijoms. 50000 km². Rusijos valdžia melavo, neva dega tik 50000 km². Gesino tik 2500 km², kur arčiau žmonės gyvena. Aukšti valdininkai pezėjo, neva ekonomiškai nenaudinga gesinti. Vietoj to VVP siūlė gelbėti gesinti miškus "Graikijoje". Nes naudingiau paskolomis ir pagalbomis paversti graikus savo tarnais ir Europos sąjungos sąmyšiu.
2021 metais degė Karelija, Jakutija. Kvailiai ten ragino iškirsti miškus aplink kaimus, kad apsaugoti. Paskui kvailai teisinosi, neva turėjo omeny tik sausus medžius. Vos 1 gaisras Jakutijoje apėmė 15000 km². Viso Rusijoje degė 160000 km². Tik 2017 metais degė daugiau: 170000 km². Bet metai dar nesibaigė...
Beveik visus gaisrus pradeda miškų kirtėjai. Padega medienos likučius. Kai sudega, palieka smilkti ir išeina. Galvoja neva neplis.
Tai aišku, nes greta nedega Suomija, Lenkija (prie Karaliaučiaus). Ten renka visą medieną. Nedegina. Šalys, kurios skatina deginti kirtimų liekanas, ar ugnimi retinti mišką, tos dega. Pavyzdžiui: JAV Aliaska, Kalifornija.
Miškų gaisrus gesinti Rusija duoda tiek pat rublių, kiek JAV dolerių. Tai reiškia: 71 kartą mažiau. Miškininkai juokauja neva tai palankiausias rublio ir dolerio santykis ("kursas"): 1:1.

2001 metais Rusijos valdžia skelbė, kad sumažins valdžios dalį ekonomikoje nuo 25% iki 15%. 2016 metais ji sudarė 60%.
2018 metais 85 Rusijos sritys vertėsi "šalpa": ėmė iš iždo daugiau negu mokėjo. Tik 12 mokėjo daugiau negu ėmė.
100% mokesčių, kuriuos surenka Maskvoje, lieka Maskvai švaistyti. Tai nesąžininga. Reikia dalintis. Juk ir be to mokesčiai suplaukia į Maskvą iš visos Rusijos. Likusi Rusija skursta, trūksta pinigų švaistyti. Palygink, Vilniui lieka lygtai 48, ar 50%:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#kaulija
Net ir tiek perdaug. Vilnius kaulija iš vyriausybės ir Seimo vis daugiau.
75% Rusijos kelių statybų yra Maskvoje ir apylinkėse.
2009-2019 metais 13% Rusijos naujų butų statė Maskvoje.
Per 15 metų Maskva prarado 3000 hektarų želdinių. - Neteisėtoms namų statyboms, keliams. Nuolatinėje tarptautinėje VDNH parodoje iškirto egles. Sodino liepas. Liepa kainavo 32000 rublių. Valdininkai jas pirko po 550000.
2019 metais 19 mlrd. rublių per metus švaistė vien Maskvos mero viešiems ryšiams. Tai 3 kartus daugiau negu visas iždas Valdimiro mieste.
2016 metais Rusija švietimui skyrė 2,2% "bendro vidaus produkto" (BVP). BVP tada buvo 80000 mlrd. rublių. Palygink su Pietų Korėja: 27%. Kažkada Korėja buvo vien kaimiečiai: augino ryžius, gaudė žuvis. Kiek turėjo pramonės, tiek atiteko Šiaurės Korėjai. Bet išsivystė.
Lietuva: 0,7%. 1996 metais - 1,4%. Nebent visiškas skaičius gali būti palankesnis. Net ir tuos menkus pinigus iššvaisto brangioms statyboms.
Rusijoje buvo 1,0485 mln. vergų. Tai - 7 visiška vieta pasaulyje ir 16 - santykiu su gyventojų skaičiumi. Pasaulyje knybždėjo 46 mln. vergų. Palyginus su 2014 metais, jie pagausėjo 10 mln. Viso nagrinėjo 167 šalis.
2016 metais Rusijos valdžia nurašė Mongolijos valdžios skolą 173 mln. $. Tuoj pat paskolino 300 mln. $; kažkodėl 2 gabalais po 100 ir 200.
Kažkada Rusijos valdžia "paskolino" jau ir be to daug skolingam Venesuelos diktatoriui Nicolas Maduro 12 mlrd. $. 2019 metais Venesuela skolinga viso 17 mlrd. $.
2019 metais Rusija davė 700 mln. $ Sirijos galvažudžiui prezidentui Bašar Asad, kad atstatytų sugriautus statinius ("infrastruktūrą"). Nežinau per kurį laiką davė. Gal davė ne tiesiai jam, o patys išleido ir statė.
2021.09.10 Rusija skolino 600 mln. $ Baltarusijos diktatoriui, galvažudžiui Aleksandr Lukašenka.
2023.07.28 Rusija dovanojo ("nurašė") Afrikos valdžių skolą 3 mlrd. $. Žadėjo 20 mlrd. $. Atrodo tos valdžios - vien sukčiai, žudikai, "diktatoriai". Tuo metu vos 17 valdžių suvažiavo į Sankt-Peterburgą laižyti padus VVP. Kiti nevažiavo, nes nekentė Rusijos valdžios, kad sukėlė karą Ukrainoje ir badą Afrikoje. Stigo grudų iš Ukrainos. Brango.
2019 metais Rusija pavėlino pensijos amžių iki 69 metų. Kad "baudžiauninkai" dvėstų ir paliktų visus pinigus už grabo lentos, o ne pravalgytų. Jų labai reikia karui ir dovanoti "draugams" galvažudžiams. Nuo 2005 metų, VVP nuolat žadėjo nevėlinti pensijos, kol jis yra prezidentas.

2019 metais Rusijos iždas saugojo 16000 mlrd. rublių grynų pinigų. Tai yra 16% BVP.
Nėra prasmės atspausdinti tiek pinigų ir nepaleisti juos į apyvartą.
Blogai ir taip, ir taip. Paleisi, sukelsi infliaciją. Laikysi, neskatinsi ūkio.
Geriau ant pinigų sėdėti, kaip šuo ant šieno... Ir galbūt tyliai imti sau kiek reikia (vogti).

2019 metais Rusijos BVP sudarė 2% nuo pasaulio. Kažkada buvo 2,5%.

2019 metų gegužę Rusijos bažnyčios "patriarchas" Kiril (pasaulietiškas Vladimir Gundaev) sakė, kad stato 3 bažnyčias per dieną. 30000 per 10 metų. Tai reikštų, kad anksčiau statė dar dažniau. Vidutiniškai 8,2 per dieną.
Maskvoje yra 1200 stačiatikių bažnyčių.
Viso Rusijoje: 60000.
Mokyklų stato: ½ per dieną.
Ligoninių uždaro: 1 per dieną.
Kiril nėra tikras patriarchas. Jį skyrė Rusijos valdžia. Internetas mirga jo praeitimi: taboko gaujos vadeiva, žudikas, milijardierius, pedofilas, KGB šnipas ("agentas").
Bažnyčia yra valdiška. Todėl ir statybos tokios valdiškos, nereikalingos.
Dažnai jas stato vietoj parkų. Iškerta medžius.

2019 metais prie Maskvos iškirto mišką Losinyj ostrov (Briedžių saloje). Tariamai tvarkė. Pinigų paėmė 1,5 mlrd. rublių kažkodėl iš sveikatos apsaugos. O ligonines uždarinėja, arba jos merdėja.

Gal 2015 metais kažkoks Rusijos viršininkas pripažino, kad Mėnulis ir Marsas - ne pagal kišenę Rusijos kosmoso pramonei.
Matyt teko rinktis - Krymas ar Mėnulis. Geriau tiek, negu nieko. Jei negali į kosmosą, raketas gali laidyti ir į lėktuvus.
Rusijoje mokslas nyko ir be karo. Dėl karo jis nyksta sparčiau. Pasaulis tuo metu vis veikia, daug įdomaus išranda. Rusija beveik nieko to negali, neveikia. - Didelė netektis.

Kad mažiau blogą kalbėtų apie valdžią ir apie jį, VVP vadina tokius žmones ir įstaigas "užsienio agentais". Pasirašė tokį įstatymą, kad vadinti taip visus, kas gauna pinigusužsienio. Be paliovos baudžia tuos, kas atsisako patys sau "ant krutinės uždėti geltoną žydų žvaigždę" tokią.
Kartais iš "užsienio agentų" išbraukia. O baudą palieka.
2021.12.23 VVP pezėjo neva šį įstatymą sumanė ne jo gauja, o Britai.
- Reiškia Rusijai įstatymus rašo Britai. Juk sekančiose 4 pastraipose aiškinu, kad VVP yra "užsienio agentas".

http://fbk.info/blog/post/522
2019.10.15 Tyrimo Valdybos (Slėdstvennyj Komitėt) nurodymu Rusijos valdžia įsibrovė į "Šalpą kovai su korupciją" ("Fond borby s korrupcijei"). Dingstimi vaizdavo pinigų pervedimą iš užsienio. Tikėtina, kad patys jį ir padarė, pakišo. "Šalpa" pinigų negavo. Jos banko sąskaitą senai valdo patys Tyrimo Valdyba ("areštavo"). Jie ir paėmė pinigus. Juos ir reikia apieškoti, uždaryti. Per svetimas sąskaitas patogu slapta pervesti sau pinigus iš užsienio, slėpti, kad esi gavėjas. Tuo pačiu žlugdai tarpinį gavėją, valdžios priešą.
Dar atėmė naujus kompiuterius, apiplėšė. Nors, jie tušti. Valdžios priešai jų dar nenaudojo, nespėjo išvynioti. Todėl jokių įkalčių juose negalėjo būti.

Uždarė net visuomeninę Stalinizmo aukų atminimo organizaciją "Memorial".

Gal 80% Rusijos ūkio yra nafta, dujos ir kitas kuras. Parduoda juos į užsienį.
Pajamosnaftos ir dujų yra mažesnės negu pasaulyje žinomos kompiuterių įmonės "Apple" 2100 mlrd. $. Anos ¼ viršija ir visos Rusijos pajamas ("bendrą vidaus produktą").

Užsienio pinigus ir turtą iš "Šalpos kovai su korupcija", už naftą ir dujas gavo valdžia.

Tad, stambiausias "užsienio agentas" yra pats VVP, jo Tyrimo Valdyba...
Juk jis pats teisina savo įstatymą: kas pinigus moka, tas ir muziką užsako.
5 pastraipoje aukščiau jis prisipažino, kad įstatymus jam rašo Britai.

Tokia didelė dalis kūro ūkyje patvirtina, kad neįmanoma pertvarkyti ūkį ir gaminti maistą patiems sau.

2019 metais Rusijos žemės ūkis sudarė vos 2% visų prekių ir paslaugų vertės (BVP).
Todėl atsakomieji draudimai pirkti maistą iš mūsų vargiai pakels Rusijos ekonomiką. Tik vartotojai mažiau pasirinkimo turės.
Ir tikrai, Tolimuosiuose rytuose, prie Amūro upės, Rusijos valdžia neįleido prekeivių iš Kinijos. Parduotuvės ištuštėjo ir neprisipildė pakaitalais. Išnyko kiaušiniai, kostiumai iš Turkijos, baldai iš Vokietijos (tikriausiai kontrabanda)... Teko atverti sieną vėl, kad nepykdyti žmonių, nežlugdyti balsavimo apie Konstitucijos pataisas, kurių valdžia labai nori. Jas miniu žemiau.
O šiaip, aišku, graži rožinė svajonė paversti Rusiją "agrarine" šalimi, kad dauguma žmonių dirbtų patys.
Bet tada jie nepriklausytų nuo valdžios. O tai didelis pavojus valdžiai.
Stambūs maisto gamintojai yra valdžios mylėtojai. Būtent jos dėka jie neteisėtai sustambėjo ir išplito. Todėl iš tų maisto draudimų labiausiai pelnosi stambūs gamintojai, didina kainas.

Tarybų sąjunga turėjo 60 mln. karvių
2019 metais Rusija - 8 mln.
Vokietijos žemės ūkis gamina 10 mlrd. $.
Rusijos - 24 mlrd. $.
Brazilijos - 105 mlrd. $.
Tarybų sąjunga pirko 100000 traktorių gal per metus.
Rusija - 12000. - Visus iš užsienio, daugiausia iš Baltarusijos.
Apleido, nearia 40 mln. hektarų žemės. Tai lygu 255000 Vingio parko, Vilniuje, plotų. Nežinau kiek žemės Rusijoje aria.

2018 metais Rusijoje kalėjo 600000 žmonių. Viso gyventojų: 140 mln..
Palyginkime su žiauriais 1937 metais: kalėjo 500000 žmonių; Viso gyventojų buvo: 200 mln.. Nežinau, ar tai įskaito koncentracijos stovyklas (Gulag) ir ką sušaudydavo beveik be teismo. Gyventojų skaičiai irgi keisti. Gal 1937 metų skaičiavo visą Tarybų Sąjungą, o ne vien Rusiją.
1937 metais net 15% teismų išteisindavo aukas.
2018 metais - beveik ne.
Gal švelnesnės tik bausmės. Nesušaudo.

2018 metais Rusijoje buvo 1 mln. žmonių, kurie prasiskolino, "bankrotų". Nežinau ar teismai juos svarstė.

1991-2018 metais iš Rusijos iškeliavo gyventi 30 mln. žmonių (emigravo).

2021.04.20 vyriausias Rusijos mokslų akademijos mokslo sekretorius Nikolaj Dolguškin sakė:
2012 metais iškeliaudavo 14000 mokslainių per metus.
Per 2020 metus - 70000.
Gal jis painioja su visų kas išvažiuoja skaičiumi.
2018 metais viso išvažiavo 73000. 14000 sudarytų neįtikėtinus 19%.
Gal jis painioja visokius mokslo valdininkus ("vadybininkus").
1990 metais Rusijoje mokslainių buvo: 992000. - 1 vieta pasaulyje.
2020: 348000. - 6 vieta.

Rusijos nusikaltėlių valdžios tarnai išsikelia gyventi pas nekenčiamus buržujus vakaruose.
Vladimir Solovev melą skleidžią ("propagandą") Rusijos Televizijoje. 2019 metų spalį jis pareikalavo, kad jam pilietybę duotų Italija.
Įdomu ar pabėgusių valdžios tarnų skaičius viršys paprastų žmonių.

800 mlrd. $ Rusijos pinigų yra užsienyje, pigių mokesčių šalyse ("ofšore") ir panašiai.
Tai daugiau, negu yra Rusijoje.
Diduma tų pinigų tariamai priklauso VVP "draugams" (tarnams). Pavyzdžiui: Arkadij Rotenberg, Timčenko.

300 mlrd. $ Rusijos valdžios pinigų yra užsienyje: Europoje, šiaurės Amerikoje... - "Vakaruose".
2022.02.22 Rusijos valdžia puolė Ukrainą jau atvirai.
"Vakarai" sulaikė tuos pinigus, kad trukdyti karui.
Rusijos valdžia vis tiek vaidino neva juos turi: pavertė į Rublius. - Prispausdino...
Tai nesiskiria nuo paprasto spausdinimo. Tai brangins kainas ("infliacija").

Per 2023 metų pirmus 3 mėnesius Rusijos metinės pajamosnaftą ir dujas mažėjo 45%.
Indijai naftos parduoda 22 kartus daugiau negu 2022 metais.
Kinijai irgi daugiau.
Aukso ir užsienio pinigų atsargos nemažėjo: 600 mlrd. $. Aukso netgi gausėja. Slapta vežanusikaltėlių Sudano valdžios. Ana jį kasa, naują.
Iždo pajamos sumažėjo 21%.
2023.04.12 iždo trukumas jau 14% viršijo ko tikėjosi per visus metus. Tikėjosi 2900 mlrd. rublių. Jau trūksta 3300.
Per metus ketino išleisti 30000 mlrd. rublių. 2023.04.19 jau išleido virš 10000.
Valdžia užslaptino 1⁄3 išlaidų per tuos 3 mėnesius. Neaišku kur dingo 2400 mlrd. rublių. Atrodo - karui Ukrainoje ir užgrobtoms žemėms.

2019.12.19 VVP 15 kartą viešai atsakinėjo į klausimus. BBC Rusiško skyriaus žurnalistė klausė kada jis pripažins savo 2 dukras ir kad jos dalyvauja valdiškuose versluose. Ji gėdino VVP, kad anksčiau jis tikino, neva jos niekur nedalyvauja.
Vienos dukros verslo dalininkas yra Maskvos Valstybinis Universitetas. Ji gavo 500 mln. $ pelną. Nežinau per kokį laiką.
Antra dukra irgi panašų verslą turi. Įrengia ligoninę.
VVP pasigyrė, bet tuo pačiu ir išsidavė, kad jis yra Maskvos Valstybinio Universiteto rūpintojų tarybos narys.
Teisinosi, kad mokslą privalu brukti verslui. O antra dukra neturi jokio pelno. Bet ji gydo (medicina). Ten reikia aukštų technologijų. Juk 2019 metais Rusijos gyventojų sumažėjo 260000. - Nutylėjo, kad mažėjo ir dėl karų.
VVP nutylėjo kodėl tą verslą, pelną, aukštas technologijas gavo pirmenybę dirbti būtent 2 jo dukros...
Kad valdžia, ir gal dukrų įmonės, be varžybų, neteisėtai perka vaistus iš vienos jų - Jėkatėrinos Tichonovos - draugės vyro Aleksėjaus Rėpiko gamyklos. (Pavardė reiškia ropę.) Ana irgi atsirado stebuklingai. "Verslo" pradžioje Rėpik buvo 28 metų amžiaus. Neturėjo pinigų statyti gamyklą ir prabangų namą greta. 2021 metais jau turėjo 1,4 mlrd. $. 2017 metais 10% pirko įmonė Mitsui, Japonija. Žinojo, kad pirko iš sukčiaus, sukčių įmonę. Savo dalį gamykloje Rėpik slėpė tarpinėse įmonėse, steigėjose. 2022.05 pabaigoje - 07 slėpė ir anų įrašą apie nuosavybę. Gal tikrai jis baigė šį savo apsimestinio savininko, statytinio vaidmenį ir perdavė turtą sekančiam, arba tikram gaujos vadui.
Rėpik gyvena San-Franciske, JAV. Nors, Rusijos valdžia mokina liaudį nekęsti tos šalies. Rusijoje Rėpik vadovauja vidutinių ir stambių verslininkų (tikėtina, irgi tariamų) sambūriui "Verslo Rusija" ("Dėlovaja Rossija"). Kartais važinėja paskui VVP. Vaizduoja verslo susitikimus su tuo. Pliurpia jų vardu. Šlovina. Mėgdžioja kalbą mykčioti "reikšmingai".
VVP gyrėsi, kad draudimai pirktiRusijos ir Rusams iš užsienio pakėlė ūkį. Rusija ėmė pirmauti pasaulyje grudų išvežime. Pralenkė JAV ir Kanadą. Kas iš to? Pirmauja tikriausiai stambūs žemės grobikai ir valdžios tarnai. Žemės ūkis vis tiek sudaro vos 2% BVP.
Jei tai būtų savarankiški darbininkai, tai būtų gerai. Kaip ir minėjau, kuo daugiau savarankiškų žmonių, tuo mažiau valdžios tarnų.
VVP gyrėsi, kad 75% perdirbančios pramonės sukūrė po 2000 metų. Ne viską paveldėjo iš Tarybų Sąjungos, nestovi vietoje.
- Gal. Bet jis nutylėjo kiek sugriovė, išardė, išvogė, išpardavė metalo laužui... ir kiek nauja pramonė sudaro santykiu su ankstesne, kiek žmonių yra jos savininkai.
VVP gyrėsi, kad pastatė laivų variklių ir malūnsparnių gamyklas. Melavo neva tai naujovė. Irgi nutylėjo kur dingo kas buvo anksčiau ir kiek naujos gamyklos daro. Jis dar ir pats prekybinį "Baltijos laivyną" išvogė, kai dirbo Sankt-Peterburgo mero padėjėju. Gal ir laivų statyklą išvogė.

2021.09.03 Rusijos valdžia užsigeidė statyti naują miestą poilsio plote, 30 km nuo Vladivostoko, Tolimuosiuose rytuose.
Vadins: "Sputnik".
Neva ten gyvens 300000 žmonių.
Nesako iš kur tiek paims.
Iš tų kraštų pabėga 33000 žmonių per metus. Atbėga 2200 mažiau. Kartu su tais kas miršta gyventojų mažėja 10000.

2020 metais Rusijos valdžia šnipinėjo vakarų pasaulio dalies, JAV, Kanados, Britanijos įmones, kurios išradinėjo skiepą nuo karūnos pavidalo viruso ("Covid-19").
2020.08.11 staiga viena iš VVP dukrų paskelbė neva išradoskiepą. Niekas netikėjo. Visi barė. Nes nedera skiepų daryti slapta. Juos reikia viešai aptarti, išbandyti.
Visi drovėjosi svarstyti ar tai ji šnipinėjo ir pavogė skiepą.
Skiepą jau išbandė per 2 mėnesius, slapta. Jį išbandė ant savęs ir pati dukra.
VVP prie savo gabumų traukti senovinius puodus iš jūros dugno, skraidyti su gandrais, jodinėti nuogas, pridėjo mokslo pasiekimus - skiepus.
Pavadino: "Sputnik VVP". Trumpai: "Sputnik V".

2020.01.15 VVP viešai pasiuntė tautą į savo eilinę metinę žinią ("poslanijė") "Federaliniam susirinkimui"... O tuo pačiu ir tautai. Šią žinią įpareigojo rodyti ir garsinti visose įstaigose, transporte, taksi, net vietoje, kur nukrito meteoritas, Čeliabinske. Viešpatis rodydavosi tau, kur bebūtum, it holograma ("materializavosi").
Jis pasakė, kad skelbs balsavimą keisti Konstituciją:

 • Duoti gynybos taryboje pirmininko pavaduotojo krėslą Dmitriui Mėdvėdėvui. Pirmininkas ten yra pats gi VVP. Tuo tikslu leido Mėdvėdėvui atsistatydintiministrų pirmininkų kartu su visais ministrais.
 • Didinti gynybą (karą ir kovą prieš Rusijos žmones).
 • "Federaliniame susirinkime" ("Sovėt federacii") 10% atstovaus Prezidentą (VVP).
 • Konstitucinį teismą iš esmės darys Prezidentas pats (VVP).
 • Mažinti užsienio teismų ir tarptautinės teisės galią Rusijoje. - Pavyzdžiui Europos Žmogaus Teisių Teismo, žmogaus, prekybos, karo teisės.
  Rusijos įstatymų viršenybė prieš tarptautinius jau ir dabar yra. Užtat toks įrašas Konstitucijoje skatins neigti bet kokius tarptautinius įsipareigojimus ir teismus. Juos vykdys tik kitos valstybės.
  Bet Rusijos teisė niekada ir nebuvo "žemesnė". Dalyvavimas tarptautiniame teisme yra tik įsipareigojimas nagrinėti bylas naujai. Jis neišnyko. Bet jo nevykdo.
  2021.02.02 teismas pasodino Alėksėj Navalnyj kalėti metų pagal nuosprendį, kurį nusikaltėliai Europos Žmogaus Teisių Teismas skelbė neteisėtu. Pasodino neteisėtai net pagal pačios Rusijos teisę. O atlygįneteisėtą nuosprendį jam moka.
  Nors pataisa niekinė, bet valdžia tikisi ja mulkinti kvailius, neva tarptautiniai teismai negalioja.
 • Įrašyti Dievą. Nerašo į kokias pareigas.
 • Kad tauta noriau nurytų "kardą", "pasaldino" jį siūlymu uždrausti Konstitucijoje būti prezidentu ilgiau negu 2 kartus po 6 metus, su pertraukom (šalinti žodį "iš eilės").
  - Apgavo visą šalį. Žodis "iš eilės" Rusijos Konstitucijos §81 yra ne leidimas, o draudimas. Atvirkščiai, jei šio žodžio nebūtų, 1 žmogus turėtų sostą per ilgai. Įsivaizduok prezidento laiką su visokiom ilgom, ar trumpom pertraukom. - Nori išlipa iš sosto... Nori įlipa... Kad ir kas savaitę... Ir ką? Visą gyvenimą sėdės... po 1 dieną. Arba net ir po 1 pilną 6 metų kartą... - Nesąmonė. Todėl rašo "iš eilės".
  Tikslas yra ne leisti per sykį sėdėti po 2 kartus, kiek nori sykių, o išvis apriboti laiką 2 kartais ir "iš eilės". Jei ne "iš eilės", tai išvis negalima.
  Galima dar išvedžioti, neva "iš eilės" reiškia ne laiką kol sėdi 1 žmogus, "be pertraukos", o bendrą laiką, su visom pertraukom, tarp pirmos ir paskutinės jo sosto dienos. Jei neišsėdėjai 2 kartų, nebegali. Pavyzdžiui, sėdi 6 metus, 3 metų petrauka, dar galėtum sėdėti 3 metus, o ne 6. Jei petrauka 1 diena, tada - 6 metus be 1 dienos.
  Bet niekas nerašo tokių "skylėtų" Konstitucijų. Žodis "iš eilės" reiškia, kad bet kuris kartas turi būti be pertraukų, iš viso. Jei pabuvai vos 1 dieną, ir pasitraukei vos 1 dienai, tada vis tiek ate.
  2020.03.10 Tarybų Sąjungos 1 kosmonautė Valėntina Tėrėškova, Dumos narė, pasiūlė skaityti, neva bet kas prezidentu nebuvo nei karto (0), jei liaudis pataisas priims. Už tai balsavo visa Duma, išskyrus Komunistus.
  Ji klastinga. Tik apsimeta VVP tarne. Tai spąstai: jei laikyti, kad jis nebuvo prezidentu, tuomet visi jo įsakymai negalioja, įskaitant ir patį siūlymą keisti Konstituciją. Tuomet jam reikia kelti baudžiamąją bylą už tai, kad:

  • Nedirbo, nors išrinktas prezidentu.
  • Ėmė algą. - Uždarbis tariamas. Užtat, ėmė tikrai.
  • Ėjo prezidento pareigas, nors juo nebuvo.
  • Valstybės perversmas. Juk jis savavališkai sudarė vyriausybę, pareigūnus (teismus, policajus, prokurorus)...

Skelbia ne referendumą, o tik paprastą, neteisėtą balsavimą. Nes referendumui yra griežti reikalavimai: 50% nuo visų rinkėjų turi balsuoti , balsuoti apie kiekvieną reikalą atskirai.

Kad vaizduoti naujoves, veiksmą, blaškyti dėmesį, VVP perstumdė kėdes: atstatydino visą vyriausybę ir 2020.01.21 paskyrė naują. Daug snūkių pakeitė. Daug paliko.
Vadas mėtosi po "sceną", šukauja beprotybes, "rauna" plaukus nuo galvos, nors jau ir be to plikas... Žiūrovas pasimeta, ramina save, neva ne jam, mažam žmogeliui suprasti. Jei daro, reiškia dirba. Pokyčiai vyksta...
2020.01.19 tauta neapsigavo ir išėjo į gatvę prieštarauti ("protestuoti").

2020.03.25 VVP atidėjo balsavimą apie naują Konstituciją, nes išsigando ne liaudies, o jos viruso.
Balsuoti ketino 2020.04.22 - Lenino gimimo dieną (nusikaltėlio tikras vardas Vladimir Iljič Uljanov).

Lenkija 1262 metų birželio 21
Lietuva kartu su Rusija, nepaskelbę karo, puolė kažkokį Lenkijos kaimą, kol tas miegojo. Nukirto galvą jo seniūnui. Jo sūnų pagrobė į vergiją. Ir grįžo. Iki šiol niekas nieko už šį nusikaltimą nenubaudė.
Nežinau už ką. Gal keršijo, kad jie talkino Vokiečių ordinui.
Nors istorikai sako, kad tai buvo pirma Lietuvių pažintis su Lenkais. Gal tais laikais plėšikauti buvo malonus paprotys.

Po tuzino metų Lietuva krikštijosi.
Dar kartą krikštijosi po 100 metų 1383 metais.

Dar po 10 metų 1393 metais krikščionys puolė Vilnių. Tame tarpe - Anglai. Juos ten atvedė Vytautas. Miestas buvo Kalnų parke. Užpuolikai atsivežė samdinius, amatininkus, kurie už pinigus kasėsi po sienomis (minininkus). Bet jo nepavyko užkariauti. Tada išdavikai Lietuviai atvėrė jo vartus. Užpuolikai visus išskerdė ir sudegino. Paskui nuo miesto sienų, nuo kalvos, brangiomis strėlėmis apšaudė maldininkus, kurie žygiavo Neries pakrante su ikonomis, kryžiais ir maldomis už taiką. Kelis nužudė... kaip pagonis, pasilinksminti.

Novgorod
1593 metais Maskvos diktatorius ("caras") Ivan Groznyj (Rūstusis) pagrasino Velikij Novgorod (Didysis Naugardas rusiškai), kad pripažintų Maskvos (jo) valdžią. Tie atsisakė ir pakvietė valdyti Lietuvos kunigaikštį, berods Kazimierą ir ginti nuo Maskvos. Anas neveikė, išdavė Novgorodą. Pražiopsojo progą puikuotis prieš mūsų dienų palikuonis plačia valstybe nuo Juodosios jūros iki Baltosios jūros, Arkties vandenyno.
Novgorodas pralaimėjo mūšį su Maskva. Maskoliai ištrėmė pagrindinę Novgorodo didikę, nukirto galvą jos vienam sūnui, atėmė žemes, pagrobė varpus, kurie skelbdavo vėčus (liaudies tarybas, pasitarimus). Bajorus iškėlė į Rusiją. Jų vieton patalpino savo statytinius. Talpinti rusiškas žodis yra "pomestit", "pomešat". Iš to kilo šių tarnautojų pavadinimas: "pomešik". Šie niekšai gavo svetimas žemes už pareigą tarnauti kariuomenėje, kai pašauks.
Net ir toks žiaurus, kraugerys Ivan Groznyj drovėjosi pulti taikius žmones be dingsties. Jis išgalvojo, neva jie bedieviai, nes dedasi su Lietuva, Katalikais. Reikalavo, kad jie atsiverstų į tikrą tikėjimą. - Išgalvojo tą pačią dingstį kaip prieš kelis šimtus metų Rusams primetė Kryžiuočiai. Rusai neatsilaikė ir pasikrikštijo.
Vienas luošys išpeikė Ivan Groznyj kad yra kraugerys. Tais laikais buvo drąsių, tiesmukų žmonių. Tokie nebijojo kalbėti žudikams į akis. Caras jo nenužudė, o paklausė, susigėdijo aplinkinių, nors jie buvo jo gi tarnai, pabūgo apkalbų, ir aprimo, mažiau kailių dyrė.

To pasėkoje 1514 metais Lietuviams su daugybe Baltarusių teko Oršos mušis. Jį laimėjo. Painioju. Sekantis mušis buvo 1610 metais. Nepamenu kur. Bet Maskva nebesustojo. Išlaikė žemes, kurias užgrobė iki pat to mūšio. Lietuva ne išvijo Maskolių, o tik pristabdė. Nors ir po ilgų pertraukų, Maskva vis veržėsi. 1655 metais 6 metus siaubė, degino, grobė, žudė, kankino Vilnių. Galiausiai, 1792 metais užvaldė Lietuvą.

Rusijos bei Tarybano istorikai vaizdavo, neva Rusai savo noru vienijosi dėl tautinių sąmojų. Todėl nutylėjo Slavų genčių ir valstybių tarpusavio mūšius.

1456-1478 metais diktatorius (kol kas ne "caras", tik kunigaikštis) Ivan III irgi nukariavo Velikij Novgorod ir Pskovą. Dingstimi irgi buvo sąjunga su Lietuva ir kad tikėjimą perkėlėstačio (Maskvos) į katalikų (Kijevo, reiškia Lietuvos).
Tada Novgorodui paliko vėčus (liaudies tarybas, pasitarimus). Bet įstatymų jiems neleido kurti.

Įdomu, kad nuo 1425 metų pačių Maskvos kunigaikščių Vasilij II Vasiljevič ir jo sūnaus Ivan III valdžią užtikrino ne vienvaldystė ("diktatas"), o Maskvos liaudis ("demokratija").
Bet jie naikino liaudies valdžią ("demokratiją").

Varžovų kariaunos nuolat nugalėdavo Vasilij II. 1445 metais vienas Šėmiaka jam išdūrė akis iš keršto, kad 1436 metais anas tą darė jo broliui. Bet kiekvieną kartą Maskvos liaudis apleisdavo naują valdovą, senąjį reikalaudavo paleisti, ar perbėgdavo pas jį. Varžovai grąžindavo vadžią ir grįždavo iš kur atėjo.
1480 metais Ivaną III didikai įkalbinėjo nusileisti Didžiajai ordai (viena iš Mongolų-Totorių valstybės 8 liekanų tarp Volgos ir Kaukazo"), mokėti duoklę. Jis išsigando ir ketino bėgti iš krėslo. Bet liaudis reikalavo priešintis.
Orda atėjo 1480.10.08. Truputį pasimušė 4 dienas. Pastovėjoupės Ugr. Sušalo.
Tikėjosi pagalbosLietuvių. Bet anie išdavė ir juos. Lietuvai pavaldžius rusinus puolė Krymo hanas (irgi Mongolų-Totorių valstybės liekana) pagal sutartį su Maskva. Sukilo pavaldūs Lietuvai rusų kunigaikščiai. Gal Lietuviai blaškė jėgas tam. O gal tingėjo.
1480.11.11 Orda išėjo ir nebegrįžo. Nes galutinai susipešė tarpusavyje ir suskaldė valstybę.
Lietuvių išdavystė padėjo baigti 300 metų Mongolų-Totorių jungą Rusijoje.

1480 metų pradžioje Livonijos ordinas irgi puolė Maskvos valdas Pskove. Bet pralaimėjo.

1393 metais Maskvos kunigaikštis Vasilij I irgi užgrobė plačias žemes aplink Vologdą, pavaldžias Velikij Novgorod. Po metų jie jas atsikovojo.

Krymas
Krymo hanatas buvo 1441-1783 metais.

Apie 1680 metus Rusija puolė Turkiją, berods ne kartą. Bet pralaimėjo, nes negebėjo aprūpinti kariaunos per tokį ilgą kelią.

1768 metais Rusijos imperatorė Ėkaterina užpuolė Turkijos imperiją.
Laikas buvo palankus. To meto pasaulio galiūnai Prancūzai buvo užimti Amerika. Jie negalėjo užstoti Turkijos. Jie turėjo ten plačias kolonijas. Jas pamažu atidavinėjo JAV. Dalyvavo jų pilietiniame kare.
Ėkaterina svajojo atkurti "Graikiją", užgrobti Konstantinopolį (Stambulą). Aną vos prieš kelis šimtus metų užgrobė Turkijos valdžia, išžūdė visus gyventojus.

Ėkaterina gimė Vokietijoje (Šecine, dabar Lenkija).
Gyveno 1730-1796.
Karaliavo: 1762-1796.
Mirė nuo širdies smūgio. Kažkas juokavo, neva ji tuo metu santykiavo su arkliu. Nes ištvirkusi buvo.
Ji buvo skurdžių, smulkių didikų šeima. Kai apsigyveno Rusijoje pakeitė vardą.
Pirmą kartą lankė Rusiją 1744 metais, kad rasti už ko ten ištekėti ir tapti cariene.
1762 metais mirė Petro I duktė, imperatorė Elžbieta. Jos sunėnas Pavlas tapo imperatoriumi. Ėkaterina buvo jo žmona. Ji apsivilko karininko uniformą, pasitelkė kareivius ir suėmė Pavlą jo užmiesčio rūmuose; įsakė nužudyti. Žudikas parašė melagingą atsiprašymo laiškelį, neva tai atliko per išgertuves. Atsiprašinėjo ir siūlė save bausti mirtimi, jei tai derėtų. Mat, nedaug kas manė, neva jis pasielgė blogai. Valdininkai ir karininkai nemėgo Pavlo.
Ėkaterina tapo imperatore.
1773-1775 metais Ėmėljanas Pugačiovas apsimetė nužudytuoju imperatoriumi Pavlu ir vedė žiaurų sukilimą prie Uralo. Žudė ponus. Kariuomenė numalšino sukilimą. Dalyvius pamovė ant stulpų išligai pagrindinių kelių.
Apie 1774 metus Ėkaterina sutiko didžiausią savo meilę karininką Potemkiną. Jį išsiuntė į "Naują Rusiją" (Ukrainą).

XIX amžiaus viduryje Caras kažkaip privertė pabėgtiKrymo 194000 Totorių.
Gal vietoj jų privežė savo žmonių. Taip Krymas tapo daugiataučiu.

1917.03.25, po pirmos, buržuazinės Rusijos revoliucijos Krymo totoriai susirinko ir suburė savo valdžią. Jie negalvojo ką darys: savo, atskirą valstybę, ar svetimos dalį.
Po 1917.10.25 Spalio perversmo (1917.11.07 nauju laiku; paskui jį pervadino: "Didžioji Spalio Socialistinė revoliucija") Kryme iš kažkur atsirado Komunistai ir paskelbė antrą valdžią. Totoriai vis tik gyrė Komunistus. Neva kitur kraujas liejasi. O Krymas prisikelia.
Komunistai sušaudė Tororių vadovus. Po to jau Tororiai nebeliaupsino Komunistų ir jiems priešinosi.
1918 Krymą užgrobė Vokiečiai. Tororiams prie jų nepavyko sukurti valdžią. 1919 metais Vokiečiai išėjo.
Krymo valdžią užgrobė Komunistai. Bet Totorių vadų nebežudė, pasimokė nepriešinti jų sau. Net 6 totorius paskyrė ministrais.
Krymo Komunistų valdžiai vadovavo Dmitrij Uljanov. - Jaunesnis Lenino brolis.
Galutinai Komunistai susidorojo su Krymo Totoriais 1944 metais: ištrėmė visus ir tremtyje daugybę nužudė.
Visus apkaltino, neva jie talkino fašistams per karą. Patys Komunistai kalti, kad iki karo juos engė.
Totoriai kovojo ir Tarybinėje kariuomenėje prieš fašistus. O tuo metu už jų nugarų kiti tariami kareiviai dorojo jų šeimas.

1 pasaulinis karas
Vokietijos valdžia, kariauna ne pirma naudojo nuodingas dujas ir šunis galabyti žmones.
1803 metais Napoleono kareiviai Haityje pilė sieros dujas, smarvę į laivus su gyvais negrais ir skandino. Nežinau kurios dujos: H2S (pašvinkusių kiaušinių smarvė), SO2 (naudoja saugoti maistą, priduoda nemalonų skonį, degintos sieros smarvė), SO3. Visų smarvė skiriasi. Visos nuodingos. Atgabeno buldogus, kad ėstų negrus. Taip jie slopino Haičio vergų sukilimą ir nepriklausomybę. Stengėsi atkurti vergovę. Nors, Prancūzijoje ją panaikino. Pačioje Prancūzijoje ir nebuvo vergų. Bepigu naikinti vergovę.
Haičio vadą pagrobė ir numarino šaltame kalėjime Prancūzijoje.
Vis tiek, 1804 metais Haitis tapo nepriklausomas ir pirma šalis, kuri panaikino vergovę ne laikinai, o amžinai.

Vokietijos valdžia ne vienintelė nuodijo dujomis.
Po jų, 1920-1921 metais, Rusijos karo vadas Tuhačevski dujomis tručijo Tambovo kaimiečius sukilėlius. - Jau ne kareivius o liaudį. Iš patrankų šovė 300 sviedinių su nuodais. Bijojo leisti dujas paprastai, iš bačkų, kad patiems nenusinuodyti.
Nuodus jam leido naudoti viršiausia Tarybų valdžia: Visos Rusijos Centrinis Vykdomasis Komitetas (VCIK). Tarybą sudarė ne vien Komunistai, o ir kitos partijos, kol anų neišžudė. Leido su sąlyga, jei būtų užtikrinta pergalė. - Gal bijojo keršto, jei maištininkai laimėtų.
Tarybų sąjunga pastatė daug nuodingų Iprito dujų gamyklų. Net prie Maskvos. Sibire padarė nuodų artilerijos sviedinių gamyklą. Tam panaudojo šaudmenų gamyklą, kurią pradėjo statyti Caras 1909 metais.
Ten pražudė apie 100000 darbininkų. Gal ir kalinių.
Nuodų sviedinius pardavinėjo Vokietijai. - Slapta. Nes nugalėtojai jai draudė turėti ginklus ir nuodus. Apie 1927 metus "vakarai" sužinojo apie prekybą. Tarybų sąjunga uždarė nuodų skyrių, kad nesužinotų, kad pardavinėjo ne paprastus o nuodingus sviedinius. Gamykla liko, tebegamino šaudmenis. Kažkada uždarė. Nes buvo pasenusi nuo pradžių. Visi laukai ir upės aplinkui liko užteršti iki šių dienų.

1914 metai. Vokietijos Kaizeris, ar dar kažkas melaginga dingstimi paskelbė karą Rusijos Imperijai. Bet vis nepuolė. Gal ir neketino.
Imperijos liaudis apsidžiaugė. Svajojo užmėtyti vokiečius kepurėmis. Rusijos Imperija pirma pasiuntė gvardiją pulti vokiečius. Gvardija beveik visa žuvo pelkėse kažkur. Spėjo kailį išnešti tik raitėliai.
Jei ta gvardija liktų gyva, Sankt-Peterburge, gal neleistų Komunistų revoliucijos.
Kur jie lindo? Kokios "kepurės"?.. Juk nesenai, 1905 metais jie pralaimėjo karą žymiai mažesnei Japonijai.
Jei nepultų, gal ir karo nebūtų. Gal išliktų kraugerio Caro valdžia ir Imperija persitvarkytų, sužmogėtų, subyrėtų taikiai.
Rusijos Imperija pralaimėjo ir šį karą.

O kad ji pasitrauktų iš karo, Kaizeris dar jiems atsiuntė Leniną (nusikaltėlio tikras vardas Vladimir Iljič Uljanov) su pinigais, užplombuotame vagone. Tas surengė perversmą 1917 spalio 25 (lapkričio 7 nauju laiku), pavadino jį revoliucija, nužudė priešininkus...
Ant Suomijos sienos Leniną apžiūrėjo sargai, išrengė nuogai. Kaip besistengtų, nerado priekabių. O turėtų sulaikyti ir pasodinti už busimus nusikaltimus...
1917.10.25 dar vieną progą turėjo patruliai Sankt-Peterburge. Jie sulaikė Leniną kol jis slapta ėjo į Smolno rūmus iš šiaurės, darbininkiškos Vyborgo šalies (tokia sritis mieste buvo ir yra). Lenin apsimetė girtuokliu. Dėvėjo peruką. Jį paleido. Smolname budėjo Komunistai, "bolševikų" gauja. Lenin atėjo ir klausė ko jie sėdi. Juk tuoj valdžia išsprūs iš rankų. Yra gera proga ją užgrobti. Negausus būrys nuėjo į Žiemos rūmus. Pabaidė jaunučius "Junkerus" (ūkininkų sūnelius kareivius), kurie juos tariamai saugojo. Anie susigūžė ir įleido visus. "Bolševikai" suėmė visą laikiną vyriausybę su vadovu Kerenskiu. Kvaila laikina vyriausybė paklusniai išėjo iš posėdžio niūriais veidais.
"Bolševikai" įsigalėjo rūmuose. Kakojo ir sisiojo į jų ištaigingas, įspūdingas vazas.
Paskui juos paišė gražiais paveikslais kaip jie neva apšaudo (kakiais) Žiemos rūmus, veržiasi pro Generalinio štabo arką priešais aikštę link jų, karstosi per rūmų vartus. Meninį filmą apie tai padarė. Jo kadrus paskui kišo į tariamus dokumentinius filmus, lyg tikrovę.
Taip kūrė kakių ir melo imperiją. Jos likučiuose gyvename iki šiol.
Kaip ir mūsų laikais, tuo metu mieste virė įprastas gyvenimas, kabokai, teatrai. Niekas nei pastebėjo neteisybės, nei kam rūpėjo "revoliucija". Visiems jiems už tai atsirūgo. - Ir tiems kas už, ir tiems kas prieš.

Progą žlugdyti Spalio perversmą ("tariamą revoliuciją") pražiopsojo ir Azerbaidžano naftos verslovių darbininkai. Anksčiau Stalin (tikras nusikaltėlių vado vardas: Iosif Vissarionovič Džugašvili) kurstė juos streikuoti. Jie nenorėjo prarasti uždarbio. Nutarė skandinti kurstytoją ("agitatorių") naftos šulinyje.
Juos atkalbėjo draugas Mamėd Emin Rasulzadė.
Vėliau Mamėd tapo partijos "Musavat" vadovu.
1920 metų lapkritį Stalin buvo tautinių reikalų liaudies komisaru. Atvažiavo į Bakų. Sužinojo, kad jo seną draugą, bet ir politinį priešininką, suėmė. Gelbėjo gelbėtoją: melavo Ypatingai komisijai (Črezvyčainaja Komissija - KGB pirmtakams), neva jo komisariatui labai reikia Mamėdo. Išsivežė į Maskvą. Ten Mamėdas pabuvo savaitraštyje "Tautybių gyvenimas". 1922 metais Stalin skatino jį bėgti į Suomiją. - Net ir draugus, priešininkus dera šalinti.

Rusija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Sibiras, Azija
1917-1922 metai. Po didžiosios 1917 metų spalio 25 (pagal šių laikų kalendorių: lapkričio 7d.) revoliucijos Rusija neatlaikė tokio plataus karo. Teko sudaryti taiką vakaruose ir pasitenkinti tik rytais. Komunistai dar Caro aukso atseikėjo Vokiečiams, Lietuviams, kad tik atkibtų ir sudarytų taiką. Paskutinius marškinius nuo tautos padovanotų, kad tik išlaikytų ant jos valdžią. Tai vėl jų nesustabdė. Tarybų Sąjunga atkeršijo1918 metų pralaimėjimus: 1939-1940 metais užgrobė vakarus.

1917-1989 metai. Komunistų nusikaltėlių gauja užgrobė valdžią Sankt-Peterburge (tada vadino Petrograd, vėliau - Leningrad). Iki 1922 metų užgrobė likusią Rusijos dalį ir daug minėtų šalių, kurios iki tol buvo "Rusijos imperijos" dalimi. Gauja tuoj ėmė kariauti su taikiais gyventojais.
Per 1917 metų gruodį - 1918 metų vasarį jie paprasčiausiai, be jokių teismų, nužudė 6000 "inteligentų": inžinierių, mokytojų, mokslininkų ir panašių.
Paskui nužudė apie 12 milijonų politiniais sumetimais. - Už nieką, pagal išgalvotus, nebūtus teismus, dažniausiai už akių, arba išvis be teismo.
1921 metais Vladimir Iljič Uljanov (Lenin) rašė kažkam laišką žudyti kunigus: kuo daugiau šios liaudies sušaudys, tuo geriau.
Vien per 1937 metus sušaudė 0,7 mln. vyrų. Palyginimui: tuo metu visa Tarybų Sąjungos kariuomenė buvo 1,5 mln..

1920 metais Rusijos Komunistai puolė Lenkiją.
Prie Varšuvos stebuklingai žlugo.
Čekija-Slovakija atsisakė praleisti ginklus iš Prancūzijos, nes patiko Komunistai.
1938 metais Lenkija atkeršijo: Vokietijos fašistai grobė Čekiją-Slovakiją. Lenkija po triukšmeliu užgrobė dalį.
1945 metais Tarybų sąjunga "atsidėkojo": užgrobė Čekiją-Slovakiją.
1939.09.17 Tarybų sąjunga keršijo Lenkijaipralaimėjimą: pasidalino ją su fašistais; nužudė 20000 belaisvių karininkų.

1920-1921 metais karo vadas Tuhačevski dujomis tručijo Tambovo kaimiečių sukilėlius.
1937 metais patį Tuhačevskį sušaudė Stalino valdžia (tikras nusikaltėlių vado vardas: Iosif Vissarionovič Džugašvili).
Nebuvo toks jau jis gabus karo vadas, kaip vaizduoja Stalino priešininkai. 1941-1943 metais Tarybinė kariauna fašistams pralaimėjo karą ne dėl to, kad Tuhačevskį sušaudė. Galbūt atvirkščiai: pasisekė, kad jį sušaudė. Kitaip, jis gal piltų nuodus ant fašistų. O tie jau užpiltų jais visą Tarybaną.

1920-1930 metais Tarybų valdžia vaizdavo neva užsienyje, pas buržujus, liaudis skurdi. Vis rinko pinigus iš savo skurdžios liaudies šelpti tariamai badaujančius buržujų darbininkus. Tikriausiai, tuos pinigus valdžia vogė.
Atvirkščiai, buržujai šelpė Tarybų sąjungą ir jos skurdžią liaudį.
Amerika šelpė arklių skurdžiams Tarybų sąjungos ūkininkams. Juos pagrobė Kariuomenė.
Kažkokie buržujai šelpė grudų sėjai, kad parduotų ūkininkams ne brangiau negu po 0,33 rublio. Valdžia juos perleido vertelgoms (gal sau), kad parduotų po 6.

1989-1991 metais Tarybų valdžia žlugo. Ją pakeitė vagių valdžia beveik visose respublikose.
Apie 1992 metus Rusams grėsė badas. Nes vogė valdiškas įmones, negebėjo verslo, kariavo su nykstančios Tarybų Sąjungos taikiais gyventojais. Juos gelbėjo Amerikos buržujai: šelpė maistomilijardą $. - Tie, kurių Rusijos valdžia dabar nekenčia.

1935 metais Novosibirske reikėjo visokios nemokamos darbo jėgos. Rusijos valdžia nuteisė muziejų darbuotojus ir įkalino tenai 3-5 metams. Aukos dar nepatyrė 1937 metų priespaudos. Nebijojo. Jie šventai tikėjo, kad gali sakyti ir rašyti tiesą tyrėjams: kad nepatinka visa valdžia, ar dalis jos, ar tik kažkas, ką valdžia daro. Valdžia irgi dar ne visai sužvėrėjo, nubaudė "švelniai". 1937 metais už nieką bausmės jau buvo po 10 metų, ar sušaudyti.
Po to juos dar kartą nuteisė už tai kad rinkosi muziejuje Novosibirske ir raganavo ("egzorcizmą"): kvietė kažkokio fašisto dvasią.
Raganų medžioklė buvo ne vien viduramžiais, o ir Tarybiniais laikais. Nors, Tarybanas neigė tikėjimą.
Ar teistų raganas, jei jos kviestų Lenino dvasią? Gal jie ją ir kvietė. Gal tyrėjai tyčia sukeitė dvasias, kad apkaltinti.

Pirmas gaujos vadas buvo: Vladimir Uljanov. Slapyvardis, o paskui ir nauja, priimta pavardė: Lenin. Jis padvėsė 1924 metais. Jis iki šiol guli asmeniniame mauzoliejuje prie Kremliaus tvirtovės sienos Maskvoje.
Laiduotuves šlovino smarkiai. Todėl vaikai šalyje ėmė jas mėgdžioti, pamėgo žaisti Lenino laiduotuves. O kažkokios valdinnkės piktinosi viešai. Bet gal nevaržė jų.

1932 metais valdininkai vis tik uždraudė vaikams žaisti karą prieš buržujus ir fašistus. Nes tai ideologiškai juos žaloja. Nuo tol valdiški kariniai vaikų žaidimai "Zarnica" (aušra) buvo nešališki: žaislinius priešininkus vadino spalvomis. O asmeniškai kiemuose vaikai vis tiek žaisdavo karą kaip kas norėjo. Nekvaršino sau galvos pavadinimais, ar reikšmėmis.
Tarybų Sąjunga nebekurstė pasaulinės revoliucijos, bent taip smarkiai nebeskelbė, aprimo.
Buržujų ir fašistų jie nepamilo.
Atvirkščiai, sakė, kad nedera vaiką vaizduoti blogu žmogumi. Dar žaisliniai buržujai ir fašistai gali nugalėti. Visai blogai atrodytų.
Vis tik, fašistus jie laikė pasaulinės revoliucijos sąjungininkais, kvietė į svečius. Mokino koncentracijos stovyklų patirties. O fašistai Kaukazo kalnuose slapta mankštinosi kariauti prieš Tarybų Sąjunga. Paskui ir atėjo į "svečius" šeimininkauti 1941 metais.

1941 metais valdžia dar nebuvo labai užkietėjusi. Išsigando, kad liaudis negins jos nuo fašistų.
Todėl vėl buvo pasirengusi išsižadėti stabų, kad tik išlaikyti valdžią.
Stalin slėpėsi porą savaičių. Tik 1941.07.03 jis pavadino liaudį broliais ir seserimis, o ne "draugais", kaip Tarybų sąjungoje buvo privalu. Už "draugus" liaudis nekovotų.
Sankt-Peterburgo (tuo metu Leningrad) vadovas, 2 savaites prieš tai kaip prabrovė apsiaustį, badą ("blokadą"), grąžino 20 gatvių pavadinimus. Kad tik liaudis turėtų ką ginti. Jei ne fašistai, Sankt-Peterburge gal iki šiol Nėvskį prospektą vadintų Spalio 25 (pagal "tariamos revoliucijos" dieną). Kitus vadintų Komunistų vadeivų vardais.

Antras gaujos vadas: Iosif Džugašvili. Slapyvardis, o paskui ir priimta pavardė: Stalin. Jis buvo žymiai žiauresnis. Jis nužudė visus vadus ir liko 1. Padvėsė 1953.03.05. Tą dieną Lietuvą pustė didelė pūga. Tėvai vaikams sakė, kad nepriima Žemė kažko. Todėl Stalin atgulė ne į žemę, o į Mauzoliejų, greta Lenino.
1956 metais sekantis nusikaltėlių gaujos vadas Chrušiov paskelbė, kad Stalin buvo nusikaltėlis. Visi aplaidūs Rusai nuliūdo. Bet pakluso ir pagaliau tą niekšą užkasė.

Stalino laikais KGB nužudė ¼ savo gi pačių darbuotojų. - Ir blogų, ir gerų. Kažkas sako neva juos žudė ne patys KGB, o Komunistų partija. Neva vieni prieš kitus kovojo už valdžią. - Abejoju. Partija neturi jėgos, ginklų. Jie samdė vienus KGBistus, kad žudyti kitus. Keitė vadovus. O tie jau siautėjo.
Naujų darbuotojų tokios praeities ("istorijos") nemokina, nesako.
Todėl jie ramiai engia Stalinizmo aukų minėtojus. Nustemba, kai sužino, kad mini ir jų buvusius bendradarbius.

Į Stalino laidotuves subėgo tūkstančiai "vergų", tarnų. Grūstyje žuvo 500 žmogystų. Valdžia žūtis nutylėjo nuo liaudies. Kas gi skelbia naminių gyvūnėlių, ar daržovių mirtį?..
Nežinau ką laiko laidotuvėmis. Nes jį laidojo 2 kartus. Pirmą jį padėjo greta Lenino, į Mauzoliejų. Paskui jį net ir valdžia išpeikė. Tada jį užkasė prie Kremliaus tvoros. Jei valdžia liepia manyti apie ką blogai, tai tikėtina, kad liaudis pakluso, neplūdo į antras laidotuves. Reiškia aukojosi per pirmas.

1957 metais viena gauja Komunistų partijoje bandė nuversti Hrušovą. Jis atsilaikė. Jį užstojo kita gauja. Jis apkaltino priešus veikla prieš partiją.
1964 metais Hrušov ėmė rengti naują, geresnę Konstituciją... Jei tik jos pati valdžia laikytųsi...
Brėžnėv slaptą sutarė su KGB viršininku Podgornu ir Komunistų vadais versti Hrušovąsosto. Apie suokalbį jam pranešė vienas ištikimas KGBistas. Hrušov išvyko į Picundą prie Juodosios jūros. Oro uoste jis prašė patį Podgorną išsiaiškinti ano gi paties suokalbį.
Podgornyj pasiskundė Brėžnėvui, kad juos įskundė. Nuogąstavo, kad Hrušov gali anam įsakyti sulaikyti Brėžnėvo gaują už veiklą prieš partiją. Ragino skubėti nuversti jį.
... Manau, jei įsakytų, tai ir sulaikytų savo gi bendrininkus, bijotų atsisakyti.
Brėžnėv prašė nunuodyti Hrušovą. Podgornyj atsikalbėjo, kad būtų sudėtinga rasti žmogų artimą aukai, kuris sutiktų tai atlikti. Net nesiteisino, kad tai nusikaltimas. Nes KGB ir Komunistų vadams žudyti yra įprasta. Tik šiuo atveju pavojinga. Brėžnėv prašė sulaikyti Hrušov. Podgornyj atsikalbėjo, kad tai irgi būtų sudėtinga ir šalies viduje, ir tarp tautų. Ragino nuversti jį tik atvirai.
Jis sutiko tik šnipinėti partijos susirinkimą, stebėti kiek dalyvių salėje ir narių telefonu ragins užstoti Hrušovą.
Podgornyj šmaikštavo, kad salėje labiausiai rėkė teisti Hrušovą jo aršiausi meilikautojai.
Jis sutiko pakeisti visą Hrušovo sargybą.
Nežinau ar keršijo gauja KGBistui, kuris juos įskundė.

Tarybų sąjungos pabaigoje KGB vadovas Juri Andropov įdiegė statytinius į visas įstaigas, televizijas, gamyklas. - Nebūtinai vadovais. Dažniausiai, pavaduotojais. - Jų buvo dešimtys tūkstančių.
Andropov tapo Tarybų sąjungos vadovu. Tuoj padvėsė kaip ir 2 vadovai iki jo.
Po nepriklausomybės, statytiniai talkino KGB užgrobti ūkį.

Michail Gorbačev prižiūrėjo ūkį. Jis leido Uzbekistano vadovui skelbti nebūtą medvilnės derlių ("prirašyti") ir vogti už tai pinigus.
Tarybų sąjungos vadovas Andropov įsakė tai tirti. Jo mirtis tyrimo nenutraukė.
Uzbekistano vadovas nusišovė.
Michail Gorbačev tapo Tarybų sąjungos vadovu. Tyrimą kažkas nuslopino.

Gorbačev skelbė pertvarką.
Ta dingstimi Lietuvoje susibūrė Persitvarkymo sąjūdis. Valdžia nedrįso prieštarauti pertvarkai, kurią pati skelbė. Neišvaikė.

1989 metais sukilo Lietuva. 1990 - Maskva. Jei Maskva nesukiltų, Lietuva pralaimėtų.
Todėl Lietuvos nusikaltėlių valdžia tapo nepriklausoma nuo Rusijos nusikaltėlių valdžios. Kitų šalių valdžios - irgi.
Už jų laisvę kovojo paprasta Lietuvos ir Rusų liaudis... Po to ji išsivaikščiojo ir tykiai laukė, kol ją kinkys ir vadelios nusikaltėliai. Lesė jiems iš rankų ėdalą ir dar dėkojo. Nes patys valdyti ar ėdalo prasimanyti tingėjo, bijojo, drovėjosi.

2015 metais Rusijos valdžios nusikaltėlių gaujos vadas Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) tyliai leido, o gal ir įsakė:

2020.05.14 Tverės miesto valdžia pašalino 2 atminimo lentas nuo buvusio NKVD namo. Neva jos buvo neteisėtos. Nors, pati valdžia jas pakabino teisėtai.
Viena lenta rašė, kad ten sušaudė Lenkų karo belaisvius. - Matyt, taip vadinamos Katynės žudynės.
Antra - kad ten sušaudė Tarybinius žmones.
Dar prokuroras kažką parašė, atrodo neigė aukas, ar NKVD ir valdžios kaltę. Nors, Rusijos valdžia ją senai pripažino.
Rusijos valdžia bara Čekus, kad jie pašalino netikrą karo vado Ivan Konev be žirgo statuląPrahos. O patys šalina tikrus skelbimus apie NKVD aukas.
1980-2020 metais Konev stovėjo aikštėje, kuri panaši į Lukiškių aikštę Vilniuje, ypač kai joje stūksojo Lenin ant aukšto postamento su iškelta ranka. Jį ten pastatė ne iškarto po karo. O žymiai vėliau. Matyt, šiaip sau, be reikalo, o ne iš dėkingumo protrūkio. 1945.05.09 Konev atėjo į Prahą jau po to kaip sukilėliai ją išvadavo patys. Nebuvo reikalo dėkoti už tai jam. Gal jis tyčia atėjo per vėlai. Laukė kad fašistai sutriuškintų sukilėlius. Taip elgėsi ir vadas Žukovas prie Varšuvos 1944 metais.
Kariavo ne vadai, o paprasti kareiviai. Kiekvienam po paminklą nepastatysi. Ir nereikia.
Užtat Konev slopino sukilėlius 1956 metais Vengrijoje; 1968 - Čekijoje ir Slovakijoje; 1961 metais prižiūrėjo Berlyno sienos statybą, vadovavo Tarybiniams kareiviams Rytų Vokietijoje.
Rusijos valdžios žurnaliūgos šlovina Konev neva jis išlaisvino mirties stovyklą ("koncentracijos") "Aušvic". Vėlgi, tai darė ne jis pats, o kareiviai. O jis ne laisvino, o irgi delsė. Leido fašistams žudyti ir išvaryti daugumą kalinių į mirties kelią į kitas stovyklas. "Aušvic" liko tik mirštantys paliegėliai. Jei norėtų, jis subombarduotų tą pragarą anksčiau ir viską, kas į jį atvyksta, išvyksta, visus kelius; bent apšaudytų sargus.
Panašią Konevo statulą 1991 metais pašalino Krokuva, Lenkijoje. Ten netoli "Aušvic". Gal jis daug kur stovėjo.

Suomija
1939.11.30 - 1940.03.13.

1939.11.30 pagrindinis visos Tarybų Sąjungos laikraštpalaikis Pravda (Tiesa).
"Visų tautų vadas ir tėvas" Iosif Vissarionovič Džugašvili (nusikaltėlio pravardė Stalin) atsakė į žinią apie slaptą suokalbį su fašistų Vokietija (slaptus priedus pulti prie vadinamo Molotovo-Ribbentroppo "taikos" pakto), pagal kurį Tarybų Sąjungai turėjo atitekti vakarų Ukraina ir Baltarusija (Lenkijos), rytų Rumunija (Moldavija), visa Lietuva, Latvija, Estija, Suomija.
Neva nežino iš kur tokia žinia. Manau vėliau fašistai ir Tarybanas sumedžiojo ir nužudė tuos savo bendradarbius, kurie klausė sažinės ir atskleidė šią tarnybos paslaptį. Keista, kad išvis Tarybanas šią paslaptį aptarinėjo. ... Ir ne kažkur, o savo pagrindiniame laikraštyje. Įprasta buvo viską nutylėti.
Neva ne Vokietija puolė Angliją ir Prancūziją, o anie - ją.
Neva Vokietija visada siūlė taiką, o Anglija ir Prancūzija visaip tam priešinosi.
Neva Tarybų Sąjunga nesirengia nieko pulti.

Po kelių valandų jis užpuolė Suomiją.
Kažkodėl pradėjo nuo to, kad bombardavo gyvenamus namus Helsinkio sostinės mieste. Kažkas teisina jį, neva ketino bombas mesti į uostą. Bet nematė per debesis. Todėl bėrė jas bet kur. Helsinkio neišgelbėjo atstumas nuo valstybės sienos. Keista tuomet, kodėl Leningradą (Sankt-Peterburgą) išgelbėtų, kaip Tarybanas melavo apie priežastį grobti Suomijos žemę.

1939.12.04 berods Tautų lygoje (to meto Jungtinių Tautų atitikmuo) Molotovas melavo neva Tarybų Sąjunga nekariauja prieš Suomiją. Tuoj pridūrė, neva Tarybų Sąjunga gelbsti kažkokią liaudį, kuri sukilo prieš savo engėjus. Gal vaizdavo pasaulinę darbininkų (proletarų) revoliuciją.

Tom dienom Maskvoje vienas tėvas 13 metų sūnui paskaitė žinią neva Suomijos mieste berods Terijoki sukilo darbo liaudis, nuvertė engėjų kapitalistų valdžią, paskelbė vietinę Respubliką. Berniukas nuginčijo tėvą: atskleidė žemėlapį, rado, kad tas miestelis yra arti valstybės sienos, ir nuspėjo, kad nebuvo revoliucijos, o buvo Tarybų kariai.
Buvo ir daugiau mažų, bei didelių, kurie abejojo, ar prieštaravo. Bet jų niekas neatsiklausė. Arba juos persekiojo.

Dingstimi pulti Suomiją buvo neva jie apšaudė iš patrankų Tarybų Sąjungą. Kaip įprasta, po visą šalį tariami poetai ir darbininkų susirinkimai skelbė, kad neleis "šokti" ant Tarybinių kažkokių žuvusių aukų.
Būgštavo, kad Suomijos siena - vos už 34 kilometrų nuo miesto Sankt-Peterburgo, neva bepročiai Suomiaitoli šaudančių patrankų apšaudys ir jį, Nevos prospektą.
Nors jie to nedarė, net kai po 2 metų stovėjo prie to miesto sienų to karo tesinyje, kaip jie tai vadina. Tai tikrai buvo tęsinys. Nes pasaulinis karas tęsėsi visą tą laiką. 1939.09.01 - 1945.09.02. Gal ir anksčiau, nes Vokietija dar kariavo prieš Ispaniją 1937, Čeko-Slovakiją 1938 metais. Ispanijoje prieš fašistus kariavo ir Tarybų šalies savanoriai.
Ispanų fašistas Franko nugalėjo.
Paskui jis siuntė kareivius dvėsti Vokietijos fašistų kare prieš Tarybų sąjunga. Kai pamatė, kad pralaimi, neleido Vokietijos fašistų grobti GibraltarąBritanijos. Todėl išgyveno iki 1975 metų. Padvėsė. Grįžo liaudies valdžia ("demokratija").

Suomiams stigo šaudmenų. Jie išrado būdą niokoti Tarybų tankus: butelį su degiu skysčiu. Jį vadino: "Kokteilis Molotovui".
Vėliau jį pritaikė ir kitos šalys. Mėtė ir į Vokiečius. Vadino paprasčiau: "Molotovo Kokteilis". Jį patogiau mėtyti mieste.
Atvirame lauke mėtyti drąsos turėjo labiau Suomiai.

http://www.svoboda.org/a/29130127.html - laidos raštas
http://www.svoboda.org/a/29105100.html - garsas
Stalino mylimo vertėjo sūnus Viktor Ėrofėjėv pasakoja, kad draugavo su Molotovu, kartu klausėsi "priešų balsų": "Amerikos balso" (Amerikos radijas užsieniui).
Taip Tarybų Sąjungos valdžia pravardžiavo užsienio radijo stotis. Anos yra priešiškos nusikaltėlių Tarybų Sąjungos valdžiai. Skelbia tiesą apie ją. Nors ir ne visą, o tik patogią. Taip elgiasi iki šiol. Vėlyvais metais tas stotis slopino triukšmais.
Molotovas klausydavosi, pasirėmęs smakrą lazda. Kartą Radijas skelbė, kad Libane valdžios priešų minia svaidė "Molotovo Kokteilius". Sūnus klausė Molotovo: kas tai. Molotovas numojo ranka: Niekniekiai.
Tėvo vardo, ar pavardės nesako. Jis buvo pasiuntiniu, Molotovo padėjėju, nuo 1944 metų asmeniniu Stalino vertėju, tikriausiai į Prancūzų kalbą.

Ten pat Ėrofėjėvas su žurnalistu sako, kad 1941 metų rugsėjį Tarybų Sąjunga, kažkokiame restorane "Aragvi", derėjosi su fašistų sąjungininkais Bulgarija atiduoti Maskvą ir atskirti, Vokietijai atiduoti Ukrainą, Baltarusiją.
Vargu ar gautųsi nepriklausoma Ukraina. Ten Tarybų Sąjunga nužudė protingus, veiklius žmones, poetus, rašytojus. O ir fašistai to neleistų. Bet, kas žino...

Suomius kovojo savanoriai ir iš Švedijos, Norvegijos.
Norvegai taip įgijo patirties kovai su Vokietija.
Tarybų Sąjungą kovojo tik jos pačios pavaldiniai. Niekas neužstojo.
Tarybiniai kariai nenorėjo kovoti nei prieš Lenkiją, nei prieš Suomiją. Linkėjo pralaimėti. Žalojo save, kad nesiųstų.

Prieš Suomiją karą Tarybų Sąjunga pralaimėjo. Užtat jie iškovojo Kareliją. Jos plotas: 40000 kvadratinių kilometrų. Jo vos pakako palaidoti žuvusius 250000 karių. Jų tebėra pilni miškai, ežerai.
Suomių žuvo 10 kartų mažiau: 26000.
Tarybinis kiekis - slaptas. Vienas to meto vadovų, o vėliau viršiausias Hrušov vėliau minėjo 1 milijoną. Kažkas kitas skaičiuoja 126000. Dingo... ir dingo žmonės, kaip šūnys. Be skaičiaus.

Kodėl Stalin nutraukė kovą, atsisakė kėslo užgrobti visą Suomiją? Po karo su fašistais jis prisipažino Britų užsienio sekretoriui (ministrui) Antoniui Edenui:
- Hitleris nežinojo kada sustoti.
- O kas žino?
- Aš.

Tarybų Sąjunga siuntė žūti Ukrainos karius. Tuos, kurie išliko po to, kaip Ukrainą marino badu 1932-1933 metais.
Suomija nebekeršijo Tarybų Sąjungai net po to, kai Suomija prisijungė prie Vokietijos karo prieš juos.
Po apsiausties, kurią miniu toliau, Suomiai pasitraukė į ankstesnes ribas, be Karelijos dalies. Tarybų Sąjunga jų nebepuolė. Sudorojo tik Vokietiją. Suomius tik privertė išvaryti fašistus, kovoti prieš buvusius sąjungininkus.

Suomiai apguldavo Sankt Peterburgą 2 kartus: 1918 ir 1941 metais. Abu kartus jie galėjo sutriuškinti Rusijos kariuomenę ir išlaisvinti Rusiją nuo Bolševikų (Komunistų). Abu kartus atsisakė, nes Suomiai drovėjosi kenkti kaimynams. - Gal teisingai, gal - ne.
1918 metais nežinia kaip pasielgtų Rusijos liaudis su atgauta laisve.
1941 metais Vokietija susidorotų su daugybe Žydų, Rusų, Komunistų, užtvindytų Sankt Peterburgą.
Bet Suomiai galėtų gyventojus apginti ir nuo Vokietijos, ir nuo Komunistų. Išgelbėtų nuo žiaurių apsiausties, bado (Leningrado blokados).
Vėliau Tarybų Sąjunga, KGB siautėjo žiauriau, negu kas nutiktų ją nugalėjus.
Gal Suomiai manė, kad negalės perkalbėti, ar pasipriešinti Naciams.
Šiaurėje Suomiai neapšaudė miesto. Petrogradą, Leningradą (Sankt Peterburgą) ginti teko lengviau tik iš pietų pusės - nuo baltos gvardijos ir fašistų.
1941-1944 metais frontą prieš Suomiją saugojo negausūs kariai. Daug moterų. Iš esmės ilsėjosi.

Suomiai stojo toli nuo Sankt-Peterburgo: apytikriai palei seną valstybių sieną, prie buvusio Suomių miesto Sestrorecko, kaip jį pervadino Tarybų valdžia.
Už sienos šiek tiek užgrobė: Petrozavodską. Ten belaisvių stovyklą darė.
Toliau grobti Suomiai ketino iki Kolos pusiasalio, Solovkų salų. Jie senai tas žemes prašė grąžinti. Tai nieko naujo.
Jie delsė. Matyt, eitų į Murmanską, tik jeigu fašistai nugalėtų Tarybų sąjungą. O patys ją pribaigti neketino.

Tarybų Sąjunga ir Rusija nieko nelaimėjo iš karo su Suomija. Karelijos, Vyborgo žemė neapsaugojo nuo karo. Atvirkščiai: jei Rusija nepultų Suomijos, nebūtų ir baisios Leningrado apsiausties (blokados).
Nors, Komunistai, KGBistai rastų kitų būdų skersti savo piliečius.

Badą per blokadą sukėlė jie patys: uždraudė bėgti iš miesto gyventojams, kad būtų ką tariamai ginti.
Jo metu žmonės rinko trupinius, valgė bulvių lupenas, odinius diržus, batus, klijus, žuvusius nuo sprogimų, ar bado žmones. O juos pačius ėdė žuvys, kai ir jie krisdavo į upę Nevą. Mirdavo visur: namuose, gatvėse, gamyklose. Taip ir gulėjo, po sniegu, iki pavasario.
Retą lavoną giminės, ar kaimynai tempdavo ant rogučių į kapines. Kur buvo toli iki kapinių, darė sandėlį kaupti lavonus. Iš jo tuntais vežė ir laidojo "broliškuose" kapuose - į bendrą duobę. Žymiausios masinės kapinės: "Piskarėvo", šiaurės rytuose. - Kelias tolimas. Dabar miesto ribose. Tada gal buvo už miesto.
O Komunistai, KGBistai, karininkai aukšti visuomet rengdavo puotas, slaptai. - Nebadavo.
Nors, po langais šmėsčiojo gyvi lavonai.
Namuose, kasdien, irgi gerai ėdė.
Yra internete NKVDisto (KGBisto) nuobodus dienoraštis.
Jis slopino sukilimus 1919 "Gražioje kalvoje" ("Krasnaja gorka"), 1921 Kronštato saloje priešais Sankt Peterburgą. Po to jis tapo labiau ūkio vadovu, negu žmonių sekliu.
1934 metais jį skyrė tankų gamyklos vadovo pavaduotoju.
Daugelyje įstaigų tokie pavaduotojai NKVDistai buvo.
Per karą gamyklą išvežė į rytus. O jis liko. Juk NKVDistai labiau reikalingi.
1942 metais jį skyrė ginklų gamyklos, tankų taisyklos vadovo pavaduotoju.
Dažnai dienos įrašą pradėdavo ir baigdavo ėdesiu. Tarp jų neįdomūs rūpesčiai: sargyba, priimti į darbą, duoti kur gyventi, tankus taisyti, sviedinius, ginklus gaminti, sekti darbuotojus per slaptus stebėtojus iš jų. Galima sakyti, kad jis labiau gamybininkas, negu seklys. Įdomu, kad gerai pusryčiavo, vakarieniavo. Apie pietus mažai rašė. Ikrai, degtinė, lašiniai, rūkyta dešra. Siųsdavo po 1000-2000 rublių žmonai, išvažiavusiai saugotis ("evakuacija"). Davė kilogramą baltos duonos giminei. Lankydavo teatrą, dušą. Lyg būtų maža, 1942.10.01 Leningrado fronto karinė taryba ir 1942.10.01 miesto Komunistų Komitetas slapta nutarė, kad valgyklos dar geriau maitintų gamyklų vadovus, įskaitant šį NKVDistą (KGBistą). Nežinau kur jau geriau jam lenda... Net mūsų laikais tai prabanga.
Aplinknebuvo maisto ir vandens. Už kvartalo gyveno paauglė Tania Savičėva. Ją valdžia šlovina kad surašė kaip 1941-1942 metais, per 5 mėnesius, mirė 6 jos giminės. Ji galvojo ir rašė neva mirė visi. Bet Brolis ir Sesuo išgyveno, nes išvengė apsiausties. Seserį netikėtai išvežė iš apsiausties su jos įstaiga. Brolis kovojo pas partizanus. Tanią išvežė 1942 metais. Mirė 1944. Jos užrašai yra muziejuje. Jie trumpi: mirties diena, valanda, vardas. Vargu ar jie ypatingi. Gal daug kas tai rašė. Vis tik, jai statė paminklą ant kapo. Dar kažkur - užrašams.

Poetė Olga Bergolc gyveno Leningrado (Sankt Peterburgo) apsiaustyje. Skaitė per radiją.
Jos vyrą berods suėmė valdžia. Ji jam nešiojo maistą. Pati gyveno su Meile. Vyras mirė.
Meilė ragino ją tęsti dienoraštį.
Ji nuolat stengėsi pastoti. Nuolat persileisdavo.
Kartą išskrido į Maskvą. Tikriausiai ne bėgo, o klausyti Šostakovičiaus 7 simfoniją, 1942 metų kovą. Ten gyveno viešbutyje. Net karo metu, kai šaudė, ten buvo karštas vanduo, vonia.
Ji bandė skaityti žmonėms apie apsiaustį. Bet jie bijojo klausyti. Gal baisėjosi. Gal tingėjo. Gal jautėsi bejėgiai padėti, barti valdžią.
Ji suprato, kad laisvės daugiau apsiaustyje negu "laisvėje".
Olga Bergolc nuskrido atgal į apsiaustį. Gal ne iš laisvės troškimo, o tęsti darbą radijuje. Negalėjo pasilikti bet kokiu atveju.
Ji manė esą nėščia nuo vyro, o kažkodėl ne nuo Meilės. Bet pasirodo ji ištino nuo bado.
Savo žymų posakį ji kažkaip pasisėmė iš "Biblijos": Niekas nepamirštas, niekas nepamiršta. Rusiškai: Nikto nėzabyt. Ničto nėzabyto.

Dėl to bado iki šiol Rusai gerbia maistą kaip dievą. O jų valdžia jį trypia. O pati ir toliau juo gi puotauja.

Nėra prasmės svarstyti, ar verta buvo palikti Leningradą (Sankt Peterburgą), nes abu priešai to neketino.
Valdžia neketino gelbėti, išvežti gyventojų ir atiduoti miestą fašistams.
Nenorėjo rūpintis 3 mln. leisgyvių, murzinų žmonių.
Jei fašistai užgrobtų miestą, svarstė tik išvesti, gelbėti kariuomenę. Ji naudinga. O piliečiai - ne.
Nenaudingus žmones, vaikus vežė iš miesto, pamažu. Bet ne kad jį palikti.
Skaičius ėmiau iš nuorodos žemiau.
1941.06.27-1941.07.05 išvežė 200000 vaikų. Abejoju ar įmanoma taip staigiai.
1941.09.08-1942.12.31 - 430000. Abejoju ar buvo tiek.
1941.06.27-1941.09.12 laivais 33479 žmonių
1941.09.12-1942.01.22 per Ladogą laivais ir ledu, sunkvežimiais - 36000.
1941.12.26-1942.01.22 per Ladogą padrikai, pėsčiomis, sunkvežimiais - 36118 (gal tai įskaičiuoja ankstesnį skaičių).
1942.01.22-1942.04.15 - 554186.
Paskui nežinau.
Gaunasi 1292304.
Išvežti žmonės irgi žūdavo, žudė fašistų lėktuvai.
Mieste žuvo 700000.
Buvo 3 mln..
Liko ir išgyveno 1⁄3 miesto gyventojų.
NKVD (KGB) atsiuntė iš Maskvos būrį. Jam vadovavo Mėrkulov. Dėjo sprogmenis svarbiose vietose.
Kažkas sako neva dėjo net į gyvenamų namų rūsius, naktį. Slėpė sprogmenis dujokaukių pavidalu. Jei gyventojai pranešdavo apie įtartinus lankytojus ir dėžes, NKVD atsakydavo neliesti. Neva iš Leningrado (Sankt Peterburgo) nieko neliktų.
- Vargu ar turėtų tokį kiekį.
Sako neva Odesoje ir Kijeve irgi dėjo sprogmenis. Neva Kijeve sprogdino kelis kvartalus. Neva žuvo tūkstančiai fašistų. Neva jie bijojo sprogmenų ir Leningrade.
Gal dėjo ir į maisto sandėlius. Jei užeitų fašistai, mieste neliktų maisto. Gyventojai mirtų iš bado.
Fašistai negalėtų maitinti tiek žmonių. Jie net kareivius maitino mažiau negu Tarybinis kareivis valgė tame pat fronte prie Leningrado (Sankt Peterburgo). Todėl jie nepriėmė pabėgėlių. Įsakė juos šaudyti vietoje.
Svarstė, bet nenorėjo ir išleisti. Kad kareiviai nematytų, negailėtų tokios minios ir nesloptų ūpas kovoti.
Nenorėjo ir užimti miestą, kad išvengti gatvių kautynių ir gausių gyventojų žūties kareivių akivaizdoje.
Šaudė ir mėtė bombas po miestą tik iš tolo. Lėktuvai, vis tik, negailėjo ūpo kovoti, bombomis ir kulkosvaidžiais skerdė žmonių minias, laivus su vaikais, kurie traukėsi į Tarybų sąjungos gilumą per Ladogos ežerą ir ledą. - Tą vadino "Gyvybės keliu". Gal iš tolo žudyti malonu.
Abu priešai tyčia paliko gyventojus mieste.
Žmonės toliau dirbo, kad gelbėti šalį... Kuriai jų nereikia.
Apsiaustyje tebeveikė gamyklos. Daugelis gamino ginklus.
Kartais koncertai, kad kelti žmonių ūpą.

Žymiausia fašistų bomba Leningrade (Sankt Peterburge) buvo laikrodinė. Didesnė už žmogų. Prasilauždavo į namo rūsį. Laukdavo kol žmonės grįš.
Tarybų valdžia gyrėsi kaip išmoko tokią aptikti ir nukenksminti: su gydytojo ausinėmis ("stetoskopu") klausėsi kur tiksi laikrodis. Jį pragręždavo. Net ir po to bomba pavojinga. Ją ištraukdavo atsargiai. Filmavo veiksmą, kad rodyti liaudžiai. Gyrėsi, kad nukenksmino daugumą. Nesakė kiek pražiopsojo, ar klydo.

Labiausiai valdžia šlovina kaip 1942.08.09 Leningrade (Sankt Peterburge) grojo Dmitrijaus Dmitrijėvičio Šostakovičiaus 7 simfoniją.
Simfonija yra Ispaniškos gedulo eisenos pavidalas. Tokį vadina: "passakalja". Šostakovič tokias ėmė kurti 1935 metais. Gal liūdėjo dėl fašizmo ir karų. Būgnai dažnėjo ir smarkėjo, kurstė baimę. Simfoniją rašė įgudęs. - Ne naują, o pabaigė seną. Gale pridėjo pergalės muziką.
Ją grojo ir per garsiakalbius gatvėje, per radiją.
Grojo pabiri muzikoriai iš gyventojų ir kareivių. Nes vienas orkestras pasitraukė į Novosibirską. Kitas liko mieste ir beveik išmirė.
Ketino surinkti 100. Surinko 82. Įskaitant dirigentą.
Papildomai: 4 vadovus pučiamųjų orkestrų, iš kurių ėmė muzikorius. Nežinau ar jie dalyvavo, ar juos tik minėjo.
Dirigentas - vokietis, žydas. Dar ne visus "liaudies priešus" sunaikino bepročių valdžia. 1945 metais jam davė blizgutį (medalį). Bet 1958 metų filme apie Simfoniją pakeitė jo vardą, kad nerodyti vokiečio, o gal ir žydo.
Visi muzikoriai buvo paliegę.
Dirigentą vežiojo ant rogių. - Gal tik pradžioje. Nes vėliau jam davė dviratį, kad ieškotų muzikorių.
Būgnininką dirigentas rado lavoninėje. Ištraukė, nes pastebėjo, kad judino pirštais.
Triūbininkas avėjo veltinius, nes iš bado puto kojos, nelindo į kitokius batus.
Keista, kad muzikoriai iš bado negalėjo net sėdėti. Gal minkštų užpakalių nebeturėjo. O kėdės gal kietos. Repeticijose teko stovėti. Nors, nuotraukoje matau, kad sėdi. Gal jau pavalgė, ar pagalvių gavo.
1 repeticija nepavyko. Triūbininkas neturėjo jėgų pūsti jokio garso. O ir buvo vos 15 muzikorių.
Muzikorė nunešė triūbą taisyti. Vietoj mokesčio meistras prašė katės, kaip maistą. Nežinau kaip sumokėjo. Nes visus šunis, kates, balandžius ir daug lavonų miestas jau suvalgė.
Gėles - irgi. Todėl neaišku iš kur dirigentui davė gėlių klausytoja mergaitė, kai baigė Koncertą.
Koncertas nemokamas. Eilės bilietų stovėjo ilgesnės negu duonos.
Dieną parinko kai fašistai skelbė neva užgrobs miestą. Anie, pasiputę, jau dalino kvietimus į restoraną Astorija. Bet nepavyko. O tą dieną išvis nepavyko lėktuvams pulti, nes valdžia įsakė visomis jėgomis juos vyti.
Koncertas truko 80 minučių. Muzika - 68 minutes. Tą laiką nešaudė ir fašistų patrankos, nes jas apšaudė Tarybinės patrankos.
Nesuprantu kaip per kanonadą fašistai galėjo girdėti muziką iš gatvių. Apie tai gyrėsi Tarybų valdžia. Tik 1 vietoje fašistai stovėjo mieste, užėmė jo dalį, pietuose, prie Suomių įlankos kranto. Net ir ta miesto dalis buvo atoki. Vargu ar ten buvo garsiakalbiai. Nors, ten buvo tramvajaus bėgiai. Gal ir garsiakalbiai. Viename Tarybiniame filme, kai fašistai atėjo, jie netikėtai užklupo tramvajų su keleiviais. Nežinau ar tai tiesa.
2021 metais Rusijos valdžia sukurpė melagingą filmą apie tą Koncertą: neva tai NKVD (KGB) karininko nuopelnas, jo gyvybės kaina. Gal pripynė ir nebūtą meilės nuotykį jo, ar dar kieno.

http://coollib.com/b/298691/read
(Būk atsargi. Ten slapta nukreipia tavo kompiuterį į "Google" ir "Yandex.ru". O tie tave seka. Nes "Google" klastingi:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos šnipams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
"Yandex.ru" valdo nusikaltėliai Rusijos valdžia.
Ant "Google" ir "Yandex.ru" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo programos "JavaScript" kalba. Taip "Google", "Yandex.ru" ir kiti nusikaltėliai stebės tave.
Stebėtojų gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
Dar išjunk pašalinius paveikslus. - Turiu omeny, kurie randasi ne tame internete kurį žiūri. "Yandex.ru" juos slapta įterpia, kai išjungi programas.
)
- Knyga apie apsiaustį, muzikorius kurie grojo Šostakovičiaus 7 simfoniją (skaityk ankstesnę pastraipą).
Smuikininkas Lėv Mihailovič (gal Mendelevič) Margulis rašė dienoraštį 1941.06.22-1943.01.29 metais. Tvirkino 2 žmonas. Mirė 1975 metais. Antra žmona išsaugojo dienoraštį. Leidėjai ir muzikos tyrėjas Andrėj Nikolaėvič Krukov jį papildė.
1941.09.25 iki 1942 pavasario Leningrado (Sankt Peterburgo) radijas draudė muziką. Nors, ten rašo, kad grojo bent 1941.12.03. Manė neva karas yra gedulas. Leido tik rašinius ("literatūrą") ir raginimus ("propagandą"). Pliurpalių ragintojų stigo. Karas net tokius dykaduonius siuntė dirbti. Gal ir mokslo neleido. Didumą laiko klaksėjo "metronomas". Pavojaus metu - tankiai. Ramybės - lėtai. Jį leisdavo ir po karo, pertraukų metu, labiau naktį, iki Tarybų sąjungos pabaigos.
Žmonės ir kareiviai skundėsi vangiai. Tik pavasarį Komunistų partijos "centrinio komiteto" sekretorius, Leningrado srities "komiteto" sekretorius, Leningrado fronto tarybos narys Ždanov tarė: Niūru. Bent sugrotumėt ką. Radijas tai suprato kaip įsakymą ir grąžino muziką. Jei tartų visą laiką juoktis, vykdytų tą.
Margulis vengė kariuomenės. Tuo tikslu įsidarbino Radijuje. Liko Leningrade. Išvažiuoti savavališkai neleido. O jei prašytųsi, tikriausiai paimtų į kariuomenę. Teko įsidarbinti apsiaustyje. Nežinau ar muzikoriumi. Juk groti neleido. Išnaudojo gynybos darbams. Nors, jis nerašo, kad būdėtų gaisrininku ar kastų apkasus. Nerašo ką dirbo. Gal Radijo orkestrui leido groti salėse, žiūrovams.
Margulis skundžiasi, kad 1941.12.27 gavo žymioje "Ėlisėėvų" parduotuvėje saldainių pagal talonus. 1941.12.31 nusivylė gauti giros Kariuomenės rūmuose, nes Parduotuvė nugvelbė "4" taloną. Matyt, mikliai prigriebė prie vieno talono kitą. O aš įtariu, gal nugvelbė suktas pažįstamas, kurį jis sutiko Parduotuvėje 1941.12.24. Kiti pažįstami aną vagį jau įtarė anksčiau.
Geri pažįstami paaiškėdavo blogi.
Tada net trupinio vagystė galėjo lemti žūtį.
Nutikdavo ir atvirkščiai: pašaliečiai gelbėdavo. Krukov apalpo parduotuvėje. Bet žmonės eilėje neapiplėšė jo. Talonų nevogė. Perdavė pardavėjai. Ta davė duonos.
Talonai Marguliui buvo tuo pačiu ir leidimas į Kariuomenės rūmus, pietauti. Kai baigėsi, nebeįleido. Gal nebegavo dykai ledinukų, kol vėl negavo talonų.
Sūrį valdžia gamino kartais iš visokių marmalų. Gerai jei bent kazeino miltelių. Nes vis tiek jie iš pieno. Dažnai - iš sojos ir medvilnės išspaudų.
Į duoną maišydavo celiuliozę, drožles. Dažnai kepė iš aliejinių sėklų išspaudų ("durandos").
Diduma minčių ir netekčių sukosi apie maistą.
Žmogieną sukčiai pardavinėjo kaip avieną, arklieną. O patys gal jos nevalgė. Gal pelną mainydavo į padorų maistą.
Atrodo ten rašo, kad sukčiavo ir kapinių prižiūrėtojai. Rašė melagingą, perdėtą lavonų skaičių, kuriuos laidojo: 1093695. Už darbą duodavo papildomą maistą. Gal dar labiau pridėdavo ir už didesnį darbą.
Tuomet tikras Leningrado (Sankt Peterburgo) apsiausties aukų kiekis gali būti 700000. ¼ gyventojų.
Išvežė panašų kiekį.
Liko ir išgyveno 1⁄3. Žiūrėk skaičius porą pastraipų aukščiau.

1941.09.08 Leningrado (Sankt Peterburgo) apsiaustį pradėjo.
1943.01.18 prabrovė.
1944.01.27 pašalino.

Jei Tarybų Sąjunga ir Rusija nepultų Suomijos, dabar turėtų gražų kaimyną vos už 34 kilometrų. Važinėtų pas jį į svečius savaitgaliais. O tas dažniau važinėtų į Sankt Peterburgą į svečius tvirkinti mergas, be saiko gerti alkoholį, bombarduoti pilnais ir tuščiais buteliais Nėvskį prospektą.

Karelijoje Tarybų Sąjunga padarė tariamą autonominę respubliką. Bet daug Karelų pabėgo nuo to "gėrio" į Suomiją ir mieliau tapo benamiais, kartais nemėgiamais. Jie iki šiol ilgisi savo žemių. Gal kada jas atgaus.

Tarybų Sąjunga šį karą ilgainiui nutylėjo. Jo nedėstė vadovėliuose.
Visai nutylėjo, kad frontą Sankt-Peterburgo šiaurėje saugojo ne fašistai, o Suomiai. Mokinių vaizduotėje karas ir blokada vyko tik pietuose. O šiaurės tarsi nebuvo. Toje pusėje Žemė lyg baigtųsi ir nebūtų kur bėgti nuo fašistų, vežti maistą bado apgultam miestui.

Prieš Suomius kariavo žymus Tarybinis juokdarys ("klounas") Juri Vladimirovič Nikulin. Kaip tik 1939 metais jis ėjo į kariuomenę. Nežinau ar šaukė, dar prieš karą, ar savanoriu.
Atrodo jis buvo artileristu. Nesikovė su "priešu" akis į akį.
Jis buvo geras. Gal todėl pralaimėjo.
Paskui jis kariavo prieš fašistus. Sykį kareivis pakvietė: duos rūkyti mahorką. Vos Jura peršoko į aną apkasą, į jo apkasą pataikė sviedinys. Per fašistus galėjome neturėti juokingų filmų. Bet tai nereiškia, neva rūkyti sveika.
Nikulin baigė karą 1944 metais Tukums, Latvijoje. Ten užspeitė fašistus į pusiasalį. Šitų taip ir nenugalėjo. Gal ir nebuvo reikalo. Nes pusiasalis nuošalus, nesvarbus. Jie pasidavė.
Nežinau kur Nikulin su kariuomene šlaistėsi dar. Grįžo namo tik 1946 metais. Iš kiemo į karą išėjo 13. Grįžo 3.
Nikulino tėvas irgi kariavo, anksčiau, už tariamą "revoliuciją" (perversmą), pilietinį karą. Po to gyveno Smolenske. Įsteigė ten "revoliucinį" teatrą ir tvirkino aktorę. Taip gimė Jura. Nežinau kaip ir kada jis atsidūrė Maskvoje.
Po karo Juri Nikulin vaidino cirke Maskvoje. Po to tapo jo vadovu. Senatvėje cirką pervadino jo vardu. Priešais, šaligatvyje, pastatė jo skulptūrą, kažkodėl prie senovinės geldos. Nors, mes jį prisimename be geldų.
Jis padėdavo karštantiems juokdariams, kurie paliko darbą, į pensiją, gauti butus; dramblių dresuotojoms rasti pažįstamą gydytoją gimdyti; aktorių močiutes iš kaimo operuoti mieste, kad nesiųstų atgal į kaimą. - Dalino valdišką haliavą. Žmonėsmėgo, padėdavo. ... Grįžta jis prie geldomobilio ir junta keistą. Apsidairo... Kelia dangtį. Pusę dalių naujos. Kažkas pakeitė.
Kine jis vaidino daugiausia trenktus, padaužas, nusikaltėlius, girtuoklius.
Pravardė: "balbės". Nors, liaudis jo pagal ją neprisimena. Prisimena tik kvaišų 3-lę: Vicyn, Morgunov, Nikulin. Juokus apie juos pasakojo ("anekdotus"). Net kompiuteriniame žodyne yra Nikulin. O kitų 2 aktorių nėra.
Cirko klounas Nikulin nebuvo juokingas. Kine, pats 1 - irgi. Juokinga buvo tik ši 3-lė. Jis filmavosi ir kitoje 3-lėje. - Nejuokinga.
Mama prašė vaidinti ir padorius žmones, o girtuokliai tegul vaidina save patys. Jis teisinosi, kad girtuokliai negali vaidinti, nes užsiėmę.
Vis tik, kartais vaidino ir padorius, žmones, kareivius.
Žymiausias jo juokų filmas, "komedija": "Operacija Y".
Kol filmavo "Briliantinę ranką", Adlere, viešbučio valytoja aptiko Nikulino pavidalo lėlę ("muliažą"). Ji išsigando ir paskleidė gandą, neva jis mirė. Filmo pabaigoje malūnsparnis tempė ore, ant ilgo lino, geldą. Nikulin pravėrė bagažinę ir virto lauk 500 metrų aukštyje. Tai buvo lėlė. Jos nerado. Paliko, prišiukšlino. O turėtų ją naudoti daug kartų, kol sudiltų.
Nikulin žinojo, kad Tarybų valdžia engia liaudį. Lėktuve į Švediją jis lažinosi, kad atskleis kuris keleivis KGBistas. Klausė palydovės: kaip Švedų kalba sakyti prašau politinio prieglobsčio. Ji išėjo. Grįžo su neįstabiu vyru. Tas perklausė:
- Ką sakėt?
- Nieko ypatinga. Kiek kainuoja kailiniai. Tiesa?
Kaimynas paslaugiai patvirtino. Pralaimėjo lažybas.
Išdavikė palydovė apsižliumbė. KGBistas suglumo. Dar ir veltui atsiskleidė.
Nikulin nekalbėjo apie karą. Gal dėl to, kad nyku. Karą pliurpti mėgsta kas jo nematė.

Karas prieš Suomius liko tik veteranų prisiminimuose. Jų spausdinti nedraudė. Jie pagarbiai atsiliepdavo apie Suomių karius, jų netikėtus antpuolius, nemagnetiškas medines minas, "Suomiškus peilius" ("Finka"; jie tapo mėgstamu Rusijos nusikaltėliu ginklu). Visai pripažindavo pragarą ir pralaimėjimą.
Tarybų vaikai aptikdavo tas knygas ir nustebdavo, kad galima pulti.
Vyresni, tariamai protingesni, jaunuoliai bukai atkirsdavo neva tikslas pateisina priemones: neva reikėjo atstumti valstybės sieną. Nebesakė nesąmonių, neva Suomiai pirmi šaudė.

Atstumti nuo kuo? Jei Suomiai nepuolė, turėtum suprasti, neva - nuo Vokietijos. Bet Tarybų Sąjunga turėjo su ja 1939.08.23 vadinamą Molotovo-Ribbentroppo "taikos" sutartį pulti kitus. Iosif Stalin šventai tikėjo, neva Vokietija ketina jos paisyti ir nepuls. Jis įsakydavo sušaudyti visus, kas bandė perspėti kitaip. Manau, jis neketino pulti Vokietijos.
Jį tenkintų draugiškai sugyventi su fašistais ir išplėsti savo valdas. Juk pagaliau fašistai vadinosi nacional-socialistais. O jis apsimetė, neva plečia pasaulinę būtent socialistinę revoliuciją.
Šita prasme jis laimėjo beveik tiek, kiek norėjo.
Tai reiškia, kad nebuvo tikro reikalo atstumti sieną. - Net jeigu būtų prasmė.

1941.06.22 Vokietija klastingai sulaužė žodį ir be dingsties, tariamai neskelbdama karo (taip melavo Stalinas), nuožmiai, kvailai užpuolė Tarybų Sąjungą.
Tarybų sąjunga irgi buvo kvailiai. Kitaip, nebūtų Komunistais (nusikaltėliais).
Jie turėjo tuoj pat grąžinti Suomiams žemes ir mušti tik fašistus. Vietoj to...
1941.06.25 kvailių Tarybų Sąjunga vėl pasiuntė lėktuvus mėtyti bombas į Suomiją. Įtraukė dar ir Suomius į 1939 metų karo "tęsinį", kaip Suomiai jį vadino. Ne suomiai užpuolė, o vėl Tarybų Sąjunga. Prisišaukė kuo daugiau priešų. Padarė sau karą siaubingu, sunkiu ir ilgu.

Po 50 metų žuvusių Tarybinių jūreivių giminės aplankė vietą, kur rado jų povandeninį laivą dugne Suomių įlankoje. Jiems pagelbėjo buvę priešai: suomių karinis laivas. - Gal vaikai tų, kurie juos paskandino. Net Rusijos vėliavą sutiko iškelti laive vietoj savo...
Rusijos valdžia negelbėjo...

1941.06.22 03:00 (matomai, Berlyno laiku, arba 04:00 Maskvos laiku) Ribbentroppas iškvietė Tarybų sąjungos pasiuntinį Dekanozovą.
Tą akimirką fašistai pradėjo šaudyti ir mėtyti bombas ant Tarybų sąjungos.
Jis perskaitė anam ilgą sąrašą tariamų išpuolių, kai Tarybų lėktuvai skrido į fašistų plotus, gal kareiviai apšaudė fašistus, ir dar kažin ko. Tikėtina, kad viską išgalvojo. Vaizdavo neva Tarybų sąjunga puolė, o fašistai tik taikiai ginėsi.
Nežinau ar prieš tai fašistai barė Tarybų sąjungą, prašė liautis tariamai puldinėti. Manau, toks pareiškimas tapo naujiena. Nedera karo pradėti iš karto, be barnių. O ypač kaupti pyktį ir nesibarti jau po pirmo tariamo išpuolio.
Ribbentroppo vertėjas pasakojo, kad jiems patiems naujas karas nepatiko. Per daug vargo. Bet visi tebuvo "varžteliai".
Stalinas melavo neva neskelbė karo. Tai ir buvo karo skelbimas. Nereikėjo jam slapstytis 2 savaites, maldauti fašistų malonės, siūlyti dovanoti žemes mainais už taiką. Aišku, kad vyko karas.

Stalinas skaitė Hitlerio knygą "Mano kova" ("Mein kampf"). Žinojo, kad Hitleris pravardžiavo Kaizerį Vilhelmą 2 "idiotu", kad 1 pasaulinį karą vedė 2 frontais, be gamtos išteklių.
Stalinas manė, neva Hitleris nesiryš kartoti tą patį. Kad bijos brautis su vos 3000 tankų. Nežinau kiek tankų Tarybų sąjunga turėjo karo dieną. Gal mažiau. Gal Stalinas tikėjosi nugalėti tankus kareivių skaičiumi.
Stalinas pamiršo 2 sąlygą: gamtos išteklius. Fašistai jau užgrobė Norvegiją, jų mineralus; turėjo sąjungoje Rumunus, jų naftą (iki kurios Tarybų sąjunga nedaėjo 1940 metų liepą, kai užgrobė Moldaviją, šiek tiek daugiau, negu sutarė su Hitleriu).
Tarybų kariuomenė pralaimėjo karą prieš Suomius. Fašistai tikėjosi staigiai laimėti irgi. Ypač kad staigiai nugalėjo Prancūziją. Ir jie tikrai nugalėjo Tarybų sąjungą per porą mėnesių. Tik paskui Tarybų sąjunga su sąjungininkais pergalėjo fašistus.
O jiems reikėjo naftos prie Kaspijaus.
Išvis, fašistai buvo kvaili, paikus. Kitaip, nebūtų fašistais.

1941.06.25 valdžia, o ne liaudis, praminė fašistų ir Tarybų sąjungos karą: "Didysis tėvynės karas". Praminė iškarto.
Palyginimui, karą prieš Prancūzus, Napoleoną "Tėvynės karu 1812 metų" praminė ne valdžia, o liaudis; ne tuoj pat, o po 30 metų. Nors, aną pavadinimą liaudis nebevartoja. Gal dėl to, kad aną nustelbė fašistai.
Vienintelis iš tėvynės karų, kurį Tarybų sąjunga ir Rusija nevadina niekaip, yra 1 pasaulinis karas. Gal dėl to, kad jiems jis "susiliejo" su pilietiniu karu.

Kažkas sako, neva Tarybų sąjunga mėtė keletą bombų ir ant Berlyno. 1941.08.08 Iosif Stalin pasirašė įsakymą. Reikalavo būtinai mėtyti ir padegamąsias bombas.
Nuo Leningrado (Sankt-Peterburgo) per jurą skrido 10 tolimų bombonešių DB3. Juos apšaudė savi naikintuvai. Bombonešiai mojavo sparnais, bandė parodyti esą savi. Bet į juos vis šaudė. Atkibo tik kai vedantysis bombonešis atsišaudė. Gal radijas neveikė, vengė naudoti, ar neturėjo.
Jie kažkaip stebuklingai žinojo kaip išdėstytos patrankos prieš lėktuvus Prusijoje, pakrantėje ir žemyno gilumoje. Praskrido tarp jų, padarė lanką virš Lenkijos į pietus ir vakarus. Manau, meluoja neva žinojo išdėstymą. Patys vos pirmieji ten daskrido. Nebuvo kas kitas šnipinėtų. Nuo lėktuvų gina ne vien patrankos, o ir lėktuvai, naikintuvai. Turėjo juos persekioti. - Jei ne naktį, tai bent ryte.
Kad patrankos nepasiektų, skrido 6 km aukštyje. Oras buvo šaltas: -40°C. Lėktuvai šilumos nesaugojo. Lakūnai avėjo untas (gauruotus, kailinius batus), dėvėjo kailinius. Vis tiek sustėro, nejautė rankų.
Berlyno žiburius pamatė už 20 km. Berlyną pasiekė vos 6 bombonešiai. Kiti išbarstė bombas virš atsarginių taikinių: Karaliaučiaus, Gdansko, Šecino. Po 10 minučių "taikus" miestas išjungė šviesas ir pasirengė gintis.
Bombos nepadarė apčiuopiamos žalos. Juk ir mėtė jas bele kur. Padegamosios bombos labiau tinka naikinti taikius gyventojus, negu pramonę, karius. O savo gyventojus fašistai ir patys sėkmingai dorojo. Nestokojo talkos.
Vokiečiai spėliojo, neva juos apmėtė bombomis Britai. Bet tie šmaikštavo, kad tą dieną neskraidė.
Vadas bombonešį nutupdė ant miško, ant medžių Estijoje, kad sunkiau aptiktų fašistai. Namo ėjo pėsčiomis, naktimis. Vietinių gyventojų drįso klausinėti tik įgulos narys estas. Kiti slėpėsi. Ano šeima neva kažkada išvažiavo į Sibirą įsisavinti žemių. Tikrovėje gal tremtiniai. Šis šeimos vaikas tapo lakūnu.
Grįžo vos 1 lėktuvas. Bet ir tas berods tupė prie Leningrado ant aerodromo, kuris jų nelaukė, nejungė šviesų. Bombonešis sudužo. Išgyveno vos porą lakūnų.
Gal tuo ir pasibaigė tolimoji aviacija.
Iosif Stalin liko nepatenkintas.

Vokietija (Karaliaučius, "Kaliningrad"), Kinija, Japonija (Kurilų salos), Čekoslovakija 1945 metai
Prieš 2 pasaulinį karą Prancūzija ketino pulti Tarybų sąjungą Kaukaze, atkirsti naftą. Tarybų sąjunga tiekė naftą Fašistams, busimiems Prancūzų priešams. Prancūzai ketino priversti liautis. Bet 1940 metais Fašistai sutriuškino Prancūziją greičiau, negu jie gebėtų įvykdyti kėslą.
Prancūzai ketino telkti sau Kaukazo išeivius, kurie gyveno Prancūzijoje. Palaikė jų organizacijas.
Gal Fašistai padarė paslaugą: nutraukė Tarybų valdžios priešų veiklą. O gal ir patys juos pasitelkė. Juk užkariavo Kaukazą.

1943.07.05 Hitleris pagaliau įsakė pulti ir apsupti Rusijos miestą Kursk.
Jis delsė 5 mėnesius, kad gautų naujus tankus "Panter", kad anie galėtų šaudyti Tarybinius tankus T34.

T34 nebuvo nauji. Jie jau veikė nuo 1941 metų. Tik nedaug jų buvo iki tol.
Pavadinimas 34 reiškia metus, kada sumanė. Tai buvo pirmas daiktas, kai grįžo pavadinimai pagal savybes. Anksčiau vadindavo vadų vardais.
Atrodė jie kampuoti. Gerai pažįstamos išvaizdos T34-85 ėmė gaminti 1943 metais. Bokštas didesnis, apvalainas, suplotas šešiakampis, panašus į rombą, ištisai lietas, o ne virintas. Patranka 85 mm kalibro. Ant dalies T34-85 pritaikė 55 mm prieš-lėktuvinę patranką. Gal mėgdžiojo "Panter". Ano 88 mm patranką fašistai irgi pritaikė prieš-lėktuvinę... kad naikinti T34. Yra kas rašo, kad 85 mm patrankos ir buvo tos prieš-lėktuvinės. 55 mm nemini visai. Tai atrodo teisinga. Juk tanko pavadinimas 85 reiškia kalibrą. Keista būtų taip jį vadinti, jei patranka būtų 55 mm.
T34-85 bokšte padarė vietą 1 papildomam žmogui. Įgula buvo nebe 4, o 5. Todėl keistas žymios Lenkų knygos ir filmo pavadinimas: "4 tankistai ir šuo". Šuns vardas: Šarik. Arba jie važinėjo senu tanku, arba knygą išgalvojo. Filme rodė naują T34-85, 5 vietų.
Filmo dėka mes galvojame, neva T34 įgula buvo tik 4.
Dar filmas rodo Tarybinį automatą AK-47. Nors jį padarė po karo. Gal vaizdavo vokišką, užgrobtą iš priešo, trofėjinį. Jį miniu žemiau.
T34 važiuoklę Tarybų sąjunga nusirašė iš Amerikonų įmonės "Christie tank". 1930 metais tuo tikslu Tarybų sąjunga įsteigė keletą apsimestinių įmonių Amerikoje ir Britanijoje. Pradžioje juos domino tankai be vikšrų. Tokie galėtų keliais važiuoti paprastais ratais, o kur nėra kelio, užsidėti vikšrus. "Christie tank" domino dėl greičio be kelio. Greitį užtikrino pakaba: suktos spyruoklės ant kiekvieno rato ("spiralės"). "Christie tank" vogčiomis pardavė ir išvežė iš Amerikos į Tarybų sąjungą 2 tankus be bokštų. Vaizdavo neva tai traktoriai. Amerikos valdžia per vėlai susigriebė uždrausti pardavimą į šalį, kurios dar nepripažino. Christie įsipareigojo Tarybinei įmonei 10 metų niekam kitam neperduoti žinių ("technologijos"). Vis tiek jis baisiai nepraturtėjo, prisibylinėjo su valdžia, ketino bankrutuoti ir mirė karo metu. Nesupratau kam reikėjo vargti, slapta pirkti tuos 2 tankus kaip pavyzdžius ir nusirašinėti jų konstrukciją. Jie juk ją ne paprastai vogė, o už vagystę mokėjo Christie. Dar ir susitarimą pasirašė. Tarybų sąjunga galėjo paprasčiausiai samdyti Christie mokyti jų inžinierius.
Nebuvo naujos ir raketos Katuša. Jas irgi padarė 1941 metais. Jas tik bandė. Keletą teko susprogdinti, kai užplūdo fašistai.
Panašias raketų laidykles, tik mažesnes, naudojo ir Sąjungininkai 1944 metais. Jas statė ant tankų.
Fašistai tokių kažkodėl negamino.
O tankus T34 gamino, mėgdžiojo: "Panter". Tik jie mėgdžiojo pradinį, kampuotą pavidalą T34-76. 1945 metais fašistai ant "Panter" naudojo naktinius, infraraudonus taikiklius su infraraudonais žibintais. Daugumą jų sėkmingai naudojo rytuose, prieš Tarybinę kariuomenę. Manau, tai buvo "televizorius". Per jį matė vaizdą. Virš bokšto styrojo būdingas "blynas". Panašų vėliau matėm ant tarybinių tankų T72.

T34 pasižymėjo tuo, kad nuo jų atšokdavo sviediniai. Nes šarvai buvo labiausiai nuožulnūs iš visų tankų. Todėl fašistams prireikė minėtos stambios 88 mm patrankos ant Panter, kad naikinti T34.
Nuožulnos nebuvo naujovė. Visi tankai buvo nuožulnūs, nuo 1 pasaulinio karo laikų. Tik fašistai kažkodėl tai pamiršo ir pradžioje gamino stačius šarvus.
Užtat T34 turėjo trūkumų.
Stalingrado gamykla, kol jos nesunaikino fašistai, išleisdavo tiesiai į mūšį tankus "plikus". Be įrangos, nedažytus.
T34-76 bokšto galas turėjo tarpą tarp jo ir pagrindinės dalies (važiuoklės). Fašistai užlipdavo ant tanko, įsprausdavo į tarpą miną, susprogdindavo, sunaikindavo tanką.
Trūko optikos, periskopų, taikiklių. Daug tankų išleido be jų, be angų, liukų, bokštelių jiems. Kartais taikėsi pro patrankos vamzdį.
Trūko radijų. Fašistai pastebėjo, kad ją turėjo tik pirmas tankas eilėje. Jį pašaudavo. Kiti pasklisdavo padriki.
Trūko gumos. Daug tankų išleido su ratais iš ištiso metalo, be guminiu padangų. Jie smarkiai džeržgė.
Pagrindinis T34 privalumas: ne nuožulnos, o kiekis. 1940-1945 metais jų prigamino 59000. - 35000 T34-76 ir 24000 T34-85. Fašistai nespėjo jų naikinti.
Išvis, fašistus, japonus ir kitus šių bei kitų nusikaltėlių bendrininkus nugali ne tiek karių gabumai, kiek jų kiekis. Gerų žmonių turi būti daug ir jie privalo vienytis.

Kol Hitleris delsė, Tarybų Sąjunga sužinojo apie kėslą ir pasiuntė taikius gyventojus statyti gynybinius įtvirtinimus. Griovių prieš tankus priraizgė 8 eilėm apie 200 km į fronto gilumą. Juos kasė gausybė taikių gyventojų, rankomis. Gal jiems maistą už tai padvigubino. Įprastai kiti žmonės, net darbininkai, net karo pramonės, gaudavo per pusę mažiau negu kareiviai. Naujų tankų prigamino gal irgi ta proga... O gal anksčiau.
Hitleris pasiuntė 2400 tankų. Iš jų 200 Panter. Tarybų Sąjunga - 3 kartus daugiau tankų ir 7 kartus daugiau karių. 400000 iš tų karių palaikė užnugaryje, kad pultų fašistus, kai jie pavargs.
Pradžioje fašistai neteko 5 tankų. Tarybų Sąjunga - 200. Manau, paskui panašus santykis buvo.
Fašistai pasistūmėjo 15 km.
Minas prieš tankus jie sprogdino vežimais ant vikšrų su sprogmenimis. Juos valdė radijo bangomis. Nuo 1 sprogimo sprogdavo keletas minų aplinkui.
Fašistai kažkodėl ne iškarto nusprendė apeiti įtvirtinimus Kursko pietuose. Ėjo per dešinę, iš rytų, į šiaurę, per kaimą Prohorovka. Ten Tarybų Sąjunga ant jų paleido tankus ir karius, kurios laikė užnugary. Ten įvyko garsusis tankų mūšis. Nepaisant persvaros skaičiumi, Tarybinė kariuomenė nenorom leido karius iš užnugario, nes per anksti. Fašistai vis dar galėjo juos sutriuškinti.
Jie jau šventė pergalę. Bet Hitleris atšaukė puolimą ir perkėlė dalį kariuomenės į Įtaliją kariauti su Amerikonais ir Britais, kurie ten išsilaipino.
Palyginus su rytų frontu, Italijoje fašistai pateko į atostogas.
Panter kovojo gerai. Bet dažnai gedo variklis.
Kursko kautynėse fašistai neteko 57000 karių.
Tarybų Sąjunga - 178000. Bet vis tiek, kaip visuomet, melavo liaudžiai neva nugalėjo. Dar ir pergalę didžiausiame tankų mūšyje pripaišė sau. Juk taip norėjosi ir toliau "joti" ant pergalių po pergalės Volgograde (tada vadino Stalingradu). Stalinas ragino maršalą Žukovą pulti pirmą. Bet tas ne kvailas. Žinojo, kad pražūtų. Kas puola, tas žūva labiau. Jis palaukė fašistų, o tuo metu įsitvirtino, sukaupė persvarą. Ir vis tiek vos ne pražuvo. O kas būtų jei pultų patys?..
Buvo kitaip: fašistai nespėdavo naikinti Tarybinius tankus. Jų buvo per daug.
Pasitraukė jie ne dėl Tarybinės kariuomenės, o dėl Sąjungininkų, nes Hitleris išsigando, kad Italija yra arčiau Berlyno, negu Kursk.
Tarybų Sąjunga priekaištavo Sąjungininkams, neva jie tyčia delsia pradėti antrą frontą. Bet iš tikrųjų jie jį pradėjo ne 1944.06.06 Prancūzijoje, o 1943 liepą Italijoje ir 1942 metais Afrikoje... 1940 metais Prancūzijoje, 1939 metais Lenkijoje. Prieš Japoniją įvairios šalys kariavo dar anksčiau ir ilgiau.
Afrikoje Italijos ir Vokietijos fašistai veržėsi naftos. Ir jos negavo. Italai kariauti tingėjo. Jie labiau dainavo ir lėbavo. Juos gelbėti Hitleris pasiuntė tankus. Vadovu išgyrė ir pasiuntė Romelį. Britai ir Amerikonai išvarė.
1942 metų vasarą Britai gynė Egiptą nuo fašistų. Romelis tikėjosi gauti kuro. Nelaukė ir bandė juos apeiti. Suklydo. Kažkas paskandino kuro laivą ("tankerį") Viduržemio jūroje. Prasmukdavo vos ¼ laivų. Tankams teko eiti trumpesniu keliu, ne apeiti, o tiesiai į Britų gynybą. Dalis tankų sustojo, nes pristigo kuro. Kitus fašistus sumušė. Britams reikėjo laiko pasirengti pulti. Romelis tai žinojo. Bet nusprendė ne pulti, o gintis... Pasinaudojo pertrauka, išvažiavo į Vokietiją ilsėtis, gydytis skrandį. Tuo metu kareiviai ruošė gynybą.
1942.10.23 Britai puolė. Fašistams liko tik 30 tankų ir 1⁄3 šautuvų. 2⁄3 kareivių neturėjo kuo atsišaudyti. Hitleris nustebo ar jie numetė ginklus. Rėkė ant Romelio, kai tas atskrido pas jį maldauti leisti bėgti iš Afrikos. Hitleris nebeišleido jo. Pavadino jį "pesimistu". Pasiuntė ilsėtis. Skyrė kitą vadą, "optimistą".
Britams liko 600 tankų.
1942.11.08 iš vakarų, iš Maroko ir Alžyro puolė Amerikonai. Alžyrą valdė fašistams nuolanki Prancūzijos vyriausybė Višy. Bet Amerikonus praleido.
Hitleris bijojo, kad iš Afrikos priešai puls pietų Europą. Todėl jis priešinosi, atsisakė išvesti karius iš Afrikos. Pasiuntė pastiprinimą. Tam laiku pasigamino 15 stambių krovininių lėktuvų Meseršmit 323. Bet visas pastiprinimas nuėjo gintis nuo Amerikonų vakaruose. Rytuose Romelio tankai liko gintis nuo Britų patys.
1943 gegužę Tunise fašistai pasidavė.
Pražuvo 50000, pateko į nelaisvę net 250000 fašistų. - Daugiau negu Stalingrade tais pat 1943 metais.
"Išsigelbėjo" tik tie, kas gavo atostogų ir išvažiavo anksčiau. Nors, manau, atvirkščiai išsigelbėjo, tie, kas pasidavė. O kas pabėgo turėjo toliau kariauti.
Palyginimui, kas pateko į nelaisvę Tarybų Sąjungai, tų išgyveno tik 1⁄10.
Jei Sąjungininkai to nedarytų, fašistai sutriuškintų Tarybinę kariuomenę prie Kursko... O paskui gal ir visur kitur...
Todėl Tarybų Sąjungos istorija tylėjo apie karą Afrikoje. Vaizdavo, neva pagrindinis karas buvo Europoje... Prie Maskvos, Berlyno... "Antrą frontą" mokyklose neminėjo. Minėjo tik televizoriuje, dokumentiniame filme. "Antrą pasaulinį karą" - irgi. Bet ir filmuose neminėjo. Tik didelę storą, žalią knygą išleido. Nežinau ar joje rašė, kad 1939.09.17 Tarybų sąjunga užpuolė Lenkiją kartu su fašistais. Ilgai mokiniai galvojo, neva "Didysis tėvynės karas" 1941-1945 buvo vienintelis.
Ginti "Antrą frontą" Hitleris pasiuntė Romelį. Bet vadovavo vis tiek pats. Romelis teisingai pranašavo, kad priešai puls ne arčiausioje vietoje nuo Britų salų, o toliausioje, Normandijoje ir blogiausiu oru. Bet Hitleris tikėjo ne juo, o Britų apgaule ir sutelkė karius kitur.
1944.06.06 Sąjungininkai prasiveržė.
1944 metais Romelis dalyvavo perversme prieš Hitlerį. Už tai fašistai mandagiai jį privertė "garbingai" nusišauti. Kažkas sako - nusinuodyti. Jei jis atsisakytų, gasdino teisti ir žeminti viešai. Tada viešai pamelavo, neva jis žuvo, kai sudužo geldoje. Palaidojo viešai, su apsimestine pagarba in miniom.
Sąjungininkai atvėrė antrą frontą dar ir anksčiau. Jie kovojo prieš Japonijos kariauną Azijoje. Todėl Japonijos valdžia atsisakė kėslų pulti Tarybų Sąjungą tolimuose rytuose, "į nugarą". Tarybinis šnipas Zorgė buvo Japonijoje. Jis apie tai pranešė valdžiai. Tarybų Sąjunga ramiai perkėlė iš tolimųjų rytų besiilsinčią, pilną jėgų kariuomenę į Europą mušti fašistus... ir žaginti jų bei visokias kitokias moteris, vaikus, turtą, žudyti...
Būtent dėl to, kad Japonus gaišino Sąjungininkai, Tarybinė Kariuomenė sugebėjo išvaryti juos iš visos Kinijos per 3 savaites 1945 metų rugpjūtį. Net ir tą Tarybinė Kariuomenė darė ne patys vieni, o kartu su Kinais.
Pati Tarybų Sąjunga delsė 3 mėnesius nuo pergalės Vokietijoje atsigręžti, kariauti prieš Japoniją. Jie laukė, kol nusilps Japonai ir Sąjungininkai. Taip jie elgėsi ir 1939.09.17, kai 17 dienų delsė dalintis Lenkiją su fašistais.
... Kitaip, Japonai užgrobtų Maskvą ir paverstų Staliną savo vergu... O gal paskirtų jį Hitlerio pavaduotoju.

Yra gandas neva Hitleris ir Stalinas mėgino žudyti vienas kitą. Tikslas: lengvinti kovą.
Abejoju. Vargu ar priešas pasiduotų vien dėl vadeivos. Senai yra nerašytas vadeivų susitarimas vieni kitų nežudyti ir nesulaikyti. Nebent, jie žudė iš neapykantos.
Tiesa, yra gan žinoma, kad 1943 metais fašistai siuntė smogikų būrį į Iraną žudyti visus sąjungininkų vadus kartu, kai jie susitiko Teherane. Smogikus pagavo.
Apie sekančius smogikus yra tik žinia iš Rusiškos knygos ir tariamų Tarybų valdžios popierių. Nėra žinių apie jį iš fašistų. Gal juos išgalvojo.
Fašistai jiems skyrė 1 mln. markių (10 tankų "tigras" kaina). 1944 metais siuntė į Maskvą lėktuvą. Jame buvo motociklas, ½ mln. rublių pinigų, ir 2 smogikai: vyras pavarde Tavrin ir moteris. Vyras galvojo, neva moteris jį myli. Susituokė. Tikrovėje fašistai jam ją pakišo. Įsakė jį prižiūrėti ir žudyti, jei apgaus.
- Kam jį prižiūrėti? Jei vyru nepasitiki, galėjo paprasčiausiai jį sušaudyti, o siųsti vieną moterį.
Tikra pavardė kita: Šilo. Anksčiau jis buvo valdininku. Pralošė valdiškus pinigus. Slapstėsi. Pakeitė pavardę. Dar jis vadinosi Politov, gal kai tarnavo fašistams, o gal šiaip.
Jį pašaukė į karą. Ten jis suklastojo popierius neva baigė karo mokyklą. Jį padarė kulkosvaidininkų būrio vadu. Todėl į mūšį jam eiti neteko. Vis tiek jis pabėgo ir pasidavė fašistams. Jį mokino žvalgu Pskove. Jis kalbėjo su Tarybų valdžios priešų karo vadu Vlasovu (1901.09.14-1946.08.01). Nužudžius Staliną, fašistai numestų kelis šimtus Vlasovo karių ant Maskvos. Jie užgrobtų "demoralizuotą" Kremlių ir statytų Vlasovą valdyti Tarybų sąjungą.
Tarybiniai žvalgai įsiskverbė į tą žvalgų mokyklą, pagrobė jos tarnautoją ir šūsnį popierių. Tardė tarnautoją kas tas žmogus popieriuose. Jis tik atsakė, kad anas išvyko į Rygą.
Rygoje siuvėjas aptarnavo fašistus. Jis buvo Tarybinis žvalgas. Kartą įtartinas fašistas (Tavrin) užsakė odinę striukę, kokią nešiojo NKVDistai (KGBistai). Viena rankovė buvo platesnė, kišenės gilios. Siuvėjas pranešė apie keistą užsakymą Tarybinių žvalgų vadams. Kai pasiuvo ir atidavė striukę, jis pasiuntė 2 žvalgus sekti užsakovą. Bet Tavrin pastebėjo juos, įviliojo į atsitiktinį namą ir nušovė. Sako neva siuvėjas ir 2 jo žvalgai buvo ne žvalgai, o fašistų priešai, kovotojai. Abejoju, kad tai būtų savanoriai. Neturėtų jie laiko bastytis mieste. Sekti striukę. Vargu ar išvis buvo pasipriešinimas fašistams Latvijoje.
Plačioje rankovėje tilpo mažas reaktyvinis granatsvaidis. Jo reikėjo šauti į Staliną geldoje.
Lėktuvą pamušė prie Smolensko. Jis tūpė. Lakūnas išėjo namo. Smogikai Tavrin ir moteris išriedėjo motociklu.
Tarybiniai žvalgai tikėjosi smogikų iš lėktuvo. Nežinojo, kad jį pamušė. Aplinkui ant visų kelių stojo žvalgai tikrinti keliautojus.
Tavrin sutiko žvalgus. Jis prisistatė karininku iš SmerŠ. Tai NKVD (KGB) dalinys, kuris žudė valdžios priešus kare bei užsienyje. Santrumpa SmerŠ reiškia "smert špionam". Lietuviškai: mirtis žvalgams ("šnipams"). Tavrin apsikarstė blizgučiais ("ordinais").
Tarybinis žvalgas jau ketino jį praleisti. Bet paklausė iš kur važiuoja. Tavrin atsakė: iš po Rževo. Tai 200 km. O ant jų - nė dulkelės. Žvalgas jį įtarė. Apžiūrėjo lagaminus. Rado ginklus. Susigrūmė, sulaikė abu smogikus ir uždėjo antrankius. Manau žvalgai buvo ne 1, o 2. Su automatais. Kitaip, vargu ar sulaikytų.
Smogikai sėdėjo kalėjime 8 metus. 1952 metais juos sušaudė. Sekančiais metais padvėsė ir jų taikinys Stalin.

Hitlerį ir Staliną bandė žudyti ir "savi".
1932 metais Kaukaze pasieniečiai apšaudė Staliną, tikriausiai netyčia.
1942 metų lapkritį kažkoks Dmitriėv šaudė į Mikojano geldą. Galvojo, neva ten Stalin. Kalėjo ilgai, kol sušaudė gal po 10 metų.
1938 metais karininkai tikėjosi pasinaudoti karu, kad sukti tankus ne į Čekoslovakiją, o į Berlyną. Bet jų kėslus žlugdė Čemberlenas: dovanojo Čekoslovakiją taikiai.
Netikiu šia pasaka. Juk karų buvo ir vėliau. Bet kitomis progomis nesinaudojo.
1943 metais karininkas slėpė miną (klaidingai vadina "bomba") į alkoholio butelį. Davė jį Hitleriui į lėktuvą iš Smolensko į Berlyną. Bet sprogdiklis užšalo. Kažkodėl nesprogo ir kai lėktuvas nusileido. Sprogdiklis turėtų atšilti, veikti. Karininkas rado dingstį važiuoti į Berlyną, atsiimti butelį.
1944.07.20 Štaufenberg dėjo miną Hitleriui po kojomis. Slėpė rankinėje ("portfelyje"). Iš jaudulio užtaisė tik 1 iš 2 minų. Pabėgo. Bet kitas karininkas gretinosi, kad "laižyti padus" Hitleriui. Lagaminas trukdė. Nuspyrė jį į kitą stalo galą. Mina sprogo, pakėlė stalą. Tas užstojo Hitlerį. Žuvo tik kiti 4 fašistai toje apvožto stalo viršaus pusėje, kur buvo mina. Kažkas sako, kad užstojo ne stalo viršus (lenta), o tik koja. Gal koja buvo plati kaip lenta.
Štaufenbergą sušaudė be teismo tą pačią dieną. Vėliau žudė dar 200 bendrininkų.

Tarybų sąjunga ne itin gerbė sąjungininkus. Veteranas pasakojo, kad sykį apšaudė juos iš patrankų, kai anie užvaldė plotą, kurio norėjo jie. Juokėsi kaip bailūs Amerikonai strimgalviais spruko. Štai toks buvo "susitikimas ant Elbės" upės 1945 metais.

1939 metais JAV turėjo vos 176000 kareivių ir 15 tankų.
Jų kariauną vertino 13 vieta pasaulyje tarp Portugalijos ir Bulgarijos.
Šaukimo nebuvo. Šaukti pradėjo tik 1940 metais.
Reikėjo laiko pasirengti karui.
Nuo 1940 metų gamykla Chrysler pradėjo gaminti po 700 tankų per mėnesį. - 2 kartus daugiau negu gamino fašistai.
Amerikonai tiekė Tarybų Sąjungai medžiagas;
kurą;
1⁄3 parako;
ginklus;
beveik 100% radijo stočių ir ryšių įrangos (Tarybų sąjunga jos beveik neturėjo. Fašistai naikino tankus be radijų.); radarus (irgi neturėjo);
šarvų lakštus iš metalo tankams;
13000 tankų (nors, jų nepamenu);
8000 traktorių;
14000 lėktuvų;
aliuminį gaminti 100000 lėktuvų (kažkas sugriovė vandens elektrinę Ukrainoje; nebeįmanoma gaminti aliuminio Tarybų Sąjungoje; nuo 1941 metų Tarybų Sąjunga pagamino 36143 kovinių lėktuvų IL-2, kažin kiek dar kitų, iki kažin kada, gal ir po karo, nes 1 gamykla per metus darė tik 1200 lėktuvų);
varį;
500000 sunkvežimių (jais Tarybų Sąjunga savo žmones trėmė; statė ant jų raketų baterijas visuotinai žinomu pavadinimu "Katuša");
džipus (mažas geldas kareivių vadovams važinėti. Tokių neturėjo.);
konservuotą mėsą (tušonka) 10,5 mln. kareivių maitinti 2,5 metų;
kaldras;
15 mln. batų kareiviams;
vaistus;
medvilnės audeklus.
Uniformų sagas, su žvaigžde, kūju ir pjautuvu, gamino Čikagoje.
Kas liko po karo, Tarybų Sąjunga galėjo grąžinti. Kas žuvo, už tai nereikėjo mokėti, grąžinti. Sunkvežimius grąžino visus. Maisto grąžinti negalėjo. Skanu juk.
Mokėjo iki 1972 metų. Paskui atsisakė iš keršto už kažkokį įstatymą, kurį JAV priėmė, kad žaboti Tarybų Sąjungą.
http://finance.rambler.ru/markets/41501461-kakie-dolgi-ostavil-posle-sebya-stalin/?utm_content
Kažkas sako, neva buvo kitaip: iki 1972 metų tik derėjosi kiek mokėti. Gal nemokėjo visai, o gal mokėjo kiek sutinka. Sutarė 722 mln. $. Baigė mokėti 2006 metais. Gal dalį to mokėjo naujomis skolomis.
Tai vadino: "Lend lease". - Imk, kariauk, paskui sumokėsi.
Kainavo: 11 mlrd. $. - 3 metų Vokietijos fašistų iždą.
Tarybiniai veteranai rašė savo knygose, kad kai kuriuos, o gal visus lėktuvus Amerikonai apvilko ne metalu, o audeklu, brezentu, kad būtų pigesni ir lengvesni.
Kažkada Amerikonų prezidento Ruzvelto padėjėjas Garis Hopkins atsiprašė Stalino, kad vėluoja ginklai: streikuoja jūros uostas.
"Darbininkų" valstybės ir Komunistų vadas Stalinas neužtarė darbininkų. Jis atrėžė: Negi policijos nėra?..
1943 metų gruodį, Teherane, Stalin tarė iškilmingą kalbą sąjungininkų vadovams: Amerika yra mašinų šalis. BeTarybų Sąjunga pralaimėtų karą. Vėliau Tarybiniams žurnaliūgoms valdžia įsakė pakeisti žodį "pralaimėtų". Bet sąjungininkai kalbą užsirašė ir skelbė kaip buvo.

Kažkas skundžiasi, neva "Lend lease" derėjo nurašyti visą. Neva Tarybų sąjunga sumokėjo pergalėmis prieš Vokietiją, Japoniją ir krauju.
- Sumokėjo. Bet žuvusiems pinigų nereikia. Juos paėmė gyvieji. Negi prekiaus gyvybėmis?
Sumokėjo ir sąjungininkai. Kodėl tuomet nedarė atvirkščiai: Tarybų sąjunga neskolino jiems ir nenurašė skolos?
Kodėl sąjungininkai kovojo savo pinigais, o Tarybų sąjunga - skolintais? Juk liko daug karo nesuniokotų plotų. Galėjo gaminti ginklus patys. Bet - ne. Vietoj to gamino kalėjimus... ir iki karo, ir jo metu, ir po.
Sumokėjo ir taikūs gyventojai. Tiems išvis niekas nieko nedavė.

1947 metais Stalinas svarstė imti pinigus iš Amerikonų pagalbos Europai pagal Maršalo planą. Bet atsisakė, kai sužinojo sąlygas.

Tarybinius kareivius įkvėpdavo pasakos.
http://topwar.ru/24583-aleksandr-matrosov-realnost-i-vymysel.html
Ten nurodo į melagių būrį WikiPediją. Būk atsargi ten. 1943.02.27 kareivis pramanytu vardu Aleksandr Matrosov metė garantas į fašistų dzotą (įtvirtintas žemėje žemas namas šauliams su kulkosvaidžiais) ir žuvo.
Tai nutiko buvusioje Kalinino srityje, dabar Pskovo, į vakarus nuo Maskvos ir Rževo.
Matyt, karys nebeturėjo ko mėtyti. Šaudyti iš automato į dzotą tingėjo. Jei tikrai prišliaužė arti, galėjo pataikyti į ambrazūrą.
Tai anga bunkerio, ar dzoto sienoje. Pro ją svaido į priešą kulkas ir keiksmus. Angoje yra laipteliai, kad koks kakis iš išorės atšoktų, sunkiau skristų į vidų. Vien tie laipteliai sudaro kažkokį aukštį virš apačios. Vien dėl jų lavonas priešais angą būtų žemiau, mažiau angą dengtų.
Jei nepataikė, reiškia buvo toli. Tuomet negalėjo dengti savimi kulkosvaidį. O gal ir šovinių nebeturėjo.
Jis užlipo ant stogo. Gal granatas mėtė nuo ten į vėdinimo angą, duris, arba ambrazūrą.
Vargu ar lavonas užkimšo vėdinimo angą. Vargu ar įgula bandytų jį nukelti nuo jos antpuolio įkarštyje ir liautis šaudyti pro ambrazūrą, kaip ten rašo.
Po mūšio jo lavoną rado ne ant ambrazūros, o priešais dzotą, sniege. Vargu ar jis užstojo šauliui vaizdą. Juk jis nugrimzdo į sniegą. O ambrazūrą tikriausiai buvo virš sniego.
Šaudyti kiaurai kūną vis tiek įmanoma. Kulkos tuoj jį sudraskytų ir atvertų vaizdą.
Bet valdžia įsakė žurnaliūgoms skelbti, neva kareivis gulė ant ambrazūros ir ją uždengė. Neva todėl kiti kareiviai kažkaip užkariavo dzotą.
Nuotykio dieną pakeitė į 1943.02.23, kad sutaptų su metinėm, kai įsteigė Tarybinę Kariuomenę.
1939 metais Aleksandr Matrosov pasiuntė dirbti į Kuibyševą. Jis tingėjo ir pabėgo. Vėliau jį už pabėgimą, o gal dar kažką įpareigojo pasišalinti iš Saratovo. 1940.10.08 už tai, kad to nevykdė įkalino 2 metams darbo kolonijoje mieste Ufa. Iš ten jis pasiprašė į karą. Bet pirma po kalėjimo stojo į karo mokyklą 1942 metų spalį.
1967.05.05 Aukščiausias teismas kasacijoje panaikino nuosprendį Aleksandr Matrosov, kad neteršti didvyrio vardą.
Prieš šį įvykį keli keletas kareivių irgi dengė kulkosvaidžius.
O Aleksandro Matrosovo išgalvotas žygdarbis įkvėpė dar porą šimtų taip elgtis. 1 netgi išgyveno.
Žygdarbis buvo. Bet kitas. Niekas nežino kaip jis žuvo. Tiksliai sakant, niekas nežino ar jis negulė ant ambrazūros.
Bent tuo atveju tai būtų beprasmiška. Išsilaikyti ant angos neįmanoma. Net jei išsilaikytų, kulkos tuoj jame pradraskytų skylę. Geriau nuo stogo nuleisti, kloti ant angos paltą ("šinel").
Skaitytojas pastaboje rašo, kad nuotykio vietoje valdžia pastatė betoninį dzotą kaip pavyzdį. Jo ambrazūra yra sulig žeme. Labai patogu priešais ją gultis, dengti. Negi valdžia statys tikrovišką dzoto pavyzdį su ambrazūra virš žemės, kad sniegas ir aukos jos nedengtų?.. Kam išvis jį statyti? Juk turėjo išlikti tikras, jeigu tikrai buvo betoninis.
Dzoto pavyzdys visai ne medinis, kaip rodo paveikslas. Tą paveikslą vienį rodo dešinį, kiti - kairį. Apsuka kaip veidrodyje. Kažin kas jį paišė ir kada. Visur vien pramanai.
Valdžia vertė pulti įtvirtinimus plikomis rankomis, nes tausojo ir stokojo patrankų sviedinių. Negalėjo prieš kiekvieną puolimą jais apšaudyti fašistus ("art-podgotovka"). Gal nežvalgė kaip jie išsidėstė.
Valdžia skleidžia gandą, neva ir prieš tai, ir po to Matrosovo "žygdarbį" kartojo keli šimtai kareivių, dengė savimi ambrazūrą. Gal ir tai pramanas...

1941.11.07 karinio parado apgultoje Maskvoje metu tariamos "Revoliucijos" metiniu proga Stalinas viešai tarė iškilmingą kalbą, melavo, neva fašistų kareivių žuvo 4,5 mln.. Neva tuoj Vokietija ir jos ūkis subliūkš nuo jų nusikaltimų. Viso Stalinas kalbomis taip "pražudė" 15,8 mln. fašistų.

Tarybų Sąjunga, kaip visuomet, labiau kariavo su savimi, negu su fašistais.
Po karo gyventojų surašymas suskaičiavo žymiai mažiau žmonių, negu tikėjosi.
Iosif Vissarionovič Džugašvili (nusikaltėlio pravardė Stalin) įsakė sušaudyti rengėjus, o gyventojų nuostolius pripaišyti karui. Taip atsirado neįtikėtinas skaičius: 20 milijonų. Jo neatšaukė ir vėlesnė Tarybų Sąjungos valdžia. Nors po 3 metų po to, kaip jis padvėsė, pati 1956 metais pasmerkė Staliną kaip kraugerį, galvažudį.
Vokiečių žuvo apie 1,7 mln.. Tai pripažino pati Tarybų Sąjunga. Niekam nekylo abejonių kodėl taip skiriasi kiekiai.

1947 metais Stalin visus luošius karo dalyvius (veteranus) pašalino, kad negadintų vaizdo. Sutelkė juos luošių, nabagų namuose (dom ubogih). Vieną tokį įsteigė Valaamo vienuolyne. Vertė juos dirbti. Nedavė jiems protezų. Gal taupė "reparacijas" iš Vokietijos savo prabangai.
Davė gausiai gerti, kad pūtų ir mirtų.
Todėl retai kas matė luošius karo veteranus (invalid Velikoj Otečestvennoj Vojny) ir daug metų po to, kaip Stalin padvėsė. Matė tik užrašus, neva juos aptarnauja be eilės. O jų pačių nematė.

Tarybiniai kareiviai rašė iš Vokietijos namo, kad kol kas nesiunčia grobio, nes neturi tam laiko. - Vogti, o ne kariauti atėjo.

Sadistų, KGBistų Tarybų Sąjungos kariaunoje buvo nedaug. Tai buvo paprasti žmonės, šauktiniai ir savanoriai. Kareiviai sakydavo čiabuviams: mūsų nebijokite, bijokite tų, kurie ateis už mūsų. Jie žinojo, kad jiems už nugarų eina NKVDistai (KGBistai). Anie šaudė ir kareiviams į nugaras, kad nesitrauktų ir pultų fašistus. O patys puldinėdavo ir kankindavo čiabuvius, nes su jais saugiau kovoti. Todėl NKVDistus kareiviai vadindavo užnugario žiurkėmis (tylovaja krysa).

1945 metais Maskvoje vyko kažkokių Čekų priėmimas. Gal Stalinas tarėsi, kad pastatyti juos į Čekoslovakijos valdžią.
Stalinas teisino jiems Tarybinius kareivius, kurie prievartavo moteris, kad jie matė daug žiaurumo. Todėl ragino nenusivilti Tarybine kariauna.
Jis nei žadėjo, nei tyrė prievartautojus, nei baudė juos. Netyrė kokia jų dalis yra kariuomenėje. Gaunasi, kad jis jiems nuolaidžiavo, skatino siautėti, prievartauti. Nes niekšai jam naudingi. Nesodintų jų už gerus darbus, kaip gerus žmones.
Tai buvo vienintelė nuolaida liaudžiai už karą.
Geri kareiviai nuolaidų negavo. Dažnas keliavo į kalėjimus, Tarybines koncentracijos stovyklas (Gulag), tremtį Sibire.
O juk kareiviai tikėjosi nuolaidų iš valdžios už uolumą kare, neva palengvės.

Karo metu Stalinui paskundė, kad maršalas Rokosovskis štabe laiko gražią moterį, meilužę. Matyt pagrobė. Skundikai gal tikėjosi nuversti karo vadą. Klausė ką daryti. Stalinas pasvarstė ir atrėžė: - Nieko. Pavydėsime.
Pramanas yra, neva Stalinas buvo "puritonas", nekentė ištvirkimo ir lytinių nusikaltėlių.

Prieš karą Rokosovskis pasėdėjo kalėjime "Kryžiai" (Krėsty) Sankt-Peterburge. - Gal ne už moteris.
Kalėjimo praeitis:
http://ria.ru/20070920/80168730.html
Apleistą Kalėjimą slapta apžiūrėjo nuotykių mėgėjas:
http://zen.yandex.ru/media/lanasator/zalezt-v-tiurmu-zabroshennyi-sizo-kresty-v-sanktpeterburge-5cfed20d2a288b00b0767897
Kalėjimą taip pavadino už namus išdėliotus 2 kryžiais.
Jį pastatė 1890 metais. Ketino duoti kaliniui daug erdvės. 1150 kalinių. Bet 20 amžiaus pabaigoje kalinių būdavo 12000.
Ten sėdėjo revoliucionieriai. Po 1917 metų revoliucijos - valdžios priešai ir aukos.
Inžinierius, mokslinčius sodino pagal išgalvotus kaltinimus, kad dirbtų ir kurtų dykai. Tokius konstruktorių biurus vadino "šaražka". Juos darė prie kalėjimo atskirai. Nežinau ar ir kaliniai gyveno atskirai.
2017 metais Kalėjimą neteisėtai apleido ir ketina neteisėtai parduoti.
Naują kalėjimą "Krėsty 2" pradėjo 2007 metais. Kaip įprasta ir valdininkams naudinga, statyba kainavo brangiai ir truko ilgai. Daug tų pinigų pavogė:
http://368.media/2017/09/16/v-rossii-razgorelsya-skandal-vokrug-novogo-izolyatora-kresty-2
2017.12.01 baigė Statyti (vogti).
Statė toli nuo miesto. Pietų priemiestyje Kolpino. Kad būtų sunku lankyti kalinius.
Panašiai Lietuvos valdžia prekiavo Lukiškių kalėjimu.

Tarybiniai konstruktoriai buki buvo. Patys ginklų nemokėjo kurti. Tik mėgdžiodavo ką priešai daro. 1942 metais fašistų konstruktorius Gugo Šmaiseris sukūrė naują automatą. Jo kulkos skersmuo (kalibras) buvo vidutinis tarp pistoleto ir šautuvo: 7,92 mm. Nors, dabar būna ir stambios pistoleto kulkos 9mm. Gal tada nebūdavo. 1944 metais patobulino. Pavadino šturminiu automatu 44.
Tie automatai pateko Tarybų kariams. 1945 metais automatų gamyklą ir konstruktorių biurą rytų Vokietijoje, berods Tiūringijoje, pirmi užėmė Amerikonai. Tą žemę jie sutarė palikti Tarybams. Ją užėmė atsitiktinai. Todėl po 3 mėnesių, rugpjūtį, aniems atidavė. Jie norėjo tikslių, o ne masinių ginklų. Todėl konstruktorių paliko likimo valiai.
1946-1952 metais Hugo Šmaiserio konstruktorių būrys iš 60 žmonių dirbo Iževske, Rusijoje. Sakė, kad patarinėjo kažką Tarybiniams konstruktoriams.
Mirė Erfurte, Rytų Vokietijoje.
Tarybų konstruktorius Kalašnikov fašistų automatus pamėgdžiojo. Labai lėtai. 1947 metais jis padarė savo automatą AK-47. Tik 1949 metais jį pradėjo gaminti po daug ("masiškai").
Visi apie jį girdėjote. Paskui dar tobulino. Šį žudymo įrankį pasaulis gamina daugiausiai.
2017.09.19 VVP pastatė paminklą Kalašnikovui... Gal žmogui, gal žudymo automatui... Kažkodėl statė ne jo darbo mieste Tuloje, o Maskvoje. Vagys viską tempia į namus, į sostinę. O kaime taip trūksta paminklų...
Ant postamento nupiešė automatą... Ne Kalašnikovo, o fašistų "Šmaiserį", kaip ir pridera pagal išradimo teisę, o ne nusirašymo, mėgdžiojimo, vagystės. Tokie jie panašūs.
Tą piešinį nupjovė, kaip ir visą "garbingą" istoriją. Kodėl? Negi begėdžiams gėda?

Toje pat Tiūringijoje 2 pasaulinio karo metu Tarybų valdžia pagrobė 1 pasaulinio karo laikų Vokiečių milžinišką patranką "Dora" su visais sviediniais, vagonais, bėgiais ant kurių ją vežiojo. Pirma laikė šalia Sankt-Peterburgo. Paskui nuvežė į Volgogradą. Tuo metu tą miestą vadino Stalingradu pagal nusikaltėlio vado slapyvardį. Bandė ją atkartoti, pamėgdžioti, ar panaudoti. 1952 metais nusibodo. Vienas iš vadų parašė įsakymą priduoti ją į metalo laužą, bėgius išardyti ir kartu su vagonais perduoti geležinkeliams.
Liko tik 1 sviedinio tūta. Pirma ją naudojo vietoj gaisrinės bačkos. Paskui atidavė į "Stalingrado gynybos muziejų". Ten kažkas pamatė ir prasimanė knygų, neva ši patranka šaudė ir tos gynybos metu 1941-1943 metais...

Fašistų reaktyvinių, "balistinių" ("kosminių") raketų F1 kūrėjas Braunas atiteko JAV. Nebarė jo, kad numetė jų 3000 ant Britanijos.
1969 metais jis iš Amerikos nuskraidino žmones į Mėnulį.

1921 metais panašiam į turbo-reaktyvinį variklį patentą gavo kažkoks Maxime Guillaume.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leicestershire-56155895
http://solarnavigator.net/inventors/frank_whittle.htm
1927 metais Britanijoje sugalvojo Frank Whittle. Jis suprato, kad propeleris negali skristi 800 km/val. greičiu 15 km aukštyje. Pradžioje jis galvojo slėgti orą įprastu vidaus degimo varikliu. Bet suprato, kad tai neįmanoma. Reaktyvinis variklis svertu daugiau už propelerinį. Tada jis sugalvojo turbiną. Iki tol turbinas slėgimui tyrinėjo Griffith. Anas rašė kaip jos turi atrodyti. Whittle sudėjo viską į vieną.
1929 metais jis nupaišė variklį. Orą siurbia ir slegia turbina. Reaktyvinis variklis jį degina. Suka 2-ą turbiną. Ta suka 1-ją. Nors, nuotraukose nematau turbinos.
Oro kariuomenė perdavė vertinti Griffith. Anas rado klaidelę ir atmetė visą variklį.
1930 metais užpatentavo. Patentas baigėsi 1935, nes neturėjopinigų pratęsti.
Valdžia nenorėjo. Todėl 1936 metais jis pradėjo daryti variklį su nevaldiška įmone. Dalis taupė kol pradildavo visiškai.
1937.04.12 išbandė ir suprato, kad negeba jos valdyti.
http://adl-luftfahrthistorik.de/dok/heinkel-entwicklung-erstes-strahltriebwerk-der-welt-duesentriebwerk-ohain.pdf
1939.08.27 fašistas Hans-Joachim Pabst von Ohain išbandė tokią pat turbiną ant lėktuvo Heinkel 178. Nežinau iš kur išmoko. Gal žiūrėjo Whittle patentą.
Ten nematau turbinos po lėktuvu. Gal ją nukabino. Bet kaip jis skrido? Gal ją įtaisė į vidų. Gal todėl tie lėktuvai tokie būdingi pilvūzai.
Fašistų variklis naudojo 2 kartus daugiau degalų negu Britų. Buvo sunkesnis. Taisyti tekdavo 10 kartų dažniau. Kartais sprogdavo, kai užvedi.
1941.04.07-05.15 Britų valdžia išbandė lėktuvą Gloster E.28/39. Davė mintį Amerikonams. Po 6 mėnesių ten variklį gamino General Electric.
1944 metais Vokietijos fašistai ir Britai gamino lėktuvus su turbo-reaktyviniais varikliais.
O iki šiol mes, gal ir fašistai, klaidingai manėme, neva pirmi gamino fašistai. Pasirodo - Britai.
Veltui fašistai vylėsi to lėktuvo dėka laimėti. Juk ir Britaiturėjo.
Atrodo, po karo Tarybų Sąjunga naudojo ne fašistų, o Britų variklį. Gal negrobė ir fašistų inžinierių.

1936 metais Amerikoje gimė krokodilas, aligatorius vardu Saturn. Jį tuoj atidavė į Berlyno zoologijos sodą.
1943 metais Berlyną bombardavo kažkas. Žuvo daug taikių krokodilų. Gal vis tik į juos pataikė netyčia. Gal taikė į Hitlerį, kai jis juos lankė mokytis valgyti žmones. O šis pabėgo. Gal atsikando savo žuvusių draugų prieš kelionę. Jis slapstėsi nuo fašistų ir nugalėtojų 3 metus.
1946 metais šį krokodilą rado Britai ir išdavikiškai išdavė Tarybų Sąjungos valdžiai rytų Berlyne. Bet jo netrėmė į Sibirą kaip Hitlerio numylėtinį. Nes jį taip praminė melagingai. Krokodilą pagrobė ir pasodino iki gyvos galvos Maskvos zoologijos sode. Ten jis irgi išvengė žūties porą kartų: nuo lubų virto betono luitas; girtuoklis metė jam į galvą akmenį.
2020.05.23 krokodilas Saturn mirė. Taip daugiau ir neišvydo mylimo Berlyno.
Krokodilai auga visą gyvenimą. Įdomu, kokio ilgio jis užaugo?

1952 metais Stalinas pirmas pasiūlė sujungti Rytų ir Vakarų vokietijas. ... Įbrukti vakarams visus savo "Štazi" (šnipai, liaudies engėjai, KGB padalinys), "Vokietijos Social-Demokratų Partiją".
Adenaueris atsisakė: Verčiau turėsiu pusę Vokietijos, užtat visą, negu visą, bet pusiau.

http://www.svoboda.org/a/30231100.html - laidos raštas, su nuorodom į vaizdo intarpus; dar ir pilnas vaizdas
http://www.svoboda.org/a/30235299.html - radijo garsas
1953.06.16 sukilo tie patys Rytų Vokietijos darbininkai, tariamai kuriems Tarybų Sąjunga padarė Vokietijos Demokratinę Respubliką. Juos numalšino Tarybiniai kareiviai.
1953-1961 metais iš Rytų Vokietijos į Vakarų Vokietiją pabėgo 3 mln. žmonių. Viso ten gyveno 17 mln.. Komunistai išsigando, kad liks vieni ir neliks ką engti, teks dirbti patiems. Tarybų Sąjunga įsakė jiems statyti sieną aplink vakarų Berlyną. Nežinau ar tuo metu jau buvo aptverta siena su Vakarų Vokietija, ar ją atitvėrė tuo pat metu.
Per Berlyno sieną žmonės vis tiek bėgo. Juos šaudė ir nužudė daugiau negu 100.
Rytų Vokietija pati veždavo žmones į vakarus, vis tiek. Bet ne milijonais ir ne dykai, o šimtais, už milijonus pinigų. Grobdavo piliečius įkaitais, sodindavo į kalėjimą ir brangiai prekiavo išpirkai.
Vakarų Berlynas sienos nesaugojo. Nežinau kodėl jie nebijojo Tarybinių šnipų. Tikriausiai jie laisvai per ją ėjo. Vis tik, patikros nameliai buvo. Bent 1, Amerikiečių "Checkpoint Charley" išsaugojo iki šiol.
Rytų Vokietija gyveno turtingiau negu Tarybų Sąjunga. Bet vis tiek jie kaulijo pinigų iš ten. Vadovai Ulbriht ir paskui Honeker įžūliai sakė: pasauliui neįdomu kaip gyvena jūsų Sibiras. Užtat mes pasauliui esame socializmo paveikslas ("vitrina"). Taip, užuot melžę pinigus iš nugalėtųjų, nugalėtojai užsikrovė sau naštą juos šelpti.
1989.11.04 Komunistas televizoriui sakė, kad jie pataisė įstatymą, kad lengviau keliauti per sieną. Liaudis tai suprato tiesmukai, kaip laisvę... Ir ta pačią naktį suplūdo prie Berlyno sienos. Teko visus praleisti, be jokių "vizų". 1989.11.09 Berlyno sieną pradėjo griauti žmonės savavališkai.
Berlynas atvėrė sieną ne pirmas. Prieš tai ją atvėrė Vengrija. Rytų vokiečiai jau plūdo į vakarus per ten.
Jie išsikeitė po 15 vakarų Vokietijos markių (1 prie 1) ir išleido Vakaruose blizgučiams, kramtoškei, komiksams...

1945.06.24 lietingą dieną Maskvos Raudonojoje aikštėje (tikrovėje, pagal senovės Rūsų kalbą reikia versti "dailiojoje") vyko "Pergalės paradas".
Jame dalyvavo rinktiniai kareiviai iš fronto, gal ir užnugario žiurkės KGBistai.
Maršalas Konstantinas Rokosovskis kažkodėl jojo ant tamsaus žirgo. Maršalas Georgijus Žukovas kažkodėl jojo ant balto žirgo, o ne pėsčiomis, kaip ir dera kareiviui, kuriuos kalnais paklojo ant fašistų.
Kareiviai eilėmis sumetė fašistų vėliavas prie Kremliaus sienų.
KGB pagrobė Hitlerio kaukolę. Nesudegė ji. Gal meldėsi jai. Gal bandė pritaikyti vadui. Negi galvojo neva jis didesnis genijus negu Leninas? Nenori to menkystos paleisti vėjais.
20 metų Tarybų sąjunga nešventė pergalės, nes jos ir nebuvo. Buvo milžiniška skriauda, gedulas.
1965.05.09 padarė išeiginę dieną ir pradėjo švęsti kas 20 metų paradais. O aš maniau kasmet. Tą dieną vos 1⁄3 dalyvių buvo veteranai.
Toliau paradai vyko: 1985.05.09, 1990.05.09, 1995.05.09 (pirmą kartą su lėktuvais).
1995.05.19 Rusija priėmė įstatymą įamžinti pergalės paradus. Juos ėmė rengti kasmet, ne vien Maskvoje, o ir miestuose "didvyriuose" (pavyzdžiui toks yra Sankt Peterburgas), karinių sričių vadovybių miestuose.
Tik 2005 metais švęsti pagaliau atvažiavo Vokietijos "Vermahto" kareiviai.
Tik 2010 metais švęsti pagaliau atvažiavo ir sąjungininkai.
Yra įstatymai, kurie draudžia neigti pergalę, lyginti Tarybų sąjungą = fašistams ir bambėti. Taip pergalė tapo valdišku tikėjimu, dievu, stabu.
Greitai sukaks 100 metų. Liaukitės.

Čečnia
Rusija negalėjo laimėti to karo 2 kartus. Todėl pasamdė vieną gaują, kurios vadeiva yra Ramzan Kadyrov. Ji tramdė visas kitas, pramogavo tuo pačiu prieš ką tariamai kovojo Rusija: žudė, grobė.

http://sajudis.com/LTENRU/LT/20011116.htm
2001 metais Leonas Kerosierius parašė santrauką apie Čečnios pasiuntinės (ambasadorės) Lietuvoje Aminat Saijevos 2000 metų pasaką apie 20 amžiaus karus tarp Rusijos ir Čečėnijos. Jis pasakoja kad Lietuvos valdžia nusisuko nuo pasiuntinės. Taip pat Lietuva stengiasi neužstoti Ukrainos.
Jis davė tai skelbti Lietuvos Persitvakymo Sąjūdžio puslapyje.
Dabar jis pats yra Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas.

1944.02.27 visus Čečėnus ištrėmė Tarybų Sąjungos valdžia.
Dingstis: dalis jų talkino fašistams ir kariavo fašistų kariuomenėje.
- Rusų ir kitų tautų fašistų kariuomenė turėjo daugiau. Bet gi visos Rusijos netrėmė už tai. Jei Tarybų valdžia neengtų Čečėnų, mažai kas ir fašistams tarnautų. Bet gal tada ir fašistų nebūtų, neateitų...
Vargu ar pavyko tremti tuos, kas tarnavo fašistams. Tokie nelaukia, kol juos ras.
Tremti rengėsi nuo 1943 metų liepos.
Visuose kaimuose telkė 20000 NKVD (KGB) kareivių. - Po 1 4 aukoms.
Tuos niekšus derėjo siųsti mušti fašistus, sunkiausiu karo metu.
Jų į karą niekada nesiuntė. Bet gyventojams valdžia melavo, neva jie atėjo ilsėtis po kovų.
Pusę metų "kareivius" telkė. Apgyvendino net aukų namuose. O tos gal dar juos šėrė svetingai.
Išvežė jas per porą dienų. Ko negebėjo, tą skerdė, degino namus, ūkius, gal ir gyvus degino.
Po daug metų Čečėnai grįžo.

Gruzija
Nuoroda:
Ketina tirti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui Gruzijoje
https://www.icc-cpi.int/georgia
2015.10.13-16 Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorė siūlė, o teismas leido tirti. Kvietė liudininkus, įrodymus.
2008 metais Osetinai užpuolė Gruzinus. Osetinai smurtui naudojo rusiškus pasus, automatus ir lytinius organus, kuriuos jiems pabėrė Rusija. Gruzija puolė šaudyti į Osetinus. Rusija užpuolė Gruziją.
Žuvo 67 Rusijos valdžios kariai.
400 Gruzijos kariai.
Osetijoje Rusija skatino Osetinus toliau suiminėti Gruzinus ir vežti žudyti - "genocidui".

Lietuva kartu su kitais Europiečiais tik pliurpia. Visi kalba apie karą. Niekas nekalba apie butinybę ištirti kas asmeniškai mušė, žudė, prievartavo, plėšikavo. Yra vaizdo įrašai. Rusijos niekas neragina jų ištirti, ir nubausti kaltus.
Pliurpkime ir toliau... Mosikuokime vėliavom...
Tuo tarpu mūsų pačių užantyje gimsta ir auga nauji korikai, skundikai, šmeižikai, rėksniai. Atsiras kas 10-as, kuris tave apšmeiš.
Nauji vėplos, ir nauji rėksniai tam yra užaugę, pasiruošę. Jie visada laukia savo progos.
Ką jiems priešginsime? Trispalves vėliavėles?.. Pliurpalus?..

Po 2008 metų kelis metus buvo nusikaltėlių Lietuvos Konservatorių teisingas puslapis:
http://www.tsajunga.lt/messutavimigruzija
Pliurpsime kartu už Gruziją. Ar reikalausime esmės?
Jie ragino kitus interneto puslapius talpinti nuorodą į Gruzijos vėliavą:
http://www.tsajunga.lt/messutavimigruzija/messutavimigruzija.jpg - Mes su tavimi. Gruzijos vėliava.
Tokiu būdu skaičiavo kiek nuorodų atsirado po visą internetą. - Užuojautos Gruzijai rodiklis.
Dabar ir to nebėra, ištrynė, nebereikia.
Jie nebėra su Gruzija. Bet mes tebesame su ja.
Jūs tingėjote. O aš radau tą vėliavėlę. Ir duodu jums. Ji buvo tokia graži, marga, ryški.
Darome skaitliuką mano puslapyje.
Skaičiai buvo tokie:
2012.10.012013.07.07
260718260789
Nesupratau ką jie skaičiavo. Kiek kartų svetimi puslapiai nukreipė į juos. Negali būti tiek mažai: vos 77 kartai per 9 mėnesius. Nes per tą laiką vien mano puslapį kažkas aplankė 4000 kartų. Didelė dalis lankytojų naršyklių imtų šį paveiksliuką. Tam turėtų kreiptis į Konservatorių kompiuterį (interneto serverį). Tas tai užsirašytų.
Gal skaičiavo kiek skirtingų kompiuterių (serverių) nukreipė į tą paveikslą.
Bet vargu ar tiek būtų Lietuvoje.
Gal skaičiavo skirtingus kompiuterius, kurie tą vėliavą ėmė iš bet kur. Jų būtų mažiau negu apsilankymų. Nes 1 žmogus gali keletą kartų grįžti per tą patį kompiuterį. Keletas žmonių gali dalintis 1 kompiuteriu. Bet negali būti toks dielis skirtumas.
Iš kur tada jie pririnko šimtus tūkstančių per 5 metus nuo karo Gruzijoje?
Gal klastojo savo pasisekimą tarp skaitytojų. O gal jų tiek sumažėjo.

Tęskime mes. Dėkite šį paveikslą į savo puslapį kaip nutolinį: įrašykite ne visą failą, o tik jo vietą.
Aš skaičiuoju visus 3 dalykus:
Metaibėga
kiek puslapių rodo šią vėliavą0
kiek lankytojų krovėsi ją0
kiek jų atskirų kompiuterių0

Ukraina
2013 metais Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) kasmet pliurpė Rusijos žurnaliūgoms: Rusija neketina niekur įvesti karius, Kryme nėra jokių tautinių muštynių, ar net nesantaikos.

2014 metų gruodį VVP vėl kasmet pliurpė žurnaliūgoms. Jis tyčia pasodino žurnalistą iš Ukrainos arčiau prieš akis ir leido anam klausti.
Anas patikliai džiaugėsi neva tik savo pastangomis patraukė VVP dėmėsį.
Anam kilniai leido dėvėti marškinėlę su užrašu "Ukrop". Vaizdavo demokratiją.

VVP pasišovė anam atsakyti, neva huliganų nesamdo, nemoka jiems pinigų.

Iš dalies jis teisus. Huliganai, samdiniai kartais maištavo, kad negauna algos.
Alga jiems ir nebūtina. Jie atlygina sau grobiu.

Kiti savanoriai huliganai kartais tokius plėšikus gaudo. Jų pasakos apie tai nenorom pripažįsta, kad algas moka ir kad dalis samdinių - Rusijos kariai.

Rusų aktorius Mihail Efremov (kažkokio žinomo Tarybinio aktoriaus sūnus) pasiūlė Rūsijos valdžiai paskelbti karą Ukrainai, pasiduoti, tapti didžios Ukrainos dalimi nuo Juodosios jūros iki Ramiojo vandenyno, laimėti rinkimus Rusijos žmonių daugumos dėka. Tai - seno Tarybinio juoko (anekdoto) atmaina: Suomijai pasiduoti. Nežinau - ar ano karo laikų, ar vėlesnių.

2014 metų vasarį VVP su nusikaltėlių kariauna, neskelbdamas karo, klastingai, žodį sulaužęs, kaip fašistai, užpuolė Ukrainą.

Anksčiau, JAV, Britanija, Rusija, Kinija ir kitos šalys užtikrino Ukrainos žemės vienybę ir saugumą, kai po 1990 metų Ukraina atsisakė branduolinių ginklų. Jų Ukraina turėjo daugiau, negu Prancūzija, Britanija ir JAV kartu sudėjus.

Vokietijos fašistai 1941 metais panašiai sulaužė žodį panašiai melagingą ("verolomno" - rusiškai) Stalinui nepulti Tarybų Sąjungos.

Paprasta kariauna nekariaus. - Ne tokie kvailiai žūti už jį.

Jie pasimokė iš karo su Gruzija, kai juos filmavo. O aš raginau filmus ištirti ir bausti plėšikus (skaityk žemiau). Todėl vaikšto su kaukėm.

Nugalėti niekšus galima tik kovoje. Kai žus pakankamai samdinių, kiti pasitrauks. Pakanka sutriuškinti bent vieną būrį, kuris balandžio mėnesį jau šaudo rytų Ukrainoje. Liepos mėnesį Ukraina jau smarkiai kariavo su jais. Nežinau ar būtent triuškino, ar tik stūmė šalin.

VVP rado būdą kaip tai slėpti nuo kitų samdinių, kad jie nebėgtų namo: užkasa žuvusius slapta, kaip šunis. Gyvi mato gyvus. Jiems atrodo, neva jiems sekasi. Net gausėja naujų samdinių. Apie tikrus nuostolius jie nenutuokia.
Gauna motina savo sūnaus kareivio lavoną. Policija parašo, neva nežino kur jis žuvo, todėl baudžiamos bylos nekels. Jis gal ne kariavo, o tik pabuvo, kur jam įsakė. - Ne savo noru. Į jį pašaudė.

Ukrainiečiai gali drovėtis kariauti su artima tauta. Bet juos puola ne Rusų tauta, o Rusų nusikaltėliai. Rusų valdžia ir patys yra nusikaltėliai, ir samdo nusikaltėlius po visą pasaulį. Rusų tauta tik padėkotų, jeigu VVP prasmegtų Kryme. Bet jis ten bijo eiti. Siunčia kitus.

2022.02.28 Ukrainos valdžia skelbė Rusijos kareivio laišką brangiausiai mamai.
Rusijos valdžia žadėjo, neva Ukraina pasitiks išskęstomis rankomis.
- Bet į juos šaudo. Gulasi po tankais. Trukdo važinėtis.
Daužo gyvenamus namus be atrankos.
- O Ukrainiečiai bara fašistais.
Jam baisu, sunku.
Už poros minučių kareivis žuvo.
O galėjo stabdyti žudikų ranką. Drausti šaudyti į taikius žmones.
Galėjo eiti pas Ukrainiečius į svečius puotauti vaišes ir miegoti.
Galėjo bėgti pas mamą ir džiuginti ją. Mama irgi galėjo ginti sūnų, traukti bent iš karo, jei ne iš kariaunos.
Bet nutarė nusileisti valdžiai ir žūti. Valdžia jį "išspjovė" ir metė į "mėsmalę" sekantį.

Meluoja, neva Rusijos kareivių nėra Ukrainoje

2015.05.28 VVP įsakė (dekretu) visus karo nuostolius tariamos taikos metu laikyti valstybės paslaptimi.
- Kad galėtų teisėtai bausti visus, kas ją atskleidžia. - Net neteisėtai tuos, kurie neturi pareigos ją saugoti.
Anksčiau bausdavo neteisėtai. Net žudydavo. Dabar parašė sau įsakymą, kad atrodytų bent kiek teisėtai.
Per kvailumą, o gal iš noro išduoti savo užsakovus ir bendrininkus jis užsalptino ne bet kokius nuostolius, o tik ypatingų veiksmų (operacijų).
Dabar jeigu kas klaus Rusijos valdžios apie nuostolius, ji atsakys, kad tai - valstybinė paslaptis.
Kažką persekios pagal šį draudimą.
Viskuo tuo valdžia pripažins, kad Rusija kariauja ir ne šiaip, o ypatingu veiksmu, tyčia.

VVP ir jo televizorius atvirai meluoja, neva nekariauja. Ragina paveiksluoti, jei matai Ukrainoje Rusijos karius.

Nors Ukrainos Rados (parlamento) narys Alėksėj GončarenkoOdesos internete rodo vaizdo įarašą kaip 2014 metų balandį Ukrainos mieste Horlivka (Gorlovka) Rusijos karo žvalgybos (GRU) vadovas papulkininkas (podpolkovnik) Igor Bezler grobia Policijos namą ir prisistato su Rusijos pasu.
Šį filmą Rusijos valdžia nutyli.

Jo snukį ir keleto kitų niekšų rodo irgi:
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/29/-sp-ukraine-rebel-igor-bezler-interview-demon
- Tikras kraugerys. Grasino sušaudyti net žurnalistus, su kuriais kalbėjo. - Už savo gi paties kraugerišką isteriką. Tai - būdinga huliganams.
Jį nerodo, užtat mini, o kitus rodo:
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27211501
Ten nemini, kad Igor Bezler tarnauja Rusijos GRU. Mini, kad jis - vienas iš balsų, kuris patvirtino, kad būtent huliganai numušė lėktuvą. Tai jis sakė savo viršininkui pulkininkui Vasilij Geranin. Kai jo vėliau klausinėjo (pirmoje nuorodoje), jis, kaip įprasta, atsikalbėjo, neva įrašas tikras, bet apie kitą lėktuvą. Neva jie kažkada numušė 10 kitų.

2016.01.04 keistai padvėsė Rusijos GRU vadovas ir dar 1 kažkoks vadovas. Abu buvo nepakankamai jauni mirti. Šitas gimė 1957 metais. Kovo mėnesį sulauktų 59 metų amžių. Abiem vakarai draudžia keliauti. Gal jie apgavo: apsimetė, neva mirė, kad galėtų važinėti.
O gal VVP ėmė šalinti bendrininkus, liudininkus.

Filmavo Rusijos karius ir iš Kosmoso. Šiuos filmus Rusijos valdžia įžūliai neigia: meluoja neva nežinia kieno ir kur tie kareiviai. Nutyli, kad vietovė atitinka Ukrainą.

Nutyli ir prievolę ištirti šiuos pranešimus apie nusikaltimą.

Atvirkščiai, VVP jį vadina širdies šauksmu. Neva tai jis veda samdinius ir chuliganus į Ukrainą. Matyt, ta širdis yra doleris. Vargu ar rublius jie ima.
Nėra skirtumo kas juos ten veda. Svarbu, kad veda nusikalsti.

2015 metais vienas Rusijos karys pasakojo esąs vadų ryšininkas. Vadai - Rusijos generolai. Jie planuoja karą Ukrainoje. Jis išnešioja tuos planus. Kiti tik vykdo visi: Rusijos kariai, samdiniai, huliganai.
Jis žurnalistei tai pasakojo, nes manė, kad visi tai žino. Nežinojo, kad Rusijos valdžia tai slepia. Žurnalistė paklausė ar jo pasaka nėra paslaptis. Jis nesuprato, tik spėliojo, neva JAV užmerkia akis į Rusijos karius Ukrainoje, o Rusijos valdžia - į tariamus Amerikos karius. Neva abi šalys karių neslepia.
Kai jis grįžo į Rusiją ilsėtis, pamatė tuščią, kvailą televizorių. Iš jo suprato kad valdžia slepia, kad kariauja. Tada apgailėstavo, kad išdavė valdžią.
Jis nesuvokė, kad karu išdavė savo liaudį. Kai prisipažino, papasakojo, jis truputį sumažino žalą.

2016.05.26 po Vilnių bastėsi Rusijos "turistas", šnipasRostovo. Jis paveikslavo (fotografavo) viską iš eilės, be prasmės, net išvirtusią valkatą.
Pasiūliau paveiksluoti samdinių (separatistų), kenkėjų mokymo stovyklą prie Rostovo. Jis atsakė, neva tokios nėra. Neva tokios yra Ukrainoje... Aš jau maniau, kad jis sakys: rytų Ukrainoje. Bet jis patikslino: prie Lvovo ir kitur... "Separatistais" jis vadino "Banderininkus" ("Banderovcy"). O "Banderininkais" jis vadino Ukrainos šalininkus. Nors, jie negali būti "separatistais" (skaldytojais). Jie kovoja ne tam, kad atsiskirti nuo rytų Ukrainos, o kad jos neatskeltų.
- O rytų Ukrainos kovotojus kur rengia?
- Niekur. Jie - paprasti šachtininkai. Dauguma kažkada atliko karo tarnybą.
Gal jis turėjo omeny dar Tarybinę kariuomenę. Nes buvę Ukrainos kariai būtų mažiau linkę atskilti. Juk juos kariuomenėje bent kažko mokino. Manau, būtent šachtininkai kariauja mažiausiai. Ne tokie kvailiai, kad grauti savo namus. Kariauja kažkas kitas.
Be mokymų tai neįmanoma, ypač jeigu reikia valdyti granatsvaidžius, patrankas, tankus, raketas.
- Pasakos.
Jis suvokė, kad užsirovė ant nepalankaus žmogaus. Tada nėrė į artimiausią kaboką ištirpti minioje.

Rusija šeria huliganus

Rusijos Rostovo kolektyvinių ūkių (kolūkių) pirmininkai guodžiasi kaip jiems pabodo Ukrainos Donecko ir Luhansko huliganų atstovai. Anie kaimynai vis vaikšto ir "prašo" ėsti. Tenka vis duoti. Rusijos valdžia už tai jokių pinigų neduoda. Bet ir draudžia atsisakyti šerti huliganus.

Gal tai - dalis priežasčių, kodėl Rusijoje maisto ėmė trūkti ir jis pabrango.

Vien per 2015 metų sausį maistas pabrango apie 6%.

VVP žvangina branduoliniais ginklais

Dėl karo su Ukraina nusprendė perrašyti savo gynybos būdą ("strategiją"): branduoliniais ginklais pulti ne tik užpuolikus, bet ir grėsmę.
Grėsme įmanoma pavadinti bet ką. - Netgi savo pačių ginklus. ... Ir juos sprogdinti kitais savo ginklais.

O kas būtų, jei, kaip miniu aukščiau, Ukraina neatsisakytų branduolinių ginklų?..

O jeigu NATO irgi perrašys savo gynybos būdą pulti ne vien gynybą bet ir grėsmę?..
Grėsme pavadintų patį atvejį, kad Rusija perrašė gynybos būdą...

2014.11.29 Rusija paleido tuščią branduolinę raketą bandyti ir pagąsdinti mūs.

VVP žvangina lytiniais organais

Rusijoje jis skatina liaudį aptarinėti kas ir kiek nuo jo pagimdė. Dabar tai aptarinės ir rytų Ukraina, Krymas.
Samdiniams Ukrainoje jis leidžia, gal ir skatina, prievartauti ir grobti žmones. Aukas veža į lytinę ir kitokią vergiją.
Veidmainis VVP leido nukariauti Čečėniją neva tam, kad ten tokius nusikaltimus naikinti. O į Ukrainą - atvirkščiai - siunčia galvažudžio Kadyrovo čečėnus, osetinus, rusus, kad jie šitaip nusikalstų. Žinojo, kad taip bus.

Daug, jei ne dauguma, Lietuvių mielai užsantykiautų moterį. Kartais net jos akivaizdoje atvirauja. Abiem tai - įprasta, gal net sveikintina. Tad bent iš pavydo turetų smerkti tuos nusikaltėlius.

Jie ne protestuoja, kaip skelbia. Ne mėgdžioja Maidaną.

Jie grobia policijos pastatus ir jų ginklus. Dalina ginklus praeiviams, valkatoms. Puola patys, iš karto. Niekas jų nepuolė pirmiau. Jie yra kareiviai iš Rusijos. Tad negali lygintis su Maidano protestuotojais Kijeve.

Jei kareiviai iš Rusijos tariamai mėgdžioja kažką, tada galima mėgdžioti ir juos: tegul atbėga kareiviai iš Ukrainos į Kremlių, užgrobia jį ir suvaidina liaudies protestą, primuša VVP, kaip ano kareiviai primušė policininką viename iš rytų Ukrainos miestelių balandžio mėnesį. Tegul reikalauja "grąžinti" Rusiją Ukrainai. Nes būtent iš Kijevo Rusios kylo Rusija.

Lietuvoje nutiktų tas pats. Duok valkatai šautuvą ir pasakyk, kad jo nebaus... Tokie mus užgrobs ir valdys. Jau valdo.
Rusijos kariui didelė gėda, nešlovė kariauti petis į petį su valkatom, nusikaltėliais už nusikaltėlių laisvę valdyti ir plėšikauti.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) - kareivių išdavikas. Už jį nekariaus.

- Dauguma. Nebent mažuma už pinigą.

VVP be priežasties pareikalavo, kad Rusijos Dūma (parlamentas) leistų jam oficialiai naudoti kariuomenę Kryme. Ten kariaunai eiti buvo gan saugu, nes Ukrainiečiai vengė kariauti. Tad pakako siųsti nusikalstamą kariaunos dalį, ne paprastą. Ji nesibodi truputį pakovoti, net kartais pakariauti už niekšą. Kad tik mokėtų daug pinigų.
Vėliau rytų Ukrainoje Ukrainiečiai tikrai kariavo. VVP nutylėjo šią priežastį, kai pareikalavo, kad Duma atšauktų leidimą.
Jis vengia leisti kariauti didelei daliai kariuomenės. Maža dalis kariaus, nes į ją atrinko nusikaltėlius. Didelė dalis nekariaus, nes ją teko sudaryti iš platesnės visuomenės, kuri nėra visi nusikaltėliai. Dar ji gali atsigręžti prieš patį VVP.

Niekas nenorės žūti už šitą kareivių išdaviką.
2000.08.12 Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) asmeniškai 2 dienas neleido gelbėti povandeninio laivo Kursk. Nuskandino 118 jūreivių. Žiauriai leido jiems uždūsti. Dabar jis nori numarinti daugiau. Ir darys tai, kol tikrai numarins. Siunčia kareivius be skiriamųjų ženklų ir pakabukų su vardais. Kai jie žus, jie guls į bevardžio kareivio kapus. Išnyks užmarštin, niekam nereikalingi.

Kai parašiau, kad jis išdavikas, VVP išsigando ir ėmė mane mėgdžioti: per kelis mėnesius sukurė televizorių vardu "Išdavikai". Jo vedėjas: Andrej Lugovoj - FSB (KGB) pareigūnas, kuris 2007 metais radioaktyviu metalu Poloniu nunuodijo buvusį KGB pareigūną Litvinenko, kai anas atsisakė žudyti ir pabėgo į Britaniją.
Andrej Lugovoj dabar televizoriuje nuolat vaizduoja tvirtą vyrą, kuris gali deginti pinigus, skaityti slaptus žodžius (kodus) iš slaptos knygos, šaudyti. Nutylėjo, kad jis ne klastingai šaudo į nugarą, o klastingai, žiauriai nuodija. Pasakoja apie kitus tariamus šalies išdavikus. Nežinau ar pasakoja kaip ir anuos žudo. Šalies anie neišdavė. Nebent anie išdavė KGB.
Andrej Lugovoj aiškina neva Komunistai išdavė tautą: išnaudojo pasaulinį karą, kad 1917 metais užgrobti valdžią. Tylėjo, kad patį KGB sukūrė Komunistai, kad būtent KGB užtikrino tą nusikaltėlių valdžią ir tada ir iki šiol.

Pasak VVP gaujos, netikrus išdavikus dera žudyti, močit v sortirė (rusiškai: žudyti unitaze, tualete). Jis visą Rusiją į tualetą nuleis.
Tuomet dera žudyti ir patį VVP su gauja už tikrą tėvynės išdavystę. Bet neatsiranda drąsaus išduoto kareivio... O ir neprieina. Būti arti VVP atrinko bailius, išdavikus.

Kieno teisės?

Į Krymą jis privežė daug Rusų chuliganų bei kareivių ir paskelbė, kad gins Rusijos piliečių teises. Atsiimk juos ir nebeteks jų ginti.

2014.08.12 Maskvoje Policija sumušė 200 žmonių, kurie palaikė Ukrainą, prieštaravo Rusijos valdžiai. Bet Ukrainos skaldytojai (huliganai, teroristai, tariami sukilėliai iš Rusijos) nepuolė jų ginti... Atskirti Rusiją, jungti ją prie Mongolijos. Gal pavargo.
Priešingai: 2015.02.27 VVP "gynėjai" nušovė svarbų valdžios priešininką Borisą Nemcovą. Tas ketino dalyvauti eitynėse, kad prieštarauti karui.

Surengė referendumą kad Krymą prijungti prie Rusijos. Jame balsavo tie užsieniečiai "politiniai turistai". Davė tik balsą "". Nedavė "Prieš".
Čiabuviai Totoriai yra tikri tos žemės paveldėtojai. Bet jie balso neturi, nes jie sudaro vos 12% Krymo gyventojų. Vietoj jų balsuoja atvykėliai - ir nauji, ir tie kurie užgrobė jų žemes ir namus nuo senovės. Tarybiniais laikais čia pasilikdavo gyventi kariškiai po tarnybos. Taigi, balsavo pensininkai. "Suvažiavo čia visokie." Tai - toks rasistinis, fašistinis posakis Rusijoje. Kai patys į "sanatoriją" suvažiavo, tai tokių posakių nesitiki.

Neaišku kiek ir kokių žmonių kažko reikalauja. Juk jie ne protestuoja, o iškarto puola. Jei protestuotų, gal išreikalautų kokio nors referendumo. O per jį paaiškėtų, kad jų - mažuma. Tam smurto ir reikia, kad tai nepaaiškėtų.
Referendume Kryme dalyvavo užsienio kareiviai bei vietiniai jų talkininkai. Todėl net 99% iš jų balsavo jungtis prie Rusijos.
Net jeigu jų būtų tikra dauguma, jie nebūtinai sprendžia. Juk dauguma tų Rusų - atvykėliai. Tad turėtų būti kuklesni ir neversti čiabuvių jungtis į Rusiją. Jei nepatinka šalies vėliava, kurioje apsigyvenai, važiuok kitur. "Suvažiavo čia visokie."

VVP ramino Totorius, neva jų nelies. Bet chuliganai ant totorių namų jau paišė kryžius. Rusų valdžia reikštų, kad pusė milijonų Totorių, kurie tebegyvena tremtyje nuo Stalino laikų, niekada negalės grįžti. Nes į Krymą suvažiuos dar daugiau Rusų. Juk tam kad grįžti, reikia atlaisvinti vietą, o ne užpildyti ją. Dar gresia visokios statybos, kaip Sočyje Olimpinėms žaidynėms.

VVP ramino Žydus. Tie jam išdidžiai atrašė, kad didžiausia grėsmė jiems yra ne Ukraina, o pats VVP. Jis pats įsteigė našistų gaują (organizacija "Naši" - valdžios liaupsintojai). Bet fašistų svastiką paišo ant Ukrainos ir Krymo, o ne ant savęs.

KGB - fašistai

1938.11.11 šlykštus NKVD viršininkas Lavrentij Berija ir Gestapo viršininkas H. Miuleris raštu sutarė: įsipareigojo glaudžiai bendradarbiauti, kad siekti Tarybų Sąjungos ir Vokietijos saugumo, klestėjimo, Tarybinių ir Vokiečių tautų draugystės.
Tarybiniai žinovai perdavė fašistams koncentracinių stovyklų patirtį.
Atidavė fašistams jų priešus vokiečius (antifašistus).
Pašalino žydusUžsienio reikalų ministerijos, kad neerzintų fašistų. Pašalino ministrą Maksimą Maksimovičių Litvinovą - seną, tikrą bolševiką.

http://www.svoboda.org/a/29970222.html - raštas
http://www.svoboda.org/a/29949088.html - garsas
1968 metais Litvinovo anūkas Pavėl viešai, Maskvoje, Raudonoje aikštėje prieštaravo (protestavo), kad Tarybų sąjunga įvedė kariuomenę į Čekoslovakiją.
KGB ėmė jį engti. Slėpė, neleido laiškų. Nuolat priminė, kad jis žydas. Staiga ėmė praleisti laiškus iš draugo, kuris keikė Tarybų valdžią. - Skatino mintį išvažiuoti iš šalies. Jam pakišo iškvietimus gyventi užsienyje. Kai tiktai jis pareiškė, tuoj jį ir išleido. Nevilkino kaip kitų žmonų.
Aišku, jie tai darė ne dėl tautybės. O ir žydas jau Pavėl buvo nekoks, anūkas. Jie engė jį iš keršto.
Panašiai žmogaus susižinojimą valdo slapta ir Lietuvos valdžia, iki šiol. Lygiai taip pat kursto valdžios priešus išvažiuoti ("emigruoti"). Už tai Lietuvoje yra bausmė. Bet jos netaiko.
Senelis Maksim Litvinov buvo Stalino bendrininkas, plėšikas. Prieš tariamą "revoliuciją" (perversmą) bandė parduoti Prancūzijoje bankams auksą ir pinigus, kuriuos Stalinas pagrobė Tbilisyje, Gruzijoje. Senelį, su dar vienu bendrininku, Prancūzai sulaikė, bet paleido į Angliją. Ten Senelis rado žmoną. O paskui nuvažiavo į Rusijos imperiją pas Leniną. - Gal jau po perversmo ("revoliucijos"). Vokietija gi kankino kitą bendrininką, kuris bandė parduoti grobį ten.
Stalinas ketino sudoroti Senelį. Sudorojo jo pagalbininkus. Bet nelietė jo. Nes manė, kad bus dar naudingas. Ir tikrai jį panaudojo karo metu prieš fašistus, kad bendrauti su vakarais.
Dar truputis apie Litvinovo anūką:
http://www.svoboda.org/a/30722308.html - raštas
http://www.svoboda.org/a/30694334.html - garsas

Vokiečių kariai važinėjo į Kaukazą. Ten mokinosi jį užkariauti. Tą už poros metų ir atliko.

KGB mušdavo, kankindavo žmones žiauriai. Dalis aukų buvo nenuovokios, patiklios. Jos tikėjo, neva tai - ne tikri, ne tarybiniai KGBistai, o įsiskverbę fašistai (vokiečių). Bet jos apie tai kalbėdavo tik tarpusavyje. Tikriems, "geriems", tarybiniams, saviems (naši) vadams nepranešė apie priešą viduje. Gal bandė, bet priešas perėmė žodį. Kitaip "geras caras" būtinai išgelbėtų...

http://www.svoboda.org/a/28070784.html
Ten tik garsas. Nėra rašto.
03:00 minutė. Rašytojas Nikolaj Nikolajevič Racėn viso atkalėjo 18 metų.
Pirma jį kaltino, neva jis kesinosi prasmukti į Kremlių, kad žudyti Staliną. Paskui sodindavo už tai, kad sėdejo anksčiau.
Jis su draugais perskaitė Uelso knygą "Nematomas žmogus". Vienas pasvajojo, kad nematomas galėtų prisiryti duonos parduotuvėje. Kitas atsakė, kad geriau patekti į Kremlių, ten ryti prašmatnius pietus. Už kažkieno šiuos žodius ir apkaltino jį.
1938 metais jį paleido. Nebeleido gyventi Maskvoje. Teko gyventi mažame miestelyje.
Vien dėl to, kad jis anksčiau kalėjo, jį siūntė kariauti į frontą "štrafnoj batalion" (baudžiamųjų batalionas). Jį sužeidė ir gydė. Netgi Maskvoje prirašė (priregistravo).
Bet paskui kartais tampė po psichiatrines ligonines. 1951 metais galiausiai pripažino sveiku. Ir dėl to vėl pasodino 5 metams.
16:51. Kažkurioje kalinių stovykloje darbų vadovas Bogdan Mihailovič Krauzė prašė jo, kad rašytų jo knygą apie Lenkijos revoliuciją. Tikino, neva knygą duos Stalinui. Jau matėsi su anuo anksčiau. Neva anas perskaitys ir išlaisvins abu. Krauzę sušaudė už tai, kad tariamai bandė pabėgti (17:47). Vargu ar Stalinas skaitytų knygą, net jeigu jam ją leistų perduoti.
Iškarto po šio pasakojimo dainuoja apie kalinių begalinę kvailystę žymiausias, gal net vienintelis rusų dainius Vladimir Vysockij (1938-1980 mirė nuo narkotikų).

Kažkada Tarybanas pasodino ar sušaudė alpinistą neva už tai, kad ketino išduoti kažkam ant kurio kalno viršūnės stovi pasieniečių namas, užkarda. Nors akivaizdu, kad ant viršūnių namų nestato. Žmogus tik bastėsi po kalnus.

Kažkokį gydytoją sodino į koncentracijos stovyklą. Neva ketino per vandentiekį užkrėsti Encefalitu Maskvą. Gal valdžiai reikėjo gydytojų stovyklose. O gal jį antrą kartą sodino po to kai iš apkrėstos stovyklos grįžo.

Moteris žagino koncentracijos stovyklose (Gulag) viršininkai ir prižiūrėtojai. Kaip ir fašistų stovyklose, Tarybinėse naujokes skirstydavo, atrinkdavo nuogas. Žaginti jas iškviesdavo. Ne atsitiktinai užpuldavo.
Reta moteris pasakojo, kad žagintojai siautėja. Nei viena neprisipažino, kad žagino ją pačią.
Prie kažkurios stovyklos yra didelės vaikų kapinės. Tikėtina - kurie gimė po išžaginimo. Vaikai nebuvo kaliniai. Jų nespėjo nuteisti. Todėl laidojo ne stovyklos kapinėse, o šalia, už atskiros tvoros, kaip laisvus žmones.
Tyrėja iš visuomeninės atminimo organizacijos "Memorial" nesakė kiek ten kapų. Sakė, kad kapinių dydis byloja apie žaginimų mąstą. O kiek vaikų dar išgyveno...

1957 metais švelniai nuteisė 1 metus dirbti savo darbą ir mokėti baudą ¼ nuo algos Rusų rašytoją Jurijų Abyzovą, kad juodino Tarybinę moterį. Jis rašė eiles, kur prieštaravo žymiam karo rašytojui. Ano eilės ragino moterį laukti. O šis ragino atsipeikėti žiauriai tikrovei: ji nelauks.
Abyzov persikėlė gyventi į Rygą, pas brolį. Anas ten dirbo karininku.
Jį kerėjo lotynų abėcėlė. Jam atrodė neva ji įkūnija Romenišką tvarką, teisę. - Pats irgi apsigavo. Kaip ir Lietuvis, Latvis abėcėlę tik pavogė. Teisės neperėmė.
Tiesa, Latvis yra labiau pažengęs gyvūnas.
Vėliau valdžia nebekamavo Abyzovo. Net priėmė į rašytojų sąjungą. Taip jis gavo uždraustą literatūrą bibliotekose.

Keisčiausia Stalinizmo auka: inžinierius Kondratiuk sugalvojo kaip skristi į Mėnulį.
Jis pastatė medinę grūdų džiovyklą ("elevatorių") be vinių. Jam tai įsakė, nes stigo vinių, metalo. Už tai kad nenaudojo vinių, jį apkaltino kenkimu ("sabotažu"). Įkalino.
Kalėti nusiuntė į ypatingą inžinierių įstaiga: "šaražką". Ten jis sutiko gal jau kalintį, ar vadovaujantį kosminių raketų išradėją Koroliovą. Kartu jie svajojo.
Kondratiuk išsiuntė į karą prieš fašistus. O gal išėjo savo noru. Ten dingo 1942 metų vasarį. Tikėtina, žuvo.
Kondratiuko džiovykla veikė 60 metų, kol sudegė. Bet tai neatleido jo nuo bausmės.

Tarybanas bylas uoliai paišydavo... Taip ir Lietuva dabar daro, tik ne taip uoliai.

Kad Tarybų Sąjungos ir Vokietijos fašistai veikia vienodai ir gal net pagal bendras nuostatas, užsiminė fašistas Geringas. Niurnbergo procese teisė jį ir kitus fašistus. Jis buvo jų pagrindinis gynėjas. Jis sakė, kad kažkuriam Tarybiniam kaltintojui, prokurorui nereikėjo išversti žodžio "akcija", kad anas tą žodį pats suprato. Taip fašistai, matyt ir NKVDistai (KGBistai) vadino politinių priešininkų, įkaitų ir kitų žmonių žudynes ("naikinimą"). Gal ir žudynes Lietuvoje taip vadino (Rainius, Kaišiadorį).
Tarybų Sąjungos kaltintojai bandė suversti Vokiečių fašistams kaltę už žudynes Katynėje. Nepavyko.
Jie bijojo atskleisti savo liaudžiai savo nusikaltimus. Todėl Tarybų Sąjunga neviešino Niurnbergo proceso. Tik minėjo, kad toks vyko. O viso jo turinio neatskleidė.
2015.11.19 tai pasakojo Rusų karo istorikas Boris Sokolov.

1945.02.04-11 Jaltoje, Kryme, susitiko JAV prezidentas Ruzveltas, Britanijos, ministras pirmininkas Čerčilis, Tarybų Sąjungos ir "visų tautų vadas ir tėvas" Iosif Vissarionovič Džugašvili (nusikaltėlio pravardė Stalin). Jie parašė, neva pageidautina į busimą Lenkijos valdžią įleisti keletą demokratiškų išeivių. Dar pažadėjo laisvus rinkimus per mėnesį po susirinkimo, t.y. 1945 kovą. Į rinkimus Lenkijoje nieko neleido.
Kad priešininkų ir neliktų, 1945 metais į Maskvą pakvietė derėtis ne išeivius, o 15 Lenkų pasipriešinimo vadų. Visi jie dingo. Kažkas ilgai teiravosi. Tarybų Sąjunga pagaliau atsakė neva jie pasirodė esą "diversantai"... Prie Katynės nusikaltimo pridėjo dar 1.
http://www.svoboda.org/a/30672123.html
Pasakoja, neva jų buvo 16 ir jie ne visai dingo. Juos tyrė, kaltino, teisė ir gynė sukti prokurorai, teisėjai, advokatai. Vieną pasodino 10 metų, keletą trumpiau, kitus vos kelis mėnesius. 3 mirė. Gaunasi, kad kiti išgyveno.
"Teismo" nuosprendį rašė Komunistų partijos politinis biuras. Sulaikymo įsakymą įsakė suklastoti atgaline data Kariuomenės Baltarusijos fronto viršininkams.

Fašistai tapo neatsiejama Rusų sąmonės dalimi. It naminukai. - Tokia antgamtinė būtybė. Fašistai susiliejo su aplinka, gamta, medžiais, miškais, miestais ir kaimais. Rusai negali be jų gyventi. Jie - būtini. Jie jų nekenčia. Bet tuo pačiu ir myli. Su fašistais - blogai. Be jų - irgi. Rusai mėgsta savo kančią ir kovą.
Amžinai kariauja, nugali.
Nepriklasomybės laikais Rusai vos ne kasdien daro po filmą apie išgalvotą kovą su fašistais. Išgalvoja didvyrius, įvykius. Smaugia fašistus plikomis rankmomis, kad net jureivio kepurė nenukrenta. Kai kurie apsėsti pramanais kaip lytiškai santykiati su tokiomis svetimomis fašistėmis ir fašistais, įsimylėti...
Panašiai mėgsta fašistus ir Lenkai... Tik be lytinių svajų. Amžinai kariauja.

Fašistai samdydavo aktorius vaidinti liaudies sueigas.
KGBistas VVP samdo KGBistus ir valdininkus vaidinti ledų pardavėjas tariamai atsitiktinai parduoti jam ledų, darbininkų sueigas klausytis jo kalbų.

Krymas - Rūsų. O Rūsai - Mongolų.

Apie tai kam užkariavo dabar, dalis rusų tai teisino, kalbėjo: Krymas dabar mūsų. Kam jis jiems? Kad galėtų be vizų pasivolioti paplūdimyje? Tik tiek?
Dar jie sako, neva Krymas seniau priklausė Rusijai. Senau jį užkariavo. Dabar susigrąžino.
Sako: į rytų Ukrainą suvažiavo daug rusų dirbti į pramonę. Todėl tai neva - Rusija. Tai reiškia, kad patys pripažįsta, kad - ne Rusija. Juk suvažiavo ten kur jų nebuvo. Paskui "svečias" išvarė iš namų šeimininkę.

1237-1240 metais mongolai su totoriais ("Auksinė orda") užkariavo rusus. Juos engė 300 metų. Tad, dabar ir jie turėtų susigrąžinti Rusiją, prijungti ją prie Mongolijos, Kazanės ir Krymo.

Kai kuriuos miestus, įskaitant Kijevą, išskerdė visus.
Prieš tai Kijevą nusiaubė kiti Rusai, berods iš Vladimiro. Nusilpo jie. Vargiai priešinosi mongolams su totoriais.

Totorija yra ir Kazanėje. Ją irgi rusai užkariavo kadaise, kad žudyti ir plėšikauti. Garsus rusų tariamas keliautojas Ermak tebuvo plėšikas ir žudikas. Jis siųsdavo Carui grobtus kailius. Pats nemedžiodavo. Atimdavo iš taikių Totorių gyventojų. Caras Ivan 4 Grozny jam padėkai nusiuntė šarvus. Nusiuntė 300 kareivių pagalbon. Greitai Caras padvėsė 1584 metais. Kareiviai nespėjo. Pirmiau totoriai atkeršijo: per kelis kartus, sumušė Rusų ir Kazokų atskirus būrius. Jų tebuvo 800 žmonių. Matyt, laikėsi ne kartu.
Ermak su 50 vyrų dar metus bastėsi po Sibirą tarp Permės ir dabartinio Tobolsko. Šarvai buvo per sunkūs. Todėl nugramzdino, išsekino ir nuskandino upėje, kai Ermak bėgo ir plaukė nuo Totorių karių, kurie jį užklupo 1585.08.05. Iš būrio gyvi pabėgo vos keli. Jie papasakojo.

Per 300 metų mongolai su totoriais praturtino Rusų kalbą vos 100 žodžių. Žymiausi jų:

Mongolai su totoriais neužkariavo vakarų Rusėnų miestų: Novgorod, Pskov, Smolensk. Nes ten buvo daug miškų. O jie mėgo atviras stepes. Todėl Rusija turėtų grąžinti šias sritis jų gyventojams, o ne mongolams su totoriais.

Mongolai su totoriais paskatino Rūsus pavergti vieni kitus. Per juos atsirado tarnai: "cholop".

Mongolai su totoriais paskatino Rūsus užkariauti vieni kitus, naikinti savarankiškus miestus, kuriuose buvo viešas pasitarimas (vėčas, liaudies taryba), kurti vienvaldystę ("samoderžavijė", "carus"). Didžiausią iš jų Maskvėnai užkariavo Novgorod 1593 metais.

2014.08.28 Rusijos pasiuntinys Jungtinėse Tautose Vitalij Čurkin pezėjo, neva Ukrainos karas yra jos vidaus reikalas. Reikalavo, kad niekas nesikištų. Tuo jis pripažino, neva Rusijos kariuomenė, kuri įsiveržė į Ukraina ir pati Rusija, kuri kariauja su Ukraina yra Ukrainos sudėtyje.

Rusijai skolinga ne Ukraina, o jos buvę vadovai. Juos kėsinasi pakeisti dar stambesni vagys iš Rusijos.

Daug metų Ukrainą ir Krymą apvogdavo prezidentas Janukovič.
Daug pinigų vogė iš dujų. Jas pirkdavo su nuolaida, tariamai naudoti ligoninėje. O pardavinėjo įmonėms už įprastą kainą, už milijonus $.
Ukraina jį išvarė. O Krymą toliau apvoginės VVP.
Gal Krymo paprašė Janukovič sau, kaip Ukrainos gabaliuko, kur posenovei galėtų plėšikauti.

Rusija už skolas padidino dujų kainą Ukrainai. Bet skolinga - ne šalis, o prezidentas Janukovič. Juk vogdavo jis. Dokumentai, kuriuos rado jo milžiniškoje sodyboje išmestus į tvenkinį, rodo, kad iš dujų prekybos jis atimdavo pinigus, kad samdyti mušeikas pavadinimu "Tituški" ir mokėti aršiausiems valdiško kovų būrio "Berkut" smogikams. Sodyboje stūksojo senovinis Ispanų karinis laivas (galeonas). Jį naudojo pobūviams. Darže ganėsi fazanai iš Kampučijos (Kambodžos). Jie skirti prašmatniam maistui. Lubose kabojo daugybė liustrų, kuri kiekviena kainavo po 100000 dolerių. Tegul VVP ima šiuos brangakmenius ir ryja už Janukovič skolas. Kiek pritrūks, tegul reikalauja iš ano. Juk anas nesislepia, o pabėgo būtent į Rusiją, skolintojams tiesiai į rankas. Jei anas neturės, tegul sodina aną ir ano bendrus.

Krymo ir Rytų Ukrainos Rusai gavo progą išsivaduoti nuo Janukovič bendrininkų valdininkų vagių. Vietoj to jie panoro atsiduoti VVP, kad juos toliau plėštų ano bendrininkai. Anie vagys - stambesni. Savo grobio atsisakys sunkiau.

Amerikonas Paul Manaford talkino Janukovič laimėti rinkimus į prezidentus. Už tai gavo šiek tiek pinigų viešai ir daug slaptai, neteisėtai.
2015 metais Manaford talkino rinkti Amerikos prezidentu ištvirkėlį Donald Trump.
Joe Biden buvo prezidento Obamos pasiuntinys Ukrainoje. Jis reikalavo šalinti suktą generalinį prokurorą Viktor Šekin, kad tariamai pertvarkyti teisėsaugą. Kitaip, grasino neduoti milijardo pinigų $ dovanų tai pertvarkai.
Tuo metu jo sūnus Hunter Biden buvo Ukrainos naftos ir dujų įmonės "Barisma holding" valdyboje.
Tą įmonę įsteigė "Shell", kad rytų Ukrainoje plautų iš žemės skalūnų dujas, švirkštų vietoj jų nuodingą "muilą", terštų požeminį vandenį.
Kita įmonė, iš JAV, "Chevron", skalūnines dujas ir naftą turėjo plauti prie Odesos. Ana ir Lietuvoje, Žemaitijoje siurbia.
Jis irgi talkino Janukovič laimėti rinkimus. Irgi už tai gavo pinigų neteisėtai. Nežinau, ar per įmonę, ar tiesiai iš Janukovič, ar iš abiejų.
Tas prokuroras apsimetė, neva tyrė tos įmonės nusikaltimą, įskaitant ir Hunter. Tikrovėje jis marino bylą, netyrė. Šalino jį už sugedimą teisingai.
Vis tiek Joe Biden nusikalto, nes kaltininko giminė šalino tyrėją. Jis privalėjo nusišalinti.
2020 metais Joe Biden varžėsi prieš Donald Trump rinkimuose į JAV prezidentus. Trump jau buvo prezidentu. Jis norėjo palaikyti sostą antrą kartą iš eilės.
2019 metais Donald Trump skambino Ukrainos prezidentui Zelenskiui. Irgi grasino neduoti pinigų, karui. Tik atvirkščiai: jeigu Ukrainos prokurorai atsisakytų kelti baudžiamąją bylą jo varžovui Joe Biden ir ano sūnui Hunter Biden. Pinigus Trump sustabdė dar prieš pokalbį. Kažkuriam iš savo tarnų jis sakė, kad priežastis yra noras versti Ukrainą pradėti bylas.
Už tokią klastą Amerikonai bandė atstatydinti Donald Trump iš prezidentų.
Zelenskis prašė parduoti raketas "Javelin". Matyt, jau už savo pinigus. Trump atsisakė. Mainais reikalavo paslaugos. - Išdavė.
Donald Trump priklauso Respublikonų partijai... Arba ji priklauso jam. Beveik visi jie aklai gynė jį. Kas ne gynė, o piktinosi, tie bijo išstoti iš sukčių partijos.
Jie turi daugumą Senate. Todėl sugebėjo priversti Senatą neteisėtai atsisakyti apklausti liudininkus. Jie neatsako kodėl. Vietoj to nukreipia kalbą į priešininkus, neva jie irgi atsisakė liudininkų, kuriuos bruko šalininkai. Kaltintojai vis tiek rodė Kongresui liudininkų kalbas ekrane.
2020.01.23 apkaltos metu prezidento Donald Trump kaltintojai sakė, neva niekas nerado jokių Hunter Biden nusikaltimų. Nejaugi pinigais iš Janukovič jo nekaltino?
2014 metais Hunter Biden tapo įmonės "Barisma holding" valdybos nariu vien dėl savo pavardės. Jis to turėtų vengti. Bet tai neneigia apkaltos.
Kartu į valdybą įėjo buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandr Kvašnevski ir buvęs JAV CŽV skyriaus prieš "terorizmą" vadovas Joseph Cofer Black.
2015 metais Joe Biden pareikalavo šalinti suktą generalinį prokurorą Viktor Šekin. Ir gasdino neduoti pinigų. Tai nusprendė visa JAV. - Teisėtai. Išskyrus, kad Joe Biden privalėjo nusišalinti. Kaltintojai tai nutylėjo. Bet tai neneigia apkaltos. Prievolės nusišalinti nesvarstė ir pats Donald Trump. Jam svarbu buvo iškelti baudžiamas bylas abiem Bidenams. Už teisėtą, suderintą su visa valdžia veiksmą ("oficialią politiką") negali būti bylos.
2016.02.12 eilė JAV viršininkų parašė Ukrainai, kad išvarytų Viktor Šekin. Ir tik po to ji išvarė.
Donald Trump jau tapo prezidentu. Bet šiuo reikalu nesidomėjo... Kol kas. Pinigus į Ukrainą siuntė.
2019 metais Joe Biden pasakė, kad varžysis 2020 metų rinkimuose į prezidentus.
2019 balandį Donald Trump skambino Ukrainos prezidentui.
2019 gegužę Donald Trump teisininkas Giulianis (berods, buvęs Niu Jorko meras) sakė, kad į rinkimus jis nepateks; žadėjo žlugdyti.
2019.07.25 Donald Trump skambino Ukrainos prezidentui. Jis reikalavo tirti 2 dalykus:

Numušė keleivinį lėktuvą

Nuorodos:
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-28362872
Ten rasi pirmų huliganų pokalbių nuorašus raštu ir nuorodą kur juos galima klausyti.
Bent 2 iš tų huliganų - Rusijos žvalgybos karininkai.

1933 metais fašistai numušė taikų lėktuvą virš Vokietijos. Tais metais jie užgrobė Vokietiją ir pastatė koncentracijos stovyklas jos žmonėms. Virš anų skrido tas lėktuvas.
Jį vairavo Darius ir Girėnas į Lietuvą po kelionės per Atlantą. Tuo metu be prasmės skraidyti buvo įprasta (madinga).
Lėktuvas nukrito miškuose. Visi 2 lakūnai žuvo. Vokietija niekada neparodė lėktuvo liekanų. Taip slėpė įkalčius. Slėpė ne vien, kad šaudė. Slėpė ir stovyklas. Gal dėl to numušė, kad lakūnai nepasakotų, kad jas matė, o gal ir nupaveikslavo. Būta čia ką slėpti. Po 11 metų tas stovyklas ne tik matė, bet ir aplankė įvairių užsienio šalių kareiviai, paskui ir taikūs žmonės.

Fašistai vaizdavo, neva karas nevyksta. O patys vis grobė, žudė, šaudė taikius lėktuvus. Po kelių metų jie ginklavo Ispanijos fašistus, davė jiems karo lėktuvus, mokino jais bombarduoti taikius gyventojus. Taip pratinosi bombarduoti ir patys. Tiekė kovotojus iš užsienio. Skolino Vokietijos kariuomenę.
Panašiai dabar elgiasi Rusijos valdžia. Nieko naujo neišrado. Mokinasi iš savo numylėtų fašistų.

Berods 1988 metais skrido berods Korejos lėktuvas su berods 100 žmonių pro Tarybų Sąjungos tolimuosius rytus. Priskrido Tarybinis karo lėktuvas. Ėmė pro radiją kalbinti taikų lėktuvą. Tas berods neatsakė. Ilgai nedvejodamas, karo lakunas jį sušaudė. Nors puikiai matė, kad lėktuvas - taikus. Berods ir viršininkai įsakė šaudyti. Taikus lėktuvas apsivertė ir krito.
Didelę patirti šaudyti į taikius šmones turi Tarybanas ir jų pasekėjai Rusijos valdžioje.

2014.07.17 Rusijos samdiniai rytų Ukrainoje, prie Luhansko numušė keleivinį lėktuvą, kuris 10160 metrų aukštyje lėkė iš Olandijos į Malaiziją. Žuvo 298 žmonės. - Atostogautojai, mokslininkai (keliavo į AIDS konferenciją Australijoje), lakūnai. Skrydis Nr. MH17.

Pradžioje samdiniai gyrėsi darbdaviams Rusijoje, neva numušė karo krovinių lėktuvą. Kai jie sužinojo, kad jis - keleivinis, spėliojo, neva jis vežė šnipus. Tarė: nėra čia ko skraidyti per karą. Nors jie patys ir yra svetimi šnipai.
Neįmanoma supainioti keleivinį ir karo lėktuvus. Aukštis, greitis ir dydžiai skiriasi. Ypač jeigu vaizduoji, neva tai - ne karas, o taika. Privalai bent patikrinti kas skrenda. Paprastiems tariamiems sukilėliams (samdiniams) neįmanoma net susekti tokį lėktuvą. Tai darė radarai iš Rusijos. Jie neklausinėjo kas skrenda. Tai reiškia, kad vengė pabaidyti taikinį.
Nebuvo taip, neva skrido 1 lėktuvas ir huliganai manė, neva jis - karinis.
Ten skraidė daug keleivinių lėktuvų, dešimtys. Neįmanoma buvo manyti, neva visi jie - kariniai. Rusijos kareiviai, kurie valdė radarą, tai matė. Tad, jie tik apsimeta, neva palaikė lėktuvą kariniu.

Prie lėktuvo nuolaužų tyrėjų neleidžia. "Juodas dėžes" išvežė į Rusiją slėpti įkalčių.

Purvini Rusijos samdiniai, huliganai, kariai pasirausė po žuvusiųjų daiktus ir daug jų pasisavino. Padovanojo savo purvinoms merginoms. Tos viešai internete gyrėsi šlamštu iš Amsterdamo.
Didysis KGB "seklys" VVP nei vieno nesekė ir nebaudė. Gal tikisi iš jų lauktuvių.

Jei kažkoks girtas Rusijos samdinys neleidžia tyrėjų prie nuolaužų, tuomet reikia su juo kariauti. Lėktuvas, o todėl ir jo nuolaužos yra to lėktuvo valstybės plotas (teritorija). Šiuo atveju - Malaizijos. O gal - išvykimo šalies - Olandijos. Iš jos reikia išvaryti niekšus. Jei Rusijos kariuomenė kėsinasi išvežti iš Ukrainos raketų paleidimo įrenginį, kuris numušė lėktuvą, ar tos raketos nuolaužas ir sunaikinti, tada reikia kariauti, kad tai užkirsti.

Rusijos samdiniai ir Rusijos kariai, nepaskelbę karo, užpuolė NATO ir kitų šalių žmones. Tad visa NATO ir kitos šalis privalo gintis. Nereikia kariauti su Rusija, nes ne visa ji atsako už savo nusikalstamą valdžią ir karius. Reikia kariauti su tais Rusijos kariais ir samdiniais, kurie puola, ar trukdo.

VVP apkaltino Ukrainą, neva jeigu ana netęstu karo, tada lėktuvas išliktų. Bet karą skatina Rusija. Ir raketos iš ten, ir radaras ten.
Rūsų kareiviai žinojo ką numušė. Jeigu tuo lėktuvu skrįstų VVP, arba jo duktė, kuri gyvena Olandijoje ir ištekėjo (parsidavė) ten už "verslininko", jie šio lėktuvo neliestų, šautų į kitą.

Beje, ta VVP duktė gyvena Olandijoje galbūt už pinigus vogtus iš Rusijos gyventojų. Saugiai gyvena. Neprievartauja jos ten samdiniai, huliganai iš Rusijos su automatais, kaip anie savivaliauja rytų Ukrainoje.

VVP sakė, neva atsakyti turi Ukraina, nes virš jos žemės žuvo lėktuvas. Jeigu jis pats pripažįsta, kad žemė - Ukrainos, tada neturėtų į ją kėsintis. Jeigu jis pripažįsta, kad atsakomybė Ukrainos, tada neturėtų grobti įkalčių: lėktuvo skrydžio įrašų ("juodų dėžių"), raketos nuolaužų, paleidimo įrenginio.
Vladimir Vladimirovič Putin (VVP), paskraidyk, it gandras, virš rytų Ukrainos. Pažiūrėsime ar tave numuš. Pamatysi, kad samdiniai net spjauti į dangų bijotų, kad ko nepamanytum ir nesustabdytum algų.
Gandrus miniu, nes skraidė jis kartą su gandrų pulku ir jų gamtos mylėtojais varikliu varoma skraidykle.

2018 metų gegužę Olandų tyrėjai paskelbė, ką ir be jų žinojome: 2014.07.17 Malaizijos keleivinį lėktuvą numušė raketa "Buk". Ją atvežė Rusijos 53 zenitinio karinio dalinio Kurske.
Dalinį susekė pagal daugybę nuotraukų ir filmukų, kuriuos darė gyventojai aplinkui kelią kuriuo raketos traukėsi, o gal ir kuriuo atvyko. Gyventojai filmavo net neraginami, nes smalsavo apie tokį didelį kareivių sujudimą. Juk važiavo ne 1 raketų laidyklė, o daug.
Dalyvius susekė pagal radijo pokalbius ir telefonų numerius. Jiems dar ir paskambindavo, kad įsitikinti kas jie ir kur išvyko.
Samdiniams ar kareiviams prie raketų vadovavo generolas iš GRU Oleg Ivannikov. Anksčiau jis slapta tarnavo tariamu "ministru" Osetijoje. 2018 metais jis prižiūrėjo tariamai nevaldiškus karius Sirijoje, įmonę "Wagner".
Pasitarime, kuriame sprendė siųsti raketas į Ukrainą, dalyvavo Rusijos gynybos ministras Šoigu (slapyvardis, tikra pavardė kita). Jie negalėjo to spręsti be vyriausiojo vado žinios, prezidento VVP.

Olandų tyrėjai paskelbė JAV kosminių šnipinėjimo palydovų nuotraukų aprašymą. Pačios nuotraukos slaptos, kad neatskleistų tikslumo. Kad aprašymas atitinka nuotrauką, patvirtino 1 teisėjas po slaptumo priesaika.
Jie aptiko raketą "Buk", net kai ji išjungė variklį 5000 metrų aukštyje ir toliau, aukščiau skrido tyliai.
Rusijos valdžia irgi turi šnipinėjimo palydovus ir nuotraukas. Bet nedavė. Pamelavo, neva neišliko. O juk jie taip trokšta įrodyti, neva keleivinį lėktuvą Nr. MH17 numušė Ukrainos lėktuvas naikintuvas...

2015 sausį huliganai numušė 1 autobusą Volnovahoje, o paskui 1 troleibusą Donecke su daug žmonių.
Tą dar kažkaip teisino, neva mušiuose nepataikė kur norėjo. Nors žinojo, kad ten nėra į ką taikyti. Net laikinos sienos kirtimo ir tikrinimo vietą apšaudyti nėra reikalo. - Ir draudžiama, nes ten nuolat yra taikūs žmonės.
2015.01.24 suįžulėjo ir apšaudė taikius namus ir gatves Mariupolyje. To pateisinti jau niekaip negalėjo, nes ten mušių nebuvo. Net nesistengė ir neketino teisinti.
Todėl tarėsi skubiai dar kartą pašaudyti į ten pat, o paskui slėpti raketas "Grad", kad jų nerastų tikrintojai iš Europos Saugumo Tarybos. Radijo pokalbį apie tai paviešino kažkokie Ukrainos saugumo darbuotojai.
Jie tyčia taikėsi į taikius žmones. Gal norėjo sukelti sumaištį ir ją pavaizduoti kaip pyktį prieš valdžią, maištą. - Kuo blogiau, tuo geriau.

Teroristai (gąsdintojai, baugintojai, baubai)

Taip. Laksto aplinkui su šautuvais, patrankomis, raketomis, gąsdina (terorizuoja).

Rusijos valdžia vaizduoja, neva huliganai - ne teroristai, o kovotojai. Bet ir kovotojas gali būti teroristu.

Net ir už žymiai menkesnį veiksmą, netgi naudingą, Rusijos valdžia ketino kaltinti terorizmu "Green Peace" už tai, kad užlipo ant naftos gręžinio arktyje.

2015 metų sausį huliganų Donecke vadeiva Zaharčenko atėjo į kažkokią salę viešai. Joje jam plojo kažkokie jaunuoliai. Gal studentai. Neaiškino už ką. Gal už žudynes. O gal už algas.
Zaharčenko kraugeriškai teisinosi kodėl tenka mainyti Ukrainos karius. Suprask, jei netektų vaduoti iš kalėjimo savo bendrus, galėtų juos žudyti.
Tuos, kurie nėra kariai, savanorius, taikius žmones jie tikrai žudo. Maino tik karius.

Vienas buvęs huliganų savanoris pateko į huliganų kalėjimą pavadinimu "Duobė" ("Jama"). Nes jį palaikė šnipu. Jis pasakojo, kad kalinius kankino, mušė, žudė. Karius laikė padoriau, kaip prekę.
Kartu kalėjo moteris už tai, kad Ukrainos karių užkardoje, matyt, kai ją užgrobė, huliganai rado žemėlapį su kryžiuku ir jos telefono numerį. Ją atsekė per ryšių bendrovę ir sulaikė. Žagino.
Štai ką darbo metu veikia huliganai su ginklais, kuriuos jiems patikliai patikėjo darbštūs, dori Rusijos darbininkai.

Kai pamate huliganus ir už ką jie kariauja, huliganų savanoris nebenorėjo prie jų šlietis ir išvyko, kai jį paleido. Paskui tai viešai pasakojo Laisvės Radijui. Neabejoju, kad huliganai girdėjo tą laidą. Nors ir be jos visi jie žino ką kiti veikia. Bet sargo, kuris žagino, niekas nebaudė. Nors kitais atvejais taikius žagintojus huliganai bausdavo mirtimi, ar tarnyba fronte.

Visas šis smurtas mažai skiriasi nuo to, ką tuo pat metu, 2014-2015 metais veikia kovotojai už vadinamą "Daėš" ("Islamo valstybę") Sirijoje, Irake. Juos vadiname teroristais.
Gal tikriau vadinti galvažudžiais.

O dar ir - plėšikais. Kaip ir "Daėš" ("Islamo valstybė"), Rusijos samdiniai ir huliganai Ukrainoje ketina sukurti vagių valstybę ir tapti pavaldžiais Rusijos vagių karaliui VVPui.

2023.05.31 Rusijos vyriausybė įsakė iki 2028 metų netirti vandens ir kitos pramonės nelaimių dėl piktų laužytojų ("diversijų"), ar karo užgrobtose Ukrainos žemėse. - Laužo įstatymą.
Zaporožės vandens elektrinės, Kahovkos kaime, užtvankoje pradėjo kaupti vandenį iki kraštų, kad kuo smarkiau drioksteltų.
Žemyn upe išvežė visą karinį ir užgrobtą turtą.
2023.06.06 ryte užtvanką susprogdino.
Užliejo 600 km². Keletą gamtos draustinių. 50 kaimų. Pačios gi Rusijos kariaunos gynybos įtvirtinimus.
Didžiausias potvynio gylis: 5,5 metro.
Nuskendo 7 žmonės ir daug gyvūnų. Išgyvenusių kareiviai neišleidžia, šaudo, atiminėja valtis.
Tikslas: kenkti Ukrainai, kad negyventų, o kariuomenė gaištų gelbėti, pultų kuo vėliau.
Tikėtina, kad sprogdino iš vidaus, Rusijos kareiviai, o ne Ukrainos. Nes iš išorės sviediniais neįmanoma. Tektų daužyti ilgai, daug sviedinių. Užtvanka lūžtų pamažu. Ne staiga. Nebūtų potvynio.
1941 metais tą užtvanką jau sprogdino Tarybų sąjungos valdžia, kaip įprasta. - Nebereikia. Nuskendo 100000 taikių žmonių. Neva gynėsi nuo fašistų. Bet fašistai nežuvo. Po kelių dienų vis tiek atėjo. Užtat, potvynis privertė Tarybinę kariauną pasiduoti.

Kaip kariauti

2015.02.27 VVP smogikai nušovė į nugarą svarbų valdžios priešininką Borisą Efimovičių Nemcovą kol tas vaikščiojo su kažkokia merga šalia Kremliaus Maskvoje.
Anksčiau, Boriso Jelcino laikais jis buvo ministro pirmininko pavaduotoju. Paskui tapo valdžios priešu. Nors vis buvo mažesnėje valdžioje: Jaroslavl srities dūmos nariu.
Parašė 2 gerai pagrįstus pranešimus apie korupciją VVPo vyriausybėje. Žurnaliūgos juos nutylėjo. Ketino netrukus užbaigti pranešimą kaip Rusija dalyvauja kare Ukrainoje.
2012 metais JAV sudarė Magnickio sąrašą: žmonių Rusijos valdžioje, kurie talkino jį nužudyti, kaip miniu žemiau. Juos kažkaip persekioja. 2014 metų pabaigoje Boris Nemcov papildėsąrašą. Vėliau gal ketino dar papildyti.
Kažkada Laisvės Radijas ketino uždaryti skyrių Rusų kalba. Boris Nemcov paaiškino radijo vadovams, kad Rusų skyrius reikalingas. Tuo jis sutrukdė VVP gramzdinti Rusiją į nežinią.
2014.11.25 Boris Nemcov sakė Laisvės Radijui, kad vasarą jis raštu prašė pareigūnų Tyrimo Valdybos (Slėdstvennyj Komitėt) vadovo Bastrykin ir FSB (KGB) vadovo Aleksandr Bortnikov iškelti baudžiamąją bylą apie tai, kaip Ramzano Kadyrovo smogikai iš Čečėnijos neteisėtai kariauja Ukrainoje, gabena ginklus (kontrabanda), kariauja už algą (samdiniai). Pareigūnai gavėjai raštą nutylėjo.
2015.12.09 Hodorkovskij sakė, kad Bastrykiną į darbą įbruko Popovas - VVP bendrininkas, Tambovo miesto nusikaltėlis. Po mėnesio kažkas pasakė, kad - Petrovo gauja. Gal suklydau apie kažkurį. O gal jie abu įbruko.
Alėksėj Navalnyj paskelbė, kad Bastrykin turi leidimą gyventi Čekijoje, turi ten turtą, įmonę. Tai patvirtina Čekų valdžia. Dėl to jam turėtų būti uždrausta žiūrėti slaptus raštus. Bet niekas nedraudžia.
"Naujo laikraščio" ("Novaja gazeta") žurnalistas skundėsi, kad jį pagavo pats Bastrykin, išvežė į mišką ir grasino už tai, kad parašė, kad Bastrykin bendradarbiauja su dar kita gauja.
2015.12.22 Tyrimo Valdyba (Slėdstvennyj Komitėt), kad įbauginti, Sankt-Peterburge ir Maskvoje krėtė butus kur gyvena nariai Hodorkovskio visuomeninės organizacijos "Atvira Rusija" ("Otkrytaja Rossija"), kuri tyrė kas sieja Bastrykiną ir kažkokį kažkokio Tambovo OPG vadovą. Krėtė ištisus daugiabučius namus, niekuo dėtus kaimynus. Krėtė Hodorkovskio spaudos raštininką (sekretorių), kurio vardas Suomiškas, neištariamas. Jie vaizdavo, neva tiria kaip pinigus už naftą nuslėpė, ar pavogė jo buvę bendradarbiai įmonėje "Jukos". Už tą jis jau pasėdėjo. Iš tų ką krėtė niekas toje įmonėje niekada nedirbo.
2015.12.23 kažkoks teismas įsakė suimti ir patį Hodorkovskį neva už tai, kad prieš 10 metų kažkas nužudė kažkokį gubernatorių. Negali suimti, nes jis - užsienyje.
2015.03.01 Boris Nemcov ketino dalyvauti eitynėse po Maskvą, kad prieštarauti karui.
2015.02.10 jis pranašavo, kad jį nužudys VVP.
Tuo VVP peržengė ribą, kurios pats stengėsi laikytis, kad jam nedarytų to paties: jei jis gali žudyti priešininkus, tada galima žudyti ir jį.
Anksčiau jis žudė žurnalistę Aną Politkovskają, pabėgusį KGBistą Litvinenko, advokatą Magnickį...
Pastarasis buvo Rusijos pilietis, užsienio naftos įmonės darbuotojas, kuris atskleidė, kad VVP parankiniai, kurie dirba FSB, pavogė daug turto ir pinigų. - 230 milijonų $. Jį patį pasodino ir 2009 metais kankino ir nužudė tiesiog kalėjime, pati valdžia, ne kas kitas. 2012 metais paskui nunuodijo ir suktą tariamą verslininką Aleksandrą Perepiličną kažkokia Kinietiška žolele Gelzemium Eleganz. Ji sukelia dusulį, paralyžių. Ją įdėjo į žolių sriubą pavadinimu "ši". Mirtis atrodo, lyg širdis pati sustojo, infarktas. Taip pirma ir manė tyrėjai. Perepiličnyj perdavė Britams kelius, būdus, kaip tuos vogtus "Magnickio" ir kitus pinigus slepia FSB ir Vidaus Reikalų Ministerijos (MVD) darbuotojai. Jis tam ryžosi, nes norėjo gauti prieglobstį Britanijoje, kad į ten pabėgti. 2010 metais jis jį gavo...
Berods, 2017 metais žurnalistai iš CNN rado nuorašus, kad tuos vogtus pinigus, kuriuos atkleidė Perepiličnyj ir Magnickis, Rusijos valdininkai, per Sirą tarpininką, pervedė Sirijos cheminių ginklų gamyklai.
2017.12.29 Rusijos valdžia už akių nuteisė Bill'į Browder'į (William) 9 metus kalėti. Jis buvo Magnickio darbdaviu. Gimė Britanijoje. Gal ir gyvena ten. Jo dėka JAV sudarė Magnickio sąrašą. Jį apkaltino sukčiavimu. Neva tolimuose rytuose, Kalmykijoje išgalvojo įmonę pavadinimu "Dalniaja Step", kad išvežti pinigus iš Rusijos į Kiprą ir nemokėti mokesčių. Neva ana dirbtinai bankrutavo. Dar neva jis neteisėtai pirko dujų tiekėjo įmonės GazProm dalį. 2013 metais Rusijos valdžia jį berods jau nuteisė irgi už sukčiavimą, irgi 9 metams. 5 kartus reikalavo, kad Interpolas jį pagautų. Anie visada atsisakydavo, nes bylą išgalvojo, kad susidoroti. Dabar prašys 6 kartą. Kartu nuteisė Bilo bendradarbį Ivaną Čerkasovą kalėti 8 metus.
2020 metais Šveicarija svarstė išvaryti generalinį prokurorą už tarnystę Rusijos valdžiai. Anas ėmė iš Rusijos valdžios dovanas, slopino Magnickio bylą ir daug kitų.
... 1999.09.09, 1999.09.13 sprogdino 2 daugiabučius namus Maskvoje, 1999.09.16 1 namą Volgodonske, kad kaltę suversti Čečėnams. Policija sulaikė kaltininkus. Sužinojo, kad jie - iš FSB (KGB). Paleido pagal viršininkų įsakymą.
Dabar jis nužudė politiką.

Nors, politikę jie žudė ir anksčiau: 1998.11.20 Galiną Starovojtovą. Ji tuo metu buvo 52 metų amžiaus. Ji gimė 1946.05.17. Berods, ji buvo Dumos narė (Rusijos parlamento). Berods, jos nužudymu apkaltino kitą Dumos narį.
Tad VVP peržengė liepto galą anksčiau, negu nužudė Borisą Nemcovą.

Nužudė šitaip. Iš paskos lėtai paleido stambų sunkų vėžimą. Jį vadina sniego valymo gelda, nors nebuvo nei sniego, nei plūgo jį stumti. Iš paskos lėtai slinko ir lengva gelda. Vaizdo kameroms ir KGB šnipams, kurie gal ganė auką Borisą Nemcovą net ir 2 lėtos geldos nebuvo įtartinos, nes pirmoji įprastai lėtai ir važinėja, o antra neva ją seka, vengia aplenkti.
Kai tik stambi gelda susilygiavo su auka, ji savaime užstojo ją nuo bet kokios vaizdo kameros. Tam nereikėjo nieko tiksliai numatyti. Galima buvo užklupti auką bet kurioje gatvėje. Net jeigu iš kito šono būtų kamera ji būtų nenaudinga. O ant tilto, iš kito šono kameros buvo itin toli, jei išvis buvo. Kamerų net nereikėjo ieškoti ir saugotis. Šaulys lengvai nusitaikė, neskubėjo, šovė, iššoko iš vėžimo ir pabėgo į lengvą geldą.
Lėtai judėti reikėjo ir kad laukti, kad būtų kuo mažiau liudininkų. Gal juos dar kažkas ir pristabdė - ir geldas, ir pėsčiuosius. Jų užpuolikai vengė, nes jie galėjo turėti vaizdo kamerų, ar perspėti auką.
Teisingus klausimus užduoda buvęs Rusijos kažkurio prezidento patarėjas Andrej Ilarionov čia:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/andrejus-ilarionovas.-keletas-klausimu-kylanciu-perziurejus-vaizdo-irasa-is
- Kas yra Tiesos.lt ir jų puslapis. Būk atsargi. Ten nuorodos gali klaidinti, sekti tave.

Per savaitę sulaikė porą Čečėnų ant sienos su Ingušija ir parskraidino juos į Maskvą. Vieną kankino. Jei prisipažintų, žadėjo paleisti jo pažįstamą. Jis prisipažino. Kalėjime ji aplankė teisės gynėjai. Teisme jis prisipažino, kad jį kankino, taip jį privertė melagingai prisipažinti, neva jis nužudė Nemcovą. Dėl to Tyrimo Komitetas apkaltino teisės gynėjus, neva jie kišasi į tyrimą.
Čečėnus sunku būtų priversti žudyti Nemcovą, nes Boris Nemcov surinko 1000000 parašų prieš karą Čečėnijoje.

Ant tilto, kur nužudė Borisą Nemcovą, dori žmonės deda jo atvaizdus ir gėles.
Kasdien atvažiuoja huliganai, apsišaukę tariama visuomenine organizacija "Serp" (Rusiškai - pjautuvas). Grobia visą tai ir išveža. Ant veido atvaizdų deda užrašus: Išdavikas. Vagis. Pasimuša, jei kas jiems trukdo.
Dori žmonės prašė Policijos pagalbos. Bet bailus policininkas atsakė, kad nieko negali, nes huliganai kažką "viską" suderino su FSB (KGB).

Vytis kelių kryžkelėje. Dailininkas Viktor Vasnecov. 1882 metai

Pastatyti rodyklę kur Rusų kareiviai gali užeiti į svečius, sočiai pavalgyti, pamiegoti, pažaisti. Sukrauti vaišių vietoj parako ir ulioti.

O VVPui tegul rašo ataskaitas, neva jie sunkiai kariauja ir užkovoja vis naujus "gyvybinius plotus" rytuose. - Kaip Hitleriui. Tai nebus melas, nes kariauti galima ir su pyragais: juos naikinti.

Jie juk sako, neva iš Rusijos kariuomenės pasitraukė atostogų - pakariauti. Į atostogas paėmė iš savo karinių dalinių tankus, šautuvus. Tad tegul ir ilsisi. Kai kareiviai pailsės, galės grįžti į kareivines Rusijoje. Tarnyba sutrumpės. Darbo įrankiai - tankai, šautuvai - liks sveiki.

Tie kurie nenorės pyragų, galės vaišintis raketomis, granatomis, kulkomis...

Kurie ir to nenorės, galės eiti į Maskvą gaudyti VVP. Bet jis gi spruks, nelauks svečių. Nebent Rusų kariai jam balistinę raketą į Kremlių nusiųstų staigiai. Jei ne patį VVP, tai nušluos bent 1000 niekšų, talkininkų. Gal ir anie spruks, arba jau sėdi ne Kremliuje, o Kanaruose.
1941-1945 karo metu, kažkokiė Tarybų kareiviai skundėsi, kad fašistai į juos šaudo 65 cm kalibro sviediniais. Tarybų vadai atsakė, kad teis "panikierius". Tada "panikieriai" padėjo į lėktuvą ir išsiuntė vadamas 1 tokį sviedinį, kuris nesprogo nei mušio lauke, ne pas vadus Kremliuje... Vadai nutylo.
2014.11.29Barenco jūros Rusijos karinis povandeninis laivas paleido raketą "Bulava". Bet pamiršo įdėti sprogmenis (tuščia kovine galvute) ir nepataikė į Kremlių. Raketa klišai nuskriejo 5000 kilometrų per Sibirą ir nukrito poligone Kamčatkoje. Gal maištingi kariai ketino tik pagrąsinti VVP. O gal jie - kliši. - Blogi kaip ir didelė dalis kariuomenės. Jos blogą būklę miniu žemiau.
Tokia raketa gali skristi 8000 kilometrų ir nešti keletą kovinių galvų, įprastai - branduolinių. - Žvangino branduoliniais ginklais. Bet gal galima užtaisyti ir paprastus sprogmenis.

Tegul nekalti žmonės, vyrėjai, šlavėjai visokie garbingai pasitraukia iš Kremliaus. Pažiūrėsime kiek laiko niekšas niekšą išmaitins, nesugraužęs vienas kito, ar bent neapgavęs.

2014.12.15 mieste Novosibirske, Rusijos užgrobtame Sibire, Policija sulaikė jaunuolius, kurie savo lėšomis dažė karo technikos atvaizdus (maketus) Ukrainos vėliavos spalvomis. Apkaltino tariamu vandalizmu. Vėl nepataikė: vandalai yra ne jie, o VVP gauja. Gintis nuo anos dera visomis priemonėmis. Manau, kad Policija pastebės klaidą. O gal jie tik apsimeta: sulaikė dažytojus, kad padėkoti, duoti dažyti ir tikrą techniką. Daug kas Sibire užjaučia Ukrainą.

Tad, Rusijos kariuomenė jau rengiasi ir maištauti, ir perbėgti pas nepriklausomus Ukrainiečius. Gal pagaliau pataikys...

Savanoris karys pasakojo, kad kartą jie laikė plotą išsikišusį į priešo plotą. Huliganai su samdiniais juos smarkiai puolė, sukėlė didelę grėsmę. Jie paprašė pagalbos ugnimi iš nuolatinės Ukrainos kariuomenės. O ta išdavė, atsisakė, tik atsakė, neva savanoriams nepavaldi.
Ukrainos kariuomenė - aplaidi. Sunku jai gintis.

Kitas savanoris Ukrainos kariuomenėje pasakojo, kad jos vadams rūpi tik juos rikiuoti ir siųsti būdėti, į įvairius ūkio darbus. Jie dar ne kariauja, o mokinasi. Į dalinį atėjo kiti savanoriai, matomai, ne kariai, taikūs. Jie pataisė kažkokią geldą per dieną. Porą savaičių jos negebėjo pataisyti kariai. O vadai ja nesirūpino visai.

2015.03.22 Vienas Ukrainos kariuomenės savanoris lauko vadas sakė, kad ir jis, ir daug jo bendražygių yra rusai. Kovoja jis ne su rusais, o su banditais.
Sakė, kad aukštesniems vadams žvalgyba dažnai praneša apie Rusijos kariuomenę, o tie vadina tai nesąmone, atsikalbinėja, neva su Rusija nekariauja ir reikalauja nepaisyti priešo judesių.
Mėnesio pradžioje vyko eilinės tariamos paliaubos. Jų metu žvalgyba pranešė, kad tuos huliganų būrius, kurie puola miestą Debalcėvo, jie sutelkė iš didelių plotų, praretino juos, kad tuos priešo šonus liko saugoti vos 600 huliganų, kad puolantį priešą galima apsupti ir sutriuškinti staigiai. Bet vadai nepaisė ir to. Leido pulti ir dalinai apsupti Ukrainos karius prie to Debalcėvo. Dar leido žūti daug jų po smarkia sviedinių ir raketų liutimi. Laimė, kad daug karių jau nelabai klausė aukštų vadų ir pasitraukė, prasimušė iš apsupties patys.
Jis nesiryžo išvaikyti aukštus vadus. Jis jais tik skundėsi.

Nėra gera ar labai grėsminga ir Rusijos kariuomenė, o juolab huliganai ir samdiniai, kuriuos ji ginkluoja.
Rusijos kariuomenė - didelė tik skaičiumi. Bet ji tėra supuvusios Tarybų Sąjungos būklėje. Tarybų Sąjungos kariuomenėje vos 10% technikos ir karių buvo pasirengę bent judėti. Visa kita buvo lūženos ir neišmanėliai. Didelė kareivių dalis jaučiasi vergais, riejasi, engia vienas kitą. Taip yra iki šiol.
Negali visa Rusijos kariuomenė kariauti. Gali tik maža jos dalis. Ji gali greitai išsekti. Jei išvis norės.

Pajėgiausia ir kvailiausia Rusijos kariuomenės dalis - išvyko. Dabar - pats laikas pulti Gruzinams, Suomiams, Totoriams, Jakutams, Kinams, Japonams ir visiems kitiems, kuriuos apiplėšė Rusija.
Su Rusijos kariais, kurie liko savo šalyje, gal pavyks susitarti be nei vieno šuvio. Gal net juos pavyktų įkalbėti iškuopti Rusiją nuo VVP gaujų.

2014 metų spalį Rusijos valdžia perkėlė kenkėjų (diversantų) rengimo stovykląRostovo srities į Donecko sritį. Naujos stovyklos statybą apmoka Rusijos iždas. Statyba gal sugadins gamtos plotą, kaip įprasta, be naudos.

Laisvu laiku ginkluoti huliganai ieško internete vietinių gyventojų Ukrainos šalininkų, lanko jų namus ir drąsiai nušauna. Seniau apsiribodavo tuo, kad bailiai prilupdavo. Ar bent apdaužydavo jų geldas. - Kai sutikdavo juos gatvėje. Internetu tenka ieškoti matyt dėl to, kad gatvėje jiems apsireikšti aukos jau nesiryžta. Anksčiau huliganai ginklavosi labiau lazdomis. Dabar - šautuvais.

Širdies šauksmu vedini savanoriai huliganai Ukrainos skaldytojaiSankt-Peterburgo tikrai randa nuo kuo ginti rytų Ukrainos gyventojus: visai ne nuo Ukrainos, o nuo plėšikaujančių (marodėriaujančių) Rusijos karių. Kartais rengia aniems pasalas.
Nepaisant to, jie tai vadina gynyba nuo Ukrianos. O tai, kad tai - Rusijos kariai - ir kitus huliganų žiaurumus vadina laikinais, kaip ir bet kuriame kare.
Išeik namo ir jie baigsis. Patys muša, patys rėkia. - Kad būtų ką mušti.
Tie sako: Eisim, kai užbaigsime darbą: atkursime Rusijos imperiją.
Kam tuomet tie pliurpalai, neva ginate gyventojus?..

Baili Rusijos liaudis bijo kovoti prieš valdžią, bijo žūti. Nors ją jau siunčia žuti į Ukrainą.
Likusieji džiaugiasi, kad pasiuntė ne juos. Arba išvis tingi net ir tą.

VVP naudoja uždraustus ginklus

Jie - itin pavojingi.

Kai atlaisvino miestą Slavansk, Ukrainos kariai pašalino 7000 minų.
Minos lieka ir po karo. Jas padėjo bet kur. - Ne gynybai, o žalai, spąstams.

Kažkur rado kasetinių bombų. Nežinau ar sprogusių.
Viena bombą sudaro daug mažų sprogmenų, kuriuos ji pasėja aplinkui. Jos žudo ne tik taikinį, bet viską aplinkui, be atrankos. Baisiai žaloja. Dažnai nesprogsta, lieka kaip minos.

Žala Rusijai

Rusija patirs daug nuostolių kare. Jų valdžiai tai nerūpi, nes ji juos tikisi padengti užgrobusi rytų Ukrainos pramonę ir gamtos išteklius. Valdžiai nesvarbu ar liaudis turės naudos. Jai svarbu tik kiek ji gaus pelno iš to, ką užgrobs. Jei jis padengs nuostolius ir dar maitins valdžią, tada puolimas - pateisinamas. Nemotais, kad kažką stekens, kai išteklius nukreips kitur. Jiems tai tėra karo kaina.
Ne tautinė valstybė jiems rūpi. Nuo jos plėtros liaudies gerovė nepagerės. Nerūpi ir ji. Užgrobtų gyventojų gerovė pablogės, nes Rusijos korupcija didesnė. Rusijos gyventojų gerovė irgi pablogės. Nes teks išlaikyti užgrobtuosius.

Kai 2014 metais užkariavo Krymą, VVP kažkada pavedė savo bendrininkui Arkadijui Rotenbergui statyti neteisėtą tiltą į ten per Kerčės sąsiaurį. Jo nereikia. Jis niokoja gamta, kaip ir bet koks milžiniškas daiktas.
2018.05.14 VVP sėdo į sunkvežimį KamAZ ir pervažiavo tą tiltą. - "Atvėrė".
Arkadij yra jo draugas iš dziudo imtynių pamokų, sukčius, valdiškas verslininkas.
Tikrovėje pinigus užkasinėja ne tiek į žemę, o labiau į klastotą įmonę pigių mokesčių šalyje ("ofšorą"). Ten abu atsiima pinigus grynais.
2016 metų balandį tai paaiškėjo iš vadinamų "Panamos popierių". Juos tarptautinei žurnalistų-tyrėjų sąjungai ("International Consortium of Investigative Journalists") kažkas slapta perdavė iš Panamos įmonės "Mossack Fonseca".
Rotenbergas valdiškus pinigus grobė šitaip ir iš kelio Maskvą-Sankt Peterburgas.
Grobė iš Himkų miško, kurį nukirto tam keliui.
Neteisėtai grobė rinkliavųsunkvežimių už tai kad važinėja valdiškais keliais. Tą tvarką vadina "Platon".
Jo pinigus saugo "vakaruose" jo patikėtinis Dmitrij Kolontyrskij.
Anas išvežė jo pinigus į Čekiją. Ten nupirko namą. Austrijoje nupirko 2 viešbučius. Vaidina neva ten gyvena pats, neva tai jo turtas. Dalį Rotenbergo turto užrašė sau, dalį mamai.
Jis ji saugo Rotenbergui. Išvengia Europos draudimų. Visas Rotenbergo klastotas įmones valdo įmonė Kipre "Kinatis" LLC.
Ana valdo ir kitų Rusijos valdžios veikėjų klastotas įmones. Anos dalyvavo daugelyje garsių klastų.
Įsivėlė į klastą kurią atskleidė Magnickis.
Išvežė vogtus 1 mlrd. $Moldavijos valdžios. Tam moldavai 2016 metais prieštaravo gatvėse ("mitingavo").
Įmonę "Kinatis" LLC įsteigė 1983 metais Kristis. Jo žmona ar sesuo yra Kipro Teisingumo Ministro žmonos sesuo.
2017 metais Kolontyrskij kraustėsi į Britanijos berods Mergelės salas (Virgin Islands).
2018 metais Vokietijos žurnalistai suskaičiavo ten nekilnojamą turtą (namus), kuris priklauso Arkadijui Rotenbergui: 1 mlrd. €.

VVP mėgdžioja mane ir vardu. Aš - Andriukas dviratukas. Jis irgi apsišaukė mažybiškai: "Putinka". Pamiršo pridėti antrą žodį: "dvibonka". Pavadino taip ne dviratį, o degtinę.
Ja prekiauja tas pats Arkadij Rotenberg.

2016 metų balandį kažkas davė žurnalistams 11 mln. raštų iš teisininkų įmonės Panamoje apie tai, kad ji tarpininkavo turčiams iš viso pasaulio steigti klastotas įmones pigių mokesčių šalyse (off-shore).
Tų turčių tarpe daugiau negu 72 - buvę ir esami valstybių vadovai.
370 žurnalistų tyrėjų sąjungos narių ("International Consortium of Investigative Journalists") nagrinėja tuos popierius. Jie skaito ne viską ištisai. Jie naudoja ypatingą programą. Ji deda raštus į duomenų "bazę" ir leidžia klausti apie ryšius tarp jų. Taip įmanoma sparčiau atsekti kas ką darė.

Kaip įprasta, VVP vardo tuose raštuose nėra. Jis slepiasi. Užtat yra jo pakalikai.
VVP įprastai tokius dalykus neigia. Šį kartą jis šito neneigė. Jis pasakė, kad 1 pakalikas tikrai taip slėpė pinigus. Bet užtat jis tariamai išleido 2 mlrd. $ brangiems muzikos instrumentams, kuriuos gamina "Vakaruose". Tariamai jis atvežė juos į Rusiją. Nesakė kam, kokius ir kiek.
Neįmanoma nupirkti tiek "balalaikų", į kurias tilptų 2 mlrd. $. Tikėtina jis ne įvežė jas, o tik išvežė. - Ir ne balalaikose, o lagaminuose.

2017.11.17 VVP ėmė niokoti pinigus ir Krymo sąsiaurį: stato tvorą. Teisinasi, neva saugos gyventojus ir turistus... Kad nepabėgtų iš "tautų kalėjimo". Caro laikais revoliucionieriai taip vadino Rusijos Imperiją. Skatino tautas atsiskirti... Kad paskui jas užkariauti.

2018 kovą Ukrainos kažkokie pareigūnai sulaikė žvejų tralą iš Krymo už kažką. Gal ir gerai. Tralas smarkiai žaloja jūros dugną. Visą gyvybę nušluoja.
Netrukus, VVP atkeršijo: ėmė tikrinti laivus, kurie plaukia pro Kerčės sąsiaurį.
Jis teisinasi, neva saugo tiltą nuo Ukrainos karštakošių ("radikalų"). - Nereikėjo statyti... Netektų ir saugoti.
2018.11.25 Ukraina perspėjo Rusiją, kad per sąsiaurį plauks 2 patrankų laivai ir buksyras. VVP pastatė tanklaivį po tiltų, kad užtverti kelią. Teršė orą: pasiuntė 2 karo lėktuvus ir 2 malūnsparnius. Patrulių laivas tyčia rėžėsi į buksyrą ("taranavo"). Ukrainos laivai tęsę, bet sustojo ties tanklaiviu. Rusijos kariai kažkaip sugadino ir užgrobė visus 3 laivus. Sužeidė 6 žmones.
Apkaltino juos, neva jie įplaukė į Rusijos vandenis.
Bet 2003 metais Ukraina su Rusija pasirašė sutartį, kad Kerčės sąsiauris ir Azovo jūra yra bendri. Abiem leido laisvai plaukioti.
Sunku nepakliūti į Rusijos vandenys, jei VVP neturi sienų ir pats neįžiūri savo krantų.
VVP tai darė su tikslu atlikti naują ekonomikos proveržį. Tam reikia, kad uždraustume jam daryti, prekiauti dar daugiau ("sankcijų"). Be jų nepavyksta...
2019 metų gruodį jureivius ir laivus grąžino į Urainą. Išmainė juos į aibę niekšų. Vienas iš jų: vienintelis liudininkas, kuris matė kas numušė Malaizijos lėktuvą. Prieš mainus VVP gauja iš laivų išlupo unitazus, jungiklius ir viską, ką panešė.

Jei vargšam VVP ir jo tarnams reikia unitazo, galėjo manęs paprašyti, mandagiai. Vilniuje ant kiekvieno kampo mėtosi unitazai, prie šiukšlynų, ar pievose. Prie Nemenčinės plento, tarp miško medžių, daug metų stūksojo unitazas. Gal ir dabar stūkso. Gal jį tas pats VVP pametė, kai vežė sau. Pakraučiau jų pilną sunkų vežimą. Atsiųstų mandagius kareivius atsiimti.
Gal jiems reikia unitazų, kad į juos nuleisti Rusiją. Juk VVP ragino žudyti tualete.

Tuščios jėgos

Šitiek jėgų huliganai galėtų išeikvoti, kad vaikyti valdžią priešinga kryptimi: ir Maskva padailėtų, ir Ukrainiečiai, dar ir padėtų.

Lietuva neužstos Ukrainos

- Nieko ypatingo. Tokia pat nerūpestinga yra ir Lietuvos valdžia nusikaltėliai.
Tokia ji, yra priežastis, kodėl mes negalime gerai užstoti Ukrainos. Nusikaltėliai - išvien.

Lietuvos Policija gaudo tik nuogas mergas, ypač jeigu jos reikalauja užstoti Ukrainą.
2013.11.29 Policija be kaltinimų sulaikė pusnuogę mergą iš Ukrainos:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#nuoga Ukraina
Atokiai nuo Vilniaus parodų rūmų jai nepavyko protestuoti prieš Ukrainos diktatorių Janukovič. Anam "laižė nuogą užpakalį" Letuvos valdžia tuose rūmuose. Jo nebaudė. O mergą nubaudė.

2014.09.11 Ukrainos vieno karių būrio vadas Ėvgėnij Dikij rašė nusikaltėlei prezidentei Daliai Grybauskaitei atvirą laišką, prašė leisti pirkti ginklus:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lietuvos-ir-ukrainos-savanoris-jevgenij-dikij-daliai-grybauskaitei-lei
(Iš to puslapio yra nuorodos į kvailų "Snukių knygą", "Googlę" ir kitas nesąmones. Jos gali tave sekti. Atsargiai ten.)
Jis nerašė ar tikrai kas draudžia pirkti.
Ji to neleis, bent nepriklausomiems, nevaldiškiems būriams. Nes paskui tie ginklai gali ateiti nuversti ir . Ypač, kad tas vadas buvo Vilniuje per nepriklausomybės kovas po 1990 metų. Su šautuvu gynė Lietuvą nuo užpuolikų ir išdavikų. Įjunko čia vaikščioti. Žino kelią. Gali ateiti vėl.
Kuo daugiau nepriklausomų žmonių, su karo patirtimi, tuo mažiau galimybės nusikaltėliams likti valdžioje. Todėl nusikaltėlei Lietuvos prezidentei nereikia nei nepriklausomo būrio, nei nepriklausomos Ukrainos.

Todėl, 2014 metais nusikaltėle prezidentė Dalia Grybauskaitė nuginklavo Lietuvos "Šaulių sąjungą". - Kad negalėtų šautuvais sulaikyti ir iškvosti . - Išsigando, kai tam raginau aname savo puslapyje.
Tai yra vienintelis nevaldiškas būrys. Neskaitome sargų tarnybų, nes jos valdiškos ir priklauso nuo valdžios. Yra dar savanorių būriai. Bet jie irgi - pavaldūs valdininkams, kariuomenės dalis.

Kai aš parašiau šitą puslapį, kai paaiškinau kaip gelbėti Ukrainą be Lietuvos valdininkų, nes jie tyčia žlugdytų, o ne gelbėtų, tada NATO ir Europos Sąjunga ėmė tai svarstyti. Jau prabilo, kad gali greitai priimti Ukrainą į NATO.
Nusikaltėle prezidentė Dalia Grybauskaitė pamatė, kad ją apėjo. Todėl nutarė, kad jau nieko nepraras. Bent pasirodys gerai. Ir stengiasi įsisprausti atgal į "barščius", iš kurių ją išmečiau.
2014 metų lapkritį pavadino Rusiją teroristų valstybe ir žadėjo gelbėti Ukrainai kuo gali. Nesakė kodėl, kas ir kaip. Abu dalykus negrindė. Tai - įprastas klastos būdas. Juk turėtų tokį rimtą kaltinimą paaiškinti teisiškai ir kaip jį taisys.
Gal pagalba - paslaptis. ... Nes gal ji niekaip negelbėjo. (Vėliau, 2015 sausį, Grybė pasigavo ir šį sakinį: liovėsi neaiškinti, ir "paaiškino", neva pagalba - paslaptis.)
Vien tos "gražios" kalbos dėka Ukrainiečiai dabar ją laiko didmotere. Todėl ji tikisi lengviau įterpti į Ukrainos vyriausybę 2 savo buvusius patarėjus. Jie - nusikaltėliai, nes matė jos nusikaltimus ir tylėjo.

Grybė parūpins naujų, savo šnipų talkinti Rusijos FSB (KGB).
Ji veidmainiauja. Iki šiol ji tik talkino diktatoriams. Leido nebaudžiamai:

2013.02.16 kalbinau to meto Lietuvos kariuomenės vadą, generolą leitenantą Arvydą Pocių. Siūliau įteisinti kariuomenėje dviračius. Jis pezėjo, neva turi motociklų. Nors jų nematėme. Visi kariai - pėsti. Jis nustebo, kad Vietnamas karą laimėjo dviračiais. Reikalavo savęs neegzaminuoti. Kaip įprasta geldastams sapaliojo, neva nusiristume į balanos ir arklių amžių.
Nors karo metu jis, jei nepabėgtų, pirmiausia pritrūktų kuro. Be jo tankai - beverčiai. Jį reikėtų tausoti priešo tankus padegti ("Molotovo kokteiliams"). Juk trūks ir sviedinių. O ir ne kiekvienas sviedinys taip gerai limpa. Nebent ant tankų bers ne ugnį, o gėlių žiedus.
Toks pat bukas, manau, yra ir naujas vadas Žukas ("vabalas" - Rusiškai).
Tokie Ukrainos, ar pačios Lietuvos tikrai neužstos. Atvirkščiai: supainios paraką su duona ir druska. Jais pasitiks VVPą.
Jų tikslas: saugoti valdžią. - Užimti savimi vietą kariuomenėje, kad joje neatsirastų kas sugalvotų ir galėtų teisėtai nuversti valdžią. O jei tokie atsirastų, trūkdyti jiems įgyvendinti teisėtus Konstitucinius tikslus, atkalbinėti pezalais, neva nedera grįžti į balaną.
Po to Arvydas Pocius "plūduriavo" po įvairius valdžios krėslus.
2014-2019 metais ilsėjosi ambasadoriumi Rumunijoje.
2020.01.20 iškilo į paviršių Konservatorių partijos Klaipėdos skyriaus viršininku.

2014.09.19 į Vilniaus Katedros aikštę suėjo NATO vadai. Aš vienintelis šaukiau, kad jie tiektų ginklus Ukrainai ir išvarytų RusijąJungtinių Tautų Saugumo Tarybos.
Visa kita liaudis - tylėjo ir džiaugėsi kokia puošni valdžia.

Tik vienas Šaulių Sąjungos narys mane gi gėdino, neva kitų rankomis noriu išlikti. Siūlė pačiam tuos ginklus ir pirkti. Sakė, neva mums patiems trūksta ginklų.
Mes turėtume atiduoti ir paskutinius, o ne spoksoti, kaip Ukrainiečius iššaudo ir "laisto", "nuplauna" raketų salvėmis ("Grad", "Smėrč").
Jis aklai užtarė buvusią Krašto Apsaugos ministrę Rasą Juknevičienę, nes juk - Konservatorė. Nesuvokė, kad jie išvien su Komunistais.
Jis džiaugėsi prezidente Dalia Grybauskaite. Vis negalėjo patikėti, kad ji masiškai nusikalsta. Vis klausinėjo, kodėl tuomet aš ir kiti aplinkui esantys žmonės nesėdi kalėjime.
Aš jam paaiškinau, kas - akivaizdu: jei visus pasodintų, ji nebegalėtų valdyti. Jis mato tik tuos, kurie nesėdi, nenužudyti, ar bent nepaslėpti. Sodina ne iki gyvos galvos. Dalį aukų neteisėtai sodina tik keliom valandom, ar dienom, po kelis kartus per metus. - Dažnai be kaltinimų. Retas norės viešai aikštėje rėkauti, kad apšmeižtas sėdėjo, arba gulėjo pas psichiatrus.
Panašiai geldastai mato aplinkui tik sveikus, kurie nespėjo susirgti ir galvoja, neva geldos - sveika.
Pokalbio pabaigoje jo akių nelabai gilaus, bet aklo tunelio gale pagaliau žybtelėjo silpna "šviesa".
Yra ir kitokių šaulių, kurie žino ką sakau. Tyli jie.

Prieš sueigą, greta Katedros praėjimą saugojo taikių gyventojų drabužiais apsirengę vyrai su šunimi. Aš kareivių rikiuotei garsiai pasiūliau ne stūksoti, kol jie laukia svečių, o mankštintis. Vienas sargas neteisėtai įsakė man: be komentarų.
Atsakiau, kad aš netrukdau niekam. Užtat jiems vadovauja nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji nepasirašė dar nei vieno atsakymo žmonėms. Už ją pasirašinėja Kanceliarija. Tuo tiesiogiai pažeidžia Konstitucijos 89 straipsnį: niekas negali pavaduoti prezidentės.
- Eik, suimk Prezidentę, drąsuoli! Daryk tvarką.
Sargo radijo liūne sukluso ir sukvaksėjo viršininkai. Sargas jiems pasiskundė maištingu dviratininku.
Mane užstojo tik vienas žmogus. Sakė, kad nieko blogo nedarau.
Aš paaiškinau, kad sargas rodo valdžią. Neva ne jis mums tarnauja, o mes jam (Konstitucijos §5).
Miniai paaiškinau, kad visa valdžia - nusikaltėliai, apie minėtą buvusį kvailą kariuomenės vadą, kad kariai - neveiksnūs, sutiks VVP su gėlėmis.

2014.09.21 Vilniuje ėjo eisena nuo Daukanto aikštės (priešais Prezidentūrą) iki Ukrainos ambasados prie Rusų teatro, greta Basanavičiaus gatvės.
Ambasadoriui pranešėm svarbią žinią...
O jis mums pakalbėjo.
Tada Policininkas ambasados sargas pakvietė Policiją. Jų suvažiavo net 3 geldos. Jie visus nufilmavo be jokio reikalo (nebent sekti) ir pareikalavo skirstytis. Tuo pažeidė Konstitucijos §36. Susirinkti trukdyti leista tik, jeigu reikia kažką apsaugoti. Nepakanka saugoti vien įstatymą. Jis tame straipsnyje tėra 1 iš 2 sąlygų.
Aš jau senai raginu Seimo narius įteisinti visišką susirinkimų laisvę, be išlygų. Kad niekas neiškreiptų Konstitucijos.
Seimo narys Naglis Puteikis - neįgalus, nežino įstatymo. Jis pats ėmė vykdyti neteisėtą Policijos reikalavimą, ragino žmones skirstytis. Neprieštaravo ir Seimo narys Linas Balsys.
Nors, kaip neliečiami Seimo nariai jie turėjo daugiausia galimybių nebaudžiami pasipriešinti Policijos savivalei. Įdomu, kaip paskui Policija išdrįstų prašyti, kad Seimas atimtų jiems neliečiamybę dėl tokio įvykio. Kaip išdrįstų sakyti, kad išvaikė paramą Ukrainai.
Minia pakluso.
Žurnaliūgos iš Lietuvos radijo pranešė tik apie šią eiseną. Nedrįso sakyti, kad susibūrimą prie ambasados neteisėtai nutraukė Policija.

Pora policajų buvo tie patys, kurie žiauriai vykdė neteisėtą teismo nurodymą paimti mergaitę iš globėjos Neringos Venckienės namų visuotinai žinomoje "pedofilų" byloje. Ne atsitiktinai būtent juos siunčia. Nusikaltėlių valdžia laiko niekšų būrį niekšybėms, vaikyti žmones. Po susibūrimo jie du pastovėjo, pavaizdavo neva supratingai klausosi moters, kuri pasakoja kaip ją neteisėtai persekioja teisėjai, policija, tariami liūdytojai klastūnai (provokatoriai) po to poėmio, į kurį ją įnešė "dalyvauti" patys policininkai. Aš jiems papasakojau, kad prezidentei Daliai Grybauskaitei, generaliniam komisarui Dariui Valiui ir kitai aukščiausiai valdžiai bei mažesniems pareigūnams kyla baudžiamoji byla. Jie tariamai supratingai pašmaikštavo, kad Valys bylos nekels.

2022.02.22 Rusijos valdžia puolė Ukrainą jau atvirai.
Jau senai Andriukas ragina gelbėti.
Svarbiausia: kardyti lėktuvus. Tai reiškia kariauti.
Tik 2022.03.15 Gynybos ministras Arvydas Anušauskas (Konservatorius) pagaliau žadėjo reikalauti. Nesakė iš ko.
2022.03.16 NATO vadovas Jens Stoltenberg sakė, kad visų šalių narių gynybos ministrai atsisakė kardyti lėktuvus ("neskraidymo erdvę"). Reiškia - ir Anušauskas. Apgavo. - Bailiai.
2022.03.17 Anušauskas teisinosi, neva lėktuvai negali užkardyti visos Ukrainos. Per toli.
- Kas nori, tas skrenda. Vengia kardyti bent dalį, kiek gali.
Stoltenberg priežastimi vadino ne atstumą, o baimę, kad Rusija kariaus ir prieš juos.
Tą pačią dieną Lietuvos nusikaltėliai Seimas pagaliau reikalavo kardyti dangų. Apsimetė nežiną, kad Ministras atsisakė. Nebaudė jo.

2022.03.23 Ukrainos prezidentas Vladimir Zelenski maldavo visų šalių "proletarų" vienytis: reikalautivaldžių ir NATO dengti dangų virš Ukrainos, duoti tankų, lėktuvų, raketų prieš lėktuvus ir raketas.
2022.03.24 Vilniuje susirinko minia 4000. Bet vietoj to, linkėjo Ukrainai laikytis. Kvailiai nesivargino suvokti maldos.

2022.03.27 "policajai" taikiai draudė karo Ukrainoje priešininkų miniai ant sienos tverti geldoms kelią į Baltarusiją. Anos šalies valdžia talkina grobikams iš Rusijos valdžios. Mojuoti vėliavomis ir užrašais malonėjo leisti. Minia nusilenkė.
Pravažiuojantys vairuotojai tikriausiai manė atvirkščiai, neva juos džiaugsmingai pasitinka su vėliavom.

Ukraina daro paslaugą Rusijai

Žemė gal iškęs, kas ją beužgrobtų. Paneš bet ką, kas ją pamins. Dangus visur mėlynas. Didžiausią pavojų grobimas kelia pačiai Rusijai. Žmonės su lazdomis ir šautuvais kėsinasi valdyti rytų Ukrainą. Jie nesiliaus. Valdys ir Rusiją.

Seniau taip jau nutiko, kai Rusijoje įsigalėjo carai. Jų "opričnikai" nuožmiai persekiojo ką pakliuva.
Į Lietuvą bėgo seno tikėjimo Rusai. Tai buvo gėris Lietuvai. Bet Rusija neteko šių savo gerų žmonių.
Carai vertė tautą kariauti, žuti, pulti kamynus ir grobti jų kraštus. Tame tarpe - Krymą 18 amžiuje.
Dėl carų ir jų tarnų žiaurumo Rusijoje kylo daug maištų. Juos carai žiauriai malšino gausiu krauju ir kankynėmis. Galiausiai kylo kruvina tariama "revoliucija" 1917 metais (perversmas).

Ukrainiečiai smarkiai suklydo, kai savo noru prisijungė prie Rusijos 17 amžiuje.

Ukrainiečiai daro paslaugą Rusams: kariauja su jų huliganais. Gal anų sumažės, sumenks. Vieni apsigalvos, kiti žus.

Paliaubos

Kai čia parašiau apie Ukrainą ir pagalbą jai, VVP išsigando. Jis pasakė, neva, kol skrido iš Mongolijos, parašė paliaubų planą.
Už poros dienų paliaubos tikrai nutiko. Viena sąlygų: užtikrinti rytų Ukrainos teisę kalbėti kokia nori kalba. Matyt - Rūsų. Jie tą ir be to gali. Nesupratau, ar reikės įteisinti naują valstybinę kalbą.
Apie viską galima buvo derėtis ir be karo. Netgi - būtina. Aš senai raginu visus žmones išvaryti blogus valdininkus, eiti valdžion ir valdyti save patiems. Derėtis gali tik gyventojai, o ne "politiniai turistai" - huliganai su šautuvais.
Šis reikalavimas tėra tikrų karo tikslų priedanga.

Rusijos valdžia puolė Ukrainą jau atvirai

2022.02.21 VVP pripažino Ukrainos Donecko ir Luhansko tariamas respublikas.
Tuoj pasirašė su huliganų vadovais savitarpio pagalbos sutartį. Įvedė kariuomenę.
- Nieko naujo. Rusijos kariuomenė ten jau senai yra. Tik slėpė ženklus.

Visokios šalys ėmė kažką drausti Rusijai. Ne vien valdžiai ir jos tarnams, o visiems.
Drausti nepakanka. Reikia dar ir kovoti kartu.

Kareiviai supainiojo kelią. Turėjo eiti į svečius sočiai pavalgyti ir pamiegoti. Vietoj to jie ėmė griauti šalįpykčio, kad patys gi tingėjo, nerado vaišių.
Žagina moteris.
Plėšia gyventojus.
Šaudo namų šeimininkus.
Pramogai šaudo į taikias geldas, kad žudyti.
Ėmė įkaitu miesto Melitopol vadovą ("merą"). Keitė jį į 9 šauktinius kareivius belaisvius. Nežinau kodėl jo negali imti įkaitu dar kartą. Juk miestą užgrobė.
Anksčiau žadėjo nenaudoti šauktinių. Vėliau pripažino, kad naudojo. Grąžino iš Ukrainos į Rusiją. Gal ir šituos grąžino.

Kažkur gyventojai bėgo. Rusijos kareiviai jiems leido išeiti, mojavo atsisveikinti. Po to šaudė iš visų pusių.

Kažkur Rusijos kareiviai kankino Ukrainos gyventojus, mėtė mirti į šulinius.

Matyt, Ukrainos rytuose, Donbase, po to kaip pasitraukė nuo Kijevo, Rusijos kareiviai grobė vaikus įkaitais. Grasino nušauti. Vertė motinas eiti pas Ukrainos karius kaulyti maisto, daiktų. Tikrovėje - šniukštinėti ("šnipinėti"). Kai grįždavo, jas vertė pasakoti kaip išsidėstė priešas.

Rusijos kareiviai vežėsi dabitas uniformas ("paradines"), su blizgučiais ("medaliais", "ordinais"). Nes tikėjosi staigios pergalės ir iškilmingai žygiuoti ("parado"). Jas dėjo į dėžes vietoj papildomų šaudmenų.
Vietoj to žuvo 20000 karių iš 190000.
Teko papildomai samdyti galvažudžio Kadyrovo tariamus čečėnus (bailius žudikus), 12000. Kažkiek galvažudžių Sirų. Anų irgi žuvo.

2022.02.23 VVP paleido daug raketų į Kijevą, Kramatorską, Charkovą, Mariupolį. Naikino Ukrainos kariuomenės vadų vietas.
Kažkas sako, kad ne 2022.02.23 naktį, o ryte 2022.02.24 03:30.
Paskui puolė visą šalį, iš visų pusių: pietų (Krymo), rytų (Donecko), šiaurės (Rusijos ir Baltarusijos).
2022.03.01 užgrobė visą Azovo jūros krantą. Senai norėjo jungti užgrobtą Krymą su užgrobtu Donbasu.
2022.03.02 užgrobė Hersoną, Jūros krante, į vakarus nuo Krymo. Plėšia parduotuves. Po to stato pėstininkų minas su spąstais iš vielos ant sprogdiklių ("rastažka"). Senai norėjo.

VVP mėgsta mėgdžioti fašistus. Anie 1941.06.22 puolė Tarybų sąjungą irgi 4 valandą, irgi klastingai laužė žodį.
Mėgsta ir skaičių sutapimus.
2008.08.08 puolė Gruziją.
2022.02.22 - Ukrainą. Sutampa ne tik metai, mėnuo, diena, bet ir fašistų diena.

Vokiečiai privalo pumpuoti tas raketas į vamzdį "Šiaurės srovė", grąžinti Rusijos valdžiai turtą, nes pametė.

VVP visą pasaulį gąsdino: kas kišis, tą lups neregėtai.
- Skelbė karą visam pasauliui.

Pezėjo neva karas įves taiką. Nesuvokė esąs teisus. Tik atvirkščiai: ne jis nugalės Ukrainą, o Ukraina pagaliau išvarys huliganusDonbaso.

Baltarusijos nusikaltėlių valdžia leido per šalį Rusijos kariuomenei eiti į Ukrainą.
Baltarusijos valdžios kompiuterių žinovai per Internetą stengėsi laužyti Ukrainos kariuomenės kompiuterius.
2022.03.01 Baltarusijos raketų geldos "Grad" įsiveržė į Ukrainą.

2022.02.25 belaisvis Rusijos kareivis iš Kemerovo, Sibire liudijo, kad jiems sakė kur važiuoja kariauti: į Ukrainą. Nežino kodėl.
Kitas belaisvis liudijo, kad jiems įsakė imti žmones. Matomai, belaisvius, ar įkaitus. Tikriausiai taikius, ne kareivius.

Raketa pataikė į daugiabutį namą Kijeve. Žuvo 2 žmonės. Visai išdaužė 1 aukšto kampą ir gretimų aukštų perdangas.
Nežinau ar sprogo. Nežinau ar tas namas buvo šalia karinio taikinio.
Namas buvo bjaurus, per didelis, per aukštas. Bet tai nereiškia, neva reikia griauti.
Kitur namą apdaužė.
Bombardavo ligoninę Vasilkovo kaime.
Kažkur raketa partrenkė dviratininkę.
Lėktuvai ir pėstininkai tyčia šaudė į taikius gyventojus, žudė.

2022.02.26 vien Lenkijos sieną perėjo 150000 pabėgėlių. O kiek dar nedaėjo, žuvo.
Nežinau ar nori Ukrainiečiai bėgti į Baltarusiją.
2022.02.27 iš Ukrainos pabėgo 300000.
2022.02.28 - 422000.
2022.03.01 - 650000.
Kai kurias pabėgėles Lenkijoje ir kitur grobė prekeiviai žmonėmis, sąvadautojai. Rumunijoje visą autobusą su moterimis nuvežė į viešnamį.
Tik po to stotis ėmė prižiūrėti policija. Nežinau ar visus grobėjus gaudė.

https://mfa.gov.ua/en/news/statement-ministry-foreign-affairs-ukraine-illegal-deportation-ukrainian-children-russia
2022.03.19 Rusijos kariuomenė pagrobė 2389 vaikus Donecko ir Luhansko srityse. Ištrėmė į Rusiją.

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60840081
2022.03.03 Voznesensko gyventojai, su kareiviais, sunaikino Rusijos kariuomenės būrį su tankais (30 iš 43) ir kitom geldom, malūnsparniu. Būrys brovėsi link tilto. Prieš nosį 2 tiltus sprogdino.
Atrodo gyventojai įvaldė raketas prieš tankus. Gal gavo iš Ukrainos kareivių.
Šaudė ir iš medžioklinių šautuvų, akmenų, puodų.
Močiutės ir kitos moterys pildė maišus smėliu.
Užtvėrė gatves taip, kad Rusijos kariuomenė ateitų ten, kur į ją galėtų šaudyti patrankos.
Gyventojai per internetą "Viber" rašė patrankoms kur šaudyti.
Prieš puolimą Rusijos kariuomenė apšaudė miesto vidurį.
Rusijos kariuomenės likučiai pabėgo iš miesto.
15 tankų ir geldų įmanoma taisyti ir naudoti prieš Rusijos kariuomenę.
Žuvo apie 100 Rusijos kareivių ir 12 Ukrainos. Kažkiek pakliuvo į nelaisvę.

Volnovahą sugriovė visą.

Mariupolį beveik visą sugriovė. Rusijos kariuomenė neišleido gyventojų. Bėgančius šaudė. Žudė kuo daugiau. Mėtė bombas ant slėptuvių. Kai kurios atlaikė.
Nužudė 22000 žmonių. Laidoja bendruose kapuose (duobėse) keliais sluoksniais. Degina kilnojamose krosnyse ("krematoriumuose"). Kaip ir vokiečių fašistai, slepia įkalčius.
Tik kai Tarptautinis baudžiamasis teismas pradėjo tirti abiejų šalių nusikaltimus, iš Mariupolio išleido kelis tūkstančius žmonių.
39000 pagrobė ir išvežė į Rusiją. Vaizdavo neva gelbėja. Grobė apgaule: nesakė kur vežė, žadėjo į Ukrainą, melavo neva galės išlipti kur norės... Panašiai fašistai žydus vedė šaudyti. Jėga minios nevilktų. Viliojo apgaule, neva praustis, dezinfekuoti, perkelti...
Pavergė dirbti skurdžių srityse. Tik labai atkaklius paleido vidury Rusijos, Tuloje, 200 km į pietus nuo Maskvos. - Eik kur nori.
2022.03.20 įsakė gynėjams pasiduoti iki 5 valandos sekantį rytą. Žada leisti išeiti, jei sudės ginklus. Kitaip žada teisti karo tribunolu. Tai neteisėta, nes tribunolas galioja tik savo kareiviams.
- Tikriausiai tai, kad žūva gyventojai. Bet gi patys į juos šaudo. Ir neišleidžia. Bėgančius vėl šaudo.
Nieko vertas yra Rusijos valdžios pažadas išleisti Ukrainos karius. Seniau panašiai žadėjo ir Debalcėve. Vietoj to apšaudė besitraukiančius raketų ir sviedinių liūtimi. Labiau išgyveno kas netikėjo ir išsiveržė patys.
Dabar šaudė ir gyventojus, kurie bėgo iš Mariupolio. Neišleido. O žada.
Mariupolio gynėjai atmeta įsakymą ("ultimatumą"). Apgins miestą. Jie bara Ameriką ir Europą, kad netęsi pažado duoti ginklus prieš lėktuvus ir raketas.
2022.04.21 VVP įsakė nebepulti "Azovo" plieno gamyklą. Palikti ją apsiaustyje. Kareivių reikia kitur. Negaištų ten laiką. 2022.04.23 vis tiek puolė. Apgavo, kaip įprasta.
- Vis nauda: Mariupolio gynėjai gaišina Rusijos kareivius, blaško, atitraukia ant savęs, trukdo pulti kitur.
Ji užima pusę miesto. Ten glaudžiasi Ukrainos kareiviai ir Mariupolio gyventojai. Ten daug stambių statinių, požemių. Neįmanoma bombarduoti, ar įeiti.

Rusijos kariuomenė neišleidžia gyventojųCharkovo, Mariupolio apsiausties, kad Ukrainos kariuomenė bijotų šaudyti netiksliomis raketomis ir sviediniais į Rusijos kariuomenę. Nes šalia. - Gyvas skydas.

Donbaso atėjo 2000 savanorių. Beveik visi žuvo. Negaila. Priveš dar.
Abejoju ar jie tikri Donbaso gyventojai. Kai 2014 metais tą Ukrainos sritį užgrobė Rusijos valdžia, sąmoningi gyventojai pabėgo. Rusijos valdžia privežė prižiūrėtojų, galvažudžių. Gal anuos ir privertė tapti savanoriais.
2022.03.18 VVP rengė fašistinę sueigą Lužnikų stadione, Maskvoje. Vaizdavo, neva jam pritaria. Bruko kariuomenės iš vakarų Rusijos junginio ženklą "Z" ("Zapad"). Ukrainoje dar kariauja rytų junginys "V" ("Vostok"). Bet tos raidės nebruko. Nes netinka terpti į Rusišką žodį "Za" (""). Žodį kažkodėl maišė iš 2 raidynų: Lotynų ir Kirilicos. Nežinau kodėl karo junginių nevadino Kirilica. Nesakė kas "Z". Minia galvojo, neva tai nekalta svastika. Prievarta varė studentus, darbininkus.
Kai kurie iš minios sakė esą iš Donbaso. Matyt kariavo ten nuo 2014 metų. Dabar Rusijos kariuomenė puolė Ukrainą atvirai. Mėgėjus pašalino. Jie grįžo namo į Rusiją. Reiškia, jie nėra iš Donbaso.
Rusijos valdžia juos vis tiek pašaukė, jei ne į frontą, tai į sueigą. Mėgėjai tyčia atvažiavo į Maskvą iš savo miesto.
Kariuomenė įstrigo. Vis tik pasitelkė mėgėjus, kurie dar negrįžo namo į Rusiją.
Rusijos valdžia gal jų neskaičiuoja. Gal todėl skelbia neva kareivių žuvo mažiau, negu sako Ukrainos valdžia.
Dar kariauja samdiniai, "Wagner". Gal ir jų neskaičiuoja.

Kai kurie Rusijos kariai dirba ne karą, o vagia. "Randa" laikrodį30000 rublių, milijonus pinigų. - Gal grivnų; gal dolerių. Guodžiasi namiškiams, kad sunku bus iškeisti. Palieka šį rūpestį jiems. Žada labiau ieškoti grobio. Geidžia daugiau.
Guodžia, kad grobis dengs paskolą butui.
Panašiai Tarybiniai kariai rašė namo iš Vokietijos 1945 metais. Tada nebuvo telefonų. Tekdavo rašyti.
Kariai plėšikai naudingi:
Neturi laiko kariauti.
Telefonu išduoda paslaptis. Jų klausosi Ukrainos žvalgai.

Bučoje, prie Kijevo, 1 namo rūsyje nuolat kalino ir žagino 25 moteris. 9 iš jų pastojo.
1 moterį žagino gatvėje, jos draugės akivaizdoje.
1 taiklus šaulys ("snaiperis") gyrėsi, kad kažkur (gal Bučoje) "nuskynė" ("nuėmė") 2 vyrus namų languose.
1 moteris guodėsi, kad jos sūnų nušovė snaiperis į kaktą, kai sėdėjo geldoje.
Nušovė keletą dviratininkų.
Galvas nupjaudavo tikriausiai Čečėnijos viršininko Kadyrovo galvažudžiai.
Kai traukėsi, vogė dviračius. Lauždavosi į butus, garažus. Vagieną siuntė namo, Paštu, iš Baltarusijos miesto Gardino. Per Paštą juos ir suseka tegul.

2022.04.06 Vokietijos žvalgai skelbė, kad pasiklausė Rusijos kareivių pokalbių, kaip prisipažino, kad žudė Bučoje.

Nusikaltimus dera ne neigti, o tirti. Tik po to galima sakyti ar nutiko. Bet VVP vien neigia, vadina pramanu, klastote. Neva lavonai aktoriai, ar Ukrainos kariuomenė suvertė savo aukas į gatves ir bendrų kapų duobes.
2022.04.19 Bučos skerdikus - 64 motorizuotą brigadą - VVP apdovanojo "gvardijos" vardu.

2022.02.24 2 Rusijos karo laivai ir 1 lėktuvas šaudė į Gyvačių salą. Siūlė Ukrainos pasieniečiams pasiduoti.
Anie nepadoriai juos siuntė ant lytinio organo.
Pasieniečių yra ir moterų. Bet jos nedrausmino nepraustaburnių bendradarbių. Gal pačios džiaugėsi lytiniu organu. Gal ir tvirkinosi.
Nežinau ar Rusijos kareiviai girdėjo.
Patys bliovė per garsiakalbį. O Ukrainiečiai - ne.
Kažkas sako, neva anie gynė Salą. Nesako kaip. Vargu ar įmanoma gintis šautuvais nuo patrankų.
Saloje sugriovė visus namus ir daiktus, senienas. Gal ir Achilo šventyklos kolonas. Gal ir paminklą Rusijos 1905 metų karo su Japonija jūreiviams.
Ryšys su pasieniečiais nutruko. Ukrainos valdžia galvojo, kad visi 13 žuvo.
Rusijos valdžia sako, kad kai kurie, o gal visi, pasidavė. Neva į Sevastopolį atvežė 82 pasieniečiusGyvačių salos. Neva Rusijos karo laivai ėmė juos. O tuo metu laivus puolė 16 Ukrainos mažų laivų, valčių ("katerių"). Rusijos karo laivai numušė 6 Ukrainos valtis. Gautųsi, neva Salos pasieniečiai nekovojo. Kovojo tik valtys iš kažkur.
Sala maža. 20 hektarų. Bet yra kur slėptis, bent uolėtuose krantuose. Vargu ar pasieniečiai žuvo nuo sviedinių. Gal sulaukė, kol priešas išsilaipins ir atsišaudė šautuvais, akmenimis.
Nelaukti kol išsilaipins buvo klaida. Dera žūti ne nuo sviedinių, o kovoje. Tam derėjo privilioti priešą pėsčią. Apsimesti neva pasiduoda, arba apsimesti, neva sala tuščia, pasislėpti... Iššokti iš už kampo ir užtikrinti, kad svečiai girdėtų kur juos siunčia:

Keista, kad pasieniečiai neturėjo patrankų ir torpedų. Ypač, kad nuo 2014 metų mokinosi gintis nuo antpuolio.
Keista, kad Rusijos valdžia skelbia 82 pasieniečius. O Ukrainos - 13. Gal Rusai melavo, nežinojo kiek pasieniečių buvo.
2022.02.25 vakare Ukrainos valdžia staiga skelbė, kad pasieniečiai gal gyvi, kažkur. Kad Salą tebesaugo Ukrainos pasieniečiai. Nesakė ar tie patys, ar kiti.
Atrodo 13, ar 82 pasieniečiai gyvi, Rusijos valdžios belaisviai. Nekovojo. Nežuvo. Pasidavė.nebūtą žygdarbį prezidentas Vladimir Zelenski žadėjo ir gal jau davė po blizgutį ("medalį") po mirties... tariamos.

2022.06.30 Rusijos kariauna pasišalinoGyvačių salos, nes Ukrainos kariauna nuolat šaudė.

Lietuvoje kvailiai ėmė rėkauti Gyvačių salos pasieniečių lytinį linkėjimą: Rusijos karinis laivas... eik [QWX].
Valstybinė lietuvių kalbos komisija neteisėtai įteisino šias 3 Totorių kalbos raides Kirilica. Deja, ne į pasą rašyti, o tik 1 atžvilgiu: Gyvačių salos, Ukrainoje. Nors ano nebuvo. Nešvankūs pasieniečiai salos negynė. Bent ne iki mirties.
Lotynicą ir Kirilicą įmanoma keisti tautinėmis pavardėmis: gyvatė, žaltys, velnias. Nebūtina plėsti ir be to skurdų Lietuvių kalbos žodyną.

Ukrainos kariuomenė paisė mano priekaištą, kad nepaleido į grobikų laivą torpedų. Susigriebė.
2022.04.13 apdaužė Rusijos karo laivą "Maskva". Tą kuris anksčiau puolė Gyvačių salą.
- 2 raketomis "Neptūnas", Ukrainos gamybos. Leido iš Odesos.
Laivas nuskendo.
Rusijos valdžia kažkodėl meluoja neva nuskendo ne tuoj, o vėliau, kai vilko taisyti. Neigia, kad jį sprogdino raketos. Meluoja neva sprogo tik savo šaudmenys, dėl gaisro.
Gal skandino patys, tyčia, slėpė raketų žymes.
Laive "Maskva" žuvo ne vien sutartiniai jūreiviai ("kontraktiniai"), o ir šauktiniai... Ne vien Rusijos piliečiai, o ir Ukrainos, iš užgrobto Krymo, Sevastopolio. Užgrobtus piliečius šaukti draudžia Lietuvos BK §105. - Karo nusikaltimas. Tarptautinis. Nėra bausmės senaties.
VVP žadėjo nenaudoti šauktinių.
Rusijos valdžia meluoja neva žuvo tik 1. Rodė vos 100 gyvų... ir tuos vargu ar iš to laivo. Tikėtina, kad žuvo 400. Viso laive buvo bent 500 jūreivių.
Kaina: 750 mln. $.
Kai kurių VVP tarnų laivai ("jachtos") didesni ir brangesni. Ališero Usmanovo: 800 mln. $.
Dabar gulės šiukšlė dugne. O galėtų iš to metalo daug unitazų gaminti, po 1 kiekvienam galvažudžiui.
Gal Britų raketomis skandino, o ne Ukrainos.
Raketas žadėjo duoti Britai, prieš porą dienų. Gal tyčia klaidino. Slapta davė anksčiau. Tai įprasta.
Tom dienom Lenkija skelbė, neva pametė 100 Tarybinės gamybos tankų. Prieš tai juos pripildė kuru. - Tyčiojasi. Mėgdžioja Rusijos valdžią, kaip ana apsimesdavo neva nežino iš kur Donbaso huliganai gauna tankus, raketas ir kitą.
Bet nereikia apsimesti neva tankus, lėktuvus duodi ne tu. Juk Rusijos valdžia nekaltina dėl kitų, smulkesnių ginklų. Negrasina keršyti tiekėjų šalims karu. Nekeršys ir už stambius ginklus. Nors, gąsdino.
Lenkai turėtų nebijoti atiduoti Ukrainai ir Tarybinės gamybos lėktuvus. O gal jau atidavė, irgi slapta. - Apie 20.

Gyvačių salą yra Juodosios jūros vakaruose, 35 km nuo Rumunijos ir Ukrainos kranto.
Ten, už 40 km, yra naftos, dujų.
2004 metais Rumunija reikalavo, kad Jungtinių tautų tarptautinis teismas, Hagoje, dalintų Jūrą šalims.
2007 metais Ukraina pavadino salos gyventojus kaimu, kad pateisinti 12 jūros mylių (22 km) ūkio plotą aplink salą. Ten gyveno 90 žmonių: pasieniečiai, švyturio prižiūrėtojai, hidrografai, ihtiologai, geofizikai. Nežinau kur jie dingo, kai šaudė Rusijos kariai. Gal išsikėlė anksčiau.
2009.02.03 Teismas nepaisė tariamo "kaimo". Dalino Jūrą perpus.
Pasieniečiai stebėjo dujų gavybos bokštus prie Krymo, už 300 km. Aną ir anuos senai, matomai 2014 metais, užgrobė Rusijos valdžia.

Gyvačių salą yra draustinis. Gyvūnai: žiurkės, naminės pelės, šunys, katės, šikšnosparniai, baklanai, žuvėdros, mažos papūgos, gandrai. Pavasarį pro salą keliauja 200 rūšių paukščių. 30 jų yra "raudonoje knygoje".
49 rūšys žuvų.
110 - bestuburių.
6 - krabų. Kai kurie - "raudonoje knygoje".

Saloje yra muziejus. Stovi kolonosAchilo šventyklos. Graikai tikėjo, kad Saloje palaidojo Trojos karo didvyrį Achilą jo mama, jūrų nimfa Tetidė. Ji pagrobė jo kūną iš laidotuvių ugnies laužo. Ji iškėlė Salą iš jūros dugno tyčia šiam reikalui.
Matomai, Achilas žuvo 12 amžiuje prieš Kristų, po Trojos karo. Nebent jis gyveno ilgiau, negu paprastas žmogus.
6 amžiuje prieš Kristų pastatė Šventyklą ir 20 metrų Achilo statulą. Įmūrijo jo skydą, 15 kilogramų. Šventykloje budėjo žyniai. Rudenį-žiemą jie išeidavo. Saloje nelikdavo gyventojų.
Pamatai išbuvo iki 1837 metų. Nežinau kodėl buvo tik pamatai. Matyt, Šventykla sugriuvo, ar sugriovė. Gal vis tiek nedingo. Gal mėtėsi aplinkui. Akmenis savavališkai išardė, kad naudoti švyturio statybai. Gal ir pamatų nepaliko. Aną statė 1843-1856 metais.
Nežinome ar tikrai Gyvačių saloje laidojo Achilą. Jo šventyklas statė daug kur aplink Juodają jūrą: Olbijoje (gal Odesoje, o gal Sardinijoje), Kerčėje, Bizantijoje (sostinė Konstantinopolis). Achilo ir Patroklo pilkapis yra prie kažkokio Sigėjo kyšulio. - Nežinau nuo kada. Ten laidojo su apeigomis Aleksandras Didysis Makedonietis (4 amžius prieš Kristų), Romos imperatorius Karakala (3 amžius po Kristaus).
Vis tik, yra pasakos ("mitai"), kad laidojo Gyvačių saloje. Ją seniau vadino Leukos - Baltoji. O apie kitus statinius gal - nėra.

Kaip įprasta, gamtą ketina žalingai užstatyti: kinoteatru, biblioteka, gydykla, sporto aikšte, parduotuvių šutve ("centru"), banku ir dar kažkuo. Dabar namų: 20. Ketina: 64.
Be reikalo padarė malūnsparnių aikštę. - Sunaikino žolę. Galėjo daryti ant stogo, arba prieplaukos.

Rusijos valdžios sviediniai išvalė gamtą nuo senų namų, ir senovinių kolonų. Atsirado vieta aniems nereikalingiems statiniams.
Nežinau ar sunaikino sviediniai paukščius, žiurkes.

Po 1948 metų, Tarybiniais laikais, Gyvačių saloje buvo Karinio laivyno stotis. Yra gandas, kad ten mokino delfinus savižudžius nešti sprogmenis į laivus.

19 amžiuje Salą pavadino Gyvačių, nes stipri Dunojaus upės srovė nuolat atplukdo upinius žalčius. Nežinau ar jos išgyvena Saloje be upių. Atrodo veisiasi ir kitos gyvatės.
Kažkas sako, kad gyvačių nėra, nes nėra maisto. Bet argi ne maistas paukščiai ir žiurkės?
Kažkas sako, kad Gyvačių vadino ne tik 19 amžiuje, o ir senovės Bizantiečiai, Graikai, Genuečiai nauja Graikų kalba: Fidonisi.
16 amžiuje Turkai savo kalba irgi: Ilan ada.
Kažkas sako, kad vadino dėl Achilo, pasakų ("mitų"), kad mūšio metu jis virsdavo slibinu, alsuodavo ugnimi, skraidė ant didelių sparnų. Nežinau ar slibinas turėjo kojas. Gal neturėjo, kaip gyvatė.

Saloje rado ir atstatė senovinį geriamo vandens šulinį. Gal žalčiai lenda į jį.
Pastatė vėjo elektrą ("malūną"). Ji tyli, kad nebaidytų paukščių.
Gal Rusijos valdžios sviediniai sudaužė.

1917.06.12 Vokiečių karo laivas irgi sugriovė visus namus Gyvačių saloje. Šaudė 30 sviedinių.

Aplink Gyvačių salą nuskendo daug laivų.
Senovės jūreiviai mėtė į jūrą paauksuotas monetas, kad juos globotų dievas Achilas. Olose, kurios yra po vandeniu, slėpė brangenybes. Nors, senovėje Jūros lygis buvo kelis metrus žemiau. Gal aukos Achilui buvo virš vandens. Paskui nugrimzdo.
Jei orai trukdė išplaukti, keliauninkas miegojo Saloje. Jį žadino Achilo vėlė, vedė į palapinę puotauti, gerti. Vyną pilstė Patroklas. Achilas grojo kifara. Spoksojo deivė, nimfa, Achilo mama Tetidė. Kitų dievų choras dainavo.
Patroklas buvo jo draugas, argonauto Menoitijo sūnus, tikėtina Achilo tėvo Pelėjo žirgų važnyčiotojas. Paskui, o gal tuo pat metu - Achilo kinkinio. Žuvo persirengęs Achilo šarvais. Po mirties dievai padarė jį nemirtingu. Kažkas jį pernešė į Salą kartu su žuvusiu Achilu. - Gal irgi Achilo mama Tetidė.
Jos tėvas - jūrų dievas Nerėjas. Ano tėvai: Pontas ir žemė motina Gaja. Ana gi yra ir paties Ponto mama. Ją gimdė pirminė tuštuma, skylė: Chaosas.
Tetidės vyras - mirtingas Pelėjas, dievo Zeuso anūkas. Vedė jėga. Ji mėgino išsisukti, pavirsdama vis kuo kitu.
Graikų dievams buvo įprasta tvirkinti savo vaikus, seseris, nuo jų gimdyti. Tik vargšas Chaosas tenkinosi savimi, gimdė iš savęs. Kaip praraja, sugerdavo pavidalus, vertė koše be pavidalo ir gimdė pavidalus.
Dėl gyvūnų, brangenybių ir senienų dugne salą lanko nardytojai.
Daug lobių pavogė senai plėšikai. Vogė ir Caro valdininkai, kurie budėjo "karantino" stotyje.
Gal dar daug liko olose po vandeniu ir po žeme.
Kažkas bara Achilo vėlę, kad gebėjo galabyti daug senovės vagių, bet pasidavė Caro Švyturio statybininkui ir valdininkams.
Gal jis tausojo jėgas, kad gelbėti Ukrainos pasieniečius. Gyvybė svarbiau už lobius. Gal belaisvius irgi vaišina ir groja. Visai kaip geroje, žiloje senovėje.

Karo tikslai

Ilgam laikui tikslų nėra. Šie trumpo laiko tikslai ir yra jų "ilgo laiko tikslai".
Neieškok prasmės pas VVP. Jis jos neieško. Tai tu supranti, kad prasmės nėra. O jis nežino tokios sąvokos. Padugnėms įprasta prasme laikyti patį veiksmą.
Klaida yra galvoti neva VVP tikišneka. Jis netiki, neva jo priešai fašistai, neva Ukrainos valstybė išgalvota. Jis apsimeta.
Šlykštūs valkatos panašiai puldinėja, engia žmones. Anuos matai kasdien. Tik nepastebi. Jie tuo naudojasi. Laiko jūs netikrais žmonėmis. Tik dar nespėjo tavęs pulti. Ateis ir tavo eilė gauti į "lempą".

Būdai - grynai smurtinių nusikaltėlių, gaujų, plėšikų. Juos 2015.06.16 pastebėjo Rusijos valdžios priešininkas, šachmatininkas Gari Gasparov:

Tariamos Luhansko Narodnos Respublikos (rusiškai: narodnaja - liaudies) tarybos pirmininkas važinėja gelda, kurią atėmė iš žmogaus.
... Bent dviratį atimtų. Pamintų kelis šimtus kilometrų, kad išgaruotų kvailystės ir gobšumas iš galvos.

Kitas, o gal tas pat viršininkas anksčiau buvo sukčių banko MMM dalininku, ar vadovu. Tas bankas vogė indėlius ir žlugo.
Bankas iš Rusijos, ne Ukrainos. Gal ir viršininkas atėjo ne iš Ukrainos, o Rusijos. O gal bankas turėjo skyrių Ukrainoje.

Nacių Ukraina

VVP juos taip ir genocidu pravardžiuoja, nes jie neva nuolat šaudė į Donbasą.
Aną pats užgrobė su huliganais 2014 metų vasarį.
Rusijos žurnaliūgos rodydavo ne kaip šaudė, o save. Pasakojo iš už kampo. Žiūrovas iš pasakų ir griausmo įsivaizdavo kaip sviedinys skrieja ir byra namas.
Tikrovėje šaudė huliganai, atvirkščiai: iš užgrobto Donbaso į Ukrainos kariuomenę ir taikius gyventojus, kurių dar neužgrobė, laisvus.

Pats VVP ir jo huliganai yra naciai, nes grobia žemes pagal tariamą gyventojų tautybę: Rusų Moldavijoje, Ukrainoje; Osetinų Gruzijoje.
Kaip ir naciai, jie tik apsimeta neva jiems rūpi tautybė. Jiems svarbu tik plėšti, vergti. Tai rodo karas prieš Čečėeniją. Ten Rusų vargiai rastų. Ir dar nebuvo įgudę ieškoti tautinių dingsčių.

Ukraina nėra naciai. Atvirkščiai, jie laisvina bet kokios tautybės žemes nuo nacių Rusijos valdžios.

Išgalvota Ukraina

2022.02.22 VVP skelbė karą pasauliui.
Išgalvojo neva Ukrainą išgalvojo Leninas (nusikaltėlio tikras vardas Vladimir Iljič Uljanov).
- Ir kas?
Šalis yra ne kas ji kažkada buvo, o kas yra. Šalys nyksta ir atsiranda.

Pasak VVP gautųsi, neva nėra ir Lietuvos.
Juk sutartį pasirašė irgi Lenin.

Tuomet ir paties VVP sutartis galima skelbti išgalvotomis: nėra jokių Luhansko ir Donecko narodnų respublikų (rusiškai: narodnaja - liaudies). 2022.02.21 jis jas pripažino neteisėtai.

Didi Ukrainos šalis

Iš to karo Ukraina turi ir naudos. Žmonės mieliau priklausys nepriklausomai šaliai, kuri išdidžiai pasipriešino niekšams. Nors toje šalyje jie - skurdžiai ir kitom aplinkybėm jie jos nemėgtų. Bent kažką žmogus nori reikšti.
To nepakanka. Žmonės turi burtis į naują valdžią. Šiukštu išsivaikščioti. Kitaip jie mažai ką reikš. Juk ankstesnė nusikalstama valdžia daug kur liko.

Panašiu samprotavimu grindžia savo dydybę ir Rusijos valdžia ir dalis sugedusios liaudies. Niekšais jie vadina tuos, kurie išvijo niekšus Janukovič ir jo gaują iš Ukrainos valdžios. Susidėti su niekšu lengva. Netenka gelbėtis nuo jo keršto.
Sunku ir didinga yra priešintis niekšui. Rusijos liaudis bijo žūti. Ji mieliau atiduos savo vaikus Rusijos kariuomenei, kad jie žūtų.
Didžia Rusijos liaudis taptų, jei pasirinktų kur mirti. - Taip kaip renkasi didi Ukrainos liaudis: mirti prieš niekšus, o ne už.

Visoje Rusijos istorijoje buvo tik vienas valdovas, kuris buvo didis: Petras I. Jį taip ir vadina: Petras didysis.
Jis kariavo su užpuolikais. Su kitais siekė draugauti, mokintis iš jų. Draugavo net su užpuolikais. Ypač, kai susitaikė.
Nors, neaišku kas ką užpuolė. Švedai Rusiją, ar atvirkščiai. Juk Rusijos valdžia užgrobė Suomių žemę prie Nėvos upės, dalį Karelijos, Latvijos, Estiją.
Švedija žemes ne atidavė, o pardavė. Suomiją užkariavo, bet grąžino Švedijai.
Švedams talkino Ukrainos vadas Ivan Stepanovič Mazėpa. Anas ketino išlaisvinti Ukrainą nuo Rusijos valdžios. 1709 metais viliojo Švedus į Ukrainą. Žadėjo karių, ginklų, maisto. Bet Rusijos kareiviai spėjo pirmiau: sudegino jo sostinę ir užgrobė mantą. Vis tik, jis gebėjo Švedams atvesti 5000 karių. Bet Švedų kariauna atitruko nuo savo mantos. Todėl prie Poltavos juos sumušė Rusijos kariuomenė.
https://bbc.com/ukrainian/blog-history-russian-47624734
Poetas Baironas išgalvojo Mazėpos nuotykius, įskaitant meilės. Gyrė jį kaip laisvės kovotoją.
Poetas Puškinas barė Baironą už pramanus. Rašė savo poemą Poltavą. Bet irgi daug išgalvojo, kad vaizduoti Mazėpą išdaviku.
Mazėpą išdaviku skelbė tos pat bažnyčios, kurias jis statė. Gal caras Petras I spėjo pakeisti kunigus į paklusnius.
Kariauti baigė 1721 metais. Nuo tol Rusijos valdžia save vadino "imperija".
Petras I siuntė mokytis į vakarus daugybę rusų. Pats irgi važinėjosi. Vežėsi daug aukso. Mokėdavo mergoms už lytinius santykius. Pirkdavo šlamštą. Uliojo ir siautėjo.
Petras I pražudė tūkstančius baudžiauninkų, kai Suomių įlankos, Nėvos upės pelkėse statė Sankt Peterburgą (1703 metai). Vien Petro-Povilo tvirtovės statyboje mirė 100000 žmonių. Iki Petro I mirties Rusijos gyventojų kiekis sumenko ¼. 1718 metais jis įsakė per metus suskaičiuoti visus vyrus. Bet dvarininkai bijojo mokesčių. Todėl kai kurie slėpė net pusę vyrų. Petras I įsakė kareiviams surakinti skaičiuotojus. Kankinti kol neatsiųs skaičių Carui. - Nepadėjo. Tik po mirties 1725 metais suskaičiavo: 5 mln.. Nežinau ar skaičiavo užkariautas liaudis. Skaičiavo ne tiek mokesčiams, kiek žinoti kiek kareivių apgyvendinti namuose pas taikius gyventojus. Po karo su Švedija kariuomenė tapo nuolatinė. Reikėjo rasti kur gyventi. Iki tol taikos metu paleisdavo. Todėl skaičiais nepasitikėjo. Prieš apgyvendindami kareivius, tikrino gyventojų kiekį. Rado nuslėptus.
Liaudis ne tik žuvo karuose, statybose, o ir bėgo į kaimynų šalis. Bėgo ir į Lietuvą. Pavyzdys: sentikiai.
Užtat Petras I pradėjo šviesti Rusiją. Švietimas buvo Petro I didybė ir žymiausias, labiausiai gajus palikimas. - Ne karas. Ne rietenos. Ne pyktis. Ne kvailystės.
Petras I užstojo negrą: nupirko berniuką, Etiopą kelionėje. Jį krikštijo Vilniuje, bažnyčioje Pilies gatvėje. Girdėjau, neva ir sutuokė jį Vilniuje. Užaugino jį beveik kaip laisvą žmogų. Tą negrą vadiname "Arapu Petro didžiojo". Toks filmas buvo Tarybiniais laikais. Vardo daugelis nepamena: Hanibalas.
Arapas tapo didaus Rusų poeto Aleksandro Puškino seneliu. Matyt patvirkino kažkokią baltą moterį, gal Rusę. Leido jam ir tai.
Puškino giminės gyveno ir Vilniuje, Markučiuose. Ten yra Puškino muziejus. Nors daugelis jūsų jame nebuvo, kaip ir pats Puškinas. 2023 metais pervadino į Markučių dvaro muziejų. Gal tai paskatino Rusijos valdžios karas prieš Ukrainą.
1837 metais Puškiną nušovė bendradarbis karininkas iš neapykantos. Viena iš priežasčių: negro palikuonis, ir gal už pinigus.
Petras I žuvo 1725 metais per potvynį Sankt Peterburge. Kartu su kitais žmonėmis gelbėjo kažką. Mirė ne nuo senatvės, tingulio, ne soste. Vandeny peršalo, sirgo, mirė.
Po Petro I žūties, sekantys valdovai pešėsi dėl sosto, menkino švietimą, ėjo karu pas kaimynus, žiauriai slopindavo ir savo liaudies, ir užkariautų liaudžių maištus. Bet nepavyko atgręžti šalį visiškai.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) gali gelbėti kažką nebent televizoriuje.
Negrų jis neužstos. Rusijoje fašistai puldinėja, kankina, žudo negrus, aziatus. VVPnebaudžia. Atvirkščiai, jis juos skatina. Gal dalis jų dalyvauja valdiškoje tariamai visuomeninėje organizacijoje "Naši" ("našistai"). Bent dalis anos labiau panaši į smogikų burius. VVP juos mokina muštis.
Nuskęsti, ar bent peršalti už dorą žmogų jam negresia. Skandinti jam mieliau.

VVP perskaitė kad rašau, kad Petras I Arapą krikštijo užsienyje, Vilniuje. Jis mėgdžioja viską, kas didu: ir gėrį, ir blogį. - Ir Hitlerį ir Petrą I. Tad sumanė ir šį kartą mėgdžioti mane: 2014.12.04 pezėjo, neva kunigaikštis Vladimiras krikštijosi Kryme. Todėl Rusijos valdžiai Krymas neva yra šventovė, kaip žydams Jeruzalės kalva. Todėl VVP tą "šventovę" užgrobė ir suniokojo.
Vilniuje krikštijo Arapą pats caras Petras I. Todėl ir kalvotas Vilnius Rusijos valdžiai yra "šventovė"...
1655-ais metais jau buvo Vilniuje žiauri Maskolijos kariauna. Siaubė, degino, grobė, žudė, kankino... Po 6 metų išvijo juos...

Sirija
1967 metais Tarybų Sąjungos valdžia apgavo Sirijos valdžią, neva Izraelis telkia karius prie jų sienos. Sirų kariai atėjo į Sinajų. Todėl Izraelis pradėjo karą.
Tarybų Sąjunga nenorėjo karo. Jie tikėjosi tik sustabdyti Izraelį nuo nežinia ko ir kažin kaip kenkti Amerikai (JAV). Net jeigu karą pradėtų, jie tikėjosi laimėti. Bet pralaimėjo. Dar ir pradangino galybę ginklų, kuriuos Tarybanas davė Sirams.
Štai su tokių išdavikų pasekėjais "draugauja" Sirijos tariamas prezidentas, galvažudys Bašar Asad.

Nuo 2011 metų Bašar Asad kovoja su savo liaudimi už valdžią. Tručija ją nuodingomis dujomis, barsto statinėmis-bombomis.

2013 ir 2014 metais Rusijos valdžia visiškai pasitraukė iš Sirijos. Sakė, kad nereikia jokių ten karinių stovyklų (bazių) ir išvis nieko. Nes manė, kad Bašar Asad greitai baigsis.
2015 metais staiga įlindo atgal, kad nukreipti dėmesį nuo karo Ukrainoje ir "pradžiuginti" rusus "lengvomis" pergalėmis.

Rusijos karo laivai šaudė į Sirijos valdžios priešus ir paprastus gyventojus.
Kūrą pilėsi miestelyje Ceuta, Afrikoje, priešais Gibraltarą. Ispanijos valdžia neišvarė šitų žudikų. Sutiko svetingai. Nes jie mokėjo "krauju suteptais" pinigais. Dar ir jūreiviai išleisdavo po 400 €. - Nežinau ar vien vadai, ar ir eiliniai.
NATO barė Ispanus. Tie nepaisė. Ceuta kažkodėl nepriklauso NATO rūpesčiui.

Rusijos valdžia Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje lemtingai balsavo prieš pagalbą liaudžiai (vetavo). Tarsi, tegul dvėsta. Kad tik galvažudys Asad nedvėstų.
Dėl to karas užsitęsė. Abu priešai nusilpo.
Tuo pasinaudojo žiaurūs nusikaltėliai, tariami islamistai, kurie save vadina "Islamo valstybe". Mes vadiname "Daėš". Arabiškai tai reiškia: šlamštas, šlamštiniai. Taip atrodo jų tariamas tikėjimas. Iškraipė ir ištuštino jį.
Jie puolė abu priešus ir beginklius gyventojus. Be atodairos, neislamiškai "skerdė", prievartavo ir pavergė žmones. Puolė ir gretimas šalis: Iraką, Libaną, Turkiją.

2021.07.14 Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila rašė neva 2015 metais Irako kažkokios tarnybos sulaikė Izraelio seklių tarnybos Mossad generolą pas "Daėš". Neva anas atviravo, kad JAV ir sąjungininkai kūrė ir remia "Daėš". Tikslas: kovoti prieš Sirijos valdžią.
Zigmas sulaikymą kažkodėl siejo su tu metų baugintojų ("teroristų") žudynėmis Paryžiuje. Gal jis turėjo omeny tik kad sutapo laikas.
Jis Amerikonams pripaišė tikslą plėšti dujas per Siriją ir Turkiją į Europą.
Neva 2015 metais CŽV viešai patvirtino, kad kūrė "Daėš".
Neva kongreso narė Tulsi Gabbard kažkada rašė įstatymo pataisą drausti aniems šelpti pinigais ir ginklais baugintojų organizacijas.
Radau tik 1 panašų Rusų skelbimą, anglų kalba. Jį daugina neprisistatę, užsislaptinę internetai, neva pagal kažkokią Irano naujieną. Manau, visus nuorašus skleidžia Rusijos valdžios pramanų leidykla ("fabrika trollei").
Neva 2015 metų spalį Irako kariuomenė pagavo Izraelio kariuomenės pulkininką Yusi Oulen Shahak pas "Daėš".
- Ne generolą ir ne Mossad.
Neva 2012 metų rugpjūtį Pentagonas užslaptino raštą steigti valstybę, kuri paskui tapo "Daėš". Neva vėliau tą raštą privertė išslaptinti visuomeninė organizacija "Judicial Watch".
- Bet raštas ne kad naują valstybę atiduoti, ar kurti "Daėš". O kad Sirijos valdžios priešai jos nori ir ji gali atsirasti. "Daėš" irgi nori naujos valstybės. Bet tai nereiškia, kad Pentagonas ar CŽV juos kūrė.
Neva prezidentas Barakas Obama prieštaravo Rusijai, Kinijai ir Iranui, kad pirmiau reikia šalinti Bašar Asad, o tik paskui naikinti "Daėš".
- Nesąmonė. Barakas Obama nekariavo prieš Bašar Asad. Atvirkščiai. Rusija vengė kariauti prieš "Daėš". Paliko juos "vakarams", gaišinti. Jais vadino ir sukilėlius, Sirijos valdžios priešus, kovojo labiausiai prieš juos. Nes "vakarams" jų nemuš. O "Daėš" vis tiek muš. Gynė galvažudį Bašar Asad.
Neva 2014 gruodį laikraštis Jerusalem Post, Izraelyje skelbė Jungtinių tautų taikos palaikytojų (Disengagement Observer Force, UNDOF) pranešimą, kad nuo 2013 gegužės Golano aukštumose matė Izraelio karius su kariais iš "Daėš", Sirijos valdžios priešų, "al-Nusra Front" ("Al-Qaeda" padalinys). Taikos palaikytojai nuo 1974 metų budi Golano aukštumose, palei sieną tarp Sirijos ir Izraelio. Pranešimą gavo Jungtinių Tautų Saugumo Taryba.
Izraelis teisinosi neva tik gydė, tik taikius gyventojus. Bet Jungtinių tautų stebėtojai sakė, neva matė kaip Izraelio kariai perdavė "Daėš" kažkokias dėžes. Neva yra kažkur vieta, kur "Daėš" ir Izraelio kariai vaikšto per sieną.
Neva Izraelis kursto "Daėš" ir "al-Nusra Front" guiti Jungtines tautasGolano aukštumų, pulti, grobti jų ginklus.
Neva 2013 metais mažai žinoma naftos įmonė "Genie Energy" iš Newark, New Jersey, JAV, su dukterine įmone iš Izraelio, "Afek Oil & Gas" ėjo į Golano aukštumas gauti naftos.
Neva "Genie Energy" tarptautinių patarėjų valdyboje sėdi Dick Cheney - buvęs CŽV vadovas.
Izraelis neteisėtai užgrobė Golaną 1967 metais ir laiko, neatiduoda kažkam. Dingstis: neva ten nėra Sirų valdžios. Nežinau ar dalis užgrobtos žemės priklauso ir Sirams.
Rask tu ir pranešk man įrodymus, ką rašė Zigmas Vaišvila, neva JAV kūrė "Daėš".

2019.01.12 Izraelio kariuomenės vadas Gadi Eisenkot pripažino Britų laikraščiui Sunday Times, kad tiekė ginklus Sirijos valdžios priešams. Bet tai ne "Daėš".
Atvirkščiai. Tikslas buvo trukdyti įsigalėti Iranui ir "Daėš".
Žemiau rašau, kad "Daėš" talkino Turkai. Bet ir tai ne valdžia, o atskiri valdžios žmonės. Užtat, "Daėš" talkino Rusijos ir Sirijos valdžios. O "Daėš" talkino jiems žudyti valdžios priešus.

Sirijos liaudį puolė ir Iranas. 2016.04.18 Irano užsienio ministras, berods Rafzani pezėjo, neva užsieniečiai neturi įsakinėti kas turi valdyti šalį. O patys vis siuntė užsienio kovotojusIrano, Libano, Afganistano, kad gintų galvažudį Bašar Asad.

2015.09.30 Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) lėktuvai bombardavo tariamos, nebesamos Sirijos valdžios ir Asado priešininkus. - Kovotojus Latamna mieste. Beginklius gyventojus Tarbisa mieste. Abu miestai yra netoli miesto Homs, Sirijos viduryje. Ten irgi bombardavo. Nužudė 36 žmonių mieste Homs, 16 žmonių kitur. - Beginklius. Įskaitant 3 vaikus, 2 moteris. Nei vieno kovotojo.
Melavo neva puola "Daėš" ("Islamo valstybę"). Nors jie buvo už 230 kilometrų. Bijojo jų. Todėl puolė tuos, kurie kovoja su jais. Žinojo, kad kitos šalys vis tiek nugalės tariamus islamistus. Tad ir paliko joms tą darbą. O patys tinginiavo. Žinojo, kad Asado priešininkų niekas kitas nepuls. Todėl gynė jį, o ne žmoniją, žmoniškumą.

VVP ir jo tarnai melavo, neva jie gina ne Bašar Asad. Neva tik talkina jam kovoti prieš "Daėš" ("Islamo valstybę"). Neva jis vienintelis gali. Tariasi su juo, nes neva nėra su kuo kitu tartis. Neva nėra kitos valdžios.
Nors Sirija jau senai subyrėjo į atskiras valstybes. Kiekvienoje yra valdžia bent kažkokia.

2015.10.01 sekančią dieną pabombardavo truputį ir "Daėš" ("Islamo valstybę") mieste Palmira, kad atsižymėti ir tame kare, kad vaizduoti gerą tikslą.
Tuo pat metu vėl bombardavo sukilėlius. Nužudė vieną jų vadą. 2015.12.25 prie Damasko 10 raketų nužudė Zahran Aluš ir keletą kitų vadų, nors būtent jie iš tų vietų išvarė "Daėš" ("Islamo valstybę"). Kažkas kaltino, kad jis išpažįsta kraštutinį Islamą.
Taip stengiasi kad nebūtų su kuo kitu tartis.
Iki 2015.10.22 supleškino iki pamatų keletą miestų, kurie priklausė sukilėliams.

2016.02.15 Itlib srityje VVP per 2 kartus užbarstė 4 raketomis 30 vietų ligoninę. Ją valdė organizacija "Gydytojai be sienų". Jie ir liko be sienų. 7 žmones žuvo. 11 dingo. 40000 liko be gydytojų.

VVP ne kariauja. Jis paprasčiausiai užbarsto ir užlaisto viską bombomis, nesirenka taikinių. "Nušluoja" nuo žemės paviršiaus. Daro naujus griuvėsių miestus, kaip Grozną Čečėnijoje. Lėktuvas paprasčiausiai atveria dureles ir pila "šiukšles".
Pats įkūnija arabišką pavadinimą "Daėš": šlamštas, šlamštiniai. Tuo dar ir prisideda, talkina "Daėš".

Žmonės prašė ginklų prieš lėktuvus. Kad "varnos" neskraidytų po daržus ir nesiaubtų. Nei JAV, nei Europa jų nedalino. Ir patys vengė šaudyti į "šiukšliavežius". Išdavė.
Negali kas nori eiti pakariauti kada ir kur nori. Jei VVP šaudo Sirijoje kur nori, tada reikia šaudyti ir į jį. Juk ir kiti tuomet gali kariauti, kur užsigeidžia. Reikia jį išvaryti.

Rusija ir Sirijos Bašar Asad ne tik vengia bombarduoti "Daėš" ("Islamo valstybę")... Jie su jais derina kaip bombarduoti gyvenamus namus, Asado priešininkus. Už tai "Daėš" dar gina (dengia) juos nuo vakarų lėktuvų, kurie juos bombardavo (gal naftovežius).
Jie rodė neva subombarduotas naftos įmones. Bet paaiškėjo, kad tai - nuotekų valymo įrenginiai, grudų saugyklos...

Bašar Asad reikalingas Rusijos valdžiai kaip nusikaltimų bendrininkas. Jis ir toliau pirks ginklus. Tam išnaudos savo liaudį. Kitaip elgtis negali, nes - silpnas. Jo gentis yra mažuma. Neišsilaikytų be svetimos pagalbos. Todėl vykdo bet ką, ko tik Rusijos valdžia beužsigeistų.

2015 lapkritį galvažudžiai iš "Daėš" ("Islamo valstybės") susprogdino lėktuvą, kuris skrido iš Egipto į Rusijos miestą Sankt-Peterburgą.
Egipto oro uosto darbuotojai nuolat ėmė kyšius už tai, kad deda ir netikrina krovinius į lėktuvus. Gal ėmė ir iš pašaliečių, kurie nebuvo keleiviais.
1 kg trotilo nuplėšė uodegą. Lėktuvas smigo beveik stačiai 400 km/val. greičiu. Nežinau, ar išsijungė varikliai.
Žmonės su juo, bei atskirai krito iš 9 kilometrų aukščio. Žuvo visi apie 200 žmonių.
Jei VVP pultų ne Bašar Asado priešininkus, o tik "Daėšą" ("Islamo valstybę"), gal jis tiek juos sužalotų, kad jie negalėtų sprogdinti nieko, arba bent ne Rusijos.
Tai ir byloja, kad jo tikslas buvo būtent pražudyti Rusus ir rėkti, kad juos muša.

2015.11.24 Turkų karinis lėktuvas šovė raketą į Rusijos lėktuvą-bombonešį. Tas sugedo, ėmė kristi, degė trumpai, užgeso, rėžėsi į žemę, sprogo. Kažkas tai nufilmavo. Matėme, kad iššoko 2 parašiutai. Paskui lygtai vienas iš jų subliūško ir krito. Gal nuo žemės sušaudė. Turkmėnai sukilėliai pirma neigė, kad sušaudė vieną Rusų lakūną. Sakė, neva tokį rado. Paskui lyg prisipažino.
Antrą lakūną atskrido gelbėti putlus malūnsparnis. Kai nutūpė, jį pašovė sukilėliai ir nušovė vieną jo lakūną.
Tas VVP lėktuvas ne ilsėtis skrido. Jis bombardavo sukilėlius. Įskrido į Turkiją. Ta dingstimi jį numušė.
VVP apkaltino Turkiją, neva ana perka naftą iš nusikaltėlių "Daėš" ("Islamo valstybės"). Nesakė, ar tą naftą jis ir bombardavo tenai.

VVP iškarto uždraudė viską pirkti iš Turkijos. Melavo, neva rado visokias ligas jų maiste.
Jis apkaltino Turkus, kad tie perka naftą iš "Daėš" ("Islamo valstybės"). Parodė sunkvežimių vilkstinių nuotrauką. Paaiškėjo, kad sunkvėžimiai priklauso Turkijos Kurdams, kurie gyvena šiaurėje, o ne pietuose prie Sirijos. Jie tikrai vežioja naftą. Bet - savo, vietinę, ne iš Sirijos.
Naftą"Daėš" perka vietos gyventojai, Rusija, Sirija (ir Bašar Asad, ir jo priešininkai sukilėliai) ir Turkijos prezidento Erduano Erdogano šeima. Jai priklauso laivybos įmonė ir keletas uostų Viduržemio jūros rytiniame krante, įskaitant Libaną. Iš ten jie plūkdo tą naftą net į Japoniją, net Europos laivais.
Turkijos prezidentas yra diktatorius. Jis stengiasi islamizuoti šalį smarkiau.

Turkų prekybos vietą prie VVP užpakalio nuolankiai suskubo užimti Indusai. Jie nupirko net 5 atomines elektrines...
Jie visaip gyrė "patikimą" Rusiją... Kol ta kurio nors nenušovė.

2016.06.27 Turkų diktatorius Erdoganas atsiprašė VVP už bombonešį. Laišką jis suraitė tyčia painiai, kad galėtų sakyti, neva neatsiprašė. Bet esmė - tokia. Taip jis gelbėja ne vien prekybą. Jam svarbiau įtikti Rusijos valdžiai, kad ta paskui nusileistų kuo nors dėl Kurdų, kurie gali sukurti atskirą valstybę Sirijos dalyje. Kurdus remia Rusijos valdžia. Jie gyvena bei kartais kovoja ir Turkijoje.
2016.06.29 VVP atšaukė visus draudimus prekiauti ir važinėti į Turkiją riogsoti ant pliažų.
Kažin, ar išdidūs Turkai benorės grįžti į Rusiją. ... Nebent tvirkinti mergas.

2016 metų vasarį vis bandydavo įvykti taikos derybos apie Siriją. VVP į jas bruko sau palankius tariamus "sukilėlius". Tikrieji sukilėliai irgi kažko reikalavo. JAV visai neskubėjo jiems talkinti. Paklusniai sakė, neva dabar ne laikas apie tai kalbėti.
Kažkuris žinovas, gal Siras užsienyje, apie tai šmaikštavo: matyt trauktis turi ne Asad, o tauta.

2016.03.14 VVP tariamai atšaukė savo kariusSirijos. Kažkoks jo tarnautojas aiškino, neva Rusija negali amžinai kariauti Artimųjų Rytų painiavoje. Nors jie nesipainiojo. Jie rasdavo tik Bašar Asado priešininkus, sukilėlius, o ne "Daėšą" ("Islamo valstybę"). Mėtė bombas tik jiems.
Tai ir buvo jo tikslas. VVP paskelbė, kad traukiasi, nes pasiekė tikslą. Su sukilėliais kovoti nebegalima dėl tariamų paliaubų. O su "Daėš" kovoti tikslo nėra.
Dabar yra paliaubos. Jos negalioja tiktai "Daėš". Bet VVP neketina jiems mėtyti bombas. Tai daro tik kiti. Štai kodėl jis traukiasi: jam nebėraveikti.
Pasitraukė ne visi kariai. Jie pamažu tebekovojo su sukilėliais. VVP grasino sukilėliams nauju karu, jei jie laužys paliaubas. Nors jis jau tebekariavo. Tik mažiau. Vertė juos laužyti paliaubas.
Paskui vėl smarkiai mėtė bombas, griovė namus, vandens, elektros tiekimą, ligonines.

... Niekur VVP neišėjo...

2016.10.04 VVP pastatė Sirijoje raketas S300. Jos turi numušti raketas iš laivų, lėktuvų, balistines.
Gal jis taip saugosi nuo vakarų, jei tie staigiai uždraustų skraidyti virš Sirijos ir numušinėtų Rusijos purvinus karo lėktuvus.

2016.09.04 Turkų diktatorius Erdoganas gyrėsi, neva jis užtikrino visą sieną su Sirija ir išvalė kažkokį Sirijos plotą nuo kažko. Nutylėjo nuo ko ir kaip giliai jis įsiveržė ten ir kodėl sustojo. Veržtis pradėjo rugpjūčio gale. Kovojo prieš Sirijos Kurdus. Vargu ar kovojo prieš "Daėš". Bijo jų. Nebijo kovoti tik su savo, nors ir ne labai taikiais gyventojais Kurdais ir su užsienio Kurdais.

2016.09.06 galvažudys Bašar Asad mėtė nuodingo chloro bombas ant miesto Alepo. Jis taip daro dažnai. Chloro jam kažkodėl neuždraudė, padarė išimtį iš cheminių ginklų. Gal paliko dezinfekcijai.
Gryno chloro beveik niekas nenaudoja bakterijas žudyti. Tai būtų ir neįmanoma, nes tai - dujos. Naudoja jo mažiau veiklius junginius, tirpalus.
Tik vandenį chloruoja dujomis. Bet labai nedaug. Gal vietoj chloro įmanoma kažką kitą naudoti.
Nežinau ar kas bandė prižiūrėti kaip Sirija naudoja chlorą. Gal tai neįmanoma. Tada jį turėtų uždrausti.

Kažkada Rusijos sukčiai valdininkai davė vogtų pinigų Sirų cheminių ginklų gamyklai.

2016.09.19 VVP bombardavo Jungtinių Tautų sunkvežimių virtinę, kuri vežė pagalbą daiktais ir maistu. Sunaikino 14 iš 40 sunkvežimių. Paskui melavo, neva tai darė ne jie ir ne Bašar Asad.

2018.02.05 kažkas Maasrano mieste, Idlib srityje, numušė Rusijos lėktuvą už tai, kad šiukšlino bombomis šalimais, mieste pavadinimu Sarakeb. Numušė gal nuo peties laidoma raketa. Lakūnas iššoko. Jį nušovė.
Parsidavėliai Rusijos televizorius ėmė jį liaupsinti, neva jis gynė Rusiją nuo pasaulio "teroristų". Rodė jo tėvus, daugiabutį namą, mokyklą priešais, privertė išsipliurpti mokytojus. Tylėjo, kad jis gynė žudiką Bašar Asadą, žudiko VVPo draugą.
Neišgelbėjo to niekšo lakūno jokia raketa S300, kurią pastatė jį saugoti.
Sukilėliai paskelbė, kad tai padarė jie. Anksčiau ši sukilėlių dalis bendrininkavo su "Al-Qaeda". Nuo 2016 metų stengiasi nuo praeities atsiriboti ir vienyti Bašar Asado priešus. Kažkurį laiką vadinosi "al-Nusra Front". Paskui skyrėsi ir jungėsi kažkuo, persivadino.
Rusijos lėktuvai keršijo.

2018.02.05 Bašar Asado galvažudžiai irgi keršijo: iš malunsparnio numetė chloro dujas Sarakeb mieste, Idlibo srityje.
Prieš savaitę mėtė chlorą Rytų Gutoje. Tai Damasko priemiestis.
Visur kitur jie bei Rusijos lėktuvai šiukšlino ir paprastais sprogmenim. Ypač juos dalina ligoninėms, ir turgums.

2018.02.07 Bašar Asad pasiuntė lėktuvą, valdomą radijo bangomis ("bepilotį"), kurį vėl gavo iš Irano šnipinėti Izraelį. Izraelio kariai jį numušė ir patys nuskrido į Siriją pašaudyti. Šaudė ir į ginklų sandėlius Jamraya vietovėje. Tai toks Damasko priemiestis, dar žinomas kaip Barzeh ir Dummar sritys. Ten Bašar Asad tebegamina cheminius ginklus. Prisidengia mokslu. Nuodus deda ne vien į bombas, o ir į didelio nuotolio raketas, sviedinius. Bašar Asad mėtė chlorą jau 6 kartus per pastarą mėnesį.
2018.02.10 Bašar Asado kariai numušė Izraelio lėktuvą kažkuo. Jis nukrito Izraelyje. Abu 2 lakūnai išgyveno. 1 jų sunkiai sužeidė.
Po to Izraelio lėktuvai dar visą dieną šaudė ir barstė bombas Sirijoje.
Izraelis stengiasi sutrukdyti Iranui vežti raketas į Libaną, kovotojams iš Hezbollah, gaminti jas Sirijoje ir Libane, steigti Sirijoje kareivių stovyklas ("bazes"). Irano valdžia remia Hezbollah ir Bašar Asado gaują vien dėl to, kad anie yra Šiitai. Tai tokia Islamo tikėjimo atmaina. Irano valdžia irgi yra Šiitai. Jei jie būtų Sunitai, remtų anuos. Šiitai amžinai mušasi su Sunitais.

Keista, kad jei radome, ar įtariame nuodus Jamraya (Barzeh ir Dummar) ir Han-Šahon (Šayrad; miniu žemiau) vietovėse, kodėl nereikalaujamenaikinti, kaip darėm 2013 metais? Ir kodėl nevykdome grasinimų už tai, kad Bašar Asad nuo 2013 metų neišduoda savo nuodų?
Kiek pamenu, grasinome sunaikinti jo kariauną, o gal ir patį nuversti. Nors, tada jau jo priešai ir patys sugebėtų jį nuversti.

2019.10.09 Turkų diktatoriaus Erdogano kariauna įsiveržė į šiaurės Siriją. - Kad išžudyti Kurdų kareivius. Erdoganas pravardžiavo juos teroristais.
Turkai bailiai tupėjo už sienos, kol Kurdai, su pagalba ir ginklais iš JAV, išvarė ir išgaudė tikrus teroristus "Daėš".
Turkai perspėjo JAV kariuomenę, kad puls. Ta paslaugiai pasitraukė ne iš visų Kurdų žemių, o tik iš 30 km ruožo, kurį Turkai nori užvaldyti. JAV išdavė Kurdus.
Dabar Turkai užpuolė ne Bašar Asado, ar VVPo galvažudžius, kad saugoti kaimynus nuo skerdynių, o vienintelius, kurie prieš anuos kovoja. Stengiasi paversti kaimynus "avių banda", kad neliktų kas gebėtų save valdyti patys.
Belaisviai "Daėš" gali pasinaudoti sumaištimi, pabėgti ir vėl kariauti... prieš visus, įskaitant Turkus.
2019.10.14 kelios dešimtys "Daėš" tikrai pabėgo. Dauguma - moterys, vaikai (kovotojų, galvažudžių išperos).
2019.10.14 Kurdai susitarė su Bašar Asado galvažudžiais (kariuomene), kad jie ateitų į keletą miestų tariamai ginti. Bet keista, kad jie neina prie Turkų, kad nekariauti. Eina į pašalinius miestus. Kariauti jie vengia, nes gali pralaimėti, o dar įtraukti Rusijos karius.
Kurdu sąjunga nenorom su Bašaru Asadu nestebina. Aukščiau rašau, kad Kurdus remia Rusijos valdžia. - O reiškia ir Bašar Asad.
2019.10.15 Kurdai atsikovojo kažkiek žemių iš Laisvos Sirijos Kariuomenės (Free Syria Army). Kovojo naktį, nes dieną trukdo lėktuvai. Anuos remia Turkija. Anie kovoja prieš Bašar Asadą. Bet dabar puolė ne jį, o Kurdus. - Irgi Asado šiokius tokius priešus. Tuo apsunkino savo pačių kovą prieš Asadą.

Turkų diktatoriaus Erdogano kariauna pašovė daug Bašar Asado šarvuočių.
2020.03.05 privertė jį pasirašyti paliaubas.

2023.02.06 Turkijoje ir Sirijoje drebėjo žemė 7,5 balo. Kai kurie miestai sugriuvo pilnai.
Bašar Asado valdžia 3 dienas neleido gelbėtojųTurkijos į šiaurės vakarų Siriją.
Gelbėtojai vargiai lankė ir Sirijos sritis, kurias saugo Turkija.
Daug žmonių liko palaidoti gyvi namuose.
Turkijos Žemės pluta yra tarp kitų 2 plutų. Anos ją spaudžia. Todėl Turkijos pluta sprūsta į vakarus. Kad sprausti, reikia daugiau jėgos, negu stumti. Tokia pluta dreba smarkiau, slenka toliau, negu kitos. Ši sprūdo 5 metrus.

JAV nebevengia pulti Asado

2017.04.04 Bašar Asado galvažudžiai sukilėlių kaime Han-Šahon, Itlibo srityje mėtė nuodingas nervams dujas Zariną. Jos 1000 kartų nuodingesnės už Cianidą. Žiauriai numarino 87 žmones, įskaitant vaikus. Aukos tuo metu miegojo.
VVPo galvažudys ir Iranas teisino Asadą, neva nuodai yra ne jo, o pačių sukilėlių, arba "Daėš"; neva jis susprogdino nuodų sandelį ir dirbtuves sprogmenis gaminti.
2017.04.07 JAV numetė 59 raketas "Tomahawk" ant lėktuvų dalinio ("bazės") Šayrad, iš kurio skrido tie nuodai 2 lėktuvais. Jis yra 25 km į pietų rytus nuo miesto Homs. Kai nuodus krovė, ten buvo ir Rusijos kariai. Nežinome, ar jie žinojo ką šeimininkai krauna.
Atkeršijo ne vien už nuodus, o ir už ankstesnius žiaurumus, pavyzdžiui, ištisinį Alepo bombardavimą, apsiaustį.
Raketos visai sugriovė lėktuvų dalinį, 20 lėktuvų (viso Asadas turėjo 100), sulaužė keletą aplinkinių namų, nužudė 6 kareivius ir sužalojo kažkiek. Kai kuriems nutraukė piktas rankas. Nužudė 9 taikius gyventojus. Ne visos gal pataikė kur reikėjo. O gal sprogimo banga pasiekė kaimynus.
Ištvirkęs prezidentas Donald Trump anksčiau žadėjo niekada neįspėti priešų. Bet kažkas įspėjo. Prieš kelias valandas žurnalistai pranešė, kad raketos skris. Tikėtina, kad kalčiausi galvažudžiai pasislėpė. Rankas nutraukė tik mažiems vykdytojams.
JAV kariuomenė vis tik perspėjo ir Rusijos kariuomenę, pagal sutartį, kurios tikslas išvengti susirėmimų, kai kovoja prieš vieną priešą "Daėš". Bet ta sutartis neturėtų galioti kovai prieš Sirijos žmones ir sukilėlius.
JAV taikė raketas tik į techniką. Kad jos nepanaudotų nuodus skleisti. Pačių nuodų nesprogdino, kad nesklįstų.
Žmonių irgi vengė... Net piktų kareivių.
VVPo galvažudžiai pažadėjo Bašar Asadui įrengti oro gynybą, kad jis galėtų ir toliau mėtyti bombų "kilimus", nuodus.

2017.06.18 Bašar Asado galvažudžiai prie Rakkos miesto užpuolė kažką, kas kariauja prieš "Daėš". Sužeidė juos ir išvijo iš kažkokių plotų. Dar pašaudė kažkuo, kulkomis, ar raketomis, ar pabarstė bombas į juos iš lėktuvo.
JAVnumušė. - Gynė sąjungininkus. Nežinau ar mušė ir žemėje tuos kas anuos užpuolė.
2017.06.20 numušė lėktuvą, valdomą radijo bangomis ("bepilotį"). Jį Bašar Asadui davė galvažudžiai Irano valdžia.

2018.02.07 Bašar Asad užpuolė, berods iš oro, savo priešų vadus.
Tuo metu ten aniems talkino patarėjai iš JAV.
Todėl JAV kariuomenė numetė raketas ar bombas ant Asado karių. Anų nužudė 100. Kartu žuvo apie 200 rusų karių iš tariamai nevaldiškos samdinių įmonės "Wagner". Ta pati įmonė 2016 metais išvarė "Daėš" iš Palmiros ir už tai gavo po blizgutį ("medalį"). Nors, pagal Rusijos įstatymą, nevaldiškai kariauti ir lakstyti su ginklais yra nusikaltimas.
JAV kariai ir lėktuvai nužudė juos, nes žadėjo nekariauti tik su Rusijos kariais. O Rusijos valdžia skelbia, neva šitų samdinių Sirijoje nėra.
Bašar Asadui pulti priešų vadų vietą reikėjo, kad pereiti Efrato upę ir užgrobti naftos telkinius, kad iš pinigų už naftą mokėti VVPo gaujai.
2018.04.13 Jekaterinburge iš namo 5 aukšto pro langą iškrito Maksim Borodin.nužudė už tai, kad rašė apie šių neteisėtų karių žūtį, o gal ir apie ankstesnę jų veiklą. Jis rašė ir apie blogą valdžią.

JAV baigė galvažudžių nebaudžiamumą. Dabar į juos šaudo nebe pliurpalais. Bent tiek yra naudos iš sukto statybininko, ištvirkusio, šlykštaus mergų grabaliotojo, naujo prezidento Donald Trump.
Jis vengia tik pirmas pulti ir sunaikinti visą Bašar Asado techniką, kad neturėtų kuo žudyti.

2018.04.08 Bašar Asado galvažudžiai sostinės Damasko sukilėlių priemiestyje Duma mėtė nuodingas dujas statinėse iš malūnsparnių. Žuvo 70 žmonių.
2018.04.09 kažkas numetė kažkiek raketų ant Bašar Asado karo lėktuvų dalinio (stoties, "bazės") srityje Homs.
Bašar Asad bandė patraukti lėktuvus nuo JAV raketų. Tikėtina, kad tuo pasinaudojo Izraelis ir numetė savo raketas ant jų.

Per visą pilietinį karą sprogmenimis ir įprastais, šaunamais ginklais Bašar Asado galvažudžiai nužudė 500000 žmonių.
Nuodais: 3000.
Tad, nuodų "nauda" yra palyginti nedidelė.
Jiems nuodų reikia, kad švariai išvalyti šalį nuo nepalankių žmonių, o kitus bauginti. Nuodai dažniausiai yra sunkesni už orą. Jie teka žemyn ir patenka į slėptuves po namais. Slėptuvių nepavyksta sprogdinti. Užtat pavyksta nuodyti.
Kita vertus, 3000 "priešų" mažiau yra daug. Net jeigu tai seniai, moterys ar vaikai, galvažudžiams jie yra priešai. Nes iš vaikų gali išaugti priešai. O visos kitos aukos tam gali talkinti. Juk visuomenė yra gyva visa, o ne vien vyrai mušeikos. Be kitų žmonių mušeikos išmirtų patys. Netektų jų žudyti.

2018.04.09 rytų Guta ir Duma pasidavė. Gal jau ir nebeliko ką ginti. Jokia tai Bašar Asado galvažudžių pergalė. Skerdikai paprasčiausiai viską užtvindė sprogmenimis ir sugriovė. Nieko nesistengė išsaugoti.

2018.04.14 ryte JAV, Prancūzija ir Britanija numetė 105 raketas 3 vietose Sirijoje. Jie griovė nuodų mokslų namus ir dar kažką.
Žuvo 20 piktų Sirijos kariškių.
Galvažudžiai gyrėsi neva numušė 15 raketų. Bet šaudytojai sakė, kad nenumušė nei vienos.
Nederėjo tiek delsti. Jie turėjo kelis metus pasirengti, rinktis taikinius, galvoti kaip kuo mažiau sužaloti gyventojų.
Derėjo naikinti ne vien kas dabar susiję su nuodais, o visus lėktuvus ir pabūklus. Nes juos pritaikys nuodams paskui. Arba iš jų šaudys į gyventojus paprastais sprogmenimis gausiai, užvers sprogmenimis žiauriai.

2018.04.30 kažkas numetė raketas ant keleto karo lėktuvų dalinių (stočių, "bazių"). Tikėtina, kad tai darė Izraelis. Žuvo 26 galvažudžiai iš Irano.
2018.05.10 Iraniečiai apšaudė iš Sirijos raketomis "Grad" Golano aukštumas Israelyje.
Israelis numušė daugumą, o gal visas raketas. Tada nuskrido į Siriją ir apšaudė 70 vietų. Sunaikino viską ten. Žuvo 23 galvažudžiai iš Irano.

2018.12.26 Jungtiniai Arabų Emiratai atvėrė pasiuntinybę Damaske. - Laižo padus galvažudžiui prezidentui Bašarui Asadui. Išdavė sukilėlius ir jo aukas.

Pagalba Ukrainai ir Gruzijai
Lietuva stengiasi neužstoti Ukrainos.

Viso šito nedarome. Tik pagalbą buičiai siunčiame į Ukrainą. Ir tą - per vėlai, tik nuo 2014 metų rugsėjo. Krašto Apsaugos ministerija surinko 6 tonas iš Lietuvos gyventojų.
Gelbėjo blogai: jie nesistengė rinkti pirmiausia, kas pagaminta, ar perpardavinėta Ukrainoje.
Atsisakė vežti šalmus ir neperšaunamas liemenes, kurias kažkaip surinko gyventojai. Atsikalbinėjo, neva skrydis užrašytas kaip žmoniška ("humanitarinė") pagalba, o ne karinė. Ir neva šie daiktai skatins kariauti Ukrainą, kvies ("provokuos") kariauti Rusiją.
Niekas netrūkdė jiems užrašyti, ar perrašyti skrydį kaip mišrią pagalbą. Karas jau vyksta. Reikia nuo jo gelbėti. Tam vien sausainių nepakaks.
Jeigu Rusija užpultų Lietuvą, mums ministerija irgi atsisakytų dalinti ginklus, kad nekviesti Rusijos karių.

2015.02.06 Vokietijos pirmininkė (kanclėrė) Angela Merkel pezėjo, neva ginklų teikti nereikia, nes neva tai gali įtraukti į karą Rusiją dar labiau. Bet Rusijos valdžia puola būtent tuos, kas neturi ginklų. Gal Merkel ketina vietoj ginklų Ukrainai teikti Rusijai Šrioderius.
Dar ji, kartu su Prancuzijos prezidentu Francua Alandu siūlė išplėsti huliganų valdas.
Kažkas siūlė žadėti Rusijos valdžiai nepriimti Ukrainos į NATO.
- Kad tik įvyktų paliaubos. Nors huliganai, samdiniai, Rusijos kariauna dar nepaisė nei vienų paliaubų.
Tuo pat metu JAV jau svarstė ginklus duoti, o 2015.02.06 neigė bet kokias Ukrainos žemių dalybas.

Kažkada "Siemens energy" pardavė turbinas Krymo šiluminei elektrinei. Pažeidė draudimą parduoti Rusijai.

2023.02.15 Baltarusijos žurnalistai susekė sunkvežimį, kuris krovėsi karbamido trąšas gamykloje Gardino mieste (Grodno).
Anos dalį valdo Lietuvoje, gal ir kitur, draudžiama gamykla "Belarus kalij". Nežinau ar draustų Gardino gamyklą, jei nevaldytų.
Klastojo neva parduoda kita, tarpinė įmonė.
Jie sustabdė sunkvežimį ant sienos, Lietuvos pusėje.
Atvažiavo policajai reikalavo praleisti. Neva krovinio raštai teisingi. Nesvarbu, kad mato blogą krovinį, klastą.
Atvažiavo kažkokie viršininkai.
Tik tada teisingi raštai tapo neteisingais. Sunkvežimį berods grąžino į Baltarusiją. Vairuotojų nesulaikė.
Prokurorai pradėjo baudžiamąją bylą kaip kažkas vengia draudimų ("sankcijų") Baltarusijos valdžiai. Nesakė kas. Nebaus muitininkų už tai, kad dykinėja, kliaujasi klastotais raštais, nebūtomis tarpininkų įmonėmis. Nesidomi ar jos tikros. Nedraudžia vežti trąšas iš tos gamyklos, arba visai iš Baltarusijos. - Visiems tarpininkams. Kitaip draudimas beprasmis.
dėka, trąšų gamykla Grodno parduoda ne mažiau, o daugiau. Papildomų pinigų negaili. Už juos diegia naują įrangą.
Gamykla geba rungti kitas pasaulyje, nes dujas duoda pigiai Rusijos valdžia.
Maitina Baltarusijos diktatorių, galvažudį Aleksandr Lukašenka.
Neteisėtų tarpininkų įmonė yra Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose.
Anksčiau ją iškilmingai lankė susisiekimo ministras Marius Skuodis...

2017 metais JAV davė Ukrainos kariuomenei raketas tankus šaudyti. - Panašias į granatų svaidykles. Bet jas laiko tik pratybų laukuose (poligonuose). Jei Rusijos valdžios samdiniai pultų tankais, užtruktų laiko nuvežti jas į mūšio laukus.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-rusteika.-kai-pelnas-yra-700-proc.-pinigai-krauju-nekvepia
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
2017 metais Lenkų žurnalistai rado įmonę Doncoaltrade. Ji parduoda Lenkijoje antracito anglį iš užgrobtų Ukrainos žemių.
Pelnas yra 6 kartus nuo užgrobtos kasyklos kainos. Didžiąją jo dalį pasiima I. Plotnickis, užgrobtos Luhansko srities vadovas.
Įmonės dalininkas Roman Ziukov yra buvusio Ukrainos Anglies pramonės ir energetikos viceministro sūnelis.
Pagrindinis dalininkas Oleksandr Melnyčuk anksčiau buvo Lenkijos energetikos viceministru. Draugauja su kažkokiais Julijos Timošenko draugais.
Kai žurnalistai ėmė domėtis, Ukrainos teisingumo ministerija tyliai panaikino tos įmonės pripažinimą iš valdžios. Manau, kad nestabdė prekybos.

2021 metais Rusijos valdžia tyčia brangino dujas, kad sukrauti pinigų atsargą prieš atvirą karą.
2022 metais pajamos už naftą ir dujas padidėjo 1⁄3, nes brango. Parduoda mažiau o pinigų gauna daugiau.
Talkino Lietuvos ir Europos valdžios: laiku neužpildė saugyklų.
180 €/MWh. Ankstesnių 5 metų vidurkis: 17 €/MWh.
2022.01.26 AB "Vilniaus šilumos tinklai" pirko dujas neRusijos, o iš skystų dujų stoties.
Skatino ne busimo atviro karo baimė, o 11 kartų brangesnė kaina. Pirko didelį kiekį, ilgam laikui. Taip sustabdė brangimą.
O tariamai gavosi dar ir pagalba prieš karą, nes tariamai atsisakė Rusijos.
Anksčiau pirko mažais kiekiais, nes neva draudė įstatymas, ar taisyklė. Energetikos ministerijapakeitė. 2022.01.08 įsigaliojo.
335000 MWh sudaro pusę. Kitą pusę žada pirkti irgi ten.
Parduoda kažkodėl ne Stotis, o tarpininkai, valdiški sukčiai "Ignitis".
AB "Vilniaus šilumos tinklai" degina dujų daugiausia Lietuvoje: 70%.
Kai šildyti baigia pavasarį, karštam vandeniui pakanka biologinio kuro.
Tyli kur jį perka. Gal vis dar Baltarusijoje ir Rusijoje.
Tyli kokią dalį dujų anksčiau pirkoRusijos valdžios.
Tyli ar dujos, net ir skystos, vis tiek ateina iš Rusijos valdžios. Ar stoties įrangos savininkai vis tiek yra Rusijos valdžia. - Bent dalies. (Pasaka ten pat.)
Kai klausi, noriai giriasi, neva dar prieš atvirą karą nusprendė pirkti kitur.
Bet kai klausi ar tikrai kitur, vaizduoja kvailius. Neva nesupranta. Kliedi ko neklausei. Vengia atsakyti. Reiškia, tebešeria abi piktas valdžias: Rusijos ir Baltarusijos.

2021 metais pirkoRusijos dujų daugiau negu 2020 metais:

Kinija 3,64×
Lietuva 3×
Turkija 2×
Vengrija 45,8%
Vokietija 1⁄3
Lenkija 18,5%
Prancūzija 17%
Italija 14%
Baltarusija 13%
Mažiau:
Estija 78%
Latvija 48%
Olandija 7%
Austrija 3%

2022 metais Lietuvos valdžia skelbė neva visa šalis, gal jokia įmonė ar žmogus, neperka dujų, naftos, elektros iš Rusijos.
- Meluoja. Elektra pateko į LietuvąRusijos per Latviją.
Tada valdžia suvertė kaltę Latvijai. Bet nestabdė elektros iš Rusijos. Nieko nebaudė.

2022 metais Lietuva pirkoRusijos skystų dujų, pagamintų iš naftos 8½ karto daugiau, negu 2021 metais. 72000 tonų.
Gabena traukiniais, sunkiais vežimais. Ne vamzdynais.
Naudoja balionuose: geldoms, šildyti miestus, namus, maistą.
Perka nevaldiškos įmonės.
Tai didžioji dalisįveža šios rūšies. Turėtų visai nepirkti.
Nepainiok su gamtinėmis dujomis. Anų gal neperka iš Rusijos. Anos irgi būna skystos.

Yra gandas, kad laikraštis "The Telegraph" skelbė, kad po 2014 metų karo pradžios, 10 Europos Sąjungos šalių pažeidė draudimą tiekti ginklus Rusijos valdžiai. Pardavė už 350 mln. €. Vokietija ir Prancūzija - 273 mln. €.
Nežinau ar baudė ką. Tikrink tu ir pranešk man.

2022.02.22 Rusijos valdžia puolė Ukrainą jau atvirai.
VVP skelbė karą pasauliui, kad nesikištų.

JAV tuoj kažką uždraudė.
Zigmas Vaišvila sako, neva Amerika vis tiek perka trąšas, o Rusijos naftą per Kaspijo jūros įmonę.
2022.03.02 prezidentas Joe Biden žadėjo atimti Rusijos valdžios tarnų ("oligarchų") turtus, nes vogė iš liaudies.
4 laivus atėmė Vokietija, Prancūzija, Italija ("jachtas").
2022.03.09 Joe Biden draudė pirkti naftąRusijos. Tai 8% nuo viso kiekio Amerikoje.
Rusija parduoda 40% mažiau naftos. Siūlo nuolaidas po 16-25$ už statinę... Net kai nafta brangsta pasaulyje. Pinigus skolinti, kad pirkti atsisako net Kinijos bankai, nes bijo draudimųAmerikos. Gal ir sąžinę turi. O VVP taip tikėjosi Kiniečių paramos.

Britai uždraudė 3 Rusijos valdžios turčius, sulaikėpinigus. Uždraudė 5 bankus.

Portugalija uždraudė vos 1 Rusijos valdžios talkininko banko sąskaitą. Joje buvo vos 242 €. - Vos 1didelio draudžiamų talkininkų sąrašo.

Ukrainiečiai rankomis gamina žvakes Ukrainos frontui. Gal ir taikiems gyventojams.
Geradariai perka jiems naujas maisto skardines. Naudotų negeba tiek rinkti. Į vidų stato kartoną, kaip dagtį. Pila parafiną.
Skardines priima Vilniuje: Druskio 11 ir Naugarduko 79. Naugarduko 79 namo nėra. Artimiausi yra 59 ir 91. Valdininkai "pavogė" 15 namų. Gal rasi 97 name. Pranešk man.
Gal priims ir pilnas žvakes.
Patark jiems parafiną su dagtimi dovanoti atskirai nuo skardinių.
Kai žvakė išdega, skarda tampa šiukšle. Gali dėti naują parafiną.
Mažiau skardos vežti lengviau.

Pinigų šalpą Ukrainai renka telefonais:

Buvęs Lietuvos Telekomas (Telia) už paramą Ukrainai skaičiuoja Pridėtinės vertės mokestį (PVM, 21%). Atiduoda Lietuvos valstybei. Tai reiškia, kad ima pelną.
- Apgaudinėja. Tai ne parama. Tai paramos verslas.
Kai skambini telefonu, žada remti 5€. Tikrovėje ima:
Valstybė: 0,87€ PVM;
telefono įmonė Telia: 4,13€;
parama Ukrainai: nesako kiek.
Paramos gavėjas irgi nutyli, kad tai ne parama. Nesako ir tikslo. Davėjas jo nepamena. Girdi tik Ukrainą. O kam - ne.

http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20220401.htm
Tai skelbiau. Tik po to valdininkai pagaliau rūpinosi.
2022.04.25 Lietuvos vyriausybė naikino PVM šalpai daiktais. Neaišku ar visai, ar tik karo aukoms.
Nebaudė valdininkų, kurie nutylėjo, kad senai tai nurodė Europos Sąjunga ("direktyva"). Nederėjo laukti kol Andriukas ragins.
Nutylėjo, kad už paramą pinigais, telefoną mokestį ėmė neteisėtai.
PVM netaikomas pinigų paslaugoms.
Mokėjimų Įstatymo §9 3d. draudžia ryšių įmonei, ar bankui imti pinigus iš perlaidų. Jei nori pelno, mokesčių, privalo juos skelbti viešai, ir rodyti mokėtojui, gavėjui. Imti atskirai, tik jei visi sutinka.
Nusikaltėliai Lietuvos Bankas panašiai dangsto įmokų už pragyvenimą grobstymą. - Įskaitant toms pačioms telefonų įmonėms. Bendrininkauja bankams.
Dabar dangsto šalpos grobstytojus.

Boeing, Airbus, gal ir kiti keleivinių lėktuvų gamintojai draudė atsargines dalis.
Kinija draudė nežinau kieno dalis. - Gal tų pačių gamintojų. Gal bijo nebegauti patys, jei parduotų į Rusiją. O gal sąžinę turi.
Negelbės Rusijos gamybos "Suhoi super jet". Jo dalių 70% vežė iš užsienio. Nebegali.
Rusijos lėktuvų valdyba paprasčiausiai pratęsė nusidėvinčių lėktuvų galiojimą ½ metų. Tai pavojinga. Kiek suprantu, pratęsė laiką po kurio keičia dalis. Lėktuvų dalis įprastai keičia po laiko, o ne kai genda.

Kinija prašė laukti kol Kinijoje baigsis Olimpinės žaidynės, pulti Ukrainą po jų.
Po savaitės, o gal tuoj, Kinija draudė pažymas įmonėms, kurios perkaRusijos. Pažyma užtikrindavo, kad turi pinigų. Gal ir kad mokės.
Pirkti tebegali, nedraudė. Bet pardavėjas iš Rusijos bijos negauti pinigų.

Rusijos kareivis skundėsi viršininkui, kad neperšaunama liemenė - klastotė. Tas atsakė būti tvirtam ir pabėgo.
Gal liemenė iš Kinijos. Tuomet, neverta drausti savanaudiškiems Kiniečiams tiekti Rusijai ginklus...

2022.03.02 Europos Komisija uždraudė 7 Rusijos bankams naudoti pranešimus apie mokėjimus "SWIFT". O turėjo drausti visiems 300. Taip ilgai delsė, nes pasirinkimas per didelis. Atrodytų iš tokio kieko greitai rastų mažiausiai kenktų Rusijos valdžiai...
Nors, ta įstaiga Belgijoje, Europoje, ją naudoja dauguma pasaulio bankų.
Nedraudė Sberbank ir Gazprombank, kad toliau pirkti naftą, dujas, šerti karą.
Tik 6 iš tų 7 bankų yra tikri bankai. 1 - yra vystymo įstaiga.
Jie tesudaro 25% Rusijos bankų. Bet Komisija dievagojasi, neva "čiupinės" 80%. Nes kartu kažką kitą draus ir tiems 2 naftos bankams.
Matyt, jie turi omeny, kad draudžia skolintis Europos Sąjungoje, gauti Euro banknotus. Sąskaitose, kompiuteriuose Eurai yra, o banknotų nebus.
Rusijos Centriniam bankui draudžia naudoti užsienio pinigų atsargas ("valiutos rezervą"), kad negalėtų pirkti ir palaikyti rublį. Europos Sąjunga laiko tik ½ atsargų. Kitą pusę Rusija naudoti galės. Nežinau kas ją laiko ir kokiam laikui pakaks.
Rusijos valdžia reikalavo už dujas ir naftą mokėti rubliais. Komisija ir kai kurios šalys pabambėjo, kad laužo sutartis. Bet sutiko. O 20 Europos Sąjungos šalių pakluso: atidarė sąskaitas rubliais Gazprombank.

http://www.riigikogu.ee/en/press-releases/the-riigikogu-adopted-a-communication-regarding-russias-aggression-against-ukraine
2022.03.14 Estija pagaliau reikalavo, kad:
"Jungtinų tautų" šalys kardytų Rusijos lėktuvus Ukrainoje;
pasaulio šalys draustų pirkti viskąRusijos ir Baltarusijos;
Europos Sąjunga ir NATO skelbtų kėslą priimti nare Ukrainą.
Tikriausiai, reikalauja iš "Jungtinų tautų" šalių, o ne Organizacijos, nes žino, kad Saugumo taryboje šį reikalą vis tiek draus ("vetuos") kaltininkų Rusijos valdžia.
Kažkodėl nereikalauja išvaryti juos iš Tarybos.

Bet tuo pat metu Estija žada atsisakyti tik 1⁄3 naftos ar dujųRusijos, tik 2022 metų pabaigoje.

http://lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_t=280311
(Atsargiai ten. Nusikaltėlių Seimo puslapis naudoja programas iš "Google" ir slapta verčia tavo naršyklę jungtis ten. Tas tave seka.
Jie nurodo į filmus "Tau vamzdžio galas" ("YouTube"). Anas irgi priklauso "Google".
Programos nukreipia ir į "Snukių knygą" ("Facebook"). Anie irgi slopina valdžios priešus. 2021 metais anų buvusi darbuotoja atskleidė, kad anie tyčia pririša vartotojus prie savęs, kad gauti kuo daugiau pinigų. Tyčia žaloja sąmonę. Skatina pliurpti niekus. Smarkesnius pliurpalus skleidžia smarkiau. Verčia mergas krimstis, kad gražiai atrodyti. Iškreipia rinkimus pliurpalais.
Stebėtojų gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
)
2022.03.17 Lietuvos nusikaltėliai Seimas pagaliau reikalavo, kad:
"Jungtinų tautų organizacija" kardytų Rusijos lėktuvus Ukrainoje;
kol tą darys, kažkurie demokratinių valstybių parlamentai užtikrintų bent saugų kelią pabėgėliams, ir dangų jiems bei atominėms elektrinėms, atliekoms;
ragintų vyriausybes labiau drausti pirkti, ar veikti iš Rusijos ir Baltarusijos;
kažkurios demokratinės valstybės tiektų ginklus, ypač oro gynybą;
draustų skristi pas save taikiems lėktuvams ir laivamsRusijos;
Europos Sąjungos valstybės draustų bet ką veikti tiems kas talkina apeiti draudimus (matomai Rusijai ir Baltarusijai);
Europos Sąjungos valstybės ir parlamentų nariai kuo labiau politiškai remtų Ukrainą, skubiai priimtų Ukrainą į Sąjungą.
Matyt, niekam neteikė to reikalavimo. Jokio atgarsio.

Bet vos prieš dieną elgėsi atvirkščiai.
2022.03.16 NATO vadovas Jens Stoltenberg sakė, kad visų šalių narių gynybos ministrai atsisakė kardyti lėktuvus ("neskraidymo erdvę"). Reiškia - ir Arvydas Anušauskas (Konservatorius). Apgavo. - Bailiai.
Nusikaltėliai Seimas apsimetė nežiną. Nebaudė jo.

2022.03.17 Europos Sąjunga pajungė Ukrainą prie elektros tinklo. Gal padarė nepriklausomą nuo Rusijos ir Baltarusijos elektros. Nežinau ar Rusija dabar galės vogti Europos elektrą užgrobtos Ukrainos dalies.
Pralenkė Lietuvą.
Ukrainą ir Lietuvą ketino jungti prie Europos tik 2023 metais.

2022.03.23 Ukrainos prezidentas Vladimir Zelenskij maldavo pasaulio proletarus vienytis, reikalauti kad visos valdžios užstotų karu, šelptų ginklų.
2022.03.24 Vilniuje liaudis tikrai susirinko 4000. Bet vietoj to ragino Ukrainą laikytis. Užjautė. Iš valdžios nereikalavo nieko.

2022.04.29 Lenkija skelbė, kad prieš kelias dienas Ukrainai davė 200 tankų. - Tobulinti T72. Geresni, negu ką turi Ukraina. Nežinau ar tai tie patys 100, kurios Lenkija pametė.

Ten rašau, kad įprastai ginklų vežimus skelbia po veiksmo, kad priešas nežinotųnaikinti.

Mūsų pinigai žudo, žiauriai

Turėtume liautis pirkti dujas ir naftąRusijos, kol jie liausis kariauti. Pašalti žiemą būtų geriau negu karas.
Lengviausia atsisakyti naftos. Prekeiviai nesako kuris benzinas iš Rusijos. Tad liaukis išvis važinėti geldomobiliu. Važinėk dviračiu. Bus nauda tau, gamtai, Rusijai ir Ukrainai.

Rusijos valdininkai atsisako pirkti maistą iš Lietuvos už paramą Ukrainai. Tad maisto perteklių atiduokite Ukrainos kariuomenei. Jai jo prireiks kare su Rusijos valdininkų ir chuliganų kariuomene.

Rusijos žmonių yra ir kvailų. Čia galite pasijuokti iš pokalbio prie prekių stalo:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/edgaras-ruhtinas.-o-kur-zuvis.
Viena klausia: kodėl Rusai turi dvėsti iš bado? Kodėl ne kapitalistai? Kitas viltingai atsako: kai Rusijos valdžia laimės karą, niekas neturės ko ėsti.
Apie 1992 metus Rusai tikrai dvėstų iš bado, nes vogė valdiškas įmones, negebėjo verslo, kariavo su nykstančios Tarybų Sąjungos taikiais gyventojais. Juos gelbėjo tie patys kapitalistai: šelpė maistomilijardą dolerių. - Tie, kurių Rusijos valdžia dabar nekenčia.

Europos Sąjunga ėmė taikyti "sankcijas": uždraudė tik dalies Rusijos valdiškų įmonių ir žmonių veiklą. Bijo atsisakyti naftos, dujų.

VVP atkeršijo: uždraudė įvežti nevaldišką maistą iš šalių, kurios taiko "sankcijas" Rusijai. Ragina skatinti vietos gamintojus. Bet nebus kam tai vykdyti. Tam tektų grįžti į laukus Krasnodaro dykaduoniams. Bet anie nedirbs, nepramaitins Rusijos. Jie įprato šaudyti, muštis. Dalis jų tai darė ir namie (tariami Kazokai). Kiti tai pradėjo Ukrainoje.

2015 metų rugpjūtį VVP savo vikšrais ir pečiuje sunaikino apie 700 tonų sūrio, vištų, dešrų ir kitokio uždrausto, maistingo maisto.
Jį iš Europos kažkas vežė per Rusiją į Aziją, neva pro šalį, kiaurai (tranzitu). O iš ten - atgal į Rusiją, nes ten sienų nesaugo. Tą maistą pagavo gal parduotuvėse.
Rusija, o gal ir visa buvusi Tarybų Sąjunga nuo karo su Fašistais laikų laiko maistą šventu. Ypač skaudi, mirtina, alkana buvo Leningrado apsiaustis (blokada). Trupinys - gyvybė. Maistas - sunkus darbas. Žmonės valgydavo lavonus, ypač naujus (šviežius), kas ka tik krito, ar žuvo nuo sviedinio. Paskui patys krisdavo į upę ir juos kramtė žuvys. Gal kiti jas žvejojo ir valgė. O gal neturėjo jėgų...
Rusai dedasi tiktai tiek maisto, kiek suvalgo. Kiek jiems įdeda, tiek suvalgo. Nepalieka. Geriau suvalgyti, negu išmesti. Jei jiems prikrauna perdaug, grąžina dalį, kol nepradėjo valgyti. Negadina. Apsivalgyti ir iškakoti perteklių - galima.
Su maistu žaisti (ne į burną), spardyti, jį išmesti, naikinti, o ypač trypti - šventvagystė.
Duona turi ypatingą reikšmę, nes apsiaustyje ji buvo pagrindinis maistas. Taip ją vadina iki šiol. Menkiausia nepagarba jai yra šventvagystė.

Bet to bado Tarybų Sąjungos švietimas nedarė maisto šventumo pavyzdžiais. Tai pradėjo tik nuo karo su Fašistais.

Nesuprantu kaip VVP rado traktorių, kuris sutiko traiškyti sūrius ir vištas. Vargiai kas sutiktų. O tuos, kurie sutiko, liaudis turėtų sudraskyti. Nebent nežino, arba bijo.
Vieną traktorių, kuris traiškė sūrius, kažkas paklausė ką jis galvoja apie tokį įsakymą. Jis atsakė: Tą, kuris tai sugalvojo reiktų... - jis stabtelėjo, pamąstė kokį padoresnį žodį parinkti - griežtai nubausti.
Nors bijojo nevykdyti įsakymo, net jis nedrįso jį girti.

VVP pagrasino uždrausti skristi lėktuvams virš Rusijos. Tai - nebaisu. Netgi saugiau. Juk Rusų kariai, kurie nusikaltėliai, be jokios graužaties, gali pašauti bet kurį žmogų, lėktuvą, traukinį ne tik virš savęs, bet ir užsienyje.

Rusija galėtų išsiversti be pasaulio prekybos ir tuo pačiu pakelti ekonomiką. Bet tai tėra gražus noras. Jis įmanomas tik teoriškai. Kad jo pasiekti, reikia keisti visą visuomenę, visą šalį. Tai pradėti reikia nuo švietimo. Jo išdavos nutiks po ilgo laiko ir neaišku kokios. Dar reikia keisti valdžią, naikinti korupciją, suteikti laisvę žmonėms, žurnaliugoms. Tai reiškia: įsteigti demokratiją. O ji išvarytų VVPą.
Kad pasipriešinti draudimams ("sankcijoms") Rusijos valdžia turėtų atlikti tai, prieš ką ji kovoja. Ji to nedarys.

2017 metais atsirasdavo rusai, kurie džiaugėsi draudimais. Neva atsirado daugiau vietinių gaminių. Nesakė kokių.
Tai reiškia, kad nesame Rusų priešai. Darome jiems gerą. Reikia dar daugiau uždrausti viską pirkti iš jų. O jie tada uždraus pirkti iš mūsų. Taip skatins savo ūkį. Kai jis pagerės, žmonės taps savarankiški, išdrąsės.
Tik Rusijos valdžia to bijo. Todėl neleis. Trukdo ūkiui. Žlugdo gerus. Skatina "savus".

2000 metais Rusijos vyriausybė, kol soste sėdėjo tas pats VVP, užsakė programą (ketinimus). Joje kažkas užrašė tikslą Nr. 4: "ekonomikos diversifikacija". (lietuviškai - ūkį įvairinti). Tas tikslas Nr. 4 yra iki šiol... Neatliko. Nors turėjo jam daug ilgų metų.

Drausti pirkti dera tik su tikslu.
Vakarų tikslas: ne žlugdyti Rusiją, o neduoti pinigų užpuolikams, žudynėms. Tik jį blogai aiškina: neva pats suvaržymas vers valdišką turtuolį apsigalvoti. Ne suvaržymas, o pinigų stygius jį stabdytų. Apsigalvoti gal jis neketina.
Rusijos tikslas: kerštas. Naudingo tikslo nėra.

Jis ne tuo pačiu atsako, o būtent keršija bet kam, kas pakliuva. Draudžia įvežti ne valdišką, o bet ką kitą. Jis vengia uždrausti valdininkus. Nes nusikaltėliai valdininkai - vieningi. Jie tik vaizduoja, neva pešasi. Kartais tikrai pešasi, bet tikrai ne dėl demokratijos. Jie vėliau pas jį bėga tarnauti. Pavyzdžiui, buvęs Vokiečių ministrų pirmininkas Šrioderis. Gal ir pačiam Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) kada teks bėgti iš Rusijos pas kažkurį vakarų valdininką.

Turkija džiugiai puolė užpildyti savimi, ką Rusija atsisako pirkti iš Europos ir JAV.
Bet jie gali tiekti vos 10% reikiamo vištų kiekio. Tektų patiems badauti, viską atiduoti Rusijai perdėm smarkiai, staigiai išplėsti gamybą ir žlugti. Tik maža dalis verslininkų išpamptų. Turkus vos prieš kelis metus ištiko paukščių maras (gripas). Jie išpjovė daug vištų. Rusija tuo metu uždraudė pirkti iš Turkijos. Neliko to ūkio. Nuskurdo ir išsikėlė daug žmonių, kurie jas augino.
Po to Rusijai beliktų numušti ir Turkijos lėktuvą, kad neskraidytų čia visokie perkarę "juodukai", kaip Rusijoje huliganai vadina Azijiečius...
Nieko baisaus. Pasipiktins ir pamirš. Kaip kad pamiršo, kaip 18 amžiuje Rusija užgrobė KrymąTurkijos.

Vos po pusės metų, 2015 metų sausį žlugo 40% Turkijos žemės ūkio. Pirma jie džiaugėsi didžiuliu papildomu uždarbiu Rusijoje. Puolė vykdyti. Bet naujų pajėgumų nėra.
Todėl namuose maisto kainos pakilo.
Į Rusiją daug įvežti nepavykdavo.
Sukti Rusijos valdininkai išgalvodavo priežasčių, kodėl neįsileisti apelsinų: neva rado kažkokių pavojingų Viduržemio jūros muselių lervų. Tekdavo pasienyje apelsinus išmesti, arba dalinti vargšams ir grįžti.
Kas sugebėdavo kažką įvežti, gaudavo rublius, o tie iškarto atpigdavo dėl draudimų. Dažnai nieko negaudavo, nes Rusijos pirkėjai delsdavo mokėti, kad nebankrutuotų patys.
Ką gaudavo tą išmušdavo sukti Rusijos policininkai. Pagaudavo, kankindavo, kol sumokės išpirką.

2015.11.24 Turkai numušė Rusų lėktuvą-bombonešį už tai, kad tas bombardavo sukilėlius, galvažudžio Sirijos prezidento Bašar Asad priešininkus ir skraidė po Turkiją.
VVP iškarto uždraudė viską pirkti iš Turkijos. Melavo, neva rado visokias ligas jų maiste.

Karinės pagalbos Rusija prašė iš Irano. Susitarė su jais kartu pratinti kareivius, kad paskui Rusijos kariai galėtų "turistauti" ir po Iraną, kad jį užgrobti.
Gal parduos Iranui ir patrankas, ar raketas prieš lėktuvus. Kad juos galėtų numušinėti ir Irano huliganai. Nors gal - neverta. Juk gali numušti ir Rusijos valdžios lėktuvą.
2010 metais Rusija tas šaudykles parduoti atsisakė, nes Jungtinės Tautos uždraudė Iraną ginkluoti dėl to, kad Irano bepročiai gamina atominę bombą vietoj atominės elektrinės.
Bet dabar pinigų Rusijai reikia smarkiau (grobstyti). Todėl parduos motiną Rusiją kaip taikinį.
Gal paduotų ir Šiaurės Korejai. Bet ana pati maistą įsiveža už tarptautinę pagalbą. - Skurdžiai.
Iranas pinigų gauna bent už pistacijų riešutus. Gaila, kad iš augintojų pinigus atimą atomo ir šaudyklių "himeroms". Kitaip jie galėtų daugiau riešutų auginti. O mes juos taip maloniai daugiau gliaudytume ir terštume...

2016 metais maisto kainos Rusijoje pakilo tiek, kad Novosibirske žmonės jau pieno pirko 3 kartus mažiau. Tą aš dar galiu pakęsti. Vaikai lėčiau augs. Dantys visiems byres daugiau. Liesės.
Uogienę ("džemą") jie skiedžia vandeniu, kad nereikėtų pirkti sulčių. To jau perdaug... Tai jau šventvagystė. Uogienė yra nieliečiama. Ji - tiršta, vientisa, saldi košė. O ne skystas vanduo, kuris ištirpsta tarp pirštų.
Tikrai yra toks teisėtas būdas skiesti uogienę verdančių vandeniu: savotiška arbata. Gali tokių arbatų gerti neribotą kiekį, kol spintoje yra pilnų uogienės sloikų. Bet jie skiedžia, kad taupyti. Jie turi vos 1 sloiką ir jį ištęsia gal per kelis mėnesius. Jie nežino kada gaus sekantį sloiką. Žmogus be uogienės yra žiauru.
Vien už tai, kad pasikėsino į viso maisto motiną, žmogaus variklio kūrą uogienę, VVP turi amžinai gerti vandenį kol nusprogs.

2016.08.25 Kinija leido vežti pieno gaminius iš Lietuvos. Pienas Kinijoje buvo nuodingas. Nusikaltėliai gamintojai jį skiedė baltos spalvos chemija. Jie bandė vežti pieną iš Naujos Zelandijos. Bet ir ten kažkoks užkratas nutiko.
Kinai pardavinės Rusams savo nuodingą pieną, o gerą pieną veš iš Lietuvos.
Pirmieji veš AB "Kelmės pieninė" ("Vilkyškių"). Kaip tik 2015 metais jie įdiegė į savo pieno plastikinį butelį po dangčių kamštį, dar ir su rankenėle. - Baltą, plokščią, apskritą, platų. Antras kamštis - vientisas su kaklelio plastiku. Jį reikia atplėšti ir mesti ant žemės. Baltą lengva pastebėti ir pakelti... Todėl ši šiukšlė staigiai nusėjo visus miestus. Nemaniau, kad tiek daug žmonių maukia pieną tiesiog gatvėje.
Dabar tie kamščiai nusės ir Kiniją. Balta spalva atspindės Saulę, mažins visuotiną atšilimą. Kinų daug. Gal jie išgelbės Žemę. Tereikia ją pakloti šiukšlėmis.

2018 metais, o gal ir anksčiau, Rusijos valdžia parašė įstatymą nuolat dovanoti valdiškus pinigus ("kompensuoti") turtuoliamsnuostolius dėl užsienio draudimų pirkti ar dirbti su jų įmonėmis. Tie turtuoliai yra susiję su nusikaltėlių Rusijos valdžia. Už tai juos ir uždraudė. O valdžia vis labiau juos su savim sieja.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) kankina, žagina kalinius. Iškrypėlis.
Irkutsko kalėjime dirba iškrypėliai, sadistai. Jie įgudo ("specializacija") kankinti ir prievartauti.
Jiems neteisėtai siunčia nepaklusnius kalinius iš visos Rusijos. - Laikinai. Po to grąžina.
Sadistas kiša kaliniui į užpakalį lazdą, butelį, ranką (vaizduoja neva ieško "debilniko"). Reta auka drįsta apie tai kalbėti, skųsti. Sadistai tai žino ir naudojasi. Net kai paskundžia, valdžia dangsto juos. Kažkodėl galvoja neva nepaklius jiems patys.

Tokių ypatingos paskirties kalėjimų daug.

2012 metais kažkas skelbė, kad Rusijos kalėjimų prižiūrėtojai kankina kalinius.
Valdžia išvarė iš darbo ne kaltus, o kas pražiopsojo, išleido įrodymus.
Susirinko ir nutarė perduoti kalėjimus FSB (KGB) ir GRU. Dabar abi įstaigos vadovauja, arba turi vietininkus.
Jiems pavedė kankinti, ne savo rankomis, o parsidavusių kalinių. Skyrė įgudusių kankintojų kalėjimus. Aniems laikinai perveda aukas doroti.

2021 metų rugsėjį buvęs kalinys Sėrgėj Savėljėv davė visuomeninei organizacijai "Gulagų nėt" filmus kaip kaliniai, apsimestiniai tarnautojai, tariami gydytojai, ištisos ligoninės, žagina šluotų kotais, savo pimpėmis ir kitaip kankina kalinius.
Jis yra kompiuterių žinovas. Kalėjimas jam siūlė rinktis: tarnauti kompiuterius, arba patį kankins.
Kalėjimo valdžia skyrė slaptą kompiuterį, kurio nėra apskaitoje. Jame saugojo kankintojų filmus, kad slapta atsiskaityti viršininkams.
Jis pavogė ataskaitas ir išsinešė, kai išėjo į laisvę.
Pradžioje jis davė filmus iš svetimų kalėjimų, kad valdžia nesuprastų, kas išdavė. Matyt, keletas kalėjimų siuntė ataskaitas į 1 jo kompiuterį.
Gal valdžia slapta pasiklauso interneto ryšį "Gulagų nėt".
Valdžia pas jį atėjo ir sakė, kad žino, kad išdavė jis. Net jeigu išvažiuos į gimtąją Baltarusiją, jį lengvai išduos. Pasodins. Kaliniai išmes iš 2 aukšto. Žudys. Privertė pasirašyti, kad sutinka tarnauti valdžiai toliau.
Jis prašė "Gulagų nėt" gelbėti pabėgti į tikrą užsienį: Europos sąjungą. Pabėgo.

http://gulagu-net.ru
(Tas puslapis naudoja programas iš "Google" ir slapta verčia tavo naršyklę jungtis ten. Jų elektroninis paštas irgi Google (Gmail). Google tave seka.
Jie nurodo į filmus "Tau vamzdžio galas" ("YouTube"). Anas irgi priklauso "Google".
Skelbimus nurodo į "Snukių knygą" ("Facebook"). Anie irgi slopina valdžios priešus. 2021 metais anų buvusi darbuotoja atskleidė, kad anie tyčia pririša vartotojus prie savęs, kad gauti kuo daugiau pinigų. Tyčia žaloja sąmonę. Skatina pliurpti niekus. Smarkesnius pliurpalus skleidžia smarkiau. Verčia mergas krimstis, kad gražiai atrodyti. Iškreipia rinkimus pliurpalais.
Atsargiai ten.
)
Ten nerasi mano pasakos. Rasi tik iškrypėlių nuotraukas.

Kai šitą paskelbė, valdžia "išvarė" 11 smulkiausių kankintojų. Užsakovų "nelietė". Kažkokį Domirą Ėmbaėvą paslėpė kažkokiame Universitete. Vaizduoja "prikomandiruotą" iš kažkur. Ten jis šnipinėja ir tikriausiai žagina studentus. Kitus panašiai "išvarė", manau.
2021.11.25 VVP išvarė ilsėtis Bausmių vykdymo tarnybos viršininką Aleksandrą Kalašnikovą. Anas buvo FSB (KGB) statytinis. Vadovauti Tarnybai skyrė buvusį Vidaus reikalų ministro pavaduotoją. Tarnyba pavaldi Teisingumo ministerijai. Bet vadovą skyrė ne iš jos.
Suėmė 2 kaltus viršininkus iš Saratovo tuberkuliozės ligoninės, kuri priklauso Tarnybai.

2021.12.23 žurnaliūgė Ksenija Sopčak klausė VVP ar tikrina, kad didina pareigų laipsnį, aukština krėslą iškrypėliams, sadistams. Įvardino 1 kalėjimo viršininką.
VVP atsakė neva "lytinius" šluotų kotus išrado ne jo gauja, o "Vakarai". Nutylėjo tą viršininką.
- Reiškia Rusijos valdžia vykdo "Vakarų" įsakymus. O pats juos bara ir sodina tariamus vakarų tarnus.

2022.02.22 Rusijos valdžia puolė Ukrainą atvirai.
Ukrainiečiai sumušė. Žuvo 100000 Rusijos karių.
2022.09.21 VVP pašaukė į kariuomenę 300000 piliečių. Kiekį skelbė. Bet nerašė. Tik be pagrindo vadino: "daline mobilizacija". - Jokia dalinė. Nes nerašė ir dalies. Gali šaukti nors ir visus. Slapta ketino: 1,2 mln..
Bet 1,2 mln. vyrų pabėgo į užsienį. Palikdavo geldas prie sienos.
Tada VVP neteisėtai paėmė į kariuomenę kalinius. Skyrė juos tariamai nevaldiškai, neteisėtai samdinių įmonei "Wagner".
Paėmė ir kalėjimų žagintojus, kankintojus. Ir kuriuos jau teisė.
Kalinio, ar prižiūrėtojo Abaėvo, o gal aukščiau minėto Ėmbaėvo, teismas sustojo. Nes nebebuvo kaltinamojo. Valdžia vengia grąžinti jį į teismą.
Daug iškrypėlių taip pasislėpė nuo teismo. Juos dar karo didvyriais skelbs.

Lietuvos policija irgi naudoja nusikaltėlius puldinėti valdžios priešus.
Kankinti irgi veža įgudusiems, tariamiems gydytojams: į psichiatrines ligonines.
Tai irgi laimina prezidentės Dalia Grybauskaitė (KGBisto duktė), Gitanas Nausėda.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) užpuolė ir grobia kosmosą
2018.09.07 Prancūzų valdžia paskelbė, kad Rusijos kosminiai Žemės palydovai priartėjo prie jų karinių palydovų ir sekė ryšį. Ryšis - koduotas. Tad, nežinau, ar pavyko jį suprasti.

Pagal kosmoso sutartį bet koks karas ir jo įranga kosmose yra uždraustas. Šnipinėjimas (duomenų vagystė) irgi yra karas, prievarta. Iš žemės šnipinėti kosmosą galima. O kosmose - ne.
Duomenis vogti negalima niekur.
Tikriausiai visos šalys šnipinėja Žemę iš kosmoso. Bet jos bent nepriartėja.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) užpuolė ir grobia kates ir šunis
Dėl Soči Olimpinių žaidynių, Krymo ir Ukrainos išseko Rusijos iždas.
Todėl VVP priims įstatymą apmokestinti namines kates ir šunis po 1000 rublių berods per mėnesį. O benames išžudyti.
Šuo - geriausias žmogaus draugas - kaip visuomet pagelbės jam pinigais, savo kailiu, kad iš jų gamintų ne kepures, ne mėsainius, ne muilą, o sprogmenis.
Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) grobia Rusijos žmones
2019 metais Rusijos valdžia pasodino bei nubaudė porą ar daugiau žmonių, kurie pastūmė, ar metė tuščią plastikinį butelį į policajų. Kartais policajus prisipažindavo, kad jam neskaudėjo ir nepyksta. Bet vis tiek sodino.
VVP teisinosi: Šiandien pastūmė... - Nieko... Butelį... - Nieko... Rytoj akmenį... Paskui daugiau... Reikia griežtai bausti, neapsleisti.
Pritariu: Šiandien VVP savo jureivius skandina po vandeniu laive Kursk... Savo žmones į kalėjimus... 2 kartus užgrobė Krymą... Rytų Ukrainą... Siriją... Už butelį... - Nieko... Rytoj už plauką atominę bombą numes ant dorų, ar nedorų žmonių...
Reikia griežtai bausti jo valdžios gaują, neapsleisti.

2014.12.30 jo teismas nuteisė jo priešininką Alėksėj Navalnyj 3½ metų lygtinai.
Jo brolį Oleg Navalnyj pasodino 3½ metų. - Pagrobė. Paleido 2018.06.29. Tyčia paliko Alėksėjų tariamoje laisvėje, o giminę pasodino, kad su juo sukiršinti, o sau turėti įkaitą. Oleg nedalyvavo politikoje, darė tik verslą.
Jį apvagino. Nors vagystę neigė pati tariama auka, įmonė. Lietuvos BK draudžia bausti vagį, jei nėra skundo. Nežinau, ar Rusijos BK - toks pat.
Pati teisėja pervadino bylą į prekybinę. Todėl draudžiama tariamą kaltininką suimti, kol skundą išnagrinės sekantis teismas. Bet ji to nepaisė ir neteisėtai įsakė suimti Olegą.
Alėksėjų irgi neišlaisvino iš namų kalėjimo (arešto), nors laikyti jo nebeturi teisės.

Prokurorė Komjaunuoliškai uoliai, valdiškai užtikrinta pezėjo, neva sugedusi teisėja pritarė jai, neva žmogus nusikalto.
... Tik pabandytų nepritarti... bailė...
Neteisėtą bylą prokurorė teisina ne duomenim, o teisėjos nuomone.
Teisėja irgi nuosprendyje neminėjo duomenų iš bylos, pasiteisino, kad Aukščiausiasis teismas leido juos nutylėti prekybinėse bylose, kad taupyti laiką, nes neva duomenų daug ir jie sudėtingi.

Tikrovėje teisėja vengė viešumo.
Jie ir posėdį skyrė netikėtai porą savaičių anksčiau, kad nespėtų susirinkti keli šimtai tūkstančių žmonių piktintis (protestuoti).
Spėjo susirinkti pora tūkstančių. Policajai grobė ir juos. Nors greitai paleido.

http://www.svoboda.org/content/article/27717957.html
2016.05.05 VVP teismas nuteisė 2¼ metų kalėti kolonijoje inžinierių mechaniką Andrej Bubeev iš miesto Tver. - Už tai, kad anas interneto puslapyje VKontaktė 2 kartus pakartojo žinutę, kad Krymas yra Ukraina ir patalpino apie tai paveikslą savo puslapyje ten pat. Šį kartą pats nieko nerašė.
Jį kaltino, neva ragino: ekstremizmą ir kėsintis į Rusijos vientisumą.
Aukos žmona pasakoja, kad slopuvas (provokatorius) internete kursto priešpriešą apie politiką. Paskui pats praneša policajams apie laisvamanius, kitaminčius.

2015 metų rugpjūtį ankstesnį kartą jį jau nuteisė 1 metus kalėti už paveikslus ir rašinius apie Ukrainą, Krymą. Neva jis skleidė neapykantą, tautinę priešpriešą, neva žemino tautybes, neva neteisėtai pirko, nešiojosi ir turėjo šovinius. Valstybinis advokatas klasta įkalbėjo jį kaltę pripažinti. Pasinaudojo tuo, kad jis neišmanė teisės.

Į koloniją jis nedavažiavo. Tuoj jam iškėlė ir šią antrą bylą.

Jau 10 mėnesių jam neleido matytis su žmona ir vaikais.
Tyrėjas žmonai davė pasirašyti jos parodymus, bet neleido jų skaityti. Neteisėtai nesakė, kad tai - parodymai. Privertė tik pasirašyti pirmame puslapyje. Nežinau, ar juos suklastojo. Bet ji juos perskaitė tik vėliau ir tik per advokatą. Gal ir advokatas buvo suktas. Bet jis nesuprato, kad ji prašė daryti nuorašus to, ką valdžia jai rodyti nenorėjo.
Tėvai nepalaiko Andrejaus visai. Nesupratau kieno: jo, ar žmonos. Jo mažas sūnus kažkiek apako vienoj aky. Žmona nebeišgali išlaikyti šeimą. Žmonės ėmė juos šelpti. Tėvai apsidžiaugė parama ir patys jų nebešelpė.

http://www.svoboda.org/media/video/27717467.html
2016.05.05 Julij KornevTomsko už raštus internete pirmas gavo 5 metus kalėti. Teismas atmetė jo apeliaciją.

Interneto rašeiva Nosik nesėdi už tai, kad rimtai ragino bombarduoti Siriją. 2016 metais jį nubaudė tik 500000 rublių. Nors, pati Rusijos valdžia ten tikrai, žiauriai bombarduoja. Jo rašinio iki šiol neištrynė, tyčia.
Interneto rašytojas Tomahin sėdi už tai, kad juokais ragino bombarduoti Rusiją.

http://www.svoboda.org/content/article/27718249.html
VVP grobia žmones ir už nuomonę gatvėje.
Tam yra Rusijos Baudžiamojo Kodekso §212.1 - susirinkimų nelaisvė.
Ji yra ir Lietuvoje.
2015 metų gruodį 3 metus kalėti pasodino pirmą auką: Ildar Dadin.
Manau, kad ne pirmą. Girdėjau lyg už tai sodino ir anksčiau. Gal tik baudė. O dabar ir sodina.

2016.05.11 Voronežo psichiatrai paprašė teismo leisti priverstinai gydyti valdžios priešininką (aktivistą) Dmitrijų Vorobjovskį. Priežastis: jis paskelbė bado streiką, kad prieštarauti (protestuoti) prieš tai, kad tie psichiatrai jį kalina.

Lietuvoje galioja ta pati neteisėta tvarka. Jei prieštarauji, esi psichė.
Pirma psichiatrai iš Policijos tave grobia, kalina, kankina. O tik po to klausia teismo.

Apytikriai 2018 metais, kažkur Rusijos valdžia sukurpė baudžiamają bylą ir nubaudė Sokolovskį už tai, kad užėjo į bažnyčią ir savo kompiuteryje gaudė piktus nykštukus burtininkus ("trolius") pavadinimu "Pokemon". Bažnyčioje jo niekas nepastebėjo. Taip ir liktų. Bet paskui jis paskelbė gaudynių įrašą internete. Tuo tariamai įžeidė tikinčiujų jausmus.

- VVP grobia piktus nykštukus burtininkus. Po to pereina ir prie žmonių burtininkų...

http://www.svoboda.org/a/30177713.html
2019.09.19 ant sienos tarp Buriatijos ir Irkutsko srities Rusijos policajai pagrobė Jakutų burtininką Aleksandrą Gabyšėvą (sulaikė).
Pagonių burtininkas yra kunigo atitikmuo. - Bažnyčia. Tokį dar vadina užsienietiškai: "šamanu".
Anas pasekė mano raginimu bažnyčiai varytiVilniaus savivaldybės velnius: merą Remigijų Šimašių, valdininkus, kirtėjus, statybininkus.
Panašiai, Aleksandras nuo 2019 metų kovo ėjo, gal pėsčiom į Maskvos Kremlių varyti velnią VVP.
Aleksandrą neteisėtai privertė pasirašyti sutikimą, kad jį uždarytų į psichiatrinę ligoninę. Jis paskui to parašo išsižadėjo. Psichiatrai jį paleido tik 2019.09.21.
Jam iškėlė baudžiamąją bylą neva kurstė "ekstremizmą". Kvaili policajai nesuvokia, kad nors būrimas yra ekstremizmas, kaip ir bet kokia kita žmogaus veikla, tai nėra pavojinga liaudžiai.
VVP atsižegnojo nuo burtininko. Vaidino, kad jį gaudyti įsakė ne jis. Nutylėjo, kad raganas medžioti yra neteisėta.
Išvarymo bijo tikrai tik nelabasis.

2019.10.03 Gabyšėvą paskelbė psichu, ligoniu. Neva nesuvokia tikrovės. Kaip tai tikrino nežinau. - Ne ligoninėje, nes neguldė, nekalino daugiau. Gal "ambulatoriškai", iš namų paėmė nuvedė pas gydytoją. O gal už akių.
Kažkas sako, neva taip rasti sunkią proto ligą neįmanoma. Reikia ilgai žmogų stebėti.
- Abejoju. Psichas matosi iš karto. Sveikas - irgi. Net kad stebėti, nebūtina kalinti ligoninėje.

Bažnyčią ragino varyti VVP ir anksčiau dainorės iš būrio "Pussy riot" ("Katyčių šėlsmas").
Jos kažkada užlipo ant altoriaus bažnyčioje, Maskvoje. VVP jas neteisėtai pasodino keliems metams.
Ne tokios jau ir nekaltos yra tos mergos. Netgi ištvirkusios. Kažkada viešai būryje lytiškai santykiavo. Neva menas toks. Ant marškinių krutinės nešioja moters lytinio organo necenzūrinį pavadinimą rusų-totorių kalba. Bet juk nieko šito jos nerodė bažnyčioje. Net jei rodytų, neverta 2 metus kalėti. Sodino jas ne už tai, o už VVP.

2019.12.10 Jakutų burtininkas Aleksandr Gabyšėv vėl leidosi pėsčiomis į Maskvą varyti VVP. O tas vėl saugosi burtų, gaudo jį ir jo talkininkus. Nes nėra VVP kašėjus nemirtingas. Jo gyvastis yra pinigų adatoje, ta slepiasi išperų kiaušinyje, tas slepiasi melo antyje. Kelią į ten saugo policajų, prokurorų, psichiatrų, "teisėjų slibinas".

2020.05.14 burtininko Aleksandro Gabyšėvo irštvą puolė 20 ypatingų policajų. - Tebevadina "OMON", nuo žodžio milicija. Nors, ją senai pervadino į policiją. Turėtų vadinti "OPON". Nerodė jokių popierių, teismų sprendimų. Jį ir 2 šalininkus pagrobė, 1 šalininką paleido iki teismo. Aleksandrą neteisėtai įkalino pas psichiatrus. Nors, jis nežudo ir nežaloja žmonių, net jeigu būtų ligonis.
Atvirkščiai, Aleksandrą Gabyšėvą žaloja Policija: išvedė basą, su antrankiais, įkalino kartu su psichais, kurie gali jį užkrėsti. Tuo metu karūnos pavidalo virusas siautėjo pasaulyje.
Visus 4 kaltino neva nevykdo neteisėtų reikalavimų. Neįmanoma nevykdyti ko nepateikė. ... Bet už tai jau sulaiko...
Net Rusijos teismas nerado kad jo šalininkai ką pažeistų. Nežinau ar paleido. Gali ir toliau kalinti be kaltės.
Aleksandrą Gabyšėvą nepaleido, kalina be kaltės.
Jis tebebuvo Jakutijoje. Matyt, praeitą kartą valdžia sutrukdė eiti iki Maskvos.
2020.05.12 VVP atšaukė nebūtą, neteisėtą karūnos pavidalo viruso karantiną. Todėl burtininkas galėjo vėl leistis į kelionę. Todėl jį gaudė, už tai ko dar nepadarė. Nesuprantu kodėl "karantino" metu jis to negalėjo, o sėdėjo name.
2020.05.25 psichiatrai melagingai paskelbė Gabyševą pavojingu sau ir kitiems žmonėms. Paprašė teismo leistiuždaryti priverstinai. Nors, 2020.05.14 baigėsi laikas to prašyti.
Vies tiek uždarė.

2021.09.30 Rusijos valdžia sulaikė ir teisia kompiuterių saugumo žinovą Ilją Sačkovą už tai kad išduodavo Amerikai įsilaužėliusRusijos. Kaltina valstybės išdavyste. Įsilaužėlius samdo nusikaltėlių valstybė ir tai neigia. Todėl teisia pagal tokį baudžiamąjį straipsnį, slapta.

2021.10.04 Rusijos mieste Mias, Čėliabinsko srityje, Urale, teismas suėmė benamį už tai, kad džiovino kojines ant "amžinos ugnies".
Policija neteisėtai kaltino "vandalizmu". Baudžiamoji byla.
Žurnaliūgų rašinius perskaitė Tyrimo Valdybos (Slėdstvennyj Komitėt) vadovas Aleksandr Bastrykin. Jis kaltino Nacizmu.
Vargu ar valkata žino apie karą, ar fašistus. Jam sąmonė aptemo.
"Nusikaltimo" niekas nematė. Policija susekė jį per vaizdo kameras. Paskui melavo neva liudininkaiaptiko ir barė. Neva Policijasuėmė vietoje.
Valkata degino plastikinius vainikus. Taip sugadino deglą tiek, kad jį teko nugriauti. Tai reiškia, kad jokia tai amžina ugnis.
Vargu ar ten yra žuvusiųjų kapai. Yra tik kažkokie vardai.
Vieninteliai liudininkai: žuvusiųjų sielos. Jos valkatai padėjo apdžiūti ir gauti "namus" 3 metams. Pasijuokė iš fašistų Rusijos valdžios.
Dabar minios valkatų puls ant "amžinų ugnių", kad patekti į fašistų kalėjimus. Džiovins "Nacizmo" kojines.
Sunku bus juos teisti ir atskirti vieną nuo kito, kuris jau sėdėjo, kuris dar ne, nes jie neturi pasų.
Nors, valkatos nesivežia į kalėjimą. Voliotis laisvėje maloniau.

2021.07.29 kaime Satok, toje pat Čėliabinsko srityje, Rusijos valdžia mėgina persekioti 3 mergas kad kepė dešreles "amžinoje ugnyje". Deja negali kamuoti šių aukų, nes paauglės. Kamuos tėvus. O tai ne tas pats malonumas.
Ta ugnis ten dega ne nuo karo laikų. Ją ten valdžia pastatė 2015.05.22 naujo Pergalės garbinimo vajaus metu. Atrodo "amžinas liepsnas" stengiasi įžiebti kiekvienoje kryžkelėje.

2021 rugsėjį Rusijos valdžia nuteisė jaunimą kad prisirūkė nuo "amžinos ugnies" Sevastopolyje, Kryme. Ugnis skirta 1917-1922 metų pilietiniam karui Rusijos imperijoje, Tarybų sąjungoje. Neteisėtai kurpė baudžiamąją bylą: vandalizmas.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) grobia užsienio žmones
Eina Gruzinas grybauti. Jį pagauna Rusijos pasieniečiai. Meluoja neva jis perėjo sieną. Laiko kol jis sumoka baudą. Matyt laukia kol giminės už jį mokės. Nes vargu ar pinigus jis neša į mišką. Paleidžia. Ir vėl gaudo. - Gal jau kitą. Nes vieno amžinai "melžti" neįmanoma.
Nežinau ar taip elgėsi tik po karo, ar iki jo irgi.

2014 metų geguže VVP Kursko mieste sulaikė elektros prekių vežiką Jurij Jacenko. Suvaidino, neva atsitiktinai tikrina dokumentus. Nors tikrino keletą valandų. Vaizdavo neva tuoj jį paleis. Bet lyg netyčia atnešė nuotrauką iš interneto, kad Jurij stovėjo Maidane, Kijeve. Tada jį uždarė į kalėjimą, kankino, 3 mėnesius laikė vienutėje, laikydavo šaltose kamerose be baldų, kad gultų ir peršaltų vidaus organus, sodindavo prie jo psichinius ligonius, nusikaltėlius.
Vertė viešai prisipažinti esąs Ukrainos šnipas, kuris perbėga į FSB (KGB) globą pagalbos. Sakė, neva jie myli Ukraina, nori jai padėti išsivaduoti nuo Amerikiečių. "Prašė", kad padėtų ir jis, melu. Jis atsisakydavo. Jį vėl mušė. - Tokia ta pagalba Ukrainai.
Niekas nežinojo kur jis yra. Kad išvengti kankinimų tęsinio, jis kažkaip sugebėjo persipjauti venas (gal rankų) ir pilvą. Atsisakė leisti save gelbėti, kol neduos paskambinti į Ukrainą. Per minutę jam davė telefoną. Paskui sulopė. Nebekankino, nes jis nuolat grasino skustuvu persipjauti gerklę. Skustuvo nedrįso atimti iš jo.
Pirma jį kaltino už kažkokį administracinį pažeidimą. Neabejojame - išgalvotą.
Po 3 mėnesių jam sukurpė baudžiamąją bylą. Neva jis 2013 metais kažkam davė medžioklinį paraką pasaugoti. Nors būtent toks parakas - nebaustinas Rusijoje jau senai.
Tas kažkas, kaip ir Lietuvoje įprasta, pats atėjo į policiją ir davė parodymus. Nors teisme sakė, kad nematė aukos niekada.
Jurijų nuteisė 3 metus kalėti. Paleido anksčiau laiko 2015 metų gegužę. Gal laikytų iki galo. Bet Rusijos valdžią ėmė gėdinti berods užsienis.
Bent kartą tyrėjas jam prisipažino, kad įsakėkalinti būtent iš Maskvos. Nežinau, ar asmeniškai VVP.
Nežinau kas nutiko administracinei bylai.
Baudžiamąją bylą Jurijus skųs Rusijos apeliacine, kasacine tvarka. Tada įgys teisę skųstis Europos Žmogaus Teisių Teismui.
Skųs ne tiek, kad esąs nekaltas, nes Rusijoje tai neįmanoma, o klaidą: parakas - nebaustinas.

2014 metais VVP samdiniai pagrobė Ukrainos karininkę, lakūnę Nadežda Savčenko ir išvežė į Rusiją. Ją teisia neva už tai, kad ji taisė, kreipė artilerijos ugnį, rodė kur šaudyti ir tuo nužudė 3 Rusijos žurnaliūgas. Anie yra tokie pat kvaili, kaip ir Lietuvos žurnaliūgos. Todėl ir būriavosi su smogikais, kai į juos visus tiesiai pataikė sviedinys. Keista, kodėl Nadios neteisė už samdinius, kurie žuvo kartu.
Nadeždą Savčenko tuo metu jau ilgiau negu valandą kalino. Jos paklausė kas kreipia ugnį. Ji atsakė, neva - ji. Tuo ji ketino išgelbėti tikrą kreipėją. Tik paskutinis kvailys galėjo ja patikėti. Juk, jeigu tikrai patrankoms reikėjo kreipėjo, tuomet be jos sviedinys negalėtų pataikyti niekur. O gal kreipėjo išvis nereikėjo. Pačios pataikė.
Matyt, patikėjo. Už tai jai ir keršija.
Nadežda Savčenko mušių metu ėjo žiūrėti ką iš Ukrainos kareivių gelbėti, gydyti. Tada ją pagavo. Ji visai neskraidė.
2015.09.29 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo gražiai pasirodyti, pasižmonėti į Jungtines Tautas. Ten ji pezėjo apie moterų teises. Todėl pezėjo ir apie Nadeždą Savčenko: išsigalvojo neva ją pagavo, kai numušė jos lėktuvą virš Ukrainos, o ne virš Rusijos.
Ukrainos kariniai lėktuvai vargiai beskraido. Nes brangu ir juos numušinėja Rusija. Gal todėl Nadeždą Savčenko pagavo pėsčią, o ne ore. Iš lėktuvo ji vargiai įžiūrėtų sužeistus Ukrainos karius. Ir tikrai jų "nesulopytų". Nebent ji skrido pramogai.
Gal ji supainiojo su keleviniu lėktuvų. Jį Ukrainoje tikrai numušė. Bet gyvų neliko.
2016.03.22 paklusnus Rusijos teismas nuteisė Nadeždą Savčenko kalėti 22 metus. Dar berods ir bauda uždėjo.
Už ją baudą sumokėjo Ukrainos valdžia.
Petro Porošenko pasiūlė VVP mainyti 2 jo paliegusius, vargo karininkus žudikus Erofeev, Aleksandr Aleksandrov į 1 sveiką Nadeždą Savčenko nežudikę.
Taip netinka. Tegul žudikas sėdi. Keisti reikia tik 1, kuris nežūdė Ukrainos kareivio.
O antram pažadėti bet kokį 2 kartus ilgesnį kalėjimą, negu kurį gaus Nadežda Savčenko. Arba reikėjo mainyti į didesnį skaičių įkaitų. Juk VVP jų laikė ne vieną.
Vėlokai pasiūlė. Nadeždą Savčenko pasėdėjo be reikalo beveik 2 metus.
Teisiškai padarė taip, kad mainams skirtiems kaliniams paprašė malonės: Savčenko - žurnalistų, kuriuos ji tariamai nužudė, giminės; Erofeev, Aleksandrov - kažkas.
2016.05.25 VVP pagaliau ją išmainė.

Jeigu juos išmainė, tada VVP pripažino, kad Erofeev ir Aleksandrov yra svarbūs GRU karininkai. O jie, kai juos pagavo, melavo, neva atsistatydino prieš tai, kaip atėjo į Ukrainą "paatostogauti" ir pašaudyti "laukinius gyvūnus": Ukrainos karius.
Ukraina juos nuteisė už kažką, bet ne už tai, kad nušovė 1 Ukrainos kareivį. Gal todėl, kad juos pripažino Rusijos kareiviais. Nepaisė, melo, neva jie atistatydino. O kare už nužudymą neteisia. Kodėl tuomet juos išvis teisė?
Išsiaiškink tu ir pranešk man.

Nors, Erofeev ir Aleksandrov buvo nelabai svarbūs VVP. Jis bevelijo juos ir išduoti, palikti.
Pradžioje jis mainyti norėjo į But ir Erošenko, kuriuos kalina JAV už atitinkamai prekybą narkotikais ir ginklais. Bet akivaizdu, kad šitų 2 nusikaltėlių VVP niekada nesusigrąžintų.

Nadežda Savčenko dar kalėdama Rusijoje tapo Ukrainos Rados (parlamento) nare. 2016.06.01 ji paragino Radą liautis maivytis ir ištirti kokius turtus slepia prezidentas Petro Porošenko užsienyje, klastotose įmonėse pigių mokesčių šalyje ("ofšore").
- Nedėkingoji atsisakė tylėti apie savo išgelbėtoją. O jis turėjo jos negelbėti, jei norėjo likti turtingas.

2014 metų rugsėjį VVP įsibrovė į Estijos žemę ir pagrobė Estijos kontržvalgybos pareigūną Eston Kohver. Skelbė neva jį grobė iš Rusijos žemės. Nors Rusijos pasieniečiai kartu su Estų apžiūrėjo vietą ir pasirašė pažymą, kad kažkas smurtavo Estijos žemėje. Mat anie nežinojo, kad reikia tylėti ir meluoti, nes žmogų grobė FSB (KGB). Nebent Estijos žemę jie laiko Rusijos.
2015 metų rugpjūtį Rusijos teismas nuteisė Eston Kohver 15 metų kalėti už tai, kad jis tariamai šnipinėjo. O už tai, kad jį patį šnipinėjo, niekas nesėdi.
2015.09.26 Estoną Kohverą apkeitė į Rusijos šnipą Alėksėjų Dresseną. Anas dirbo Plocijoje. Aną 2012 metų liepą Estija nuteisė 16 metų kalėti. Rusija neturėjo į ką aną iškeisti. Teko grobti įkaitą ir kurti iš jo dirbtiną šnipą. Netikrus niekšus keičia į tikrus. Lyg savo niekšų mažai turėtų. O gal tikrai jau jų pristigo...

Pagrobtas Estas tyrė organizuotus nusikaltimus. Gal VVP yra ta gauja, kurios dalį jis tyrė. Jis jo neapkentė ir pagrobė.

2014 metų rugsėjį VVP atnaujino baudžiamąją bylą tiems žmonėms, kurie atsisakė tarnauti Tarybynėje Armijoje po 1990 metų nepriklausomybės kovų.
Lietuvoje tokių - apie 1500. Neaišku ar jis ketina grobti ir juos.
Tuo jis neteisėtai pripažino neva teisėtai Tarybų Sąjunga užgrobė Lietuvą 1940 ir 1944 metais.

Bet aš sutinku apsikeisti nusikaltėliais: mes suimtume ir teistume VVP,
o VVP suimtų ir ne už ką teistų mūsų prezidentę Dalią Grybauskaitę. - Negaila. Juk ji - nusikaltėlė. Tad ir su ja galima elgtis nesąžiningai, jos pačios būdais.

Baisu tik, kad jų ne teistų, o padarytų prezidentais. Tad ji keršytų mums ir Rusijos laisvės gynėjams iš galingesnio sosto - Kremliaus.
... O VVP sėstų į Lietuvos sostą...

2017 metų birželį Rusijos 2 pasieniečiai įsibrovė iš užgrobto Krymo į neužgrobtą Ukrainos dalį. Neva pasiklydo per neteisėtas pratybas svetimoje šalyje. Juos pagavo ir įkalino.
Spalio mėnesį Rusijos kareiviai iš keršto pagrobė įkaitais 2 Ukrainos pasieniečius prie tikros sienos iš kito šalies galo.
2018.03.02 juos apkeitė.

2018 metais VVP pagrobė unitazus ir jungiklius iš 3 Ukainos laivų, kartu su įgula ir laivais.
2019 metais įgula ir laivus grąžino, išmainė į savo niekšus.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) grobia Internetą
2017.11.01 Rusijos valdžia uždraudė tarpines interneto stotis. Angliškai: Proxy server, virtual private network (VPN) ir bet ką panašaus. Kad negalėtų dori žmonės slėpti savo ryšio, kai peikia valdžią ar jos padlaižius.
Šia iškilminga proga raginu viso pasaulio dorus ir nedorus žmones duoti kuo daugiau šių įrankių doriems rusams, ir pačius peikti Rusijos valdžią, ir už tuos rusus, persiuntinėti jų pasisakymus.
Bet kuri interneto "svetainė", ar net paprastas asmeninis kompiuteris gali būti ir tarpine stotimi. Pritaikykite.
2019 metais Rusijos valdžia nusprendė atriboti visą internetą nuo užsienio.

2019.10.31 VVP pasirašė įstatymą leisti sau išjungti bet kurį kompiuterį, sijoti tinklo duomenis ("filtruoti").
Kažkoks viešas kalbėtojas už valdžią ramino, kad vartotojai nepastebės pokyčių... kaip iš jų vagia duomenis.
Tam, kad nepastebėti išjungto kompiuterio, reikia vietoj jo pakišti kitą. Per jį rodys melą. Tikrai, daug žmonių melo nepastebi ir nesistengia. Bet net ir jie kažkada pastebės, bent kada bus jau per vėlu jiems.

2019.11.06 VVP pasakė, kad darys sukčių WikiPedios pakaitalą. Nesakė, kad tuo tikslu jau davė 2 mlrd. rublių savo tarnui Prigožinui.
Anas pagarsėjo tuo, kad samdė prostitutę, kuri save vadina "Nastia Rybka". Ji prieš metus pakliuvo į kalėjimą Tailande už prostituciją. Tada ėmė viešinti Rusijos valdžią, kurią aptarnavo, kad priversi juos ją vaduoti. Tiek jie ją įtikino, neva jie viską gali.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) grobia rinkimus
Rusijos valdžios priešas Boris Nemcov pasakojo, kad klausė prezidento valdybos viršininko Vološino kodėl VVP reikalavo, kad Parlamentas ("Dūma") liautųsi derėtis su baugintojais ("teroristais"). Anie grobė teatrą su įkaitais. Nemcov ir kiti Parlamento nariai lankė derėtis.
Aleksandr Vološin atsakė: Kad nedidėtų "reitingai". Lietuviškai - rinkėjų palankumas.
VVP slopina valdžios priešus, varžovus iš pykčio ir pavydo. Nesibodi net žiaurios kainos. Šlovingiausiu nori būti pats, vienas.
Žlugdė taikos derybas su baugintojaisČėčnios. Įsakė pulti. Nuodyti dujomis. Pražudė apie 100 įkaitų.
2015.02.27 VVP smogikai nušovė ir patį Nemcovą. - Svarbiausią valdžios priešą.

2017.12.25 Vyriausioji rinkimų komisija ir 2017.12.30 Aukščiausias teismas neteisėtai atsisakė rašyti Alėksėjų Navalną varžovu į prezidentus. Tariama priežastis: jį nuteisė už sukčiavimą. 2018.01.05 Aukščiausiojo teismo skundų (apeliacinė) būrys (kolegija) neteisėtai patvirtino draudimą.

Jį anksčiau įspėjo, kad neleis į rinkimus. Jis to nepaisė ir vis tiek lindo, susitikinėjo su rinkėjais, ragino rinkti save.

Jis nežinojo, kad net pagal blogus Rusijos įstatymus neteisėta yra drausti jam būti prezidentu. Jis tik lindo ir žinojo, kad teisėne už nusikaltimą, o kad neleisti į rinkimus. - "Politinė", apsimestinė byla.
Kažkas internete pagaliau paaiškino jam ir visiems: Konstitucija draudžia būti prezidentu ne visiems, ką nuteisė, o tiktai kas kali. Navalną nuteisė "lygtinai". Jam neskirė bausmės ir neskirs, jei nenusikals po to. Jis "nesėdi".
Tą patį rašo ir Lietuvos Konstitucijos §56. Tas straipsnis yra apie Seimą. Bet jį taikyti įsako Lietuvos Konstitucijos §78.

VVP gali nusileisti ir kitaip. Išradingas teismas gali pripažinti, kad Navalnas, dar prieš tai, kaip lįsti į rinkimus, jau iš esmės ("de facto") buvo varžovu į prezidentus. O varžovus teisti draudžiama. - Neliečiamybė, "imunitetas".

Navalnas kviečia vėl prieštarauti valdžiai gatvėse ir neiti į rinkimus. Juk juos vis tiek pavogė. VVP pats save paskyrė likti prezidentu toliau.

Sau į varžoves VVP užrašė Kseniją Sopčak - Anatolijaus Sopčak dukrą. Ji dirba kažkokiame televizoriuje.
Anatolij Sopčak kadaise buvo Sankt-Peterburgo meru. VVP buvo jo padėjėju. Talkino vogti. Nešiojo jam portfelį.
Ksenija Sopčak bodisi sąsajų su VVP. Spėlioja, nava taip tik sutapo, kad VVP leido ją į rinkimus. Ji aplankė Navalną, siūlė vienytis. Navalnas sakė, kad ji prisipažino, kad VVP jai už tai sumokėjo daug pinigų. Ji prisipažino, kad apie pinigus kalbėjo, bet kažkaip kitaip. Nesakė kaip: ar jai nemokėjo, ar mokėjo bet ne už rinkimus.
Ji žadėjo pasitraukti, jei Navalną leis į rinkimus.
Ji ragina balsuoti ir keisti valdžią taip kaip įmanoma ir kaip greičiau. - Pasinaudoti šią progą.
Ji stengiasi kalbėti teisingai apie karą Kryme ir Rytų Ukrainoje.
Tegul ji visus savo tokius pažadus viešai užrašo ir tegul sėda į tą prezidento krėslą. Gal blogiau nebus. Jei ji meluoja, bus tokia pati kaip VVP. Jei nemeluoja, bus geresnė kažkiek.
O už rinkimų vagystę galima bausti ir vėliau. Nebūtina dabar įrodinėti tai, kas akivaizdu: kad rinkimai neteisėti.
Nors, yra pavojus, kad Navalno šalininkai ir kiti VVP priešai nebalsuos už ją ir tuo padidins VVP sėkmę.
Taip ir nutiko. Jai valdžia užskaitė, berods, mažiau negu 1% balsų.

Tuo metu galima ir toliau reikalauti, versti leisti į rinkimus Navalną. Nereikia liautis. Gal pavyks. Nereikia liautis ir po rinkimų...

Kai Anatolij Sopčak tapo Sankt-Peterburgo meru, jis tariamai netyčia sutiko savo buvusį mokinį VVP ir pasiūlė jam tapti padėjėju.
VVP baisiai norėjo valdžios. Bet to nerodė. Jis pavaizdavo drovų ir tarė: Bet aš gi dirbu KGB... Sopčak to nežinojo. Jis nekentėKGB. Bet vis tiek jį paėmė, nes kažkodėl nesitikėjo gauti gerų žmonių.
1996 metais Anatolij Sopčak pralaimėjo rinkimus ir neteko mero krėslo.
Užtat VVP nutūpė vis aukščiau, Maskvoje.
Kažkokie tyrėjai kvietė Sopčak į apklausą dėl kažkokių nusikaltimų. VVP padėjo Sopčak pabėgti į užsienį. Ne tiek dėl jo ištikimai stengėsi, kiek dėl savęs. Be pagrindinio veikėjo Sopčak byla bliūško.
Staiga kažkoks Šutov atnešė žurnaliūgoms bylą apie tai, kaip nusikalto Sopčak ir VVP. Žurnaliūgė net nežiūrėjo bylos. - Iš baimės. Gal net pati išdavė gaujai.
Šutovą valdžia pagavo ir melagingai apkaltino neva jis nužudė žmogų. Teismas netikėtai išteisino jį, nes nėra įrodymų.
Tuoj į teismą įsiveržė Policija, vėl jį už kažką sulaikė, suluošino ir numarino kažkokiame nutolusiame kalėjime.
2000 vasario mėnesį Sopčak mirė. Jam buvo 62 metai. Skrodimas parodė, kad gal ne pats mirė. Jo žmona, našlė, gal Ksenijos mama, niekam nerodo popierių. Ji juos saugo užsienyje, kaip savo saugumo užtikrinimą.

http://www.svoboda.org/a/30141647.html
http://www.svoboda.org/a/30167193.html
Ten tik garsas. Nėra rašto. Skiriasi tik garso duomenų dydžiai ir trumpas, rašytas įvadas.
2010 metais gaujos narys, žurnaliūga Dmitri Zapolski nutarė pasitraukti. 2011 metais jis pasiūlė nepriklausomą, visuomeninę televiziją.
Dmitrij Mėdvėdėv sutiko. O VVP atsisakė. Jis barė Zapolskį, kad tai išklibintų nusikaltėlių valdžią. Necenzūriškai vadino jį trenktu. Sakė, kad jis tikrai galėtų televiziją įkurti.
Zapolski pabėgo į Tailandą. Bet ir ten jo verslą žlugdė VVP.
2019 metais Zapolski parašė knygą "Putinburg" apie VVP, kurioje pats dalyvavo.
15:37 pokalbio minutėje jis paaiškino, kad VVP buvo Sopčak padėjėjų užsienio ūkio ryšiams tik dėl akių. Tikrovėje VVP buvo Sopčak sargų vadu. O užsienio ryšiai buvo tik sargo darbas: pavogti, parduoti, lošimų verslas, į užsienį, susitarti su pareigūnais, vagimis, "verslininkais" (vagimis).
Mėdvėdėv pravertė VVP tuo, kad išmanė prekybą, kaip vengti mokesčius.
Knygoje įdomiai sutampa sukčių VVP gaujos koldūnų įdaras. Lietuvos suktas Seimo narys Petras Gražulis irgi pelnėsi iš blogų koldūnų įdaro: slėpė bakterijas. Daug bendro turi Lietuvos ir Rusijos nusikaltėlių gaujos.
Dmitri Zapolski pasakoja kaip VVP išvogė ir išnaudojo vagieną, metalą, išvežti, parduoti "Baltijos laivyną" ("Baltijskoje morskojė parohodstvo").
Zapolski aiškina, kad VVP nebuvo papulkininkiu (podpolkovnik). Jis tą laipsnį gavo vėliau. Buvo majoras. Išėjo į atsargą. Po tarnystės Sopčakui jis išėjo į pensijąKGB. Ta proga gavo tą papildomą "žvaigždutę" ant pečių.
2021.08.08 Dmitri Zapolski staiga mirė Jūrmaloje, neva nuo trombo. Atrodo jį nužudė VVP gauja.

2018.03.18 rinkimų komisijos atsisakinėjo skaičiuoti balsus. Teisinosi, kad krūva už VVP vis tiek didžiausia, didžiulė. Kai stebėtojai reikalavo, jie vaizdavo, neva skaičiuoja, bet rašė kokius nori skaičius. Balsų VVP parašė 14% daugiau, negu atėjo rinkėjų.

2018.05.05 Rusijos policajai sulaikė apie 1500 prieštarautojų (protestuotojų) po visą šalį. Dažnai siundė ant jų tariamai nevaldiškus smogikus, huliganus, "Kazokus". Prieš tai anuos už valdiškus pinigus mokydavo vaikyti minias.
Prieštarautojai rėkavo: Jis mums - ne caras.
Daug praeivių ir visuomeninio transporto keleivių jiems šypsojosi ir palaikė.
Buvo ir pavienių prieštarautojų. Smogikai bandė jiems išplėšti iš rankų skelbimus. O jie nepasiduodavo ir aiškindavo, kad smogikai laužo įstatymą. Kartais nuo jų smogikus nustumdavo praeiviai.
2018.05.07 VVP "karūnavo" 3 kartą. O jis 3 kartą melagingai prisiekė kažkam. - Tikrai ne Tėvynei.

Prieš 2021 metų rinkimus Rusijos valdžia sukūrė pakaitalus, antrininkus, kad slopinti varžovus.

Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) žudo
Nuorodos:
Komunistai žudikai
Puslapis apie rinkimus. Praktinės pastabos apie partijas. Trumpas žudynių sąrašas, kurias atliko įvairių šalių Komunistai.
Politinės žūdynės (ne vien Tarybinės)
http://www.svoboda.org/a/26903335.html - raštas
http://www.svoboda.org/a/26876590.html - garsas
 • Solomon Michoels, aktorius, Valstybinio žydų teatro vadovas. Jo neišgelbėjo, kad karo metu važiavo į Ameriką maldauti žydų paramos Tarybų sąjungai. Nežinau ar žydai davė pinigų. Gal įkalbėjo Amerikos valdžią prisidėti, kariauti. Gal ir patys ėjo kariauti.
  Stalin įsakė žudyti, nes tariamai šnipinėjo jo sveikatą.
  Kažkodėl kartu žudė meno "kritiką" Potapovą-Golubovą. Davė po stiklinę spirto, kad atrodytų girti, guldė po sunkvežimiu, traiškė, išmetė Minsko mieste 1948.01.12.
  Michoels važiavo į Minską atrinkti spektaklius Stalino paskatai ("premijai").
  Vis tik, lavonuose rado per mažai alkoholio.
  Vienas žudikas - Šubniakov - sakė, kad žudė lazdomis į galvą.
  Baltarusijos Milicija rado įrankį - sunkvežimį - Baltarusijos MGB (KGB) garaže. Bet Saugumo ministras gąsdino Vidaus reikalų ministrą nesirūpinti.

  1953 metais vagis "liudininkas" pranešė, kad suprato kas buvo 1 iš tų, kas išmetė 2 kūnus: vietos Milicijos apylinkės prižiūrėtojų ("učastkovyj").
  Liudininkas kalėjo. Gal melavokeršto. Juk, lavonus vežė sunkvežimis. O "liudininkas" rašė apie lengvą geldą. Nors, apie sunkvežimį liudijo tik kaltininkai. Gal melavo ir jie.

  Michoels tikrai per pažįstamus ir Stalino dukrą bandė ryšį su Stalinu. Bet ne sekti, o pranešti žydų rūpesčius Tarybų sąjungoje.
  Abakumov melavo Stalinui neva jį seka. Naudojosi Stalino neapykanta žydams ir giminėms žmonos Nadėždos Alelujėvos. Nežinau, ar už tai, kad ana nusišovė 1932.11.08, ar ir anos nekentė. O ana nekentė jo.
  Ta dieną buvo tariamos "revoliucijos" (perversmo) metinės. Alelujėva dalyvavo vakarienėje su Tarybų sąjungos viršininkais. Ji juos barė: Nekenčiu jūsų. Šalyje badas. O jūsų toks stalas.
  Jai kartais smarkiai skaudėjo galva dėl blogai suaugusių kaulų.
  Ji paliko laišką Stalinui. Tik viena valytoja į jį greitai užmetė akį. Stalin jį sunaikino. Laiškas kaltino jį ištvirkimu su kita moterim ir politika.
  Alelujėva nesuvokė, kad niekšo neperkalbėsi. - Tik ne pati 1. Perkalbėti gali tik keletas žmonių, minia. Ir tai, laikinai... Derėjo šauti ne save, o Stalin ir visą šutvę už stalo.
  Stalin suprato laišką. Bet nepaisė. Netapo doru, ar bent mažiau žiauriu.
  Alelujėva supažindino Stalin su kursioku Chrušiovu. Matyt, pradėjo ano kylimą į valdžią.
  Kažkada Alelujėva skambino OGPU (KGB) viršininkui Genrihui Jagodai, kad paleistų 8 jos kursiokes. Anas atsisakė, neva jos jau skubiai mirė nuo užkrato. Gal melavo. Gal buvo gyvos. Tuoj tyčia nugalabijo, kad nepaleisti grobio, net kai reikalauja "valdovė".
  1947.12.10 Abakumov suėmė Alelujėvos seserį. Paskui - kitus gimines ir žydus, kurie su jom bendravo.
  Visus vertė melagingai liudyti prieš Michoels.

  1951.07.12 sulaikė MGB (KGB) ministrą Abakumovą, žmoną ir sūnų. Kankino. Luošino.
  Jis prisipažino, kad žudyti ir vaizduoti nelaimę įsakė Stalin 1947.12.27. Patvirtino telefonu 1948.01.06.
  Pastarąjį telefono pokalbį netiesiogiai patvirtino Stalino dukra Svėtlana Alelujėva.
  Stalin dar kartą telefonu patvirtino 1948.01.12, prieš pat nusikaltimą, kai jam sakė, kad Michoels jau pagrobė ir parengė žudyti.
  Bet jo tuo nekaltino, net kai Stalin padvėsė 1953 metais. Slėpė ano nusikaltimą.
  Tyliai gal turėjo omeny ir žudynes. Kitaip, apie tai netardytų.
  Vargu ar Abakumov melavo, gąsdino neva Stalin užtars. Atrodo jį apklausė ir prisipažino jau po Stalino mirties. Stalino gaujos tuoj liovėsi bijoti. Kol Stalin buvo gyvas, vargu ar kas tirtų kas žudė Michoels. Ir Abakumov nedrįstų sakyti, kad jis įsakė. - Nei tiesą, nei melą. Tardytojas nebijotų klausti Stalino. O tas keršytų.
  Nebent, jį vertė meluoti, kad versti kaltę mirusiam Stalinui, ar to gaujai.
  Gal jis pats vertė kaltę Stalinui. Išsisukinėjo neva tik vykdė įsakymą.
  1954.12.19 sušaudė.

  1948.10.26 Aukščiausios tarybos prezidiumas slapta davė žudikams po blizgutį (ordiną).
  3, kurie tiesiogiai žudė - "Tėvynės karo" blizgučius, lyg jie kovotų.
  1951 lapkritį 1 iš tų 3 - Šubniakovą - sulaikė, matyt už kažką kitą. Matyt, 1953 paleido, kažkodėl kai padvėsė Stalin 1953.03.05. 1953.03.18 jis rašė Berijai, kad Michoels nužudė.
  Berija sulaikė porą kaltų. 1 jų mirė kalėjime 1955 gruodį. Kitą paleido, kai suėmė Beriją. Byla gal ir buvo. Kitaip nerašytų parodymu. Bet nieko nekaltino ir neteisė.
  Tik blizgučius atėmė. Nebaudė tų, kas blizgučius davė.
  1963.01.13 laikraštis Tarybų Lietuva kaltę suvertė Berijos gaujai. Versti įprasta:
  1953.03.05 dvėsė Stalin. Berijos gauja ėmė doroti Stalino gaują.
  1953.06.26 Chrušiov dorojo šlykštų NKVD viršininką Lavrentijų Beriją.
  1964 metais Brėžnėv - Chrušiovą...
  Nors, gal Berija tikrai talkino žudyti Michoelsą. Gal jį priplakė ne vien dėl vajaus. Bet įprastai, vajaus metu, laikraščiai neskelbdavo įrodymų, tik tuščiai svaičiojo.
  Vis tiktai, valdžia ir laikraštis drįso skelbti, kad valdžia žudo.

 • Alberto Nisman, Argentinos prokuroras. Argentinos prezidentas įsakė žudyti, nes ketino prašyti parlamento leisti jį suimti už tai, kad slapta įsakė netirti (pridengė) kaip Irano valdžia rengė sprogdinimus Izraelio ambasados Argentinoje ir žydų kažkur kitur.
 • Petr Stolypin - Caro ministrų, vyriausybės pirmininkas, vidaus reikalų ministras.
  Tariamai pažangiausias. Nors, pats talkino sukurti politinę policiją: valdžios sargų tarnybą (ohranka - ohrannoė oddeleniė). Kaip vidaus reikalų ministras, buvo jų viršininku.
  Pats ir nukentėjo nuo jų kvailumo, godumo šlovei ir paskatoms.
  Ten istorikas Leonid Mlėčin teisus: jei bepročiai ir plėšikai nežudytų Stolypino, nebūtų 1 pasaulinio karo, Rusijos revoliucijos, 2 pasaulinio karo. Gal dabar jie gyventų tokioje Rusijoje, kokios vaizdavo neva siekia, o nebūtų pakarti Caro, ar sušaudyti savo pačių bendrininkų Lenino, Stalino.
  Net toks piktos valdžios sargų tarnybos (ohranka) diegėjas vis tik tobulino valdžią.
  Derėjo išnaudoti retą progą pasikalbėti su juo, o ne žudyti. Gal tada nesiryžtų šauti ir į jį, kaip 2 kartus nesiryžo šauti į sargą (ohranka).

  Žudikai nepasiekė nieko gero.
  Pasiekė tik blogą.
  Dar jie parodė blogą pavyzdį partijoms, revoliucionieriams, valdžios priešams.
  Jos priėmė žudynes kaip pirminį kovos būdą. Gal ir patys šie, o kiti žudikai tikrai į jas dar sulindo, prisišliejo ir išgujo iš jų gerus žmones. Taip nutiko pas Komunistus.
  Joks anarchistas to nesustabdė. Retas kuris ir bandė. Kalbu kas vyko ne pilietiame kare, o visoje politikoje, įskaitant pasipriešinimą Komunistams smurtu.
  1917-1922 metų piletinis karas nesiskaito. Jame anarchistai tik talkino priešams Komunistams.
  Tad, ar verta buvo talkinti jiems nuo pradžių, žudant Stolypiną?

  Įsivaizduok. Tarkim, nužudymas iš karto atneštų revoliucijos pergalę.
  Blogas Caras išmestų karūną. Valdininkai išsilakstytų. - Visi, blogi. Valdžią paimtų revoliucionieriai.
  Ir ką?..
  Juk visi jie sužvėrėtų, nes ir buvo žvėrimis. Paskerstų visus blogus revoliucionierius ir padarytų tą pačią Tarybų sąjungą, tik 6 metais anksčiau. Vyktų tas pats 5 metų pilietinis karas, ir visi kiti pasaulio karai. Tik 1 pasaulinį karą sukeltų ne Caras, o Komunistai.

  Vienintelis ką gero davė Tarybų sąjunga - švietimas ir moterų teisės... bet ne piliečių teises.
  Stolypin davė tą patį visuotiną švietimą. Po to atsirastų ir moterų teisės. Ir dar daug ko daugiau.

  Tarybų valdžia nutylėjo, kad Stolypiną nužudė.
  Jie pripažino, kad jis keitė ūkį. Bet vis tiek barė pokyčius. Juk vengė pripažinti, kad buržujai ką gero darytų.
  Nežinau ar Caras tęsė pokyčius po jo žūties.

  Nenukrypkime nuo šio skyriaus dalyko: ne revoliucijos vadovėlis, o kad Komunistai ir jų liekanos bei panašūs žudo varžovus. - Dorovinius, ūkinius, politinius, valdžioje ar prieš ją. - Bet kokius. Jie net nemano derėtis, nuginčyti, varžytis kažkaip kitaip. Jie jų nekenčia.
  O šiuo atveju netgi kentė, bet nužudė pagal "sausą" išvedžiojimą, skaičiuoklę ("teoriją"). Teisme žudikas išdidžiai prisistatė teoretiku.

  http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/stolypin_pa.php
  1862 metais gimė Stolypin.
  Mokėsi Vilniuje, "gimnazijoje" (mokykloje).
  1884 - Vidaus reikalų ministerijos valdininku.
  1902 - Gardino gubernatorius.
  1903-1906 - Saratovo gubernatorius.
  Ten slopino revoliuciją 1905-1907 metų. Nebuvo toks jau nekaltas, ar geras.
  1906-1911.09.01 - vidaus reikalų ministras, kartu vyriausybės pirmininkas.
  Į aukštą valdžią pateko 40 metų.

  http://doc20vek.ru/node/1380
  1907.06.03 Stolypin įkalbėjo Carą paleisti Dumą ("parlamentą") ir rinkti naują už tai, kad vengė pritarti jo žemės pertvarkai ("agrarinė reforma").
  Caras išgalvojo dingstį, neva 55 Dumos nariai buvo suokalbyje nuversti jo valdžią. Duma atsisakė juos nušalinti iki teismo ir keletą pasodinti į kalėjimą.
  Nors, kas ten žino... Gal ir buvo suokalbis... Koks nors menkas, nevykęs. Juk laikai tokie. Revoliucija slopo.

  1911.09.01 Caro akivaizdoje Stolypiną nušovė social-revoliucionierius, anarchistas-komunistas (skirtingai negu anarchistas-asmenistas), valdžios sargų tarnas (ohranka) Dmitrij Bogrov. - Ne Caro valdžia, o išdavikas. O gal revoliucionieriai įdiegė jį kaip šnipą valdžioje. O gal, vis tik, Caro valdžia jį pakišo, kad suversti kaltę revoliucionieriams.
  Žudiką sugavo Teatro žiūrovai. Nepabūgo. Atėmė pistoletą. Mušė.

  http://www.hrono.ru/dokum/191_dok/19111015.html
  Social demokratų partijos (Komunistai) dalies ("frakcijos") Rusijos Dumoje ("parlamente") pareiškimas.
  Nuo vidurio jie pasakoja apie užpuolimą. Sargą Dmitrijų Bogrovą atsiuntė į Kijevą saugoti Stolypiną. Jis pasakė, neva teatre gaudys teroristus, kurie kėsinsis į Stolypiną. Jį įleido į teatrą. Sargai leido tik kviestinius žiūrovus. Sargai ketino užtarnauti šlovę, pagavę teroristą už rankos, paskutinę akimirką. Prieš šuvį sargai pasitraukė, adjutantas išėjo rūkyti. Visą teatrą saugojo, išskyrus 1 išėjimą. Į tą išėjimą žudikas sargas Bogrov ir pabėgo. Social revoliucionieriai buvo Social demokratų (Bolševikų, Komunistų) bendrininkai. Anarchistai - irgi. Tik tolimesni.
  Dumoje Komunistai tuoj apkaltino valdžios sargų tarnybą (ohranką) šiuo nužudymu ir daugybe kitų "provokacijų", suvertė kaltę. Duma pasitenkino vidaus reikalų ministro Makarovo pažadu tirti, pertvarkyti politinę Policiją... ne naikinti, o tik daryti pavaldžia miestų vadovams, atiduoti prokurorų priežiūrai.
  1913 prokuroras nutraukė bylą kaip Policija viršijo įgaliojimus ir neveikė.
  1911.09.12 žudiką Bogrovą pakorė.

  Skaityk 1 pastabą po tuo raštu. Juokinga, kad Social demokratai kaltina Vilniaus sargų tarnybą (ohranką), neva jiems vežė ginklus sukilimui. 1905 rugsėjį laivas su ginklais "John Grafton" nuskendo Baltijos jūroje. Social demokratai ir kiti revoliucionieriai gavo vos dalį ginklų. Ginklus užsakė ir apmokėjo Japonija. Tad, revoliuciją Rucijoje kurstė ne vien Vokietija 1917 metais, o ir Japonija 1905 metais. Abi šalys atitinkamais metais kariavo su Rusija.

  Bogrov apklausose pradžioje neišdavė bendrininkų. Vaizdavo, neva jų nebuvo. Gal net Komunistai nenorėjo prisidėti, žudyti bent Stolypiną. Nors, jie nuolat kažką baugino (terorizavo), šaudė, sprogdino.
  Užtat Bogrov ir apklausose, ir anksčiau, kol tarnavo sargų tarnybai (ohranka), išdavinėjo anarchistus. Rašė, kad jais nusivylė. Vadino savanaudžiais, plėšikais. Dėl Stolypino nužudymo keletą sulaikė ir nutraukė jiems bylas, paleido. Kitus, ką jis vardino, jau anksčiau sulaikė. Arba jis tyčia vardino, ką valdžia jau ir be jo žinojo, arba jis pats juos anksčiau ir išdavė, kol tarnavo valdžios sargams (ohranka) nuo 1907 metų vasaros.
  1910 metais Bogrov išvažiavo gyventi į Sankt-Peterburgą. Ten vėl ėmėsi revoliucijos. Vėl puolė dirbti valdžios sargams (ohranka), bet ne kad išduoti plėšikus, o šnipinėti sargus revoliucijos labui... ir vėl uždirbti 150 rublių per mėnesį.
  1907 metais jis svajojo nužudyti kokį svarbų valdininką. Paskui išsižadėjo šio noro. O 1911 metais vėl panoro. Teisingai kaltino Stolypiną piktu smurtu ("reakcija"), nors pats jai ir tarnavo.
  Klaidingai kaltino Stolypiną neva jis vien kenkė liaudžiai. Nerašė kaip. - Ne. Stolypin dar tobulino ūkį. Ką jau ką, o ne jį derėjo žudyti. Kalčiausias buvo Caras. Jis ten buvo. Bet jo nešaudė.

  Bogrovo apklausos aišku, kad politinės partijos pinigus gaudavo plėšimu. Tai vadino: "ekspropriacija".
  Plėšiku buvo ir Stalin. Plėšiku, žudiku buvo ir Kinijos diktatorius Mao Czeduno. Dar ir Staliną "melžė", kaip išlaikytinis.

  http://www.doc20vek.ru/node/1681
  1911.09.09 kalba teisme.
  http://www.doc20vek.ru/node/1685
  1911.09.10 paskutinė apklausa.
  Bogrov pagaliau prisipažino, kad bendrininkai buvo ir visus išdavė, dar ir daugiau, negu 1 pasiuntinį, kuris nedalyvavo.
  Prisipažino tik 4 apklausos metu, kai Stolypin mirė, tik kai suprato, kad 1911.09.09 jį nuteis pakarti.
  Gal jį kankino, kad prisipažintų?
  Neaišku kodėl jam rodė to pasiuntinio Petro Latkovskio nuotrauką. - Ar po to, kaip apie jį ir kitus lankytojus Bogrov prisipažino teisme... Ar prisipažino dėl to, kad pirmiau parodė.
  Keista, kad policajai rodė Bogrovui nuotraukas ir pasirašytinai davė jam tų žmonių vardus, net kai jis jų nežinojo.
  Taip elgiasi policajai ir šiais laikais, Lietuvoje irgi: išduoda nusikaltėliamsaukų asmens duomenis, pasirašytinai.
  1911 kovo pradžioje Bogrovą aplankė anarchistas Latkovskis. Sakė, kad bendrininkai kalėjime pyksta ir įtaria jį. Sakė, kad jį atsiuntė klausti jo nuomonės. Mat 1910 metais kaliniai apsisprendė, kad jis išdavikas ir dirba valdžios sargams (ohranka). Pasiuntinys išėjo ir dingo.
  1911.05.06 Bogrovą aplankė 2 Partijos revizoriai. Jie atvažiavo iš Paryžiaus tirt kodėl nutruko organizacijų veikla, kodėl jos žlunga, jas išgaudo Policija, kur yra spaustuvių raidės ("šriftai", "literos", protokolo pradžioje klaidingai perrašė "šifr") ir pistoletai. Bogrovas nerašė, ar sakė jiems kur tie daiktai. Tikriausiai nesakė. Juk išdavikas yra. O apklausoje parašė kur Policija juos rastų.
  Bogrovo revizoriai išreikalavo 520 rublių. Juos Bogrovas iššvaistė iš iždo. Pinigus jis atidavė dalimis: iš algos, kurią gauna už tai, kad juos gi išduoda; iš tėvo; iš mamos.
  1917.08.09 apklausoje brolis patvirtino, kad tėvas sakė, kad 1911 metų pavasarį Bogrovą lankė revoliucija ir atsiėmė pinigus.
  1911 metų liepos pabaigoje Bogrov gavo laišką iš Partijos. Ten klausinėjo apie jo įtartinus veiksmus. Jis neatsakė. Tik atsirašė, neva tokie laiškai gali jį išduoti.
  1911.08.16 Bogrovą aplankė kitas pasiuntinys, kvailo ir pikto karininko žudikas. 1908 metais jis padėjo jam slėptis.
  Žudikas grįžo iš užsienio. Jau atrodė gerai. Jis sakė, kad Partija įsitikino, kad jis išdavikas ("provokatorius"). Anksčiau jie galvojo, neva kaltas kitas. Bet aną 1908 metais nužudė Ženevoje. O išdavystės nesiliovė. Žudikas gąsdino, kad išsiuntinės visoms valdžios ir asmeninėms įstaigoms, būriams žinią, kad Bogrov dirba valdžios sargams (ohranka). Grasino, kad jį gali nužudyti kas nors iš "Organizacijos". Bogrovas teisinosi. Bet žudikas jam pasiūlė įrodyti ištikimybę: nužudyti sargų (ohranka) skyriaus viršininką Kulabko... arba bet ką kitą valdžios iškilmėse.
  Bogrov pasirodo ir ketino daryti, kai nuėjo pas aną. - Visai ne ministrą žudyti. Bet Kulabko jį sutiko svetingai. Dar ir Spiridovič, Verigin atėjo paklausyti. Jis nesiryžo šauti. Vietoj to jis ėmė paistyti apie suokalbį prieš ministrą. Nesakė kurį.
  1917.08.09 apklausoje (skaityk žemiau) brolis patvirtino, kad rugpjūčio pradžioje Bogrov staiga sugalvojo žudyti Stolypiną. Manau, priežastis buvo būtent žudiko grasinimas nužudyti Bogrovą.
  1911.08.31 pobūvyje Pirklių sode Bogrov vėl nesiryžo į nieką šauti, į jokį ministrą, policajui, Carą. Kvietimą į jį pats pasiūlė, o paskui davė Kulabko.
  Naktį Bogrov nusprendė žudyti Kulabko. Parašė jam žemiau minėtą žinutę, neva suokalbininkai nerimauja. Kad auka irgi sunerimtų ir būtinai jį priimtų. Kulabko priėmė jį namuose, iš miegų, plikas. Bogrov vėl nesiryžo šauti. Nors, puikiai galėjo pabėgti. Keista. Tam nereikėjo laukti iškilmių, ar išvis progos. Jis sužinojo kur gyvena. Galėjo patykoti vėliau.
  Gal baimės priežastis kita: raštelis. Iš jo lengvai suprastų kas žudikas.
  Bogrov apsisprendė šaudyti Teatre. Nenusprendė į ką.
  Teatre jis suvokė, kad nepažįsta nieko. Nežino į ką šaudyti. Bet ir tada jis nusprendė šauti ne į vienintelį pažįstamą Kulabko, o į Stolypiną, nes jį vienintelį bent sykį sutiko 1910 metų liepą. Kitaip, gal ir jo nepažintų. Pažinti jį padėjo žiūrovai, nes sutelkė į jį dėmesį.

  Taigi, bendrininkai buvo. - Gal ir tarp sargų (ohranka). Juk 1911.08.26 sargų būstinėje sugebėjo nusišauti kažkoks sulaikytas Muravev. Gal jį nušovė pats sargai (ohranka). 1911.09.06 ir 1911.09.10 Bogrovui rodė jo nuotrauką. Abu kartus jis sakė, neva nepažįsta ano. 1911.09.06 Spiridovič sakė, kad Bogrov sakė, kad sunerimo, kai laikraštyje perskaitė, kad tariamai nusišovė kažkoks sulaikytas žmogus. - Nežinojo, ar nesakė vardo. Tai buvo tas Muravev. Neva nerimas buvo dingstimi pranešti sargams (ohranka) apie tariamą pasikėsinimą.
  1911.09.06 tyrėjai bandė pripaišyti kaltę Kulabko, neva anas davė busimam žudikui pistoletą.
  Bet Bogrov rašė, kad pirko jį Vokietijoje.
  Namuose pas jį rado ir daugiau: pistoletą, šovinių, durklą. Jis rašė, kad 1 pistoletas priklauso tėvui. Jam yra leidimas. Kitų daiktų paaiškinti nesugebėjo. Susipainiojo iš kur šoviniai. Rašė, kad irgi pirko. Čia pat rašė, neva rugpjūčio mėnesį jų neturėjo. Nežinojo iš kur šoviniai dar kitam pistoletui, kurio tyrėjai nerado.
  1911.09.09 teismo nuosprendyje, paaiškėjo kodėl tyrėjai domėjosi šovinių kiekiu ir pistolete, ir namuose. Jie rado tik 7: 5 sveikus ir 2 sunaudotus. 1 kulka sužalojo Stolypinui ranką, 2 - krutinę ir kepenis.
  1911.09.01 Bogrov rašė, kad nužudymo metu pistolete buvo 8 šoviniai.
  Dingo 1 kulka. Niekas netikrino, ar ja galėjo nušauti Muravevą.
  Keista, kad 1911.09.09 karinis teismas nusprendė ne tik pakarti, o ir atimti visą turtą... bet atiduoti šovinių likutį ir pistoletą Bogrovo palikuonims.
  Jei jau atdavė šovinius, kodėl tik sveikus? Kodėl įsakė sunaikinti sunaudotas 2 kulkas ir 2 tūtas? Kodėl neatidavė? Kulkas gal laikė šventomis, nes perėjo aukos kūną...

  http://www.doc20vek.ru/node/1678
  1911.09.06 Bogrov rašė, kad 1908 metais jis laikė Kijevo anarchistų iždą, 1000 rublių. Davė 100 rublių "laboratorijai" (tikriausiai sprogmenų). Tai reiškia, kad dar liko aibė pinigų. Tais pat metais jis atsiskaitė Paryžiui viso už 2000 rublių. Neva visus išleido. Nors, turėjo likti 900. Tai neįmanoma.
  1911.09.01 jis rašė kitaip, neva 1908 metais nutraukė ryšius su anarchistais ir vien mokėsi. O pinigai kur? Nejaugi neišreikalavo iš jo, kai nutraukė ryšius? Gal vis tik pinigus jis tebevaldė ir nenutraukė ryšių.
  Nebent jis pavogė ne 520, o 900. Todėl 1911.05.06 taip ramiai ir gan pelningai atidavė 520. - Apiplėšė plėšikus.

  Vis tik, jis atkeršijo ir Kulabko. 1911.09.04 ir truputi 1911.09.10 apklausoje Bogrov stengėsi įtikinti tyrėjus, kad Kulabko nemokša, nekreipia dėmesio, kad Bogrov visiškai apsileido, neslėpė nuo liudininkų, kad susitikinėjo su valdžios sargais (ohranka), kalbėjo su jais telefonu iš darbo ir namų. Rašė, kad į Pirklių sodą bilietą Kulabko jam davė, nors Bogrov ne ypač sakė tikslo. Kulabko nevedė užrašų apie nieką, ką darė su Bogrovu. Vienintelis rašytinis įrodymas, kuris liko: Bogrovo raštelis, kurį jis siuntė iš sargų (ohranka) į namus Kulabko naktį 1911.08.31.

  http://www.doc20vek.ru/node/1664
  1911.09.01 apklausoje Bogrovas rašė, kad suvaidino suokalbį ne pašaliečių, o savo. Neva ir pats jame dalyvavo. Sargų viršininkams jis sakė, neva dalyvis, busimas žudikas apsistojo jo namuose.
  Į teatrą įsiprašė dingstimi sukliudyti žudikams: neva jie lauktų iš jo ženklo sprogdinti, o jis jo neduotų.
  - Kvailystė. Sprogdinti įmanoma ir be ženklo. Tą jis pats ir padarė. Tik ne sprogdino, o šovė. Kvaila, kad antrą dingstį Bogrovas rašė: atskirti jį nuo suokalbininkų. Jis nuo jų išeitų į teatrą.
  Tai reikštų, kad sprogdinti ketintų Pirklių sodą, ar kokią kitą vietą, o ne Teatrą. Tuomet nėra prasmės vengti duoti ženklą Teatre. O kitose vietose vengti galima ir kitaip.
  Keista, kad 1911.09.04 apklausoje Bogrovas jau rašė kitaip: neva ketino sutikti Stolypiną, o ne pasitraukti. Būtų neįmanoma pagauti suokalbininkų, jei jie nebandytų sprogdinti, o vienintelis, kas juos gali atpažinti, išeitų.
  Suokalbininkai netgi įtartų išdavystę, jei tariamas bendrininkas Bogrovas parodytų jiems bilietą, kurį neįmanoma gauti netikėtai, ir sakytų neva netikėtai pasišalina.
  1911.09.02 apklausoje Bogrov rašė kitaip, neva raštelyje, kuriame prašė bilieto, rašė neva suokalbininkai žudyti ketino ne kažkurį ministrą, o Carą, bet šį kėslą atšaukė, nes bijojo žydų "pogromų" (sąvoką aiškinu žemiau).
  Ir vėl toks pokytis viršininkams nepasirodė įtartinas. Priežastis imti bilietą į bet kurį renginį išnyko. Bet jie davė bilietą į Teatrą.
  1931 metais savo knygoje jo brolis davė nuorašą iš 1926 metų Latkovskio knygos. Joje anas patvirtino, kad Bogrov vengė žudyti Carą, nes bijojo "pogromų". O dėl Stolypin kažkodėl nebijojo. Tikrai tarėsi žudyti Stolypin, o ne ką kitą. Bet teisme šio liudijimo nėra. Jis atsirado tik 1926 metais. Teismas negalėjo patvirtinti, kad tarėsi.
  Keista, kad 1911.09.03 Spiridovič irgi painiojo Carą, nors pats sakė, kad Bogrov kalbėjo apie Stolypiną. Gal valdžia įsakė Bogrovui rašyti, ar liudyti kitaip. Žemiau rašau, kad Dedulin sakė, kad Spiridovič tik spėliojo, neva kėsinsis ir į Carą.
  Teatre žudikas bastėsi be tikslo, dar ir 2 kartus. Juk bilieto jam reikėjo tik tariamai apsimesti, pasiteisinti prieš tariamus bendrininkus kur išeina, o ne tikrai ten eiti.
  Rasti, kad butas tuščias būtų lengva. Bet sargai butą tik stebėjo. Lengva buvo rasti, kad joks teatro lankytojas negyvena pas Bogrovą. Juk visi - kviestiniai. O jei žudikas negali patekti į teatrą, tai nėra prasmės ir ženklą duoti. Vienintelis kam tariami suokalbininkai būtų pavedę šauti būtų tas, kas patektų į teatrą - pats Bogrovas.
  Šauti buvo įmanoma ir lauke, prie įėjimo. Bet Bogrovas tik pastovėjo ten ir pasidrovėjo.
  Gal Bogrovas melavo ir apklausoje, kaip mulkino viršininkus. Gal tyčiojosi iš visų šitaip.
  Jo viršininką Kulabko išvarė iš sargų. Dar rado, kad jis švaistė pinigus ir pasodino.
  Sargų tarnybos (ohranka) darbuotojų išdavystė buvo tokia pat įprasta, kaip ir tos tarnybos pikti darbai prieš liaudį. Nuo 1906 Caro rūmų sargų vadu buvo Spiridovič. 1905 metais jį sužeidė bendradarbis revoliucionierius. Dėl Stolypino nužudymą jį tyrė, bet liovėsi, kaip minėjau.
  Policijos vado pavaduotoją, vidaus reikalų ministro ypatingą valdininką Veriginą išvarė ir atėmė vardus ("titulus").
  Šie 3 kvaili veikėjai patikėjo Bogrovo pramanu ir leido jam šauti.

  http://www.doc20vek.ru/node/1683
  1911.09.09 kvailas karinis teismas skyrė 2 bausmes:
  - 8 metus katorgos už tai, kad dalyvavo bendrijoje, kurios tikslas nuversti teisėtą valdžią ir už tai, kad jų susibūrimuose tarėsi žudyti ministrą.
  - Pakarti už nužudymą.
  Pirmo sprendimo nepagrindė. Nėra įrodymų, kad Bogrov tarėsi žudyti ministrą ir dar susirinkimuose. Tik po teismo jis prisipažino, kad tarėsi, bet ne susirinkime, ir tik žudyti sargą (ohranką) Kulabko.
  Antrą sprendimą pagrindė ir įrodė.
  Keista, kad nebaudė už neteisėtą pistoletą. Bogrov privalėjo turėti leidimą ginklui. Bet neturėjo. Juk taip stropiai jį papildomai baudė katorga... - Beprasmiškai, nes jį pakorė. O leidimą pražiopsojo. Nors, patys rašo, kad jis privalomas. Gal už leidimą buvo kitos rūšies byla, administracinė, kitame teisme.

  http://www.doc20vek.ru/node/1687
  1911.09.13 štabo kapitonas Ėsaulov, laikinas ir vienintelis Stolypino sargas, padėjėjas, pareiškė, kad Kulabko jam sakė, neva kėsinasi dar ir į švietimo ministrą Kasso. - Keista, nes Bogrov tokio neminėjo pokalbiuose su Kulabko.
  Ėsaulov pareiškė, kad Kulabko neperspėjo jo, ar Stolypino, kad į Teatrą įleido "agentą" (provokatorių) Bogrovą, dar ir be tikslo.
  Ėsaulov nutylėjo kodėl pavojaus metu pasitraukė nuo ministro rūkyti. - Jei jis tikrai yra tas adjutantas, kurį istorikas Leonid Mlėčin minėjo, kad išėjo rūkyti.

  http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19121109du.html
  1912.11.09 adjutantas, generolas-leitenantas, Caro rūmų komendantas Vladimir Dedulin patvirino, kad Spiridovič jam sakė, neva kėsinasi dar ir į švietimo ministrą Kasso. Spiridovič jam sakė kad Bogrov neminėjo Caro. Bet Spiridovič mano, neva kėsinasi ir į Carą.
  Gaunasi, kad 1911.09.02 apklausoje tyrėjai privertė Bogrovą išgalvoti Carą. Arba jis aipe Carą raštelį tikrai rašė, bet tik po pokalbio su Spiridovič. O Kulabko pamiršo pasakyti apie Carą kitiems.
  Bet raštelyje Bogrov atsisakė Caro, o ne pridėjo jį į aukų sąrašą.
  Skaityk apie 1911.09.02 apklausą aukščiau.
  Bogrov neliudijo nieko apie Kasso. Iš kur jie jį paėmė?
  Dedulin patvirtino, kad ir jam niekas nesakė, kad Bogrovą leido į Teatrą.

  http://www.hrono.ru/libris/stolypin/19170809bo.html
  1917.08.09 Bogrovo brolis liudijo tyrėjams, neva Bogrov dar 1911 rugpjūčio pradžioje svarstė žudyti Stolypin. Jis teiravosi brolio nuomonės ar tai pakeistų visuomenę.
  Brolis atsakė, kad visuomenė perdėm "reakcinga". Joks smurtas nepakeis jos nuostatų. Po 6 metų, o broliui po 2 mėnesių, pilietinis karas parodė, kad jis buvo teisus. Smurtas nei prieš revoliucionierius, nei prieš buržujus, nekeičia nuomonių.
  Atvirkščiai, tikėtina, kad šituos smurtautojus pačius jų bendrininkai žudė ir sodino į koncentracijos stovyklas (Gulag), po to kai užgrobė valdžią 1917 metais.
  Brolis bandė įtikinti tyrėją, neva Bogrov neigė sargų tarnybos (ohranka) sąmokslą, kad nebūti jų nusikaltimo dalyviu. Kitaip, jis taptų paprastu žudiku, kaip jie, o ne revoliucionieriumi.

  - Tikrai taptų. Bet toks požiūris prieštarautų antram tikslui, pasak brolio: sukelti visuomenės pasipiktinimą sargais (ohranka), kad tą piktą Tarnybą naikintų. Visuomenė nesipiktina aplaidžia tarnyba. Bent ne tiek, kad ją naikinti. Visuomenė piktinasi tik pikta tarnyba. O tokia ją parodyti gali tik suokalbis.
  Bogrov dirbo sargams (ohranka) kažkokiu kitu tikslu. O jo parodymai nuvainikavo jį kaip tyrą revoliucionierių. - Ypač kai 1911.09.10 prisipažino, kad žudė ne revoliucijos labui, o kad įrodyti ištikimybę anarchistams, iš baimės, kad jie jį atskleis, viešai, dar ir nužudys.

  - Dar blogiau. Jei tikėti, kad Bogrov neturi kito pasirinkimo, negu gerai kalbėti apie sargus (ohranka), tuomet jo liudijimas apie juos bevertis. Gal jam tai buvo revoliucija, o jiems - provokacija. Gal jie juos pasinaudojo. Melo galimybė nuvertina ir revoliuciją, nes ji neįrodyta. - Nežinome ar jis nebuvo jų bendrininkas.

  Brolis prisipažino, kad žinojo, kad Bogrov ketina žudyti būtent Stolypiną, o ne kokį sargą (ohranka). Sakė, kad netikėjo, nes jis jau porą metų nedalyvavo revoliucijoje.
  Bet čia pat patvirtino, kad 1911 metų pavasarį jį lankė revoliucija ir atsiėmė pinigus, minėtus 520 rublių.
  Pakaktų 1 žodžio, ir Policija liautųsi talkinti Bogrov. Gal jis taip ir nerastų kitų progų šauti.

  Brolis tikino, neva Bogrovas gyveno kukliai. Neva jam pakako vos 80 rublių per mėnesį pragyventi. Dar tėvas jį visada šelpė. Neva jam nereikėjo papildomų pinigųsargų (ohranka). Neva tai įrodo revoliucinį tikslą juos šnipinėti ir pasinaudoti, o ne godumą.
  Pats Bogrov teisme irgi sakė, neva ne dėl pinigų tarnavo sargams (ohranka).
  - Gal. Bet kur tuomet jis dėjo tuos pinigus? Juk jo pajamos iš darbo teisininko padėjėju ir sargų (ohranka) kelis kartus viršijo 80 rublių.
  - Į revoliuciją?
  Bet ne ji iš jo, o jis iš jos vogė pinigus, švaistė. Vaizdavo neva nesaugojo smulkių kvitų iš vežikų, pasiuntinių, geležinkelių. Neįmanoma per porą metų išleisti vežikams 520 rublių. O jis jais ir ne važinėjo revoliucijos tikslais, nes joje dalyvauti vengė. Tik jos pinigus laikė.

  Brolis guodė, neva Bogrovas tikslą pasiekė: visuomenė pamatė, piktinosi. Duma (parlamentas) svarstė piktų sargų (ohranka) reikalą, žadėjo ją keisti. Tai miniu aukščiau.
  - Visai ne. Sargai (ohranka) kaip buvo, taip ir liko pikti iki pat 1917 metų revoliucijų.
  Su Duma pakaktų pakalbėti. Pasiektų tą patį. Juk Bogrovui būtų lengva nuvažiuoti į Sankt-Peterburgą. Bet tai dirbti tingu. Lengviau plėšti ir laikyti plėšikų pinigus.

  1931 metais Brolis išleido knygą. Surašė nuorodas į dalyvių prisiminimus. Vaizdavo neva kažką neigia ir atskleidžia. Tai demagogija. Net jei jis rašo tiesa, tai neneigia esmės ir net patvirtina ja. - Ką prisipažino Bogrov 1911.09.09 ir 1911.09.10: jį privertė revoliucionieriai.

  Brolis nurodo į 1926 metų socialisto-revoliucionieriaus Ėgor Lazarėv rašinį. Anas rašė, kad Bogrov maldavo, kad jo partija pritartų Stolypiną žudyti. Bet tokio skelbimo, nužudymas atrodytų beprasmis.
  - Tiesa.
  Bet ką gi padarė Bogrov?
  Social-revoliucionieriai atsisakė pritarti nužudymui. Jie laikė tai kraštutine priemone.
  Bogrov užsitikrino tik anarchistų pritarimą, bet keistu būdu: teisme ir apklausoje po jo sakė, kad jį privertė.
  O patys anarchistai viešai nesakė ar pritaria. - Nei prieš, nei po nužudymo.

  Jie nebandė sustabdyti žudiko. Kaip matome, pakaktų viešai kėslą paskelbti, net be vardų. Žudikas jau išsigąstų. Blogiausiu atveju galėtų įskųsti jį valdžiai.
  Neabejoju, kad Lazarėvą ir patį nužudė paskui Komunistai. - Atpildas už aplaidumą. Nebent, jis pabėgo į užsienį ir politikoje nebedalyvavo.

  Keista, kad Lazarėv rašo, neva Bogrov jam siūlė pritarti žudyti Stolypiną. 1911.09.09 ir 1911.09.10 Bogrov liudijo, kad Stolypinas yra atsitiktinė auka. Iki paskutinės akimirkos jis nežinojo ką žudys.
  Arba social-revoliucionieriai meluoja, kad uždėti jam "vainiką", nes jis pats save "nuvainikavo"... Arba valdžia suklastojo liudijimą...
  Arba Bogrov visiems atkeršijo už kažką. Gal nusivylė, kad po nužudymo niekas nepaskelbė, kad pritaria. Atėmė bet kam galimybę skelbti Stolypiną auka revoliucijai ir nurašė jį į beprasmes aukas, "broką".

  Keista, kad Brolis rašo, neva 1911.09.09 Bogrovo kalbos teisme niekas nesurašė.
  Aukščiau ją nurodau. Irgi keista, kad ją vis tik surašė. Teisme įprastai kalbų nerašo. Geriausiu atveju rašo eigoje, padrikai ("stenogramą"). O šitą kalbą surašė tvarkingai, ir pasirašė lėtas prokuroras, o ne mikli raštininkė. Tai būdinga apklausai.
  Gal tą kalbą pakišo į bylą vėliau. Parašė kaip patys norėjo, gal net visai ko Bogrov nesakė. Tada taptų keista, lyg iš niekur, apklausa 1911.09.10.

  Brolis rašo, neva prieš mirtį, iš kalėjimo, Bogrov rašė šeimai mįslingai apie kažką "tikrą", "netikrą" ne tuščiai, o dėl to, kad vengė atskleisti kažkokią paslaptį, kažką neišduoti valdžiai, apginti.
  - Nesąmonė. Nėra prasmės taip rašyti, nes tai ir lieka mįslė.
  Palieku tau, skaitytoja, pasvajoti kas tai galėtų būti.
  Aš manau, kad jis vengė išsipasakoti, nes drovėjosi atskleisti koks lėkštas yra kuris nors jo būdas, ar nužudymo priežastis. Dėl to paprasčiausiai blaškėsi, blevyzgojo.

  Brolis rašo, neva visi, ir kas bara Bogrovą, ir kas giria, pritaria neva jis didvyriškai ėjo mirti.
  - Ne. Jis gi pats liudijo, kad negalvojo apie pasekmes ir net apie auką. Blaškėsi. Veikė atsitiktinai. Yra aibė tokių žmonių. Jis liudijo, kad nuolat vertino ar gali pasišalinti. Jis netgi bandė pasišalinti per nesaugomą išėjimą. Jis nestojo ir nelaukė, kol jį suims. Jis tikėjosi išgyventi. Nesuvokė, kad net jei pabėgtų, jį atpažintų ir gaudytų. Gal jis tikėjosi pasislėpti.

  Brolis klysta, neva mirtis "reabilitavo" Bogrovą, todėl jam nereikia papildomos "reabilitacijos". Išdaviko niekas negali "reabilituoti". Todėl tikrai jam nereikia "reabilitacijos", bet ne papildomos, o jokios.
  ... Ir prieš ką "reabilituotis"? Prieš plėšikus ir žudikus, kuriuos jis išdavė?
  Bogrov bijojo ne gėdos revoliucijos akyse, o visuomenės, jei jį paskelbtų sargų (ohranka) tarnu.

  Brolis klysta, neva Bogrov sutrypė ne "etiką", o revolliucinę-partinę "etiką" (partijos vengė viešai pritarti, ko geidžia slapta). Jis sutrypė ir tą, ir tą.

  Tyrėjai nerado ir neapklausė nei 1 anarchisto, ypač tų, kurie grasino Bogrovui, vertė žudyti.
  Neaišku ką jie manė apie jo darbą sargams (ohranka), išdavystę.
  Vietoj to, Bogrovą skubiai pakorė... kad negalėtų daugiau nieko išduoti.
  Valdžia privalėjo jį laikyti gyvą bent kol ištirtų viską. O paskui žiūrėk gal pasigailėtų, atšauktų kartuves.
  Juk tyrė vos 1 dieną. Iki teismo 1911.09.01, 1911.09.02, 1911.09.04, 1911.09.06 Bogrov vien melavo.
  1911.09.09 teisme jis staiga prisipažino. Pakišo jiems "kiaulę". Pasityčiojo iš teisėjų ir tyrėjų. Kvaili teisėjai rimtais veidais nepaisė, tęsė ir nuteisė myriop. Taip viskas liktų neištirta... Nors, vis tiek liko.
  1911.09.10 tyrėjai susigriebė ir apklausė žudiką vėl, apie tai, ką jis kalbėjo teisme. Rodė nuotraukas. Viena iš jų - Latkovskio, kurį Bogrov paminėjo pirmą kartą. 1911.09.01 ir 1911.09.02 jis rašė to paties žmogaus vardą tik Petr. Antrą sykį pažymėjo, neva nepamena pavardės. Abu kartus jį minėjo tik kaip anarchistų būrio sąrašą. Nutylėjo, kad jis pas jį atėjo su įtarimais. O 1911.09.09 ir 1911.09.10 Bogrov staiga prisiminė jo pavardę.
  1911.09.12 pakorė. Nepaisė, kad būtina tirti.

  Kas surengė Stolypino žudiką? - Sargai (ohranka)? Anarchistai? Komunistai?
  - Byla to neatskleidžia. Gal tyrėjai nenorėjo. Gal visiems patogiau, kad būtų kuo blogiau.
  Tikėtina, ką jis liudijo teisme 1911.09.09 ir paskutinėje apklausoje 1911.09.10: jį privertė Anarchistai, o Stolypin buvo atsitiktinė auka.
  Komunistai gal neprisidėjo. Bet gal žinojo iš anksto ir pritarė. Nes jau porą metų Policija gaudavo miglotas žinias, kad revoliucionieriai žudys Stolypin ir kitus valdininkus. ... Ir žudė. Tais laikais tai buvo įprasta. Policija gaudavo žinias, kad politinės partijos šaudo net vieni kitus. Nebent Policija išgalvodavo tokius pranešimus, kad vaizduoti darbą.
  Revoliucionierių būriai kalbėjo vieni su kitais. Turėjo žinoti.
  Aukščiau miniu, kad Komunistai pasinaudojo Stolypino nužudymu, suvertė kaltę valdžiai ne tik už jį, o ir už daug kitų savo gi reikalų. Ginklų laivas "John Grafton" buvo tikras, iš Japonų valdžios, o ne Rusijos valdžios "provokacija". Dalį tų ginklų revoliucija gavo.

  Vienok, įmanoma įtarti ir valdžios "provokaciją". Juk tie, kas vertė Bogrovą šauti į Stolypin, visi prieš tai sėdėjo. Visi priklausė nuo Sargų (ohranka) malonės. Sargai galėjo jais pasinaudoti, priversti versti Bogrovą žudyti Stolypin.
  Tuo tikslu Sargai galėjo išduoti revoliucionieriams, kad Bogrovas juos išdavė Sargams.
  O iš kur kitur revoliucionieriai tai sužinojo?..

  Platesne, negu nužudymo bendrininkų prasme, tikrai dėl jo kalti revoliucionieriai, o ne valdžia. Jie žudė ir skatino žudyti nuolat. Išvis jų tikslas buvo sunaikinti esamą valdžią ir jos narius. Jie skelbė, neva ketino pakeisti Caro diktatūrą į darbininkų diktatūrą ("diktatūra proletariatą). Tikrovėje jie žudė visus. Įvedė savo gaujos diktatūrą. Nužudė Carą su visa šeima.

  Caro valdžia buvo pikta ir bloga. Komunistai - dar piktesni ir blogesni. O prie jų dar prisišliejo blogiausios Caro valdžios atmatos, korikai. Komunistai nuo tokių nesivalė o glaudė ir skatino.

  http://www.hrono.ru/libris/lib_b/bogr02.html
  Bogrov buvo žydas. Štai kaip sutampa. Vienus žydus žudo. Kiti žydai žudikai.
  Liūdna ir prieštaringa, kad tapti piktu, žudiku jį skatino smurtas prieš žydus.
  Tais laikais žmonės žydus mušė, daužė jų namus, krautuves. Rusiškai tai vadina: "pogrom". "Gromit" įmanoma ne vien žydus. Bet ką daužyti reiškia "pogrom".
  Brolis ir tėvas bandė įtikinti Bogrovą kovoti už liaudies laisvę taikiai. Jis ginčus pralaimėdavo. Bet nepasiduodavo, o tik apsiašarodavo. Jis buvo "fanatikas". Dar sakydavo, kad tai (smurtas) yra jo tikėjimas, todėl samprotavimai negalioja, neįtikins.
  Žudiko "nuopelnų" revoliucijai žudikai Komunistai nepriskyrė tautai. Vis tiek persekiojo žydus, "šiek tiek". - Gerai, kad bent slapta, neskelbė tai viešu reikalu. Nors, kartais skelbė ir viešai: žydų gydytojų tariamą sąmokslą, pasak Stalino.

  Įdomu, kad Bogrov vaidino anarchistą. Bet teisingai norėjo kurti organizaciją kovai prieš valdžia. Įprastai, anarchistai nepripažįsta organizacijų.
  Jis nesuvokė, kad organizaciją reikalinga ir po kovos, paprastame gyvenime. O kova gali kilti nauja. O jis būtų nepasirengęs, be organizacijos.
  Nesukūrė jis jokios organizacijos ir iššovė tuščiai.
  Gal ir neįmanoma yra rasti pakankamai žmonių, tokių prieštaringų: išdavikų, tyrų, smurtinių, rūpestingų, švaistūnų, godžių, betikslių.

  http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/kurlov_pg.php
  Generolas Kurlov, vidaus reikalų ministro pavaduotojas, buvo vienu iš žioplių šiame įvykyje, kaip pasakoja tos dienos Stolypino padėjėjas. Jį išvarė iš šio darbo. O paskui, 1 pasaulinio karo metu, 1914 metais, ramiausiai įdarbino kitur: vadovauti Pabaltijo piliečiams. Ten jis daug kartų laižė padus Caro numylėtiniui, niekšui Grigorij Rasputin, Sankt-Peterburge.
  1916.10.03-1916.12.03 Kurlovą grąžino ten, iš kur anksčiau išvarė: į vidaus reikalų ministro pavaduotojus. Valdininkai neskęsta.
  1916.12.16 Rasputiną nužudė.
  Jei Kurlov išbūtų vadovu dar porą savaičių, gautų antrą žymų lavoną tarnyboje. Gal Kurlov žinojo, kad Rasputiną žudys. Bet netrukdė. Pasitraukė, kad jam vėl nesuverstų kaltės, kaip už Stolypino lavoną. Arba jį pašalino, kad netrukdytų prilipęs prie Rasputino pado.
  Vis tiek, vietoj jo Rasputiną saugojo dabar jau jo buvęs viršininkas, vidaus reikalų ministras Protopopov. Anas tą naktį atvažiavo pas Rasputiną, perspėjo niekur neiti. Bet nesulaikė. Nurodau žemiau.

  1913.01.05 Caras asmeniškai nutraukė bylą Kurlovui. Ant jo ištikimybės ir padėkos telegramos Caras užrašė, kad niekada neabejojo generolo ištikimybe. Nors, kvailo Caro niekas šito neklausė. Klausė ar moka generolas dirbti.
  Skaityk ten viduryje, bei pastabose po Komunistų pareiškimu, apie vysočaišają rezoliuciją.

  1906.01.14 patį Kurlovą kėsinosi nužudyti social-revoliucionieriai.
  - Vis tik gal ne jie, o anarchistai. Juk social-revoliucionieriai tariamai smerkė žudymus.
  Jam į kaktą metė granatą. Bet ji nuriedėjo per rankovę ir nesprogo. Vėliau kažkaip paaiškėjo, kad ir šiuo atveju dalyvavo sargai (ohranka). Jie turėjo šnipą pas social-revoliucionierius. Žinojo, kad kėsinsis. Bet vengė išduoti šnipą. Todėl leido vykdyti. Šnipas ištraukė sprogdiklį. Matyt, visi gerai pasijuokė, kai sužvangėjo tuščia ministro makaulė.
  Prieš tai kažkas įmetė granatą į jo namus. Apdraskė krūvą kareivių ir valdininkų.

  Kurlov reikalavo lygybės žydams. Bet ne iš gerumo, o iš baimės, kad nežvėrėtų ir nekurtų revoliucijos.

  Ten buvęs policajus Belgard pasakoja, kad kažkada Kurlov jam melavo, neva Stolypin jam įsakė grąžinti į darbą šnipą...
  ... Ir ne bet kur, o Paryžiuje. 1911.05.06 būtent Paryžiaus atvažiavo pas Bogrovą revizoriai. 1910 metais ir 1911 liepą jam kaltinimus švaistymu ir išdavyste rašė irgi Paryžiaus.
  ... Tas šnipas anksčiau prasitarė, kad kažkam valdžioje rūpi pašalinti Stolypiną. Kurlov išgalvojo priežastį dar įžūliau melagingą.
  Belgard pasiskundė Stolypinui. Tas paneigė melą, uždraudė gražinti niekšą, bet neišvarė Kurlovo, nes tikriausiai bijojo Caro.
  1911.09.01 mirties glėbyje Stolypin peržegnojo savo "geradarį" Carą, kuris buvo netoliese. Nerado nieko svarbesnio.

  http://www.bbc.com/russian/russia/2011/09/110914_stolypin_death_100anno
  Stolypin vadino Rasputiną gyvate, šliužu (gadina).
  Abu turėjo bendrą pažiūrą: laikė karą blogiu ir vengė jo. Gal už tai abu nužudė.

  1911 metų pradžioje Stolypin išvarė RasputinąSankt-Peterburgo. O tas išėjo melstis ("piligrimu") į Jeruzalę. Caras ir jo žmona baisiai supyko ant Stolypino.
  Rasputin siūlė visiems "patrumpinti" Stolypiną už įžulumą.
  1911.08.31 Stolypin važiavo po Kijevą paskui Carą. Caro sargai paliko jį be sargų. Stolypin tarė esąs atlieka.
  Tuo metu minioje stovėjo valkata Rasputin. Jis grįžo iš Jeruzalės.
  Kai pro jį važiavo Stolypin, Rasputin šaukė: Mirtis jį seka.
  Po nužudymo, naujam ministrui Caro žmona reikalavo nelyginti save su Stolypinu, negedėti. Sakė, neva jam buvo metas pasitraukti.

  1908 metais Austrija užgrobė Bosniją-Hercegoviną, Balkanuose. Stolypin išreikalavo, kad iš darbo išvarytų Užsienio reikalų ministrą Aleksandrą Izvolskį už tai, kad kurstė Rusiją karui prieš Austriją.

  http://www.bbc.com/russian/features-38193699
  1916.12.16 nužudė Rasputiną.

 • Sėrgėj Kirov - Tarybinės valdžios narys, Stalino varžovas. 1934.12.01. Jo nužudymu pasinaudojo, kad padaryti įstatymą kažkokį, kad lengviau doroti priešus. Nors, jo nereikėjo, nes jokių įstatymų Komunistai nevykdė.

  Samokslu nužudyti Kirovą apkaltino Grigorijų Zinovjėvą (suėmė 1934.12.16, sušaudė 1936.08.26) ir Levą Kamenėvą (pradinė pavardė Rozenfeld, suėmė 1934 gruodį, paleido, vėl suėmė, sušaudė 1936.08.25). Šaudė, ar persekiojo ir jų šalininkus. Nors visi jie nebebuvo veiklūs. Pastariesiems pripaišė ne vien Kirovą. Gal teismo nuosprendyje Kirovo neminėjo visai.
  Kulkas iš jų kūnų pasiėmė Komunistų partijos Centrinio Komiteto sekretorius Nikolaj Ėžov, užrašė vardus ir laikė ant stalo atminimui, "suvenirais". 1936.09.25 Ėžovas tapo viršininku NKVD (KGB). Jį sušaudė 1940.02.04.

 • Boris Nemcov - Rusijos politikas, valdžios priešas. VVP įsakė nušauti. 2015.02.27.
Jie ten be prasmės klausia koks nužudymas - politinis. Valdžia žudo visada politiškai.
Baltarusija
1980.10.04 Petrą Mašėrovą nužudė Vitebske: į jo geldą įvažiavo sunkvežimis "GAZ", pakrautas bulvių.
Jie važiavo kelio viduriu 120 km/val., kaip įprasta, kad niekas nepašautų. Priešaky važiavo nežymėta Milicijos gelda. Ji išvažiavo į priešingą juostą ir kažkaip sugebėjo įsakyti pirmam sunkvežimiui pasitraukti. - Gal garsiakalbiu. Nors, nežymėta gelda jo neturėtų. Keista, kad įsakė. Vietos 1 juostoje pakaktų. Mašėrovas nemėgo trukdyti žmonėms. Galėjo prasilenkti. Pirmas sunkvežimis stabdė paleidęs variklį, o ne stabdžiais. Todėl neuždegė raudonų žibintų gale. Antras sunkvežimis išsigando ir pasuko ne į šalikelę, nes ten buvo medžiai, o į priešingą juostą. Nors, ir ten buvo pavojinga. Milicijos gelda grįžo į 1 juostą ir prasmuko. "GAZ" atsitrenkė į Mašėrovo lengvą geldomobilį "Čaika". Visi 3 žmonės jame žuvo. Bulvės užvirto ant jo ir pažiro.
"GAZ" vairuotojas liko gyvas. Jį nuteisė 15 metų kalėti už mirtiną įvykį. Jis atsėdėjo 5 metus.
Prieš nužudymą KGB pakeitė vietinius darbuotojus ir Mašėrovo sargą.
Šarvuotą geldomobilį apdaužė važinėdami garaže, sudaužė žibintus ir atidavė taisyti. Mašėrovą teko vežti "paprasta" "Čaika".
Mašėrovo vairuotojui gydytojai uždraudė vairuoti. Mašėrovas jį užtarė. Tada jam leido, bet tik su akiniais. Jis jų nedėvėjo. Po įvykio juos pas jį rado kišenėje. Bet neliko liudininkų, neva Mašėrov užtartų žlibą vairuotoją. Gal užtarė ne jis.
Pirmas sunkvežimis ir kranas važiavo kartu. - Visus įrankius patogiai parūpino iš anksto. Kranas paskui atskyrė susidūrusius automobilius. "GAZ" įsiterpė tarp jų. Kraną pralenkė. O pirmas sunkvežimis savęs aplenkti neleido, nuolat lėtėjo ir greitėjo.

Pirmą Milicijos geldą tariamai matė tik pirmas sunkvežimis. "GAZ" nematė. Nors su juo vos prasilenkė. Gal jo nebuvo. O gal ir pats "GAZ" vairuotojas buvo bendrininku.

Mašėrovas buvo 1 Baltarusijos Komunistų partijos sekretorius.
Kaip įprasta, Tarybų sąjunga valdžia liejo "krokodilo ašaras": pavadino Mašėrovo vardu daug gatvių, visose respublikose.

http://www.svoboda.org/a/30836501.html - laidos raštas. Pradžioje rašo daugiau, negu duoda garso. - Kodėl baltarusiai nesipriešina jėga diktatoriui Lukašenkai. Nėra įžangų ir intarpų, kurios yra garso įraše
http://www.svoboda.org/a/30836433.html - to pat garso 1 pusė. Didesnis tankis. Todėl failo dydis tas pat: 12 MB. Ne mažesnis, negu 2 dalių garso žemiau.
http://www.svoboda.org/a/30810989.html - Suvienytas garsas apie Baltarusiją ir Volgą, sekančios nuorodos. Mažesnis duomenų tankis. Todėl 2 dalių dydis toks pat, kaip 1.
Abu garsai nesutampa su rašto pradžia. Intarpe, kurio nėra rašte, juokauja kaip sugyventi su giminėm, kurie nenori išsižadėti stabų, slėpti tikrovę, kad Berlynas krito, leisti jiems manyti, kad stabai išlieka, tęsiasi

Baltarusijos praeities ir ateities apžvalga, su svajomis.
Filosofas Gorunov ten klysta neva Mašėrovą pašalino iš šio krėslo 64 metų amžiaus. Jis žuvo 62 metų amžiaus.
Klysta dėl sunkvežimio pavadinimo. - Ne "KamAZ", o "GAZ".
Gorunov mano, kad jį nužudyti įsakė Komunistų partijos, o reiškia ir Tarybų sąjungos vadovas, Brėžnėv. Priežastis: Kubos diktatorius Fidel Kastro lankė Mašėrovą, o ne kitus Tarybinius niekšus Komunistus, nes fašistų laikais 1942-1944 metais Mašėrovas buvo miškuose, partizanu. Fidel Kastro jautė jam bendrystę, nes irgi buvo partizanu. Mašėrovo vadovybė ir Baltarusijos sričių viršininkais buvo buvę partizanai ir jų vadai. Tai vyko iki jo nužudymo. Už poros savaičių Mašėrovą kažkas ketino skirti vyriausybės vadovu.

Gorunov ten pasakoja ir daugiau žudynių Baltarusijoje ir visokią tos šalies praeitį, įskaitant kaip 2020 metų valdžios priešai prieštaravo suklastotiems rinkimams.

Prieš karą Tarybų sąjunga ruošė karui ne kariuomenę, o Baltarusijos NKVD (KGB), ne prieš fašistus, o prieš liaudį. Maskva atsiuntė Baltarusių visų rašeivų, poetų sąrašą, kurie rašė baltarusių, žydų, lenkų kalbomis. Jiems atrodė, neva karo metu jie pereitų tarnauti priešui. Vietiniai pareigūnai papildė 20 vardų. Per parą nužudė daugiau apie 140. Liko tik 2 poetai: Jakub Kolas, Janka Kupala. - Nebūtinai geriausi. Gal geriausiais taptų kiti. Bet apie juos nesužinosime.

Gorunov ten veltui svajoja, neva Minsko miestas liks toks šiuolaikiškas, kokį sumanė Tarybiniai architektai. Sukti statybininkai jau užpuolė miestą, jau kemša namus-sloikus, naikina pievas, medžius. Kai tiktai valdžia atiteks laisvamaniams, jie liaudį išduos, ir miestą be kovos atiduos statybininkams visai.
Beje, būtent Tarybinis Mašėrov leido griauti vieną iš poros likusių senų Minsko miesto dalių, pavadinimu Nemiga. Jis nusausino ("melioravo") Polėsę (Pamiškė).

Volga
http://www.svoboda.org/a/30834144.html - Volga, kazokai. Ten pat garsas, didesnio tankio, negu 2 dalių žemiau
http://www.svoboda.org/a/30810989.html - Suvienytas garsas apie Volgą ir Baltarusiją, ankstesnės nuorodos. Mažesnis duomenų tankis. Todėl 2 dalių dydis toks pat, kaip 1. Prie nuorodų į Baltarusiją aukščiau nurodau tą patį garsą. Pastabas apie jį skaityk ten.
Nepasirengę žmonės, praeiviai pasakoja apie Volgos sritį.
"Laisvės radijas" skelbia laidas ir su žinovais. Irgi kaip valdžia žudė kazokus, ne Volgos, o Kaukazo. Paieškok ten.
Tos žudynės - ne pavienių žmonių, o būrių, "genocidas". Nepainiok su šio skyriaus apie pavienes žudynes dalyku. Turiu omeny skyrių, kuriame dedu šią nuorodą, o ne pastabas apie ją žemiau.

10 divizija NKVD žuvo Stalingrade (dabar Volgograd, buvęs Caricyn), prie upės Volga, ant buvusios upės Carica krantų, kai prie jos prasiveržė fašistai.
Įprastai tai būdavo "zagrad-otrad". - Užkardytojų būriai. Jie šaudydavo į nugarą kareiviams, kad pultų fašistus, o ne bėgtų. Kas traukėsi, tą apšaukdavo "dezertyru". Nušaudavo, arba vėl vydavo autis.
Neaišku ką jie ten darė. Ar jiems įsakė pagaliau kautis prieš fašistus, o ne prieš liaudį, ar savo kareivių nugaras... Ar juos užpuolė netikėtai...
Apie 1948 metus jiems pastatė paminklą. Skulptorius buvo jaunas graikas. Už poros metų jį pasodino į tarybinę koncentracijos stovyklą (Gulag) kaip liaudies priešą. Taip pravardžiavo valdžios priešus. Visada išgalvotus. Tuo gamino tikrus priešus, nuteikdavo prieš save.

Prieš karą Volgos kazokus išžudė ir ištrėmė. Paliko tuščias trobas. Jos prastovėjo 60 metų iki 2001 metų - porą metų iki 2003 metų, kai įrašė laidą. Tikėtina, tebestovi, su visais daiktais. Bet jie vis tiek kovojo už Tarybų valdžią šliaužikų pulkuose... Ir vis tiek grįžo namo tik 1956 metais.
"Plastun" - pėstininko rūšis, šliaužia. Puola iš pasalų. Dažniausiai - kazokas. Turėjo būti labiau pasirengęs. Bet kartais juos ne atrinkdavo, o skirdavo už bausmę. Daugiausia jie kariavo tokiu vardu iki 1 Pasaulinio karo. 2 Pasauliniame kare šliaužiojo jau visi. Nes šaudė smarkiai.

Nuorodos sako, kad viduje Tarybų sąjunga dažnai žūdydavo sunkvežimiais.

1941 metais fašistai puolė Tarybų sąjungą. NKVD (KGB) traukėsi iš Lietuvos. Žudė kalinius. Žinomiausios vietos: Rainių miškas, Kaišiadorių kalėjimas.
http://www.svoboda.org/a/vospominaniya-o-kieve/31749480.html - raštas
http://www.svoboda.org/a/31725591.html - garsas
Vežė iš Ukrainos ir paprastus žmones. Tariamai gelbėjo ("evakavo"). Traukinyje blogos sąlygos buvo nelabai geresnės negu tremtinių. Nebuvo maisto, vandens. Karšta. Traukinys po porą dienų laukdavo kelio laisvo nuo kitų, karinių, ūkinių traukinių. Buvo vos 2 sargai. Išprotėjusius nuo kančios jie paprasčiausiai vesdavo šalin ir šaudė automatais. Žmonės bėgdavo iš tokių "gelbėtojų".
Sėdo į paprastą traukinį. Virš jo praskrido fašistas. Keleiviai važiavo į darbą, į gamyklą Charkove, gal tankus gaminti. Bet gi patys taikūs, ne kareiviai. Murzini. Bet ėmė mojuoti švariomis, baltomis nosinėmis. Matyt, jau įprato vieni prie kitų. Rodė, kad nešaudytų. Traukinys ir lėktuvas ėjo pagal tvarkaraštį. Vieni kitą pažino. Lakūnas linktelėjo sparnais ir šalinosi. Staiga jaunas karininkas traukinyje ėmė šaudyti iš pistoleto. Lakūnas pastebėjo. Apsisuko ir 2 kartus apšaudė traukinį. Aibė kraujo, lavonų. Minia sužvėrėjo. Nepaisė, kad kvailys yra valdžia. Sudraskė negyvai. Moterys jį kandžiojo. Lavonus paliko sekančioje stotyje ir ramiai nuvažiavo. Kažin kas laidojo. Gaunasi, kad Tarybiniai kareiviai žudė ir fašistų rankomis, net nenorom. Gal iš to kilo fašistų paprotys šaudyti taikius traukinius, keliautojus.

VVP dažnai nuodija. - Cheminiais ginklais... žvangina. Kartais - radioaktyviais. Rusijoje ir užsienyje.

2007 metais radioaktyviu metalu Poloniu nunuodijo buvusį KGB pareigūną Litvinenko, kai anas atsisakė žudyti ir pabėgo į Britaniją.

2018 metų kovą Britanijoje KGB pasikėsino žudyti Sėrgėjų Skripalių ir jo dukrą Juliją. Juos rado be samonės ant suoliuko. Į "ligoninę" paguldė ir suoliukią. Be reikalo nupjovė varžtus, kurie laikė jį ant žemės. Galėjo juos tausoti ir nusukti.
2018.05.18 Sėrgėjų paleido iš ligoninės. Dukrą paleido žymiai anksčiau.

Ant jų užpurškė smarkiausią nervų nuodą pavadinimu "Novičok". Rusiškai - naujokas. Pavadinimo sumanymas turėjo reikšti, kad apie šį nuodą niekas nežino, niekas nesupras kad suveikė nuodas, o jei supras, nežinos kas jį pagamino.
Bet dar 1990 metais iš Rusijos pabėgo to nuodo gamintojai. Jie apie jį papasakojo. Gal ir davė pavyzdžius, nes Britai greitai palygino mėginius su kažkuo ir tai paskelbė.

Gamintojai sako, kad šis nuodas žaloja nepagydomai. Nesako kaip.
Kiti gydytojai tą neigia ir sako, kad yra vaistų, kurie suriša nuodą ir traukia iš kūno. Svarbu tik tuo metu neleisti aukai mirti. Gal gamintojų žinios paseno.
Vis tik gydytojai sako, kad Sėrgėjaus ir Julijos smegenys pažeisti negrįžtamai.
Nervų nuodas užkemša tarpus tarp neuronų. Jie nebeduoda elektros signalų ir nebegauna atsako. Pradeda smarkiai signalizuoti. Kūną smarkiai trauko ir spaudžia visi kokie yra raumenys.

Kažkas susigriebė, kad viso panašiai paslaptingai mirė 14 VVP priešų Europoje, ar Britanijoje. Iki tol tų mirčių nelaikė nužudymais. Nors, keistai aukos žuvo. Pavyzdžiui, viena jų tariamai nusižudė 2 peiliais.
Keletą žmonių aišku, kad nužudė. Pavyzdžiui Berezovskį.

Sėrgėj Skripal anksčiau dirbo Rusijos GRU. Jį nuteisė už tai, kad šnipinėjo. Paskui apkeitė į tuziną Rusijos kvailių, kurie tinginiavo ir apsimetinėjo šnipais JAV. Jis ramiai gyveno Britanijoje. Nieko nepeikė viešai, nesikišo. Po to Rusijoje netikėtai mirė jo sūnus nuo kepenų nepakankamumo. Mirė žmona. Gal ir šį kartą VVP ketino žudyti ne jį, o jo paskutinę gyvą dukrą, kad jam nieko artimo neliktų gyvenime.
Vėliau kažkas sakė, kad Skripal vis tik kenkė Rusijos valdžiai: talkino gaudyti jos šnipus.

2018.03.13, po savaitės, Britanijoje KGB pasmaugė Nikolajų Gluškovą. Anksčiau jis dirbo Lėktuvų įmonės Aeroflot pirmu viršininko pavaduotuoju. Išvarė iš jos Rusijos valdžios šnipus. Rusijos valdžia jį apvagino. Jis pabėgo. Jį už akių nuteisė kalėti.
Gluškov tikrai ėmė pinigusAeroflot, bet ne sau. Davė juos VVP 1999 metų rinkimams ir jo tarnui Romanui Abramovičiui.

Britanija pareikalavo, kad Rusijos valdžia paaiškintų kaip jos cheminis ginklas pateko į šalį ir kas jį panaudojo. Rusijos valdžia atsisakė bet ką aiškinti.
2018.03.14 Britanija išvarė 23 iš 56 Rusijos tariamų pasiuntinių, nes jie buvo šnipai, apie kuriuos Rusijos valdžia nepranešė Britanijos valdžiai.
Štai kiek dykaduonių rusai maitina. O gal jie dar yra ir žudikai. Nereikia jų išvaryti. Nes paskui nesusigrąžinsi, kad pasodinti.
Britanija smarkiau tikrins krovinius, neįsileis Rusijos valdžios ir jos draugų padykaduoniauti ir pažudyti.

2018.03.26 ir per vėlesnes kelias dienas 14 Europos šalių, o pasaulio šalių daugiau negu 25, išvarė Rusijos tariamus pasiuntinius. Viso daugiau negu 150. Tikriausiai, dauguma buvo šnipai.
Europos sąjungos valdžios išvarė 30.
Ukraina - 13.
Kanada - nežinau kiek.
Australija - 2.
Gruzija - 1.
NATO - 10.
Lietuva - 3. Nors, vargu ar bėra čia ką šnipinėti. Didžiausi valdžios priešai yra pati Lietuvos valdžia.
JAV išvarė 60 pasiuntinių iš Vašingtono, Los-Anželo, įskaitant 12Jungtinių Tautų Niu-Jorke. Los-Anžele jie šnipinėjo povandeninių laivų ir lėktuvų Boeing statyklas.

2018.06.30 (o gal 2018.07.04) tame pat miestelyje kur nuodijo Skripalius, apnuodijo dar 2 žmones.
Šį kartą Britų valdžia melavo neva pavojaus kitiems žmonėms nėra. Nors, cheminis karas pavojingas visada ir visiems. Nesvarbu, kad nuodai gali būti tik ankstesnio išpuolio likučiai. Gal tai ne likučiai, o naujas užpuolimas. Juk smagu žudyti, kai niekas nesipriešina. Gal žudo vien pramogai. O gal vien tam, kad kariauti, be tikslo.
2018.07.08 iš nunuodytų 1 moteris mirė. Net jeigu nemirtų, tai būtų karas. Bet valdžia vis tiek tai skelbia kaip paprastą nužudymą.
Ji mirė lengviau, negu galėtų, nes nuolat gėrė alkoholį. Kūnas silpnas. Jos draugas nuolat vartoja narkotikus. Todėl ir jo kūnas silpnas.
2018.07.13 apnuodyto vyro namuose rado buteliuką nuo nuodų. Tikriausiai iš jo apnuodijo ir Skripalius. Buteliuke anksčiau buvo brangūs kvepalai. Gal net užrašas liko. Vyras jį padovanojo moteriai.

Britų tyrėjai išaiškino 3 žvalgus iš Rusijos, kurie nuodijo Skripalių ir kitus žmones. 2 vykdė, 1 talkino, žvalgė. 1 tapatybę patvirtino moteris Rusijos rytuose. Tam pas ją važiavo.
Tie 2 pakalbėjo per Rusijos televizorių esą turistai. Neva tik norėjo pažiūrėti į bažnyčios bokšto strypą ("špilį") 100 metrų aukščio.
- Gal ir norėjo... Prie progos.
Kur gi ne. "Turistai" "pasiklydo" kaip ir Ukrainoje...
Britai sužinojo, kad jie klaidžiojo po Europos Sąjungą jau 10 kartų. Po Britaniją - 3. Neaišku ar su nuodais, ar be.

2018.04.13 Jekaterinburge iš namo 5 aukšto pro langą iškrito Maksim Borodin. Jis neatsipeikėjo. 2018.04.15 jis mirė ligoninėje nuo žaizdų.
Manau, jį kažkas nužudė.
Jis rašė laikraščiui Nauja Diena apie sugedusią valdžią (korupciją). Jis pirmas rašė apie tai, kad Sirijoje JAV kariuomenė nukovė tariamai nevaldiškos samdinių įmonės "Wagner" kariai. Gal rašė ir apie ankstesnę jų veiklą.

2018.05.29 Kijeve, Ukrainoje valdžia suvaidino, neva savo namo laiptinėje Rusijos valdžios samdinys nušovė į nugarą Arkadij Bapčenko.
Jis gimė Baltarusijoje. Buvo žurnalistas, Rusijoje. Rusijos pilietis. Peikė Rusijos valdžią. Kažkada jį grasino nužudyti. 2017 metais jis pabėgo į Ukrainą.
Žurnalistai teiravosi gydytojų ir dar kažko. Visi saugojo paslaptį, tvirtino, neva auka žuvo.
Žmonai nieko nesakė. O ji neįtarė vaidybos. Nors, valdžia skelbė, neva ji pati gulėjo kraujo baloje. Dar berods skelbė, kad ji girdėjo šuvius kaip pokštelėjimus ir rado vyrą. Gaunasi, kad ji atsigulė į kraują pati. Saugumo darbuotoja sakė, kad žmona žinojo, kad nužudymą suvaidino.
Žmonės jau ėmė rinkti pinigus aukos laudotuvėms ir šeimai.
Sekančią dieną jį parodė gyvą. Parodė vaizdo įrašą kaip Rusijos valdžios tarpininkas perdavė žudikui pinigus $30000. Tarpininkas gavo $10000. Sakė, kad sulaikė tarpininką.
Generalinis prokuroras išsityčiojo iš tų, kurie jau išpeikė valdžią už tai, kad negeba kardyti Rusijos slaptų tarnybų.
Arkadij Bapčenko sakė, kad žudikai gavo jo nuotrauką. Ją galėjo gauti tik iš pasų skyriaus Rusijoje. Tai reiškia, kad žudiką siuntė Rusijos valdžia.
Vaidinti nužudymą reikėjo tam, kad susekti kam tarpininkas atsiskaitys ir gauti sekančių aukų sąrašą.
Žudiką dar prieš vaidybą pagavo ir privertė talkinti tyrėjams.

http://www.nytimes.com/2020/06/26/us/politics/russia-afghanistan-bounties.html
2020.06.26 laikraštis "New York Times" skelbė, kad 2020 metų kovo mėnesį JAV žvalgyba pranešė ištvirkusiam prezidentui Donald Trump, kad Rusijos karo žvalgyba (GRU) mokėjo pinigų paskatas ("premijas") Afganistano Talibams, kad žudytų Amerikos ir sąjungininkų kareivius. Duodavo jiems ginklus. 2019 metais žuvo 20 Amerikos karių.
Gal VVP keršijakarą Afganistane. 1980-1989 metais Tarybų Sąjunga jį pradėjo ir baigė. Amerika dalino puštunams, dušmanams ginklus. Bet, kiek pamenu, nemokėjo pinigų už kareivių galvas.
Donald Trump teisinosi, neva žvalgyba jam nepranešė, nes manė, kad ši žinia - nesąmonė. Jis apsimeta tam, kad laisvai draugauti su Rusijos valdžia ir vėl laimėti rinkimus 2020 metais.
Net kai sužinojo, Donald Trump neveikė, nesiliovė draugauti, o tik pravardžiavo žurnalistus melagiais. Nesakė kas būtent yra melas: jo tyčinė tyla, ar pinigai už žudynes.

2020.08.20 Alėksėj Navalnyj (1976.06.04-2024.02.16) pavalgė Tomsko oro uosto kavinėje. Lėktuve nualpo. Lėktuvas skubiai tūpė Omske. Nugabeno Alėksėjų į ligoninę.
Jos viršininkui policininkas atnešė pažymą, kad kavinėje kažką rado. Tuo metu pas jį sėdėjo Alėksėjaus talkininkai. Jie kamantinėjo viršininką. Bet jis nesakė ką rado. - Tikriausiai nuodus. O gal ir įkalčius, kuriuos reikia slėpti.
Kavinę uždarė, kad nenuodyti kitų žmonių.
Talkininkai sumokėjo pinigų Vokiečių ligoninei, kad atskristų savo lėktuvu ir perimtų Alėksėjų. Bet Omsko gydytojai visą parą draudė jį imti. Slėpė įkaltį: nuodą.
2020.08.24 Vokiečių ligoninė paskelbė, kad nuodus rado. Dar nežino kokius. Tokie marmalai atjungia marmalų ("cheminį") ryšį tarp nervų ir raumenų. Raumenys susitraukia ("spazmas"). Tokį marmalą naudoja malšinti Alzhaimerio ligą, naikinti vabzdžius ("pesticidai"), žudyti žmones (karinis cheminis ginklas).
Žmonės ėmė spėlioti kuris sukčius jį nuodijo iš tų, kuriuos atskleidė Alėksėjus ir jo "Kovos prieš korupciją fondas". Tai žinoti paprasta: reikia mažiau sukčių atskleisti. Tada bus aišku kuris priešas puola. Bet kokių atveju, visų valdiškų sukčių viršininkas yra VVP. Be jo žinios vargu kas išdrįstų.
Taip sekti ir nuodyti geba tik valdžia.
Žurnalistai paskelbė, kad Alėksėjų kavinėje ir visur sekė Rusijos valdžia. Šnipai matė, kad jis nieko nedarė, tik valgė. Niekas prie jo nėjo, nepilė nuodų. Gal užnuodijo visą kavinę iš anksto. Arba kur kitur apibarstė.
1 žmogus raštu paklausė kodėl sekė. - Tyrimo komitetas neatsakė.
Vokiečių karo gydytojai ištyrė ir paskelbė, kad nuodas yra patobulintas "Novičok". Panašiu nuodijo ir Sėrgėjų Skripalių. Apie jį pasakoju aukščiau.
Prieš kelionę talkininkai surinko Alėksėjaus daiktus iš viešbučio Tomske. - Matyt ne asmeninius, o atliekas. Juk Alėksėj paliko viešbutį, daiktus pasiėmė. Norėjo paimti ir patalinę. Bet viešbutis ant jos atsigulė, kad primygtinai neatiduoti. Atliekas davė Vokiečiams tirti.
Ant butelio rado to nuodo pėdsaką. Tai reiškia, kad nuodijo Rusijoje. Tai reikšminga, nes Rusijos valdžia svaičiojo, neva sveikas Alėksėjus šiaip nualpo, gal dėl cukraus stygiaus. O nuodijo jau Vokiečiai.

Omsko gydytojas, kuris gydė Navalną išėjo iš darbo. Dirba nevaldiškoje įstaigoje.
Ligoninės viršininkas pakilo į srities Sveikatos ministrus.
2021.02.04 pavaduotojas staigiai mirė nuo širdies.

Žemiau pasakoju, kad 2021.01.17 Alėksėjų Navalną sodino į kalėjimą. Kurpė keletą baudžiamųjų bylų.
2023 metų gruodį jį pervežė į tolimą Kalėjimą šiaurėje, Jamale, prie Salechardo ir Labytnangi, prie upės Sob, kaime Harp. Tikslas: vengti rodyti jį teisme gyvą. Toliau teisme, Vladimire, jis dalyvavo tik per televizorių.
2024.02.15 iš kaimynų kalinių atėmė visus elektros prietaisus: virdulius, telefonus, fotoaparatus. Suvažiavo įtartini pareigūnai.
2024.02.16 Alėksėj Navalnyj susmuko pasivaikščiojimo metu. Jį gaivino Kalėjimo gydytojai. Kiti gydytojai iš ligoninės 700 metrų važiavo 7 minutes. Dar 2 minutes ėjo. Mankštino širdį. Paliko mėlynes. Sustojo širdis. Smegenys be oro gyvena vos 5 minutes. Nutinka išimtys.
Alėksėj mirė.
VVP žudė tyčia penktadienį, kad traukti kuo mažiau dėmesio.
Tyčia per Lietuvos nepriklausomybės metinės, kad liūdėtume. Keršijošį puslapį.
Žemiau nurodau:
Nuo 2021 metų rengė Kalėjimą žudyti Alėksėjų;
Slėpė kūną.
2024.02.19 VVP apdovanojo kankintojus sargus.
2024.02.05 panašiai mirė ir valdžios tarno Igor Sėčin sūnus. Tikėtina, nužudė. Nepasidalino vagienos.

http://sobesednik.ru/politika/20201224-u-navalnogo-dokazatelstva-a-ch
2020 metų gruodį Alėksėj Navalnyj gavo iš kažkur FSB (KGB) telefono numerius. Suklastojo atgalinį "debilniko" numerį programos pagalba. Apskambino keletą. Prisistatinėjo Tyrimo komiteto pirmininko padėjėju. Dauguma juo nepatikėjo. Kai kurie atpažino. Juk seka jį gi. 1 pasitaikė kvailas: patikėjo. Jis - chemikas. Pats žmonių nesekioja. Nepatyręs.
45 minutes jis pasakojo, kad Alėksėjui nuodus supylė į trusikus. Guodėsi, kad per mažai. Dar sutrukdė lakūnas. Per anksti nutūpė ir atidavė Alėksėjų gydytojams.
Nežinau ar numovė trusikus. Gal delsė. Tame ir klasta: trusikus numauna paskiausiai.
Tik pabaigoje chemikas paklausė Alėksėjaus ar saugu kalbėtis atviru telefono ryšiu. Alėksėjus patvirtino, kad saugu ir pasiteisino, kad reikalas skubus.
Pokalbį paskelbė.
Prie chemiko buto pavaikščiojo žurnalistė Lubov Sobol. Butą nuo jos saugojo 40 policajų. Ją pagavo ir suklastojo bylą, neva ji įsiveržė į butą. Nors pačios gi valdžios liudininkas tai neigė.
Chemikas butą nusipirko staigiai, be paskolų, grynais. Matyt valdžia jam atlyginonuodijimą.
Paskui Rusijos valdžia užslaptino Chemiko žmoną, kaip vieno jo buto bendrasavininkę. Pervadino ją į Rusijos federaciją:
http://sobesednik.ru/politika/20210211-zhenoj-predpolagaemogo-otravit
2021.02.15 Novosibirsko apygardos teismas panaikino apylinkės teismo sprendimą leisti netirti nuodijimo, neveikti. Bet neteisėtai neįpareigojo tirti. Tik įsakė apylinkės teismui nagrinėti naujai.

Alėksėjų nuodijo tie patys, kas anksčiau nuodijo žurnalistą Vladimirą Karamurzą.

2019 metų liepą Alėksėjų irgi nuodijo. Jį sodino 30 parų už tai kad sukvietė minias į gatves prieštarauti valdžiai ("protestuoti"). Jam smarkiai dilgėjo veidas, lyg brūžintų stiklo vata. Valdiški gydytojai melavo neva tai alergija. Jo gydytoja sakė - nuodai. Nors, žiūrėjo į jį tik pro duris.
Anksčiau kelis kartus Alėksėjų užpuolė, laistė žaliais marmalais prieš bakterijas ("zelionka"). Marmalai sužalojo akies rageną. Ją teko gydyti Vokietijoje.

2021.01.17 Alėksėj Navalnyj skrido iš Vokietijos į Maskvą "pigiu" lėktuvu "Pobėda" ("Pergalė").
rašiau Vokietijos parlamento (Bundestag) narei, partijos CDU skyriaus parlamente vadovo pavaduotojai, Katja Leikert. Reikalavau skubiai, iki skrydžio pabaigos, nutraukti dujų vamzdžio statybąRusijos į Vokietiją pavadinimu "Šiaurės srovė" ("Nord Stream 2" AG).
Ji prieš porą dienų per radiją tariamai atsakinėjo pašnekovams... Vien kliedėjo. Neatsakė Europos parlamento nariui Dominik TarčynskiLenkijos. Anas irgi reikalavo nutraukti tą vamzdį.
Gėdinau Katją. Reikalavau atsakyti... Grįžti prie pokalbio ir baigti prasmingai.
Vietoj jos man atrašė "spameris", apsišaukęs irgi Katja. Atsiuntė kompiuterio virusą. Matyt, Rusijos valdžios sekliai apkrėtė jos kompiuterį, laiškus valgo, slepia.
Lėktuvas leidosi. Staiga, 10 minučių iki pabaigos, oro uostas "Vnukovo" pamelavo neva ant tako atsigulė sniego valymo gelda. Nutylėjo, kad galipašalinti ir kad jos nėra. Pagyromis stiprus oro uostas nuo pliurpalų nusilpo tiek, kad negebėjo pašalinti net įsivaizduojamą geldą.
Lėktuvas apsisuko ir tūpė kitame oro uoste, "Šėrėmėtjėvo". Todėl jo negalėjo pasitikti sekėjai. Laukė viename oro uoste. Nespėjo perbėgti į kitą. O juos dar ir pagavo, pasodino.
Navalną nuvežė į Policiją, ten neteisėtai, slapta atvežė "teisėją pagal iškvietimą" ("prostitutę"), pigiai, su savo darbo įrankiais: mantija, kepše. Ana ji pasodino į kalėjimą 30 parų nežinia už ką.

Pasakėčia ("anekdotas"). Užeina Štirliz į išvietę ("tualetą"). Timpt už rankenos... - Užimta. Teismo posėdis, supranta Štirliz. Timpt už kitos... - Užimta. Eina į artimiausio namo laiptinę... Bet ir tą užėmė kakių "posėdis".

Policijos nuovadoje, tariamo teismo metu, Navalnui už nugaros, ant sienos kabojo sienos-laikraštis su kruviniausio NKVD (KGB) vadeivos Genriho Jagodos nuotrauka. - Ne vien Lietuvos pareigūnai neigia Stalinizmą. Pagal bet kurios šalies įstatymą tai nusikaltimas.

Tuoj po to, 2021 metų sausį, Insider, Bellingcat.com rado, kad tie patys nuodytojaivaldžios važinėjo paskui dar 3 žmones. Anie mirė.
Ne visi buvo nuolatiniai valdžios priešai. 1 buvo valdžios tarnas Nikita Isaėv. Bet, matyt, ėmė jai prieštarauti. Juk maištingas tarnas itin pavojingas. Gali išduoti paslaptis.
Gal jį nunuodijo ne už ką, o kaip bandomąjį triušį, mankštai. Mankštinosi ant tarno, o ne ant priešo. Nes tarnų nekenčia labiau, už niekšybę, ne patys niekšai. ... O ir paprasčiau. Juk nei auka, nei pašaliniai nieko neįtars.

http://andrius.saugokmedi.lt/karas/Vladimir Vladimirovič Putin rūmai.htm
Sekančią dieną Navalno šalininkai skelbė, rodė filmą ir multiką, kad VVP turi rūmus su plačiomis žemėmis prie miesto Gelenžik, 200 kilometrų nuo miesto Soči, ant Juodosios jūros kranto.
Poroje kambarių yra kitų, senovinių pilių kalnuose "kopijos", "modeliai".
Aplinkui - platūs vynuogių daržai ("plantacijos"). - Kad uošvienės turėtų kur kapstyti agurkus.
Pagal daržų didelį plotą sprendžiame, kad VVP turi daug uošvienių, o reiškia - mergų ("prostitučių"), "haremą".
Toms, o gal ir kitoms mergoms ("prostitutėms") rūmuose stovi lazda suktis ant jos nuogoms ("šokti"). - Ne auksinė. Užtat su brangiu varikliu. Pati išlenda ir sulenda į grindis. Paspaudi mygtuką, ir nuogalė pliukšt ant grindų. Mygtukas įjungia juoką... Ypač, jei salėje esi 1.
Vonios kambariuose yra sofos. - Kad spoksoti į nuogas mergas. Galima spoksoti iš vonios į sofą. Galima ir atvirkščiai. Kai sofa supūva nuo drėgmės, ją keičia į naują, už milijardą pinigų.
Iš rūmų yra tunelis į Jūrą.
Rūmai yra vienintelis namas toje vietoje. Jokių kaimynų. Iki jų per mišką nutiesė: kelią, elektrą, dujas.
Apylinkėse niekas kitas dujų neturi. "Dujų vamzdžio" šalyje neatsirado vamzdžio niekam kitam, tik VVP.
Pinigus grobė iš valdiškų naftos įmonių: Rosneft, Transneft, VVP tarnų Romano Abramovičiaus, plieno vertelgos Alėksėjaus Mordašovo.
Pinigus jie sukrovė į rūmams skirtą šalpą ("fondą") "Rosinvest". Paskui gal ana pabodo. Nes Navalny rašo, kad pinigus sukrovė į šalpą ("fondą") "Razvitijė agrarnyh inicativ" (savininkais užrašė tarnus Valdimir Kolbin ir Gėnnadi Timčenko).
Valdė įmonės viena per kitą: poilsio namai "Tuapse" (priklauso Prezidento tarnybai. Žemę gavo naudoti 2006.09.22) OOO "Idokopas" (pagal kyšulio pavadinimą. Žemę gavo nuosavybėn 2010.08.10), OOO "Rirus" (tariamas savininkas Nikolai Šamalov), OOO "Lazurnaja jagoda", OOO "Kompleks" (žemę gavo nuosavybėn 2013.05.27).
Nikolai Šamalov yra VVP bendrininkas garsioje sodų bendrijoje Ozero, prie Sankt-Peterburgo. Anksčiau, iki 2000 metų, sėdėjo žinomų kyšininkų Vokiečių įmonėje Siemens, "pardavinėjo" miesto poliklinikoms, ligoninėms "auksinę" įrangą. VVP tada buvo Savivaldybės tarptautinių ryšių skyriumi.
Vokietijos "Štazi" buvęs tarnautojas Matthias Warnig yra VVP tarnas. Jis apmokėdavo VVP žmoną. Mainais gavo 1,8% dalį kompiuterių programų įmonės "Novyjė oblačnyė tehnologii". Valdžios tarnai ten lenda, nes draudžia pirkti programas iš užsienio. Valdžia perka programas iš šios įmonės. O mainais valdžios tarnai ima tos įmonės dalį. Ten pat turi dalis kiti valdžios tarnai, kurie duodavo pinigus VVP rūmams: buvę vadovai "Rostech-Biotechprom" - Vasili Cuprik, "Rosneft" - Tomas Hendel. Matthias Warnig dar gavo vadovauti įmonėms, kurios dovanoja pinigus VVP: dujų vamzdžiuiRusijos į Vokietiją pavadinimu "Šiaurės srovė" ("Nord Stream 2" AG);
kėdę valdyboje valdiškų Rosneft, Transneft, kažkokios RusAla, "GazProm";
kėdę stebėtojų taryboje valdiškame Vneshtorgbank (VTB). VTB turi padalinius daug kur buvusioje Tarybų Sąjungoje, Prancūzijoje, Afrikoje. Valdžios dalį sumažino iki 61%. Tikėtina, likusią dalį išpirko valdžios tarnai, pigiai.
Sargų įmonė: ČOP "Rubin"
Sargai valdiški: "Federalnaja Služba Ohrany" (FSO, pasieniečiai, atsiunčia visu pulku į kiekvieną pirstelėjimą)
Bent dalį namų paišė: OOO "Star trading" (valdo 4 tariami "italai", iki 2009 metų viršininku buvo Tahir Bairaktari, gal koks gruzinas, ar serbas, permestas į Italiją)
Statė įmonė: "Specstroi" (Gynybos ministerijos, kariuomenė, ryšių tiesėjai)
Užsakovas: Karinis dalinys Nr. 1473" iš FSO
Statybų trukmė: 15 metų
Sklypo plotas: 7800 hektarų, 78 km²
Prie rūmų plotas: 68 hektarai. Aplink dykai išsinuomavo iš FSB (KGB) 7000 hektarų, kad mokyti, žvejoti, medžioti. Neaišku kam FSB (KGB) turėjo mišką.
Sunaikino mišką ant uolos, jūros krante.
Sunaikino Jūros dugną bangolaužiais. Pripylė žvyro į Jūrą palei krantą, uolos papėdėje, kad būtų takas geldomis važiuoti, žvalgytis priešų. Nuo naujų vynuogynų, vietoj miškų, purvas ir trąšos teka uolų šlaitais į Jūrą.
Panaikino nuogalių paplūdimį. O gal vis tik veis juos, kad pro žiūronus spoksoti.
Vardus paėmiau iš nuorodų žemiau.

Prie Rūmų po žeme įrausė 5 aukštų ledo ritulio aikštę.
Ant jos stogo - malūnsparnių taką.
Ore, virš žemės aplink Rūmus, nubrėžė neskraidymo plotą pašaliniams lėktuvams.
Jūroje nubrėžė 3 uždraustus plotus. Nėra taisyklių drausti plaukti. Teko išgalvoti dingstį: neva ten po vandeniu austrių "fermos". Tikrovėje jų nėra. Įmonė negamina ir mokesčių nemoka.
Gausiai apstatė tarnų namais.
Aukščiau kalno šlaitu pastatė ryšių bokštą su darbuotojais.

Rūmus statė VVP tarnai. Todėl kainą išpūtė ir šių statybų, nors jos ir asmeninės:
1 mlrd. $
Tai - tik turto vertė. O sąnaudų nežinome.
Nors, Navalny sako, neva vertės nežinome, o tai - sąnaudos.
- Gal. Jeigu statyti 1 kartą ir nevogti.
Bet sunaudoti įmanoma po kelis kartus.
Pasirodė maža. Todėl VVP vogė ir iš pčių statybų. Kelis kartus. Pats iš savęs.
Taip nesugebėjo rūmų pabaigti per 15 metų, 2005-2020.
Padarė blogą stogą. Jis supuvo, supelijo. Vietoj to, kad taisyti, lupo ji visą ir visą itališka apdaila, už milijonus pinigų. Darė naują... Vėl vogė ir iš jo.
Gal padirbinėjo ir itališką apdailą. Paskui teks keisti ir ją į tikrą...

Iš tų pačių pinigų vogė 5 kartus. - Mažiausiai. Gal vogė ir daugiau.
Vogtus pinigus dėdavo į bendrą š alpą. Vieni - iš to ką patys vogė. Kiti - perdavinėjo (vogė) tiesiai iš valdiškų naftos ir dujų įmonių. Šalpa vaizdavo esą teisėta. Skirstė pinigus labdarai: žlungantiems verslams.
35% šalpos vėl vogė ir dėjo į Rūmus.
Labdaroje pinigai pražūdavo. Nes tam ir yra labdara, kad remti viską, kas žlunga. O ir šiaip pinigų pritrūko.
VVP įsakė visą labdarą baigti ir palikti tik Rūmus.
Iš vogtų pinigų Rūmams vėl vogė: pūtė kainas, kokybę. Kiauras stogas supuvo, supelijo viduriai. Tada vogė ir iš to: ne taisė, ne keitė vien sugedusią dalį, o lupo visus vidurius urmu, stogą, auksą, gintarą.
Dėjo naujus. Iš to vėl vogė.
Gal rūmams iššvaistė ne 1 mlrd. $, o 5.

http://sobesednik.ru/politika/20210208-akvadiskoteka-pod-ohranoj-fso
Pavyzdys kaip rangovai bandė vieni kitus apvogti, ėmė pinigus už neatliktus darbus. Net bylinėjosi teisme apie muzikinį fontaną ("akvadiskoteką") VVP rūmuose. Nors, Rūmai slapti.
Keletas įmonių kurios darė fontanus Rūmuose, darė juos ir kitur. Užsakovai: Prezidento valdyba (administracija), FSO, FSB (KGB).
Būstinė Maskvoje - ta pati. Pavadinimai - panašūs: "Akvastroj", "Akvaspecstroj".
Steigėjai: Sėrgėj Vein, Jurij Nikolaėvič Ziubin, Jurij Krasnov, Alėksandr Nikolaėvič Ziubin, Andrėj Abramov, Andrėj Butorin. Pastarieji 2 yra klastoti statytiniai daugybėje įmonių.
Tikėtina, kad ir Rūmus užsakė tie patys.

http://sobesednik.ru/rassledovanie/uzniki-putinskogo-dvortsa-novye-podrobnosti-zaderzhaniya-korrespondenta-sobesednika
2011.02.14 ataskaita iš žurnalistės ir gamtos gynėjų apžvalgos po VVP rūmus. Valdžia lankytojus sulaikė ir atėmė, pavogė jų vaizdo kameras, debilnikus.
http://sobesednik.ru/politika/dvortsovye-tainy-vvp
2011.02.21 pasaka apie VVP rūmų pradininkus, statytojus, pinigus.

http://sobesednik.ru/politika/20210201-ministr-na-poltora-milliarda
Ten bei nuorodose ne VVP, o jo tarnų rūmai. Jie gūžiasi vieni prie kitų.
2021.02.01 skelbia, kad skelbs, kad tariamą dorovę sauganti valdžia pati bausta vaikystėje už nusikaltimus, tvirkina vaikus pirtyse.
2021.01.19 kažkas paskelbė, kad Rusijos registrų centras slepia valdžios turtą. Pirmūnai:
"Rosneft" vadovas Igor Sėčin;
ministrų pirmininkas Mihail Mišustin;
Vidaus reikalų ministras Vladimir Kolokolcėv ir jo sūnus Aleksandr. Tiesiai ten pasaka, ne per nuorodas. Sūnus nėra valdininkas. Bet ir jo namus slepia. Rūmai kainuoja 1,5 mlrd. rublių. Rūmai - prie Maskvos, tarp VVP tarnų rūmų: Igor Šuvalov, Roman Abramovič, greta kažkokio valdininko Prohorovo ir kitų. Rūmus "atidavė" prekeivis alkoholiu, kai Policija pas aną rado uždraustą prekę, gėrimus iš Moldavijos ("kontrabandą").
2021.01.20 Rusijos registrų centras iššvaistė 500000 rublių, kad užkardyti paslapčių išdavystę.
FSB (KGB) generolas Alėksėj Dorofėėv perrašė savo turtą valdžiai, kad atrodytų ne jo. - Rūmus, butus, geldą. Nerašo kainos. Gal tai padarė dėl to, kad žurnaliūgos privertė valdžią tirti kaip policajai pakišo narkotikus žurnalistui Ivan Golunov ir už tai aną teisė. Įtariamuoju tapo Dorofėėv. 2021.05.28 pasodino policajus vykdytojus 5-12 metų. Golunovo užsakovų neieškojo.
Dar daug nusikaltėlių ir valdininkų perrašė turtą Rusijos federacijai.

https://www.svoboda.org/a/serdtse-materi/32827784.html - raštas
https://www.svoboda.org/a/32806898.html - garsas
https://www.svoboda.org/a/serdtse-materi/32827924.html - vaizdas
Juokingiausia. 1 buto 2 savininkus rašė Rusijos federacijas. Sutuokė jas.
Diduma tos pasakos: kaip nuo 2021 metų rengė Kalėjimą žudyti Alėksėjų Navalną 2024.02.16. Miniu aukščiau.
2021 metais Kalėjimo viršininku staiga tapo Vadim Kalinin. 2000 metais aną nuteisė pagal BK 286 str. - viršijo įgaliojimus su sunkiais padariniais. Paleido nuo bausmės ("amnestija"). Jo sūnus tinginiauja "Federalinėje prezidento sargų tarnyboje.
2023 metų balandį Kalėjimą tikrino visų Rusijos kalėjimų sargų viršininkas Arkadij Gostėv.
2024.02.15 paskaitą, kaip pavojingi įtakingi visuomenėje žmonės, rengė sargų valdybos skyriuje, tame pat kaime Harp, šalia Kalėjimo.
Slėpė kūną.
2024.02.19 VVP apdovanojo 4 kankintojus sargus, įskaitant valdybos viršininko pavaduotoją Valėrij Bojarinėv.
2024.02.05 panašiai mirė ir valdžios tarno Igor Sėčin sūnus. Mirtį irgi slepią. Tikėtina, nužudė. Nepasidalino vagienos.
Jis gyveno tame bute. Nežinau ar pirko iš sutuoktinių "Federacijų", ar ir buvo 1 iš jų.

http://palace.navalny.com
(Iš to puslapio yra nuorodos "Googlę". Jos tave seka. Atsargiai ten.
Gal dėl to ten nerodo auksinių unitazo šepečių ir kablių tualetiniam popieriui. Nenusivilk. Apie juos bent pasakoja. Gali bent įsivaizduoti. O kas būtų, jei dar ir popierius būtų auksinis? Juk išvogtų tarnai nedėkingi. O mes juk nenorime švaistyti turto.
)
Navalny su talkininkais atsekė įmonių raizgalinę iki viršiausios: OOO "Akcept". - Vadovas Mihail Šalomov, VVP mamos brolio anūkas; pusbrolio, ar pusseserės sūnus.
Per tą įmonę jis yra statytinis savininkas didumos VVP grobio.

http://www.znak.com/2021-01-20/ekolog_otkryvshiy_dvorec_putina_govoril_o_desyatkah_feodalnyh_usadeb_na_yuge_rossii
Vis tik, už VVP rūmus neliko bent kas nenubaustas.
2013 metais kalėti gavo... kad į juos pažiūrėjo Gelenžiko teisės gynimo būrio ("centro") nariai:
Vladimir Ivanov: 13 metų kolonijos
Teisininkas Zufar Ačilov: 11 metų
geologas Gagik Avanesian: 8
geologas Valeri Semergei: 8
2012 metais VVP rūmų 3 sargai iškėlė baudžiamąją bylą Surenui Gazarian už grasinimą nužudyti. Jis pabėgo į Estiją.
Ten skelbia, neva VVP rūmus valdo kažkuri klastota įmonė pigių mokesčių šalyje ("ofšoras") Britanijos mergelės salose (Virgin islands).
Nors, Navalnas to neskelbia. Gal visos įmonės užrašytos Rusijoje. Gal kažkada jie buvo užsienyje, o kai išsigando draudimų ("sankcijų"), grįžo.
http://www.press.lv/post/dvorets-putina-zametaya-sledy-vladeltsa-pereprodavali-i-cherez-latviyu-utverzhdaet-fbk
2016 metais VVP rūmus "perpardavė" įmonė Savoyan investments, Ltd.. Ana tikrai užrašyta Britanijos mergelės salose. O sąskaitą turėjo Latvijoje, banke A/S SMP. Iki 2014 metų tas bankas priklausė Rusijos bankui Severny morskoi put. Kažkada keitė pavadinimus: Meridian Trade Bank, A/S Industra Bank. 2018 metais juos nubaudė 455822€. - Bežinau ar už VVP rūmus.
Gal tikrai VVP pats yra didžiausias "užsienio agentais".

http://theins.ru/korrupciya/238584
Kodėl sugalvojo rūmus? Pietuose. Ne šiaurėje. Su lazda nuogoms mergoms.
- 2003 metais VVP lankė Italijos ministrų pirmininko, sukčiaus, ištvirkėlio, turčiaus Silvio Berlusconi rūmus. Jų sargais irgi buvo valdžia. Ten buvo "amfiteatras", futbolo aikštė, dirbtinas ežeras, vynuogynai, tunelis į dirbtiną vulkaną.
2012 metais rūmus pardavė už 470 mln. $. Nežinau ar pardavė ir mergas.
VVP nekenčia, kai jį pranoksta...

http://argumentua.com/stati/dvorets-putina-imeet-mnogo-obshchego-s-villoi-berluskoni
(Tas puslapis naudoja programas iš "Google" ir slapta verčia tavo naršyklę jungtis ten. Jų elektroninis paštas irgi Google (Gmail). Google tave seka. Atsargiai ten.) VVP pranoko Berlusconi ir nuodais.
Berlusconi nuodijo tik prostitutes, kad neliudytų teisme.
VVP nuodija buvusius bendrininkus ir pašalinius žmones, kad neieškotų liudininkų.
2014.08.16 jis suteikė Rusijos pilietybę savo rūmų architektui Lanfranco Čirillo Ivanovič. Anas dturi dalį įmonės "StroiGazKomplekt" ir architektų studijos "Masterskaja".
Ant įsako neteisėtai nėra VVP parašo.

Rusijos valdžia atsikalbėjo, kad kalbos apie tuos rūmus kilo ir anksčiau. Jau anksčiau sakė, neva VVP rūmų neturi.
Tikrai 2011 metais apie tuos rūmus kalbėjo. 2015 metais ir apie tunelį kalbėjo. Tai vienintelė tiesa iš to, ką valdžia meluoja.
Žurnaliūgos pagriebė rūmus kaip naujieną. - Ne. Naujiena yra ne rūmai ir ne kaina, o vaizdai iš arti. Žemių plotas, pinigų išlaidos ir šaltiniai.
2021.01.21 filmą pažiūrėjo 45 mln. žioplių. Valdžia išsigando ir nutraukė tyčinę tylą. VVP tarnas Pėskov pavadino rūmus melu, o Navalno šalininkus sukčiais. Paragino neduoti jiems pinigų. Todėl žmonės davė dar daugiau. Gal tarnas turėtų pliurpti priešingai. Raginti duoti... Bet kas jeigu žmonės jam paklustų?..

Gal tai šmeižtas.
Kam jis reikalingas, tas auksinis unitazo šepetys?.. Jei norėtų, tai VVP ir nusišluostytų pasturgalį į smėlį (Pėsok, rusiškai). O šiaip, kam gi šluostytis?.. he... he...
Kam gi reikalingas auksinis tualetinio popieriaus kablys? Juk ant jo turėtų kaboti auksinis popierius. O toks netinka.
Gal VVP negeria, neruko, nespokso nuogų mergų, nestriksi klases po langelius ant žemės, nevaikšto į bažnyčią, nevalgo austrių, neskaito knygų, nelošia... bent ne su vagimis, turčiais. Aplošia tik skurdžius. O iš kur skurdžiai bus rūmuose?..
- Jam nereikia visų tų kambarių, bažnyčių, rūmų, vyno gamyklų.
Caras girdė liaudį tyčia.
Buratinas gavo teatrą.
O gal tai ne Gelenžik, o Ermitaž, Sankt-Peterburge.
Rūmuose niekur nerado karūnos. - Nei virš lovos, nei virš sosto. Sosto irgi nerado. Ta - ne Caro rūmai. O reiškia gal VVP ten niekuo dėtas. Koks gi Caras tokią lūšną statys.
Tik Hitler statė "Erelio lizdą" ant uolos viršūnės ir lindo per tunelį, liftą. O juk VVP nėra Hitler... Bent jau neprisipažįsta. Reiškia rūmai ne jo.

Vynas keičia uždraustus, įvežtinius ("importo-zamėšėnijė"). Tai visos Rusijos ūkio paspirtis. - Visai ne VVP.

Ten viską valdo VVP draugo (tarno) Nikolai Ėgorov įmonė "Aksis investicii".
Ar neturi jie ką bendro su "Axis industries", nusikaltėlio Vilniaus mero Artūro Zuoko šėmininkų įmonės "Rubikonas" įmonė?

Gal VVP yra požemių valdovas, nykštukas, "trolis". Štai ir rausia sau urvus. Iš žemės kilo, į žemę grįžta. - Į savo prigimtinę aplinką.
Mat, anksti kriošta. Tuoj dvės.
Po to ims vaidentis...

VVP sunkiai serga karūnos pavidalo virusu. Tai įrodo, kad jis prarado skonį: apdaila ir baldai neskoningi. Nepaisant prabangos, nekyla svajos apsigyventi ten.
Virusas sukelia valdininkams "aukso karštinę".

Gal rūmus, apdailą, baldus ėmė iš Italijos dėl to, kad Rusijos gamybą išperka gausūs, turtingi paprasti darbininkai, traktorininkai, karo turistai. - Stygius ("deficitas").

Gal į rūmus, į svečius VVP sukviečia visus pasaulio sukčius. Jų yra milijonai. Tam reikia daug vietos.
Pavyzdžiui, buvęs Ukrainos prezidentas Janukovič skolingas Rusijai milijardus $ vietoj Ukrainos. Jo alsavimas auksinis. Pasilepintų rūmuose ir taip atidirbtų skolą. O po to jau dirbtų pelną, jei nepabostų.
Gal į rūmus, į svečius jis sukviečia valdžios priešus ilsėtis nuo savęs.
Gal per tunelį VVP slapta po vandeniu išplaukia į plačią Jūrą, it "Ihtiandras" koks, ir vaizduoja undinę, jūros slibiną, gąsdina jūreivius... tam samdytus. Gal leidžiasi į dugną kelti lobius... jam ten padėtus.
Gal rūmuose pastatė dar vienus rūmus, brangiai. O paskui pats iš savęs pavogė ir juos, iš įpročio, arba mankštai. - Milijardinės vagystės "kopija", "modelis" šalies šalyje "kopijoje", "modelyje".
Mėgsta jis visokius pokštus, akių apgaules, gąsdinti silpnesnius.

Kvailiai siūlo atiduoti VVP rūmus vaikams.
- Ne. Jie pamiršta, kad ten yra lazda nuogoms mergoms. Vaikai nusirengs ir peršals. Nes langus visus išdaužys. O naktį, žiemą būna šalta.
Paspaus vaikas mygtuką ir lazda sulįs į grindis, arba iššoks. Auklis nudribs. Ar susižalos abu pasturgalius.
Maskvoje vietoj pionierių namų, Kosygina 15, įsteigė nuogas mergas, 3 aukštuose. Tegul vaikai grįžta ten.

2021.01.30 VVP tarnas Arkadij Rotenberg melavo, neva VVP rūmai priklauso jam. Neva pirko prieš 2 metus. Taip ilgai delsė, nes ieškojo spragų pasakoje, kur savininko dar neminėjo. Ir įterpė jį ten.
Neva darys viešbutį. - Melavo. Viešbutis turėtų daug lovų. O ten - tik 1. "Viešbutis" prie jūros - be tako į jūrą ir paplūdimio.
Jeigu Rūmus iš jo Rotenberg atėmė, tuomet silpnas yra VVP.
Teks statyti naujus Rūmus, kitur, slapta. O tarnams teks vėl tam aukoti... valdiškus pinigus. Vėl tautai teks "susimesti".

Po pasakos apie VVP rūmus policajai iškratė visų valdžios priešų namus ir kitus kambarius. Gal ieškojo nuodytojų ir Rūmų savininkų...
Pasiteisino, neva jie sulaužė karūnos pavidalo virusą ("Covid-19"). Ieškojo nedagraužto šikšnosparnio.

2021.02.02 teismas pasodino Alėksėj Navalnyj kalėti metų.
Anksčiau jis atsėdėjo 1 metus namuose. Liko .
Teismas neteisėtai nepaisė, kad auka pranešė Bausmių tarnybai, kad gydėsi Vokietijoje, todėl negalėjo ateiti žymėtis už lygtinį kalėjimą. Matyt, vengė pripažinti, kad jį nuodijo.
Alėksėj sakė, kad žymėjosi ketvirtadieniais. Valdžia melavo, neva derėjo pirmadieniais. Nors, jokios skirtumo nėra.
Teismą stebėti atėjo 18 valstybių pasiuntiniai.
Ši teisėja bei daug kitų žymūs tuo, kad nusirašo bylas:
http://sobesednik.ru/politika/20210125-plagiatory-v-mantiyah

2021.02.05 Rusijos valdžią aplankė Europos Sąjungos pasiuntinukas Jose Borel. Ragino rasti kas nuodijo Navalną.
Ta proga Rusijos valdžia išvarė 3 valstybių pasiuntinius, Lenkijos, Švedijos, Vokietijos, už tai, kad vaikščiojo su prieštarautojų miniomis ("protestais").
Tai keista, nes valdžios tarnų televizorius melavo, neva prie teismo priešų nebuvo.
Išvis, reikia visada sakyti: "mūsų ten nėra".

Kažkada Alėksėj Navalnyj dirbo miesto Kirov mero padėjėju. Merą pasodino 10 metų. 5 metus jau atsėdėjo. Alėksėjui parašė kalėti lygtinai. O tą laiką vertė lankyti valdininkus ir žymėtis. Paskutinę dieną, 2020.12.30, valdžia nusprendė jam keršyti už tai, kad žadėjo grįžti iš Vokietijos. Melavo neva jis pusei metų dingo. Pakeitė lygtinį kalėjimą į tikrą.

Seniau Kremliaus valdytojas ("administratorius") Volodin gyrėsi Dumos "deputatams", kad tai jis sumanė palikti Navalną laisvėje lygtinai. Jie leido jį į rinkimus, kad gautų 2%, ir liaudžiai atrodytų blogu, dingtų. Bet už jį balsavo daug. Tada valdžia Navalną išvarė iš visur. Bet lygtinis nuosprendis jau buvo. Nebesivargino jo keisti tikru.

Teismas nepaisė, kad nusikaltėliai Europos Žmogaus Teisių Teismas jau skelbė, kad Navalną nuteisė neteisėtai. Priteisė jam atlygį. Rusijos valdžia jam moka pinigus už tą neteisėtą bylą, pagal kurią jį sodina.
Nepaiso jie tariamai pagal naują Konstituciją, kurią neteisėtai nupaišė 2020 metais. Neva Rusijos teisė tapo aukštesnė negu Europos. Bet Rusijos teisė niekada ir nebuvo "žemesnė". Dalyvavimas tarptautiniame teisme yra tik įsipareigojimas nagrinėti bylas naujai. Jis neišnyko. Bet jo nevykdo.

Tegul kosmonautė Valentina Tėrėškova "apnulina" kalėjimą Navalnui.
Juk ji pasodino VVP į prezidento sostą 0 kartų . Tam keitė Konstituciją. Tariamus balsus rinko bele kur, net išvietėse. - "Ant kelmukų", "priklaupę", kaip juokauja Rusai. Navalno teismą rengė Policijos nuovadoje. Galėtų ir sodinti 0, balsuoti tiesiog teisme, arba bele kur. - Keisti Konstituciją, baudžiamą kodeksą, arba šiaip sau.

Prie teismo ir gal dar kažkur sulaikė 1200 prieštarautojų.
Policajai juos kalina lauke, šaltyje, autobusuose. Neleidžia išeiti sisioti. Marina badu. Verčia stovėti. Kankina. Tyčiojasi.
Kad patys prižiūrėtojai nesušaltų, autobusas važinėjo ratais. Prasmirdo išmetamom dujom.
Sankt Peterburge iškankinti, išbadėję policajai suėdė, ką atnešė žmonės jų aukoms iš nesveiko maisto Mc Donald.

http://sobesednik.ru/politika/20210205-repressij-net-4908-del-1227-sh
4908 bylų
1227 baudų
942 sulaikė

VVP tarnas Dmitrij Pėskov melavo neva Policija žmonių nekankina.
Melavo neva prieštarautojų minios ("protestai") - neteisėtos.
Jam ir Lietuvos valdžiai jau 100 kartų aiškinome: Susirinkimų laisvė yra nevaržoma. Nebūna prašymų, leidimų.

Žmonės stebisi kodėl valdžia priešus muša. Tuo tik audrina liaudį, skatina prieštarauti labiau. Nejaugi sunku palikti prieštarautojus ramybėje, nepaisyti?
- VVP gaujai tai svetima. Jie nemąsto. Daug žmonių yra tokie. Daug tavo kaimynų užsislaptinę. Jie pikti kaip valkatos ir kiti nusikaltėliai. Jie "mąsto" tik vieną: mušti. Jei tu jį muši, tu teisus. Jei tave - jis teisus. Jei prieštarauji, tu jį įžeidi, gauk į liūlį. Jei vietoj to į snukį gavo jis, tada įžeidimas išnyksta. Jie laukia progos "atsiteisti".
Jie gyvena tik šia diena. Jiems nėra rytojaus. Dabar reikia tave mokinti nuolankumo.
Net šunys, ar ropliai nekanda rankos, kuri maitina. Valdžios smegenys - dar "mažesnės".
Jie nesuvokia pasekmių. Net kai jos ateis, jie neatgailaus, nes nesuvoks. Manys, neva juos skriaudžia. Mušis, arba bėgs. Jiems visi vien priešai ir tarnai. Jie pažįsta tik baimę ir norą išsisukti, prasmukti.
Tokia pat yra ir Lietuvos valdžia nusikaltėliai. Tik užsislaptino, smaugia po 1, tyliai. Kartais policajų pykčio proveržį gali pamatyti ir kai daug žmonių susirenka.

http://sobesednik.ru/politika/20210205-navalnyj-so-skami-podsudimyh-r
šmeižtą nebuvo kalėjimo. Bet jau po to, kaip Alėksėjui Navalnui iškėlė bylą, VVP 2020 metų gale pasirašė įstatymo pataisą, kad kalėjimas būtų. Jį neteisėtai taikys atgaline data.
2021.02.05 Alėksėjų Navalną teisė, neva jis apšmeižė, karo dalyvį ("veteraną), 95 metų senį.

Jei išdavystė būtų šmeižtas, tai reikštų neva senis neišdavė. Tai yra, neva televizoriuje neragino keisti Konstitucijos.
Bet valdžia atvirkščiai, privertė senį prisipažinti, kad ragino. Reiškia išdavė šalį.
Jei valdžia kaltina šmeižtu, reiškia pripažįsta, kad tai kuo kaltina Alėksėj, yra išdavystė. Reiškia pripažįsta, kad raginti keisti Konstituciją yra išdavystė.
Kitaip tariant, pats kaltinimas šmeižtu pripažįsta, kad senis ir visa valdžia yra išdavikai, kad tai - ne šmeižtas.

VVP ir jo tarnai žurnaliūgos patys pravardžiuoja išdavikais Navalną ir kitus valdžios priešus už tai, kad ragina užsienį drausti pirkti, duoti, leisti ką Rusijai. Nutyli, kad - ne Rusijai, o valdžiai ir kas susijęs su ja. Tarp valdžios priešų irgi yra nusipelniusių karo dalyvių.
Bet gi VVP neteisia savęsšmeižtą...

Keista, kad auka tariamai prisiminė kas yra Konstitucijos pataisos ir filmavosi už jas 2020 metų kovą. O štai parodymų net neteisėtai nusižiūrėti ir perskaityti po vaizdo kamera negebėjo. Ir išvis atsisakė liudyti, nes nepamena kas nutiko praeitais metais, kaip jį tariamai apšmeižė. Reikalavo skaityti ankstesnius savo parodymus raštu.
2020 rugpjūtį auka reikalavo netampyti jo po teismus. Bet jį prikėlė ir pasodino prieš vaizdo kamerą. Jam pasidarė bloga. Jį pašalino. Prokurorė Frolova reikalavo į teismo protokolą rašyti, neva senį pablogino Navalnas. Nors, jis nekalbėjo su seniu ir nuo pradžių prašė jį šalinti, kad jis neblogėtų.
Alėksėj klausė tariamos liudininkės, senutės, aukos kaimynės, irgi 95 metų:
- Ar gerai pažįstate auką.
- Taip.
Bet ji nežinojo ar tariama auka patenkinta pensija.
- Kodėl Rusijos karo dalyvio pensija 12 kartų mažesnė negu fašistų kareivio, kuris karą pralaimėjo.
Teisėja Vėra Akimova uždraudė klausinėti šito. Nors, kitiems leido pasakoti prisiminimus apie karą.
- Jūs prokurorui sakėt, kad auką televizoriuje apšmeižė.
- Taip.
Alėksėj tarė Teisėjai:
- Jūs tyčiojatės iš senės. Ji matė kažką televizoriuje, nežino ką.
Teisėja paaiškino, kad kaltina ne televizorių, o internetą.
- Ar naudojatės interneto tinklu?
- Kuo?
- Ačiū. Viso gero.
- Nebeskriauskite nusipelniusių.
- Padidinsiu veteranams pensiją.
Kažkodėl Aleksėj vadino auką tai Ignu, tai Gėna. Gal mėgdžiojo teismą, kuris irgi painiojo vardą. O gal bandė pagauti tariamą liudininkę su melu, nes ji atsakinėjo apie jį abiem vardais.
Jais sekė ir sekantis liudininkas, irgi pavarde Akimov. - Gal teisėjos giminė. Neva jis patikrino internete aukos pavardę, kad anas veteranas. Bet supainiojo pavardę. Kažin ar tikrino. Painiojosi kaip siuntė pareiškimą Tyrimo komitetui - elektroniškai, ar popierių. Gale perskaitė atsakymą iš Vidaus Reikalų Ministerijos, o ne iš Tyrimo komiteto. Tada prisipažino, kad nepamena kur siuntė. Rodė filmą, kur Navalnas bara Konstitucijos pataisas. Jame aukos vardo niekas neminėjo. - Neįmanoma apšmeižti, ar įžeisti.
Liudininkas prisipažino, kad nėra teisininkas. Bet straipsnį pranešime nurodė.
- Niekur jis nesiuntė. Policajų statytinis.
Teisėja šališkai Alėksėjui pareiškė, kad ne jie jo klausys, o jis jų.
- Teismas yra ne kad slopinti, o kad išklausyti.
Sekanti liudininkė per vaizdo ryšį vos stojo, tuoj ėmė skaityti iš anksto išmoktą parodymą. Vepėjo taip greitai ir tyliai, kad nieko nesuprasi.
Teisėjai teko ją stabdyti ir pirmiau išaiškinti jos teises.
Ji nepaaiškino kodėl ją apklausė kažkokioje mokykloje, o ne pas auką namuose, ar Policijoje. Kaip ji ten pateko. Ji slaugo auką.
Ji sakė, kad jai žinią apie tariamą šmeižtą siuntė aukos anūkas. Prašė rodyti aukai.
Aukos anūkas sakė atvirkščiai: neva prašė nerodyti. Kai Alėksėj jį pagavo su melu, Jis pasitaisė: Pirma slaugė pasakė aukai. Kažin, kaip ji sužinojo? Auka pareikalavo parodyti. Tada ir siuntė.
Alėksėj priminė, kad jis pats prašė rodyti, o meluoja neva prašė nerodyti.
Visi nuščiuvo.
Alėksėj klausė ar jau pertrauka.
Teisėja patvirtino. Tuo metu liudininkui patarė ką meluoti. O patarė jam pliurpti, neva kiekvienas sako kaip supranta. - Kur gi ne? Taip bet kokį melą galima pateisinti.
Alėksėj klausė:
- Sakėt, kad nerašėt pareiškimo.
- Taip.
- Slaugė sakė, kad rašė auka, nors ne pati, o jūs padėjote.
- Mes nerašėm pareiškimo apie jūs.
- Mačiau pareiškimą. Jį rašė tyrėjas ir pasirašė seneliu. Rodykite.
Teisėja neteisėtai atsisakė rodyti aukos pareiškimą.
- Jūs - ne teisėja. Sprendžiate ne jūs. Net teisės neišmanote. Net klastoti teisingai negebate. Mane tai žeidžia.
Prokuroras neteisėtai prašo pertraukos iki kito karto. Posėdis privalo būti 1.
- Vėl pertrauka, kai jūs prirėmiau.
Teisėja neteisėtai nutraukė posėdį. Tik pažadėjo rodyti pareiškimą sekančiame.
- Kai jūs parengsite liudininką.
- Manęs nereikia rengti.
- Kas rašė pareiškimą?
- Ar galiu atsakyti? - klausė tariamai pasirengęs tariamas liudininkas. Nors, iki tol rėkavo kada panorėjęs.
Teisėja neteisėtai atidėjo posėdį iki 2021.02.12.
- Negalite taip paprastai nutraukti. Juk reikalavau rodyti bylą.

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20210212-podozrenie-na-pornografiyu-i-d
2021.02.11 - dieną prieš sekantį posėdį - Navalno būstinę vėl kratė. Gašlūs policajai apsimetė neva ieškojo pornografijos. Nerado. Bet melagingo skundiko nebaudė. Gal tokio ir nebuvo. Gal patys išgalvojo, užsisvajoję apie nuogas mergas.
Tada prikibo prie marškinėlių su piešinių kaip policajai "skafandruose" griebia Jėzų Kristų priešais bažnyčią tolumoje. Kaltina neva įžeidžia tikinčiųjų jausmus. Nors tų marškinių dar niekam nerodė viešai. Negalėjo įžeisti, net jei kaltinti būtų sąmonė.

http://zona.media/online/2021/02/12/navalny-kleveta
2021.02.12 tariamo teismo metu teisėja Vėra Akimova neteisėtai atsisakė nusišalinti. Neva Alėksėjaus advokatai nenurodė kokį įstatymą ji pažeidė. Nutylėjo pažeidimus, kuriuos nurodė advokatai. Nutylėjo, kad nušalinti galima ne vien už įstatymą, o už šališką elgesį.
Teisėja neteisėtai ir šališkai atsisakė Alėksėjui duoti posėdžių vaizdo įrašus. Neva jis galės jų prašyti tik po bylos. Ji neteisėtai atsisakė aiškinti kodėl žurnaliūgos įrašą gavo ir skelbė, kol byla nebaigta.
Prokurorė davė teismui tariamos aukos pareiškimą nebedalyvauti.
Alėksėj pastebėjo, kad jį rašė kompiuteris, jame išsireiškimai prokuroriški, parašas nežinia kieno. Tikėtina, jį padirbo pati prokurorė.
Aukos Anūką apklausė vėl. Jis patvirtino, kad ant skundo yra Aukos parašas. Nežino kaip skundas atsidūrė teisme. Auka negalėjo jo rašyti kompiuteriu, nežinojo pareigūnų vardų, todėl jų rašyti negalėjo. Kas skundą rašė nežino.
Alėksėj klausė kokios jo pajamos;
kaip Auka senelis tapo jo įmonės taisyti "debilnikus" steigėju. Jis vengė atsakyti. Alėksėj atsakė už jį: jo pajamos per metus vos 33000 rublių (360€). Žmonos - 23040. Įmonę įsteigė Aukos vardu. Nuolat už Auką pasirašo. O važinėjasi po Maskvą gelda "kabrioletu". Rodė nuotrauką spausdintą iš interneto.
Teisėja neteisėtai uždraudė klausti kito liudininko ar skiriasi įžeidimas nuo šmeižto.
Užtat leido prokurorei skaityti tariamą Aukos apklausos protokolą.
Kai baigė, Alėksėj sakė, kad tai ne protokolas, o Aukos prisiminimai, kuriuos jis rašė 1974 metais.
Lauke priešais teismo namą vyras užlipo ant medžio ir per garsiakalbį rėkė: Tuos, kas išsigąs, skelbiu išdavikais savo pilietinės pareigos Policajai jį pagavo.
Prokurorė sakė, kad Alėksėjų sekė. Rado, kad jis važinėja 2 geldomis. Skelbė kitą jo turtą.
- Nors, tokioje byloje sekti nereikia. O turtas neturi reikšmės.
Visą tą laiką Alėksėjaus ekspertą, seną žmogų, laikė šaltame lauke. O kaltintojų ekspertas sėdi šiltoje salėje.
Alėksėjaus advokatė klausė kaltintojų ekspertės kodėl parinko būtent ją.
Teisėja neteisėtai uždraudė klausti, melavo neva parinko įstaigą.
Alėksėj tai paneigė: užrašytas ekspertės vardas.
Alėksėjus ekspretu ėmė tą patį lingvistą, kuriuo rėmėsi ir kaltintojų ekspertė.
Nei kaltintojo, nei Alėksėjaus ekspertai nerado šmeižto.
Prokurorė iš nevilties tiesiai klausė ar gali veteranas būti išdaviku.
Alėksėjaus ekspertas nuvylė ją: taip. Nes tai vertinimas, o ne melas. Jo negalima tikrinti. Alėksėj neišgalvojo žinios. Jis ją vertino. Kaip kareivis, Auka neišdavė tėvynės.
Teisėja neteisėtai atsisakė tikrinti parašus.
- Ant visų tariamos Aukos raštų jie skirtingi. Juos suklastojo.
Buka prokurorė Frolova vis šėlo, painiojo fašistų vadeivas Hitlerį, Himlerį su Prezidento valdyba (administracija). Barė kodėl Alėksėjaus šalininkai padėjo jų nuotraukas į Rusijos valdžios tarnų internetą "Nemirtingas pulkas". Jis kantriai aiškino, kad nuotraukose Valdyba.
Teisėja neteisėtai atidėjo posėdį iki 2021.02.16.
VVP žinojo, kad byla subliūkš. Jokia kalbainė nesiryš meluoti, nes baigtųsi jos mokslinė šlovė. Jei jis rimtai ketintų sodinti, turėjo atsisakyti ekspertų, laužyti įstatymą visai. Matyt, norėjo tik kamuoti. Juk vis tiek Alėksėj jau sėdi nuo 2021.02.02, už kitą bylą, kurią aprašiau aukščiau.
Rusijos valdžia dar prieš posėdį žinojo ekspertų išvadas. Bent kaltintojų, o ir Alėksėjaus, ekspertė jas davė prokurorei. Galėjo jas nuodyti, žudyti, sodinti. Arba jie nutarė neklastoti ekspertizių. Arba jie tiek buki, kad nesuvokė ką jos reiškia.

http://zona.media/online/2021/02/16/kleveta-3
Prokurorė Frolova neteisėtai papildė, ar pakeitė kaltinimą: neva šmeižtas buvo neva tariama Auka ėmė pinigus už tai, kad dalyvavo televizoriaus filme, kuris ragino pritarti Konstitucijos pataisoms.
Iki tol kaltino tik šmeižtu, kad vadino išdaviku. Nesakė kokią išdavystę Alėksėj tariamai pripaišė Aukai.
Dabar šmeižtu vaizduoja pinigus už filmą.
Draudžiama spręsti kaltinimus, kurių nepateikei kaltinamajam ir nenagrinėjo teismas. Turi būti naujas tyrimas ir teismas.
Teisėja neteisėtai atidėjo posėdį iki 2021.02.20.
Alėksėj Navalnyj prieštaravo, kad tą pačią dieną vyks teismas dėl skundo apie kalėjimą ("apeliacija").

2021.02.17 nusikaltėliai Europos Žmogaus Teisių Teismas įpareigojo Rusijos valdžią tuoj pat paleisti Alėksėj Navalnyj. Kol Teismas sprendžia skundą (reikalavimą), reikia užtikrinti, kad bus įmanoma jį įvykdyti. Tai būtų neįmanoma, jei Rusijos valdžia jį nužudytų. Užtikrinti reikalavimą yra įprastas straipsnis visų šalių įstatymuose, o ne vien tarptautiniame teisme.
2021.02.18 kažkokia Rusijos valdžios Profilaktinė komisija paskelbė Alėksėj Navalnyj linkusiu pabėgti.
Tai melas. Nes jis pats grįžo į Rusiją, nors žinojo, kad jį pasodins.
Alėksėjų lydi ne paprasti sargai, o ypatingas būrys (SpecNaz), su šalmais ir automatais. VVP bijo, kad jis pabėgs į jo Rūmus žaisti jo mašinytėmis, sisioti į jo muzikinį fontaną.

Tokie teismų pasirodymai ("spektakliai") ir Lietuvoje. Tik Rusija pažangesnė. Neatsisakė kviesti ekspertus. Lietuvos teisėjai patys sau ekspertai ir įstatymai. Taip ir sako.
Lietuvos mokslainiai paklusniai nupieštų bet kokią ekspertizę.

Prekiauja nuodais

Kažkada buvęs Saudų Arabijos saugumo viršininkas Sai al Žabri pabėgo į Kanadą.
2021.10.24 jis sakė televizoriui, kad kažkoks šalies tikras valdovas siuntė pas jį žudikus. Nesakė ar jie atvažiavo į Kanadą. Pasodino jo šeimą įkalėjimą įkaitais.
Sakė, kad valdovas gyrėsi, kad Rusijoje nupirko nuodų žiedą, kad žudyti Karalių. Pakaktų 1 kartą ranką paspausti. Tikslas: duoti sostą bendrininkui.
Tikėtina, kad nuodus pardavė Rusijos valdžia.

Kaip samdo smogikus

Rusijos vyras pasakoja, kad komisariatas jam parašė, kad kviečia. Priežasties nerašė. Atėjo. Ten jam sako:
- Nori užsidirbti? Esi bedarbis. Kariauk Čečėnijoje.
- Taigi, pulkininke, ko tu čia sėdi? Ten tokie pinigai nyksta. - Atkirto vyras ir išėjo.
Tai reiškia, kad komisariatui žinią apie bedarbį išdavė kita dalis valdžios.

Pasakojo, kad ir dabar į Ukrainą taip pat kviečia žmones: neva tik pokalbiui, nerašo kokiam, nepalieka pėdsakų.

Nutyli tikimybę išgyventi. Kad samdiniai matytų aplinkui tik gyvus ir atrodytų laimingais laimėtojais.

Visi žino, kad komisariatai nusikalsta. Todėl niekas neturėtų prieštarauti, jei vyrai juos už tai sunaikintų. Kad "netvirkintų" jaunuolius "lengvais pinigais".

2014 balandį Rusijos mieste Vazma moteris Svetlana Davydova žiūri pro langą. Karinis dalinys ištuštėjo. Ji prisiminė, kad anksčiau autobuse nugirdo kareivio pokalbį "debilniku", kad juos aprengia taikiais drabužiais ir veža kažkur pro Maskvą.
Ji pabijojo, kad kareiviai pražus. Paskambino į Ukrainos ambasadą, paklausė ar ne pas juos išsiuntė nabagus.
2015.01.21 už tai ją suėmė ir teisia. Žada įkalinti 15 metų už valdžios išdavystę.
Tuo pripažino, kad visą dalinį Rusijos valdžia pavežėjo į Ukrainą. Kitaip nebūtų karo ir nebūtų kuo kaltinti tą moterį.

2015 metų vasarį VVP prezidento tarybos apie žmogaus teises narys Sėrgėj Krivenko turėjo drąsos pareikalauti, kad Gynybos ministerija ištirtų, kad Murmansko srities kareiviams samdiniams pulkininkas Vačeslav Akanev siūlė vykti į rytų Ukrainą. Kam nepatinka, siūlė pasiliuosuoti.
Iš 60 samdinių 2 prisipažino, kad jau ten buvo.
Pasiliuosavo keletas. - Apsikvailino. Vietoj to, jie privalėjo sulaikyti pulkininką už tai, kad kursto neteisėtam karui. Juk Rusija tariamai nekariauja.


Apklausa:

Skaitei pakankamai. Dabar žinai ką turiu omeny.
Dabar gali skelbti savo nuomonę.
Dalyvavimas apklausoje nenaikina tavo prievolės reikalauti kad nusikaltėliai Seimas, nusikaltėlės prezidentės Grybė, Nausėda (vyriausios kariuomenės vadės), NATO užstotų Ukrainą karu.

Skaitytojų pastabos

Neviešos. Skelbiu tik jei reikia. Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt
Puslapis saugiau tas pat, koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/karas.
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą:

Esate 875 žiūrovė