Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga
www.lztss.lt [nėra tokio puslapio] lztss.eu@gmail.com
Bado akcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros juridinis asmuo

Nuorodoje pasakoju, kad valdžia šią organizaciją sunaikino. Paskelbė dirbtiną bankrotą.
Nuo 2018.12.14 tie žmonės turi kitą organizaciją:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt
Saugiau su raide "s":
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt
Joje yra provokatorių, tinginių.


Lietuvos Respublikos Prezidentei
2017-08-28 Nr. P17/08-...
J. E. Daliai Grybauskaitei

Reikalavimas

dėl Šiaulių Apygardos teismo teisėjų atleidimo iš pareigų (Konstitucijos 114 str.)

Akcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros juridinis asmuo, nevyriausybinė, visuomeninė organizacija ginanti Žmogaus teises bei laisves, viešąjį (įstatymo saugomą) interesą, - Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga (toliau - LŽTSS), vadovaudamasi

reikalauja Lietuvos Respublikos prezidentės, Jos ekscelencijos Dalios Grybauskaitės, savo kompetencijos bei įstatymų nustatyta tvarka atleisti iš pareigų Šiaulių apygardos teismo

dėl padarytų šiurkščių nusižengimų, sunkių tyčinių nusikaltimų - nusikalstamų veikų numatytų

Pagrindas kreiptis į Lietuvos Respublikos prezidentę Jos ekscelenciją Dalią Grybauskaitę ir reikalauti atleisti 3 (tris) teisėjus, yra:

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

apeliacine tvarka išnagrinėjusi baudžiamąją bylą Nr.1A-402-309/2015, priėmė 2015 m. gruodžio 16 d. nuosprendį.

LŽTSS teisminį procesą stebėjo, dalyvavo visuose pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo posėdžiuose.
Paskelbus Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nuosprendį paaiškėjo, kad nuosprendį pasirašė ne ta teismo sudėtis, kuri Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Vaclovo Iždono 2015-07-23 potvarkiu buvo paskirta ir dalyvavo nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka, o kita sudėtis. - Teisėjai:

Teisėjas Boleslovas Kalainis, dalyvavęs nagrinėjant šią bylą apeliacine tvarka, nuosprendžio nepasirašė.
Šiuos faktus patvirtina ir viešai paskelbti duomenys:
http://eteismai.lt/byla/55211916180608/1 A-402-309/2015.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija Audronė Kartanienė, Aldona Rakauskienė ir Alvydas Pikelis išnagrinėjo išteisintojo asmens kasacinį skundą, remdamasi Šiaulių apygardos teismo pirmininko V. Kursevičiaus 2016-05-05 rašto Nr. G-1495 informacija jog, teisėjas V. Mylė baudžiamoje byloje yra nagrinėjęs proceso klausimus ir neapdairiai pasirašė Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gruodžio 16 d. išteisinamąjį nuosprendį, 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi panaikino šį apeliacinės instancijos teismo nuosprendį, bylą perdavė iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Pirmosios instancijos teismo bylos Nr.: 1-24-767/2015.

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius oficialiu teismo 2016-05-05 raštu Nr. G-1495 patvirtino, kad:

  1. baudžiamąją bylą Nr.1A-402-309/2015 Šiaulių apygardos teisme išnagrinėjo teisėjai Zigmas Kavaliauskas, Raimundas Jurgaitis ir Boleslovas Kalainis.
  2. 2015 m. gruodžio 16 d. išteisinamąjį nuosprendį pasirašęs teisėjas Vidmantas Mylė bylos nagrinėjime iš esmės nedalyvavo;
  3. teismo posėdžio pirmininkas Zigmas Kavaliauskas nagrinėtos bylos sprendimą aptarinėjo su teisėju Vidmantu Myle, kuris nebuvo bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos narys;
  4. teisėjas Vidmantas Mylė, kuris nebuvo bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos narys, [...] žinojo šios bylos aplinkybes, todėl neapdairiai pasirašė šį išteisinąmąjį nuosprendį.

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas V. Kursevičius, teikdamas informaciją Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, tyčia nuslėpė faktus, kad Šiaulių apygardos teismo posėdžio pirmininkas Z. Kavaliauskas į 2015 m. lapkričio 5 d. ir 2015 m. gruodžio 16 d. teismo posėdžių protokolus žinomai melagingai įrašė posėdyje nedalyvavusį teisėją V. Mylę, kuris nebuvo paskirtas apeliacinės instancijos teismo teisėjų, nagrinėjusių šią bylą, kolegijos nariu, ir kuris neturėjo teisės aptarinėti jo nenagrinėtos bylos sprendimo variantus, dalyvauti posėdžio pirmininko Z. Kavaliausko vadovaujamajame teisėjų pasitarime ir balsavime, "neapdairiai" pasirašyti 2015 m. gruodžio 16 d. Šiaulių apygardos teismo nuosprendį.

Todėl yra pagrindas konstatuoti, kad Šiaulių apygardos teismo pirmininko Vytauto Kursevičiaus ir teisėjų Zigmo Kavaliausko ir Vydmanto Mylės įvykdytos veikos yra ne tik šiurkštūs Teisėjų etikos kodekso reikalavimų ir Konstitucijos pažeidimai, bet ir atvirai, to neslepiant, įvykdytos galimai nusikalstamos veikos, nesuderinamos su teisėjo pareigomis ir garbe, valstybės jiems patikėtomis pareigomis vykdyti teisingumą valstybės vardu. Teisėjo ir teismo pirmininko pareigų nevykdymas, piktnaudžiavimas jomis, teismo dokumentų klastojimas, teismo pirmininko V. Kursevičiaus įvykdytas teisėjų Zigmo Kavaliausko ir Vydmanto Mylės atliktų nusikalstamų veikų slėpimas - visa tai pažemino teisėjo vardą ir pakenkė teismo bei Lietuvos valstybės autoritetui. Šios akivaizdžios ir tyčia įvykdytos nusikalstamos veikos, atitinka Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso požymius:

Aplinkybės, tai kad nusikaltimus tyčia įvykdė Teisėjų Tarybos narys Vytautas Kursevičius, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų Tarybos narys Vidmantas Mylė, leidžia daryti išvadą, kad Lietuvos valstybėje teisėjai dirba ir priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu veikdami kardinaliai priešingai Konstitucijos ir įstatymų reikalavimams. Iš jų niekas nereikalauja personalinės atsakomybės už priimtus sprendimus.

Akcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų juridinis asmuo, nevyriausybinė visuomeninė organizacija, ginanti Žmogaus teises bei laisves, viešąjį (įstatymo saugomą) interesą, LŽTSS, nariai pabrėžia: remiantis Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos Nr. 1-12-879/2017 akivaizdu, kad Šiaulių apygardos teismo pirmininkas, Teisėjų Tarybos narys Vytautas Kursevičius tęstinai dengdamas nusikaltimus padariusius kolegas teisėjus, žinomai melagingai pateikia duomenis ikiteisminio tyrimo institucijoms su tikslu padėti išvengti kolegoms teisėjams baudžiamosios atsakomybės, netgi pats piktnaudžiaudamas teisėjo įgaliojimais "įsižeidžia" ir inicijuoja baudžiamąjį persekiojimą piliečiams už jų siekį naudojantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 str. 2 d. nuostatomis kviestinuoti žemesnės instancijos teismo sprendimą.

Remiantis išdėstytu akcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros juridinis asmuo, nevyriausybinė visuomeninė organizacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga šiuo reikalavimu kreipiasi į Lietuvos Respublikos Konstitucijos įgaliotą aukščiausiąjį valdžios organą - Lietuvos Respublikos prezidentę Jos ekscelenciją Dalią Grybauskaitę, turinčią teisę ir pareigą, paaiškėjus jog Šiaulių apygardos teismo pirmininkas, teisėjas Vytautas Kursevičius, Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Zigmas Kavaliauskas ir Vidmantas Mylė padarė tyčinį nusikaltimą:

reikalauti:

Priedai. Įrodymai, patvirtinantys tyčinio nusikaltimo faktus:


Pastabos

Zigmas Vaišvila - nepriklausomybės "akto" "signataras"

Kancleris man sakė, neva taip kištųsi į teisingumą. Atsakiau, kad teisingumas jau baigtas, nuosprendis jau yra. Dabar reikia teisėjų atsakomybėsneteisėtą bylą.

Generalinė prokuratūra pagal mano medžiagą, kreipėsi į Teisėjų tarybą, kad iškeltų drausmės bylas Šiaulių apygardos teisėjams Zigmui Kavaliauskui ir Vidmantui Mylei.


Andriukas dviratukas

Keista, kad jums pliurpė Grybės Kancleris. Įprastai įsiterpia Kanceliarijos tetos. Dedasi Prezidentėmis, neteisėtai pavaduoja ją. Koks jo vardas dabar?
Kodėl teko kalbėti su juo, o ne su Grybe? Juk Kancleris neturi teisės išvaryti teisėjų. Jis yra tik "sąvaržėlė", "varžtelis".

Reikia papildyti reikalavimą: kalti yra visi 9 čia minėti teisėjai, o ne 3.
Viršininkai privalėjo prižiūrėti, tramdyti, bausti pavaldinius. - Pirmininkai, aukštesnis teismas. Teismų priežiūra ir teisėjų drausmė.
Kur šlaistėsi Boleslovas Kalainis, kad nepasirašė ir, matyt, nedalyvavo paskutiniame posėdyje?
Kodėl vietoj jo pasirašė, nors irgi nedalyvavo, būtent Vidmantas Mylė? Ko jam ten reikėjo?
Koks buvo jų tikslas klastoti?
Kokią žalą jie kėsinosi, ar padarė? Juk ne pramogai klastojo.
Apie ką yra baudžiamoji byla Nr. 1-12-879/2017 už "įžeistą" Vytautą Kursevičių? Ką dar jis ten klastoja, ko čia nepasakojate, o tik minite?

Neskubėkite girti prokurorų. Ne savo noru jie taip pasielgė. Jiems liepė... Ir liepė ne visus 9 teisėjus bausti, o ginti, ir tik 2. "Liepto" gale jau stovės nebe 2, o 0...

http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm
2017.09.25 jūsų bado prieštaravimą ("streiką") slapta išvaikė ir nubaudė policajai.
Įsakė Vilniaus savivaldybės Administracijos vadovė (kažkodėl vadina užsienietiškai, su "w" raide: "direktorė") nusikaltėlė Alma Vaitkunskienė.
Ją jau išvariau. Sekančius - irgi, už tai kad netaiso, ką ji darė, ir neatsiprašo. Kiti kaltininkai: policajai, miesto Tarybos, Seimo nariai, prezidentė Grybė. Jie dar laukia jūsų atpildo. Reikalaukite išvaryti ir juos:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20180112.htm
Ten dar skelbiu kaip "apkarpė" "Sausio 13" bylą.


Ne viešos. Skelbiu tik jei reikia. Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt

Puslapis saugesnis tas pat koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/lztss.htm
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą:

Nuo 2017 rugsėjo 25 dienos esate 458 žiūrovė