Nuorodos:
savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
Prieš pateikdamas siųlymus žvalgiausi Vilniaus Savivaldybės miesto griovimo parodoje. Ten pat rasite lėtųjų tramvajų apgaulės atskleidimą.
25 siūlymų santrauką.
Pateikiau Vilniaus Savivaldybei. Tai pavyzdys kaip sprendžiu miesto griovimo problemas. Tinka ne vien Vilniui.
Papildomus siūlymus smulkiau paskelbsiu vėliau:
  1. Atšaukti miesto plėtrą. Vilniaus nebegalima plėsti. Kitos Lietuvos sritys turi perimti šitą beprasmį "vystymasį".
  2. Tartis su Visuomene
  3. Perduoti kai kurias funkcijas (pvz. dviračių planavimą) visuomeninėms organizacijoms

Senas skelbimas

Rugsėjo 22 dienai Savivalybė parengė sabotažą. Nuo rugsėjo 22 dienos bus per vėlu keisti bendrajį miesto planą. Aišku tai galėsime skelbti kaip priežastį masiniam protestui. Bet įtariu, kad į protestą suvažiuos daugiausiai 500 dviratinikų, ir nieko nepakeis, kaip tai buo jau daugybė metų. Kviečiu jus veikti nedelsiant!

Nelaukime rugsėjo 22d! 2006 m. rugsėjo 6d. Savivalybė paskelbė Vilniaus detalujį planą. Jo svarstymas bus baigtas rugsėjo 21d. Po to bus "šaukštai po pietų". Kreivą Tiltą prie Baltojo Tilto statys... pietinį apinkelį statys... ir taip toliau pagal minėtą milijardą.

Savivalybė skelbiasi, kad pasiūlymų knygoje, kurią miniu šiame straipsnyje, nėra jokių pasiūlymų. Nežinau, ar jie išrovė lapus su nepalankiais siūlymais. Ar jie sako tiesą. Jei tiesa, tai reikia kuo skubiau taisyti tą knygą.

Reikia "taisytojų" brigados su dideliais tušinukais! Reikia dabar! Šiandien!

Be knygos ten dar yra pasiūlymų dėžė. Ją atidarys irgi rugsėjo 21d.

Raginu jus kuo skubiau, iki 21 dienos 17:00 valandos, šaukti tautą rašyti prieštaravimus automobilinėms statyboms. Galite daryti "flaš mobus", mokyklines ekskursijas su vaikų parašais toje knygoje (aišku "prieš" automobilius, ir prieš tramvajų statybas, už laisvas erdves bei dviračius),
universitetines paskaitas (vėlgi su baigiamaisiais dalyvių prieštaravimais, siūlymais, ir parašais),
ir taip toliau...
Jei tauta susirinko ginti katedros aikštės. Nejaugi negali susirinkti su tušinukais ginti viso likusio miesto?

Siūlau daryti ne vienos dienos rugsėjo 22. O dviejų savaičių - tiek kiek liko iki rugsėjo 21d. Rugsėjo 22d. bus 1 diena per vėlu.

Platinkite šitą žinią jau dabar. Nelaukite nieko! Skubėkite!
Tiem kas nesupranta:
Vilniaus detalaus plano svarstymas baigiamas 21 dieną.
Nuo tos dienos jis bus mūsų esminė kliutis.
Kaip ir su valdiškom turistinėm trasom, po tos dienos siūlymai nebebus svarstomi. Jie jau ignoruojami. Vėliau bus ignoruojami visai.

Arba mes skatiname žmones teikti pasiūlymus dabar. Arba galime visi eiti "šunims šieko pjauti", nes darome renginius, bet nežinome ko reikalaujame. Jei žinome ko reikalaujame, tada neškime protestus. Kitaip Zuoka sakys, kad jam rankos atrištos.

Kaip teikti pasiūlymus?
Rašyk į Savivaldybės skundų knygą. e-Savivalybė - fikcija

Antanas:
Gerai būtų skundų knygos nuoroda, nes http://www.vilnius.lt - didelis, o laiko - nebėr knaisiotis

JOS INTERNETE NĖRA.

Siulau daryti paprastai: taupyk laiką.
Randi mano tezę kuriai pritari, ir ją kopijuoji į savo tekstą. Šalia parašai porą žodžių nuo saves, jei nori. O žemiau duodi nuorodą į mano puslapį ir siūlai smulkesnius argumentus skaityti tenai.

Net ir valdininkui nusibos skaityti tą patį tekstą, jei visi kopijuosite pilną tekstą ir pateiksite jį visi beveik vienodą. Manau pakaks ištraukų su nuorodom. Skaitai... ir kopijuoji tezes.

Surenki tokį tekstą, ir spausdini. Tada neši į Savivalybės 1 aukštą stikliniame kampe kuris žiūri į Konstipacijos prospektą. Ten kur stovi miesto maketas. Siūlymų knyga guli tenai. Ten pat stovi pasiūlymų dėžė. Dėk po vienodą lapelį į Siūlymų knygą ir į dėžę. Ir šiaip primėtyk ten lapelių, kad kiti skaitytų ir mokytusi.

Siūlymų knygos internete nėra.
Savivalybė aišku giriasi neva jį padarė e-Savivaldybę. Netgi prizą už ją iš ESSSR atiseme juokdariai: skaitome čia
Aš jau jiems parašiau šia proga pašaipos laišką. Bet manau ir jis buvo ignoruotas. Vėliau jį iškabinsiu viešai.

Aš kol-kas matau, kaip tas "e" daromas tualete, kai minėtos knygos puslapiai nuleidžiami į unitazą.
Kitas "e" daromas mygtuko "Delete" paspaudimu, kai ateina koks racionalus pasiūlymas e-paštu, arba per kokį interneto puslapį. (Jei Lietuvis išvis sugeba ką racionalaus pasiūlyti. Juk skelbia Savivalybė neva siūlymų nebuvo visai...)

E-fekaly-tyviausias būdas atsikratyti e-pasiūlymų.

kitas Antanas:
OOO! e-Savivaldybė - o skundų (siūlymų) knygos nėr!
Tikriausiai bijo, kad nespės kam skaityti laiškų
Pagal puslapio logiką laiškus reiktų siųsti e.vicemerui...

Taip jau darome porą metų iš čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/#parkocidas
Atgarsio ar pasekmių nėra jokių.
Šį kartą neapsigaukite, nerašykite į e-vicemerą. Dabar reikalas pernelyg svarbus. Rašysite į "e", vėliau į valias - visokius menkniekius ir anekdotus, kai laikas nespaus. Jei dabar miesto pataisas rašysite į "e", viskas bus ištrinta be pėdsako. Popierius ilgiau gyvena negu "e". Valdininkas negali šluostyti užpalakalio kažkokiu "e". O popieriumi - gali. Vėliau kaip įrodymą galėsime jį žvejoti žemupy už Gariunų kur vandenvalos įrenginiai meta mūsų "e" į Nerį.

Vilniaus planai yra internete čia: Planai.
Ten siųlymai priimami. Galite rašyti ir ten e-paštu. Bet tuom neapsiribokite. Būtinai nuneškite ir popieriaus.
Iš čia randame Strateginio plano blevyzgą - visiškai beprasmis.

Toliau yra: Bendrasis Planas.
Bet joks jis planas. Nieko ten iš esmės nėra. O net jei ir būtų, nesuprastum.
Ten yra gyventojų apklausos pirminė ataskaita. Dar jos neskaičiau. Bet įtariu, kas joje yra ir ko nėra.

Iš ten randame: bendrojo plano pristatymo tvarkaraštį.
Čia jau įdomiau. Nes yra rašoma kada galima ateiti parėkauti:
Rugsėjo 18 d.:
- Tema "Susisiekimo sistema"
- Tema "Ekonomikos plėtra".
Pasakykime jiems, kad jei bus automobilazmas, ekonomikos nebus. Tai ir sudegintas benzinas, ir sudegintas Bendrasis Vidinis Produktas (BVP), ir energetinė priklausomybė nuo teroristinių šalių, ir mokslo bei mokslų ignoravimas, ir susvetimėjimas, ir sveiktaos griovimas, ir panašiai.

Rugsėjo 19 d.:
- Tema "Pramonės ir komunalinių įmonių teritorijos"
- Tema "Susisiekimo sistema"

Temų konsultacijų laikas parodoje: 14:00-16:00 val.
Kažkoks valdiškas laikas. Darbo žmogui tyčia nepatogus. Bet manau darbo žmogui niekas ir nerūpi, kaip tai moteriai, su kuria kalbėjau šiandien.

Taigi. Jei esate bedarbiai, siūlau nueikime 18 arba 19 dieną (antradienį), ir parėkaukime.
Niekas nepasisiūlė su manim kartu eiti. Nuėjau pats vienas. Štai jums mano rėkavimo ataskaitą iš apsilankymo Vilniaus Bendrojo plano parodoje.

Iš bendrojo plano puslapio antra nuoroda: Bendrojo plano rengimas
Čia randame valdininkų nedarbo laikus, "ir pasiūlymai priimami":
1. Miesto plėtros departamento Bendrojo ir specialiojo planavimo skyriuje,
I - IV 8:30-17:30 val, V 8:30-16:15 val.
Skyriaus vedėjas Jonas Jakaitis, tel. 211 2630, El. p. Jonas.Jakaitis@Vilnius.lt.

Tai nėra pasiūlymų knyga. Nes, kaip rašiau "e" pagal "paskirtį" nepanaudosi.
Bet siųskite siūlymus ir jam.
Dar galite išsiuntinėti kopijas ir visiems kitiems ten paminėtiems žaidimo dalyviams. Taigi "e" galite siūsti. Bet nepamirškite, kad reikia ir popieriaus.

Šis mano straipsnis turi siaurą pasiūlymų aprėptį.
Jie dauguma konkretus. To nepakanka bendriems miesto principams sudaryti. Reiktų siūlyti šį puslapį "Ka daryti" kaip visumą. - Kaip nuorodą į mano internetą. Nes visame puslapyje miniu ir bendrus dalykus, tokius kaip mano įstatymas.

Tad nepamirškite pagliaudyti ir mano įstatymą:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Žvejokite jame tezes. Pavyzdžiui - reikalaukite:
"A" juostų (str. 2.1);
uždrauskite visų miestų centre automobilių eismą nuo Užupio iki Seimo (str. 2.3);
užtverkite mažas gatveles (str. 2.12), kad kiaurai pravažiuojamos liktų tik pagrindinės...
Čia paminėjau vos kelis svarbesnius 2 skyriaus postraipsnius. Peržiūrėkite įstatymą savo akimis, ir pažiūrėkite kurie dar straipsniai tinka miesto planui.

Žemiau aiškinu apie pasiūlymų knygą, ir ką joje siūlau rašyti. Noriu kad paskaitytumet... suprastumet... O tuomet eitumet tuntais tenai, ir savo siūlymus bei protestus dėtumet į tą knygą, bei į pasiūlymų dėžę. Apsisaugojimui persiūskite savo siūlymus ir man. Vėliau patikrinsime ar Savivalybė nuslėps jūsų raštus.

Alvydas Karalius (valdiškos įstaigos "Vilniaus Planas" vadovas; dviračiams truputi, bet su išlygom, prijaučiantis; aukščiau minėtos pseudo Komisijos vadovas) sakė, juk Vilniaus Savivaldybės 1 aukšte, toje salėje, kur stovi miesto maketas, randasi pasiūlymų knyga. Jisai paragino dviratininkus rašyti tenai pageidavimus.

O tai, sako: rašinėja vien prasčiokai automobilastai. Skundžiasi, kad jiems niekur nepravažiuoti. Tai Savivaldybė ir tenkina tų vienetų norus.

Jei kas lankysite tą kambarį, suraskite tą knygą. Įrašykite protestą dėl planuojamo kreivo Kernavės tilto šalia baltojo tilto. Pareikalaukite, kad vietoj jo nukreiptų eismą ne per centrą o per Kauno, arba Savanorių gatvę į Geležinio Vilko. O iš centro ir taip yra kaip užvažiuoti į esamą tiltą prie Pedagoginio universiteto.

Jei turi abejonių dėl to Kernavės tilto, Kernavės gatvės darymo prospektu, bei Geležinio Vilko gatvės darymo "mazgu", nueik tenai, ir pamatysi, kaip betonas ir asfaltas liesis nuo krašto iki krašto. Jau dabar platinamos gatvės. Jau seniau išplėsta mažytė Lvovo gatvė, ir perdaryta kažkodėl į 4 juostas. Jau dabar iškirstas šimtas medžių Šeškinės kalno papėdėje, ir tikriausiai bus naikinami senoviniai gyvenamieji namai. Didžiulis plotas bus paverstas asfaltu.
Tikriausiai tuose senoviniuose namuose ir sodybose nėra labai jau gera gyventi, kai šalia triukšminga gatvė. Gal šeimininkai ir džiaugtųsi gavę naują būstą atokiau. Bet problemos sprendimas būtų ne problemos didinimas, o mažinimas. Ukmergės gatvės negalima buvo plėsti nuo pat pradžių. O dabar ją plės dvigubai smarkiau.

Protestuokite prieš Geležinio Vilko gatvės "mazgo" statybą. Prieš Kreivo tilto statybą (bus šalia pėsčiųjų Baltojo Tilto). Bei kitų gatvių platinimo toje srityje.

Protestuokite prieš aplinkkelio statybą. Jį vyksta prie geležinkelio tilto šalia Aušros Vartų Vilniuje. Taigi tenai padidės eismas. Vėlgi problema turi būti sprendžiama ją pašalinus - tai yra pašalinus automobilius iš miesto centro, pagal mano įstatymą. O dabar daroma dar daugiau asfalto ir kviečiami vis daugiau automobilių.
Nueikite prie to tilto. Pamatysite koks greitkelis bus statomas prie senamiesčio senų namų. Kaip tenai bus žmonėm gyventi?
Kiek dar išmetamųjų dujų bei triukšmo bus Centre bei visame mieste? Nepamirškime, kad Aušros Vartai yra ant kalno. O anglies dvideginis yra sunkesnis už paprastą orą. Sunkiosios dalelės - padangų atplaušos, degimo bei tepalų išmatos, dulkės ir purvas - irgi sunkesnės. Visa tai slinks į miestą.

Berods šie daiktai yra dalis ano milijardo, kurį Savivalybė "pavogė" automobilių keliams. Nesu tikras. Todėl ir prašau taves padėti man atskleisti kas būtent toji vagystė yra, kaip rašau straipsnyje viršesniame puslapyje: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#atskleisk

Dėl dviračių takų, bei "A" juostų (skaityk straipsnį aukščiau http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#ajuosta), valdininkai spyriojasi, ir reikalauja daryti krūvą pagrindimų bei tyrimų. Ypač dėl paprasčiausių "A" juostų.
Tai jus irgi pareikalaukite toje knygoje, kad visi reikiami tyrimai, tame tarpe ir oro judėjimo bei taršos Vilniuje tyrimai, tame tarpe ir garso taršos, būtų patalpinti viešai internete. Tegul įrodo, kad padetis mieste dėl šitų milijardinių kelių plėtros statybų pagerės, o ne pablogės. Ir tegul atlieka tyrimus ateityje. Jei paaiškės, kad nepagerėjo, arba pablogėjo, tegul viską nugriauna, ir atstato ankstesnę padetį.

Net jei tranzitinis transportas tikrai egzistuoja, jis nežymus. Jei jį iškelsime į aplinkkelį už miesto, tai oro ir eismo žymiai nepagerins. Nes kaip aiškinu savo žvalgyboje (žiūrėk nuorodą truputį aukščiau apie "ataskaitą"), vairuotojai yra nevalyvi. Jie vis-tiek brausis kur akys veda, o ne aplinkkelis. Padėtis netgi pablogės, nes Lietuvis pajaus valdžios raginimą važinėti automobiliu daugiau. Pagrindinė kelių plėtra ir eismas vyksta miesto viduje.

Protestuokite prieš tramvajus. Jie numatomi Konstipacijos prospektu, ir toliau, matyt, link Ukmergės gatvės. Tramvajus nesiskiria greičiu nuo kito viešo transporto. Nebent stoteles rečiau darys. Tai tą patį galima ir su troleibusais veikti. O tramvajus reikalauja išskirtinio ploto, tai reiškia, kad ateity teks gatves platinti dar smarkiau. Nes automobilastai nenurims praradę plotą. Tramvajus kainuoja milijardus. Tramvajus sunkesnis, skleidžia daugiau triukšmo, ir žemės virpesių.
Pavadine tramvajų greituoju, nieko nelaimėsime. Nes tam turi būti atitinkama technika (iškelta ant aukštų stovų, pakabinta ant magnetinių pagalvių). Tai vėlgi pinigai. Ir rizika, dėl statybos broko. O svarbiausia: būta kur Vilniaus kaime važiuoti!

Protestuokite prieš Lazdynų tilto plėtrą. Tenai žadamos statybos iš abiejų tilto šonų. Automobiliams gal jau dabar 6 juostų pakanka per akis. Bet vat statybininkams darbo prireikė. Nejaugi mes dėl alkanų statybininkų turime aukoti mokesčių pinigus? Padarius jungtį iš Minsko plento, transportas tai per tiltą važiuos tas pats - ne kitoks. Blogiausiu atveju galima palaukti kokia susidarys padėtis ateity, o ne aklai statyti.
Tegul Savivalybė liaujasi skatinusi ekonomikos iškraipymą ir įvairovės menkėjimą. Tegul sutaupytus pinigus panaudoja įvairovės skatinimui. Tada sumažės ir statybininkų lobizmas.

Protestuokite prieš automobius Vilniaus parkuose ir kitose poilsio vietose.
Atskirą straipsnį apie tai skaitykite čia.
Ten gausiai semkites protesto prieš "Siemens" bei "Vandens" arenas vaizdingoje vietoje. Visas kalveles sulygino su žeme, ežerėli apipavidalino kaip "aikštę". O ten pro tvenkinuką taip puiku buvo važiuoti į Baltupius dviračiu.

Beje. Radau ir dar vieną miesto darkymo planą:
Aukštybinių pastatų išdėstymo schema.
Pagal ją ant Narbuto kalno (vietoj Spaudos rūmų) bus aukštų pastatų kvartalas. Prekeiviu šutvė "Akropolis" jau uzurpavo Šeškinės kalną. Dabar Narbuto kalno eilė. Jei Spaudos Rūmai ne aukštybinis pastatas. Tai aukštybinis tikrai iššoks virš visų kalvų. Ten jau pastatyti 2 namai ir užstoja šviesą kaimynų trobelėms (20 aukštų namai stovi vos už 20 metrų nuo trobų. Galėjo bent toliau atitraukti. Bent sukeisti skersgatvį ir naujus namus vietomis - plotas tai tas pats. Taipogi neaišku kaip jie plėtos aukštus pastatus aplinkui Savivalybę (zona B). Naikins skverą? Užtamsuos kaimynus? Šnipiškes jau užtamsuoja. Studentams prie pedagoginio universiteto jau "skydą" nuo saulės statys. Sklypas jau sunaikintas (planas 1484). Tiesa, tenai tokie baisus pedagogai busimi mokinasi, kad dar neaišku už ką reiktų protestuoti.
Šiuo metu nelabai aišku prieš "ką" protestuoti - konkrečių statybų planų lygtai kol-kas nėra. Bet prieš tai kas jau aišku - prieš jau įvykusias statybas - protestuokite.

Daugumą šitų planų rasite Vilniaus Savivalybės interneto puslapyje:
http://www.vilnius.lt
Ieškokite skyrelio "planai", kairėje. Šio straipsnio pradžioje parašiau konkrečias nuorodas. Skundus per tą puslapį siūsti nėra didelės prasmės. Jie ignoruojami tol, kol valdininkas nemato kaip sukurti milijoninę statybą. Butent dėl to jie sutiko daryti pseudo Visuomeninę Dviračių plėtros komisiją - dėl takų statybų. (Truputi apie komisiją skaitykite ankstesniame straipsnyje "Siūlymų dviratazmui santrauka".)

Skundus rašykite popieriuje - pasiūlymų knygoje, kaip rašau aukščiau... arba popieriniais laiškais į Savivalybę.

Dar prigalvokit visokių kitų dviratinių, bei ekologinių reikalavimų. Kuo daugiau, tuo geriau. Jei pritruksite minčių, pažvejokite mano puslapiuose. Pasiūlymą galite pasirašyti slapyvardžiu:
Zuoka, arba neįgalusis AMB.

Po apsilankymo toje salėje, kur guli skundų knyga, gal vienas kitas parašykite prašau kur ta knyga yra, su kuom ji valgoma, bei ką jūs įdomaus siūlėte.

Mano patarimas:
Parašyk kokį nors pro-dviratastinį skundą ar siūlymą... Ir primeluok, kad iki šiol buvai auto-maniakas. O dabar nusprendei priimti dviratazmo tikėjimą. Nes protiškai kitos išeities sielai nematai. Maldauk sudaryti tau salygas dvasiškai tobulėti ir medituoti ramybėje be automobilių. Maniakai labiau klauso likimo brolių.

"Be automobilių" reiškia išvaryti kuo daugiau automobilių iš miesto, užuot darius pseudo dviračių takus. Uždrauskit tuos takus, kol nebus "A" juostų (skaityk ankstenį straipsnį, bei mano įstatymą).