Šiuos siūlymus 2006 m. rugsėjo 21 d. nusiunčiau Vilniaus Savivaldybės darbuotuojui: Jonas.Jakaitis@Vilnius.lt
Skyriaus vedėjas,
Miesto plėtros departamento Bendrojo ir specialiojo planavimo skyrius.
Taipogi įkišau 12 popieriaus puslapių į "skundų dežutę", kuri buvo skirta būtent tam planui. Dežutę ir skundų (siūlymų) pateikimo tvarką aprašau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe

Skundų dėl Bendrojo Plano aptarimų pradžia yra čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#skundai
Ten siūlau pervadinti "Miesto plėtros departamentą" į "Miesto mažinimo skyrių". Dėl to ponas Jakaitis užpyko, ir siūlymus nuslėpė nuo Vilniaus Savivaldybės tarybos ir nuo nesančios visuomenės.

Šitaip Jonas Jakaitis atliko nusikaltimą: Bausmių Kodeksas (BK), straipsnis 228 piktnaudžiavimas (korupcija). Todėl skiriu jam baudą: 4 mlrd. litų. 1 mlrd - už iššvaistytus pinigus automobilazmo plėtrai. 1 mlrd - gamtos ir aplinkos atstatymui po automobilių kelių statybų. 2 mlrd - kitų neteisėtų statinių bei nužmogėjusių žmonių žalos psichikai nugriovimui ir atstatymui.
Jei kyšių pinigus jis pragėrė ir nebetūri iš ko atiduoti, tuomet skiriu jam didžiausią bausmę: 6 metai kalėjimo, nes žala nesančiai visuomenei padaryta įtin didelė. O atgailos nėra.
Už kyšininkavimą skyrių papildomą bausmę, kuri priklausys nuo tyrimo, kurio nusikalstama valstybė atlikti nenori.

Atsakymo nėra. Reiškia argumentų nėra. Reiškia mano siūlymai teisingi. Reiškia planas, kuris jau vykdomas, yra neteisėtas. Apie tai rašau čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1206.htm - 2008 metų ruduo (ieškok arčiau laiško galo)
Ten rašau, kad bendras planas pradėtas. Kas gali ir privalo, tie jam nesipriešina, nors daviau jiems "botagą" į rankas.


Vilniaus Savivaldybės
Administracijos direktorius

Vilniaus miesto Bendrojo plano
iki 2015 m. sprendiniai

Pasiūlymai
2006 m. rugsėjo 21 d.
Vilniaus miesto Savivaldybė

Projekto pavadinimas: "Vilniaus miesto Bendrasis planas iki 2015 metų"
Planuojama teritorija: Vilniaus miesto Savivaldybės
Pasiūlymą teikiančio asmens pavadinimas: "Andriukas dviratukas"
Elektroninio pašto adresas: dviratis@susirašom.saugokmedi.lt atsakymą skelbs viešai

Pasiūlymą teikiantis asmuo atstovauja miesto dviratininkus. Ne visi pritaria mano būdams. Bet dauguma pritaria mano siekiams pilnai, arba dalinai. Formalios atstovavimo buveinės nėra. Pasiūlymai grindžiami keletą metų viešai aptarinėjamais sprendimais, kuriuos visus rasite per mano interneto puslapį:
http://andrius.saugokmedi.lt
Konkrečiai, siūlymai įstatymams bei miestų planavimui yra čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#skundai
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Iš minėtų interneto puslapių skaitytojas ras nuorodas į kitus puslapius. Tos nuorodos papildo siūlymų argumentaciją.
Prašau laikyti minėtus puslapius mano konsoliduotų siūlymų originalu. Šis raštas tėra santrauka. Šios santraukos reikia trumpam pristatymui. Bet jos nepakanka, jeigu reiktų smulkios ir ilgos argumentacijos, bei teorinių ginčių. O tokių gali prireikti, nes siūlymai yra drąsus, ir radikalus. Ne visi žmonės yra pasirengė suprasti ir juos priimti be ilgo įtikinėjimo. Po kiekvieno siūlymo aš pateikiu nuorodą į savo internetą, kur yra jo smulkus aiškinimas, ir svarstymas.

Bendros nuostatos:
Turi būti kuo labiau išlaikoma esama padėtis ("status quo" siūlymas Nr. 16).
Skatinamas dviratis, švietimas, dviračių ir visuomeninio transporto propaganda.
Neskatinamas asmeninis autotransportas. Jis pripažįstamas ne teise, o privilegija (pagrindas: http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas, bendroji dalis).
Pripažįstama, kad automobiliui ne vieta mieste, nes jis jau išbalansavo visą transporto sistemą. Automobilis prieštarauja miesto subalansuoto eismo principui bent jau kaip tai dabar daroma.
Betono, asfalto, ir miesto sutankinimas mieste atšaukiamas (siūlymai Nr. 13 ir 16).
Sakote politika, švietimas, ir tvarkos palaikymas ne miesto plano reikalas? Neva planas tiktai apie statybas? Klystate. Politika turi būti pirmiau. Ji gali išvengti daugybės statybų.
Kur dėsis automobilistai? Jiems nerūpi mūsų aplinka! Tegul automobilių vairuotojai sprendžia savo problemas patys, o ne perkelia ant svetimų pečių. Tegul persėda į autobusus ar ant dviračių.

Siūlymai:

 1. Visus gautus siūlymus siūlau iškabinti viešai internete, ir kviesti žmones jų pagrindu daryti papildomus siūlymus, pataisymus, reikšti pritarimą (galbūt balsavimą).
  Be siūlymų ramaus aptarimo Bendrasis Planas neįmanomas.
 2. Plano negalima laikyti "iškaltu akmenyje". Siūlymai privalo būti priiminėjami be paliovos, neribotą laiką, ir be jokios paskutinės datos. Jei nebus siūlymų priėmimo lankstumo, planą reikia naikinti, ir pripažinti svarstymą neįvykusiu.
  Reikia persvarstyti planą išaiškinus žmonėms visuomeninio transporto būsimas galimybes, ir paraginus juos persvarstyti jų pačių pro-automobilius pasiūlymus.

  Tai todėl, kad kadangi protas žmonėms ateina paskiausiai. Geri pasiūlymai neturi būti atmesti vien dėl to, kad jie vėluoja.
  Privalome susitaikyti su tuo, kad taisyklės gali su laiku keistis. Abejotinose teritorijose kitų interesus pažeidžiantis žmogus turi nuspėti, kad ateity vistik tiesos bus ieškoma, ir ji gali būti atstatoma.
  Blogai yra tai, kad plano svarstymui davėte vos 2 savaites. O sprendžia jis miestą net iki 2015 metų.
  Aiškinimas: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  11 skyrius.
 3. Bendrasis Planas privalo būti naikinamas bent jau transporto dalyje. Nes jis buvo rengiamas paprasčiausiai "poreikiui" tenkinti. Planas sukurtas tenkinti statybininkų, automobilistų, ir tarnautojų poreikį. Taip kaip tą poreikį supranta neišprusęs valdininkas ir automobilio vairuotojas.
  ... "Poreikiui" tenkinti, o ne visapusiškam sprendimui ieškoti, ar politikai sudaryti.

  Čia politika turiu omeny - automobilizmo mažinimą, dviračių, ir visuomeninio transporto didinimą. Jei pripažinsime, kad automobilizmas yra nepageidautinas, tada ir sprendimas turi būti atitinkamai ryžtingas.
  Bendrasis planas privilegijuoja vartotojų mažumą - automobilistus. Duoda jiems didumą pinigų. Skatina juos be saiko vartoti automobilius, terorizuoti gamtą, bei artimą savo. Jis visiškai neskatina pokyčių nei transporte, nei vartotojų sąmonėje.
  Aiškinimas: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  1, 2, ir 9 skyriai.
 4. Transporto projekto rengėjams reikalingas visapusiškas švietimas, tame tarpe ir "dviratinis".
  Toks švietimas yra numatytas mano įstatymo 3.5 straipsnyje:
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
  Transporto projekto rengėjas pagal profesiją privalėjo žinoti, kad transporto problemos sprendimas žmonijai jau seniai žinomas:
  Tai dviratis.
  Kol švietimas rengėjams neatliktas, arba kol neatrinkti nauji susivokę rengėjai, Bendrasis Planas privalo būti naikinamas (bent jau transporto dalyje). Vėliau bus rengiamas naujas.
  ... Naikinamas, nes jo rengėjai buvo žmonės, kurių:
  Minėtas "aritmetinis sprendimas", kaip rašiau, yra bandymas skaičiuoti keliautojus (transporto kelių vartotojus), ir pateisinti lėšų panaudojimą jų skaičiumi. Tai klaida. Transporto sprendimas nėra elementarus keliautojų skaičiavimas, ir nevalyvų vairuotojų užgaidų sekimas. Transporto sprendimas turi būti nuosekli ir logiška politika.
  Aiškinimas: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  1, 2, 6, 7 ir 9 skyriai.
 5. Plano dalis turi būti ir visuotinas švietimas. Už dviračius, už autobusus, prieš automobilius arba jų besaikį vartojimą. Reikia mokyti, kaip ieškoti maršruto dviračiui, kaip važinėti įvairiom sąlygom, kaip būti savarankiškam.
  Be abejo planas numato visuomeninį transportą. Bet žmonėms niekas neaišku. Čia iškyla Bendrojo Plano žiojėjanti spraga. Kuri yra mano siūlymas: Nėra žmonėms aiškinama garsiai ir populiariai kaip gausės visuomeninis transportas... Kaip jie privalo juo naudotis... Kaip jis pasieks vis naujesnius plotus... Kaip juo vežti dviračius... Kaip kuo daugiau važinėti dviračiais... Tada žmogeliai bėga, ir rašo pasiūlymus už automobilius. Jie net nežino, kad autobusų galbūt padaugės tiek, kad jie bus visur, ir patogiai... ir nereikės grūstis kaip silkėms...
  Reikia mokinti verslą labiau naudoti geležinkelį tranzitui.
  Reikia mokinti keleivius labiau naudoti geležinkelį ir autobusus tolimesnėms kelionėms.
  Reikia raginti geležinkelius bei autobusus siūlyti vis patogesnį ir tolimesnį vieningą susisiekimą.
  Reikia pradėti visus automobilio vairavimo kursus nuo mokymo važinėti ir naudoti dviratį, visuomeninį transportą, bei gerbti aplinkinius.
  Reikia iškabinti visose mokyklose, darželiuose, universitetuose, ir darbovietėse vietoj Lenino portretų dviračių paveikslėlius.
  Reikia iškabinti ar nupiešti nuolatinę dviračių propagandą ant skydų, ir kitų sienų po visas vietoves.
  Reikia mokinti ir ieškoti gerų architektų. Daugumos dabar naujai daromų pastatų išvaizda yra apgailėtina.
  Reikia įpareigoti aukšto rango politikus ir valdininkus reguliariai viešai skelbti dviračio žodį (ryte ir vakare). Tegul jie prie progos ragina tautą būti nepiktais, mylėti ir gelbėti pasaulį.
  Dar viena galimybė: esamų aplinkinių kelių propagavimas. Tranzitiniai vairuotojai praktiškai nežino, kad Vilnių galima lengvai apvažiuoti esamais keliais. Toli už miesto prieigų reikia dėti apvažiavimo ženklus.
  Vilnius skelbia žinių ekonomiką. Tai negi žinių ekonomika negali pranešti vairuotojui kur ir kaip apvažiuoti miestą? Negi žinios reiškia vien statybas, ir asfaltą? Negi žinių ekonomika negali užtikrinti, kad kiekvienas žinotų, jog: dviračiu galima važiuoti tolimus atstumus, netgi tarp kaimų ir miestelių; kad jį galima kombinuoti su visuomeniniu transportu, traukiniais, ir lėktuvais?
  Aiškinimas:
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  9 skyrius.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
  straipsniai 3.1-3.6, 4.1, 4.2 bei kiti.
 6. Skirti dviračiams "A" juostas palei visas gatves ir kelius. Tuo pačiu pagerinsime ir visuomeninį transportą. Kol visos įmanomos "A" juostos nepadarytos, naujų dviračių takų projektavimas stabdomas.
  Galima piešti "A" juostas palaipsniui. Pradėkite nuo vienos gatvės. Nupieškit "A" juostą palei Švitrigailos gatvę. Vietos tenai yra sočiai. Irgi milijoninės studijos reikia? O gal tiesiog etapais darykit?
  Dviračių takai dažnai yra nepatogus ir niekiniai. Pravažiuoti bele kaip ir dabar turime. Reikia spręsti visai kitką: kaip padaryti dviračiui kelią. - Spręsti dviratį ne kaip rezervatą, ar brovimąsi šunkeliais ir takais… Bet spręsti kaip greitą transportą. Greičiau ir tiesiau negu keliu nenuvažiuosi. Grąžinkite dviračiams kelius.
  Pagal mano "įstatymo" straipsnį 2.12 "A" juostos darymui gatvės plėsti negalima. Gaunasi pigiausias variantas. Jei trūksta pločio, naikinama antra juosta, ir nevisuomeninis eismas (automobiliai) ta kryptimi uždaromas.
  Jei "A" juostai trukdo kokia nors taisyklė, ji keičiama, arba sąlygojama išimtimis, laikinomis padėtimis, ir panašiai.
  Jei "A" juosta ar kitoks veiksnys sukelia nevisuomeninio eismo kamščius, pagal šio įstatymo bendrąją dalį, tai laikoma visuotinu gėriu ir pamoka automobilistams. Būsimas kamštis negali būti priežastimi nedaryti "A" juostos.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsniai 2.1 ir 2.12.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
  Aiškinimas:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/komisija/darbotvarke.htm
  5 skyrius
 7. Naikinkite planuojamą dviračių taką Giedraičių-Ozo gatvėmis. Ten pravažiavimas ir dabar yra. Asfaltas jau yra. Vieno asfalto pakeitimas kitu yra pinigų švaistymas. Pakilimas ir nusileidimas Ozo gatve kerta daugybę šalutinių kelių. Jūs planuojate papildomą sankirtą su pakilimu į viaduką link Akropolio (siūlymas Nr. 19). Yra daug stulpų. Takas klaidins žmones, neva juo važiuoti saugu.
  Užtverkit Kernavės bei Giedraičių gatves. Palei Ozo g. nupieškite "A" juostą (siūlymas Nr. 6). Gausis pigus ir saugus dviračių takas. Žmonėms bus ramiau gyventi. Gyventojai jau seniai prašė užtverti Giedraičių g. Nedarykit jokių kiaurų pravažiavimų niekur, išskyrus egzistuojančias aplinkines pagrindines gatves (Kalvarijų, Konstitucijos, Žalgirio). Užtvėrimą sąlygoja siūlymas Nr. 11. O tai reiškia užtverkite ir Šnipiškių bei Lvovo gatves. Kitaip automobilistai nuolat kirs dviratastui kelią. Tuomet savaime gausis dviračiui pravažiavimas.
  Dviračių trasai į Verkius paaukokite esamą kelią. Užtverkit Verkių gatvę prie Neries visai. Jei bus tik vienpusis eismas, tai puikiai žinome, kad jis pavirs autodromu. Kiauro pravažiavimo toje gatvėje neturi likti automobiliams visai. Tegul automobiliai važinėja aplinkui, kur jiems ir priklauso. O saugiai važiuoti ta gatve jie negali ir negalės. Arba tegul persėda ant dviračių. Tada galės važiuoti visur.
  Aiškinimai:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/komisija/darbotvarke.htm
  3 ir 4 skyriai
 8. Uždrauskite miesto centre automobilių eismą nuo Užupio iki Seimo.
  Laikinai galima svarstyti pavienes pagrindines pravažiuojamas gatves, apribojus jose eismą, tarkime vienos pusės.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsnis 2.3.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
 9. Statyti automobilį po namų langais negalima, kol nėra visų gyventojų sutikimo. Draudžiamas atstumas nuo gyvenamųjų namų: 100 metrų.
  Jei automobiliui yra garažas, kaimynai gali leisti tam garažui būti arčiau negu 100m, kaip jiems atrodo geriau. Bet mano įstatymas jokių nuolaidų atstumui nenumato.
  Jei automobilistai, nepaisydami, veršis prie namų be kaimynų sutikimo, namus reikia aptverti apsauginiais kauburiais, kuolais, ir gynybinėm sienom.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsnis 2.4.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
 10. Siūlau mažinti kelius (jų skaičių). Galbūt vietomis šiek tiek gerinti, ir netgi dauginti... Bet bendrai - mažinti. Tuomet visas automobilizmo plėtros poreikis tėra iš piršto laužtas, ir bergždžias. Siūlau naikinti Geležinio Vilko mazgo projektus, bei statybas. Jau padarytas statybas paversti kabančiais sodais, arba nugriauti. Bus pigiau, negu užbaigti. Dabartinis planas pavers tą mazgą didžiule smirdančia betono aikšte beveik miesto viduryje. Bet eismas nepagerės, nes daugybė naujų kelių subėgs į nepakitusio pralaidumo pakilimą į Šeškinės kalną (Ukmergės g.). Siūlau naikinti aplinkkelius (į vakarus, pietus ir rytus nuo Vilniaus). Siūlau naikinti būsimą Kernavės tiltą (šalia Baltojo tilto), o taipogi naikinti Kernavės gatvės pavertimą nauju prospektu.
  - Perdaug asfalto (siūlymas Nr.13).
  Dėl Kernavės tilto. Nukreipkite eismą ne per centrą, o per Kauno arba Savanorių gatvę į Geležinio Vilko. O iš centro ir taip yra kaip užvažiuoti į esamą tiltą prie Pedagoginio universiteto. Negalima tiesti vis naujų tiesių gatvių per miestą (siūlymas Nr. 11).
  Naikinkite jungtį tarp Minsko plento su Lazdynų tiltu. Pravažiavimas jau yra palei Panerių gatvę. Bet nematau aš ir joje jokio didelio srauto.
  Naikinkite aplinkkelio statybą prie geležinkelio tilto šalia Aušros Vartų Vilniuje. Tenai padidės eismas. Vėlgi problema turi būti sprendžiama ją pašalinus - tai yra pašalinus automobilius iš miesto centro,
  pagal mano įstatymą (str. 2.3). O dabar darote dar daugiau asfalto ir kviečiate vis daugiau automobilių (į centrą).
  Jau seniau išplėsta mažytė Lvovo gatvė, ir perdaryta kažkodėl į 4 juostas. Jau dabar iškirstas šimtas medžių Šeškinės kalno papėdėje, ir tikriausiai bus naikinami senoviniai gyvenamieji namai. Didžiulis plotas bus paverstas asfaltu.
  Tikriausiai tuose senoviniuose namuose ir sodybose nėra labai jau gera gyventi, kai šalia triukšminga gatvė. Gal šeimininkai ir džiaugtųsi gavę naują būstą atokiau. Bet problemos sprendimas būtų ne problemos didinimas, o mažinimas. Ukmergės gatvės negalima buvo plėsti nuo pat pradžių. O dabar ją plės dvigubai smarkiau.
  Naikinkite Lazdynų tilto plėtrą. Tenai žadamos statybos iš abiejų tilto šonų. Automobiliams jau dabar pakanka 6 juostų, ir pakanka per akis. Padarius jungtį iš Minsko plento, transportas juk per tiltą važiuos tas pats - ne kitoks. Blogiausiu atveju galima palaukti kokia susidarys padėtis ateity, o ne aklai statyti.
  Tiems, kas postringauja neva tai prieštarauja automobilizmo poreikių tenkinimui, arba neva taip niekas pasaulyje nedaro, patarsiu naudotis Singapūro patirtimi (jie sėkmingai apribojo eismą), arba Britanijos kelių plėtros planų naikinimo patirtimi.
  Daug automobilistų persės į dviračius, ar autobusus. Aišku su sąlyga, kad su jais kas nors kalbėsis įtaigiai. Todėl plano dalis turi būti ir visuotinis švietimas. (Siūlymas Nr. 5.)
  Dėl aplinkkelių naikinimo. Vidaus miesto lengvasis transportas yra didžiausia miesto problema. Jei nebūtų jo, visos kitos problemos būtų menkos. Pirmiau išspręskime vidaus transportą. O tik paskui žiūrėkime ko dar bereikės (aplinkkelių statybų, viadukų, tunelių, miškų naikinimo). Be to, aplinkkeliams nėra patikimų tranzito transporto duomenų. Neabejoju, kad nauji keliai bus užtvindyti automobiliais. Bet kiek iš to bus tranzitas - duomenų nėra. Nelabai gal ir ieškojau. Nelabai jie ir rodomi. Ydinga parodos ir plano priedermė yra parodyti "kaip" bus daroma. Bet ne "kodėl".
  Dar viena galimybė - esamų aplinkinių kelių propagavimas. Tranzitiniai vairuotojai praktiškai nežino, kad Vilnių galima lengvai apvažiuoti esamais keliais. Toli už miesto prieigų reikia dėti apvažiavimo ženklus, pagal mano siūlymą Nr. 5 apie švietimą.
  Naikinkite naują troleibuso liniją. Ji prasideda ties Žvalgų gatve (netoli Žirmūnų žiedo). Iš esmės tai tiktai naujos automobilių gatvės statyba (matyt lygiagrečiai Kazlausko g.). Ji sunaikins likusį Ozo lopinėlį. Pasinaudokite esamom gatvėm.
  Apie visą tai rašau savo internete.
  Pagrindas: http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas (bendroji dalis, str. Nr. 2.3, 2.7, 2.12, ir kiti)
  Aiškinimai:
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  2, 4 bei 9 skyriai.
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#skundai
 11. Siūlau naikinti visas likusias (nepaminėtas) automobilių kelių plėtros statybas, ir paskelbti joms moratoriumą. Bet kokia plėtra leidžiama tiktai visiems vietos gyventojams pritarus, ir pritarus visoms suinteresuotoms visuomeninėms organizacijoms.
  Draudžiama planuoti ilgas ir tiesias gatves. Draudžiama platinti gatves, ir kitaip jas plėtoti. Pvz. nauji viadukai automobiliams virš senų gatvių. Pavojingas gatves panaikinti, arba uždaryti. Skatinamas aklaviečių planavimas, kur gali tiktai pėstysis bei dviratininkas prasmukti.
  Smulkios gatvės užtvertos, kad nebūtų kiaurai pravažiuojamos.

  Pavyzdžiui, pagal šią nuostatą, kiaurai pravažiuojamos aplinkui Šnipiškes turi būti tiktai pagrindinės gatvės: Žalgirio, Ukmergės, Konstitucijos, Kalvarijų. Kitos gatvės - užtvertos. Pavyzdžiui: Giedraičių, Kernavės, Lvovo, ir kitos.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsnis 2.12.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
 12. Dėl dviračių takų, bei "A" juostų (skaityk siūlymą Nr. 6), valdininkai spyriojasi, ir reikalauja daryti krūvą pagrindimų bei tyrimų. Ypač dėl paprasčiausių "A" juostų.
  Panašiai ir mes reikalaujame, kad visi reikiami tyrimai, tame tarpe ir oro judėjimo bei taršos Vilniuje tyrimai, tame tarpe ir garso taršos, būtų patalpinti viešai internete. Įrodykite, kad padėtis mieste dėl šitų milijardinių kelių plėtros statybų pagerės, o ne pablogės.
  Atlikite tyrimus ateityje. Jei paaiškės, kad nepagerėjo, arba pablogėjo, tegul kaltininkai viską nugriauna, ir atstato ankstesnę padėtį.
  Net jei tranzitinis transportas tikrai egzistuoja, jis nežymus. Jei jį iškelsime į aplinkkelį už miesto, tai oro ir eismo žymiai nepagerins. Nes kaip aiškinu savo žvalgyboje (žiūrėk nuorodą truputį aukščiau), vairuotojai yra nevalyvi. Jie vistiek brausis kur akys veda, o ne aplinkkeliais. Padėtis netgi pablogės, nes lietuvis pajaus valdžios raginimą važinėti automobiliu daugiau. Pagrindinė kelių plėtra ir eismas vyksta miesto viduje.
  Aiškinimai:
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#skundai
 13. Miesto plane nėra atsakymo, kokia yra asfalto plėtros riba. Kiek dar jį galima bus dauginti? Kada bus gana? Tokia riba turi būti nustatyta.
  Juk iki šiol automobilizavosi vos 31% keleivių.
  Aš manau asfalto kiekio ribos nustatymas turėtų būti esminė plano dalis. Ne konkretūs sprendimai, o riba.
  Jei kažkur padarei gatvę, kitur panaikink.
  Mano manymu, riba jau seniai viršyta.
  Grėsmė yra ne vien erdvės grobstymas...
  Panašiai kaip pastatai kelia miesto temperatūrą bei dulkes (žr. siūlymą Nr 21), ją kelia ir asfaltas. Karšta diena grįštame iš užmiesčio iškylos. Mieste karšta. Įvažiuojame į Vingio parką (Vilniuje) - vėsu.
  Pagrindas: http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas#2.12 (str. Nr. 2.12)
  Aiškinimai: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm#4 4 skyrius.
  Betonas potvynius daro smarkesniais, sutelkia. Vieni valdininkai taip sako, kad pasipelnyti. Kiti vadina nesąmone, irgi kad pasipelnyti.
  Betono gamyba gamina 5% pasaulio šiltnamio dujų CO2.
 14. Siūlau naikinti taip vadinamus greituosius tramvajus.
  Jų tikrasis vidutinis greitis bus vos 22km/val. Toks pat kaip ir troleibusų. Joks jis greitas. Užtai išlaidos, sudėtingumas, bei triukšmas žymiai didesni. O aprėptis - mažesnė.
  Visuomeniniam transportui trukdo automobiliai. Kai juos sutramdysime, visas eismas taps greituoju - ne vien tramvajų.
  Tramvajus reikalauja išskirtinio ploto, tai reiškia, kad ateity teks gatves platinti dar smarkiau. Nes automobilistai nenurims praradę plotą. Tramvajus kainuoja milijardus. Tramvajus sunkesnis, skleidžia daugiau triukšmo, ir žemės virpesių.
  Pavadinę tramvajų greituoju, nieko nelaimėsime. Kitaip turi būti atitinkama technika. O svarbiausia: būta kur Vilniaus kaime važiuoti!
  Aiškinimai:
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  3 skyrius.
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#skundai
 15. Naikinkite visų aplinkkelių, viadukų, ir kitus automobilizmo projektus. Anuos, kuriems davėt 1 milijardą litų. Sutaupytus pinigus kiškite į liaudies dviratinį švietimą (siūlymai Nr. 4, ir 5), ir dviračių bei visuomeninio transporto pritaikymą dviračiams, jo gausėjimą, bei panašią propagandą.
  Turime keisti žmonių požiūrį. O ne taikytis prie jo. Turime keisti padėtį, o ne plėtoti esamą. Pinigų, aišku, liks kalnai. Nes visuomeninis transportas tiek nereikalauja (skaityk mano pokalbį su miesto meru A. Zuoka mano internete). Tada atiduok pinigus ten, kur jų miestas stokoja: švietimui, gydytojams, ugniagesiams, gamtosaugai, ir taip toliau...
  Aiškinimas: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  4 skyrius.
 16. Bendrai, mieste reiktų išlaikyti esamą padėtį ("status quo"). Kiemai negali būti užstatomi, vaikų aikštelės bei pievos negali būti naikinamos, sklypų naudojimo būdai negali būti keičiami, vaizdai negali būti užgriozdinami...
  Susiformavusios teritorijos neturi būti keičiamos (ypač gyvenamos, arba saugotinos). Miesto sutankinimo principas paskelbtas neva panaikintas. Reikia užtikrinti, kad jis būtų tikrai panaikintas ne vien žodžiu.
  Reikia atsisakyti grandiozinių "Bendrųjų Planų" išvis. Kiekvienas atvejis turi būti sprendžiamas individualiai. "Bendri Planai" gali būti rengiami, bet kaip konsultaciniai - neprivalomi. Negali būti paskutinės pasiūlymų priėmimo datos. Nes paprastai planai daromi paslapčia, arba taip, kad niekas nieko nesuprastų, kol nepradeda dygti naujas "sloikas".
  Išsaugokite Šnipiškes kuo labiau.
  Bus naikinamos Šnipiškės. Šitaip bus paskatinti statybininkai, kurie surengė privačių namų deginimą šiame rajone.
  Esminė problema yra kita. Bus naikinami senoviniai namai palei Giedraičių gatvę. O prastesni namai atokiau šonuose bus išsaugoti. Lietuva stokoja sąžiningų ir išprususių specialistų. Todėl tikėtina, kad ekspertai, kurie pagrindė senų namų griovimą, nėra "geros kokybės". Tokius dalykus reikia daryti itin atsargiai. O jei yra abejonių, išvis nedaryti, ir laukti, kol užaugs geresni specialistai.
  Užuot kišusi pinigus "kairėn ir dešinėn" (1 milijardas automobiliams, pusę mlrd. "lėtam" tramvajui), o paskui "verkusi" neva pinigų nėra, galėtų valdžia renovuoti senus namus, arba bent iš dalies prisidėti prie to.
  Nevertingų namų nugriovimą reikia visapusiškai pagrįsti. Pagrindimo arba nėra, arba sunku surasti.
  Aišku, nereikia pamiršti chuliganizmo, teršimo (pilamos gatvėn srutos), ir neleistinos prekybos tame rajone žabojimo.
  Galbūt nevalyvi gyventojai sutiktų išsikelti. O į atnaujintus namus įsikeltų žmonės, jaučiantys atsakomybę.
  Aukšti pastatai Šnipiškėse neturi užstoti gretimų namų ir naikinti skverus.
  Ant Narbuto kalno (vietoj Spaudos rūmų) bus aukštų pastatų kvartalas. Jį reikia arba peržiūrėti, arba naikinti.
  Prekeiviai "Akropolis" jau uzurpavo Šeškinės kalną. Dabar Narbuto kalno eilė. Jei "Spaudos Rūmai" ne aukštuminis pastatas, tai aukštuminis tikrai iššoks virš visų kalvų. Ten jau pastatyti 2 namai ir užstoja šviesą kaimynų trobelėms (20 aukštų namai stovi vos už 20 metrų nuo trobų. Galėjo bent toliau atitraukti. Bent sukeisti skersgatvį ir naujus namus vietomis - plotas juk tas pats.
  Taipogi neaišku, kaip jie plėtos aukštus pastatus aplinkui Savivaldybę (zona B). Naikins skverą? Užtamsuos kaimynus? Šnipiškes jau užtamsuoja.
  Naikinkite planą 1484. - "Sloiko" pavidalo pastatas prie pedagoginio universiteto. Jis prieštarauja miesto sutankinimo principo naikinimui. Taipogi jis sudaro "skydą" nuo saulės. Sklypas jau sunaikintas. Bet statybas galima atšaukti. Landšaftą toje vietoje reikia atstatyti, jei nebus geresnių siūlymų. Be to, sloikas yra pamoka busimiems mokytojams - gyvenimo tikslas: statybos ir laisvų plotų griovimas, nesipriešinimas, apatija.
   2010 metais į tą "sloiką" įdėjo Barclays banką ir 20 mln. litų dovanų. Nors jis ir be to buvo milijardais dolerių turtingas.
   2015 metais statė dar vieną "sloiką" greta. Reikia ten nueiti su dideliu maišu, palaukti kol padės į jį pinigus...
  Naikinkite naujos gaisrinės ir policijos nuovados prie Šilo tilto statybą. Ji naikins žalią veją vaizdingoje vietoje ir kelis gražius medžius. Ten net dviračiai daug važiuoja. Medžių atsodinimas mums netinka, ypač kad jie negražus ir vienodi, gal net klonuoti vienas iš kito. Tai ne vien vaizdo, bet ir medžių sveikatos reikalas. Gaisrinei galima rasti vietos jau urbanizuotose, zonose. Užuot griovus gamtą, reikia pasinaudoti jau užstatytais plotais. Pakaks dabar to, kad Statybos Kolegijos studentai savavališkai jau pakeitė sklypo naudojimą ir padarė ten du "prospektus" bei parkavimo aikštelę savo automobiliams. Jau išvažinėta visa pakrantė.
  Daug vietų galima rasti, kur galės plūduriuoti gelbėjimo valtys.
  Pavyzdžiui: prie užuolankos kitoje Neries upės pusėje. Ten kaip tik sklypai buvo neseniai pardavinėjami. Imkit tuos sklypus. Arba statykite sloiką jiems pašonėje, užgožkite. Jei galite paimti neva visuomenės reikmėms visuomeninį plotą - pievutę, kurios nėra kam ginti nuo jūsų - , tai galite paimti ir jau privatizuotą... Bus jums pamoka neapsižioplinti ar nesukčiauti kitame privatizavime. Visuomenės reikmėms plotus nuolat piktybiškai imate. Tad atimkite tą plotą piktybiškaiprihvatizatorių (vagių) ir dabar. Bet imate jūs tik ten, kur valdininkui ir jo užsakovui norisi.
  Kita vieta: prie Vilnelės upelio, priešais Užupį, ten kur seni pramoniniai pastatai. Kita vieta: prie Valakupių tilto. Ten po juo yra automobilių stovėjimo aikštelė. O lengviausias būdas: nutiesti vandens vamzdį į Nerį iš senos gaisrinės. Nereikia jos niekur kelti. Policijos komisariatą irgi galima atnaujinti, arba rasti kitą vietą, gerai pasukus galvą.
  Senos gaisrinės vieta labai gera. Šalia didelė kryžkelė į visas 4 puses, tame tarpe į tiltą. Aplinkui mažai gyvenamų namų, tad triukšmas nedaug kenkia. Naujoje vietoje prie Šilo tilto kryžkelė mažesnė. Vienas kelias veda į miškų klystkelius. Išvažiavimas į tiltą ir sankryžą nepatogus. Vietos nedaug. Nauja gaisrinė pakirs statybos kolegijos pamatus, nes statoma vos už kelių metrų. Užtamsos studentams langus. Kaip jie tuomet tamsios korupcijos mokysis?
  Tokie argumentai akivaizdus. Kad jų nesiimat reiškia, kad tarnaujate statybininkams ir nekilnojamo turto spekuliantams. Naują gaisrinę ir policiją jūs piktybiškai sumanėt tam, kad galėtumet senomis prekiauti.
  Iškelkite kuo daugiau didžiųjų prekybos bei pramogų centrų į miesto pakraštį. Jie sukelia didelius eismo srautus. O eismas skatina valdžią dar labiau darkyti miestą gatvių plėtimu. Prekybos centrai sudaro nesveiką konkurenciją smulkiam verslui, jį žlugdo, ir tuo naikina įvairovę, bei paslaugų meistriškumą.
  Naikinkite planus užkasti po žeme aukštos įtampos liniją netoli Baltupių. Nevalia visuomet rinktis vien brangiausią sprendimą. Iš esmės valdiškus pinigus jūs investuojate į privatų sklypų supirkimo verslą. Nenaikinkit tų sklypų. Tegul išlieka erdvė.

  Jei "status quo" būtų išlaikomas, nekiltų daugybės konfliktų. Žmonės nebūtų gaišinami, ir netgi terorizuojami.
  Pavyzdžiui Savivaldybė teisėsi su kai kuriais savininkais, gyvenančiais planuojamo Geležinio Vilko mazgo teritorijoje.
  Statybininkai tąso po teismus aktyvistus Žirmūnuose, ir tie liko kovoti vieni su pinigų maišais. Bet jie "kovoja" už mus visus miestiečius.

  Aiškinimai: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  10 skyrius.
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#skundai
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizes svaistymas - Naują gaisrinę pradėjo statyti 2008 metais. Visus siūlymus išmetė, neatsakė, nutylėjo.
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#pradžia - prihvatizavimas - tariamas privatizavimas. - Vagystė. Griebti rusiškai: "hvatat". Kaip prihvatizavo ūkį 1991-1995 metais ir po to. Valdžios gedimo esmė.
 17. Nevystykite statybų parkuose ir miškuose. Pavyzdžiui, neseniai pripylėte krūvas smėlio Antakalnio Šile takų statyboms. Lyg smėlio miškuose būtų maža, ar takų nebūtų. Miške, lygioje vietoje, netgi laiptelius padarė, kad dviratininkai, pėstieji, ar vaikų vežimėliai lengviau apsiverstų. ... Jei dar liko vaikų, kurie nešami į gamtą.
  Užtai seniūnijos ir neturi niekam kitam pinigų.
  Išvarykite automobilius iš Belmonto draustinio. Užtverkit Belmonto kelią. Sutaupykit pinigų ir nedarykit dviračių tako. Juk tenai parkas, o ne autodromas. Kelias link krioklių priklauso draustiniui. Bet jis pavirto greitkeliu. Seniau jis dviratininkams buvo mėgiamu dviračiu taku. Dabar mus iš tenai išgujo automobilistai. Nedarykite ten jokių dviračių takų, nes kelias ir buvo mums takas. Tiesiog išvarykite tuos kurie jį griovė. Kol nebuvo urbanizmo (pramogų komplekso), tol visą gyvenimą tas kelias sveikas buvo. Dabar gi jis nuolat lopomas, nes sudaužytas. ... Ir plečiamas, nes "vargšai" automobiliukai netelpa, ir griauna kelio kraštus. Naikinkite prie pramogų komplekso didžiulį parkavimą. Pagal Draustinio planą ir kelias ir parkavimas stūkso "neurbanizuotinuose" plotuose. Kelio pavertimas greitkeliu, ir parkavimas yra urbanizavimas. Kur lankytojai dės automobilius? Tegul nedaro iš savo problemos miestui problemą. Nusipirko jie problemą sau. O konkrečiai. Tegul palieka automobilius toje aikštelėje - už Vilnelės, Zarasų gatvėje (prie "Audėjo")... Ir tegul tipena iki kavinės, arba dviračiais važiuoja. O dviračius gali parsivežti su savo automobiliukais. Tuomet naikinkite stovėjimo aikštelę prie Belmonto kriokliuko - grąžinkite ją gamtai. Dviračius, karietas, ar vežimus lankytojams galės nuomoti įvairūs verslininkai, žirgynai.
  Su laiku, lankytojai gal pripras ir be automobilių atvažiuoti.
  Bet gi pramoginio valgymo pastatai Belmonte ("žmonių fermos", "tvartai") draudžia dviračius.
  Jų architektas Ričardas Stulpinas meluoja neva malūną atkūrė. Stambaus bokšto išvaizda tikrai ne senovinė. Ypač kvailos grotos kaip kokios pramoninės vėdinimo angos. Gal jie ir rado seną malūno vagą. Bet jie tik naujovišką ratą pastatė. Ne senovišką, ne malūną. Gal bent elektros iš jo negauna. "Žmonių tvartai", geldomobilių aikštė, prospektas - ne senoviniai.
  Parkai yra gamtai, poilsiui, įvairovei. Padovanojote jį vienam, "neįvairiam", apsišaukusiam "verslininku". O poilsį nuo automobilio pavertėt poilsiu automobilyje.
  Išvarykite automobilius iš Vingio parko. Tarnybinis transportas ten niekam netrukdo. Trukdo lankytojai su automobiliais.
  Uždrauskite parkuoti automobilius Vilniaus senamiestyje, ant šaligatvių, po namų langais, ant dviračių takų, ežerų pakrantėse, parkuose, gatvėse, keliuose bei kelkraščiuose. Kur jiems dėtis? O kur mums dėtis? Jei nusipirko automobilį, tegul perkasi ir garažą, bei rūpinasi nekelti kitiems nepatogumų. Įpareigokite kelių policiją uoliai ieškoti ir bausti visus tokius automobilinius pažeidėjus.
  Sakote neva politika, švietimas, ir tvarkos palaikymas nėra miesto plano reikalas? Neva planas tiktai apie statybas? Klystate. Politika turi būti pirmiau. Ji gali išvengti daugybės statybų.
  Aiškinimas: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm#8
  8 skyrius.
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/#parkocidas
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas/#2.4 Statyti automobilį po namų langais negalima.
 18. Vilniaus landšaftas turi būti išsaugotas. Negalima lyginti su buldozeriu kalvų ir kalnelių, negalima naikinti medžių ir tvenkinių. Visos statybos turi prisitaikyti prie landšafto, o ne daryti iš jo lygų lauką.
  Nugriaukite Siemens Areną bei Vandens parką. Jie sunaikino vaizdingas vietas. Visas kalveles sulygino su žeme, ežerėlį apipavidalino kaip "aikštę". O ten pro tvenkinuką taip puiku buvo važiuoti į Baltupius dviračiu!
  Atstatykite buvusį landšaftą. Minėtus statinius iškelkite į lygius laukus už Pilaitės, arba už Ukmergės plento. Blogiausiu atveju, galėjote juos statyti vairavimo mokymo aikštelės vietoje. Kadangi tas plotas vistiek jau yra asfaltuotas, tai jo užstatymas būtų mažesnė žala. Jei per tą vairavimo sklypą žadėjote tiesti gatvę troleibusams (siūlymas Nr. 10), ir todėl jo nenaudojote, tai pagal mano siūlymus naujoms gatvėms skelbiamas moratoriumas, arba jos atšaukiamos. Ypač kai nauja gatvė ten blogins gyvenimą sodininkams.
  Landšafto nepaisė daugybė pastarųjų metų statinių. Pavyzdžiui: vandens pramogų kompleksas Žirmūnuose (Kareivių gatvėje), IKI prekybos centro būstinė Vokės upelio slėnyje Lentvario gatvėje (kelias į Trakus), pramoginio valgymo pastatai Belmonte ("žmonių fermos"). Jie visi turi būti arba griaunami, arba bent kiek kompensuoti prarastą landšaftą.
  Lentvario gatvėje (prie Vokės, priešais IKI) naujų gyvenamųjų namų statyba turėjo būti daroma ne arčiau negu 200 metrai nuo vaizdingo kelio, ir 1 kilometras nuo vaizdingo upės kranto šlaito.
  Pagrindas: http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas/#2.6 straipsnis
  Aiškinimai: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#skundai
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/#parkocidas
  http://andrius.saugokmedi.lt/iskylos/kur.htm
 19. Šeškinės kalno miškeliai bus galutinai sunaikinti. Bus įrengti keli stadionai, vienas "pramoninis" stadionas, ir daugybė teniso kortų.
  Mano galva ten reiktų daryti parką. Kortų, ir stadionų kažkiek gali būti. Bet nedaug.
  Seniau ten buvo planuojamas parkas. Bet vietoj jo pastatė "Akropolį".
  Ten kur aš svajojau dviračių arba pėsčiųjų tiltą per Ozo gatvę tarp šlaitų, bus tikrai padarytas tiltas. Bet jis bus automobiliams geriau privažiuoti į prekyvietę. Atitinkamai bus pakilimas, įvažiavimas į tą tiltą. Jis sugriaus priešingą Akropoliui šlaitą (ten kur kalnų dviračių varžybos daromos kartais). Be to, tai bus papildoma sankirta su planuojamu dviračių taku. Takas bus niekinis. Jo nereikia. Bet kai kurie dviratininkai vistiek ten šaligatviu važiuos - be tako, kaip ir visur kitur. Sankirtos trukdo.
  Naikinkite tą viaduką. Arba darykite pėsčiųjų tiltą, bet tiktai jeigu nugriausite prekyvietę ir atstatysite parką.
  Išsaugokite likusią Ozo dalį priešais "Akropolį" kalnų dviratininkams ir pėsčiųjų poilsiui.
  Iš principo Šeškinės kalnui turėtų būti sprendimas toks: Nugriauti prekybos centrus, atstatyti buvusį landšaftą, padaryti tenai parką, galima su esamo plano elementais (pora kortų, galbūt vienas stadionėlis, arba sporto aikštelė), bet ne tiek daug kaip dabar.
  Nesitikiu, kad jam pritarsite. Bet ši nuomonė turi būti išsakyta. Gal ateities kartos bus principingesnės ir jūsų "gargarus" nugriaus, o jūs pasmerks, ir netgi nuteis.
  Aiškinimas: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  5 skyrius.
 20. Savivaldybė privalo atstovauti piliečiams. Nepersekioti jų, kai jie trukdo Bendram Planui, ir ginti nuo statybininkų persekiojimo... Gal net ginant juos teisme - atstovaujant viešąjį interesą.
  Nevalyvus statybininkus, kurie persekioja miesto aktyvistus, Savivaldybė galėtų viešai peikti, raginti vartotojus nepirkti jų paslaugų, ir pati neduoti jiems užsakymų. Viešieji užsakymai turi turėti ne tiktai ekonominius ir techninius kriterijus... Bet ir moralinius.
  Aiškinimas: http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm
  10 skyrius.
  2008 metų pastaba: čia nieko naujo, juk Imbrasas (naujas Vilniaus korupcijos meras) ėmė moralizuoti dėl šilumos kainos. Jis ketina ją "mažinti" švaistuniškai, neekonomiškai.
 21. Prie saugomų teritorijų priskiriami ežerų ir upių pakrantės, parkai, šlaitai, ypač kur atsiveria vaizdai, kitos vaizdingos vietos ir panašios teritorijos, ypač kur mėgsta lankytis dviratininkai. Tokiose teritorijose, ir jų prieigose, draudžiamos bet kokios statybos ir auto-moto eismas.
  Statybos gali būti leidžiamos tiktai su vietinių gyventojų sutikimu, bei esant visų suinteresuotų visuomeninių organizacijų sutikimui. (Tarkim su Lietuvos Dviratininkų Bendrijos, arba riedutininkų sutikimu.)

  Statybos daromos tiktai plokščiame, nuobodžiame, plyname lauke. Tai yra vietovėje, kur poveikis vaizdams minimalus. Užstatytą lauką būtina apželdinti, ir kitaip puošti.

  Draudžiama statyti didelio ploto žemus pastatus, kaip dabar daro prekybos centrai. Gaunasi didžiulis stogų plotas, kuris kelia miesto temperatūrą, dulkės, ir kitą blogį. Pastatų aukštis ir plotas privalo būti optimalus (ir vaizdų, ir kitais atžvilgiais). Atlaisvintą dėl aukščio optimizavimo plotą būtina apželdinti, o ne užstatyti kitais pastatais.
  Pagal šį siūlymą reiktų peržiūrėti visų naujų prekybos centrų aukštingumą, bei stogų plotą. Pavyzdžiui: prekybos centras prie Narbuto gatvės.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsnis 2.6.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
 22. Paversti visas legalias, ir nelegalias automobilių stovėjimo aikšteles (ir požemines) klumbomis, žolynais, alėjomis, parkais, dviračių takais, arba saugomu dviračių parkavimu. Bent jau miestų centruose, ypač kai pagal mano įstatymo straipsnį 2.3 ten eismas uždraustas.
  Pradėkit nuo požeminės aikštelės prie buvusio Vaikų Pasaulio (V. Kudirkos aikštė). Naikinkite parkavimą Vokiečių gatvėje. Gražinkite miestui visus kitus šaligatvius.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsnis 2.7.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
  Aiškinimas:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/komisija/darbotvarke.htm
  2 skyrius
 23. Kiekviena gatvė jos sukūrimo dieną gauna pagal faktą apskaičiuotą automobilių eismo skaičių. Jei vėliau eismas didėja, tuomet, net ir vienam gyventojui pareikalavus, gatvė užtveriama, kad nebūtų pravažiuojama kiaurai. Tai nepriklauso nuo gatvės pločio. Pareiškėjas turi teisę į slaptumą.
  Tokiu atveju gatvė priskiriama prie smulkių, ir jai taikomi mano "įstatymo" straipsniai 2.5 (eismo ribojimas) bei 2.12 (plėtros moratoriumas)
  Pagal "status quo" principą (siūlymas Nr. 16) reikia atsisakyti naujo viaduko (tilto) per Narbuto gatvę.
  Tas viadukas ves link naujojo prekybos centro. Šis viadukas pablogins transporto eismą Žvėryne. Nevalyvi vairuotojai pradės skraidyti kiaurai. Tuo jie trukdys dviratininkams ir bendrai šiam ramiam rajonui gyventi.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsnis 2.13.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
 24. Mieste apriboti autotransporto greitį 20km/val.
  Greičio apribojimas taikomas visam transportui išskyrus dviratį ir jam prilyginamą.
  Laikinai visuomeninio transporto greitį galima neriboti, ir pažiūrėti ar tai bus gerai.

  Kodėl būtent 20km/val? Automobilis, savo pradžioje, išvystydavo tiktai tokį greitį. Jis buvo lėtesnis net už arklius. Todėl žmonės negalvodami leido automobiliui važiuoti esamais keliais. Pamažu greitis bei automobilių skaičius didėjo. O automobilio padėties niekas naujai nesvarstė. Reikalai buvo palikti nevaržomai tėkmei. Šitaip nepastebimai automobilis išvengė pavojaus įvertinimo ir užgrobė viešą erdvę.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsnis 2.14.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
 25. Draudžiamas mišrus automobilių eismas su pėsčiaisiais, bei dviratininkais šaligatviuose bei dviračių takuose.
  Tai tokia pastaruoju metu paplitusi erdvės grobimo forma. Šaligatvio sąvokos erozija. Tarkim, prie parduotuvių. Net ir prie tokių, kurios nesiglaudžia šalia gatvės. Taipogi prie namų. Buvo kažkada šaligatvis. Dabar padarytas įvažiavimas automobiliui bei parkavimas. Kartais atskirtas papildomu bordiūru. Kartais visai ne. Žmonės vaikšto tarp automobilių, o pastarieji tarp žmonių. Automobilis lenda vos ne pro duris, ir palieka menką vietą pėsčiajam.
  Dviračių takų toks pavyzdys: automobilių sudraskytas takas Vilniaus Žirmūnuose prie Valakupių tilto.
  Šis pažeidimas yra praktiškai prie visų prekybos centrų. Miesto planas turi tai uždrausti, ir taisyti. Tame tarpe propaguojant parkavimo naikinimą (siūlymas Nr. 22), dviračių, bei visuomeninio transporto naudojimą.
  Pagrindas: mano įstatymo straipsnis 2.16.
  http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Vilniaus dviratininkas aktyvistas Andriukas dviratukas