Vilniaus neSveiko Miesto Biuras yra Vilniaus Savivalybės dalis. Jie nuo 1999 metų, kartą per metus, organizuoja "dainorėlių" ir "krepšinio" koncertėlius "Žemės dienos", bei "Dienos po automobilių" proga. Perskaičiau eilinį jų skelbimuką, ir neradau nieko esminio. Tada ir parašiau jiems tokį laišką. Laiške įterpiau skelbimo teksto gabaliukus, kuriuos komentuoju.
Vis nesulaukiu, kol Sveiko Miesto biuras imsis savo vardo pateisinimo.
Štai ir vėl paskelbėt dieną be automobilio, kuri eilinį kartą pavirs diena po automobiliu.

Aiškinamame rašte rašote:
Tikslai ir uždaviniai: - judėjimo už sveiką gyvenseną populiarinimas bei naujų bendruomenės tradicijų kūrimas;

Prašau paaiškinkite kokia iš jūsų priemonių konkrečiai populiarina sveiką gyvenseną?
Gal koncertelis Europos aikštėje? - ant požeminės automobilių stovėjimo aikštelės stogo.
Gal išmetamųjų dujų matavimai? - Spjove "bendruomenė" į dujas, kurios tikrinamos vos vienam automobiliui, vos vieną kartą per metus.
Gal keleivių viename autobuso kvadratiniame centimetre skaičiaus skaičiavimas? - Spjovė tas keleivis į tokias salygas, kur jis važiuoja sukimštas kaip silkė.
Toliau nebevardinsiu.

Praeitais metais darėt tą patį. O automobilių tik daugėja.
Beje, gatvėse aš nuolat matau automobilius, furgonus, bei autobusus su juodų dumų kamuoliais iš paskos.

- miesto bendruomenei padedant spręsti miesto mobilumo problemas:
transporto kamščius, oro taršą, eismo saugumą ir kt.;

Taigi aš esu bendruomenė. Aš jums padedu. Prašau išspreskite mobilumo problemas taip kaip siūlau aš:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti
Jūsų "sprendimai" neveikia jau 7 metus, ir neveiks ateity.

- sudaryti sąlygas iš naujo atrasti savo miestus ir jų paveldą švaresnėje ir taikesnėje aplinkoje;

Iki šiol Savivalybė sudaro salygas automobilastams atrasti naujus plotus užgrobimui, bei paveldo griovimui:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/#savivaliauto
Tučtuojau naikinkite šitą milijardą litų. O pradėtas statybas - tarkim geležinio vilko "mazgo" - nugriaukite, arba paverskite "kabančiais sodais".

- parodyti miesto bendruomenei vietinės valdžios pastangas, humanizuojant miesto aplinką.

Anų pastangų nėra. Valdžia skatina "debilus" važinėti automobiliais tarp pėsčiųjų, šaligatviais, kiemuose, ir kitur:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#policlepia
Neseniai stebėjau, kaip įžulus vairuotojas, važinėjo pėsčiųjų zonoje Gedimino prospektu, o link Katedros jis demonstratyviai važiavo šaligatviu. Aš jį paskundžiau. Bet gaudyti jo niekas nenori. Tokių matau vos ne kasdien. O policininkų nematau beveik niekada. Nebekalbam jau apie nevaleikų tramdyma. Netramdo policininkai ne tiktai automobilastų, bet ir chuliganų gaujų siaubiančių miestą bei praeivius.

Bendruomenės šventė Savivaldybės aikštėje

Koncertėlis prastuomenei.
O tikros veiklos kaip nėr taip nėr...

Šventės dalyvius sveikins Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Gediminas Paviržis.

Savaime, kai visi VSMB darbuotojai darban važiuoja automobiliu, iš kur jiems žinoti, kad automobiliu važiuoja ir Paviržis. Nežinote, nes tunote užsidarę nuo pasaulio savo dežutėse. Oficialiai skelbiu, kad Paviržis neturi jokios moralinės teisės kalbėti dienos po automobiliu minėjime. Jis yra veidmainis. O jei leidžiate jam ten reikštis, tai ir patys esate veidmainiai. Pagrindas mano žodžiams yra čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/renginiai/ Savivalybės blokados ataskaita. Konkrečiai Paviržio vardą miniu ataskaitos papildyme "širdies dienos" proga. Bet jo veiksmus (dar nežinodamas vardo) minėjau pirmoje ataskaitos nuorodoje. Tos nuorodos yra visos šalia viena kitos.

Štai dalis mano pokalbio su Zuoku:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/#raginimas
Nemanau, kad tas pokalbis bent kiek reikšmingas, išskyrus tai, kad jis rodo, juk automobiliams bus ir toliau pataikaujama. Kalbėjau su juo ir apie Vingio parką, ir apie Belmontą. Jis atsikalbinėja neva tarnybinis transportas turi būtinai važiuoti. Sakau: važiuoja visi - ne tarnybinis. Tada jis atsikalbinėja neva turi būti kompromisai (automobilio naudai). O į Belmontą jis nuties papildomą asfaltą - dviračių taką. Nenorėkime mes dviračių takų. O tai jų tikrai visur paklos. Apie tai, kad Belmontas yra regioninis parkas miesto supuvusi galva nežinojo išvis.
Ten pat yra panašus pokalbis su korupcijos meru "Juozas Imbrasas".

Taigi raginu Sveko Miesto Biurą imtis esminės veiklos - ne koncertėlių.
Raginu gelbėti bendruomenei - tai yra man - gelbeti miestą nuo plintančio betono bei automobiliu.
Raginu jus tramdyti valdininkus, bei Vilniaus miesto tarybos narius.
Raginu aktyviai ginti miestą nuo automobilazmo plėtros.

Jei 22 dieną norite tikro veiksmo, paskelbkite per televizorių, ir laikraščius šitokį renginį visiems miestiečiams:
http://andrius.saugokmedi.lt/renginiai/DBA%20talka
Ir užtikrinkite, kad visas miesto centras būtų uždarytas eismui.