Atsišaukimas į vaikus

Tavo tėvai gerai pasismagino. Tau paliko "išėdų" kruvą.
Pripampę, unitazą nuleido tiesiai į gamtą... Sudegino visą benziną ir orą... Šiukšles suvertė... Pritrypė... Pripylė visur betono... Prilėbavo...

Ir tave tokiu pat padarė. Nes neklausi tu kodėl. Tu netgi džiaugiesi.

Pliurpk. Džiaukis bele kuo. Esminių klausimų neuždavinėk.

Jei klausei, jie tave kvailino, gėdino už klausimus, mokino neklausinėti ir kvailius kvailiais nelaikyti, nors tų jų šitaip net nešaukei.

Tau į galvas kalė, neva žmogus yra labiausiai išsivysčiusi gyvybė?
Tai labiausiai išsigimęs gyvūnas. Bukas, nuožmus bailus, tingus ir godus.

Nepuoselėk jokių vilčių. Todėl nieko nepasieksi, niekuo netapsi.
Kol esi mažas, esi smalsus, ir linksmas. Bet sąvokos "žingeidus" tu nepažįsti.
Kai paūgėsi, tapsi nuožmus, kvailas, ir piktas.
Filosofas Spinoza sakė: nesi tas kas esi, esi tas ką sugebi.
Aš patikslinčiau: esi tas ką darai. Vien "miegančių" gabumų nepakanka.
Beprasmės yra pagiros: "busiu savimi". Šiais žodžiais girtis lietuviai mėgsta... nesuvokia ką šneka...

Tavo tėvai atsisakė kovoti su chuliganais, vagim, nusikaltėliais ir blogais valdininkais.
Pasakoju kaip jie atsisakė:
reikalauti pašalinti blogą valdininką;
eiti į politikus, valdžion;
keisti Vilniaus Bendrąjį planą.

NeDarbas

Kai užaugsi, plausi automobilį Brazauskui... Arba dirbsi jo statytinių prekybos centre (įvardink bet kurį) pardavinėsi tualetinį popierių... Geriausiu atveju tapsi automechaniku... Arba statysi Brazauskui ar Paksiui namus...

Galbūt užsidirbsi kažkiek. Bet koks skirtumas? Galbūt netgi geldą nusipirksi - gyvenimo viršunė. Visi perka... Kas laimingas? Pirma euforija praslinks. Tau liks "sudužusi gelda".

Išdava

Nesudarai skirtumo. Nedarai įtakos. Tik valgai, kakoji.

Mauksi alų, spoksosi buką lietuvišką televizorių, niuniuosi bukas lietuviškas dainas...

- Turiu omeny "estradą", "popą"...
Liaudies dainos padorios, mat amžių nugludintos...
Bet tu liaudies dainų nedainuosi, nebent visai apsvaigęs būtum, ar kiltų noras vidury nakties gerklę draskyti... o niekas kitas galvon nešauna - tik dainos kurias niekini...

... Laižysi chuliganams, valdininkams, bei kitoms "žvaigždėms" subines... Busi bukas, ir tave bus lengva valdyti.

Kitos ateities tau nenumatyta.

Už padėką tau duos oro balionėlių dykai. Tu jais labai džiaugsiesi, tampysi.

METRO

Žaidimas "kiek paveikslėlyje špygų" randasi kitame puslapyje, kurį skaityti tau nuobodu. Tu bijai visko kas susiję su valdžia ir gyvenimo gerinimu, tautos auklėjimu. Jie tuo naudojasi ir iš tavęs pavogė ateitį. Vietoj jos tau nupaišė povo pasturgalį ir pavadino jį "Metro". Tu į jį tiktai vėpsai ir skėsčioji rankomis. Apsimeti, kad tai ne tu.. ne tave apvogė...

Viskas jau pavogta iki taves. O tau teigia, kad taip ir turi būti. Kad vogti yra normalu. O tau neva vogti negražu.

Jei nori padoriai dirbti, prakaituok... Kai pridirbsi bent kiek, ateis "projektėlių" rašytojas, ir viską pasiims.
Jei nori vogti - parašyk projektėlį, ir tau bus duota tai, ką kiti dirba. Ne veltui duos. Tu esi kitų "rašytojų" priedanga.

Pasaulis neprivalo būti tokiu kokį jį tau pakišo. Vanduo nebūtinai turi tekėti pro unitazo bakelį. O šiukšlė nebūtinai privalo būti plastikas.

Kiek iš šitų dalykų tave ragino tėvai, mokykla, tariami draugai?..
Kiek pati raginai kitus?

Kodėl esi bukas, piktas, savanaudis, aikštingas.

Todėl kad nieko kito nematei.
Tėvai tau beveik nepieštaravo, neauklėjo. Kaimynai visi tokie pat. O atokiau ieškoti pažįstamų tu bijai ir tingi. Geriausiu atveju susirandi tokius pat, koks esi pats.

Tavo sąmonę gamina artimieji.
Kuo mažiau žmonių pažįsti, tuo labiau manai esąs vienintelis. Nesuvoki žmonių įvairovės, teisių, pareigų. Viską kitonišką suvoki kaip išpuolį prieš tave. Puoli į isteriką.
Tam tave padrąsina tariami draugai: toks tokį pažino, vienas kito sapaliones atkartojo, ir palaikė jas tiesa. Nes juk atkartojo kažkas. O kas kitas tau kalbės, jei ne tavo paties "atvaizdas"? Kitų nuomonių tu negirdi. Tiesos ieškojimą tau atstoja pliurpalų ir prietarų atkartojimas. Dėl kartojimo jie netampa tiesa. Bet tu to nesuvoki.
Tave taip lengva apmulkinti, ar įtraukti į nusikaltimą...

Noras pritapti

Jis tave verčia sekti visom kvailystėm ir beprasmybėm, kurias tik sumasto draugija, prie kurios prisišliejai.
Labiausiai paplitęs "veiksmas": pliurpalai, valandų valandom, dažnai tau visiškai neįdomūs ir nesuvokiami... Sėdėjimas... Vėl sėdėjimas... Geriausiu atveju vaikščiojimas tarp sėdėjimo vietų.
Jau nekalbu apie laužymą, daužymą, mušimą, patyčias ir kitus nusikaltimus.

"Įdomiausias" kiemo žaidimas yra visai ne kompiuteris, kaip isivaizduoja nepatenkintieji tavo nepaliaujamu gedimu. Įdomiausi lauko žaidimai yra:

Kiemus ir žaidimo aikšteles tavo tėvai pavertė begaliniu geldų parkavimu. Tavo kiemas persikėlė namo, ir į parkavimo aikšteles.

Šitie žmogaus pavidalai niekuomet nesiliaus, ir dar 50 metų malsis per tą patį. Niekas nevyksta ir neįvyks.
Jie tau atrodo nuovokesni, nes visada žino ką daryti. Visada sugalvoja, "veikia"... sėdėjimą...

Jei tai supranti, reiškia nuovoki esi tu, o ne jie. ... Tai ir imkis vedlio darbo. Rodyk pavyzdį, sakyk ką reikia daryti. Bet netempk "už ausų" paskui save. Tai vėplos. Jų nepakeisi. Iš jų niekada nieko nesulauksi. Gali juos tik auklėti pamažu.
Jei labai traukia žmonėtis, nesidrovėk pakilti ir eiti lauk ieškoti žmonių. Jei nerandi, gyvenk viena.

Sutausosi proto ir kūno sveikatą. Tai vienintelisturi. Visą kitą - įsivaizduoji.
Kūnas nėra begalinis. Kol esi jauna, atrodo, kad, ką beveiktum, kūnas ištvers. Taip nėra. Tiesiog tu dar turi daug "atsargų"... Jas gali lavinti, šiek tiek papildyti. Vietoj to jas dažniausiai švaistai negrįžtamai. 15-20-ies metų tampi jauna sukriošelė. Tau atrodo, neva tokia nesi, nes "visi" aplinkui tokie pat. Nueik į polikliniką, apsidairyk. Ten pamatysi savo greitą ateitį. Ten minios žmonių, kurie dar ilgai galėtų gyventi ramiai. Dažnas - visai nesenas.

Gatvėje tu to nematai, nes gatvė yra akių apgaulė. Ten vaikšto tie, kurie dar nespėjo patekti kitur.

Gydytojai išvis neragina, neskatina žmogų dviratauti. Atvirkščiai, ragina vengti dviračio ir tiktai sirgti:
http://www.velouostas.lt/forumas/viewtopic.php?t=48&p=8732#p8732
Eik ir bus tau duota sveikatos.
Neik ir bus atimta.

Ką veikti

Ar verta būti buku?

Straipsnyje apie kvailą lietuvišką televizorių aiškinu ne vien blogį, bet ir kokia gera žinių sklaidą gali būti. Rašau kas yra radijo trumposios bangos. Per jas gali išgirsti visą pasaulį. Per jas rasi didelį pasirinkimą gerų (ir blogų) pasakorių. Lavinkis.

Čia galiu talpinti sąrašą gerų žurnalų, burelių, mokyklų ar kažko kito.
Tinka ir atskiri bureliai ir jų samburiai viename pastate, nuorodos į sąrašus.

Savo siūlyme rašyk ne vien nuorodą, bet ir paaiškinimą: kuo tas užsiėmimas geras, koks dalyvio mokestis - mokamas, nemokamas, kas rengia (jei ne paslaptis), kas remia pinigais.

Kviečiu siūlyti. Savo "trigrašį" rašyk per pagrindinį puslapį.

Porą burelių surašiau:
http://andrius.saugokmedi.lt/renginiai
Jie skirti ne vien vaikams. Dalyvauti gali visi.

Man dažnas giriasi koks jis veržlus yra, savarankiškas, nepaklusnus. Tokiam pasiūlau tai išnaudoti, nuveikti gerą. Tarkim: pareikalauk, kad tavo mokykla darytų pamokas iš mano puslapių. Aptarinėkite juos, iš patarimų mokinkites, veikite ir mokinkitės iš veiksmo.

Švietimas

Lietuvos švietimo būklę aprašiau:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#vaikui draudziama
Tau draudžia mąstyti, važinėti dviračiu. Verčia sėdėti prie buko televizoriaus, kad anas tvirkintų.

Bent universitetus reikia uždaryti. Siųsti studentus į užsienį.

Blogų mokyklų uždrayti neįmanoma. Tiek mokinių neištremsi.

Blogas švietimas nereiškia, kad nereikia mokintis. Mokinkis savaip, savarankiškai. Pasinaudok jo likučiais kiek gali.
Nepasiduok savęs žlugdymui. Tie, kurie prisitaikys ir pasiduos primestai tvarkai, sieks kvailo kvailių įvertinimo, paskui nukentės. Nes gyvenime žmogų vertina pagal gabumus, o ne pagal vertinimus.

Tiesa, Lietuvos valdiškame, o dažnai ir nevaldiškame darbe vertina tik tarnystę sukčiams. O ją nuspėja būtent iš mokyklos bei universitetų vertinimų. Jokių žinių nereikės. Paišysi "paukščiukus" (varneles, klastotes)... Bruksi juos žmonėms vietoj tikro daikto.

Esate 1485 žiūrovė