2023.01.18 rašiau Pinigų ("finansų") ministerijai jurgita.didikaite@finmin.lt
Neteisėtai neatsakė.
Reikalauk atsakyti ir tu.
Tegul reikalauja ir partija "Nacionalinis Susivienijimas".
Nebūtina gaišti laiką mane papildyti. Pirmiau tegul atsako ką jau rašiau.

Miglotas viešas tarimasis apie 2023-2026 metų Lietuvos žalių pinigų kėslus

http://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-2023-2026-metu-lietuvos-zaliuju-finansu-veiksmu-plano

Sulietuvinkite "konsultaciją":
- Tarimasis.
Planas:
- Kėslas, ketinimas.

Raštas tyčia beprasmis, miglotas. Bendri žodžiai.
Neskatina skaityti 6 nuorodas. Sudaro įspūdį, kad ir anos nedalykiškos, demagogija.
Neaišku ar kėslai persipina, kartojasi.
Prižarstėt pinigų skaičius. Neaišku ar jie susiję, vienas kito dalis.
Tai turi būti lentelės, įvadas. Ką, kaip darysite.
10 mlrd. eurų kurpėte ilgą laiką. O leidžiate viešai aptarti vos per 10 dienų.
Išdalinsite kam patinka. - Tyliai. O juk tokio masto ir reikšmės pasitarimą su visuomene kaip švaistyti turėtų ištrimituoti per visus laikraštpalaikius, LRT...
Taip elgiatės nuolat.
2007-2015 metų Vilniaus sugedusį ("korupcinį") Bendrąjį planą irgi "aptarė" su visuomenė per porą savaičių:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#skundai

Naikinkite pasitarimą, ir visą kėslą.
Vietoj jo skelbkite šį mano laišką.
Kai pasitarsime tikrai, tinkamai, ilgai, tada ir galėsite skelbti pasitarimą.

Pirmiausia, pigiai, skelbkite Andriuko įstatymą:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Švietimą:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/vaikui_draudziama.htm
Tegul vaikai ir suaugę, "studentai" mokinasi važinėti dviračiais. Pažins kraštą. Mokinsis jį tausoti. Norės ginti nuo teršėjų, statybų.

Jau daug kartų ministrams siūliau.
Nepaiso.
Peržvelkite valdiškų įstaigų, merų, savivaldybių elektroninį paštą. Tegul randa mano laiškus ir vykdo.

Žalias ūkis neturi kainuoti milijardus, nebūtinai valstybės, nebūtinai dovanų.

Dovanas dera pervadinti į paskolas:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#atimk Europos dovanas
Atsinaujinančią elektrą diegia ne energiją gaminti, o pinigą imti iš valdžios:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas#A 2
Stato didelės jėgainės (atomą, vėją).
O turėtų statyti daug mažų. Tada daugiau žmonių dalyvautų gamyboje. Uždirbtų.

Liaukitės dovanų popierinėms aplinkos organizacijoms:
http://andrius.saugokmedi.lt/LDB
Lietuvos dviratininkų bendrijai,
Ekologijos klubams "Žvejonė",
"Atgaja".

Berods, būtent pinigų klube "Atgaja", Kaune, trynėsi buvęs Aplinkos Ministras Navickas. Pinigus siurbė iš valdžios.
Kai tapo ministru, ir toliau "saviems" dalino:
http://andrius.saugokmedi.lt#Baltijos aplinkos forumas
Jį už tai išvarė. Bet jis vėl į ministrus sėdo, Žemės ūkio.

Liaukitės dovanų atliekų įmonėms (AATC) "viešinimui".
Alytaus AATC viešinimo darbuotoja, berods Jankauskienė, turi dar ir asmeninę įmonę. Per ją siurbia valdišką pinigą už darbą, kurį turėtų dirbti valdišką. Nors ir tas būtų beprasmis: po kelis tūkstančius eurų už skelbimą internete.
Užsakymus pinigus teikia jai vyras. Irgi "dirba" viešinimo skyriuje, Savivaldybės.

Pigiai liaukitės kirpti žolę:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#skustuvas
Medžius:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#pikta
http://andrius.saugokmedi.lt#medžiai
527 mln. Eurų niokoti Vilnių medžių kirtėjais, asfaltu, plytelėmis, naujomis gatvėmis:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#kainynas

Vien žolei išdeginate tiek kuro, kiek visos geldos kartu sudėjus. Juk skuta visą Žemės paviršių, kiekvieną lopinėli, 5 kartus per vasarą. Pasismaginti - dar ir per dieną. Tai tas pats kas laistyti visą žemę benzinu.
Žaloja žolę, medžius, vijoklius, gyvūnus. Niekas negali augti, skraidyti kaip drugeliai.
Ukrainiečiai mūs bara, kad geriau dovanotume tuos benziną, ar pinigus jiems.

2023.01.16 teismas uždraudė Trakų savivaldybei kirsti 400 medžių. Aplinkos Apsaugos Departamentas (AAD) gynė medžius ten.
Bet niekas valdininkų nebaudžia už neteisėtus kėslus.
Vilniuje sunaikino tūkstančius medžių. AAD nestabdo. Nebaudžia.
Bauskite. Stabdykite.

http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#namų atnaujinimas
Šalinkite iš sąlygų apšiltinti namus valdiškais pinigais 2 beprasmius darbus:
- Kirsti medžius aplink namą.
- Dažyti laiptines.
Tai įrašė kaip tariamą paskatą. Kad žmonės noriau sutiktų.
Bet nedera, nes netaupo šilumos.
O kirsti medžius dar ir žalinga. Tik iškreipta sąmonė galėjo sumanyti šitai.
Dar galima šalinti "balansinius ventilius". Jie šilumos neprideda. O darbo, kainos prideda daug. Dar ir energiją švaisto tam darbui.

Pigiai liaukitės statybų (Ta pati #pikta nuoroda aukščiau).
Betonas išmeta 5% viso CO2 Žemės ore:
http://andrius.saugokmedi.lt/žodynas#titnagas

Be reikalo, neteisėtai statėt 1 Policijos Komisariatą,
Negelbėjantį Pagalbos telefoną 112,
abu prie Šilo tilto Vilniuje ir daug ko:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizes svaistymas
2023.01.18 vyriausybė užsigeidė statybų. Sukels visas ministerijas į 1 kvartalą tarp Goštauto ir Lukiškių gatvių:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#valdžios draustinis
Tegul Lietuvos Bankas nedalina pinigų bankams, kurie skolina statyboms. Dauguma jų neteisėtos. Tegul skelbia tokių bankų sąrašus.

Pigiai liaukitės statyti dviračių ir geldų takus, greitkelius, aplinkkelius, estakadas, viadukus, tiltus, žarstyti ant jų druską:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#savivaliauto
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/dviračių takas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizės švaistymas takas
Keliai, takai naikina žolę, parkus, miškus.
Įsivaizduojamos, popierinės dviračių turizmo trasos pinigus sunaikino ir atgulė į gavėjų stalčius stambiomis "kupiūromis":
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#turtrasos

Kai visą šio šlamšto gamybą sustabdysite, Žemės oras pagerės. Išmoksite taupyti. Turėsite milijardus pinigų "skatinti" atsinaujinančią energiją.
Tik tada galėsite skelbti kėslus 2023-2026 metų Lietuvos žaliųjų pinigų.

O "skatinti" nelabai ką yra valdiškais pinigais.
Jais tik gadinate. Kaip minėjau, Saulės, vėjo, vandens elektrines stato ne naudai, o paramą savintis.
Smulkią elektrą diegti atsisako. Sako: neatsipirks jums parama. O kad elektros sutaupys, nerūpi.
Kas norės dar ir naudos, tas savo pinigais statys. Diegs generatorius, saulės baterijas net mažiausiuose namuose, ant stogų, sienų, balkonų, kiekviename bute, vienkiemyje...
Dovanų tam nereikia. Nebent reikėtų kitokios pagalbos, paskolų, draudimų naudoti taršų kurą, švietimo, rengti amatininkus.

Didžiausia paskata: žaboti valdžios sugedimą ("korupciją"). Tada daug verslo jėgos neišsisklaidys beprasmėse kovose prieš valdžią.

Ilgus metus turėjome "VIAP". Dabar lygtai 0. - Parama atsinaujinančiai energijai iš elektros kainos. Visi mokėjome.
Per ilgą laiką jau turėtume būti "žali" iki ausų...
Bet naudos nėra. Karą prieš Ukrainą sutikome išskęstom rankom. Vis skėsčiojame iš neįgalumo. Deginame teršiančią elektrą. Šeriame užpuolikus:
http://andrius.saugokmedi.lt/karas#pagalba
Valdžia ramina neva elektros ir naftos Lietuva neperka iš Rusijos valdžios.
- Apgaudinėja.
Pasaulyje ištekliai riboti. Vis tiek perkame vis daugiau. Tada kitoms šalims lieka mažiau. Anos priverstos pirkti iš Rusijos valdžios.
Šiuo metu gelbsti tik neišsivysčiusių šalių nuosmukis dėl karo. Anos ėmė mažiau vartoti. Tada daugiau liko Vokietijai. Užpildė saugyklas. Vėl skurdžiai sušelpė turčius.

O juk galėtų Vilnius važinėti vien dviračiais. Vien tai sutaupytų daug tonų degalų. Juos švaisto.
- Bet ne. Praradome švietimui 3 kartas nuo Nepriklausomybės.
Išeina iš mokyklos vėpla ir nežino kas tai. Svajoja apie geldą.
Stoja į valdžios tarnybą. Apsigyvena neteisėtame name priemiestyje. Sunaikina ten gamtą. Nes sako jai patinka ant gamtos gyventi. Todėl iš tolimo priemiesčio tingi dviračiu važiuoti į ministeriją, kuri saugo Kraštą. Važiuoja gelda. Naikina Kraštą.
Nors, gynybos ministerija turėtų būti ištverminga, sportiška.
Net pyksta, kai ragini dviračiu važiuoti.
Ką jau kalbėti apie paprastus valdininkus... Vieni nusėda ežerų pakrantes. Ir važinėja į miestą geldomis. Kiti tūno mieste. Neišlenda laukan. Glemba. Karšta. Dievas juos pasiima už klastą.
Jei tai tęsis, nebeturėsime net ir blogų valdininkų. Rusijos valdžia samdosi kalinius karui. Mums panašiai teks samdytis kalinius į valdininkus...

Taigi, "žalieji pinigai" yra ne vien energijos gamyba, bet ir tausojimas jos, o tuo pačiu ir gamtos.
Be abejo, geriau pasigaminti atsinaujinančios energijos, negu stengtis be saiko taupyti. Kartais nebeįmanoma taupyti labiau.
Pavyzdžiui, geriau nudažyti namo sienas saulės baterijomis, ir apkarstyti vėjo "malūnais", apkloti šiltai 0,15 metro storiu, negu stengtis apkloti 1 metro storiu ir užkamšyti paskutines skyles.
Bet nereikia ir švaistyti. Dar ir žaloti gamtą.


Pastabos, valdininkų atgaila

Ne viešos. Skelbiu tik jei reikia. Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt
Puslapis saugesnis tas pat koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/aplinka/ūkis.htm
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą: