2017 metų rugpjūtį prie prezidentūros kelios palapinės badavo prieš teisėjus ("protestavo")

Nuoroda:
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-pranesimai-spaudai/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai/
Kauno apygardos teisėja Rūta Palubinskaitė ir bankroto administratorius Darius Jasaitis stengiasi panaikinti bado rengėjų organizaciją.
Po poros mėnesių 2017.11.16 pagaliau iškėlė bylą. Tik supainiojo įstaigą.
Bado ir bankroto negana doram žmogui. 2018.05.23 dar išrašė dosnią baudą. Neteisėtai neleido apie ją atsiliepti.
Doras žmogus neturi ginti dorovę. 2018.07.11 jam 5 metus uždraudė vadovauti bet kokiai įstaigai. Neteisėtai neleido apie tai atsiliepti.
2018.06.26 panaikino organizaciją. Bet vis painiojo įstaigą. Nėra tokios.

Rengėjai ir pagrindiniai dalyviai: Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

Rengėjo pastaba: Prezidentė, duodama nurodymą mus (badautojus) bet kokia kaina ir priemonėmis išvarytiDaukanto aikštės, tyčia sąmoningai veikia su nusikaltimus padariusiais teisėjais.
Ji labai pyksta, jog mes Tarptautinio kongreso metu
[kur?] Prezidentei šaukėme "Gėda".

2017.08.28 rengėjų skundas prezidentei Grybei apie 9 teisėjus:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/lztss.htm
Anie "nagrinėja" bylas "užkulisiuose", kaip pakliūva. Kažkur šlaistosi. Vietoj jų nuosprendžius pasirašo, kas pakliūva. Tuos "užkulisių" dalyvius, pakaitalus, ramiai, melagingai įrašo į protokolus ir tai nutyli nuo viršininkų Aukščiausiojo Teismo. O tie patys tingėjo tai rasti ir bausti.
2017.09.25 juos nuožmiai išvaikė ir pagrobė 100 policajų už tai, kad davė nuorašą man skelbti. Organizaciją panaikino.

Nuo 2017.08.21. Priešais prezidentų rūmus Daukanto aikštėje.
2017.09.11 13:00 jie kvietė valdžios aukas išsikalbėti į vaizdo kameras. Nežinau kur filmą rodys.

Jie klausia nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės kiek tai tęsis...
Jokių atvejų, teisėjų vardų, jie nerašo. Rašo tik bendrai, kad dauguma teisėjų nusikalsta.
Mini blogus įstatymų straipsnius. Netikrinau, ar jie tikrai blogi.

2017 rugsėjį paskelbiau apie badą. O baisiausia, kad esmingai patariau kaip kovoti. Ankstesnių badautojų valdžia nepaisė. Dabar supyko ir išsigando...

2017.09.14 Vilniaus savivaldybės Administracijos vadovė (kažkodėl vadina užsienietiškai, su "w" raide: "direktorė") nusikaltėlė Alma Vaitkunskienė įsakė naikinti ankstesnį 2017.07.28 neribotą derinimą, uždrausti badauti naktį nuo 22 iki 8 valandos ir apriboti vietą: tik pievoje.
Pagal ankstesnį Susirinkimų Įstatymo §14 (), prieš tai kaip atšaukti derinimą ji privalėjo pasiūlyti badautojams kitą vietą, ar būdą. Bet net ir toks neteisėtas straipsnis nedraudė rinktis. Jis tik užkraudavo rengėjams "atsakomybę" už susirinkimo pasekmes, o ne už atšauktą derinimą. Tas straipsnis minėjo tik įstatymų numatytas priežastis. Įsakymas gi nemini jokios priežasties.
Nuo 2012 metų nebėra net ir tokios teisės nederinti ar atšaukti derinimą. Yra tik prievolė derinti ("leisti") per 3 dienas ( §7 2d.).
Įstatymas nedraudžia rinktis be suderinimo ("leidimo"). Tik 2012-2014 metais §4 1d. neteisėtai draudė rinktis naktį tarp 22-8 valandų. Nuo 2014 metų leido: kai suderini, o ne jeigu suderini. Tai suderino 2017.07.28. Vėlesnis atsisakymas negalioja, nes jo nenumato Įstatymas... Ir kvaila yra rašyti neva nepadarei, ką padarei: jau suderinai. O badautojai naktį ir nesirenka o ilsisi. Įstatymas netaikomas asmeniniams poreikiams ( §1 2d. 7sk. - "privatiems interesams").
Tai reiškia, kad susirinkimas yra viešas rūpestis ("interesas"). Už teismą apie jį nereikia mokėti. Tą teismą miniu žemiau.
Atrodytų, neva valdininkai 5 ir 3 metus neskaitė naujo Įstatymo. Bet juk skaitė apie 22-8 valandas... Tariamai neskaitė tik kas nepatinka.
Įstatymas neriboja vietos kur statyti skydus su skelbimais (plakatus). Tad, Vaitkunskienė neturėjo net dingsties uždrausti skydus ant grindinio.
- Tuo sulaužė Konstitucinę susirinkimų ir žodžio laisvę (§36, §25; BK §169, §284). Įsakymo neteisėtai nepasirašė ir niekuo jo negrindė - nei įstatymais, nei būtinybe (VAĮ §3 3sk., §8 1d.).
Be pagrindo ir parašo jis negalioja. Bet policajams kuo įžūlesnė klastotė yra ne trukumas, o privalumas.
2017.09.15 naktį, 02:00 valandą įžūlus, piktas policajus pažadino badautojus ir įteikė tą tuščią įsakymą. Paryčiais, 06:00 valandą atėjo kiti. Vėl davė įsakymą ir neteisėtai nubaudė.
09:00 valandą atėjo laiškų pasiuntinukas ir pareikalavo pasirašyti, kad įteikė tą patį įsakymą be parašo.
Badautojai tuoj apskundė teismuiįsakymą be parašo.

2017.10.09 Vilniaus merui nusikaltėliui Remigijui Šimašiui paskundžiau Administracijos direktorę Almą Vaitkunskienę už tai, kad ji neteisėtai išvarė badautojusDaukanto aikštės priešais nusikaltėlės prezidentės Grybės langus.
... Ir už tai, kad naikina želdinius, dangsto valdininkus, statybininkus...
Po poros savaičių jis pabandė ją išvaryti. Bet pritrūko 1 balso Taryboje. Taryba žinojo, kad ji nusikalto. Bet, pavyzdžiui, Liutauras Stoškus (Lietuvos sąrašas) viešai pliurpė, neva Šimašius ją varo iš keršto už tai, kad ji neva jam trukdo švaistyti pinigus.
- Netrukdo ji. O talkina. Nebent, jie pešasi dėl pinigų.
2017.11.07 Almą Vaitkunskienę pagaliau išvariau.
Į jos krėslą sėdo naujas sukčius ir toliau žaloja miestą bei gamtą.
Sakytumėt, kad tai tėra "procesas". Snukiai lieka tokie pat, nors ir kiti. Bet juk išvarė sukčę, sukčių valdininkų vadę. Negalima buvo jos palikti.
Jai tai bausmė, net jei į kalėjimą nesėdo. Nustūmė nuo lovio.
Ji žada bylinėtis. Bet teisėjai būtinai apgaus ją. Tegul pati savo kailiu patiria ką reiškia sukčių valstybė.
Šimašius nutylėjo už ką ją išvaro. Vaizdavo, neva ją giria.
Jie nebaudė kitų valdininkų. Juk ne pati viena Almą keverzojo tą įsakymą ir visą kitą klastojo.
... Nešalino Policijos viršininkų, kurie vaikė badautojus. Juk jis privalo atsisakyti viršininkus skirti pagal Policijos Veiklos Įstatymo §14. 6d..
... Nereikalavo, kad Policija viešai ir Prezidentė slaptai liautųsi šiurkščiai laužyti Konstitucinę susirinkimų ir žodžio laisvę.
Todėl Šimašius yra bendrininkas.

2018 metų rugpjūtį sakiau Dariui Kuoliui, kad badautojus nuo prezidentūros išvaikė neteisėtai.
Kad tai įsakė Vilniaus savivaldybės Administracijos vadovė (kažkodėl vadina užsienietiškai, su "w" raide: "direktorė") nusikaltėlė Alma Vaitkunskienė.
Kad ją jau išvariau Šimašiaus rankomis.
Kad jai neteisėtai, slapta įsakė nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Kad tai rašiau ir sakiau Vilniaus merui nusikaltėliui Remigijui Šimašiui.
Reikalavau aną atstatydinti už tai, kad anas nebaudžia valdininkų ir neatstatydina policajų viršininkų. Juk Vaitkunskienę nebaudė, o tik išvarė. Nesakė viešai už ką. Dar liko valdininkai, kurie jai talkino. Ne viena pati ji rašė įsakymus.
Darius Kuolys yra Vilniaus savivaldybės tarybos narys, partijos Lietuvos sąrašas vadovas.
Jis teisinosi, neva nežinojo. Klausė kada Zigmas Vaišvila rengė spaudos konferenciją apie tai Seime. Pasakiau: 2017.09.27. Jis žadėjo žiūrėti tos spaudos konferencijos filmą. Nežadėjo nieko bausti.
Dabar ir jis bendrininkauja nusikaltimams žmoniškumui.

2017.09.16 23 valandą badautojus aplankė 3 įtartini žmonės. 2 apsirengę patruliais, su policijos geldomobiliu. 1 prisistatė tyrėju, komisaru su nežymėtų, brangiu geldomobiliu, kurį gavo aiškiai ne už varganą algą. Filmuoti save ar savo pažymėjimą Tyrėjas neteisėtai uždraudė. Jis melavo, neva ankstesnis leidimas nebegalioja. Kol teismas nagrinėja skundą dėl naujo įsakymo, tol VAĮ draudžia bet kokiai kitai įstaigai tą įsakymą nagrinėti, bausti pagal jį.
Vilniaus Apskrities Vyriausiojo Policijos komisariato (VPK) Patrulių rinktinės 3 kuopos 2 būrio vyriausias patrulis Jan Pervenis surašė neteisėtą administracinio nusižengimo protokolą. O tyrėjas Egidijus Sarpalius liko lyg niekuo dėtas: nei filmavosi, nei pasirašė kur. Antras patrulis nei prisistatė, nors privalo, nei vardą savo rašė. Gal abu paskui neigs, kad ten buvo.
Protokolas tuščias, niekuo nepagrįstas, net tuo naujų įsakymu. Nesurašė įrodymų, liudininkų. Taip jiems patogiau paskui klastoti. Kurs įrodymus pagal aplinkybes, atsikirtimus.
Jie neskaičiavo kiek žmonių badauja aikštėje. Jei mažiau 15 žmonių, nereikia leidimo net ir pagal neteisėtus įstatymus ( §6 1d.). Nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus, §4 1d. neteisėtai įsako derinti naktį (22-8 val.). Tą jau suderino. §6 1d. įsako netaikyti §6 3d. ir §7 apie suderinimą. Todėl pats pranešimas savivaldybei apie renginį jau yra suderinimas. Tuo suderinimas baigtas. II skyriuje "derinimo tvarka" yra tik šie 2 straipsniai. Jokio įsakymo iš savivaldybės Įstatymas nenumato.
Tuo metu Senamiestyje kasdien ir kas naktį "piketuoja" nusikaltėliai valkatos. Jie vaizduoja elgetas, klūpo, vaikšto, reikalauja išmaldos. Policajai stengiasinebausti ir netrukdyti. Dar ir patys siundo puldinėti valdžios priešus:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#išmalda
Savivaldybės Taryba nepaiso, mano pranešimo apie Administracijos vadovės ir policajų nusikaltimus, patrulių dykaduoniavimą, paskatą valkatoms. Jie jau ne pirmą kartą neteisėtai draudžia rinktis žmonėms ir skelbti žinias, žodį.

Nuo tol policajai baudžia badautojus kiekvieną vakarą.
1 žmogaus bausti kažkodėl negali. Todėl "geranoriškai" kviečia kurį kitą dalyvį būti 2 auka, gauti baudą.
2017.09.23 23 valandą atvažiavo 3 tokie dykaduoniai. Aš pasakiau, kad neteisėtą įsakymą panaikins ir jiems bus gėda.
Policajė atrėžė, kad nebus gėda, kad jiems nerūpi, kad gėda bus tiems, kas rašė įstatymus ir įsakymus. O jie tik vykdo.
Jie niekada nevertina ar jų įsakymai teisėti, nors privalo. Bet koks prašalaitis gali rašyti bet kokį nors, bet kokį įsakymą... ir Policija jį vykdo. Parašys nukirsti tau uodegą ir nukirs.
Ne tylėjau. Paprašiau praeivių užtarimo. Garsiai sakiau, kad Policija tyčia apvažiuoja už kvartalo nusikaltėlius, kai juos kviečia suimti. O teisėtus badautojus vis gausiai subėga ir vis randa, baudžia. Policajus kaltino mane, neva tai tik mano nuomonė. Atsakiau, kad tai atvejai iš bylų. Tada jis kaltino mane, neva tai pareigūno įžeidimas ir šmeižtas. Atsakiau, kad tą tariamą šmeižtą visi vengia nagrinėti, nes jį patvirtintų. Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką. Šmeižtu galima vadinti tik melą. Klaida nebūtų šmeižtas.
Paklausiau kodėl pro valkatas su išmalda jie pravažiuoja, nebaudžia (žr. ankstesnę pastraipą), o prie badautojų kimba, baudžia.
Policajus neteisėtai neatsakė. Jis nusuko kalbą: mėgdžiojo mane (ironizavo), neva išmalda irgi yra Konstitucinė teisė. Nepaisė, kad sakiau, kad jie puldinėja praeivius, kad yra baudžiamos bylos, kad Policija nuolaidžiauja nusikaltėliams, šlykštynėms, o ne nekaltiems "valkatėlėms".
Jis patarė paklausti teisėjo, kodėl nesprendė skundo per 3 dienas.
Policajusprivalėjo daryti ir pats: tirti teisėjo nusikaltimą.
- Pagal seną §13. Dabar tokios prievolės skubėti neteisėtai nebėra. Bet aukščiau aiškinu, kad nebėra ir prievolės paklūsti atsisakymui leisti susirinkti. 3 dienų skubą todėl ir pašalino, kad nereikia leidimo. Rengėjai nieko neprivalo. Atvirkščiai, valdininkai privalo derinti. Jei to vengia, nėra skubu juos priversti. Susirinkti tai nedraudžia. Jei policajai dalyvius vaiko, tai jau yra ne leidimo dalykas, nes tokio Įstatyme nėra, o baudžiamas nusikaltimas.
Teisėjas pamelavo, neva nepriėmė skundo, kol skundikai nesumokėjo žyminio mokesčio 30 €. Nors, skundikai gina ne savo, o viešą rūpestį ("interesą"). Todėl ir badauja viešai. Susirinkimų, žodžio laisvė, valdžios savivalė irgi yra viešas rūpestis. Už jį mokėti nereikia.
Konstitucijos §30 leidžia kreiptis į teismą visada, nepaisant ar sumokėjai, ar ne.
Bylinėtis su valdžia turi būti nemokama. Nes ir valdžiai nieko nekainuoja puldinėti aukas, bylinėtis su jom.
Policajus neskaitė Konstitucijos. Bruko tik neteisėtus Įstatymą ir Įsakymą. Ką jis saugo, kad riboti susirinkimo laisvę, neteisėtai nesakė (Konstitucijos §36; BK §169, §284). Nors jis ne ribojo, o draudė ir trukdė. O to neturi teisės, net jei saugotų ką.
Jis teisino blogus teisėjus, neva jie klysta, neišmano, o ne tyčia. Nors, ir už tai reikia juos išvaikyti, o ne puoselėti.
Pasak jo Konstituciją gali aiškinti tik Konstitucinis Teismas, o ne tu.

2017.09.24 badautojų rengėjas man davė ką rašė Grybei 2017.08.28. Jį paskelbiau šios pasakos pradžioje. Grybė supyko ir išsigando...

2017.09.25 2 valandą nakties badautojus neteisėtai pažadino kažkuo ypatingas policajų būrys. Nežinia ko reikalavo. Badautojai pasakė, kad net ir toks neteisėtas 2017.09.14 Savivaldybės įsakymas nebegalioja. Baigėsi jame skirtas laikas. Todėl tebegalioja neteisėtas 2017.07.28 leidimas.
Policajai pasimetė. Nes neturėjo popierėlio, iš kurio skaityti atsakymą. Jie paskambino vadams. Gal vadovavo, ar derino, kaip įprasta Vilniaus Apskrities Vyriausiojo Policijos komisariato (VPK) nusikaltėlis budėtojas.
Tie suvaidino, neva kažkur vyksta apiplėšimas, ir visus atšaukė į ten.
04:45 valandą jie vėl atbėgo. Jau su kalbos popierėliu. Iš jo paskaitė, neva badautojai neturi leidimo ir visus jėga sulaikė be jokio teisėto tikslo. Atrodo, kad sulaikė ne įprasta Policija, o ypatingas būrys "Aras". Visus išvežė ne į nuovadą, o toli, į kažkokį priemiestį, į namą pavadinimu "Vytis". Gal į tą, kurį 2016.09.28 sau pastatė prie Minsko plento, kad iššvaistyti pinigus nepritekliaus (krizės) metu. Melavo neva negali rašyti protokolą vietoje. Nors privalo rašyti vietoje, o ne sulaikyti ir gaišinti. Vien pėsčiomis badautojus apspito apie 30 policajų. Dar kažin kiek budėjo pakampiuose aplinkui, kad nebūtų liudininkų. ... Ir nei 1 tariamai nemokėjo rašyti... Gal tikrai taip ir buvo. Gal negalėjo, nes "Aras" tam neturi teisės. Bet vis tiek galėjo: privalėjo ateiti tas kas gali.
Kol badautojų nebuvo, jų daiktus pagrobė ir slepia. Jokių popierių apie tai neteisėtai nerašė.
Kai policajai pasirodė, badautojai bandė kažkam skambinti. Bet valdžia ryšį jau slopino.
Aikštės prieigas ir pakeliui visas gatves saugojo policajų užkardos, kad nebūtų liudininkų. Kol vežė, badautojus akylai stebėjo, kad nieko neįsikištų, ar neišmestų.
Kažkuris policajus prasitarė, kad juos užpulti nurodė Grybė.
Kažkas kažkam sugebėjo pranešti, kad badautojus užpuolė policajai, ar "Aras". Tas atėjo po pusvalandžio. Rado tuščią aikštę, lyg nieko nebūta.

Suėmimą nufilmavo badautojas, kurio kitą filmą apie policajus nurodau žemiau. Per ten rasi jo kitus filmus ir pasakas.

Bado rengėjai nuėjo į teismą. Tas slėpia kas užsakė išvaikyti.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=473557133042973&id=100011660718215
Nėra "Snukių Knyga" dora. Ten prižiūrėtojai tryna nuorodas į Andriuką.
Prie badautojų prisišliejo valdžios priešas. Tai jo filmas kaip visi 3 policajai, tikėtina iš 3PK, sugužėjo į Lombardą prie Vilniaus Autobusų stoties. Stengiasi parduoti debilnikus, kuriuos atimanarkomanų, kai tariamai pagauna su narkotikais čia pat apleistame kieme. Narkomanai vengia juos skųsti, nes debilnikus vagia. O policajai juos apiplešia ir paleidžia. Už tai narkomanai jiems dar dėkingi.
Policajai apsimeta, neva ne parduoda, o domisi debilniko savybėmis. Net jeigu taip būtų, jis vis tiek gali būti vogtas. Gal jie atėjo jį ne parduoti, o pasidomėti ar verta pasiimti.
Daro jie tai darbo metu.
Tarnybinę geldą pastatė. Už tai nesumokėjo. Priešas tyčia nufilmavo skydą, kad aikštelė mokama.
Ten jis rodo daugiau pasakų apie valdžią.

2017.07.14 Vilniaus apygardos teisėja Aiva Survilienė parašė neteisėta nutartį palikti galioti kažkurio Apylinkės teismo, prokurorų ir policajų sprendimus skirti jam psichiatrų ekspertizę. Nutartį išsiuntė kito žmogaus adresu, kuris auką gal melagingai apkaltino. Ten aukai lankytis uždraudė pats teismas.
Tuo atėmė jai galimybę skųsti save.
Nutartis tariamai neskundžiama. Tokią vis tiek galima skųsti pagal teismų priežiūrą ir teisėjų drausmę. Galima skųsti kasaciškai Aukščiausiajam teismui. Galima ir bendra tvarka kaip teisių pažeidimą tiesiogiai pagal Konstitucijos §30 bet kuriam šalies teismui.
Netruko pas auką atvažiuoti policajai. - Kažkodėl ne tuo adresu, kur siuntė nutartį... Ir pareiškė, neva jis ją turi todėl žino ko jie atvažiavo.
Auka juos pasiuntė rodyti nutartį. Teko jiems kažkur suvažinėti ir grįžti su ja.
Psichiatrai pripažino auką sveiku. Užtat tyčiasugaišino ir pažemino. Akivaizdu, kad jis sveikas.
Aiva Survilienė neteisėtai nepaisė, kad kažkas, tikriausiai Policija, skyrė psichiatrus ne pagal tvarką: BPK §286, BPK §243. Bet kuris pareigūnas pirma privalo pasiūlyti aukai ir nagrinėti aukos nuomonę, pasiūlymus (o ji gali siūlyti atsisakyti ekspertizės, arba siųsti į ją pačius pareigūnus), klausimus ekspertams. Tą tvarką aprašiau straipsnyje apie psichiatrus "policininkus". - Baudžiamąja psichiatriją.
Tokį neteisėtą Policijos sprendimą telktis psichiatrus patvirtino prokurorai ir abu teismai.
Psichiatrai irgi privalėjo atsisakyti neteisėtos ekspertizės. Bet jie tik aklai vykdo viską.

Skelbkime ir anų visu vardus.

Teisėja Aiva Survilienė dar pridėliojo į nutartį vienodų sakinių po porą kartų. - Kaltinimus, įtarimus. Bet priskyrė juos skirtingiems BK straipsniams.
Tuo sulaužė dar ir Teisėjų Etikos Kodekso §15 2sk.: surašyti procesinius dokumentus taip, kad jie atitiktų įstatymų ir valstybinės kalbos reikalavimus. Kartojimas ir painiava laužo ir kalbą, ir įstatymus.
Dar ji neskaitė ką pati rašė. Gal peckiojo bet kaip. O gal tik nusirašė skundžiamo teismo, prokurorų, Policijos raštus. Po kelis kartus kur spaudė kompiuterio mygtukus nusirašyti-įdėti, ne iš eilės, o nežiurėdama skirtingose rašto vietose, atsitiktinai.

Skundo nežiūrėjau. Manau ji - irgi. Manau, ji skundo neteisėtai nenagrinėjo. Tik nusirašė kaltininkus.

Tai kelia abejones: gal Aiva Survilienė ir visi tie pareigūnai, psichiatrai, Prezidentė, ministrai yra psichiniai ligoniai. Jie nesuvokia teisės, skundų, savo pačių rašliavos. Masiškai puldinėja žmones. Nusikalsta žmoniškumui (BK §100)...

Teisėją galima dar skųsti nusikaltėliams Prezidentei (bet ta jau neveikė) ir Teisėjų etikos ir drausmės komisijai. Vieni nuo kitų nepriklauso. Galima skųsti tik 1, arba abiem. - Bet kada, nepaisant kiek laiko prabėgo.

Visus 3 juos galima skųsti nusikaltėliams Seimo Kontrolieriams. Nors, Seimo Kontrolieriai netiria Prezidentės, jie vis tiek privalo tirti jos pavaldines, Kanceliariją, o ir apie kitus jos nusikaltimus pranešti Seimui. Tai ten aiškinu.

2017.09.02 Vilniaus apskrities vyriausiojo Policijos komisariato Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji tyrėja Edita Baranauskienė neteisėtai atsisakė tirti, kaip Vilniaus rajono Policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas V. Kazlauskas klastojo, vilkino, marino bylą apie tai kaip tai aukai nusikalto pareigūnai ir žmogus, kuris auką gal melagingai apkaltino. Ji neteisėtai nerašė kas ir kodėl nėra nusižengimo požymis.
Ji neteisėtai perdavė skundą tam pačiam V. Kazlauskui ir jo bendrininkei prokurorei V. Bracevičienei. Nerašė kada perdavė: prieš, ar po to kaip nusprendė neva jie geri. Bet kuriuo atveju tai neteisėta, nes auka skundė abu. O skundžiami pareigūnai savo blogį tik patvirtino. Jie nieko neveikė dėl to skundo, kurį jiems pardavė.
Auka turi 2 bylas. 1 suklastojo jam. Tą sėkmingai vykdo. 1 reikalauja iškelti jis. Tą sėkmingai marina. Nežinau, ar abi bylas sprendžia tie patys V. Kazlauskas ir V. Bracevičienė... Ar jie siuntė auką pas psichiatrus.
Įdomu, kad gal melagingai įskundė auką ne paprastas žmogus, o teismo darbuotoja, konsultantė nusikaltėlių LVAT. Jos naujas meilužis, kuris jai talkina klastoti, irgi yra pareigūnas. Darbe jie nedirba, o tvirkina vienas kitą. Tingi ieškoti meilės lauke.
Tą neteisėtą raštą nagrinėsiu vėliau. Bus dar.

O tuo metu raginu bet kurį dorą pilietį apskųsti teisėja Aiva Survilienę. Tą gali ne tik jos auka, bet ir pašaliečiai. Paprasčiausiai nusirašykite ką rašau ir duokite, kam nurodžiau. Praneškite man ką jums atsakys nusikaltėlių valdžia.
Skunde apie Baranauskienę, V. Kazlauską, V. Bracevičienę viską tą irgi galima rašyti. Nes tai yra vieno nusikaltimo dalis. Tai reiškia, kad kartu reikia reikalauti baudžiamos bylos ir tai teisėjai Survilienei.

2018.11.12 jos auka, tas badautojas, filmuotojas, išėjo į laisvę. Atsėdėjo 8 mėnesius. Jį vis dar neteisėtai teisia Vilniaus rajono teismas.
Jo nuotykiai prieš valdžią prasidėjo lyg nuo menkniekio: ryšių įmonė iš jo nugvelbė 20 Litų.
Jam taip nutiko, nes nėra abejingas. Juk galėjo "spjauti" į 20 Lt.
Tau irgi taip nutiks. Nes esi abejingas. Juk tu "spjauni" ir į 20 Lt, ir į valdžios aukas.

2017 metų kovą, balandį prie Seimo sėdėjo vyras prieš teisėjus ("protestavo")

Badavo Alfonsas Butė:
http://alfonsasbute.lt
Vilniaus gamybininkas. Senas valdžios priešas. 2019 metų varžovas į prezidentus.
Ten jis tik užsimina ir atsargiai nutyli, ką perpasakoju aš.

Jis ketino laikytis iki galo: tol kol Seimas sutiks keisti įstatymus.
Bet išbudėjo tik iki Vėlykų 2017.04.14.

Bandyk jo skelbimą tautai rasti tikybos laikraštyje "21 amžius":
http://xxiamzius.lt

2017.03.21 jis tą raštą davė Seimo pirmininkui nusikaltėliui Viktorui Pranckiečiui per nusikaltėlius Seimo Kanceliariją.
Viktoras užėjo ir žadėjo atsakyti iki 2017.03.24. Netęsėjo.

Visi žurnaliūgos tyli apie jį ir apeina iš tolo, kol eina į nusikaltėlių Seimą laižyti užpakalių.

Tad aplankyk jį tu. Pastovėk, pagedėk laisvės. Paklausk kokios pagalbos reikia. Sukviesk daugiau žmonių pastovėti. Užtikrink susirinkimų laisvę, kad be niekieno leidimo gali stūksoti.

Jis ne tiek savo bylas gvildena, o klausia Seimo esmės:
Kodėl per visą laiką nei 1 teisėjo neatleido iš pareigų už neteisėtą sprendimą?
Kitus klausimus aš ginčyčiau. Jis su pagalbininkais pakeičia Konstituciją įstatymais ir skundžiasi, kad įstatymai blogi.
Konstitucija yra pagrindinis įstatymas. Jei kiti įstatymai jai priešingi, taikome ją. Tą ir reikia daryti.
Vyrai to nežinojo. Aš apšviečiau.

Alfonsas reikalauja naikinti bylų atranką Aukščiausiajame teisme.
Bylas paprasčiausiai reikia priimti ir nagrinėti, o ne atrinkinėti kurios patinka, o kitas išmesti.
Jis mano neva vien tai savaime padarys teisėjus gerus. Sako, kad kai atranką įsteigė 2003 metais, jis ėmė pralaimėti bylas. O anksčiau laimėdavo.
Jis nesupranta, kad atranka ir yra priėmimas. Tik teisėjai ją iškreipė. Kai atmeta bylą, jie vis tiek privalo pasiteisinti teisėtai, o ne kliedesiais.
Atranką tikrai reikia pervadinti ir pakeisti, kad priiminėti ne žymiausias bylas, or visas, kurios tinka. Bet dabar tai nėra esmė. Geram teisėjui visos bylos žymios.
Aš pasiūliau išvaikyti blogus teisėjus. Tada nereikės keisti įstatymų.
Alfonsas atsisakė, nes neva nesurinksime naujų. Neva tegul blogi toliau dirba. Kalba visai kaip bailus Emanuelis Zingeris.

Alfonsas skundžiasi, kad nėra teismų priežiūros. Galvoja, neva ji irgi atsiras, jei tik pakeisti įstatymus.
Teismų priežiūra jau yra įstatymuose:
Teismai tariamai prižiūri aukštesni žemesnius.
Teisėjai tariamai prižiūri vienas kitą pagal Teisėjų Etikos Kodekso §15 5 sk..
Juos tariamai prižiūri:
visokios komisijos, tariamai visuomeninės;
nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė;
nusikaltėliai Seimas.
Bet visi jie neveikia. Juos reikia atstatydinti.
Alfonsas sako, neva nereikia, nes nenugalėsime jų, neva mūsų per mažai. Neva tegul sėdi krėsluose blogi ir daro gerą.
Bet tam ir esame, kad tartis ir įtikinti.
Aš ir neatsisakau bendradarbiauti su nusikaltėliais. Neketinu laukti, kol juos pašalinsime. Atvirkščiai, kol jie sėdi krėsluose, raginu veikti juos.
Bet jie to vengia. Tuo ilgina busimus savo kalėjimo metus. Sunkina savo padėti, kaip jie mėgsta sakyti.

O tie vyrai apšvietė mane...

Advokatai - sukti teisėjai

Kažkurios teisėjos (nepamenu vardo) vyras yra advokatų įstaiga (kontora).
Sukčiai samdo tuos advokatus, kad laimėti bylas pas bet kurį to teismo teisėją.
Žmogus nežinojo, kad gali nušalinti visą teismą. Jis galvojo neva negali, nes nagrinėja ne pati ta teisėja, o jos bendrininkės.
Kitas reikalas, kad nušalinimus neteisėtai nagrinėja patys nušalinami teisėjai baudžiamose bylose.
Civilinėse bylose tariamai nagrinėja teismų pirmininkai. Dažniausiai jie viską išmeta neteisėtai.
Gal ne kiekvienas teisėjas ten suktas. Gal skiria bylas suktiems. Nes kartą žmogus laimėjo net ir tokiame teisme. Bet Aukščiausiojo teismo pirmininkas nusikaltėlis Gintaras Kryževičius laimėjimą neteisėtai panaikino.
Žmogus nežinojo, kad vis dar gali apskųsti tariamai neskundžiamą nutartį pagal teismų priežiūrą ir teisėjų drausmę ir tiesiogiai pagal Konstitucijos §30 (žiūrėk aukščiau apie kitus badautojus), kad Kryževičius įrodymų ir prašymų neteisėtai nenagrinėjo, sulaužė Teisėjų Etikos Kodekso §6 3sk..

Pakeitė ginklus cigaretėmis

1991 metais, iškarto po Lietuvos nepriklausomybės Kanados valdžia ištiesė pagalbos pinigą Lietuvos valdininkams: pasiūlė 1 mln. Kanados $, kad pirktume ginklus.
Kažkodėl nedavė ginklų patys, o norėjo juos paversti pinigais, kad išvogtų.
Nusikaltėlis Vytautas Landsbergis ir ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius paprašė Alfonsą Butę tarpininkauti. Jis tą atliko. Perdavė pinigus valdžiai. Po pusės metų jis paklausė Vytauto Landsbergio kur dėjo pinigus. Anas nežinojo. Pasidomėjo pas Vagnorių ir ramiausiai atsakė, kad už tuos pinigus pirko cigarečių, ar ką panašaus. Padarė verslą valdžiai. Net nesusimąstė, kad pinigai buvo ne tam skirti.
Gintų šalį cigaretėmis...

... Bet ne. Susivokė, kad neturi ginklų ir vėl ėmė juos pirkti, už naujus pinigus.
1992 metais Konservatoriai, kartu ir Vytautas Landsbergis, kėsinosi pirkti ginklus per Komunistą Genadijų Konopliovą.
Gal irgi ketino tuos pinigus paversti cigaretėmis.
Nuorodoje pasakoja Zigmas Vaišvila. Landsbergis anam tiesiai, šviesiai pasakė, kad anas irgi nereikalingas.

Pirma tyčia kuo brangesnė paskola valdžiai

1992 metais Pasaulio bankas pasiūlė Lietuvos valdininkams paskolą: 1 mlrd. $7% palūkanų.
Tikslas: išdalintiūkiui.
Todėl, kad turėjo patirtį, tarpininkauti ėmėsi bendra Kanados-Lietuvos įmonė "KanLiet". Joje dirbo Alfonsas Butė. Uždėjo dar ir sau 0,5% palūkanų.
Susėdo derėtis. Nusikaltėlis Vytautas Landsbergis ir ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius atsiuntė tiktai Ūkio Ministrą Židonį. O pats klausėsi pokalbio telefonų su nukeltu rageliu. Kai tik išgirdo, kad palūkanos yra vos 7½%, atsainiai burbtelėjo Židoniui: Pasirašyk pats. Ir atsijungė.
Nors įprasta, kad tokias paskolas pasirašo Pinigų (finansų) ministras ir ministras pirmininkas.
Židonis pasirašė, kad jį įgaliojo vyriausybė. Pasaulio bankui pakako ir tokio parašo. Pasikvietė atvažiuoti derėtis. Bet niekas nevažiavo.
Po pusės metų vyriausybė paėmė tokią pat paskolą, iš ten pat, tik be šitų nepatogių tarpininkų už 14% palūkanų.
Manome, kad tą priedą, 7% palūkanų, išvogė valdininkai. Pirmiausia - Vagnorius.
Manome, kad Pasaulio bankas tai žinojo.

Tikėtina, kad ir pačią paskolą išvogė. Gal negrąžino. O gal grąžino, bet iš iždo, o ne iš ūkio.
Tuo metu dar buvo ilgu laukti Europos Sąjungos dovanų. Jų grąžinti nereikia. Tik imk.
Bet įmanoma vogti ir paskolas.
Tie, kam tikrai reikėjo paskolų, jų negavo. - Ne šitų, pigių, valdiškų. Iš jų dar ir pavogė verslo planus, kad vagys patys juos vykdytų, už tas vogtas paskolas, ar kitą vagieną.
Valdžia nutylėjo nuo liaudies, kad gali dalinti paskolas. Gal po vagių ir neliko ką dalinti.

2017 metais prie Seimo sėdėjo moteris prieš teisėjus ("protestavo")

2017 metų vasarį-kovą prie Seimo sėdėjo moteris palapinėje. Ji yra Slušnienė. Jos pavardė neteisinga: Slušnys.
Ji prieštarauja teisėjams ("protestuoja").
Jos vyras apgavo kažkiek žmonių, pavogė iš jų apie 1 mln. €. Niekas neieškojo kur jis padėjo pinigus.
Jis išgrynyno pinigus per jos sąskaitą banke be jos žinios. Ji nesinaudojo ta sąskaita. Todėl nežinojo kas joje vyksta.
Teisėjai to nesiaiškino, vilkino bylą, kol išnyko bankomatų vaizdo įrašai.
Todėl jie ją nuteisėbendrininkavimą neteisėtai.
Antstoliai atėmė paskutinius namus. Nors, turėtų stogą palikti net ir vagiui. Namai priklausė tai moteriai iki vedybų. Vyras pas ją glaudėsi. Turto neturėjo. Tad, atėmė iš jos.

Nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis jai davė savo teisininką. Tas surašė prašymą atnaujinti bylą. 2017.02.20 Pranckietis padėjo jai pakalbėti su nusikaltėliu generaliniu prokuroru Evaldu Pašiliu ir priduoti anam prašymą. Atsakyti privalo per 20 darbo dienų, iki 2017.03.17. Keista, kad ji galvoja, neva iki 2017.03.10.
Pašilis jai garsiai tepasakė, neva tiki ja. Bet tyliai atsisakė taikyti savo "vidinį" įsitikinimą, nieko netyrė.

Auka tegul surašo kaltų vardus, pradėti nuo aukščiausio, kokių pareigų jie vengė.
Tegul surašo straipsnius pagal kuriuos ją nuteisė.

Auka budėjo kartu su broliu. Jis yra savanoris iš Ukrainos.
Policija juos kamavo 2 pirmas dienas: neteisėtai tikrino girtumą, ieškojo dingsties išvyti. Paskui aptingo, nebematavo, nebevykdė neteisėto viršininkų nurodymo.
Policija ir Vadovybės Apsaugos Departamentas (Seimo sargai) nuolat juos lankė, kas porą valandų, kad nemiegotų šukavo, klausinėjo ar visi "namie", ar viskas gerai.

2017.03.06 Slušnienė baigė bado "streiką", kad nemirti. Ji per smarkiai gėrė arbatą, todėl nualpo. Ją paguldė į ligoninę. Po bado reikia valgyti pamažu.


Skaitytojų pastabos

Ne viešos. Skelbiu tik jei reikia. Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt
Puslapis saugesnis tas pat koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą: