darbotvarke.htm

2006.02.12
Sveiki Maniakai,

Aš tapau Atėnų miesto valdininkų fanu.
Jie nesiima jokios dviratazmo dogmatikos. Jokių takų. Jokių milijonų... Ar kitokių nesamonių daugiau nebus.

Padarė tramvajus - nesuveikė. Padarė metro - nesuveikė. Padarė autobusus - nesuveikė.
Dabar uždarys miestą visam privačiam automobilių eismui. Kiek suprantu - senamiestį. Bet jisai tenai didelis.
Štai kaip. Nereikia 5 metų. Nereikia 10-ies.
Sprendimas jų griežtas. Jie sako: "mes ant krizės ribos. Ryt-poryt krizė bus."

Mūsų valdininkas taip nepasakys, nes yra protiškai atsilikės.

Būna ir neatsilikusių valdininkų. (Pavyzdžiui tokių kurie darban dviračiu važiuoja.) Mano pagarba. Bet jie nieko neįtakoja. Visoje Vilniaus Savivalybėje jų tėra 2.
Gal kai-kurie nemėgsta kompanijų. Jei tokių yra, atvažiuokite bent kartą su mumis pasivažinėti savaitgalį.
Pažiūrėsime į tokį stebuklą iš arčiau. Suteikite malonumą.

Jei gerai pamenate, praeitą mėnesį aš bergždžiai prasiginčijau su naujuoju valdininku Franku, bei Vilniaus valdžios tarnautojais.

Mano išvada: komisijos tikslai (plauti pinigą) ir įgaliojimai (laiminti statybas) aiškiai nėra pakankami.
Siūlau Frankui įtraukti į sekančio posedžio reglamentą (temų sarašą) 12 dalykus pradžiai. Įtraukti siūlymus svarstymui Frankas atsisakė. Neįtraukė jis ir kitų siūlymų (pvz. Giedraičių gatvę užtverti), tol kol pats į jūsų komisiją neatejau.
Tai byloja, kad jis neatstovauja visuomenei.

Siūlymus vardiju žemiau. Jie turėtų tapti komisijos nuostatais.

1. Komisija turi kreiptis į Vilniaus Savivaldybės tarybą dėl įgaliojimų išplėtimo.
Komisija turi koordinuoti ne tiktai takų statybas, bet ir dviračių populiarinimą, bei automobilizmo mažinimą. Komisija pritarimas turi būti būtinas sprendžiant eismo, bei miesto pletros klausimus.
Pagal šitą siūlymą, tai Komisija turėtų prieštarauti, arba laiminti kelių plėtrą. Ne automobilių kelių direkcija.

2. Komisija reikalauja uždaryti visą senamiestį nuo Užupio iki Seimo visam privačiam automobilių eismui. Tame tarpe ir vietiniams gyventojams (duodant jiems laiko iškraustyti automobilius kitur). (Kitos salygos pagal mano įstatymą.)
Važiuoti galės tiktai autobusai. O iš taksi turi būti imamas didelis mokestis, kad klientas netingėtų paėjėti iki senamiesčio ribos pėsčiomis.

3. Komisija reikalauja palei kuo didesnį gatvių skaičių nedelsiant nužymėti nenutrukstamas "A" juostas. O tokiu budu važiuojamos dalies siaurinimą laikyti tautos laimėjimu bei švente.

4. Komisija reikalauja taisyti šitam trūkdančias taisykles.

5. Komisija reikalauja automobilizmo mažinimą bei dviračių populiarinimą padaryti valdžios politika. Tame tarpe populiarinkime ir viešajį transportą.

6. Komisija reikalauja, kad visi Savivalybės darbuotojai važinėtų darban dviračiais. Kitaip nerandame su jais bendros kalbos.
Savivalybės automobilių parkavimas turi būti panaikintas. O nevažiuojantys darban su dviračiu baudžiami, arba atleidžiami iš darbo. (Duodamas laikas pasitaisyti.)
Oi jaučiu, kad daugelis atneš pažymą iš gydytojo, neva negali važinėti dviračiu!
Kažin kaip tauta pasijus, kai sužinos, kad jai vadovauja ligoniai.

7. Jei šitiems sprendimams reikia Savivalybės Tarybos balsavimo, komisija reikalauja, kad balsavimas būtų viešas. (Kiekvieno tarybos nario balsas skelbiamas viešai.)
Kiekvieno tarybos nario balsas turi būti iškabintas kiekviename jo apylinkės name.

8. Dviračių plėtros komisija turi būti visiškai visuomeninė. Be valdininkų. Reikia atskirti sprendžiamąją ir vykdomąją valdžią. Visuomenė spręs kur ir ką daryti. O valdininkai dalyvaus tiktai kaip patarėjai techninių galimybių aiškinimui.
Sprendimas turi priklausyti galutiniam vartotojui - ne vykdytojui.
Valdininkas jau įrodė savo nesugebėjimą daryti esminius sprendimus.

9. Raginu Savivalybės komisiją save paleisti.
O jos vietoje sušaukti tikrą visuomeninę komisją. Visuomeninė komisija privalės skelbti visus planus, ir aptarimus viešai (tarkim internete).
Slapti nutarimai, netgi priimti tariamai viešuose posedžiuose negalios.
Jei viešam aptarimui reikia sukurti internetinę erdvę, sakykit. Padarysime su paveiksliukais. O pradžiai tinka ir esamas dviračių susiraėinėjimas.

Tam galima pasitelkti komisijos sekretorių(-ę), kuris rengs viešas ataskaitas, planus, bei pasitarimus. O kai jos nėra, Frankui tenka teisintis neva jis visko nespėja. Užtai jis spėja painias ataskaitas kurpti.
O viešo aptarimo kaip nebuvo, taip ir nėra.

Aš jau tau siūliau: tu užuot tuščius žodžius "post-faktum" į susirašinėjimą grudės, iškabink internete visus planus viešam aptarimui. Su žemėlapiais ir pasiūlymų registravimu.
Nebereikės ilgų ir kvailų posedžių, kur žmogus ateina į jau paruošto pyrago dalybas.
Maža to, žmogus turi aukoti brangų darbo laiką (10:00 ryte).
Deja, šita komisija nėra visuomeninė!

10. Komisijos nariai gali būti tiktai daug dviračiais važinėjantys asmenys. Paaiškėjus, kad kažkas sukčiauja, jo įtakoti praeities sprendimiai negalioja.
Sprendimas turi priklausyti galutiniam vartotojui - ne vykdytojui.

11. Komisija tikrina pinigų panaudojimą, bei kainų pagrįstumą. Ji turi įgaliojimą samdyti tam tikslui nepriklausomus ekspertus, jei reikia.
O tai, Frankai, vis lieka neatsakytas klausimas: kodėl tako kilometras kainuoja 1mln litų?

12. Dviračių takų bei automobilazmo mažinimą turi veikliai prižiūrėti policija. Jei tam reikia papildomų lėšų, policija jas gauna.
Komisijos sprendimai policijai yra privalomi. Pavyzdžiui, nuspręsime, kad jie turi važinėtis dviračiais. Ir važinės. Ir dar ačiu sakys.

Kitus reikalavimus, pagal mano įstatymą galima bus daryti vėliau.
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas

Nesvarbu Frankai, ar tokį Komisijos kreipimąsi atmes, ar ne.
Svarbu, kad pasakysime tai, ką turime, o ne vėpsoti kaip šiukšlina milijonais.
Gave atsakymą, galėsime jį viešai skelbti.