Įdomu. Fakso aparatą išrado 1843 metais. Bet pradėjo veikti tik 1980.
Ilgai laikraščiai žinias imdavo faksu.
2022 metais Britanija naikino pareigą teikti faksą.
Nežinau ar ji buvo visoms ryšių įmonėms, ar tik valdiškai.
Keista, kad pareigos reikėjo. Faksą galima siųsti ir be jos, telefono laidu. Jis liko. Gal jie turi omeny paslaugą žmonėms, kurie neturi aparato.

"Laikraščiai" skatina neišprusimą, bei gamtinį ir kitokį nihilizmą.

2008 metais tauta išrinko žurnaliugas valdžion (televizoriaus pajaco Valinsko partija). Neišprusimas, aplaidumas, žioplumas, gašlumas, minties skurdumas tapo oficiali tautos politika. Žiopli Konservatoriai (rinkimų pirmūnai) tai partijai netgi patikėjo Kultūros Ministeriją! Nuo šiol Vilnius bus oficiali NEkultūros sostinė.

"Laikraščiai" nutyli visuotino atšilimo problemą. Jie vengia aiškinti kaip Lietuvos klimato pokyčiai yra susiję su visuotinu atšilimu. Jie liaupsina automobiliukus, bet neaiškina kaip jie itakoja visuotiną atšilimą, ir kaip pastarasis sukelia vis dažnėjančias pasaulio stichines nelaimes. Jie ignoruoja pasaulio pokyčius ir gyvena posenovej:
nuvažiavau į darbą, gavau atlyginimą, nusipirkau ką man pakišo parduotuvė, suvalgiau ir išmečiau.
Oras nemokamas, gamta nemokama, erdvę grobk kuo daugiau.
Gerai, kad kartais pagrumoja liaudžiai: nevok ir nežudyk, nes galbūt busi pagautas.

Nuo 2007 metų laikraštpalaikiai, bei lėlėvizorius pagaliau suprato, kad klimatas yra madinga. Nuo šiol jie mums rodo ne vien orus, bet net kartais prabyla štampuotemis: "klimato kaita", "visuotinas atšilimas"... ir t.t.
Tai tapo vos ne priežodžiu, vietoj seniau tariamo keiksmažodžio. Jie burnoja naujais žodžių deriniais, ir šypsosi... It kudikiai džiaugiasi prideję į kelnes - nekaltas žaidimas...

Vienas tarptauninių radijo stočių klausytojas gan tiksliai apibūdino savo šalies - Rusijos - vietinių radijo stočių darbą. Tai tinka ir Lietuvai. Jis rašė šitaip: "...jie vien juokiasi, per jėgą šmaikštauja, daro viktorinas..."
Jei visą gyvenimą klausysi vien Lietuvos radijų (televizorių taip pat) - išprotėsi.
Užuot klausęs degradų vietinių stočių, verčiau švieskis ir klausyk pasaulio radijų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#vaikui draudziama

Pasauliui kalba ir groja: Britanija, Amerika (JAV), Kanada, Taivanis, Prancūzija, Koreja, Olandija, Vokietija, Japonija, Australija, Ekvadoras, Italija, Ispanija, Kipras, Rumunija, Indija. Dauguma stočių nuo 2000 metų sumažėjo. Dalies visai nebegirdime senai. Dalis teisinasi, neva galima taupyti ir groti internetu. Nors radijo privalumas yra, kad jis pasiekia, groja visoje Žemėje, o ne vien ten kur yra laidai, ar Žemės palydovai. Anuos įmanoma nutildyti. Radijo - ne. Tai aiškinu dar kelis kartus šiame puslapyje.
Religinių stočių neminiu, nes jos mažai įdomios. Jų yra daug. Įdomiausios religinės stotys: "Voice of the Andes" iš Ekvadoro (vienintelė tos šalies tarptautinė stotis; matyt įsteigė užsieniečiai; vietiniai neišgali); "Cristian Science monitor" iš JAV.

Radijo naujokams paaiškinu kuo ypatingos trumposios bangos. Jos keliauja aplink pasaulį tiesiogiai. Joms nereikia tarpinių stočių. Reikia galingo siūstuvo. O klausytojui - imtuvo. Kartais banga gali apsukti pasaulį net porą kartų. Jos atsispindi nuo ionosferos ir ozono sluoksnio atmosferos viršuje, atsispindi nuo Žemės... ir vėl į ozoną... Tol kol pasieks tave. Nutinka taipogi, kad bangos peršoka tave. Tai vadiname tylos zona. Trumpujų bangų priemimo sąlygos (kokybė, stiprumas, patekimas) kinta, priklausomai nuo paros laiko, nes kinta ionosferos ir ozono sluoksnio aukštis bei tankis dėl Saulės spindulių pokyčio. ... Kinta šiek tiek ir nuo oro. Bet orai ionosferos ir ozono sluoksnio nelabai įtakoja.
Naktį geriau sklinda ilgos bangos. Dieną jos beveik nesklinda. Todėl jas naudoja tik vietinės stotys, kaip ir ultratrumpas. Dieną geriau sklinda trumpos bangos. Naktį jš jų geriau sklinda ilgensės (mažiau negu 9 MHz). Dieną - trumpesnės (virš 11 MHz). Iš kito pasaulio krašto mūs bangos pasiekia nepaisant, kad ten - naktis, o pas mūs - diena. Svarbu kad diena yra kažkur tarp mūsų.
Bangos ilgis yra dažnio atvirkščias skaičius: λ=c⁄f metrai; f=c⁄λ Hercai. f - dažnis. c - šviesos greitis. Ore jis yra panašus į tuštumoje - apie 300000000 m⁄s (3×108). Šviesa yra radijas. - Tik itin trumpų bangų: trumpesnių negu 1⁄1000 mm. O radijas yra šviesa. - Ne šviesolaidis. Tai yra privalumas. Nes ji sklinda visur, net į tamsiausius kampelius. Tik kad būtų kas klausytų tenai...

Niekas nežino kas yra radijo (šviesos, elekrto-magnetinė) banga. Teorija yra: elektros (elektronų) srovė sukelia magnetinį lauką. Tas sukelia elektrinį lauką. O tas sukelia magnetinį. Jie sukelia vienas kitą be tarpo, iškarto, iš nieko. Todėl sklinda akimirksniu. Nes niekas juk nieko nesveria.
Nors yra teorija, kad ir banga yra dalelės. Visos dalelės kažkiek sveria. Šviesa sveria itin mažai. Bangą kaip dalelę įmanoma suvokti, jei prisiminsi, kad bet kokios medžiagos banga yra dalelių judesys. Tik jos judą ne visą kelią, o tik mažą atstumą ir grįžta. Todėl banga elgiasi kaip dalelė. Jos gali slėgti ir atšokti, neša energiją. Nebūtina būti dalele, kad atrodyti kaip dalelė. Dalelių (medžiagos), ar kitos energijos susitelkimas, gniužtė - banga - irgi gali elgtis kaip dalelės.
Fizikos pamokose gal tau rodė bandymą: tuštumoje kabo veidrodžių malūnas; nuo šviesos jis sukasi. Tai vadina šviesos dalelių svoro apraiška. Nors gali būti, kad veidrodžius slegia ne svoris, o elektros ir magnetiniai laukai.
Šviesos daleles pavadino fotonais. Niekas nežino kas yra fotonas (ar bet kokia kita dalelė), magnetinis, elektrinis laukai. Yra teorija (string theory), neva dalelės yra stygos. Jų svyravimo dažnis nusako dalelės rūšį. Niekas nežino kas yra styga, kas svyruoja.
2012 metais mokslainiai aptiko pagaliau Higs-Bozoną. Tiksliau, aptiko ne jį, o šviesos blyksnį, kurį tariamai sukėlė jis, kai susidūrė su medžiaga. Vėliau sakė, kad susidūrė ne jis, o medžiaga su kita medžiaga. Padarė jį.
Jį teorija jau senai pranašavo. Bet niekas nežino ir kas tai yra. Teorija sako, kad Higs-Bozonai sklinda po visą visatą. Mūsų kūna kerta milijonai kas sekundę. Jie sudaro Higs lauką. Vėliau sakė, kadne jis daro lauką, o laukas jį.
Dalelių sąveika su Higs lauku suteikia joms svorį. Nors čia pat mokslinčiai sako, neva Higs dalelės itin retai susiduria su įprastom dalelėm. Matyt jie turi omeny kitokią sąveiką.
Higs dalelės, bei jų laukas gali atverti svorio lauko, o galiausiai ir šviesos paslaptį. Niekas nežino kaip.
Toks laukas reikštų, kad visata nėra tuščia. Ją užpildo Higs dalelės. Tai patvirtintų senovės Graikų spėliones, neva visatą užpildo "eteris". Jiems sunku buvo įsivaizduoti tuštumą. Nes bet kas turi būti perduota per kažką, o ne per nieką.
Tada teisingas būtų ir posakis apie radijo eterį. Seniau žmonės galvojo, neva radijas sklinda eteriu. Paskui suprato, kad nežino kas tai yra, kad jis sklinda tuštumoje. Bet dar ilgai taip pristatinėjo: "radijo eteryje tokia tai laida".

Šviesos greitį pirmas aptiko Giovanni Cassini (1625.06.08-1712.09.14). Jis pastebėjo, kad Jupiterio palydovų užtemimai vienodais laiko tarpais vėluoja, palyginus su laiku, kurį apskaičiavo.
Jis netikėjo kad šviesa turi greitį. Visi galvojo, neva ji sklinda tuoj pat.
1675 metais Ole Roemer pagal tai paskaičiavo šviesos greitį.
1669 metais Cassini perbėgo dirbti Prancūzijos Karaliui. Ten jis pastatė pirmą vakarų valstybėse observatoriją. Manau, pasaulyje, gal net ir vakaruose, observatorijų buvo ir anksčiau.
Jis pamatavo karalystę ir pasakė, kad ji žymiai mažesnė negu visi galvojo. Karalius juokavo: Jūs atėmėt iš manęs daugiau žemių negu visi priešai.
Isakas Niutonas galvojo, kad šviesa yra dalelės.
Christiaan Huygens (1629.04.14-1695.07.08) - kad banga. Išrado bangų teoriją. Ja paaiškino bandymus su kristalais.
Dar jis išrado tikimybių teoriją. Nežinau ar jis taikė ją savo bangų teorijai. Šiais laikais mokslainiai laiko tikimybę šviesos ir kitų dalelių bangų savybe. Huygens taikė tikimybę visam mokslui: spėliojo, kad mokslas tėra spėlionės, kad kitose planetose gyvybė tikėtina. Šia prasme vis tik galime jį laikyti ir dalelių fizikos pradininku su jos tikimybėmis. Ypač, kad jis įsivaizdavo atomus, tarpus tarp jų, mažesnes svorio ir magnetines daleles. Jis visas jėgas aiškino dalelių susidūrimais. Jis ir šviesą įsivaizdavo dalelių banga ("eteris").
1801 metais Thomas Young (1773.06.13-1829.05.10) pašvietė žalią šviesą pro 2 plyšius. Ant kartono lapo už jų atrado šviesos interferenciją. Tai juostų paveikslas, kur bangos susideda, arba naikina viena kitą. Pagal Huygensą, plyšiai tampa šviesos šaltiniais. Bangos dažnis vienodas, nes pradinė šviesa vienoda.
Fotonas atsitiktinai pasirenka plyšį. O gal vienu metu lekia pro abu. Mokslainiai nežino kaip. Sako, kai tik bando matuoti kur jis lekia, interferencija išnyksta. Nežinau kas atsiranda vietoj jos: 2 plyšių paveikslas (šešėlis), tolygi šviesa, ar tamsa.
Nežinau ar meluoja. Nes nerodė; tik sako.
Mokslainiai išvedė kvantinės fizikos formules, kurios rodo, neva kai stebi (matuoji) dalelę, išnyksta jos tikimybė, atsitiktinumas.
Fotonai ir kitos dalelės gali būti susietos ("entangled"). Jos sukasi viena krytimi ("spin"). Ryšys išlieka visą gyvenimą, per bet kokį atstumą. Jis išnyksta, tik, kai jį stebi (matuoji). Mokslainiai nežino kaip per milžinišką atstumą dalelės perduoda žinią tuoj pat, greičiau negu šviesos greičiu.
Manau, nieko keista: jei matuoji, tada pakeiti 1 dalelės būseną. O kita elgiasi kaip ir anksčiau. Jokia žinia neina pas porininkę ir jokio ryšio nėra.
O gal mokslainiai turi omeny neva dalelės porininkės ne tik atsiranda su vienodu suktuku, bet ir atkartoja jo pokyčius.
Nežinau koks skirtumas tarp matavimo ir gamtinių poveikių. Gamta gali paveikti dalelę taip pat kaip matavimas. Kodėl suktukas ir tikimybė kinta tik kai matuoja žmogus?
Manau, mokslainiai klaidingai aiškina formules. O ir pačios formulės tėra prielaidos.
21 amžiuje mokslainiai vis tik sugalvojo, kad stebėti (matuoti) daleles įmanoma nepakeitus jų.

Trumpas bangas naudoja ne vien stotys, bet ir pavieniai asmenys. Jų pomėgis (hobis) yra ne tiek apsikeisti žiniom ar klausytis mokslo naujienų... Jų pomėgis yra užmegzti ryšį su kolega už tukstančių kilometrų, kartais kitame žemyne, ar kitoje Žemės pusėje. Ryšio turinys jų beveik nedomina. Jie tik patvirtina, kad girdi vienas kitą. Nustato kažkokį rekordą, arba randa retą siųstuvą... Kartais truputį pliurpia, ir tiek...
Ne visiems megėjams pakanka imtuvo. Kai kurie nori kartu ir siųstuvo. Jei tokių nebūtų, jie galėtų klausytis ne vienas kito, o vien radijo stočių. Tai be abejo naudinga savęs švietimui.
Bet jiems būtent smalsu pagauti tolimą, retą, ryšį. Tokių - mažuma. Dauguma megėjų turi tik imtuvus ir megėjais su siųstuvais nesidomi.
Siųstuvų megėjai įdomus tuo, kad jų ryšis savarankiškas ir siekia toli. Būtent jie gelbsti nelaimių atveju, kai visi kiti siųstuvai (ultratrumpųjų bangų, dar vadinamų FM) nebeveikia (skaityk žemiau).

Radijo mėgėjų susirašinėjimas Lietuvoje:
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/radio
Būk atsargi. Sritį konferencijos.lt valdo valdžios mylėtojas. 2015 metais jis ištrynė Andriuko puslapius ir užgrobė 2 susiršinėjimus: "Dviratis", "Bendrijos". Iki 2017 metų vidurio vaizdavo neva anuos tebevaldau aš.
Susirašinėkime kitur:
http://susirašom.saugokmedi.lt

Jie turi siųstuvus. Gal dalyvauja ir "klausytojai".
Žodis "ham" yra tarptautinis. Jis reiškia megėją. Tarkim - ryšių, dažniasusiai - tolymų. "Ham-radio" - megėjų radijas. "Radio-ham" radijo megėjas. Nežinau iš kur ši pravardė kylo.

Ultratrumpos bangos sklinda tik tiesaus matymo kryptimi. Jas blogai atspindi Žemė ir ionosfera. Pastatai atspindi. Bet silpnai. Atspindėtą bangą gali pagauti tik netoli. Jos blogai apeina kliutis ir Žemės horizontą. Jas naudoja vietiniam FM radijui, televizoriui, mobiliems telefonams.
Debilnikų bangos - trumpiausios. Jos - artimos mikrobangių krosnių bangoms. Jas geriau sugeria žmogaus audiniai visame gylyje. Kiti gyvūnai mums nerūpi. Po kūną laksto elektros srovės. Jis kaista. Kito pasekmių nenumanau. Vargu ar kas tyrė. Nes to nenori ryšių įmonės.

FM - Frenquency Modulation. Tai garso su pagrindine banga (dažniu) sumaišymo būdas. Jis - ne vienintelis. Buna ir kitokių būdų, pavyzdžiui Amplitude Modulation (AM). Nei vienas nėra būdingas kažkokiam vienam bangų ruožui. FM nereiškia nei bangos ilgio nei dažnio. Tiesiog FM būdas dažniausiai taikomas ultratrumpom bangom. AM - trumpom.

Nuorodos:
Žudynės Vilniuje 1991 metų sausio 13 dieną
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20090115.htm
Niekas nenorėjo mirti.
Dėstytuvai išdavė mokinius. Vertė nemaištauti.
Kaip tapti protingu. Klausykis trumpųjų bangų radijo iš viso pasaulio. Klausyk radijo laidų apie dviračius. Automobilazmo geležinė uždanga nukelta nuo dviračio.

Tarybiniai kareiviai puolė žurnaliūgas. Tie prisikvietė į pagalbą liaudį. Dalis liaudies žuvo.
Šiais laikais nebereikėtų pulti žurnaliūgų. Jie patys yra priešai. Anais laikais jie buvo tokie pat. Tik nežinojome. O jie ir stengėsi palikti nežinioje. Tylėjo kas nepatogu. Kūrė mums stabus: Landsbergius, Prunskienes...
Sekanti nuoroda rašo ką anie iš tikro veikė prieš Lietuvą.

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/atminimas#sausio 13
Žurnaliūgos meluoja kas stovėjo prieš tanką tą naktį, neva Lietuva tapo nepriklausoma, o Baltarusija - ne.
Vytautas Landsbergis kliedėjo neva laimėjote mūšį. Nebuvo mūšio. Išvengė. Muštynės buvo.

2014.11.03 prokurorai ir teisėjai tyčia nutraukė tyrimą nusikaltimo žmoniškumui dalies apie tai, kaip užgrobė Komunistų mokyklą. - Kad nepaaiškėtų, kad ten tebebuvo buvusi prezidentė nusikaltėlė Dalia Grybauskaitė.
Kartu nutraukė ir dalį, kur kareiviai puolė žurnaliūgas spaustuvėje. Nes juos gynė valdžios priešas, Nepriklausomybės akto signataras, Aukščiausios tarybos narys Zigmas Vaišvila ir daug kitų aukų.
Rašė, neva pačios kaltos.

2015.06.04 teisėjas Audrius Cininas neteisėtai išteisino Tarybinius, valdiškus smogikus, milicininkus.
Melavo neva nebuvo: karo padėtis, karo veiksmai, okupacija.

Įdomiau klausyti radiją, negu internetą
http://www.velouostas.lt/forumas/viewtopic.php?p=8731#p8731
Lytiški (seksualūs) vaikai
2015.11.02 ir vėliau kažkas kalbėjo apie vaikų lytinę trauką ir kryptį, lyg apie padorų dalyką. Kalbėjo ir dauguma aukščiau surašytų žurnaliūgų. Tarp jų - ir valdiški LRT.
Visuomenės informavimo etikos komisija sako, neva žurnalistai neturi teisės veikti visuomeniškai, pilietiškai
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/saule-matuleviciene.-nuotykiai
- Kas yra Tiesos.lt ir jų puslapis. Būk atsargi ten.
2016.02.29 Viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir Visuomenės informavimo etikos asociacija priėmė Etikos Kodeksą. Jo §23 draudžia žurnalistui ir gal net nuolankiam valdžiai žurnaliūgai tuo pat metu dirbti valdžioje, dalyvauti politinėse partijose.
Skundžiasi žurnaliūgė Saulė Matulevičienė. Pati - apsimetėlė. Apsimetėlių partijos "Lietuvos sąrašas" valdybos narė. Aš vis tiek raginu už tą partiją balsuoti, nes kitų nėra.
Visa kita ten - pezalai. Neaišku kurie jos straipsniai užkliūvo Komisijai ir kodėl.
Bausti turėtų ne už straipsnį, o už tai, kad ji yra žurnaliūgė. Arba ji tariamai privalėjo liautis būti ja, arba partijos nare.
Ukrainos vėliava
Gelbėk Rusiją nuo nusikaltėlių, kariaujančios valdžios.
Atnaujinkime radijo laidas trumpomis bangomis
Gelbėk Rusiją nuo nusikaltėlių, kariaujančios valdžios. Ukrainą, Gruziją.
Ir šiaip naudinga bendrauti, visoms šalims.
Rusų, Anglų ir kitomis kalbomis.
Nuo 21 amžiaus pradžios dauguma pasaulio radijų liovėsi kalbėti trumpomis bangomis. Taupo pinigą. - Prisitaupė. Dabar Rusijos liaudis negirdi mūsų.
Tai vienintelės bangos, kurias įmanoma girdėti visame pasaulyje. Neįmanoma kardyti, išjungti, kaip internetą, televizorių. Tarybų sąjunga slopino trumpas bangas triukšmu. Bet nesėkmingai. Vis tiek buvo įmanoma klausytis.
Daug žmonių vis dar turi imtuvus. Kai kurie net nežino trumpos bangų paskirties savo prietaisuose, nes jomis sklinda vien "baltas triukšmas" ir užsilikusios stotys nesuvokiamom kalbom.

Anksčiau Lietuva irgi kalbėjo trumpomis ir ilgomis bangomis, Anglų kalba.

Kiti televizoriai - visai tokie pat ir dar blogesni, nes jiems neuždrausta "kasytis klyną". - Iškrypėliai ir pedofilai.

Turinys:
[...] Kas valdo žurnalistus
[...] Kultūros taryba nuolat dovanoja pinigus Vytauto Landsbergio pasakoms (kliedesiams)
[...] Suklastotas Saulės sprogimas
"Delfi" paskui, kartu su LRT 2012 metais laižė padus busimai valdžiai. Keistai suaugo šios 3 nežinių tarnybos ("Defli", LRT, valdžia).
2020 metais "Snukių knyga" ("Facebook") ir "Delfi.lt" slopino žinias apie Karūnos pavidalo virusą ("Covid-19").

Vyriausybė neteisėtai šėrė "Defli" ir kitus "pornalus".

[...] Šiltnamis Žemėje neva gaunasi savaime
[...] Kvaili laikraščiai ir televizorius, kuriuos reikia boikotuoti
LNK
"Tele 3"
"Lietuvos rytas" - laikraštpalaikis ("Komjaunimo tiesa")
"15 minučių" - sukčių įmonės "Rubikon" laikraštpalaikis
"TV6" televizija
Priklauso "Tele 3".
"balsas.lt" interneto pornalas
LRT
Valdiškas televizorius privalo klausti daug ir reikliai. Tam privalo patys būti žymiais Žmonėmis.
- Sveikai pagyvenk minutėlę. Paskui - lėbauk.
Šitaip LRT vienu sykiu ragina priešingai. Dar bučiuoja užpakalį tiems, kas numyli ir naikina gamtą ir sveikatą.
Jų laidos nėra sugedusios, ar ištvirkusios. Tai nereiškia, kad jie neturi ydų. Jie skatina nemąstyti ir geldas.

Valdžia pasidžiaugė tuo, ką rašau apie Delfi.lt. Anie skelbė, neva Saulė tuoj sprogs.
Kartu su LRT laižė padus valdžiai. Tokių žinių trūksta ir LRT.
Todėl 2018 metais nauja LRT vadove skyrė būtent "Delfi" vadovę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę.

WikiPedia ir steigėjas Jim Wales
Klastoja straipsnius. Pastabas apie tai trina aršiai, kad pėdsakų neliktų. Suburia klastūnus, kvailius. Teisingus uždraudžia, pravardžiuoja troliais.
Uždraudė esminius žodžius kurie apibūdina tokį blogą elgesį. Pavyzdžiui: "slėps", "sukčius".
- Kad jų negalėtum skųsti.
British Broadcasting Corporation (BBC)
Nemeluoja. Neklastoja. Skatina žinias, mokslą.
Užtat slepia, kad Lietuvos valdžia - nusikaltėliai;
kad tvirkino vaikus ("pedofilas"),
melavo;
šlovina lytinius ištvirkėlius ("seksą"), "gomikus".
Retai šlovina dviratį.
[...] Dviratis yra mada ir pliurpalai
Joks tai transportas. Apie jį galima tik kalbėti.
Tiksliau: pliurpalai yra mada. Dviratis - tik priedanga.
[...] Kaip televizorius klastoja "reitingą"
Kam jis išvis reikalingas? - Ne turiniui, o reklamai. Todėl turinio ir nėra.
[...] Skaitmeninė televizija nereikalinga
Apgaulė, kad priversti tave pirkti priedelius, kabelinę, ir įbrukti reklamą lengviau.
[...] Naujos žurnaliūgės krenta į blogų, senų gretas
2016.03.06 prie manęs prikibo 2 mergos. Sakė, neva mokinasi būti žurnaliūgėmis.
Klausė ką man reiškia 1990 metų kovo 11 dienos valdininkų nepriklausomybė nuo Tautos ir Tarybų Sąjungos.
Pažadėjo mano kalbą aptarti su 40 studenčių. Aš pareikalavau, kad aptartų su 3 milijonais.
Papasakojau, kad prezidentei Grybei ir visai valdžios šutvei vis kyla baudžiamoji byla už tai, kad nusikalsta žmoniškumui ir visaip kitaip... Kaip tą bylą žlugdo nusikaltėliai STT, generaliniai prokurorai, Policija.
Papasakojau, kad baisiai, neteisėtai psichiatrai kalina ir kankina nekaltus žmones.
Įpusėjus pasakai, busima žurnaliūgė lėtai paslėpė mikrofoną. Jos veidas pamažu krypo, keitėsi iš be suvokiamos priežasties smagaus, šventiško į liūdną, abejingą. Ji laukė pabaigos tik iš mandagumo. Antroji išvis traukė šalin.
- Ar skelbsite mano žodį?
Pirmoji sukando dantis ir išėjo. Antros jau nebuvo.
- Bailė.
Šitaip jos praleido svarbią progą gyvenime tapti reikšmingomis, išgarsėti šituo, atskleisti žymiausią šalies apgaulę. Būti teisingomis nori retas žmogus ir beveik jokia žurnaliūgė. Bent išgarsėti, bele kuo, nori net ir paskutinė menkysta. - Pražiopsojo.
Jos nutylės šią svarbią žinią. Joms ji tėra niekai. Gal jos mano, neva sakiau pramanus. Bet jos privalėjo tikrinti. Juk jeigu sakiau tiesą, ją nutylėti irgi yra nusikaltimas.
Štai kokios nereiklios auga jums žurnaliūgės. Štai kokia 5-ji valdžia, vidutinybės valdys jūs - ir protingus, ir kvailius. Nors valdyti juos būtumėt vertesni jūs.
Kas valdo žurnalistus.
2011 metų lapkritį valdžia uždarė banką "Snoras".
Šitaip jie išlaisvino suktus žurnaliūgas. Anie ir prabilo...

2011.11.27 LRT pasakė, kad dauguma akcijų laikraščio Lietuvos Rytas (Komjaunimo tiesa) priklauso to banko antrinei įmonei. Reiškia - nusikaltėliams.

Štai kas valdo tave ir tavo tuščias žinias.

Iki tol jie tylėjo.
Nesvarbu, kad LRT nepriklauso bankui "Snoras", kad ji valdiška... Reiškia priklauso netiesiogiai. O jeigu priklauso jie, reiškia priklauso nusikaltėliams ir pati valdžia, kuriai tariamai priklauso tie žurnaliugos.

Suklastotas Saulės sprogimas.
Reaktyvinis:
... Na taip, su Saulės dydžiu čia kiek perlenkiau. Busiu kažką supainiojęs. Bet prašom vieną paskutinių idomesnių naujienų:
"Per pastarąjį tūkstantmetį Saulė dar niekada nebuvo tokia aktyvi kaip dabar"
http://www.delfi.lt/archive/index.php?id=4765258&ndate=19.07.2004
O Andriukui galiu tik pasakyti, kad žmogus yra tik viena priežasčių, bet ne vienintelė.

Pastaba: Aš apskundžiau Delfi agentūrai ELTA. Parašiau, kad Delfi tikriausiai neteisėtai užrašo ELTA kaip savo blevyzgų šaltinį. Skundo pasekoje Delfi panaikino puslapius, kuriuos nurodžiau šiame savo straipsnyje. Perskaityti blevyzgą vis dar galite per kitus puslapius.
Nėra pagrindo manyti neva Delfi panaikino šiuos pranešimus dėl senaties. Nes tos pačios dienos kiti skelbimai vis gyvavo.
Pranešimų naikinimas nereiškia, kad Delfi pasitaisė. Ana svetainė išlieka blevyzgų "portalu". Nekvepia tenai jokia žurnalistika... nei saviveikline, nei profesionalia.

Reaktyviukas (kaip ir daugelis Lietuvių) šventai tiki Delfio klastotėmis bei blevyzgomis, o kitus argumentus jisai tiesiog ignoruoja. O Andriukas vos tik praeitame laiške paraše, kad žmogus ne tiktai sukelia pasekmes, bet sukelia ir priežastis... Priežastis toms grandininėms reakcijoms, kurios vėliau vystosi savaime, bei gali atrodyti lyg naturalios. Aišku žmogus nesukelia Saulės aktyvumo. Bet Andriukas jau rašė, kad nėra jokių įrodymų, jog visuotinas atšilimas vyktu Žemėje kas 11 metų pagal Saulės aktyvumo ciklą.

Jokių Saulės didėjimo ciklų nebuna. Ir jokių jos temperaturos pokyčių nebūna. Tiesa per aktyvumo ciklą švytėjimo energija kinta, bet vos 4%. Yra teorijų, kad Saulė dydės tol kol galbūt prarys Žemę. Vėliau mažės tol, kol taps nykštukinė... po milijardų ir milijardų metu... ... Visai ne per 11 metu. Veiksmas lėtas, ir mums nepastebimas.

Jūs vis skundžiates, kad aš jūs pravardžiuoju bei įžeidinėju... Šito dar niekad nedariau... Užtai dabar aš jumi pavadinsiu pletkų nešiotojais - tu ir tavo Delfi. Žemiau skaitykite mano pagrindimą.

Tu aukščiau nurodėi straipsnį.
Tu skaitai visokį Delfio jovalą... "žinių" šiukšles renki... O ar skaitėi vieną iš komentarų po tuo straipsniu, kuri taip giri?

Komentaruose aš radau toki įrašą:
- Praeivis, 2004 07 20 19:56 -
2003 lapkričio mėn. 12 d. tame pačiame Delfije rašė: "Perspėjama, kad po šešerių metų sprogs Saulė" (staipsnio pav.) - gali būti kad tai susiję, kai ka idomaus rašo ir biblijoj, apokalipsės skyriuje...

Aiški nesamonė.
Bet nenustebau, kai pagaliau radau minėtą "straipsnį":
http://www.delfi.lt/news/daily/science/article.php?id=3153388

Tiesiog truksta žodžių!!! Bet tuoj aš jų prikaupsiu... ir išsakysiu.

Visų pirma, straipsnių pavadinimai prieštarauja vienas kitam, ir nei vienas nera pagrindžiami niekuom.

Pasiteiravau dar labiau. Paaiškėjo, kad pastarasis "straipsnis" tėra klastote, kuri po internetą klaidžioja jau keletą metų. Ir ją nuolat kas nors paneigia. Tai patikrinti užtrukau 5 minutes įskaitant nusispjovimą Delfio pusėn.

Kodėl Delfi nesugebejo atpažinti profanacijos, bei jos patikrinti?
Kodėl Reaktyviukui nekyla klausimų dėl to ką keverzoja Delfi? Kodėl jisai šitom terlionėm šventai tiki?

Na tai įsakau tau Reaktyviuk, dabar šventai tikėk manimi, bei visais prašalaičiais.

Iš kur Delfi paėme šią pletką? Parašas yra ELTA. (??!!) ELTA jokio straipsnio nerodo (reikia registruotis). Bet aš įtariu, kad ana diena Elta išplatino tos pletkos paneigimą, o Delfi eme ir nuėjo į svetainę, kurioje pletka gulėjo, bei ja paskelbė kaip tikrą... ir ne tiktai paskelbė, bet kaip šaltini nurodė ELTA.

Štai iš ko sprendžiu:
http://www.alietuvis.com/Archyvas/185/ivairenybes.html
http://www.omni.lt/index.php?base/z_131452
(Beje, aš niekaip nesugretinu šių dviejų leidinių pagal jų padorumą. OMNI nenaudai turiu pabrėžti, kad šį kartą OMNI irgi "apsikakojo" ir išplatino pletką, kad Saulė įkaito http://www.omni.lt/index.php?base/z_186323)

Maža to. Delfi naudoja sukčiavimą kad rodytu daugiau reklamos. Po neįtikėtinų Saulės temperatūros skaičiumį "27" [milijonai laipsnių] jie slepia nuorodą. Nieko neįtardamas, žmogus spaudžia nuorodą tikėdamasis kažkokio šio skaičiaus paaiškinimo. O iššoksta langas su reklama.

Ir visai juokingai atrodo Delfio "straipsnių" nuotraukos. Jos mažai susijusios su pačia tema... Pažiurėkite į pirmajį straipsnį pavadintą "Per pastarąjį tūkstantmetį Saulė dar niekada nebuvo tokia aktyvi kaip dabar". Na taip - jei "straipsnis" apie Saulė, tai Saulės nuotrauka dedama... O žmogus žiūri į nuotrauką, ir stengiasi suvokti, kas joje tokio yra, kas paremtu "straipsnyje" skelbiamus stebuklus... Stengiasi, bet nesuvokia. O pasirodo ta Saulės nuotrauka tėra Veneros praslinkimo priešais Saule. Jokio ryšio su pačiu "straipsniu" nėra.

Taigi Reaktyviuk, aš sakyčiau, kokie skaitytojai, toks ir laikraštis... bei atvirkščiai.

Per 2012 metų seimo rinkimus "Delfi" laižė padus busimai valdžiai - Uspaskiui

Darė tai kartu su "LRT" vadovu. - Abu labu "Defliai".

"Snukių knyga" ("Facebook") ir "Delfi.lt" slopino žinias apie virusą

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/zigmas-vaisvila-ne-vytautas-landsbergis-siaubiamiskio-pasaka-nr-1-kaip-koronavirusas-paverge-kitus-virusus
Karūnos pavidalo virusą ("Covid-19") aptinka nepatikimai. Šią žinią uždarė sukčiai "Facebook". Nurodė į "Deflį". Zigmas pamiršo nurodyti kur ta "Siena". Neradau.
Pasirodo "Defliai" meluoja.
Mėgintuvai aptinka ne vien "Covid-19", o bet kokį tos šeimos "B" virusą. Tiksliau reikia skaityti viruso DNR. O jų Lietuvoje perskaitė vos 200.

Nežinau ar gripas yra tos pat šeimos. Gal mirtis nuo gripo, ar kitų ligų, skaičiuoja kaip "Covid-19". Mažai skirtumo nuo kurio viruso skaičiuoja mirtis. Bet gal gydo ne tą virusą. Gal galėjo žmones išgelbėti.

Ten Zigmas Vaišvila, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras, prie progos skelbia, kad...

Kultūros taryba nuolat dovanoja pinigus Vytauto Landsbergio pasakoms (kliedesiams)
http://www.ltkt.lt/files/literatura-individualios-stipendijos-ii-konkursas0659.pdf
2020.06.05 Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė padovanojo nusikaltėliui Vytautui Landsbergiui (Konservatorių vadeiva) pinigus 1800 € ("stipendiją"), kad rašytų "Siaubiamiškio pasakas". O gal davė jo sūnui Vytautui V. Landsbergiui. Bet sąraše nėra papildomos raidės "V.".
Kažkas skelbia, neva viso jie dalino 756 "stipendijas". 1,36 mln. €. Trukmė: 3 mėnesiai. Bet aš mačiau didesnius skaičius, daug sričių. Gal kažkas skaičiavo vien literatūrą.
Duoda rašytojams, menininkams, kurie "karantino" metu tariamai negali save "realizuoti".
Vytautas Landsbergis yra Europos parlamento narys. Buvo Seime. - Gavo dideles algas. Pakankamai pinigų prisikrovė. Bet vis tariamai skursta. Vis reikalauja paramos.
Jis pliurpia nuolat, viešai, pro visus galus. Kartais žurnaliūgos jį kalbina valandų valandas. Keista, kad dar turi laiko pasakoms. Bet vis tariamai negeba išsireikšti ("realizuoti").
Vytautas Landsbergis rašinėja kvailas, tuščias, pigias, "kurpalio" pasakas, "nuodus" vaikams. Jas dažnai skleidžia paklusnūs Lietuvos radijas. Už tai jam moka papildomus, valdiškus pinigus, "honorarą".

Landsbergis ne vienas rašo siaubą vaikams. Ten yra ir daugiau siaubakų, kuriems dalina pinigus.
Dalina ir kitokiems keistiems dalykams. Pakanka paraiškoje rašyti, kad rašymas yra jų gyvenimas. Suprask, jei negaus pinigų, nusibaigs iš troškimo išsireikšti.
Pats sąrašas yra smagi juokų knyga. Pavyzdžiui, davė tiek pat pinigų romanui "Mamytė mylėjo tėvelį". Vien šią eilutę galima skaityti 7 kartus ir plėšyti pilvą vis smarkiau, o ne mažiau. Paties romano gali ir nesulaukti. Man pro juokus vos pavyko pabaigti šią pastraipą. Kvaila Taryba vos nesužlugdė mano kūrybą.

Davė 1800 € Iluta Narvila, kad verstų į latvių kalbą Landsbergio 2 pasakas (kliedesius).

http://www.ltkt.lt/files/Literatura_135.pdf
2020.10.28 Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė davė 1800 € Markus Oskar Roduner, kad verstų į vokiečių kalbą 2 Landsbergio pasakas (kliedesius).

Apžvelgiau vos 2020 metus ir vien literatūrą:
http://www.ltkt.lt?psl=stipendijos&do=finansuotos-stipendijos&metai=2020
O kiek dar juokų pinigų klodų slypi ten kitais metais ir kitoms sritims...

http://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1305023/kulturos-organizaciju-veiklu-testinumui-2021-m-jau-paskirstyta-5-34-mln-euru
2021 metais davė pinigus 210000 € šiukšlių ir psichopatų muziejui Č"MO". Nėra jis nevaldiškas, kaip žadėjo valdžia, kai neteisėtai atidavė jiems griauti kino-teatrą Lietuvą, Vilniaus senamiestyje, kad neteisėtai jo vietoje statyti namą-dėžę.
Dabar už tą niekšybę dar ir primokame jiems daugiausiai iš visų.
Tikriausiai pergalę parūpino Tarybos narys Rolandas Palekas, suktų statybininkų ir valdininkų bendrininkas, dėžių tariamas architektas.
Šis ir kiti Lietuvos kultūros tarybos nariai gal patys gavo iš jos pinigų. Pasidomėk ir pranešk man.

Šiltnamis Žemėje neva gaunasi savaime.
Kalbėjau kartą su verslininku, kuris automobilistas. Užsiminiau apie Visuotiną Atšilimą. Anas man jau ir "burną čiaupia": neminėk, sako - skaitėm, žinom.

- Kaip skaitėt? Kur?
- Lietuvos Rytas. Jeigu nebūtų... [neaišku ko] tai viskas [matyt šiluma - Andriuko pastaba] į kosmosą išgaruotų. Jokie čia automobiliai.
- Ko "nebūtų"?
- Na... šitų...
- Didžiausios šilnamio dujos - anglies dvideginis ir metanas.
- Na... ,- pakraipo jis savo smegeninę - , taip!.. ,- nustemba, kad lygtai ir tai buvo perskaitės.
- O iš kur tos dujos randasi, ar parašė tavo laikraštpalaikis?
- Iš kur?
- 30%-50% iš automobilių.
- Netiesa! - šaukia jo žmona... ir jisai jai pritaria.
- Tiesa. Tiesiog jums to niekas niekada nesako. Net ir anas laikraštėlis nutylėjo - pletkininkai.
- Neparašė... Vietos neužteko... - praskečia jis rankas, rodydamas kokio didžiulio ploto buvo pramoginis straipsnis siaubakas.

Štai kaip. Planeta tiesiog šyla... ir tiek. Kodėl šyla?.. Niekas neklausia. Niekas ir neaiškina.
Stebuklingai iš kažkur "kažkas" kaupiasi.
Gal tai dujos? Ne. Juk neparašė laikraštėlis. Reiškia ne dujos.
Šitaip žmogaus kvailumas kaupiasi. Neparašė laikraštpalaikis iš kur kvailumas kaupiasi. Todėl ir nežinote.

Kvaili laikraščiai ir televizorius, kuriuos reikia boikotuoti.
"Purvasklaidos" skonis yra ne paprastos liaudies skonis. Tai tėra tariamų "verslininkų" peršamo skurdaus skonio atspindys.
O tu tapai savo skurdaus televizoriaus atspindys.
Tapai ir buko verslininko atvaizdu.

Kokie jūsų verslininkai yra prasčiokai, tokie ir jūsų televizoriai.
Supuvęs Lietuvos ar užsienio "verslininkas" kiša į televizorių reklamą, visai nemąstydamas ką anas daro. Neprižiūri jo, ir gero nereikalauja. Gal net atvirkščiai: reikalauja blogio. Dažnai jis arba ji yra tiek supuvęs žmogus, kad "purvasklaidai" netgi pritaria, ir netgi pati kišą tenai iškrypeliškas rankas. Kiša jie į laikraščius seksą, blevyzgas, paskalas, prasimanymus, profanacijas, savimeilę, savanaudą...

Kas šeria blogą televizorių reklamomis, to pasalugų aiškiai neverta naudoti. Nes jeigu jis kvailas, tai ir jo paslaugos kvailos.
Boikotokite juos.

Šitaip jie tyčia siekia tave paversti kuo labiau apatišku, kvailu, paklusniu, bailiu:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1112.htm - 2007 metų spalis
Principingumas, samonė yra išvalyti netgi iš protesto veiksmų.
O juk galėjo dviratininkų protesto važiavimas, paradas "Kritinė masė" sutripti naujai statomą viaduką (tiltą atomobiliams į gamtos lopinėlį), arba nuleisti nuo jo dviračių uždangą prieš geldas (tam reiktų virvių)... Galėjo raginti boikotuoti tariamą prekybos centrą "Akropolis" ("Aknuopolis").
Dabar gi gaunasi, kad gyvenimas, verslas, gamta, dviratis, automobilis, švietimas, linksminimas ("purvasklaida") nėra susiję tarpusavyje. Tu diena papliurpi apie gamtos ir sąžiningo verslo svarbą... Tu vakare eini į sukčių rojų - tuo rodai pavyzdį ne tik sau, bet ir bukam kaimynui. Rytoj jis apvogs tave.

Kas nori pašalinti savo įstaigą iš šio sąrašo, ištaisykite savo elgesį, ir praneškite man. Kito būdo nėra. Nepakanka vien pasitaisyti, ar vien pranešti.
Kas nori papildyti šį sąrašą: sudaryk nuodemių aprašymą pagal šį pavyzdį, ir pateik jį man.
Adresą rasi pagrindiniame puslapyje.

"Purvasklaida" ("NE žiniasklaida") kurią privalote ignoruoti.
KasUž kąNe vienintelis pavyzdys
LNK televizija, Info TV

Priklauso įmonei "MG Baltic". Ana dalino kyšius valdžiai. 2016.05.12 pagavo su kyšiu partijai Liberalų sąjūdis.

Sekso propaganda

Pigu, lengva... Kiekvienas organą turi, kiekvienas gali...

Nutyli dviratį. Neginčija kvailių. Negvildena priežasčių. Nepasakoja kaip jų vengti.

Bruko seksą vaikams šalia multikų.

Nuolat pliurpia apie seksualiausias savo bei svetimas vietas daugumoje savo kvailų, iš piršto laužtų laidų.

Ragino tautą reklamuoti alkoholį, kai mes reklamą bandėme uždrausti. Alkoholio skatinimui jie "pasiskolino" iš manes asmeninės atsakomybės principą, kurį taikiau alkoholio reklamos draudimui. Jie pradėjo skelbti seimo narių pavardes, ir veidus, kurie pateikė draudimą seimui.
Jie graudino liaudį neva be butelio krepšinio neliks. Jie du kart teisus:
- Be butelio joks Lietuvis nespoksos šio kvailo televizoriaus žaidimo, ir nelaidos gerklės, negadins miesto turto.
- Be butelio Lietuvos krepšininkai ištiesu "prakišo".

2015.05.29 InfoTV (LNK padalinys) šmeižė antgamtines jėgas, neva užrašą "Grybauskaitė - nusikaltėlė" prie nusikaltėlių vyriausybės jos išraižė aštriu daiktu.
Tai būtų vargiai įmanoma, nes sunku rasti įrankį aštresnį už granitą ant skvero sienos. Ir tektų smarkiai, ilgai padirbėti akmentaše.
Šmeižto reikia, kad apkaltinti Konstitucines dvasias, neva jos gadina turtą. Juk jeigu rašytum kreida, nebūtų už ką tave bausti.
Televizorius pats nupaveikslavo užrašą. Žinojo iš ko jis padarytas. Melavo tyčia. Būtent šmeižė.
Televizorius skelbė primygtinai, kad nusikaltėlių Policijai kažkas tikrai pranešė apie užrašą, neva kaltininkės dar nerado. - Kad Konstitucinės dvasios girdėtų ir bijotų pulti vėl.
Nesakė pagal kokį įstatymą ieško.
Tą pačią dieną kažkas, gal valdiški valytojaitavo pinigus nušluostė teisinga ir teisėtą užrašą.
Jis buvo ant Kudirkos aikštės kampo, priešais perėją, greta metalinės iškabos su pasaka kada ir kas su Zuoku tą aikštę niokojo.
Pažiūrėk pati. Yra užrašo liekanos. Blogai valė. Bet jo neraižė.
Šis antgamtinis, Konstitucinis užrašas vis klajoja, savaime pasirodo ir išnyksta. Kur valdžia ir jos tarnai, mylėtojai jį jau aptiko ir įnirtingai, visada neteisėtai valė, rašau nuorodoje į jį. Ten aiškinu ir kaip jį skleisti.

Keista, kad InfoTV išvis prabilo apie tokį užrašą. Valdžiai geriau nutylėti. Matyt, noras pagąsdinti Konstitucines dvasias nugalėjo viešumo baimę.

"Tele 3" televizija

Priklauso įmonei MTGŠvedijos

"Lietuvos rytas" laikraštpalaikis
Buvęs "Komjaunimo tiesa".

Laikraštis priklausė visam "Komunistiniam jaunimui". Jį nusavino, pavogė uoliausieji.

Po to šį laikraštpalaikį valdė bankas Snoras - nusikaltėliai. Tokį ir laikraštpalaikį darė.

    Dar akcijas turi:
  • Valdas Klimantavičius - nusikalstamos Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos direktorius. Berods irgi susietas su banku Snoras. O gal atvirkščiai: jis turi Snoro akcijas, o su "Komjaunimo tiesa" tik susietas. Nepamenu. Išsiaiškink tu.
  • Dariaus Raulušaičio žmonos brolis berods. Nusikaltėlis Darius Raulušaitis yra nusikaltėlio Generalinio prokuroro Dariaus Valio pavaduotojas.

Po Snoro vagystės ("bankroto") didelę "Komjaunimo tiesos" dalį nupirko kažkoks verslininkas Benas Gudelis (Bendžaminas).
Gandai sako, kad jis yra vagystės užsakovų - Grybės gaujos - statytinis, priedanga. Jie už jį sumokėjo, grynais. Dar ir jam sumokėjo. Į darbą jis nevaikšto.

Nuotraukoje Lietuvos Ryto žurnaliuga Asta Kuznecovaitė rodo jums, kad būti nepadoriu būtina. O gal ji prašo kažko?..
Nuotrauka - iš Eglės Kusaitės paskutinio teismo posėdžio:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vilniaus-apygardos-teismo-sprendimas-egle-kusaite-kalta-bet-bausme-jau-atli
- Kas yra Tiesos.lt ir jų puslapis. Būk atsargi ten.
Ten aną apkaltino terorizmu, bet išteisino dėl teroro, kaip nusišnekėjo paskui šie žurnaliugos. Tokie štai kvailiai rašo tau žinias su protinga išraiška.

Nuolat platina sąvadautojų reklamas.

Skatina požiūrį neva "Šiltnamis" Žemėje neva gaunasi savaime.

1988-1989 metais "Komjaunimo tiesa" pajuto laisvę. Pradėjo spausdinti "revoliucinius" straipsnius.

Vienas didžiausių buvo apie nusikaltėlį Nikitą Chrušiovą. Tas pirmininkavo Tarybų Sąjungai po nusikaltėlio Josifo Stalino (Džugašvili) mirties. Jį paskui nuvertė vėpla ir truputį mažesnis nusikaltėlis Leonidas Brežnevas.

Nikita Chrušiovas uoliai naikino Rusijos žmones. Stalino pakalikai darė žudymo gamybos planus, paskirdavo kiekvienai sričiai būtinų aukų skaičių. Tas juos vykdė, kaip ir visi kiti vietos "vadai". Jis siekė tapti areštų ir sušaudymų pirmūnu. Nuolat prašė padidinti savo sričiai planus. Taip labiau įtiko "Tautų Vadui". Po karo jis tapo Maskvos miesto vadovu. Todėl tikėtina, kad jis žinojo, kad KGB vadas Lavrentij Berija asmeniškai grobė, prievartavo ir žudė moteris tame mieste. Galbūt net jam gelbėjo.

Žurnaliugos nutylėjo daugelį tokių dalykų, nepasakojo apie Nikitos nusikaltimus. Jie tik jį liaupsino: koks jis buvo tariamai žmogiškas, doras. "Atšildė" santykius su vakarais. Sumažino ir sušvelnino žmonių persekiojimą. Ką kalbėjo, darė, valgė, gyveno ir miegojo... Tarsi šventasis. Toks geresnis už pirmtaką ir pasekėją.
Šis straipsnis netilpo į 1 puslapį. Jis apėmė daug šio laikraštpalaikio laidų. Jis trūko daug ilgų mėnesių.

Politikos spausdino mažiau, negu prasimanymų. Pavyzdžiui, neva plinta stebuklingos žiurkės, kurios gali prasigraužti pro metro storio plieną ir betoną. Neva jų niekas nesustabdys. Viską suės. Kitką sugrauš. Nieko nepaliks. Jos netrukus užplūs visą Žemę.
Iki šiol laukiame šio išganingo stebuklo...
Vertėtų, kad kenkėją žmogų pakeistų kenkėjos žiurkės.

Žmonės tokią rašliavą graibste graibė. Pajuto tariamą laisvą žodį, kitonišką.
Žurnaliugos įsijautė. Panašaus marmalo gamino tiek daug, kad leidinys sustorėjo iki keleto lapų. Nuo tų laikų storėjimo (pliurpalų) manija neatslūgo. Dabar tai - nebe laikraštpalaikis, o tikra knyga paistalų. Tik - didelė ir minkšta.

Dangstė neapykantą prieš Dievą ir Žydus.
2010.07.06 kažkas neapykantos pastabas parašė "Komjaunimo tiesa" (Lietuvos Rytas) internete.
Tie nešalino net kai 2011.10.20 prokurorai pradėjo baudžiamąją bylą.
Nešalino ir po to, kai pats laikraštpalaikis paskelbė, kad kaltininką teis. Dar nutylėjo, kad anas nekentė ir Dievo.

"15 minučių" sukčių įmonės "Rubikon" laikraštis2007 metų vasara platino lytinio akto ikoną. Kartais pusės puslapio dydžio. Nuolat platina savadautojų reklamas.

2008 metais reklamos konkurą laimėjo: "Širdis su kiaušiniais" (iškrypėlių autorius: tariama reklamos agentūra "Adell Taivas Ogilvy" Tomas Kasparavičius ir Dominykas Žilėnas). Konkurą skelbė laikraštpalaikis "15 minučių" ir savižudžių prikalbinimo savanorių irštva "Jaunimo linija".
Kas yra kiaušiniai? Tai svarbiausias Lietuvio mąstymo ir užpildo galvos organas. Seniau Lietuviui drąsa nubyrėdavo į užpakalį, ar kulnus. Dabar jis puola dar žemiau juostos... Jis galvoja ir didžiuojasi kiaušais. Savanoriais bei žurnaliugomis dirba taipogi merginos. Jos tai beprotybei pataikauja, mėgdžioja. Boikotuokite ne vien purvasklaidą, bet ir merginas.
"Kiaušus" "laižo" ir "Liaudies balsas" - tariami laikraštpalaikio portalo lankytojai. "Liaudies gerklė" neva išrinko šią reklamą taipogi. Nemanau, kad liaudis tokia jau bloga. Manau, kad ji tiek sugedusi, kad tingės net apsilankyti portale. Manau, lankytojus suvaidino patys žurnaliūgos. Bent jau apsimetėlių pažinčių svetainių sąvadautojai taip daro - šio laikraštpalaikio klientai.
Jie nutarė parodyti savo kvailumą visai Europai - kažkokiame Dievo dėl blevyzgų pamirštame reklamos festivalyje "Kanų liūtai". Vieni lenda liūtui į nasrus. Kiti taikosi tapti jo pimpe.
Išlaidas apmoka šis laikraštpalaikis. Iš kokių pinigų?.. Kas?.. Kodėl laikraštpalaikio išlaikytojai, korupciniai "Rubikono" tariami verslininkai apmoka tavo nuopolį?.. Todėl, kad tu taptum patogus "kiaušingalvis".
"Jaunimo linija" džiaugiasi neva konkuras davė naudos: užsiregistravo net 50 savanorių. Jie linijoje dabar užsiims savo įprastu darbu - beprasmiais pliurpalais. Savo ir svetimus kiaušinius "gliaudys". Padorių žmonių seniau nepritraukė. - Ne baisu. - Paskutinė kvailumo pakopa (stadija) yra kai džiaugiesi esąs kvailas.

"TV6" televizija

Priklauso Tele 3

Nuolat rodo kažkokį kvailų juokelių serialą iš Rusijos. Tariamai juokingiausias ir svarbiausias reikalas: trenkti bent kam, mergas vaikyti ir "gomikai". Dažnai matai, kaip jie "gomikus" patys vaizduoja ir jų lytinius veiksmus.
Seniau rodė pornografiją.
Blogai ir tai, kad jie šeria tokių filmų gamintojus, ištvirkusius kvailius. O tie ir toliau skleidžia kvailumą.
"balsas.lt" interneto pornalas2012.09.01 jie rodė viešai savo plikus veidus mieste, palapinėse. Viešino savę. Paklausiau kada liausis rodyti nuogas užuominas ir aptarinėti nuogus lytinius organus. Kažkokie bernas ir merga pirma pezėjo, neva tai gražu. Merga pabėgo ieškoti svarbesnių plikų reikalų, negu kažkokie rimti pokalbiai apie svarbius reikalus. Bernas pasiliko. Prisipažino, kad rašo tai, ką skaito. Atsakiau: ką bruka, tą ir skaito. Paraginau brukti ką kitą, bent pabandyti išsiversti be lytinių svajonių. Bernas susimąstė, pažadėjo apsvarstyti.
Nestebėjau ar vykdė pažadą. Gal pabandė ir neiškentė ilgai. Po pusės metų, jie pimpes, užpakalius, rankas ant jų, krutines, rankas ir ant jų, lupas ir bučinius uždėjo ant paties puslapio viršaus ir iš visų pusių jį tuo apkamšė. Išterliojo savo išskyrom ir paistalais "kaip bučiuotis", "mylėtis", "vienkartinį lytinį veiksmą" (nelietuvių kalbą pataisiau), "išvesti mergą iš proto" (jei išvis jo bebuvo), galvoti vien apie mergas.
Gal pratrūko dar smarkiau nes išsiilgo po ilgo bandymo susilaikyti... Gal šitaip pasipriešino man: "Norėjai mažiau! Še tau tridos jūrą!"
Praktiškai visi likusieji tariami laikraščiai, bei televizoriai, išskyrus valdišką LRT.
LRT

Valdžia pasidžiaugė tuo, ką rašau apie Delfi.lt. Anie skelbė, neva Saulė tuoj sprogs.
Kartu su LRT laižė padus valdžiai. Tokių žinių trūksta ir LRT.
Todėl 2018 metais nauja LRT vadove skyrė būtent "Delfi" vadovę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę.

Nepaliaujamos bukos dainos ir nuobodi muzika.
Vietoj liaudies švietimo, jai pataikauja šitaip.

LRT neskleidžia ištvirkavimo... Nors, vieni kitus tvirkina vietoj darbo. Užtat jie - sugedę.
Tad visai bokiotuotinereikia. Bet raginkit keisti darbuotojus ir darbą.

2017.02.10 LRT pakvietė kūrėjus siūlyti laidas. Tikėtina, kad ne už dyką.
Bet vos per 14 dienų. Skubiai.
O ką jie darė 27 metus? - Neskubėjo, savo pezalus skleidė. Paskui neskubės, metų metus skleis ir tuos, kuriuos naujai prisikvies, skubotai sukurps.
Per tiek metų galėjo ir privalėjo ir geras laidas rengti, irgi neskubiai.

2016.09.18 netikėtai naudingai Lietuvos Radijas papasakojo apie Živilės Pinskuvienės kėslą kirsti medžius ir grįsti betonų aikštę Širvintose.
Iki tol ta laidą "Vienkartinė planeta" tik daug metų pliurpė kaip išgelbėti pasaulį.
Šį kartą pagaliau kažkas iš žurnaliūgų atsigręžė į gamtą, kurią naikina mums panosėje.

2023.12.08 medžių gynėjas Saulius Dambrauskas laimėjo teismą, kad saugomus miškus kerta neteisėtai.
Kaip visuomet, klydo: neva kirsti vis tiek galima. Tik prieš tai dera įrodyti, kad nekenks. Valdininkai su džiaugsmu vykdys bele ką, kad tik leistų kirsti... patys sau.
Neįgalus. Nereikalauja varyti iš darbo kaltus.
Lietuvos radijas klausė Aplinkos ministro Simono Gentvilo kas nedirba. Anas neatsakė. Tik pliurpė ir džiaugėsi, kad vis tiek kirs. Radijas vaidino neva atsakė.
Po mėnesio Radijas kalbino miško žinovus, kad nereikia kirsti, net kai egles puola kinivarpos.
Tik orą virpino. Laidos nedavė klausyti primygtinai, kasdien valdininkams, Ministrui.

LRT šlovina dviračių takus

2023.02.20 LRT žurnaliūgė Ribočkaitė pusę valandos pliurpė, kad dviračių takai blogi. Kerta medžius, šaknis, neatskiria nuo geldų, nesijungia, atsiremia į medžius.
Bet reikalavo juos ne naikinti, ne bausti kaltus, o daryti.
Kalbino Susisiekimo Ministeriją, Maltos, Čekijos, Rumunijos kažką. Tikiuosi bent nesivažinėjo po ten.
Jonavos savivaldybė gyrėsi, kad daro nereikalingus stovus dviračiams.
- Stulpų, turėklų apstu. Rakink dviratį prie jų. Nėra dviratastų minių, kurios ieškotų laisvos vietos.
Apsišaukėlių Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) pirmininkas Paulius Bakutis irgi tylėjo, kad Andriukas skelbia, kad dviračių takų nereikia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/polemika#dviracio suvarzymai
Jie dar ir žalingi. Senai tai aptariau viešai. Ne pats vienas.

Slopina ginčus

Lietuvos Radijas nuolat trukdo žmonėms kalbėti. Net jei prisiskambina, nekelia ragelio, kad nekalbėtų ta pati kuri anksčiau peikė valdžią. Jie žino iš kokio numerio skambini. Patys netyčia prisipažįsta. Nors, viešai meluoja, neva nežino.
Jei pakelia ragą, meluoja neva negirdi, nors "atspėja", įvardina tą žmogę - ponia - ir skubiai deda ragelį... Arba Prieš pokalbį, atokiau nuo "eterio", kvočia ką žmogė kalbės ir deda ragelį, jeigu ana išsiduoda, kad kalbės esmę. Laiškus iškraipo, nutyli jų dalis.

2012.09.05 nutylėjo mano priesaikos apibūdinimo dalį ginče apie draudimą Rolandui Paksui dalyvauti rinkimuose po to kai jis sulaužė priesaiką.
Skubiai, greita kalba, perskaitė tik vieną apibūdinimo dalį.
Manau - tyčia nutylėjo. Gal net pavertė juokais. Gal juokais atrodytų dalis apibūdinimo be antros dalies.

Dar iškreipė mano vardą, kad niekas nerastų ir neieškotų. Nutylėjo nuorodą į aną mano puslapį.

2016.03.03 vis streikavo mokytojai, reikalavo daugiau pinigų. Nusikaltėlis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius (Komunistas) pažadėjo 8 mln. € per nežinia kurį laiką. Radijo vėdėjas Edvardas Kubilius kalbino mokytojus ir valdininkus. Paskambino keli žmonės. Vieni peikė mokytojus, kad švietimas žlugo, kad jie nepritaria tam ko jie reikalauja, nors patys reikalavo to paties. Kiti pritarė. Visi pezėjo ilgai ir nuobodžiai. Žurnaliūgos pezalais džiaugėsi, nenutraukė.
Vienas žmogus pasakė esmę: meluoja Butkevičius ir nusikaltėlė prezidentė Grybė, kuri jį dangsto. Jie turi pinigų. Tik švaisto.
Edvardas Kubilius sumaniai griebėsi gelbėti Grybę: pertraukė žmogų ir paklausė ar Butkevičius meluoja, kad duos 8 mln. €.
Žmogus - irgi ne iš kelmo spirtas. Mikliai suvokė klastą ir pareikalavo nenusukti kalbos. ... Jis turi pinigų ir gali duoti žymiai daugiau. Paminėjo 2 mln. € laisvės antkapiui Lukiškių aikštėje, 59 mln. € areštinei ir 1 Komisariatui, milijardus viadukams, keliams, aplinkkeliams, betonui, kurių mums nereikia.
Tokios prasmingos kalbos Edvardas Kubilius negalėjo leisti. Jis vėl nutraukė žmogų, pasakė, neva nežino kiek jis turi pinigų ir jų bendrininkas skubiai padėjo ragelį.
Kažin kiek pinigų dar išvardintų tas žmogus... Jis neverkšleno, kaip kiti. Jis siūlė veikti. Parodė iš kur pinigus imti. - Ne "trupinius", o milijardus.
Švietimo kokybės jis neaptarė. Net ir nespėtų. Įdomu, ką pasakytų. Gal ir nereikėjo. Kiti aptarė. O jis tik iš esmės išsprendė šį 1 reikalą. Kitus galima spręsti atskirai.

Paklusnūs mokytojų profesinių sąjungų vadovai Lietuvos radijuje pratylėjo. Jie nepuolė pliaukšti žurnaliugoms per rankas, kad nutraukė žmogų, kad neišgirdo kiek dar pinigų gali gauti. Nepuolė pritarti: tikrai valdžia švaisto; tegul taupo ir duoda mums. Jie tik toliau pliauškė liežuviu kiek jiems trūksta iki pilnos laimės, kiek jie negali. Streikuoti liovėsi. Pasitenkino trupiniais.

Prieš kelias dienas Lietuvos radijas teisinosi kodėl draudžia kalbėti. Pavyzdį parinko tokį, kad atrodytų kuo kvailiau: žmogus paskambino ir ilgai burzgė, maivėsi. Sakė, kad mėgdžioja nuobodžią muziką. Reikalavo liautis. Žurnaliūgos pavaizdavo jį paprastu pamaiva. Nors privalėjo paisyti jo teisingos pastabos ir liautis garsinti kvailą muziką, murmesius, miaukimą, burzgesį.

2016.12.08 radije kalbėjo Virginijus Savukynas, kažkoks advokatas ir seimo narys Kęstutis Masiulis. Jie ginčijosi, kad valdžia vis labiau įteisina kaltumo prielaidą (prezumpciją), o Seimas tokį valdininkų norą paklusniai įteisina. Bet visą kalbą nukreipė į blogą naują Administracinių nusižengimų kodeksą. - Ir tą ne visą o tik į 2 dalykus:

  • 4 kartus ilgesnė senatis: 2 metai, vietoj ½.
    Senatis yra skirta ne valdžiai, o gintis nuo jos, nuožmios.
  • Įteikti pranešimą pareigūnai galės neregistruotą. Registruos tik pirmą. O vėlesnių - ne.
    Teisėjai galės slėpti pirmą pranešimą, o antrą nebereikės slėpti, nes nereikės registruoti. Galės nieko nesiųsti aukai, bausti už akių.

Kęstutis Masiulis teisino piktesnį Kodeksą: būna žmonės, kurie vengia teismo.
Advokatas šmaikštavo, kad tada galėtų išvis naikinti visas senatis ir visus teisti už akių. Jei kelis mėnesius auka sugeba vengti teismo, tai ir kelis metus sugebės.
Konstitucijos §5: Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Bet žmonės yra priversti gintis nuo tokios tariamos tarnystės sau.

Paskambino žmogus ir tarė: Gėda jums Kęstuti Masiuli. Esate Seimo narys. Privalote domėtis žmonių skundais apie pareigūnus. Prezidentė Dalia Grybauskaitė gyrėsi Seimui, kad gauna 5000 skundų per metus. Jai skundžia, kad žmogų pripažino be teismo kaltu byloje, kur kaltų būti negali... O ji nei į 1 tokį skundą neatsakė. Laužo Konstitucijos §89. Už ją atrašinėja Kanceliarija: geros jums visiems tenai dienos...

Čia žmogaus kalbą nutraukė. Radijas padėjo ragelį. Nes baisu peikti Grybę, kalbėti esmę, o ne vien verkšlenti ir nerasti kaltų.
Tas žmogus teisus. Pagaliau kažkas į viešumą išsiveržė su Prezidentės Grybės kalte, skundais jai, Konstitucijos §89, apkaltos būtinybe.
Kęstutis Masiulis pamelavo, neva ne Prezidentė sprendžia tokius dalykus.
Advokatas išvertė "skūrą" ir jau jam antrino: Taip. O kur kreiptis? Nėra kur kreiptis. Štai iš nevilties ir rašo Prezidentei.
Gal jie tuo džiaugėsi, o ne guodėsi. Bet ir guostis nereikia. Seimo narys gali ir privalo veikti, o ne verkti ir tikėtis, neva kažkas, dar viršesnis užtars. Nėra viršesnių.
Jie nutylėjo, kad rašyti Prezidentei nėra klaida. Būtent jos pareiga yra šalinti pareigūnus už nusikaltimus, net ir be teismo. - Ji skiria ir atleidžia teisėjus, generalinį prokurorą, generalinį komisarą.
Įstatymai tai vadina: pažemino pareigūno vardą. Nebūtina laukti, kol pareigūną nuteis. Juk pats savęs jis ir neteis. Kitaip, nebūtų atskirų įstatymų apie tai: Konstitucijos, Teismų, Prokuratūros, Policijos veiklos... Būtų vien Baudžiamasis Kodeksas.
Žmogus aiškiai pasakė šiurkščiausius teisėjų ir Prezidentės nusikaltimus. O šie pašnekovai suvaidino, neva jų nesuvokia. Juos ir reikėjo nagrinėti, o ne vėl aimanoti.
Štai ką žmogus jiems atkirstų. Todėl ir atkirto jį nuo ragelio.

Štai apie ką derėjo kalbėti. Juk būtent tai yra kaltumo prielaida (prezumpcija): be teismo kalta...

Paskambino moteris. Pasiskundė, kad teismai ją kaltino be kaltės, neėmė įrodymų. Ją savo geldoje sužalojo kita gelda. Iš aukospadarė kaltininke.
Apeliacinis teismas jos irgi neklausė, neteisėtai sakė: čia ne vieta kalbėti.
Ją pagaliau išteisino tik nusikaltėliai Aukščiausiasis Teismas.
Seimo narys Kęstutis Masiulis į tai nutylėjo savo pareigą atstatydinti tokius teismus ir nusikaltėlę prezidentę Grybę (Konstitucijos §74, §116).
Advokatas vėl išvertė "skūrą": džiaugėsi, kad moteris vis tik atgavo teisybę. Paverkšleno tik, kad žalą išreikalauti iš valdžios bus sunku.

Kęstutis Masiulis pamelavo, neva žmogus pats negali kreiptis į Konstitucinį teismą. Sakė, kad jis nori leisti.
Konstitucijos §30: jau gali žmonės kreiptis dabar, kaip yra, be pataisų.
§110 įpareigoja kreiptis ir teisėją, kai bet kas, o ne vien pats teisėjas abejoja kažkokia taisykle, įstatymu, nutarimu.
§106 nedraudžia paprastam žmogui eiti į Konstitucinį Teismą. Jis riboja tik valdžios galias ten eiti (§5).

Slopina referendumus

2019.04.03 Lietuvos Radijas privalomai kalbino referendumą sumažinti referendumui parašų skaičių iki 50000 ir keisti referendumą tik referendumu.
Nuolat jį nutraukdavo, kaltino, "provokavo" save "provokuoti" kalbėti apie pašalinius dalykus.
Pusę metų vengia skelbti. Užtat kitą referendumą, apie 2 pilietybes, skelbia kas savaitę.

2021 metais slopino sekantį referendumą apie tą patį.
Rengia Lietuvos Visuomenės Taryba. Tik jau parašus kažkodėl reikalauja mažinti ne iki 50000, o 100000.
Aš siūlau 30000, arba 2000.

Slepia žinias kas kurstė riaušes prie Seimo 2021.08.10, kad valdžia juos dangsto

2021.11.10 Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila, Lietuvos Visuomenės Tarybos pirmininkas,
Lietuvos Radijo ir Televizijos viršininkei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei
siuntė tą žinia.
Lietuvos televizija rodė ką surinko tik žiūrovams. Lietuvos Visuomenės Tarybą vaizdavo liaudies priešais. Nutylėjosiuntė Zigmas.

Jiems svarbu barti Tarybą, kad žlugdyti referendumą, kurį anie rengia, pastraipoje aukščiau, ir jų kovą prieš nusikaltėlių valdžią.

Slopina varžovus į prezidentus

2019.04.25 Lietuvos Televizija kalbino visus 9 varžovus į prezidentus apie teisę. - Tik apie smulkmenas. Kanapes, neteisėto turto nusavinimą (konfiskaciją), tarėjus... Kaip ir anksčiau, neminėjo esmės:
Prezidentė nedirba. Visus 10 metų ilsisi. Dalia Grybauskaitė ir Kanceliarija laužo Konstitucijos §89. Už visus prezidentus neteisėtai "dirba" (atsirašinėja ir atsikalbinėja) Kanceliarija. Taip pat neteisėtai ilsisi Seimas (pirmininkas Pranckietis), Vyriausybė (Skvernelis).

Televizoriaus vedėja Pumprickaitė vertė varžovus kalbėti tik apie tai, ko klausia ji ir atsakynėti tik taip kaip klausia. Ji klausė ne ką jie darytų, o tik kaip keisti įstatymus. Tai ne klausimas, o atsakymas.
- Nereikia keisti įstatymų. Jų niekas nevykdo. Reikia keisti valdininkus, pareigūnus.

Varžovas į prezidentus Arvydas Juozaitis neiškentė ir pasišalino. Pabaigai įteikė varžovui, nusikaltėliui ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui kažkokius pensininkų reikalavimus popieriuje. Žurnaliūgos nestebėjoSkvernelis darė su tais reikalavimais.
Tai buvo vienintelė proga duoti juos ministrui pirmininkui tiesiogiai. Juk jis, neteisėtai beveik nepriiminėja žmonių, kaip ir Prezidentė. Viską perima Kanceliarijos.

Arvydas Juozaitis nesusiprato paaiškinti, kad atsisako kalbėti vien apie tai, ką bruką žurnaliūgė.
Jis tik pasipiktino, kad žurnaliūgos įnirtingai, ištisus metus skelbė varžovą į prezidentus, bankininką Gitaną Nausėdą, o Arvydą nutylėjo iki pat rinkimų ir vis nutyli. Kai abu užsirašė į rinkimus tą pačią dieną, vis tiek Nausėdą skelbė, o Arvydą - ne.
Dar ir prieš tai Nausėdą skelbė iš anksto, nors anas dar nesakė, kad nori būti prezidentu. O Arvydas pasakė 2018 metų biržėlį.
Juozaitis privalėjo išnaudoti "eterį", sakyti tai, ką jis ir tu norime. Jis nereikalavo, kad klaustum bent tu. Žurnaliūgos mielai užtvindytų "eterį" tavo klausimais, bet tik kvailais...

Žurnaliūgė nei nemanė įkalbėti Juozaitį likti ir ginčytis, nesiteisino, neatsiprašė, neklausė ką jis ir tu norime aptarti. - Eini ir eik sau. Jiems tik lengviau. Dar išsigando ir klausinėjo kelis kartus ar jis ateina pas ją, kai jis priėjo prie Skvernelio.
Ji barė jį neva jis visus juos pavadino beždžionėm. Ji iškreipė jo žodžius. Arvydas sakė kitaip: Kuo daugiau rodyk, tai net ir beždžionę išrinks.

Užtat sekančia dieną LRT sakė, kad temps Arvydą į teismąmelą. Jis kažkada sakė, kad LRT klaidingai skelbė 2 dalykus apie jį. O tikrovėje neva tik 1. Žurnaliūgos nutylėjo kas tie dalykai. Stengėsi tik rėkti, kad teis Juozaitį. Gal jie turi omeny šį skelbimą:
https://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/04/25/a-juozaitis-reikalauja-kad-lrt-paneigtu-isplatintas-tikroves-neatitinkancias-zinias-apie-jo-asmeni
Ką žurnaliūgos pripažįsta? Kad klydo, kad Vokietijos partija Alternative für Deutschland pritaria, kad Rusijos valdžia grobtų Krymą? Aš toje laidoje šito ir negirdėjau. Ar kad Juozaičio būrys eis į rinkimus į Europos Parlamentą? Šito irgi nepamenu.
Nesupratau ar temps į teismą ir už tai, kad šio Televizoriaus metu kaltino juos, kad skelbia varžovus, o jį nutyli.
Apie šitai negali būti teismo, nes nereikia įrodynėti, kas viešai žinoma. LRT yra vieša žinių priemonė. Todėl ką jie bekalbėtų, yra viešai žinoma. Net jei pamiršame, LRT primena, viešai. Net jei Arvydas meluotų, jo galimybė skleisti žodį yra nepalyginamai menkesnė negu Televizoriaus su Radiju.

Manau, kad žurnaliūgos rodė Skverneliui klausimus iš anksto. Jis piškino atsakymus mintinai.
Jam svarbu buvo tik sklandžiai kalbėti, nesvarbu ką, kad kvailam žiūrovui atrodytų neva jis žinovas.
Svarbiausia jo nesąmonė: neva negalima neigti teismų. O pats neigia Europos Žmogaus Teisių Teismą apie slaptus kalėjimus Lietuvoje ir kankinius.
Jis ir kiti varžovai pezėjo, neva reikia atkurti pasitikėjimą teismais. Tylėjo, kad reikia bausti ir keisti pareigūnus. Ragino pradėti nuo savęs, asmeninį pavyzdį rodyti. Žadėjo skaidrumą... Kad tu galėtum tik spoksoti į sukčius ir negalėtum bausti...

2019.05.08 Lietuvos Radijo laidų vedėjai Zitai Kelmickaitei pasakiau, kad visus 2018 ir 2019 metus, prieš rinkimus jie nuolat skelbė, kad į prezidentus veržiasi Giatanas Nausėda; nutylėjo Arvydą Juozaitį.
Ji teisinosi, neva kalbėjo ir apie Arvydą, ar net ir jam davė pakalbėti... kažkokiame viešame ginče, kurį rengė kažkokiame mieste.
Bet 1 ginčas, nuošaly, neprilygsta nuolatiniams skelbimams kas porą dienų, ar savaičių ant visos šalies.
Paaiškinau, ką ji bruka į prezidentus: bankai grobsto komunalines įmokas ir atsiskaitymo korteles. Jų statytinis yra Gitanas Nausėda. O bankus neprižiūri Lietuvos Bankas. Ano pirmininko pavaduotoja yra Ingrida Šimonytė.
- Ar įsivaizduojate koks "lizdas" veržiasi ir tariamai varžosi pats su savimi?
Zita Kelmickaitė nustemba ir klausia:
- O ką siūlote rinkti?
- Alfonsą Butę, Kaz... - vos pradedu vardinti 3 varžovus.
- Ak šituos?.. - nutraukia ji mane ir neigiamai moja ranka, linguoja galva... Pabėga.
Taip ji įrodė esą šališka ji, o reiškia ir visa LRT.
2020 metais paaiškėjo, kad VSD šniukštinėjo 80 žmonių, įskaitant Zitą Kelmickaitę. Tuo patvirtino, kad ji yra rinkimų dalyvė, slapta.

... Ji nei domėjosi, nei viešai ant visos šalies skelbėbankai grobsto.

Arvydą Juozaitį raginu rinkti:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#prezidentas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2019.03.03

Veidmainauja

2011.01.22 Lietuvos Radijas kalbino sveikuolių asociacijos pirmininką. Tas siūlė nesirgti gripu, plautis rankas, valgyti daržoves, mažiau ryti mėsos, vietoj jos bent žuvį, apsipilti šaltu vandeniu ar dušu.

Jis priekaištavo nežinia kam, neva to neragina ir neskatina.
Aš žinau kam priekaištauti: tai pačiai LRT, kurios studijoje sėdėjai.

Baigę pokalbį, žurnaliugos ramiausiai prabilo apie eismo sąlygas... Sninga, matai, sudėtinga... važiuoti automobiliu... Taip netiesiogiai ragino važinėti automobiliu. Neragino važiuoti dviračiu, ar bent slidėmis.

Sakytum: žurnaliuga nežino, pats be pagalbos nesusipranta. Bet juk - ne. Vos prieš mėnesį jiems rašiau, priekaištavau, kad jie neskatina dviračio, kad jie turi muzikos laidą, kuri skatina geldomobilį: "Antroji pavara. (Laida važiuojantiems.)" (Kuo kitu jei ne automobiliu?) Siūliau pervadinti laidą: "dviračio pavara".
Bet jie tęsia raminamas muzikėles, lopšines geldastams. Lyg nebūtų visuotino atšilimo, audrų, potvynių, žučių, kylančio vandenyno, nutukimo, pykčio, susvetimėjimo, žudyniu kelyje, niokojamų pievų, ežerų, šaligatvių ir gatvių. Lyg tai būtų svetimas skausmas. - "Jūs - skęskit, o mums nerūpi. Kažkas po mūsų ir po mumis išvalys. Tik ne mes. Lėbauti mums... Išlaidos jums."

[:::] LRT kalbino Eglę, kuri išnaudoja Vingio parką.

Valdiškas televizorius privalo klausti daug ir reikliai.
Bet kam tie klausimai? - Drovu. Dar pavargsi. Juk taip patogu vien pliurpti. Nekyla klausimai. Kyla tik noras laižyti Eglės užpakalį. Vaidinti susižavėjimą. Kitaip algos negaus.

Per 2012 metų seimo rinkimus laižė padus busimai valdžiai - Uspaskiui

Darė tai kartu su "Delfi" vadove. - Abu labu "Defliai".

Tas pats LRT Naujienų tarnybos vadovas Audrius Matonis, kurį ten matote, peza, tyčiojasi iš žmogaus.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kaip-rasa-jukneviciene-nusavino-meile-tevynei
(- Kas yra Tiesos.lt ir jų puslapis. Būk atsargi ten.)
Šioje nuorodoje nieko nesuprasi. Ten reikšminga tik tai, kad peza vadovai, politikai, savivaldybių tarybų nariai, žurnaliugos (ne vien LRT). Jie gamina viešąją nuomonę, rodo, kaip reikia niekinti, pezėti. Taip jie jūs ir valdo.

Ragino Policiją smerkti partrenktas aukas - pėsčiasias, o ne kaltininkus - geldas

2013.01.04 šitaip kalbino Lietuvos Kelių Policijos Administracinės veiklos skyriaus viršininką Dainių Šalomską:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#auka
Jis taip ir pezėjo.
Ten rašau, kad po 2 metų taip tebepezėjo ir generalinio komisaro pavaduotojas nusikaltėlis Renatas Požela.
Paskui taip nuolat pezėjo naujas Kelių Policijos viršininkas Vytautas Grašys. Anas net baudė pėsčiuosius, kad nesipainiotų geldoms ir dalino žvakes jiems, o ne geldoms, kad matytų kur važiuoja.

LRT liaupsina parkų niokojimą.

2010 - 2013 metais Vilniaus Savivaldybės valdininkai niokojo Sereikiškių parką (Bernardinų sodą; "tvarkė").

2013.09.08 parką atvėrė. Tą progą LRT žurnaliūgos laimingi leido praeiviams pliurpti neva parko seniau nebuvo.

Lukiškių aikštę dar tik ketina niokoti. Darys požeminį garažą, kirs medžius, sodins medžius, grįs akmenim, statys eilinį paminklo laisvei luitą. 2013 metais LRT kalbėjo apie tai su muilo burbulų putėjais aikštėje. Žurnaliūga prisipažino, kad jos vyras projektuoja. Kai leido pokalbį į orą, tą jau nutylėjo. Tik pasakė, neva patikrino projektą, neva medžių nekirs. Kaip tuomet po jais garažą darys?
Nutylėjo, kad Lukiškių aikštė yra parkas. Todėl draudžiamaurbanizuoti. Nutylėjo, kad ji randasi senamiesčio apsaugos griežto reglamentavimo plote. Todėl draudžiama bet ką projektuoti, kol nėra reglamento.
Tylėjo ir apie tai, kad jie yra valdiškas radijas. Todėl bijo peikti valdžią.

LRT šlovina klastingas statybas

2019.04.01 Lietuvos Radijas valandą kalbino (laižė padus) sukčiui architektui Algirdui Kaušpėdui. Vadino gražia jo klastotę Antakalnio terasos. Nutylėjo, kad jos neteisėtos.
1991 metais, kai Tarybanas žudė žmones Vilniuje, Algirdas vadovavo tai pačiai Lietuvos Televizijai. Gal tuo metu vadovybė buvo atskira nuo radijo. Vaizdavo nepriklausomybės pirmūną.

LRT per 2014 metų prezidento rinkimus melavo pasitikėjimo teismais skaičius.

Žurnaliuga Edmundas Jakilaitis vis painiojo pasitikėjimo skaičius:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lrt-debatu-laidoje-e.-jakilaitis-izuliai-melavo-o-d.-grybauskaite-tam-prita
- Kas yra Tiesos.lt ir jų puslapis. Būk atsargi ten.
Pirma jie padvigubėjo iki 50% per 5 metus.
Tą pakartojo paskui melagį žurnaliugą ir nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Paskui ir tas laikas dvigubai paspartėjo iki 2 metų.
To Grybauskaitė nekartojo.

Ten vienas skaitytojas pastebi, kad rinkimų ginčus Lietuvos Radijuje varžovai eis po 2. O nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė ginčysis viena, su žurnaliuga. Kartos ką jis kalba. O tas kartos ką kalba ji.

Edmundas Jakilaitis dėsningai nusideda. Jis - blogas. Jis piktnaudžiauja darbo padėtimi: tvirkina bendradarbes. Nors gal jie ten visi tarpusavyje - apsitvirkinę iki ausų iš tingulio, veiklos stokos.

LRT - beprasmiai.

2014.08.23 priekaištavau vadovui Siaurusevičiui:
- Lietuvos Radijas ir Televizija yra vien pezalai.
- Žiūrėkite Kultūrą.
- Ten - irgi. Jūs neturite meno tyrėjų. Nėra atrankos. Privalote skleisti mąstymą, mokslą, žinią, meną.
- Bus naujovė...

... Nutylėjo kokia. Po mėnesio davė jums tų naujoviškų "žinių" ir "meno": eilinį serialą.
Gal jis jų pasikrovė iš elektros skydinės, kur prieš kelis metus girtas miegojo.

2021.08.23 bariau LRT vadovę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę, kad ji neturi gėdos: negaliu žiūrėti "Delfinių" serialų.
Ji neatsakė. Tik šypsojosi. - Laimė erzinti protingus ir kvailinti kvailius. Pabėgo.

LRT - šeimų ranga.

- Kaip ir visose Lietuvos valdiškose įstaigose.
LRT vadovo Siaurusevičiaus pavaduotojas yra Rimvydas Paleckis. - Manau, - Algirdo Paleckio brolis. Algirdas yra iš nusikaltėlių Komunistų.
Radijo pranešėjas: Deividas Siaurusevičius. - Manau, - vadovo Siaurusevičiaus brolis, arba sūnus. Nors, gal klystu. Gal taip nerišliai prisistato Jursevičius.
Bet, koks skirtumas? Visi jie paklusnūs Siaurusevičiaus vaikai, anūkai. Gal tyčia prisistatinėja kaip jis, išsitarnauja.

Per 2015 metų savivaldybių rinkimus šališkai bruko partijas

2015.02.05 Edmundas Jakilaitis kvietė ginčytis tik 7 partijas ir skelbė jas: "svarbiausios poltinės partijos". Kitos partijos - nesvarbios. Ypač - priešininkai. Todėl jų nekvietė.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/visuotine-ir-lygia-rinkimu-teise-lietuvos-sarasas-gina-teisme-teismo-posedi
- Kas yra Tiesos.lt ir jų puslapis. Būk atsargi ten.

Nutylėjo kodėl Seimas atmetė naują generalinę prokurorę

2015.09.29 Seimas atmetė varžovę į generalines prokurores Editą Dambrauskienę.
LRT nutylėjo kodėl: ji klastojo pažymą, ir ne šiaip sau, o dangstė ankstesnį varžovą į generalinius prokurorus Nerijų Meilutį. Tas anksčiau buvo jos teismo pirmininku. Už aplaidumą būtent tame darbe jį dangstė. Už tą patį aplaidumą nusikaltėlė prezidentė Grybė jį taip skatino, bruko į generalino prokuroro krėslą.
Priežastį nutylėjo ir beveik visi kiti žurnaliūgos.
Tik InfoTV davė Seimo nariui Povilui Urbšiui apie tai pasakyti trumpai, drutai. Nors ano tikslas buvo ne geras, o tik puikuotis.

Kai paskelbiau, kad LRT slepia žinias, jie sumanė vaizduoti gerus.
2015.10.01 jie surengė pokalbį su Mečiu Laurinkumi (buvęs nusikaltėlių VSD vadovu) ir Seimo nariais. Parinko tokius, kurie prasmės nesakytų: Kubilių (Konservatorius), Masiulį (Liberalų Sąjūdžio pirmininkas), kažką iš berods Darbo Partijos.
Jie visi kartu kalbėjo tik apie grožį. Vaizdavo neva neva Seimas tik susipyko su nusikaltėle prezidente Dalia Grybauskaite. Neva jai pakaktų tik bendrauti kitaip.
Tylėjo, kad ji tyčia bruko blogus generalinius prokurorus 2 kartus iš eilės.
Tylėjo, kad Povilas Urbšys apie juos pasakojo tame Seimo posėdyje priežastis juos atmesti. Tylėjo, kad nereikiaieškoti, spelioti. Jos jau viešos. Tereikia jas perpasakoti.
LRT vaizdavo, neva duoda ir žmonėms paskambinti, pakalbėti. Bet dėjo ragelį, jei žmonės to reikalavo. Net neprileisdavo prie atviro "eterio". Klausinėjo ko žmonės nori klausti. Leido viešai kalbėti tik nesąmones, arba piktintis Seimu.

Nutylėjo, kad Prezidentė, Seimo, ministrų pirmininkai neatsakinėja žmonėms ir vengia juos priimti

2015.12.15 Lietuvos Televizijos programa Panorama tik bruko pačių nusikaltėlių Grybės ir Seimo kanceliarijų, ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus pezalus, neva jie negali, o todėl neprivalo atsakyti.
Nutylėjo, kad jie neatsakė nei 1 žmogui. Už juos neteisėtai atsirašinėja, pavaduoja raštininkės.
Nutylėjo, kad prezidentai ir pirmininkai kinta, o raštininkės - nė. Mus valdo kanceliarijos iki gyvos galvos.
Nutylėjo, kad Konstitucijos §89 išvis draudžia pavaduoti prezidentą.
Nutylėjo, kad Grybė neteisėtai nepriėmė nei 1 žmogaus.
Nutylėjo, kad Grybei už tai gresia apkalta.

Melavo, neva Konstitucinis teismas leido ne blogą įstatymą, o dujas

2015.12.16 Konstitucinis teismas leido blogą įstatymą ir nuodyti gamtą, žmones skalūnų dujų gavybos likučiais. Melavo, neva nežinia kas tai užkerta.

Aklai ragino daryti geldoms aikšteles

2016.04.11 Lietuvos Radijas kalbėjo kaip vis daugėja geldų kaip joms neva reikia naujų aikštelių. Kaip jos "priverstos" stovėti ant šaligatvių ir pievų.

Paskambino vyras, berods, iš Kauno paragino liautis.
Sakė, kad tarybiniais laikais planuodavo 1 vietą geldai 100 gyventojų ne stovėti, o tik privažiuoti 1 prie namo. - Kad pastovėti 10 minučių, iškrauti žmones, daiktus ir dingti.
O dabar kiekvienas kažkodėl laiko savo teise dergti geldomis ten kur gyvena. Tvirtove vėpla laiko ne tik savo namus, o ir visą plotą aplinkui.
Tarybiniais laikais tas vyras atvažiuodavo su tarnybine gelda prie namo. Jį už tai močiutės peikdavo. - Už triukšmą ir smarvę. Kai ryte užveda geldą - triukšmas. O žmonės dar nori miegoti.

Žurnaliūgė tik padėkojo vyrui už "globalią problemą"... Ir toliau ragino dauginti aikšteles geldoms.
Nenorėjo raginti mažinti akšteles ir geldas.
Nutylėjo, kad garažai yra. - Dar nuo Tarybinių laikų. Tik - ne prie namų, o atokiau, vos už 50 metrų, po žeme, arba priemiesčiuose. Patys geldastaigodumo išpardavė tuos garažus, kad jų vietoje statytų neteisėtus naujus namus. Tada jie turėtų dar mažiau vietos, o gal net būtų priversti ten nuomotis vietas geldoms...

Aklai smerkė tą, kas rašė, kad partizanų vadas Ramanauskas-Vanagas pasirašė tarnauti KGB

2017.10.30 Lietuvos radijas visą valandą pliurpė su pora žmonių apie tai kokia bloga yra Rūta Vanagaitė, kad parašė kažką blogą apie partizanų vadą Ramanauską-Vanagą. Nesakė ką ir kur ji rašė.
Tik smerkė ją kokia ji "liaudies priešė", neva ji dirba "Kremliui".
Stalino laikais "liaudies priešais" pravardžiavo dorus žmones, kad juos žudyti, arba bent kalinti. Anais laikais bei visą Tarybų Sąjungos laiką buvo tokia "Komunistinio jaunimo" organizacija (Komjaunimas). Aršūs Komjaunuoliai liedavo savo tulžį ne tik gatvėje, kaip kiti žmonės, o susirinkimuose. Smerkė savo aukas. Nesakė kodėl. Neginčijo.
Ypatingai tai mėgo filmuoti ir rodyti kinuose, chronikose. Vienas peza. O kiti stoja ir aršiai ploja ugningu žvilgsniu.
Net ir tie bent sakė už ką.
O šitie Lietuvos radijuje nesakė ir už ką.

Prieš porą dienų Laisvės radijas (Radio Svoboda) pasielgė gerai, priešingai: paklausė pačios Rūtos ką ji rašė.
Ana papasakojo, kad kažkada po karo partizanų vadą Ramanauską-Vanagą tardė KGB. Tie užrašė, kad anas prisipažino, kad 1940 metais pasirašė slapta tarnauti KGB. Jį "užverbavo" dar prieš karą.
Rūta tą parašė kažkokioje knygoje, gal ne vienoje.
Ji nugirdo, kad nusikaltėliai Seimas ketina kažkuriuos metus paskelbti Ramanausko-Vanago metais.
Ji nuėjo ten ir parodė kažkuriems Seimo nariams, kad jis galėjo būti blogas.
Sakė, kad jai prieštaravo, kad KGB galėjo tyčia apklausoje rašyti melą, kad apšmeižti tuo atveju, jeigu raštas patektų priešui. Sakė, kad tuomet jie turėtų netikėti ir visais kitais KGB raštais. Bet juk jais remiasi dažnai. O šituo - ne. Sakė, kad tą KGB rašė slapta, sau, o ne pašaliečiams.

Dar anksčiau Lietuvos radijas vis tik tiesiai šviesiai paklausė Seimo nario, tariamo istoriko Arvydo Anušausko ar pasirašė Ramanauskas-Vanagas tą. Anušauskas neatsakė. Irgi vien smerkė Rūtą.

Niekas net nesistengė jos nuginčyti.
Nei ji, nei kas kitas nesistengė ir patikrinti ar tikrai partizanų vadas Ramanauskas-Vanagas darė tą, kam pasirašė 1940 metais, ar tikrai tarnavo KGB.

Žinome tik, kad kažkada tardytojai jį žiauriai kankino, luošino. Nebent ir tas tariamų gydytojų (sadistų) pažymas KGB suklastojo.
Teisme berods parašė, neva jis atgailavo ir žadėjo tarnauti Tarybų valdžiai.
Berods, jį sušaudė.
Ramanauską-Vanagą išdavė Antanas Urbonas. Ano tarnystės įrašas, gal suklastotas:
http://www.kgbveikla.lt/uploads/kita/20180108_zurnalas02.pdf - 8,5 kB
Žinome, kad niekas niekada nesistengė bausti kankintojų ir žudikų. Visi gali tik pliurpti ir smerkti. Dar ir stengiasi, kad anų kankintojų ir žudikų palikuonys, patys tokie irgi, toliau dirbtų Lietuvos teisėje. Anušauskas irgistengiasi. Rašau nuorodoje į jį.

Po to Seimas ėmė skatinti ką netingi peikti Rūtą. Kartu su žurnaliūgomis privertė ją išsižadėti savo knygos ir atsiprašyti.
Po to, kas mėnesį, jie vis primindavo apie Ramanauską-Vanagą. Tai 2018 metus paskelbė jo vardu... tai dar kažką...
2018.11.26 Seimas paskelbė Ramanauską-Vanagą "faktiniu" valstybės vadovu. - Kvailiai. Ko nebuvo, to nebuvo. Net jeigu būtų, nėra prasmės tai dar ir skelbti.

LRT slepia pinigus

2017 metų gruodį nusikaltėliai Seimas paklausė LRT kiek jie uždirba ir ką, už kiek samdo iš pašalės.
Kažkas iš LRT neteisėtai atsisakė atsakyti ir pamelavo, neva tai yra prekybos paslaptis ("komercinė").
- Ne. Vieši pinigai nėra paslaptis.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/agne-sirinskiene-apie-edmundo-jakilaicio-ir-co-neva-komercines-paslaptis-ta
- Kas yra Tiesos.lt ir jų puslapis. Būk atsargi ten.
2000 metais Jogaila Morkūnas, iš kažkurio televizoriaus, įsteigė viešąją įstaigą (VšĮ): "Pirmoji kava".
Nuo 2013 metų jis ten laimi Užsienio reikalų ministerijos viešųjų pirkimų varžybas konkursus: tą, ką valdininkai patys turi dirbti, už dyką.
Jis siurbia pinigus ir iš kitos valdžios.

2013.01.30 laimėjo 12 mln. Lt.
"Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai B susitikimų Lietuvoje organizavimo ir aptarnavimo paslaugos".
Nors, kažkokias išankstines sutartis apie tą patį darbą pasirašė ir kelios kitos įmonės.
Nežinau ar tai reiškia, kad ir anos gavo pinigų, papildomai, ar pasidalino šituos.

2013.02.13 laimėjo 1,2 mln. Lt.
- To paties pirmininkavimo "A susitikimų Lietuvoje socialinės ir kultūrinės programos organizavimo ir aptarnavimo paslaugos."
Ilsino ir linksmino valdininkus už tavo pinigus. Nors, jie privalo ilsėtis už savo pinigus ir savo jėgomis, jei išvis jų turi.

2013.01.23 ministro patarėja visuomenės informavimo klausimais (gal atstove spaudai) tapo Rasa Jakilaitienė. - Edmundo Jakilaičio žmona. Tuo pat metu Rasa Jakilaitienė dirbo Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai atstove spaudai Lietuvoje.
- Sėdėjo ant 2 valdiškų kėdžių. Tikėtina, kad nei turėtų laiko, nei norėjo, nei dirbo nei vienoje.
2017.01.09 ji vėl tapo ta pačia ministro atstove spaudai.
- 2017.03.31 Jogaila Morkūnas ("Pirmoji kava") vėl laimėjo 900000 €.

2009 metais Rasa Jakilaitienė įsteigė ir vadovavo UAB "Media 3". Kiti 2 dalininkai: Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė ir tas pats Jogaila Morkūnas. 2010.11.10 abu savo dalis perleido Rasai. Ji tapo vienintele savininke.
2013.02.01 ji tas dalis perleido UAB "TV Play", kurios dalininkai yra Edmundas Jakilaitis ir Laurynas Šeškus.
2016.06.16 anie abu tas dalis jau perėmė asmeniškai, o ne per savo įmonę.
Jakilaitis "vadovauja" "Media 3" ("direktorius").
Šeškus - "TV Play".
Abiejų įmonių dalininkai - tie patys 2. Skirtingi vadovai reikalingi tam, kad valdžia "nepastebėtų", kad dėl pinigų jie varžosi patys su savimi.

Indrės Trakimaitės-Šeškuvienės vyras Laurynas Šeškus yra Edmundo Jakilaičio dalininkas bent 3-se UAB.
Pati ji nuo 2015 metų dirbo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos vietinio turizmo poskyrio vadove. Dabar ji jau vadovauja visam "Departamentui".
- 2016.04.29 Jogaila Morkūnas ("Pirmoji kava") laimėjo 3,63 mln. €VšĮ "Versli Lietuva". Aną įsteigė ta ministerija.
Jakilaitis ir Šeškus ("Media 3", "TV Play") irgi nuolat laimi Ministerijos ir Departamento pinigus. "TV Play" paėmė 200000 €Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros. Aną irgi įsteigė Ūkio ministerija.

Rasa Jakilaitienė asmeninių rūpesčių skelbime ("privačių interesų deklaracijoje") nutylėjo savo vyro įmones: "Media 3", "TV Play", "TV Play Content Marketing". Nežinau ar jis jų turi tik šias 3.
Nutylėjo savo ir vyro ryšį su Jogaila Morkūnu.
Morkūnas kažkokias savo patalpas leidžia naudoti kažkokiai Jakilaičio įmonei.
Jakilaičio įmonė "TV Play" yra didžiausia paslaugų teikėja Morkūno įmonei "Pirmoji kava".
Už laidos "Tūkstantmečio vaikai" kūrybą 2011-2017 metais iš anos gavo 1,33 mln. €. Nežinau ar tai grynas pelnas, vien už tai, kad sugalvoja. Gal už darbą ir išlaidas gavo papildomai.

LRT viešai nutyli ar duoda pinigų visoms toms ir kitoms įmonėms. Kažkokias žinias gal davė tik Seimui, slaptai.

Ten apie tai verkšleno Agnė Širinskienė. Nors pati yra Seimo narė. Ji vilėsi, neva sugebės įkalbėti pačius LRT paskelbti, ką slaptai gavo Seimas ir neduoda jai. Pati neima. Todėl ir neduoda.
Ji rašo, neva kreipėsi į kažkokias "institucijas"... Bet tik dėl viešųjų pirkimų, o ne dėl ministrų, kurie įdarbina sukčius.
Lyg tos "institucijos" nebūtų viską pačios "pražiopsojusios". Jau senai jos privalėjo visus nubausti. Seimas gali ir be "institucijų", patys pašalinti iš darbo Ūkio ir Užsienio reikalų ministrus, LRT tarybą.
Keista, kad Seimo narė taip sunkiai dirbo, ieškojo bent poros nuorodų ne valdiškų. Nors vieši pirkimai turėtų būti valdiškose.
Jei tų žinių nėra valdiškų, reikia bausti ir už tai.

LRT nutyli sveiką žemės ūkį, vien pliurpia

2021.09.24 Seime kalbėjosi žemės ūkio žinovai. 1 profesorius barė LRT, Zitą Kelmickaitę, kad vien be paliovos pliurpia kaip kokia kaimietė valgo ir vaikšto.
Bergždžiai kvietė visus žurnaliūgas raginti ūkininkus tausoti žemę; sodinti medžius, kad po jais karvėms vėsiau būtų, daugiau pieno duotų; auginti gamtiškai ("ekologiškai").
Guodėsi, kad stambūs ūkiai nepaiso gamtos.
Nusikaltėlis Seimo narys Viktoras Pranckietis (kyšininkų Liberalų Sąjūdis. 2020 metais perbėgo iš "Valstiečių ir žaliųjų sąjungos") tik padėkojo. Neįsakė LRT vykdyti.
WikiPedia
ir steigėjas Jim Wales
Klastoja straipsnius. Rašo reklamą. Pastabas apie tai trina aršiai. Valo "istoriją", kad pėdsakų neliktų. Suburia ir skatina klastūnus rašeivas, kvailius. Teisingus uždraudžia, pravardžiuoja troliais. Slepia ginčą, rakina, baugina, persekioja, išvarė priešininkus. Laužo savo pačių taisykles ir skelbia neva jas prižiūri. WikiPedijos prižiūrėtojai - visi sukčiai. Jie uždraudė esminius žodžius:
"Sukčių vaikytojas"
"slėps"
"knistis" (ne patį šį žodį, o klaidingą jo pavidalą su raide "y": "knystis")
"sukčius"
"prižiūrėtojas"
- Negali jų rašyti, skųsti.
Dedi pastabą ir nežinai kodėl neleidžia. Gaišti daug laiko. O jie juokiasi.

Sukti straipsniai ir paveikslai - apgaulės, "reklama":
http://lt.wikipedia.org/wiki/Aptarimas:Dviračių_turizmas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Aptarimas:EuroVelo
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Karte_Verlauf_EuroVelo.png&action=history
Kai tik prižiūrėtojai sužinojo, kad tai "kakiai", jie džiugiai juos išsitampė ir padaugino po įvairias vietas.
Paskui slėpė, slopino ginčą ten, naujose vietose, kurias "kakiams" sukūrė ir čia:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vikipedija:Administravimo_kritika
Nei 1 prižiūrėtojas nevykdė taisyklių, nežabojo sukčių prižiūrėtojų.

http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_comment/Lithuanian_Wikipedia_and_Wikibooks
http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Requests_for_comment/Lithuanian_Wikipedia_and_Wikibooks&action=history
Siūlymą uždaryti lietuvišką skyrių irgi nuslopino, priešingai savo pačių taisyklėms. Uždraudė tai viešai aptarti.

2011.12.02, 2012.06.12 WikiPedia įkūrėjas Jim Wales nutylėjo mano laiškus apie tai.
2017 metais jis viešai gyrėsi, neva kovos su melagingom naujienom.
- Melagių karalius Jimmy Wales nekovos su melu. Jis jį skleis ir iš to pelnysis.

2015.11 Lietuvos Radijas kalbėjo su WikiPedijos atskalūnais. Jie įkūrė naują puslapį Lietuvai.lt. Jie priekaištavo, kad WikiPedija ištrynė daug puslapių. Bet patys gi buvo prižiūrėtojais. Patys gynė blogus puslapius, dangstė sukčius prižiūrėtojus. Jie sakė kad prižiūrėtojas "Lazdynas", Rimantas, jau mirė. Gal jis senas buvo. Bet kvailas ir suktas. Bet šitie jį gyrė.
Dar gyvas yra sukčius prižiūrėtojas "Vpovilaitis" (Vitas Povilaitis).

2018.07.21 moteris pasakojo, kad pataisė straipsnį WikiPedia. Prižiūrėtojas jos pataisą iš karto pažymėjo skubiai trinti. Nežinau, kodėl žymėjo, o ne iškarto trynė. Priežastis: ji nurodė mažai žinomą Afrikos laikraštį, o ne kokį stambų "Der Spiegel".
Ta moteris Pietų Afrikos respublikoje įsteigė organizaciją "Kieno tiesa", kad ginčyti "vienintelę tiesą", kurią gina WikiPedia.

British Broadcasting Corporation (BBC)

Nemeluoja. Neklastoja. Skatina žinias, mokslą.

Užtat slepia, kad Lietuvos valdžia - nusikaltėliai;
kad tvirkino vaikus ("pedofilas"),
melavo;
šlovina lytinius ištvirkėlius ("seksą"), "gomikus".

Retai šlovina dviratį.

BBC šlovina WikiPedia, "Google". Nepaiso pranešimų, kad jie klastoja, slopina visuomenę.

BBC slepia, kad Lietuvos valdžia - nusikaltėliai.

Tik apie 2019 metus paaiškėjo, kad vienas jų aktorius tvirkino vaikus ("pedofilas"). Iki tol jis jau padvėsė.

2021 metais paaiškėjo, kad Žurnaliūga melavo princesei Dianai Spencer, neva valdžia ją seka. Šia dingstimi jis iškaulijo beprasmį pokalbį su ją ("interviu"). Už jį garsėjo ir turtėjo. Dėl šio melo ji tapo įtari, stengėsi sprukti nuo bet ko, Paryžiuje jos gelda trenkėsi į tiltą ir žuvo 1997 metais.
BBC tyli apie jį net dabar, kai kiti žurnalistai skelbia.

2021.05.20 nepriklausomas tyrėjas, buvęs teisėjas, paskelbė, kad BBC slepia šią žinią ir dangstė Žurnaliūgą.
Tik 5 dienas prieš tai Žurnaliūga pasitraukė iš darbo BBC.
Keista, kad tirti 2020 metais užsakė patys gi BBC. - Gal ne vadovai. - Ne savo noru, o tik kai Dianos brolis vis skelbė apie klastą.
1995 metais vienas Dailininkas kažkada pastebėjo ir skelbė, kad Žurnaliūga klastojo banko pavedimų nuorašus tariamiems sekliams, kaip algą. BBC jam keršijo, neėmė į darbą.
Vienas žurnalistas skelbė apie klastą toje pat laidoje, kuri kalbino Dianą. Jį išvarė iš laidos, o gal ir iš BBC. Vadovai sakė neva reikia tik ištikimų laidai.
1996 metais BBC vaizdavo, neva tyrė klastą. Bet matomai nesakė Dianai, kad melavo. Jei ji žinotų, gal nežūtų.
Nors, atrodo, kad ji žinojo bent apie įtarimus. Diana kažkam rašė, neva Žurnaliūga jai nerodė klastotų pavedimų nuorašų. 2021 metų Tyrėjas kvailai vis tiek ieškojo dingsties smerkti: neva galėjo kažkam kitam rodyti, broliui ir naudoti netiesiogiai. - Nereikia kaltės ieškoti taip toli. Juk rodyti popierius nebūtina. Pakanka sakyti. Pakanka jų net neminėti, o tik meluoti, neva Dianą seka.
Tyrėjas skelbė išvadą:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-57195046
Tik po to BBC apie tai prabilo. Nors, galėjo tylėti toliau.
BBC vadovai atsiprašė. Bet nieko nebaudė.

Abu niekšus dangsto BBC viršininkai.

Ten dar nurodo į pasaką kaip BBC darbuotojai žagino mergas, bernus, vaikus.
1 pasodino tik 2013, kai jau paseno ir sukriošo.
Kitas padvėsė 2011. - Berods tas pats, kurį miniu aukščiau.

BBC vos porą kartų šlovino dviratį 2008, 2009 metais:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20090115.htm
Dar sykį - 2020 metais. Bet nuobodžiai: dirbtuvių darbą.

2020 metais BBC ištrynė iš savo interneto, kad Pasaulio Sveikatos Organizacija prievartavo moteris ir švaistė milijonus pinigų prabangioms kelionėms, it "verslininkai". Prievartavo ir darbuotojas, ir ligones, kurias privalėjo gydyti.
Gal netrynė. Gal to niekada ir nerašė. Nors, žinias kalbėjo per radiją ir televizorių.
Vis tiek tai keista. Kitas žinias BBC įprastai rašo bent trumpai.
Gal BBC ruošė "švarų" įvaizdį Organizacijai, kad į ją grįžtų Amerika. 2020 metais šlykštus mergų grabaliotojas, gašlus, suktas, statybininkas, turčius prezidentas Donald Trump išstojo už tai, kad Pasaulio Sveikatos Organizacija talkino Kinijos valdžiai slėpti karūnos pavidalo viruso ("Covid-19") kilmę. Naujienos apie šlykštų Organizacijos elgesį patvirtino Trumpo sprendimą.
2021 metais naujas prezidentas Joe Biden įstojo, grįžo.

Kartą prikibo prie manęs iškrypėliai iš televizoriaus laidos "Dviračio Žinios". Klausia ką galiu pasakyti.
Sakau:
- "Dviračio Žinios" yra klastotė. Jie ne karto nešlovino dviračio.
Kad supyko aktorėliai, kad užrustino savo veidelius, pripuolė ir sako:
- Tu nedrįsk niekinti "Dviračio žinios"! Kalbėk tiktai teigiamai!
Pajutau kaip išsigando jie neigiamo balso. Neduok dieve toks ištruks į eterio laisvę...
Pliurpti, maivytis, ir vienas kitą pagerbti už tai jie moka. Bet ką daugiau sugeba?

Buvęs Radijo Šou vedėjas - pagrindinis maivytojas (pamiršau jo vardą ar pavardę), tas kuris kartais vaidina pelės žmogiško pavidalo iškamšą - veda ir daug kitų laidų.
Visų galų meistras atsirado! O ką darysi?.. Padorių aktorių prie lovio neprileidžia... O gal ir nėbegimsta tokie... Kur pirštu bebesi, ten vis tie patys snukiai.
Taigi šitas šmikis ramiausiai leidžia savo padejejai klausinėti mažamečių vaikų scenoje:
- Ar vaikiną turi?
O ką galvoje dar beturės, jei ne šmikį. Aš tam veikėjui kitą dieną taip ir pasakiau, papriekaištavau. Jis vargu ar net suprato.
Jo kolegos (moterys ar vyrai) juo džiaugiasi. Bent jau moterys, dedasi esą principingos. Tariamas ištvirkimas už jų luomo ribų, joms netinka, peiktinas. Užtai tikras ištvirkimas bendradarbių viduje sveikinamas. Kai kurios tiesiai priešais televizorių noriai ir parodomai leidžia jam save už krutų griebti abiem rankom, kai paprašo (pareikalauja).

2018 metais už ištvirkimą "Dviračio Žinios" priglaudė valdiška Lietuvos Televizija.

Pažįstų kitą pliurpalų laidų vedėją. Ji atvirai reklamavo savo krutis per televizorių. Vėliau priekaištavau jai. Ji atsakė, kad jos ištvirkimas normalus, ir sveikintinas. Užtai man ji priekaištavo, neva esu nepadorus. Nesakė kodėl. Gal turėjo omeny, kad sudrausminau.

Senai bemačiau ją. Kažin kur dingo. Gal išvežė į užsienį dirbti prostitute. Gal apgavo, įviliojo ją į spąstus... Bet tikėtina, kad savo noru.

Veidmainiai!
Tokie turi įžulumo vesti ir "dvasingas" laidas.

Lygtai būkų laidų betruko... Betruko kvailų skanduočių kvailių laidoje "Eurovizija"... Tai tų skanduočių bendraautorius - Mikutavičius - sugalvojo dar bukensę laidą: žaidimas "Taip arba Ne".
Kam tos erudiciją lavinančios viktorinos?.. Kam tas vargas su pinigais už žinias?.. Ar bent už rutuliųkų mėtymą loterijoje... Papurtykime pinigų maišą, "bankininką" tiesiogai! Dalinkime pinigus! Paprasčiausiai, pasirenkam čemodaną.
Padorus aktorius, televizijos operatorius, ar bet koks kitas personalas neis jam talkininkauti. Bet kaip mat surado talkininkų apsčiai - nepadorių. Dėsninga, kad jie patys nemąstydami laksto po sukčių rojų - prekybos centrus, tokius kaip "Akropolis".

Jam pseudo "verslininkas" moka pinigą. Na ir kas?.. Jis vistiek galėtų kalbėti iš esmės... Galėtų... Prieštarauti tam "verslininkui" (pagal savo esybę - sukčiui)...
Bet nekalbės... Nes nėra smegenų.
Ką tuomet tie aktorėliai veikia televizoriuje?
Juk televizorius, radijas, laikraštis yra švietimo priemonė.
Ką tenai skleidžia žmonės, kurie tėra bukinimo reikmenys?..
Kokią vertę jie suteikia televizoriui? - Menkina.
Kokią vertę jie suteikia sau? - Menkina.
Kokią vertę jie suteikia tau?..

Dviratis - mada, pliurpalai.
Joks tai transportas. Apie jį galima tik kalbėti. Tai visų laikraščių ir televizorių nuodemė. Niekas su žmogum nesiginčija. Netgi atvirkščiai skatina jį išsikalbėti... Na tai jis ir pliurpia...

Berods 2007 metais aukščiau minėtas sukčių statytinių tariamas laikraštis "15 minučių" darė atsitiktinoje gatvėje taip mums gerai savo pažįstamų Lietuvių apklausą.
Klausimas: Ar turite dviratį? Ar dažnai juo važinėjate?

Aurelija, studentė:
Turiu dviratį. Mėgstu juo važinėtis visur ir visada, nes man tai didžiulė pramoga.
Kur gi ne?.. Jei kartą gyvenime užsiropšti, gaunasi pramoga... O kad su juo kažkur nuvažiuoti galima ar galvon nešauna?.. Pasirodo - ne:
Jei nuolat gyvenčiau Vilniuje, dviratį naudočiau kaip susisiekimo priemonę.

Justė, laborantė:
Be dviračio neįsivaizduoju savo gyvenimo. Kiekvieną dieną stengiuosi išvažiuoti juo pasivažinėti.
Smarkus pareiškimas!.. Bet kažin kodėl jos niekuomet gatvėje nematėme?.. Jei jau ji taip stengiasi kasdien ant dviračio užsiropšti... Matyt todėl, kad tikrai be dviračio gyvenimo nėra. Nes gyvenimas yra darbas. Nėra kur važiuoti, nes darbo nėra:
Jei būtų sudarytos sąlygos saugiai laikyti dviratį mieste, važinėčiau juo ir į darbą.

Vaidotas, gydytojas:
Neturiu savo dviračio. Tačiau planuoju įsigyti vėliau. Manau transporto spustyje dviratis yra kur kas patogesnė transporto priemonė nei automobilis.
Taip kalba gydytojas... Laikraščio nuotraukoje jaunas sukriošelis, nepatyręs melagis. Senas, sukriošęs gydytojas meluotų, neva žino jog jie buvo mokinami sakyti, kad dviratis yra laimė, sveikata, ištvermė, stiprybė. ... Senis pats nenaudos dviračio, bet bent jau kalbės šitaip.
Sakytum, jaunimas persismelktų "jaunesnemis" mintimis, užuot platinęs minčių griuvenas. ... Ir butum teisus. Mintis apie dviratį kaip spusčių transportą yra nauja. Seniai nepamena tokių laikų. Kas norėjo važinėjo... Kas nenorėjo bent nepliurpė tokių nesamonių.
Bet jaunuolis štai tik amžinai svajoja... Netgi yra girdėjęs neva tai geriau už spusties dujokaukę.
Kodėl jis tiesiog neužsiropščia ant dviračio? Todėl, kad geriau yra svajonė - ne dviratis.

Kaip televizorius klastoja "reitingą".
"Reitingas" televizoriui reikalingas tam, kad parodytų bukam verslininkui, neva jį žmonės žiūri. ... Gal ir žiūri... Bet ne tokie, kurie galėtų kažką pirkti, ką televizorius reklamuoja. Žiūri skurdžiai. Dvasinis skurdžius dažniausiai būna ir tikras, pinigų skurdžius.

Neaišku kaip atrenka po visą Lietuvą kažkiek žmonių. Matuoja kaip jie žiūri televizorių.
Vienas namų ūkis tariamai "atstovauja" apie 40000 žmonių.
Prie televizoriaus prikabina kažkokį prietaisą. Jis skaičiuoja kiek ir kurių programų televizorius žiūrėjo. Nesvarbu ar tuo metu žmogusžiūrėjo ar ne.

Viena žurnaliugistė patikrino kaip tuos "reitingus" daro. Ji surado keletą šeimų, kurie gavo tuos prietaisus. Paaiškėjo, kad iš 4-ių šeimų:

Tokį prietaisą privalu kilnoti iš vienos šeimos į kitą. Ypač jeigu keičiasi jos sudėtis. Kitaip atstovavimas pakinta.
Bet tą prietaisą rengėjai išlaiko net po 10 metų ant vieno televizoriaus. Nekeičia jo vietos.

Kai žurnaliugistė papriekaištavo, jie atsikalbinėjo, neva visi tie pažeidimai tėra sutapimas. Bet sutapimu negali būti visi atvėjai (kuriuos ji rado).

Kam reikia klastoti "reitingą"?
Televizorius yra tingus, be gabumų, bukas. Dirbti jie negali ir nenori. Kad vietoj darbo pakaktų maivytis, jis parodo bukam verslininkui, kad ir taip yra gerai. Anas - tiki. Arba netgi džiaugiasi, kad tauta tapo buka. Tada sumoka televizoriui pinigą.
Jei televizorius neįrodys, kad jis tautą atbukino, tada verslininkas pinigų nemokės už neatliktą darbą. Juk tikrovėje užsakė jis ne reklamą, o tautos gadinimą. Tyčia.

"Reitingų" vaikymasis yra tuščias darbas.
Televizorius turi būti švietimo įrankis ir daugiau niekas. Net pramogos gali būti švietėjiškos.
Ar žiūri kas nors televizorių, ar ne - neturi reikšmės. Ypač, kad dabar televizoriuje švietimo nėra visai.
Televizorius nėra reklamos priemonė. Tai yra švietimo priemonė. Todėl ir reklama turi būti švietėjiška. ... Bent rinktis tokias laidas, kurios šviečia.
Ne bukas "verslininkas" turėtų rinktis kuriam televizoriui ir kiek reklamos duoti. Bet televizorius turėtų atsirinkti kurį verslininką reklamuoti, kad nepažeistų savo švietėjiško tikslo.
O koks televizoriaus turinys turi būti - turėtų spręsti žinovai, įgūdę tautos mokytojai.
Švietėju gali būti ne reklama, o tik to vertas žmogus.

Reitingas nieko tikro neparodys.
Reitinguoti galima tik skirtingus dalykus. Bet televizoriuje pasirinkimo nėra. Žiūrovas negali pasirinkti "kitos" laidos. Nes jos - vienodos.
Svarbiausia, kad žiūrovas negali pasirinkti tai ko nėra. Nesiūlo televizorius naujų dalykų.

Jis rodo tik tai, ką žiūrovas ir pats žino. Kuo įdomu ir kokia prasmė ekrane matyti save? ... Kaip pats maivaisi...
Televizorius turi mums rodyti kažką geresnį; kelti lygį, lavinti, o ne nusileisti iki mūsų lygio.

Jei televizoriai pradėtų naujoves, lavintų žmogų. Tada gal atsirastų ir prasmė juos lyginti "reitingo" būdu.
Bet svarbiau yra ne buka "balsų" dauguma... Kurios net ir nėra, nes "reitingas" nėra balsavimas. Tai tėra 100 prietaisų po visą lietuvą. ... Svarbiau yra minėtas žinovų vertinimas.

Tu - žiurove - irgi nevėpsok. Kai matai reklamą bukame televizoriuje, žinok, kad iš to verslininko pirkti negalima, nes tik bukas verslininkas gali užsakyti reklamą bukame televizoriuje. Bukas verslininkas teiks bukas paslaugas ir tau.
O tu - verslininke - prieš brukdamas reklamą, apsidairyk...
... Boikotuok blogą televizorių.

Skaitmeninė televizija nereikalinga.
2012.10.29 analoginius televizijos siųstuvus valdžia išjungė.
Tave apgavo.
Privertė pirkti priedelius, kabelinę.
Per skaitmeninę įbruks reklamą lengviau.

Susisiekimo Ministerija neteisėtai leido išjungti analoginius siųstuvus. Techniškai tai nėra būtina. Reiškia Ministerija privalėjo atsiklausti tautos. Jie tai pažeidė.
Viešo Administravimo Įstatymo (VAĮ) 7 straipsnis įpareigoja dėl visų sprendimų, kurie paveiks platesnę visuomenę, daryti jos apklausą.
Konstitucijos 9 straipsnis įpareigoja daryti referendumą.

Todėl kiekvienas žmogus privalo reikalauti, kad Ministerija atšauktų leidimą. Atsisakymą tai daryti skųsk per viršininkus ministrui pirmininkui. Jo atsisakymą - Seimo nariams. Reikalauk ministrus atstatydinti.
Tai daryti mokinu kitame puslapyje:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/vaikyk.htm

Už analoginių stočių išjungimą televizorius ragino panašiai kvailai, kaip ir už referendumą už atominę elektrinę. Skirtumas tik tas, kad valdžiai pačiai raginti neteko. Televizorius tą darbą atliko pats. Juk norėjo užsidirbti.
Žinomi žmonės protingais veidais pro analoginio televizoriaus išeinamą angą kvailai kalbėjo kaip prisitaikyti prie pokyčio. Geriausiu atveju sakė, neva keisti būtina.
Bet niekas nesakė kodėl. Niekas neaiškino, kad keisti nebūtina ir nereikia.

Skaitmeninė televizija neturi privalumų.
Vaizdas geresnis gali būti per analoginę, nes ji neša žymiai daugiau duomenų. Kitas reikalas, kad anteną reikia nukreipti gerai, netingėk.
Kai banga silpna, skaitmeninė nerodo vaizdo visai.
Analoginė gi rodo visada. Tik silpną.

Skaitmeninė netaupo energijos.

Ją tiktai paprasčiau pagaminti. Nes nereikia išmanyti signalų. Tereikia išmanyti skaitmenis.
Paprasta ir reklamą per ją brukti, valdyti duomenis sau ir tau, ar už tave.

Dar - lengvas uždarbispriverstinės prekybos priedais ir laidinių (kabelinių) stočių užsakymų.
Bent 1 milijardą litų šitaip privertė žmones iššvaistyti.
Švaistymas nėra vienkartinis. Ne visi pirko vien priedelius nemokamas laidas žiūrėti. Dalis žmonių užsakė kabelines televizijas. Abonentinis mokestis joms tęsis amžinai.

Kažkoks Digital UK pasakojo, neva Didžiojoje Britanijoje didžiausią dalį kainos, kad pakeisti analoginę į skaitmeninę sumokėjo stotys. Kur gi ne? Ar imtumus skaičiavo? Jie nepalyginamai, milijonus kartų gausesni, negu siųstuvai. Jis patikslino: didžiąją dalį iš tos didžiausios dalies sumokėjo... valdiška BBC. Labai lengva teisintis neva verslas viską apmokėjo... valdiškais pinigais.

Esate 4284 žiūrovė