Oranžinių dviračių afera.

(įvyko 2001 m. gegužės mėnesi)

Turinys:
[...] Liudininko laiškas apie oranžinio veiksmo sumanytojus.
Pranešimas apie savivaldybės bei mero požiūrį. Paskaityk ir daugiau abejonių neliks.
[...] Kas kolaboravo?
Paaiškinimas apie tai ar buvo atsiklausta žinovų. Taipogi mano komentarai apie kitas aplinkybes.
[...] Oranžinių dviračių akcijos finansų balanso projektas.
[...] Naujieji "oranžiniai 2" grįžta.
Vilniaus valdžia vėl daro nemokamus dviračius. Aiškinu kodėl dviračių nuoma yra žalinga, ypač jeigu dykai.
Liudininko laiškas apie oranžinio veiksmo sumanytojus.
2003 m. rugsėjo 20 d.
Linas Vainius
pats sukčius; 2007 metais užgrobė Lietuvos Dviratininkų Bendriją (LDB)

Tuomet, išgirdęs apie šitą akciją, pasistengiau susisiekti su Zuoku, bet pakliuvau tik pas jo patarėją, berods Sotvariene (nesu 100% tikras, nes praėjo 2 metai).

Vizito metu dėsčiau, kad galima tą oranžinių idėją paversti gyvybingą dviračių nuomą, kai tie dviračiai tarnautu Vilniečių ir svečių poreikiams ilgą laiką, būtų sukurtos kelios darbo vietos, ir panašiai...

Apie tai šnekėjau dar su pora atsakingu Vilniaus m. savivaldybes pareigūnu.

Siūliau susitikti su Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovais, pasitarti kaip geriau organizuoti dviračių transportą Vilniuje, pasimokyti iš dviračių nuomotojų Palangoje.

Man buvo atsakyta, kad to niekam nereikia, kad visa šita akcija sumanyta kaip Zuoko viešųjų ryšių kampanija, o apie dviračių transportą niekas realiai ir negalvoja. Kad savivaldybės darbuotojai, siūlę ką nors racionalesnio, buvo nutildyti.

Panašiai išdėstė ir pats Zuokas kažkokios TV laidoje šiomis dienomis, kalbėdamas su kažkokiu jaunu vaikinu (kažkokia TV dvikova).
Tokios tokelės.

Viskas tvarkoje, gal tas barbariškas dviračių suniokojimo ir pats blogiausias dviračių transporto įdiegimo Vilniuje aktas kažkam ir sukėlė norą važinėtis dviračiais, ir prisidėjo prie jų populiarinimo.
Čia kaip kas supranta.

Bet iš esmės tai buvo nesąmonė, tiesiog barbaryste. Juk Zuokas savo PR galėjo pasidaryti ir protingesniais veiksmais. Iki šiandien veikianti dviračiu nuomos Vilniuje sistema butu davusi jam daugiau balų, ir naudos visiems. Dabar idėja diskredituota ir sutrypta į purvą ilgam.

Kas kolaboravo?

Andrius:
Sveiki, norėčiau ir aš šiek tiek įsiterpti mano nuomone Zuoko idėja buvo nebloga ...

Nebloga?
Kas būtent buvo neblogai?
Tikriausiai turėjai omeny, kad neblogai būtų buvę nemokamai nuomoti tautai dviračius.
"Nuomoti" reiškia su gražinimu.

Kodėl nemokamai? Nemokamai tiktai vaikščioti gatve galima.

Dar būna dienos, kai į muziejų nemokamai leidžia. Dar būna entuziastai, leidžiantys nemokamai į menulį pro nuosavą teleskopą pažiūrėti. Bet tokio veiksmo metų lankytojas surišamas tokiomis pat taisyklėmis, kaip ir mokamų seansų metu. Jis nuolat prižiūrimas. Muziejuje jums neleis niekas blynų kepti ant senovinės kėdės. O teleskopo neleis išsinešti.

Andrius:
tik labai jau blogas buvo jos praktinis įgyvendinimas.

Ne "blogas įgyvendinimas" buvo, bet šitai visiškai nebuvo daroma. Sumanymas buvo būtent išdalinti dviračius.

Net ir laisva nuoma gatvėje vistik būtų abejotina idėja. Skatina dviračio neturėjimą, ir jo niokojimą, nepriežiūrą.

Verčiau, kaip Linas rašė, būtų nemokamai nuomavę miesto svečiams.
Galėtų kartais nuomoti ir piliečiams, kuriems laikinai reikia dviračio (pvz. sulūžo nuosavas dviratis, ir panašiai). Būtent nuomoti, o ne laikyti gatvėje ir laukti, kol tas pilietis nusigers, ir nuspręs padaryti "aštunkę"-kitą.

Andrius:
... ar kas nors iš šiame susirašinėjime dviratininkų ar dviratininkų bendrijos narių dalyvavo rengiant šį projektą ...

Rugsėjo 20 diena Linas jau parašė apie šitai. Manau jo laiškas visiškai nuvainikuoja ir Zuoką ir jo akciją!

Kokie po Lino laiško dar gali būti klausimai?
Jei šiame susirašinėjime būtų Zuokai padėjusiųjų, tai jau senai atsilieptų. Nebent gėda jiems.

Negi iš paties šito marazmo neaišku?.. Nedalyvavo jokie dviračių specialistai ar entuziastai šitame vandalizme.

Tarkim, dėl vaizdo gal Zuoka ir paklausė inteligentu, ar šiaip protingu žmogumi laikomo kokio nors Jono:
"ar dalinti dviračius?".
Jonas, kaip jį mokykloje mokino, laiko save dideliu dvir entuziastu. Na... bent jau prijaučiančiu, nes niekada nesivažinėjo.
Jonas gal ir atsakė: aišku dalinkite, gerbiamas mere - sportas sveikata...
Jonas susimildamas rankytėmis ploja - gerb meras pro šalį pravažiavo ant riedučių, kai filmavosi televizoriui.

Virginija - tuometinė dviratininkų bendrijos vietininkė Vilniuje dalyvavo dviračių takų atidarymuose. Ir lygtai jinai ir dar pora žmonių išbandė naujai nupaišytus takus - pavažinėjo, pažiūrėjo ar stiklų nesimėto. Ir čia jos darbas tebuvo konstatuoti nupaišymo faktą. ... Tiksliau jos reikėtų paklausti.

Tai buvo dėl dviračių takų...
Bet Oranžinėje Bakchanalijoje Lietuvos Dviratininkų Bendrija (LDB) nedalyvavo nei planuojant, nei vykdant.

Po pirmų dalybų, pasibaisėjusios, įvairios organizacijos parašė ir paprašė bent menkos dalelės iš ubagų laimės. Tik tada Zuoka apturėjo mintį duoti visokiems parkams, jaunimo viešbučiams, policijai, galbūt ir vaikų namams po dviratį. Bet pastarasis gestas nebuvo planuotas - Zuokos būtent reikėjo prašyti, ir būtent jau po akcijos nesėkmingos pradžios. Kitaip, greičiausiai, visas menamas 1000 dviračių būtų nugrimzdęs į tautos liūną.

Kaip rašau finansų skyrelyje žemiau, bendras kiekis buvo paskelbtas 1000 dviračių.
Plačiai manoma, kad iš tikro pirmose dalybose buvo išdalinta tiktai apie 200-300 vienetų. Nors žadėta 500.
Antrų planuotų 500 dviračių dalybų tautai nebuvo.
Šimtą-kitą gavo minėtos organizacijos.
Taigi tikėtina, kad iš tikrųjų veiksme buvo vos 500 dviračių. Kiti 500 buvo išgalvoti. Spėlionę apie prasimanymo tikslą skaitykite finansų skyrelyje žemiau.

Organizacijoms padovanotus dviračius pervardino į ružavus, o gal netgi perdažė. Dabar mes kai kuriuos matome nemokamai nuomojamus miesto svečiams. Dar su keliais vargsta Verkių parko administracija. Daro su jais pažintines keliones. Aš pats vieną mačiau pas Vilniaus policininkus. Bet neaišku ar jisai slapta konfiskuotas, ar oficialiai padovanotas. Policininkas bandė su tuo dviračiu patruliuoti. Nuvažiavau namo, parsivežiau pompą, ir pripūčiau jam padangas. Bet daugiau to dviračio nebemačiau. Pabandytumėt jūs patruliuoti su vaikišku triratuku...

Oranžinių dviračių akcijos finansų balanso projektas.

Daug žmonių klausia kokia prasmė buvo dalinti išbadėjusiai tautai oranžinius dviračius veltui ir be jokių sąlygų.

Tuometinis (ir dabartinis) Vilniaus meras Zuoka skelbė, kad dviračiams pinigų paaukojo geradariai. Neva jokių visuomeninių pinigų nebuvo išleista. Nebuvo Lietuvoje abejojančių, kad šie dviračiai ilgai negyvens, ir kad po kokios savaitės jų nebeliks. Bet Lietuvių tauta pasirodė esą žymiai veiklesnė. Oranžinių dviračių nebeliko net per pirmąją absurdo dieną.

Būdami naivaus amžiaus, mes dar galėdavom tikėti gerais carais. O kai girdėdavom apie praeities valdžių žiaurumus, tikėdavomės: "gal Caras nežino?". Bet praktiškai žiūrint... Zuoka yra garbinamas kaip sėkmingas verslininkas. Ir joks verslininkas, net ir utopinių idėjų vedinas nepuls veikti nepaskaičiavęs, kad ir klaidingai. O sėkmingesnis verslininkas pirmiau pasikonsultuos su keletu reikalo žinovu. Su dviračių žinovais Zuoka nesikonsultavo. Apie tai byloja dviračių kokybė, tai kad jie buvo surinkti plačiam naudojimui tinkamomis dalimis, ir tai, kad jie buvo dalinami visiškai laisvai. Žinodama, kad nesėkmės tikimybė yra 200%, Zuoka vargiai galėjo netyčia iššvaistyti lėšas. O jeigu ji jas švaistytu, tai kokia ir kam būtų nauda?

Kas galėtu aukoti?
Nereikia pamiršti, kad savivaldybė užsiima ne vien oranžiniais dviračiais. Kitaip niekas toms nesąmonėms neaukotu pinigų. Ar kada girdėjote apie mecenatus, kurie norėtu aukoti aiškiai pasmerktai akcijai? Taigi jei kas ir aukojo, tai verslo žmonės paskaičiavo. Ir galėjo būti, kad aukojama buvo ne dviračiams, o Zuokai (kartu ir tos akcijos padėjėjams) už kokias nors buvusias ar busimas paslaugas.

Klausiate: kaip įmanoma pasisavinti iššvaistytus pinigus? Ir kam juos švaistyti, jei tiesiog galima perduoti tyliai po stalu į kišenę?

Sugalvojau, ir žemiau pateikiu jums tokios aferos projektą. Jei kas iš jūsų taps kada kokių valdininku, galėsite išbandyti jėgas. Žemiau pateikti skaičiai, faktai, ir vardai yra mano išgalvoti. Svarbus yra ne konkretus skaičiai, o idėja, kad afera gali būti visiškai įmanoma ir labai sėkminga.

Aferos projektas.

Aferos tikslai yra trys:
- legaliai nurašyti lėšas kaip labdarą nuo įmonių dalyvių sąskaitų, ir dar gauti mokesčių lengvatas;
- padaryti triukšmingą Zuokos reklaminę kampaniją;
- išgryninti kažkiek pinigų, ir padalinti tarp aktyviausių veikėjų.

Aferos prielaidos.

Oficialiai skelbta, kad buvo pirkta 1000 dviračių. Pirma akcijos diena neva išdalinta 500vnt. Likusieji 500 neva buvo išdalinti neviešintomis aplinkybėmis (parkams, globos namams, etc.).

Liudytojai byloja, kad miesto gatvėmis vargiai matėsi 500 dviratininkų... vargiai... Gali būti, kad važinėjosi vos 100... kad 200 buvo pavogta, o 200 visai nebuvo dalinama.

Viešųjų įstaigų darbuotojai, pamatę, kad dviračiai tiesiog švaistomi, paprašė verčiau likusius atiduoti jiems. Tai reiškia, kad dovana viešosioms įstaigoms nebuvo planuojama. Šių įstaigų darbuotojai teigė, kad joms vargiai ar buvo išdalinti minėti 500 dviračiai. Tų įstaigų buvo vienetai. Kiekviena gavo vos po tuziną (t.y. varganus likučius, o ne planingą kiekį).

Tikėtina, kad vietoj skelbtų 1000 dviračių, realiai iš Baltik Vairo būvo nupirkta tiktai 500.

Žemiau pateikiu lentelę. Joje matome kas, kiek, ir ko tikėdamasis ar už ką, įneša pinigų, arba jų išsineša. Keletas įmonių ir privačių asmenų oficialiai aukoja oficialias lėšas. Nuo tų lėšų nėra skaičiuojamas pelno mokestis, ir gal net įmonė gauna papildomų lengvatų dėl labdaros.

Baltik Vairas (BV) pasiima didelę dalį pinigų, ir "parduoda" neva 1000 dviračių popieriuje maždaug po 270Lt , o realiai patiekia tik 500 vnt nekondicinių, ar išvis nurašytų prekių gal po 0Lt arba 100Lt.
Oficialiai BV sumokama apie 100000Lt, jei dalis aukojamų pinigų nėra registruojami (neoficialūs). Arba, pagal organizatorių skoni – apie 218400Lt, jei jie norėtu viską prasukti oficialiai.
BV nurašo visus 1000 dviračių popieriuje. Bet 500 arba parduoda per turgų, ar per blusinėtojų parduotuves pardavinėjančias be dokumentų. Arba nurašo vietoj jų kruvą visai niekuo dėtų vertybių. Tikslus pinigų išgryninimo mechanizmas gali būti visoks. Gali būti, kad akcijos tikslas visai nėra gryni pinigai į kišenę, o tiktai kontraktai iš vienos pusės, ir garbė iš kitos.

Dviračiai dingsta, ir niekas nebeįrodys kiekių. Draudimo įmonė išmoka kompensaciją. Draudimo įmonė nesumoka pelno mokesčio nuo kompensacijos dydžio sumos.

Viso į biudžetą nepatenka 116150 Lt pelno mokesčio. O jeigu paskaičiuotume bereikalingos požeminės aikštelės statymą atliktą iš miesto biudžeto, pagal savivaldybės pastato pirkėjų užsakymą... gauname, kad liaudies lėšų net sumažėjo keletu milijonų.

Suteiktų, ar nesuteiktų mokesčių lengvatų, ar pelno mokesčio nepriemokos, ar draudimo įmonės išmokėtos kompensacijos jau lentelėn neberašiau, nes yra krūva variantų kaip akcijos dalyviai juos pasidalintu, arba nepasidalintu.

Esmė yra, kad mano projektas yra visiškai realus, ir pinigų sumos yra ženklios, kad į šitai įsiveltu meras.
Pinigų panaudojimo esmė yra, kad visuomeniniai pinigai iš tikro yra lemiamas šios aferos variklis. Ir be jų jokie oranžiniai neegzistuotu. O nesumokėti 116150 Lt mokesčiai yra žymiai mažesnė suma nei milijonai už garažus Vilniaus centre, ir panaudoti jie galėjo būti žymiai geriau. Zuoka ir pagrindiniai kyšio davėjai išvengia tiesioginio kyšio. Kyšio davėjai gauna mokesčių lengvatų. O pagrindinis pinigų plovėjas išgrynina pinigus sunkiai reguliuojamoje vietinėje "rinkoje". Galimus finansinius nesklandumus užglaisto padėka pareigūnams. Jei pavyksta be nesklandumų, dalybos bus dar didesnės.
Nieko baisaus, jei nepasisektu išgryninti pinigų skirtų dalyboms nesumokėjus kažkiek mokesčių. Svarbu yra, kad didelę neapmokestintų pinigų dalį panaudosime mero reklaminei kampanijai.

KasKiekTikslas
Aukoja:
Savivaldybes pastato pirkejai200000 LtGaus pastatą ir nemokamai pasidarys auto stovėjimo aikštelę
Statybos rangovai100000 LtStatys požeminę aikštelę
Draudimo įstaiga20000 LtApdraus dviračius
Dviračių stovų gamintojai ir statytojai5000 LtPagamins dviračių stovus
Baltik Vairas70000 LtParduos 1000 dviračių
Reklamos gamybos firma10000 LtPagamins miesto planus kabinamus kiekviename parkavime, iškabins oranžinių dviračių reklaminius plakatus po visą miestą
Močiutė užsiimanti dviračių reikalais savivaldybėje1000 LtAtsidėkodama už savo darbo vietą
Zuoka1000 LtAtsidėkodamas už savo darbo vietą, ir už sau daromą reklamą
Turginiai prekeiviai3000 LtPasisavins dviračius ir jų dalys. Pardavinės bent 300 išlikusių dviračių turguje - 10Lt už ratą
Oficialus akcijos biudžetas:410000 Lt
Mokesčiai102500 LtSutaupyta pelno mokesčių suma (nepatenka į biudžetą)
Išlaidos:
Draudimo įstaiga60000 LtApdraus dviračius
Dviračių stovų gamintojai ir statytojai20000 LtPagamins dviračių stovus
Baltik Vairas100000 LtOficialiai pardavė 1000 dviračių, realiai 500. Dviračiai surinkti iš nurašytų nekondicinių dalių. Kiekvieno dviračio reali kaina 0, oficiali kaina 300Lt
Reklamos gamybos firma50000 LtPagamins miesto planus kabinamus kiekviename parkavime, iškabins oranžinių dviračių reklaminius plakatus po visą miestą
Savivaldybės vykdytojai7000 LtDviračių išvežiojimas, dalybos
Viso realių išlaidų:237000 Lt
Dalyboms:173000 LtSuma neva sumokėta Baltik Vairui (priedo prie realios sumos nurodytos aukščiau)
Mokesčiai13650 LtSutaupyta pelno mokesčių suma. Nepatenka į biudžetą. Atsiranda dėl draudimo įmonės išlaidų draudimo įvykiui apmokėti (žr. aukščiau).
Dalybos:
Mokesčių inspektorius10000 LtUž drąsą ir lojalumą
Valstybės kontrolierius10000 LtUž drąsą ir lojalumą
Zuoka50000 LtUž drąsą ir iniciatyvą
Baltik Vairo atstovas40000 LtUž riziką ir varga plaunant pagrindinę pinigų sumą
Draudimo įstaiga54600 LtSlapčia kompensuota suma, kurią draudimo įmonė turėtu išmokėti už 500 dingusių dviračių. Oficialios dviračio kainos niekas nedraus, esant tokiai rizikai. Skaičiuoju puse kainos.
Savyvaldybės vykdytojai8000 LtKad dirbtu, nieko neskaičiuotu, ir tylėtu
Policija400 LtLaiku užsimerkia, kai vagis vežasi dviratį. Turguje negaudo turginių paaukojusių akcijai. Gaudo tuos turginius, kurie akcijai neaukojo.
Viso išdalinta:173000 Lt

Naujieji "oranžiniai 2" sugrįžta. Dviračių nuomos žala.
Nuoroda:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#2010 metų pigi dviračių nuoma.
2010 metais Vilniaus Savivaldybė paskelbė konkursą daryti pigią dviračių nuomą. Straipsnis - apie švaistymą krizės metu. Ten tą nuomą paneigiau.

2013 metų birželį pridėliojo Vilniuje elektrinių stovų.
Nežinau ar tai yra to konkurso išdava.
Liepą kiekvienoje toje vietoje pastatė po 10-20 dviračių. Jie yra tvirti, skirtingai negu anksčiau. Gale bagažinės nėra. Priekyje yra. Todėl vėplos dabar vežioja draugus priekyje.
Ratlankiai - maži. Atrodo nei 559 nei 622 mm. Ratų ašelės apsaugotos nuo vagystės, kad nenuimtų greitai.
Dviratis apkarstytas plastmasėm, kad būtų iš tolo atpažįstamas. Neaišku kam to reikia. Jei atpažinsi, neatskirsi nuo kitų.
Prie rėmo priveržta plokščia kilpa. Ją kiši į kablį stove ir užrakini.
Atrakini elektroniškai banko, arba viešo transporto kortelėmis. Tik reikia spėti pribėgi nuo kortelės skaitytuvo, kol dviračio nepaėmė kas kitas. Nežinau kas nutiks jei vienu metu keli vėplos ims dviračius ir supainios kuris kieno. Nežinau ar stovas a tpažįsta, kad į jį pastatė dviratį, o ne pliauską.
Prie priekinio krepšio priveržta trosinė spyna, kad lengviau pavogtų. Ją lengva nukirpti, arba atveržti nuo krepšio... Arba visą krepšį nukirpti ir palikti be dviračio.
Dviratis sveria apie 25Kg. Gera mankšta. Kol važiuoja priekyje ir gale dega žmogaus jega varomos šviesos. - Dar atima truputį jėgų.
Pusę valandos - nemokamai. Ilgiau - kaina smarkiai didėja iki 12 Lt už laiką ilgesnį negu pusantros valandos. - Brangiau negu viešajame transporte. Nors nežinau jo kainų.

2007 vasario 2 diena šį ginčią pradėjome čia:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?p=55175#55175
Dėl patogumo perkeliau jį į savo puslapį. Čia kartais papildau.

Dviračių nuoma miesto svečiams jau yra. Aborigenams nuomos nereikia.

AED:
Nu o tai kur tie 9mln dvirtakiams Vilniuje?

Prieš 3 metus Vilnius jau berods gavo 11 milijonų iš Evropos.
Nepamenu ar tai tik kalbos buvo apie tuos pačius 9mln, ar tikrai gavo...

Na ir koks skirtumas tau kur juos užkasė ar užkas? Buvo žemės takas (tarp Šilo, Valakupių tiltų ir Verkių g.), taps asfaltas...
Buvo vienoks asfaltas (tarp Šilo tilto ir Žvėryno) taps kitoks asfaltas...
Buvo miškas (tarp Trakų Vokės ir Lentvario gatvės) taps prakirsta proskyna galbūt su asfaltu...
Koks tau skirtumas? Jei jau dabar tenai gali pravažiuoti.

Skirtumas statybininkui ir prekeiviui mediena yra.
O tau???

Kur konkrečiai susigers tie 9mln atsakiau čia:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?t=3838

Apie pokalbi su Vilniaus miesto nusavintoju parašiau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#raginimas
Aš esu naujienų agentūra. O Delfi tiktai sugeba apie sprogstančią Saulę keverzoti:
http://andrius.saugokmedi.lt/neziniasklaida

Jūsų žiniai, oranžiniai dviračiai:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/#oranziniai
nuo 2001 metų nevisiškai dingo.
Susirūpinę kai kurių įstaigų atstovai meldė Zuoką palikti keletą dar nepanaudotų busimų luženų jiems.
Taigi berods šimtas ar pora šimtų anų taip vadinamų dviračių atiteko parkams, jaunimo hosteliams, visokiems globos namams, ir netgi policijai.

Pastarieji tuos dviračius nudrožė staigiai. Kartais net nežinojo ką su jais daryti. Automobilį jie pažysta. O dviratis daiktas nematytas, neaišku kam skirtas... Teko parodyti, kad jis skirtas padangoms pusti. Tam tyčia važiavau namo pompos pasiimti. Bet vistiek nebemačiau tų policininkų ant dviračio daugiau.

Na o viešbučiai, ypač jaunimo hosteliai tuos dviračių iki šiol nemokamai nuomoja.
Taipogi parkai skolina savo svečiams. Ypač tuom pasižymi Verkių regioninis parkas.
Patys oranžiniai dviračiai aišku atneša daug vargo nuomotojui. Todėl lenkiu galvą jų ištvermės akivaizdoje.

Taigi nauja Oranžinių dviračių banga nėra niekas naujo. Tiesiog jų bus daugiau, ir jie bus viešai statomi, bei mažiau prižiūrimi.
... Ir vėl nieko naujo. 2001 metų oranžiniai irgi buvo statomi viešai bei neprižiūrimi.
Tai kad bus leista su kortelėm juos naudoti... tai nėra priežiūra.
Bet kuris lochas bet kada išplėš iš stovo.

... O ne lochas... Nežinau... Jūs tokių Lietuvoje matėte? Aš nemačiau. Tie 5% jūsų žmonių, kurie nėra lochai turės verčiau nuosavą dviratį. Nuomotas - nesaugu ir nepatogu.

O kiti... Dykai gavo, dykai ir pames.
Tokia tvarka skatina atsainų šio daikto vartojimą, bei atsainų į jį požiūrį.

Miesto aborigenams šio dviračio skolinti negalima. Reikia jį skatinti pirkti nuosavą dviratį. Tam yra žymiai daugiau privalumų bei savarankiškumo, negu iš skolinto dviračio dantų.

Nesunku suprasti, kad šiuos dviračius nuomosis vagys, bei mėmės. Tai pasakykite man: kokiu budu mėmė važiuos dviračiu? Jis arba ji juk nežino kam dviratis yra padarytas... kad dviratis turi pedalas... kad jas reikia minti... kad nepaminus jis pinigo nekala... o kad važiavimui jis yra skirtas, tai išvis absurdas sakys... Jei negamina pinigo, alaus, ar pramogų, reiškia daiktas beprasmis.
Kaip mėmė pervažiuos miestą??? Egidijus teisingai rašo. Neįgudusiam žmogui (žiopliui, mėmei) miestas yra baisios džiunglės. - Net ir toks nykštukinis miestas kaip Vilnius.
Egidijus teisus: nėra mėmei dviračio sąlygų.
Egidijus neteisus: dviračių takų nereikia.

Sąlygas galima pagerinti tiktai vienaip - sumažinti automobilazmą, bei daryti švietimą.

Kitaip matysime tokį pat vaizdą kaip ir 2001 metais. Gatves užplus mėmių, neišmanelių minia. Ji netausos valdiško dviračio. Ji viską daužys, trankys... Bus tūkstančiai susidurimų pieštuose takuose, bei kitur...

Bet kur gi tau Zuoka ar kitas kvailas miesto tarybos narys važiuos į kokį nors Milaną patirties semtis?..
Šiandien Milanas paskelbė, kad uždraudė mieste apie 200000 motorolerių bei automobilių, kurie neatitinka griežčiausių teršimo reikalavimų. Milanas gerins dviratazmą bei viešajį transportą.

Vilnius gi gerina automobilazmą bei dulkėtas statybas.

Valdininkas nuvažiavo semtis patirties ten kur pinigas švaistomas. - Į Prancuziją žiūrėti brangių tramvajų.
Apie pinigų sumas, proporcijas, bei tramvajaus vidutinį greitį parašiau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#skundai
Tame pat puslapyje paaiškinau kaip jūs galite panaudoti lapelį iš geltonos Zuokos knygutės. Nurodykite lapelyje kur miestas gali sutaupyti pinigą. Parašykite automobilių kelių plėtrą, tramvajus, dviračių takus, ir aišku naujus Oranžinius dviračius. Gausis virš 2 mlrd Lt.
Kur tuos pinigus dėti? Niekur... Arba atiduoti Europos Sąjungai. Vistiek naudos nėra. Šeria... šeria Lietuvį... O tas tiktai kriuksi:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/445.htm - 2006 sausis

Beje, prie Savivalybės namo Vilniuje ginčo metu stovėjo vienas tramvajus. Žmonės sako jame galima balsuoti prieš, arba už.
Nueikite, ir nubalsuokite. Jo nebėra. Gal rasite kur kitur balsuoti. Bet pirmiau paskaitykite mano puslapiuose apie tramvajų.

Net nustebau, kai vienas žmogus (geldomobilastas) pasakė, kad balsavo prieš. Nustebau, nes automobilastai paprastai nėra labai protingi. Jis sako, kad tramvajuje jį močiutės apšaukė, sako:
Močiutės šaukė:
"Kaip prieš tramvajų? Tai tu gal už automobilius?"
Aš jam paaiškinau, kad "paukščiukus" prieš valdininkas lengvai pavers "paukščiukais" už.
Pasakiau, kad aš irgi prieš automobilius. Bet ir prieš tramvajus, net jeigu tramvajai trukdytų automobiliams. O jie trukdys. Automobilius aišku reikia mažinti. Bet negalima kad viskas būtų blogai. Negalima kvailai ar tuščiai.

Štai jums dar vienas būdas išreikšti savo nuomonę dėl statybų (miesto griovimo) tramvajaus, ir Vilniaus Bendrojo Plano, pagal kurį ta visa nesamonė daroma:
http://www.zalieji.lt/akcijos/show/akcija20070119
Čia Žalieji prašo jūs pasirašyti naikinti Vilniaus Bendajį Planą kaip korupcinį.
Aš pasiūliau pridėti reikalavimą išvis tą planą naikinti:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#skundai
Nes nėra šansų, kad nenaikinamas jis būtų žmoniškai ištaisytas. Planas visas ydingas iš pagrindų. Reikia tiesiog naujo. O pagal mano 25 siūlymus galima išvis atsisakyti tokio nejudinamo dalyko, kaip bendrasis planas. Ypač, kad jį nuolat laužo tik blogi žmonės. O tau neleidžia. Keičia ne jį, nes būtų neteisėta, o kitus, detalius planus. Arba paprasčiausiai be planų, savavališkai stato, gadina.

Saugumo sumetimais siūlau privačių duomenų tame akcijos puslapyje neatskleisti. Bet unikalų slapyvardį reiktų duoti, kad galėtų kas nors patikrinti ar tikrai toks esate, jei prireiks. Juk ten - balsavimas. Nors, gal svarbu yra ne ar tu esi tikras, o nuotaika, prieštaraujančių kiekis.

Grįžkime prie nuomotų dviračių.

BaltrusB:
Orgija, ar ne orgija...
Teko dirbti Austrijoj, ir kalbeti su vietiniais kaip jiems pavyko "istobulinti" viesuosius dviracius... o gi niekaip.
Tik ju patirtis dar skaudesne

Ar tai vyko prieš 2001 metus?
Jei taip, tai Zuoka konkrečiai žinojo baigtį. Reiškia - orgija.
Jei po, tai Zuoka patirtį eksportavo Austrijos vagišiams. Vėlgi - orgija.

jie bandė oranžinti dviračius 3 kartus. 3 kartus juos visus ir išvokdavo.

Be abejo. Atvažiuodavo Lietuvis, kieno nors iš jūsų mylimiausias dėdė, su sunkvežimiu, ir "tralino" tuos dviratukus it žuveles:
http://andrius.saugokmedi.lt/koks#Devetas

Man tik keista...
Nejaugi Austrai, taip inirtingai bandę svetimam Lietuviui padovanoti dviratį, nesugebėjo inirtingai priversti nuosavą Austrą pirkti nuosavą dviratį, ir jį naudoti?
Juk žymiai lengviau apriboti automobilazmą, negu dovanoti besočiam Lietuviui chaliavą.

Nuleido rankas austrai ir padarė viešų dviračių nuomą už 0 EUR... Tiesiog turi įvesti savo kreditinės kortelės numerį. Sistema gana protinga...

Egidijus:
Žiuriu ir dar kart neatsistebiu lietuviško proto naivumu...

Naujieji Oranžiniai irgi bus su kortelėm...
Manau, lygiai taip pat juos vogs, kartu su stovais, ir iš nuolatinio neįpratimo važinės be tvarkos ar atsakomybės.

Turėk nuosavą dviratį, naudok, išmanyk, ir tausok.

Net vežimėlius prekybos centruose nuomoja dykai, bet po litą užstato. ... Ir riboja naudojimo plotą.
Dykai dalinamas popierius viešuose tualetuose. Gali netgi išsinešti.
Dykai kai kuriuose muziejuose skolina šliūres, kad grindų negadintumet.
O dykai nuomoti dviračius, be jokių apribojimų...

Sakai sistema neva "protinga"?
Galbūt. Bet ar yra nauda? Jei naudos nėra, tai sistema kvaila.
Aišku priklauso nuo to, kaip naudą apibudintum.

Šios sistemos nauda: vėpla tuo momentu (tarkim kartą gyvenime) nuvažiuoja į tam tikrą tašką.
Jei šitaip suprantame naudą, tada sistema yra tariamai naudinga.
Čia nauda ir baigiasi. Vėpla gavo subsidiją. O mes sudevėtą dviratį, ir sąskaitą už jo taisymą, arba nurašymą į metalo laužą.

Visais laikais subsidijos verslo subjektams buvo žalingos.
Vėpla yra būtent toks subjektas. Jis nėra remtina šeima, ligonis, ar kitoks asocialus asmuo. Jis tiesiog nusprendė dykai kažką nuveikti.

Dar blogiau: dykas ar net nuomotas dviratis žlugdo savarankiškumą, skatina vėplos aplaidumą, neišmanymą, dviračio nenaudojimą, ir panašiai.
Bukesnis mėmė atvažiuos į dviračio tako galą... ir supanikuos. Važiuoti juk toliau negalima.

Bus ir šitaip: mėmė vedasi dviratį 5km, kad jam kas nors suklijuotų padangą. Būtent kas nors - niekada pats neklijuos.
Tokių mačiau ir su nuosavais dviračiais. O su valdiškais... Galbūt netgi niekur neves... Mes lauk... Arba priduos, jei sažinė ar nuomos sąlygos graužia. ... Spjaus, ir važinės automobiliu. Juk mėmė nėra logiška būtybė.

Dviračių nuomos naudą matau tik vieną: skolinti miesto svečiams.
Didelis skirtumas yra:
kai nuomojasi viešbutuke apsistojęs svetys, kuriam dviratį duoda akis į akį patarnautojas, galbūt su instruktažu...;
ir kai dviratį plėšia iš stovo bele kas.
Yra tokia problema, kad dviratį būtinai reikia gražinti į viešbutį. Bet juk visada svetys gali susitarti, kad paliks dviratį oro uoste, geležinkelio stotyje, arba turguje...

Tam tereikia išmonės, ir pigaus darbo: raginti viešbutukus šitaip lanksčiai dirbti.
Deja, kaip minėjau savo straipsnyje apie 9 milijonus dviračių takams, bei čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1037.htm - 2007 vasaris
pseudo dviratinės komisijos valdiškas narys blogietis Vidutis Čemnolonskis sakė: pigūs sprendimai niekam neįdomus.

Dviratininkas ant nuomojamo vangiai lips - nesaugu iš principo, ir nepatogu.
Ant jo lips tik kas juo niekada nevažiuos.
Gaunasi, kad vėl dviratininkai dovanoja pinigus vėploms.
Mes jau ir be to mokame už automobilių kelių plėtrą krauju bei pinigais, nors kelių nedaužome, nelaužome...

Nuo 2003 m. rugsėjo 19 esate 3660 žiūrovė