Visuotinas
atšilimas

Be gerų darbų vėra niekam tikusi yra [rusiškai: tikėjimas]
- Motiejus Valančius

2024.10.13 į Seimą rink:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2020.10.11 - Už ką balsuoti.

Junkis prie jų ir pati. Reikia 2000 žmonių dirbti, o ne pliurpti. Šelpk pinigais.
Stok į jų partijas. Tegul vienijasi, neskaldo balsų.
Išstumk apsimetėlius, melagius, nusikaltėlius iš ten. Įbruk Andriuko programą. Jie mane nutyli.
Darykite savo partiją.

2022.04.20 pavėlavai pasirašyti už referendumą mažinti referendumui parašų kiekį iki 100000.
2023.10.27 - 50000.
Valdžia įžūliai, neteisėtai slopino jį.

Visuotinas
atšilimas
Nuorodos:
Visuotinas atšilimas
Prieš spausdamas geldomobilio "gazą", statybų betoną, perskaityk siaubūno atmintinę.
Negandų pasaulyje ir Lietuvoje sąrašas. Tiems kas netiki, kad naikina Žemę. - Dievo kūriniją.
Perknis Jono Pauliaus II aikštę
2020 metais valdininkai panoro perknisti aikštę priešais Petro Povilo bažnyčia.
Jie už jūs nusprendė kokį Jono Pauliaus II žodį skleisti. Nors, Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės.
Popiežius Jonas Paulius II, kol dar buvo gyvas, tarė: Važiuoji geldomobiliu, esi prieš Dievą.
Kai praregėjo Visuotiną atšilimą ir nelaimes. Tarė vos 1 kartą. Beveik niekas nei pastebėjo, nei norėjo. Pats važinėjo gelda. Nevertė tavęs atsisakyti jos. Neveikė. Todėl po mirties pateko į pragarą. Bet nesitaisė. Toliau tylėjo.
Reikalauk tokį žodį skelbti. Bažnyčia tylės, nereikalaus.
Pridėlios stulpelių, suoliukų, akmens grindinių, tualetų. Nors, visa tai ten jau yra. Perdėlios šaligatvius. Kirs dalį medžių, dievo kūrinių.
Gyventojų siūlymus išmeta. O privalo priimti, nagrinėti ir skelbti.
Kaukolė ir kaulai. Piratų vėliava - Lietuvos.
Nauja Lietuvos vėliava, dievas

Uspaskiui - irgi Ne. Komunistams (LSDP) - Ne. Paksiui - Ne. Šimašiui (Liberastai) - Ne.
Grybei, Nausėdai - Ne.
Juos visus kartu galime vadinti "Zuokas".
Panašiai nekaltus dviratininkus Zuokais vadindavo, vien už tai, kad anas oranžinius vogė. - Vien už tai, kad žodis "dviratis" sutampa. Nors Zuokiškas nevažiavo visai.
Tai dabar tegul kaltus taip vadina.

2009.09.27, priešais Vilniaus Katedrą, dienos be geldomobilio proga aplaidūs kunigai, ar klapčiukai laimina geldas. Jos junta palaimą labiau be saiko birzgėti, siautėti. Dešinėje rankoje laiko teptuvą. Bet jį naudoja ne pagal paskirtį. Velnią ne degutu tepa, neplaka, o šlaksto šventu vandeniu.

Bažnyčia

Griebsies visko, išskyrus veiksmo

Visą sveikinu su Velykom.
Kviečiu prie Vilniaus Savivaldybės melsti Dievo malonę Vilniui, kad išgelbėtų miestą, medžius, pinigus, žmonių sąmonę nuo mero velnio Remigijaus Šimašiaus ir velnių jo valdininkų, kirtėjų, statybininkų. Tegul išvaro juos.

Bažnyčia girdi. Tik viešai apie tai tyli. Dievas ruošė rykštę ir jiems, kad paskubinti. Bažnyčia ją prarijo, kad neplaktų.
Ta rykštė buvo Popiežius ant Lietuvos 2018 metų rugsėjį. Bet ji buvo švelni ir nuolanki...
Jis tik jums pamokslavo būti drąsiais. Nereikalavo, kad Grybė atgailautų. Aš drąsiai prašiau, kad jis to reikalautų, arba, jei to drovisi, nelankytų jokios valdžios visai.
2018.07.08 sakiau ir daviau vyriausiam Vilniaus kunigui Gintarui Grušui tą patį. Jis suprato. Bet neveikė. Jie mieliau rengs vaidinimus (spektaklius) prie Katedros per Kalėdas, tąsys negyvą kūdikio lėlę, dės ją į lopšį prie negyvų tėvų ir asilų lėlių negyvame "prakartėlyje".
Popiežius atsitvėrė nuo liaudies tvoromis, kalbėjo jai teisingus žodžius. Nuo Grybės neatsitvėrė. Ją lankė ir pliurpė.
Kol Popiežius viešėjo Lietuvoje, kažkas apsiėmė siuntinėti atvirukus po visą pasaulį dykai. Paklausiau ar galiu Popiežiui. Jie atsakė, kad reikia žinoti adresą. Bet Popiežius neturi adreso. Jį valdo jo valdininkai. Neįmanoma kreiptis į Popiežių tiesiogiai.
Ant atviruko užrašiau tik: "Popiežiui". Gal rengėjai paskaitė atviruką ir nuslėpė jį. O gal tingėjo nešti tiesiai į rankas gavėjui. Popiežius neatsakė.
Tegul Popiežius dažniau jūs lanko, kas 2 dienas. Bent atlaisvins gatves nuo geldomobilių.

2015 metais kažkas Popiežiui Pranciškui parašė, ar pasakė, kad kažkoks kunigas žagina kažką. Popiežius drąsiai neveikė.

2019.03.02 tikintieji mane pakvietė į Vilniaus Arkikatedrą "adoruoti".
Aš jiems papasakojau kas vyksta šalyje, gąsdinau, kad policajai su psichiatrais neigiažodžio laisvę. Jie baisėjosi ir stebėjosi, neva taip buvo tik Tarybiniais laikais, o ne dabar. Pasakiau, kad įrodymai yra: visos teismų bylos atviros, tik pašalinti žmonių vardai ("nuasmenintos"). Paieškokite ten psichiatrų patys ir rasite apsčiai.
Tikintieji teisinosi:
- Mes neužsiimam politika.
- Politika yra gyvenimas. Tik žodis užsienietiškas. Nepainiokit su politikavimu, politika dėl politikos. Padėkite, gelbėkit žmones.
Va, didelis medis priešais Katedrą nudžiūvo. 2018 metų rudenį kažkas ant jo pakabino skelbimą, kad jį tyčia nunuodijo druska.
- Medžio plotas nepriklauso Katedrai.
- Pikti tikintieji nežino ribų. Kažkam atrodo, neva medis trukdo, užstoja Katedrą.
Jie dar ir su geldom melstis atvažiuoja. Palieka jas ant pievų, išnaikina žolę. Ir barasi, kai baru juos. Ypač taip elgiasi prie bažnyčios Žvėryne. Aplink Katedrą kunigai irgi važinėja geldomis.
- Be automobilio niekaip... Nuvažiuoti... Nuvežti...
- Štai ir jūs patys, vietoj to kad rasti būdą be geldos, vis ją teisinate.
Popiežius Jonas Paulius II sakė: Važiuoji geldomobiliu, esi prieš Dievą...
Šitą visą Šventaragio slėnį aplink Katedrą ir Gedimino kalną valdininkai ketino iškirsti.
Gedimino kalną juk nuskuto... Slėnyje nukirto 3 medžius. Tam išleido 30000 Lt. Tada pasakė: mielai iškirstume viską, bet pritrūkom pinigų.
Miestą griauna. Netenka toli eiti, kad pamatyti:
neteisėtas, dar ir Ispaniškos išvaizdos viešbutis "Amberton";
buvusio telegrafo, dabar viešbučio "Kempinski" neteisėtas priestatas, iš geležies-betono-putplasčio, dar ir ubagiška išvaizda ("fasadu").
Dievas įsakė veikti patiems, o ne laukti, kol jis jūs išgelbės.

Tikintieji tingiai tik atsisveikino.
Jie tik norėjo mane į savo tikėjimą atversti. Jie neatsivertė į mano tikėjimą.
Jiems lengviau tikėti kuo tiki kiti, nors niekada nematė. O tuo ką mato tikėti neįmanoma.
Jie negelbėjo nei miesto, nei medžių, nei tų kas kenčia valdžios priespaudą. Nors, gelbėti aukas jiems sako net jų pačių tingus tikėjimas.

Kunigas važiuoja geldomobiliu, nusideda gyvybei ir dievui, mirusiam Popiežiui

2008 metai

Merga sako:
- Einu į Bažnyčią.
- Geriau važinėtis.
- Aš čia dirbu.
- I bažnyčia vėplos eina, kad pasijustų geriau.
- Kodėl? Visai ne.
- Visai taip. O nuveikti kažką jie bijo ir tingi, arba nesugalvoja. Nieko nežino, niekuo nesidomi, ir žinoti nenori.
- Visai ne. - Sako jinai man eilinį "argumentą".

Apsigręžiu... Priešais Vilniaus Katedros pagrindines duris yra plati rampa. Kad invalidui laiptais nereikėtų lipti. Plati rampą, "paradinė", "centrinė", su turėklais per patį vidurį... Kad invalidas nesijaustų besispraudžiantis pro "galines duris".
Ir tikrai "invalidas" ta rampa užvažiuoja su didele gelda... Iškilmingai pervažiuoja aikštę tarp pėsčiųjų, ir suka už kampo statyti. Visur pėsčiųjų aikštė. Gatvė - už 80 metrų.
Sakau:

- Štai kvailys važiuoja "šaligatviu". Ar bent vienas priėjo, pasakė?
- Jis ne kvailys. Aš jį pažįstu. Jis vienas iš Katedros tarnautojų, kunigų.
- Tuo labiau! Jūsų popiežius, Jonas Paulius II sake: Važiuoji automobiliu, nusidedi gyvybei ir dievui!
- Nesakė.
- Sakiau gi, kad jūs nieko nežinote, ir bažnyčioje jums to niekas nepraneša. Nors jis pats su popo-mobiliu važinėjo.
- O su kuo gi popiežius važinės? - klausia jinai, lygtai aš ne dviratį bučiau apžergęs.
- Šis nedorėlis jums pamokslauja. O pats grasina gyvybei vaikydamas ją po šaligatvį. Kodėl nei vienas nepriėjote, ir nieko jam nepasakėte? Kodėl nusisukate lyg niekas nevyksta?.. ir smunkate į savo šventovę nuo geldos ir gėdos slėptis.
- Bet juk jis nieko nepartrenkė, reiškia nieko blogo nepadarė. - sako savadarbė Dievo vietininkė visišką pramaną.
- Negalima, pavojinga, nemandagu, savanaudiška, akiplėšiška, veidmainiška... Ir jūs tai žinote. Štai aš eisiu ir pats pasakysiu.

Nuvažiavau prie geldos. Ji jau sustojo už Katedros kampo. Kunigas padėjo baltus apdarus ant kapoto, rengiasi.
Tariu:
- Ar jūsų niekas nemokino, kad šaligatviais važinėtis negalima? Juk tai 2 tonos. Pamokslaujate žmonėms, nors pats gyvybės negerbiate. Vežkit geldą iš čia.

Be abejo, kunigui mano pamokslas nepatiko. Geldos jis nei nemanė traukti šalin. Ką čia kažkoks išsišokėlis, skurdžius su dviračiu burba? Dievas benziną uosto...

Skambinau Policijon. Prašiau jų dievo pagalbos. Stebėjau. Žaibų ir trenksmo nesulaukiau. Nors, seniau Policijos patruliai man dievagojosi, neva Vilniaus Katedros aikštę stebi "kameros". Gal ir stebi... sijonėlius, kojas, arba bent jau dviratininkus ir kitokius "nepatogius" piliečius. Gal policija tuo metu gražias knygas skaitė - tokias pasakas, kaip Biblija su senoviniais paveikslėliais... arba Lietuvos popierinių Turistinių dviračių trasų planą... - Irgi labai eiliniam žmogui rūpimas veikalas.

Pro šalį ėjo busimi modeliai. Pardavinėti savo kūno nuotraukas apsišaukusiam fotografui pavartėje netoliese.
Modelės skaitė kažkur, neva būna pasaulyje toks Dievas, kaip "altruistas" fotografas. Jis žeria pinigus neva dykai... Neva nepiktybiškas, ne savanaudis... Neva visada pagelbės... nusimauti trusikus...
Todėl pozavo jos dykai. Nes kažkur skaitė, neva gali paskui save parduoti pagal tas nuotraukas.
Parsiduoda jos irgi dykai, nes kažkur skaitė, neva gali parsiduoti brangiau, parsidavus pirmiau už dyką...

Nelieka joms laiko skaityti apie gyvenimo tikrovę, išnaudojimą, prekybą žmonėmis, išsilavinimo, pasirinkimo būtinybę, ir panašiai.


Apklausa:

Dalyvavimas apklausoje nenaikina tavo prievolės reikalauti kad nusikaltėliai Seimas šalintų nusikaltėles prezidentes Grybę, Nausėdą, savivaldybių tarybos išvaikytų merus ir valdininkus.