2023.03.05 į Savivaldybę ir 2024.10.13 į Seimą rink:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2020.10.11 Vienykis su jais ir pati. Reikia 2000 žmonių dirbti, o ne pliurpti. Šelpk pinigais.
Stok į jų partijas. Tegul vienijasi, neskaldo balsų.
Išstumk apsimetėlius, melagius, nusikaltėlius iš ten. Įbruk Andriuko programą. Jie mane nutyli.
Darykite savo partiją.
Ten reikia savanorių į rinkimų komisijas bei stebėtojus.

Nėra prasmės į valdžią rinkti valdžią, kas ten jau sėdi, ar sėdėjo. Kalbu ne bendrai, o katrie lenda šiandien. Ateity gal bus gerų. Bet tu jos nepamatysi.

2022.04.20 pavėlavai pasirašyti už referendumą mažinti referendumui parašų skaičių iki 100000.
2023.10.27 - 50000.
Valdžia įžūliai, neteisėtai slopino jį.

Pavėlavai Balsuoti prieš referendumus: mažinti Seimo narius ir dvigubą pilietybę.


Uspaskiui - irgi Ne. Komunistams (LSDP) - Ne. Paksiui - Ne. Šimašiui (Liberastai) - Ne.
Grybei - Ne.
Juos visus kartu galime vadinti "Zuokas".
Panašiai nekaltus dviratininkus Zuokais vadindavo, vien už tai, kad anas oranžinius vogė. - Vien už tai, kad žodis "dviratis" sutampa. Nors Zuokiškas nevažiavo visai.
Tai dabar tegul kaltus taip vadina.
Nuorodos:
Žemės referendumas
2014.06.29 privalėjai balsuoti jį ir prie jo prišlietus kitus dalykus.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kreipimasis-i-seimo-narius-sugrazinkite-pilieciams-savivalda-galimybe-demok
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
1992 ir 1994 metais valdžia apribojo tautos galią ją rinkti.
Ten veltui piktinasi, kad panaikino seniūnijų rinkimus ir visus rinkimus padarė pagal sąrašus.
Tai nėra esmė. Esmė yra, kad nėra ką rinkti. Eik valdžion.
O jei būtų, tai jokia, buvusi, ar esama rinkimų tvarka neužtikrintų teisybės. Laimi ne tas, ko nori dauguma, o tas, kam daugiau suklastoja balsų, arba kas mažiau suskaldė balsų, už ką labiausiai vieningai balsavo, nors ir visiška mažuma.
Reikia leisti pirmumo balsus (reitinguoti) bet kokioje tvarkoje.
Bendruomenes ten peikia teisingai. Net tos, kurios geros, nesistengia atstovauti tautos. Dažnai veikia slaptai, piktinasi patarimais iš šalies, atsisako pagalbos, nepaiso raginimų vienytis, tik verkšlena.
Jas apžvelgiu puslapyje apie viešą visų, kas nori susirašinėjimą, pasitarimą elektroniniu paštu.
Aukštesnis skyriaus puslapis:
Ką daryti
Gali tu. Bet neveiki.
Siūlau naikinti #Vilniaus miesto griovimą... ir verčiau daryti gerą visuomenę.
Polemika:
#Tiems, kas nekenčia Žaliųjų.
#Neva visi jie vienodi.
#Neva mano politinės pažiūros - blogos.
Įvadas į politiką, nusikaltėlių valdžią. Neįgudę, pradėti skaityti gali ten.
# Tai - tik ištraukos. Tuose puslapiuose rasi daugiau straipsnių. Nešk tuos ginčus į liaudį.
Turinys:
[...] Eik valdžion.
Kiti išdavė, ar vėplos yra. Nesitikėk, neva atsirąs kas dar gelbės tave. Likai tik tu.
Programos Prezidentui, Seimui, savivaldybei papildo viena kitą, kur tinka.
Dar reikia savanorių į rinkimų komisijas bei stebėtojus.
Skleisk žodį
Kaip viešinti ir aptarinėti. - Junkis prie viešo pasitarimo elektroniniu paštu.
Prezidento rinkimai
2019 metais valdžia vėl neprileido Zigmą Vaišvilą, Alfonsą Butę, Kazimierą Juraitį.
Prezidentui rinkimų programa
Seimo rinkimai
2020. Seimui rinkimų programa.
Savivaldybių rinkimai 2007, 2012, 2015, 2019
Kaip šlietis
Šliekis prie partijos. Pakeisk ją savimi. Suburk dar žmonių. Preversk ją veikti. Kitaip, ji neveiks.
[...] Už ką balsuoti?
Praktinės pastabos apie partijas ir pavienius politikus.
Rink parašus, pasirašyk
Iki 2019.03.28.
Rink parašus už varžovus. Elektroniškai ir popieriuje.
Ten rodau kiek parašų reikia, kiek surinko ir varžovų sąrašą.
Konservatoriai valdo "Google" paiešką internete
Todėl ji nerodys blogą apie valdžią.
Pavojinga "Google" telktis ir viešam pasitarimui kovai su valdžia, rengtis rinkimams. Tave stebės ir trikdys.
Kaip viešinti ir aptarinėti žiūrėk nuorodą aukščiau. Vietoj "Google" naudok "Bendrijos".
[...] Neteisėta 2016 metų rinkimų į Seimą išdava
[...] Neteisėta 2019 metų rinkimų išdava
Vilniaus savivaldybė

Andriuko programa.
Programa yra mano puslapių visuma. O nuorodoje raginu eiti į politiką. Dedu ten ir programos santrauką, raginimą politikams jai pritari ir vykdyti.
Tame skyriuje, dalyje apie prezidento rinkimus, yra nuorodų į programą sąrašas. Patogu tokį platinti. Bruk visiems.

Padėtis jūsų šalyje vis blogėja.
Skelbk kur gali nuorodas į šiuos mano viešus laiškus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1260.htm - 2012 metai
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1262.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1270.htm - 2014
- Įvadas į rinkimus.
Skelbk ir šį mano puslapį.

Reikia vienytis ir bandyti vieningą partiją įtikinti nebūti apatiška ir aplaidžia.
Renkame ne geriausius, ne tuos kurie kažką prasmingo siūlo. Bet tuos, kuriuos esame priversti rinkti, kad blogėtume kuo mažiau. - Tiesiog už partiją. Ką ji siūlo - nebesvarbu. Yra kažkokie kandidatai, nei matyti, nei girdėti, nei siūlantys kažką - tebunie. Partijoje yra kažkokia vidaus atranka. Telieka ją pasikliauti.
Atskiros pabiros partijos - negyvybingos... net jeigu jų nariai būtų protingi. Jos sklaido balsus, bet nieko nelaimi. Rinkimų sistema jiems nepalanki.
Nėra protingų žmonių. O net jeigu teoriškai būtų, nebus tiek, kad sudarytų ištisą partiją. Pavienį ignoruoja. Padorūs žmonės turėtų rungtyniauti partijos viduje. Tam yra "reitingavimas". Jei kandidatas nelaimi pakankamai balsų, tai jo balsai bent nepradingsta, o atitenka saugesnei partijai, kurią jis pasirinko. Štai aš ir nematau kitos. Kiti išvis oportunistai, arba su aiškia juoda praeitim.
Man nepavyko įpiršti Konservams savo siūlymų. Jie bent pasakė, kad esu teisus. Tai jų toks populistinis būdas vaidinti pritarimą, kad nesipykti. Darys jie visada savaip, nepaisys. Jų programa priimtina bent iš dalies. Kiti išvis net programos neturi.
Pasirinkimo neturime. Renkame tuos, kurie daro ne tai ko norime, arba išvis nieko nedaro. - Vis geriau negu vogti.
Tokia tikrovė.

Gal partija "Drąsos kelias" tą ir bandė daryti, kas nepavyko partijai "Lietuvos sąrašas": suvienyjo įvairius perbėgelius iš įvairių partijų.
Daug surinko ir blogų. Teks tau atsirinkti. Jų atranka nesuveikė.

Pašnekovai man priekaištauja: kodėl raginu balstuoti už blogus? - Už Venckienę, Kubilių, Gylį. Neva prieštarauju sau. Noriu gėrio. Bet raginu už blogį.
Bet tu gi neini į valdžią. Neturiu ką geresnio rinktis. Siūlau mažesnę iš blogybių.
neraginu už juos asmeniškai. Atsirink iš jų partijų ką įmanoma. Jų pačių ir prisiplakėlių nerink.
Nagrinėk savo apylinkės kandidatus kruopščiai. Vienur tiks iš vienos partijos. Kitur - iš kitos. Margos jos yra.

Užtat yra tokios partijos, kur subėga vienodi: Zuokai (net 5 partijos), Komunistai, Paksiai, Uspaskiai. Šitie atėjo visi tik vogti ir lėbauti, niokoti. (Žiūrėk partijų apžvalgą.)

Tie patys pašnekovai sako, neva nedera rikuoti partijas mano eile. Neva nereikia balsuoti už bet ką, kad tik būtų nauja. Nes tas gal paaiškės esas dar blogesnis. Geriau balsuoti tą seną, kad ir blogą, kurį pažįsti, kaip tikrai mažiau blogą. Tarkim, už Kubiliaus partiją (Konservatorius).
Sako, juk Kubilius nėra vienas. Partijoje yra kitų. Gal jie ją pakeistų.
- Tai kad nekeičia. Jau daug su jais kalbėjau ir aš, ir kiti. Nedarome įtakos. Visa jo partijos frakcija Seime žino apie Andriaus Kubiliaus ir Birutės Galinienės nusikaltimą. Visi tyli.
Tą patį pašnekovai tegul tada kalba ir apie teisėjos Neringos Venckienės partiją "Drąsos kelias". Man teisėjai nepatinka. Dauguma - sukčiai. Bet juk ji partijoje - ne viena. Atsirink.
Dabar tos partijos valdžioje beveik neliko. Dabar į rinkimus eina partija "Nacionalinis Susivienijimas". Ten irgi ne visi protingi, ar geri. Atsirink. Dėliok pirmumo eile (reitinguok). Stok į tą partiją pati. Keisk ją.

Aš nekalbu kaip galėtų ar turėtų būti. Aš kalbu kaip pasiekti geresnės iš blogybių dabar. Tai svarbu. Šalis žlugo. Vien svajonėmis ar paistalais neišsiversite. Dabar sprendžiame ne kaip daugiau lėbauti, verkšlenti... Bet būti, arba nebūti.
Po rinkimų raginu jūs labiau bendrauti su išrinktais politikais. Pirškite jiems mano siūlymus:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz

Bet per kiekvienus rinkimus tu tiktai žiopsojai ir pražiopsojai... Leidai valdžion rinktis sukčiams ir kvailiams, kurie mane vėl gaišina.
Vėl ir vėl žiopsojai. Lemenai: "visi jie vienodi".

Nesitepk į žudikus bei vagis! Nebalsuok už juos!
Komunistai vogė ir žudė. Jie vis dar vagia ir žudo. Įtarimai dėl 4 liudininkų mirčių 2006 metais. Naujieji vagys jau nebe komunistai. Bet koks skirtumas? Visokie Uspaskiai pralobo iš tavo dujų - iš jokio metalo laužo... Visokie Zuokos nusavino žemę bei dviračius. Tas kuris susideda su jais tampa tokiu.
Seime - komunistai; ministerijose - Uspaskiai; Vilniaus Savivalybėje - Zuokai; o jo pavaduotojai - vėlgi komunistai; savivalybės taryboje vėl vagys grobstantys jei ne sau asmeniškai, tai bent jau automobilastų mažumai... arba šiaip "gerais norais" grįsdami kelią į pragarą.
Prisiminkime absurdą Kauno savivalybėje, kur nusikaltėliai tapo merais bei tarybos nariais.
Paskambink savo atstovui, ir paklausk ką jis padarė, ir ką iš to jis padarė dėl tavęs.
"Dėl tavęs" nereiškia "dėl tavo pilvo" ar užgaidų. Savo pilvu pasirūpinsi pats. Pramogų, ar automobilio pravažiavimą bei parkavimą irgi pats pasidarysi. Jau daraisi savavališkai. Negi nesi protingas? Jei nesi, tai negi tikiesi, kad kvailys valdžioje tau kažką padarys? Tu nepadarai... - ir jis nepadarys taip pat. Statybos tėra veiklos iliuzija. Nereikalauk, kad pilvą tau kimštų valdininkas. Jis tikrai kemša. Bet tau netgi betono gabalėlis neperkris. Ir kodėl turėtų? Negi tu nesi už teisingumą? Kai tave apiplėšia juk šauki policiją.
Beje, policija nebegelbės. Savo darbo jie nebedirba. Padėkok Zuokai (2006 rugpjūtis), vidaus reikalų ministrui, bei likusiai valdžiai. (Nuorodos: Pokalbiai su Artūru Zuoku, jo partijos ir niekšybės; Valdžią Lietuvoje užgrobė nusikalstama gauja.)
Balsuok už protingą žmogų, žinantį ką daryti. Nebalsuok už protingą mėmę. Ir jau jokiu būdu nebalsuok už kvailį, demagogą, tuščiažodžiautoją, ar pažaduką. Jei negali atskirti kas jis toks, pripažink tai, nedaryk man gėdos, ir nebalsuok. Arba lavinkis, stenkis išsiaiškinti, klausinėk kas ką veikia, dalyvauk visuomenėje. Tame tarpe ir manęs atsiklausk.

Ar klauso manęs liaudis?

Taip.
Ne į mane numoja ranka Partija, o į liaudį. Iš jos ir sulaukė atpildo: partijos neišrinko į Seimą (1,72% iš privalomų 5%), o varžovus perrikiavo.
Paprasta liaudis daug ką gali.

Nebent tokia išdava buvo Partijos vadovų tikslas: suskaldyti balsus.
Bet tada Grybės gauja užlipo ant savo pačios "grėblių": pati išstūmė pirmyn Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą. Ta "nurengė" Komunistus ir visas kitas partijas. Jiems atiteko gerų žmonių balsai. - Daug. Todėl partija "Lietuvos Sąrašas" neypatingai sujaukė Grybės ir Konservatorių priešininkų gretas. Nes vis tiek jie balsavo ne už juos.

http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/102/1/1304/rezultatai/lt/rezultataiDaugmPartPirmVrt_rorgId-26406.html
Mano patarimas reitinguoti nuo galo partiją "Lietuvos Sąrašas" suveikė.
Labiausiai kilo būtent šie ir beveik ta pat tvarka:
39 - 23 vietas viršun;
37 - 9;
36 - 7;
38 - 6;
35 - 1.
Už daugumą šitų labiau kilo tiktai Joana Noreikaitė: 32 - 19 = 13.
Taip nutiko dėl to, kad ją dauguma narių matė. Juk ji buvo Vilniaus skyriaus pirmininke. Burė žmones. Bet tik "savus". Į pašaliečius numojo ranka, atsuko nugarą, ir net išvarė.
O "savi" ją ir pakėlė, nes tam ji juos taip ir nuteikia. O savo galvos jie neturi.

Ne visa liaudis manim pasekė. Dalis rinko kitus. Tai nereiškia, neva patariu blogai, ar neva manęs visai neklauso.
Atvirkščiai, jie balsavo taip būtent todėl, kad paklausė manęs. Aš jiems padėjau. O ne partijoms.
Mano žodį skleisti sutrukdė tai, kad mano interneto puslapio nebuvo metus: nuo 2015 rudens iki 2016 rudens. Valdžios mylėtojas jį ištrynė. Sumažėjo žmonių skaičius, kurie žino, ką randu apie valdžią. Todėl dalis jų balsavo blogai. Dabar vėl mano žodis didės.
Mano žodis buvo truputį internete. Ten vadinu partiją "Lietuvos Sąrašas" vėplomis, Puteiki apsimetėliu. Gal rinkėjai perdėm rimtai tai suvokė ir balsavo prieš juos.

Ne aš kaltas, o ši partija.
Aš ne vien raginu už juos balsuoti, o ir peikiu.
Atitinkamai, statistiškai pasiskirsto ir mano kausytojai, skaitytojai.
Vieni nusprendža, kad verta balsuoti už juos, net jeigu jie blogai elgiasi, nes svarbiau turėti įtaką valdžiai, negu jokios.
Kiti nusprendža, kad blogis svarbesnis.
... Nors ir nemąsto, kad kiti, ką jie pasirenka - "Valstiečiai" - yra blogesni, išvis nesukalbami. Nors ir geresni už Konservatorius.

Aš nenoriu priversti blogą varžovą laimėti. - Galėčiau, jei pasinaudočiau įtaka liaudžiai, nuolat meluočiau.
Noriu blogą elgesį keisti. Blogas juk gali pradėti veikti gerai (ką patariu), ar net pasitaisyti, tapti geru (pats sau mąstyti, be patarimo).
Aš sakau, kas rūpi liaudžiai. Esu jos balsas. Suteikiu jį tiems, kas jo neturi.
Tad, ne aš pralaimėjau jų rinkimus, o jie.

O aš vis tiek laimėjau: minėtą Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą. "Lietuvos Sąrašą" ir "Puteikį" stumiau papildomai.
Nusikaltėlį Saulių Skvernelį vis tiek pašalinsime.

Dėkoju visems, kas manęs nuolat išklauso ir supranta.
Kas pasekė manim 2016 metais, tuos irgi sveikinu. Jūsų balsai už partiją "Lietuvos Sąrašas" dingo tik popieriuje. Tikrovėje nieko nepralaimėjote. Laimėjote.
Dar įgijote dingstį reikalauti naikinti neteisėtą rinkimų įstatymą, kuris iš 1⁄5 rinkėjų atima krėslus Seime. Tai miniu žemiau.

2023.03.05 rinkimuose į Savivaldybes mano patarimu reitinguoti nuo galo pasinaudojo Šiaulių meras Artūras Visockas.
Jis tyčia sąrašo gale rašė administracijos direktorių Antaną Bartulį (Konservatorius) ir pavaduotoją Vincą Urbonavičių. Rinkėjai galvojo neva juos slopina. Rikiavo juos ir kitus nuo galo, kaip ir tikėjosi Artūras.
Nesakau neva Visockas blogas. Į darbą vaikšto pėsčiomis, ne gelda. Elektrą valdžiai darė pigią. Kovojo už ją prieš valdžią.

Eikime valdžion.
Nuorodos:
Eik į rinkimus.
Padėtis jūsų šalyje vis blogėja.
Skelbk visur nuorodas į šiuos mano viešus laiškus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1260.htm - 2012 metai
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1262.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1270.htm - 2014
http://andrius.saugokmedi.lt
- Įvadas į rinkimus.
Už ką balsuoti.
Praktinės pastabos apie partijas.
2024.05 į Prezidentus rink pliurpalių Vytautą Radžvilą.
2024.06 į Europos Parlamentą
2023.03.05 į Savivaldybę
2024.10.13 į Seimą rink: jo pliurpalių partiją "Nacionalinis Susivienijimas". Žiūrėk turinį žemiau.
Prezidentų neveiklos ir nusikaltimų apžvalga.
Lietuvos valdžią užgrobė nusikaltėlių gauja
Prezidentė, Seimas, ministrai, teisėjai, prokurorai, Policija.
Ten pradžioje pasakoju, kad pokalbiai su tauta rodo, kad už nusikaltėlę Prezidentę Dalią Grybauskaitę balsuoja 2 žmonių rūšys: kas nesidomi, nežino (apie 80%) ir pikti, apsiėdę (20%).
Pirmi pažada jos nerinkti. Antri - pravardžiuoja ir rėkia, kad neklausys nieko.
Kiti patys nukentėjo. Tie bent sugluma ir susimąsto.
Su tauta niekas nekalba, neauklėja. Nusikaltėlių priešininkai kalbasi tik su savimi.
Imk mano žodį. Sugalvok dar ir savo. Ir nešk.
Vilniaus Savivaldybė bloga visa
Valdininkų ir Tarybos narių sąrašas. Pikti darbai.
Turinys:
Skleisk žodį
Prezidento rinkimai
2024.05 rink pliurpalių Vytautą Radžvilą.
Prezidentui rinkimų programa
Seimo rinkimai
2024. Seimui rinkimų programa.
Savivaldybių rinkimai 2007, 2012, 2015, 2019 ...
Kaip šlietis

Programos Prezidentui, Seimui, savivaldybei papildo viena kitą, kur tinka.

Vien Vilniaus Savivaldybėn, į Seimą ir į Prezidentus reikia surinkti 50 + 141 + 1 = 192 savanorius.
Dar reikia savanorių į rinkimų komisijas bei stebėtojus.
Rašykite atitinkamiems varžovams bei man.
Gal tave galės skirti:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt
Ten pirmininkas Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila.
Jį miniu ir šiame puslapyje.

Kas bus, jeigu apgaus varžovas, kurį stumsime? Tada kovosime ir prieš jį.
2014 metais vienas apsvaigęs, valkatos išvaizdos žmogus man protingai kalbėjo. Jis pats susidomėjo mano šūkiu, kad Grybauskaitė - nusikaltėlė. Pats mane užkalbino. Sąmoningas. Prisiminė politikos įvykius.
Į šią abejonę jis man atsakė išmintingai: Koks skirtumas? Aš balsuoju už tą, ar už kitą. Dabar balsuosiu už šitą.

Iš blaivių, teisės fanatikų, kanceliariškų jaunuolių, ar senolių, net mokytojų, kurie turėtų būti itin išmintingi, nieko panašaus neišgirsi. Jie domėjosi ne valdžios nusikaltimais, o vien manimi. Hamiškai koliojo, grasino, ar kėsinosi įskųsti. Jie nesuvokė, kad tuo tik sukeltų pavojų tiems, ką aklai gina, nes tiesa paaiškėtų anksčiau.

Jei vykdysi mano siūlymą eiti valdžion, nieko nepasieksi. Vėjai lygiai kaip švilpavo po tavo šalį, taip ir švilpaus. Nebus tau atvangos ir atgaivos. Nebuvo ir nebus visuomenės, švietimo, kultūros, ekonomikos, gamtos. Šalis jau žlugo.
Valdžion eik dėl kitko: išvaikyti sukčius, ištaisyti teisingumą, auklėti, ugdyti ir burti sumanius žmones.
Tik tada prasidės pokyčiai, su tavim ir be tavęs. Išdavų sulauktų tik sekančios kartos. Tu jų nepamatysi. Tu matysi tik griovimą, taršą, lėbavimą, vogimą, ir abejingumą, beribį kaip Baltijos Jūra, šiukšlės ir svetimų vandenų medūzos joje, dvesiančios. Į ją teka bei krenta mūsų fekalijos. Joje maloniai murkdomės.

Šį straipsnį pradėjau 2007 metų Savivaldybių rinkimams. Jis tinka ir kitiems rinkimams bei vietovėms.

Skleisk žodį

- Net anksčiau, negu suvoksi ką rašau. Gal suvoks kiti. Jei nesuvoks, gal bent skleis.

Gatvėje kabinėk tokį skelbimą:

Burkis į naują: andrius.saugokmedi.lt
Valdžia - nusikaltėliai
Seimas
Prezidentė
savivaldybės
pareigūnai
valdininkai

Tai - ne skundas, ne verksmas, o kvietimas.
Tai - ne nauji gelbėtojai, o kvietimas gelbėtis patiems.

Spalva - ryški, pavojaus.
Pakanka mažo, pusės įprasto A4 lapo pločio. Tokį tikrai pastebės ir draugai ir priešai.
Nuoroda į puslapį yra pirmiau. Kitaip tingi liaudis nedaskaito iki jos, perskaito tik 2 didelius žodžius, ir stebisi: ir be to visi žino, kad valdžia - nusikaltėliai. Jis nesuprato, kad tai - kvietimas, o ne verksmas.
Greta stovi jo "draugė", griežia dantį ir pagaliau pratrūksta kvailyste: neva tau už skelbimus gresia baudžiamoji byla. Nesako už ką būtent. Jų teisinis neišprusimas yra priežastis, kodėl nusikaltėliai jiems valdo ir išnaudoja.

Internete bei popieriuje skleisk ir nuorodas į įvairius mano puslapius. Dalis jų yra skelbimo sąraše.
Vieną, bendrą nuorodą gali daryti taip:

andrius.saugokmedi.lt
- Teisinės kovos su valdžia pamokos

Rašinėk visur šūkius.
Svarbiausias iš jų: "Grybauskaitė - nusikaltėlė".
- "Be argumentų". Juos atstoja nuoroda į mano puslapį. Į trumpą šūkį nesurašysi visos baudžiamos bylos jai.

2018.07.06 viena vaikė, Dainų šventės dalyvė man atsakė:
Negaliu sakyti, kad valdžia - nusikaltėliai. Štai ji mane maitina nemokamai. Vežioja.
Šitaip vaikiškai mąsto ir suaugusieji. Tik jie to nepripažįsta ir teisinasi visai kitaip.
Viena suaugusi Dainų šventės dalyvė man atsakė:
Tegul nusikalsta. Man gera Lietuvoje. Tikiuosi manęs neužpuls. Nesunaikins Vilniaus.
Bedžiau jai pirštu, kad aplinkui sunaikino seno miesto dalį prie Tauro kalno ir ant jo:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#pikta
Tiesiai prieš mūs vyko dėžių statyba Dainavos gatvėje. Ant pievos medžių ir vijoklių priešais, Kudirkos ir Jasinskio gatvių sankryžoje, statys "dėžę". Toliau Jasinskio gatvėje jau pastatė "Jasinskio namai". Už jo, link Žvėryno tilto dar vieną dėžę. Aną net nusikaltėliai Statybų Inspekcija peikė už savo pačių klastotę.
Bet teta vis kartojo savo. O minia nebičiuliškai smerkė manę už "politiką"... Nesvarbu kokią. Svarbu tik netrikdyti, neraginti esmės, kalbėti niekus, labintis, skelbti bičiulystę ir vienybę.
Daug žmonių susidomėjo. Nors, ir vienetai, palyginus su visų dalyvių kiekiu. Žadėjo susisiekti... Net iš tolo šaukė šį pažadą. Bet netęsėjo.
Dainų šventėje skelbimą "valdžia - nusikaltėliai" paėmė Seimo narys, Antanas Vinkus (Komunistas). Vadino tai mano nuomone. Paaiškinau, kad tai ne nuomonė, o atvėjai (faktai). Be abejo Komunistas nieko neveiks. Nebent įskųs... Ir tikrai paskui po šventę, kitoje vietoje, braidė piktas šnipas, ieškojo manęs, bandė fotografuoti. Nežinojo, kad skelbimą nešioja kitas žmogus.
Vinkus ten vadovavo kažkuriam chorui. Choras, lyg avinai, juo sekė, lyg padoriu žmogumi. Būti Komunistu yra nepadoru.
Kaip ir kitos valdiškos šventės, Dainų šventė prasideda pas Grybe, Daukanto aikštėje. Pabaigoje jai irgi duoda pliurpti. - Tarnauja tam, kas šeria.

Viešumas

Kaip pranešti rinkėjams apie blogį ar gėrį? - Viešinti kas tęsi pažadus, kas - ne.
Visa Lietuvos žiniasklaida gavo nurodymą:
Neskleisti esamai valdžiai nepalankių žinių. Net kai pasakai į televizorių papeikimą, jį sukarpo ir gaunasi pagirimas, arba bendrų žodžių postringavimas - neasmeninis papeikimas niekam, verksmas.
Tad mums reikia ne vien varžovų į Savivalybės Tarybą, bet ir kruvos veiklių žmonių iš visur, kurie būtų pasirengę greitai skleisti žinias lapeliais visose laiptinėse, internetuose, žurnaliūguose.

Yra ir internetu pasitarimas "Bendrijos". Junkitės ir pliurpkite. Bet tik esmę.

Skelbimus naikins įnirtingai

Slopinti laisvą žodį draudžia Konstitucijos §25.
Už tai galima bausti pagal:
BK §284 - viešosios tvarkos pažeidimas. - 2 metus kalėti.
BK §169 - trukdo ar siekia trukdyti dėl pažiūrų, "grupei", ar tai, kas jai priklauso. - 3 metus kalėti.
To dar niekas nebandė. Nes nežino. Net neįsivaizduoja kas yra laisvė.

Nuorodos
Grybauskaitė - nusikaltėlė
Tokį skelbimą valdžia neteisėtai valė Lukiškių aikštėje 2014 metų rugsėjį.
Juk nusikaltelė prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė, kad pati tuo rūpinsis.
Grybauskaitė - nusikaltėlė
Ji įsakė tuo rūpintis ir žurnaliūgoms. Anie apšmeižė Konstitucines dvasias, neva jos gadina turtą. Neva išraižė užrašą, o ne nupaišė nekaltai.
Paskui vėl jį kažkas valė, tikėtina - vėl tavo pinigais.
Laikraštpalaikiai
Ankstesnė nuoroda yra šios nuorodos dalis.
Bukas, ištvirkęs televizorius, laikraštpalaikis ir aktoriukščiai.
Jiems įsakyta tylėti apie esmę, visomis jėgomis juoktis, pliurpti niekus, neklausti.
Konservatoriai valdo "Google" paiešką internete
Todėl ji nerodys blogą apie valdžią.
Pavojinga "Google" telktis ir viešam pasitarimui kovai su valdžia, rengtis rinkimams. Tave stebės ir trikdys.
Vilniaus Savivaldybė žada šaudyti dviratastus
2000 metai. - Be jokių taisyklių. Tarnauja nevaldiškoms įmonėms. - Ne tautai.
Neteisingai baudžia už skelbimus.
Bausk pareigūnus
Už tai, kad jie neteisėtai baudžia tave už šiuos skelbimus.
Dar reikalauk taisyti įstatymą, kad skelbimus leisti kabinti visur. Taip ir yra dabar. Baudos tėra dingstis slopinti priešininkus.
Konstitucijos 25 str. draudžia kliudyti skleisti mintis. - Ne bet kokias paprastas, o nušvitimą, siūlymus ("idėjas").
Blogai yra, kad joks įstatymas nenumato už tai baudų.
Draudimas teršti skelbimais stulpus prieštarauja Konstitucijai. Net jeigu neprieštarautų, galiotų išlyga: būtinasis reikalingumas (ATPK §17). Ji pirmiausia mini pavojų valstybei.
Įstatymas nedraudžia skelbimų ant tvorų. Juos draudžia savivaldybių taisyklės. Už jas yra bauda iki 579 € (2000 Lt; ATPK §161). Gal yra savivaldybių, kurios to nedraudžia.
Švaros tariamiems mylėtojams neverta jaudintis. Šis skelbimas - tiek baisus, kad visada atsirąs, kas už juos jį išvalys. Valytojai patys šiukšlins: paliks skelbimo draiskanas, arba mėtys juos ant žemės. Jie tik apsimeta, neva saugo švarą.

Sąmokslo teorija. - Taip pravardžiuoja tave. Bet ją kūria patys skelbimų plėšikai. Jie bet kokį blogą žodį apie valdžią vaizduoja sąmokslu: visur liaudies priešai, 5 kolona, "Kremliniai", o kitokių būti neva negali. Gal patys tokie ir yra. Jie ne klysta, o elgiasi taip tyčia. Žino, kad meluoja.
Sąmokslo teorija yra kada jie nesako žinių, o skleidžia tik pramanus ir bruka išvadą, neva tai sąmokslas.
Bet tu skleidi žinią. Net ne išvadą iš jos. O žinią apie sąmokslą. Pavyzdžiui, kad Grybė pridengė Butkevičių (Komunistą). Jie - išvien. Visai ne priešininkai.
Jie net nesistengia to neigti. Kitaip dar labiau atkreiptų liaudies dėmesį į šią žinią. Jie paprasčiausiai nutyli ir naikina skelbimus.

Reikia klausti tų plėšikų (cenzorių), kad leistų tau ką skaityti. Jie sprendžia už tave. Tu paėmi į rankas knygą. O plėšikas prieina ir nieko nesako, plešia ją iš tavęs... O tu paklusniai skaitai, ką bruka jis.

Tavo skelbimus medžios inirtingai ir naikins visur. Tiek baisus jis yra jiems. Labiausiai pavojingas iš visų.
Pagal tai gali spręsti, kad daug yra valdžios tarnų. Jie ėda tavo duoną ir niekada jos neatsisakys patys. Jie bet kokia kainą stengsis užgniaužti tavo baisų laisvą žodį, užčiaupti tave, atimti žmonėms laisvę tave skaityti.
Valdyti jiems atrodo paprasta, lengva: nėra skrajutės, kvaila liaudis nežino ir balsuoja bukai.

Pagausi keletą tokių skelbimų plėšikų. Jie vaizduos, neva palaiko tvarką, neva net neskaito ką plėšo. Bet jie pasirenka būtent šiuos skelbimus. O "laimės laiškus" visokius palieka.
Po to kai šitai parašiau jie iškarto ėmė skutinėti švariai, viską. Tame tarpe ir "laimės laiškus". Vaizduoja, neva rūpi tik švara, neva šalina bet kokius skelbimus. - Ne visur. Kitur vis valo ne viską, o tik šitą.

Jokios švaros jie neprižiūri.
Dažnas suplėšo skrajutę ir meta čia pat ant žemės. Tokius išauklėsi neteršti tik po keleto kartų, kai sudėsį ją po gabaliuką atgal.
Šalina skrajutes ir iš skelbimų lentų. Ten tikrai jie negali teisintis, neva draudžiama kabinti.

Jie peza bet ką. Tau draudžia daryti, ką daro patys. Jų pliurpaluose tu pamiršti, kad jie nesako ką darai neteisėtą.
Nors patys jie neteisėtai naikina tavo skrajutes ir visaip tau trukdo, įskundžia, priekabiauja, platina tavo nuotraukas.

Katrie prisipažįsta, kad skaito, priekaištauja:
- Tik psichinis ligonis gali šitaip vadinti juos be argumentų, - be užuolankų pravardžiuoja tave tariama "tiesos ieškotoja".
- O kas gi ten "tokio" parašyta?
Ji tyli.
- Nagi, kas?
"Tiesos ieškotoja vis tyli.
- Jūs "be argumentų" ginate žmones, kurie nusikalsta. Nuorodoje daug parašyta. Negi į mažą skelbimą dėsime visą nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės baudžiamąją bylą?
"Tiesos ieškotoja" suglūma ir tyli.

Kita rėksnė, "tiesos ieškotoja", mane nedorai pravardžiavo, gėdino neva ilgiuosi Brazausko, ragino išvažiuotiLietuvos, jeigu ji man nepatinka. - Kad joje su jumis liktų tik tokie kaip ji...
O tu sakyk, tegul išvažiuoja ji, jei jai tiesa nepatinka.
Taigi, valdžia pati nuolat kursto jūs emigruoti. Už tai priklauso bauda: Administracinis Kodeksas (ATPK), 207 straipsnis. Bet jų nebaudžia. Važiuok tu kuo toliau. Nėra iš tavęs naudos kovai su valdžia. Tu - naudingas tik jai. Jai paklūsti, tarnauji, dažnai net tiki ja.
Aš teisingai nuspėjau ten šį ir kitą straipsnį: Antikonstitucinė Grupė - Baudžiamasis Kodeksas (BK), §121.
Bet gi atsiranda tarp plėšytojų, kurie šį straipsnį pripaišo tau, o ne nusikalstamai valdžiai. Nors nesako ką neteisėtą darai.

Vienas pats prikibo ir prisipažino, kad naikina skelbimus. Ragino neskleisti jų tuščiai. Aš jį gėdinau. Jo pažįstama susidomėjo, nupaveikslavo skelbimą ir pažadėjo skleisti. Sakė neva jos pažįstami domisi tokiais.
Aš paprašiau jos tramdyti piktadarį, laikyti jo rankas.
Bet niekas jo nepaveikė. Jis ir toliau naikino skelbimus. Paskui teisinosi:
- Vykdau pilietinę pareigą.
- Kokią?
- Jūs vykdote antivalstybinę veiklą.
- Pas Putiną yra antivalstybinė veikla. Dar buvo Tarybų Sąjungoje. O čia yra laisvas žodis. Štai kas yra jūsų pilietinė pareiga. Bet jūs gi net neskaitėte ką rašau. Jums svarbu užčiaupti.
- Jūs skatinate Tvarka Teisingumas, Darbo Partiją ir kitus, kuriuos kartu vadiname Komunistais.

... Bruka man jis apibendrinimą iš mano paties puslapio. Reiškia kažkaip jį mano sąvokos pasiekė. O reikšmė - ne. Neišliko, kol per daug lupų keliavo.

- Sakiau gi: neskaitėt. Jei skaitytumėt, žinotumėt, kad valdžioje nėra priešininkų. Jie visi - išvien. Konservatoriai dangsto Komunistus. O tie - juos. Visus dangsto ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
2014 metais ji gavo skundą, kad nusikalto Komunistas Algirdas Butkevičius, kad jo nebeskirtų ministru pirmininku. Ji nepaisė ir 2014.07.15 jį vėl paskyrė.
- Tik teismas gali pripažinti kaltu.
- Neišmanote teisės. Politika nėra teismas. Kitaip mūs valdytų teismai. Reikia politinio sprendimo. Kai Prezidentė yra nusikaltėlė, joks teismas nekaltins Butkevičiaus, arba Kubiliaus [buvusio ministro pirmininko, Konservatorių pirmininko].
Nueikite į jos kanceliariją ir paklauskite kiek atsakymų žmonėms pasirašė Prezidentė. - Nei vieno. Vien tuo ji šiurkščiai sulaužė ne menką įstatymą kokį, o tiesiogiai pačią Konstituciją: §89 - niekas negali pavaduoti Prezidentės.

Jis, kaip įprasta, ėmė neigti jos pareigas. Aš jį vis taisiau. Aiškinau, kad tikrosios prezidentės yra ne Grybė, o Kanceliarija. Daug prezidenčių turime.
Tikroji ministrė pirmininkė: ne Butkevičius, ar Kubilius, o ir jų Kanceliarija.
Tikroji Seimo pirmininkė: ne Graužinienė, o Seimo Kanceliarija.
Valdžia tariamai keičiasi, o Kanceliarijos - ne.

- Konstitucinis teismas kurį taip gina, ir apdovanoja nusikaltėlė Prezidentė daug kartų rašė, kad Prezidentė turi teisę, o todėl ir pareigą šalinti teisėją, kuris žemina savo vardą. Ji gavo skundą, kad žmogų be teismo pripažino kaltu...
- Negali būti. - Nutraukia mane patiklus valdžios mylėtojas. Einu gerti. - Svarbiau, negu klausyti tokių nesąmonių.

Jis nebeklausė, kad Grybės kanceliarija rašė aukai kitaip, negu sako šis jos mylėtojas: tai gali būti, bet ji nevertina teisėjų. - Visiškai priešingai, negu įpareigojo jos pačios Konstitucinis Teismas.
Jis pasišalino maukti alkoholį. Jį smarkiau reklamuoti leido ir Algirdas Butkevičius. Neveltui Komunistai jūs girdo: kad jūs lengviau valdyti ir kad jums vadovautų girtuokliai.

Kitą kartą jis jau labiau apsišvietė: sakė daskaitė Konstituciją bet tik iki kažkokio straipsnio kaip priešintis valdžios grobikams. Jiems kažkodėl priskyrė mane. Nors aš veikiu visai teisėtai.
Nedaskaitė iki Konstitucijos §89.
Dar kitą kartą jis vėl viską pamiršo. Todėl vėl vadino mane "dezinformacija".

Jis elgiasi neteisėtai, laužo Konstitucijos §25. Todėl ir slepiasi, "dirba" vogčiomis.
Jei aš tikrai grobčiau valdžią, jis privalėtų ne skelbimus naikinti, o mane sulaikyti, skelbti žmonėms šią žinią, burti pilietiškų piliečių burius ir žygiuoti į kovą... bent prieš viso miesto skelbimus.
Bet tada tie piliečiai jam pasakytų, kad skelbimai teisingi. Todėl jis jų ir neburia.

Dviems kitoms jo pažįstamoms sakiau:
- Jis - "cenzorius". Sprendžia už jūs ką jums negalima skaityti.
- Ar galima?
- Todėl jis jumis ir valdo, kad jūs taip lengvai pasiduodate ir dar abejojate savo teisėmis.
Parodžiau skelbimą. Papasakojau kaip aukščiausia valdžia nusikalsta šiom dienom; kaip tas "cenzorius" neigia net tai, ką dabar paskelbė visi žurnaliūgos, o ne vien kažkoks žmogus iš gatvės; kaip tas "cenzorius" "dirba" (manau, už pinigus) naikina skelbimus, kad tai slėpti.
Jos pažadėjo... atsiklausti "cenzoriaus". Pataisiau jas, kad neatsiklausti, o žaboti jį reikia. Jos pagaliau pažadėjo ir žaboti.

Vienas dviratastas pats prikibo man talkinti taisyti dviratį. Nors neatrodžiau to reikalingas. Gyrėsi, neva turi įrankius. Paprašiau pradurtos padangos. Tada jis ėmė girtis, kad būtent šių įrankių neturi.
Paprašiau jo kitokios pagalbos: skleisti mano žodį.
Jis ėmė ginčytis, kaip įprasta ir menkai klausėsi: neva Zuokas - geriau už Šimašių, neva Zuokas jau viską išrado, ir aprims, o naujas meras vėl išradinės naujus būdus švaistyti;
neva miestas privalo plėstis (net ir senamiestyje; neva ten namas, nors ir buvo neteisėtas, bet neva tapo teisėtas, nors jis to tikrai nežinojo);
neva visa Lietuva neišvengiamai privalo suplūsti į Vilnių, nes čia neva geriau (matyt pats yra kaimietis neapšviestas, atplūdęs ėdesio, iš tarmės jaučiau);
neva laukuose ir kaimuose gamyklų nepastatysi (nors tuoj ėmė neigti, kad blogą gamyklą kaime, lauke pastatė už Europos pinigus prie senojo Lentvario plento).
Apie geldų požemį Lukiškių aikštėje jis nieko nesakė.
Gyrė oranžinius dviračius, neva tai - pramoga užsieniečiams. Neigė, kad ta pati pramoga yra dviračių nuoma viešbučiuose.
- Dabar išvis oranžinių nėra.
- Kas gi žiemą važinėja?
- Jūs.
- Aš visą žiemą važinėju. - Nemirktelėjęs prieštarauja jis pats sau ir kartoja nerišlias liaupses oranžiniams, neva man viskas blogai...
Papasakojau, kad bankai ir kiti surinkėjai grobsto virš 2% jo komunalinių įmokų ir dai dangsto Lietuvos bankas, teisėjai, nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirmininkai.
Jis apsidžiaugė:
- Ir aš noriu tiek. Kur galėčiau prisidėti?
- Va. - Parodžiau jam į Seimą.
Tikėtina, kad jis ten nueis ir jūs valdys. Juk labai veiklus yra.
- Ar beskleisite mano žodį?
- Ne.
- Grąžinkite skrajutę.
- Išmečiau, - pamelavo jis.
Jis - kupinas priešingybių. Niekas žiemą nevažiuoja, bet jis ir aš važiuojame. Turi įrankius, bet jų neturi. Nori gelbėti, bet yra savanaudiškas. Nori teisybės, bet džiaugiasi, kad iš jo vagia.
Jei jis nesutinka su tavim, tavo žodį jis menkina, kaip nuomonę, o ne pagrįstą tiesą. Vis nutraukia. Savo nepagrįstus pezalus, jis bruka kaip tiesą. Laužia ją iš piršto. Galiausiai įžūliai grobia tavo žodį, kad neskleistum. Žodžio laisvė jam - niekas. - Tavo. O jo žodžiai turi lietis kaip vėmalų upė.

Šitas - ne vienas, ne pirmas ir ne paskutinis. Tokius savanaudžius bernus ir mergas sutinku kartais. Merga džiaugėsi kitų vagystėmis: visiems gyventi reikia. Bernas atviravo, kad litą vogti - negarbu, o milijoną ir jis norėtų pavogti.

Vienas senis nuplėšė skelbimą nuo skelbimų lentos. Kalbėjo tik rūsiškai.
- Jūs laužote įstatymą.
- Tai tu laužai.
- Kokį?
- Ne tau ten skelbti.
- O kam? Tik išrinktiesiems?
- Ten vis tiek jų niekas neskaito.
- Kam tuomet plėšote? Valdžia skelbimų lentas tyčia pastate atokiai nuo žmonių. Užtat skelbimams už pinigus ("reklamai") skydus leido statyti matomiausiose vietose. Aukoja jiems pievas, kerta medžius. Anų vietoje stato.
- Nėra parašo, kur pasiteirauti.
- O kam ieškoti rašytojos? Kad sumušti, apiplėšti? Policija siundo valkatas ant valdžios priešų.
- Tai jau nusikaltimas.
- Sakiau gi... Grąžinkite skelbimą.
- Ne. Jis ne tavo.
- Parašyta gi skelbime: teiraukis pas tą pačią valdžią, kaip ji pridengė neteisėtas statybas, medžių kirtėjus. Ragink ją vykdyti įstatymus. Jei teirausies pas rašytoją, vis tiek netikėsi. Net ir dabar, kai kalbate nesiteiraujate, o tik įsakinėjate.
- Žinau. Ir pas mūs neteisėtai stato. - Apsimeta geru plėšikas. Ir vis nesiteirauja, kaip žadėjo.
- Tai grąžinkite skelbimą.
- Ne. Aš ji nunešiu. Mes jį aptarsime. - Nesako su kuo. Gal ne su paprastais, susirūpinusiais bloga valdžia žmonėm, o su ta valdžia, išrinktaisiais.
- Esate niekšas. Naikinate žodžio laisvę. Ir dabar meluojate.
- Žinau žodžio laisvę. Suprantu. - Apsimeta geru plėšikas.
- Daug darbo įdėta į skelbimus. O jums tik most ranka, ir nėra.
- Įsivaizduoju. O kodėl pats nuplėšei svetimus skelbimus? Liko tik tavo, šalia.
- Rinkimams į Savivaldybes, prezidentus. Kaip tik į juos darbo neįdėjo niekas. Juos nupirko už išviliotus pinigus iš partijos narių ir valdžios dovanas partijoms.
Tai tik jūs plėšote. Mes neplėšome svetimų. Kabiname savo, šalia, ginčijamės.
Būtų keista, jei kažkas plėšytų visus iš eilės skelbimus: ir už, ir prieš. Plėšo tik tuos, kurių nemėgsta. Juk ir jūs nuplėšėt tik šitą, o ne visus.
Skelbimą pavogėt. Esate vagis.

Jei plėšytojas kalba vien rusiškai, tai vargu ar skaitė. Nežino ar tikrai nėra parašo. Užsakovai jam įsakė tik plėšyti, o ne skaityti.
Patikrink ar skaitė, paklausinėk kas čia parašyta.
Sakyk, kad parašas yra, tik jis jo nepastebėjo. Sakyk, kad parašyta kur guli raktas nuo buto, kur guli pinigai. Jis nustebs ir išsitrauks iš kišenės vagieną patikrinti. Griebk ją iš rankų ir kabink vėl.
Tai nebus apgaulė. Juk parašyta kur teirautis: pas valdžią.

Įdomu, kad tas senis su lazda, vos velkantis kojas, nėra vienas. Dar skelbimus plėšo senė, irgi vos pasivelkanti. Irgi susidėlioja skelbimą ir neša užsakovams atsiskaityti.

Keletas bandė mane paveiksluoti iš pasalų. Aš - atviras, neslepiu valdžios nusikaltimų. O "fotografai" slepiasi. Nors dievagojasi, neva elgiasi teisingai, nenusikalsta.
Piktinasi, kad nuo jų slepiuosi aš.
Teisinasi, neva esu viešoje vietoje, arba darau "pilietinę akciją". Kad jiems įdomu, kas per žmonės taip daro.
- Svarbi yra ne vieša vieta, o kad tykojai paveiksluoti būtent manęs, kad kenkti ir skleisti tapatybę (ADTAĮ §5 1d. 1sk. - be mano sutikimo;
2d. - ypatingus duomenis - pagal §2 8d. politinius įsitikinimus - visai draudžia sieti su nuotrauka;
§16 - vaizdą stebėti draudžia, jei galima veikti kitaip ir jeigu mano rūpestis yra svarbesnis;
§20 1d. - perspėti apie vaizdą ir nurodyti kaip susisiekti;
§3 1d. 1sk. - todėl neteisėtai
). Tad ir "pilietinė akcija" nesuteikia teisės stebėti, nes leistų pagal vaizdą persekioti už politiką.
Gerai, kad vadina bent "pilietine". Turi omeny, neva darau gerą, o ne blogą. Nors tada turėtų būti atidūs, saugoti mane. Vengtų taip primygtinai kibti fotografuoti, nepaisyti, kad prieštarauju ir priešinuosi.
Dar fotografas prašo: be smurto... ir vis įžūliai tęsia.
- Jei įdomu, paklausk atvirai. Apšviesiu.
Į tai jie atsako jau priešingai: neįdomu, nenori klausyti, skaityti, neva prisiskaitė visko... matyt, šiukšlių galvose ir pezalų.
Tai reiškia, kad jie ketina tik kenkti tau.

Kibtų toks bet kurį kitą žmogų gatvėje paveiksluoti, gautų barti sočiai. Pabandyk taip daryti. Pamatysi.
O tave kažkodėl persekioti galima.

Viena tokia prisipažino esą teisininkė. Nors vis neigė Konstituciją. Dievagojosi, neva ne iš Mykolo Riomerio universiteto. Pavadinau jį išgamų kalykla. Ji įsižeidė. Nors vis neigė, kad mokėsi ten. Tada liovėsi įsižeisti, kad to nepripažinti. (Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universitetas.) Siūlė man išvykti iš šalies, jei man nepatinka. Kad liktų su jums viena jūs mulkinti. Gyrėsi, kad jai gera, kad dirba kas jai patinka. Matyt į kitus - nusispjauti. Manau ji - valdininkė. Arba sukto advokato, antstolio padėjėja.
Manim ji netikėjo. Netikėjo ir oficialia nusikaltėlės Prezidentės Kanceliariją. Atsisakė eiti ten ir klausti kiek atsakymų žmonėms pasirašė Prezidentė.
Sakė, neva kiršinu žmones. Nors jai juk neįdomu. Kiršinu ne aš, o valdžia.
Jai reikėjo tik nuotraukos. Nors kartojo, neva jai neįdomu ir prašė atkibti. Nors pati kibo su nuotrauka, vis kvailino.
Gal už ją ji tikėjosi dovanų iš valdžios.

Vienas "fotografas" plėšytojas gėdino mane.
Neva negalima teisti. Bet jis teisia mane.
Neva negalima slėptis. Lyg turėčiau stovėti ir laukti, kol mane užpuls. O pats slapta paveiksluoja. Nesislepiau. Kitaip juk negalėtų paveiksluoti. Aš priėjau, gyniausi. Jis tyčia tai vadino, neva slepiuosi, kad liaučiausi gintis. Tikėjosi sugluminti.
Neatsiklausė ir neperspėjo. Sako, kad nori. O mano nenoras - nerūpi.
- Nepažįstate jų šeimų, artimųjų, nežinote apie juos nieko, negalite vadinti nusikaltėliais.
- Šeimos nedalyvauja nusikaltimuose. Bent nežinome to. Apie jas nekalbu. Kalbu tik ką žinome.
- Tai tik jūs taip sakote.
- Sakiau gi, kad Prezidentės kanceliarija jums pati prisipažins kad ji nusikaltėlė.
- Neįdomu. Neisiu ten. Visi nusikalsta. Tad neverta to skelbti. Aš pats nusikalsdavau.
- Ar išsižadėjote savo nusikaltimų?
- Taip.
- O valdžia - ne. Dar ir tęsia.
Jis kalbėjo apie bet ką, tik ne apie valdžios nusikaltimus. Be jokio pagrindo neigė, kad ją galiu pakeisti. Šaipėsi iš mano išvaizdos, neva niekas su manim tokiu į valdžia nesiburs.
- Susitaikykite su dievu.
- Susitaikykite su manim. Siekiate man žalos.
- Padėti.
Duodu jam skrajutes. Jis atsisako:
- Dėsu į "facebook". (Kvailą "snukių knygą".)
- Kodėl?
- Noriu.
- Jūs keliate man pavojų, kad mane persekiotų nusikaltėliai.
- Ne.
- Pats gi raginate kalbėti tik apie tą, ką pažįstu. Sakote, kad nusikaltėliai geriau žino apie save, neva vien todėl jie - ne nusikaltėliai. Bet man to atsisakote. Aš geriau žinau, kad gresiate. Skelbkite savo nuotraukas. Pats nesislėpkite. O prie manęs nekibkite.
- Dėsiu jūsų...

Nieko jis nedės. - Per kvailas. O ir neturi jis mano nuotraukos... Įdomu, ką jis užrašys: štai valkata, negi kas juo tikės, kažką skelbia, nežinau ką ir nesidomėjau. Įdės kažkokio praeivio nuotrauką. Kas ką supras? O jei supras, tai atvirkščiai: dar susidomės. Tada fotografas dar gaus pylos nuo užsakovų, kad pats skleidžia mano žodį.

Aš - blogas, kad aš ginuosi nuo jo. Aš - blogas, kad aš rašau. Mane blogu vadinti galima. O valdžios - ne. Per tiek kartų, kiek jis plėšė, net nesugebėjo perskaityti ką plėšo. ... Interneto puslapį vadino elektroniniu paštu. - Painiojo.
Sakė neva jam nepatinka mano skelbimai. Vien dėl to neva negalima jų kabinti.
O man nepatinka, kad jis mane paveiksluoja.
Gaunasi jo skonį reikia tenkinti. O mano - ne.

Pasak jo: ne mano reikalas, kad jis ko nori, ar nenori.
Bet kitų žmonių norą skaityti mano žodį jis laiko savo reikalu.
Jis visus jūs laiko pastumdėliais, kvailiais.
Jis už jūs sprendžia ką turite skaityti. Tai reiškia, kad jis jūs visus užpuolė. Įsivaizduok: tu skaitytum skelbimą, o jis tau iš po nosies jį plėštų - neskaityk...

Jie dedasi protingesniais už tautą. Neva jie gali suprasti, neva raštas blogas. O jūs kvailiai - ne.
Manau, yra paprasčiau: taip mano gal mažuma tų, kas plėšo, arba niekas. O dauguma žino ką daro.

Vienas "fotografas" tykojo manęs neįprastai: stojo vidury gatvės su fotoaparatu ir lauke jau nutaikęs išilgai gatvės. Gal jam valdžia pranešė kur busiu. Gal sekė pro valdiškas vaizdo kameras gatvėse. Jis nežinojo iš kur pasirodysiu. Todėl teko staigiai suktis į mane.
Fotografą valdžia pasirinko netikusį: senį, ne dviratininką, kūno nelavino. Nenulaikė prietaiso. Jam iš baimės ir amžiaus svyravo rankos. Nuotrauka gavosi neryški, lyg ištepta.
Toliau jis vaizdavo įprastą fotografą ir paveikslavo ką ir anksčiau: gatvės tolį. Aš paklausiau kodėl jam manęs reikia. Jis vengė atsakyti. Pirma vaizdavo, neva nežino ar patekau į kadrą, lyg į mane netaikytų.
Paskui parodė nuotrauką. Joje buvau tikrai ne pašalinis, o pagrindinis. Jis pasisiūlė ją ištrinti. Iššaukė ekrane trintuką, bet vis delsė bet ką spausti. Parodžiau mygtuką "OK". Jis toliau delsė. Vietoj jo ėmė maigyti prietaiso nustatymus ir nuklydo kur nuotraukos neberodė. Pamelavo, neva ištrynė.
Atsakiau, kad mačiau, kad ne. Jis pakartojo. Parodė nuotrauką. Iššaukė trintuką. Vėl delsė. Paspaudė ne "OK", o sekančios nuotraukos peržiūros mygtuką. Pamelavo, neva ištrynė. Dar kalbėjo nesąmones, neva aš buvau tik atsitiktinis bažnyčių fonas. O gal manęs išvis nebuvo. Klausė kodėl manau, kad jis nutaikė būtent į mane.
Jokių kitų dviratastų fotografuoti jis nesutiko. Atsikalbinėjo, neva nebėra "tos" akimirkos. Vaizdavo menišką. Man toji akimirka nuotraukoje neatrodė ypatinga, meniška. Jis pezėjo, neva tai tik 1 akimirka, neva daugiau tu čia niekada nebepravažiuosi.
Derėjo palinkėti jam, kad jis daugiau niekur nevaikščiotų.
Paleidau jį. Nors derėjo pačiam ištrinti: arba pagelbėti jam nuspausti ką reikia, arba imti prietaisą ir spausti pačiam.

Jie galvoja, neva esi viena tokia, kuri skleidžia mano žodį. Neva pakanka paviešinti tavo vienos nuotrauką. Nustemba, kai pasakai, kad jau laimim rinkimus, kad kitą kartą laimėsime daugiau. Klausinėja kiek dar yra tokių kaip tu. - Ne tokių kurie vėplos, kad ir patekę į valdžią. O kurie skleidžia šį baisų veiksmingą žodį.
- Šniukštinėja. Šnipai. Gal tikisi už tavo galvą atlygio.
- Stukačiai. Stučat - stuksenti, kalenti; piktybiškai skųsti, dažnai, kad įsiteikti valdžiai - kalinių žodynas, žargonas; rusiškai. Buvęs nusikaltėlis, kaip jis sakosi, turėtų suvokti šio žodžio bjaurią reikšmę.

Jie primygtinai ieško tavo nuotraukos, užuot nagrinėję ką skelbi. Tai reiškia, kad jie tikrai tai daro iš keršto. Nori žlugdyti, žaloti, pražudyti.

Kaip gintis nuo "fotografų":
Kaip pakalbėti su prezidente Dalia Grybauskaite.
Arba pabėk, arba prisigretink. Denk kamerą. Denk veidą kapišonu, skvernu, šaliku. Akink žibintu. Viešai garsiai gėdink. Prašyk praeivių jam trukdyti.

Jeigu "fotografas" delsia bent sekundę spausti "OK", arba laiko pirštą ant mygtuko ir vaizduoja, neva nuspaudė, arba fotoaparatas nerodo, neva tikrai trina, tada staigiai paspausk "OK" pati.
Arba pliurpk, ramink "fotografą" taip kaip jis užkalba tave. Aiškink, kad pamokinsi jį kaip naudotis. Neleisk jam prasižioti. Vis kartok, kad talkini jam, darai ką jis prašė. Imk jo fotoaparatą ir trink.
Dar nufotografuok jį patį jo paties fotoaparatu. Tegul jo užsakovai mano, neva jis yra tu.
Fotografuok ir savuoju.

"Fotografas" siūlys kviesti Policiją, kad ta pasakytų kuris iš jūsų teisus. Gudriai psichologiškai spaudžia. Tikisi, kad tu užsispirsi įrodinėti savo tiesą. Tuo pati save įduosi. Jam tiesa nerūpi. Jis nori tave tik pagauti.
Policiją - patys nusikaltėliai. Nėra tikėtina, neva jie pritakytų draudimą naikinti tavo žodį (Konstitucijos 25 str.), tavo sutikimą nuotraukai (ADTAĮ §5 1d. 1sk. ir kiti, ką miniu akščiau), būtinąji reikalingumą tariamai teršti (ATPK §17).
Liksi "kalta". Dar tavo vardą nusikaltėliui paskleis ir pati Policija.

"Fotografas" ir plėšytojas tikisi, neva jam tauta pritars. Juk tam jis tavo veidą ketina skleisti. Kad tave smerktų, persekiotų, muštų, žudytų.
Dauguma jų žino esą mažuma. Jos pakanka tave ir tautą valdyti. Tik maža dalis tikrai tiki, esą dauguma.
Paneik juos. Surenk jiems ką jie nori, tik savaip, ne su jų viešpačiais valdžioje, o su paprastais žmonėm: gatvės teismą.
Klausk praeivių: ką jie mano apie valdžią. Ar galima tau trukdyti skleisti žodį? Ar nori jie matyti tavo skrajutes? Ar galima atimti kitiems žmonėms teisę jas matyti?
Gal nutiks, kaip rašau nuorodoje: užtaikysi ant vėplų, ar piktų. Tada ieškok daugiau praeivių.
Gal paaiškės, kad dauguma pritaria tau, ar bent leidžia tau skleisti žodį.
Panašiai nutiko 2014 metais:
Grybauskaitė - nusikaltėlė.
Žurnaliūgos parašė kaip valdžia naikino tokį skelbimą. Tikėjosi, neva tauta užtars. Bet tauta "išsitriedė" ant jos.

Jie jums pranašaus baudą už taršą.
Užtat jie vengs ieškoti teisybės pas nusikaltelę prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Neteisėti akmenys, gindinys Lukiškių aikštėje yra tarša. Bet jų neplėšo, nebaudžia. O ant taršos dėti švarų skelbimą apie ją uždrausta.
Tau laužyti įstatymus uždrausta, kad ir menkus. Laikykis taisyklių kovoje su valdžia.
O valdžia kovos su tavim be jokių taisyklių, ir tuo naudosis dar.

Panašiai kartą, kol platinau skelbimus, huliganas pagrobė mano pirštines. Ėmiau jį purtyti, kad jas atgauti. Jis inkštė, neva pažeidinėju jo teises, orumą. Aš lioviausi. O jis ramiausiai vis vengė jas atiduoti. Be abejo tęsiau. Kitaip huliganai ir valdžia užjuoktų kaip kvailį paskutinį. Tikrai juokėsi, kol nepuoliau.

Tokie postringavimai sutrikdo kartais. Tau - taisyklės, baudos. O jiems - ne.
Teisines priemones, laikraštpalaikius jie tau apriboja. Kovok surištomis rankomis.

- Ne. Konstitucijos §3:
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Jie bandys neigti ir tai savo išvedžiojimais, arba aklai įstatymais, taisyklėmis.
Joks įstatymas negali neigti Konstitucijos. Arba jis negalioja tiesiogiai (§7, §6).
Bet jie neklausys ir vis neigs.
Policajai dar ir baus. O tu bausk juos.

Kartą vienas praeivis man pažadėjo mušti skelbimų plėšytojus.
Paprotinau, kad taip jis pats taps Policine valstybe, kurią peikia. Jis suglumo. Tikriausiai susimąstė kaip gi kitaip priešintis, stabdyti savivalę, įžūlų laisvo žodžio slopintoją.
Pamiršau jam paaiškinti, kad būtent stabdyti būtina. Mušti jų nereikia. Jei pultų, tada galima mušti.
Nors, jei visai suįžūlėtų ir nepaisytų nieko, visiškai trukdytų, galima būtų vykdyti Konstitucijos §3: priešintis konstitucinės santvarkos grobikams smarkesne jėga. Neapsiriboti vien tuo, kad griebti už rankos. Jėga neturi būti beprasmė.

2018.07.06, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, plėšytojas sakė, neva jie nori švęsti. Neva nereikia tokių skelbimų tokią dieną.
- Būtent valdžios karūnavimo diena yra proga kalbėti apie blogą valdžią.
Pavyko jį perkalbėti, kad bent skelbimą grąžintų.
Kitas rėksnys žadėjo man ant veido užlipinti tuos skelbimus. Toks tariamas teisybės ir švaros ieškotojas, pats neteisėtai grasina. Jis įsakinėjo kabinti skelbimus savo namų languose. Jei niekas nematys, jokia tai žodžio laisvė.
Tai jūs neteisėtą Lukiškių aikštę su fontanais "tvarkykite" savo namuose... Už savo, o ne visų pinigus...
- Eikite ir sakykite, o ne kabinkite čia.
- Kam sakyti? Kaltininkams?
Kaip skleisti žodį?
Kitas plėšytojas įsakinėjo:
- Kitaip.
- Nėra kaip. Žurnaliūgos neima tokių žinių.
- Kalbekitė su žmonėmis.
- Tiek nepakalbinsiu. Todėl kabinu. Skelbimus skaitys daugiau žmonių.
Jis to ir siekia.
Pikta trijulė vogčiomis nuplėšė skelbimą. Kai juos sugėdinau, ėmė aklai vadinti nesąmonėm. Nesakė kodėl. Neklausė kodėl valdžia nusikaltėliai.
- Kai jūs išprievartaus policajai, pats gi nerasite teisybės.
- Nieko neprievartauja.
- Iš kur žinote?
- Tave išprievartavo? - tyčiojasi merga, jų bendrininkė.
- Ne. Jūs neigiate man teisę ginti kitus žmones, visus. O patys ginate kitus, valdininkus.
- Atrodai, kad tave išprievartavo, - toliau tyčiojasi merga, tariama "teisybės ieškotoja".
Po to trijulė lukuriavo šalia, kol pakabinsiu naują skelbimo lapą. Aptarinėjo mano daiktus, tyčiojosi tarpusavyje. Kai kabinau pripuolė ir su džiaugsmu bandė plėšti iš rankų.
- Esate paprasčiausi huliganai. Jokios teisybės jums nereikia.
Neleisk rėksniams valdyti.

Prezidento rinkimai

Nuorodos:
Už ką balsuoti
Nors, čia ir rinkimų puslapis. Bet santrauką surašiau pagrindiniame puslapyje. Ją rašiau 2016 metais. 2019 metais dauguma snūkių sutampa. Man pakako tik papildyti pasaką.
Ten santrauką padariau per 2016 metų rinkimus, kaip trumpą mano puslapio pakaitalą, kol puslapis vis liko panaikintas valdžios mylėtojo, konferencijos.lt srities valdytojo.
LRT slopino varžovus į prezidentus
http://andrius.saugokmedi.lt/neziniasklaida#LRT slopina
2019.04.25 Arvydas Juozaitis pasipiktino ir pabėgo, užuot išnaudojęs "eterį". Jis turėjo sakyti tai, ką jis ir tu norime. Jis nereikalavo, kad "eterį" užtvindytum bent tu savo kvailais klausimais.

Juozaitis neklauso manęs. Jis daugiau neis į ginčus Lietuvos televizijoje. Vietoj to, jis 2019.05.02, 8, 10 dienomis nuo 19:30 buriuojasi prie jų namo Konarskio gatvės gale:
http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/05/02/atsisakes-dalyvauti-lrt-debatuose-a-juozaitis-prie-lrt-zada-rengti-akcijas-uz-laisvus-debatus
Nuvažiuok ten su dviračiu ir įbruk Andriuko programą.
O pati iš "tribūnos" dar paklausk garsiai bent apie Konstitucijos §89. Nejaugi visi tokie akli, kad nemato šio esminio prezidentės Grybės ir Kanceliarijos nusikaltimo? Grybė neatsako žmonėms. Ją neteisėtai pavaduoja Kanceliarija. Ir dar atsirašinėja nesąmones.

2019 metų gegužę privalėjai kviesti ir rinkti Zigmą Vaišvilą.
Nuorodoje į Prezidentę žemiau rasi ano teisingus reikalavimus. Juos jis išsakė 2014 metais. - Tinka ir 2019.
Valdžia vėl Zigmo neprileido prie sosto. Vis kurpė jam baudžiamas bylas. Zigmas neina. Ragink veržtis.

Dabar rink Arvydą Juozaitį:
http://arvydasjuozaitis.lt
Skaityk skystą "programą", 15 puslapių.
Suktus teisėjus jis paminėjo vos 1 kartą.
Truputį labiau nagrinėja tik nusikaltėlius Konstitucinį Teismą.
Jis vienintelis sako, kad valstybę užgrobė Konstitucinis teismas. Jis nutyli, kad ją užgrobė ir Grybė, ir visa valdžia.
Jo buvęs bendražygis, Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila bara Arvydą už tai, kad 1989 metais rinkimuose užleido krėslą Komunistui Brazauskui:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/musu-sviesuoliai/romualdui-ozolui-siandiena-sueitu-80-metu
Tai perpasakoju skyriuje apie Vytautą Landsbergį. Anas tais metais įsakė Arvydui trauktis.
Juozaitis žada kažkokius vietinius pinigus. Juos neigiu savo prezidento programoje žemiau.
Keista, kad Juozaitis tiek daug žodžių programoje rašė šiam išgalvotam kliuviniui.
O apie tai, kad reikia bausti teisėjus, prokurorus, policajus, valdininkus, rašė vos 1 sakinį, o gal išvis nerašė.
Bet, kaip visuomet, nieko geresnio nebeturime, nes jūs dabar tingėjote padėti tapti prezidentais Alfonsui Butei, arba Kazimierui Juraičiui. Jie ir patys nepasirengė, o gal tingėjo. Nerinko parašų.

2019.03.28 ir 2019.04.29 rašiau Arvydui Juozaičiui, kad perimtų anų 2 varžovų programas.
Svarbiausią žadėjo Juraitis: urmu paleisti pareigūnus, kuriuos skiria prezidentė, ir rinkti naujus.
Įžūliausias pavyzdys:
http://zigmas.saugokmedi.lt/sausio 13 byla apkarpe.htm
- 2015.04.16 "Sausio 13" byloje Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis neteisėtai paskelbė, kad Zigmas ir daug kitų aukų patys kalti, kad juos užpuolė Tarybano kareiviai.
Rašiau, kad Arvydas perimtų Andriuko programą:
http://andrius.saugokmedi.lt#rinkimai
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2020.10.11
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#prezidentas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Seimas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#savivaldybė
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Remigijus Šimašius
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Kad žadėtų naikinti parašų reikalavimą rinkimų įstatyme. Konstitucija nenumato parašus rinkti. Rinkimai jau ir yra "parašai".
Tegul perrašo savo programą, kad būtų mažiau plepalų ir daugiau dalyko.
Arvydas Juozaitis nutylėjo.
Bruk jam mano siūlymus tu. Ir pranešk man.

Papildomas klausimas varžovams ar apsiimtų tramdyti pareigūnus:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/ka-rinksime-prezidentu-lvt-valdybos-nariu-spaudos-konferencija
Jie dangsto žudikus, Komunistus.

Gal Arvydas Juozaitis tyli dėsningai. Gal į talkininkus pasirinko tylenius pats. O gal tyleniai pasirinko jį, tylenį, varžytis į prezidentus. O gal "Caras geras, tik jis nežino". Gal jo laiškus perima tyleniai.
2015 metais tylenis Jonas Vaiškūnas man atsakė apie jų kėslą leisti rašyti "w" į papildomą lapą pase, neva esu neteisus ir jei žinočiau šio klausimo istoriją, neprieštaraučiau.
Jis nutylėjo ką būtent nežinau. Tik rašė neva esu neteisus. Nutylėjo ir kai klausiau.
Jų kėslas padėtų, o ne trukdytų nusikaltėliams Seimui leisti rašyti "w" į pasą:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Seimas W
Jonas nutylėjo ir visą kitą, ką siūliau... Taisyti paso ir kortelių įstatymus, ne apie "w", o naikinti neteisėtus pirštų atspaudus ir neteisėtą baudą už gyvenimą be paso:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20170401.htm
Tylenis Jonas tapo Arvydo ryšių su visuomene rūpintoju.

Arvydas Juozaitis nebutų vienas valdovas. Suburkime ir įbrukime jam patarėjų.
Kitiems nebūtina su juo varžytis rinkimuose. Kitaip pralaimės visi, pasidalins balsai, sumenks. Tegul varovai Butė ir Juraitis tampa Arvydo patarėjais. Tapkite ir jūs. Taip laimėsime smarkiau. Atnešite dvigubą naudą: gėrio pergalę ir tolesnį darbą, kad jį įtvirtinti.

Arvydui reikėjo pinigų 3338 € užstatui. 2014 metais reikėjo 11525 Lt. Jie liks valdžiai, jei nesurinks apie 7% balsų. Šie pinigai nėra parama, todėl juos galite jam skolinti bei dovanoti be apribojimų.
Reikėjo 20000 piliečių parašų, kad jį užrašytų į rinkimus.
Savanoriai į užstatą, parašus, ar patarėjus rašykite man ir jam: dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt.

Rinkti parašus už varžovą į prezidentus Arvydą Juozaitį patogiausia - elektroniškai.
Rask kur patogiai rodo kiek parašų surinko ir varžovų sąrašą. Pranešk man.
2019 metų trumpas valdiškas puslapis apie parašus už prezidentus:
https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/904/rnk1184/kandidatai/prePretendentai.html
Ten tik parašai. Jokių pažadų ir kitų raštų nerodo.

Ragink balsuoti už varžovą į prezidentus Arvydą Juozaitį. Kur paimti skelbimų lapus klausk jo. Arba pati tapk lapų platintoja. Arba pasigamink skelbimus pati.

Savanoriai rašykite man. Šliekitės prie partijų, kurias nurodau straipsnyje žemiau "už ką balsuoti". Kelkite save patys į rinkimus visokius.

Kaip rinko nusikaltėlę prezidentę Grybę 2014.05.11

- Panašiai kaip ir 2009, 2019 metais. Suleido išgamų pulką, viena už kitą baisesnių. Suskaldė balsus. Ir 53% laimėjo Grybė. Padoresnis buvo tik apgavikas Puteikis. Su juo laimėtume, jei pasitrauktų Ropė. Bet anas nepaisė, kai prašiau.
Rolando Paulausko irgi prašiau trauktis. Anas pasipūtė ir man atrėžė: Ar jis dievas?.. Laimėti tikėjosi pats. Ne motais jam buvo bendras reikalas. Gerai, kad parašų nesurinko ir atkrito.

Generalinė prokuratūra užgniaužė baudžiamąją bylą prezidentei Daliai Grybauskaitei.
Ją kaltina bendrininkavimu nusikaltimams žmoniškumui, kitų tarpe. Kaltino rinkimų metu. Prokurorai kaltinimus nuslėpė. Skundikai ją ragino atsistatydinti ir prieš rinkimus. Ji tai nuslėpė. Dalia Grybauskaitė nuslėpė ir tai, kad vėl tapusi prezidente, ji tapo pareigūnų viršininke. Jie bijo ją tirti.
Todėl prezidento rinkimai 2014.05.11, 2014.05.25 - nesąžiningi, nelaisvi, neteisėti. Reikia rengti naujus.
2009 ir 2014 metų rinkimai - neteisėti ir dėl to, kad Dalia Grybauskaitė nuslėpė savo tėvą KGBistą, kurį minių skyriuje apie ją. Nuslėpė visą kitą praeitį bei dabartį, ką apie ją rašau.

Raginau rinkti apsimetelį Naglį Puteikį. Jis apgavo. Neskelbė pažado išvaikyti teisėsaugą. Todėl jo neberinkite niekada.

2014.02.09 vyko viešas pasitarimas:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/plebiscito-diena-vasario-9-aja-rengiamas-pilieciu-forumas-uz-valstybe
kaip perimti valdžią per Prezidento rinkimus. Jie vyko 2014.05.11. Aptarė ir kitus rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybes ir Seimą.
Nuorodoje smarkiai reiškiasi klastūnai (provokatoriai). Nesivelkite į ginčus su jais. Jų tiklsas - gaišinti. Jie atėjo ir į pasitarimą papliurpti ir nusibosti. Buvo jų tarpe nusikaltėliai Vilniaus Savivaldybės tarybos nariai.

Pasitarimas į Prezidentus stumė Naglį Puteikį.

Jį įstumiau į rinkimus atsargai, jeigu į rinkimus dėl klastos ar ko kito nepatektų Zigmas Vaišvila. Taip ir nutiko. Grybės gauja vis klastoja bylas Zigmui, gaišina, neleidžia atsipusti. Tuo sutrukdė eiti į rinkimus. 2014.03.07 paskutinę registracijos į rinkimus į prezidentus dieną Zigmas Vaišvila atsisakė ir davė užuominą, kad jį ėmė smarkiau persekioti, tiek, kad jis nebegali dalyvauti.
Įtariu, kad apsisaugoti nuo Zigmo įsakė raštu pats Andrius Kubilius. Tai - ne pirmas kartas, kai Konservatoriai raštu susitaria užgniaužti skundus.

Rinkimų metu Seime turėjo vykti apkalta Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Ji užlipo ant "grėblių". Juk galėjo neiti į rinkimus ir išlaukti ramios pensijos...
Bet ji sėkmingai įbaugino seimo narius. Jie delsia.

* Iš šių 6 varžovų, kas tik gali, tas išnaudoja valdžią, kad rinkti iš valdininkų parašus už save:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1268.htm - 2014 metai
Valdininkai renka mums prezidentą.
Žvaigždute pažymėjau tuos, apie kuriuos turiu pranešimus. Tikėtina, kad valdžią išnaudoja ir Valdemar Tomaševskij bei Dalia Grybauskaitė.

Štai, KGB pulko sūnūs ir dukterys susirinko į puotą mūs valdyti.
Dauguma nieko nežada, jokios rinkimų programos:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1269.htm - 2014 metai
Juk išvaikyti teisėsauga yra baisu net pagalvoti.
Tad jie žada mums visiems tenai "geros kloties" kuo toliau. Dar siūlo Gedimino Bokšte įrengti Brazausko mauzoliejų. Keltuvą jau pastatė.
Nei vienas nerašo ir nekalba nieko apie gynybą, kaip gelbėti Ukrainą nuo Rusijos.

Kaip rinko prezidentą Gitaną Nausėdą 2019.05.26

- Panašiai kaip ir 2009, 2014 metais. Suleido išgamų pulką. Jį atskiedė padoriu Arvydu Juozaičiu. Suskaldė balsus. Ir 66% laimėjo Nausėda.
Padorus buvo tik tylėnis Arvydas Juozaitis. Su juo laimėtume, jei pasitrauktų Komunistas Andriukaitis, nusikaltėlis Skvernelis. Bet nepadorūs žmonės nesitraukia. Juk jie tam ir yra, kad dalyvauti, skaldyti balsus.
Bandė dar labiau askiesti padoriais Alfonsu Bute, Kazimieru Juraičiu. Bet nepavyko, nes anie tingėjo, o gal ir negalėjo rinkti parašus.

Laimėtume, net jei niekas nesitrauktų, jei Arvydas Juozaitis paskelbtų mano programą. Bet jis nutylėjo.

Visi valdžios priešai ir net mylėtojai rinkimuose interneto puslapiams ir elektroniniam paštui naudoja valdžios mylėtojus, priešų slopintojus:
"Google" ("Gmail") ir UAB "Interneto vizija".

Kvaila "kasininkė" Ingrida Šimonytė (Konservatorė) žadėjo kvailiams tik viltį. Nieko daugiau, jokio dalyko.
Visi kiti varžovai žadėjo panašiai.

2019.05.26 prie prezidentūros, Daukanto aikštėje kvaila Lietuvos televizija rengė naujo prezidento sutiktuves. Kalbino 2 kalbančias galvas: Verslo žinių vyriausią redaktorių, leidėją Barysą ir poliglotologą. Abu lėkštai šnekėjo, kas ir be jų akivaizdu, nuobodu, nesvarbu, niekai.
šukaliojau esmę, šiepdavau prezidentą ir kitus kalbėtojus. Juokais raginau iškirsti Pavilnių regioninį parką. - Kaip Turniškėse kirto Grybė: http://andrius.saugokmedi.lt#medžiai
Prie manęs prisigretino 1 valdžios mylėtojas. Vis vaizdavo neva naršo savo debilniką, užimtą savimi. Kai vėl sušukau, jis reikalavo tylėti, netrukdyti žmogui kalbėti (Nausėdai), netrukdyti ir jam. Nesakė ką ir kaip. "Žmogus" kaip pliurpė, taip ir pliurpė... Nesutrukdžiau. Jis netgi stengėsi nepastebėti liaudies balso. Atvirkščiai, aš padėjau Nausėdai kalbėti ką liaudis nori. Mylėtojas kaip naršė, taip ir toliau naršė debilniką. Jis pezėjo, neva Nausėdos namas teisėtas. Nepezėjo kodėl. Priminiau jam žodžio laisvę. Už ją kovojo ir tebekovoja ne jis. Pasiunčiau jį bučiuoti koją Nausėdai.
Kitas valdžios mylėtojas išvadino mane psichu su kažkokiu bilietu. Nesakė kodėl. Ragino išvažiuoti su dviračiu. Jam atseikėjau jo paties pezalų.
Ne aš jiems, o jie man trukdė, neteisėtai.
Vienas protingesnis kvailys barė mane už tai, kad šukalioju iš už nugarų. Nors, man už nugaros buvo pusė žmonių. Ir niekas nevaržo kitą pusę nusigręžti nuo stabo ir atsigręžti į mane.
Jis pasiūlė man eiti į priešakį ir kalbėti nuo scenos. Atsakiau, kad man neleidžia. Prašiau mane pravesti. Jis neveikė, ką pats siūlė.
Vieši renginiai yra tam, kad reikšti nuomonę, ginčytis, o ne tylėti.
Jei nepatinka, nelankyk jų. Jei trukdo kažkas, nėra ko gretintis. "Geležinkelio bėgis" ilgas... Atsislink...

Po renginio įkišau savo trigrašį Jakilaičiui, LRT vadovei Garbačiauskaitei-Budrienei ir dar keliems nematytiems žmonėms:

Nei Ingrida Šimonytė, nei Gitanas Nausėda, nei kiti varžovai nesvarstė, neklausinėjo rinkėjų kodėl 70% ar daugiau balsavo prieš kiekvieną.
Nusikaltėlė prezidentė Grybė kvailai sveikino Nausėdą už tariamą didelį rinkėjų pasitikėjimą. Vaizdavo neva nesuvokia, kad papildomi 34% pirmame rate balsavo ne už jį, o prieš jį. Ir dabar jie balsavo ne už jį, o prieš Šimonytę.
Gal rinkėjams jis atrodė mažesniu blogiu. Nebent rinkimus klastojo.
Papildomi 2% balsų irgi buvo ne už Šimonytę, o prieš Nausėdą. Kvaili Konservatoriai tai paskelbė didžiu laimėjimu ir pažadėjo siūlyti jai pirmauti rinkimuose į Seimą 2020 metais.

Nuvažiavau į Nausėdos rinkimų būrį ir įkišau savo trigrašį.
2 vyrai teisino jį, kad teismas pripažino teisėtu jo namą. Atsakiau: Grybinis teismas. Jie dar buvo linkę derėtis... Bet...
Pasakiau, kad bankai ir kiti surinkėjai grobsto komunalines įmokas ir mokėjimo korteles. SEB įmokas grobsto daugiausia iš visų surinkėjų: daugiau negu 2%.
... Tada jie paprašė atkibti, pasiteisino, neva yra užsiėmę vienas kitu... O ne tavimi...
3 vyras, kuris jais nebuvo užsiėmęs, tęsė pokalbį. Jis teisino Nausėdą, neva jis tik bendrai banko patarėjas, neva "technikos" nestebi. Jis pripažino, kad dabar jam teks prižiūrėti Lietuvos Banką ir per jį savo buvusį darbo davėją.
Bet nei 1 iš tų 3 vyrų nesidomėjo vagyste ir apie ją nežadėjo pranešti išrinktam prezidentui Nausėdai.

Ingrida Šimonytė irgi nesvarstė vagystės, nes tektų svarstyti ir savo kaltę. Ji yra Lietuvos Banko pirmininko pavaduotoja. Bet neprižiūri vagių.

Valdžios priešus mačiau per renginius. Pastebėjau tik tuos, kuriuos pažįstu.
Nei vienas kitas ten nereiškė nuomonės viešai. Nebent dar 1 švilpė sykį.
Nuomonės nereiškė net valdžios Ingridos Šimonytės mylėtojai.
Tyleniai pasiduoda tyliai.

Prezidento rinkimų programa

Nuorodos:
Andriuko Įstatymas. - Dviratazmo. Aplinkos. Korupcijos.
Rinkimų programa į Seimą
Rasi iškarto po šios programos į prezidentus
Rinkimų programa į savivaldybes
Rasi iškarto po anos programos į Seimą
Lietuvos sąrašo programa
Rašė Darius Kuolys. Nepaisė ką siūliau.
Naglio Puteikio programa
Nusirašė nuo Dariaus Kuolio ir papildė. Nepaisė ką siūliau.

Nuorodose apie abi jų programas parašiau pastabas prie kiekvieno siūlymo.

Partija "Lietuvos sąrašas" ir Naglis Puteikis nutylėjo visas 3 mano programas. Tiek baisios yra jos valdžios taiamiems priešininkams. Daug kartų jiems jas brukau. Jie stengiasi pralaimėti. Išdavikai. Keiskite jų vadovus.

Yra visi mano puslapiai. Ją dar miniu straipsnyje, žemiau. - Tik spėk vykdyti.

Rinkimų programa turėtų įtraukti ir Seimo rinkimų programą, kurią trumpai surašiau žemiau šiame straipsnyje. Ji dera ir prezidentui, nes jis privalo siūlyti keisti įstatymus, o paskui juos pasirašyti.

Varžovas į prezidentus Arvydas Juozaitis siūlo kažkokius vietinius pinigus. Jo puslapis tai mini tik trumpai. Plačiau, net perdaug plačiai aiškina kitur:
https://www.sarmatas.lt/02/arvydas-juozaitis-steikime-tautos-izda/

Jis nutyli pinigų esmę: jie prasidėjo kaip vietiniai. - Auksas, sidabras, varis, kaulas, kriauklės.
Net popierius pradžioje buvo vietinis: skolos raštai.
Tik vėliau pinigus užvaldė valstybės.
Net ir po to vis tiek kas norėjo, tas ir leido skolos raštus. Jais įsipareigodavo grąžinti jau ne kriaukles, o tuos valdiškus pinigus.
Net patys valdiški pinigai buvo skolos raštais.
Tik mūsų laikais pinigai tapo "oru", niekuo nesusietu vienetu, net ne pažadu.

Nereikia vietinių pinigų valstybės mastu.
Jei jie vietiniai, juos išleis tas, kas norės ir galės. - Tas kuo vietiniai žmonės pasitiki.
Tam nereikia įstatymų.

Reikia sąžiningo banko, kad:

Sąžiningas žmogus banko įsteigti neišgali pagal apibrėžimą. Nes jis pinigus prakišo kovai prieš valdžią.
O ir greitai pradžiai jų reikia perdaug: 6 mln. €.
Andrius Kubilius tiek atidavė Barclays bankui. Bet ne tam, kad darytų sąžiningą banką, o kad įdarbintų valdžios tarnus.
Barclays turėjo milijardus. Jam tų milijonų nereikėjo. Bet vis tiek paėmė. O kai pravalgė išspyrė tuos tarnus ir pabėgo.
Europos paramą irgi iššvaistėm tiems, kas pinigų jau turi, ir juos vogė (tariamai švaistė).
Kiek dar liko iki paramos pabaigos reikia duoti ją sąžiningam žmogui, kad steigtų banką. O jis jau galėtų talkinti ir "vietiniams pinigams" ir bet kam dar.
Pinigus jam reikia duoti nemokamai. - Nereikalauti įnešti savo dalį, kaip įprasta Europos paramai. Tegul jis juos kad ir praranda. Blogiau nebus. Tiek milijardų praradom. O čia milijono gaila.
Dar jūsų pradininkas, Komunistų revoliucijos vadas V. I. Lenin sakė:
kadry rėšajut vse.
(Rusiškai: viską sprendžia darbuotojai.)
- Ne parama, ne taisyklės, ne popierius...

Keista, kad Juozaitis tiek daug žodžių programoje rašė šiam išgalvotam kliuviniui.
O apie tai, kad reikia bausti teisėjus, prokurorus, policajus, valdininkus, rašė vos 1 sakinį, o gal išvis nerašė.

Rinkimų programa į Seimą

Nuorodos:
Andriuko Įstatymas. - Dviratazmo. Aplinkos. Korupcijos.
Rinkimų programa į prezidentus
Rasi iškarto virš šios programos į Seimą
Rinkimų programa į savivaldybes
Rasi iškarto po šios programos į Seimą
"Nacionalinio Susivienijimo" programa
Rašė ne vien pliurpalius Vytautas Radžvilas. Todėl pliurpalai gavosi ne beveik viskas, o tik pusė. Pusėtina ir likusi pusė. - Ne vien nesąmonė. Tad, visai neblogai padirbėjo.
Blogai, kad nepaisė ir nuslėpė ką siūliau. Skaityk žemiau.
Lietuvos sąrašo programa
Rašė Darius Kuolys. Nepaisė ką siūliau.
Naglio Puteikio programa
Nusirašė nuo Dariaus Kuolio ir papildė. Nepaisė ką siūliau.

Nuorodose apie abi jų programas parašiau pastabas prie kiekvieno siūlymo.

Partija "Lietuvos sąrašas" ir Naglis Puteikis nutylėjo visas 3 mano programas. Tiek baisios yra jos valdžios tariamiems priešininkams. Daug kartų jiems jas brukau. Jie stengiasi pralaimėti. Išdavikai. Keiskite jų vadovus.

2012.09.01 dalį savo programos - nuo švietimo iki priežiūros - siūliau Dariui Kuoliui. Tas nutylėjo. Nors, kaip partijos "Lietuvos sąrašas" vadovas jis privalo partijai perduoti visus skūlymus, kuriuos gauna.
Vėliau jis parašė tos partijos programą.

Dalį siūlymų gavau iš praeivių gatvėje 2014 metais, kol rinkau parašus už Naglį Puteikį į Prezidentus. Eilės seka nereiškia svarbos.

"SoDrą" perdaryti

Nuoroda:
Pensiją nepaveldėsi
Valdžia draudžia paveldėti pensiją, kurią nusavino.

2010 metais godi ir buka valdžia (Konservatoriai) padarė prievolę bedarbiams (kas neturi pajamų) mokėti į SoDrą.
Jūs juokiatės iš Baltarusijos diktatoriaus Lukašenkos už "dykaduonių mokestį". O patys leidžiate plėšti vargetas. Dažnai vargeta yra valdžios auka. Ją persekioja, atima darbą, dar užkrovė ir šį mokestį už tai.
Rinkimų programoje į Seimą raginu ją naikinti. - Ir prievolę, ir SoDrą.

http://andrius-kubilius.blogspot.com/2009/01/smulkusis-verslas-kitas-balsas.html
Būk atsargi. Ten tave seka. Puslapis priklauso sukčiams Google. Aną valdo Kubiliaus gi sūnus.
"Individualios įmonės" privalės mokėti papildomai 4000 Lt per metus.
Užtat suktus advokatus, antstolius atleido nuo ligos ir motinystės įmokų. - Perės mums išgamas.
Dar 2002 metais Algirdas Sysas (Komunistas) ketino sunaikinti smulkiausias individualias įmones tokiu pat būdu.
Konservatorių partijos pirmininkui nusikaltėliui Andriui Kubiliui vienas toks rašė. Kubilius nepaisė. Ten ir daugiau "individų" skundėsi.
Pusę pinigų jie išleidžia mokesčiams. Kitus - veiklai. Ne kažin kas lieka. Aišku, nedera tiek pigiai imti pinigu iš užsakovų, kad paskui verkšlenti, kad pinigų nėra. Bet "individualių įmonių" paskirtis: kad mokesčiai skirtųsi nuo UAB. Jie moka daugiau.

Ten nusikaltėlis ministras pirmininkas Andrius Kubilius (Konservatorius) skelbia tariamo smulkaus verslo kvietimą tartis su jo gi vyriausybe.
Bet jie nerašė apie ką tarėsi. Nes ir nesitarė. Jie tik nuėjo nusilenkti Kubiliui. O tas jų tik atsiprašė, kad įstatymus keitė skubiai, su klaidomis... Nesakė kokiomis. Ir toliau tęsė tą patį.
Tai skelbė ne Klaipėdos apskrities verslininkų asociacija, o pačių gi Konservatorių bendrininkai NISC.lt - Atviros Lietuvos Fondo išpera, rankovė. Anie slopina visuomenę:
http://susirašom.saugokmedi.lt#praeitis

http://andrius-kubilius.blogspot.com/2009/01/apie-iem-nuotaikas-ir-siningum.html#c837287718324811388
Būk atsargi. Ten tave seka. Puslapis priklauso sukčiams Google. Aną valdo Kubiliaus gi sūnus.
Kubilius nepaisė ir šios pasakos. Nebaudė valdininkų, neatšaukė įstatymų.
Emigranto pokalbis. Parvažiavau į Lietuvą. Paskaičiau šias nesąmones. Nulėkiau į Mokesčių Inspekcija.
- 12 metų gyvenu užsienyje ir ten dirbu. Kokie mokesčiai mane slegia Lietuvoje kaip pilietį?
- Jei ten dirbate, privalėsite pristatyti tai patvirtinančius dokumentus. Jei nedirbate, PSD teks mokėti Lietuvoje.
- Privalėsiu reguliariai vien dėl to važiuoti tokį kelią, kad pristatyti jums "įrodymus"?
- Taip. Priešingu atveju skola tik augs.
- Ką daryti, jei staiga aš ar žmona liktume be darbo?
- Skubiai važiuoti į Lietuvą ir registruotis Darbo biržoje.
- Darbo birža pasiūlys man darbą užsienyje?
- Nusišnekate. Ji nepasiūlys darbo net Lietuvoje. Bet tokia tvarka.
- Vaikus išsivežėme dar mažus. Dabar jiems 19 ir 20 metų. Šiuo metu abu nedirba.
- Vadinasi jie jau skolingi už 2009 metus.
- Jūs nejuokaujate?
- Ne.
- Tai ir jie privalo atvažiuoti į Lietuvą ir užsiregistruoti biržoje?
- Taip.
- Todėl, kad jie Lietuvos piliečiai?
- Taip.

2017 metų sausį "SoDros" vadovas viešai skundėsi, kad jam skolingi net 300000 žmonių. Jie nedirba, arba išvyko (emigravo). Todėl nemoka mokesčių.
Jis pabūgo "išbuožinti" tokį kiekį skurdžių. Todėl davė mėnesį laiko susimokėti. O jie vis nemokėjo. Juk neturi pinigų.
Žurnaliūgos paklausė: iš ko bedarbis mokės?
Vadovas atrėžė, kad mokėtųpašalpos.
Kvaili žurnaliūgos pratylėjo, kad pašalpą moka ne tam, kad mokėti mokesčius.
O ilgalaikiai bedarbiai netenka pašalpos. Ją moka vos pusę metų.
Mokesčiai yra nuo pajamų. Jei nėra darbo, ar išvis pajamų, tai negalima plėšti mokesčių.
Vargu ar yra tokių didelių pašalpų, valdiškų, ar asmeninių, kurių pakaktų mokesčius mokėti.

2017 metų balandį "SoDrą" atėmėbanko sąskaitų jau 800000 €.
Neteisėtai apmokestino gyvenimą. - Iš tų, kas neturi pajamų.

Nuo 2018 metų "SoDrą" pradėjo rinkti mokestį nuo pilnos darbo dienos algos, nepaisant, kad dirbi tik dalį dienos (etato).
Vėl neteisėtai apmokestino gyvenimą. - Iš tų, kas negauna menamų pajamų iki tos pilnos algos. - Nežinau ar iki mažiausios ("minimalios"), ar iki to žmogaus pilnos algos.

Teisė gyventi yra prigimtinė, Konstitucinė (§18). Ji nepriklauso nuo mokesčių. Draudžiama jais ją varžyti.

2017.11.08 susibūrė kažkoks gydytojų judėjimas, kad reikalauti algų. Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis jau tą pačią dieną nubėgo su jais tartis. Kur gi ne. O kai tu nori jam ką patarti, jis į tave net nežiūri.
Gydytojai pasakojo, kad "SoDra" sumoka ar tai ligonių kasoms, ar tai pensijoms tik pusę pinigų, kuriuos surenka iš mokesčių. Kai valdininkai pešasi, yra nauda: tada tik sužinome dėl kokių pinigų kiekių.
"SoDra" vis skundžiasi neva trūksta pinigų, kad nusavintas pensijas grąžinti. O pasirodo jie išleidžia tik pusę pinigų, kuriuos turi.

2018.01.04 tie, o gal kiti gydytojai, studentai, "rezidentai" surengė eiseną nuo nusikaltėlių vyriausybės iki Oro uosto. Vaizdavo, neva bėga iš šalies.
Nieko tikslaus nereikalavo. Nevardino sukčių poliklinikų ir ligoninių vadovų. Reikalavo tik daugiau pinigų ir kažką dar gerinti. Nesakė kas tie blogiečiai.
Po mokslų jie nori gauti algas 2½ karto didesnes negu vidutines. Tokiu būdu vidutinė alga padidėtų. Tada ir vėl padidėtų šių gydytojų algos...
Jie nesakė ką turėtų daryti tie, kas uždirba mažiau negu vidutinė alga...

Visa tai nėra esmė. Nereikia dėl to vaizduoti lagaminus, viešai rėkauti. Reikia tartis darbo tvarka, eiti pas nusikaltėlius Seimo narius.
Daug jų yra buvę gydytojai. Viešai rėkauti galėtų po to: skelbti kuris Seimo narys neteisėtai atsisakė svarstyti.
Bet "rezidentai" tingėjo, nėjo į Seimą.
Dalyvavo ir "rezidentai" nusikaltėliai psichiatrai. Jie privalėjo skelbti kaip žmones grobia jų bendradarbiai ir vadovai, kaip jie tai tyliai stebi. Bet jie tylėjo.
Daug gydytojų ir viršininkų turi asmenines įmones. Į jas kviečia valdiškus ligonius mokamai.
sergu.lt net tariamai teisėtai ("oficialiai") leidžia užsirašyti mokamai pas tą patį gydytoją, kuris gydo ir nemokamai. Tas gydytojas mato, kad pas jį atėjo žmogus, kurį derėjo priimti nemokamai. Nes pas tą patį gydytoją nemokama eilė per ilga, lėtesnė negu liga. Jis neturi sąžinės reikalauti, kad už tą žmogų mokėtų ligonių kasos.
"Rezidentai" apie tai tylėjo. Jie tik rėkavo ir pliurpė, kad tik nesupykdyti bendradarbių, viršininkų ir valdžios.

Savo skelbimus "rezidentai" dėjo daugiausia į prekeivių vaistais internetus.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/raimundas-kuodis-kaip-rimtai-o-ne-kosmetiskai-reformuoti-sodra-tezes-partij
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Kažkoks "ekonomistas" Raimundas Kuodis svajoja. Mano pastabos - dešinėje.

Alga "ant popieriaus" įstatymu padidinama 31% vadinamąja "darbdavio" Sodros dalimi. Nors darbdavys tik perveda dalį darbuotojo uždirbtos algos "SoDrai".
Taip gerokai sumažėtų paskatos imti vokelius, kurie neva išlaisvina darbdavį nuo 31% papildomų išlaidų.
Taip. Supaprastėtų ir apskaita.
"SoDroje" sukuriamos asmeninės sąskaitos gyventojams. NDC - notional defined contributions. Ne. Pensija yra ne sąskaita, o parama, pašalpa, alga. Tik ji yra dar ir uždirbta. Bet dažnai ir neuždirbta.
Ankstesnės darbuotojų įmokos "SoDrai" pagal specialų algoritmą paverčiamos eurais.
Nebekaupiami jokie mistiniai "taškai".
Asmeninėse sąskaitose "SoDroje" kaupiami eurai - kaip banke.
Ne ir taip.
Tai nėra sąskaita. Žiūrėk ankstesnę pastabą.
Taškai tikrai - nesąmonė. Pinigai turi būti išreikšti pinigais, o ne pramanais.
Turi būti tik tolygi, o ne šuoliais, priklausomybė nuo įmokų dydžio ir išdirbto laiko. Kad žmogus jaustų paskatą gyventi. Ji neturi būti didelė.
Eurų buvimas sąskaitoje įgalina sukurti socialinio kredito sistemą (žr. toliau). Kas tai? Nieko toliau apie tai nerašo.
Bazinė pensija (perskirstomoji) mokama centrinio biudžeto iš bendrųjų mokesčių. Taip. Nereikia jokių atskirų įstaigų.
Įmokas pensijoms irgi priskiriame prie mokesčių. Tada nekils ginčų, kas uždirbo pensijos daugiau.
Bus tik pagrindinė pensija ir priedas už smarkesnį darbą ir atitinkamai didesnes įmokas. - Paskata gyventi, kurią miniu aukščiau.
"SoDra" integruojama į bendrą valstybės biudžetą. Nustoja absurdiškai "skolintis" iš kitos valstybės kišenės (Finansų ministerijos). Nebelieka "neapibrėžtumo dėl jos ateities".
Tą nuolat akcentuoja LLRI ir privačių pensijų fondų valdytojai.
Taip. Šis siūlymas yra tas pat, kaip ir aukščiau.

LLRI - Lietuvos laisvos rinkos institutas. Iš ten atėjo nusikaltėlis Remigijus Šimašius. - Liberalų sąjūdis. Institutas susietas ir su juo ir su šia partija.
Privačių pensijų fondai tegul prasmenga. Jie tik sau verslą daro. Iškraipo ekonomiką. Jie yra ne pensijos, o paprastos pinigų, dalininkų įmonės.

Papildoma pensijos dalis mokama "SoDros" pagal principą "kiek per visą gyvenimą įnešei, tiek pasiimsi.

Atkrenta problemos su stažo skaičiavimais, su tais, kurie emigravo/grįžo/vėl emigravo.

Taip savaime depolitizuojami ir sprendimai dėl pensijų.

Taip ir ne.
Sunešti pinigai neturi būti lygūs tam, ką išmoka. Turčiai nebūtinai dirba smarkiau. Dažnai jie vagia, išnaudoja kitus. Senatvėje visi lygūs.
Turi būti tik nedidelė priklausomybė nuo įmokų ir darbo. Tai miniu ankstesnėse pastabose.
Rašytojas ir pats prieštarauja sau. Vienur jis siūlo dar ir "bazinę" pensiją... O čia jau tik lygiai kiek sumoki.
Iš esmės jis siūlo kurti naują banką. Tam įstatymo nereikia.
Apibrėžto pensinio amžiaus iš esmės nelieka.
Dirbi kiek nori ir gali.
Gali išeit į pensiją, jei situacija darbo rinkoje pablogėjo.
Gali grįžti iš jos, kada nori, jei situacija darbo rinkoje pagerėjo.

Nebelieka stimulo (kaip dabar) per anksti palikt darbo rinką. Ateityje darbuotojų ir taip trūks. Be to, bet kuriuo atveju, turime suvaldyti dirbančiųjų/pensininkų santykį.

Taip.
Eik į pensiją, kad ir 16 metų amžiaus. Tik pensiją mažesnę gausi negu nuo pensinio amžiaus.
Pensija yra pašalpa seniams, o ne visiems.
Kuo ilgiau dirbi, tuo didesnė pensija.
Daugiau sukaupei.
Trumpiau naudosi sukauptą fondą.
"SoDra" mokės palūkanas už sukauptą fondą, priklausančias nuo darbo našumo augimo ir dirbančiųjų/pensininkų santykio pokyčio.

Taip ir ne.
Jis suplakė kelis pasiūlymus į 1.
Nuo ilgesnio darbo pensija turi priklausyti. Tai jau aptariau.
Ką reiškia trumpiau naudoti?
Tai ne bankas. Palūkanų nereikia. Tai papildoma apskaita, našta valdžiai. Tegul būna paprasti mokesčiai ir išmokos iš jų. Prisitaikyti prie pokyčių ūkyje nereikia. Pensija nors ir yra pašalpa, bet ją žmogus uždirbo. Nereikia jos keisti, mažinti. Ją galima tik taisyti pagal išlaidas būtinas, kad pragyventi.
Tokia reforma padės išvengt neteisingumo:
"gerojo samariečio" (svetimais pinigais) problemos, kai nemokėję "SoDrai" (o tokių daug dėl politikų nuolaidų nemokėti iš viso, ar tik nuo minimalios algos) išties ranką, o jei politikai nepadės, išsirinks savo politikus.
Padės tik iš dalies. Vis tiek valdžia dalins pensijas. Vis tiek ji liks globėja ir galės reikalauti iš gavėjų nuolankumo, paklusnumo, naudos.
Nežinojau, kad kažkam leidžia nemokėti už pensiją.
Jei nedirbi, ar neuždirbi, nemokėk. Jei uždirbi, mokėk.
Įvedamos 4-5 draudžiamųjų pajamų lygio "SoDros" įmokų lubos. Ne. Prieštaraujate pats sau. Tai jums nereikia taškų, tai reikia...
Įmoka už pensiją turi būti paprastas mokestis. Kaip ir kiti mokesčiai, tikriausiai, jo dalis nuo pajamų priklausytų nuo pajamų. - "Progresinis".
II pakopos pensijų fondai, kurie iš esmės sprendžia
finansininkų gerovės ir
daugiau uždirbančiųjų "SoDros" lubų bent dalinio apėjimo problemas, tampa nebereikalingi.

Lietuva nustotų siųsti užsienin reikšmingas sumas taip kenkdama savo ekonomikai.

Išnaudojami vieni pagrindinių "SoDros" pranašumų:

 • santaupos (įmokos Sodroje) iš esmės tuoj pat grąžinamos į ekonomiką (pensijų išmokomis esamiems pensininkams);
 • administravimo kaštai nedideli dėl to, kad nebūtina "investuoti".
Taip.
Rinkti pinigus pensijoms reikia tiek, kiek tuoj pat ir išleidžiame. Nėra ir nereikia ką papildomai atidėti, atimti, "užšaldyti", "investuoti".
"Fondai" liks kaip paprastos įmonės. Tai minėjau ankstesnėje pastaboje. Nereikiavadinti pensijomis.
Sukuriama rimta "SoDros" taryba su savo aktuarais ir pensijų ekonomikos specialistais. Ne. Nėra ten ką valdyti kažkaip ypatingai. Neliks ir pačios "SoDros".
Bus tik valdininkai, kurie skirstys pinigus. Jie turės stebėti ar pakanka pensijų pragyventi, siūlyti keisti iždą.
Dabar jie to nedaro. Tik engia pensininkus, apgaudinėja. Gina valdžią. Tokių ir neturi likti.
Reikia pririnkti naujų.
Palaipsniui atkuriamas rezervinis fondas, skirtas sumažinti didelių ūkio svyravimų įtaką pensijų sistemai. Ne. Nereikia nieko kaupti. Bent ne atskirai. Sunkesniems laikams galima kaupti visai valstybei. Dabar daro atvirkščiai: ne kaupia, vis labiau praskolina valstybę.
Reikia uždrausti iždui skolintis ir iš bankų, ir iš pensininkų.

Eik į Vilniaus Savivaldybės Tarybą

... Na kagi... Nejaugi baigsiu pasaką beviltiškai?..

Mes galime be galo ir be krašto daryti "akcijas", "atrakcijas", propagandas, protestus... Lygtai mums nebūtų ką veikti. Sutaupykime sau laiko ir jėgų. Eikime valdžion. 2006 metų liepa pasiūliau riedutininkui Audriui "pasispardyti" kartu. Šnektelėjome. Bet kalba apsiribojo tik bendrais postringavimais. Jis mieliau ir toliau darys "akcijas". Vaidins veiklą, kovą...

2006.09.21 aš dalyvavau miesto Bendrojo plano viešojo svarstymo baigiamajame susirinkime. Apie tai truputį rašau:
Andriuko siūlymai Vilniaus niokojimo plano naikinimui
bei renginių puslapyje:
http://andrius.saugokmedi.lt/renginiai/#Vilniaus planas.
Susirinko pilna salė nepatenkintų bendruomenių atstovų. Skundus rašė griaunamos Šnipiškės, Baltupiai (Siemens Arena bei Vandens Parkas), Rasos, Žverynas, Žirmunai, Antakalnis, ir daugybė kitų Vilniaus rajonų.
Mes ir patys - dviratininkai, riedutininkai - piktinames automobilazmo plėtra, Vingio bei kitų parkų automobilizavimu ir naikinimu...
Man kyla klausimas: jei visas miestas nepritaria planui, jei jau yra žmonių atstovai... Tai kodėl tie atstovai, užuot nuolat kovoje su valdininkais, neina valdžion? Tegul eina ir tampa anų valdininkų viršininkais.

Mano įstatymo, ir šio puslapio "Ką daryti" pagrindų sukurpkime platesnę programą. Kaip valdžia turėtų atstovauti žmogui, o ne kiaulei. Paskelbtume kandidatų atranką tarp Vilniaus sveikuolių. Ir tie varžovai dalyvautų savivaldybės rinkimuose. Galėtume pasinaudoti populistiniais metodais. Tiksliau vienu metodu: išvaizda. Gerai atrodantys, sveiki jauni bernai ir mergos. Už tokius balsuojama labiau, negu už sukriošelius, net ir protingus.

Populistinę išvaizdą pasitelksime, o populistinius šukius - ne.
Bus ne šukiai... Bus aiški programa. Jei po rinkimų kandidatas liausis jos laikesis, tuomet jo rinkėjams apie tai aiškiai pranešime... Ir siūlysime jį atšaukti.
Štai ką aš vadinu viešumu. Jo dabar visai nėra. Išrenkame ir pamirštame. Paskui su jais kovojame ir verkiame.

Programa

Nuorodos:
Andriuko Įstatymas. - Dviratazmo. Aplinkos. Korupcijos. Imk ir daryk.
Rinkimų programa į prezidentus
Rasi iškarto virš programos į Seimą
Rinkimų programa į Seimą
Rasi iškarto virš šios programos į savivaldybes
Lietuvos sąrašo programa
Rašė Darius Kuolys. Nepaisė ką siūliau.
Naglio Puteikio programa
Nusirašė nuo Dariaus Kuolio ir papildė. Nepaisė ką siūliau.

Nuorodose apie abi jų programas parašiau pastabas prie kiekvieno siūlymo.

Partija "Lietuvos sąrašas" ir Naglis Puteikis nutylėjo visas 3 mano programas. Tiek baisios yra jos valdžios taiamiems priešininkams. Daug kartų jiems jas brukau. Jie stengiasi pralaimėti. Išdavikai. Keiskite jų vadovus.

Veiksmų programa (rinkimų programa) nėra pilna. Visada laukiame pasiūlymų. Kaip rašiau, jos pagrindas galėtų būti mano įstatymas:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas - mažinti, žaboti geldazmą, didinti dviratazmą, korupciją, gamtą.
ir kiti, puslapiai pagal šitą kurį dabar skaitote:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti.
Juos reikia papildyti automobilazmo, statybų, gamtos niokojimo, lėšų švaistymo, žmonių gaišinimo žabojimu... Švietimo, sveikatingumo, medicinos, Policijos, visuomeninių organizacijų, viešumo, taupumo, tausojimo, antrinio panaudojimo skatinimu.

Tai - ne vien antiautomobilazmas. Pavyzdžiui: reikia kad nedygtų gyventojams kiemuose namai... Kad neatvažiuotų netikėtai buldozeris... Kad jų niekas neterorizuotų tais buldozeriais, ar teismais, kaip tai daro aktyvistams visuomenininkams Žirmūnuose, Lvovo gatvėje (Telekomas, TEO), kai tie sutrukdė statybas.

Rinkimų ir veiksmų programos užuomazga galėtų būti mano siūlymai, kuriuos daviau Vilniaus Miesto bendrąjam planui... tiksliau - jo naikinimui.
Apie siūlymų teikimą skaitykite aukštesniame puslapyje: Andriuko siūlymai Vilniaus niokojimo plano naikinimui. Visus nuslėpė.
Pačius siūlymus rasite per ten pat, arba tiesiai čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/Siulymai_Bendram_Planui.htm.
Trumpas dokumentas negali sutalpinti visų miestui reikalingų sprendimų. Taipogi jis nesutalpins sprendimų kurie gims tik ateityje. Laikykime šiuos siūlymus kaip veiksmų pavyzdį... Ta linkmę (principais) nauja taryba grįs sprendimus.

Savivaldybės tarybos narys turi gauti algą.

Šiuo metu Savivaldybės Taryba negauna algos. Galbūt ateity tai bus pakeista. Kitaip sunku tikėtis, kad naujas tarybos narys sugebės tinkamai prižiūrėti valdininkus. Juk jam teks aukoti savo laisvalaikį. Tarybos nariai gauna pinigą tiktai už laiką posėdžiui - tik už balsavimą. - Dirba (balsuoja) porą valandų per savaitę, ar per mėnesį. Ir nieko netikrina.

Nuolatinę algą gauna tiktai meras, ir berods jo pavaduotojas. Abu renka iš tarybos narių.
Kiti tarybos nariai tik balsuoja apie sprendimus, kuriuos jiems pakiša valdininkai. Už balsavimą jie gauna dovanų nešiojamus kompiuterius, bei kitokią korupciją. Dovanas teikia statybų bendrovės.
Nauja taryba privalės padaryti šitai kločai galą.

Kaip šlietis

Nuorodos:
Rinkimų "komitetai" 2015.03.01 į savivaldybes
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Komitetai/index.html
Jei netinka partijos, ar nenori steigti savo, rinkis būrį (komitetą). Jei nėra ir jo, užrašyk savo.
Būrys (komitetas) už rinkimus duodą užstatą virš 2500 Lt.
Tiek pat - busimas meras.
Nežinau ar reikia rinkti parašus, kad juos leistų į rinkimus. Sužinok tu ir pranešk man.
Kokius dokumentus reikia duoti:
http://www.vrk.lt/rinkimu-komiteto-pareiskiniai-dokumentai-2015
Tame tarpe - užstatą: 2356 Lt (682,35 €).
Jis - toks pat yra ir partijoms, ir varžovams į merus.
Taikomos nuolaidos už kiekį: už papildomus varžovus papildomas užstatas - perpus mažesnis.
Užstatą grąžina, jei už varžovę, ar sąrašą balsuoja 3% rinkėjų, kurie dalyvauja rinkimuose, ir jeigu varžovės nelaužė įstatymų.
http://www.vrk.lt/2015-savivaldybiu-tarybu
Ten skyriuje "4.5. Pareiškinių dokumentų sąrašas" rasi ką turi duoti ir mokėti komitetai, partijos, merai.
Rinkimų partijos 2015.03.01 į savivaldybes
Užstatą moka ir grąžina tokį pat, kaip ir komitetai. Žiūrėk aukščiau.
Atstovai:
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/AtstovaiRinkimams/index.html Sąrašai:
http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/PolitiniuKampanijuFinansavimas/index.html
Šliekis prie partijų kurias miniu įžangoje puslapio pradžioje ir skyriuje už ką balsuoti. Kur jų nėra - prie kitų, pirmumo tvarka, kaip jas aptariau šiame puslapyje. Ten po istorijos lentelės rasi.

Jei kas norite, ir galite pasiaukoti tautai, mesti reikalus, ir eiti Savivaldybėn, į Seimą, prezidentus, valdžion - į tarybos narius, rašykite man.
Jei paaiškės, kad kandidatų nėra, tai žinosime, kad protingų galvų tiesiog nėra.
Jeigu rinkimuose tauta už sveikuolius nebalsuos, tai galutinai išsiaiškinsim, kad tautai nieko nereikia. Kad mes veltui plunksnas laužome.

Imu pažadus iš kandidatų, kad vykdys mano ir savo programą. Viešinu kas tęsi, kas - ne... Ką remiame, ką - ne.

Apie įvairių partijų varžovus skaitome straipsnyje žemiau.

Ten pat rašau prie ko mūsų varžovai turi šlietis.
Skaityk skyrelį "Andriuko varžovai".

Už ką balsuoti? Praktinės pastabos apie partijas ir pavienius politikus.
Nuorodos:
Pasirašyk
Parašams paskutinė diena: 2015.01.20.
Rink parašus už varžovus. Patogiausia - elektroniškai. Rink ir popieriuje.
Kaip pasirašyti, kiek parašų surinko ir varžovų sąrašas yra Vyriausiosios Rinkimų Komisijos puslapyje:
http://www.vrk.lt/aikis
Elektroninius parašus rodo kasdien. Popierinius - po to, kaip varžovas priduoda visus parašus.
Ten rašo kaip gali ir privalai pasirašyti tu.
Dėkojame tiems, kas vargo, rinko parašus.
Vėliausius varžovus, už kuriuos dera balsuoti ir kiek parašų jiems reikia rašau iškarto žėmiau, istorijos lentelės gale.
Reikalauk naikinti parašus ir užstatą. - Rinkimų programa į Seimą.
Eik į rinkimus.
Padėtis jūsų šalyje vis blogėja.
Skelbk kur gali nuorodas į šiuos mano viešus laiškus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1260.htm - 2012 metai
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1262.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1270.htm - 2014
http://andrius.saugokmedi.lt
- Įvadas į rinkimus.
Eik valdžion
Tapk politiku. Burkis į naują valdžią. Dabartinė - nusikaltėliai.
Skleisk žodį. Ten aiškinu kaip.
Kitų negu tu nėra ir nebuvo.
Balsuok. Nenurimk.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė - nusikaltėlė.
Politikos apžvalga.
Ten aprašau ir dalį nusikaltimų. Darau nuorodą į teisės puslapį, kur aprašau nusikaltimus labiau.
Turinys:
Įžanga
Istorijos lentelėje trumpai rašau už ką balsuoti kiekvienuose rinkimuose.
Po lentelės rašau pirmumo eilę už kuriuos mažiau niekšus balsuoti, kur geresnių nėra, ar netinka.
Po to seka, ką rašiau seniau. Dalis to paseno. Dalis tebuvo spėlionės, svajos, viltys.
Partijų apžvalga
Ten rasi ir partijas, kurias miniu istorinėje lentelėje.

Skirtumas tarp "Konservatorių" ir "Komunistų" (prilyginu jiems Zuokus, Paksius, Uspaskius, Tomašėvskius, Auštrevičius): kai apgaudinjėja, laužo įstatymus, Konservatoriai tiki, o Komunistai apsimeta, meluoja.
Taip skiriasi tik eiliniai nariai.
Vadovai ir Seimo nariai iš visų šių partijų - vienodi: apsimeta, meluoja.

Praeitis, "istorija"
MetaiUž ką balsuoti
2007 metų vasarį į savivaldybių tarybas"Tautininkai", "Konservatoriai", "Krikščionys demokratai"
2008 į Seimą, 2009 į Europos Parlamentą, 2011 į Savivaldybes"TS-LKD". - Anų 3 partijų junginys. Dėkoju, kad paskaitė mano puslapį ir susivienyjo.
Andriuko antras metinis pranešimas:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1204.htm - 2008 metų ruduo
Šalis žlugo. Ten rašau, kad liko 1 partija, už kurią galima balsuoti - Konservatoriai.

Bet nieko nenuveikė. Nesustabdė švaistymo. Neišvaikė pareigūnų, valdininkų, ministrų, Savivaldybių. Tam priešinosi. Neuždraudė buko Lietuvos švietimo.
Pavyzdžiui, ministras pirmininkas Andrius Kubilius pridengė aplinkos ministrą Gediminą Kazlauską. Paskui dar kartą jį bei save pridengė ir kaip Seimo narys, kartu su savo padėjėja tenai Birute Galiniene.

2012 metų rudenį į Seimą ir į Atominę elektrinę"Lietuvos sąrašas", "Drąsos kelias". Abi aiškinu viename straipsnyje apie partiją "Lietuvos sąrašas".

Kiti išdavė. Nebalsuok už Konservatorius (TS-LKD). Už juos galima tik, jei už šias 2 naujas partijas nebalsuosi nieku gyvu, nežinai kodėl.

Atomo nereikia. Bet būtinai reikia kitų. Negalima visai neveikti.

2014.05.25 į Europos ParlamentąLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Nepainiok su "Lietuvos žaliųjų partija". Ana yra valdininkai. Jie stumią į rinkimus Liną Balsį. Tas siūlė Seimui žalingą metro įstatymą. 2013.11.13 jo prašiau atšaukti siūlymą. Jis nepaisė, nutylėjo. Reikalavau ir atstatydinti nusikaltėlę prezidentę Grybę. Perdaviau jai "linkėjimus". ... Jis perdavė, slapta. O Grybė 2016 metais pamėgdžiojo mane ir perdavė tikrus, šiltus linkėjimus kyšininkams, statybininkams "MG Baltic".
2014 metų kovą jis vėl bandė išgarsėti prieš rinkimus: pasiūlė Seimui priverstinai gydyti nuo tuberkuliozės tuos, kurie gydytis vengia. Nepagydomos ligos atveju jis įkalintų žmogų be kaltės iki gyvos galvos. Sirgti yra prigimtinė žmogaus teisė.
Lietuvos Radijas kalbėjo su Linu Balsiu, manim ir dar kažkuo. Aš jį išbariau šitaip. Raginau verčiau saugoti gamtą. Juk jis apsimeta gamtos sargu. Žurnaliūgos prasižiojo iš nuostabos: tikrai iki gyvos galvos. Nuo tol Linas dingo su tuberkulioze, nebebruko. Bruko kitas nesąmones...
Sukti valdininkai, gydytojai, teisėjai mielai įkalins bet ką.
Jis seniau buvo nusikaltėlės Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas. Matė daug jos ir jos patarėjų, kanceliarijos nusikaltimų. Bet tyli.
2018 metais radome, kad jis perbėgo į Lietuvos socialdemokratų partijos frakciją (Komunistai).
Prieš 2023.03.05 rinkimus "Lietuvos žaliųjų partijos" pirmininko pavaduotojas Remigijus Lapinskas negamtiškai ("ekologiškai") siuntinėjo popierių Vilniaus gyventojams. Gyrėsi, kad perdirbo iš "makulatūros", neva tai laiškas. Jis tuščias. Rašė tik, neva darys Vilnių patraukliu.
Vilnius garsėtų ne didžiulėmis elektros ir šilumos kainomis,
pilnai renovuotais namais,
greitu, be spūsčių susisiekimu,
plačiomis, o ne siaurinamomis gatvėmis,
galimybe tą pačią dieną patekti pas gydytoją
.
Gyrėsi, neva daug kartų perrašė (švaistė popierių dar). Bet vis tiek gavosi nesąmonė neva visa tai blogai. Gal tyčia painiai rašė. Kad priešingų nuomonių skaitytojai išgalvotų prasmę kaip patinka.
Prisistatė: Žaliosios politikos instituto prezidentas;
Investuotojas ir filantropas.
- Kur gi ne... Duok ir man pinigų. Išleisiu kovai prieš nusikaltėlių valdžią prasmingai.
Pilną puslapį pripeckiojo. O kam dalina pinigus nerašė.
Manau, jis nei žino, nei veikia ką mini. Kitaip, rašytų bent kažkiek. Aš greitai uždėjau savo nuorodas ant jo žodžių. Galėtų ir jis. Tikrai ne tingėjo, o neturi ką. Juk netingėjo pripeckioti.

"Lietuvos sąrašas" neveikia.
"Drąsos kelias" nekelia varžovų. O jų vadovai tapo nauja nomenklatūra.

Pasirašyk už varžovus. Jiems reikia po 10000 rinkėjų parašų. Kitaip neleis į rinkimus.
Ten rodo elektroninių parašų rinkimo eigą.
Ten - lengviausia pažiūrėti rinkimų sąrašus.

Ten nagrinėk dar kas yra tokie "A ir B visuomeniniai rinkimų komitetai" ir pranešk man.
"A" sąraše matau Tomą Bakučionį - Vilniaus Antakalnio bendruomenės pirmininką. Ją užgrobė valdininkai ir rėksniai. Jis pats - kažkoks neįgalus. Nuolat verkšlena, bet nekovoja su valdžia. 2012 metais jis bandė varžytis rinkimuose į Seimą. Nepakliuvo, nes ėjo su Social Demokratų Sąjudžių.
Matau dar Paulių Markevičių - berods Juratės Markevičienės sunus iš Vilniaus Žvėryno bendruomenės. Ana - irgi neįgali. Nors Juratė - protinga. Bent valdininkai neužgrobė.
Bendrijas apžvelgiu: http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/
Liudvikas Ragauskis - irgi, matyt, iš jos. Prieš keletą metų berods jis bandė varžytis rinkimuose, kai ne partijų nariams tai buvo uždrausta. Tada jis išreikalavo, kad Seimas pakeistų įstatymą ir leistų pavienius žmones į rinkimus. O gal tik pavardė sutampa.

2014.05.11 į prezidentusNaglis Puteikis.
Tuos rinkimus aprašau kitame skyriuje - "Eik valdžion" - apie savarankiškus ir varžovus, kuriuos sušaukė Andriukas.
2015.03.01 į savivaldybes
http://www.vrk.lt/2015-savivaldybiu-tarybu
Ten rasi ir varžovų sąrašą, busimų merų nuotraukas.
Aptariu Vilnių, Šiaulius. Kitas vietoves tik patariu pirmumą.
Ne visur ir ne visos partijos iškėlė varžovus. Rinkis pirmumo tvarka, kokią nurodžiau įžangoje šiame puslapyje ir šiame skyriuje.

Daugiau yra rinkimų komitetų.
Vilniuje jų nėra. Užtat yra:
"Lietuvos sąrašas".
Su jais tikimės išvaryi Zuoką.

Vilniuje neberaginu balsuoti už:
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
2015.01.14, 2015.02.12 ir 2015.02.18 aš jiems siūliau ką čia rašau. Siūliau daug kam, tame tarpe varžovei į meres. Jie pratylėjo.
Kitose vietose, kur nėra Lietuvos sąrašo, rink juos, arba niekšus pagal pirmumo eilę, kurią išvardinau įžangoje po lentelės žemiau.

Nors į abi partijas įsibrovė sukčiai:

 • "Lietuvos sąraše" Rūta Baškytė yra ne "aplinkosaugininkė" o "aplinkos griovėja". Ji saugo Sabonio namelius, o ne jų žaliavą - mišką:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/Aplinkos_Ministerija.htm#Rūta Baškytė
 • Į Valstiečių ir žaliųjų sąjungą mano pėdomis tyliai atsėlino Frank Wurft. Pamatė už ką raginu balsuoti, prie tų ir prisišliejo, kad laimėti. - Tai baisus sukčius, niekšas iš sukčių Lietuvos Dviratininkų Bendrijos:
  http://andrius.saugokmedi.lt/LDB#Frank Wurft
  Kartą jis kvailai rašė, neva nežino kas yra viešumas.
 • Subėgo ir daugiau veikėjų, kurie mane stebėjo. - Ne gerų. Bet bent nebaisių, pataisomų gal. - Toks Tomas Bakučionis - Antakalniečių bendruomenės pirmininkas. Ta valdininkų bendruomenė, kartu su nusikaltėlių Seimo nario Andriaus Kubiliaus padėjėja, Savivaldybės Tarybos nare, Antakalniečių bendruomenės tarybos nare Birute Galiniene stengiasi padovanoti statybininkams ir medžių kirtėjams Neries krantų parkus, Sapiegų parką su Švento Roko ligonine. Abi nuorodas su santrauka rasi čia:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#Sapiegos
  Ten rasi, kad ir nusikaltėlė Konservatorė Birutė Galinienė nežino kas yra viešumas.
  Ten teisiškai pagrindžiu kodėl tokie planai (kėslai) - neteisėti. Partija ir Tomas to nepaisė.
  Ankstesniuose rinkimuose Tomas Bakučionis šliejosi prie Social demokratų sąjūdžio. Yra tokia partija. Aš ją painioju su Komunistais. Ta visai nepateko į Seimą.

Verta neleisti pirmų 2-jų sukčių į rinkimus.
Tai galite 2 būdais:
- Nepasirašyti už visą partiją. - Vieną iš jų, kur pavojingesnis sukčius.
- Reitinguoti kitus dalyvius rinkimuose, kurie sąraše yra paskesni.
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#reitinguok
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#rinkimų tvarka

Abi partijos atsisakė juos išvaryti.

Abi partijos atsisakė priimti Andriuko programą. Atsisako apdairiai, tyliai. Nerašo nieko: nei ne, nei taip. - Tiek ji baisi tariamiems valdžios priešams.
Kai kalbinu Lietuvos Sąrašą, atsikalbinėja, neva galiu pats paskelbti nuorodą į savo puslapį jų puslapių pastabose... Kad jos tarp pastabų paskęstų.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga išvis nekalba.
Tikėtina, kad ir toliau abi partijos nepaisys gerų siūlymų, tylės. Jei jas išrinks, tu ir toliau nieko nereikši. Tuo jie nesiskirs nuo kitų partijų.
Tebūnie. Jie dar nenusikalto, o tik nusikals asteityje. Pakeiskime jais tuos, kurie jau nusikalto.

Šiauliuose į rinkimus lenda blogas Komunistas Seimo narys Valerijus Simulik. Apsimeta visuomeniniu komitetu. Neužsirauk ant jo. Pasaką apie jo tariamą visuomeninį komitetą rasi žemiau nuorodoje į pasaką kaip peikia Visocką.

Šiauliuose į merus lenda atrodo geras Mykolas Deikus. Šitą rašinį galime laikyti jo rinkimų programa:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/mykolas-deikus-einame-keisti-sistemos-kuri-nusigreze-nuo-zmoniu
- Tiesos.lt puslapis. Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Ten jis daug ką ima iš manęs ir dėsto savaip. Vis bijo nurodyti į mano puslapį. Taip čia baisu net jam, tariamam valdžios priešui.
Jis rašo, neva prieš 15 metų jis pateko į kažkokią kėdę Šiaulių savivaldybėje ir atsisakė jos, nes neva nėra būrio (komandos).
Jis klaidingai žada vietoj blogų valdininkų kviesti jaunus.
Pagal mano programą dera kviesti ne jaunus, o bet kokio amžiaus gerus, tame tarpe, kuriuos anksčiau išvarė blogi.
Jis teisingai mano, kad savivaldybė nėra darbdavys. Ji nekūria darbo vietų ir kitų stebuklų. Ji tik daro sąlygas visiems.
Pirmiausia - švietimas.

Viena iš labiau veiklių žmonių iš Šiauliuose tame pačiame Lietuvos Sąraše: Irena Vasinauskaitė. Jos programa:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/irena-vasinauskaite.-jeigu-mane-isrinktu-i-siauliu-taryba
- Tiesos.lt puslapis. Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Pirma ji, berods, "kakojo" ant Artūro Visocko. O kai su "Lietuvos sąrašu" nepateko į valdžią ėmė jį liaupsinti.
Apie mano puslapius ir siūlymus ji žino. Tyčia nutyli.

Dar lenda Artūras Visockas su savo atskiru visuomeniniu komitetu. Panagrinėk pati. Gal ir jis geras. Jo veiklą rasi per nuorodą į Šiaulius ankstesnėje pastraipoje. Vėliau Mykolas Deikus peikė Visocką:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/mykolas-deikus.-kas-plaukioja-vietos-savivaldos-barsciuose
- Tiesos.lt puslapis. Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Neva jis tik peikė valdžią, bet balsavo kaip valdžiai reikia, uždaryti mokyklas, didinti vandens kainas. Neva jo komitetas yra iš buvusių valdininkų, Komunistų, KGBistų. Įtartina, kad jokių vardų neminėjo.

2015.03.01 į 1 vietą Seime, kurią atlaisvino vėpla Komunistas Vytenis Andriukaitis Aušra Maldeikienė

Kaip ir Darius Kuolys, ji tik daug kalba. Programos ji neturi. Programa ji vadina kalbas.
Na, su ją galima bent kalbėti. Gal sutarsime.
Nors rinkimų metu ji išvažiavo ilsėtis į šiltą kraštą ir tyli.
Tyliai atsisakė priimti Andriuko programą.
Parašus už ją renka kiti.
Pasirašyk už Aušrą ir tu. Reikia 1000 parašų.
Blogiau nebus ir būti jau nebegali.

Jai niekas nerinko parašų. Ir pačiai nerūpėjo. Todėl į rinkimus į Seimą ji nepateko.
2015 metų kovą ją išrinkto į Vilniaus Savivaldybės tarybą. Ką ji ten neveikė, biurokratizavo, laužė Konstituciją, pasakoju nuorodoje.

"Lietuvos Sąrašo" tarybai ir įvairiems nariams priminiau apie savo programą, pamokinau kad tik apie programas galima tartis su Tarybos dauguma, o ne apie "koalicijas". Visi nutylėjo. Vien Aušra vis kartojo, kad nenori bendrauti.

2016.10.09 į SeimąApsimetėliai "Lietuvos sąrašas". Kur jų nėra, apsimetėlis Naglis Puteikis. Panagrinėk savarankiškus, kad nebūtų buvę Komunistai ir kiti vagys.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą jau ir be mano pagalbos valdžia paskyrė busimomis nugalėtojomis. Todėl už jas neraginau. Aš norėjau prastumti papildomai ir kitus apsimetėlius.
2019.03.03 į savivaldybesMažesnis blogis. Apsimetėliai "Lietuvos sąrašas".
Vilniuje jie sudarė visuomeninį "komitetą" Nr. 14 "Bendruomeniškas Vilnius":
http://www.bvilnius.lt
Prie jo prisišliejo ir nepartiniai. Tik ten jų nesurašė, kad už juos nebalsuotum, kad rinktum tik partiją. Nerašo daugybės numerių iš 44 rinkimų sąrašo.

Todėl reitinguok ne nuo priekio, kur jie sukišo "savus", o nuo galo:

 • 44 - Donatas Brandišauskas. Nieko apie jį nežinau. Tik kad gale yra.
 • 43 - Austė Nakienė. Nieko apie ją nežinau. Tik kad gale yra. Gal Audriaus Nako giminė. Anas dalyvauja valdžios priešų puslapyje ekspertai.eu. Atsargai ten; dalis straipsnių nepadorūs.
 • 14 - Liudvikas Ragauskis. Valdžios priešas. Gina miestą nuo neteisėtų statybų. Per Konstitucinį teismą įteisino asmenis rinkimuose. Anksčiau valdžia įsileisdavo vien partijas.
 • 8 - Remigijus Samuilevičius. Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenės ir Žirmūnų seniūnaičių sueigos pirmininkas. Gina miestą nuo neteisėtų statybų:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#pikta statyba Neries dešinio kranto parke Žirmūnų 1 K, L, M, P, T
 • 4 - Jekaterina Lavrinec. Antropologė. Peikia valdžią. Nereikalauja bausti valdininkų. Ją vienintelę kvailas Lietuvos radijas kviečia kalbėti kaip valdininkai naikina medžius. Dalyvauja asociacijoje http://saugokmedi.lt.
Reitinguoti galima tik 5.
Panagrinėk ar praleisti kurį ir iš jų, ar pridėti ką kitą. Sąntraukoje aukščiau apie 2015 metų rinkimus rašau, ką negalima rinkti iš šio sąrašo:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2015.03.01
Negalima Rūtos Baškytės. Ji yra "aplinkosaugininkė" - griovėja.
Negalima Tomo Bakučionio. Jis yra iš valdiškos statybų kvieslių "Antakalniečių bendruomenės". Šliejasi ir prie "Valtiečių" partijos.
Kitus blogiečius miniu straipsnyje apie partiją:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Lietuvos sąrašas.
Matulevičių, Misevičių, Noreikaitę... išdėstė po visą sąrašą. Todėl svarbu juos apeiti taip kaip parodžiau: "reitinguoti".

Kur jų nėra - apsimetėlis Naglis Puteikis. Panagrinėk savarankiškus. Nors, dabar "savarankiškai" lenda ir partiniai: nusikaltėlis Remigijus Šimašiuskyšininkų Liberalų sąjūdžio, lygtai kažkas ir iš Komunistų.

Papildoma santrauka apie varžovus yra pagrindiniame puslapyje.

2019.05.12 į prezidentusEik valdžion tu ir pranešk man. Santrauką apie varžovus rasi per skyrių apie prezidento rinkimus.

Stumk ir rink Zigmą Vaišvilą.
Jis neina. Ragink veržtis.
Jo ir vėl valdžia neprileido prie sosto. Vėl jam sukurpė baudžiamųjų bylų...

Dabar stumkite į prezidentus Arvydą Juozaitį:
http://arvydasjuozaitis.lt
Skyriuje apie prezidentus pasakoju: ką jam brukau, privalai brukti ir tu.

LRT slopino varžovus į prezidentus.
http://andrius.saugokmedi.lt/neziniasklaida#LRT slopina
2019.04.25 Arvydas Juozaitis pasipiktino ir pabėgo, užuot išnaudojęs "eterį". Jis turėjo sakyti tai, ką jis ir tu norime. Jis nereikalavo, kad "eterį" užtvindytum bent tu savo kvailais klausimais.

Juozaitis neklauso manęs. Jis daugiau neis į ginčus Lietuvos televizijoje. Vietoj to, jis 2019.05.02, 8, 10 dienomis nuo 19:30 buriuojasi prie jų namo Konarskio gatvės gale:
http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/05/02/atsisakes-dalyvauti-lrt-debatuose-a-juozaitis-prie-lrt-zada-rengti-akcijas-uz-laisvus-debatus
Nuvažiuok ten su dviračiu ir įbruk Andriuko programą.
O pati iš "tribūnos" dar paklausk garsiai bent apie Konstitucijos §89. Nejaugi visi tokie akli, kad nemato šio esminio prezidentės Grybės ir Kanceliarijos nusikaltimo? Grybė neatsako žmonėms. Ją neteisėtai pavaduoja Kanceliarija. Ir dar atsirašinėja nesąmones.

Iki tol raginau rinkti parašusAlfonsą Butę:
http://alfonsasbute.lt
arba Kazimierą Juraitį:
http://kazimierasjuraitis.lt/programa
jei Butė nesurinktų parašų.
Bet abu nepasirengė, o gal tingėjo. Nerinko parašų, nesvienijo, nesikalbėjo:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20190401.htm

2017 metais Alfonsas Butė badavo prie Seimo:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm
Kazimieras Juraitis - žurnalistas. Atskleidė valdžios klastą.

2019.05.26 į Europos parlamentą Valdiški sąrašai:
https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/904/rnk1186/kandidatai/epKandidataiSarasai.html

Pliurpalius Vytautas Radžvilas.

Galėtum rinkti ir Aušrą Maldeikienę. Bet ji išvis nieko nedarys.
2015-2016 metais sėdėjo Vilniaus Savivaldybės tarybos kėdėje. Paskui - Seime.
- Rėksnė, pliurpalė (kalba, bet nedaro, nebaudžia), nesiklauso. Bent nemeluotų.
2018 metais, kaip Seimo narė, ji man žadėjo įteisinti važiuoti dviračiu ir eiti per gatvę per raudoną šviesą. Kai pasakiau, kad esu Andriukas dviratukas, nutylo. Gal pyksta, kad kažkada ją nuginčijau ir nutarė nebekalbėtis.
Kaip ir kas vengia įteisinti raudoną šviesą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20170401.htm
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas/KET
Šis reikalas labai priklauso Europos Sąjungai, nes būtent tarptautinės "konvencijos" tariamai draudžia žengti į tuščią gatvę raudonoje šviesoje.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-pranesimai-spaudai/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-2019-06-10
2019.06.07 beveik visi nauji Europos Parlamento nariai atsisakė pasirašyti priesaiką atstovauti tau.

Melagingai pasirašė tik Petras Auštrevičius (kyšininkų Liberalų sąjūdis).
2020.10.11 į Seimą

* "Nacionalinis Susivienijimas" (Radžvilas)
"Liaudies partiją" (Vaišvila)

Kur jų nėra, rink:
* "Kartų solidarumo sąjunga - Santalka Lietuvai" (vėpla Juozaitis)
* Centro partija (apgavikas Puteikis) kartu su
* lietuvių Tautininkų ir Respublikonų sąjunga (Gorodeckis)

* - Iš visų, ką taip pažymėjau, reikalauk išvaryti sukčius.

2020.09.03 ir 2020.09.11 nusikaltėlių valdžia jau už mūs išrinko Seimą. Nebėra prasmės balsuoti.

Valdiški sąrašai:
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/1104/rnk1424/kandidatai/SeiKandidataiPilnasSarasas.html

Pliurpalius Vytautas Radžvilas ir jo pliurpalių partiją "Nacionalinis Susivienijimas".
2020 metų kovą įsteigė.


Neskaldyk balsų. Kur nebus "Nacionalinio Susivienijimo", rink:
"Lietuvos liaudies partiją".
Atrodo partija tik priglaudė žmonių būrį, kuris save vadina "Susitelkimu", kad lengviau juos kelti į rinkimus. Todėl jie ir skelbia savo internetą ne partijos pavadinimu, o savo.
http://susitelkimas.lt

Grigiškėse - Stanislavą Ladinskį. Jis ėjo ne pats, bet ir ne su partija. Jį iškėlė "Kovotojų už Lietuvą sąjunga". Bet jo neteisėtai neleido nusikaltėliai VRK ir net nerašė apie tai sprendimo. 2020.09.11 juos pridengė Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (LVAT).

Jie bendradarbiauja su Nepriklausomybės atstatymo Akto signataru Zigmu Vaišvila.
Su jais dalyvavo nesuvokiamas dėstytuvas Eugenijus Paliokas (1954.07.06 - 2021.12.09). Apie jį truputį pasakoju nuorodoje į Zigmą.
Jų programa ir rinkimų sąrašas:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/seimo-rinkimai-2020/patvirtinta-tautos-susitelkimo-partijos-lietuvos-liaudies-partijos-programa-paskelbtas-kandidatu-i-seima-sarasas
Palygink programą su mano pastabom programai "partijos Nacionalinis Susivienijimas".
Nereikia nemokamos elektros bet kam. Reikia padorių pensijų. Protingas pensininkas elektrą pasigamins pats. Kvailys švaistys ir elektrą ir pensiją.
Nepainiok, jie neragina išstoti iš Europos Sąjungos, grąžinti Litą. Anksčiau jie ragino grąžinti Litą. Dabar ragina tik rengtis, jei nuspręstume išstoti. - Laikyti auksą sau, o ne visai Europai.
2014 metais, prieš tai, kaip įvedėm Eurą, Zigmas pasakojo, kad valdžia slepia kainą.
Juos paveizėti gali jų spaudos konferencijos Seime vaizdo įraše:
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2020/8/4B198616-87B1-4418-AE5A-011E0C7DF324/MEDIUM/d7c42593-43d1-483f-aa61-3a7eba38c400.mp4
Ten Stanislavas skundžiasi, kad jį kažkodėl į rinkimus atsisakė imti Tautininkai ir kitiems uždraudė. Už anų rinkimų "komitetą" nurodau balsuoti žemiau. Vietoj to, kad išvaryti sukčius iš savo gretų (skaityk žemiau), Tautininkai atsisako vienytis su padoriais žmonėm.
Zigmas Vaišvila ten sako kodėl atsisako eiti į rinkimus: kad bylinėtis su Policajais. Jie jam prikūrė melagingų bylų. Pasitraukti kvaila. Juk jie to ir nori, kad jis neitų valdžion. Niekam nesvarbu, ar jis dangstysis varžovų į rinkimus neliečiamybe, ar ne. Juk ir patys valdžios tarnai ja dangstosi.

Kur nebus "Nacionalinio Susivienijimo" ir "Liaudies partijos", rink mažesnį blogį:
vėpla Arvydas Juozaitis ir jo apsimetėlių partija "Kartų solidarumo sąjunga - Santalka Lietuvai".

2020 metais Juozaitis susivienijo su buvusia Pensininkų partija.
Pasakoju apie juos pagrindiniame puslapyje ir ankstesniame skyriuje apie 2019.05.12 rinkimus į prezidentus.
Jie kažkodėl neduoda nuorodų į partijos internetą. Gal slepia. O gal neturi.
Turi tik:
http://arvydasjuozaitis.lt
ir jo judėjimas "Lietuva yra čia":
http://lyc.lt
Išstumk apsimetėlius iš ten. Pavyzdžiui, Juozas Imbrasas. - Nusikaltėlis, buvęs Vilniaus meras. Dar jis sėdi Seime. Anksčiau sėdėjo Europos Parlamente. Paksiai iš pašaukimo sukčiai:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Paksas
Tegul nesivienija su Paksiais ("Lietuvos gerovei").


Kur jų nebus, rink:
Centro partija ("Gerovės Lietuva", vadovauja apgavikas Naglis Puteikis) ir lietuvių Tautininkų ir Respublikonų sąjunga (vadovauja Sakalas Gorodeckis). Daro bendrą "komitetą".

Išstumk apsimetėlius iš ten. Pavyzdžiui, Gintarą Songailą. - Tautininkas, buvęs Seimo narys. Pridengė Andrių Kubilių, ministrą pirmininką, nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Gediminą Kazlauską.


"Liaudies Partiją" (Zigmą Vaišvilą), "Nacionalinį Susivienijimą" (Radžvilą), "Kartų solidarumą" (Juozaitį) kai kas kaltina "Euro-skeptikais".
Net jei taip būtų, jie neišsitemps nei visos partijos, nei visos LietuvosEuropos Sąjungos, neišstos. Nes įstojome referendumu.
Tam ir esate jūs, rinkėjai. Prižiūrėkite. Reikalaukite likti ir dalyvauti Europos Sąjungoje, taisyti ją, bausti jos valdininkus.
Pavyzdžiui:
Europos Sąjungos komisarė Federika Mogerini tyčia išsiuntė į Ukrainą buvusį Vilniaus AVPK viršininką, nusikaltėlį Kęstutį Lančinską.
Europos Sąjungos valdininkų prižiūrėtojai markstosi, kad Lietuva švaisto Europos Sąjungos pinigus.
Švaisto ir Lietuvos pinigus, kuriuos atlaisvina Europos pinigas.

Dėstytuvai išvaro nepatogius dėstytuvus iš darbo studentų rankomis. Išvarė ir Radžvilą už tai, kad neigia Europos Sąjungą. Viena prašytoja yra studentė, kuri pati dirba Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje.


2020.09.03 jau už mūs išrinko Seimą nusikaltėliai prezidentė Gitanas Nausėda, Rinkimų Komisija, Vyriausiasis Administracinis Teismas. Nebėra prasmės balsuoti.
Po rinkimų 6 valdžios priešų partijas ir visas kitas, valdžios mylėtojų, kurios neteisėtai nepateko į Seimą, žurnaliūgos pravardžiavo "marginalais".
2023.03.05 į savivaldybesRink pliurpalius "Nacionalinis Susivienijimas" (Radžvilas). Skaityk aukščiau, rinkimus į Seimą.

Nesvarbu ką žada... Pavyzdžiui, Vytautas Sinica verkšlena, kad siaurina gatves. Pagal Andriuko dviratazmo įstatymą reikia žaboti geldazmą. Nors, ne taip kaip daro, ne pinigus švaistyti gatvių knislyboms.
Svarbu geresniais žmonėmis išspirti blogus. - Keisti valdžią.
Blogiau nebus. Jei nauji bus blogi, galėsi ir toliau kovoti, kaip anksčiau. Bet gal bus geresni.

Vilniuje rinkimų sąrašo Nr. 17.
Tik reitinguok ne nuo priekio, kur visi sąrašai sukiša "savus", o nuo galo rinkimų varžovų sąraše.
Papildoma nauda: rikiuoti juos prieš melagį, sukčių Laisvūną Šopauską Nr. 21. Anas slinktų į sąrašo galą, mažiau tikėtina patektų į valdžią.
Dar, reikalauk išvaryti jį iš Partijos.

 • 6 - Janina Gadliauskienė. Žaliųjų Vilniaus skyriaus pirmininkė. Pilaitės bendruomenės pirmininkė.
  Remk pinigais Vilniaus Žaliuosius. Ten skelbiu porą Janinos trumpų ataskaitų.
 • 33 - Rokas Žilinskas. Apie visus nieko nežinau. Tik kad gale yra.
 • 32 - Eugenijus Stumbrys
 • 31 - Valdas Daraškevičius
 • 30 - Kęstutis Dubnikas

Junkis prie jų ir pati. Reikia 2000 žmonių dirbti, o ne pliurpti. Šelpk pinigais.
Stok į jų partijas. Tegul vienijasi, neskaldo balsų.
Jiems įbruk Andriuko programą:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#programa
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#prezidentas
Visi jie mane nutyli.


Balsuoti nepakanka. Dar kažkodėl verčia rinkti parašus. Kad tik sunkiau paprastam žmogui pakliūti į valdžią.
Pasirašyk už varžovus. Vilniuje jiems reikia po 1700 rinkėjų parašų. Kaimuose - po 100.
Kitaip neleis į rinkimus.
Ten rodo elektroninių parašų rinkimo eigą.
Ten lengviausia pažiūrėti rinkimų sąrašus.

2012 metų rinkimuose į Seimą, rudenį, buvo 6 partijos, už kurias galima balsuoti.
Vardinu reikšmės tvarka nuo svarbiausios iki blogiausios:

Žemiau aprašiau šias partijas.
Aprašiau ir tas, už kurias nereikia balsuoti:
Zuokas (Liberalų ir Centro sąjunga, partija "Taip!" ir kitos jo nuosavos partijos). Nr. 2 nusikaltėliai Lietuvoje.
Uspaskis (neDarbo ir nedarbelių partija; 2014 metais stūmė į prezidentus KGB pulko sūnų Artūrą Paulauską). Nr. 4 nusikaltėliai Lietuvoje.
Komunistai (LSDP). Nr. 1 nusikaltėliai Lietuvoje.
Paksius su Imbrasu ir Mazuroniu (neTvarka ir neTeisingumas). Nr. 5 nusikaltėliai Lietuvoje.
Auštrevičius su Masiuliu ir nusikaltėliu Šimašiumi (Liberalų Sąjudis; labai liberalus sau, valdininkams ir nusikaltėliams). Nr. 3 nusikaltėliai Lietuvoje.
Valdemaro Tomaševskio "blokas". Tarnauja sau, nusikaltėliams valdininkams, Zuokui. Kitiems - blokas. - Perkalbinėk kiek lenda. (Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija.) - "Akcija" - kaip parduotuvėse. Kas sumokės daugiau, tam ir laižo padus. Nr. 6 nusikaltėliai Lietuvoje.
Jei ten nerasi kažkurios, gal ji man dar neįkliuvo, arba nespėjau rašyti.
Panagrinėk ją pats. Jei verta už ją, arba už kurią jos narę balsuoti, pranešk man ir tai narei.
Tegul pažada vykdyti mano programą. Gal raginsiu už ją balsuoti ir aš.

Šį straipsnį, ypač įvadą žemiau, pradėjau 2006 metais Vilniaus Savivaldybės rinkimams.
Dabar ir rinkimai kiti, ir partijos pavadinimus pakeitė. Bet pastabos tebetinka ir kitiems miestams bei partijoms... Taipogi Seimo rinkimams.
Straipsnį nuolat papildau.

Nesedėk ant šių pastabų. Skleisk jas veikliai, ir viešai. Apipinkite jas savo paskalom, kurias prirankiojate patys. Kas netingite, kurkite savo puslapius, pilkite pamazgas ant kiekvieno purvino politiko. Švarių nelieskite. Siųskite man nuorodas į savo puslapius. Bet manau tingėsite. Jums tiktai paverkšlenti rupi...
Neškite tuomet bent mano pletką. Noriu kad visas miestas, jūsų kaimynas, jūsų laiptinė atsikvošėtų.
Darosi vis neįdomiau tarp jūsų gyventi. Žmonės renka neišprususią valdžią. Neišprususi valdžia vis labiau gadina žmones. Aš jūs rimtai perspėju. Jei ir toliau jūsų visuomenė pūs, pasieksite Balkanų, Somali, Ruandos (tarpusavio žudynės bei grobstymas), Čečenijos (užpulta ir sunaikinta Rusijos), arba bent jau senovės vandalų ir barbarų "anti-civilizacijų" žiotis.

Kokia prasmė rinkti valdžion vagių atstovus? Tik dėl to, kad jie jūsų neliečia? Liečia jie visus. Iš ko vagys gauna pinigą? Iš jūsų. Ką reketuoja? Jūs. Tą pinigą jie naudoja pirkti jūsų pačių valdžią ir balsus. Sakote jūsų vistiek neliečia? Todėl juos ir rinksite?..
Lietuvos "valstybė" tapo "vagybe". Nesaugu bus visiems. Jūs išgaudys, ir "išgliaudys" po vieną. ... Jau "gliaudo" (skaitykite apie Bendraji Planą... (Planas naikina pavienių miesto rajonų, bei kvartalų gyvenseną. Pavienių, nes išvengia masinio pasipriešinimo.) Tada verksite, ir skusites neva pasaulyje vistiek teisybės nėra. Neva neverta kovoti.

Fui! Kartą vėl tokį pokalbį su viena ponia turėjau... Skundžiasi. Bet popierėlio į Savivalybę nenėšė, kaip siūliau straipsnyje apie Bendrajį Planą. Sako tai tiktai būtų dar vienas popieriukas didžiūlėje šusnyje, kurią valdžia ignoruoja ir išmeta.

O gal verčiau išrinkime dorus žmones valžion? Juk tam valdžia ir yra.

Už ką balsuoti?
Aš perskaičiau visas kandidatų programas. Nepatingėjau. Dauguma žmonių neskaito. Sako neva vistiek viskas tik pažadai.
Jie klysta.
Tik paskaitės gali suprasti kur tik pažadas, svajonė, populizmas, o kur žmogus žino ką ir kaip darys konkrečiai.

Pavyzdžiui:
išlaikyti šildymo kainas arba jas mažinti tėra pažadas, populizmas.
Taip rašo beveik visi varžovai. Bet kainos kyla ir kils priklausomai nuo ekonomikos, ar sukčiavimo. Subjektyvus veiksniai, tokie kaip korupcija, kainą įtakoja, bet nedėsningai. Niekas nežino nei kiek, nei kaip... Nežino, bet kalba.

Užtai:
"... viešuosius projektus plačiai aptarti su visuomene..."
Yra konkretus darbas.
Taip rašė:
Lietuvių Tautininkų Sąjunga Nr 15 (prie jų prisišliejo Žalieji, saraše antri);
Partija Jaunoji Lietuva Nr 8;
Surašiau šias 2 partijas svarbos tvarka, kurią siūliau anais metais balsuoti.

2011 metų pastaba. "Jaunoji Lietuva" išaiškėjo esą sukčiai. Leido prisišliejeliams registruoti į rinkimus nebūtus kandidatus (kurie net nežinojo, kad yra kandidatai).
Bet didžiausias trukumas tas, kad jie jokių savo ankstesnių pažadų iš 2006 metų rinkimų nevykdė ir niekaip politikoje nesireiškė.

Naujas jų pažadas išvaikyti "gomikus" manęs nedomina. "Gomikai" yra žmonės. Vaikytinenoriu. Viešai lytinius santykius daugiausia rodo negomikai, o taip vadinami "normalūs", bei televizorius. Jie tiesiai gatvėje bučiuojasi, graibosi. Televizorius net mažų vaikų klausinėja kuri mergaitė patinka. Juos ir derėtų drausminti. Bet "Jaunoji Lietuva" šitaip logiškai nemąsto. To pakanka, kad ir visos šitos partijos nenorėčiau... Net jeigu jie pasiūlytų kitų dalykų, kurių aš noriu. Pavyzdžiui išvaikyti teisėjus, bausti valdininkus, tartis su visuomene. Bet nieko šito jie nei besiūlo, nei vykdė po 2006 ir 2007 metų rinkimų į Tarybas bei Seimą.

"Gomikų" eitynės 2010 metais Vilniuje vyko ir sustojo visai šalia 3-jų striptizo įmonių. - Neries pakrantėje.
"Gomikai" tvirkinimo neskatino, neviešino. Jie tik reikalavo savo kažkokių teisių. Nei aš, nei kas kitas nesuprato kokių. Tai ko jūs ten šukavote ir prieštaravote? Tai juk nesvarbu.
Užtai striptizo įmonės tiesiogiai skatina tvirkinimą. Visi žinote, kad ten vaikšto daug vaikų ir net suaugusių:

Visus juos tvirkina šalia esantys net 2 striptizai. Nei vienas iš jūsų neišdrįso nei prisiartinti, nei paliesti, ar parėkauti prie tų striptizo įmonių. Jūs tiktai stovėjote ant vieno striptizo stogo ir šukavote, neva "gomikai" blogi.
Esate bailiai ir veidmainiai.

Lengva tau nukreipti kalbą į niekus, į tai, kas kaimyno tavo neverčia vargintis mąstymui, ir nežadina jo pasipriešinimo varginimui, apie ką galite bendrai pasvaičioti.
O tu pradėk štai tokią kalbą kaip aš: apie jo atsakomybę ir jos nebuvimą. Tapsi jo priešu, lygiai kaip ir "gomikas".

Papildoma partija, už kurią galima būtų balsuoti su tam tikrom išlygom.
Lietuvos Krikščionys Demokratai Nr 3.
Jei balsuosite už juos, reikalaukite atsisakyti kėslų statyti metro Vilniuje. Reikalaukite atisakyti daugybės populistinių nuostatų, tokių kaip pastatų renovavimo projektas už savivaldybės lėšas. Pratinkimes gyventi savo lėšomis.

2011 metų pastaba. Šios partijos nebėra. Ji susijungė su Konservatoriais. Apie tai rašau žemiau. Ten pat parašiau, kad juos reikėjo anais metais balsuoti.
Prisiskaitę mano puslapio sukčiai nutarė juo pasinaudoti. Jie įkūrė net 2 partijas, kurių pavadinimai labai panašūs į šitą. Neapsigaukite ir nebalsuokiteapsišaukelius. Anie net Krikščionybe netiki.

Apie aptarimo su visuomenę svarbą rašo ir Konservatoriai... Bet jų tėra demagogija. Iki šiol visi konservų vieši darbai nors ir buvo daromi, bet nesisekė.
Jie rašo:
... Skelbsime gyventojų referendumą, dėl to, kokį viešajį transportą jie norėtų plėtoti mieste: greituosius talpiuosius autobusus ("ratinius tramvajus"), tramvajų, metro, ar tiesiog gerinti esamą transporto sistemą. ..."

Koks čia "ratinis tramvajus"? Kvailystė. To referendumo iki šiol laukiame... Jau ir iš valdžios jie spėjo tapti tariamais valdžios priešininkais ("opozicija"). Nors jie su Komunistais - išvien.
Svarbu ką jie rašo eilutėje aukščiau:
"... išplėtosime senas, ir tiesime naujas gatves ir tiltus, aplinkkelius. ..."
Tiesiog "išplėtosime" - be jokio referendumo.

Taigi. 2 partijos rašė iš esmės. Turiu omeny ne vien žadamą "referendumą". Jų kievieno visą programa parašyta iš esmės.
Konservatoriai tik postringauja. Nemanau, kad jie ką nors veiks nepopulistiškai. Bet už juos balsuos ištikimi rinkėjai. Neblogai... Konservatoriai sukalbamesni už kitus. Neblogai... Bet ir negerai. Nes būti sukalbamesniam nereiškia būti sukalbamam, kaip rašau apie Konservatorius žemiau.

Vėliau gal pateiksiu išsamesnę visų programų analizę. Bet tam reikia laiko. Laiko nebėra. Dabar pakaks ir trumpai - tiesiog paminėjau kurias partijas patariu rinktis.
Kita vertus, tos programos neveikia. Niekas jų nevykdo. Net nespėja skaityti. Tokios jos ilgos ir tuščios. Tad kam man nagrinėti? Šių ištraukų pakaks.

Platink šį mano žodį. Išplatink mano programą visiems kandidatams. Tegul pasisako kiekvienas: ar priima, ar ne. Apie tai rašiau čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/
Konkrečiai čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/5057.htm
Be abejo platink ir rinkėjams. Kaimynams, bendradarbiams, sugerovams...

Aš kol-kas spėjau pasiūlyti tik "Konservams". Kaip rašau žemiau, deja jie tyli.
Pasiūliau Komunistams - jie tyli.
Pasiūliau partijai Nr 18 - atsakymo vengia (rašau žemiau).

Pirmoje vietoje padėjau Tautininkų Sąjungą Nr 15. Jų programa nėra labai konkreti ar plati. Bet tai ką rašė yra gerai. Be to reikia turėti omeny, kad jie turi nedaug kandidatų - 17. Matyt dėl žmonių stygiaus nespėjo savo programos išplėtoti. Svarbus esminis reikalas: visur ketina tartis su bendruomenemis. Vasario 21 diena, ginče per televizorių ši partija aiškiai pasakė, kad jie bendradarbiauja su kitais žmonėm, partijom. Apie tą ginčą skaitome skyrelyje apie blogą Auštrevičių (Liberalų sąjudis). Tai svarbu. Iki šiol visos pagrindinės partijos tempė "vežimą" savo pusėn. Visi tik šneka apie tą patį - "korupcija, dėmesys žmogui, švietimas" -, bet nieko nedaro, arba daro sau, ir nieko nesiklauso.
Tautininkai gi jau pasiskolino iš manes įvairius siūlymus. Jie jau pritaria mano programai. Ir aš pats iš jų pasiskolinau (tiksliau iš vieno Žaliųjų nario) pirmajį savo programos teiginį: atšaukti Vilniaus plėtrą.
Spendžių iš šių konkrečių dalykų - ne iš "gerų" pliurpalų.
Vėliau paaiškėjo, kad ir ši partija net nebandė įvykdyti tą ką skelbia.

Malonu, kad į Tautininkų Sąjungą įsivėlė tokia Janina Gadliauskienė (antra kandidatų sąraše). Buvome su ją susitikę. Tai ta pati moteris iš Žaliųjų judėjimo. To paties judėjimo, kurį paminėjau žemiau. Jie konkrečiu veiksmu įrodė ryžtą tvarkyti miestą. Jie jau dirba, gelbsti miestą, net negaudami atlygio. Tai jie vienija atskiras bendruomenes. Matyt jie paklausė mano raginimą eiti valdžion, ir prisišliejo prie partijos savarankiškai - ne įspėje manę. Girdėjau šią ponią teisingai kalbant per radiją rinkimų ginčuose. Ji vienintelė kalbėjo apie automobilizmo žabojimą, senamiesčio uždarymą.

Prie rekomenduojamos partijos Nr 15 rašau dalyvės sąrašo numerį. Matyt ji prisišliejo prie partijos tuo metų, kol privačių asmenų į rinkimus neleisdavo. Dabar Konstitucinis Teismas jau leido. Todėl ji reklamuojasi partijos sąraše. Bet patariu ją reitinguoti pirma. Balsavimo biuletenis leidžia užrašyti pasirinktos partijos saraše kandidatų numerius, kuriems suteikiate didesnę svarbą. Biuletenis leidžia reitinguoti 5 kandidatus. Tai svarbu, jei balsuojate už asmenį, o ne už visą partiją. Kita vertus, naudinga balsuoti ir už visą likusią šios partijos dalį.

Kitur, kur nepriklausomi varžovai prisišliejo prie nesusijusių partijų, tvarka yra ydinga. Tarkim rinkėjas nori rinktis 1 žmogų iš vienos partijos, o kitą - iš kitos... Juk individualiems kandidatams negalima buvo registruotis. Tad anie išsibarstė. Aš siūlyčiau rinkimų komisijai reitinguoti kandidatus ne iš vienos partijos, bet pavieniui.
O nepriklausomiems varžovams (kandidatams) siūlau vienytis vienos partijos saraše.
Taipogi siūlau ir pačioms partijoms su panašiom programom vienytis. Nėra Lietuvoje tiek dalykiškų žmonių, kad galima būtų barstytis.

Yra skirtumas kas laimės. Jei laimės Lietuvių Tautininkų Sąjunga Nr 15, tada, kaip rašau aukščiau, jie remsis bendradarbiavimo principų. Jie į darbą įtrauks kitų partijų, bei bendruomenių atstovus. Šituo jie kompensuos narių skaičiaus stoką.
Jei laimės kiti, jau matėme kas buvo. Visi visus ingoruoja. Visi visus kvailina.

Prie progos, raginu skaitytoją retkarčiais lankytis Žaliųjų Jūdėjimo puslapyje. Nepainiok su berods žlugusią Žaliųjų partija. Aną perėmė, užgrobė, ar naujai įkūrė valdininkai. Ten rasite įvairių raginimų, tame tarpe ir dėl Vilniaus Bendrojo Plano korupcijos tyrimo... Ir dėl rinkimų Kaune... Ir daugiau. Ne visi Žaliųjų klubai dirba vienodai. Yra rėksnių. Yra dalykiškų. Savo straipsnyje minėjau dalykišką Vilniaus klubą. Tiek kiek jo narių sutikau.
Žmonėms neapkenčiantiems Žaliųjų rašau atsakymą.

2007 metų pastaba. Visos 3 partijos, už kurias siūliau balsuoti susijungė:

Jie tapo viena Konservatorių partija (Tėvynės Sąjunga - Liletuvos Krikščionys Demokratai; TS-LKD).
Nr. 94 2011 metų sąraše.
Susivienyjimas - išmintingas. Juk žmonės yra tik dviejų pavidalų: sukčiai ir geri, padorūs.
Jei esi padorus žmogus, junkis prie padorių ir ieškok sutarimo.
Kokia prasmė jungtis prie kitų partijų? Matyt esi kitoks... gal nepadorus... gal šiaip vėpla...
Partija nėra burelis pagal pomėgius. Partija yra bendras reikalas.

2011 metų rudenį įsteigta dar viena partija: Antikorupcinė Konstitucinė (AKP).
Tikėkimės joje - irgi padorūs žmonės. Jie - neišprusę, bet bent pasirengę veikti, o ne vėpsoti, kaip Konservatoriai. Skirtumas tarp neišprusimo ir išprususių vėplų - nedidelis. Blogiau nebus. O jeigu jie veiks, o ne vėpsos, tai gal bus geriau. Todėl galima balsuoti ir už juos. Jeigu pajacai galėjo būti Seime, tai "kaimiečiai" gali irgi tikrai.
Jei jokiu budu nebalsuosiKonservatorius, tada balsuok bent už AKP. Tada išvengsi balsų suskaldymo tarp padorių žmonių.
- Mat kitos partijos, už kurias balsuotum, nesudaro jokios esmės. Jie - sukčiai iš prigimties. Sukčiauti yra pagrindas ir sąlyga steigti tokią partiją.
- Konservatoriai - tik vėplos, o ne sukčiai. Iš jų sukčiai yra tik vadovai. Turime bent tikimybę sutarti su jais. Nors ji ir mažėja.
Jei atimsi savo balsąKonservatorių ir atiduosi kitiems, yra tikimybė, kad Konservatoriai pralaimės, ar sumažės. Neliks jokios atsvaros sukčiams.
Todėl, jei balsavaiKonservatorius, taip ir tęsk. O jei balsavai už kitus, balsuok už AKP.
- Ši partija - nauja. Jei pritruks balsų patekti į seimą, tavo balsas dings. Bet atsvara sukčiams bent nesumažės. Jei balsų pakaks, ji padidės.

Nebėra kitų gerų partijų. Todėl balsuoti siūliau tik už Konservatorius ir Antikorupcinius (AKP).
Paskaityk raginimą, paaiškinimą šio puslapio bei šio straipsnio pradžioje.

Pastabos apie šią ir kitas partijas bei pavienius varžovus.

Turinys:
Blogos
Brazauskas, Kirkilas, Paleckis. Nr 13. Komunistas, kvailys.
Paksas. Nr 5. Populistas, menkysta, veidmainis, tuščia vidutinybė, parsidavelis vagims, bei Rusijai.
Paulauskas. Nr 24. Nevykęs prokuroras.
Konservatoriai.
Nr 20 (2006 metų). Nr 94 2011 metų sąraše.
Daugmaž tinka. Yra išlygų. Bet kitas pasirinkimas - visai pražutingas. Jūsų šalis yra žlugusi. Nebedera daugiau blogėti.
Tik 2012 metais atsirado 2 naujos partijos, už kurias galima balsuoti. Žiūrėk šio sąrašo galą.
Zuoka. Nr 4. Balvonas, vagis, veidmainis.
Auštrevičius. Nr 22. Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjudis. Buvo eilinis amorfiškas žmogus... Tapo Paksiaus subinlaižiu bei "alkoholiku".
Darbo Partija. Nr 21. Kokia?.. Kokia?.. ... Kokio darbo? Ką jie dirba? Oportunistai, populistai, vagys.
Pilietinės Demokratijos Partija. Nr 18. Negalima balsuoti. Nematau skirtumo nuo Darbo Partijos, nors nuo jos atskilo.
Lenkų rinkimų akcijos
ir Rusų aljanso koalicija
"Valdemaro Tomaševskio blokas"
- Negalima balsuoti už juos. Politika nėra tautybė. Tarnauja bet kokiems niekšams, kas mainais duos.
Terleckas. 2009 metų pastaba apie šį veikėją. Į savivaldybių rinkimus jis 2007 metais dar nėjo.
Povilas Urbšys. 2012 metų Seimo narys. Piktas. Savarankiškas ir nuo kitų partijų ir nuo tautos.
"Geros" (dauguma - apsimetėliai, mažesnės blogybės)
Andriuko renkami varžovai. Buvo vienas (ne Andriukas), ir tas dingo. Būk tu.
Antikorupcinė Konstitucinė partija.
Balsuok už juos, jei nebalsuosiKonservatorius. Išvengsi balsų suskaldymo tarp padorių žmonių. Balsai nedings.
Nežinau, ar nusikalstama Teisingumo Ministerija pagaliau leido registruoti 2012 metais. Šios partijos vis nėra registre.
2011 metais po ilgų ginčų ir vilkinimo teismas pripažino, kad ministerija neteisėtai atsisakė registruoti partiją.
"Nacionalinis Susivienijimas"
Vadovas: pliurpalius Vytautas Radžvilas.
Pliurpaliai yra ir partija.
Balsuok už juos.
"Lietuvos sąrašas". Įsteigė 2012.07.06.
Drąsos kelias
Nebėra už ką balsuoti ten. Į pirmūnus vadovai paskyrė ne paprastus žmonės, kuriuos surinko iš gatvės, o save - neveiksnius. Vienas Valdas Vasiliauskas išdavė, perbėgo pas Paksą.
Nebent partija sugebės apsivalyti ir skirti į purmūnus kas dera.
Naglis Puteikis
2014 metais rinkPrezidentu. Savarankiškas varžovas. Ne partijos.
Vėliau jis į Prezidentus netinka. Jis jau atliko savo vaidmenį: parodė, kad laimėti galima... Bet tik ne su juo. Jis atsisako veikti. Vien žada. Netęsi. Apsimeta.
2016 metais į Seimą jį rinkti galima tik, jeigu jungsis su "Lietuvos sąrašu" ir neskaldys balsų.
Bronis Ropė. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
2014.05.25 rink juos į Europos Parlamentą. Bet ne į prezidentus.
Brazauskas, Kirkilas, Butkevičius, Paleckis. Komunistas. Nr 13. Social Demokratai (Komunistai).
Nuorodos. Pradžiai, užkaitimui, skaityk:
Pokalbiai su valdžia
Ten kalbėjau ir su Komunistais: Vyteniu Andriukaičiu, Algirdu Sysu.
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#vyriausybė
Algirdo Butkevičiaus ministro pirmininko nusikaltimai.
Tebedangstė Kuršių Nerijos niokojimą. Pritaikė ją A. Sabonio statyboms.
Tebedangsto valkataujančius valdininkus keliauninkus.
Tęsia Andriaus Kubiliaus savivalę. O tas tęsė Algirdo Brazausko savivalę.
Dangsto kartu su ministrais iš kitų, tariamai priešingų partijų: Konservatoriai, Paksiai, Komunistai (dabar skaitai skyrių apie juos), Uspaskiai, "Liberalai" ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jie - išvien.
Julius Sabatauskas tyliai atsisakė už nusikaltimus varyti iš darbo Prezidentę, jos Kanceliariją, ir Seimo Kanceliariją
Nusikaltėlis Julius Sabatauskas yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas.
Tą darė ir kiti Seimo nariai. Jie - išvien. Nors ir pešasi.
Julius Sabatauskas tyliai atsisakė varyti iš darbo Konstitucinį Teismą
Nusikaltėlis Julius Sabatauskas yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas.
Konstitucinis Teismas uždraudė siūlyti atleisti generalinį prokurorą iš pareigų. - Neteisėtai ėmėsi įstatymų leidybos. Tai gali spręsti tik Seimas. Konstitucija negali drausti valdžiai reikalauti ataskaitų iš valdžios ir siūlyti išvaryti pareigūną.
Gediminas Kirkilas - KGB skundikas
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-zolubas.-mindaugo-tomonio-mirti-tebedengia-paslapties-sydas
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Ten rašo, kad jis buvo restauratoriumi. Rašė į KGB ataskaitas apie bendradarbį Mindaugą Tomonį. Paskui nuėjo į Aukštąją partinę mokyklą. Gal tą pačią, kur dėstė nusikaltėlė busima Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Paskui nuėjo į Komunistų vadus.
1975.11.05 Mindaugą Tomonį tikriausiai nužudė KGB ant bėgių.
Ten rasi ir daugiau Lietuviškų aukų.
Kitų žudynių pavyzdžių sąrašas, kurias atliko Komunistai, KGBistai.
5 nusikaltėliai, buvę, ar esami pareigūnai, stoja į Komunistus
2019 metų sausį.
Artūro Zuoko žmona užvaldė Komunistus
Abi nusikaltėlio Artūro Zuoko partijos 2012 metų rinkimus į Seimą visai pralaimėjo. Negavo nei 1 sosto.
Todėl 2013.11.05 Artūro Zuoko žmona Agnė Zuokienė perbėgo pas Komunistus. Ir juos pavertė savimi.
Šitaip Komunistai tapo 4-ja Artūro Zuoko partija, priedu, filialu.
Algirdas Butkevičius - alkoholikas
2007 metais balsavo už butelį. Seimo Ekonomikos Komitetas be jokių argumentų atmetė siūlymą visiškai uždrausti alkoholio reklamą. Nutarė tik dalinį draudimą.
2008 metais Komunistai pralaimėjo rinkimus į Seimą.
Nuo 2012 metų, drauge su Konservatoriais ir kitais apdujusiais Seimo nariais, jie atšaukė ir tą draudimą.
2012 metų spalį tada rinkėjai apdujo ir apdovanojo juos. Balsavo už bet ką, tame tarpe ir už alkoholikus Komunistus. Nepaisė šios pražangos. Nesidomėjo. Bet aš viešinau, kad žinotum už ką nebalsuoti.
Komunistų partijų susirinkimas kaip senais laikais.
Susitikimas su dirbtina "liaudimi". Tik pabaigoje paaiškėjo, kad daugumą minios sudarė pačios partijos pastayti žmonės.
Komunistai užėmė paštą
"Šaunieji" Komuniagos "dirba" suplukę mūsų labui, ieškodami šiltų krėslų. O kai dirbti nesiseka, arba kai pagauna už rankos, jie vienas kitą deda į kitą šiltą krėslą. Nesidrovi, pasiteisina: moralė - nesvarbi; svarbu, kad sėdėti krėsle gali.
Sukčius vadina "gerais specialistais".
Per ankstesnę nuorodą rasi apie tai pasakas.
Komunistas viršininkas Šalavėjus taip vadino sukčių Komunistą A. Meškauską, kurį įsitempė į lovį Lietuvos Pašte.
2013.01.03 Ministras Pirmininkas, Komunistas Algirdas Butkevičius geru specialistu vadino klastūną naują Energetikos viceministrą Algimantą Zarembą. Jį išvarė tik po mėnesio, kai paėmė bent vieną didelę algą. Gal ir paklastotispėjo. Užtat nevarė ministro Jaroslavo Neverovičo (Lenkų ir Rusų partija) už tai, kad paskyrė niekšą.
Gediminas Paviržis įsikibes automobilį.
Bet viešai pliurpia už sveikatingumą tuščius bendrus žodžius. Tai tuometinis Vilniaus mero pavaduotojas. Dabar jis sėdi Vilniaus rajono savivaldybėje.
Negi atsitiktinai veidmainiai telkiasi pas Komunistus?
2013.01.23 Algirdas Butkevičius pamelavo, neva Vilniui pinigų reikia daugiau, nes ten suvažiuoja studentai.
Pinigų maldavo meras nusikaltėlis Artūras Zuokas. Jis atsisakė liautis švaistyti ir sutaupyti milijardą Litų.
Kai po rinkimų tapo nauju ministru pirmininku, Algirdas Butkevičius jo už tai netramdė.
Atvirkščiai: davė Artūrui Zuokui papildomus 2%. Viso - 42% nuo Vilniuje surenkamo pajamų mokesčio. Valdininkai papildomai gauna apie 88 mln. Litų kiekvienus metus.
2013.07.02 nusikalstamas Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį valstybė galės nebaudžiama ir nebausdama dėti pinigus į nevalstybines (gal net visai nevaldiškas) šilumos katilines. - Tariamai šilumos katilus atnaujinti.
Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius atsisakė atimti iš skurstančio Artūro Zuoko 1, ar 2 milijardus Litų. Pasidžiaugė, neva Savivaldybės skursta. Melavo, neva Vilniaus Savivaldybė negali įdėti į termofikacinę elektrinę nei cento. Nors į ją tą pačią dieną dėjo milijonus ir visai ne Savivaldybė, o mokėtojai už šilumą.
Pagal tą patį naują įstatymą valstybė matyt džiugins pinigų šiluma ir busimas nevaldiškas katilines.
Ten dar rašau apie Vilniaus katilinių bendrą galią ir jų pertvarką taršos mažinimui.
2013.07.09 A. Butkevičius pripažino, kad Vilniaus Savivaldybė - nemoki. Todėl pažadėjo jai paskolinti Valstybės pingų, kad neveržtų kišenių. Žinojo, bet vaizdavo neva nesuvokia, kad nemoki paskolos neatiduos.
Žadėjo maldauti bankų, kad skolintų Savivaldybei (nusikaltėliams) pigiau.
Tada kiti bankų vartotojai mokės brangiau ir šelps nusikaltimus.
Žadėjo duoti Artūrui Zuokui papildomus 8%. Viso - 50% nuo Vilniuje surenkamo pajamų mokesčio.
2015 metais Vilnius gaudavo 48%. Nežinau ar šis skaičius - klaida, ar tikrai nepilnai įvykdė pažadą.
A. Butkevičius pezėjo neva pinigus (neaišku paskolą, ar papildomus) galima naudoti tik tikslingai. Vaizdavo neva nesuvokia, kad jeigu duodi pinigus tikslui, tada atlaisvini jam anksčiau skirtus pinigus ir leidi juos naudoti be tikslo.
Tiesioginį valdymą Algirdas Butkevičius žadėjo svarstyti vėliau, nors privalėjo - iškarto.
2013 metų gruodį prašiau Gedimino Kirkilo atimtiZuoko pinigus. Tas nustebo, ar jie davė anam ką. Jo bendrininkas politologas jam paaiškino, kad aš turiu omeny mokesčių dalį. Aš paraginau nugriauti Komunistų estakadą prie Vingio parko. Kirkilas vėl nustebo. Kartu su juo buvo politologas Vladimiras Laučius - lrt.lt vyriausiasis redaktorius. Jis paaiškino kur ji yra ir pritarė, kad ji - nesąmonė. Bet ir jis tai nutylėjo, nieko tokio nerašė tame lrt.lt. Man pasirodė, kad jie - bičiūliai. Tampo su savim tą politologą, valdišką žurnaliugą po keistas, prabangias vietas. Kitų žurnaliugų nematyti. Aš pasipiktinau, kiek valdžia leis Zuokui tyčiotis iš miesto ir niokoti. Kirkilas tik mostelėjo pipke ir pritarė: Lietuviai stokoja kultūros.
Estakada buvo jų pačių pažadas per 2012 metų rinkimus į Savivaldybę. Štai ką jums pažadėjo Komunistai: kultūros stoką. Nesidrovėjo. Dar ir patys pripažino.
Bet nesakė ką darys, kad išlaikyti sostinę Vilnių, neužleisti ją priešams. Jie ir patys nekulturingai važinėja didžiulėmis juodomis geldomis po draudžiamas gatves. Po savaitės priminiau Kirkilui. Bet jis nieko nedarė. Vėl važinėjo didžiule gelda draudžiamoje vietoje.

2014.10.22 Pinigų (Finansų) Ministerija pasiūlė daugiau rinkti nekilnojamo turto mokėstį. Jį duoda Savivaldybėms.

2014.11.04 Remigijus Šimašius siūlė leisti savivaldybėms labiau skolintis.
2015 metais tapo meru ir atsisakė atsisakyti beprasmių išlaidų
. Priešingai: ieškojo joms pinigų. Skolinosi daugiau. Jis - iš kitos partijos Liberalų Sąjūdis. Bet jie gi - sukčiai, išvien.

2013.01.24 Algirdas Butkevičius pažadėjo atomą, jei jam bus pelningas.
Nepaisė referendumo dėl atominės elektrinės.
2012 metų gruodį jis tapo nauju ministru pirmininku. Paskyrė Komunistai, kai suktai laimėjo rinkimus.
Jis išsigando rinkimų: referendumo dėl atomo ir kad Artūro Zuoko partijos visai nepateko į Seimą. Emė atsargiau kalbėti, kad neerzinti rinkėjų. Vengė viešai neigti referendumą. Bet taip maga pašildyti kišenes gausioje atomo "saulėje".
Tauta uždraudė bet kokį atomą. - Tame tarpe ir pelningą. Vien tokiom kalbom Algirdas Butkevičius sulaužė referendumą.
Algirdai, jei nori pinigų, išbuožink Artūrą Zuoką. Jis į aplinkkelių žemę užknisa net 2 milijardus Litų.
Algirdas Sysas - blogas.
Algirdas yra Seimo pirmininko pavaduotojas.
 • 2013.03.13 Algirdas Sysas nutylėjo Andriuko siūlymus.
  Daviau jam Kelių Eismo Taisyklių pataisas.
  Prašiau, kad Susisiekimo Ministras baustų savo darbuotoją Rimvydą Vaštaką, kuris mano pataisas irgi nutylėjo.
  Pranešiau apie Vilniaus Savivaldybės valdininkų nusikaltimus (kerta medžius, leidžia neteisėtas statybas).
  Siūliau keisti Teritorijų Planavimo, Želdynų, Viešo Administravimo įstatymus.
  Prašiau įvesti Vilniuje tiesioginį valdymą vietoj nusikaltėlio Artūro Zuoko ir nusikaltėlių Savivaldybės Tarybos.
  2013.01.23 Algirdas Butkevičius jau melavo, neva svarstys tiesioginį valdymą. Bet ir pats, ir 2014.11.04 Seimo narys Remigijus Šimašius vien šelpė ir šėrė Vilniaus savivaldybę.
 • 2013.03.12 jis man žadėjo pritaikyti Seimą dviračiams. Priversti minti visus narius ir darbuotojus. Nevykdė ir to. Žuvis pūva nuo supūvusios galvos.
 • 2013 gegužės pabaigoje jis "įvykdė" pažadą: paklojo asfaltą ant geldų parkavimo greta Seimo. Supainiojo dviratį su gelda. Anksčiau ten buvo plati pieva. Apie 2006 metus - žvyras, geldoms stovėti. Jį vis plėtė. Dabar - žvyras, su asfalto tarpais įvažuoti. Asfaltą paėmė naudotą, nugremžtą nuo nereikalingo gatvių perklojimo greta Lukiškių aikštės. Nesidomėjo iš kur jis. Gal net pritarė. Vogti asfaltas ir pinigai nekvepia.
  2013 metų spalį nuvirto vešlus medis prie tos aikštelės, prie tako link tilto. Seniau jį smarkiai apgadino kirtėjai. Vieną kamieną nukirto. Leido supūti. Tad nuvirto ir antras, su visom atžalom. Ot kad apsidžiaugė Seimo geldastai: dabar galės išplėsti aikštelę ir medžio vietoje.
 • Antras pokalbis su Seimo nariu Algirdu Sysu.
 • 2013.06.13 Algirdas Sysas nutylėjo Andriuko skundą, kad Seimo kancleris Jonas Mileris su padėjėju neteisėtai prašė nukirsti 3 sveikas tuopas (kaip kovoti su medžių kirtėjais),
  kad Kanclerio pavaduotojas - įžulus,
  kad apsauga neteisėtai grasina suimti.
  Nepaisė perspėjimo, kad visą Seimą irgi gali suimti Vadovybės Apsaugos Departamentas, kuris jį tariamai saugo. Nes anas aklai vykdo įsakymus, netikrina, ar jie teisėti.
  Algirdas Sysas tik perdavė pranešimą kaltininkui Jonui Mileriui. Tas man tai pasakė. Kitaip nebučiau žinojęs. Jonas Mileris man tik sakė, kad jo pavaduotojas neturėjo įžuliai kalbėti. Bet jo nedrausmino. Medžių negailėjo visai, sakė, neva reikia šalinti, kaip ir visus senius. Kaip pavyzdį seniu pavadino ir save. Bet medžių amžiaus jis nenusakė. O save nukirsti neprašė. Iki šiol vaikšto į Seimą, ima algą, ir dairosi naujų medžių "senių"...
  Po savaitės priminiau Algirdui Sysui, kad jis nutylėjo mano pranešimą. Tada jis atsiklausė savo kvailos teisininkės ir padarė ką ana patarė: paprašė manęs prisistatyti. Atsakiau, kad taisyklės Nr. 875, kurias rasi per nuorodą, įpareigoja nagrinėti bet kurio asmens prašymą, o Viešo Administravimo Įstatymo §3 ir §8 įpareigoja reikalauti prisistatyti, ar bet ką kitą daryti, tiktai kai būtina. Tą jis nutylėjo visai.
 • 2013 metais Algirdas Sysas pateikė pataisą Poveikio Aplinkai Vertinimo įstatymui (ją mini tiesos.lt puslapis; pačios pataisos ten nerasi). Pagal ją savivaldybės nedalyvautų sprendime. Daug Savivaldybių viską klastoja, nieko gero nedaro. Dabar neturės net tokios galimybės.
Vytenis Andriukaitis netęsėjo pažado vykdyti Andriuko siūlymus piešti "A"-juostas ir atšaukti gatvių plėtrą.
2013.06.11 jis vaidino piktą, putėsi prieš mane ir teisinosi neva nėra Komunistas, neva gimė tremtyje. Į priekaištą kodėl tuomet neišvarė Algirdą Brazauską už jį atsakė moteris, kurią jis vedėsi kažkur: O kuo jums Brazauskas nepatinka? Vytenis Andriukaitis dar labiau pasiputė. Bet moteris jį nuramino. O aš nukreipiau kalbą į tai, nuo ko pradėjau: atšaukti Komunistų estakados statybą Neries krante greta Vingio parko.
Jis emė neigti, kad tai buvo Komunistų rinkimų pažadas. Siūlė lažintis. Aš jam pažadėjau ir po 2 dienų atnešiau jų partijos rinkimų į Vilniaus Savivaldybę pažadų knygą.
2013.06.13 jis tą knygą pavartė, paglamžė. Tada ėmė statybas girti. O parką vadino ne Vingio parku. Jis turėjo omeny, neva ten tik miškingas siauras ruožas išilgai upės. O parkas - greta jo. Aš paaiškinau kad Vilniaus griovimo Bendrasis planas parkais vadina viską, ką pagrindiniame žemėlapyje nudažė žaliai, nepaisant ar tai Vingio parkas. - Draudžia parkus kirsti ir juose statyti (urbanizuoti). Papasakojau, kad pokalbio metu Vilniuje plečia gatves tariamai viešo transporto patrauklumui. Nors medžių kirtimas išilgai gatvių ir pati asfalto plėtra kelia pasipiktinimą. Papasakojau apie busimą greitkelį kairiame Neries krante, kur prakirs išvažiavimą į Antakalnio žiedą. Vytenis Andriukaitis sutiko:
- Aš už... žalių plotų išsaugojimą. Kaip persodinti žmones į viešą transportą; ką jiems pasiūlyti mainais?
- Nupieškite išilgai visų gatvių "A"-juostas. Tegul geldos dūsta ir mąsto kaip persėsti į viešą transportą.
Ties žodžiu "dūsta" Vytenis akimirkai nušvito, suvokė mintį, šyptelėjo. Vėl surimtėjo, kai tęsiau.
Sutarėm, kad bent šitai jis vykdys. Plėtra atšauks. Apie jos žalą dar tarsimės vėliau.
Nieko tokio jis nedarė. Pažado netęsėjo.
Nesakėdarys, kad saugoti žalius plotus. Todėl jis ir to netęsėjo. Gatvių plėtimo, pievų ir medžių naikinimo nestabdė. Reiškia jis yra ne už žalumą o už geldas. Tą ir reiškia daugtaškis jo kalboje aukščiau.

2015 metų lapkritį Vytenis Andriukaitis jau patogiai sėdėjo Europos Sąjungos Komisijoje. Ten jis tyliai, neatsiklausęs tautos, bandė prastumti taisyklę, kad genetiškai pakeistus augalus, gyvūnus ir gaminius iš jų galėtų įsileisti, arba uždrausti atskiros šalys... Kad nebūtų bendro draudimo. Tai iš esmės panaikintų draudimą. Kas patenka į 1 šalį, tas atbėgs ir į kitas.
Europos Parlamentas tą pataisą atmetė.
Tada kažkas, gal tas pats Andriukaitis, išbraukė genetiškai pakeistus dalykusTransatlantinės laisvosios prekybos sutarties ruošinio. Vietoj to siūlė savaime saugiu pripažinti bet ką, bet kurioje šalyje, ką jau saugiu pripažino bet kuri kita iš sutarties šalių. JAV jau pripažino genetiškai pakeistus dalykus. Todėl juos savaime pripažintų ir visa Europos Sąjunga.

2020.03.06 Vyteniui Andriukaičiui priminiau, apie ankstesnius pokalbius... jų turėjome ir daugiau... kad jis neveikia, sakiau, kad jo "kolega", tariamas gydytojas, psichiatras, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga dangsto baudžiamąją psichiatriją, kaip ir Komunistų laikais. Valdžia teisia Kedžių močiūtę už tai, kad anūkas iškraipė himną. O psichiatrai tyčiojasi iš Konstitucijos, šiepia ją... Bet tai nerūpi Ministrui, prokurorams, Policijai, nusikaltėliams prezidentėms Daliai Grybauskaitei, Nausėdai. Sakiau kaip Nepriklausomybės akto signatarą Zigmą Vaišvilą išbuožina. Rodžiau šį puslapį:
http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm
Sakiau, kad valdžia, o kartu ir jis, yra nusikaltėliai.
Perspėjau, kad visai valdžiai gresia baudžiamoji byla pagal BK §1131 - aplaidus vado pareigų vykdymas. - Nusikaltimai žmoniškumui. Be senaties. Nereikėjo 2011 metais priimti tą straipsnį, kad netektų atsakyti. Papildomai, ant savo galvos priėmė:
2011 metais - BK §100 - tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis;
2014 metais - BK §1001 - priverstinis dingimas;
2019 metais - BK §1003 - kankinimas.
Dabar valdžia negalės atsikalbinėti, neva nežinojo, nematė. Patys sukūrė nebaudžiamus valdininkus, nepiržiūrėjo.
Vytenis Andriukaitis atsikalbėjo: Ką darysi, ginsimės. - Neketino kažką taisyti, gelbėti, bausti.
Tarptautinis baudžiamasis teismas nėra jums koks paklusnus Lietuvos teismas. Neapsiginsite.
2020.03.10 Vytenis Andriukaitis lankė prezidentę Gitaną Nausėdą kartu su visais "signatarais" Nepriklausomybės akto 30 metinių proga. Ten jis nutylėjo visus valdžios nusikaltimus, įskaitant Zigmą.

Vytenis Andriukaitis atstovauja Baltarusijos atominei elektrinei Astrave.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/b.-rope.-nejaugi-baltarusija-turi-savo-eurokomisara
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Astravo elektrinę stato už 20 km nuo Lietuvos sienos.
Vytenis Andriukaitis peza: Jaudintis nereikia. Viskas ten gerai. Europos pareigūnai baltarusius prižiūri. Minskas atsakingai bendradarbiauja. Tarptautinių konvencijų nelaužo. Lietuvos ketinimai nepirkti Astravo elektros yra "keista idėja".

Bronis Ropė jį neigia. Vadina Baltarusijos vyriausybės atstovu.

Algridas Mykolas Brazauskas neigė Respubliką
("ekspertai.eu" puslapis. Iš jo yra nuorodos į nedorus laikraštapalaikius. Neskatinu aš jų.)
Pats straipsnis - apie KGB dukrą prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Brazausko kalbų rinkinį skaityk 99 skaitytojo pastabose.

Yra dar kažkoks dokumentinis filmas apie Lietuvos Respublikos atkurimą. Jame rodo ir tuo pat metu pradėtą užgrobimą. Nusikaltėliai atkurimą išnaudojo, nukreipė į pavaldumą sau. Jie valdo iki šiol.
Filmas rodo, kad Algirdas Brazauskas berods 1988 metais Aukščiausioje taryboje sakė: Jei paskelbsite nepriklausomybę, ją rytoj Tarybų Sąjunga panaikins. Tad kam jums jos reikia?
Kitame to paties meto filme Brazauskas klausė apie 3 spalvų vėliavą:
Kam jums tas skuduras?
- Nepažodžiui. Rask tuos filmus ir duok man išrašus.

Tikrai, tūlam atrodo, neva Respublika nereikalinga. Svarbu tik išgyventi. Tokiems anų kalbų skaitymas nereikalingas. Tokiems žemiau rašau kitas Algirdo Brazausko kalbas, kurios labiau gyvenimiškos.
Bet Respublika yra ne vien nepriklausomybė, trispalvės, tautinės giesmės. Tai yra valstybė. O be valstybės gyventi būtų sunku. Respublika tikrai reikalinga. Tarybinė Respublika neveikė, nes veikti negalėjo. Nepriklausoma Respublika neveikia, nes jos nėra, ją užgrobė.

Komunistų ir Paksių inkubatorius
Komunistų Seimo nariai Edvardas Žakaris, Valerij Simulik ir Arvydas Mockus valdiškais pinigais šlovino save per spaudą: neva jie prieštarauja grobstymo menų "inkubatoriui" Šiauliuose.
Bet tyliai raginostatyti. Balsavo už jį Pakso partija ir Komunistai. Komunistas Algirdas Butkevičius valdo vyriausybę. Todėl jis jau davė 8 mln. Litų tavo pinigų. Dar tiek pat pinigų iššvaistys Šiaulių miesto Taryba.
2013.11.28, kai protestuodami išėjo 5 Šiaulių Tarybos nariai, į pinigų spindesį iššliaužė Pakso partijos narys Juras Andriukaitis. Jis pasiūlė pasinaudoti sukčiams palankia spindėsio pilnatimi, kad doruoliai nusisuko: braukti anų siūlymą naikinti "inkubatorių" ir nieko neaiškinti. Tą Komunistas meras Justinas Sartauskas padarė irgi su džiaugsmu.
Ten pat rašau, kad Vilniuje jau turime Zuokų ir Zuokiukų "inkubatorių". Anas griauna gamtą Valakampių parke. Priveisime jų daug ir valgysime jų pinigų išmatas.
Tegul tavęs neklaidina kiti partijų pavadinimai. Jie yra visi išvien. Ten rašau, kad būtent Zuokas buvo "inkubatoriaus" Šiauliuose pradininkas. Pats save pamėgdžiojo. Kitos partijos laimingos pagriebė šią klastotę.

Ten pat rašau, kad Šiaulių Komunistai mėgdžioja ir kaip Vilniaus Zuokas naikina nevaldiškus vežėjus, kad sutelkti daugiau pinigų ir juos privatizuoti be šių varžovų.
Kai gyventoja davė peticija, Komunistas meras Justinas Sartauskas pamelavo neva galioja Peticijų komisijos nuostatos, kurios negalioja. Pagal negaliojančius nuostatus Komisija klastojo veiklą ir atmetė peticiją neteisėtai.

Tą patį melavo Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Jonas Novogreckis.
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys tik neįgaliai paprašė, kad Šiaulių Savivaldybė daugiau nesielgtų blogai ir toliau leido jiems taip elgtis. Visai nutylėjo Vyriausybės atstovo melą. Paklusniai nieko nereikalavo šalinti iš pareigų.

Pensiją nepaveldėsi
Atsisakė leisti paveldėti grąžintas pensijas, nemato didėjančių kainų tikrovės.
Paksistai dar nesitaria su visuomene. Ten mini tik juos. Bet to vengia visi.

Komunizmas Lietuvoj nesibaigė. Jie vis dar užiminėja strategines įstaigas. Revoliucija tęsiasi!
Ak! Čia tiktai pradėk vardinti... ir paspringsi... - kur bepažiūrėsi, visur "Tarybanas" apkasuose tupi.

"Komuniagos" dabar pasivadinę Social Demokratais (Lietuvos Social Demokratų Partija, LSDP).

2017.10.12 Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (Komunistas) davė kažkokį ženkliuką Vytautui Landsbergiui (Konservatorius) už tariamus nuopelnus.
- Valdininkai apsidovanojo.
Net jei nusipelno, Vytautasprivalėjo daryti pagal pareigas.
Linas Linkevičius meilinasi Konservatoriams, nes ieško prieglosbčio, kai pabėgsKomunistų partijos. Komunistai tarpusavyje susipešė dėl valdžios. Vieni nutraukė paramą Valstiečių ir žaliųjų sąjungai (partijų "koaliciją"). Kiti - ne. Vieni kitus grasina išvaryti iš partijos.

2014 metais Zigmantas Balčytis ėjo į rinkimus į Prezidentus. Balandžio mėnesį vyko 2 varžovų kalbos radijuje. Jis kalbėjo: Projektas "Rail Baltica" yra ne ekonominis, o politinis. Tai - Europos Integracija. Lyg didelės statybos ir žemės niokojimas būtų koks pigus brangus sveikinimo atvirukas broliškoms tautoms. Jis norėjo pavaizduoti, neva galima nesiekti naudos. Galima netgi siekti nuostolių, nereikalingų atšakų į Vilnių, papuošalų, blizgučių, vaišių...
Dar jis bruko mums atominę elektrinę. Nors referendumas ją uždraudė.
"Rail Baltica" statybininkų "MG Baltic" kyšius nešiojo Liberalų Sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis. 2016.05.12 jį pagavo STT. Ten rašau kiek pinigų kyšininkai gavoLietuvos Geležinkelių už "Rail Baltica" ir kaip Geležinkeliai "įdarbina" valdžios tarnus.

Nusikaltėlių "Lietuvos geležinkelių" apskaitininkė guodžiasi, kad ją vertė vogti po šimtus tūkstančių pinigų, daug kartų. Niekam nepasiskųsi. Net nebandė.

2016.12.06 atsistatydino Lietuvos geležinkelių vadovas Stasys Dailydka.
Už tai, kad dalindavo "paramą" po 1 mln. €/metus 117 įstaigų, dar ir be dalininko (akcininko) - valstybės - žinios.
Sakė, kad dalina tiems, kas labiausiai dėkingi.
Rėmė ir save: jo alga buvo 6400 € per mėnesį, neatskaičius mokesčių ("popieriuje").
Labiausiai rėmė Vilkaviškio, Mažeikių, Jonavos rajonų darželius, mokyklas, sporto mokyklas, klubus, bažnyčių parapijas, "kultūros centrus", Mažeikių rajono Auksodės ir Varėnos rajono Marcinkonių kaimo bendruomenes, Varėnos, Kazlų Rūdos, Radviliškio, Telšių, Švenčionių rajonų savivaldybės administracijas, Varėnos grybų šventę, Policiją.
Ši parama šlovino Komunistus 2016 metų rinkimų apygardose. Jie ir buvo "labiausiai dėkingi":

 • Partijos pirmininkas, nusikaltėlis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius:
  • Vilkaviškyje: ėjo į rinkimus;
  • 2900 € per 2014 metus imtynių sporto klubui "Radviliškio laisvūnas": gimė ten ir mokinosi imtynių Radviliškio rajono sporto mokykloje.
  • Lietuvos imtynių federacijai: buvo kažkada "prezidiumo" nariu.
 • 4869 € per 2014-2016 metus Lietuvos blaivybės draugijai "Baltų Ainiai": garbės "prezidentas" Antanas Vinkus - Butkevičiaus patarėjas apie sveikatą.
 • Mažeikiuose: Darius Jarmantavičius - savivaldybės tarybos narys, ministro pirmininko Butkevičiaus patarėjas apie susisiekimą.
  Jis padėdavo darželiams prašyti paramos.
  Jo uošvis Stasys Gudvalis yra Lietuvos geležinkelių" direktoriaus pavaduotojas. - "Šeimos ranga".
 • Jonavoje: nusikaltėlis Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.
 • 25000 €/metus nuo 2014 metų VšĮ "Reventus": valdo savo tėvo Kastyčio Girdausko vardu pavadintas automobilių (geldų) sporto klubas. O tą įsteigė ir anksčiau valdė sūnus Saulius Girdauskas (Darbo partija) - Lietuvos geležinkelių valdybos vadovas, susisiekimo viceministras, Seimo narys.
 • 300000 € vien per 2016 metus Vilniaus vyrų krepšinio klubui "Lietuvos rytas": laikraštpalaikio "Lietuvos rytas" (Komjaunimo tiesa; - Komunistinio jaunimo).
 • 6000 € per 2015-2016 metus Utenos moterų krepšinio klubui "Utena": kažkaip globoja Milda Petrauskienė - Seimo narė, Komunistė.
 • Vidas Mikalauskas - buvęs rajono meras, Komunistas:
  • 7000 € per 2014 metus rankinio sporto klubui "Ūla": anam vadovauja.
  • Varėnos rajone: ten gimė ir pats Dailydka.

2016.11.29 įmonės vadovai Stasys Dailydka, Saulius Girdauskas ir gal kiti neteisėtai atsisakė parodyti žurnaliūgomsBNS ką ir kiek Lietuvos geležinkeliai rėmė 2016 metais. Žurnaliūgos paklusniai atsisakė reikalauti jį bausti (ATPK §2143).

Stasys Dailydka darė kažkokius blogus vidaus sandorius.
Pavyzdžiui, savo gi antrinei (dukterinei) įmonei Gelsauga kažkada davė 12 mln. €, kad prižiūrėtų gėles ir valytų patalpas, techniką. Nors ta įmonė yra tik sargai. Jai vadovavo A. Songaila - nusikaltėlių Valstybės sienos apsaugos tarnybos generolas, buvęs Šiaulių Apskrities Vyriausiojo Policijos Komisariato vadovas. Jį kažkada iš pareigų atleido už tai, kad pažemino pareigūno vardą kažkaip. - Ar ne už tai, kad 2013 metais tas Komisariatas prekiavo narkotikais?
Dar tiems sargams ir už apsaugą davė 26,62 mln. €.
Nežinau ar tai būtų pigiau, jei viską dirbtų patys Lietuvos geležinkeliai. Tikriausiai būtų. Kitaip, nedarytų šitaip. Juk jei daro ką, tai tik tam, kad vogti.
2012 metais Stasys Dailydka sutarė su Rusijos įmone "TransMaš holding".
Anos pagrindinis dalininkas (akcininkas) Andrej Bokarėv valdo ir 49% įmonės Kalašnikov.
JAV ir Europa taiko draudimus (sankcijas) įmonei Kalašnikov.
Ukraina - ir pačiai "TransMaš".
Anie gamina važiuokles Rusijos valdžios raketų paleidiklėms prieš lėktuvus "Buk", "Tor" ir "Tunguska", dyzelinius variklius povandieniniams laivams, vagonus ir dėžes (konteinerius) raketoms. Tokios paleidiklės numušė lėktuvą virš Ukrainos.
"TransMaš" turi gamyklą ir Luhanske, rytų Ukrainoje kurį užgrobė ir valdo samdiniai ir huliganaiRusijos valdžios.
Lietuvos geležinkeliai su "TransMaš" padarė bendrą antrinę įmonę "Lokomotyvai ir transporto komponentai". Nors jau buvo Vilniaus lokomotyvų remonto depas. Jie ketino surinkinėti lokomotyvus Rusijai. Bet nieko nepadarė. Pardavė vos 2 kartus kažka vos už 0,26 mln. €. - Tikriausiai ne lokomotyvą. Nes tas kainuoja 1,8 mln. €.
"TransMaš" iš Lietuvos geležinkelių pinigus siurbė kažkaip ne per savo antrinę įmonę, o per tą depą.
"TransMaš" dalininkai "Alstom" iš Prancūzijos ketino perparduoti Rusijos valdžiai 2 karinius laivus "Mistral". 2014 metais Prancūzija atsisakė parduoti tuos laivus, dėl to, kad Rusijos valdžia kariauja Ukrainoje.

Žemiau pasakoju apie Lietuvos Geležinkelių suokalbį sužlugdyti Klaipėdos Uostą. Už tai nužūdė Vytautą Pociūną - tyrėją iš nusikaltėlių VSD.

Apie 1999 metus Algirdas Mykolas Brazauskas buvo ministru pirmininku. Tada jis pagrobė 230 mln. LtLietuvos iždo. Tai atskleidė Matulevičius. Nusikaltėliai prokurorai ėmė tirti. Valdžia pareikalavo, kad netirtų. Tie pakluso.

2017 metais Komunistų vadu tapo Gintautas Paluckas. Kažkada jį kažkas nuteisė už piktnaudžiavimą kažkokioje "žiurkių byloje". Rask tu ir pranešk man.

2006 metų spalį vyko televizorius. Jame ponai postringavo kuris geriau Vilnių valdys, ir kuom buvo blogas Vilniaus meras Zuoka. Straipsnyje aukščiau rašiau kaip Zuoka su savo valdininkais sumanė Vilniaus griovimo Bendrajį planą... Pagal kurį beveik visos Vilniaus apylinkės bus užasfaltuojamos. Užasfaltuojamas bei užbetonuojamas bus ir pats miestas. Bet dabar kalbame apie aplinkkelius.
Taigi Paleckis tarė:
- Gerai, kad aplinkkelius darys... bet juos reikėjo jau senai daryti, nes mieste darosi kamščiai.
Taip nusišnekėti galima eiliniam neišprususiam vairuotojui. Bet tiktai ne tokiam tariamai "politikui", kuris taikosi į mero krėslą. Jei mieste "kamščiai", tai aplinkkelis už miesto ribų jų neišsklaidys.

Tie kurie mėgsta pasiginčyti tuščioje vietoje susimąstykite: kur susidaro kamštis? - Pakeliui į darbą, ir iš darbo. Niekas nevažiuos į tranzitinę tarpmiestinę, ar tarptautinę kelionę. Visi važiuos į darbą. Net priemus prielaidą, neva važiuosite daban per aplinkui, gausis vėl nesamonė. Pažiūrėkite į Vilniaus žemėlapį. Koks skirtumas ar automobiliai sudarys kamšti aplinkkelyje, ar mieste? Vistiek apvažiavusi aplikkelį tu suki į miestą, ir patenki į kamštį. Bet žemėlapio geldomobilastas nepažįsta. Jis gyvena mitais; jais ir minta. Tam pagrįsti turiu konkrečių faktų.

už Paleckį balsuoti negalima, nes jis yra kvailys, o dar - ir "Komunizmo" ideologijos atstovas, su visom iš to išplaukiančiom marazmom, apgaulėm, teroru, žudynėm, ir vagystėm.

Aš komunistų atstovės klausiau:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5097.htm
(Laiško nebėra. Senoje vietoje juos trynė savaime. Čia, naujoje dar neatstačiau.)
Ar pritaria ji asmeniškai, bei jos partija mano programai. Iš susirašinėjimo archyvo:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/
matome, kad KPSS tiktai pliurpia, neva jie dirba... neva ragina balsuoti bele už ką...:
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/5086.htm
(Laiško nebėra. Senoje vietoje juos trynė savaime. Čia, naujoje dar neatstačiau.)
Bet atsakymo į mano konkretų klausimą jie vengia.
Tai reiškia, kad mano progamai jie nepritaria. O tai papildoma priežastis kodėl už juos negalima balsuoti.

Tai būtent jie kartu su Zuoka įgyvendina betono plėtrą.
Jie (Vyriausybės pirmininkas Brazauskas) kartu su Zuokos Savivaldybe perdavė dykai žemę Vilniaus Oze privačiai bendrovei "Rubicon" visiškai sunaikinti Vandens Arenai, Siemens Parkui, prekybos šutvei "Ozas", gyvenamų pastatų šutvei "Ozas". Apie tai rašau čia: http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/#parkocidas

Apie Komunistus. Ar nepakankamai mus valdė šlavėjos ir bufetininkės? (Brazausko buvusi meilužė ir dabartinė žmona.) Ar nepakankamai tautai brukamas gobšumas, veidmainiavimas? Ar nepakanka sulaužytų žodžių, blaškymosi kur suradus daugiau naudos?.. Ne... brangieji... ne šaliai, ne jums... - Naudos sau.

Kas vyko, po Darbo pergalės rinkimuose? Vyko koalicijų paieškos. Ką pasirinko Komunistai? Pradžiai metėsi pas tuos į glėbį, kurie rimtesni - pas konservatorius. Po rinkimų Komunistai visus pažadus sulaužo. Jie be skrupulų viešai pripažįno, kad akių dumimas yra normalus rinkimo pažadų vyksmas. Ieškokite informacijos šaltiniuose Brazausko pasisakymų.
Koaliciją sudarė su Darbo partija, kurią Komunistai peikė, ir skelbė priešais, bei populistais.
Kas įvyko po Darbo "Partijos" krizės? Tai visai ne partija. Vėl tas pats - koalicijas sudaro su bet kuom, kas lengviau parsiduoda, įskaitant tuos pačius "Darbiečius".
Prezidento sostą Brazauskas ragavo vos vieną kartą. Vėliau jis samoningai pasiemė ministro pirmininko krėslą. Manau jam, kaip ir bet kuriam kitam komuniagai negalima patikėti ne tik sosto, bet ir šalies turto. Bet jis vedinas link turto krėslo buvo visai kitu, merkantiliu sumetimu.
Štai čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/412.htm - 2006 metų sausis
rašiau šitaip:

Kaip sakė Brazauskas:
O ką Prezidentas gali? Nieko. Jokio turto nevaldo. Visas ūkis yra premjero žinioje. Busiu premjeras.
Ir pasidarė premjeru. O tokie kaip tu pataikunai jam leido.
Kitas Brazausko šukis:
Kas neturi milijono, tas neišgyvens. (beveik pažodžiui)
Todėl jisai niekam milijono ir neduoda. Ir Prizidentui neduoda. Sėdi prizidentas ir kukuoja.
Štai čia:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=3595&p=48096#p48096
rašiau šitaip:
Brazauskas sakė:
Tarybų Lietuva buvo ne okupacija, o kitokia valstybingumo forma.

2010 metais Brazauskas padvėsė. Pasirodo ir tas, kas turi milijoną, neišgyvens.
"Memento more!" (Lotynų patarlė: "prisimink mirtį".)

Seimo pirmininkė Irena Degutienė jo atminimui pamelavo, neva jis mokėdavo žmonėms paaiškinti sprendimus. ... Paašikinti ką ir kaip vagia?.. Ką užsakė nužudyti?.. (Pavyzdžiui: 2006 metais nužudyti 4 liudininkai dėl EBSW bylos ir Komunistų finansavimo iš vogtų pinigų.)

Europos valdininkai pažėrė užuojautų. Girė vagišių už tai, kaip jis padėjo Lietuvą prijungti prie Europos Sąjungos... pinigų dalybų. Kuo daugiau dalybų, tuo geriau ir pačiam Europos valdininkui. Tuo jis svarbesnis, tuo jam daugiau darbo: "oro pilių" kurimo, planų, taisyklių, schemų vajaus.

Televizorius parodė ankstesnės laidos įrašą, kur padarė pokalbį su jo kalbančia galva. Pokalbyje televizorius vaizdavo, kad į Brazauską dera žvelgti graudingai, švelniai - "mielas senukas", "tautos globėjas".
Bet tam pagrindimo jokio neišsteni televizorius - peza vien blevyzgas. Tada jie beviltiškai uždavė žiaurų klausimą: Kaip manot, ar yra jum dėkingų žmonių?
Padoriam žmogui iškarto kyla dėkingos tautos vaizdas. Visi supratom, kad tokios nėra.
Nepadoriam žmogui televizoriuje kylo "draugų", partijos "bičiulių", turtų davėjų ir gavėjų veidai. Jis pamąstė, bet nieko aiškaus neatsakė.
Tada televizorius jam iškilmingai atvėrė vaizdus: Labanoro Girioje stukso namas prie ežero... Jame sėdi invalidas su motina ir pasakoja. Mat tas invalidas 1994 metais "dirbo" Brazausko patarėju. Nutiko nelaimė. Reikėjo važiuoti į poilsinę komandiruotę į Olympines žiemos žaidynes Lilehameryje. Bet vietoj to teko ligoninė: insultas atemė kalbos dovaną. Teko jam palikti "darbą" ir apsigyventi girioje.
... Juk Brazas taip mėgo mišką, šernus šaudyti, sklypus grobti.
Sako: po kelių metų Brazas sutiko ligonio motiną Poliklinikoje ir pasiteiravo. Po to tariamai atsiuntė jiems 600 Lt pagalbos.

  Televizorius neaiškino:
 • Iš kokių paslaugų buvusiam prezidentui Brazauskui buvęs patarėjas gyvena miške... Kokius šernus jam parūpina.
 • Kas davė invalidui mišką, namą, sklypą ir ežerą.
 • Kaip sugebėjo Brazauskas sutikti žmonių Poliklinikoje. Kiek iš jūsų jį gyvą matė?.. Kiek jūsų sugebėjo prasibrauti pro apsaugą?.. O čia staiga į Vilniaus PoliklinikąLabanoro Girios... Brazas tariamai atpažino ne patį buvusį darbuotoją, o jo motiną...
 • Savo luomui duoti pinigų nėra gerumas.

Būtent tai Komunistai ir daro. Jie "savų" nepamiršta. Juos išlaiko net ir po tarnybos. Tiesa ne visus. Bet daug. Bent visą tą partiją sudaro išlaikytiniai. Išėjusius iš partijos irgi daug išlaiko. Paprasčiausiai duoda pinigų už nieką - savotišką pensiją. Kartais ją reikia atidirbti balsais rinkimuose.
Kartais atiridba susirinkimuose: vaidina palaikančią liaudį. Šio straipsnio pradžioje rasi nuorodą į pasakojimą apie vieną tokį susirinkimą, susitikimą su "liaudimi". Tik pabaigoje paaiškėjo, kad daugumą minios sudarė partijos pastayti žmonės.
Tad neįmanoma tikrai palikti Komunistų partiją. Net jeigu tu jai niekada nepriklausei, tave į ją įtrauks jos pačios sukurta minia. Neduos nei burną praverti. Jei cyptelsi prieš, jie rašys, neva pritarei.

Kitose laidose televizorius vis šlovino Komunistų vadą - vėlioni Brazauską - vis ieškojogero jam pripaišyti.

Negerą, vis stengėsi į gerą išversti.
Tai toks naujas sukčių bendras būdas. Sukčių užgrobta LDB irgi mėgsta rodyti statistiką. Joje nieko nematome. Tada jie "sąžiningai" sako, kad statistika jų norimo dalyko nerodo, bet neva galima daryti prielaidą, kad rodo.
Taigi televizorius panašiai aiškino, neva geras Brazausko nuopelnas yra "Valdovų rūmai". ... Ir "sąžiningai" pridūrė: Nors ir prieštaringai vertinami.

Ar turi Brazauskas nuopelnų? Turi. Bet tik vieną: nesipriešino Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui (1989-1991 m.). ... Nes jam jos reikėjo, kaip nuosavybės.
... Bet ir to nežinome. Nerodo statistika. Statistika rodo tik, kad žmonių nepriklausomumui jis visaip priešinosi. Jis nesipriešino tik Lietuvos pavertimui UAB.

Seimas surengė gedulo posėdį. Jame pasipiktino, kad Bažnyčia neleido Brazausko kūno į Vilniaus Katedrą.
Turėjo Komunistai privilegijų, asmenines poliklinikas. Užsigeidė ir asmeninės bažnyčios. Padarytų iš jos laidojimo biurą.
Pagarbos, ar indulgencijos nenusipirksi. Bedievius bažnyčia gali priglausti... Už gerus darbus - gali pagerbti. Bet prieglaudos jam nereikėjo. O gerų darbų nebuvo.

Seimo pasipiktinimas Bažnyčia atrodytų keistas. Bet jie piktinosi dėsningai. Nes Bažnyčia yra išvien su valdžia. - Ji nėra atskira. Gauna iš jos algą pagal sutartį su Popiežiumi. Gauna ir dar kažką. Matyt ir duoda. Bent tautos paklusnumą ir aplaidumą, neveikimą. Labai jau valdžia gina prasikaltusius dvasininkus. Matyt juos prilygina valdininkams.
Pabandyk kurį nors apkaltinti, kad važinėja automobiliu po bažnyčią, po šaligatvį, ar po žolę. Tau Policija pasakys, kad esi pati kalta. Už skundą dar pagrąsins "sankcijomis". Žemė priklauso Bažnyčiai. Todėl neva ana ją gali niokoti bet kaip ir pažeidinėti taisykles padorumo ir teisės. (Teisė kylo iš padorumo.)

Apie mirusius - arba tiesą, arba nieko.

1992 metais Komunistas Genadijus Konopliovas kėsinosi tarpininkauti pirkti valdžiai ginlkus iš Rusijos. Konopliovo įmonė "Lietverslas" ir "Ge Ka" bankas ketino veikti po Lietuvos Respublikos herbu. Sočiai jam nubyrėtų. Jam talkininkavo Konservatorių vadas Vytautas Landsbergis. Juk Komunistai ir Konservatoriai - vieningi.
Nukreipti valdiškus pinigus pro asmenines kišenes jiems sutrukdė Zigmas Vaišvila. Už tai Vytautas Landsbergis jo nekentė. Paskui kažkas Zigmą pašalino iš pareigų.

1995 metais Komunistas Genadijus Konopliovas įvežė lagamine lėktuvu į Lietuvą 39 milijonus dolerių. Už kontrabandą jo nebaudė. Kilmės nesiaiškino. Atvirkščiai: valdininkai leido pusdykiai supirkinėti įmones ir pareigūnus.
Po 10 metų kažkoks sportininkas iš Latvijos atvežė 20000 Lt grynais, bet pateko į kalėjimą. - Nelygybė!

Didžiausią, naujutėlę, valdišką spaustuvę "Viltis" (dabar VilSpa; Vilniuje, Viršuliškėse, už Spaudos rūmų) Konopliovas "nupirko" (pavogė) už 300000 Lt.
Tai tapo įmanoma, kai valdžia žmonėms leido parduoti investicinius čekius. Prieš pirkimą, su įmonės vadovo, vardu Romaldas Pakulis, pagalba ją nustekeno: 1993 metais pastatė valdiškais pinigais bei iš valdiškos paskolos, ant valdiškos žemės. Paskui pripirko naujų įrengimų - reikalingų ir nereikalingų - svarbu, kad būtų. Prigamino šlamšto, prigadino medžiagų, praskolino visiškai. Skolas įšskaičiavo iš turto. Likusią sumą paprasčiausiasi nuvertino. Viso valdišką turtą nuo 10-20 mln. Lt. nuvertino iki 3 mln..
Tokia buvo paskolaVilniaus banko (dabar SEB) su lengvu valstybės laidavimu. Už paprastą žmogų tais laikais niekas nelaiduotų. Krizės paskolas dar nedalino. Todėl sukčiai skolinosi valstybės vardu. Spaustuvę pastatė būtent tam, kad ją paskui pavogti.
Bankas SEB (Vilniaus Bankas) niekaip neprižiūrėjo švaistymo ir vagystės. Kuo ilgiau liko skola, tuo jiems naudingiau buvo. Jie tik palūkanas ėmė. Tuo dar labiau žlūgdė spaustuvę.
Šeimos ranga Spaustuvėje:
Viena iš gausybės 18 nereikalingų apskaitininkių - Vilniaus Banko vieno iš vadovų žmona.
Vienas iš skyrių vadovų - sūnus Eimunto Nekrošiaus - teatro režiseriaus, Kultūros ministro. Jis nei vadovavo, nei gebėjo. Tas pareigas užrašė, tik kad didesnę algą mokėti.
Gal ir šie šeimos nariai gavo nuslėptų nuo visuomenės Spaustuvės akcijų.
Žmonėms privatizavime dalyvauti neleido. Darbuotojams leido užsirašyti tik mažą akcijų dalį. Didumą akcijų paslapčia ir iš anksto užrašė sau. Tuo pažeidė įstatymą. Iš žmonių čekius supirko po 10ct.1 litą (10% vertės). Tie parsidavė, nes neturėjo kur dėti. Juk jų niekur neprileido. Už tuos čekius įsigijo sau paruoštas akcijas. Jas pirko statytiniai - 3 įmonės vadovai. Paskui Konopliovas jas "perpirko" (atsiėmė).
Vadovai neviešai prisipažino, kad už sukčiavimą atlyginimą gavo.
Tos buvusios valdiškos spaustuvės buvęs direktorius Romaldas Pakulis iš tų pinigų, kuriuos gavo už talkininkavimą nusikaltime, nusipirko spaustuvę Klaipėdoje. Po kelių metų jo sūnus laimėjo geldą už kelis šimtus tūkstančių Litų per Tele-Loto loteriją, tariamai atsitiktinai.
Valdininkai neveikimu numarino skundus dėl slapto akcijų pasirašymo ir neprileidimo prie privatizavimo.
Kultūros ministerija vaizdavo, neva tikrino. Pamelavo, neva niekas nieko esmingai nepažeidė. Nerašė ką pažeidė "neesmingai".
Centrinės privatizavimo komisijos pirmininkas K. Baranauskas tylėjo. 1995.07.18 patvirtino nusikalstamą akcijų pasirašymą.
Ekonomikos ministerijos sekretorius V. Navickas ir jo pavaldinys S. Overlingas atsirašė, vaizdavo neva tiki šitais sukčiais, neva patys jie nieko negali.
Vilniaus miesto Savivaldybės privatizavimo tarnybos viršininkas L. Kondrotas atsirašė, neva jei privatizavimą sustabdytų, sukčiai prarastų investicinius čekius, nes jie tyčia nustojo galioti tais pat 1995 metais. Melavo, neva negali tikrinti kaip sukčiai pasirašė akcijas. Nors būtent tikrinti yra komisijos tikslas. Jie pasirašys bet ką, ką bruks įmonė ir steigėjas Kultūros ministerija. Neva jai gi teiks tvirtinti tą, ką iš jų gi gaus. Siūlė tartis su jais gi: su skundžiamais kaltininkais Kultūros ministerija ir Spaustuve.
Nusikalstama Valstybės Kontrolė tik pavėpsojo ir prašė pačius Spaustuvės darbuotojus pagrįsti valstybės nuostolius. Nepagelbėjo jiems šitai dirbti už save. Paliko. Kadangi negavo šio pagrindo, tai ir negynė Spaustuvę nuo užgrobimo.
Visi tyli iki šiol. Nors privalo atsiimti valdišką turtą ir visą naudą, kurią jis atnešė grobikams. Paleiskite tuos Komunistus basus statyti komunizmą.

Šitaip valstybė prarado galimybę gauti 20 milijonų Litų. Negavo nieko ir dar patarnavo sukčiams. Tuos 300000 Lt gavo ne valstybė, o piliečiai už čekius. Ir pravalgė.
Padorūs žmonės sugaišo daug laiko.
Lietuvoje neatsirado dar viena padori įmonė. Ją užgrobė pikti sukčiai ir atėmė galimybę padoriems darbuotojams klestėti.

Vėliau Konopliovas tariamai nusišovė. Nusikaltėlis H. Daktaras apie tai pajuokavo: gal per mažai prisigrobė. Stebuklingi 39 milijonai dolerių "neišgelbėjo" jo banko "Tauro" pavadinimu. (Dabar aname name - Latviškas bankas "Citadele", irgi 2009 metais praskolintas, bet atstatytas, atskirus blogas paskolas.) Banką jis irgi praskolino. Šitaip matomai gavo dar daugiau pinigų ir dingo. Įmones Lietuvoje jis paliko dukrai Jolantai Konopliovaitei. Ji kažkodėl "nemiršta", "nenusišauna".
Viena iš jos įmonių vadinasi UAB "Spaudos kontūrai". Ana valdo spaustuvę, kuri spausdina televizijų programas pagal UAB "Savaitė" užsakymus. Štai kokią "gyvatę" tu maitini, kai perki ją.

Komunistas Bronislavas Lubys valdo cheminę "Achemą" bei pramonininkų susiburimą (federaciją). Palaukime ir pažiūrėkime kiek turtų jis į grabą nusineš...
2011 metų pastaba: sulaukėme... Mirė. Nieko ypatingo nenusinešė... Grabo rankenėlės - varinės.

Komunistai visuomet žiūri ne darbų, o lovio. Taip buvo nuo pat pradžių 1917 metais. Leninas naikino buržuaziją kaip žmonių rušį. Stalinas naikino badu Ukrainos kaimą 1932-1933 metais. Stalinas įsakė nusikaltėliams nušauti netgi savo partijos narį Kirov'ą 1934.12.01. Nes anas tapo mėgstamesnis už jį. Partija ir nusikaltėliai vieningi nuo senų laikų. (Tarybų Sąjungoje buvo toks šukis: "partija ir liaudis vieningi". Partija tebuvo viena - Komunistai.) Tauta reikalavo kaltininkų. Stalinas parodė krokodilo ašaras, ir pavadino Kirovo garbei įstaigas, gamyklas, ir miestą.
1946 metais Kinijos Komunistai kovojo prieš Gomindano režimą. Kai Komunistus išvarė iš vieno miestelio, Gomindano karininkai bei žurnaliugos aplankė Mao Czeduno vadavietę. Į ją vedė tunelis iš miesto į kalnus bei urvus. Rado, kad Komunistai lobo prekiaudami narkotikais. Dar jais finansavo savo plėtrą. Pats Mao pradėjo savo nuotykius nuo plėšikų gaujos Kinijos kalnuose. Gauja išaugo į partiją. Ir vėliau gavo palaikymą iš kitos, didesnės gaujos - Tarybų Sąjungos (SSSR).
1959 metais Miunchene, Vokietijoje KGB nužudė Ukrainos laisvės kovotoją Stepan'ą Banderą.
1975.11.05 Lietuvos KGB gal nužudė restauratorių Mindaugą Tomonį. Apie jį jiems skundus gal rašė bendradarbis, Komunistas Gediminas Kirkilas. Ten rasi ir daugiau Lietuviškų aukų.
1978 metais Londone KGB nužudė pabėgėlį iš Bulgarijos, BBC radijo darbuotoją Georgijų Markovą užnuodytu mažu šautuvu, paslėptu skėtyje. Kulka - labai maža. Joje - 2 skylutės. Pro jas švirkštė nuodą "riciną".
1991 tuputi prasivėrė kažkurio KGB archyvai (Rusijos, ar Bulgarijos). Iš jų paaiškėjo, kad nužudymą surengė KGB pulkininkas Kalugin. Vėliau Kalugin paliko Komunistų partiją ir KGB, prisijungė prie valdžios priešininkų (opozicijos). Įsiskverbė pas juos. 1993 metais Britanijos policija sulaikė Kalugin tiesiai Londono oro uoste, kai jis atlėkė postringauti apie laisvę.
Jis pasakojo, kad Bulgarijos generolas Stojanov žudyti prašė Tarybų Sąjungos vidaus reikalų ministro Kriučkovo. Tas perdavė KGB viršininkui Andropov. Tas tam įpareigojo Kaluginą. Kulką sukūrė kažkoks KGB skyrius. Keletą skėčių nupirko JAV ir persiuntė iš Vašingtono diplomatiniu paštu.
Pirmą bandomąją kulką gavo arklys. Jis žuvo.
Antrą - kalinys mirtininkas. Jis išgyveno.
Kulką patobulino, kad smigtų giliau: sumažino, ir pasmailino.
Trečią - kažkoks buvęs bulgarų karininkas, kuris pabėgo į Paryžių. Jį sužeidė. Bet išgyveno.
Po to šovė į Georgijų Markovą, atsiprašė, sėdo į taksi ir išvažiavo. Po poros dienų jis mirė.
Jį dėsningai pražudė perdėtas rūpestis geldą. Jis išėjo ją perstatyti arčiau darbo vietos, kai ten vieta atlaisvėjo po spūsčių. Juk niekas nepasikeistų. Tik papildomą laiką sugaištų, kad grįžti su ja, kad paskui vėl į ją eiti. Jei jis važinėtų dviračiu... Arba bent palauktų darbo pabaigos, kad eiti link geldos, gal gatvėje būtų mažiau žmonių ir prisėlinti būtų sunkiau. Dar ir laiko sutaupytų: eitų 1, o ne 2 kartus.
Nežinau ar Kalugin išdavė vykdytoją, kuris šovė, ir ar pasodino jį patį.
Žymu, kad jį apklausė skyrius kovai būtent su teroru. Tarybų Sąjungos valdžia, KGB, Komunistų partija buvo baimės ir susidorojimo (teroro) įstaigomis. Tokios jos ir liko.
2007 metais KGB nužudė žudyti atsisakiusį ir į Britaniją pabėgusį KGB darbuotoją Litvinenko radioaktyviu, nuodingu metalu Poloniu.
2014 metais Rusijos prezidentas Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) su valdžios gauja užpuolė Ukrainą. Pirma žudė taikiai. Paskui kariavo. Ten pat pasireiškė ir tas pats Andrej Lugovoj, kuris nužudė Litvinenko. Anas sukūrė savo televizorių ir pasakojo apie KGB išdavikus. Aiškina neva Komunistai išdavė tautą: išnaudojo pasaulinį karą, kad 1917 metais užgrobti valdžią. Tylėjo, kad Komunistai sukūrė patį KGB, kad būtent KGB užtikrino tą nusikaltėlių valdžią ir tada, ir iki šiol.
2018 metų kovą Britanijoje KGB pasikėsino nužudyti Sergejų Skripalių. Ant jo užpurškė smarkiausią nervų nuodą pavadinimu "Novičok". Rusiškai - naujokas. Pavadinimo sumanymas reiškia, kad apie šį nuodą niekas neturėtų žinoti ir įtarti.
Skripal anksčiau dirbo Rusijos GRU. Jį nuteisė už tai, kad šnipinėjo. Paskui apkeitė į tuziną Rusijos kvailių, kurie tinginiavo ir apsimetinėjo šnipais JAV.
Kažkas susigriebė, kad viso panašiai paslaptingai mirė 14 VVP priešų Europoje, ar Britanijoje. Iki tol tų mirčių nelaikė nužudymais. Nors, keistai aukos žuvo. Pavyzdžiui, viena jų tariamai nusižudė 2 peiliais.
Keletą žmonių aišku, kad nužudė. Pavyzdžiui, Berezovskį.
Po savaitės Britanijoje KGB pasmaugė Nikolajų Gluškovą. Anksčiau jis dirbo Lėktuvų įmonės Aeroflot pirmu viršininko pavaduotuoju. Išvarė iš jos Rusijos valdžios šnipus. Jį apvagino. Jis pabėgo.
Tai - vos mažytė Komunistų ir jų anukų vykdytų žudynių dalis.

Anų metų teroras vykdomas ir dabar. 1992-1997 metais Lietuvoje buvo vykdomos finansinės apgaulės piramidės principu. Viena iš garsiausių - EBSW byla, pasiglemžusi virš 80mln litų. EBSW ir kitos "piramidės" finansavo Komunistus per rinkimus. Komunistai globojo ir ūgdė tuos "verslus" iki pat jų paskelbimo žlugusiais. Vykdytojams padėjo slapstytis.
Vienam iš tų pagalbininkų Gintarui Furmanavičiui (Darbo partija) netgi davė Vidaus Reikalų Ministro krėslą 2005-2006 metais. Kad tas galėtų dar smarkiau slėpti pėdsakus ir tuos kuriuos jau padarė, ir žudymus kuriuos darė tuo metu. Jį paskirti ministru privertė vėplą prezidentą Valdą Adamkų.
Kur gi čia teroras? - paklausite jūs. 2005-2006 metų sandūroje netikėtai mirė anų aferų 4 liudininkai.
2006 metų rugsėji nužudytas ir specialių tyrimų tyrėjas Vytautas Pociūnas - žiauriai išmestas pro viešbučio langą Baltarusijoje. Jis tyrė ir Komunistų finansavimo bylas, ir Pakso remėjo Borisovo bylą. Dar tyrė KGB, VSD Kauno skyriaus, ir Lietuvos Geležinkelių suokalbį sužlugdyti Klaipėdos Uostą... Taigi, kas jį nužudė? Nereikalaukite iš manęs įrodymų. Jų nebus bent jau tol, kol Komunistai ir kiti profanai, prostitutai, bei populistai bus jūsų balsais stumiami atgal valdžion.
Paskui G. Furmanavičius perbėgo sėdėti Kauno miesto tarybos nario krėsle. Ten jį radome 2012 metais.
Dar jis buvo geldų lenktynių susiburimo (asociacijos) vadovas. Jos nariai patvirtina, kad jis - visiškas nusikaltėlis. Jiems teko rinkti blogas žinias (kompromituojančią medžiagą, "kompromatą") apie jį, kad įtikinti kitus narius jį atstatydinti 2015 metų kovą.
2016.04.06 nusikaltėliai STT rado ir sulaikėNŽT (pavaldi ŽŪM) vadovo patarėjo krėsle. Nors jis į jį nevaikšto. Tik algą ima. Jis neteisėtai prijungė vieną sklypą prie kito.

2012 metais pro langą iškrito ir berods Lenkų žurnalistas, kuris rašė apie Baltarusiją berods. Kur jis krito nepamenu. Skaičiau Lietuvos Sąjudžio skelbimuose. Paieškok tu ir pranešk man.

Net ir pats apatiškiausias Lietuvos prasčiokas turėtų susimąstyti. Šalis kurią užgrobia veidmainiai ir žudikai tampa nesaugi visiems. Visuomenė žlugdoma, ir pūdoma. Tavęs Brazauskas ar Paleckis nežudys. Tave nužudys supuvęs supuvusios visuomenės narys, kurį tau jis užaugins ir pasamdys...

Kaip ir jo pirmtakas - Stalinas -, rodo "krokodilo ašaras" Algirdas Brazauskas... "Gėdi" senų buržuiskų laikų, stato sau paminklą "valdovų rūmai". Nebent Komunistas pats nori pasijųsti turtingu - buržujumi, verslininku, intelligentu, ar netgi valdovu... Nudirė aukos kailį ir vardą.
Nesunku ir nuobodu pavogti valdiškus pinigus... Brazas ėmėsi sunkesnės, įdomesnės užduoties: parodė, kad sugeba pavogti iš tų ką jau apiplėšė ir paniekino - surinko tautos aukas, ir įdėjo jas į statybininko, savo sėbro kišenę. O dar smagiau įteigti aukai, kad jai gerą padarė.

Kaip ir jo pirmtakas - Stalinas -, rodo "krokodilo ašaras" Gediminas Kirkilas... Tuo metu jis buvo Vyriausybės vadovas, taipogi Komunistų naujas vadovas. 2007 metais šis Komunistas pateikė savo auką Vytautą Pociūną ordino apdovanojimui. Savo pėdoms nuslėpti jis sukurė ir komisiją neva žuties tyrimui...

Komunistai taipogi prekiavo žmonėmis. Buvo tokia dirbtina Vokietijos Demokratinė Respublika. Jos valdžia (Komunistai) įkalindavo kitaminčius. Juos parduodavo Vakarų Vokietijos kapitalistams. Viso iki Vokietijos susivienijimo Komunistai šitaip uždirbo 2,4 mlrd. JAV dolerių.
Vakarų Vokietija laikė tai žmonių išlaisvinimo veikla, už kuriuos jautė atsakomybę, tarkim dėl jų bandymų pabėgti į tą Vakarų Vokietiją.
Iki šiol neaišku kur dingo pinigai, ir kas už tai turi atsakyti. Neaišku ir kas atsako už žmonių kalinimą (iš esmės - grobimą).

2009 metais Lietuvos prokurorai prabilo apie puikią galimybę grobti Lietuvos žmones įkaitais už išpirką... Jie įspėjo tautą, kad šitas nusikaltimas taps mėgstamiausiu... Kam ir kas tą darbą paskirs jie nesakė... Nesakė ar tai bus naujas uždarbis visai tautai ekonomikos ir smegenų nuosmukio metu... Ar tai bus naujas politikų valdymo būdas, leidžiamas tik saujelei valdžioje...
Turėkime omeny, kad Lietuvos valstybė išlieka komunistinė (visa sistema ir darbuotojai išliko nuo seno). Turėkime omeny ir žmonių grobimo patirtį, kurią turi Komunistai. Turėkime omeny jų bei visos valdžios ryšius su nusikaltėliais. Tad nesunku nuspėti kas grobs.
Pavyzdys: Irakas. Ten grobimais užsiima daugiausia būtent nušalinti buvusios valdžios dalyviai.
Ką tuomet reiškia Lietuvos generalinio prokuroro A. Valantino perspėjimas?
Jis reiškia įspėjimą tautai: Jei rinksi atsakingą valdžią... Jei ta valdžia ardys policijos, prokuratūros, STT, VSD, ir teismų gaujas, tuomet tautai "atsirūgs"... Tauta grasinimą gal supras, gal - ne... Bet naujai išrinkta valdžia tikrai suprato.

Žmones jau senai grobia pati Policija su psichiatrais. Iš jų neištruksi taip lengvai, negu iš kalėjimo. Jie pliurps apie tave bet ką.

Kitame puslapyje rašiau apie prostitutes, kurias Lietuva tiekia į užsienį, ir šalies viduje. Stukso Lietuvoje savadautojų įsteigtas prostitučių surinkimo namas. Joks pareigūnas jo nekliudo. Kas leidžia savadautojams veikti? Tas, kuris pats grobė žmones - valdžia. Kas yra valdžia? Ar tai renkami politikai? - Ne. Valdžia yra valdininkai, kurie tuos politikus valdo. Tie, kuriuos paminėjau tame straipsnyje... Tie teisės studentai ir studenės yra busimi valdininkai.
Komunistai išmiršta po truputį. Juos pakeičia jų pasekėjai. Kas kad nebuvai Komunistu formaliai?.. Giliai širdyje esi.

Stebėtinai vaidini tu neva nieko nesupranti... Kartą 2009 metais prieš Europos rinkimus LSDP (Komunistai) dalino savo reklamos lapelius... Pirma jiems bandau įteigti, kad iš Lietuvos atimtų Europos pinigus - 23 milijardus litų, ir grąžintų atgal į Europą. Tie akis išpučia, ir sako, kad tiek atimti neįmanoma.
- Ne eurų, o litų, - patikslinu aš.
- Neįmanoma tiek, - atsikalbinėja kandidatas į ESSSR.
Koks gi jis europarlamentaras bus, jeigu negali, bijo, arba nenori įtakoti? Įsižiūriu į jų lapelius, ir pasibaisėju:
- A... jūs abu iš vienos partijos. Gėda jums su Komunistais susidėti.
- Aš nesu "buvęs", - teisinasi nekaltai žmogelis.

Kvailini tu mus... Jei susidėjai su Komunistais, pakalikas jų esi. Turiu omeny ir jį ir tave, kuris juo tiki aklai, ar vaidina, neva tiki savo asmeniniais sumetimais.

Gauja įtraukia. Priverčia tave nusikalsti. Taip daro tave "savu", "sutepa", prijaukina. Tampi toks kaip ir jie. Droviesi smerkti juos ir tuo pačiu save. Paskui pripranti. Gyveni kaip lengviau.
Stalino žudynių laikais Komunistų gaują pradėdavo jaukinti nuo "mažo": parašas po įsakymu nužudyti vos vieną, ar kelis žmones. Arba siūlydavo pasirašyti masines žudynes valdininkams, kuriems pasirašyti net nepriklausė tuo metu. - Paskleisdavo "atsakomybę", pasidalindavo blogiu. Tai suvienydavo.

Dauguma žemiau šiame puslapyje paminėtų partijų yra iš esmės Komunistai. Arba tiesiog sukčiai, plėšikai ir grobikai. Prisiminkime kad ir Zuokui pripaišomą asmens pagrobimą. Neprilipo kaltinimas. Bet įvykis kažkoks buvo.

2012.11.10 Konstitucinis teismas pripažino Seimo rinkimų pažeidimus. Patarė neleisti į Seimą 5 Darbo partijos narius pagal rinkimų sąrašą ir kartoti pavienius rinkimus Biržuose. Nes Darbo partija pirko rinkėjų balsus.
2012.11.13 Seimas balsavo ką daryti dėl šio nutarimo. Nutarė rinkimų išdavų nekeisti. Prieš keitimą balsavo ir Komunistai.
Tuoj po balsavmo jų vadas Algirdas Butkevičius pasakė, neva visą jų partiją suklaidino neįvardinti teisininkai. Dievagojosi esą solidi partija, neva gerbia Konstitucinį teismą. Pažadėjo sekančią dieną balsuoti rinkimų keitimą. Bet kaip tai padaryti nepagadinus garbės? Tada pamelavo, kad pasiūlys Seimui patobulintą sprendimą. Tuoj pridūrė, kad iš esmės sprendimas bus tas pats. Reiškia pripažino, kad melavo.
2012.11.14 Komunistai jau balsavo už rinkimų išdavų pakeitimą. Tad Seimas tokį nutarimą pagaliau priėmė.

Komunistai teisinosi, neva teisininkai pirma patarė, neva kol Darbo partija nenuteista už rinkėjų papirkimą, tol ji nekalta.
Bet rinkimų pakeitimas nepriklauso Baudžiamajam Kodeksui. Tai - politinis sprendimas. Įtariamasis negali būti Seime. Be to, Konstitucinis teismas jau savarankiškai rado rinkimų pažeidimus. Jis nesirėmė baudžiamaja byla. Būtent dėl pažeidimų ir reikia keisti rinkimus.
Ar visa Komunistų partija (LSDP) to nesuvokė? Negi visi yra kvailiai? Ne. Jie balsavo vieningai, susitarę, tyčia.
Paskui persigalvojo, nes pabūgo pagarsėti blogai.

Seimas privalėjo balsuoti dar griežčiau: panaikinti visas rinkimų išdavas. Statisika įprastai yra tokia, kad atskleistų pažeidimų kiekis yra tik dalis tikro kiekio. Tikras pažeidimų kiekis yra žymiai didesnis. Dauguma balsų pirkimų liko be pranešimų apie juos. Rinkėjų papirkimo mastas 5 apygardose byloja apie didelį mastą visoje šalyje.

Rinkimų Komisija (vadovavo Zenonas Vaigauskas) pirma žadėjo panaikinti išdavas 5 apygardose. Bet savo noru panaikino juos tik 1. Antrą patarė naikinti Konstitucinis teismas.
Rinkimų Komisija atsisakė naikinti išdavas daugybėje kitų mažų apygardų, nes kiekvienos dalis nuo viso rinkėjų skaičiaus - nedidelė.
Komisija nepaisė matematikos: mažų dalių suma - ženkli, ypač sąraše, kuris renkamas po visą šalį.

Konstitucinis teismas vengė pastebėti visas 3 šias "klaidas" - politinę, statistinę ir matematinę.
Ir jis, ir Seimas, ir Rinkimų Komisija privalėjo dėl jų skelbti visus rinkimus negaliojančiais. Nes neįmanoma nustatyti laimėtojų. Nėra patikimų skaičių. Pasigendame ne vien tų skaičių, apie kurių pažeidimus jau pranešta. Bet ir visų kitų. Netikime visais.
Darbo ir Komunistų partijos lengvai galėjo nupirkti keliasdešimt tūkstančių balsų. To pakaktų persvarai. Net ir 1 netikras Seimo narys jau yra žymus pažeidimas. Taip pasakė pats Konstitucinis teismas.

Rinkimų išdavų atšaukimas būtų smarkus "smūgis" Darbo partijai, Komunistams, Tvarka ir teisingumas (Paksiaus partijai). Nežinau ar visi jie pirko balsus. Manau visi. Jie juk - išvien, vienodi. Ar tu matai tarp jų skirtumą?
Balsų pirkimui kažkas išleido kruvą pinigų. Pinigai dingtų.

Ankstesnis Seimas nutarė rikimų komisiją išvaikyti.
2012 metų gruodį, po rinkimų, Komunistai tai atšaukė. Jie tai sugebėjo, nes turėjo daugumą, kai susidėjo su kitais nusikaltėliais: Viktoro Uspaskich Darbo Partija, Lenkais ir Rusais, Paksiaus ir Imbraso Tvarka ir Teisingumas.
Jie leido komisijai toliau leisti klastoti papildomus rinkimus apygardose, kurios neišrinko sau Seimo narių.

2012.11.14, kaip minėjau, po rinkimų Seimas pašalinoDarbo partijos sąrašo Joną Pinskų, Živilę Pinskuvienę, Jolantą Gaudutienę, Vytautą Grisių, Viačeslavą Zdanovičių.
Netrukus naujas Seimas juos į sąrašus grąžino, nes neva kaltė neįrodyta. Nors šalinti dera ne už kaltę, o dėl pažeidimų.
2013.11.08 Vilniaus miesto apylinkės teismas nuteisė 4 vykdytojus, kurie papirko 3000 kalinių, kad anie už tuos 5 žmones balsuotų ir reitinguotų juos (pirmumo balsai - rinkimų tvarka).

2015.06.21 Seimas balsavo atsisakyti išvaryti iš darbo gynybos ministrą Juozą Oleką už tai, kad negebėjo išgelbėti lėktuvo AN-2, kuris prieš mėnesį nukrito ir nuskendo Baltijos jūroje. Tai siūlė "opozicija" (berods Konservatoriai).
Kažkuri Komunistė apie tai pasidžiaugė: jie siūlė moraliniais samprotavimais, o ne kažkuo tikru (konkrečiu).
Kaip Komunistai ir kiti niekino moralę nuorodas duodu pasakoje apie tai, kaip jie užgrobė paštą. Jie jį užgrobė irgi iš ne moralinių sumetimų.

2016.08.30 gynybos ministrą Juozą Oleką nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pagaliau pagavo, kai jis nėšė iš karuomenės valgių stalo įrankių "auksą"... jau 2 metus po jos gi pačios akyla, dosnia nosimi.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/povilas-urbsys.-naujuju-isganytoju-belaukiant
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt. Komunistas Domas Petrulis kažkada Studentų dienos proga bastėsi po bendrabučius su gondonais (prezervatyvais). - Gumomis, kurios saugo nuo lytinių ligų ir neštumo, kai vyras jas užsimauna ant lytinio organo ir tvirkina be saiko nuolaidžią moterį. Šitaip viliojo "liberalias" rinkėjas. Nežinau ką jis vaizdavo. Gal ragino kažką tariamai gėrą daryti. O tikrovėje tvirkino niekšas.

Gal apie 2016 metus Seimo narys, Komunistas Edmundas JonylaRaseinių rajono žurnaliūgei Irenai Vasinauskaitei atsakė, kad jo pagalbos niekas neprašė, todėl jis ir negelbėjo tą rajoną nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir UAB "Raseinių vandenys", kai jie 1 € pabrangino šaltą vandenį ir nuotekas.
Užtat Jonyla 2014 metais uoliai gelbėjo valdžią: panaikino įstatyme bausmę už kyšį. Matyt, prašė Paksius.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/irena-vasinauskaite.-ar-politikai-bijo-viesumos
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Jonylos metinės pajamos 122169,2 € 2015 metais buvo 4 kartus didesnės, negu gauna 34212,25 € netgi jo partietis, Seimo narys Gintautas Mikolaitis. Bet mokesčių 5259 € moka tiek pat 4965 €. Meluoja, neva ūkininkauja. Nors turto deklaracijose to nerašo.
Ten žurnaliūgė Irena surašė dar 7 Raseinių Tarybos, o gal ir Seimo, ar šiaip likusių be valdžios turtą ir pajamas.

2020.05.28 Seimo narys, Komunistas Bronius Bradauskas kvailai teisinosi kam švaisto pinigus "Parlamentinei veiklai": važinėti pas partijos bičiulius. Tai jis vaizdavo susitikimais su rinkėjais. Posėdžių jis nelanko, balsavo vos 3% kartų. Teisinasi karūnos pavidalo viruso grėsme.

Paksas. Nr 5. Populistas, menkysta, veidmainis, tuščia vidutinybė, parsidavelis vagims bei KGB. Žmogus be įsitikinimų ir skrupulų. Kaip ir daugelis kitų partijų.
Partija "Tvarka ir Teisingumas"
Nuorodos:
Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis 2012-2014.
Kiauliškai įsakė skersti šernus, vilkus (vilkus irgi rasi tarp šernų, ministrų, nuorodose).
Vengė tramdyti, dangstė pavaldžius valdininkus Statybų Inspekcijoje (VTPSI), Aplinkos Apsaugos departamente (AAD).
Pokalbis su Juozu Imbrasu
Buvęs Vilniaus meras Juozas Imbrasas - nusikaltėlis.
Jis yra šios partijos nuosavybė.
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/5502.htm
Juozas Imbrasas - 2007 metų Vilniaus meras - mokino partiečius ir kesinosi klastoti balsavimą per ankstesnius rinkimus, kol dar buvo Konservatorių partijoje rinkimų stebėtoju. To meto partiečiai Konservatoriai atsisakė jam paklusti.
Apie klastojamus balsus vėlesniuose rinkimuose, tame tarpe ir kuriuos laimėjo 2007 metais, aišku žinių nėra, nes, skirtingai negu Konservatoriai, dabartiniai partiečiai Paksistai savo klastos "draugo" neišduos. O ir Konservatoriai dabar - nebe tie, padorūs išmirė.
Paksiui Seimas leido dalyvauti rinkimuose neteisėtai.
2012.09.05 Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Seimas pažeidė Konstituciją, kai priemė įstatymą, kad Rolandas Paksas gali dalyvati rinkimuose.
Jis sulaužė priesaiką. Jį pašalino iš pareigų. Paskui neleido dalyvauti rinkimuose. Jis paskundė Europos Žmogaus Teisių Teismui. Tas pamelavo, neva draudimas iki gyvos galvos yra per didelė bausmė. Seimas pakluso ir leido. Bet 1 Seimo narys paskundė Konstituciniam Teismui.
Tą dieną vyko ginčas radijuje. Andriukas parašė jiems, kad "Priesaika" yra bendrinės Lietuvių kalbos sąvoka. Ji jau apima draudimą iki gyvos galvos. Nereikia jo papildomai atskirai rašyti, ar ieškoti Konstitucijoje. Patį sąvoka reiškia visišką draudimą. Tad keisti tektų ne Konstituciją, o Lietuvių Kalbą.
Radijas perskaitė tik šią laiško dalį, kaip pokštą kokį.
Draudimas nėra bausmė. LRT nutylėjo šį teiginį.
Nutylėjo kad tokį esminį laišką parašė jiems Andriukas. Kad kas nerastų, ko naujo ir gero neperskaitytų.
Liucija Borusevičienė
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato 3-iojo policijos komisariato viršininkė. Akivaizdžiai klastojo ten bylas net ir nekaltiems žmonėms.
Dar jos komisariatas prekiavo konfiskuotais narkotikais. Dar tie policininkai mušė žmones.
Savaime niekas nieko netyrė. Viršininkai iki pat ministro ją ir visus kitus pridengė. Lietuvos teisėtvarką užgrobė nusikaltėliai. Ten rašau bendrai. Apie šią žmogystą nerasi. Tik suprasi kodėl dažniausiai pareigūnas yra nusikaltėlis.
2012 metais ji dalyvavo rinkimuose į Seimą kartu su Paksiaus partija.
Tuo sukėlė valstybei didelį pavojų.
Laimei Naujamiesčio apygardoje už ją tebalsavo 2,81%.
Šios nusikaltėlės sąsaja su partija "Tvarka ir Teisingumas" yra ženklas, kad ji - visa nusikalstama. Kitokių juk nepriima. Liucijos Borusevičienės nusikalstimai - ne atsitiktinumas, o dėsningumas, prigimtis. Partija skverbia nusikaltėlius į jėgos įstaigas.
Jos gyvenimo aprašymas - šviesus ir gražus. Visai priešingas tikrovei.
Ten dirbo pasininke... Ten - migrantų varove...
Staiga tapo Policijos Komisariato viršininke.
Ypač graudina jos apdovanojimainepriekaištingą darbą. Kur gi ne... Juk būtent tuo metu visus priekaištus viršininkai sušlavė "po kilimų". Neliko jų.
Užstoja Darbo partijos nusikaltimą.
Paksiaus partijos narys Petras Gražulis sako, kad nenori leisti teisti Darbo partijos, nes ir pats tą patį darė. Nors prisipažino dėl žymiai mažesnės pražangos, kurią padarė kol jis buvo Krikščionių Demokratų partijoje.
Dar partija "Tvarka ir teisingumas" pasiūlė balsuoti slaptai. To norėjo tam, kad Komunistai pajųstų laisvę balsuoti prieš neliečiamybės naikinimą. Komunistai balsavo tik dėl viešumo.
Paksių ir Komunistų inkubatorius
Komunistų Seimo nariai Edvardas Žakaris, Valerij Simulik ir Arvydas Mockus valdiškais pinigais šlovino save per spaudą: neva jie prieštarauja grobstymo menų "inkubatoriui" Šiauliuose.
Bet tyliai raginostatyti. Balsavo už jį Pakso partija ir Komunistai.
2013.11.28, kai protestuodami išėjo 5 Šiaulių Tarybos nariai, į pinigų spindesį iššliaužė Pakso partijos narys Juras Andriukaitis. Jis pasiūlė pasinaudoti sukčiams palankia spindėsio pilnatimi, kad doruoliai nusisuko: braukti anų siūlymą naikinti "inkubatorių" ir nieko neaiškinti.
Ten pat rašau, kad Vilniuje jau turime Zuokų ir Zuokiukų "inkubatorių". Anas griauna gamtą Valakampių parke. Priveisime jų daug ir valgysime jų pinigų išmatas.
Tegul tavęs neklaidina kiti partijų pavadinimai. Jie yra visi išvien. Ten rašau, kad būtent Zuokas buvo "inkubatoriaus" Šiauliuose pradininkas. Pats save pamėgdžiojo. Kitos partijos laimingos pagriebė šią klastotę.
Pensiją nepaveldėsi
Atsisakė leisti paveldėti grąžintas pensijas, nemato didėjančių kainų tikrovės.
Paksistai dar nesitaria su visuomene. Ten mini tik juos. Bet to vengia visi.

Koks jis, tokia ir jo dukra, ir jo žmona. Visi oportunistai, mėgėjai "prasmukti".
Paskutinis anekdotas toks.
2006 metų spalį Paksiaus žmona dalyvavo šokių konkurse. Ji vis pirmavo. Rengėjai pagaliau pakeitė taisykles. Iš vieno telefono galima balsuoti už dalyvius ne daugiau 5 kartų. Paksienė iškart nuriedėjo į 3 vietą.
Na jeigu tu sukčiauji net pramogose, tai nejaugi tu nevogsi, nesukčiausi, neprasmuksi, rimtame mero krėsle??? Aišku žmonos konkuras yra Paksiaus rinkimų kampanijos dalis. Bet nejaugi mes renkame sukčiausią žmoną? Mes renkame švariausią žmogų, kuris tikėtinai nevogs mūsų pinigų, ir nešvaistys mūsų laiko, nekels mums grėsmės... Kuris mus užuot išdavės, mums padės arba patars.

Na ir ką gi Paksius gali mums patarti? Kiek aš mačiau jo ginčus, tiek jisai stengėsi nutylėti, prasmukti, tuščiai kalbėti, net ir tuomet, kai jam niekas dar nemėtė jokių kaltinimų. Jis yra tipiška pilkoji vidutinybė, "trejetukininkas". Seniau švietimas turėjo 5 balų sistemą. Pagal ją, asmuo nuolat gaunantis 3 balus, buvo laikomas beveik protiškai atsilikusiu - trejetukininku. Kai jie atsakinėja pamokas jie atrodo kaip tikri vėplos. Būtent taip ir buvo Paksius.
Bet šiais laikais atrodo, kad banalybės ir tuštybės yra skatinamos. Kuo bukesnis, tuo labiau tave tauta myli. Prisiminkime Lietuvos gėdą Šustauską - buvusį Kauno merą.
Bukas... ir tie kas jį rinko - buki. Ir tie kas rinko kitus Kauno tarybos narius, išrinkusius tą kvailį, irgi yra buki. Ir tie rinkėjai kurie rinko Daktaro sūnų (narkotikų prekeivį) į Kauno tarybą yra buki.

Nevaidinkite! Neįžeidinėjau aš nieko. Tai tokie neišprusę rinkėjai mane ižeidinėja. Renka visokį brudą mums ant sprando. O save vistiek protingais laiko. Nebandyk kvailinti.

Grįškime prie Paksiaus. Būtent todėl, kad jis yra niekas, ir tuštybė jį sugebėjo užverbuoti Lietuvos nusikalteliai, bei Rusijos korumpuota valdžia. Užverbavo ir įkišo prezidentu. O jūs vėpsojote ir balsavote už jį.

Buvo Paksius jau meru. Ką gero matėme? Prisiminkite gerai. Ką "tokio" jis padarė? Dar truputį prisiminkite?.. Galite?.. Aš negaliu visai.
Ar ketinate balsuoti už nieką?

Kita vertus, dar nebuvo mero, kuris kažką esminio miestui padarė. Bet čia jau kita istorija. Kurią privalome skubiai taisyti, kol Zuoko Vilniaus Bendrasis Planas to miesto nesugriovė.

Kodėl vadinu Paksą parsidavusiu KGB? Tyrėjo Pociūno nužudymas įtraukia į KGB įmonę ir Paksą. Apie Pociūną skaitykite skyrelyje apie Komunistus aukščiau. Apie KGB įmonę skaitykite skyriuje apie Darbo Partiją žemiau.

Vasario 18 diena, 7 dienas iki rinkimų, gavau nerimą keliančią žinią. Paksius išsiuntinėjo savo reklamą, bei tariamai asmeninius kreipimus daugeliui žmonių rusiškomis pavardėmis Vilniuje. Teisingai perskaitėte: "asmeninius". Nes kiekvienas jo laiškas buvo adresuotas pagal vardą, pavardę bei adresą. Iš kur Paksius gavo asmeninius žmonių domenis?
Matyt, Paksiaus partijos ženklo panašumas į nacių simbolius nėra taip jau toli nuo Gestapo tikrovės.
Kaip žinia, naciai ir KGB yra broliškos organizacijos. 2014 metais lygiai taip pat klastingai, kaip fašistai KGB užpuolė Ukrainą.
Raginu kiekvieną, kuris gavo tokį Paksiaus laišką, iškelti baudžiamąją bylą dėl Asmens Duomenų Apsaugos Įstatymo pažeidimo.

2014.03.11 naktį prie Seimo budėjo referendumo už žemę šalininkai (http://zemesvardu.lt; mano nuomonė apie jį). Jie ketino deginti laužą daug dienų, kol Seimas paskirs referendumą. Leidimo laikas iš Vilniaus Savivaldybės baigėsi. Policija pareikalavo netrukdyti žmogaus, kuris jiems gesinti laužą netrukdė. Tas nieko ir nedarė. Tik paprieštaravo, kad ne jis degino, tai ne jis ir gesins. Už tai sulaikė jį ir dar kelis žmones. Laužą užgesino ir jo liekanas, bei žmones išsivežė.
Žmones paleido toli nuo įvykio, vietoje, kurios jie nepažįsta.
Po kurio laiko jie grįžo be laužo. Paskui juos atėjo Paksiaus partijos narys kvailas Petras Gražulis. Jis juos atvežė.
Kažin kaip jis sužinojo, kad juos sulaikė ir kuriame jie komisariate. Gal Policija jam pasakė. O gal jo nurodymu suėmė, kad paskui jis galėtų pasirodyti geras.
Petrui Gražuliui pasakiau, kad Policija sulaikė žmones neteisėtai: gaišinti ir išvežti galima tik, jeigu ATP protokolo neįmanoma rašyti vietoje (ATPK §263). Kaip Seimo nario paprašiau pasipriešinti Policijai: pareikalauti jų atsakomybės. Jei nusikaltėlis generalinis komisaras Saulius Skvernelis neveiktų, reikalauti, kad aną atstatydintų Vidaus Reikalų Ministras Dailis Barakauskas ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Petras Gražulis neveikė. Tik nuvedė žmones į savo kambarį Seimo bendrabutyje vaišinti karštais gėrimais.
Policija žmones melagingai kaltino tariamu pasipriešinimu ar neteisėto reikalavimo nevykdymu (ATPK §187). Tai - vienas iš 2 straipsnių, kuriuos Policija itin mėgsta pripaišyti nebūtai. Jų ypatumus ir galimybes gintis aprašiau kitame puslapyje apie tai, kaip skųsti pareigūnus. Į tą patį puslapį rodo nuorodos ir į Ministrą bei Prezidentę.

Bergždžiai reikalavau, kad būtų visiška susirinkimų laisvė. Petras Gražulis neveikė. Kiti blogi ir geri politikai - irgi.

Petras Gražulis prekiavo valdžia, kad užkrėsti tavo maistą

2016.07.25 nusikaltėliai STT krėtė Seimo nario Petro Gražulio namus ir darbą. - Neteisėtai, nes nekvietė stebėti nei jo, nei pašalinių žmonių. Todėl jis paskelbė, kad tyrėjai pavogė jo kompiuterį ir 9000 €.
Jo giminės turi kažkokio maisto įmonę "Judeks" ("Judex"). Jie užkrėtė maistą. Petras sutarė su Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovu Miliumi nutylėti mirtiną bakteriją "Listeriją", nebausti.
Gražulis ir Milius sakė, kad tikrai daug kalbėjosi, netgi valgė kartu. Melavo, neva - tik apie valstybės maistą, o ne asmeninį.

Viso apkaltino 6 žmones. Sakė neva prekyboje užkrėsto maisto nėra. Neva bakterijos liko įmonėje, nepabėgo. Bet maistą atšaukė iš visų parduotuvių.
Per kratą įmonėje rado dar 2 bakterijas: "Salmonelę", "Žarnyno lazdeles".
"Žarnyno lazdelės" nėra pavojingos. Dėl jų maisto neatšaukia. Jos tik rodo purvą, švaros stoką.

Aš gi tau sakiau, Petrai: arba tu pirmas sudorok, atstatydink nusikaltėlę prezidentę Grybę, arba ji sudoros tave. Tu pats pasirinkai jai tarnauti, dangstyti. Viešai tik vaizdavai jos priešininką.
Nesakau, kad tu nekaltas. Šėrei liaudį savo žarnų bakterijomis. Bet apkaltino tave tik dabar, prieš rinkimus tyčia.

2016.08.08 Seimo Antikorupcinė Komisija tik pasipiktino, kad Gražulis40000 € pirko namą per statytinę savo padėjėja Seime Patriciją Pachomovaitę.
Ji yra viena iš tų 6 žmonių, kuriuos kaltina dėl suokalbio slėpti bakterijas. Jos pačios atvaizdas yra ant vienų koldūnų pakelio. Jame irgi rado bakterijų. Nesako kokių. Jei atšaukia ir jį, reiškia - pavojingų. Gal ji pati ir yra bakterija.
Namas yra Trakų rajone, Vosyliukų kaime, Nendrių gatvėje. Statė 2005 metais. Kartu pirko 80 arų sklypą.
Gražulis sakė, kad kaimynai matė jį, o ne jo padėjėją, nes namas anksčiau priklausė dantų gydytojui. Kaip įprasta, teisinosi melu, neva tik dantis taisydavo pas jį, eidavo į restoraną greta išbandyti tuos dantis.

2016.08.03 Seimo Kanceliarija ėmė tirti, kad ta pati padėjėja PatricijąKauno vadovavo ir "Judeks" prekybai.
Antrą darbą turi leisti Seimas.
Ji yra ne šiaip padėjėja, o 1½ etato1115 € per mėnesį.
Kiti Seimo nariai dirba žymiai smarkiau, todėl samdo po kelis padėjėjus po dalį etato, nes etatų skaičius - ribotas. Tie dykai dirba daugiau negu ta dalis etato. Nors, yra tokie, kurie ir už dalį etato tinginiauja.

2016.08.08 Žemės Ūkio ministrė Virginija Baltraitienė (Darbo Partija) melavo, neva negali išvaryti Tarnybos vadovą Milių. Neva jis drausmės nepažeidė. Neva reikia, kad jį pirma nuteistų. Ji nutylėjo, kad drausmę ji gali ir privalo vertinti tik pati, o ne teismas. Teismas vertina tik nusikaltimą.
Nusikaltėlio ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus (Komunistas) patarėja Evelina Butkutė Lazdauskienė tik apsimetė, neva bara ministrę už tai, kad ji vengia sušaukti ministrų tarybą.
Ragino Milių atsistatydinti, kad netektųišvaryti ir tam rašyti, kad jis sukčiavo.

Tuo pat metu, liepos pabaigoje, ministrė Baltraitienė su Miliumi, Latvijos ministru kažkokiu ir mėsos gamintojų Biovela savininku medžiojo ir vakarieniavo prie Panevežio.
Teisinosi, kad tai įprasta.
Įtarius Lietuvius ji pavadino "paranojikais".
Gal todėl tavęs ir manęs į pinigų medžioklę niekada nekviečia.
2016.11.16 nusikaltėliai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pasakė, neva Baltraitienė su Miliumi nepažedė dorovės (etikos), nesakė kodėl.
Patarė jiems atidžiau viešai skelbti (slėpti) savo išgertuves.
Tos komisijos pirmininkas yra nusikaltėlis, buvęs Seimo Kontrolierius Romas Valentukevičius. Ten kituose skyriuose apie Komisiją rašau daugiau.

2016.09.26 Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius (Komunistas) atsisakė balsuoti, kad atleisti Milių. Teisinosi, neva sirgo 2016.09.20-23. - Tariamai tingėjo. O tikrovėje gynė jį. Bet tariamos ligos metu jis netingėjo dalyvauti viešuose renginiuose. Tai paaiškėjo.
2016.09.28 todėl vyriausybė nebedrįso vilkinti. Išvarė Milių.
... Bet tik nuo 2016.10.05. Jei išvarai, tai - iškarto, kad nebekenktų. Jei paliko, nors ir savaitei, reiškia nori, kad jis kenktų dar bent kažkiek ilgiau.

Panaikino įstatyme bausmę už kyšį

2014 metais Vidaus Reikalų Ministras Dailis Barakauskas (Vilniaus Fabijoniškių rinkimų apylinkė, partija "Tvarka ir Teisingumas"), pavaduotojas R. Skaisgiris ir keletas kitų pavaldinių įkliuvo su kyšių pažadais, o gal ir su pačiais kyšiais už "viešus pirkimus" (slaptus pirkimus iš bendrininkų).

Kad išsukti bendrus nuo bausmės, Paksiaus partija "Tvarka ir Teisingumas" sukūrė BK pataisas.
Jas pateikė blogas Valdas Vasiliauskas. 2014 metais, prieš porą mėnesių jis išdavė rinkėjus: Seime perbėgo pas Paksių iš partijos Drąsos kelias.

Naikino baudžiamąją atsakomybę (kalėjimą) už kyšio pažadą (duoti ar priimti).

kyšį įrašė papildomas, švelnesnes bausmes: baudą, laisvės apribojimą, areštą. Jas teisėjai bendrininkai skirs kuo mažesnes. Kad kaltininkai nepajųstų. Baudomis atsipirks. Jas įtrauks į kyšių kainą.
Liko ir 7 metų kalėjimas. Jį skirs paprastiems mirtingiesiems, kas nėra teisėjų bendrininkas. Naikins varžovus.

Išbraukė juridinius asmenis iš tų, ką galima bausti už kyšį. Šitaip išgelbėjo partijas. Jiems tai - svarbiausia. Bet juk - drovu rašyti išlyga vien joms.

  Pataisoms pritarė, pasirašė jas teikti Seimui svarstyti:
 • 27 Komunistai: Valerijus Simulik, Artūras Skardžius, Eduardas Šablinskas, Juras Požela, Vytautas Saulis, Andrius Palionis, Mindaugas Bastys, Irena Šiaulienė, Albinas Mitrulevičius, Algimantas Salamakinas, Algirdas Sysas, Edmundas Jonyla, Birutė Vėsaitė, Arvydas Mockus, Domas Petrulis, Raminta Popovienė, Milda Petrauskienė, Kristina Miškinienė, Gediminas Kirkilas, Arūnas Dudėnas, Orinta Leiputė, Kazys Grybauskas, Alma Monkauskaitė, Juozas Olekas, Bronius Bradauskas, Bronius Pauža, Aleksandras Zeltinis.
 • 6 Paksiai: Valdas Vasiliauskas, Stasys Brundza, Andrius Mazuronis, Remigijus Žemaitaitis, Petras Gražulis, Kęstutis Bartkevičius.
 • 9 Uspaskiai (Darbo partijos): Artūras Paulauskas, Gintaras Tamošiūnas, Vytautas Gapšys, Viktoras Fiodorovas, Vilija Filipovičienė, Dangutė Mikutienė, Kęstutis Daukšys, Jonas Kondrotas, Valdas Skarbalius.
 • 5 Lietuvos lenkų rinkimų akcija: Jaroslav Narkevič, Michal Mackevič, Rita Tamašunienė, Vanda Kravčionok, Leonard Talmont.
 • 1 Liberalų sąjūdžio: Dalia Kuodytė (nuo 1997.03 dar blogai vadovauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrui)
 • 5 Konservatoriai: Vida Marija Čigriejienė, Kazys Starkevičius (Paskui, 2017 metais vėl kvailai pezėjo, kad nenori laikytis Dirvožemio įstatymo reikalavimo ne naikinti dirvą statybomis, o atstatyti kažkur gal kitur. Nenori ir kad baustų statybininkus už tai, kad to vengia. Nors, jis ne statybininkus turi ginti, o kaimą, Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.), Arvydas Vidžiūnas (partijos iždininkas, prieš keletą metų pats už atlygį kažkaip tarnavo sugedusiai įmonei "Rubicon" kaip Seimo narys; gal kažkas turėjo omeny kai jis dėsningai maldavo kyšio už pataisas), Algis Strelčiūnas, Rytas Kupčinskas.
 • 5 Drąsos Kelias: Povilas Gylys, Jonas Varkala, Aurelija Stancikienė, Algirdas Vaclovas Patackas, Vytautas Antanas Matulevičius.
 • 1 savarankiškas: Naglis Puteikis

Daug jų gausiai viešai pliurpia gerai. O čia, slapta, "parodė savo veidą".

Tuo vėl įrodė, kad visos partijos ir pavieniai varžovai - išvien. Tik vaizduoja, kad pešasi... dėl grobio.

2014.12.18 Seimas pritarė.
2014.12.23 Seimas persigalvojo ir perdavė šią "pūveną" nusikaltėlių Vyriausybei nežinia ką daryti. Kad tik patiems nenagrinėti, nedaryti sau gėdos prieš liaudį.

Kyšių niekada nebus perdaug...
2016 metais jau ir pats Paksas, laikraštpalaikio "Lietuvos rytas" (Komjaunimo tiesa) žurnaliūga Gedvydas Vainauskas ir nusikaltėlio ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus (Komunistas) visuomeninis patarėjas Antanas Zabulis įkliuvo vėl, kad papirkti Aplinkos Ministeriją, Statybų Inspekciją prie jos, FNTT.

Prašė geldoms kelio

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/liutauras-stoskus.-gatviu-pertvarka-ne-vien-automobilininku-reikalas
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.

2015 metais Seimo narys Stasys Brundza reikalavo dešiniajame Neries krante daryti 4 eismo juostų gatvę. Platinti esamą dvigubai. Neva spūstys sumažės.
- Paksiaus frakcijos Seime narys. Išdavikas. Perbėgo iš partijos Drąsos Kelias.
Buvęs Snoro banko tarybos pirmininkas.
Kažkokio Šumausko žentas. Pati rask kas anas yra ir pranešk man.

Liutauras Stoškus teisingai prieštarauja: kodėl už jo norus turi mokėti visi?
- Vilniaus savivaldybės tarybos narys iš partijos Lietuvos sąrašas.
Jei skaitytų mano puslapį, dviratastų ginčų archyvą, kaip jam prieš porą dienų siūliau vykdyti Andriuko programą, tada prieštarautų dar geriau ir mažiau sugaištų. Pavyzdžiui, pasak pačios Savivaldybės, geldomis keliauja vos 31% keleivių.
Iš viso to jis skaitė tik rinkimų programą. O ji tėra santrauka. Nesuprato. Nes juk kitko neskaitė. Tada vis stebisi apie ją, neveikia, klausia: kur gi siūlymai?

Nuorodas į 1 mlrd. Lt + 1 mlrd. Lt geldų plėtrai Vilniuje rasi per programą. Ten raginu tave veikti: atskleisti užsakovus. Iš ten vėl rasi tuos pačius 31% keleivių.
Gal tie milijardai baigėsi... Reikia naujų.

Paulauskas. Nr 24. Social liberalai.
2012 metais jį jau radome Darbo Partijoje. Ana yra KGB įmonė.
O Artūras Paulauskas yra KGBisto sūnus.
Tai miniu straipsnio apie šią partiją gale.

Vienintelis prasmingesnis jo darbas, kurį atmenu: nusikaltelio Dekanidzės nuteisimas už žurnalisto Lingio nužudymą.
Bet ir tą darbą jis atliko neprofesionaliai.

Bendrai kalbant, reikia laikytis valdžios atskyrimo principo: vykdomos nuo politinės valdžios. Tarybano laikais buvo Paulauskas prokuroru, tai tegul ir lieka tenai.
Įlindo vistik valdžion. Ir ką pasiekė? Minčių nėra jokių. Pasiūlymų jokių. Nesugeba netgi begalinių skandalų Seime ištirti. Tai kam tas prokuroras Seime išvis reikalingas?

Buitiniame lygyje irgi nepamirškime jo asmeninę tvorą. Pamenate kaip jis atsitvėrė visuomeninę žemė? Nedaug. Bet vistiek atsitvėrė. Net kaimo Jurgis žino kur jo žemė baigiasi. O prokuroras nežino?
Tai jums ne eismo taisyklę pažeisti, ar nusikeikti, ar užminti koją praeiviui...
Bukas.

Neseniai jis praeiškė, kad dėl jo partijos nesekmių yra kalti Komunistai bei Konservatoriai. Neva nėra suinteresuoti kitų partijų stiprėjimu.
Tai jeigu pats esi bukas, kas bus tavimi suinteresuotas? Gal tave už pakarpos prie lovio tempti?
Jei tu esi atskira partija, tai reiškia, kad tavo pažiūros ar vogimo būdai iš esmės skiriasi nuo kitų partijų. Tai jeigu toks gudrus, tai ir stiprėk pats sau. Jei tu niekam nereikalingas, tai kam tave veisti dirbtinai? Veislei?
Būna tarkim silpnos visuomeninės organizacijos. Jos skelbia visuotiną gėrį. Kadangi jų skelbimas yra visuotinai žinomas, tai ir sprendimas dėl jų ūgdymo ar žlugdymo yra aiškus. Dažniausiai žlugdoma. Kartais, kai yra kaip pasipelnyti, ūgdoma.
O Paulausko partija neaišku netgi už ką kovoja? Už koalicijas, pelną, naudą? Ar už šios supuvusios šalies klestėjimą?
Ir tikrai: ar žinote kas nors apie jį bei jo partiją, ir ko jie nori?
Jei nežinote, tai už ką gi jūs nekadėjai balsuojate? Už "gražų" vyrą?.. Už gražias akis?..
Gerklėje man jau jūsų kandidatai! Jūs renkate, o aš su jais visais, arba su jų neveiklumu turiu kovoti.

2012 metais Artūro Paulausko partija tikrai susivienijo... su nusikaltėlių Darbo Partija. Ją tuo metu teisėapgaulingą buhalteriją. Artūras Paulauskas, kaip įgūdęs klastočių prokuroras, tuoj puolė ją ginti, užuot persekiojęs, kaip prokurorui derėtų. Jis su ta partija pateko į Seimą. 2012.11.27 partija jį paskyrė komisijos pirmininko pavaduotoju. Jis svarstė ar leisti 5 Seimo narius, kurie yra tos partijos nariai, trauktį į baudžiamą atsakomybę. Jis to neturėjo teisės daryti. Pagal Seimo statutą jis privalėjo skelbti "interesų konfliktą" ir berods nusišalinti. Juk teisė visą partiją, kaip juridinį asmenį. Statutą paminėjo ir Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Jis irgi yra tos "Darbo partijos" narys. Todėl netrukdė Seimui skirti į komisiją kaltininką.

Artūro Paulausko tėvas buvo aukštas KGB pareigūnas. Todėl Artūras dėsningai prisijungė būtent prie Darbo Partijos, nes ji yra KGB įmonė.
Apie tėvą sužinojau tik 2014 metais, kai Konservatoriai ėmė ginti nusikaltėlę Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Kai sukčius pešasi, kartais naudingą sužinome ir mes.
2014 metų sausį į radiją paskambino kažkas ir pasakė, kad per Prezidento rinkimus balsuos už Artūrą Paulauską, nes jo tėvas dirbo kartu su ano tėvu, buvo geri pažįstami. Šis klastūnas (provokatorius), pritarėjas KGB tikėjosi, kad žmonės jau pamiršo, ar nežinojo kuo tas tėvas buvo.

Smalsu, kad tas tėvas - "2-gubas" KGBistas. Artūras turėjo 2 tėvus. Abu - KGBistai.
Tikras tėvas buvo Rusas KGBistas. Jis mirė.
Tada jo ginklo draugas Lietuvis KGBistas patvirkino ir vedė jo našlę, įsivaikino Artūrą. Taip Artūras gavo Lietuvišką pavardę. Nors ir su Lenkiška galūne, kad mažiau liūdėtų.

Dėsninga, kad KGBisto sūnus Artūras Paulauskas, kol buvo Tarybiniu prokuroru, KGB naudai 1986 metais tyčia nutraukė tyrimą dėl kunigo Juozo Zdebskio galimo nužudymo:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/leto-palmaicio-laiskas-generalinam-prokurorui-dariui-valiui
Ten kažkoks Letas Palmaitis kaltina kitus nusikaltėlius prokurorus, kad jį nuteisė už kritiką, užuot tyrę savo klastotes, kurias tom dienom pripažino net nusikaltėliai teisėjai. Kad jie yra tokie, pasakoju puslapyje pastaroje nuorodoje į kritiką.

Konservatoriai. Nr 20. Antras pavadinimas: Tevynės sąjunga.
Pirmininkas: Kubilius 2003-2015 metais.
Vilniuje pirmininkas: Masiulis.
Nuorodos:
Konservatorius išlaiko sukčiai statybininkai
Viešujų ryšių įmonė "Bosanova" per kitas įmones šeria pinigais Konservatorius, varžovus prezidento rinkimuose ir Rusijos atominę įmonę "ROSATOM".
Įprastai būna atvirkščiai: politikai samdo viešų ryšių įmones... O čia įmonė samdo politkus.
Statybininkai samdo įmonę, o ta - Konservatorius ir visus kitus.
Užsakovai:
Kėsinasi leisti rašyti "w" Lietuvių kalboje valdiškai
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_t=171371
2017.04.05 Andrius Kubilius ir Gabrielius Landsbergis praneša žiniasklaidai.
Jie gauna kitų, prasmingų siūlymų keisti įstatymus. Anie įstatymai tikrai laužo Konstituciją. Bet nieko nepaiso.
Jie tik stengiasi patys laužyti Konstituciją va šitaip.
Seimas jau neteisėtai svarsto šią neteisėtą nesąmonę.
Ingrida Šimonytė
http://ingridasimonyte.lt
- Paprasta kasininkė, nusikaltėlės prezidentės Grybės draugė.

Pokalbiai su Ingrida Šimonyte:
apie neteisėtas valdžios statybas,
iždą,
Lietuvos Banko pirmininko pavaduotoja.
Ji dovanojo mokesčius neteisėtiems valdžios statybininkams. Paprasta kasininkė. Jai tai tik darbas.
Neva skolintis reikia. Neva visas iždas yra socialinės išmokos.
Neteisėtas valdžios statybas reikia griauti. Vilniaus aplinkkeliai nereikalingi, reiktų juos sprogdinti. (Iki šiol laukiame).
Dviratastai jai trukdo važinėti gelda.
Po 2010.03.30 pokalbio ji nesitaisė, nieko nevykdė. Užtat bent kelis mėnesius ėmė mane mėgdžioti, pliurpti mano sąvokomis.
Lietuvos Bankas dangsto komunalinių įmokų ir atsiskaitymo kortelių grobstymą. Tai sakiau Ingridai. Ji nieko nedarė ir atsainiai "spjovė" ant jūsų visų: - Ir viešinkite!

2020 metais ji tapo ministrų pirmininke. Prieš metus vagių banko "SEB" darbuotoja Gitanas Nausėda tapo prezidentu. - Vieni kitus dangstė valdžioje. Paskui gavo dar didesnę valdžią virš savo buvusių darbo vietų ir vieni kitų.

Ingrida Šimonytė Seime, ne bet kokioje, o Antikorupcijos komisijoje, dangsto kaip "išbuožina" Zigmą Vaišvilą:
http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm

2020.11.10, po rinkimų "pergalės" Konservatoriai susidėjo su kyšininkų partijos Liberalų sąjūdis 2 partijom: "Liberalų sąjūdis" ir "Laisvės partija" (nusikaltėlio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus; tariamai atsiskyrė nuo kyšininkų sąjūdžio).
Į ministrų pirmininkes bruko Ingridą Šimonytę.
Ji nėra Konservatorių partijos narė.
Ingrida teisinosi, neva kyšininkai nėra susiję su kyšiais, neva kas susiję, tą jau teisia, neva likusius patikrino rinkėjai.
- Melavo. Rinkėjai netikrina nieko. Dažnai net nepastebi. Tuo naudojasi visokios šimonytės, Konservatoriai, "Liberalai", Komunistai. - Valdžios gauja. Rinkėjai nėra teismas.
Amerikoje tuo tikslu yra 2 pakopų prezidento rinkimai. Neva rinkikai labiau nusimano. Nors, ir jie yra kvailiai. Dažnai renka sukčius, pavyzdžiui Donald Trump.
Šimonytė, pasirinkdama "koaliciją", irgi veikia kaip rinkikė. Ji, o ne jos rinkėjai, turėtų nusimanyti labiau. Ją tam ir renka. Bet ji šią pareigą perkrovė atgal tiems rinkėjams.

Vytautas Landsbergis dėsningai nusileidžia sukčiams, bendradarbiauja
2017.04.27 sakiau Landsbergiui, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė nusikalsta, nuolat laužo Konstitucijos §89, leidžia save pavaduoti Kanceliarijai, dangsto pareigūnus. Jis nusisuko.
O privalėjo veikti kaip Konservatorių partijos vadas, buvęs Seimo, Europos Parlamento narys, pilietis (nepranešė apie labai sunkų nusikaltimą BK §238 1 d., bendrininkavo). Todėl pats - nusikaltėlis.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/musu-sviesuoliai/romualdui-ozolui-siandiena-sueitu-80-metu
Zigmas Vaišvila prisimena Persitvarkymo Sąjūdžio pradžią. Kaip Vytautas Landsbergis prigriebė valdžią po savimi, susitarė su Komunistais, kad Brazauskas taps prezidentu ir gal išdavė jiems kitą varžovą į prezidentus Lozoraitį.
Vytautas Landsbergis atsiėmė namą Kaune ir iškraustė iš jo Sąjūdžio skyrių. Tuo metu jis buvo Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Gal naudojosi tarnybine padėtimi. Nežinau ar išrūpino Sąjūdžiui kitą, nevaldišką vietą sėdėti... ir nieko neveikti... Valdišką būtų perdėm lengva rasti, pasinaudojus tarnyba. Bet gal neieškojo ir valdiškos.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/sajudis-ir-tauta-kaip-mainoma-preke-spaudos-konferencija-seime
Algirdo Brazausko tėvo Kazimiero Brazausko pusbrolio Antano Brazausko žmona yra Mečislova Landsbergytė-Brazauskienė. Ji dar buvo Algirdo Brazausko krikšto mama. Vytautas Landsbergis apsimeta, neva to nežinojo.
Į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio "iniciatyvinėje grupę" kažin kaip pateko Vytautas Landsbergis. Jis padarė sau Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininko krėslą. Nors, įstatai tokio nenumatė.
Nesupratau kodėl Zigmas Vaišvila sako, kad Landsbergis kažkuo pasinaudojo. Dar ir neaišku kuo: Brazausku, ar Latvijos Aukščiausia Taryba. Krėslą gali darytis ir pats. Gal jis turi omeny priešpriešą. Bet Brazauskas buvo tariamas draugas. Priešu buvo Vytautas Petkevičius ir Lietuvos, o ne Latvijos Aukščiausia Taryba.

Abi nuorodos pasakoja išdavystę.
1989.03.26 rinkimus į TSRS liaudies deputatus Vytautas Landsbergis be varžybų užleido Algirdui Brazauskui ir Vladimirui Beriozovui (Komunistams).
1989.03.09 Landsbergis reikalavo traukti iš rinkimų Arvydą Juozaitį.
Zigmas Vaišvila vienintelis sutrukdė, paklausė: kodėl?
Vytautas Landsbergis neatsakė, atsikalbinėjo, privertė atidėti reikalą sekančiai dienai.
Arvydas Juozaitis tylėjo. O sekančią dieną melavo, neva vakar Sąjūdžio Seimo tarybąpatraukė iš rinkimų.
1989.03.10 Zigmas atėjo į Sąjūdį ir klausė kodėl nesvarstė šito Sąjūdžio Seimo taryboje, kaip žadėjo. Ten sėdėjo Vytautas Landsbergis, Romualdas Ozolas, V. Čepaitis, Algimantas Nasvytis, O. Balakauskas, Mečys Laurinkus. Jie neatsakė. Tik kažkuris iš jų pasigyrė, kad dar patraukė iš rinkimų Algimantą Nasvytį.
Apie Nasvytį net nepranešė Sąjūdžio Seimo Tarybai
Jeigu jau jie visi tokie vėplos, jokio skirtumo kas iš jų važiuotų į TSRS deputatus - Komunistai, ar Sąjūdis.
Derėjo ne kėdes dalinti, o keisti žmones.
Kai Vytautas Landsbergis tapo Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininku, jis atsisakė imti net tą patį vėplą Romualdą Ozolą į pavaduotojus. Rinktis norėjo tik pats, o ne atstovauti Sąjūdžiui.

Zigmas rašo, kad Vytautas Landsbergis keršijo pirmam Vilniaus merui Vytautui Bernatoniui už tai, kad 1991 metų sausio 13 žuvusius siūlė laidoti ne Rasų, o Antakalnio kapinėse. Nerašo kas nepatiko Landsbergiui ir kaip keršijo.

Pasirodo Kaišiadoryse yra Brazauskų namai-muziejus...

Zigmas prie progos ragina Vytautą Landsbergį pastebėti, kad LGGRTC apšmeižė bendradarbiavus su TSRS KGB žinomus, mirusius žmones: kardinolą Vincentą Sladkevičių, Donatą Banionį, Saulių Sondeckį. Dabar to nenagrinėsiu. Zigmas tai skelbė anksčiau. Jis mėgsta kartotis, užuot daręs nuorodas:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/aktualijos/lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-z-vaisvilos-kreipimasis-i-seima
Zigmas klysta, kai gąsdina, kad kitaip pagrįstai manys, kad Aukščiausios Tarybos sargų vadovui Artūrui Skučiui prezidento rinkimuose išduoti Brazauskui jo varžovą Stasį Lozoraitį įsakė Vytautas Landsbergis. LGGRTC ir ta išdavystė nėra susiję. Apie ją Zigmas pasakoja:
http://zigmas.saugokmedi.lt/Vytautas Landsbergis.htm
1991 metais Lozoraitis atsisakė duoti kėdę Daliai Grybauskaitei vaizduoti darbą Lietuvos pasiuntinybėje (ambasadoje) JAV, Vašingtone už tai, kad ji tuo pat metu ten dirbo TSRS pasiuntinybėje:
http://zigmas.saugokmedi.lt/grybauskaitė.htm
Gal Landsbergis jam keršijo už tai.
2009 metais Konservatoriai padarė Dalią Grybauskaitę prezidente.

Seimo sargai iki šiol suktiems Seimo pirmininkams talkina slopinti ir sekti skundikes, Seimo narius. Buvęs pirmininkas Viktoras Pranckietis:
slopino skundus apie ministrus ir kitus viršininkus;
sekė skundikus;
bruko įstatymą, kad tai įteisinti paprastiems Seimo sargams;
bruko leidimus, kad sekti Seimo narius.
2020.12.22 nusikaltėliai Seimas padidino algas nusikaltėliams Seimo kanceliarijai 1,5 mln. € per metus už tai, kad talkino Viktorui Pranckiečiui.
Seime daugumą turėjo Konservatoriai su kyšininkais Liberalų sąjūdžiu ir jų rankove Laisvės partija (nusikaltėlio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus).

Zigmas mini, kad Vytautas Landsbergis praturtino kažkokius "instrumentus". Matyt, jis turi omeny, kad Landsbergis stengėsi:
- kažkuriais metais pradanginti popierius, archyvą ("dokumentus") iš KGB rūmų;
- Lozoraitį apgyvendinti viešbutyje Draugystė, kurį klausėsi KGB;
- kažkuriais metais derėtis stoti į NATO viešbutyje "Karolina", kuris priklausė KGB skyriaus vadovui Petrui Vozbutui, kuris sekė Sąjūdį;
- ir visą kitą, ką pasakoja Zigmas:
http://zigmas.saugokmedi.lt/Vytautas Landsbergis.htm
Zigmas klysta, neva teisėsauga valdo žmones tais "instrumentais" nebesislapstant. Jie slapstosi. Tik įkliūna nuolat. Bet nieko nebaudžia.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/zigmas-vaisvila-sajudzio-nukryziavimas-uz-vytauta-landsbergi-parasyta-siaubiamiskio-pasaka-nr-8-paskutinioji
1988.11.25 Vytautą Landsbergį išrinko Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininku. Aukščiau pasakoju, kad tą krėslą Landsbergis padarė pats sau. Jį rinko Taryba. Todėl patys ir apribojo laiką. Jei rinktų visas Sąjūdis, Taryba negalėtų laiką riboti. Gali tik kas renka. 1989.06.03 jis privalėjo užleisti Romualdui Ozolui. Bet "prilipo". Teisinosi, esąs užimtas. Ruošėsi TSRS liaudies deputatų suvažiavimui.
Užtat kažkaip rado laiko įsakyti tikrinti savaitraščio "Atgimimas" pinigus. Anam vadovavo Ozolas.
1990.02.24 Ventos rinkimų apygarda Nr.78 išrinko Zigmą Vaišvilą į Aukščiausią Tarybą, kad atkurtų Nepriklausomybę. Nežinau ar Zigmas tikrai rinkėjams tai žadėjo. Gal jis tik vaizdžiai išsireiškia.
1990.03.11 Landsbergį išrinko Aukščiausios Tarybos pirmininku. Tą dieną Taryba atkūrė Nepriklausomybę.
Landsbergis užsiiminėjo klasta. Zigmas ir kiti priešininkai neturėjo laiko jo stabdyti.
1990.04.21 Sąjūdis pakeitė pavadinimą nežinau į kokį.
Pasitraukė pirmeiviai.
Sąjūdis tapo Landsbergio nuosavybe.
1992 metais Landsbergis užsigeidė būti prezidentu, su kažkokiais didžiuliais įgaliojimais. Tauta kažkuriame referendume jam tarė - ne.
1992.10.25 referendume Tauta pasirinko Konstituciją, kurią siūlė ne jis, o kompromisą, kurį pasiūlė kažkokia dauguma.
Zigmas klysta neva paskui Tauta dar nusigręžė nuo Sąjūdžio ir išrinko Algirdą Mykolą Brazauską (Komunistas). Gal ji niekada ir nebuvo už Sąjūdį. Kovoja vieni, o balsuoja kiti. Gal dar rinkimus klastojo. Pusė rinkėjų įprastai nebalsuoja. Gal Komunistai tuo pasinaudojo ir balsavo vieningai.
Zigmas klysta neva Vytautas Landsbergis iš keršto pravardžiavo Tautą "šunauja". Jis taip vadino tik piktus žmones. Bet tikrai jis negerbė Tautos, reikalavo jos nefetišizuoti. Pasisavino balkonėlį Pilies gatvėje. Iš jo "sisiojo" ant Tautos:

Kai pralaimėjo abu referendumus, apsiramino.

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/atminimas#Zigmas Vaišvila
Nepriklausomybės akto signataras prisimena ką prieš Lietuvą veikė Kazimiera Prunskienė, Dalia Grybauskaitė, Algirdas Brazauskas, Arvydas Juozaitis (nurodo atgal čionai, 6 pastraipas aukščiau), jų bendrininkas Vytautas Landsbergis, slapta, kol jūs kovojote.
1991.02.11 Islandija pripažino Lietuvos valstybę.
Tai Bronislovo Genzelio nuopelnas.
2021.02.11 jį sau pripaišė signatarai Emanuelis Zingeris ir Vytautas Landsbergis.
1990 metais Landsbergis slapta vietoj Bronislovo važinėjosi į Islandiją. Melavo neva Bronislovas sirgo, todėl nevažiavo.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/zigmas-vaisvila-ne-vytautas-landsbergis-siaubiamiskio-pasaka-nr-2-siaubiamiskio-pasaku-kurejas-ir-jo-alaviniai-kareiveliai
2008.05.31 suvažiavo apsišaukėliai Lietuvos Sąjūdžiu minėti Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 20 metų sukaktį. Tiksliau - "mirtį", pašokti ant grabo.
Ten nesupratau kas nepatinka Vytauto Landsbergio pareiškime, kad valdžia naikina kariuomenę dingstimi kad gins NATO.
Suvažiavimas guodėsi, kad 500000 jaunuolių pabėgoLietuvos (emigravo), o kas liko skursta. Kažkodėl kreipėsi ne į Seimą, o į gyventojus, kad atkurtų "tradicinius" šeimos ūkius. Zigmas pamiršo pasakoti, kad vienintelė šeima, kuriai sudarė sąlygas, buvo Landsbergio anūko Gabrieliaus žmonos Austėjos darželiai vaikams valdiškų Elektros tinklų namuose, pusdykiai.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rytis-rackauskas-sieksiu-jog-mieste-atsirastu-reali-savivalda
- Tiesos.lt puslapis. Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Išrinktas Panevėžio meras nepartinis Rytis Račkauskas pasakoja, kad Vytautas Landsbergis melavo, neva jo varžovas buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmeivis (nerašo vardo, gal Maurikijus Grėbliūnas).
Visą kitą ten nėra prasmės skaityti. Jis tik giriasi, koks geras bus. Nerašo ką žada. Niekam neįdomu ar bus seniūnaičiai, ar dar ir jų seniūnaitėlių seniūnaičiukai. Nesupratau ar jis žada tęsti Panevėžio autobusų stoties apgaulę: iškelti ją už miesto.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/sajudis-struktura-dvasine-busena-gyvenimo-budas
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Vytautas Landsbergis draudė Sąjūdžiui ginčytis.
2016.02.20 Landsbergis pasiteisino šitaip: Čia ne vieta ekstremizmui.
Jis taip elgėsi, nes kvaila auka leidosi "trypiama". Derėjo garsiai šaukti: sukčiai, draudžia žodžio laisvę.
Vyko Lietuvos Sąjūdžio pirmininko rinkimai.
Jie neteisėtai išvarė iš tarybos 3 narius. Į suvažiavimą nekvietė pusę narių, nes nepatogūs. Kaimiečiams išvis nepranešė, kad rengia suvažiavimą. Nes jie - nepriklausomi, nelabai bičiuliaujasi su miesčioniais, nepersismelkė aplaidumu ir paikumu.
Nutylėjo, kad kažkas siūlė 1 "rezoliuciją", neteisėtai neteikė jos suvažiavimui. Teisinosi, neva jai reikėtų išleisti daug pinigų. Lyg tai būtų svetima Konservatoriams.
Sąjūdžio Vilniaus skyrių privertė skelbti savo veiklą atskirame nuo Sąjūdžio interneto puslapyje.
Sąjūdį užgrobia Konservatoriai. Keista kodėl Landsbergis į Tarybą susodino ne savo gimines, anūkus, marčias. Juk jų pakankamai daug prigamino. Galėtų jais užpildyti, užtvindyti visas partijas, Sąjūdžius.

Andrius Kubilius ir Vytautas Landsbergis prekiavo valdžia
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/z.-vaisvila-pabroliui-a.-kubiliui-issklaidyk-abejones-andriau
Zigmas Vaišvila reikalavo atstatydinti nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę. Tada Andrius Kubilius apkaltino patį Zigmą KGBizmu. Tuo tikslu jis priminė Konservatoriams, kad Zigmas Vaišvila važinėjo į Rusijos atominius tyrimus kadaise. Andrius Kubilius tai žinojo, nes ir pats buvo fiziku bei Zigmo bendramoksliu. Reiškia ir pats Andrius Kubilius yra KGBistas. Andrius Kubilius paprašė, kad Konservatoriai, Seimo nariai, Mantas Adomėnas ir Liutauras Kazlavickas rašytų laišką Seimui.
2014.01.14 laiške jie atskleidžia įdomius dalykus. - Kartais naudinga, kai sukčius pešasi. Pavyzdžiui: Artūro Paulausko tėvas buvo aukštas KGB pareigūnas. Dėkoju, kad pranešėt. Dabar žinosime ir skleisime. Jie rašo, neva visų, kas puola Prezidentę, bendras bruožas yra sąsaja su "didžiaja tėvyne". Jie nutyli, kad ir puolama Prezidentė turi tą bruožą: tėvą žymų KGBistą.
Laiškas pasiūlė Seime daryti ginčą: kaip apsisaugoti nuo tokių puolimų ir kaip padaryti, kad visokie Zigmai Vaišvilos netaptų tų puolimų "įrankiais". Kažin ką jie turi omeny... Kaip apsaugoti Zigmą ar tave, skaitytoja, nuo mano blogos įtakos?.. Gal uždaryti kur nors?.. O apsisaugoti nuo puolimų matyt galima jų paprasčiausiai nepaisant. Gaus kokį skundą apie Prezidentę ir tylės. Bet Seimas ir dabar jau nepaiso žmonių. Tai lyg laiškas yra beprasmis. Nors - ne visai. 2014.03.07 paskutinę registracijos į rinkimus į prezidentus dieną Zigmas Vaišvila atsisakė ir davė užuominą, kad jį ėmė smarkiau persekioti, tiek, kad jis nebegali dalyvauti. Štai kokios apsaugos laiškas reikalavo: įsakė Prezidentei Daliai Grybauskaitei įsakyti teisėjams pulti Zigmą, klastoti jam bylas vis smarkiau.
Tai - ne pirmas kartas, kai Konservatoriai raštu susitaria užgniaužti skundus: skaityk už poros nuorodų žemiau.
Laišką paskelbė ne tarp Seimo pareiškimų, o tarp laiškų. Lygtai laišką rašė ne Seimo nariai, o pašaliniai žmonės. Ten juos mažiau skaito pašaliniai. Galima daryti mažiau aiškias antraštes, arba išvis be jų. Netenka rašto dėti paprastomis raidėmis. Deda paveiksliuką. Be antraštės ir be raidžių laiškas nepateks į paieškas internete - slapta.
Užtat Zigmas Vaišvila priminė Konservatoriams jų pačių viešai žinomas, nors ir primirštas pražangas kaip jie prekiavo ir tebeprekiauja valdžia:
 • 1992 metais kėsinosi pirkti ginklus per Komunistą, valdišką vagį, Genadijų Konopliovą (įmonė "Lietverslas" ir "Ge Ka" bankas). Juk Komunistai ir Konservatoriai - vieningi. Ministras Pirmininkas Aleksandras Abišala mielai perdavė Zigmui V. Landsbergio žodžius, kad Zigmas yra nereikalingas. (Ne Komunistai tarpininkai nereikalingi, o valstybinis Zigmas.)

  1991 metais iš Kanados valdžios Landsbergis ir Vagnorius jau ėmė 1 mln. $ ginklams. Nupirko cigarečių.
  - Iškarto po Lietuvos nepriklausomybės.

 • "Mažeikių naftą" atidavė įmonei "Williams" ir dar primokėjo.
 • "LEO LT" (žiūrėk sekančią nuorodą į atomą) akcijas išpirko valstybė - vel primokėjo "investoriams". Buvo tokia tariama atominė elektrinė. Gavo tik didelius, atominius pinigus iš valdžios ir išsilakstė. Pagrindinis gavėjas - "Vilniaus Prekyba" (turi parduotuves "Minima", "Media", "Maxima").
 • Visagino Atominė Elektrinė. Ją uždraudė referendumas 2012.10.14. Keistas "LEO LT" tęsinys.
 • Suskystintų dujų importo terminalą stato įmonė priklausoma nuo Rusijos valdiškos įmonės "GazProm". - Tampame brangiai priklausomi nuo to, nuo ko ketinome tapti pigiai nepriklausomi. Pirktume dujas tik iš vieno tiekėjo. - Vėlgi priklausomi.
 • Švaistymas, valdininkų puota nepritekliaus metu. - Andriuko sąrašas. - Ilgesnis. Jame yra ir dalis nuorodų apie tai ką mini Zigmas. Šį sąrašą dar nurodau ir žemiau, pasakoje apie Konservatorius.
Dar Zigmas Vaišvila priminė dingusius KGB archyvus, Aukščiausiosios Tarybos valstybinių komisijų dokumentus, kad Vytautas Landsbergis bendrininkavo su Komunistų vadu Algirdu Brazausku be Sąjūdžio tarybos žinios. Jei ką praleidau, papildyk.
Pokalbiai su valdžia
Ten kalbėjau ir su Andriumi Kubiliumi, Emanueliu Zingeriu, Vytautu Landsbergiu.
Nusikaltėlis Andrius Kubilius buvo Konservatorių (TS-LKD) pirmininku; 2013 metų Seimo nariu. 2012 metais buvo ministru pirmininku. Kalbėjau ir anksčiau. Šis pokalbis - vėliausas. Vienintelis - "prasmingas". Atskleidžiau, kad jis - niekšas.
Buvusi krašto apsaugos minisrė Rasa Juknevičienė pezėjo, neva tauta valdo tik per rinkimus. O per referendumus negalima valdyti. Kažkas ją kalbino šitaip 2013 metais parašų rinkimo proga referendumui prieš žemės pardavimą užsieniečiams. To pokalbio ten nėra.
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#vyriausybė
Andriaus Kubiliaus ministro pirmininko nusikaltimai.
Dangstė Kuršių Nerijos niokojimą. Pritaikė ją A. Sabonio statyboms.
Dangstė valkataujančius valdininkus keliauninkus.
TS-LKD frakcija Seime, o paskui ir Tautininkai apgynė nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Gediminą Kazlauską, kuris dangstė valdininkus nusikaltėlius.
Tuo metu 2011 metų pabaigoje Seimo narys nusikaltėlis Andrius Kubilius su nusikaltėle padėjeja Birute Galiniene atsisakė atstatydinti nusikaltėlį ministrą pirmininką Andrių Kubilių (save patį), rašydami neva pirmininkas ministrams neįsakinėja, o Seimas - neįsakinėja vyriausybei. Nepaisė Konstitucijos 92 straipsnio, kuris skelbia ministrus būtent pavaldžiais pirmininkui. Nepaisė ir Konstitucinės galimybės atstatydinti ir pirmininką Andrių Kubilių ir ministrą Gediminą Kazlauską kurį jis dangstė.
Ministro pirmininko tarnyba (Andriaus Kubiliaus) sutarė raštu su to paties Andriaus Kubiliaus Seimo nario padėjeja Birute Galiniene (sekanti nuoroda), kad jie užgniauš skundus apie Andrių Kubilių ir Gediminą Kazlauską.
2019 metais už tai ištraukėm Andriui Kubiliui iš po pasturgalio poilsinį krėslą Europos Taryboje:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20200401.htm#ataskaita
Po to jis porą mėnesių garsiai bliovė, neva jį puolė Rusijos valdžia. Juk draudžiama pripažinti, kad - aš.

Andrius Kubilius tęsė Algirdo Brazausko savivalę.
O jo nusikaltimus tęsia Algirdas Butkevičius.
Dangsto kartu su ministrais iš kitų, tariamai priešingų partijų (Paksiaus, Komunistų, Uspaskių, "Liberalų") ir nusikaltėle prezidente Dalia Grybauskaite. Jie - išvien.

2015.11.26 Konservatorius, Seimo narys Audronis Ažubalis man sakė, kad jie žino, kad buvęs Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas - šiknius (niekšas). Bet jeigu jį išvarytų, tada subyrėtų "koalicija". Patvirtino norą, kad vyriausybė "stabiliai" veiktų (sukčiautų).
Atsakiau, kad užtat išsaugotų garbę. O dabar ir jos nėra, ir rinkimus pralaimėjo. Vardan ko saugoti "koaliciją"? Be sukčių veikla būtų tvirtesnė, o ne trapesnė. O "koalicija" pati dėl savęs - nereikalinga.
Jis nepagarbiai atsiliepė ir apie dabartinį nusikaltėlį Aplinkos ministrą Kęstutį Trečioką.

Audronis Ažubalis peikė Zigmą Vaišvilą. Nesakė už ką. Stebėjosi, kad jį vadinu geru. Aš jį paraginau nagrinėti jo 2014.01.09 prašymą atstatydinti Grybę.
Jis paklausė, kodėl išvis privalėtų nagrinėti.
Kvaila, kad įstatymų leidėjas to nežino. Pasakiau, kad toks yra Viešo Administravimo Įstatymas ir pagal jį rašytų Vyriausybės taisyklių Nr. 875 §30 privalo išnagrinėti ir ne per metų metus, o per 20 darbo dienų. (Aiškinu įstatymų straipsnių sąrašą.)

Pareikalavau, kad Audronis Ažubalis ragintų Vytautą Landsbergį nebedaryti gėdos, nemeluoti, neva jis nežino kodėl Seimas 2 kartus atsisakė pritarti Prezidentei skirti generalinį prokurorą, naują, vis kitą. Tą pačią dieną 2015.11.26 Landsbergis viešai melavo šitai, išgalvojo samokslo teoriją. Nors jis žinojo, ką prieš balsavimą Seime sakė Seimo narys Povilas Urbšys apie varžovę į generalinius prokurorus Editą Dambrauskienę. Tegul viešai tai pasakoja.
Audronis Ažubalis gal dalyvavo tame posėdyje. Bet jis tos pasakos irgi nesuvokė, arba apsimetė, arba neklausė, išėjo iš salės, balsavo aklai, ar kaip Partija įsakė.
Jis pažadėjo bandyti perkalbėti Vytautą Landsbergį. Guodėsi, kad anas įprastai nieko neklauso. Gal nepavyks ir dabar.
Aš irgi pasiguodžiau, kad Landsbergis neklauso ir manęs. Gal kažką supranta. Bet nieko neveikia. Tik pliurpia. Šiame straipsnyje žemiau miniu, kad 2014.03.29 pranešiau Vytautui Landsbergiui apie prezidentės Dalios Grybauskaitės nusikaltimus. Jis nepaisė. Tad ir pats - nusikaltėlis.

Audronis Ažubalis pasakė, kad jam patinka ką sakau. Nors ne su viskuo sutinka. Nesakė su kuo.
Dabar saugokis, Audroni. Išmes tave iš partijos už tai. Nors, gal ir geriau būtų ją šitaip išardyti...

Birute Galinienė
Nusikaltėlė. Seimo nario nusikaltėlio Andriaus Kubiliaus padėjeja. Vilniaus miesto nusikalstamos Tarybos narė. Kaip ji dangsto valdininkus, kaip tai daro iš Seimo ir Vyriausybės skaityk pastabą apie ankstesnę nuorodą. Šioje nuorodoje irgi rašiau.
Ten rasi nuorodą, kad ji užsakė niokoti parką Neries upės kairiame krante. Jį miniu ir žemiau apie Kubilių.
V. Matuzas įkūrė fondą, kad imti paramąįmonių
Svetimu vardu. Dabar apie 60 Seimo narių turi fondus.
Gauna 1% iš gyventojų pajaumų mokesčio paramą. Jai skatinti išleidžia 1⁄7 tų pinigų
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/mantas-adomenas-tai-visiskas-kriminalinis-uzribis
- Tiesos.lt puslapis. Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Mantas Adomėnas pasakoja:
per 2013 metus Konservatorių Vilniaus skyrius gavo 230000 Lt per "1%" paramą iš žmonių mokesčių valstybei.
Kad raginti dovanoti išleido 30000 Lt.
6000 Lt išleido, kad raginti šalinti skulptūras (statulas, stovulas) ant Žaliojo tilto, Vilniuje. Nors už tokius pinigus galima būtų jas pataisyti ir pritaikyti visuomenės reikmėms. Gražesnių ir geresnių juk liaudis nesukūrė, o ir nereikia. Ilgai dar nesukurs, kol jūsų liaudis merdės.
Svarbu, kad jis kaltina Konservatorių partiją, kad ji nusikalsta. Toks - tokį kaltina. Jie pešasi. O mums - naudinga žinia.
Adomėnas skelbia išlaidas, kad visi žinotų, kad tai jis tas skulptūras persekioja. Iki tol nežinojome, stebėjomės. Tikisi garbės. Nesuvokia, kad tai - gėda. Nėra priežasties šalinti tas skulptūras. Tarybinės valdžios ženklus iš jų senai išlupo. Jei dar liko kas, galima išlupti.

Svetur ir baisesnes statulas deda ant tiltų: drakonus, išgamas.

Ant Komunistų partijos namo, priešais Gedimino kalną ir Sereikiškių parką kabo akmeninė lenta su buvusio vadeivos Brazausko snukiu.
Šalia to paties Žaliojo tilto stūkso bjaurus, surūdijęs, didelis vamzdis. - Rūsių ir patvorių tautos menas.
Jokiam Konservatoriui, ar Paveldui nekliuvo.

Išvis jis viešina save ne tam ginčui, o vien kad viešinti save.
6000 Lt ir skulptūros užgožia blogį: jo sąraše apie 167000 Lt išlaidas nėra prasmingų darbų.

2015.11.23 Kultūros Paveldo Apsaugos Departamento vadovė Diana Varnaitė ragino Vilniaus savivaldybę neleisi pinigų, kad taisyti statulas. Ragino pinigus dėti į kažką, kas labiau verta. Ragino labiau nepraskolinti Vilniaus.
- Nesąmonė. Vilniaus skola yra ne dėl statulų, o dėl besaikės kelių plėtros, statybų, valdžios namų statybų (įskaitant ir Savivaldybės namą), žolės ir medžių kirpėjų, didelių žaisliukų po Vilniaus tiltais. Tai rašau apie iždą, švaistymo puotą nepritekliaus (krizės) metu.
Parduok tuos žaisliukus į metalo laužą. Vien iš jų pakaks pinigų statuloms.
Žaisliukai ir statybos žaloja miestą. Bet Paveldo Varnaitė tik dabar "pabūdo" ir kranksi ne tą linkme.
Tuo metu tiltas ir toliau stovės su bjauriais vazonais, be gražių statulų.

Už bendrininkavimą nusikalsti Diana Varnaitė gavo aukštesnę kėdę: nusikaltėlio Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio patarėja, Viešojo valdymo grupė.
Į patarėjus sulindo ir daugiau kas Vilnių niokoja: buvęs Savivaldybės tarybos narys Artur Liudkovski.

Egidijus Vareikis tyliai atsisakė už nusikaltimus varyti iš darbo Prezidentę, jos Kanceliariją, ir Seimo Kanceliariją
Jis yra girtuoklis, Seimo narys, nusikaltėlis bent dėl šio įvykio.
Tą darė ir kiti Seimo nariai. Jie - išvien. Nors ir pešasi.
Todėl jie taip laisvai keičia partijas. Bėga iš vienos į kitą. Egidijus Vareikis perbėgo į Valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Anie surenka visas "šiukšles" ir "tuščius butelius".
Andrius Kubilius prašė geldoms kelio
Jis jau buvo tik Seimo narys, nebe minitrų pirmininkas.
2013.07.02 Andrius Kubilius ir Seimo narys Algis Strelčiūnas prašė Vilniaus Savivaldybės pašalinti apribojimą geldoms kiaurai greitai pravažiuoti maža gatve upės krante.
Nors krantą mėgsta dviratastai, pėstieji ir kiti šunys.
Ten yra Neries upės kairys krantas, parkas. Jį niokoti užsakė ir Birutė Galinienė.

2016.12.22 Seimas svarstė iždą (biudžetą). Kubilius trukdė mažinti 32 mln. € kelių geldoms priežiūrai ir plėtrai (gal kelių "fondui").

2013.11.22 Algis Strelčiūnas verkšleno, kad dėl aplinkkelių plėtros kamščiai tik gausėja.
Bet jis juos liaupsina ir reikalauja vis daugiau. Štai tokia "konservatyvi" partija. Myli, saugo ir globoja geldas.
2012.09.05 Stasys Šedbaras neigė priesaikos sąvoką.
Prašė leisti Rolandui Paksui eiti į rinkimus vėl. Anas priesaiką sulaužė. O jo užtarėjai vaizduoja neva draudimas yra bausmė, todėl turi turėti pabaigą.
Tuo metu jis berods buvo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininku Seime.
Nuo 2012.12.06 Stasys Šedbaras - pavaduotojas. Pirmininku buvo 2008.11.20 - 2012.11.16. Po rinkimų pabuvo paprastu komiteto nariu 2012.11.20 - 2012.12.05. Įtiko valdantiems sukčiams Komunistams, Darbo Partijai su Paksiais. Tie jį paaukštino. Juk jis palaižė jiems priesaiką ir užlaižė. Rūpinosi jais iš anksto. - Įžvalgus.
2014.01.23 Seimas jau ketino balsuoti dėl šios pataisos, bet staiga atidėjo balsavimą. Todėl Paksas nebegalės dalyvauti Prezidento rinkimuose 2014.05.11.
Tai nutiko neva dėl to, kad Konservatoriai staiga pakeitė požiūrį.
Andrius Kubilius skleidė demagogiją neva Europos Žmogaus Teisių Teismas minėjo tik Seimo rinkimus. - Prezidento rinkimų neminėjo. Todėl neva įstatymo pataisa - pritaikyta tik Rolandui Paksui. Nors pirma patys gi siūlė.
Neva Paksius ir kvailas Petras Gražulis iš jo partijos suprato, kad pritruks balsų. Todėl Paksius leido ir Petras pats, partijos vardu pasiūlė nebalsuoti.
Buvo kitaip: tauta pasipiktino ir pareikalavo, kad Seimas neiškraipytų Lietuvių kalbos. To negali joks Seimas, ar įstatymas.
Gal Komunistai susitarė su Konservatoriais. Juk jie - išvien.
Gal jie dar susitarė nestumti į prezidento sostą Dalios Grybauskaitės ar ko kito. - Užleisti jį Komunistams...

Ten patogiai kvailai iškraipė priesaikos sąvoką ir Rasa Juknevičienė, Stasys Šedbaras. Pritarė ir papildė Andrių Kubilių.

2013 metų lapkritį Neringos Venckienės - buvusios pedofilų teisėjos - šalininkas kalbėjo su Stasiu Šedbaru. Klausė:
- Kodėl nedarote ekstradicijos?
- Tai kad ji nieko nepadarė. Nėra pagrindo.
- Labai blogai atrodot, kad nekaltą žmogų persekiojat.
- Į save pažiūrėkite. Jūs dar blogiau atrodot.
Štai tokia neteisinė kalba buvusio Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininko. Žmogus jam blogai atrodo. Nesako kodėl.

Partijos reikalas - liaudies reikalas
Tarybinių laikų Komunistų partijos šūkis. Delo partii - delo naroda. - Rusiškai.
Partijos vadai nurodinėja nariams, pančioja. Anie negali ar negeba patys spręsti.
Dėl svarbių dalykų turėtų spręsti suvažiavimas. Arba bent raštu turėtų ginčas įvykti, tarkim internetu. Aš jiems tame mielai pagelbėčiau. Kieks rašiau ar kalbėjau A. Kubiliui, tiek - kaip į sieną. - Tyla. Gal bent nariai būtų sukalbami. Bet juos tam ir laiko skurde ir nežinioje, kad internetą bijotų liesti.
Nedarė komisijos aiškintis kas neteisėtai vadovauja pareigūnams
2013 metai. Nurodymas partijos Seimo nariams.
Įsakė nedalyvauti referendume.
- Tiesos.lt puslapis. Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
2013 metai. Nurodymas partijos skyrių pirmininkams, kad nurodytų nariams nepasiduoti referendumui prieš žemės pardavimą ir kitus to referendumo reikalavimus.
Konservatorių partijos vykdomoji sekretorė Monika Navickienė gasdina suvaikėjusią partiją nusikaltėliu Andriumi Kubiliumi, neva tas ateis ir suės juos: kažkas negaus pinigų iš Europos Sąjungos 2014-2020 metais.
Vienas skaitytojas ten taikliai pavadino šią pinigų meilę narkotiku ir apibūdino pasekmes. Keliais žodžiais paaiškino visą šalies padėtį, kurią mes galėtume aiškinti ištisais puslapiais.
2014.07.11 Konstitucinis teismas uždraudė referendumus.
Ten nerašau, kad Seimo narys Stasys Šedbaras nerimo, žlugdė busimus referendumus. Vadino juos grėsme. Tai reiškia, kad tauta irgi gresia.
2014 metais jis neteisėtai siūlė taisyti Referendumų Įstatymą, leisti Seimui atsisakyti skelbti referendumą, jeigu referendumas prieštarauja Konstitucijai.
Ši pataisa pati prieštarauja Konstitucijai. Stasys Šedbaras uoliai vykdo, tęsia ir plėtoja Konstitucinio teismo nusikaltimus. Kiekvienas referendumas prieštarauja Konstitucijai. Ten rašau kodėl ir kodėl tai - teisinga. Konstitucija draudžia tai drausti.
Įsakė neremti nieko kito, negu Dalią Grybauskaitę.
Puteikis.blogspot.com puslapis.
2014.03.13 Stasys Šedbaras, užuot nagrinėjęs priežastis kodėl Naglis Puteikis eina į Prezidento rinkimus, išvaro iš partijos visus, kas anam gelbėja.
Jam nerūpi, kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė - nusikaltėlė.
Kaip tikras valdininkas, jis rašo, neva aukos nevykdo kažkokio TS-LKD organo sprendimo, ir nario įsipareigojimo. Bet nerašo kokių.
Neva jie daro partijai žalą, ją menkina. Bet vėl nerašo kaip. Atvirkščiai, aukos darė garbę partijai, nes gebėjo doram žmogui, o ne nusikaltėlei.
2014.02.20 partijos vadų nutarimas negali ir nedraudžia niekam nieko.
Kaip tikras valdininkas, partijos priežiūros komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras leido savo nutarimą skųsti tik 10 dienų. Lyg vien dėl laiko neteisingas sprendimas taptų teisingu. Bet kokią senatį skundams dera naikinti iš visų įstatymų ir taisyklių.

2014.04.04 šios partijos ir Seimo narys Arvydas Anušauskas man į šį preikaištą atsakė: tie žmonės dirba 2 frontais. Bet nesakė, kodėl taip negalima. Tas "antras frontas" nėra priešas. Partija negali drausti doram nariui talkinti doram reikalui. Partijos tikslas yra ne save pačią įtvirtinti ir ginti, kitus engti, o geri darbai. Jis sakė, kad nežino apie tokį Stasio Šedbaro nutarimą. Todėl jis nesakė, ar pritaria. Bet jis jam pritarė savais žodžiais.
Arvydui Anušauskui paaiškinau, kad Dalia Grybauskaitė - nusikaltėlė.
Nedora atrodo partija, kuri baudžia dorą narį už tai, kad vengia talkinti nusikaltėlei ir talkina doresniam žmogui.

Sakiau, kad Andrius Kubilius ir Vytautas Lansdbergis nepaiso, kad jiems šą žinią daviau, kad siūliau ją jiems įrodyti, kad reikalavau, kad jie liautųsi remti Dalią Grybauskaitę.

Atstatydinti Dalią Grybauskaitę reikalavau ir iš Arvydo Anušausko.

Jis tik pažadėjo, kad ji atstatydins Darių Valį. Aš mintyse nustebau, nes Konservatoriai gyna nusikaltėlį generalinį prokurorą Darių Valį. Turėtų bausti Arvydą Anušauską už tai, kad šiuo linkėjimu laužo partijos sprendimą.

O apie Prezidentės nusikaltimus Arvydas kalbėjo kaip mažas vaikas, neigė Viešo Administravimo Įstatymą: neva sprendimai nėra "administraciniai aktai", todėl neva sprendimo atsisakyti atleisti teisėją iš darbo Prezidentė pasirašyti neprivalo - tyliai nusprendžia neatleisti. - Ne visai tyliai. Tokį sprendimą pasirašo Prezidentės kanceliarija, nors tam neturi teisės. O Prezidentė nepasirašė nei vieno atsakymo žmonėms. Vien už tai jai reikia apkaltos.
Arvydas Anušauskas tik sakė, neva tokių dalykų apkaltai nepakanka. Teko jam primygtinai aiškinti, kad šie dalykai įrodo, kad Dalia Grybauskaitė nedirba, ką privalo. Įrodymų netektų ilgai ieškoti. Pakanka iš Prezidentės Kanceliarijos paimti visus žmonių skundus.
Arvydas Anušauskas kvailai speliojo, neva negalima imti kitos įstaigos raštus. Teko jam aiškinti, kad tam yra apkalta. Konstitucija draudžia jos vengti.
Jis stengėsi nežadėti apkaltos ir pasišalino tarnauti nusikaltėlės "frontui".
Arvydas Anušauskas nereikalavo apkaltos Prezidentei Daliai Grybauskaitei. Tuo pripažino, neva nusikalsti - dora.

Jam aiškinau, kad neteisėti yra Lukiškių aikštės planas, kurio jis nemėgsta, naujas namas sloikas-dėžė toje aikšteje (greta Užsienio Reikalų Ministerijos), sloikai greta Seimo, Komunistų estakada. Prie jos iškirto dalį Vingio parko.
- Iškirto. - patvirtino jis, ką kiti Seimo nariai ir ministrai neigia.
- Tai ko jūs vėpsote? Jum prieš nosį laužo įstatymus, kuriuos priimate.
- Iš kur žinoti?
- Tai pranešiau jums ne vienam. Ir dabar jums sakau. Jau žinote. Prižiūrėkite įstatymus, kuriuos leidžiate.
- Ką aš galiu? Net man, Seimo nariui, valdininkai atsako po metų...
- ... Nors privalo per 20 darbo dienų. - Užbaigiu sakinį už jį aš. Ir jis pritaria. - Tam ir esate Seimo narys. Reikalaukite atsakomybės iš ministro. O Vilniuje įveskite tiesioginį valdymą.
- Jau buvo toks siūlymas.
- Anas buvo dėl miesto skolos ir švaistymo. Papildoma priežastis: Savivaldybė laužo įstatymus.
- Kreipkitės į Seimo Kontrolierius.
- Jie - nusikaltėliai. Vilkina, dangsto. O ką jūs dirbsite? Pažeidimų yra ne 1, o gausybių gausybė, visiškai visko. Prižiūrėti įstatymus privalote jūs.
Skaitykite paties nusikaltėlio Artūro Zuoko Vilniaus Bendrajį Planą. Čia visur - Senamiesčio apsaugos plotas. O čia iki Tumo Vaižganto gatvės (Lukiškių aikštės kraštas) - griežto reglamentavimo plotas.
- Saugomas tik aukščio vidurkis, - kartoja jis, ką jam įteigė valdininkai.
- Ne.
- Aš irgi kovojau. Prie mūsų kažkoks remontas. Valdininkai pasakė, kad viskas gerai, - vėl kartoja jis valdininkus ir vengia atsakomybės.
- Apgavo jūs. Valdininkai visada meluoja.
Pagaliau Arvydo veidas nušvito praregėjimu. Pažiūrėsime, ar jis suteiks jam galių...

Jau prieš metus jam rašiau apie daug iš šių būtinybių, daviau KET pataisas. Aną kartą jis sakė tik, neva kažkam perdavė ir kad pats - "nekompetentingas". Nestebėjo ką su pataisom darė tie kažkas. Viską nutylėjo.
Kam jums reikia net tokių buitinių reikalų "nekompetentingas" nusikaltėlių Seimo narys?
Šį kartą jis pezėjo lyg pirmą kartą girdėtų. Pezėjo ir visą kitą kaip bejėgis kudikis.

Šis Seimo narys Arvydas Anušauskas - ne pirmas, kuris paaiškėjo esąs patikli, bejėgė valdininkų auka ir neišprusęs įstatymais. Nedera Seimo nariui tokiam būti. Jis privalo prižiūrėti įstatymus, o ne paklusti.

Užtat jis "prižiūri" mergas, Seimo sekretores. Piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, jų pavaldumu. Mačiau bent 3, kurias jis tvirkina.
Dalis jų ir pačios - nėra šventos. Kvailos, piktos, savanaudės. Bet tai neatleidžia gašlaus Arvydo Anušausko nuo atsakomybės.
Pagauti nepavaldžią mergą, dykai, ne už maistą ir pinigus jis negeba.
Seimo nariai tai žino. Bet nei vienas nereikalavobausti. Dalis gal neišmano teisės. Bet dauguma - patys nusikaltėliai.
Štai kodėl jis nespėja dirbti. Sekretorės turėtų padėti. Bet jis jas blaško.
Šios sekretorės Seime sprendžia bent kažką. Tai reiškia, kad jūs valdo prostitutės. Iš darbo turėtume varyti ne tik Arvydą Anušauską, bet ir jas.
Gal jos dėsningai atsiranda iš prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto.

2014.08.20Arvydo Anušausko paklausiau kada atstatydins Grybę. Jis atsainiai atsakė: po 5 metų.
- Nors privalėjo paklausti: už ką. Aš jam pakartočiau, ką sakiau ir rašiau anksčiau. Grybė dangsto visus tuos valdininkus, kuriais jis ir pats skundžiasi.
Jam nesvarbu už ką. Jam svarbu tik, kad ji liktų. Gal partija taip įsakė.

2022.02.22 Rusijos valdžia puolė Ukrainą jau atvirai.
Jau senai Andriukas ragina gelbėti.
Svarbiausia: kardyti lėktuvus. Tai reiškia kariauti.
Tik 2022.03.15 Gynybos ministras Arvydas Anušauskas pagaliau žadėjo reikalauti. Nesakė iš ko.
2022.03.16 NATO vadovas Jens Stoltenberg sakė, kad visų šalių narių gynybos ministrai atsisakė kardyti lėktuvus ("neskraidymo erdvę"). Reiškia - ir Anušauskas. Apgavo. - Bailiai.
2022.03.17 Anušauskas teisinosi, neva lėktuvai negali užkardyti visos Ukrainos. Per toli.
- Kas nori, tas skrenda. Vengia kardyti bent dalį, kiek gali.
Stoltenberg priežastimi vadino ne atstumą, o baimę, kad Rusija kariaus ir prieš juos.

Jaunas Konservatorius peza
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/konjaunimas-tesia-pazangos-zygi
(Tas puslapis nurodo į kvailių "snukių knygą". Iš jos, matyt, paėmė tą pezalą. Neskatinu aš jos. Buk atsargi, nelįsk į ją, neišsiterliok. Kas yra Tiesos.lt.)
"Konjaunuolis" (atkreipk dėmesį į "n" raidę) - kvailas Konservatorius jaunasis Adomas Bužinskas.
- 2015-2019 metų Vilniaus savivaldybės Tarybos narys.
Kadangi jis nieko nepagrindžia, o tik keikia nepadoriai visus įmanomus priešininkus, naudoja daug užsienietiškų žodžių be jokio reikalo, tai ir aš nesiterliosiu.
Įdomi ten tik Naglio Puteikio pastaba, kad dėl šio šun-Konservatoriaus kažkokio kvailo skundo TS-LKD priežiūros komitetas jam uždraudė siūlyti save rinkti partijos pirmininku.
Įdomu būtų paskaityti tą skundą. Iš ko jis padarytas? Iš tokio pat tualetinio popieriaus? Paprašykite Konservatorių tą skundą atisųsti man. Patys galite neskaityti. Nes gal apsivemsite. Jei vemsite, tai būtinai tarp jų durų, "nesišalindami nuo kasos". Juk jie mėgsta smarvę.
Dar įdomu būtų paskaityti ir Komiteto išvadą...

Kažkada Seimo narys Arvydas Vidžiūnas, partijos iždininkas, išmaldavo, kad kažkoks Janukonis ("Rubicon Group" vadovas) "paremtų" Jaunuosius konservatorius 25000 Litų mainais už Šilumos ūkio įstatymo pataisas. Už tuos pinigus išleido beprasmę Jaunųjų konservatorių knygą.
2002.09.27 telefonu Vidžiūnas pažadėjo Andriui Janukoniui suvesti Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentą V. Stasiūną su A. Kubiliumi, I. Degutiene, J. Razma, kad Razma dėl to įstatymo nusileistų. Prieš tai jis žadėjo ir Stasiūnui "paspausti" Razmą.
2003.05.20 telefonu L. Samuolis pasiūlė Janukoniui "padėkoti" Vidžiūnui už tai, kad tas iš Vilkaviškio atvažiavo balsuoti tas pataisas (Protokolas apie telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos slaptą kontrolę Nr. S6-854s).
Nežinau kas ir kaip buvo. Išsiaiškink tu ir pranešk man.
Todėl 2014 metais jis pasirašė ir pataisą naikinti baudžiamąją atsakomybę (kalėjimą) už pažadą kyšį duoti, ar imti.

Konservatorių, Komunistų ir Paksių inkubatorius
Apie 2010 metus leido Šiaulių merui pirkti iš savo draugo batų fabriko Elnias griuvėsius, kad daryti menų "inkubatorių".
2013.11.28 Komunistai jau tai klastotei pagaliau pritarė, nors ilgai dievagojosi, neva nepritars. Pritarė ir Paksiai.
Ten pat rašau, kad Vilniuje jau turime Zuokų ir Zuokiukų "inkubatorių". Anas griauna gamtą Valakampių parke. Priveisime jų daug ir valgysime jų pinigų išmatas.
Tegul tavęs neklaidina kiti partijų pavadinimai. Jie yra visi išvien. Ten rašau, kad būtent Zuokas buvo "inkubatoriaus" Šiauliuose pradininkas. Pats save pamėgdžiojo. Kitos partijos laimingos pagriebė šią klastotę.

2015 metais po to, kai pralaimėjo rinkimus į savivaldybes, pirmininkas nusikaltėlis Andrius Kubilius pagaliau atsistatydino. Priežastį nurodė kaip sukčiams įprasta: neva viskas gerai, neva paprasčiausiai atsinaujina. Nėra prasmės atsinaujinti vien tam, kad atsinaujinti. Savaime niekas nepagerės.
Jis vengė išpažinti savo ir partijos nusikaltimus ir įvairias klaidas. - Tikrą priežastį. Jis vaizdavo neva paprasčiausiai nebepatinka rinkėjams be priežasties.
2012 metais Emanueliui Zingeriui siūliau keisti pirmininką. Po to jie tikrai tais metais pralaimėjo Seimo rinkimus. 2013.01.19 tik dėl to Vytautas Landsbergis pagaliau ėmėsi keisti pirmininką. Bet irgi sakė: vien tam, kad keisti. Bet partija išrinko ne Landsbergį, o vėl Kubilių.
2013 metais tam už įžūlumą palinkėjau, kad partija vėl pralaimėtų. Jis už tai peikė mane, o ne save. Nepaisė. 2015 metais taip ir nutiko.
Apie partijos pirmininko rinkimus truputį pasakoju 4, 5 pastraipom žemiau. Ten pat nurodau į pokalbius su jais. O ten tai pasakoju dar.

2011 metų pastaba: jie su manim sutinka. Bet nieko nedaro. Sulaužė pažadą tartis su tauta. Todėl šį straipsnį rašau keistai, dvejopai. 2006 metais raginau už juos balsuoti. Dabar - ne. Todėl vėliau teigiamus sakinius apie juos pataisiau į neigimą, pridėjau priedelius "ne" ir panašiai. Tai - išduotų vilčių ženklas. Nelengvai už juos raginau. Anksčiau nebuvo kitų už ką balsuoti. Teigiamų sakinių liko visai nedaug. Senoji straipsnio dalis prasideda nuo to kaip Kubilius važinėja dviračiu. Gal išnyks ir ji.
Kur metai vėlesni, ten raštas jau naujas, kitoks, be išvedžiojimų apie ką mažai žinojau - ne bendri žodžiai, o pastaba apie veiksmą (praktiška).

2016.05.01 Varėnos gyventoja Danutė Kuodytė pasakojo televizoriaus žurnaliūgei "Lietuvos rytas" (Komjaunimo tiesa), kad valdžia neduoda pinigų jos dukrai, luošai (invalidei) Ramintai Kuodytei važinėti mokytis į prostitučių Mykolo Riomerio teisės universitetą. Skundėsi, kad reikia mokėti už mokslą vien dėl to, kad mokinasi per nuotolį. O jei gyventų Vilniuje ir lankytų, tada mokėti nereikėtų.
Kai gimė, jai kažkas sužalojo stuburą. - Gimdymo trauma. "Cerebrinis paralyžius". Ji blogai valdo kojas. Jai dėl to teko važinėtis į ypatingą mokyklą luošiams Kaune. Kažkodėl netiko vietinė.
Sakė, kad dar kada prezidentu buvo nusikaltėlis Brazauskas, susitiko su Dariumi Kuoliu (Lietuvos sąrašas), Irena Degutienė (Konservatore) ir dar kažkuo. Gal blogo Adamkaus laikais, nes Kuolys jo patarėju buvo. Nesakė kas jis buvo pokalbio metu. Sakė, kad Irena Degutienė buvo Socialinės apsaugos ministre.
Visi žadėjo išspręsti kaip jos dukrai invalidei į mokyklą važinėti. Netęsėjo. 2012 metų lapkritį ji pateko į Filharmoniją, Vilniuje. Ten sėdėjo šalia Irenos Degutienės. Ir paklausė. Ta atsakė tiktai tiek: Tai buvo senai ir pamiršta.
Dar ji, ar dukra rašė kažkuriam prezidentui. Nesakė, kuriam. Gal Grybei. Nesakė ar atrašė. Sakė, tik, kad nieko neišsprendė.
Gal neteisėtai prezidentą pavadavo Kanceliarija. Gal, kaip įprasta, pasiuntė jos ieškoti kuo geriausios dienos. Grybė dar neatsakė jokiam žmogui. Gal neatsakinėjo ir kiti prezidentai.
Jau nekalbu, kad niekas nekalba kaip išrasti gydyti "paralyžių". Kalba tik apie masažus. Jie nepadės. Reikia sujungti, suauginti nutrauktus nervus. Pasaulyje jau vaikšto pora tokių žmonių. Iš jų geriausiai pagydė vieną 2015 metais.
Kur tau?.. Lengviau ir mieliau milijardus švaistyti, užkasti statyboms, kirtėjams.

Apitikriai nuo 2008 metų Konservatorių partijos pirmininko Andriaus Kubiliaus sūnus Vytautas Kubilius dirba interneto paieškoje ir elektroniniame pašte pavadinimu "Google". 2018 metais jis buvo "Google Lietuva" vadovu. Nežinau ar iš karto jam tą krėslą davė.
Komunistai užėmė popierinį paštą. O šitie - elektroninį ir paiešką.
Dabar Lietuvis negali rasti nieko blogo apie Prezidentus blogą Valdą Adamkų, ar nusikaltėlę Dalią Grybauskaitę. Būtent - nieko. Blogą ne į galą nustumia, o visai nerodo.
Užtat pradžioje, ypatingai, atskirai, šone, "Google" rodo visą gniužulą Dalios Grybauskaitės nuotraukų su nuorodom į liaupses.
Gal taip užprogramavo Andriaus Kubiliaus sūnus.
"Google" tyčia iškraipo ir kitas paieškas.
Nuo seno jie laužo savo šūkį: Nebūk niekšas.
2013 metais JAV žvalgas Edward Snowden atskleidė visam pasauliui, kad jų Saugumo Tarnyba (NSA) gauna iš daugelio internetų bei telefonų žinias apie žinutes ir skambučius. Neaišku ar gauna ir turinį. Įskaitant - iš "Google".
Kažkada "Google" patys tai pripažino. Netekdavo persiųsti. Šnipai ateidavo tiesiog į jų namą ir skaitydavo tavo laiškus.
Esame NATO nariai. O ir šiaip valdžios viena kitą myli. Tad Saugumo Tarnyba gali duoti tavo duomenis Lietuvos valdžiai. Nežinome: jei gali juos rinkti neteisėtai, gali ir dalinti.

Tai - ne šiaip baimė. Tikrai dažnai dingsta laiškai į gmail.com, jeigu jie kenkia nusikaltėliams valdžioje ir jos bendrininkams, statybininkams, medžių kirtėjams.
Vietoj "Google" naudok "Bendrijos".
Ten pasakoju, kaip 2017.08.22 "Google" visą savaitę atsisakė priimti savo vartotojams laišką apie renginį. Net kai praleido, be vartotojų žinios jį paslėpė, padėjo į šiukšles (spamą), ar visai ištrynė.

2017.06.27 Europos Komisija nubaudė "Google" 2,7 mlrd. $ už tai, kad iškraipo paiešką, pirmumą teikia savo verslui, kuris palygina kainas. Europos Komisija įsakė naikinti ne tik šio verslo pirmenybę, o liautis iškraipyti bet kokią paiešką.
Jei nepaisys, gaus dar vieną baudą, kuri sudarys dalį nuo pajamų ne "Google", o jų steigėjo (motininės) įmonės "Alphabet".
2009 metais Europos Komisijai skundė maža "Google" varžovų tame versle įmonė iš Britanijos. Kelis metus "Google" juos iš paieškos šalino visai. Jų verslas sustojo.

2017.10.12 nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis (nusikaltėlės prezidentės Grybės statytinis per Valstiečių ir žaliųjų sąjungą) pasikvietė "Google" darbuotojus palaižyti sau padus. Pasiūlė jiems mokyti berods vaikus mokyklose. Kad jie nežinotų kas yra dviratis, kad jis greitesnis už geldą, nesidomėtų valdžia ir apie ją ieškotų tik per "Google".

2018 metais Andriaus Kubiliaus sūnus Vytautas Kubilius valdė jau daug įmonių. Žymiausia: "Modus group". Jie diegia Saulės baterijų elektros jėgaines. Baltarusijoje apleistoje smėlio kasykloje (karjere) pastatė kelių megavatų jėgainę.
Štai kodėl 2010 metais Kubiliaus Vyriausybė dovanojo 3 mln. Litų Saulės baterijų gamintojams. - Dar ir turčiams... Dar ir nuosmukio metu (krizės).
Atsinaujinančią energiją gamina tam, kad gauti ne ją, o valdiškus pinigus (dovanas). Todėl atsisako diegtienergiją mažą, naudingą. (Andriuko aplinkos įstatymo §2. Mokslas.).

Nepatikrinta žinia.
Buvo Sausio 13 brolija. Kaip įprasta, ją užvaldė sukčė: Jadvyga Bieliauskienė.
Ji dėjosi tremtine. Bet paaiškėjo, kad ja trėmė ne už politiką, o už prekybą megztomis kepurėmis.
Ji pasisavino tos brolijos turtą. Vėliau jį užrašė sūnui ir mirė.
Atsirado ir antra Sausio 13 brolija. Ji ėmė teistis su Jadvyga, kad atsiimti vardą ir turtą.
Vytautas Landsbergis paskambino teismo pirmininkui, pasakė: Jei teisite Bieliauskienę, teiskite ir mane. Padėjo ragelį. Ją išteisino.
Paskui mįslingai išmirė tie jos priešininkai. Nebeliko kam teisybės ieškoti. Nors lyg dar liko gyvų.
Jadvyga rūpėjo Vytautui, nes ji neva grasino kažką apie jį paviešinti. Jis jos bijojo.
2014.06.14, iškarto po to, kai šitai rašiau Lietuvos televizija bandė mane neigti: trėmimų dienos minėjimų proga parodė laidą apie Jadvygą Bieliauskienę. Kalbėjo daug jos pažįstamų ir nepažįstamų. Reikalą mažai sakė. Vos užsiminė, neva ją trėmė už neaišku kokią politiką. Labiau ją gyrė.
2017.08.11 Lietuvos radijas kalbino Jadvygos sūnų Žilviną Bieliauską. Jis pasakojo, kad 1981 metais jį rašė Komunistų vadui Griškevičiui, kad leistų tikėjimo laisvę.
Ją suėmė. Nesakė už ką. Gal už kepures, o ne už laišką. Per žiemą kalino KGB rūsyje, tikėtina Lukiškių aikštėje. 1982 metais nuteisė kalėti 4 metus. Kad nereikėtų daugiau pasakoti, likusį laiką kalbėjo apie filmus, valdišką žydų biblioteką kurią jis įkūrė.
Visi visą kitą, ką čia rašau, nutylėjo: ginčą apie turtą, Vytauto Landsbergio neteisinę globą. Bandykite prašyti jo teisėto užtarimo pas teisėjus jūs. Negausite.
Liudininkas Algirdas Šukys irgi bara Jadvygą Bieliauskienę už tai, kad užvaldė Sausio 13-sios broliją.

2013 metais susijungė Darbo Partija (Viktoro Uspaskih), "Tvarka ir Teisingumas" (Rolando Pakso), "Krikščionių" partija (G. Vagnoriaus). Taip Darbo Partija išvengė baudžiamosios atsakomybės: veiklos nutraukimo.
Vyriausioji Rinkimų Komisija skyrė suvienytai partijai berods 3 milijonus litų, kiek būtų skirusi kiekvienai atskirai.
Konservatorių atstovai komisijoje patys balsavo už tai. Visa komisija - vienbalsiai.
Paskui Konservatoriai ir Remigijus Šimašius iš "Liberalų Sąjudžio" užginčijo pinigų dovaną teisme: ankstesnių partijų nebėra. Taip nusprendė net Vilniaus Apygardos Teismas, kai nuteisė Darbo partijos narius, bet ne pačią partiją. Nors anksčiau tas pats teismas leido partijoms susijungti ir rašė, kad nauja partija atsakys už ankstesnes, jos neišnyks visai, perleis prievoles.
2016.02.01 nusikaltėliai Apeliacinis teismas patvirtino tą patį ir sušvelnino bausmes visiems, panaikino kalėjimus.
Nauja partija jokių rinkimų nelaimėjo. Nėra kam duoti pinigus.
Konservatoriai ir Liberalų Sąjudis niekaip nedrausmino savo partijų narių, kurie komisijoje balsavo blogai.
Komisijos vadovas Zenonas Vaigauskas apgaudinėjo, neva įstatymai nenumato nedovanoti pinigų. Zenonai, duok tada pinigų ir man. Nes įstatymai man neduoti irgi nenumato. Tu nepaisai, kad Viešo Administravimo Įstatymo 3 str. 1sk. leidžia valdžią tik tiek, kiek įgalioja įstatymai. Draudžia valdyti be įgaliojimų, pagal užgaidą.
2015.06.10 nusikaltėliai Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas atmetė Konservatorių ir Liberalų Sąjudžio skundą. Aklai atsikalebinėjo, neva partijos pertvarka yra jos teisė.
Nors aš nematau pertvarkos. Visos šios 3 partijos liko kaip buvo. Dalyvauja rinkimuose atskirai. 2015 metais, prieš mėnesį, nusikaltėlis Valentinas Mazuronis sugebėjo perbėgti iš "Tvarka ir Teisingumas" į Darbo Partiją. Nebent negirdime apie "Krikščionių" partiją.
Šį kartą jau kalbėjo, neva per 2013 metų 2 pusmetį Darbo Partija gavo ne 3 milijonus litų, o vos 0,5 mln. € (1,73 mln. Lt). Nesako ar gavo pinigų vėliau, lyg tai būtų vienkartinė, o ne nuolatinė dovana. Gal iš 3 milijonų litų tiek teko Darbo Partijai, kai pasidalino grobį.

Buvo Konservatorių partijoje maištininkas Naglis Puteikis. Bet ir jis neveikia. Tik protingai kalba. Partijos nusikaltimų nei viešina, nei naikina. Žmonėms, kurie jam apie juos praneša, atsako, kad nežino kuo padėti, jei išvis atsakydavo. Net nebandė padėti. Lyg kalbėtų ne apie akivaizdų nusikaltimą, o apie tvorą.
Pirma maniau, kad jis blogas. Paskui 2013 metais sužinojau, kad jis turi 17 nuobaudų iš partijos už tai, kad su ja barasi.
Dar baisiau: pirmininkas Andrius Kubilius pasiūlė išvaryti iš partijos Naglį Puteikį už tai, kad jis gėdino jį ir partiją, ragino nedangstyti ir atstatydinti nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Gediminą Kazlauską. Žiūrėk nuorodą žemiau. Pirmą kartą kol yra ta partija, kažkoks jos skyrius, kuris nagrinėja dorovę, nepakluso pirmininkui ir balsavo atsisakyti išvaryti. Bet jeigu partija sužinotų, neva man tai papasakojo pats Naglis Puteikis, tada jį jau būtinai išvarytų už tokio svarbaus dalyko paviešinimą. Nes juk svarbus. Todėl Naglis vengia apie tai pasakoti. Neviešina nieko iš partijos. Todėl jis ir atrodo, kaip eilinis narys, vienodas. Tad man tą pasakojo ne jis, kaip derėtų, o pati varytoja. Ji nesuvokė, kad viešina per mane ir kad už tai ji pati ristusi lauk iš partijos, nepaisant jos visų "nuopelnų", varymų. O gal ji suvokė ir ketino tapti slapta didmotere?
Nagli, buk drąsus. Žinok ką daryti, kai matai blogį. Viešink. Kitaip mes nieko nežinosime nei apie tave, nei partiją. O jos akli užtarėjai ir toliau aklai tikės, balsuos už partijos vadus, nes mat anie tokie "savi". Žiūrėk apie pirmininko rinkimus straipsnio apie pokalbį su Emanueliu Zingeriu gale (nuorodų sąrašas).

Nors girdėjau, kad tuos partijos pirmininko rinkimus laimėjo dėka ne aklų užtarėjų, o klastos: byvę Komunistai suvežė balsuoti šimtus pritarėjų, kaip Komunistams įprasta.

Perbėgę, "persidažę" Komunistai ir kiti nusikaltėliai sudaro apie pusę Konservatorių partijos. Todėl ji ir yra tokia vieninga su kitom.

2012 metų spalį rinkimų į Seimą ginčuose pro radiją pliurpė berods Komunistas. Ragino nebalsuotinaujas partijas. Neva balsuoti reikia už "tradicines" partijas (Komunistus, Konservatorius, Liberalus) - nesvarbu už kurias. Neva jos - patikimos.
Tai reiškia, kad nėra skirtumo už kurią balsuoti. Svarbu tik, kad už seną partiją.
Tokios šnekos rodo, kad jie apsimeta, kai barasi. Tikrovėje jie - išvien.

Jei nesvarbu už kurią, reiškia jie išvien. Tik vaizduoja atskirus.

Komunistai vagia ir viską sulaužo, apdergia, "apkakoja iki lubų".
Išeina iš valdžios.
Ateina Konservatoriai. Užuot atšaukę, atėmę, ar nubaudę kažką, jie "sutvarko", kad nieko nepristygtų, pagausina atsargas, o ne tausoja jas. Išblizgina ir parengia "tupiniką" naujam vajui. Smaugia tautą, kad pripildyti lovį Komunistams.
Tada vėl ateina Komunistai ir vėl viską apvagia, apdergia...
Tai nereiškia, neva Komunistai vagia tik tarpsniais, kol valdo. Jie vagia ir kol valdo Konservatoriai. Juk suktų valdininkų niekas neišvaro.

Žymiausias toks veiksmas buvo 2008-2009 metais, tariamo nuosmukio (krizės) metu.
Konservatoriai su Liberalais laimėjo rinkimus ir padidino PVM. Jis buvo 18%. Pirma padarė 19% (nuo 2009.01.01). Netrukus: 21% (nuo 2009.09.01). Taip ir paliko visam laikui.
Skaudžiausias: vieni neteisėtai nusavino pensijas. Kiti atsisakė jas atstatyti. Nebepamenu kurie buvo pirmi ir antri - Konservatoriai su Liberalais, ar Komunistai. Dar ir atsisakė leisti jas paveldėti.

Iškarto, kai Konservatoriai pralaimėjo 2012 metų rinkimus, lapkričio mėnesį jų frakcija vieningai išvarė Naglį PuteikįSeimo Antikorupcinės Komisijos. Tad galių jis turi mažiau. Nors tebeturi. Juk iš Seimo neišmetė.
Frakcija nesakė priežasties. Nei galėjo sakyti, nes neturėjo ką pasakyti netikrą. O tikrą priežastį jie bijojo sakyti viešai.
Rinkimai ir maištingas Puteikis vargu ar susiję su išvarymu. Bet panagrinėk tu. Gal rasi sąsają.

Tarp nuorodų rašau, kad Konservatoriai pridengė aplinkos ministrą, atsikalbinėdami, neva jam neįsakinėja.
2013.04.11 jie jau kalbėjo kitaip. Nes po rinkimų nebevaldė, nebeturėjo daugumos. Dabar Konservatoriai su Liberalų Sąjudžiu pakvietė kalbėtis:

 • Berods Energetikos Viceministrę, už tai, kad neigia atomą elektrinį Visagine.
 • Ir naują vidaus reikalų ministrą Dailį Barakauską už tai, kad prieš 3 savaites žadėjo didinti Policininkų algas.
  Tai - ne tai ką tu manai. Dabar algomis vadina statybas. Policija iri kiti valdininkai dabar gyvena labiau iš statybų, o ne iš algų. Alga tėra menkas priedas.
  Tik negalvok, neva Andrius Kubilius ir Eligijus Masiulis reikalavo stabdyti statybas. Atvirkščiai. Jie reikalavo jas išmokėti. O mokėti nėra iš ko. Be to, naujas ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius nepavedė ruošti naujas algas. Matomai jis tik pakalbėjo smagiai. Gaunasi, kad Dailis Barakauskas melavo, kai žadėjo algas iš nuogirdų.
  Dar D. Barakauskui prikišo, kad jo pavaldiniai be eilės, pagal užsakymus praleidžia geldas per sieną su Baltarūsija. Bet tai - smulkmena. Jos A. Kubilius su E. Masiuliu labai negvildeno. Pasijuokė, apsispaudė rankas su D. Barakausku ir išsiskyrstė.
Dabar jie jau grasino abiem ministrams atstatydinimu. Išgaravo visas drovumas įsakinėti ministrams. Jie tik reikalavo kažko. Nesakė ko. - Puikavosi. Bet neieškojo kaltų, dėl atomo ir pinigų stokos.
Todėl Artūras Zuokas ir toliau ten ramiai užbaiginėjo "bendrus darbus", nešė sau 2 milijardus Litų. Į juos kruopščiai suvyniojo medžius, šakas, benzopjūklus, ekskavatorius. ... Kalėjime viskas pravers...

Todėl už Konservatorius nebesiūlau balsuoti. Bet jie vis geresni už Komunistus ir panašius.

Kubilius nekalba apie važiavimą dviračiu. Jis juo tik važiuoja... Visai apie jį tyli. Neragina nieko. Nežaboja geldazmo. Atvirkščiai: reikalauja jį gausinti (miniu nuorodose)...
Pats mačiau... ir ne vieną kartą... ir gan toli nuo Vilniaus. Jo apsauginiai vos spėja paskui jį. Vaikšto jis ir pėsčiom, bei kitaip teisingai elgiasi. Kažkas bandė prikišti jam žmonos namą. Kitiems konservatoriams irgi prikiša namus. Bet daugiau nieko neranda. O ir tie namai visi tariamai teisėti bent kol-kas. ... Ir ne kokios didžiulės "pilaitės"...
O kas namų neturi? Žiūrim Brazas sau netgi Valdovų rumus statosi.
Nežiniasklaida neseniai gavo iš Komunistų bei populistų įsakymą sukompromituoti konservatorius. Pirst... pirst... Ir vėl apart namelių nieko neranda.

2012 metais iš vienos močiutės išgirdau pletką, neva Jonas Šimėnas pastatė namą neteisėtai, ar bent neteisingai kažkur Dzūkijos nacionaliniame parke.
Jonas Šimėnas yra Seimo narys. Jis pats smarkiai gina gamtą. Bent vaizduoja.
Nežinau ar tas namas - tiesa. Patikrink tu. Ir pranešk.

"Namas" yra valdininkų pinigų atitikmuo ir grobimų matas. Jį įvardino ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Nepamenu, kad Konservatoriai bent kada būtų sulaužę duotą žodį. Išskyrus minėtą pažadą tartis su tauta, ar žaboti korupciją. Gal mano atmintis bloga. Konservatoriai buvo vienintelė partija su kuria galima buvo rimtai kalbėti. Vis atrodė, kad kalba rimtai... ne tuščiai žirnius į sieną beri... Bet taip kalbų ir nevykdė...
Daug kartų kalbėjau su Kubiliumi. Brukau mano įstatymą. Užsiminiau apie straipsnį, kur valdininkai privalo važiuoti darban su dviračiu... arba...
- ... Arba jie neatitinka savo pareigoms. - užbaigė už mane Kubilius žodžiais iš mano įstatymo, kurį iki tol niekada nematė. Bet jis į jį taip niekada ir nežiūrėjo.

Be abejo padarė Konservai ir klaidų. Bet didelis skirtumas yra tarp klaidų, ir tyčinių nusikaltimų, bei vagysčių. Klaidas jie nepripažįsta net ir menkiausias. Visai nekalba apie jas. O niekas ir nekalbina. Nebepamenu klaidų. Nes matyt vien menkas ir pripažindavo.
Ar Komunistai bei populistai pripažino bent vieną? - Irgi ne. Tik jie žymiai aršesni. Sukčių dalis partijoje didesnė. Nes dauguma anų klaidų nėra klaidos. - Jos yra tyčinės vagystės. O tikrų klaidų yra gan mažai. Bet ir tų nei vienos nepripažino.

Konservų dėsninga klaida, nors viena iš menkiausių, yra tai, kad jie susidėjo su Zuoko buvusiu bendru, tuo kuris neseniai su Zuoka teisėsi sekmingai. Jo pavardė: Kęstutis Masiulis. Jis kartu su Zuoku spręsdavo korupciją. Vėliau sakosi atsipeikėjo, ir išnešė Zuokos juodus darbelius viešumon.
Nežinau kiek jis purvo iškėlė. Tai aišku yra gerai. Bet pats atvejis, kad jis ilgai buvo Zuokos bendru tą purvą darant, byloja, kad jis yra netikelis. Jam tikrai meru būti negalima, kaip ketino.
2008 metų pavasarį siūliau Konservatoriams nesureikšminti sukompromituoto Masiulio:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1204.htm - 2008 metų ruduo
Jie šio siūlymo nepaiso.

2016.12.08 Lietuvos Radijas slopino ginčą, kad Seimas paklusniai įteisina kaltumo prielaidą (prezumpciją).
Kęstutis Masiulis pezėjo, neva taip ir reikia, nes yra blogų aukų.
Nutylėjo savo pareigą atstatydinti nusikaltėlę prezidentę Grybę, teismus (Konstitucijos §74, §116), generalinį prokurorą, generalinį komisarą.
Melavo, neva žmogus pats dar negali kreiptis į Konstitucinį teismą.

Konservatorių pasiekimų nepamenu. Idejas skleidė neblogas. Bet neveikė bei dangstė nusikaltėlius.
Jie ketino skatinti savarankišką visuomenę. Bet kai ta visuomenė prašo veiksmo, jo nėra. - Invalidai.

Jie sukurė bendruomenių tarybą: "Alternatyvi merija".
Tai turėjo būti nepriklausoma nuo valdžios lygiagrečios miesto valdžios užuomazga.
Panašiai kaip mano įstatymas - lygiagretus įstatymas.
Į tą tarybą sulindo prašalaičiai propaguojantys korupciją. Prašalaičiai tam ir yra, kad prasmuktų. Juos reikia aiškintis ir šalinti. Tam reikia viešumo. Jo nėra visur.

Didesnė problema, kad Konservai vis dar nežino ką reikėtų Vilniaus mieste veikti. Jie sukurė savo programą Savivaldybei. Bet joje tiktai bendri žodžiai, bei šukiai:
http://www.alternatyvimerija.lt 2012 metais šios tarybos ir puslapio nebėra. O net kai buvo, jame niekas nevyko. Į laiškus neatsakinėjo. ApleidoKonservatoriai. Ji neveikė ir kol buvo.

2007 m. sausio mėnesį aš jiems siūliau savo programą, pagal straipsnį apie Bendrajį Planą.
Siūliau ir kitus savo puslapius, kaip praktinę programą. Tame tarpe ir savo įstatymus. Ir "alternatyvimerija.lt", ir partijos vadovas Andrius Kubilius, mano siūlymus nutyli. Puslapiui "alternatyvimerija.lt" paskui vadovavo Masiulis. Gal dėl to ir tyli, kad jį peikiau? Kodėl tyli Kubilius nuspėti negalėjau, kol išsiaiškinau, kad jis - niekšas. Skaityk nuorodas straipsnio pradžioje.

Todėl pripažįstu, kad už Konservatorius balsuoti nebegalima.
Jums atstovavo vienintelė sąjunga: Tautininkai Nr 15. Bet ir jie nevykdė pažadų tartis su visuomene.
Arba gelbėkites patys kiekvienas kaip išmanote.

2008 metų pastaba: Tautininkai susivienijo su Konservatoriais per anų metų rinkimus į Seimą.
2012 metų pastaba: Tautininkai tapo tokie pat nusikaltėliai, kaip ir Konservatoriai. Pridengė minėtą Zuokišką tariamą Aplinkos Ministrą nusikaltėlį Gediminą Kazlauską. Nešalino jo už nusikaltimus.
Bruko mums atomą elektrinį ir butelį (siūlė atšaukti ir paskui atšaukė alkoholio reklamos draudimą). Tais metais susipešė kaip girtuokliai ir išsiskyrė.

2007 metais aš pranešiau ponui Kubiliui:
Reikalas pernelyg rimtas. Manau priejome liepto galą. Jei dabar jūs pralaimėsite Lietuvos savivaldybių rinkimus, ir neatšauksite Vilniaus miesto griovimo plano (naujo Bendrojo Plano), Vilniuje, o gal ir visoje Lietuvoje korupcija įsigalės amžiams. Šalis jau sužlugdyta. Dabar bus sužlugdyta atkutimo viltis.

Per 15 metų Lietuva pražiopsojo savo šansą. Galėjo išauginti naują kartą. Išaugino naują parsidavelių kartą.

Šio perspėjimo jis nepaisė. Rinkimus Konservatoriai laimėjo. Bet jie neišvarė sukčių iš Savivaldybių, patys darė jas vis labiau nusikalstamas. Nėra jokio skirtumo ar valdė jie, ar nusikaltėliai su Zuoku.

2008 metais pasiūliau Konservatoriams dar kartą.
Andriuko antras metinis pranešimas. Šalis pagaliau žlūgo:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1204.htm - 2008 metų ruduo
Jie vėl aplaidžiai atsikalbinėja. Dėl Masiūlio atsikalbinėja neva taip gal ir nebuvo. Aš pranešiau... O ar buvo ar nebuvo dera aiškintis. Deja, principingumas neatitinka "naujos nomenklatūros".

Neatsitiktinai rašau "naujoji nomenklatūra". Senoji nomenklatūra buvo dogmatinė, komunistinė, korupcinė ir turtinė. "Naujos nomenklatūros" pagrindas - ne turtas, o aplaidumas. Kodėl tai nomenklatūra? Todėl, kad užuot ieškoję sprendimų, susivokusios, nors ir nesamos visuomenės patarimo... Užuot elgęsi principingai, jie padarė aplaidumą savo naujuoju stabu, norma, žodynu. Jie mieliau laikosi sustabarėjusių pavadinimu, negu esmės.
(Užsieninio žodžio "nomenklatūra" reikšmė: pavadinimų rinkinys, terminija.)
Jei tu neatitinki, tavęs jie neklauso. Tiksliau, paklauso, pasako, kad esi teisus, ir toliau nieko nedaro. Nes tu teisus tik logiškai. O pagal terminiją ("nomenklatūrą") tokios tiesios nėra. Apie tai rašau čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1206.htm - 2008 metų ruduo
Ten rašau, kaip Konservatoriai skundžiasi neva valdininkai jiems vadovauja, o tauta negelbėja. Bet jie patys tautos siūlymus nuleidžia į aplaidumo "unitazą". Bijo bartis su lyg akmenyje iškalta valdininko iškrypusia tvarka. Jie yra valdžia. Ir kas kitas vadovaus valdininkams, jei ne jie?
Deja, geresnių neturite. Tenka dirbti su jais. Kiti yra visiškai nepriimtini, bent jau man, kaip vogti ir tuščiai pliurpti nemėgstančiam nuostabiam žmogui.

2009 metais Konservatoriai gavo valdžios daugumą. Pagaliau pradėjo bent mažinti biurokratiją. Pradėjo mažiau pliurpti. Ir aiškiai rodo, kad darbai svarbesni.
Blogai, kad jie neskatina švietimo, sąmoningumo, naujo verslo. Užuot panaikinę išlaidavimą ir nubaudę kaltus, jie kelia mokesčius, kad užlopytų besitęsiančio švaistymo, valdininkų puotos nepritekliaus metu, išpustą šalies iždą. Skatina tik statybininkus. Netgi statybininką pasodino Aplinkos Ministeriją saugoti nuo tautos.
2009 metais Konservatorių pirmininkas Kubilius ieškojo 4 milijardų litų. Aš jam pasiūliau sutaupyti 2 mlrd. iškarto, atsisakius automobilazmo plėtros ir kitų statybų Vilniuje.
Kaip visuomet, siūlymą nuleido į unitazą.

Lietuvos "širdies kambariai" Konservatoriams valdiškais pinigais

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/povilas-urbsys.-naujuju-isganytoju-belaukiant
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Pasakojo Povilas Urbšys.

2015 gruodį į valdiškas tremtinių kalėdas Konservatoriai Rasa Juknevičienė, Arvydas Anušauskas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė be jokio perspėjimo, lyg svarbiausią pobuvio žinią atbeldė savo liaupsių kambarėlius atitinkamai: "Valstybės", "Tėvynės", nebe antros "Jaunystės". Ir leido paveiksluotis prie šių "advento išganytojų".
Į renginį Konservatoriai atėjo. Nepaisė, kad ten dalyvavo "nepatikimas" Algimantas Čeponis - tremtinių Panevėžio skyriaus vadovas. Jį ir 3 kitus anksčiau Konservatoriai iš partijos išmetė, už tai, kad po rinkimų išdrįso prisidėti prie "svetimo" judėjimo "valdančios koalicijos" mieste.
- Dėsninga. Juk tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai ir jų draugai yra gryni kvailiai. Jiems Landsbergis, Kubilius, Grybė - "dievai". Tad ir jų partiečiai - "angelai". Jie aršiai nieko nenori žinoti, ką sakau ir mano žodį naikina, slepia net vieni nuo kitų. Nes juk kvailiais laiko. Bijo, kad patikės. Taip tariami kovotojai už laisvę supranta žodžio laisvę.
Dalis jų supranta tą žodį. Bet baisiai bijo tai viešai pripažinti. Todėl apsimeta neva nekenčia to žodžio ir jie. Tokių sustabarėjusioje minioje neatpažinsi.

2017.04.27 nusikaltėlių Seimas atsisakė perkelti Aplinkos Ministeriją ir dar kažkokią į Kauną.
Šią neteisėtą kvailystę pirmi, per rinkimus žadėjo Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Bet pabūgo manęs, kad išpeikiau.
Tada šį "kakį" pačiupo ir pasiūlė Konservatoriai, nes yra kvailesni, nesuprato ką rašau. Jie galvojo, neva "kakis" - "populiarus" liaudyje, neva "Valstiečius" išrinko būtent dėl jo. Nes kakis yra mėgiamiausias Lietuvio maistas. Galvojo, jeigu išsiterlios, juos irgi pamėgs.
"Valstiečiai" balsavo prieš. Sulaužė kakiną pažadą. Gal apsimetė, kad pakenkti Konservatoriams. O patys vėliau siūlys tą patį.

2021.12.07 Seimo narys Jurgis Razma siūlė neteisėtai keisti Statutą, kad neįleisti neskiepytus nuo karūnos pavidalo viruso, nesirgusius, arba netirtus narius (be "galimybių paso"), rašyti jiems pravaikštą.
Seimas pritarė. Nuo 2022.01.01.
Pezėjo neva visi turi būti lygūs. Juk ir prastuomenės neleidžia į Seimą be "galimybių paso".
Ten aiškinu:
"Pasas" - neteisėtas, nes tikslas kitas negu numato įstatymai: ne saugoti, o versti skiepytis.
"Karantinas" gali būti tik visiems. Kitaip, vis tiek platini užkratą.
Priverstinė pravaikšta nėra pravaikšta nei Seimo nariui, nei "baudžiauninkui".
2021.12.14 patys Konservatoriai išėjo iš posėdžio, kad neklausyti siūlymų iždui. Sau pravaikštų nerašo.

Priima bele kokias įžymybes. Nesibodi.

Kad lengviau laimėti rinkimus Konservatoriai priima į partiją ir stumia į rinkimus žinomus televizoriui žmones. Nesibodi jokių.
Vaikosi bele kokių. Kokybė nesvarbi. Neišrankūs.
Anie valdžioje neveikia.
Kai kurie dėsningai nusikalsta... Nes juk bele kokie... Partija nestebi. Konservatoriai nutaiso liūdną, nekaltą snukį, neva nežinojo. Nors, nusikalsta jau būdamas Seimo nariu. Negali nežinoti. O ir aukos būtinai praneša Seimo nariams, bent iš tos Partijos.
Pranešimus slepia. Dangsto nusikaltėlius.

 • Algirdas Ramanauskas
  Televizoriaus veikėjas. "Dviračio žinių" įžymybė.
  Ištvirkėlis. Grabalioja mergas už krutų tiesiai per televizorių.
  Dar ir vaikus bent per televizorių tvirkina.
  2007-2011 metų Vilniaus savivaldybės Tarybos narys.
 • Liudas Mažylis
  Profesorius
  http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20170401.htm
  2017 metais rado ir atvežė 1918 metų Nepriklausomybės aktą.
  Už tai kyšininkai, valdžios pirkėjai UAB "MG Baltic" davė jam milijoną pinigų.
  http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20190401.htm
  Už padvėsusius nuopelnus jį pripažino nesantuokiniu sūnumi nusikaltėlė prezidentė Grybė.
 • Kristijonas Bartoševičius
  Televizoriaus "Dviračio žinių" įžymybė. Storulis. Rodėsi kartais. Ne nuolat.
  2020.10.11 išrinko į Seimą. Šalčininkų-Vilniaus pavienėje ("vienmandatėje") rinkimų apygardoje Nors, ten negyvena.
  2023.01.20 Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (Konservatorė, "frakcijos" seniūnė, Seimo pirmininkės pavaduotoja) skambino Bartoševičiui. Teisinasi neva ne perspėjo, o klausė kodėl bėga.
  Tikėtina kad perspėjo, kad prokurorai neteisėtai perspėjo Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen (kyšininkų Liberalų sąjūdis), o gal ką kitą, kad reikalaus naikinti neliečiamybę.
  2023.01 Bartoševičius skubiai pabėgo iš Seimo, kad jos nesvarstytų, ir neviešintų daug bendrininkų. Gelbėjo Konservatorių partiją. Ypač prieš rinkimus. Pats neišsigelbėtų. "Nesavanaudiškai" stengėsi dėl kitų.
  Trinasi choruose, prie vaikų. Už tai Konservatoriaišlovino. Neva dirba politiką su jais.
  Jau kol buvo Seimo nariu, tvirkino 4 vaikus. 2 iš jų žagino.

  Prokurorus kamantinėjo žurnaliūga. Sakė, kad sužinojoSeimo kanceliarijos.
  Ten dirba kaltininko Bartoševičiaus teta.

  Pirma Čmilytė sakė, kad nusikaltėlė generalinė prokurorė Nida Grunskienė sakė tiktai apie sunkų nusikaltimą. Jokio straipsnio, požymio, vardo.
  Kitą diena - kad sakė:
  Požymį: vaikus tvirkino.
  Ne Liberalų sąjūdžio partijos narys.
  Prokurorė išsisukinėjo, neigė: partijos neminėjau.
  Čmilytė pasitaisė: Sakė: "ne jūsų partijos". Pavadinimo tikrai neminėjo.

  Ką nusikaltėlė generalinė prokurorė Nida Grunskienė veikė pas Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen?
  Negi atėjo tik tylėti apie vardą, kaltinimą? Jei atėjo reikalauti naikinti neliečiamybę, turėjo juos rašyti. Jei nerašo, nereikia ir eiti. Nebūna kitų reikalų jai Seime.

  2023.02.14 generalinė prokuratūra neteisėtai atsisakė tirti kas atskleidė ikiteisminio tyrimo paslaptį. "Atstovė", nuolatinė melagė, Elena Martinonienė melavo neva generalinė prokurorė Nida Grunskienė žinojo, kad Seime vis tiek tektų atskleisti kaltininko vardą ir nusikaltimą. Todėl neva nebebuvo paslaptis.
  - Nebebūtų, jeigu prokurorė skelbtų pirma. Jei jau reikalautų atimti neliečiamybę. Bet dar nereikalavo. Kai kalbėjo su Seimo pirmininke, vardą slėpė. Sakė tik nusikaltimą. Neskelbė viešai. Ir Seimo pirmininkė neturėjo teisės skelbti.
  Kažkas perspėjo kaltininką. Pralenkė prokurorę. Gal pati save.
  Skelbė ne prokurorė, o žurnaliūgos. Todėl paslaptis tebėra.

  Ne pirmą kartą Konservatoriai gavo ir naudojo sau slapta žinia per Seimo pirmininkę.
  2011 metais valdžia uždarė banką Snoras. Prieš tai nusikaltėlės Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sūnus pirmas atsiėmė pinigus.
  Kitos partijos irgi naudojasi. Gal visos. Juk jos išvien.

  Anksčiau Konservatoriai:
  Linas Slušnys dangstė tvirkintojus vaikų namuose.
  Mykolas Majauskas tvirkino mergas.
  Dar 2 kažkokie tvirkino, ar dangstė.

2014.02.17 Andriui Kubiliui, 2014.03.29 ir 2017.04.27 Vytautui Landsbergiui, 2016.10.27 Gabrileliui Landsbergiui siūliau rodyti prezidentės Dalios Grybauskaitės nusikaltimus. Abu tyliai atsisakė. Jei nežinojo, tuomet bent iš manęs jie sužinojo, kad ji nusikaltėlė. Bet jie tęsė pagalbą jos rinkimams. Tai reiškia, kad jie bendrininkavo nusikaltimams.
Apie jos nusikaltimus bei šių dviejų vadovų niekšų tylą pasakojau ir kitiems Konservatoriams. Jie tik nuliūdo. Bet irgi tylėjo, neveikė.

Bent tiek gerai. Geriau negu nieko, kaip pasakytų korupcinė LDB. Kaip rašau 2008 metų pranešime, kurį nurodžiau porą pastraipų aukščiau, geriau nebus. Konservatoriai yra mažesnė blogybėKomunistus, Zuoką ir kitus.

... Nes sužlugdėt jūs save patys. Tai jūs - gyventojai, tariami piliečiai - esate pagrindinė naujoji nomenklatūra. Tai jūs esate abejingi (apatiški), bailiai, tinginiai, neišprusėliai, piktuoliai.
Ar ėjai į rinkimus? - Ne.
Ar brukai partijoms mano ir savo siūlymus? - Ne.
Ar raginai kaimyną mano siūlymus skaityti? - Ne.
Ar raginai jį balsuoti principingai? - Ne.
Ar raginai jį nevogti, neverkšlenti, nepykti? - Ne.
Ar mokinaisi švietimo bent savarankiškai, jei ne supuvusiame universitete? - Ne.
Tai ko tu nori žmogau?! Tu nieko nemoki, nieko neišmanai, nieko nenori...

Zuoka. Nr 4. Liberalų ir Centro sąjunga. Nuo 2011 metų dar 2 partijos. 2013-ais dar 1. 2014 - dar 1. 2020 - dar 1.

Pasikrauk PDF (29kB). Pasigamink šį nuosabų asmeninį valstybinį numerį. Gąsdink vaikus.
Ženklo matmenys - maždaug dviračio bagažinės pločio. Bet jį gali padidinti kiek nori, kai spausdinsi.
Paveiksliuką, kurį matai čia, dėk į savo interneto puslapį. Galima jį tik nurodyti. Nebūtina dėti nuorašą. Padaryk nuorodą į šį straipsnį, skyrių apie partijas, ar visą puslapį.
Ženklas - nedidelis. Tinka ir kaip skrajutė. Atspausdink keletą į vieną lapą. Kitoje pusėje atspausdink šio straipsnio adresą. Sukarpyk. Dalink žmonėms nemokamai. Jei sugebėsi, pardavinėk. Tada ir ir man duok pinigų dalį. Mielai pravalgysiu, kaip Zuokas koks.
Jūsų šalies nepriklausomybės pradžios laikais iš panašių niekučių dažnas susikrovė turtus. Tu gali teisėtai pralobtiZuoko neteisėtos veiklos.
Naudojimo instrukcija: stok kelio krašte. Geriau - ne prieš perėją, o kur draudžiama. Sukviesk žioplius. Prašyk pranešti tavo valstybinį numerį policijai ir kitiems pažįstamiems. Kirsk kelią neteisėtai. Tarkim, raudono šviesoforo metu.
Šlovė - užtikrinta.
Nuorodos:
Pokalbiai su Zuoku
Ten rasi dar porą nuorodų į mano pasakas apie jį.
Tame tarpe - piktadarysčių sąrašą. Jis randasi blogų Vilniaus Savivaldybės valdininkų saraše. O aname rasi ir daugiau blogų blogos Zuoko partijos narių, tokių kaip Gintautas Babravičius, Juozas Antanaitis.
Artūro Zuoko piktų darbų sąrašas piktoje Vilniaus Savivaldybėje.
Tai - miesto budelis. Kiti irgi kenkė, bet šitas - aršiausias. Dar nebuvo valdžios, kuri miestą gelbėtų. Visos partijos niokojo Vilnių.
Artūro Zuoko Vilniaus miesto piktas Bendrasis planas 2006-2015 metų.
Mano 25 siūlymus valdininkai nutylėjo 2006 metais. Reiškia planas - neteisėtas.
Planas nieko neplanuoja. Jis tik planuoja niokojima. O tai nėra planas. Plano sąvoka pagal įstatymą ir sveiką protą yra kita.
Artūrą Zuoką ir miestą valdo statybininkai ir medžių kirtėjai.
Vidaus Reikalų Ministras Raimundas Palaitis - nusikaltėlis.
Jis yra šios partijos nuosavybė. 2012.03.12 jį bandė atstatydinti ministrų pirmininkas Andrius Kubilius (Konservatorius). Ten rašau kaip partija viešai grasino, kad sutrukdys pasipelnyti iš stambių pinigingų statybų Konservatoriams. Ragino "ramiai" užbaigti tuos bendrus "darbus".
Ten pasakoju, kad Artūras Zuokas suniokojo ir Palangą. - Raimundo Palaičio rankomis, kol anas buvo Palangos meru.
Žmonės kalba, neva kalbos apie Artūrą Zuoką neįdomios tiems, kas negyvena Vilniuje. Bet jo partijos mėgdžioja jį visur. Jos yra Savivaldybėse, Seime, ministerijose. Jos yra visos Lietuvos partijos.
O Vilnius yra visos Lietuvos sostinė. Jis priklauso ne vien tiems, kas ten gyvena.
2012 metais Raimundą Palaitį pakeitė Artūras Melianas. - Jokio skirtumo. Jis - irgi nusikaltėlis iš tos pačios Zuoko partijos. Zuoko bičiulis. Kartu ir Seimo narys.
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#savivaliauto - Zuokiškas Vidaus Reikalų Ministras leidžia Zuokui siurbti Eurus, o prie jų ir Litus. Ministerijos parašus rasi nuorodose apie milijonų švaistymą. Ten rašau kaip sustabdyti pinigų pompą.
Liberalų Sąjūdis yra dar viena šios partijos nuosavybė
Ten Teisingumo Ministru buvo Remigijus Šimašius - nusikaltėlis. Jį irgi bandė atstatydinti Paksiai.
Paskui, 2015 metais jis tapo Vilniaus Savivaldybės meru. Pakeitė Zuoką.
Liberalų Sąjūdis seniau buvo kartu su Zuoku. Paskui tariamai atsiskyrė, kad daugiau balsų ir krėslų turėtų valdžioje. Sako neva nenorėjo likti paklusnūs Zuokui. Bet tai nereiškia, kad jie nėra Zuokiški sukčiai ir jo nedangsto.
Kai abi 2 iš 3-jų (3-ji nedalyvavo rinkimuose) Zuoko partijų pralaimėjo 2012 metų rinkimuose į Seimą, Zuokas ėmė verkšlenti, maldavo liberalių sau pažiūrų partijas vienytis. Galima pamanyti, tokių partijų yra daug. Ji tėra 1. Baisiai bloga patapo Zuokui be valdiškų dovanų partijoms, išskyrų, pinigų dotacijų, kurias valdžia duoda tiems kas laimėjo bent 4% balsų.
Liberalų Sąjudis surinko pakankamai balsų ir dovanas iš valdžios gavo.
O Zuoko partijos - ne.
Jei ta Šimašiaus, Auštrevičiaus, Masiūlio partija nebūtų Zuokiška, tai Zuoka ir nebandytų jai į užantį šliaužti.
Aplinkos Ministras Gediminas Kazlauskas - nusikaltėlis.
Jis yra šios partijos nuosavybė. Jį bandė atstatydinti Paksistai. Bandė ir paprasti piliečiai. Pastaruoju atveju jį kląstingai, nusikalstamai apsaugojo Vyriausybė, Ministro Pirmininko Tarnyba ir Seimo nario Andriaus Kubiliaus padėjėja Birutė Galinienė. Andrius Kubilius yra vienu metu ir ministrų pirmininkas ir Seimo narys. Neaišku ar jis asmeniškai žinojo ir ar dalyvavo. Turėtų žinoti. Nes skundą dėl ministro Seime gavo ir jis. Nebent jį slapta perėmė Birutė Galinienė.
Artūras Zuokas pritarė, neva teisėjai teisingai gauna 10000 Lt pensiją.
(tiesos.lt puslapis. Rodo to pezalo vaizdo įrašą tiesiai iš kvailų filmukų interneto. Neskatinu aš ano. Buk atsargi, nelįsk į aną "vamzdį", neišsiterliok.)
Manau, kad Zuokas, kaip visuomet, kalbėjo priešingai negu galvoja. Manau pritarė tik todėl, kad teisėjai jo paties nepasodino. Tą patį ten pastebėjo ir kitas skaitytojas. Gauja privalo laikytis išvien, kiek bjaurūs vieni kitiems bebūtų.
Jo asmeninių partijų sąrašas:
metaiPavadinimasReikšmė pagal Andriuko niekšų žodynąTikslas
2006Liberalų ir Centro sąjunga"Liberalizmas" reiškia laisvę. Jie siekia sau laisvės nusikalsti.

Berods 2010 metais prie jų prisijungė Arūno Valinsko "Tautos Prisikėlimo" partija (televizijos pajacų). Tuo jie sulaužė rinkimų pažadą veikti prieš blogus žmones.

2011Zuoko Koalicija2011 metų rinkimams į Savivaldybes.
2011.11.19"Taip sąjunga" Sąjunga ko? Kas su kuo jungiasi? Sukčiai su sukčiais? Prisijungė prie Zuoko uodegos. Padlaižiai. Pritarėjų partija.
Taip šeimininke... klausau, šeimininke...
2012 metų rinkimams į Seimą.
2013.11.05KomunistaiNieko stebėtino. Tai tik patvirtina, ką jau žinojome. Visų šalių prašalaičiai vienykitės! Toks yra Komunistų šūkis. Nepaisant partijų įvairovės ir gausos, visi sukčiai yra iš esmės Komunistai, vienodi, ir dažnai išvien, nors pasipeša.
Zuokai išgrauš šią partiją, išės, ir pavers savimi bei pakeis savimi.
Vėlesniems rinkimams.

Abi Zuoko partijos 2012 metų rinkimus į Seimą visiškai pralaimėjo. Negavo nei 1 kėdės.
Todėl 2013.11.05 Artūro Zuoko žmona Agnė Zuokienė perbėgo pas Komunistus.

2014Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)Laisvė nuo liaudies vogti.2015.03.01 rinkimams į savivaldybes.
2020Laisvė ir teisingumas2020.10.11 rinkimams į Seimą.
  Daug partijų reikia, kad:
 • Tariamai "varžytis" tarpusavyje rinkimuose. Kas belaimėtų, tai būtų tas pats asmuo. - Kelis kartus, jei pasiseks.
 • Gauti daugiau valdiškos paramos.

Kad šios partijos neskyla, neišsižada Zuoko, nesvetimėja, lieka išvien, rodo Liberalų ir centro sąjungos narys, Gintautas Babravičius.
2012 metais jis viešai rašė, gyrėsi, neva jis nėra Zuoko partijos narys; neva kol jis buvo pirmininku 2009 - 2011 metais, Zuokas atsiskyrė ir įsteigė paklusnią jam partiją (matomai - "Taip"); neva kol jis buvo Vilniaus savivaldybės taryboje, tol didelę statybininkų kėslų dalį kažkas užkirsdavo (nesuprasi: gal Taryba netvirtino, gal visai neprileido prie Tarybos tvirtinti).
Babravičius nutylėjo ar jis vien buvo, ar ir darė kažką, kad tas vyktų.
2015.03.15 Gintautas Babravičius jau stebėjo būtent Zuoko pralaimėjimą rinkimuose į merus ne savo partijos bendrijoje, o Zuoko Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų). Buriavosi jie kartu Vilniuje, kabake Vilniaus gatvėje.
2015.03.01 pats Babravičius rinkimuose bandė prasmukti į Klaipėdos savivaldybę ne su savo, o su ta pačia Zuoko partija. Pralaimėjo irgi. Nors 2012 metais jis vadino save buvusiu politiku.
Jo žmona Birutė Babravičienė bandė prasmukti į Ukmergės rajono savivaldybę. Nežinau ar sekėsi. Ji - tokia pat veidmainė, kaip ir jos vyras.

Zuokas - vienas iš daugelio veikėju, su kuriuom galima kalbėtis kaip žirniais į sieną. Vienintelė išdava: paspaus ranką.
Argi aš mažai prirašiau apie šitą balvoną šiame bei kituose savo puslapiuose? Man greitai pirštai atšips. Na ką jums dar pramogai pasiūlyti? Paskaitykite čia apie jo išdaigą dienos be automobilio progą:
http://www.zuokas.lt/index.php?day=1159736400#c30348
Pažadėjo "stengtis", bet stengėsi atvirkščiai.
Perspeju jūs, kad Zuokos interneto lankymas yra stiprių nervų, arba bukiems žmonėms. Visi kiti išprotėja. Gal verčiau ten neikite. Be to, Zuoka seka kas pas jį lankosi, bei ką rašo. Jei norite ten papramogauti, klauskite manęs kaip išvengti sekimo, ir blokavimo. Apie tai kas yra jo asmeninins internetas, bei kitas įdomybes skaitome čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/956.htm - 2006 metų spalis
Tarp kitų dalykų, rašau, kad Artūras Zuokas turi užsakomus klastūnus (provokatorius), visuomenės trukdytojus. Jie jį liaupsina tame tarpe ir jo paties internete. Tokius turi ne vien jis. Kartais rėksnys valdininkui tarnauja ir be užsakymo. Pavyzdžiui, korupcinė LDB tarnauja valdininkui, kuris pažeria jiems pinigų. Tu jiems sužeri ir dar:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1206.htm - 2008 metų ruduo
Valdžia, kuri apiplešia Petrą, kad duotų Pauliui, gali tikėtis Pauliaus palaikymo.
- George Bernard Shaw.

Man pažįstamas verslininkas sako:
- Aš už Zuoka nebalsavau. Aš balsavau už Liberalus.
- Tai ir yra Zuoka.
- Taip... Zuoka... Bet aš balsavau už liberalizmą. O jau kaip jie iš tikrųjų vagia tai jau kitas reikalas.
- Joks "kitas" reikalas. Negali kratytis atsakomybės už savo naivumą ir kvailumą.
- Yra pasaulyje tokia liberalizmo ideja.
- Kas tai yra?
- Liberalizmas yra, kai žmogui leidžiama pačiam užsidirbti. Sudaromos sąlygos, netrukdoma verslui.
- Duok kiaulei daržą... Tai ji viską išknis.
- Teisingai. Tuomet turi būti kažkokios taisyklės.
- Na o jeigu yra taisyklės, reiškia jos ir yra suvaržymas. Reiškia...
- ... Reiškia liberalizmo nėra. - užbaigia jisai mano mintį.
- ... Reiškia liberalizmas yra tokia pat apgaulė kaip ir...
- ... kaip ir komunizmas. - vėl susigaudo jisai.

Štai kaip aš meistriškai atlikau vieno žmogaus atvertimą į padorumą darbą. Dabar bus vienu balsu mažiau už Zuoką, populistus, ar už vėplas. Jei aš taip padariau, reiškia galite ir jūs.
Na o dėl sąlygų verslui... Zuoka daro sąlygas tiktai savo bendrų verslui. Tau nieko nedarys. Ir pagaliau kodėl turėtų? Negi ir tu nori sau korupcijos gabaliuko?!

Baisu yra tai, kad valdininkai yra priėmė prie širdies korupcijos ideologiją. Žemiau vardiju pokalbį. Jo viduryje Savivaldybės darbuotoja man dėsto kaip normalų, priimtiną įvykį neva dabar neapsivogusių nėra.
Taipogi baisu, kad ten minėta patyrusi moteriškė, kaip ir visa patyrusi liaudis, priima šį vyksmą su apatišku džiaugsmu.

Viena savivaldybės darbuotoja postringauja:
- Zuoka davė Vilniaus miestui labai daug.
- Ką būtent?
- Miestas pagražėjo.
- ... Turistams... Net Gedimino prospektas ir tas negražus. Man išvis plikos "Tian-An-Myn" aikštės nepatinka. Lygios kaip biliardo stalas. Vien betonas ir asfaltas. Vien kvailos statybos, ir dykynės. Bepigu jam duoti kažką miestui iš vogto milijardo.
- Vakar čia buvo viena pagyvenusi, patyrusi moteriškė. Ji teisingai sakė, kad šiais laikais nėra tokių kurie kažko nepavogė. Ar jūs pats "mesite akmenį"?.. Negi pats toks "švarus"?
- Tai negi mes Zuokai už tai dėkosime? Be to, melas melui nelygu. Zuoka su visa Vilniaus miesto taryba pavogė milijardą litų. Milijardą!..
- Kodėl "pavogė"? - nustemba jinai lyg iš savivalybiško dangaus iškritusi.
- Gal godus yra. Pavasarį Vilniaus miesto taryba skyrė 1 milijardą litų automobilizmo (automobilių kelių) plėtrai. Visam kitam miestui pinigų nebus. O juk deklaruojamas visuomeninio transporto "prioritetas".
- Tai ne vagystė. Jie sprendžia kamščius.
Aš jai rodau savo puslapį internete:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/#savivaliauto,
ir klausiu:
- Kodėl vartotojų mažumai duodama diduma pinigų?
- Čia rašo kažkoks niekam nežinomas Andriukas. Jis nėra man autoritetas.
- Negi tiesa priklauso nuo kieno nors autoriteto? Ji arba yra, arba jos nėra. Čia rašau faktus: "pačios savivaldybės duomenimis automobilius vartoja tik 31% keleivių".
- Bet Zuoka niekam pinigų asmeniškai neduoda.
- Būtent! Andriukas tame straipsnyje apie šitai irgi rašo. Zuoka tuos pinigus tiesiog užkasa. Automobilastams tiktai iliuzija, neva jie kažką gauna. Niekas negauna. Gauna tiktai Zuoko bendrai. Statybų įmonės teigia, neva jie sumoka 10% nuo kiekvieno užsakymo. Sumoka tarpininkui, kuris organizuoja prieigą prie valdžios. Tarpininkas atitinkamai perduoda pinigus užsakovui. Užsakovas yra tas valdininkas, ar meras, kuris daro korupcinį statybų užsakymą. Štai kodėl Vilnius yra atiduotas statybininkams sudraskymui.
- Bet juk gerai, kai eismą pagerins. Aš pati darban automobiliu važiuoju.
- Niekas nepagerės. [Apie tai rašau savo ataskaitos iš parodos 4 skyriuje. Žiūrėk nuorodą žemiau.] Pavyzdžiui smarkiai plečia Geležinio Vilko "mazgą". Ten stato viaduką. Bet tai ne paskutinis asfaltas, kuris ten bus tiesiamas. Vėliau šalia statys dar vieną keliuką juosianti Šeškinės kalno papėdę. ... Bet visas "mazgas" atsirems į Ukmergės gatvę, kurį nebebus platinama. Bus didžiulis "kamštis". Praskins naują prospektą per Šnypiškes: Kernavės gatvė. Jam darys naują Kernavės tiltą tarp Pedagoginio Universiteto ir Baltojo tilto. Tiltas atsirems į Senamiestį... Vėl didžiulis "kamštis". Be to, salygų automobilizmui darymas tiktai skatina, ir galiausiai blogina patį automobilizmą. Pastatė Zuoka požemines aikšteles? Ar padetis pagerėjo?
- Ne.

Kaip pastebėjo aukščiau minėtas verslininkas: Kad nuvažiuotum į miestą, jį reikia nugriauti.

- Padetį gerins visuomeninis eismas. Bet ne toks, kokį darys Zuoka. Kaip manote koks turi būti greitojo tramvajaus greitis?
- Nežinau...
- Na jeigu jis "greitas"...
- 80km/val

Aš rodau jai kitą puslapį, kur yra pokalbis su eismo planuotoju:
ataskaitą iš apsilankymo Vilniaus Bendrojo plano parodoje.
Bedu pirštu į 3 skyrių. Vidutinis greitis: 22km/val. - Lėčiau už troleibusą. Tramvajų linijos bus vos 3 trumputės. Išleista jiems bus pusė milijardo litų - tai yra puse tiek pinigų kiek bus duota visai Vilniaus automobilazmo plėtrai. Viso nesamonėms miestas išleis 1,5 milijardo. O dar pridėkime kitas nesamones neva duodamas visuomeniniam transportui... (skaityk apie troleibusų linijas ten pat). Nesprendžia Artūras Zuokas jokio transporto. O troleibusus jis netgi sabotuoja:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/938.htm - 2006 metų rugsėjis
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/949.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1112.htm - 2007 spalis
Beje, tramvajus sunaikins žalią veją palei Kalvarijų gatvės vidurį. O kur vejos nėra, jis mažins važiuojamąją dalį. Tramvajus bus gatvės viduryje. Todėl jis pats trukdys eismui, keleivių pakrovimo ir iškrovimo metu. Taigi kamščiai tiktai didės.

Kitame straipsnyje rašau, kad tramvajų nėra ir nebus, o tramvajų įmonė jau veikia senai už mūsų pinigus.

Toliau mes pasiginčyjome su ana savivaldybės darbuotoja apie dviračius. Pasirodo jinai kadaise pati važinėjo. Bet valdiškas darbas ją sugadino. Daviau jai daug patarimų, ir paraginau atsisakyti automobilio netgi žiema. Ji viską suprato. Bet nežinau ar darys. Manau apie Zuoką ji irgi viską suprato. Bet nesu tikras, ar nešaus jai galvon vėl už jį balsuoti. Lietuvis nėra loginė butybė.

2012 metais ši partija surengė parašų rinkimą už Zuokišką referendumą, kuris suniokotų Seimą:

 • Sumažintų narių skaičių iki 101.
 • Apribotų amžių.
 • Kadencijų skaičių iki 2.
 • Pailgintų kadenciją iki 5 metų (dabar yra 4 metai).

Artūras Zuokas Norėjo likti 1. Bet persistengė, parašė perdaug nulių: 101.
Geriau jiems būtų, kad Seimo narių skaičius būtų 1: Zuokas... Kad jo kadencija būtų 1, bet kad tęstųsi iki gyvos galvos... Kad amžius būtų nurodytas ne metais, o Zuoko metais.

Jokia iš šių priemonių nesukels "Seimo agimimo", kurį jie skelbia. Tai - nesusiję dalykai.
Atvirkščiai. Jie ketina Seimą sužlugdyti ir užvaldyti.
Pastabose Lietuvos Sąrašo programai rašau, kad nereikia mažinti Seimo narius. Reikia, kad esami pradėtų dirbti, varyti iš darbo blogus valdininkus, prižiūrėti.

Auštrevičius. Nr 22. Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis.
Nuorodos:
Slopino referendumą mažinti parašų referendumui skaičių nuo 300000 iki 100000
2021-2022 metais. Neteisėtai. Seimo pirmininkė, nusikaltėlė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Tame puslapyje ir daugiau jos nusikaltimų.
Kyšininkų Liberalų sąjūdžio narė.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zigmas-vaisvila.-politinis-antano-guogos-verslas-atsilyginsime-uz-balsus
(tiesos.lt puslapis. Rodo kažkokį vaizdo įrašą tiesiai iš kvailų filmukų interneto. Buk atsargi, nelįsk į aną "vamzdį", neišsiterliok. Dar yra kitų nuorodų į blogus internetus, purvasklaidą. Neskatinu aš visų anų.)
2014 metais lošimų įmonės "TonyBet" savininkas Antanas Guoga buvo antras Liberalų Sąjudžio rinkimų sąraše į Europos Parlamentą. Nes davė partijai pinigų.
Neaišku ar jo įmonė lažinosi apie partijos laimę. Jeigu nesilažino, neaišku kodėl Zigmas Vaišvila kaltina partiją nusikaltimu.
Užtat įmonė lažinosi apie prezidento rinkimus. Tada savininkas Antanas Guoga "pastatė" dar kartą už nusikaltėlę Prezidentę Dalią Grybauskaitę: "paaukojo" jai pinigų, kad ji lengviau laimėtų ir jis pasisavintų lažybų pinigus.
Tuo nusikalto, sukčiavo ir jis su savo įmone, ir Prezidentė. Taip sklandžiai sekėsi rinkimai. Prezidentė užgniaužė visus blogus gandus apie save. O suklupo ant "smulkmenos", paprasto sukčiavimo.
Dar 2 jos rinkimų pažeidimus aiškinu pasakoje apie Prezidentės Dalios Grybauskaitės nusikaltimus prie nuorodos apie visuomenės atstovus.

2014 metais Antano Guogos turtas buvo 110,9 mln. Lt
2013 metais jo pajamos: 723,3 tūkst. Lt. Mokesčių sumokėjo: vos 20,8 tūkst. Lt.. - apie 2,9%. Nežinau ar įskaičiavo mokesčius į "Socialinį Draudimą" ("SoDra"), "Garantinį fondą".

Mažino bedarbio pašalpą
2014.11.07 Liberalų Sąjudžio pirmininkas Eligijus Masiulis ir narys Remigijus Šimašius. Melavo neva tai didins algas. Jos sumažėtų. Tai ir yra jų tikslas. Jie talkina suktiems darbdaviams.
Remigijus Šimašius
Pirmiau sėdėjo Lietuvos laisvos rinkos institute. Aną įsteigė kyšininkų įmonė "MG Baltic". Iš jos paskui kyšius nešiojo Liberalų Sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis.
2019 metais Suvaidino neva atsiskyrė nuo kyšininkų. Dabar jo yra visuomeninis rinkimų komitetas "Remigijaus Šimašiaus komanda Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!":
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/864/rnk1144/kandidatai/savKandidataiTarNarApygardoje_rpgId-19966_rorgId-27662.html
Gyvenimo aprašymų niekas nepateikė.
Bet vis tiek tai tas pats "MG Baltic" kyšininkų Liberalų Sąjūdis. - Viena iš nusikaltėlio Artūro Zuoko partijų.
Anksčiau buvo nusikaltėliu Teisingumo Ministru
Jį bandė atstatydinti Paksiai.
Prisidarė pakankamai pinigų, kad pasistatė prabangų namą Riešėje (kaimas šiaurėje nuo Vilniaus, prie plento). Tą namą paliko jaunystės laikų klaidai: žmonai. Dabar jis tvirkina antrą žmoną. Vėl namui kaupia. Paskui kaups namui dar kitai žmonai...
Nenorėjo bent paprasčiausiai nupirkti namą, o ne gadinti žemę, statyti naują. Todėl dėsninga, kad ir kai meru tapo, vis statyboms pataikavo.
"Namas" yra valdininkų pinigų atitikmuo ir grobimų matas. Jį įvardino ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
2015 metais tapo nusikaltėlių Vilniaus savivaldybės meru.
Pensiją nepaveldėsi
Atsisakė leisti paveldėti grąžintas pensijas, nemato didėjančių kainų tikrovės.
Paksistai dar nesitaria su visuomene. Ten mini tik juos. Bet to vengia visi.

Petras Auštrevičius mokėsi Universitete kartu su kyšininkų įmonės "MG Baltic" vadovu Dariumi Mockumi. Ten nusikaltėliai VSD skelbė, kad "MG Baltic", ne pats vienas Darius Mockus, atidalijo Liberalų sąjūdžio partiją nuo Zuokos ir parinko pirmininką Auštrevičių. Taip "MG Baltic" šalino varžovus: Zuokos bendrininkų įmonę "Rubicon".

Auštrevičius dėjosi tiesiog "geru biču". Tai ką mes dabar?.. Kiekvieną, kas "paprasčiausiai geras" rinksime?.. Arba verčiau rinksime tuos, kurie yra veklūs, tam pasiryžę, turi siūlymų?
Šneka jis daug, bet pasyviai. Nieko nesugalvoja. Pašnekėti aš turiu su kuom. Yra kaimynų. Yra kolegų dviratininkų.
Apie amorfišką butybę negaliu išspausti daugiau žodžių negu ji to verta.

2007.02.21 dieną televizoriaus ginčuose šis veikėjas parodė savo tikrajį veidą. Lietuvių Tautininkų Sąjunga Nr 15 pasigyrė, kad ji Akmenėje užtikrino visų politinių veikėjų santarvę, tvarko miestelį ūkiškai, atsakingai, ir todėl yra labai populiarus.

Auštrevičius papriekaištavo Akmenei, kad ten mažiausias investicijų rodiklis. Sako: Kokia žmogui nauda iš santarvės, jei gatvės ir šaligatviai kreivi?

Santarvė, žmonių bendradarbiavimas, bendravimas, yra svarbiau už betoną. Tai veiklos pagrindas, kurį Auštrevičius aktyviai neigia.
Tautininkai jam aiškiai per ginčus pasakė: be samoningumo, be švietimo, be sažinės ūgdymo, be žmogiškumo, jokie turtai tau nepagelbės. Išsprendus šias problemas, kitos išsispręs vos ne savaime - per privačią iniciatyvą.
O šis mėmė (Auštrevičius) vėl apie betoną ir pinigus postringauja... Neva valdininkas Lietuvoje atstos privačią iniciatyvą!

Kur gi jis ruošiasi investuoti į Akmenės plynus laukus?! Gal atveš sunkvežimį banknotų? Ar ledų iš malunsparnio pabarstys? Kas dirbs tų ledų laižyme? Gal vietiniai alkoholikai?

Tokie jau ne vieną investiciją sužlugdė. Darė vienas veikėjas lentpjuvę... Dabar nebežino kaip jos atsikratyti. Dirbti nėra kam. - Vagys ir arielka...

Lietuvoje yra profanacijos krizė. Net miestuose nėra specialistų... Nors žmonių galvų formaliai ir pakanka.

Auštrevičius pats sakė: Vilnius sugeria 70% investicijų. ... Ir tai atsilieka nuo visų kaimynų.
Pagal mano programą pats Vilnius turi rodyti miesto plėtros kratymosi iniciatyvą, su tikslu plėtrą perduoti kitoms šalies sritims. Be pagalbos pavieniai miesteliai daug ko patys nepadarys. Pavyzdžiui, Vilniaus statybininkai nuolat stato naujus namus. Infrastruktūros pakankamos nėra. Miestas plėstis nebegali. Vietos nėra. Statybininkai niokoja miestą. Užkrauna dirbtiną naštą. Į tuos korupcinius namus vilioja nieko neįtariančius naujus gyventojus... Tame tarpe ir iš Akmenės ragina keltis į Vilnių.

Akmenės gyventojų sumažėjo 28%. - 959. Nuo 3458 iki 2499. 2015 metais, palyginus su 1989.
Naujos Akmenės -39%. -5250. Nuo 13590 iki 8340.
Vidutiniškai Lietuvos miestuose sumažėjo 26%. O visuose miestuose bendrai: 21%.

Galbūt investicijų nėra Akmenėje... Bet ar jų reikia?.. Ar jos įmanomos? Juk tikslas negalui būti pati investicija.
Kodėl ponas Auštrevičius siūlo šabloninius sprendimus? Žmogus - ne robotas. Įmesk investiciją, tai nebūtinai auksinis kiaušinis iškris...
Gal žmonėms svarbiau ramiai gyventi ir ūkininkauti? ... Svarbiau kad gamybos išdavų supirkimo kainos geros būtų. Svarbu kad žmogų gerbtų.

Manau, kad ponas Auštrevičius į Akmenę kojos nekėlė, ir nematė ar ten šaligatvis ištiesu kreivas. Aš galiu važinėtis šleivais šaligatviais ar murzinais kiemais kad ir 100 metų. Spjoviau aš į kažkieno investicijas!
O štai gyventi kvailių šalyje, kur švietimas yra uždraustas, negaliu.

Kreivus šaligatvius bei murzinus kiemus daro juos užgrobę automobiliai.
Bet poną Auštrevičių, bei visus likusius politikus paralyžiuoja, kai kalbėti reikia apie automobilizimo ar neišprusimo žabojimą. Tauta juk nesupras, jei jis ją pavadins neišprususia. Jei aišku jis pats tai suvoks...
Jei tikrai suvokia, bet tyli. Reiškia jis bijo.

Rinkimai baigėsi. Auštrevičiaus partija pateko valdžion Vilniuje. Po savaitės jis nubėgo laižytį užpakaliuką Paksiui. Sudarė su jo "koaliciją". Dabar jo partijėlė (su jo palaiminimu) Vilniaus Savivaldybės Taryboje kilnoja rankas už Pakso draugų statybų įmonių taip vadinamą plėtrą. Tikrasis tam pavadinimas: miesto griovimas, korupcija, ekonomikos statybizacija.

2007.06.28 Auštrevičius per radiją prieštaravo bandymui uždrausti alkoholio reklamą.
Neveltui jis taip rūpinasi Akmenės alkoholikais. Kažin kokių jis jiems "investicijų" atneš į savo kišenę?

2012.09.01 Auštrevičiaus šalininkai vedžiojo jį po miestą. Rodėtautai, kaip dramblį kokį.
Prašo manęs:
- Balsuokit už Petrą.
- Jis blogas.
- Kodėl? - Nustebo tai dienai tapusi tokia "miela" ir "draugiška" moteris.
Aš įtemptai bandžiau prisiminti kuo gi jis toks blogas. Nes juk senai nieko apie jį negirdėjau. Nieko jis neveikė. Todėl ir blogo galbūt nedarė. Prisiminiau tiktai:
- Prieštaravo alkoholio draudimui. O šiais metais siūlė jį atšaukti. Seimas draudimą atšaukė.
- Nejaugi? - Vėl "nustebo" "naivi" moteris. Nežino savo vadovo skaidriausio skysčio akimirkų. - Tada balsuokit už mane.
- Aš surašiau savo puslapiuose ką privalote daryti. Vykdykite. Tada svarstysiu.
Ne tik seniau neveikėt. Dabar irgi jūsų partija neveikia. Jūsų vadas, susisiekimo ministras Eligijus Masiulis nieko nepadarė, kad automobilių būtų mažiau.
Ar žinote kaip Artūras Zuokas rengiasi suniokoti šitą Lukiškių Aikštę? Darys požemines geldų stuksojimo ir žaidimo jose aikšteles. O kaip nežymų priedą - paminklą "Laisvė". Sukvies į miestą dar daugiau automobilių. O sau - pinigų iš jų darymo. Pagal paties Artūro Zuoko Vilniaus Bendrajį Planą visa aikštė priskirta žaliam plotui. - Kaip parkas, neurbanizuotina. Planavimo skelbimas prie aikštės rašo atvirkščiai: urbanizuojamas. Maža to, visas plotas aplink senamiestį yra užbraukytas kaip griežto reglamentavimo. Čia nieko negalima daryti.
Jūs tylite.
- Negalim. Miestą valdo Savivaldybė. Ne ministras.
- Ministras yra Vyriausybės dalis. Ji turi atstovą mieste. Gali reikalauti mažinti geldazmą, uždrausti daryti geldų parkavimą po aikšte, vykdyti paveldo apsaugą, Konstituciją, paisyti Bendrą Planą. Jis - nusikalstamas. Bet net ir jį pažeidinėja. Jūsų partija gali priešintis, bet vengia. Masiulis yra kartu ir Seimo narys. Seimo nariai tyli, neprižiūri įstatymų, kuriuos leidžia, tarnautojų, kuriuos skiria. Seimo kontrolieriai tyli.
- Negalim. Čia Saviavaldybė. Tik ji sprendžia.
- Savivaldybė niokoja ne savo nuosavybę. Ji niokioja, kas priklauso visai šaliai ir visai gyvai bei negyvai gamtai. Ji Žemę (gamtą) valdo tik patikėjimo teise.
- Negalim. - Vis kartojo Auštrevičiaus šalininkai. Jau vargiai besiklausė. Nebandė manęs neigti.

Jie neginčija, kad Lukiškių aikštės planas - blogas. Reiškia sutinka. Bet kovoti prieš jį atsisako. Nepaisė, kad paaiškinau, kad gali ir privalo.
Nebalsuok už tuos, kurie negali.

2012.11.30 šios partijos Liberalų Sąjudis pirmininkas, kyšininkas, Susisiekimo Ministras Eligijus Masiulis siūlė po "A-juostas" leisti važinėti geldoms.
Sąlygos: gelda turi būti elektrinė, arba talpinti 4 žmones ir šunį. "A-juostą" reikia žymėti: "4+".
Iš esmės jis naikina sąvoką "A-juosta". Visas darbas - perniek. "A-juostos" esmė - tik visuomeniniam transportui; kad nevažiuotų geldos (elektrinės, taksi ir kitos).
Painioti žemės paskirtį įmanoma be galo. Atiduokime geldoms ir šaligatvius, parkus, ežerus, upes, kapines.
Mišrus eismas po šaligatvius prie parduotuvių jau seniai vyksta ir be leidimų. Įteisinkime tai: ant šaligatvių ir kitų vietų uždėkime žymes "4+". Gal sumažės kamščiai... prie jų... O geldų kelius pažymėkime "žmogus+". Tegul po juos vaikšto didesni žmonės, kurie tokiais jaučiasi... Šulinius žymėkime "vanduo+". Į juos galima bus spjauti ar sisioti tai, ką gėrėme... praturtintą...

Vos prieš porą savaičių kyšininkas, Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis džiaugėsi brangaus greitkelio planu greta esamo Palangos greitkelio. Vėliau džiaugsis nauju greitkeliu ir prie to naujo krizės pinigų greitkelio.

2012 metų gruodį kyšininkas, Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis (kyšininkas, kyšininkų partijos Liberalų sąjūdis pirmininkas) pavadino Vilniaus aplinkkelius svarbiais visai šaliai:
2 mlrd Lt geldoms Vilniuje.
Pats sau pakišo koja. Ketino tuo tik pridengti valdiškų lėšų davimą Savivaldybėms. Nors jos privalo daryti kelius tik savo pinigais. Tuo pačiu jis užtraukė referendumo grėsmę sau, valdininkams ir statybininkams.

2014 metų spalį Seimo narys kyšininkas, Eligijus Masiulis teisino kodėl Seimas panaikino kalėjimą už greitį kelyje. Melavo neva neteks naikinti neliečiamybę Seimo nariams, kurie greitį viršiją. Jos ir be pataisos netektų naikinti. Nebent, jis išsuko Seimo narį, kuris tada įkliuvo. Gal anas nusipelno būtent kalėjimo.
Kitų žmonių siūlymus Masiulis marina. Neskuba taisyti įstatymų.

Ten pasakoju, kad dėsningai prie šios partijos prisišliejo, ne įstojo, Vitalijus Gailius, kai ėjo į rinkimus į Seimą. Anas irgi marina siūlymus, pataisas.

Dėsninga, kad 2004-2006 metais Eligijus Masiulis buvo Klaipėdos dviračių sporto federacijos prezidentu. Per visą laiką jis nieko nedarė, kad tauta važinėtų dviračiais, o ne geldomis.
Nes sportui nerūpi tauta. Sportininkams nerūpi tas dalykas kurį jie atlieka.
Dviračio sportui nerūpi dviračiai.
Plaukikams - plaukimas.
Bėgikams - begimas.

Nebent pinigų iš begimo takų darymo galėtų pasigaminti, kaip tai daro bėgimo mėgėja Birute Galiniene. Ji prašo pridaryti visokiausių takų ir greitkelių Neries krantuose. Ten jau yra parkai. Nieko papildomo nereikia. Ji nori parkus urbanizuoti neteisėtai. Nes parkas pagal Vilniaus Bendrajį Planą - neurbanizuojami.
Taip daro bėgimo pinigų mėgėjai.
O profesionalai tenkinasi milžiniškomis niekam nereikalingomis "Arenomis", kaip Vilniuje ar Kaune

Dar sportininkai, ypač dviračių, mėgsta narkotikus, kad raumenų daugiau užaugintų ir laimėtų kažką.

Dar jie dievina liaunas dviračių dalis, kurios tveria vos 1 varžybas. Jas bruka ir mėgėjams, kurie į varžybas niekada neina. Kalba apie visokias nesuvokiamas "klases" ir "markes". Taupo svorį, o tuo pačiu ir patvarumą.
Tos dalys subyra. Nabagas mėgėjas nenumano kodėl jis mokėjo šimtus litų už nieką. Ir vėl perka tą patį. Tada sporto pramonė sugeba gaminti dar daugiau šlamšto ir duoti jį pakenčiamom kainom sportininkui.
Tas gali keisti esamą į naują, gan pigiai, "kaip kojines". Svarbu tik tą kartą laimėti.
Tu jį šelpi.
Panašiai statybininkai be reikalo keičia tai kas yra ir veikia.

Buvęs Švietimo ministras Gintaras Steponavičius yra šios partijos Liberalų sąjūdis narys.
2014.05.09 jis mane hamiškai užsipuolė, mane gi išvadino hamu, neteisėtai grąsino neva mane "susems" Policija, kaip įprasta tokiems, manęs neklausė, nutraukdavo ir tik pats bliovė. Skundėsi, neva jąją "dergiu". Neklausė, kad ji nusikalsta, o tuo pirmiausia dergia žmones pati.
Jis puolė mane už tai, kad aš teisėtai ir teisingai nuleidau didelį švarų lapą su nusikaltėlės Prezidentės Dalios Grybauskaitės veidu ir pakėliau tautos subjaurotą tokį pat lapą. Abu lapai kabojo ant tvoros greta vienas kito. Gintaras Steponavičius stebėjo pasaloje iš kabako priešais. Magėjo pažvelgti į akis tam, kas subjaurojo Grybės lapą. Jis tų akių nepamatė.
Pamatė, kad aš nešioju lapą: "Grybauskaitė - nusikaltėlė. Rink Puteikį." Žaktelėjo, akimirkai neteko amo. Tada vėl mane įžūliai iškoliojo.
Priekaištavo man, neva jis pats švarų lapą iškabino. Manau jis irgi pats nuleido subjaurotą lapą nepagarbiai žemyn galva, balta nugara į praeivį. Irgi jis pats nuplėšė mano lapą apie Naglį Puteikį ir lapą apie kažkurį kitą varžovą į prezidentus, kurie kabojo greta ankstesnę dieną. Gintaras Steponavičius veidmainiavo, priekaištavo man mano paties žodžiais, kuriuos išsakiau prieš porą dienų kitai Grybauskaitės mylėtojai, kuri nuplėšė mano skelbimą: jeigu nepatinka, iškabink savo. Nors aš nenuplėšiau Grybės veido. Aš tik nuleidau švarų ir pakėliau bjaurų. Gal ta mylėtoja jam perpasakojo mano pamokslą, kuriuo ją drausminau. Pats jis nesugalvotų šių žodžių. Mane cituoja net pats buvęs Švietimo ministras Gintaras Steponavičius.
Jis yra nusikaltėlių gaujos narys. Tai paaiškina, kodėl jis - nekultūringas, kodėl neturime kultūros ir švietimo.

http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/liberalu-sajudzio-istakos-gazpromo-interesu-lobizme/245104
2001 metų spalį Eugenijus Gentvilas tapo "Liberalų" partijos pirmininku. Tada jie dar buvo kartu su Zuoku. Partija nutarė nemokėti algos pirmininkui. Todėl jis, kartu su Gintaru Steponavičiumi ir Eligijumi Masiuliu sukūrė sau piniginę: "Liberalių reformų fondą".
Jo rėmėjais tapo: "Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų korporacijos" prezidentas Rimandas Stonys ir jo įmonės "Dujotekana", "Geonafta", "Klaipėdos Smeltė". Šalpa ("Fondas") skelbė, kad jo tikslas laikyti Gentvilą aukštai politikoje.
"Dujotekana" yra Rusijos "GazProm" atstovai ir tarpininkai.
Todėl 2003 metais Liberalas, Kauno vicemeras Arvydas Garbaravičius talkino "GazProm" įsigyti termofikacinę elektrinę. Paskui anam "nupirko" ir mero krėslą.
Vilniuje tai nepavyko, nes Zuokas su įmone "Rubicon Group" ir Andriumi Janukoniu varžėsi, pešėsi su Gentvilu. Jie atsivedė savo globėjus: įmonę "Dalkia". Atidavė aniems "Vilniaus energiją".
Abu varžovai dujas vis tiek paklusniai pirko iš "GazProm". Tik Gentvilas buvo dar ir gamintojo, pardavėjo atstovu. O Zuokas - tik pirkėju.

2021.03.02 Rimandas Stonys jau berods nebevaldė "Dujotekanos" ir kitų įmonių. Jis valdė "Kauno termofikacinę elektrinę". Tai toks valdiškas "verslas" be varžybų ("monopolis") iš įmokų už pragyvenimą ("komunalinių").
sulaikė nusikaltėliai FNTT, kad nemokėjo PVM.

2016.04.07 Seimo narys Eugenijus Gentvilas man sakė, kad jis vis bergždžiai skundžia kaip Klaipėdos uosto direktorius nusikalsta. Kad prokurorai vis meluoja, neva nėra nusikaltimo ir netiria.
Pasakiau, kad jį, kaip ir kitas aukas valdžia pavergė bylomis.
Jis atsakė, kad nesijaučia vergu. Matyt, irgi nepersidirba, nuolat ilsisi, užsiima savimi.
Valdžios viršūnė skundžiasi, esąs neįgalus. Negali žaboti pareigūnų. Negali atstatydinti Grybę. Nors labai norėtų.

Už jį dirbu vėl aš. Kad tik jūs, vaikučiai, galėtumėt užsiiminėti savimi ir niekuo nesirūpinti ir dar skųstis, kad net ir dėl to pavargstate.

Gentvilą perspėjau 3 kartus. - Tada ir 2 kartus paskui, kaip miniu žemiau. Jis neveikė. Todėl užsirovė...
2016.05.12 nusikaltėlė Grybė už paramą "atsidėkojo" Liberalų sąjūdžiui ir asmeniškai Gintarui Steponavičiui: sukūrė jiems baudžiamą bylą. - Nuoroda į porą pastraipų žemiau. Iškrėtė Eligijaus Masiulio butą, rado 250000 €, kuriuos jis nešė gal jai gi. "Tampė" ir patį Steponavičių.
Prieš Seimo rinkimus visus tuos metus ji puldinėjo savo šalininkus ir priešininkus.
Dar jai pikta buvo, kad tais pat metais iš jos bendrininkų atėmė net 2 stambius pinigų krepšius, kuriuos nešė jai.
Nors, bent 1 tą "krepšį" ji gi pati atėmė iš tokių bendrininkų: Liberalų sąjūdžio. Noras juos sužlūgdyti prieš rinkimus yra stipresnis už gaujos susitarimus.
2016.08.30 keršijo ir Komunistams: staiga, prieš rinkimus "prisiminė", kad 2014 metais jie Kariuomenei pirko "auksines" šakutes, palapines, antklodes, kastuvus.
Ten ji "apkandžiojo" visus priešininkus prieš rinkimus. Pamokino liaudį ko nerinkti į valdžią. Dabar mokinsreikia. Paskelbė rinkimų šauklių ir pamokslų būrį.
2019.03.14 ir pačiam Gentvilui Klaipėdos uostas sukūrė bylą, berods civilinę.
2019.03.26 kvailas susisiekimo ministras Rokas Masiulis "išvarė" iš darbo Klaipėdos uosto direktorių ir davė jam 20000 € dovanų.

2016.05.10 juk perspėjau Eligijų Masiulį atsistatydintiSeimo, nes nusikaltėlis yra. Jis tik nusišypsojo ir pabėgo. Pamanė, neva juokauju. Jei paklausytų ir vykdytų, tada Grybė jo neliestų ir leistų atnešti sau tuos pinigus. O atsistatydinti reikėjo ir dėl kitų nusikaltimų. Vienas iš jų: jis gi pats dangstė Grybę, nutylėjo reikalavimus ją atstatydinti už nusikaltimus.
2016.08.26 vėl perspėjau Eugenijų Gentvilą atstatydinti Grybę. Jis tik atrėžė, kad atstatydinčiau pats.
2016.09.05 jis jau buvo nuolankesnis po jos minėto eilinio išpuolio 2016.08.30 prieš Komunistus. Teisinosi, neva jie nėra gauja. Neva Masiulis - 1 toks. Na, bet Zuokas nuorodoje į bylą ir apie jo kyšius papasakojo.
Gentvilas vėl teisinosi:
- Ar nereikia bausti nusikaltėlių?
- Grybė tai galėjo dar 2014 metais. Bet tyčia visus puola tik dabar. Ir taip dar elgsis visą likusį mėnesį iki rinkimų.
- Taip. - pritaria Gentvilo palydovės.
- Atstatydinkite Grybę.
- Man neįdomu.
- Neįdomu, kad prezidentė - nusikaltėlė?
Eugenijus suglumo, kad įkliuvo:
- Įdomu... Mane irgi daug įskundžia, neva nusikaltau. Bet reikia "faktų".
- Jeigu žmonės jau skundžia, tuomet tikrai duoda "faktų". Seimo, vyriausybės, prezidentų kanceliarijos, Seimo kontrolieriai visi turi šimtus skundų apie Grybę. Slepia juos. Kur teikti dar "aukščiau"?! Tik imk ir naudok. Visos 3 Kanceliarijos už atitinkamus viršininkus visada atsirašinėja niekus. Laužo Konstitucijos §89 - niekas neturi teisės pavaduoti Grybės. Kiti vadai irgi privalo pasirašyti tik patys: ministras pirmininkas, Seimo pirmininkai. Vien to pakanka atstatydinti Grybę.
Gentvilas ir toliau tyčia nieko neveikė. Veikė atvirkščiai: pasitarė su Masiuliu kaip jį išsukti.
2016.09.06 jis viešai pasakė, neva tikėtina, meva Masiulis sako tiesą, neva ėmė ne kyšį, o paskolą.

Gentvilas mūs kvailina neva nepriklauso gaujai.
Masiulis kyšį ėmė ne už gražias akis, o už įstatymus. Jis negali jų priimti pats 1. Reikia, kad balsuotų Seimo dauguma141 narių ir pasirašytų nusikaltėlė Prezidentė. Tai reiškia, kad jo nusikaltimui tikrai bendrininkauja partija ir Prezidentė.
Jei kyšiui reikia dar ir valdiškų statybų, tada bendrininkauja ir savivaldybės. Vilniuje - nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius, jo partijos bičiuliai, ir dauguma kitų partijų. Gaujos pešasi. Bet tariami priešininkai - išvien.

Kažkada kažkuris Liberalų sąjūdžio vadeiva (gal Gentvilas) "valė" Šventosios uostą (nuo pinigų sąnašų).

2015.06.16 Vilniaus Savivaldybės tarybos narė Aušra Maldeikienė pasakoja kaip ji prabilo:
kad vienas iš aptariamų dokumentų pakerta esmines žmogaus laisves, vienos iš liberalų (sic!) partijos narys atsainiai pareiškė, jog "skambūs žodžiai" jam neįdomūs, mat jis bevelijąs kalbėti apie praktinius dalykus.
Neaišku kurią "liberalų" partija ji mini: šitą "Liberalų Sąjūdį", apie kurį yra šis mano straipsnis, ar Zuokos. Nors, abi partijos - Zuokiškos, iš esmės priklauso jam. Jų sąrašą duodu nuorodoje apie Zuoką.

2016.11.25 Šiaulių Saulės laikrodžio aikštę projektuoti ir rengti pinigus laimėjo liberalo Petro Račkausko įmonė "Račkausko Agrotech".
- Nes ši partija valdo miestą.
Jis vienintelis dalyvavo valdiškose "varžybose"... Gal niekas kitas nedalyvavo, nes ir nereikėjo tos aikštės tvarkyti.
Jis pasiūlė sau laimėti 589000 €.
Prieš tai jis susitiko kavinėje "Arkos" su Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Giedre Mendoza Herrera. - Įprasta "mafiozų" pavardė. Ji meluoja, neva nekalbėjo apie tas statybas. Neva aptarė tik partiją.
Petras Račkauskas su bendrininkais anksčiau laimėjo 0,9 mln. € tiesti gatvę į Bridvaišio ežero krantą, už Tytuvėnų. Ten yra poilsiavietė "Sedula". Ji priklauso pačiam Račkauskui.
Pinigų davė iš Europos dovanų ("paramą") to meto Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis, liberalas.

Nusikaltėlis Remigijus Šimašius su visais Liberalų sąjūdžio partijos nariais Vilniaus savivaldybės taryboje panoro atskirai nuo partijos eiti į savivaldybių rinkimus 2019 metų kovą. Sudarė rinkimų "komitetą".
2018.10.30 Eugenijus Gentvilas ragino juos persigalvoti:
- Nežinia kaip atrodys pavasarį. Mums gali tekti toliau dirbti kartu bendrus dalykus.
Gaujos psasipeša. Bet visada atgal telkiasi bendriems "darbams" (nusikaltimams).
Gal Šimašius apsimeta neva ketina atsiskirti. Gal jis eina atskirai laikinai. O po rinkimų eis kartu.

2021.10.28 Kultūros ministras Simonas Kairys atsisakė blogų baldų už 11370€. Jis turėjo gerus baldus. Bet pinigų iš jų neturėjo. Užsakė pinigus iš "Joniškio baldai". Ten savininkas "Liberalų sąjūdžio" narys Kęstutis Tautvaišas.
Kilo sarmata. Teko pinigų atsisakyti. - Tik dėl to, kad partijos narys. O kad naujų baldų, dar ir "auksinių", nereikia vis tiek nepripažino.
Užtat, po triukšmeliu su "auksiniais" baldais kažkur prasmuko jų bendrininkai Seime ("koalicija") Konservatoriai.

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1924262/i-traku-taryba-kandidatuojantis-rudelienes-sunenas-susilauke-nemalonumu-paaiskejo-kad-pirtis-pasistate-ant-valstybines-zemes
(Būk atsargi. Ten slapta nukreipia tavo kompiuterį į "Google". O tas tave seka. Nes "Google" klastingi:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos sekliams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
Ant "Google" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo programos "JavaScript" kalba. Taip "Google" ir kiti nusikaltėliai stebės tave.
Stebėtojo gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
... Ir vis tiek neišvengsi, nes tave slapta nukreips, be programos, per paslėptą "rėmą" (HTML iframe).
LRT žurnalūgos.
)
2023.02.27 "Liberalų sąjūdžio" narys Julius Pipiras savavališkai statė 2 pirtis verslui ant valdiškos žemės, ant Akmenos ežero kranto, Trakuose.
"Leido" Trakų seniūnė Vilma Puišienė (irgi "Liberalų sąjūdžio" narė).
Mokestį ėmė 0,30/m² gal per dieną; tik dienomis, kai pirtis veikia 3 kartus per savaitę. Lankytojas moka 50€/valandą. Trumpiausiai 2 valandas. Arba 10€ žmogui. - Nesupratau kuri kaina už ką.
Bet neatsiklausė nusikaltėlių Nacionalinės Žemės Tarnybos (NŽT; pavaldi nusikaltėliams Žemės Ūkio Ministerijai).
Netikrino, kad nėra "higienos paso". Be jo verslas draudžiamas.
Pirtys stovi pusę metų. Valdininkai nesirūpino šalinti. Tik prieš rinkimus kažkas tai skelbė ir sukruto gal kažkurie.
2023.03.05 rinkimuose Pipiras ir Puišienė lindo į Trakų rajono savivaldybės tarybą.
Jo teta Edita Rudelienė - "Liberalų sąjūdžio" pirmininko pavaduotoja. Anksčiau buvo Trakų mere. Dabar Seimo narė.

http://www.simasburbulis.lt/simo-burbulio-zvilgsnis/burbulis-parase-laiska-traku-liberalams
(Būk atsargi. Ten slapta nukreipia tavo kompiuterį į "Google". O tas tave seka. Nes "Google" klastingi:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos sekliams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
Ant "Google" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo programos "JavaScript" kalba. Taip "Google" ir kiti nusikaltėliai stebės tave.
Stebėtojo gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
... Ir vis tiek neišvengsi, nes tave slapta nukreips, be programos, per paslėptas nuorodas į dailės sąrašą (stylesheet) ir "šriftus" ("fonts").
LRT žurnalūgos.
)
Trakuose į rinkimus "Liberalų sąjūdis" tempiasi visokius valdiško pinigo ėdrūnus:

 • Šarūnas Ūsas. Trakų savivaldybės tarybos sekretorius Tomas Naktinis ano krepšinio klubui nuolat rūpina 2500€. Nežinau per kurį laiką.
 • Saulius Ritter. Sportininkas. Olimpinių žaidynių kažkurios vietos laimėtojas. Lietuvos irklavimo federacijos sekretorius. Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai melavo, kad duotų daugiau pinigų, negu priklauso. Ministerija atskleidė melą. Bet neteisėtai nereikalavobausti (BK §304 - melas siekiant įgyti dokumentą). Gal nežinojo, kad yra toks straipsnis.
  Saulius vis tiek suvertė kaltę raštininkei. 2022 metų gruodį ana laimėjo teismą. Įsakė neigti viešą šmeižtą. Priteisė atlyginti žalą pinigais. Po to kažkodėl nusileido, susitaikė su melagiu.

Liberalų sąjūdžio kyšiai 250000 €

2022.04.19 Nusikaltėliai Vilniaus Apygardos teismas išteisino Kurlianskį, Masiūlį ir visus kitus. Teisėjų kolegijos pirmininkė Nijolė Žemkienė melavo, neva nežino kam nešė kyšį, už . Todėl neva nenusikalto.
- Lyg viskas ką rašau nevyktų.
Nusikaltėliai STT, prokurorai neteisėtai nekėlė baudžiamos bylos teisėjams, kad nevertina įrodymų, tyčia teisina kaltus. Neieško ir neseka bendrininkų valdžioje, kurie tai įsakė.
Kurlianskis pagiežingai, kvailai, įžūliai tyčiojosi iš prokurorų, kaip ir priklauso nusikaltėliams.

http://www.lat.lt/naujienos/mg-baltic-bylos-eiga/1514
2023.11.22 nusikaltėliai Apeliacinis teismas nuteisė visus ir partiją Liberalų Sąjūdis.
Neteisėtai nereikalavo bausti Apygardos teismo, kad tyčia, neteisėtai išteisino. Juk teisėjas Albinas Bielskis sakė, kad garso įraše aiškiai girdi už kokią paslaugą kyšis.
Rašė, kad kaltininkai vertė kitus tarnautojus veikti ne tik teisėtai, o ir neteisėtai. Bet anų neteisėtai nebaudė. 2023.12.06 nusikaltėliai Aukščiausiasis teismas atsisakė stabdyti nuosprendį neteisėtai, nes nerašė kodėl. Nenagrinėjo priežasčių stabdyti, kurias gal rašė kasaciniame skunde nusikaltėliai Eligijus Masiulis, Raimondas Kurlianskis, Vytautas Gapšys.
Visi 3 nedelsė. Sėdo.

kalėti metųbaudaatėmė kyšį ("konfiskavo")pareigos
Masiulis241490€Buvęs "Liberalų sąjūdžio pirmininkas"
Kurlianskis618830€"MG Baltic" vadovo pavaduotojas
Gapšys8000€Seimo narys, buvęs "Darbo partijos" pirmininko 1-sis pavaduotojas
Šarūnas Gustainis18830€4350€Buvęs Seimo ir "Liberalų sąjūdžio" narys. Pabėgo dėl bylos.
Gintaras Steponavičius5064€Buvęs Seimo narys. "Liberalų sąjūdis".
"MG Baltic" (dabar "MG grupė")1,1298 mln. €
2023.11.24 mokėjo
"Liberalų sąjūdis"376600€
2023.12.18 mokėjo. Diduma iš valstybės dovanos ("dotacijos").
"Darbo Partija"301280€
Vaizduoja neva iš narių pinigų, o ne valstybės

Kurlianskis ne 1-ą kartą nusikalto.
https://e-tar.lt/rs/legalact/TAR.4F1A10F78A8D
2007.01.18 Seimas rado, kad Raimondas Kurlianskis grobstė Lietuvos valstybinį komercinį banką (LVKB). Jis ir D. Daugėla, Ž. J. Ramanauskas darė nesamą įmonę UAB "Derika". Ėmė ir negrąžino 632910$.
Kartu tą ir kitus bankus grobstė visuotinai žinoma, nebūta asociacija "EBSW". Anai vadovavo nusikaltėlis Gintaras Petrikas.
1993.10.21-1996.01.19 anas buvo ir LVKB tarybos pirmininku.
Tuo pat metu buvo ir Komercijos ir kredito banko tarybos nariu. Irgi grobstė.
Anas sakė, kad jį dangstė Algirdas Brazauskas (Komunistų vadeiva).
Talkino Valdybos apsimestinis pirmininkas A. Barusevičius, pavaduotojai K. Dabašinskaitė (tikroji vadovė), M. Mankevičius, Tarptautinio skyriaus vadovas J. Jankauskas.
Valstybė turėjo 51% banko, bet visuotinų balsų 40,2%, o Taryboje vos 9%.
12 Tarybos narių, 7 priklausė "EBSW".
Ten klysta neva narių buvo 11. O vardina 12.
Ten miglotai rašo kaip viena iš "EBSW" įmonių IAB IKHK darė įstatinį "kapitalą". Iš indėlininkų rinko mažumą pinigų. Atrodo likusius skolinosi iš kitų. Pirko jų vardu kitas įmones. Vaizdavo tai savo dalimi šioje.
Įmonių dalis pirko iš paskolų. - Švaistė. Už AB "Ekranas" taip ir nesumokėjo pilnai, pristigo net paskolų.
"EBSW" darė įtaką bent 159 įmonių. Kitur rašo 163.
Valdė tariamai valdišką "Lietuvos kuras". Anos vardu ėmė dideles paskolas.
Seimas nutyli, kad kai kurias, o gal visas įmones, kurias galėjo, ardė, pardavė įrangą, uždarė. Taip sunaikino guminių, "sportinių" batų gamyklą "Inkaras". Lietuvos radijas darė apie tai ištisą laidą. Iš to pajamos, o ne iš darbo. Vis tik, mini, kad įmones pirko ne gamybai, o pasinaudoti turtu. Bet nesieja parduoto turto ir pajamų. Atrodo lyg pajamos būtų iš naudingos veiklos.
Ten nerašo, kad kai kurios įmonės po dirbtino bankroto dirbo kitais pavadinimais. Pavyzdžiui, Panevėžio "Ekrano" vietoje. Paskui vėl dirbtinai bankrutavo.
Išvadų 3 ir 6 dalys be reikalo kartoja paskolų lentelę ir pastraipas aplinkui.
1993.12.18-1996.02.03 Lietuvos banko valdybos nariu buvo "EBSW" tarybos narys Sigitas Godelis. Skyrė prezidentas Brazauskas.
1997.04.01-2000.04.06 Panevėžio savivaldybėje dirbo "EBSW" tarybos narys Ramūnas Lenčiauskas.
1998.01.19-1999.02.26 Vilniaus savivaldybės Ekonomikos skyriuje dirbo "EBSW" steigėjos, IAB "Trikotažo investicija" vadovas Petras Česnulevičius.
Seimas tik perdavė bylą nusikaltėliams prokurorams.
Maldavo, kad nusikaltėliai teisėjų Taryba ir Garbės teismas bartų teisėjus, kad netinka dirbti.
Maldavo Kauno mero Arvydo Garbaravičiaus barti valdininkus, kad vieni rašė, neva negali, o kiti davė nuorašus...
Tie neveikė.

2016.05.12 nusikaltėliai STT apkaltino nusikaltėlį Eligijų Masiulį, kad tas ėmė 106000 € kyšį iš įmonės "MG Baltic". Kratė geldą, partijos bustinę. Bute rado visus tuos pinigus.
Paskui prokurorai rašė, kad rado ne tiek, o 250000 €. Tą skaičių pirmas viešai sakė Zuokas, kurį miniu žemiau. Kažin iš kur sužinojo?.. Gal ir jis dalyvavo kyšius imti. Žino kiek buvo šioje "kiaulėje taupyklėje".
Gaudė 106000 € kyšį, o rado daugiau. Dar kažkieno kyšį rado.
Sulaikė tos įmonės darbuotoją Raimondą Kurlianskį.
Nusikaltėlis Eligijus Masiulis iškarto atsistatydino iš partijos pirmininkų. Bet liko partijoje. Atsistatydino iš Seimo. Bet tik nuo 2016.05.20. Per tą laiką slėpė įkalčius.
Žemiau miniu, kad šioje byloje į Vilniaus Apygardos prokuratūros viršininko krėslą iškilo prokuroras Justas Laucius. 2019 metų vasarį jis sakė, kad jam sakė FNTT, kad 2018 metų gruodį Eligijus Masiulis paėmė iš Raimondo Kurlianskio dar 10000 € tariamą paskolą bylinėtis ir varžytis valdžion rinkimuose Klaipėdoje. Skundėsi, kad vietoj to Eligijus dalį pinigų pravalgė restorane ir "vonioje" ("vandens parke").

2016.05.23 prokurorai nubėgo į kalėjimą pas Raimondą Kurlianskį ir neteisėtai, be jo advokato apkaltino jį, kad jis neteisėtai turi kažkokią slaptą pažymąnusikaltėlių VSD. Jis neturi teisės žiūrėti valstybės paslaptis. Advokatas apie naują kaltinimą sužinojo tik teisme. Anokia čia naujiena. Slaptas pažymas dabar turi kas tik netingi.
Jiems to reikėjo, kad parodyti teismui koks dar labiau blogas jis yra. Kad teismas amestų jo skundą apie tai, kad jį sulaikė.
Keista iš kur prokurorai sužinojo apie pažymą. Gal valdžios gauja patys jam davė. O kai susipešė su juo, ėmė šitaip keršyti.

2016.05.24 prokurorai apklausė ir apkaltino Eligijų Masiulį:
kyšininkavo BK §225 3 d. - pradžioje tuo nekaltino; sekančią dieną vaizdavo, neva tai - "techninė klaida";
prekiavo poveikiu §226 4 d.,
neteisėtai praturtėjo §1891 1 d..
Jo neteisėtai nesuėmė, kaip Kurlianskį. Nors akivaizdu, kad ir jis gali įtakoti tyrimą, slėpti įkalčius, naikinti raštus, arba kurti raštus (skolos lapą).
Jis tik pažadėjo neišvykti.

Kurlianskis pasėdėjo tik 20 dienų. Tuo bausmės ir baigėsi.
Jį paleido 2016.06.01. Daugiau jo nebesodins, kad ir kokią kaltę rastų. Valdžios gauja mano, kad 20 dienų yra pakankama bausmė jam už tai, kad įkliuvo ir sukėlė kitiems pavojų įkliūti.

2016.06.13 nusikaltėliai STT kaltino Raimondą Kurlianskį, kad jis davė 25000 € (dabar jau sako, kad 27100 €) kyšį Seimo nariui Vytautui Gapšiui (Darbo Partija) už įstatymo pataisas ir "aukso" kelią Vilnius-Utena169 mln. € ir amžiną duoklę. Dalį kyšio atstojo nuolaida už partijos skelbimus įmonės "MG Baltic" žinių įmonėse (reklama).
Kitą dalį vaizdavo kaip paramą kažkokiai viešai įstaigai "Meno ir sporto projektai".

Mainais Gapšys darė įtaką, kai Darbo Partija Seime svarstė ir priėmė Vartojimo kredito įstatymą Nr. XIIP-3370 (žemiau miniu, kad jį dar už kyšį taisė ir Gustainis),
Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 pataisas,
nutarimą Nr. XIIP-2013(2) apie 169,3 mln. € viešą ir privačią partnerystę "Kelias Vilnius - Utena",
darė įtaką Žemės ūkio ministrei,
darė įtaką kažkam palikti dar 1 kartui ("kadencijai") krėslą AB "Lietuvos Geležinkeliai" generaliniam direktoriui,
darė įtaką Ignalinos atominės elektrinės (IAE) viešiems pirkimams "Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statyba" bei "Inžinerinių statinių atkarpų projektavimo, statybos ir prijungimo prie esamos IAE infrastruktūros darbų pirkimas",
asmeniškai balsavo "prieš" Editą Dambrauskienę į generalines prokurores.
Paskui Dambrauskienękaltinimų išbraukė, kad netektų tirti kaip bruko ir kitus varžovus: Nerijų Meilutį, Evaldą Pašilį.

2016.08.08 Gapšys pagaliau atsistatydino iš Seimo, kad nuo viešumos slėpti bendrininkus.

Eligijus Masiulis melavo esąs nekaltas. Jei būtų nekaltas, liktų Seime ir įrodynėtų tiesą. Juk ir Seimui svarbu kas neteisėtai nori sudorotį Seimo narį, tariamai pripaišė kyšį. Seimas įrodymus išreikalautų, ištirtų ir paviešintų. Jei po to Seimas neleistų jo suimti, tada ir galėtų pats atsistatydinti.
Jis būtent to ir vengia: kad per Seimą nepaaiškėtų kas, kam ir už ką kyšius dalino.
Pabėgo. Tiek tos žinios baisios. Jei būtų nebaisu, liktų Seime, dangstytųsi neliečiamybe, atsikalbinėtų.

"MG Baltic" vadovas Darius Mockus pavadino nusikaltėlį Eligijų Masiulį geriausiu savo politiku. Liūdėjo dėl jo lemties.
2016.05.13 Eligijus Masiulis sakė, kad kažkada pasakos kažką, dėl ko daug kam bus blogai. Gasdino savo bendrininkus valdžioje iš kitų partijų. Bendrininkai būna ir priešininkai, kai gaujos veikia išvien, kai peštynių laimėti negali, kad visi neliktų visai be grobio.
Eligijus Masiulis susižvalgė su Antanu Guoga ir nusijuokė.
Gal jie turėjo omeny, kad pasakys, kad Seime žmonės jo prašė atstatydinti Grybę, o jis tai nutylėjo ir ją išgelbėjo. Bet jai nebus gėda.
O gal pasakys, kad nešė pinigus ir Grybei. Kaip tik tuo metu už 50000 € Grybė pirko namą statyti Pašilių kaime prie Vilniaus. Gal jai prireikė šių pinigų, kad atstatyti išlaidą. Kaip tik tuo metu sulaikė kitą kyšį, kurį nešė gal irgi Grybei per Lietuvos Banką. Žemiau tai miniu. Prireikė naujo.

2016.09.06 Masiulis tikrai pasakė, bet ne žadėtą blogį, o šnipštą: neva ėmė ne kyšį, o paskolą. Pasiskolino kyšį. Tam sukti tyrėjai jį ir laikė laisvėje, ir nesuėmė, kad jis rašytų skolos lapą su kyšio davėju.
2016.09.07 nusikaltėliai Mokesčių Inspekcija atsakė, kad tokio sandėrio niekas neužrašė pas juos (nedeklaravo).
Jis melavo, neva pinigų jam reikia, kad pirkti kažkokį namą prie Jūros. Nesakė kurios. Rašė, neva butą jau vieną nupirko už paskolą iš banko. Nuomavo jį. Ketino plėsti šį "nekilnojamo turto verslą". - Bent šiek tiek pasijustų statybininkų, žemės niokotoju. - O ne vis į juos pro Seimo langą... "kasos" į juos spoksotų ir pro jį dalintų jiems valdžios užsakymus.
Gal jis tikrai pirktų namą, kad ir savo vardu. O paskui jį dovanotų Grybei. Juk ji taip nori namo. Aukščiau tai miniu.
"Namas" yra valdininkų pinigų atitikmuo ir grobimų matas. Jį įvardino ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Masiulis buvo vienas iš tų, kurie taisė įstatymą, kad mažinti paskolą, kuriai nereikia notaro, nuo berods 5000 € iki 3000 €. Jis puikiai žino įstatymą. Toks aršus, griežtas. Vargu ar jis pats sau leido nutylėti paskolą.
Masiulis teisinosi, neva paskolos pinigus sekliai pažymėjo jau po to, kaip jis juos įsidėjo į geldą ir paliko porai valandų. Neva ten pat geldoje jie turėjo pamatyti ir paskolos sutartį. Gal ir taip... Bet juk tu pats tokią teisėsaugą sukūrei. Tu "pamiršai" pranešti apie paskolą. O jie "pamiršo" ją pažymėti prieš kyšį...
Masiulis teisinosi, neva negalėtų imti kyšįVartojimo kreditų įstatymo §8 pataisą. Neva Seimas ne atpalaidavo, o sugriežtino paskolas. Apsimeta jis. Jei taip paprasta būtų, tai niekas kyšių ir nesiūlytų. Tame ir menas paimti taip, kad kuo mažiau daryti, o gal išvis priešingai veikti. Yra tokios technikos taisyklos, advokatai, kurie ima pinigus, kad vien į gedimą pažiūrėtų. O taisyti gali ir ne. Dar tu gali brukti Seimui tą pataisą pakartotinai, kol priims. Tai - mėgstamas valdininkų būdas.
Jis teisinosi, neva nerezga sąmokslo teorijų.
Bet kai aš šį žodį skleidžiu, mane valdžios mylėtojai kaltina būtent tuo.

Tikėtina, kad jie nešė pinigus būtent Grybei... Arba jos dalį iš bendro kyšio už įstatymą. Pagal gandus tai kyšis už įstatymų pataisas. Ji jas pasirašinėja.
Gal jie rašė tas pataisas palankias kredito unijai, kad dalinti paskolas vargšams, kurie negali jų grąžinti.
Gal dar tik ketino rašyti ką kitą. Bet dabar nebedarys to, nes pinigų nedanešė. Užstrigo tokia naudinga įstatymų leidyba. Nebeturi ką veikti nusikaltėliai Prezidentė ir Seimas.

... O kažkada Masiulis pezėjo: už 5000 litų tik durniai dirba...

2018.04.30 Eligijus Masiulis pagaliau išpildė pažadą pasakoti didelę valdžios gėdą: 2015 metais jis susirašinėjo elektroniniu paštu su Grybe apie tai ką skirti generaliniu prokuroru. Suprask, "MG Baltic" bruko sau prokurorą.
Eligijus sakė, kad vieną dieną tardytojas, prokuroras Justas Laucius jam sakė kad sekantį kartą kalbės apie tą susirašinėjimą. O paskui staiga nutilo apie tai. 2017.02.08, tarp tų 2 apklausų, nusikaltėlis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis davė Lauciui Vilniaus Apygardos prokuratūros viršininko krėslą už tarnystę valdžiai šioje byloje. Nepaisė, kad prokurorų atrankos komisija geriau vertino kitą prokurorą. 2017.03.20 Laucius į tą krėslą įšliaužė.
- Visai laiku, nes 2018 metais Vilniaus Apygardos prokurorai nuslopino dar vieną baudžiamąją bylą prezidentei Daliai Grybauskaitei. Paprasčiausiai nieko nedarė, išmetė:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20190103.htm

Viename laiške Grybė reikalavo perduoti "MG Baltic" vadovui Dariui Mockui linkėjimus ir kad jis įsakytų žurnaliūgai Tomui Dapkui liautispeikti: patrauktų savo skaliką. Tuo metu nusikaltėliai Seimas svarstė naują generalinį prokurorą Evaldą Pašilį ir gal jos įstatymų pataisas.
Eligijus Masiulis prisipažino, kad šį neteisėtą įsakymą įvykdė 2015.12.16. Kur gi neprisipažins, jeigu byloje yra to pokalbio vakarienės metu garso įrašas. Vakarienėje tarėsi ir Kurlianskis, ir daug kitų žmonių gal iš "MG Baltic" ir valdžios.
Eligijus melavo, neva Grybė neprašė "MG Baltic" leidimo ką skirti prokuroru. Neva ji tik domėjosi kodėl jiems netinka pirmi 2 varžovai. Neva Grybė per "MG Baltic" parinkdavo ne geriausią, o tokį paklusnų varžovą, apie kurį žurnalūgos ir Seimas nieko nežinojo, o todėl negalėjo barti, arba pavargdavo ir nebebardavo.
Kai tirti baigė, Eligijus paprašė įtraukti į bylą susirašinėjimą su Grybe. Bet Laucius atsisakė. Kažkas kažkam kažkada aiškino, neva susirašinėjimą atsisakė tirti, nes neva tai - ne nusikaltimas.
Kol dar tyrė, Eligijus bergdžiai prašė įtraukti į bylą telefono pokalbio dalį, kurioje Grybė reikalavo iš "MG Baltic", kad priverstų savo žurnaliūgas kažką gerai sakyti ir rašyti apie aukščiausius valdžios vadovus, kažką nutylėti. Tą dalį tyrėjai ištrynė. Prokurorai tik paklausė žinovų ("ekspertų") ar įrašas ištisinis. Neklausė ar nukirptas galas, ar pradžia. Ir neieškojo galų.
Eligijus sakė, kad Grybė pešėsi su Komunistais, nusikaltėliu ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi tik tam, kad gerai atrodyti žurnaliūgų pezaluose.
Melavo neva "MG Baltic" tarnavo Grybei tik iš baimės. Bijojo prisipažinti, kad tai buvo kyšis.
Laiškuose Grybė tariamai vadino Saulių Skvernelį pavojingu "populistu". Neva ji stengėsi ir prašė prašyti Komunistų išvaryti jį iš Vidaus Reikalų ministrų. Neva rašė, kad bus blogai, jei jis eitų toliau valdžion su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Jau tada slapta žinojo, kad prie anų jį prišlies ir patys gi į tą valdžią įbruks.
Eligijus sakė, kad Skvernelis jam sakė kodėl atsisakė stoti į jo Liberalų partiją: todėl, kad jie mažuma Seime ("opozicija"). Tada nusikaltėlis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius grasino jį išvarytiministrų. O už tai, kad stojo į pariją, kuri nėra Seime, žadėjo jį palikti ministru iki vyriausybės pabaigos. Jokių įsitikinimų neturi Skvernelis. Butkevičiusapgavo, vis tiek išvarė. Jam su Grybe tik reikėjo įbrukti Skvernelį "Valstiečiams", kad brukti su jais į sekančią valdžią.
Eligijus melavo, neva jam neteko vykdyti Grybės prašymo išvaryti Skvernelį. Neva Komunistai jį išvarė patys.
Eligijus teisino Grybę, kad bruko į valdžią paklusnią "Valstiečių" partiją.
2016.05.10 pareigūnai žymėjo kyšio pinigus.
2016.05.11 Grybė rašė Eligijui kažin kokį paskutinį norą.
2016.05.12 pareigūnai Eligijų iškratė.
Grybė visada iš anksto žino ką daro pareigūnai. Nebuvo taip, neva ją užklupo netikėtai. Tai reiškia, kad ji pakišo, išdavė Eligijų; pasinaudojo juo ir paskui pati įsakė jį gaudyti.
Laiškuose Eligijus prisiekinėjo Grybei esąs ištikimiausias jos tarnas. Kaip įprasta vagims, jam apmaudu, kad jį išdavė. Todėl jis kalba, kad jei jau Grybė žlugdo jį, tai ir jis ją žlugdys. Aišku, jis nesakė tiesiogiai taip. Jis naudojo padorų žodyną: "valytis". Vagys visada stengiasi patikti "padoriems" žmonėms, kurie nepadoriai niekuo nesidomi, nieko nežino ir net savo engėjus laiko padoriais. Kas gi prieštaraus "valymui"?.. Bet mes neprieštarautume ir kalbai tiesiai, šviesiai. Kad mums netektų gaišti laiką, versti čia jo painią kalbą į tikrą.
Keista, kad šį pokalbį viešino žurnaliūgos "Lietuvos rytas" (Komjaunimo tiesa).
Laiškus - irgi:
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/04/28/news/slaptas-susirasinejimas-e-masiuli-megino-prisijaukinti-tulpe-pasivadinusi-magnolija-6119263/ Įprastai jie yra paklusnūs valdžiai. Ypač, kad ir juos pačius teisia kitoje byloje. Gal jie pajuto pergalę ir nutarė pasipešti.

Išdavikas, buvęs Seimo narys Valdas Vasiliauskas (Drąsos kelias perbėgo pas Paksą) skundžiasi, kad iš laiškų kažkaip aiškėja, kas ir kaip slopino komisiją, kurią jis stengėsi Seime daryti, kad tirti kaip kažkas tyčia, patogiu laiku viešina žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo duomenis, neteisėtai daro įtaką teisėsaugai, įtraukia ją į politinę kovą. Valdas nerašo kas būtent paiškėjo, kas ir kaip tą slopino.
- Gal todėl, kad Vasiliausko paties dukra dirbo žurnaliuge alfa.lt, kuri priklauso "MG Baltic". Ji kažkaip "žiba" nesupratau kur: laiškuose, ar VSD atsakyme Seimui, žemiau.

2018.05.02 Grybė prisipažino, kad rašė Eligijui Masiuliui. Teisinosi, neva kaip partijai, o ne kaip tarpininkui. Neva tariasi su visais.
- O kodėl nesitarė su tavim, manim, ar tais gausiais žmonėm, kurie jai skundė pareigūnus?..
Grybė prisipažino, kad galbūt vadino "aštriai" ką.
- Jei žurnaliūga Dapkus skalikas, ji turėtų įrodyti, neva jis meluoja. Jei jis teisus, ji neturėjo teisėsvadinti blogu. Jei Saulius Skvernelis pavojingas, kodėl ji to neaptarė su tauta ir skyrė jį ministru pirmininku?..
Grybė prisipažino, kad tyčia perdavė linkėjimus "MG Baltic" vadovui Dariui Mockui. Neva tai darė ne kad anam tarnauti, o tik kad Eligijus Masiulis žinotų, kad ji žino apie jų sąsają.
- Melagė. Jei jai ta sąsaja atrodytų bloga, ji privalėtų taip pasakyti jam ir liaudžiai. Ji gi slapukavo net nuo paties Eligijaus. Jis viską suprato ne kaip papeikimą, o kaip tarnystę gaujai.
Pačią linkėjimų išraišką jai pakuždėjo jos buvęs ir tebesamas tarnas Linas Balsys. Grybė tuos žodžius pagriebė iš mano 2013.11.13 laiško Linui Balsiui. Jame peikiau jį už kėslus statyti Vilniuje metro ir reikalavau atstatydinti Grybę. Perdaviau "linkėjimus" jai pačiai, o ne "MG Baltic".
Grybė davė melagingą užuominą, neva ne prašė, o reikalavo, kad "MG Baltic" atitrauktų žunraliūgą ne nuo Evaldo Pašilio, o nuo ankstesnių 2 pralaimėjusių varžovų į generalinius prokurorus. Neva žurnaliūga anuos barė ne tikrai, o piktybiškai trukdė. Ji vaizdavo, neva 3 laimėtojas Evaldas Pašilis tiek geras, kad jo niekas negali barti.
Grybė prisipažino, kad ištrynė savo laiškų nuorašus. Todėl negali tikrinti ar Eligijaus nuorašai tikri.
- Tuo ji nusikalto. Viskas, ką ji dirba, yra vieša nuosavybė. Viskas turi būti įmanoma tikrinti. Geriausia, kad visi laiškai būtų vieši.

Vėliau Grybė jau neigė, kad rašė Eligijui Masiuliui. Dave užuominą: Aš... ne aš...

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/pazymu-respublika-arba-kaip-vienas-koncernas-per-viena-ziniasklaidos-priemo
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
2018.05.07 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) viešino atsakymą 2018.03.09 iš nusikaltėlių Valstybės Saugumo Departamento, kad 6 stambios įmonės ir 1 žurnaliūga Tomas Dapkus rinko žinias apie politikų nusikaltimus, jomis juos gąsdino ("šantažavo"), kad priversti tarnauti sau.
VSD yra 7 įmonė, kuri darė tą patį.
Grybės vyriausioji patarėja nacionalinio saugumo klausimais Živilė Šatūnienė anksčiau 17 metų sėdėjo VSD. Kažkiek laiko ji buvo ten valdybos viršininke. Gal slėpti ir staiga rodyti pažymas yra jos darbas iki šiol.
Nuo 2002 metų jie rinko žinias apie tas 6 įmones ir žurnaliūgą. Kažkodėl tingėjo anksčiau. Viešai jas slėpė, valdžiai neteikė. Gal teikė slaptai, gal irgi gąsdino ("šantažavo").
Kad gelbėti Grybę, tildyti liaudį, blaškyti dėmesį, staiga viešino tas žinias tik dabar.
Uždažė juodai įmonių, politikų vardus, nes savo VSD pavadinimą, nutylėjo, o gal uždažė kokius nusikaltimus vieni apie kitus rado, kuo gąsdino.
Uždažytus žodžius atskleidė "MG Baltic" priešai: "Rubicon" laikraštpalaikis 15 minučių.
Dalį neuždažytų praleido: lenteles, pastabas, sakinius.
2018.05.15 Seimas apie atsakymą apklausė VSD vadovą Darių Jauniškį. Jis savo klastą vien neigė. Niekuo negrindė. Jo klausė kodėl Masiuliui leido gauti slaptas žinias, jei daug metų žinojo, kad anas tarnauja "MG Baltic". Jauniškis neatsakė, tik kliedėjo nesuprantamai.

Žurnaliūgos sako, kad prezidentė Grybė pripažino, kad žinojo, kad tikras, neteisėtas "Liberalų sąjūdžio" vadovas yra "MG Baltic" vadovas Darius Mockus. Nors, nerašo ką sakė. Ką rašo, tai kai vengė pripažinti. Bet ir neneigė. - Žinojo. Ypač, kad turi ŠatūnienęVSD ir reikalavo šalinti žurnaliūgą, kuris priklauso "MG Baltic".
Ne tik žinojo, o tyčia susirašinėjo su šia partija, kaip anų pavaldiniu.

  2023.03.09 VSD atsakymas dar rašė, kad:
 • 2006.02.25 (registravo 2006.04.11) "MG Baltic" steigė nuosavą partiją "Liberalų sąjūdis". Atskėlė ją nuo nusikaltėlio Artūro Zuoko partijos. Tikslas: atimti valdžiąvaržovų, ano savininkų įmonės "Rubicon".
  Pirmininku statė Petrą Auštrevičių, nes mokėsi Universitete kartu su kyšininkų įmonės "MG Baltic" vadovu Dariumi Mockumi.
  Tik vėliau - Eligijų Masiulį.
  VSD klaidina neva pirmu pirmininku darė Masiulį. Nutyli kas tapo ir kodėl. Jis tapo pavaduotoju. Rašo neva kažkas vadino Auštrevičių netinkamu.
  Gal vadino. Tai paaiškina kodėl, atrodo be priežasties, aną pakeitė Masiulis 2008.07.08.
 • 2016.05.12 nusikaltėliai STT sulaikė Masiulį.
  Tada "MG Baltic" bruko naują partijos pirmininką: Vitalijų Gailių.
  Anas staiga nusišalino nuo Kurlianskio, kad liaudis negalvotų, neva jie bendrininkai.
  Su juo ir žurnaliūga Dapkumi "draugavo" nuo 2011 metų.
  Gal todėl išdavė liaudį: atsisakė atstatydinti prezidentę Grybę, kai gavo žinias apie ją. Atsikalbinėjo neva Seime nėra noro.
  Kurlianskis su Dapkumi teikė Gailiui blogas žinias apie Aušrinę Armonaitę.
  Kurstė Auštrevičių prieš nusikaltėlį Remigijų Šimašių.
  "Dergė" Eugenijų Gentvilą.
  Šlovino tik Gailių, kad taptų pirmininku.
  Kažkodėl nepavyko. Pirmininke tapo Armonaitė.
  VSD nutyli, kad tai netrukdė "MG Baltic" grobti Vilniaus sritį Paupys, priešais Užupį, ir ją aklinai užstatyti neteisėtais namais-dėžėmis.
  Matyt, jiems tarnauja visi. Gal neverta stengtis brukti kažkurią partiją, ar jos pirmininką.
 • 2009 metais "MG Baltic" bandė atimtiZuoko ir jungti prie savo partijos Liberalų ir centro sąjungą. Dabar "Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)". Kad pervilioti, šmeižė Zuoką neva dergė pirmininką Gintautą Babravičių. Nors, neįmanoma dergti sukčių. Abu labu tokie.
 • Lietuvos Geležinkeliai tarnauja "MG Baltic" nuo 2009 metų. Nuolat rūpina nereikalingas statybas, kuo brangiau, anų nuosavai įmonei "Mitnija" ir bendrininkams "Kauno tiltai".
  Už tai juos kiti žurnaliūgos barė. O politikai dangstė. Irgi Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.
  2010.01.25 Geležinkeliai davė "MG Baltic" televizoriui ir radijui LNK 810000 Lt, kad šlovintų. Slaptai, be varžybų. Nors, privalėjo rinktis šlovintoją viešai.
 • 2009 metų kovą "MG Baltic" įmonė "Mitnija" laimėjo nereikalingą statybą Santariškių ligoninės akušerijos ir chirurgijos namo.
  Mainais Kurlianskis žadėjo rasti sąlyčio taškus.
  Juos dangstė Sveikatos apsaugos ministerija ir Turto bankas.
 • Matyt, irgi 2009 metais "MG Baltic" išrūpino sau 242 mln. Lt statyti nereikalingą Kauno medicinos universiteto namą Farmacijos fakulteto su laboratorija ir mokomąja vaistine.
  Nusikaltėliai vyriausybė tai vadino "integruotais mokslo, verslo ir studijų centrais". Darė 5. Šitą vadino "Santaka".
  Kad nuteikti rektorius palankiai, "MG Baltic" užstodavo juos Švietimo ir mokslo, Sveikatos ministerijose. Universiteto klinikų vadovas Juozas Pundzius įžūliai maldavo ginti nuo Sveikatos ministerijos klausimų.
 • "MG Baltic" reikalavo, kad LNK nebartų Sveikatos apsaugos ministro Algio Čapliko.
 • 2005 metais "MG Baltic" valdė Krašto apsaugos ministrą Gediminą Kirkilą (Komunistas), kad atstatydinti nusikaltėlį Vilniaus merą Artūrą Zuoką.
  2006-2009 Komunistą Algirdą Paleckį darė Vilniaus mero pavaduotoju.
  2017 metais skaldė Komunistus. Nutylėjo kaip. Tikslas: daryti pavaldiniais.

2018.03.23 VSD vėl atsakė Seimui. Gal atsakė ir daugiau.

  Kažkuris VSD atsakymas dar rašė, kad:
 • Įmonei "MG Baltic" tarnavo Vilniaus Apygardos prokuratūros viršininkas Ramutis Jancevičius. 2016 metais anas iššliaužė tiesiogiai dirbti į "MG Baltic".
 • UAB "Maxima" rinko blogas žinias apie politikus, kurie prieštaravo steigti "LEO LT". Juos tomis žiniomis gąsdino. "Maxima" gavo valdiškus pinigus, kad tariamai steigti "LEO LT". Po to panaikino "LEO LT".
 • Rusijos įmonė RosAtom kažką darė.
 • Seimo kontrolierius nusikaltėlis Raimondas Šukys, berods kol buvo Vidaus reikalų ministru, bandė paveikti Arūno Valinsko pajacų partijąTeleVizoriaus.
  2020.06.02 teismas atmetė Šukio skundą, neva jį apšmeižė.
  "Šmeižtas" nepadarė žalos Šukiui. Jis ramiai išsėdėjo Seimo kontrolieriaus krėsle iki 2018 metų liepos, kol baigėsi "kadencija" ir spėjo dar daug priklastoti.

VSD viešino visokias įmones, išskyrus "GazProm". 12 pranešimų apie aną neišslaptino ir šį kartą. Aną tyrimą rasi pasakoje apie VSD.

2018.05.30 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) skelbė išvadą. Bendrais žodžiais yra grėsmė. Neminėjo "MG Baltic". Minėjo Rusijos įmones, kurios darė įrangą Lietuvos Geležinkeliams ir dar kažkam.
Rasa Juknevičienė (Konservatorė) pasidžiaugė, neva kažkokia "sistema" atsilaikė prieš blogas įmones, nes neva "MG Baltic" nelaimėjo 2016 metų Seimo rinkimus.
Nutylėjo, kad 2014 metais prezidento sostą laimėjo Grybė.
2015 metais Vilniaus savivaldybės - Liberalų sąjūdis.
2016 metų Seimą laimėjo Valstiečiai ir žalieji.
Visus juos į valdžią įstūmė būtent "MG Baltic". - Pirmus 2 tiesiogiai. Valstiečius - per Grybę; paskyrė "populiariais" valdžios ir žurnaliūgų pagalba.
Rasa Juknevičienė perskaitė mano mintis ir dar kartą pakalbėjo, kad rinkimus laimėjo kiti "koncernai", kad juos dar reikia tirti. Sakė, kad VSD irgi buvo pastraipoje aukščiau minėto ir dar neviešinto "GazProm" įtakoje ("Dujotekana"). - Pati pripažino, kad "sistema" neatsilaikė. Vistiek ją užvaldė kažkas.
Komitetas pasakė, kad Andrius Kubilius (Konservatorius, buvęs ministras pirmininkas) apklausoje sakė, kad matė blogį, bet neva nieko negalėjo padaryti.

  Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) rašė, kad iš valdžios gavo pinigų įmonės:
 • "MG Baltic" 500 mln. €.
  Nežinau ar įskaičiavo, ką 2018.03.09 VSD rašė Seimui: daugiau negu 1000 mln. Lt (289,62 mln. €) 2009-2013 metais įvairių Lietuvos Geležinkeliams nereikalingų statybų.
 • UAB "Maxima" 1000 mln. €.

Komiteto pirmininkas Vytautas Bakas žadėjo tuos pinigus grąžinti. Tai reiškia, kad jie paskaičiavo tik neteisėtą perteklių, o ne pilną valdiškų užsakymų vertę.

2016.05.13 Guogą išrinko laikinu partijos pirmininku. 2016.05.16 jis pabėgo iš partijos, kai ana jį išbarė, kad jis barė aną. Tada paskelbė, kad skirs visas savo įmonių akcijas labdarai... Kaip įprasta - nereikalingų dėžių statyboms. Vėl suniokos kažkurią pievą. Statys Šv. Juozapo bažnyčią pagal kažkokio kunigo Ričardo Doveikos sumanymą. Greta įkurs bendruomenės namus jaunimui ir seniams. Lyg jie ir dabar neturėtų kur sėdėti, kaip seniai.

"MG Baltic" apyvarta yra 500 mln. € per metus.
Ta įmonė nori gauti statyti:
Lazdynų baseiną
ir Nacionalinį stadioną su gyvenamais namais prie jo,
"aukso" kelią Vilnius-Utena.
Jau gavo naują areštinę59 mln. € ir
1 Policijos Komisariatą dar už kažkiek pinigų.
Tuos 2 pastatė už kažkieno, gal valdžios gi pinigus ir nuomuoja valdžiai gi.
Štai kam juos stato. Visai ne iš būtinybės.
Jau gavo "mažą baseiną" Fabijoniškėse (rašau apie Lazdynų baseiną). Statys už didžiulius pinigus: 3,7 mln. €. Tariamai laimėjo "konkursą" iš 4 varžovų.
2016.05.17 mažu jį vadino nusikaltėlis Remigijus Šimašius. Sakė neva po šio kyšio tikrino ką gavo "MG Baltic". Neva rado "tik" šitą. Vaizdavo, neva nieko daug negavo. Skyriuje apie areštinę miniu, kad dabar tokie dideli pinigai jau maži. Nieko nebedomina 1 mln. Litų, ar net €.
Jau gavo Vilniaus rytinį aplinkkelį. Gal ir visus kitus. Dėl atkarpos prie Kyviškių "MG Baltic", kartu su "Kauno tiltais", bandė per teismą išmelžti iš "Lietuvos Geležinkelių" 10,5 mln. € už kažin kokią žalą. Teismas apie kyšį klausė pokalbio slaptą įrašą iš pietų restorane, kur visi 3 vadovai susirinko ir derėjosi kaip tuos pinigus padovanoti, kad atrodytų "padoriai". Kurlianskis guodėsi, kad 10,5 mln. € vargiai gebės "praryti". Tad, pasitenkintų 4 mln. €.

Kyšio davėjas Raimondas Kurlianskis yra 1 iš 11 Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto tarybos narių - profesorių ir verslininkų.
"MG Baltic" nuosava įmonė "Mitnija" stato tą universitetą. Štai kur dingsta mokymui pinigai.
Universitetams statybų nereikia.

Laikraštis "Karštas komentaras" rašė, kad statybų įmonė "Mitnija" anksčiau priklausė Antanui Gureckiui. Jis nusišovė ir rašė priežastį: Darius Mockus, Raimondas Kurlianskis, "kišeniniai prokurorai" jį "spaudė".
Kažkada Gureckis restorane kalbėjo su kažkuo. Iš jo reikalavo 30 mln. Litų. Mainais žadėjo, kad kažkas nutrauks ikiteisminį tyrimą. Jei atsisakytų, kalėtų 6-8 metus.
Jis atsisakė.
Kažkodėl po triukšmeliu, kol 2010 metais laidojo Brazauską, Gureckio namus kaune iškratė kažkokie pareigūnai iš Vilniaus. Jis suprato, kad jį tikrai pasodins ir nusišovė.
Prokurorai neteisėtai nutraukė ikiteisminį tyrimą kaip jį privedė iki savižudybės.
Neaišku kada jis pardavė įmonę "Mitnija" įmonei "MG Baltic". Jei prieš pokalbį ir greitą savižūdybę, tai iš kur jis turėtų pinigų? Iš pardavimo? Kokia prasmė parduoti, jei viską atiduotų? Ir už ką jį sodintų, jei jis nebevykdė verslo?
Jei po, tuomet kaip lavonas galėtų parduoti?
Po to Gureckio žmona pasakojo, kad jis paasakojo, kad kažkada "Mitnijos" statybų reikalais jis su Dariumi Mockumi skrido į Kijevą, Ukrainoje. Lėktuve jis netikėtai rado vėplą prezidentą Valdą Adamkų. Anas slapta skrido talkinti Mockui. Bet prezidento kelionės niekas neskelbė nei Lietuvoje, nei Ukrainoje. Niekas jo ten nesutiko iškilmingai.
Su kuo ir apie ką kažkada Ukrainoje tarėsi prezidentas Adamkus?
Po Adamkaus tarnystės įmonei "MG Baltic" eilę perėmė Grybė. Aukščiau pasakoju apie jos laiškus jų tarpininkui Eligijui Masiuliui.

Dar Liberalų Sąjūdis su "MG Baltic" kišosi į Šventosios uostą, pinigus švaistė Švietimo ir Mokslo Ministerijoje, Lukiškių kalėjimą iškelti. Įmonės, kurios pinigais rėmė tą partiją, laimėdavo konkursus, kuriuos ji valdžioje darė.

Berods, kažkas paviešino, kaip Seimo narys Eligijus Masiulis kažkada telefonu kalbėjo su "MG Baltic" kaip taisyti įstatymus palankiai kredito unijoms. Gal irgi už kyšį. Gal "MG Baltic" valdo ir kažkurią uniją.

Įmonėje "MG Baltic" ir jos "dukterinėse" įmonėse dirba 4000 žmonių. Matyt, atsirado bent 1 sąžiningas. Įdavė.
Įmonei priklauso ne tik statytbininkai bet ir žurnaliūgos: televizoriai LNK, "Baltijos TV", "Info TV", "Žinių radijas", "Alfa Media" (valdo "Alfa.lt" internetą ir televizorių) - visi ištvirkę.
"Alfa.lt" skleidžia žinias apie sugedusią valdžią (korupciją). Prieštaringa tai, kad būtent "Alfa Media" vadovas Raimondas Kurlianskis davė kyšį.

Kyšius ima nuolat ir ilgai. Pareigūnai įsikišo tik dabar, ir ne bet kokie, o nusikaltėliai: prokuroras Justas Laucius ir dar 2 prokurorų "grupė" iš Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas. Ten sėdi ir daugiau nusikaltėlių: Darius Valys (buvęs generalinis prokuroras), Raimondas Petrauskas (to skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas). Gal jie ir yra tie kiti 2 "grupės" nariai.
2015 metais Justas Laucius gal neteisėtai nutraukė "MG Baltic" saugos tarnybos vadovo Zolubo nusikaltimo tyrimą. Dabar, 2016.05.12 kratos aplenkė būtent Zolubo kabinetą. Sklinda gandas, kad būtent Zolubas įdavė kyšininkus. Gal mainais už tai jam bylą nutraukė.
Tai reiškia, kad Liberalų sąjūdžio partiją šalina, kaip varžovus prieš rinkimus.
Štai kaip jiems už aklą paramą "atsidėkojo" nusikaltėlė prezidentė Grybė.

2016.05.11 aš juk sakiau Eligijui Masiuliui, kad privalo atstatydinti Grybę. Jis tik nusišypsojo ir nuėjo. Žmonės jo to prašė jau senai. Jis nepaisė. Neteisėtai nutylėjo. Jei pasinaudotų jais, pirmas sudorotų Grybę, atstatydintų ją, tada išvengtų bylos. Niekas neįsakytų jo aukoti.

Grybė tuo pačiu gal dar blaškė liaudies dėmesį nuo savo globotinio Lietuvos Banko pirmininko Vito Vasiliausko. 2016 metais anas irgi įkliūvo 2 kartus per mėnesį:

 • Iš "Panamos popierių" sužinojome, kad jis talkino slėpti pinigus Rusijos vagių turčiui ("oligarchui") Nikolaj Cvetkov klastotoje įmonėje mažų mokesčių šalyje ("ofšore").
  Gal ir vėliau talkino jam gvelbti ir Lietuvos turtą.
 • Gal irgi laukė kyšio. Tik nusikaltėliai STT neleido tarpininkams iki jo daeiti. Tyčia liovėsi sekti ir sulaikė. Kitaip kiltų grėsmė ir pačiai Grybei. Juk ji ne veltui globoja tą storulį. Kyšis galėjo nueiti ir iki jos.

Grybė paskambino nusikaltėliui Remigijui Šimašiui. Sakė, kad palaiko jį. Patys abu slapta apie šį pokalbį pranešė viešai. Kitaip, apie jį niekas nežinotų. Tuo slapta pareiškė, kad draudžia jį tirti ar bausti.

Remigijus Šimašius melavo, neva tik iš tolo pažįsta "MG Baltic".
Nors 2016.05.05 Remigijus Šimašius pietavo su "MG Baltic" vadovu Dariumi Mockumi, valdybos nariu Romanu Raulynaičiu ir su įmonių šutvės "Apranga" vadovu Rimantu Pervenecku. Paskui sakė, neva klydo: "išbraukė" "Aprangą", ir pasakė, neva jo vietoje pietavo prekeivių namais (nekilnojamu turtu) įmonės "MG Valda" valdybos pirmininkas Rolandas Vingilis.
Manau, pietavo ir su tais, ir su tais. Nesvarbu, ar vienu metu, ar skirtingu. 2 kartus pietauti dar net sveikiau ir sočiau. Svarbu, kad ne pačiam mokėti...
Ten jie aptarė paminklą Jonui Basanavičiui. Jį tariamai apmokės "MG Baltic"... iš tavo pinigų. Štai kam jį statys. Visai ne tam, kad būtina.
Tą pačią dieną, po 4 valandų, 16 valandą Savivaldybės viešųjų pirkimų komisija patvirtino baseiną prie kažkurios mokyklos. - Fabijoniškių, kurią miniu aukščiau. Gal Abraomo Kulviečio gimnazijos. Jį statys įmonė pavaldi "MG Baltic". Ne pati laimėjo. Laimėtojai ją samdys. O laimėtojai yra: "Vilmeta", "Kaminta", "Kortas", "A. Žilinsko ir Ko.", "Alvora".
2016.05.03 Vilniaus vicemeras Linas Kvedaravičius (Liberalų Sąjūdis) žurnaliūgoms iš BNS sakė, kad iš anksto žino, kad baseiną laimėjo "Mitnija". Kai žurnaliūgos paskambino vėl, jis jau neigė "Mitniją" ir vardino tas 5 įmones.
"Vilmeta" turi vos 4 darbuotojus ir menką apyvartą. Jos vadovas yra Raimundas Pužas - "MG Baltic" statybų įmonės "Mitnija" pinigų ("finansų") direktorius. Vienintelė akcininkė - pati "Mitnija".
Tad Šimašius melavo, neva "MG Baltic" nelaimėjo šio baseino, o neva 5 laimėtojai tik pasamdė jų įmonę "Mitnija".
Šimašius melavo, neva jau paprašė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba tikrintų konkursą. Jis tikrai prašė 2016.05.13. Bet be prasmės. Nes ana tą jau tikrina pati. Prieš mėnesį 2016.04.14 jau pareikalavo, kad Savivaldybė stabdytų konkursą. Savivaldybė neteisėtai nepaisė ir 2016.05.05 pinigų baseiną patvirtino.
2016.05.18 Linas Kvedaravičius pirma melavo, neva "MG Baltic" nieko nelaimėjo. Žurnaliūgos jam pasakė, kad net 2 jų įmonės yra tame baseine. Tada jis teisinosi, neva pirmą kartą girdi. Tuoj pat prieštaravo sau: buvo nuogirdų. Ir nebaudė valdininkų už tai, kad to "negirdėjo", ieškojo, bet nerado.
Mero Šimiašiaus patarėjas Aleksandras Zubriakovas pezėjo, neva žinojo, bet kažkokie teisininkai patarė neteigti, kad "Vilmeta" priklauso "MG Baltic". Nutylėjo tų suktų teisininkų vardus.

"Vilmeta" nori baseino ir Klaipėdoje. Ten jie pralaimi. Todėl ginčija konkursą.

Kyšių statybų įmonei "MG Baltic" tarnauja Algirdas Kaušpėdas. Jis yra muzikos būrio (grupės) "Antis" dainininkas. Apie 1990 metus buvo "Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio" pirmūnu. Jam priklauso sukčių architektų įmonė UAB "JP architektūra". Jie kartu suniokojo daug vietų Vilniuje.
2018.10.09 "MG Valdą" pervadino į "Darnu group". - Nuo žodžio "darna". - Valdininkų ir statybininkų. Gal pervadins ir "MG Baltic". Slepia blogą vardą po nauju.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rokas-masiulis.-ar-nuosava-ziniasklaida-netampa-irankiu-ginti-savo-komercin
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
"Mitnija" su "Kauno tiltais" susivienijo ("konsorciumas"). Jį valdo "MG Baltic".
2013 metais tas susivienijimas laimėjo 90 mln. €, kad statyti 5 ruožus "Rail Baltica". Štai kam daro tą geležinkelį, o ne kad būtina.
2017 metų pavasarį "Lietuvos Geležinkeliai" sustabdė 4 varžybas ("konkursus") irgi už 90 mln. €. Nes susivienijimas (gal tas pats) paskaičiavo žymiai didesnes darbų kainas nei tikėjosi "Lietuvos geležinkeliai". Nesupratau ar nugalėti turėjo tas Susivienijimas, ar keli skirtingi dalyviai ir "Mitnija" atskirai. Nerašo kiek jie taikėsi gauti, bet neteko.
Po to kaip sustojo šios varžybos, "MG Baltic" per savo žurnaliūgas LNK, "Baltijos TV", "Info TV", "Žinių radijas", "Alfa Media" (valdo "Alfa.lt" internetą ir televizorių) ėmė gausiai barti naujus "Lietuvos geležinkelių" vadovus.
Ten susisiekimo ministras Rokas Masiulis skundžia žurnaliūgas. Bet ir pats negeba paneigti, kuo jie kaltina. Negeba ir paaiškinti kuo jie kaltina: "Lietuvos geležinkeliai" priglaudžia bedarbius buvusius politikus.

2018.05.18 "MG Baltic" vadovas Darius Mockus melavo neva per "Mitniją" iš "Lietuvos geležinkelių" gavo tik 84 mln. €. Vien per 2013 metus, kuriuos miniu pastraipoje aukščiau, jie gavo 90 mln. €. Tikėtina, kad tai buvo ne vienintelis kartas, kad gavo dar.
Kažkas sakė, kad kėsinosi, ar gavo 1000 mln. € (1 mlrd.).

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rokas-masiulis.-magiski-10-cm-arba-kaip-uz-kilometra-uzdirbti-57-070-eur
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
2017.05.26 tas pats kvailas susisiekimo ministras Rokas Masiulis pezėjo, neva vagių nepagavo. Nes juk kitaip tektų bausti valdininkus, kurie kažin kada rašė taisykles, kad į kelius galima būtų dėti 10 cm plonesnį asfaltą.
Jis patikrino ir rado, kad 80% kelių taip grobstė 57070 €/km.
Gal statybininkai už ploną asfaltą ėmė pinigus kaip už storą. Kitaip nepagrobtų tų pinigų.
Manau, ir tarp jų rasime įmonių iš "MG Baltic".

2016.05.18 nusikaltėlis Artūras Zuokas žurnaliūgoms sakė, kad Antanas Guoga sakė, kad Liberalų sąjūdis už pinigus samdė daug rašeivų ("komentatorių"), viešos nuomonės darytojų, kad ją liaupsintų.
- Pagaliau pripažino, kad partijos taip daro. Nutylėjo, kad ir pats taip daro.
Dar sakė, kad berods Eugenijus Gentvilas, kai nuo Liberalų sąjūdžio pateko į kažkokią tarptautinę organizaciją, bandė papirkti jos narius ir anie juo piktinosi.
Manau, Gentvilas iš įpročio taip kibo prie žmonių. Gal papirkinėjo be tikslo, iškrypėliškai, ne kad kažką iš jų gauti, o tik papirkti.
Nusikaltėliai policajai, ar prokurorai neteisėtai netyrė šį skelbimą apie pasikėsinimą nusikalsti.

Liberalų sąjūdis bankui skolingas 200 tūkst. eurų..
Tam irgi prireikė pinigų. Kitaip negautų naujos paskolos naujiems rinkimams.
Bet pirmiausia gal juos nešė Grybei. Tyčia neleido danešti, kad jos neįpainioti.

2017.03.07 Konservatorių pirmininkas Gabrilelius Landsbergis prisipažino žurnaliūgoms, kad prieš 2 savaites jį apklausė nusikaltėliai STT kodėl jis 2015 metais, iškarto po to kaip tapo partijos pirmininku, nubėgo kalbėtis su Kurlianskiu.
Jis teisinosi, kad jį domino ne kyšiai, o žurnaliūgos, kuriuos Kurlianskis valdo.
Bet ir tai būtų blogai. Tikėtina, kad jis prašė, kad žurnaliūgosliaupsintų.
Jis teisinosi, neva susitiko su Kurlianskiu tik iš smalsumo.

Kur gi ne... Kai aš jį kviečiau pasmalsauti apie prezidentės Dalios Grybauskaitės nusikaltimus, jis neatbėgo ristele nei karto.

Ar tu, skaitytojau, dažnai gali iš smalsumo pakalbėti su žurnaliūga?.. Nėra ko jau svajoti apie jų vadeivas.
Aš kalbuosi. Bet jie dar nepaviešino nieko iš to ką skelbiu.
Tik kartais jie pasičiumpa kokį ne itin reikšmingą dalyką iš manęs ir išgromuliuoja savaip. Visada nutyli mane, kad manęs neatrastumėt kaip naujovės sau ir nepaskaitytumėt daugiau ir baisiau.

Šią žinią Gabrielius Landsbergis atidėjo, skelbė tik po Konservatorių partijos suvažiavimo, kad jame gražiai atrodyti. Suvažiavimas jį išrinko pirmininku.

2018.04.24 Gabrilelius Landsbergis prisipažino, kad "smalsavo" net 3 kartus. Neva nepamena apie ką ir kas jį ten kvietė, ar pats įsiprašė.

2018.03.28 kažkas paskelbė, kad kažkas šiame tyrime apklausė buvusią Seimo pirmininkę Ireną Degutienę (Konservatorė) apie tai, kad Laurynas Kasčiūnas (irgi Konservatorius) už kyšį žadėjo Kurlianskiui įtikinti aną balsuoti už įstatymų pataisas apie paskolas. Abu - Konservatoriai.
3000 € kyšį gavo kažkokia Kasčiūno asociacija. 2000 € jie sumokėjo, kad išleisti žurnalą kažkokį.
Po kratų pas Masiulį likusius 1000 € skubiai išmetė labdarai kažkokiai, kad neatitektų valdžiai. Gal sušelpė skurdžius, kad balsuotų už Konservatorius.

Labdara piktnaudžiauja ir Vilniaus Savivaldybės nariai:
Artūras Zuokas (Laisvė ir teisingumas - Artūro Zuoko partija, viena iš keleto, "liberalai");
Birutė Galinienė (Konservatoriai);
Vaidotas Ilgius (Liberalų Sąjūdis).

2018.04.12 Konservatoriai susirinko aptarti kaip jų narys Mantas Adomėnas lankė Kurlianskį, kad anas ji stengtųsi papirkti, kad partija netrukdytų Mykolui Majauskui veržtis į Vilniaus merus. Labai naudingas sukčius Mykolas yra.
Konservatoriai nutyli kokia prasme tai aptarė. Gal jie gyrė Mantą už suktumą.
Paskui kažkas paskelbė, kad Mantas Adomėnas ėmė pinigus iš "MG Baltic", kad varžytis rinkimuose į partijos pirmininkus. Neva tikslas: neleisti juo tapti Gabrieliui Landsbergiui. Manau tokį tikslą išgalvojo, kad vaizduoti neva Landsbergis yra "MG Baltic" priešas. Gal ir taip... Bet gal jis priešu buvo ne visada. Gal tik paskui tapo... O anksčiau labai draugavo. O gal jis pasirodė ne toks gabus imti pinigus iš "MG Baltic".
Dar "MG Baltic" įkalbėjo Mantą Adomėną balsuoti už įstatymus, kurie naudingi "MG Baltic".
Konservatoriai pakęstų bet ką... tik ne varžovą gaujos vadui iš kitos gaujos. Nors "MG Baltic" nėra kita. Ta įmonė yra visų partijų gaujų dalis... vienija jas.
2018.06.12 Mantą Adomėną pagaliau išvarė iš partijos.

2017.09.22 prokurorai pareiškė įtarimus visai partijai Liberalų sąjūdžiui ir Darbo partijai. Neva tik Gintaras Steponavičius partijai pinigų nenešė. O kiti įtariamieji nešė.
2018.04.18 nusikaltėliai Vilniaus Apygardos prokurorai teismui perdavė bylą. Joje kaltino 8 žmones, 2 partijas, 1 įmonę.

2018.04.18 teisme kaltininkų advokatai pareiškė, kad tirti dar nebaigė, dar negalima teisti, nes dar neapklausė nusikaltėlį generalinį prokurorą Evaldą Pašilį apie tai kaip jis irgi lankė "MG Baltic", kad gauti nurodymų... ir galbūt batų dėžių juos susikrauti.

2017.01.06 kažkas paskelbė, kad Mokesčių inspekcijos vadovas Dainoras Bradauskas, Seimo nario Broniaus Bradausko sūnelis, neteisėtai dalino slaptas žinias įmonei "MG Baltic" kaip ją tikrina. Jis sakė, kad nebijo nieko.
Tik po poros mėnesių Pinigų (Finansų) ministrą pagaliau kažkas privertė jį atstatydinti.
2017.04.05 Mokesčių inspekcija kažkodėl vėl pradėjo tą patį tikrinti: ar įmonė nevengia mokesčių. Gaunasi, kad kažkada neteisėtai liovėsi, tikėtina pagal Bradausko nurodymą.

2017.06.01 apkaltino Šarūną Gustainį, kad jis ėmė iš Kurlianskio 8700 € kyšį. Vaizdavo jį kaip paramą viešai įstaigai. - Gal šalpai (fondui), kurią miniu žemiau.
Mainais, Gustainis 2015 metų spalį-lapkritį davė Seimui Vartojimo kredito įstatymo projekto Nr. XIIP-3370(2) §8 (aukščiau miniu, kad jį dar už kyšį taisė ir Darbo partija, Gapšys) pataisas ir už jas balsavo.
Šarūnas Gustainis buvo Liberalų sąjūdžio narys. Berods pabėgo dėl šio tyrimo. 2012-2016 metais buvo Seimo nariu.

2017.10.18 nusikaltėliai Vyriausioji Rinkimų Komisija skelbė, kad Šarūno Gustainio "Taikomosios politikos institutas" tariamai mokino kažko Liberalų Sąjūdį, kad tai buvo ne piniginė, neteisėta parama per rinkimus. Kad partija ją nutylėjo nuo valdžios.
Po dienos atėmė partijai valdžios pinigų paramą beveik 400000 € pusei metų. Perdavė tai prokurorams, nors, berods, iš jų gi tai ir sužinojo.
Komisia nutylėjo, kad dar ir "Laisvės studijų centras" apmokėdavo partijos išlaidas.
Rašau žemiau.

tarnystę "MG Baltic" kėdes prarado šie valdininkai:

Šalpa (fondai) pinigus imti, o ne duoti

Kažkas pasakė, kad partijos Liberalų Sąjūdis nario Gintaro Steponavičiaus labdaros šalpą (fondą) dosniai pinigais rėmė įmonė "MG Baltic". Viso: 100 tūkst. litų.
2017.04.13 prokurorai paskelbė, kad "MG Baltic" tikrai neteisėtai rėmė Liberalų Sąjūdį, jų rinkimus, jų VšĮ "Laisvės studijų centras" ir tą fondą. Ne grynais, or ramiausiai valdžios panosėje, kad galėtų atsekti, per banką, pervedinėjo jiems pinigus. Nors, suskubo patikslinti, neva pinigus pervedė ne į partijos sąskaitą. Kad nusikaltėlis pirmininkas Remigijus Šimašius galėtų atsikalbinėti, neva nežinojo.
"Laisvės studijų centras" ir šalpa apmokėdavo partijos išlaidas ir Gintaro rinkimus.
Tada, o gal vėliau sakė, kad pinigus išgrynindavo ir per tariamas pilietinio ugdymo pamokas, su kuriom Eligijus Masiulis, Gintaras Steponavičius ir kiti vadai keliavo po mokyklas. Dar ir piktybiškai šlovindavo save tarp vaikų šitaip.
Sakė, kad Gintaras Steponavičius sutarė su "MG Baltic" priimti aniems naudingus įstatymus ir balsavo už juos.
Prašė, kad Seimas leistųbausti.

Tokiais fondais per vėlai, tik 2016.05.31 žadėjo susidomėti Seimo Audito komitetas. Iki šiol domisi...

Konservatorius V. Matuzas irgi įkūrė fondą svetimu vardu, kad imti paramą iš kažkokių įmonių. Sutapdavo dienos įstatymų, kuriuos jis bruko, kada juos priimdavo ir kada fondas gaudavo pinigus.
Bet kažkoks teismas viską kažkodėl pateisino.
Kažkas tą nuosprendį apskundė. Bus dar.

Matuzo fondas skyrė paramą bendruomenės šventei. Paskui dalį pinigų grąžino jau asmeniškai Matuzui. Kai pakliuvo į teismą, jis teisinosi, neva tik nespėjo "įforminti" tų pinigų.

Dabar apie 60 Seimo narių turi fondus. - Savo, arba svetimu vardu.

Sušelpė statybininkams turto mokestį

2016.05.26 Liberalų sąjūdis užtroško pinigų savo globėjams (Prezidentei, kitų partijų vadovams) ir užsakovams (statybininkams, ypač "MG Baltic"). Vilniaus savivaldybės taryba 10 kartų sumažino turto mokestį už žemės sklypus statybininkams ir 2 kartus padidino nuomą bibliotekoms bei kitoms kultūros įstaigoms:
http://lietuvossarasas.lt/lietuvos-saraso-frakcija-nepritaria-zemes-mokescio-mazinimui-vilniuje-ir-skatinimui-parduoti-savivaldybei-priklausancia-zeme/
Persvarą užtikrino nusikaltėlio mero Remigijaus Šimašiaus balsas ir tai, kad partijos Lietuvos sąrašas narys Gediminas Storpirštis išdavė: neatėjo ir nebalsavo prieš. Partija tai nutylėjo. Gal net nebarė jo.
Juk aš senai siūliau tai partijai papildyti rinkimų programą: keisti Tarybos reglamentą, kad balsų būtų dauguma ne iš balsavusiųjų, o iš visų. Tada sukčiai negalėtų prasmukti išlaukę, kol Tarybos nariai pavargs, neateis. Dar siūliau naikinti balsą "Susilaikė". Lietuvos sąrašas tyčia mane nutyli. Vaizduoja kovą su blogais vėjo malūnais. Nors, patys jiems talkina.

Darbo Partija. Nr 21.
Nuorodos:
2012 metų spalį nusikaltėlis Viktor Uspaskich žadėjo atomą.
Referendumu visa šalis įsakė valdžiai nestatyti atominės elektrinės Visagine. Bet "Darbo partijos" pirmininkas Viktor Uspaskih pažadėjo nepaisyti tautos.
Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas - nusikaltėlis
Leido į Seimo komisiją kaltininkus. Dangstė teisėjus, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, Lietuvos banką, nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę. Dėl šių nusikaltimų 2013.10.03 netikėtai atsistatydino. Pamelavo, neva dėl asmeninių priežasčių. Kurie pabėga iš darbo, tų nebaudžia.
2020.08.24 Vydas Gedvilas pagaliau prisipažino, kad pabėgo dėl to, kad Darbo Partijavertė barti nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę, o jis to nenorėjo. Nutylėjo, kad jis ją dangstė. Darbo partija tai sužinojo, bet ir jie tylėjo... Tik išvarė jį.
Vidaus Reikalų ministras Dailis Barakauskas atsisakė atimti 2 mlrd. Litų iš sukčių Vilniaus Savivaldybės.
2013.05.30 jis man sakė, neva iš mero Artūro Zuoko nėra ką imti: varganus 800000 Lt. Todėl neėmė visai nieko. O tik dalino jam daugiau pinigų. Nutylėjo, kad visos kartu Savivaldybės švaisto didesnius pinigus. Daug galėtų atimti.
Seimo pirmininkė nusikaltėlė Loreta Graužinienė neteisėtai išjunginėjo mikrofoną priešininkams
Kai kalbėjo jos Darbo partijos priešininkai.
Ji tęsė ir ankstesnio pirmininko Vydo Gedvilo nusikaltimus, nes netaisė jų, paliko galioti.
2014.01.02 Loreta Graužinienė pasiūlė naikinti baudžiamąją atsakomybę už teisėjo įžeidimą (ar kitų pareigūnų). Nutylėjo, kad to reikalavo partijos vadas Viktor Uspaskich, kad išsigelbėti. - Pritaikė įstatymą savo partijos vadui. Nesistengia šitaip dėl kitų žmonių.
Loreta Graužinienė tyliai atsisakė už nusikaltimus varyti iš darbo Prezidentę, jos Kanceliariją, ir Seimo Kanceliariją
Ji yra Seimo pirmininkė, nusikaltėlė.
Tą darė ir kiti Seimo nariai. Jie - išvien. Nors ir pešasi.
Viktor Uspaskich keršijo Prezidentei, siūlė leisti versti duoti parodymus.
Keršijo Daliai Grybauskaiteibaudžiamąją bylą jam ir partijai bei už grąsinimą sudoroti Seimą.
2014.01.08 jis pasiūlė Seimui keisti įstatymą, kad Prezidentė privalėtų duoti parodymus apklausoje ikiteisminio tyrimo metu. Kad negalėtų atsisakyti.
Bet tai - kvaila. Prezidentės negalima versti. Galima tik, kai ji nėra Prezidentė. Todėl Uspaskis privalėjo ne įstatymą keisti, o šalinti Prezidentę iš pareigų.
Bet jam rūpėjo ne teisybė, o tik kerštas. Gal dar pavyktų padaryti Dalią Grybauskaitę paklusnia.
Artūro Paulausko partija
2012 metais aną jau radome Darbo Partijoje. Pagaliau susijungė KGBistai.
Atsisakė leisti paveldėti grąžintas pensijas,
nemato didėjančių kainų tikrovės
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/p.-urbsys.-ar-imanoma-sugrazinti-nesavanaudiskus-zmones-i-politika
2014 metų rugsėjį Socialdemokratų partija (Komunistai, ypač Algirdas Sysas ir ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius), Darbo partija, Tvarka ir Teisingumas, Liberalų sąjūdis.
Darbo partijos narys atsisakė pasirašyti: Kubilius atėmė, tegul jis ir grąžina.
Jei nenori atiduoti, ką kažkas iš kito atėmė ir tau davė, reiškia tu - išvien.
Povilas Urbšys bijoįvardinti. Kalba, lyg apie atsitiktinį žmogų, kurį sutiko gatvėje.
Jis painiai pasakoja ką būtent jis teikė Seimui. Atrodo, lyg jis teikė 2 įstatymus: paveldėti pensijos grąžinamą dalį ir ją paveldėti. Nesupratau kuo tai skiriasi.
Nuo 2010 iki 2014 metų pensijų nesulaukė 163000 žmonių (gal mirė).
2016 metais - 167000.
Kažkada valdžia vis tik leido paveldėti pensiją, bet tik tiems, kas mirė po 2014.05.22.
Povilas Urbšys to net nesistengė taisyti, kai po 2016 metų rinkimų vėl atėjo į valdžią su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Nors jie jau turėjo daugumą ir galėjo daryti ką nori. Matyt nenorėjo. Urbšys tik viešai daug verkšleno. Lyg ne pats būtų kaltas.

Panevėžio miesto meras kažkoks ir administracijos direktorė Kristina Nakutytė (buvusi Vareikienė, Paksiaus partija) susitiks su gyventojais, kad pasirodyti gera prieš rinkimus. O susitikimų, kad aptarti paslaugų trukumus, nerengia.
Jiems buvo kalbėta ne kartą, jog prieš priimant sprendimus reikėtų pasitarti su žmonėmis. Gal tada ir sprendimai būtų buvę priimtini ir suprantami. Tačiau visos kadencijos metu miesto valdžia liko kurčia.
- Neįgalus Seimo narys Povilas Urbšys.

Jei savivaldybė nevykdo VAĮ §7, jis privalo reikalauti, kad Vyriausybės atstovas Panevėžyje reikalautų paisyti įstatymą. Anas to vengtų.
Tada galėtų reikalauti, kad aną atstatydintų Vyriausybė. Anie to vengtų.
Tada galėtų reikalauti, kad juos atstatydintų Seimas. Jo narys pats jis yra.
Dar privalo skelbti tiesioginį valdymą.
Bet jis net nežino kokiu teisiniu pagrindu "kalbėjo", kad valdžia apklaustų žmones.
2013.03.13 Komunistas Algirdas Sysas irgi nutylėjo Andriuko prašymą įvesti Vilniuje tiesioginį valdymą.

Dar Urbšys piktinasi, kad ministras pirmininkas Komunistas Algirdas Butkevičius nepaiso didėjančių kainų tikrovės. Už tai jis privalėjo šalinti iš pareigų ministrą pirmininką. Juk jis yra viršiausia valdžia: Seimas gali apkaltą.

Vytautas Gapšys ėmė kyšius partijos reklamos pavidalu
2016.06.13 nusikaltėliai STT apkaltino jį, kad tokį kyšį ėmė iš įmonės "MG Baltic". Už tai jis įstatymą taisė ir davė "aukso" kelią Vilnius-Utena169 mln. € ir amžiną duoklę.
2016.08.08 Gapšys pagaliau atsistatydinoSeimo, kad nuo viešumos slėpti bendrininkus.
Ta įmonė papirko ir partiją Liberalų sąjūdis.
Viktor Uspaskich išmainė partijos balsąLEO.LT į laisvę nuo baudžiamų bylų
2008 metai. Valdžia sukūrė LEO.LT priešinga Konstitucijai. Europos Sąjunga barė. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas barė. Bet Maxima gal sumokėjo pritarėjams 50 mln. litų.
O Uspaskiui gal pakako ne pinigų, o laisvės. O gal ir to, ir to.
Valdžia padovanojo Maxima savininkams LEO.LT, o paskui ją išpirko, už tikrus pinigus.
LEO.LT niekada nedirbo. Tik pinigus praryjo.

2022.11.23 Europos Parlamentas balsavo skelbti Rusijos valdžią teroristais. Už tai kad kariauja prieš Ukrainą.
Nebalsavo nariai iš Lietuvos: Viktor Uspaskich, susilaikė Stasys Jakeliūnas.

Yra tokia KGB bendradarbė Kazimiera Prunskienė. Jos vaidmuo - būti KGB verslo vietininke Lietuvoje. Taigi ji pasidarė sau "Valstiečių Partiją" (dabar Valstiečių ir žaliųjų sąjunga). Įsivaizduojate ją ariančią? Aš pamenu tik Brazauską. Norėjo pasirodyti prieš televizorių. Stojo prie plūgo ir apvirto, kaip Lietuvos kelmas. Jos KGB bendradarbis - Viktor Uspaskich - padarė sau "Darbo Partiją". Ar įsivaizduojate jį arba bent vieną jo pavaldinį dirbantį? Ne vagiantį... o dirbantį... Ne perkantį žmogų... bet duodantį jam galimybę...
"Darbo" vardu nusikalteliai prisidengia nebe pirmą kartą. Ir kiekvieną kartą tu - lengvatikis skaitytojau - praryji kabliuką. Juk jau buvo Lietuvos Demokratinė Darbo Partija (LDDP) pasivadinę Komunistai.
Esi panašus ne į žmogų, bet į mechanizmą. Žmogus nereaguoja į mygtukus. Jis vadovaujasi logiką. Bet tu esi mechanizmas: kokį mygtuką paspausiu, taip tu ir veiksi.

Vadinu Uspaskich KGB bendradarbiu, nes jis iš KGB gavo turtą valdyti. KGB, Rusijos Komunizmo partija, ir Lietuvos Komunistų partija (Social Demokratai) yra iš esmės viena įmonė. Kaip rodau savo puslapiuose ji užgrobė visą svarbesnį Lietuvos ūkį bei valdžią. Uspaskich gavo darbą iš jų rankų. Jis yra jų padalinis kartu su savo Darbo Partija.
Tyrėjo Pociūno nužudymas įtraukia į KGB įmonę ir Paksą. Apie Pociūną skaitykite skyrelyje apie Komunistus aukščiau.

2012 metų pastaba: 2 Darbo Partijos nariai neprisipažino savanoriškai, kad dirbo KGB.
Tada tai kažkas paviešino. KGBistų vardai: Pranas Vičiulis, Stasys Tomkus.
KGB veikė partijoje? Juk ne poilsiavo. Jei dirbo, reiškia ir nudirbo kažką. Užverbavo kitus partijos narius.

Uspaskich skelbiasi, neva užsidirbo pirmą milijoną iš metalo laužo vagonų. Na tai paskaičiuokite kiek laužo jis turėjo pavogti, ir kiek šimtmečių vogti, kad surinktų bent 1000 litų.
Nepamirškime, kad gryna kaina nieko nereiškia. Yra dar didžiuliai infrastruktūros kaštai - aikštelės, vagonai, pervežimai, užmokestis laužą vagiantiems nusikaltėliams. Metalą tikrai vogė. Gal ir tas pats Uspaskich. Plėšė transformatorines, draskė laidus, gadino padargus, ir panašiai... Kaip žinia, KGB renkasi verslo atstovus iš nusikaltėlių. Gal tai Uspaskich turėjo omeny? Juk nusikalstamas verslas jam tikrai užtikrino darbdavių iš KGB dėmesį, o iš "bendradarbiavimo" - ir turtą. Kai KGB užvaldė Lietuvos Respubliką, jie Uspaskich patikėjo tarpininko darbą tiekiant dujas tavo būstui. Štai iš kur jo milijonai. Jis buvo paprasčiausias penktas vežimo ratas.

Tarkim Uspaskich pasišalino iš Lietuvos, ir rinkimuose nedalyvaus... Tarkim kalbame apie jo partijos narius... Paklauskime savęs: o koks gi turi būti žmogus, kad eitų dirbti į tokią partiją?.. Į tokią partiją, kuri atvirai pirko žmones iš malunsparnių barstomais ledais...
Oportunistas. Parsidavelis.
Juk pilna aplinkui partijų. Jei tikrai liaudžiai gero norėjai, galėjai prisijungti prie bet kurios, ir kovoti už teisybę. Kokį tikslą paskelbė Darbo Partija? Jokio. Tiesiog ateis, ir skirstys pinigus. Kam skirstys pinigus? Kaip paaiškėjo - sau. Kol Uspaskich buvo Ūkio Ministerijos ministru, jis dalino Europos Sąjungos pinigą savo įmonėms. Kitus išstumė. Jo partijos nariai jam tame aktyviai padėjo.

Viena Darbo Partijos rinkėja man postringauja:
- Man Uspaskich patinka. Balsavau už jį. Jis savo motinai bažnyčią tėvynėje pastatė. Versle prasimušė.
- O jums bažnyčią pastatys?
- Ne. - Suglumo moteriškė.
- Jis vagia. O sąlygas daro tik sau. Jūs sakote jūsų sunus sunkiai ir daug dirba. Ar darys Uspaskich, kad jūsų sunus galėtų užsidirbti milijoną? Ne Uspaskiui uždirbtų... O sau... Gal netgi nebūtinai sau. Gal jūsų sunus, milijoną uždirbės, o ne pavogės, pasijustų dosnus. Suvoktų turto ir triuso vertę. Savo turtu galėtų suteikti galimybę kitiems. Kiltų grandininė reakcija. Gabus žmonės klestėtų vienas po kito. Bet ar Uspaskich suteiks jūsų sunui galimybę???
- Tikrai..., - susimąsto moteriškė, - ... Niekada..., - nusimina jinai suvokusi apsigavusi, ir padėkojo.

Netgi milijono nereikia. Visų pasaulio pinigų neuždirbsi. O ir aplinkai turtas kenkia. Bet nėra galimybės užsidirbti padoriai iš savo paties darbo, savo jėgom, jaustis tvirtai, būti vertinamam pagal gabumus, nebūti apvogtam, ar mulkinamam. Pamiršk skatinimą. Tokie vagys kaip Uspaskich darys atvirkščiai... Viską darys kad tavę išstumtų.

Kartą, važinėdami su nepamenu kokia dviratininkų "akcija", sutikome "Darbiečius"... Pasiginčijom su jais. Jie piketavo prie Seimo, Vilniuje...
Aš vis bandau nutildyti dviratininkus rėksnius, kurie kažką bando įrodinėti šiems apsimetėliams be jokių faktų ir argumentų... Bando atvesti į doros kelią... Rėksniai gal ir dori žmonės, bet nežino ką šneka, ir žinoti nenori. Jiems Uspaskich blogas ir tiek. Kodėl - nežino. Per vargą nutildžiau doruolių riksmus, kad galėčiau girdėti pašnekovą.
Piketas reikalavo, kad nusikalstama policija bei prokurorai paleistų nusikalstamą Uspaskich už nusikalstamą veiklą iš namų arešto. Skelia jie demagogiją, žmogaus teises prisimena, nieko neklauso. Nežinau, gal nusikalstama valstybė šiam nusikaltelių KGB įmonės tarnui ir suklastojo bylą. Ne apie tai kalba. Aš pasakiau jiems kiek žinau apie jų partiją, mulkinimą, ir jų sąžinę.
Galiausiai vienas Darbo Partijos vyras pasiduoda, prisipažįsta esąs sukčius, ir klausia manęs: O kas švarus?.. Ar yra tokių žmonių?..
Viską jie žino... suvokia, kad tarnauja velniui. Po šio prisipažinimo visiems tapo viskas aišku. Riksmų, atkalbėjimų ir sąžinės graužimo nebereikėjo. Tu kalbėk su vagim kiek įmanydamas... Jis - kaip toje pasakėčioje: A Vaska slušaet, da est ("o Vaska girdi ir ėda", - rusiškai, apie katiną tokiu vardu, kuris spjovė į tavo pliurpalus, kol jo nesutramdei).

KGBistas nėra kažkas paslaptinga, ar svetima. Tai mums "pažįstamas" ir "mielas" veidas. Jie čia pat, tarp mūsų. Netgi apsimeta nekaltai - sukelia jų ginimo, o ne ginimosi nuo jų jausmą. Jie užgrobia tavo sažinę, gerus norus, organizacijas.
Pasakoju apie močiutę KGBistę, apsimetusią Sąjudiste.

2012.11.27 nusikaltėlis generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis paprašė nusikaltėlių Seimo leisti traukti į baudžiamą atsakomybę nusikaltėlius Darbo Partijos narius, kurie per tyrimo laiką tą mėnesį tapo to naujo Seimo nariais, kai gausiai laimėjo ten vietų per rinkimus.

Darbo Partija su Komunistais, Paksiais ir Lenkais sudarė daugumą Seime ir juo dangstėsi. Seimas sudarė Komisiją. Į ją paskyrė kelis šios kaltinamos partijos narius. Tame tarpe komisijos pavaduotoju skyrė buvusį prokurorą, KGBisto sūnų Artūrą Paulauską. Jis nebeturi nuosavos partijos. Nuėjo tarnauti Uspaskiui.

Artūras Paulauskas neturėjo teisės eiti į Komisiją. Pagal Seimo statutą jis privalėjo skelbti "interesų konfliktą" ir berods nusišalinti. Juk teisė visą partiją, kaip juridinį asmenį. Statutą paminėjo ir Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Jis irgi yra tos "Darbo partijos" narys. Todėl netrukdė Seimui skirti į komisiją kaltininką.

Nusikaltėlis Andrius Kubilius tą progą viešai paskaitė 2006 metų laikraštį "Lietuvos rytas" (Komjaunimo tiesa), kad Paulauskas pavadino Uspaskį nusikaltėliu, užsienio tarnybų statytiniu.
Vilija Abramikienė perskaitė 2006 metų kvailo Petro Gražulio kalbą Seime, kad anas kaltino Paulauską, kad tas užgrobė valdžią ir su "jėgos struktūrų" pagalba tik gerina įvaizdį bei gyvenimą sau ir toms "struktūroms".
Abu 2006 metais sakė, kad Uspaskich ir Paulauskas kelia grėsmę šaliai.
Dabar gi abu - Paulauskas ir Gražulis - gynė Uspaskich.
Matyt šalimi jie laiko tik save...

Vydo Gedvilo valia yra silpna. Todėl partija ji ir laiko nariu. Jo nuolankų partijai ir nepalankų, pavojingą tavo šaliai elgesį aprašiau teisės puslapyje, skyriuje apie Seimą:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Seimas. - Puslapis apie tai, kad Valstybę užgrobė nusikaltėliai.
Vydas Gedvilas buvo Seimo pirmininkas. Atsistatydino, nes nusikalto. Pamelavo, neva savo noru.
Ten trumpai pasakoju ir apie tai, ką rašau čia, kaip Darbo Partija bandė Seime dangstytis neliečiamybe.
Nauja Seimo pirmininkė, Darbo Partijos paklusni narė Loreta Graužinienė ten nusikalsti pradėjo nuo šio dangstymo.

Ji - tinginė. Iki 2016.07.01 Graužinienė balsavo vos 2006 kartus iš 4663.

2012.12.20 Seimas sprendė ar atimti teisinę neliečiamybę Darbo Partijos nariams, kurie yra Seimo nariai.

Vydas Gedvilas nenusišalino. Nors teismas kaltina visą partiją. Jis privalėjo nusišalinti, o jei nenorėjo, privalėjo leisti Seimui balsuoti dėl nušalinimo, pagal statutą.

Viktor Uspaskich pasakė Seimui, kad jis negali Seimo vadinti kolegomis, nes jis - nusikaltėlis, o kiti Seimo nariai - "švarūs".
Sakė, kad, jeigu leis teisti jį, Seimo nariai padarys ir sau blogiau.
Dar perpasakojo Iezų: "neteisk ir nebusi teisiamas".
- Tai grąsinimai. Be abejo, Seimo nariai - beveik visi nusikaltėliai. Viktor Uspaskich grąsino juos atskleisti, ar gal ir nekaltus persekioti.

Viktor Uspaskich pasakojo, kad kažkur darė kratą be liudininkų: darbuotojus suvarė į vieną kambarį, o krėtė kitus 15 kambarių. Viktor Uspaskich paklausė Komunisto Vytenio Andriukaičio kodėl jis ir joks kitas politikas nepasmerkė pareigūnų. Juk 2012 metais atėjo nauji ministrai. Galėtų bausti.
Aš neginčiju, kad pareigūnai - irgi nusikaltėliai. Aš pats tai ir skelbiu.
Bet niekur nerašyta, kad nusikaltėliai negali teisti nusikaltėlių... Pats juk tokią valstybę sukūrei, Viktor.

Pabaigai Viktor Uspaskich pasakė, neva mielai sumokėtų baudas, atsisakytų turtų, ar net pats į kalėjimą sėstų. Kad tik netektų į teismą vaikščioti kitiems bylos dalyviams, partiečiams.
Šitaip jis tariamai siūlė atsipirkti, siekė partiečių užtarimo. O kitiems kėlė pagundą prisidėti prie jo ištikymybės rato - stoti į jo partiją, ginti jį, imti jo pinigus už tai.
Jis melavo. Jis tik save gelbėjo. Kad tik išsisuktų. O turtų neatiduos tau... Nebent sumokės kokį centą, ar ledų iš malunsparnio pabers...

Kęstutis Masiulis (Konservatorius) pasakė, kad seniau Viktor Uspaskich bandė įtikinti Europos Parlamentą neva jį persekioja už politiką. Sakė, kad Viktor Uspaskich nurodė būtent Artūrą Paulauską kaip persekiojimo užsakovą. Dabar gi Artūras Paulauskas yra "Darbo partijos" narys. Galbūt jis irgi gaudavo tuos pinigus, kurios partija dalino neteisėtai. Tai tik patvirtina mano samprotavimą, kad Viktor Uspaskich paperka remėjus, ir tuos, kurie seniau jį persekiojo. Narystę partijoje kaip papirkimo pavidalą apibūdino ir Kęstutis Masiulis. Jis tik nenurodė kaip būtent papirko, iš kokių pinigų, ir ar pinigais išvis. Aš - nurodžiau.

Petras Gražulis (sukta partija "Tvarka ir Teisingumas") prisipažino, kad kadaise, kol jis buvo Krikščionių Demokratų partijoje jis ir partija irgi neapskaitė slaptų įmokų partijai: vežė grynus pinigus iš Vokietijos ir iš kitų šalių. Nesakė iš kur jų gavo.
Petras Gražulis sakė, neva nenori leisti teisti Darbo partijos, nes ir pats tą patį darė.
Jam pritarė ir Darbo partijos narė Loreta Graužinienė: teisti gali tik tie, kas patys nenusidėjo.
Ji yra tarp žmonių, kurie galbūt gavo pinigus iš partijos neteisėtos buhalterijos. Todėl savęs bei kitų leisti teisti ir nenorėjo.
Jie - teisūs: teisti gali tik teisėjai - ne Seimas. O teisėjai privalo būti tik nekalti. Iki šiol nei vienas teisėjas neprisipažino esąs nusikaltėlis. Tad tegul teisia.

Dar Loreta Graužinienė sakė, neva Konservatoriai patys finansavo savo partiją neteisėtai: pardavė butus pastate, kuriame įrengė savo būstinę. Neva anie išsisuko nuo bausmės, nes sukako senatis.
Daug naudingų dalykų išaiškėja per tokias bylas... Kuo daugiau bausime nusikaltėlių, tuo daugiau jie atskleis mums ir kitų nusikaltimų įskųs vieni kitus.

Petras Gražulis - neteisus. Jis tik vežė slaptus pinigus.
O "Darbo partija" pinigus ne tik ėmė slaptai, bet už paslaugą: davė Europos Sąjungos paramos pinigus neteisėtai tiems kas davė grynus. Slaptus pinigus duodavo įmonės partijai. Jie sudarė 5% nuo neteisėtos paramos. 2006 metais partija valdė Ūkio Ministeriją. Ta ir dalino neteisėtą Europos Sąjungos paramą už neteisėtą paramą "Darbo partijai". - 2 kartus neteisėtas veiksmas.
"Darbo partija" pinigus dalino ne vien savo veiklai. Jie dar neteisėtai davė pinigų savo nariams ir "draugams", kaip kokį priedą prie algų. Davė ir minėtai Loretai Graužinienei.
Tad veiksmas yra neteisėtas kelis kartus, o ne 1 kartą, kaip buvo Petro Gražulio atveju.

Kaltinamoji, Seimo narė Vitalija Vonžutaitė posėdyje verkė. Maldavo neleisti jos teisti: jums tai tik vienas mygtuko paspaudimas. Na ką jums reiškia, pasigailėkite. Tai - tik migtukas. - Joks nusikaltimas. Graudino, kad turi naują vaiką (pagimdė nuo kažko, galbūt už tuos pinigus, kuriuos gavo iš partijos).
Mums tikrai gaila Vitalijos Vonžutaitės. Bet ji galėtų ištaisyti padėtį ir atkeršyti tiems, kas ją įtraukė į nusikaltimą: "išduoti" juos...

Artūras Paulauskas ir kiti ragino paprasčiausiai pasigailėti "vaikų" - Vitalijos Vonžutaitės ir kitų tariamų jaunuolių, nusikaltėlių. Nelaužykit jiems gyvenimo!
Bet Seimo nario neliečiamybė ir gailestis yra skirtingi dalykai.

2013 metais susijungė Darbo Partija (Viktoro Uspaskih), "Tvarka ir Teisingumas" (Rolando Pakso), "Krikščionių" partija (G. Vagnoriaus). Taip Darbo Partija išvengė baudžiamosios atsakomybės: veiklos nutraukimo.
Vilniaus Apygardos Teismas leido partijoms susijungti ir rašė, kad nauja partija atsakys už ankstesnes, jos neišnyks visai, perleis prievoles. Už poros mėnesių tas teismas nuteisė Darbo partijos narius, bet ne pačią partiją. Rašė priešingai negu žadėjo anksčiau: neva ankstesnių partijų nebėra.
Vyriausioji Rinkimų Komisija tada skyrė suvienytai nesamų partijų partijai valdiškių pinigų dovaną. Komisijos vadovas Zenonas Vaigauskas apgaudinėjo, neva įstatymai nenumato nedovanoti pinigų. Duok tada pinigų ir man.
Konservatoriai aplaidžiai balsavo už dovaną. Paskui priešingai reikalavo jos neduoti.

Nežinau kur dingo kaltinimai už teisėjų įžeidimą.
Jie ten tik įstatymą pataisė, kad ją naikinti. Bet kartu su nusikaltėle prezidente Grybe neteisėtai atidėjo jo galią iki 2016.04.01. - Keista. Juk atidėti jiems patiems būtų žalinga. Jiems to reikėjo, kad kamuoti paprastą žmogų. Bet turėtų kamuoti ir juos pačius.

2016.02.01 nusikaltėliai Apeliacinis teismas, Violeta Ražinskaitė neteisėtai panaikino 4 metų kalėjimą Viktorui Uspaskih, 3 metų kalėjimą dar kažkam, išteisino už sukčiavimą, kaltino tik už "juodąją buhalteriją" ir sumažino baudas iki 6800 Uspaskih, 3620 Vytautui Gapšiui ir 5792,40 € apskaitininkei (buhalterei) Marinai Liutkevičienei. - Visai kaip Uspaskih ir gundė.
Violeta Ražinskaitė melavo neva sukčiai nesukčiavo, nes jie neturėjo tikslo nemokėti mokesčių [...] truputėlį kitas: nemokant mokesčių turėti pakankamai pajamų Darbo partijos... Dar ji sakė, kad sukčiauti ir nemokėti mokesčių yra skirtingi dalykai. Kam tuomet ji išvis pezi apie sukčius?.. - Taiko netinkamą įstatymą ir džiaugiasi, kad jis netinka.
Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pasidžiaugė: Vogti apsimoka.
Manau, tai ji įsakė teismui pasigailėti priešininkų. Mainais į tai Uspaskih pasitraukė iš politikos.
"Darbo partijos" pirmininkas nusikaltėlis buvęs Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis, buvęs Pakso partijos narys ir Gediminas Kirkilas (Komunistas) melavo neva nuteistieji nesulaužė Seimo nario priesaikos, nes nusikalto anksčiau, negu ją davė. Todėl neva juos nereikia atstatydintiSeimo.

http://www.lat.lt/lt/naujienos/pranesimai/darbo-partijos-byloje-nzxt.html
2016.12.30 nusikaltėliai Aukščiausiasis teismas, 7 teisėjai kažkurie, atmetė abiejų šalių skundus: ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, ir nuteistųjų.
Neteisėtai nenaikino Apeliacinio teismo nutartį nebausti partijos. Pamelavo neva grąžinti ten bylą nebėra tikslinga, nes sukako senatis. Jie tyčia vengė naikinti šią nutarties dalį, kad nebūtų dar vieno neteisėto sprendimo anų teisėjų darbe, kad netektų juos blogai vertinti ir atleisti iš darbo, pavyzdžiui per Nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją, ar tiesiogiai per nusikaltėlę prezidentę Grybę.
Jie nutylėjo, nepliurpė prie progos, kad šitaip teismai išsuko Partiją nuo bausmės.

Prie progos teismas pliurpė tik ne esmę: kvailai rašė, neva niekas neribojo partijos teisę gauti valdiškus pinigus (dotaciją). Bet čia pat nenaikino kažkurio ankstesnio teismo sprendimą gražinti tuos pinigus valstybei. Rašė, kad išvis į tai neturi teisės kištis, kad tai ne baudžiamos bylos dalykas.
- Paprasčiausiai išsipliurpė prie progos apie šį pašalinį dalyką.

  Rašė, kad apgaulingą apskaitą buvo reikalinga 2 žmonėms:
 • Darbo partijos pirmininkui Viktorui Uspaskichui.
 • Už partijos ūkį ir pinigus tada iš esmės (gal turėjo omeny skirtingai negu popieriuje, formaliai) atsakingam asmeniui. Neteisėtai nerašė jo vardo. Jo baudžiamąją bylą Apeliacinis teismas išskyrė.
  Tu išsiaiškink kas jis, kodėl ir pranešk man.

Neteisėtai panaikino sunkinančią aplinkybę: organizuotą grupę. Paliko pradinio Apygardos teismo aplinkybę: bendrininkų grupė.
Neva griežtesnis įstatymas negalioja atgal.
Bet ši aplinkybė visada buvo Baudžiamąjame Kodekse (BK).

Už neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą BK §220 suėjo senatis. Na ir kas iš to? Teismas nerašo jokios išvados. Ar atleido nuo bausmės ką, ar ne.

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė davė BPK pataisą, kad uždrausti įtariamą partiją perdaryti (reorganizuoti): keisti vardą, jungti, naikinti.
Bet to nereikia. Net ir panaikintą partiją galima vėl naikinti su visom teisinėm pasekmėm, jei tokios išvis yra. Tai patvirtino ir pats teismas, kai leido tą partiją perdaryti.
Grybė privalėjo atstatydinti teisėjus, kurie paskui tai neigė.

Niekas netyrė ir nebaudė kas "Darbo partijai" duodavo neapskaitytus pinigus, kur dėjo.
- 24 mln. Litų (7 mln. €).

2016.02.17 Konservatoriai su Liberalais sušaukė neeilinę Seimo "sesiją", kad tuos pinigus nagrinėti, atstatydinti Vytautą Gapšį, taisyti BPK pagal nusikaltėlę prezidentę Grybę.
Balsavo prieš bei susilaikė Komunistai, Paksiai, Darbo Partija (Viktoro Uspaskih), Lenkai.
Todėl "sesiją" baigė per valandą.
Komunistė Irena Šiaulienė melavo, neva tik Konstitucinis teismas kažką sprendžia. Seimo narį atstatydina Seimas, o ne teismas. Bet ji atsisakė kreiptis ir į teismą.

Kodėl "Darbo partijos" byla svarbi.

- Todėl, kad jie darė politinę korupciją. Iš esmės ėmė kyšiusEuropos paramą ir kitus politikų sprendimus.
Pavyzdžiui, statybininkai UAB "Senovė" gal davė 200000 Lt, kad gautų 4 milijonų Litų.
Kai Ūkio Ministerija kažkodėl paramos nedavė, tada "Darbo partija" pinigus grąžino.

Pabandyk tu gauti Europos pinigą... Negausi. Bet tau ir nereikia. Pats išsiversi. Kažkas pampsta. O tu turi nuostolių, kovodama su jais, arba bent dėl nesąžiningos konkurencijos, kai įmonės tavo varžovai gauna pinigų dovanų.
Visi mokinasi vogti. Dažniausiai - nereikalingiems darbams, gamtos griovimui.
Niekas nesimokina dirbti.

Sakė, neva NATO karinės bazės prieštarauja Konstitucijai.

2014.04.07 ir kiti varžovai į prezidentus sėdėjo Lietuvos Televizijoje. Artūras Paulauskas pliurpė, kaip NATO mūs išgelbės nuo Rusijos. Nes tuo metu Rusija dalino Ukrainą, jau atėmė Krymą. Žurnaliugė R. Miliūtė jį nutraukė ir priminė, kad jis pats kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kad tas jam pasakytų, ar NATO karinės bazės Lietuvoje neprieštarauja Konstitucijai.
Nesupratau ar to klausė Artūras Paulauskas kol turėjo savo partiją, ar jau kai buvo Darbo partijos nariu. Išsiaiškink tu ir pranešk man.

Dangutė Mikutienė užgrobė svetimą sklypą prie ežero.

- Seimo bei Darbo Partijos narė.

Onuškis - gražus kaimas už 44 km. į vakarus nuo Vilniaus. Iš jo ežero išteka upelis, įteka į Verknę, o ta nuvilnija iki pat Birštono. Onuškyje yra katedra, visai kaip Vilniaus, tik mažesnė ir sienos apmūrytos akemnimis. Jos vargonais kartą grojau, kai leido išdykęs vargonininkas. Atėjo kažkas berods sužadėtuvėms. Aš "pagrojau" ir jiems. Lietuvis juk nenutuokia apie muziką. O ankstyvasis Andriukas buvo gana kūrybingas, su klausa...

Onuškyje gyvena moteris Irena Tyševič. Ji paveldijo žemę mažo ežero krante.

Anksčiau Tarybų valdžia nusavino tą žemę. O grąžinti susirengė tik dabar, 2013 metais.

Kažkuri vietinė valdžia pamelavo moteriai, neva jos sklypą skirs pliažui. Neva vietiniai gyventojai galės pluduriuoti jame. Todėl neva reikia ne kelių metrų prie kranto, o viso sklypo.
Moteris patikėjo ir atsisakė teisės atgauti žemę.
Jai davė kelis sklypus kitur. Keista, nepatogu atskirus naudoti. Dal liko skolingi kažkiek ploto.

O į jos sklypą "perkėlė" Seimo bei Darbo Partijos narės Dangutės Mikutienės žemę iš Rokiškio. Nežinau kodėl. Nejaugi jos namai dabar yra ne Rokiškyje, o Onuškyje? Anai savaime davė žemę ne gabalais, o vieną; ir ne laukuose, ten kur moteriai davė, o prie ežero.

Paskui valdininkai sakė, kad auka pavėlavo duoti santuokos liudijimą. Todėl žemės neatgavo. Nors neįmanoma pavėluoti į savo žemę. Valdžia pati ją vis vėluoja grąžinti. Niekur neskuba, jokių teisių nepraranda. Tad negalėjo pavėluoti ir auka. Bet teisę į savo žemę tariamai prarado. Juk valdininkai žinojo, kad auka ketina atasiimti žemę. Galėjo laukti.
Dangutė Mikutienė sklypą paėmė neatsitiktinai. Būtent jos pagalbos auka prašė anksčiau, kai žemės neteko. Ji jai pagelbėjo kažkokius popierius išreikalauti iš valdžios. O sau - dalį aukos sklypo. Kitas dalis gavo dar pora sukčių. Visi mirkys pėdas į ežerą nuo slenksčio naujo namo, kurį kiekvienas būtinai ant kranto pastatys. Dalinsis užkratu.

Keistas ir neteisingas tas noras gyventi ant kranto. Juk būna potvyniai, uodai, akliai ir kiti į valdininkus panašūs gyviai. Žmonės visada vengė krantų ir būrėsi į kaimus. O gražesnę gamtą palikdavo visiems.
Dabar gi nusėda visokie ant ežerų ir upių krantų. O kad gamta ir valdininkai jiems neįkyrėtų, nesiurbtų kraujo, supila į tą vandenį "kakių" visokių. Dar šampūno pripila, kad putotų kaip vonioje ir iškloja plytelėmis dugną, supila žemes į vandenį, kad išplėsti valdą, iškasa griovį, kad priartėtų vanduo prie namo slenksčio ir visaip kitaip tyčiojasi iš savo motinos gamtos.
Nepamenu kuris statybų reglamentas įpareigoja naujus namus statyti tik gyvenvietėse. To reikalauja ir mano įstatymo straipsnis Nr. 2.6.
Žemė prie ežero buvo skirta ne namą statyti, o žemę dirbti. O gyventi kelkis į kaimą.

Kol nežinojo apie klastą, auka taip ėmė gerbti Dangutę Mikutienę, kad ragino kaimynus už aną balsuoti.
Kai sužinojo, ėmė maldauti anos, kad žemę geruoju atiduotų. Žadėjo pamiršti blogą ir toliau mylėti savo skriaudikę.
Auka neturėtų taip nusižeminti: pamiršti tokią klastą nedera. Amžinai peštis nebūtina. Bet ir mylėti nėra už ką. Seimo nare Dangutė Mikutienė neturėtų būti. O dar derėtų jai ir valdininkams iškelti baudžiamąją bylą.

Trakų žemės valdytojas nutaisė nekaltą veidą ir pezėjo, neva niekas neapgaudinėjo, jokio pliažo nežadėjo. Tarsi moteris pati savo noru iškeitė sklypą į keletą.

Dangutė Mikutienė apsimetė nekalta nenuovoka: žemę davė valdžia, o ji tik paėmė, nežino kaip. Drąsiai pasiūlė moteriai bylinėtis teisme. Puikiai žinojo, kad teismaspridengs.
Nes teisėjų daugiau negu pusė - nusikialtėliai.
Neketino su moterim pasikalbėti, užleisti žemę. Nes nebūtų prasmės. Juk ji ne tariamai blogai gavo, o būtent pagrobė.
Dar Dangutė Mikutienė grasino traukti auką į teismąšmeižtą, nesakė kokį.

Pilietinės demokratijos partija Nr 18.
Programa teisinga. Bet "skysta". Ir vėlgi yra populizmo: užtikrinti, kad šiluma nebrangtų, bei Europos Sąjungos pinigų siurbimas.
Kita vertus, turėkime omeny, kad nors programa mažoka, bet ir dalyvių tikslai riboti.
Kaip skelbiama čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/5064.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/5089.htm
prie šios partijos prisišliejo DaugiaBučių Namų Asociacijos atstovas Juozas Antanaitis. (Sąraše 4 numeris. Žmogus - vėtrungė. 2012 metais perbėgo tarnauti nusikaltėliui Artūrui Zuokui.) Iš platinamos reklamos spendžiu, kad ta pati asociacija delegavo ir dar vieną atstovą tame saraše: Irmantą Variakojį (sąraše keturioliktas).
Kol kas žinau tiek, kad Juozas pritaria Bendrojo plano pakeitimui...
Aš jo paklausiau du kartus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/5097.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/5100.htm
Deja iš jo atsakymo čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/5102.htm
matome, kad jis vengia atsakyti ar pritaria mano programai, ir ar pritaria Bendrojo Plano naikinimui.
Tiems kas nori patikrinti visą aną susirašinėjimą duodu nuorodą į archyvą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/nvo/.
Šio susirašinėjimo ten nebėra, nes senus laiškus konferecijos.lt trina savaime. Vėliau čia juos atstatysiu.
Aišku, kad žmogus vengia įsipareigojimų, bei aiškiai šnekėti. Šitaip jis palieka sau laisvę prisitaikeliškai "suktis" pagal ateities "vėjus". Kaip jis tuomet tvarkys miestą? Irgi kaip jam politiškai patogiau? Nebesiūlau už jo asociaciją balsuoti. Miestui reikia dalykiškų vadovų, kurie sprendžia reikalus, o ne vangiai ar tuščiai kalba.

Jo asmeninėje programoje yra kai kurių naudingų tikslų.
Jei jis neapsimeta, tikiuosi jam pavyks juos įgyvendinti su kita partija, jei laimėtoja bus linkusi veikliai bendradarbiauti su visuomene. Pastarasis dalykas - svarbiausias.

2007 metų vasario 21 dienos televizoriaus ginčuose paaiškėjo, kad partija Nr 18 pati dalyvavo blogo Vilniaus Bendrojo Plano priemime. Taipogi mačiau, kad šiai partijai vadovauja toksai Muntianas perbėgelis iš populistų bei sukčių Darbo partijos. Jei balsuosite už nepriklausomą prisišliejusį kandidatą, balsuosite ir už tą partiją. Net jeigu reitinguosite ji pirmu, kiti šios netikusios partijos nariai pateks į savivaldybę.

Lenkų rinkimų akcijos ir
Rusų aljanso koalicija
"Valdemaro Tomaševskio blokas"
Nuorodos:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Lenkų Rusų partijos Vilniaus savivaldybėje.
Nusikaltėliai, kaip ir kiti.
Jie ten tik sėdi ir laimina Artūrą Zuoką. Tarnauja jam. Nieko doro neveikia.

Žemiau rašau, kad nuo 2012 metų Lenkai tarnauja ir Komunistams. Nėra Lenkai jokia partija. - Gryni prostitutai.

Valdemar Tomaševskij nevažinėja dviračiu. Jis važinėja mažu autobusu visur, kur nereikia. Vairuoja ne pats. Turi vairuotoją. Tad nieką daro 2, kur galėtų 1. Iš visų politikierių, kuriuos mačiau, jis - labiausiai taršus. Jo gelda - didžiausia: autobusiukas. Vairuotojas - irgi nereikalingas svoris. Kiti važinėja mažesnėmis, keleivinėmis geldomis, arba vaikšto.

2013.08.30 priekaištavau Valdemar Tomaševskij:
- Kodėl jūsų partija tarnauja Artūrui Zuokui? - Balsuoja už jo niekšybes. Jis niokoja miestą.
- Balsuosime už bet ką. Jie vis vien savo padarys. O mums mainais duos bent kažką. Geriau tiek negu nieko.

Dar jis kalbėjo kitas nesąmones: valdininkų algos mažos, todėl neįmanoma rasti kas dirbtų.
Paraginau juos išvaikyti. Nes nusikaltėlių darbe laikyti negalima. Jis nepaisė ir vėl tą patį kalbėjo.

Sutiko, kad reikia tartis su tauta dėl ketinimų. Bet tuoj, nejučiom tai paneigė štai kaip. Artūro Zuoko Vilniaus miesto piktas Bendrasis planas 2006-2015 metų yra bent kažkoks susitarimas, nors ir suklastotas. Bet jį laužo pats Zuokas.
- Bendrasis planas nėra šventa karvė.
- Yra.
- Nėra.
- Tartis su žmonėm reikia.
- Reikia.
- Tam planas ir padarytas.
- Jis nėra šventa karvė. - Vėl nusmuko jis.
- Kodėl tuomet žmonės kovoja prieš miesto sutankinimą, jei tas draudimas toks nereikalingas?
Įstatymas draudžia sutankinti. Nuorodoje aiškinu kaip vaikyti tuos, kas jį laužo.

- Visko Taryba nesugeba aprėpti. Tad vieni nagrinėja vieną sritį, kiti kitą. Kaip tos srities žinovas sako, taip ir balsuoja.
Bet čia pat jis prasitarė:
- Taryboje mūsų partijai vadovauja Saksonas. Kaip pasitariame, taip vieningai ir balsuojame.
Reiškia ne atskiras sritis vienas kitam pataria, o visas pataria vienas žmogus kitiems.
Valdininkai naudojasi Taryba perkrauna jai visą savo atsakomybę, apkrauna sprendimais, kurių Taryba nesuvokia. Atima laiką nuo jos pirmiausios pareigos: prižiūrėti ir vaikyti valdininkus. Nors Taryba ir pati nenori to dirbti. Ji mieliau paklūsta valdininkams, balsuoja už tai ką anie pakiša.

Pasakiau jam, kad ne pagal paskirtį panaudojo pinigus, skirtus pirmininkavimui Europos Sąjungai: Šventaragio gatvę suniokojo, priešais Vidaus Reikalų Ministeriją, palei Katedros Aikštę. Jis nepaisė. Nors kaip Seimo narys privalėjo prižiūrėti ir reikalauti bausti Vidaus Reikalų Ministrą Dailį Barakauską ir merą Artūrą Zuoką už piktnaudžiavimą.

Labiausiai jis man bruko naują darželį Pilaitėje (Vilniaus sritis vakaruose, laukuose, labai nutolusi). Mainais už jį jie aukoja visą miestą, senamiestį, priemiesčius ir gamtą. Mainaisblogį išsiderėjo blogį ir pavadino jį gėriu.
Tai jų viešas siekis. Nežinia ką jie tuo dangsto neviešai.

Pasakiau, kad gal darželį ir įsteigė naują, bet pinigų naujų nėra. Visiems pedagogams pinigų trūksta. Juos Zuokas užkasa. O Pilaitės plėsti išvis nederėjo. Pagal mano siūlymus Bendrajam planui miesto plėtrą reikia atšaukti, ją atiduoti kitoms vietovėms, tame tarpe ir jo tėvynei Šalčininkams, o Plėtros Departamentą pervadinti į "Miesto Mažinimo".

Jis susimąstė...

Nežinau ką ten daro Rusų partija. Gal jie nutarė sulenkėti, kaip girdėjau kad lenkėjo Lietuviai 18 amžiuje. Nemyli jų ir patys Lenkai. Bet užgniaužė savo nepakantumą, ir susivienijo. Nes turi bendrą priešą.

Kas tas priešas?

Tarybinis karys šaudė ne vien Lietuvius.
Lenkai dar skatino, sveikino, o prieš karą Vilniaus krašte girdėjau patys darė.
Nežinau priežasčių. Gal žemę grobė atėjūnai. Vargu ar vien iš neapykantos netingėtų.
Tarybinis karys šaudė ir lenkus.
Bet Rusai yra mažesnis priešas.

Lietuvis - didžiausias priešas. Išlikusius nori sulenkinti.

O kodėl tas norėtų sulenkėti? Koks privalumas? Susitapatinti su tais, kas išpažįsta savivalę?
Tokiais galima būti ir Lietuviams.

Lenkai verčia gyventojus - ir lenkus ir lietuvius - vesti vaikus į lenkiškas mokyklas. Grasina nedalinti pašalpų. Kam pašalpų nereikia, tą persekioja kitaip. Tarkim neduoda policijos pagalbos. Jei gyventojai jos nereikia, padaro kad reikėtų: užsiundo vagis grobstyti jos turtą. Neduoda valdiškų paslaugų. Kam ir jų nereikia, tą atgrasina žlugdydami Lietuviškas mokyklas. Dalina pinigus, patalpas, kad jų būtų mažiau.

Lenkai verčia gyventojus balsuoti už save rinkimuose. Tam naudoja tą pačią prievartą.

Valdžia jiems reikalinga, dėl jos pačios. Kad ir toliau galėtų prievartauti, bauginti.

Vilniaus krašte ypatingai neprisivogsi. Nėra tokių didelių statybų, kaip Vilniaus mieste. Bet "šiltą" pragyvenimą iš valdžios sukurti gali.

O kiti tegul pastimpa. Lengviau bijos valdžios.

Neišprusimas yra bendras Lietuvos bei valdžios bruožas. - Nieko ypatingo.
Lenkų gi valdžia ypatinga tuo, kad dar ji sutverta iš baimės ir skurdo.

  2012 metais kažkas paskelbė Lietuvos vidutines algas:
 • Vilniaus krašte, ypač Šalčininkuose: 1500 Lt.
 • Kitur: 2500 Lt.

Manau per dideli šie skaičiai, neteisingi. Bet skirtumas - tikėtinas.

2014 metais vienam Lietuvos gyventojui vidutiniškai teko tiesioginių užsienio investicijų: 4321 €.
Šalčininkų: 0.
Ten valdžia tyčia trūkdo įdarbinti žmones nevaldiškai. Verčia dirbti valdiškai, arba imti pašalpasvaldžios. - Kad žmonės būtų nuo jos priklausomi.
Yra tame ir gero: kuo mažiau užsieniečių, tuo mažiau mergų jiems parsiduos. Bet ir vėl blogai: jos važiuos jų ieškoti ir parsiduoti į gretimus miestus. Pritaikys "Valdemaro Tomaševskio bloko" pamokas parsiduoti.

Valdemaras Tomaševskis nepripažins, kad jo valdžia yra sukurta baimei ir valdžiai. Jis skelbia kitokią mintį: Lenkiškumą.
Bet tautybė negali būti politika. Tautybė yra savybė.
Reiškia jo partija - netikra.

Lenkiškumas, kurį ši partija bruka vietoj politikos sąvokos, nėra, ką pašalietis galvoja. Lenkiškumas jiems reikalingas tik tam, kad sukurti baimę, paklusnumą, priklausomybės susibūrimui jausmą.

Jų politika yra: atskirtis, "segregacija", "apartheidas". Tai žaloja ir patį žmogų, ir kitus.
Turėtume gyventi bendrai.

Politika yra didesnis, bendresnis, platesnis reikalas. Nuo tautybės jis nepriklauso. Politika yra visos gyvenimo sritys. Tautiškumo puoselėjimas gali būti jos maža dalis - visų tautų. Gali ir nebūti.
Bet tautybė - negali. Nes ji yra žmogaus savybė.

Įmanoma tautybės šlovinimą padaryti politiką. Bet pačią tautybę - neįmanoma.

Lenkų rinkimų akcija gi vienyja ne pagal pažiuras, o pagal tautybę. Nesvarbu kas esi - sukčius, ar padorus, stok pas juos.

Ar Lenkų ir Rusų žmogus yra kitoks negu paprastas žmogus?
nematau skirtumo tarp jų ir Artūro Zuoko. Jie išvien siekia miestą suniokoti ir pinigus pagrobti. Nesvarbu ar ims patys, ar tiktai leis grobti jam mainais už jo leidimą sulenkinti Lietuvius bei Lenkus, kad visi taptų niekšais ir abejingais kaip jie patys.

2011 metais Lenkai su Rusais viename sąraše vėl pateko į Vilniaus miesto Tarybą. Balsų skaičiai jų nebuvo dideli. Manau panašūs kaip šios dvi partijos turėdavo ir anksčiau. Jie tik atrodė dideli, nes juos sudėjo į vieną "bloką".
Jie sudarė sąjungą su Vilniaus prakeiksmu: Artūro Zuoko niekšų "koalicija".

Pasiekia jie nesąmonių: atsisakė pertvarkyti mokyklas Vilniaus mieste. Lenkiškose mokyklose pastatų ploto vienam vaikui paliko 1,5 karto daugiau negu bendrose mokyklose (tariamai Lietuviškose). Kitaip sakant, pusantro karto mažesnis vaikų tankis.
Kažkoks liguistas godumas. Kokia nauda tau iš ploto? Elgiesi kaip statybininkas: užgrobi jį kuo didesnį. O ką tavo vaikas ant plikų grindų darys? Su savim žais? Plotą galima ir 1000 kartų padidinti. Tada vaikas pasiklys.

Artūras Zuokas pagelbėjo jiems už tai balsuoti.
Mainais Lenkai (su sulenkėjusiais Rusais) jam leido miestą suniokoti statybomis ir kitomis vagystėmis.

Kam jums "Wilno" reikalingas bus, jei jį sugriausite?
Net nedoras maršalas Pilsudskis ir tas grabe apsiverstų, jei tik čia visas kūnas gulėtų jo, o ne vien širdis žiauriai išpjauta iš savimeilos meilės miestui.
Jei gyvas būtų, visai "Lenkų partijai" galvas nukapotų. Nes anie susidėjo su niekšu. Artūras Zuokas ir jo užsakovai yra visų laikų didžiausia grėsmė miestui ir nesamai visuomenei.

Ar pastebėjai šiame aprašyme bent ką apie Rusus? Kam jiems reikalingos Lenkų mokyklos? Ką valdžioje jie veikia?
Visai - nieko.
Aišku, kad jie vagiliauja ir sukčiauja kaip kiti. Bet tai jau - kitas reikalas.

2012 metais Lenkai pakliūvo į Seimą. Ten paskubėjo parsiduoti Komunistams. Ir nemotais jiems, kad Komunistai kankino Lenkiją ir Lietuvą pusę amžiaus. Parsiduoti mieliau, negu teisybės ieškoti.
Mainais Lenkai paprašė 4 ministerijų. Tame tare ir Švietimo. Apie Švietimą jie niekada neišmanė. Atvirkščiai: kvailinti tautą reikia. Kitaip nebalsuos už juos. Protingą žmogų nesuvaldysi.
Jie tik norėjo sumažinti Lietuvių kalbos egzaminą, kad nereikėtų laikyti. O į visą kitą - nusispjauti. Galima būtų sumažinti ar panaikinti ir kitus egzaminus. Išvis uždaryti mokyklas ir universitetus reikia.
Davė jiems tik 1 ministeriją. Bet už ją Komunistai pareikalavo atidirbti kaip už 4.

Terleckas.
2009 metų pastaba apie šį veikėją. Į savivaldybių rinkimus jis 2007 metais dar nėjo.

"Terleckas" yra Lietuvos veikėjo pavardė. Jis iki 1991 metų Lietuvos nepriklausomybės drąsiai šoko į akis Tarybų valdžiai. Keista, kad smarkiai nenukentėjo. 1991-2007 metais jis nugrimzdo į praeitį, nepritapęs prie pagrindinės laisvos partijos - Konservatorių. Jis tiktai skleidė radikalias mintis, nesusitaikymą su "Nepriklausomybės Sąjūdžio" judėjimo ir Konservatorių partijos naująja "nomenklatūra", aplaidumu. Nesugebėjo arba nenorėjo prisijungti prie šios partijos, bendradarbiauti, perkalbėti, įtikinti. Ilgą laiką jis turėjo nuosavą organizaciją "Lietuvos Laisvės lyga". Kur ji dingo nežinau.

Terleckas 2008 metais susikompromitavo, kai prisijungė prie KGB įmonės padalinio pavadinimu Paksiaus partija. 2008 metais į Seimo rinkimus jis ėjo su Paksiumi.

2015.08.23 jis man sakė, kad prisijungė prie Paksiaus, nes mano, kad jį išvarė neteisingai. Nesakė kodėl. Kodėl Paksiaus kaltės įrodymai nėra įrodymai?
Terleckas sakė, kad gerai nepažįsta Paksiaus. Nebendrauja su juo. Neva jis į jo partiją įstojo anksčiau. Nesakė negu kas. Jei anksčiau, negu Paksių išvarė iš Prezidentų, tada jis mane suklaidino, neva priežastis buvo užuojauta Paksiui.
Terleckui paaiškinau, kad Paksius - blogas. Bet jį tikrai išvarė ne už blogį. - Gaujos pešasi. Bet tariami priešininkai - išvien.
Terleckas sakė, kad jis paliko Paksiaus partiją, kai jie ėmė dėtis prie Darbo Partijos (Uspaskih). Nesakė kaip. Juk partijos nesusijungė.
Gal kada Terleckas paliudys ir tai. Nors atrodo, kad jis nieko neveikia ir nežino, o skleidžia tik savo įspūdį.
Aš paprašiau jo ir jo pasekėjų skleisti mano žodį. Kad bent jo veiklos pabaigą pagaliau nuvainikuotų prasmė.

Povilas Urbšys
Nuoroda:
Pensiją nepaveldėsi
Pasakojo, kaip keletas partijų atsisakė leisti paveldėti grąžintas pensijas,
nemato didėjančių kainų tikrovės,
nesitaria su visuomene. Ten mini tik Paksistus. Bet tartis vengia visi.
Jis bijo įvardinti kaltininkus.
Jis nežino teisinio pagrindo tam, ką pasakoja.
Neįgalus. Nesiekė, kaip Seimo narys, tai taisyti, persekioti, bausti. Net neaišku ar jis to nori.

2012 metų Seimo narys.
2016 metais aptingo būti savarankišku. Prisišliejo prie Valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Su jais vėl prasmuko į Seimą.
Jie jau turėjo daugumą ir galėjo daryti, taisyti ką nori. Matyt nenorėjo. Urbšys tik viešai daug verkšleno kokia valdžia bloga. Lyg ne pats būtų kaltas.

Piktas. Savarankiškas ir nuo kitų partijų ir nuo tautos. Buvęs nusikaltėlių STT darbuotojas. Jis matė daug savo bendrininkų nusikaltimų. Bet tyli.

2012 metais jis buvo tarp pradininkų, kurie siūlė sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 101. Tai - blogis. Jis suniokotų Seimą.
Gal jis talkino ir parašus rinkti už Zuokišką referendumą apie tai.
Nors viešai jis vaizduoja Zuoko priešą.

2014.03.13 Seimo narys Povilas Urbšys atėjo pasipuikuoti ir pataikauti referendumo už žemę šalininkams.
Sakė esąs vienintelis nepriklausomas. Aš pasakiau, kad Naglis Puteikis - irgi. Jis atsakė, kad Puteikis naudojo Konservatorių paramą. Apie tai iš dalies sutikau. Iš kitos dalies aną iškėlė pora tūkstančių žmonių.

Paklausiau Povilo kada jis pateiks įstatymų pataisas užtikrinti visišką susirinkimų laisvę. Kad nereikėtų jokių leidimų, išmaldų iš Zuoko, Savivaldybės. Pasakiau, kad prieš porą naktų Policija neteisėtai sulaikė 5 referendumo šalininkus.
Vietoj atsakymo jis sakė, kad dabar dėl to Seimas aiškinasi su Policija, neva Seimas pataisų nepatvirtins.
Klausimą trumpai vis primygtinai kartojau.
- Jau dabar nereikia leidimo iki 15 žmonių.
- O daugiau negu 15 - reikia. Kada pateiksite pataisas?
- Esu vienintelis nepriklausomas kandidatas, kuris atėjo čia pasikalbėti. O jūs mane puolate.
- Nepuolu. Kada pateiksite pataisas?
- Jūs esate piktas.
- Kaip?! - nustebau aš, - Kada pateiksite pataisas?
Įsiterpė moteris. Sakė, neva ji manęs niekada nematė ir pareikalavo nekalbėti jų vardu. Nors to nedariau. Susirinkimas - viešas. Kas nori, tas kalba. Vyras siūlė su manim nesiginčyti ir neskatinti tuo manęs, neskirti man dėmesio. Kitas vyras atkišo man į nosį liauną krutinę ir reikalavo netrukdyti jiems melstis. Nors akivaizdu, kad jie su Urbšiu nesimeldė, o šnekučiavosi.
Urbšys paspruko.

2014.04.29 paklausiau jo vėl. Jis atsakė:
- Pateikiau pataisą, kad leisti susirinkimus po 22:00 valandos.
- Netinka. Reikia visiškos laisvės.
- Teks gerokai palaukti, kol bus kitoks Seimas.
- Pateikite pataisą. O tada žiūrėsime...
- Kodėl jūs neinate į Seimą? - nutraukia jis mane nustebusių veidų ir rodo į ten kelią.
- Ar atsisakote veikti?
- Atsisakau pagal jūsų dudelę.
- Ne. Jūs išvis atsisakote.
- ... pagal jūsų dudelę. O kitą kartą tikiuosi, kad pateksite į Seimą ir darysite, - pyksta jis.
- Tikiuosi, kad jūs nebepateksite.

Seimo narys privalo atstovauti tautai. - Bet kokiai. Net iš gatvės. Jis privalėjo aiškinti priežastį kodėl atsisako.
Povilas Urbšys ją vis bruko tik vieną: neva pataisų nepatvirtins. Veidmainiavo. Slėpė; galiausiai išsidavė, kad piktinasi, kad siūlo ne jis. Jis vaizduoja, kad įstatymus gali siūlyti tik Seimas, kaip nori pats, o ne kaip nori tauta.
Gal ir apie tai jis apsimeta. Gal jis nenori net tų pataisų, kurias pats teikia. Nori tik valdžios.

http://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/1defe244a4f211e68987e8320e9a5185/
2016.11.10 Povilas Urbšys Seimo posėdyje priėmė savo pataisas Viešo Administravimo Įstatymui. Tyliai, greitai net neaptarė. balsavo beveik visi, kas tuo metu netingėjo sėdėti salėje.

Blogiausios iš jų yra leisti atsisakyti nagrinėti skundą, jei:

 • valdininkas jo nesuvokia (apsimeta).
  Šitai pirmi į savo taisykles neteisėtai įrašė generalinė prokuratūra. Už tai skundikės jiems patiems reikalavo baudžiamų bylų. Už tai blogus prokurorus užstojo Povilas Urbšys ir Vidaus Reikalų ministras Tomas Žilinskas. Pritaikė įstatymą neteisėtoms taisyklėms.
 • popierinis, ar elektroninis skundas neturi popierinio, ar elektroninio parašo.
  Šitai buvo ir anksčiau. Reikėjo šią valdininkų dingstį naikinti, o ne rašyti vėl į naujus straipsnius, vietoj tų, kuriuos naikina.
  Jie pridėjo sąlygą: jei neįmanoma rasti ar tikrai jį rašė tas žmogus (autentiškumo). Na ir kas?..
  Piktnaudžiavimas dėl to neišnyksta.
  Ši kvaila sąlyga atsigręš prieš pačius jos blogus kėslus: kai galima rasti žmogų, bet skundą rašė ne jis, tai reiškia, kad įmanomą patikrinti "autentiškumą". Todėl nagrinėti vis tiek privalu.
  Tikro vardo reikia tik tam, kad duoti žmogui pinigų, arba paimti iš jo atsakingus parodymus. Dažniausiai žmonės to neprašo ir neduoda. Viską jau surašo išsamiai.
  Elektroninio parašo jie reikalauja be sąlygos tikrinti. - Neteisėtai "diskriminuoja".
 • sukako 6 mėnesių senatis nuo to laiko, kai tave nuskriaudė.
  Šitai irgi buvo anksčiau. Reikėjo naikinti.

Nagrinėti kaip nusikalsta valdininkai reikia visada, nepaisant kas ir kaip tai praneša.
Įsitikinti, kad rašo tas, kas rašo reikia tik tada, kai to reikia. Juk niekas nepanaikino VAĮ §3 3 sk. - pareigos veikti, tik kai būtina.
Leidimas nenagrinėti be parašo, prieštarauja draudimui tai daryti, kai nebūtina.

Dar pataisose jie rašė, kad valdininkai privalo atsakyti išsamiai.
Tai - naujas §3 skirsnis.
Tai rašyti reikia. Anksčiau to nerašė tiesiogiai. Buvo kitais žodžiais: "atsižvelgti".
Toks žodis reiškia, kad tai jau buvo aptarnavimo taisyklėse Nr. 875. O jos turi įstatymo galią.
Pirmiau reikėjo bausti tuos, kurie jau atsakinėja atmestinai ir niekus.
Žodis "išsamiai" yra vienintėlis naudingas skirsnyje. Visi kiti žodžiai yra jo priešingybė. Jie aiškina, kad valdininkas privalo nurodyti tik nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes, o ne atsakyti į visus teiginius. Valdininkas visada atsikalbinės, kad viskas neturėjo įtakos. O tikras įtakas, kyšius nutylės.
Todėl gintis reikia 1 žodžiu: "išsamiai". Kiti žodžiai jį tik papildo, o ne pakeičia ir neapriboja.

Jis be reikalo įpareigojo valdininkus kas 3 mėnesius atnaujinti paslaugų teikimo aprašymus.
Valdininkai ir taip nedirba. O dar ir nuolat užsiiminės to aprašymais.

Įpareigojo liautis nagrinėti, jeigu randa nusikaltimą ir perduoti tyrėjams.
Įpareigojo liautis nagrinėti ir jeigu tą patį jau nagrinėja teismas.
Baudžiamoji, ar bet kokia kita atsakomybė netrukdo drausminei. Taikomos abi vienu metu. Liautis nagrinėti nebūtina. Nagrinėtojas ir tyrėjas galėtų bendradarbiauti, dalintis darbą.

Nepakankamai išplėtė skundo sąvoką. Dabar galima skųsti ne tik savo, bet ir svetimas skriaudas. Bet būtina tą kitą asmenį nurodyti.
Viešo rūpesčio atveju padėties nepakeitė. Vis tiek valdininkai vers išvedžioti kas yra ta pašalinė auka, koks asmuo.

Vos 5 pataisos teisingos:

 • Leisti liautis nagrinėti ne visada, kai neįmanoma apklausti auką, o tik jeigu neaiški visa esmė.
 • Kai skundikė praneša ne apie save, o apie kitą auką, pranešti sprendimą ir jai, o ne vien aukai.
 • Draudimą perduoti skundą skundžiamam valdininkui iškėlė iš 3 skirsnio "Administracinė procedūra" į bendrą visiems atvėjams 14 straipsnį.
  Senas įstatymo §14 įpareigojo nagrinėti skundus dėl savo teisių pagal 3 skirsnį, o kitiems skundams ir prašymams taikė visas to skirsnio nuostatas išskyrus draudimą perduoti skundžiamam skriaudikui. ... Būna dar ir neapskųsti skriaudikai...
  Senas įstatymo §41 draudė taikyti 3 skirsnį įstaigoms, kurios tuo reikalu turi savus įstatymus. Tai galėjo būti melaginga dingstis atsisakyti taikyti visą skirsnį.
  Bet valdininkai vargiai išvis suvokdavo šį įstatymą ir bet kokias spragas jame. Net jiems ta kanceliarinė, sąlyginė kalba - per sunki.
  Todėl valdininkai visada painiojo ką jie veikia ir niekada neneigė draudimo perduoti auką tam, ką ji skundžia. Jie tik išsisukinėja, neva to nedaro.
 • §41 panaikino valdininko teisę netaikyti minėtą 3 skirsnį, kai tą patį reikalą nustato kiti teisės aktai. - Įprastai jų pačių taisyklės, o ne įstatymai. Paliko kaip sąlygą tik įstatymus.
  Bet kai prasmingiausia to skirsnįo dalį - draudimą - perkėlė iš jo. Tai ir šios pataisos nauda maža.
 • "Administracinės procedūros" vis tiek valdininkai beveik nevykdo. Ir neapklausia aukų, nežiūri joms į akis savo "stiklinėmis" akimis. Jie skundus "sprendžia" (klastoja) tyliai, tarp savęs. Pataisos tą tik įteisino. Apklausos - nebeprivalomos.
 • Įpareigoti valdininką įskųsti viršininką, kuris neteisėtai verčia klastoti atsakymą į skundą.
  Bet skųsti tenka nusikaltėliams Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Ten vadovauja buvęs Seimo Kontrolierius nusikaltėlis Romas Valentukevičius. Tame puslapyje ir apie tą Komisiją pasakoju.
  Pataisa nieko nekeičia. Jau ir be jos valdininkai privalėjo įskųsti vienas kitą.
  Gerai tik tiek, kad tai rašo tiesiogiai.
  Palygink su Andriuko Korupcijos Įstatymo §2.6: valdininkas privalo įskųsti net save. Save įskųsti privalo ir viršininkas... kurį pavaldinys įskųstų...

Jis įrašė į įstatymą dar daugiau beprasmės, sudėtingos, kanceliarinės kalbos.

Andriuko renkami varžovai. Teoriškai jie turėtų būti nepriklausomi.
Andriukas neturi partijos. Eikite į rinkimus savarankiškai, arba šliekitės.
Aš - ne kandidatas. Būk tu. Mokinu keletą žmonių. Gal jie taps. Tada čia paskelbsiu.

Andriuko varžovai, stodami į bet kurią partiją, praneša jai, kad vykdys Andriuko programą ir raginapartijąvykdyti taip pat. Andriuko programa tampa partijų programų dalimi. Gal net mūsų kandidatų daryti nereikėtų.
Ten skaityk kaip ir kokiu pagrindu (programą) gali būti mano kandidatu.

Imu pažadą iš kandidatų, kad vykdys mano ir savo programą. Viešinu kas tęsi, kas - ne... Ką remiame, ką - ne.
Rašyk man. Kitaip nežinosime apie tave.

Šliekis prie partijos: "Lietuvos sąrašas".
Prie Valstiečių ir žaliųjų sąjungos.
Perimkite tas partijas, keiskite jų veiklą į prasmingą.
Gali steigti ir savo partiją, ar būrį (miniu nuorodoje žemiau, kur šlietis). Bet įprastai jos - negyvybingos ir skaldo balsus.
Reikia vienytis.

Abi kitos, kurias čia minėjau 2007 metais, mūs išdavė (Tautininkai, Konservatoriai). Prie jų gali šlietis, tik jei labai nenori kitaip. Jos - ne tokios blogos, kaip Zuokas, Paksas su Imbrasu, Uspaskih, Komunistai.

Savarankiškai, pavienis žmogus į rinkimus jau gali eiti. Bet šlietis būtina, nes pavienis mažiau laimi. Jei pralaimi, balsai už jį gali "dingti".
Jie nedingsta tiktai "rinkimų sąraše". Tai aiškinu straipsnyje apie "Lietuvos sąrašą": reitinguok.
Ten pat aiškinu prie ko kito šlietis, jei tas tau netinka.
Arba pati rask prie kurios nors partijos, arba visuomeninės organizacijos.

2007 metais įstatymas draudė į Savivaldybes kelti nepriklausomus kandidatus. Tai - Konstitucijos pažeidimas.
Dabar gali eiti būriais (komitetais), ar šlietis prie jų.

Anksčiau siūliau šlietis prie Žaliųjų. Jie savo ruožtų šliejosi prie Tautininkų. Anie atsiskleidė esą nusikaltėliai.
Nestebėjau kur Žalieji šliejasi dabar. Vargu ar prie minėtų Valstiečių ir žaliųjų sąjungos.
Janina Gadliauskienė šliejasi prie partijos "Nacionalinis Susivienijimas" (Radžvilas, "Propatria".) Balsuok už juos.
Pati ji valdžion nelenda. Įprastai tampa patekusios padėjėja.

Vilniaus Žalieji visada koordinavo bendruomenes kovoje su sugedusia valdžia. Apie 2006 metus atkovojo Pilaitės šilą, kurį Zuoka ketino atiduoti iškirsti ir golfo aikšteles daryti. Už tai Žaliesiems Zuoka atėmė ir tuos menkus pinigus, kuriuos seniau duodavo - 2000 Lt per metus.

Dar siūliau šlietis prie Konservatorių. Bet jie niekada neaptarė ir nepriėmė mano programos. Jie tyli. O jų programa nukrypo į profanaciją bei populizmą. Konservatoriai irgi atsiskleidė esą didesni nusikaltėliai, negu Tautininkai.
Konservatorių pasiekimų nepamenu. Idėjas skleidė neblogas, kartais. Bet ir tas - labiau bendrus žodžius. Neveikė bei dangstė nusikaltėlius.
Jie ketino skatinti savarankišką visuomenę. Bet kai ta visuomenė prašo veiksmo, jo nėra. - Invalidai.
Įsteigė tariamą kitą meriją ("Alternatyvi merija"). Ji niekada neveikė. Paskui panaikino.

"Nacionalinis Susivienijimas"
Balsuok už juos. Reikalauk išvyti bogus žmones. Pavyzdžiui, Laisvūną Šopauską. Pasakoju žemiau.

Vadovas: pliurpalius Vytautas Radžvilas.
Pliurpaliai yra ir partija.
Didelė dalis yra "akademinė". Nors, iš elgesio taip neatrodo minia, kurią pasakoju žemiau.

Prie jų šliejasi gerbiama, veikli Janina Gadliauskienė. Pati valdžion nelenda. Įprastai tampa patekusios padėjėja. Žaliųjų Vilniaus skyriaus pirmininkė. Pilaitės bendruomenės pirmininkė.
Remk pinigais Vilniaus Žaliuosius. Ten skelbiu porą Janinos trumpų ataskaitų.

2020 metų kovą įsteigė:
http://susivienijimas.lt
Kol neturėjo partijos, Radžvilas vadovavo tik jaunimo būriui:
http://www.propatria.lt - ten, jei gali, skaityk pliurpalus pavadinimu "Prisijunkite".
Kitas naujienas neįmanoma rasti, jei nežinai puslapio adreso. Skelbimas steigti:
http://www.propatria.lt/2019/11/kvietimas-tapti-partijos-nacionalinis.html
Nepasimokino iš savo pralaimėjimo rinkimuose 2019 metais, kitų valdžios priešų pralaimėjimų anksčiau.
Pamoka: reikia vienytis. Vietoj to jis įkūrė naują, atskirą partiją.

Pavadinimo mintis - tokia pat kaip ir partijos "Lietuvos sąrašas": vienyti skirtingus žmones.
Nors, kaip įprasta "liaudies priešams", "Nacionalinis Susivienijimas" nieko nevienija. Tik vaizduoja. Kai siūlai vienytis, nusisuka.
Bent programą sugebėjo rašyti pusėtiną. Žemiau ją apžvelgiau.
Jie nutylėjo viską ką jiems siūliau.
Jie man pakluso tik 1 reikalu: ištrynė "fašistuojančio" vaiko nuotrauką. Bet ir tą neaptarę su partija. Juk tokį svarbų reikalą dera aptarti. Neaptarė ir su manim. Trynė tyliai.
- Niekas vis geriau negu nieko, kaip sakytų korupcinė LDB.

2015 metais Vytautas Radžvilas su kyšininkų Liberalų sąjūdžiu ėjo į rinkimus į Joniškio rajono savivaldybę.
Prašyk jo pasakoti ką jis patyrė su ta partija. Kiek kyšių matė. Ir pranešk man.

  Kodėl siūlau už juos balsuoti, jei yra pliurpaliai ir mane nutyli?
 • Nieko geresnio neturime.
 • Reikia rinkti tuos, kas gali patekti į valdžią, o ne tuos kas patinka, bet nepateks.
 • Kas patinka vis tiek nėra ir neina. Tu neini į rinkimus. Todėl tenka balsuoti ne už tokius gerus žmones.
 • "Nacionalinis Susivienijimas" atsižvelgė į mano pastabą esą pliurpaliai ir sugebėjo rašyti pusėtiną programą, tik su pusę pliurpalų, o ne visą. Jai pastabas rašau žemiau. Gerai bent tiek. Kiti varžovai niekada neatsižvelgdavo.
 • Programa nesvarbi. Svarbu pakeisti blogą žmogų geru. Radžvilas ne vagis. Yra prisiplakėlių. Padėk man juos išvaryti iš jo partijos.
 • Radžvilas netingi. Valdžios priešų judėjime dalyvauja (pliurpia) nuolat. Ne iš dangaus nukrito, kaip Juozaits.
 • Pliurpia ryžtingai. Neleidžia žurnaliūgoms, ar valdininkams save užliūliuoti, kurstyti ("provokuoti"), apgauti, vedžioti už nosies, blaškyti.
 • Jei pateks į valdžią, jie ir toliau mūsų nepaisys. "Virs" tik savo "sultyse". Turėsime progą draskyti akis jiems ir reikalauti dėmesio. Gal net teks dar ir prieš juos kovoti.
 • 2023.02.16 "Nacionalinio Susivienijimo" vienas pagrindinių veikėjų Gaudentas Aukštikalnis žadėjo aptarti su Partija, kad reikia prieš rinkimus, o ne po, viešai reikalauti naikinti nusikaltimus:
 • http://susivienijimas.lt/pareiskimai-ir-naujienos/pareiskimas-del-kandidatu-vilniaus-miesto-savivaldybes-mero-ii-turo-rinkimuose
  2023.03.05 rinkimuose partija "Nacionalinis susivienijimas" gavo 3 kėdes Vilniuje. Kitur negavo, pralaimėjo.
  Pralaimėjo ir mero rinkimus. Todėl kvailai ragino nebalsuoti rinkti naują 2 rate.
  - Ne. Balsuoti reikia visada. Už geresnį blogį: Benkunską (Konservatorius).

  Ten Partija bergždžiai reikalavo, kad varžovai į merus - Benkunskas ir Zuokas - žadėtų bausti valdininkus.

  Raginkite reikalauti toliau, 1-me Vilniaus miesto tariamai naujos tarybos posėdyje 2023.04.28.
  Iki tol spėkite reikalauti iš visų 52 tarybos narių, kad jame reikalautų bausti valdininkus už:

  Aš raginau Janiną Gadliauskienę. Ji - Partijos narė, Vilniaus Žaliųjų vadovė.
  Ji tik atsikalbėjo, neva į valdžią nelenda. Bet rinkimų sąraše buvo. Gal tikėjosi nelaimėti krėslo.

  Ten Partija teisingai pastebi, kad Benkunskas tik žada tęsti nusikaltimus.

  Partija rašė 4 reikalavimus varžovams:

  Tegul pirmų 3 dalykų reikalauja.
  O Vyčio ir kitų paminklų - ne. Šiame straipsnyje apie Partiją rašau, kad negalima statyti paminklus doriems žmonėms ant nedoro pamato.
  Kol kas visi paminklai naikino augalus.
  Net nėra tokio žmogaus: Vyčio.
  Škirpa, berods, ir pats nedoras buvo. Nežinau ar pasitaisė šiandien.

  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/atminimas#Basanavičius
  Paminklą Basanavičiui statė kyšininkų įmonė "MG Baltic".
  Ne nusikaltėliai turi paminklus statyti.
  Skaityk pokalbį su Partija žemiau.

Jie siūlo "programą".
Rašė ne vien pliurpalius Vytautas Radžvilas. Todėl pliurpalai gavosi ne beveik viskas, o tik pusė. Pusėtina ir likusi pusė. - Ne vien nesąmonė. Neblogai padirbėjo.
Blogai, kad nepaisė ir nuslėpė siūliau.
Aš suglaudžiau jų pliurpalus. Pridėjau pastabų. Vis tiek gavosi 2 kartų mažiau raidžių:

 • Mažinti parašų referendumui skaičių nuo 300000 iki kintamo.
  - Aš siūlau iki 30000, 2000, arba mažiau.. Galima ir kintamą.
 • Perdaryti Lietuvos radiją ir televizija. Nerašo kaip.
  - Aš siūlau išvaikyti ir rinkti naujus. Geresni galės grįžti. - Ir tie, ką blogi išvarė, išgujo, ir ką išvaikytume.
 • Leisti prezidentui išvaryti teisėją be nusikaltėlių Teisėjų Tarybos leidimo.
  - Jo ir dabar nereikia. Skaitykite įstatymus ir Konstitucinio teismo sprendimus: Teisėjų Taryba nesaisto prezidento.
 • Prisiekusiųjų teismas.
  - Taip.
 • Tarėjus teisme.
  - Ne. Vietoj to reikia išvaikyti teisėjus ir rinkti naujus.
 • Leisti ginti viešąjį "interesą".
  - Taip. Bet ir dabar galima viešą rūpestį ginti. Tik teismai to kartais nevykdo.
 • Atskirti mokslo politiką nuo pinigų.
  - Ne. Nuo dedamųjų dėliojimo dydis ("suma") nesikeičia. Mokslas žlugo. Išvaikyti visą švietimą ir rinkti naujus vadovus, ministerijas, mokytojus. Mokslą - irgi.
 • Mažinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dalį skurdžių šalies ižde, padarius progresinį pajamų mokestį ir naujus mokesčius.
  - Nesąmonė yra mažinti mokesčio dalį mokesčių visumoje. Tai reiškia nemažinti to mokesčio ir didinti kitus. Tai dar ir pripiltų pinigų į pinigų švaistymo deglą. Reikia mažinti mokestį, o ne santykį. Reikia naikinti PVM ir mažinti mokesčius. Pinigų yra. Tik juos išvagia, sudegina beprasmiame geldų benzine, užkasa į asfaltą...
 • Steigti valstybinį komercinį banką.
  - Ne. Buvo jau toks pat pavadinimas. Išvogė.
  Galima steigti nebent kasą. - Tik pinigus dėlioti. Jokių paskolų, "investicijų", žlūgimų. Darbuotojus rinkti dorus.
  "Investicijomis" vis tiek užsiima ministerijos ir kitos valdžios įstaigos. Tam jos ima (vagia) pinigus ir apskaito pačios. - Ne bevardžius pelnus augina ("investuoja" už "procentus"), o tam tikrus dalykus perka, stato, užkasa, slepia. Už tai žymiai aiškesnė atsakomybė ir kalėjimas.
  Nors, ir kasą įmanoma išvogti... Tarkim, algomis, kurios viršytų uždarbį, ką sumoka vartotojai, ar valdžia už juos. Gal vis tik įmanoma atskirti pinigus, kad nebūtų "bendro katilo". Būtų neįmanoma imti pašaliniams tikslams. Vartotojų pinigai liktų vartotojams. Algų - algoms. Kaip bebūtų, algomis įmanoma švaistyti žymiai mažiau pinigų, negu "investicijomis".
  Kasų galima daryti ne 1 didelę, o daug, mažų. Geriausia, jei kiekvienas žmogus būtų pati sau kasa. Šį vaidmenį geriausiai atlieka gryni pinigai. Tik sunku juos perduoti per atstumą.
 • Prižiūrėti "monopolistų" šilumos ir energijos piktybiškas kainas.
  - Taip. Bet svarbiau išvaikyti ir rinkti naujus. - Ir šilumos, elektros, dujų tiekėjus, ir prižiūrėtojus regula.lt. Prižiūrėti dar ir jų veiklą. Dabar jie ir aptarnauja kaip nori. Atvirai vagia pinigą: priskaičiuoja ar atima nuolaidą kada nori, kaip delspinigių pakaitalą, dar ir delspinigius paima. - 2 kartus už tą patį, tik riebiau.
 • Naujai įkurtam verslui palankius mokesčius ir priežiūrą.
  - Taip. Bet visiems, o ne vien naujam. Tam pirmiau teks išvaikyti Mokesčių Inspekciją ir Finansų Ministeriją. Jie ten tik tvirkina vieni kitus vietoj darbo ir biurokratizmu smaugia žmones.
 • Keisti Europos dovanų ("paramos") tvarką vidutinių ūkininkų naudai.
  - Taip. Smulkių irgi. Bet Europos dovanas reikia pervadinti į paskolas. Savo indėlio į verslą galima nereikalauti. Tada ūkininkas nežlugs. O jei žlugs, tada liks technika, kurią už tuos pinigus pirko. Kitas reikalas, kad jis pinigų mažai uždirbs. Prekeivius reikia tramdyti. Padėti steigti varžovus (konkurentus): sąžiningus prekeivius, ūkininkų bendras įmones (kooperatyvus).
 • Didinti ūkininkų "konkurencingumą", skatinant ir remiant bendradarbiavimą ir "kooperaciją".
  - Taip. Valdiškai samdyti sąžiningus ūkvedžius, kad padėtų steigti bendras įmones. Ne viską pačiam ūkininkui tektų rengti, ieškoti darbuotojų, patalpų, pirkėjų. Juk jam dar dirbti žemę norisi, o ne vien popierius.
  Ūkvedys pasišalintų ir steigtų kitus.
 • Pertvarkyti Aplinkos ministeriją, kad dirbtų, o ne švaistytų valstybės bei Europos dovanas.
  - Taip. Bet ne tvarkyti, o išvaikyti ir rinkti naujus.
 • Gausinti valstybės teritorijos miškingumą (iki 40%). Plėsti saugomų teritorijų sistemą (iki 20% šalies teritorijos).
  - Taip.
  Įskaitant miestų ir kaimų plotus. Griauti neteisėtai iškirstus ir užstatytus plotus. Grąžinti želdinius.
  Griauti naujus, neteisėtus namus ežerų ir upių krantuose. Užleisti želdiniams 1 kilometrą nuo šlaito keteros. (Andriuko Aplinkos įstatymo §1.2. statybų nuotolis nuo saugotinų vietų.).
  Bausti valdininkus, statybininkus, kirtėjus kurie tą naikino.

Reikalauk, kad jie išvytų iš partijos melagį Laisvūną Šopauską (valdybos narys). Tai rašeiva iš tiesos.lt. Gal ir daugiau iš ten sulindo.
Reikalauk liautis partijos vardu spausdinti fašistuojančio tariamo partizano Jono Noreikos pliurpalų ir pamokslų beprasmę knygą "Pakelk galvą lietuvi". Pirmame interneto puslapyje jie prikrovė didžiulių nuotraukų iš steigiamojo susirinkimo perteklių. Vienoje iš jų vaikas tokį spaudinį spaudė rankose.
Kai tai skelbiau, vaiką ištrynė. Vis tiek reikalauk viešai ir man aiškinti kas tai per knyga, kodėl partija ją išleido ir ar vis leidžia.

"Nacionalinį Susivienijimą" (Radžvilą) ir kitus varžovus kai kas kaltina "Euro-skeptikais".
- Net jei taip būtų, neišstotų jie iš Europos Sąjungos. O tu prižiūrėk, ragink ją taisyti, bausti jos valdininkus.

Radžvilas pliurpia perdėm gausiai, bet teisingai. Pliurpaliumi vadinu ne dėl to, kad 90% rašto ar kalbos - pliurpalai.
Nieko neveikia. Dar nebaudė nei vieno valdininko. Štai kodėl jis plurplalius.
Kartą žadėjo išsiaiškinti kodėl man atsainiai atsakė jo globotiniai studentai iš jo būrio. Nuorašas žemiau. Netęsėjo.
Daugiausia ką jis gali, tai sušaukti minią parėkauti, rašyti nieko neįpareigojantį skelbimą valdžiai ir išsivaikščioti.

2013.05.03 neįgaliųjų judėjimas "Pro Patria" man "kanceliariškai" atsakė, kad nesutinka su manim. Neteisėtai nerašė kodėl, neperdavė mano siūlymų bendrininkams, neaptarė viešai.
Atsakė ne tai, ką raginau: eiti į rinkimus.
Jie vieninteliai atsakė apie siūlymus. Kiti judėjimai, partijos kartais atsiliepia, bet tik apie tai kaip laimėti valdžią. Siūlymų vengia.
Iš paties rašto matome, kad nieko jie neketina vienyti. Iš visų jų tokios tariamos gausybės "organizacijų" naudos nėra. Nematome jų. Nekovoja niekur. Vien tik buriasi. Juk jie turi gausėti. Vienyti vis naujus žmones. Priimti ir skleisti vieni kitų siūlymus. Rinkimuose jie geba pritraukti vos 2% rinkėjų.
Gerai, kad bent partiją greitai subūrė 2020 metais. Kiti bandė, bet negebėjo.

Pro Patria yra pavadinimas neformalaus judėjimo.
Tuo tarpu jaunimo sambūris "Pro Patria" yra užregistruotas juridinis subjektas. Vienija idėjas palaikantį ir jų pagrindu veikiantį jaunimą.
"Lietuvos nepriklausomybės" lyga yra "komitetas". Vienija daugelio skirtingų organizacijų atstovus. Skirtas priimti viešas "pozicijas" jų sutelktu vardu.
Nė vienas šių darinių nėra partija. Jokios partijos neplanuojama kurti. Siekis išties yra vienyti ir kalbėti kuo konkrečiau.

Visa kita - jūsų teisė vertinti ir interpretuoti. Su daugeliu jūsų teiginių nuorodose ir siūlomais veikimo būdais negalime sutikti.

Pro Patria iniciatyvinė grupė

2022.02.16 "Nacionalinis Susivienijimas", "Pro Patria" ir prisiplakėliai atžygiavo į Lukiškių aikštę. Žvangino būgnais ir deglais. - Fašistai, nuo Itališko žodžio "fačė" ("fakelas"). Teršė orą.
Matyt, samdė įmonę, kad rūpintų deglus, ir pakylą su paveikslu. Paveikslą kabino vienkartinėmis juostomis plastiko. Po renginio jas ne atsegė, o kirpo ir barstė. - Šiukšlino. Sakiau, kad naudotų daug kartų. Partija ir Įmonė nutylėjo.
Apspito "relikvijas", užkastas po apskritimu viduryje.
Tai pokalbis su skirtingais žmonėm minioje.
Rėkė:
- Mes be Vyčio nenurimsim!
Klausiu:
- Kodėl?
- Didvyriai. Praeitis.
- Jis bevardis. Nežinomo kareivio kapas. Niekas.
- Gal tave išvest.
- Nepakantus "patriotas".
- Teisingai tave... - pritarė man kitas kaimynas.
- Tik klausiau.
- Šalin šmeižike.
- Ką šmeižiau? Neįmanoma šmeižti bevardį, "simbolį". Turite įtikinti liaudį, o ne vien save. Atėjote kalbėti viešai, o ne su savimi.

Gal tie, kas mane tildė, buvo slopintojai ("provokatoriai"). Gal juos atsiuntė valdžia. Gal jie nėra partijos nariai.
Jei yra, dera juos išvaryti.

- Partiją vadinate "Susivienijimas". Bet nevienijate. Tylite. Nesakote ar tinka, ką siūlau. Nutylite mane ir kitus valdžios priešus. Nenurodote į juos. Tik fašistuojančio berniuko nuotrauką trynė, ir tą tyliai.
- Stok į partiją.
- Kam? Kad sužinoti, kad netinka? O gal nesužinoti. Gal ir nariui tylėtų. Slankiočiau po partiją, nepritapęs. Keista, jei nariui netylėtų, o ne nariui tyli. Siūlymas tinka nepriklausomai nuo narystės. Ar turiu pabuvoti visose partijose, kad sužinoti, kad nei 1 nedominu?
- Nori likti nuošaly.
- Ne. Juk dirbau. Nubėgau pas Vytautą Landsbergį. Gavau įrodymą, kad jis nusikaltėlis. Nepaiso, kad Grybė nuolat laužė Konstitucijos §89, leido save pavaduoti Kanceliarijai, dangstė pareigūnus.
- Taip. Sužinojo, kad nusikaltėlė, bet neveikė. - Nusikaltėlis.
- Jūs irgi sužinojote. Bet neveiksite...
- Dar jis išvarė Sąjūdį iš namo Kaune. Atsiėmė nuosavybę.
- Jis pats sau tokius įstatymus nupaišė. Todėl veikė tariamai teisėtai. Teisinių įrodymų neturite. Vien barate. O aš radau, kad ir pagal teisę Landsbergis bendrininkauja nusikaltėliams.
- Negalime imtis visko. Yra "prioritetai".
- Neišgalvokite dėl ko mane nutyli. Klauskite. Jums atsakys kitaip. Partijos vadovaiišdavė. Neatstovauja. Neperduoda nariams, ką siūlo bet kas. Kaip matote, man tenka kreiptis į narius tiesiogiai.
Patys bandykite įbrukti savo gi Partijai nuorodą į mane. Nepavyks nei apsimetus pašaliniais, nei partijos nariui.
Manę iš visų jėgų nutyli visi valdžios priešai ne dėl to, kad pašalinis, o kad siūlau esmę. Ji baisi valdžiai. Tariami valdžios priešai nenori kenkti valdžiai, laimėti. Nori tik amžinai "kovoti". Tik už smulkmenas.
Bent skelbti nuorodą į mane ir kitus valdžios priešus negaišintų. Jei patys nerandate laiko, tegul skaito ir randa kiti. Juk partijoje 2000 narių. O skaito dar daugiau. Tai ir būtų vienijimas. Užtruktų tiek pat, kiek trinti "fašistuojantį" vaiką.
Landsbergis irgi man atsikalbinėjo, neva Grybė nespėja. Atsakiau: ir neturi spėti. Ji visai nedirba. Iš 50000 skundų neatsakė niekam. Pakanka išvaryti vos 1 teisėją, prokurorą. Jau neliktų 1000 skundų. Nauji, geri teisėjai sudorotų blogus patys.
Tą ir jums sakau: žuvis pūva nuo galvos. Keisk "galvą". Nieko nėra svarbiau. Kitų "prioritetų" nepasieksite, kol šito neatlikote.
- Masiulį jau kiek laiko tąso. Tuoj išteisins.
- Ne jis "galva". Generalinį Komisarą, Prokurorą, Teisėjus skiria Prezidentė, Seimas. Jei pareigūnas rašo nesąmones, dar ir neteisėtas, reikalaukite, kad Prezidentė, Seimas juos išvarytų. Jei neklauso, reikalaukite apkaltos. (Būdas vaikyti per viršininkus.) Bet esate neįgalūs. Negynėte net 2 krėslų, kuriuos laimėjote per rinkimus į Seimą. Nereikalavote naikinti neteisėtą 5% balsų ribą.
- Ginčijome.
- Ne. Turite reikalauti, kad nusikaltėliai Rinkimų komisija atiduotų 2 krėslus. Jie atsisakytų. Skųskite teismui.
Reikalaukite išvaikyti Komisiją. Juk ji klastoja nuolat. Net pačių nusikaltėlių teismas, pripažino kad neteisėtai slopino referendumą mažinti parašų kiekį referendumui iki 100000.
- "Prioritetai"...
- Ką sakau, yra svarbiausia. Laimėti galite tik iš esmės, o ne pliurpalais ("prioritetais"). Jei nevykdysite, nuolat pralaimėsite. Už Puteikį man žmonės pasirašinėjo tik, kai jo vardu žadėjau išvaikyti teisėsaugą, o ne už pliurpalus... Puteikis apgavo. Į Seimą nebepateko.
Nežadate išvaikyti net LRT, kurią barate.

- Atėjom žygį nuo paminklo Basanavičiui. Norim Vyčio.
- Jokio paminklo negalima statyti ant neteisėto pagrindo. Aikštę draudžia "urbanizuoti" Bendras planas. Bet pagal "detalų planą" ją "urbanizavo".
Paminklą Basanavičiui statė kyšininkai "MG Baltic". Jie slapta pietavo su nusikaltėliu meru Remigijumi Šimašiumi. Tarėsi kokią žemę ir užsakymus mainais vogs neteisėtoms statyboms, į kokį švaistymą paminklą iškeisti.
Paminklų per akis. Va, priešais aikštę, greta KGB rūmų, stūkso akmenų krūva Tarybinės valdžios aukoms atminti.
Fontaną Lukiškių aikštėje slapta statė neteisėti statybininkai "Lords LB Asset Management". Greta Lukiškių jie užstato Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčią su Dominikonų vienuolynu, užstato Konstitucijos 18B už "Baltojo" pėsčiųjų tilto, prie Universalinės parduotuvės (VCUP).
Šimašius kakoja paminklais. Juos stato ne jums, o sau, į kišenę. Neskatinkite niekšų paminklus statyti. Budeliai juos stato savo aukoms. Ne šitiems žmonėms statyti. Laukite kol jūsų pro-vaikiai atgims...
Ne nusikaltėliai turėtų paminklus statyti. O kai juos pakeis dori, gal paaiškės, kad dori paminklų nenori.
Kakoti paminklais palauks. Pirmiau tegul kakotojus keičia dorais.

"MG Baltic" suniokojo daug miesto, gamtos. Pavyzdžiui:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#1PK
Vilniaus 1 Policijos Komisariato namas neteisėtai sunaikino 18 sveikų medžių papildomai prie ką ketino naikinti "teisėtai". Komisariatą neatidavė užsakovui - Valstybei - o pasiėmė iš jos ir išnuomavo jai gi ("koncesija").
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#pikta Paupys
Priešais Užupį, Paupyje, sunaikino visą plotą su gamykla, medžiais, namais.
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizės švaistymas 1PK
Ir dar daug ką ten nurodau.

Antikorupcinė Konstitucinė partija.
Balsuok už juos, jei bet kuriuo atveju nebalsuosiKonservatorius. Šitaip pavojus suskaldyti ir prarasti balsus bus mažiausias. Vėplos Konservatoriai nepraras balsus. O sukčiai bei komunistai sumažės.

Įteisinta 2011 metais po ilgų teismo ginčų su nusikalstama Teisingumo Ministerija apie įgaliojimo datas.
Nuorodoje pasakoju kad Teisingumo Ministerija slopino šią partiją. Nežinau, ar pagaliau leido registruoti 2012 metais. Šios partijos vis nėra registre.

Nesuprantu, kodėl teismas leido įkurti šią partiją, kodėl neklastojo bylos ir neuždraudė partijos.
Juk jos įkūrėjas yra vienas iš nuožmiausių teisėjų priešų. Jie pakabino sau virš galvos "Damoklo kardą".
Matyt jie suvokė partijos trukumus ir pamanė, kad ji bus silpna ir nekels jiems grėsmės bent asmeniškai. Gal net apsidžiaugė busimu tautos ir partijų susiskaldymu.

Šios partijos kurstytojas yra Justinas Burba, Klaipėdos verslininkas. Jis nukentėjo nuo teisėjų bei prokurorų. Pats su jais daug, ilgai ir bergždžiai bylinėjosi.

Aš su juo kalbėjau.

Jo asmeninis, bei jo partijos trukumas: teisinio išprusimo stoka.
Jam lengviau protestuoti, negu bylinėtis ir vaikyti valdininkus, remtis Konstitucija bei mano išradingais ir teisingais kovos būdais puslapyje apie teisę.
Jo požiūris į teisę yra paprastas ir liaudiškas. Todėl jam sunku ir kovoti ir mąstyti plačiai.

Kaip rašiau aukščiau, veikti, kad ir neišprususiam, gali būti geriau negu vėpsoti. Todėl galima balsuoti ir už juos.
Jeigu pajacai galėjo būti Seime, tai "kaimiečiai" gali irgi tikrai.

Pagrindinis trūkumas: nauja partija sukūria papildomą susiskaldymą. Jo partija vargiai ar laimės rinkimus. Nes rinkėjas nerizikuos skaldyti balsus ir švaistyti juos partijai, kuri gali nepatekti į Seimą.

Jis visus tuos trūkumus ir kliuvinius suvokia.

Aš jam siūliau vienytis su Konservatoriais. Tada dar nebuvau tikras, kad anų vadovai - nusikaltėliai. Jis pirma sutiko ir susidomėjo tuo. Bet matau, kad nepaisė ir sukūrė atskirą partiją.
Vienytis dera su kažkuo.

Partijos programa - paprasta ir trumpa. Nesakau, kad ji gera ar bloga.
Mane domina veiksmas.
O pasiekimus išanksto nenuspėsi. Pagarbos tikrai negrąžinsi. Lietuva visada bus kvailių šalis. Neturite pakankamai dorų gyventojų, kurie šalį pakeistų.
Sudėtingesnės programos jie ir nesugeba. Jiems trūksta sumanių narių.
Kvietimas stoti į partiją nukentėjusiems turi tokią prasmę, kad tiktai patyręs žmogus sugeba kovoti, išmano teisę. Kiti - vien postringaus. Bet jeigu tu manai, kad sugebėtum, stok ir nepatyręs.
Save jis įvardina kaip "Žemaitijos prezidentas". - Nemeluoja. Yra ir tokia organizacija.

Rodau jo skelbimą. Kalbą ištaisiau ir padailinau.

AKP=VALSTYBĖS ir TAUTOS PARTIJA realiam teisingumui atkurti. Naikinsime Politinę ir Teisėtvarkos korupciją valstybės mastu. Reikalingos tokios 4 visiškos pertvarkos:
 • politikos;
 • teismų;
 • prokurorų;
 • advokatų.

Mes nebeišlaikysime oligarchų klano, o T. Blindos metodais versime pasidalinti.

Atnaujinsime 1000 uždarytų bylų. Grąžinsime žemes. Grąžinsime pagarbą Valstybei.

AKP programa yra trumpiausia ir griežčiausia Europoje, susidedanti tik iš 10 teiginių, lygiai taip pat kaip ir 10 Dievo įsakymų:

  Programa.
 1. Teisėtvarkos ir politinės korupcijos panaikinimas.
 2. Prokuratūros, advokatūros, VSD, teismų reforma ir asmeninė atsakomybė.
 3. Privalomas žemės ir kitos nuosavybės grąžinimas.
  Senaties pratęsimas.
 4. ES Tarptautinė politika. Energijos išteklių politika su buvusiomis TSRS valstybėmis.
 5. Pagarbos atstatymas Lietuvos Žmogui, nepriklausomai nuo ES politinių pokyčių.
 6. Verslo, gamybos, ūkininkavimo ir turizmo skatinimas! Užsienio investicijų pritraukimas.
 7. Jaunimui socialines garantijas. Skatinimas dalyvauti Valstybės ir savivaldos valdyme!
 8. Nacionalinės idėjos skatinimas: skurdo panaikinimas, emigrantų susigrąžinimas.
 9. Strategijų pakeitimas:
  • Nacionalinės energijos - t.y. elektros, naftos;
  • komunalinių mokesčių;
  • žaliavos - t.y. cemento, 20 000 ežerų dumblo;
  • jūrinio turizmo bei jūrų uosto.
 10. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Seimo bei Partijų rinkimų tobulinimas.

Kvietimas.

Nukentėjusius nuo korupcijos, kviečiu teikti internetu pareiškimus stoti į AKP. Savo rajone išsirinksite AKP pirmininką ir tarybas. Paskubėkite.

Antikorupcinės Konstitucinės Partijos ir pirmininkas, Žemaitijos prezidentas, 160 daugiausia pasaulyje pravestų mitingų autorius,
Justinas Burba.

Telefonas: +370-641-08001.
anticorru@gmail.com

Nepatariu jam skambinti. Sunkiai susikalbėsi. Tai paaiškinau. Patogiau susirašinėti. Elektroniniu paštu, arba trumpomis telefono žinutėmis. Net ir raštu vargiai suprasi. Vargiai atsakys ką klausi tu, o ne pats sau.
Dingo jis. Nebeatsiliepia. Gal žuvo.

"Lietuvos sąrašas"
Balsuok už juos, tik jei pas tave rinkimuose nėra Arvydo Juozaičio ir jo partijos "Kartų solidarumo sąjunga - Santalka Lietuvai". Blogiau nebebus. O gal pagerės.
 • http://lietuvossarasas.lt - (nėra naujienų po 2020 metų)
  Porą metų 2012-2014 tai buvo visai apleistas, spamo apsėstas puslapis. Prašiau Dariaus Kuolio jį valyti. - Nepaisė.
  Ten rasdavai žmonių sąrašą, už kuriuos raginome balsuoti. - Daugiausia iš kitos partijos: "Drąsos kelias".
  2012 metais į Seimą pati partija iškėlė tik 2. Abu pralaimėjo.
  2015 metais į Savivaldybes partija jau kėlė varžovus 3 miestuose: Pagėgiai (prie Nemuno, Klaipedos srityje, netoli Tauragės), Šiauliai, Vilnius. Visi pralaimėjo, nes vis vengė priimti ir skelbti mano programą. Su ją už juos balsuotų bent 16% žmonių - dvigubai daugiau, kur jie kažkiek kėdžių gavo. Dar daugiau, kur negavo nieko. Vilniaus savivaldybėje - priešpaskutiniai iš 7 partijų. Gavo tik 4 kėdes. Kitur - nieko.
  6 vietose - Klaipėdoje, Anykščių rajone, Kaune, Tauragės rajone, Šilalės rajone, Ukmergės rajone - atskirai, asmeniškai varžovus rėmė Naglis Puteikis. Pats jis ėjo valdžion su šia partija.
  Rinkimų ir už ką balsuoti santrauka, istorija.

  Į naują lietuvossarasas.lt pavidalą kurį laiką buvo neįmanoma rašyti pastabų. Bet kažkieno pastabos vis atsirasdavo. Tai reiškia, kad tie, kas ten valdo, patys jas rašydavo ir patys sau atsakydavo.
  Kai tai paviešinau, jie tyliai tai ištaisė. Dabar rašyti ten įmanoma. Bet nepraleidžia bent kiek apie juos blogą. Kai kurie partijos nariai taip man ir priekaištauja, net nesuvokia, kad blogai, piktai mąsto. Viešas pastabas viešai partijai skelbti privalo.

 • http://uzteisinguma.lt (nebėra)
 • http://tiesos.lt. Partija išlaiko šį puslapį, kad visuomenė išsipliurptų. Visos "įžvalgos" jau senai yra mano puslapyje. Viską pagrindžiau teise, o ne pliurpalais. Surūšiavau. Tereikia veikti. Bet jie "įžvalgas" išradinėja vis naujai, dažnai - kvailas, arba beprasmes.
  Akivaizdžiai netvarkingas yra ne mano, o tiesos.lt puslapis. - Daug rašliavos, sukrautos viena ant kitos.
  Prižiūri ten melagis Laisvūnas Šopauskas ir savivaliautoja Ramutė Bingelienė.

  Aš daug kartų prašiau prižiūrėtojų skelbti ten nuorodą į mano puslapį. - Teisinės kovos su valdžia pamokos. Žmonės greičiau išmoktų gintis ir atkovoti valstybę. Gal ir rinkimus laimėtume. Nes lankytojai rastų daugiau, prasmingų, naudingų žinių.
  Abu 2 prižiūrėtojai atsikalbinėja:

  • Laisvūnas Šopauskas vis tariamai pamiršta.
   2015.06.09 man sakė, teisinosi neva mano puslapis netvarkingas.
   Tai - akivaizdus melas. Mano puslapiai - tvarkingi, surūšiuoti. Čia vienoje vietoje, greitai valdžios auka, ar valdžia gali rasti patarimus.

   Laisvūnui sakiau, kad jis daro žalą liaudžiai, atima aniems galimybę žinoti.
   Sakiau, kad to pasėkoje tą pačią dieną nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius pasirašė nusikalstamą, neteisėtą Lukiškių aikštės planą:
   http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/atminimas
   Statys laisvės antkapį.
   Reikalavau skubiai skelbti nuorodą į mano puslapį ir raginti merą jį skaityti, kad atšauktų planą kitą dieną.
   Laisvūnas žadėjo dar kartą žiūrėti. - Pamelavo dar kartą. Jis net neketino žiūrėti.

   Tikra melo priežastis: nutylėti mano puslapį. Tvarkingas, o svarbiausia prasmingas puslapis yra baisus valdžiai ir jam.
   Jiems naudingi betvarkė ir beprasmybė - minia.

  • Ramutė Bingelienė tiesiai sako: Nenoriu. Nesako kodėl. Lyg tai būtų ne visuomeninis puslapis, o jos asmeninis.

  Jie turėtų skelbti nuorodą ir viešaiaptarti.
  Lankytojai ten tarp pastabų vis kartais pažeria žinių ir įgūdžių iš mano puslapio. Bet nei vienas neišdrįso nurodyti į jį. Tiek jis baisus ne tik valdžiai bet ir jos tariamiems priešams. Ne priešai jie, o talkininkai. Gal net - klastūnai (provokatoriai).

  Pabandyk ten nurodyti į mano puslapį tu. Pamatysi: ištrins. Arba ima barti, žeminti mane, skatinti susidoroti. Niekas tokius ten nedrausmina. Tai ir rodo, kad ten renkasi tik pliurpalai, kvailiai, niekdariai.

  2015.03.07 tai paaiškinau partijos Tarybai. Pasiūliau pakeisti prižiūrėtojus, arba papildomai skirti kitus, nešalinti šitų.
  Partija nutylėjo.

  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/liutauras-stoskus.-pasirinktas-maziausia-zala-parkui-darantis-sprendimas
  Čia buvo tokios 2 pastabos:
  - Pavilnių - Verkių regioninio parko direktorė Vida Petiukonienė - "Abonento" partijos narė. [Artūro Zuoko]
  - Tuose 3 hektaruose įsikurs parduotuvių šutvė Maxima (Maksima). Jie toje miesto pusėje neturi savo parduotuvės. IKI, RIMI ir Norfa jau pasistatė. Tam ir prireikė 3 hektarų, o ne keliukui.
  Po 2 dienų 2016.04.04 tas pastabas jau ištrynė sukti tiesos.lt prižiūrėtojai.
  Įprastai, kai jie trina, lieka užrašas, kad ištrynė. O šitos pastabos tiek baisios, kad ištrynė švariai.
  O gynė jie pliurpalių, tariamą gamtos sargą, Vilniaus savivaldybės tarybos narį Liutaurą Stoškų, kad jis atrodytų įgalus, o ne verksnys klastūnų, savo pavaldinių valdininkų pavaldinys. Liutauras Stoškus yra partijos Lietuvos Sąrašas narys. Visai ne susipyko jie, kaip vaizduoja, o išvien. Nebent pasipeša.

  2015.04.19 prižiūrėtojas Laisvūnas Šopauskas ėmė tame puslapyje viešai peikti Naglį Puteikį už tai, ką ir pats daro: kad tas vengia bendradarbiauti, "apeina" partijos vadovus, sprendžia už juos, nutyli siūlymus, judėjimą, partiją, bruka tik save. Dar skundėsi, kad Naglis Puteikis, neatsiklausęs partijos, išleido rinkimų laikraštį, prisiėmė jos vardų piniginių pareigų leidybai, iškeikė necenzūriškai prižiūrėtoją Ramutę Bingelienę.
  Pats partijos vadovas Darius Kuolys man sakė nesąs partija, siūlė "apeiti" jį nežinia kaip.
  Girdėjau, kad Naglis pats ėmė paskolą, kad sumokėti partijos vardu už to laikraščio leidybą.
  Žemiau miniu vadovą ir laikraštį.
  Abu šie prižiūrėtojai - klastūnai. Gal melavo.

  Jie patys vengia bendrystės, kurią jie taip skausmingai apverkia "krokodilo ašaromis" dėl Naglio.
  Tas tikrai irgi jos vengia. Bet - ne vienas. Visi jie vengia mano siūlymų ir nuorodų į mane.

  Laisvūno skundas - perdėm ilgas, painus. Beveik vienodais jo nuorašais jis priteršė pastabas kelių skirtingų straipsnių, kurie su tuo nesusiję. Taip jam teko daryti, nes jo puslapis nėra rūšiuotas, nuolatinis. Tai - dienoraštis. Jis nuolat kinta. Senos žinios jame "skęsta" naujų tarpe. Nors jis galėjo sukurti naują straipsnį ir rašyti jame, o ne pastabose. Galėjo jį dėti į skyrių, kuris "neskęstų". Šį trukumą judėjimui daug kartų aiškinau. Jis tapo savo paties kvailystės auka.

  2015 metų rudenį jis susipyko ir su partija Lietuvos Sąrašas, išstojo iš jos jis ir daug kitų žmonių.
  Aš daugelį jų raginau ne skaldytis, o vienytis, keisti partiją, o ne bėgti. Bet jie nori būtent bėgti ir neveikti.

  Prižiūrėtojai vengia trinti neapykantą žydams. Tariami skaitytojai ją nuolat ten rašo pastabose.

  Tas puslapis anksčiau priklausė tiems 2 prižiūrėtojams. Paskui jį ėmė išlaikyti partijos "Lietuvos Sąrašas" "rankovė" kažkokia ne pelno įmonė "Viešė". Nežinau, ar per ją ima ir partijos pinigus, ar vien 2% paramą iš aukotojų pajamų mokesčio.

2015-2019 metais partija "Lietuvos Sąrašas" turėjo 4 narius Vilniaus miesto Taryboje. Jie ten markstėsi į nusikaltimus. Tuo nusikalto. Bent patys naujų nedarė.
Jie tik gražiai apie nusikaltimus šneka. Vis kviečia neprisikviečia tavo, ar kažin kieno, nežinia kokios, nežinia ar išvis pagalbos, o ne šiaip išsipliurpti... Lyg patys nebūtų valdžia.
Savo puslapiuose, piktų darbų sąraše, skelbimuose pagrindiniame puslapyje, rinkimų skyriuje ten ir šiame rinkimų puslapyje miniu daug dalykų, į kuriuos markstosi visa Taryba, Partija. Kažką asmeniškai pasakojau ir rašiau Kuoliui, kitiems partijos vadovams, nariams... - Bergždžiai.

Nesižavėk partijoje Aušra Maldeikiene. - 1 iš Tarybos narių nuo partijos. Ji partijoje yra tik dėl vaizdo. Nieko partijoje neveikia. Tik į rinkimus per ją eina.
Valdžioje ji tik pliurpia. Nieko nebaudžia. Nieko neatšaukia. Net kai žmonės ją nosimi beda į valdininkų nusikaltimus, ji neteisėtai neveikia ir teisinasi, esą nekompetentinga. Šitaip negerbia darbo, kurį žmonės už ją nudirbo, kai rašė skundus. Tik savo darbui (pliurpalams) pagarbos reikalauja.
Galiausiai išsikraustėVilniaus savivaldybės tarybos. Išvažiavo į Europos parlamentą sėdėti.

Vadovai Darius Kuolys, Matulevičius, Noreikaitė ir kiti, jų interneto puslapio prižiūrėtojas, visi jie slepia mano siūlymus ir pastabas nuo kitų partijos narių. Vengia pareigos atstovauti nariams, skleisti žinias.
Kiti 2000 partijos narių - paprasti. Jie įstojo tik, kad būtų. Nestebi ir nežaboja jos.
Tu pražiopsojai laiką padėti jiems pakeisti vadovus.
Nors, jie nėra baisiai blogi. Balsuok už juos tik jei pas tave rinkimuose nėra Arvydo Juozaičio ir jo partijos "Kartų solidarumo sąjunga - Santalka Lietuvai".

2019 metais Vilniuje jie sudarė visuomeninį "komitetą" Nr. 14 "Bendruomeniškas Vilnius":
http://www.bvilnius.lt
Prie jo prisišliejo ir nepartiniai savanoriai. Pagaliau davė jums pasirinkimą. O jūs jį iššvaistėt. Tik ten jų nesurašė, kad už juos nebalsuotum, kad rinktum tik partiją. Nerašė daugybės numerių iš rinkimų sąrašo. Jų buvo 44.

Partijos dėsningai nebeišrinko į jokias Savivaldybes. Nes jie niekuo nepasižymėjo, valdininkų nebaudė, niekšų nestabdė.

Raginau juos rinkti... Tik reitinguoti ne nuo priekio, kur jie sukišo "savus", o nuo galo:

 • 44 - Donatas Brandišauskas. Nieko apie jį nežinau. Tik kad gale yra.
 • 43 - Austė Nakienė. Nieko apie ją nežinau. Tik kad gale yra. Gal Audriaus Nako giminė. Anas dalyvauja valdžios priešų puslapyje ekspertai.eu. Atsargai ten; dalis straipsnių nepadorūs.
 • 14 - Liudvikas Ragauskis. Valdžios priešas. Gina miestą nuo neteisėtų statybų. Per Konstitucinį teismą įteisino asmenis rinkimuose. Anksčiau valdžia įsileisdavo vien partijas.
 • 8 - Remigijus Samuilevičius. Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenės ir Žirmūnų seniūnaičių sueigos pirmininkas. Gina miestą nuo neteisėtų statybų:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#pikta statyba Neries dešinio kranto parke Žirmūnų 1 K, L, M, P, T
 • 4 - Jekaterina Lavrinec. Antropologė. Peikia valdžią. Nereikalauja bausti valdininkų. Ją vienintelę kvailas Lietuvos radijas kviečia kalbėti kaip valdininkai naikina medžius. Dalyvauja asociacijoje http://saugokmedi.lt.
Reitinguoti galima tik 5.
Turėjai dar nagrinėti ar praleisti kurį ir iš jų, ar pridėti ką kitą.
Sąntraukoje apie 2015 metų rinkimus rašau, ką negalima rinkti iš šio sąrašo.
Negalima Rūtos Baškytės. Ji yra "aplinkosaugininkė" - griovėja.
Negalima Tomo Bakučionio. Jis yra iš valdiškos statybų kvieslių "Antakalniečių bendruomenės". Šliejasi ir prie "Valtiečių" partijos.
Kitus blogiečius miniu žemiau ir aukščiau, šiame straipsnyje apie partiją "Lietuvos Sąrašas".
Matulevičių, Misevičių, Noreikaitę... išdėstė po visą sąrašą. Todėl svarbu juos apeiti taip kaip parodžiau: "reitinguoti".

Partiją "Lietuvos Sąrašas" įsteigė 2012.07.06.
Subūrė buvęs švietimo ar kultūros ministras Darius Kuolys.
Jis vadovauja, sulaiko visus siūlymus, neatstovauja nariams, partijai. Nors atsikalbinėja, neva jis nėra partija. Siūlo tau veikti ir kreiptis į ją pačiam. O partijai perduoti žodį atsisako, nutyli. Tenka jį vis apeiti. Nežinia kaip. Juk aš nariams laiškų neišsiuntinėsiu.

Judėjime "tiesos.lt" vadovų nėra. Taip geriau.
Bet vis vadovauja minėti 2 prižiūrėtojai ir gal keli kiti. Visus kitus slopina, nutyli. Kai juos pačius slopina, jie piktinasi. Tai miniu aukščiau, nuorodoje apie juos.

Programos ir nuostatų irgi nebuvo. Kiekvienas siūlė savo. Prieš pat rinkimus jie programą pagaliau paskelbė. Žemiau duodu jos nuorašą ir savo pastabas. Jas visas visi nutylėjo.

VRK neteisėtai draudžia partijai "Lietuvos Sąrašas" viešai ginčytis televizoriuje.
Kaip valdiškai Kuolys elgiasi su savo partija, taip su ja elgiasi ir valdžia. Kuolys slopina ginčus. Leidžia į rinkimus tik "savus" ir ramius, nuolankius.

Po 2015 metų rinkimų į savivaldybes Partija laimėjo teismą, kad VRK jų neteisėtai neleido į viešus ginčus televizoriuje.
Kuolys privalėjo reikalauti atstatydinti Komisijos pirmininką Vaigauską, skelbti naujus rinkimus.
Jis to vengė, kad sekančiuose rinkimuose lipti ant to paties "grėblio" ir amžinai tik verkšlenti kokia valdžia bloga.

Kvailį ir bažnyčioje muša.

Pradžioje partijos tikslas buvo imti pažadus iš kandidatų, kad vykdys jos programą ir viešinti kas tęsi, kas - ne... Ką remiame, ką - ne. Taip darau ir aš.
Aš juos raginau ir pačius eiti į rinkimus. Jie to ėmėsi tik 2014 metais per prezidento rinkimus.

Andriuko varžovai šliejosi prie partijos "Lietuvos sąrašas".
Stodama pranešk partijai, kad vykdysi "Andriuko programą". Ragink taip ir juos.

Tikri nusikaltėlių valdžios priešai turėtų perimti partijos vadovų pareigas ir pakeisti jos bei jos interneto veiklą.
Nebestok į šią partiją. Nebedalyvauk su jais rinkimuose. Tik siūlyk ką veikti.
Nebėra prasmės perimti ir gerinti partiją. Jų neįmanoma perkalbėti, ar įkalbėti veikti. Jie apsimetėliai. Geri žmonės iš ten pabėgo, vietoj to kad kovoti. Liko vėplos.

Politikos senbuviai jau parodė savo neveiksnumą. Ši partija vaizdavo neva buria ne vien juos, o ir naujokus. Todėl ir siūliau jais pasitikėti ir balsuoti už anuos naujokus pirmiau ("reitinguoti").
"Vadovus" derėjo nustumti į galą ir nušalinti, kad nebevaldytų. Vadovauk pati.

Prie sąrašo gali jungtis kitos partijos.
Rinkimuose galėtum sąrašą "reitinguoti": pirmumo balsai - rinkimų tvarka. Rašyk kurie žmonės tau labiau patinka iš sąrašo, už kurį balsuoji. Jie gautų pirmumą skirstant vietas Seime.
Jei vienas žmogus pralaimi, balsai už jį nedingsta. Juos užskaito "sąrašui" - partijai, ar jų būriui.
Tai smulkiau aiškinu žemiau apie blogą siūlymą programoje naikinti rinkimus pagal sąrašus.

Nepasitikiu Kuoliu. Kol buvo ministru ir prezidento Adamkaus patarėju, nieko neveikė. Ir švietimas, ir kultūra sunyko. Gal stengėsi... Bet laikė mūs nežinioje apie tai ką veikė.
Jis nutylėjo ir nuslėpė nuo partijos daug, ką siūliau. Atsikalbinėjo: Aš nesu partija. O kas kitas perduos jos nariams žinią? Kas priims į partiją naują narį? Kas nukreips į rinkimus? Juk vadovas - jis. - Privalo atstovauti ir tarpininkauti nariams.
Užtat judėjimo (ne vien partijos) susirinkimus jis perima, prigriebia "po savimi". Išsikalba. Prižarsto "įžvalgų". O tave nutraukia, nes siūlai veiksmą. Leidžia ginčą tik vienokį. - Dažniausiai jokį. - "Sutartines".

Rinkimų stebėtojai iš šios partijos "Lietuvos sąrašas" lengvai sutinka nepaisyti, kad kažkas balsus klastoja.

Bet nieko kito neturime. Juk tu neini valdžion.

Vadovų nėra viešai. Bet jie yra slaptai. Tai - mažas būrys žmonių. Jis renkasi slapta. Ką nutaria nežinome.
Patarimų atsisako. Vengia pašaliečių - kitų partijos narių, kurie nepriklauso jų būriui.
Vadovai gyvena Vilniuje. Kad jie vengia veikti byloja tai, kad būtent Vilniuje mūsų šalininkai laimi mažiausiai balsų.
Aš nustebau, kad už varžovą į prezidentus Naglį Puteikį surinkome pakankamai parašų. Vilnius menkai rinko ir ragino. Gal labiau rinko kitos vietovės. Parašų paskirstymą pagal vietoves Naglis Puteikis ir jo rinkimų štabas slepia.

Vytautas Rubavičius judėjime dalyvauja, partijai nepriklauso. Jis - panašus į Darių Kuolį. Žarsto "įžvalgas", kartais be jokio pagrindo. Riboja ginčą. Valdo.
Sykį rašė daug žodžių apie metro. - Nei vienas nepagrįstas. Tik liaupsino.
2014.09.08 pasiūliau jam pastatyti skydus Daukanto aikštėje, priešais Prezidentės rūmus. - Viešą parodą apie jos nusikaltimus. Praeiviai gerai skydus matytų ir negalėtų nuplėšti, kaip plėšo skrajutes nuo stulpų gatvėje.
Juk prieš porą mėnesių nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė, iš karto po to, kaip, naujai išrinktą, ją įsodino į sostą 2014 liepą pastatė savęs liaupsių skydus su nuotraukomis iš įvairių pusių kaip ji pastovėjo greta įvairių žmonių, kurie jai išreiškė beprasmę meilę, nežino už ką. Turėtų ir mūsų skydus leisti.
Vytautas Rubavičius atsakė: Neleis. Iš anksto pabūgo. Griežtai atsisakė bent bandyti. Vengė sužinoti tikrai.
Kol nepavyko, negali sakyti, neva nepavyks.
Turėtume naujus įkalčius prieš tuos, kas neteisėtai uždraustų skydus. Jis atsakė, kad įkalčių ir be to daug. Nesakė prieš ką.
Kiti judėjimo dalyviai irgi atsisakė, neva neleis. Kiti sakė, kad tingi.
Viena rėkė, kad pats daryčiau. - Ta pati, kuri žlugdė mano skrajutes apie Naglį Puteikį. Ji judėjime reiškiasi daug. Valdo (neprileidžia). Nors aš jau darau pats. Daugiau žmonių nuveiktų daugiau. Todėl jiems ir siūliau.

Siūliau jiems, kad partija reikalautų priimti Ukrainą į NATO ir kitaip gelbėtų, kad rašytų šitaip nusikaltėlei Prezidentei, Europos Sąjungos parlamentui, NATO.
... Kad partija reikalautų, kad Seimas atstatydintų nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę, Konstitucinį Teismą.
Siūliau steigti pinigų paramą valdžios aukoms, kad anos su ja kovotų. Panašiai daro Baltarusių laisvės gynėjas Ales Beliackij.
Viso to jie atsisako. Siūlo, kad rašyčiau ir daryčiau pats.
O jie vien kreidutėmis margins grindinį priešais prezidentūrą kas savaitę: "Tie-SOS".

rinkimų programa - svajos. Ji - mažai kam įdomi.
Mano programą jie nutyli. Tiek baisi ji yra net valdžios priešininkams. Nors su ją jie laimėtų, ypač jeigu vykdytų.
Jie tyliai atsisako mano prasmingo šūkio "Valdžia - nusikaltėliai", su nuoroda į mano prasmingą puslapį, kad žmonės skaitytų apie tai.
2015 metų rinkimuose partija "Lietuvos sąrašas" skleidė beprasmį šūkį: perženkim Rubikoną be jokių nuorodų į skaitalus. Tai - užuomina apie nusikaltėlio Vilniaus mero Artūro Zuoko bendrininkų įmonę "Rubicon", kuri plešia gyventojus už paslaugas namams (komunalines). Mažai kas suvokia šią užuominą.
Dar jie išleido rinkimų laikraštį. Tiražas: 230000. Dydis: A3.
Spausdino laikraštpalaikio "Lietuvos rytas" (Komjaunimo tiesa) spaustuvė. - Sušėrė blogiems žmonėms pinigą.
8 puslapiai svajų, "įžvalgų". Galėjo taupyti. Pakaktų 4 puslapių.
Darius Kuolys galėjo tylėti, kad viskas blogai, o tik paaiškinti kada ir kaip įsteigė partiją. Tilptų į 1 puslapį. Ypač, kad beprasmį tūrinio sąrašą virš jo galimą šalinti.
Eugenijus Nazelskis irgi galėjo tylėti, kad viskas blogai, o tik rašyti, kad Puteikis kalba teisingai. Galėjo tylėti, neva jo žodžiai virs darbais. Nes taip manyti nėra prielaidų. Galėjo tik paraginti balsuoti ne vien už Puteikį, o ir už partiją, sąrašą. - Vos 2 prasmingi sakiniai iš 1⁄3 puslapio pezalų.
Tegul lieka smulkesnės pastabos iš tokių rinkimų dalyvių, kaip Kęstutis Musteikis, kuris gerai rašo, arba net Joanos Noreikaitės, kuri rašo blogai, nieką. Tegul rodosi kas esą.
Ji peza apie demokratiją, nors jai ji svetima. Ji nenutuokia kas tai ir visaip ją slopina. Nežinau, ar vardan tos demokratijos, ar savo slaptų kėslų. Ji nenutuokia visiškai apie teisę. Daug kas jos nenutuokia. Nebaisu. Bet ji gal ims teisę neigti. Svariausias jos prieštaravimas: moti į tave ranka, purkštauti. Gal dėl šių patogių savybių ją įrašė į rinkimų sąrašo pradžią.
4 puslapį visai be prasmės užpildė Andrius Navickas, Dočys iš Alksnynų.
Ten pat stulpelis su pasiūlymais rinkimų programai. Dalis jų geri. Bet jų niekas viešai neaptarė. Neaišku ar juos partija priima, ar ne.
Vaizduoja, neva ten gali patekti bet kas.
Bet mano siūlymai nepateko. Nors juos viešai aptarėm daug.
Taip švaisto pinigų aukas partija Lietuvos Sąrašas. Gerai bent tiek, kad tą laikraštį išsiuntinėjo po miestą ir išmėtė po butus.
Tik apie 1⁄5 gyventojų jį išmetė, neskaitė visai.

2014 metų prezidentų rinkimams jie lygiai taip pat nepaisė manęs ir leido Puteikio laikraštį. Manau, jie leis laikraščius ir per visus kitus rinkimus.

Šitaip judėjimas ir partija "Lietuvos sąrašas" nuolat stengiasi pralaimėti rinkimus. Pralaimėjo 2012 metų - į Seimą ir 2014 metų - į prezidentus. 2015 metais į Savivaldybes laimėjo 4 vietas, nors galėjo laimėti bent 8.

2015 metais parija "Lietuvos Sąrašas" į rinkimus į Vilniaus savivaldybės tarybą pirmiau stumė minėtą uždarą ratą žmonių. Bet rinkėjai netikėtai davė pirmumo balsus (reitingavo) doresniems vėploms iš pašalies. Jų tarpe: Liutauras Stoškus. Jis patėko į Tarybą. Viso nuo šios partijos ten pateko 4.
Liutauras Stoškus irgi vengia skaityti mano puslapį. Perskaitė tik Andriuko programą. Tada kvailai stebėjosi: kur yra siūlymai?
Tad mano mintis jam teko išradinėti pačiam, be pagalbos, kaip naują dviratį. Jomis jis teisingai paneigė Seimo nario Stasio Brundzos užgaidą dvigubai platinti geldoms kelią dešiniame Neries krante.

Į Tarybą išrinko ir Darių Kuolį. Meras nusikaltėlis Remigijus Šimašius juos įtraukė į "koaliciją". O Kuolis anam pasiūlė ne liautis švaistyti, bet rasti tam pinigų; tuo tikslu mero pavaduotoju skirti pinigų sargą ir maišą: Komunistą, nes ta partija valdė daugumą Seime, o todėl ir pinigus.

Dariui Kuoliui ir visai partijos tarybai savo siūlymus per tuos 2015 metų tinkimus daviau. Tad jie tikrai žinojo ką reikia daryti gerą. Bet darė blogą.

2016.10.24 partijos Lietuvos Sąrašas nario ir pirmininko Dariaus Kuolio klausiau ką jie nuveikė Vilniaus Savivaldybės Taryboje. Teisingus atsakymus pažymėjau apskritu skaičiuku priešaky.

 • Kiek traukė į posėdžių darbotvarkę:
  • 0 - bausti ir išvaryti valdininkus;
  • 0 - naikinti, ką anksčiau neteisėtai Taryba nusprendė.
 • Neprisipažino - Kiek matėt kaip nusikalsta valdininkai?
 • Neprisipažino - Kiek gavote apie tai skundų?
 • 0, nes nereikalavo - Kiek jų nubaudė, išvarė?

Klauskite ir jūs: Jau antrus metus sėdite Vilniaus Savivaldybės taryboje...
Gal kada nors 0 pavirs 1?
Praneškite man bet kokį skaičių. Net ir neigiamą "-1". - Vis šis tas būtų.

Darius Kuolys tik teisinosi, neva partijos "frakcija" prieštaravo ("protestavo") prieš kažkokį nusikaltėlį Jaką.
Atsakiau, kad protestuoti valdžia leidžia į valias...
Jie privalėjo spręsti bausmes Savivaldybės tarybos posėdžiuose.

Jis žadėjo ataskaitą.
Vis jos laukiame. - Tik ne beprasmės "paklodės", kokias jūs mėgstate, ne Dariaus "įžvalgų", postringavimų, o trumpos, kaip ir mano esminiai klausimai.
Liaudžiai įdomu kiek tramdėt valdininkų.

Eilinį kartą paaiškinau, kad senai privalėjo keisti Tarybos reglamentą, kad:

 • nesivilkti ant valdininkų "pavadėlio";
 • leisti į darbotvarkę traukti reikalus lengvai;
 • spręsti reikėtų visų Tarybos narių daugumos, o ne vien tų, kas atėjo balsuoti...

Eilinį kartą papeikiau, kad partijos interneto puslapyje užgniaužia viešą ginčą, neleidžia mano pastabų.

Jis eilinį kartą pritarė, kad tai blogai. Tuščiai žadėjo taisytis...

2016.05.03 paklausiau partijos tokių dalykų:

 • Kodėl nekeičia blogus interneto puslapio prižiūrėtojus už tai, kad slepia pastabas mano, Urbšio ir kažin kiek dar?
  Darius Kuolys atsakė:
  - Bus bendra skelbimų lenta.
  - Ne. Tai būtų sąšlavynas, atskiras nuo straipsnių ir bendro dėmesio. Turi būti pastabos po kiekvienu straipsniu. Ginčas. Dabar neįmanoma dėti pastabų. Net jei prasmunka, jos amžinai laukia patvirtinimo. Bet patvirtina tik beprasmes, neesmines. Prasmingas slepia, ypač tas, kurias rašau aš.
  - Antra Urbšio pastaba buvo dėl mūsų su juo pokalbio. Politikai taip nesielgia. Nederėjo iškarto rašyti. Derėjo pasitarti.
  - Derėjo praleisti jo pastabą ir nuginčyti jį viešai.
  - O kam? Jis ir be to visur tą paviešino.
  - O pirma jo pastaba? Kuri pradžioje viešai kabojo. Paskui pašalinote visą straipsnį kartu su ja ir uždėjote tokiu pat pavadinimų kitą straipsnį apie tą patį, tik be Urbšio ir visų kitų pastabų.
  - Tai partijos puslapis. O čia rašė kažką svetimą.
  - Puslapis - ne jūsų asmeninis. Partija yra viešas reikalas. Ji gauna viešą paramą ir tiesiai iš žmonių, ir 1% iš pajamų mokesčio. Ji skirta ne asmeniniams reikalams, o viešiems. Partija privalo užtikrinti viešą ginčą.
  - Ta pastaba nereikalinga. Asmeniškumai.
  - Tai jums reikia asmeniškos partijos, tai jums nereikia asmeniškumų...
  Bet reikėjo taip ir aiškinti, o ne slėpti ir dar taip klastingai.
  Vis tik šalinti nederėjo. Juk kiti žmonės rašo dar didesnes beprasmybes. Jų nešalina. Šalina tik nepatogių žmonių pastabas. Arba, jeigu jau šalino šitą, tada reikia šalinti ir anas.

  Jis visai nutylėjo kodėl nepraleidžia mano prasmingų pastabų. Anksčiau pritardavo, vis sakydavo, kad blogai nepraleidžia, kad ginčas tikrai būtinas. Bet vis neveikia.

  2016.03.27 rašiau pastabą:
  http://lietuvossarasas.lt/prienai-jungiasi-prie-lietuvos-saraso/#comment-128
  Ji vis laukia, kol ją praleis (patvirtins).

 • Kodėl partija turi visą elektroninį paštą Google, o ne savo? Dingsta esminiai laiškai. Neesminiai praeina.
  Darius Kuolys tik vis pritaria, kad blogai. Ir nieko nekeičia.
 • Kodėl partija vengia reikalauti atstatydinti Grybę? Juk Konstitucijos §89 yra toks akivaizdus. Atstatydinti būtų taip lengva. Juk ir jūs turite jos Kanceliarijos, o ne jos pačios neteisėtą atrašymą: geros jums visiems tenai kloties.
  Darius Kuolys:
  - Mes tikrai rašėm Grybei. Prašėm jos nebeeiti į naujus rinkimus. Daug žmonių pasirašė.
  - Prašyti reikia ne kaltininkės, o Seimo.
  - Negalim.
  - Jūs net nebandėt. Puteikis irgi nebandė, tik guodėsi, kad nepavyks, kad kiti Seimo nariai atsisakys. Jei nebandysi, tada niekada ir nepavyks. Kiekvienas gali.
  - Tai jūs ir prašykite.
  - Pavieniai žmonės reikalauja. Bet būtų labiau veiksminga, jeigu reikalautų partija. Todėl privalote.
 • Kodėl partija dangsto Vilniaus valdininkus, statybininkus, medžių kirtėjus?
  Kodėl dar nei vieno nereikalavo išvaryti?
  Juk iškirsti 3 hektarai miško Santariškėse nėra vienintelis neteisėtas pavyzdys. Tarybos nariai gavo ir daugiau skundų. Viską nutylėjo.
  Liutauras Stoškus:
  - Blotnys jau nebedirba. (Plėtros skyriaus direktorius.)
  - Nesvarbu. Baudžiamos bylos reikalaukite. Senatis nesukako. Ir nesukanka ji už nusikaltimus žmoniškumui.
  - Negalime baudžiamų bylų kelti.
  - Galite reikalauti. Pačiai valdžiai tai ir dera. O ne užkrauti tą naštą gyventojams. ...
  O Pauža?..
  - Dar dirba.
  - Kalėjime jis senai turi "dirbti". Tiek parkų ir miškų sunaikino.
  - Žinau. Kerta. Ir dabar vėl kirto daug.
  - Bet prieš tai jie tą turi viešinti ir viešai aptarti.
  - Turi.
  - Bauskite.
  Šalinkite visus skyrių vadovus ir rinkite naujus. Renkite "konkursą". Pageidautina ir paprastus valdininkus išvaikyti.
  - Nepavyks rasti gerų. - kartoja jis nusikaltėlį Emanuelį Zingerį.
  - O kam blogus laikyti?
  Visa Taryba gavo žmonių skundus atstatydinti ir nusikaltėlius administracijos direktorę Almą Vaitkunskienę, merą Remigijų Šimašių. Jūs visą tai išvis nutylite.
  Ar žinote, kad Lukiškių aikštė yra parkas? Bendrasis Planas "urbanizuoti" draudžia. O detaliame plane rašė: "urbanizuojama". Komunistų estakadą - jų rinkimų pažadą - statė prie Vingio parko, tam iškirto dalį parko.
  - To nežinau.
  - Kaip nežinote? Juk tai - Bendrasis Planas. Jį keisti galima tik naujai viešai aptarus.
  - Praneškite apie tokius atvejus. Svarstysime.
  - Viską jau žmonės pranešė. Imkite visus ankstesnius skundus apie Blotnį, Paužą, Zuoką ir nagrinėkite naujai, visą praeitį.
  - O Santariškėse kirsti reikėjo. Nes reikia kelio.
  - Nereikia. Kelias ten jau yra.
  - Na, jeigu jums nesvarbūs ligoniai...
  - Net jeigu kelio nebūtų, kiek užtrunka apvažiuoti per Santariškių žiedą? Ir kiek ligonių veža iš Molėtų plento?..
  - Nežinau...
  - Kam tada darote? O dar ten pagausinote Ligoninę. Perkėlėt iš Šv. Roko ligoninę iš Sapiegų parko.
  Grąžinkite ją į Sapiegų parką. Apgavo valdininkai. Atidavė tą parką neva įmonėms pradinukėms. Bet skelbė, neva jos - pasaulinio garso. Nebūna pradinukų, kurie jau turi pasaulinį garsą.
  - Ligoninė parko neprašo.
  - Apgaulę reikia atšaukti. Parko prašo. Tik neklausėt ir neklausote. Į tą ligoninę atvažiuoja ir iš kitų miestų. Nereikia ją nukelti į užmiestį, į Santariškes. Sunku nusigauti. Nereikia ir telkti viską į 1 vietą... O po to aplink ją statyti vis naujus aplinkkelius...
  - Sutelkti pigiau... Vadovauti...
  - Brangiau. Stambiau. Ir lengviau vogti. Labai godi ta Santariškių ligoninė naujoms statyboms.
 • Kodėl prieš kiekvienus rinkimus 2012, 2014, 2015 metais partija nutylėjo Andriuko siūlymus rinkimų programai? Kodėl partija išvis netarpininkauja savo nariams gauti visus siūlymus ir juos aptarti?
  Darius Kuolys į tai vengia atsakyti.
  Liutauras Stoškus:
  - Aš į Andriuko laiškus skeptiškai žiūriu
  - Išankstinė nuostata ir vengti ginčo reiškia, kad prieš akimirką politiškai nusižudėt.
  Juk aš tai paskelbiau. O tu, skaitytoja, įsiminei ir neberinksi jo į valdžią.
  Jis nutylėjo viską, ką rašau. Jei ko nesuprato, niekada neprašė patarti labiau.
 • Kodėl partija renkasi slaptai net nuo savo pačių narių? Tik mažą dalį susirinkimų skelbia. Į kitus renkasi tik "pateptieji" ir nežinia ką ten sutaria.
  Šito jie neatsakė.
 • Kada reikės parašus rinkti?
  Darius Kuolys:
  - Nereikės.
  - Neisite į rinkimus į Seimą? (2016 metų spalį.)
  Liutauras Stoškus:
  - O kam?

  Pasak paties Dariaus Kuolio, nedera politikui taip juokauti. O gal jie nejuokavo. Gal jie vėl ketina pralaimėti.

2016.05.26 "Lietuvos sąrašas" leido nusikaltėliams partijai "Liberalų sąjūdis" sumažinti savo bendrininkams žemės mokestį. Taip anie atsiėmė pinigus, kuriuos iš jų atėmė kaip įkaltį, kyšį.
Po to "Lietuvos sąrašas" vaizdavo, neva liūdi dėl nesėkmės. Nors tai įvyko dėl jų pačių kaltės: dėl to, kad nutyli ką siūlo Andriukas.

2016.05.28 "Lietuvos sąrašas" surengė slaptą suvažiavimą. Net paprasti nariai apie jį nežinojo. Laiką ir vietą tyčia viešai slėpė, kad neateičiau ir nekalbėčiau su dalyviais, neapeičiau vadovų.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/l.jakimavicius-d.kuoliui-ar-tamsta-jausdamas-pilietine-atsakomybe-ir-istiki
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
2017.07.15 Liudvikas Jakimavičius paprašė, kad Darius Kuolys, kaip Vilniaus Savivaldybės tarybos narys, paklaustų pavaldžių valdininkių kur padėjo mergaitę, kai 2012 metais ją atėmė iš globėjų pedofilijos byloje. Ar ji gyva? Kad pareikalautų, kad valdininkės neatsirašinėtų, o rašytų esmę.
Pastaboje prie straipsnio jis rašo, ką atsakė Kuolys.
Kuolys to net nebandė klausti. Jis tik paverkšleno, kad Lietuvos Sąrašo narių Taryboje tėra 4, neva per mažai, kad reikalauti bent ko... Kad valdininkės atsirašinėja. Nereikalavo jų už tai bausti.
Reikalauti gali ir privalo net ir 1 Tarybos narys...

2012 metais "Lietuvos sąrašas" neregistravo "rinkimų sąrašo" ("daugiamandatėms" rinkimų apylinkėms). Jie registravo tiktai pavienius varžovus ("vienmandačius").
Jei tu nori dalyvauti būtent "rinkimų sąraše", raginau šlietis prie kitų 4 partijų:

 • Valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
  Dabar nelabai raginu už juos. Ten rašau kodėl.
 • Antikorupcinė Konstitucinė partija.
  Nuorodoje pasakoju kad Teisingumo Ministerija slopino šią partiją. Nežinau, ar pagaliau leido registruoti 2012 metais. Šios partijos vis nėra registre.
 • Drąsos kelias (vadovauja "pedofilų" teisėja Venckienė).

  Kai kalbu apie Andriaus Kubiliaus nusikaltimą, manęs klausia kodėl nepaviešinau.
  Kai Neringa Venckienė paviešino, ją laiko bloga.
  irgi tikrai paviešinau. Bet pašnekovai nenori klausyti mano puslapio adreso. O kai jį skaito, nenoriskleisti, skelbti kitiems.
  Neveikimas yra jų bruožas. Tokie štai balsuojaKonservatorius, bei stoja į tą partiją. Todėl jos nepakeisi. Tik pralaimėjimas verčia juos bent susimąstyti. Bet ir toliau Konservatoriai neveiks. Galiu juos įtikinti. Bet po to jie vėl nieko nenorės girdėti arba apie tai kuo jau įtikinau, arba apie to keitimą, neigimą.
  Reikės nuolat vadovauti. Nors vedliais turi būti jie patys.

  Savo požiūrį į "pedofilų" bylą rašau puslapyje apie teisę. Trumpai: manau "pedofilų" nebuvo; susikivirčijo teisėjų šeimos. Tokią prielaidą darau, nes įprastai visi teisėjai - sukčiai. Todėl galbūt ir teisėja Neringa Venckienė panaudojo vaiką, kad melagingai apkaltinti kitą teisėją. Bet tai - tik spėlionė.

  Tą patį puslapį rasi ir per nuorodą į vyriausybę aukščiau, arba į Teisėjų Etikos Kodeksą žemiau.

  Neturiu jai priekaištų dėl viešumo. Bylos neteisėtai neištyrė. Todėl lieku nešališkas. Kaip ji norėjo ir galėjo, taip ją ir viešino.
  Jei darytume prielaidą, kad "pedofilai" yra, o valdžia elgiasi visai neteisėtai, tada viešinti ji net privalėjo.
  Tokią prielaidą daryti privalome. Kitaip tyrimas neįmanomas. Juk tyrimo nedaro iš nekaltumo prielaidų. Daro įvairias būtent kaltumo prielaidas. Jas ir tyria.

  Neringai Venckienei priekaištauju dėl kitko: kol ji dirbo teisėja, ji matė gausybę teisėjų nusikaltimų. Pagal Teisėjų Etikos Kodekso §15 5 sk. ji privalėjo juos įskųsti. Bet neįskundė nei vieno. Jai jie pradėjo rūpeti, tik kai kylo ši byla. Ir vėlgi, rūpi ne visi blogi teisėjai, o tik kurie jai kenkia.
  Ankstesnėje nuorodoje plačiau aiškinu Etikos Kodeksą: jo pažeidimas yra ir įstatymo pažeidimas, o todėl - nusikaltimas.

  Nebūtina balsuoti už pačią teisėją. Raginu atsirinkti iš jos partijos žmones kruopščiai.
  Partijų rinkimų lape ("daugiamandatis") reitinguok kitus, negu ji. Parink ir iš remiamų žmonių, kuriuos skelbia partija "Lietuvos sąrašas".
  Pavienių žmonių lape pasirinkimo tu neturi. Vilniaus Naujamiestyje teisėja Neringa Venckienė rungiasi su bloga Seimo pirmininke Irena Degutiene. Tad tau teks balsuoti už mažesnį blogį - teisėją Neringą Venckienę. Jei ji vaikys blogus teisėjus, bus tik geriau. Jei nieko nedarys. Bus bent neblogiau.

  Drąsos kelyje 39 numerių dalyvauja toks Audrius Nakas. Televizoriuje jį matydavote dažnai. Jis atskleidinėdavo korupciją. Turi savo puslapį internete. Pranešk jam apie mane. Tegul daro nuorodą.

  Vienas iš puslapių internete, kurį jis daro:
  http://ekspertai.eu
  Ten kažkur yra dar vienas remiamų kandidatų sąrašas iš partijos "Drąsos kelias". Ne visi toje partijoje verti dėmesio. Todėl tenka daryti remiamų sąrašus. Pasirink. Reitinguok.
  Peržiūrėk abu remiamų sąrašus - šį ir partijos "Lietuvos sąrašas" puslapyje.

  "Drąsos kelio" vadovai tapo nauja nomenklatūra. Jie - užimti savimi.

  Jie žino, kad būtina atstatydinti Prezidentę Dalią Grybauskaitęnusikaltimus žmoniškumui (BK §100 - draudžiamas elgesys su žmonėmis) ir daugybę kitų. Ana dangsto pareigūnus. O anie persekioja nekaltus žmones, klastoja jiems bylas, tuo pavergia amžinai gaišačiai.
  Bet visi 7 Seimo nariai iš šios partijos atsisako kelti apkaltą Prezidentei. Jie laukia kol tai nudirbs kiti. Tada gal ir palaikytų.
  Valdas Vasiliauskas 2014 metų sausį man sakė: neverta, nes tuoj bus rinkimai. Jis turėjo omeny, neva jos nebeišrinks. Nepaisė, kad nusikaltėlę dera šalinti visada.
  Aurelija Stancikienė 2014.02.09 - neva pirmiau atstatydins Konstitucinį Teismą, bet ir to nedaro.
  Povilas Gylys bijo kalbėti su aukomis bei valdžios priešais, siunčia vietoj savęs padejėjus; o kai kalba pats, vengia, šalinasi.

  2016 metais Povilas Gylys Seime balsavo atmesti nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės "veto" naujam Darbo Kodeksui.
  Bet viešai jis vaizdavo, neva priešinasi tam nežmogiškam kodeksui, neva stengiasi jį daryti žmogiškesnį.

  Valdas Vasiliauskas, Stasys Brundza perbėgo į blogą Pakso frakciją Seime. Ten miniu, kad darė niekšybes.
  Partija Drąsos Keliasnepašalino iš narių. Todėl jie liko Seimo nariais (pagal pirmumo balsus).

  Valdas Vasiliauskas įdarbino padėjėju buvusį nusikaltėlių Valstybės Saugumo Departamento (VSD) darbuotoją Braziulį.
  Tas pasižymi tuo, kad viešai rašinėja baisias pasakas kad mūs seka, kad sukčiauja... kažkas. Niekada nieko neįvardino: nei kaltų žmonių, nei būdų.

 • Nepriklausomas Demokratinis Judėjimas (vadovauja Povilas Gylys). Neilgai tvėrė šio Komunisto partija. Jis pats prisišliejo prie Drąsos kelio. Anie jį kažkodėl priėmė. Dar į pirmas gretas įrašė. Balsuoti už jį siūliau tik dėl to, kad jis bent apsiėmė veikti. Nors neaišku ką. Savo judėjimą įkūrė anksčiau, negu Drąsos kelias.

  2015.12.09 kvailas Povilas Gylys pasipiktino, kad Seimas iždą svarsto per mažą. Siūlė didinti mokesčius. Tada neva galėtų apmokėti kažką, kam pinigų trūksta.
  Visai - ne. Jei rinktų daugiau, tai ir švaistytų daugiau. Vėl neliktų būtiniems reikalams.
  Švaistūnus reikia žaboti. Tada pakaktų pinigų viskam. Krizės švaistymo sąrašas. Valdininkų puota nepritekliaus metu.

"Drąsos kelias" registravo rinkimų "sąrašą". Kiti į rinkimus bent atskirai nėjo. Dalis susivienijo su Drąsos keliu.

Pastarųjų 2-jų partijų nemėgstu labiau už "Lietuvos sąrašą". Todėl neraginu už jas. Bet atrodo, kad jos - geriau už tuos kurie jau išdavė. O išdavė štai kas:

Jei tau netinka valdžios priešininkai, tada gali balsuoti ir už šias 2 valdžios partijas. Jos mažiau blogos, negu tos, kurių čia nesurašiau.

Lietuvos sąrašo programa

Nuorodos:
Lietuvos sąrašo programa
http://lietuvossarasas.lt/darbu-sarasas
Rašė Darius Kuolys. Nepaisė ką siūliau. Žiūrėk nuorodą Seimui žemiau.
Naglio Puteikio programa
Nusirašė nuo Dariaus Kuolio ir papildė. Nepaisė ką siūliau.
Andriuko programa Seimui
Seimas
PažadasMano nuomonė
atsisakyti Seimo rinkimuose partijų sąrašų ir rinkti tautos atstovus tik tiesiogiai vienmandatėse apygardose, taip sutvirtinant Seimo narių ryšį su piliečiais ir [... žiūrėk sekantį siūlymą ...]Ne.

Rinkėjas norėtų balsuoti ir apie seimo narius, kurie iškėlė save kitose vietovėse. Šalis juk bendra, o ne vietinė.
Sąrašas (reitingas jame) turi dar vieną privalumą: balsas nedingsta, jei pralaimi vienas kandidatas. Nebent visas sąrašas pralaimi.
Kol niekas neparodė kuo sąrašai blogi, tol tegul lieka.

Pavienis balsavimas ("vienmandatis") - žalingas.

Jis gerai veikia, tik kai yra 2 varžovai, arba kai vienas iškarto laimi daugiau negu pusę balsų.
Tai matėm per 2012 metų rinkimus:
referendumas prieš atominę elektrinę pavyko. Tauta pasakė "Ne". 64% balsavo - prieš. 33% - už. Pasirinkimų buvo tik 2.

Bet pavienis balsavimas - blogas, kai varžovų yra daug ir nei vienas iš pirmo karto nesurenka pusės balsų.
Tai irgi matėm 2012 metais: į antrą rinkimų pakopą nesąžiningai nepateko daug varžovų iš partijų "Lietuvos sąrašas", "Drąsos kelias" ir galbūt kiti pavieniai.

Blogi žmonės tuo naudojasi. Jie kelia rinkimuose daug niekam nežinomų savo antrininkų, tariamų "varžovų". Jie atrodo tokie gražūs, patrauklūs. Jiems įbruka gražius šukius, pažadus.
Išskaido padorių rinkėjų balsus. Tie pralaimi.
O nepadorūs, kvailiai vieningai balsuoja už blogus, nesiskaido.

Panašiu, bet atvirkščiu suktu būdu rinko Prezidentę Dalią Grybauskaitę 2009 metais. Blogi žmonės sukviečia į rinkimus gerai žinomus antrininkus: tokius baisius išgamas, kad tauta pabūgsta ir priversta balsuoti už 1 grybą, kurią pavaizdavo gera.

Už tokius pavienius tariamus varžovus, priešingai negu už sąrašą, rinkimai vyksta panašiai (tik priešingai negu už Prezidentę).
Mąstančiu save laikantis vėpla rinkėjas vaidina mąstymą... Antrininkų, tariamų varžovų programose ir savo paties išvedžiojimuose apie jas ieško prasmės... gilios kaip paties rinkėjo ar varžovo užpakalis. Taip iš savo pačių pirštų sulanksto sau špygą ir už ją balsuoja. Paskui aikteli, kad ta špyga surinko nedaug balsų ir dingo (sukčiai visada dingsta). Nes kiti "mąstytojai" irgi balsavo už kitus.

Užtat liurbiai, kvailiai ir vidutinybės balsuoja gan vieningai, ištikimai, arba "aklai". Jų - mažuma. Bet jie neskaido balsų. Jie atitenka vos porai tikrai blogų varžovų. - Ne jų "gražiems" antrininkams. Tie ir patenka į 2 rinkimų pakopą.

Tada dauguma padorių žmonių jaučia pažeminimą. Liurbių mažumą juos privertė balsuoti2 niekšus: Darbo partiją, arba Komunistus (LSDP). - Jokio pasirinkimo. Tie niekšai po rinkimų susivienija. Nesvarbu kuris laimės.

Pirmūnas atstovauja ne daugumą, o mažumą. Dažniausiai tai - blogas, nepatrauklus žmogus.

Į antrą pakopą jie patenka dėl klaidingos prielaidos, neva paprasta akla matematinė kitų rinkėjų (kvailių ar sukčių) balsų daugumą reiškia kažką kitą, negu save pačią. Ji nereškia kitų rinkėjų nuomonės.

Tikrasis pirmūnas pralaimi, jei jo rinkėjai pirma gausiai balsuoja už kitus. Balsus smarkiai išskaido kandidatų gausa. Jei kiti atkristų, jų rinkėjai balsuotų už šitą, o ne už blogą.

Pavyzdys: už 2 niekšus balsuoja po 2 liurbius (arba niekšus). Už 2 gerus - po 1 balsą. Už 1000 liurbių ir apsimetėlių - irgi po 1 balsą.
2 niekšai su 4 balsais - visiškos mažumos - patenka į 2-ą rinkimų pakopą. Galbūt po 1 iš tų yra jų pačių balsai.
Kiti 1002 balsai - visiška dauguma dingsta.

  Todėl rinkimai pagal sąrašus suteikia 2 privalumus:
 • Balsuoji už visos šalies poiltiką.
 • Balsai - proporcingi, nedingsta.

Būtina pakeisti, išplėsti sąrašo tvarką ir pavieniams rinkimams: leisti rinkėjui nurodyti kelis kandidatus pirmumo tvarka. Jei vienas pralaimi, pirmumas atitenka kitam. Tai - irgi balsai, tik išdėlioti pirmumo tvarka.
Jei daugumos niekas nelaimi, tada rinkimus kartoja tarp 2-jų pirmūnų. Bet ne pagal balsus, o pagal suteiktą pirmumą.
Galima išvis pakeisti tvarką: nedaryti paprasto balsavimo, o daryti tik pirmumą. Tada pakaktų 1-nos rinkimų pakopos. Netektų daryti 2-os. Sutaupytume.

Pirmumo sąrašas (reitingas) leistų rasti tikrą pirmūną pagal aiškiai išreikštą rinkėjo valią, o ne pagal minėtą prietarą - tariamą daugumą už pavienius varžovus.

[... žiūrėk ankstesnį siūlymą ...] sumažinant jų skaičių;Ne.

Valdininko svajonė yra, kad būtų kuo mažiau, kas jį tikrina ir kad jie kuo labiau tingėtų.
Seimas turi varyti iš darbo blogus valdininkus, prižiūrėti.
Kuo mažiau žmonių tai dirbs, tuo daugiau blogų valdininkų prasmuks.
Pirmas tai bandė nusikaltėlis Artūras Zuokas. - Kad jo valdininkus niekas neprižiūrėtų. Geriausia jam būtų, kad liktų tik 1 Seimo narys: jis pats.
Dar tai siūlė piktas, neįgalus, neveikiantis Povilas Urbšys ir 2017 metais Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Prie anos Urbšys prisijungė ir matyt "užkrėtė" ją savimi.

suteikti piliečiams teisę inicijuoti pirmalaikius tautos atstovo rinkimus savo apygardoje;Taip. Ir privalomai viešinti priekaištus nuvilusiam atstovui. Viešinti ir siūlymus bei žmonių atsiliepimus apie jų vykdymą, ar neveikimą.
Reikia nepamiršti saugoti atstovą paskundusių ir kitų asmenų slaptumą. Viešinti tik pažeidimus. Kitaip mažiau žmonių ryžtųsi.
Galima daryti nuorodas į aptarimus ir siūlymų apžvalgas, santraukas internete. Tada valdžia rečiau valdys atsiliepimus. Ji į jas tik nurodys.
Tai - viešos apklausos pavidalas. Ją aiškinu kitoje rinkimų pažadų dalyje žemiau.
priimti tautos atstovo garbės kodeksą, kuris tiksliai apibrėžtų jo pareigas savo rinkėjams ir įpareigotų, praradus savarankiškumą, garbingai atsistatydinti iš Seimo;Nežinau kas tai galėtų būti.
užtikrinti veiksmingą parlamentinę valdžios kontrolę - visi parlamentiniai tyrimai, išskyrus labai retus, ypatingus, įstatymu apibrėžtus atvejus, privalo būti vieši; 30 000 piliečių turi teisę inicijuoti parlamentinį tyrimą;Ne. Tam pakanka atšaukti Seimo narį, kuris atsisako kontroliuoti. Jei jis nenorės, jis tyrimą tik vaidins.

Jei kalbėtume apie 30000 piliečių, tada reiktų leisti jiems išrinkti tyrėją. O tam mokėti algą.

prie visų Seimo komitetų sukurti visuomeniniais pagrindais veikiančias ekspertų tarybas (Lietuvos ekonomikos tarybą, Biudžeto tarybą, Švietimo tarybą ir kitas), teikiančias viešas ekspertines išvadas ir pasiūlymus Seimo komitetams ir Seimui;Ne ir Taip.

Viską Seimo nariai gali daryti jau dabar. Tegul kviečiasi tautą, daro ją savo padėjėjais ir patarėjais. Tegul moka jiems algas. O į komisijas slapta renkasi tik bedarbiai ir vėplos. Vaizduoja tautos atstovus. Paskui tenka kovoti su jais.
Visuomeninė komisija turėtų prasmę kitokia: viešai, internetu skelbti žmonių patarimus, prašymus keisti įstatymus. Kad dalyvauti galėtų visi, o ne tie, kas prieina, ką prileidžia, kas turi laiko, ar kas tyčia (dažniausiai) ar atsitiktinai (retai) sužino apie svarstymą.

išskaidrinti teisėkūros procesą ir sudaryti sąlygas jame dalyvauti piliečiams - įteisinti privalomas viešąsias konsultacijas, viešuosius klausymus, gyventojų apklausas, referendumus rengti 100 000 piliečių iniciatyva.Ne ir Taip.

"Viešasias konsultacijas" jau įpareigoja daryti Viešo Administravimo Įstatymo §7. Žiūrėk skyrių, kaip vaikyti valdžią.
Nebent įstatymą reiktų papildyti ir patikslinti, kad ne akla apklausa, o būtent pasitarimas.
O pasitarimo nebuvimą įvardinti kaip neveikimo nusikaltimą. BK §229 numato žalą kaip sąlygą. Jei jos nėra, nėra ir nusikaltimo. Pasitarimo nebuvimą dera įvardinti kaip tą žalą. Tinka esamas Baudžiamasis Kodeksas (BK).

Referendumą rengti reikalauti turėtų galėti 30000 žmonių, 2000, ar mažiau.
Bet referendumo reikia ne aklo.

Savivalda
PažadasMano nuomonė
Lietuvoje, kaip visoje Europoje, sukurti pirmąją ūkiškai savarankišką savivaldos grandį - įteisinti piliečių renkamus seniūnus ir/arba seniūnijų tarybas;Taip.
Dabar "Seniūną" paskiria, o ne išrenka. Jis tėra valdinnkas. Valdininkų ir politikų statytinis. Niekam nesipriešina, blogį dangsto.
esamų savivaldybių tarybų narius rinkti ne pagal partijų sąrašus, bet tiesiogiai vienmandatėse apygardose;Ne.
Ta pati pastaba apie Seimą
suteikti teisę esamų savivaldybių taryboms deleguoti savo atstovus į kraštų tarybas - Aukštaitijos, Žemaitijos, Sūduvos, Dzūkijos. Skirti lėšų šių kraštų ūkio, kultūros, švietimo, aplinkosaugos ir kitiems bendriems projektams įgyvendinti.Ne.
Kas ta kraštų taryba? Yra Savivaldybių asociacija. Ko dar nori? Papildomų pinigų? Išskaidytum pinigus smarkiau. Sunkiau juos prižiūrėti.
Jau dabar valdžia veltui skyrė atskirus pinigus valdininkų "bendruomenėms". Ten paslapčia juos "suvalgo". Niekas paskui neįrodys, kad tikroms bendruomenėms tų pinigų ir tariamų darbų nereikėjo.
Teise
PažadasMano nuomonė
reformuoti teismų sistemą - perduoti Konstitucinio Teismo funkcijas Lietuvos Aukščiausiajam teismui, administracinius teismus įjungti į bendrosios kompetencijos teismų struktūrą;Ne. Konstitucinis Teismas privalio tapti atskiru nuo visų kitų teismų.
Konstitucinio teismo baisi sudėtis - prokurorai, teisėjai, valdininkai.
Jo nariais privalo būti tik ne teisininkai.
Geriau juos leisti rinkti tautai kas 2 metus - pakaitom su Savivaldybių ir Seimo rinkimais.
išskaidrinti visų grandžių teisėjų atranką, taip užtikrinant, kad teisėjais būtų tik sąžiningi ir kompetentingi teisininkai: kandidatus į teisėjus prieš mėnesį visuomenei pristatyti viešai, sudarant sąlygas piliečiams užduoti jiems klausimus ir išsakyti pastabas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo ir apygardų teismų teisėjus Prezidento teikimu po viešųjų klausymų skiria Seimas, o apylinkių teismų teisėjus, po viešųjų klausymų savivaldybių taryboms pritarus, skiria Prezidentas;Taip ir ne.

Klausimus teisėjams užduoti naudinga. Bet manau tai įmanoma ir dabar. Tik niekas nežino kas kur, kada ir kaip darys atranką. O atsakyti į klausimus matyt dabar nėra privaloma.
Ką tu norėtum klausti? Aš nepažįstu teisėjo. Egzaminuoti negaliu.
Ką su atsakymais turėtų daryti atrankos komisija? Atsiklausti tavo vertinimo? Ar nepaisyti tavęs ir pasikliauti savo vertinimu?

Pakaktų viešo aptarimo. Tegul visi kas gali supila ant busimo teisėjo "pamazgas". Tada tegul komisija sprendžia.

Jei darbe teisėjas paaiškės esas blogas, už jį komisija turėtų atsakyti kartu su teisėju.
Atsakyti turėtų ir tas, kuris pasiūlė teisėją, ir tas kuris jį mokino teisės ir suteikė laipsnį.

Ydinga teisėjais skirti teisininkus. Jie yra vienodi. Toks tokį mokina ir kartoja vienas kitam savo supūvusi mokymą. Paskui dar toks tokį atrenka. Tai vienas luomas su vieningais prietarais, ar suokalbiais. Tarp šių 2-jų sąvokų skirtumas mažas.
Luomą dera išardyti. Kai padėtis pagerės, gal ir galima bus grįžti prie teisinio išsilavinimo.

O iki tol visų lygių teisėjais turėtų galėti tapti bet kas, nepaisant išsilavinimo. Svarbūs yra: patirtis, gabumai, ryžtas.
Nuo seno tokia ir buvo teisėjo prigimtis: lygūs teisė lygius. Viduramžiais teisėjai Lietuvoje savo darbo vietą paprasčiausiai pirkdavo iš valdžios. Matyt kas norėjo, tas pas juos ir eidavo. Kas nenorėjo, tas rinkosi kitą teisėją, kuris tenkintų abi šalis.
Tegul kas nori prašosi į teisėjus. Tegul teisėjais tampa tauta.
Paklius ir niekšai bei nemokšos. Bet blogiau, negu yra dabar, jau būti negali. Užtat dabar jie - diplomuoti.

Pavyzdžiui, į teisėjus labai tinkaaukos, kurios su jais kovojo ir jau įgijo teisės patirtį. Jos jau turi pakankamai ryžto teisėjus išvaikyti. Norės ir padirbėti teisėjais bent truputį. Jų patirti ir gabumus lengva patikrinti, išnagrinėjųs jų bylas. Tinkamų aukų nėra daug. Ne visos protingos. Bet jos bus gera pradžia. Jos sudarytų Teisėjų Etikos Komisiją, kuri valytų teismus.
Ta pati Komisija turėtų ir atrinkti teisėjus. Sumažėtų valdininkų.

Apygardos teisėjus tegul skiria Prezidentė, kaip ir seniau. Jie dažnai nagrinėja pirmos pakopos bylas. Jų vaikymas pasunkėtų, jei dar turėtų veltis ir Seimas. Dabar nusikalstami Prezidentės patarėjai dangsto teisėjus, nevaiko jų. Bet jeigu Prezidentūra veiktų, tada teisėjų vaikymas būtų greitas ir naudingas.

Ydinga leisti Savivaldybėms tvirtinti teisėjus. Savivadybės - patys nusikaltėliai.
Tegul visus teisėjus tvirtina Seimas.
Arba tegul visi teisėjai būna renkami.

įteisinti tvarką, kad generalinį prokurorą ir jo pavaduotojus Prezidento teikimu po viešųjų klausymų skirtų Seimas, ypatingoms byloms ištirti Seimas galėtų skirti ypatingąjį prokurorą;Ne ir taip. Pareigūnų ir įstatymų pakanka. Tik jie neveikia.

Pervadinti STT į Piktnaudžiavimo Tyrimo Tarnybą. Dabar jie yra tik Kyšių Tyrimo Tarnyba.

įgyvendinti nuoseklią teisėtvarkos liustraciją, uždraudžiant dirbti teisėtvarkos sistemoje KGB darbuotojams ir bendradarbiams; Taip
nacionalizuoti antstolių tarnybą.Taip. Ir kitas įmones, kurios atlieka tik valdišką pareigą, padaryti valdiškomis. Parduotų valdžios pareigų sąrašas.
Valdininkai
PažadasMano nuomonė
Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti nuostatą, kad prigimtos, iš tėvų paveldėtos Lietuvos pilietybės iš žmogaus valdžia negali atimti;
pertvarkyti ir padaryti veiksmingą vaikų teisių apsaugos sistemą: Seimo Žmogaus teisių komitetui patikėti rūpintis vaiko teisėmis, o savivaldybių vaikų teisių tarnybas padaryti pavaldžias vyriausybei;
išvaduoti pažeidžiamus piliečius iš Valstybės saugumo departamento šantažo: išviešinti visus neteisėtos, VSD vykdytos kabinetinės liustracijos duomenis;
pertvarkyti VSD, paliekant jam tik kontržvalgybos funkcijas ir griežtai uždraudžiant naudoti žvalgybinės kovos priemones (dezinformaciją, šantažą ir kitas) prieš Lietuvos visuomenę ir piliečius;
įstatymu kiekvienam piliečiui užtikrinti teisę susipažinti su valdžios apie jį surinkta informacija;
pertvarkyti Seimo kontrolierių instituciją, suteikiant jai galias realiai ginti žmogaus teises nuo valdžios savivalės ir patikint atsakomybę už jų apsaugą.
Naglis Puteikis
Nuorodos:
http://www.puteikis.lt
Seimas neteisėtai skyrė nusikaltėlį Saulių Skvernelį ministru pirmininku
2016.11.22. Naglis Puteikis balsavo už. Dar užsirašė į nusikaltėlių Valstiečių ir žaliųjų "frakciją".
2021.06.05 pagaliau susijungė:
 • Centro partija
 • Tautininkai
 • Petro Gražulio judėjimas "Už Lietuvą - vyrai!"
 • Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga
Naują partiją pavadino: "Tautos ir teisingumo sąjunga".
Pirmininkas: Petras Gražulis.
Pavaduotojas: Naglis Puteikis.
Narių: 7000.
Vėliau prisijungs dar kas.

Nauja partija tęsė niekšybę: maldavo malonės ir nusikaltėlių Vilniaus savivaldybės, kad leistų burtis prie Seimo ir Vyriausybės prieštarauti ("mitingą"). Susirinkimo laisvė yra visiška.
neigia Petras Gražulis ir Naglis Puteikis:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#susirinkimų laisvė

2021.06.15-17 burtis ketina gal ne pati partija, o kažkoks "Didysis šeimos gynimo maršas".
Jie prieštarauja "gomikų" šeimoms. Nors naują įstatymą ketina vadinti kitaip: "partnerystė".
Atmeta "Stambulo konvenciją". Nežinau kaip. Neskaičiau nei jos, jei ką jie prieštarauja. Skaičiau kažkokio Prano Valicko prieštaravimus. Gal jis priklauso jiems. Jis iškraipo "Konvenciją". Todėl klysta, arba meluoja.
Jis teisus tik 2 dalykuose:

 • Daug žodžių išplauna prasmę. Konvencija stengiasi nenaudoti moters sąvokos. Vietoj jos naudoja žodį "stereotipas".
 • Kuria naują krėslą Europos Tarybos Ministrų Kabinete: ekspertų būrį GREVIO.
  Dar atleidžia juos nuo tikrinimo ant valstybių sienos.

2014 metais turėjote rinkti jį Prezidentu. Savarankiškas varžovas. Ne partijos.
Vėliau jis į Prezidentus netinka. Jis jau atliko savo vaidmenį: parodė, kad laimėti galima... Bet tik ne su juo. Jis atsisako veikti. Vien žada. Netęsi. Apsimeta.
Prezidento rinkimų metu jis galėjo įkalbėti pasitraukti Bronį Ropę. Tada laimėtume. Bet Naglis buvo užimtas bet kuo kitu. O šito nedarė. Bronį bandžiau perkalbėti vienas aš.

2016 metais į Seimą Naglį rinkti galima būtų tik, jeigu jungtųsi su "Lietuvos Sąrašu" ir neskaldytų balsų.
Jis to vengė.
2016.07.08, vietoj to, po rinkimų, jis susijungė su neįgaliais Centro partija "Gerovės Lietuva". Iškarto tapo jų vadovu. Anksčiau jiems vadovavo vėpla Romualdas Ozolas 1993.10.27-2008.01.04. Anas jau mirė.

Kaip rinkti, kokie turėtų būti rinkimų pažadai, kitus 6 varžovus aiškinu:
raginime eiti valdžion.
Jo rinkimų pažadai - kitokie. Juos aiškinu šiame straipsnyje žemiau.
Savo programą jis nusirašė iš "Lietuvos Sąrašo".

Naglis Puteikis raštu žada išvaikyti tik dalį teisėsaugos:
Generalinį prokurorą Darių Valį, jo pavaduotoją Darių Raulušaitį, VSD vadovus Romualdą Vaišnorą ir Gediminą Griną.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/naglis-puteikis-nomenklaturini-rezima-reikia-keisti-pilieciu-ir-valdzios-di
Ten jis pastebėjo, ką ir mes visi pastebime: valdžiai rūpi tik didinti BVP; žmonių gerovė nerūpi.
2014.04.09 žodžiu jis man iškilmingai pažadėjo išvaikyti visą teisėsaugą. Raštu vis nežada. Ir vis nevykdo.

2014.02.14 pranešiau Nagliui, kad aš į prezidentus varžytis įstumiau Zigmą Vaišvilą. Paaiškinau Nagliui, kad jo neišrinktų prezidentu, nes jis priklauso nusikaltėlių Konservatorių partijai. Tuo netyčia paskatinau jį išstoti tą pačią dieną. Aš būgštavau, kad dėl to jį išvarys iš Seimo, nes laimėjo ten pagal sąrašą.
Raginau jį likti partijoje, tęsti jos ardomąją veiklą, imtis "pagonybės", garbinti demokratijos stabus, deginti bedievių paminklus vienam dievui Kubiliui.
2014.02.16 Naglis nuramino (padriką raštą taisiau ir sulietuvinau):

Partijos iškeltas daugiamandatėje ir kartu 1000 parašus surinkus vienmandatėje.
Rinkėjams patikau, išrinko. Tad, jei partija atšauks mane, lieku to 1000 žmonių iškeltu nepriklausomu atstovu.

Pakliuvau į Seimą ne iškart. Nes atsistatydino V. Grubliauskaks. Norėjo tapti Klaipėdos meru. Tad įvyko priešlaikiniai rinkimai. Ėjau į rinkimus ir kaip nepriklausomas, ir kaip TS-LKD, nes bijojau, kad partija paskutine akimirką gali išbraukti mane. Ten yra dienų tarpas, kai išbrauktas kandidatas nebegali eiti. Tad apsisaugojau kaip su atsarginiu parašiutu su ta nepriklausomo varžovo padėtimi.

Už poros dienų supratau, kad Zigmą Vaišvilą prezidentė Dalia Grybauskaitė neleis į rinkimus. Tai miniu nuorodoje į raginimą eiti valdžion, šio straipsnio apie Puteikį pradžioje. Tada į prezidento rinkimus įstūmiau Puteikį.

Priekaištai Nagliui Puteikiui

Važinėja gelda. Rečiau - Zuokiškais oranžiniais dviračiais. Per juos leidžia valdžiai save sekti.

Jis paiso tik, kai patariu kaip jam tapti prezidentu (rinkti parašus, viešintis).

Jis tik skundžiasi, vengia taisyti: susirinkimų laisvę, prigimtines teises, atstatydinti Prezidentę Dalią Grybauskaitę ir kitus tarnautojus už naujus nusikaltimus.
Pavyzdžiui, kai Vidaus reikalų ministras rašė neteisėtą atsakymą Seimui, pridengė Policiją, kuri neteisėtai sulaikė 5 referendumo šalininkus. Pavyzdį apie Prezidentę miniu sąraše žemiau.
Žmonės jam pranešė apie Konservatorių Seime ir jų to meto ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus gedimą (korupciją). Jis teatsakė, kad nežino kuom padėti. Nebandė bent imtis aną atstatydinti.
Tai buvo jo didžiausias atsakymas apie esmę.
Apie neesminius dalykus jis noriai kalbės ir rašys daug. - Politinių kėdžių stumdymą (politikavimą). Apie savo buvusią narystę Konservatorių partijoje, kaip jis pateko į Seimą ir panašiai.

Kol buvo Konservatorių partijoje, jų nusikaltimų nei viešino, nei naikino. Žmonėms, kurie jam apie juos pranešdavo, atsakydavo, kad nežino kuo padėti, jei išvis atsakydavo. Net nebandė padėti naikinti nusikaltimus, lyg jų nebūtų.
Ten apie jį pasakoju dar truputį.

Naglis Puteikis nutyli viską, neveikia:

 • 2011.09.07 daviau jam Teritorijų Planavimo Įstatymo pataisą: naują §4 4 dalį. - Kad planus tvirtintu referendumas. Uždrausti planus ne pagal tvarką.
 • Berods 2012 metais neteisėtai pasirašė siūlyti Seimui leisti dalyvati rinkimuose Rolandui Paksui, kuris sulaužė priesaiką.
  2014 metais Naglis man sakė: Kas čia blogo leisti žmogų į rinkimus?
  Aš paaiškinau, kad - ne bet kokį žmogų, o leisti laužyti priesaiką antrą kartą. ... Kad priesaika yra bendrinis Lietuvių kalbos žodis, sąvoka. Joks Seimas negali keisti kalbos.
  Naglis nepaisė ir siūlymo neatsiėmė.
 • 2013 metais parodžiau jam, kad Lukiškių aikštės planas - neteisėtas. Jis pažadėjo "sodinti" Zuoką. Už poros mėnesių priminiau. Jis atsakė, kad nesakė kada.
 • 2014.02.09 pagaliau pažadėjo apkaltą Prezidentei Daliai Grybauskaitei. 2014.04.09 patvirtino, neva ją darys už savaitės. Nedarė. Net už naują nusikaltimą, kai ji neteisėtai atsisakė suteikti pilietybę merginai, kuri Lietuvoje gimė ir augo be paso.
  Puteikis pats vaizdavo, neva gynė tą merginą.
 • 2017.04.01 viešai rašiau, įskaitant Puteikiui, naikinti baudągyvenimą be paso ir daryti pirštų atspaudus neprivalomus.
  2017.05.03 jis man pasakė, kad jau kitą dieną teiks pataisas. Netęsėjo.
  Kitų pažadų iš to laiško neėmiau. Tegul pirmiau bent paprasčiausius įvykdo.
  Keista kodėl nuožmūs valdininkai nenubaudė merginos, kurią miniu pastraipoje aukščiau. Juk ji pilietė pagal prigimtį (Konstitucijos §12). O piliečiui be paso priklauso bauda.
 • 2014 metais jį vis raginau raštu pažadėti išvaikyti teisėsaugą. Jis vis tyli.
  2014.04.09 pagaliau pažadėjo žodžiu. O raštu vis nežada. Aš vis raginau.
  Tik po 3 savaičių pagamino savo skrajučių.
  Bet jose rašo niekus: gyvenkime geriau.
  Tik pinigus iššvaistė. Tą patį rašo ir kiti. Tokių paistalų neplatinu. Kitaip žmonės manys, neva esu išprotėjęs sektantas.
  Vaizdas - pigus, juodai baltas. Todėl be reikalo jį spausdino brangiai spalvotai.
  Aš jau ilgą laiką dalinau savo skrajutes (su pažadu išvaikyti teisėsaugą). Vis raginau tokį popierių dalinti ir Naglį.
  Jis delsė. Pagamino popierių tik prieš pat rinkimus. Gaunasi, kad žmogui gatvėje aiškinau tik aš. Kiti gausūs talkininkai kažin ką veikė.
  Jie tikrai matė mano skrajutes, nes jas perėmė. Bet Joana Noreikaitė jas tik menkino, mojo ranka į mane. Žmonėms atgal nedalino. Todėl jas pražudė be naudos. Paliko sau, nes, sakė, patiko.
  Pažadą šitą ji vadino nesąmone. Net nesiaiškino ką jis reiškia. Kiti išvis jo vengė. Žmogus gatvėjesupranta. O šie tariami talkininkai - ne.
  2014.05.11 prikibau prie Naglio, kad pagaliau atsakytų, kodėl nežada išvaikyti teisėsaugą ir nedaro nuorodos į mano puslapį. Jis vengė sakyti, kad nenori. Tada vangiai, ilga metafora atsikalbėjo, neva neturi laiko. Nors 2 žodžiams ir 1 nuorodai jo reikia mažai.
  Jis pasakė, neva reikalavimas išvaikyti iš dalies atsispindi jo siūlyme naikinti Konstitucinį teismą. O kiti?.. Aš jam 2 kartus aiškinau, kad išvaikyti reikia, ne kėdes, o žmones. Kėdės tegul lieka. Bet jis to nesuprato ir šį savo siūlymą minėjo būtent po 1 karto. Man teko kartoti. Jis vengė sakyti aiškiai ar vis pritaria pažadui ir nuorodai. Pasišalino.
 • Užtat jis turėjo laiko:
  • Meilintis Tautininkams. Net atskirą skyrių apie juos rašė savo internete, kaip anie jam kažkaip talkino. Aš jam irgi talkinau, bet apie mane nerašė.
  • Nusirašyti ilgą, beprasmę Dariaus Kuolio programą. Ją aiškinu skyriuje žemiau.
 • 2014 metų balandį paraginau jį teikti įstatymų pataisas apie prigimtines žmogaus teises. Pirmiausia: susirinkimų laisvę, be jokių leidimų. Jis nutylėjo.
 • 2014 metų balandį daviau jam pastabas apie jo programą (skyrius žemiau). Prašiau taisyti. Jis nutylėjo. Bet vis ragino pastabas teikti.
  Už poros dienų paskelbė kažkieno kelias menkas pataisas. Nutylėjo, kad nutylėjo mano svarbias pataisas.
 • 2014.05.01 jo štabas nusisuko nuo mano pagalbos siulymų (skaityk aukščiau apie skrajutes). Nieko nesakė.
  Pranešiau apie tai Nagliui. Jis atsakė valdiškai, ko neklausiau, kad esu teisus, o štabas pavargo. Apie pačius siūlymus - nieko. Jei esu teisus, tai vykdyk...
  Ne nuovargis štabą graužė. Jie atsiribojo nuo pašaliečių.
  Gal jis ir šį kartą tylėtų. Bet aš priekaištavau, kad man gėda raginti žmones aukoti pinigus jo rinkimams, jei jis juos švaisto: niekinėms, brangioms skrajutėms. Gal pabūgo, kad neberaginsiu aukoti.
  Sekančią dieną jis ėmė rinkti pinigus, kad spausdinti rinkimų laikraštį, gal irgi beprasmį. Nors aš jau senai leidžiu tokį pigų, prasmingą. Ir jam siūliau jį dalinti.
 • 2014.12.18 pritarė naikinti įstatyme bausmę už kyšį.

Naglį apsupo neveiksnus rinkimų štabas ir nieko kito neprileidžia. Gal jis ir pats toks.
Čia tik dalis, ko jis nedaro.
Zigmas Vaišvila man irgi skundėsi, kad Naglis Puteikis tik žada...

Įtarimai Nagliui Puteikiui

Gal tai tėra gandai. Tikrinkime.

Sutinku daug žmonių, kurie sakosi esą jo kaimynai, bendradarbiai. Jie jį peikia. Bet nesako už ką.

Vienas "kaimynas" buvo kalbus. Jis pasakojo, neva Naglis turi 100 m² butą Vilniuje ir 5 ha sklypą prie ežero. Nors įtartinai gyvena ne tame bute, o pas tėvą. Nenuomoja Seimo bendrabučio.
Spėliojo, kokia gali būti didelė to kaina: apie 1 mln. Lt.. Sakė, neva turto jis deklaravo įtartinai žymiai mažiau.
Sakė, neva Naglis Puteikis imdavo kyšius, kol buvo paveldo sargu. Kai sužinodavo apie ketinimą statyti, jis skelbdavo kažką paveldu, uždrausdavo, paskui leisdavo už kyšį.

Tas "kaimynas" teisino nusikaltėlę Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Vangiai suvokė mano pasakas apie ją.
Jis pats nukentėjo nuo teisėjų. Nesuvokė, kad dėl jos.
Jį nubaudė už kritiką. Atėmė kompiuterį. Jis nežinojo, kad Konstitucija draudžia persekioti už kritiką.
Pasiūliau jam įskųsti tuos teisėjus Prezidentei. Pats įsitikintų jos klasta.

Sutinku aš ir Dalios Grybauskaitės "kaimynus". Dauguma ją peikia.
Dar pasakoja apie jos asmeninį gyvenimą, ką viešai skelbti nedera, kas jiems neturėtų rūpėti. Kita vertus, žmogaus prigimtis yra aptarinėti kitą.

Naglio Puteikio programa

Nuorodos:
Naglio Puteikio programa
http://puteikis.lt/programa
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/naglis-puteikis-atsitieskime.-prezidento-rinkimu-programa
Nusirašė nuo Dariaus Kuolio ir papildė. Nepaisė ką siūliau. Žiūrėk nuorodą prezidentui žemiau.
Lietuvos sąrašo programa
Rašė Darius Kuolys. Nepaisė ką siūliau.
Andriuko programa prezidentui

Aš raginau Naglį Puteikį raštu pažadėti išvaikyti teisėsaugą. Vietoj to jis pasidavė Dariaus Kuolio demagogijai ir nusirašė ano Lietuvos sąrašo programą.

Naglio Puteikio programa - neįgali.
Skyrius apie teisėsaugą yra svarbiausias prezidentui, nes tai - pagrindinė jo pareiga. Apžvalgoje žemiau, aš tame skyriuje rašau daugiau "Ne", negu "Taip".
Visai nėra skyrių apie aplinką, gamtą, dviračius, korupciją. Nors gal ir jų nereikia, kaip ir kitų skyrių. Kaip miniu aukščiau, bei porą pastraipų žemiau, visus skyrius turėtų pakeisti vienas pažadas: išvaikyti teisėsaugą ir kitus valdininkus.

Dariaus Kuolio programa buvo skirta Seimui. Tad išvesta iš anos Naglio Puteikio programa irgi yra skirta Seimui. Prezidentui reikia kitokios. Nors, ji gali įtraukti ir Seimo programą. Nes, kaip miniu aukščiau, Seimas ir Prezidentas turi bendrą pareigą leisti įstatymus. Mano programą Seimui rasi šiame straipsnyje žemiau.

Darius Kuolys daro Puteikiui blogą įtaką: mokina neskaityti pasiūlymų, bet raginti juos teikti ir tartis su tauta be jokių išdavų. Nei prieš rašinį, nei po, Puteikis nesivargino skaityti, kaip nagrinėju Kuolio programą (pirma nuoroda į Lietuvos sąrašą).

Dauguma jo siūlymų - arba netikslūs, migloti, arba apie įstatymų kūrybą.

Nors įstatymų jau pakanka. Tereikia vykdyti.
Jei nevykdo kažkas, tą žmogų reikia keisti, o ne kurti jam dar vieną įstatymą...
Tai priklauso ne nuo "sistemos", o nuo valdininkų. Būtent todėl valdininkų su pareigūnais gauja užgrobė valstybę.
Nepakeitę valdininkų, nieko nepešime, kiek įstatymų bekurtume. Todėl prie kiekvieno siūlymo turime rašyti kitą sprendimą: išvaikyti. - Ir prie "Ne", ir prie "Taip". Prie dalies jų taip ir rašiau. Kitur tai irgi dera rašyti. - Nutylėjau, kad būtų trumpiau.

Skyriuje apie energiją rašau, kad reikia mokinti inžinierius. Tai - savotiškas išvaikymo atitikmuo. Jei nenorės žinių, derės tikrai išvaryti. Nors gal ir juos išvaikyti derėtų iškarto. Nes jeigu tokių dalykų patys nesuvokė, tada nėra jie inžinieriai. Geriausiu atveju jie - braižytojai.

Įžanga
PažadasMano nuomonė
Prieš penkerius metus, siekdama Prezidentės pareigų, Dalia Grybauskaitė pažadėjo "sukurti pilietinę Lietuvą", "solidarią visuomenę be atstumtųjų", "įtvirtinti tikrą demokratiją", paversti "pilietį visateisiu valstybės šeimininku", kuriam "valdžia tarnauja ir atsiskaito". Perrašyti.

Nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė sakė: atėjau ne vadovauti, o tarnauti. Bet ji tyčia nesakė kam. Dabar jau žinome: gaujai.

Deja, šalies vadovei šių siekių įgyvendinti nepavyko. Sustiprėjo ne piliečių galios, bet nomenklatūros savivalė. Nomenklatūra šiandien vis įžūliau pamina konstitucines tautos ir piliečių teises. Padidėjo atotrūkis tarp "valdančio elito" ir pažemintos "antrosios Lietuvos". Valstybė netapo saugiais tautos namais. Per penkerius metus Lietuva neteko beveik 230000 piliečių: 190000 iš jų emigravo. Augant bendrajam vidaus produktui, žmonių realiosios pajamos sumažėjo 10 nuošimčių, padidėjo socialinė atskirtis - 30 nuošimčių lietuvių atsidūrę ties skurdo riba. Lietuvio darbo valanda yra viena pigiausių Europoje - už ją darbdavys moka keturis kartus mažiau nei mokama vidutiniškai Europos Sąjungoje. Keisti žodį "nepavyko" į "nenorėjo". Po pirmo sakinio įterpti pastraipą, kurią rašau žemiau.

Ji tyčia melavo. Ji vadovavo. Netgi nurodinėjo žmonėms, neva negalioja Konstitucija ir įstatymai. Ypatingai - Teismų Įstatymas. Ji atleido iš pareigų vos tuziną teisėjų. Nors privalėjo atleisti kelis šimtus. Visada atsisakydavo atleistisuktą sprendimą, kuris žemina teisėjo, policininko, prokuroro vardą. Ji teisėjuos atleisdavo tik, kai jiems iškeltos baudžiamos bylos.
Už nusikaltimus ji atsisakė keisti bet kurį generalinį komisarą, prokurorą. O anie sau baudžiamųjų bylų juk nekels.

Lietuvos piliečiai tikrai yra verti oresnio ir teisingesnio gyvenimo, o Lietuva - didesnės sėkmės. Triname. Nereikia tuščių pagirų.
Todėl visų pirma siūlau keisti pačią sistemą: atsisakyti uždaro, neskaidraus nomenklatūrinio valdymo ir įtvirtinti tikrą piliečių ir tautos savivaldą. Perrašyti kaip viską rašau žemiau nuo sekančios pastraipos.

Skairdink valdžią kiek nori... Kol nepakeisi žmonių, tol nepakeisi ir valdžios. Ji sukčiaus kad ir skaidriai.

Žadu išvaikyti teisėsaugą ir valdininkus. Pagal prezidento pareigas teisėsaugą vaikysiu tiesiogiai. O valdininkus - per ministrus. Jei ministrai atsisakys - keisiu juos.
Suteiksiu galimybę valdiškai dirbti tik naujiems, doriems žmonėms. Jiems nebeteks amžinai nusivilti. Išnyks apmaudas.
Tuo pačiu orų, švarų, dorą valdišką darbą gaus daug gero jaunimo. Blogą jaunimą į valdžią neįleisime.

Turime grįžti prie Konstitucijos, prie joje apibrėžtų demokratijos principų, kad suvienytume Lietuvą ir sutvirtintume tautos gyvenimo pamatus. Juk Lietuvos valstybės galia kyla ne iš valdžios, ne iš komisarų, o iš piliečių. Taip. Ir pridėti.

Šalinsiu iš pareigų visus, kas atsisako taikyti Konstituciją tiesiogiai. Įstatymai - jau pakankami. Visų įstatymų pradiniai straipsniai nurado būtent Konstituciją, kaip jų tikslą. Įstatymas nėra pats sau tikslas.
Įstastymų pakanka. Tereikia juos vykdyti. Kas to vengia, tą vysime iš darbo.

Siūlau iš esmės keisti Lietuvos politinę darbotvarkę. Joje turi vyrauti tautos likimo ir išlikimo klausimai: teisingumo užtikrinimas, žmogaus orumo ir gerovės gynimas, emigracijos stabdymas, socialinės atskirties ir skurdo įveikimas, piliečių ir tautos kūrybinių galių ugdymas, nacionalinio saugumo stiprinimas. Taip. Ir pridėti.

Saugosime gamtą, miestą, kaimą. Skleisime žinias. - Ir valdžioje, ir Tautoje. Užkirsime neišprusimą, kvailystes, abejingumą.

I. Valstybės valdymo pertvarkymas
Norint sugrąžinti tautai politines galias, būtina atkurti į Seimą renkamų tautos atstovų ryšius su piliečiais, sumažinti jų priklausomybę nuo anoniminių jėgos grupuočių, paversti Seimą tikra Tautos atstovybe. Tam reikia:
PažadasMano nuomonė
Atsisakyti Seimo rinkimuose partijų sąrašų ir rinkti tautos atstovus tik tiesiogiai vienmandatėse apygardose, taip sutvirtinant Seimo narių ryšį su piliečiais ir sumažinant Seimo narių skaičių. Ne.
Žiūrėk mano pastabas apie tą patį Lietuvos Sąrašo programoje.
Suteikti piliečiams teisę inicijuoti pirmalaikius Seimo nario rinkimus savo apygardoje. Taip.
Išskaidrinti teisėkūros procesą ir sudaryti sąlygas jame dalyvauti piliečiams - įteisinti privalomas viešąsias konsultacijas, viešuosius klausymus, gyventojų apklausas, referendumus rengti 100000 piliečių iniciatyva. Taip.

Tam jau yra Viešo Administravimo Įstatymo §7. Galima jį tikslinti.
Tereikia vykdyti ir bausti per teisėsaugą tuos, kas vengia.
Bet teisėsauga - visi nusikaltėliai.
O Puteikis vengia raštu pažadėti juos išvaikyti. Jis pažadėjo tik žodžiu ir pavadino tai "šūkiu".

Nėra tik 100000 parašų referendumui. Arba geriau 30000. Juos reikia įteisinti. Referendumą apie tai Seimas bando užgniaužti.

Užtikrinti veiksmingą parlamentinę valdžios kontrolę - visi parlamentiniai tyrimai, išskyrus labai retus ypatingus įstatymu apibrėžtus atvejus, privalo būti vieši.
30000 piliečių turi teisę inicijuoti parlamentinį tyrimą.
Taip.

Bet pasiekti to galima kitaip.

Pakaktų leisti žmonėms keisti Seimo narius, kurie tokio tyrimo vengia. (Ankstesnis siūlymas apie pirmalaikius rinkimus.)
Nes inicijuok kiek nori... Jei nenori, tai ir netirs.

Tai reikštų, kad kitų apylinkių rinkėjai galėtų siūlyti keisti Seimo narį. - Ne vien tos, kur jis išrinktas.

Prie visų Seimo komitetų sukurti visuomeniniais pagrindais veikiančias ekspertų tarybas (Lietuvos ekonomikos tarybą, Biudžeto tarybą, Užsienio reikalų tarybą ir kitas), teikiančias viešas ekspertines išvadas ir pasiūlymus Seimo komitetams ir Seimui. Ne.

Į tokias tarybas susirenka valdininkų tarnai ir draudžia kalbėti pašaliniams žmonėms "ne pagal reglamentą". Pakaktų vykdyti minėtą VAĮ 7 str. - daryti kuo platesnes apklausas, atsižvelgti, o ne išmesti siūlymus.

Viešiems aptarimams kviečiu naudoti susirašinėjimą elektroniniu paštu.

Nacionalinio biudžeto formavimą padaryti viešą - detalus biudžetas, jo išlaidos privalo būti visiems piliečiams matomos elektroninėje erdvėje Taip.

Bet kas iš to?
Visus įrašus padaro taip, kad žmogus nieko nesuprastų be sukto žodyno.
O tikras iždas lieka atskirai, slaptai, tik "išrinktiesiems".

Svarbu kiekvieną darbą ižde vadinti tikru vardu ir rušiuoti aiškiai.
Tai priklauso ne nuo "sistemos", o nuo valdininkų, kurie įrašus daro.
Juos reikia keisti.

Kad žmonės imtų domėtis iždu dera mokesčius pakeisti tikslinėmis įmokomis, panašiai kaip už komunalines paslaugas. Kam nepritaria, žmogus galėtų nemokėti. O dėl to, už ką jau sumokėjo, galėtų bylinėtis.

Užtikrinti sąlygas pilietinei visuomenei, pilietinėms organizacijoms prižiūrėti valdžios institucijas, dalyvauti valstybės valdyme ir savivaldoje. Taip.

Bet kaip tai padarysi, jei nežadi išvaikyti tuos, kurie vengia klausyti visuomenės?

Sudaryti sąlygas išeivijai dalyvauti Lietuvos valstybės ir tautos kūrime - Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti nuostatą, kad prigimtos, iš tėvų paveldėtos Lietuvos pilietybės iš žmogaus valdžia negali atimti. Ne.

Gyveni svetur, netenki ir pilietybės.
Kaip jie sugebėtų dalyvauti ir anoje ir šioje visuomenėje?
Iš tokių atsiranda visokie vėplos, kaip Kazickas, Lašas. Jie mums kad prikurs...
Net tie, kurie Lietuvoje gyvena, nesugeba.
O svetimšalis sugebės? Gal, jeigu labai sugeba pasidalinti į 2 piliečius ir viską stebėti. Bet tai jau priklauso nuo ypatingų gabumų. Įstatyme to nenumatysi.

Šveicarijoje pilietybę užsiniečiams suteikia visuomenė, referendumu, už nuopelnus.
Jei nenusipelnai, tai gal tavęs ir nereikia.

Lietuvoje ją suteikia "Caras" (Prezidentė).

Noriu Šveicariško būdo.

O dalyvauti valstybės kūrime gali ir ne piliečiai.

II. Tikros savivaldos įtvirtinimas
Kad Lietuvos piliečiai taptų savo vietovės, krašto ir Tėvynės šeimininkai, būtina:
PažadasMano nuomonė
Lietuvoje, kaip visoje Europoje, atkurti pirmąją ūkiškai savarankišką savivaldos grandį - įteisinti piliečių renkamas seniūnijų tarybas.
Seniūnijų ir esamas savivaldybių tarybas rinkti ne pagal partijų sąrašus, bet tiesiogiai vienmandatėse apygardose.
Savivaldos sprendimus grįsti privalomomis viešosiomis konsultacijomis, viešaisiais klausymais, gyventojų apklausomis.
Įtraukti piliečius į savivaldybių biudžetų formavimą: detalūs savivaldybių biudžetai, jų išlaidos turi būti visiems piliečiams matomos elektroninėje erdvėje.
III. Teisingumo užtikrinimas
Teisingumas yra laisvos valstybės pamatas. Jį užtikrinti, laiduoti žmogaus teises ir laisves, įmanoma tik pertvarkius teisėtvarką. Būtina užkirsti kelią politinei valdžiai ir slaptosioms tarnyboms naudotis teismais kaip savivalės įrankiu. Tam reikia:
PažadasMano nuomonė
Reformuoti teismų sistemą - perduoti Konstitucinio Teismo funkcijas Lietuvos Aukščiausiajam teismui. Administracinius teismus įjungti į bendrosios kompetencijos teismų struktūrą. Ne.
Žiūrėk mano pastabas apie tą patį Lietuvos Sąrašo programoje.

Išvaikyti reikia, ne kėdes, o žmones. Kėdės tada veiks ir kaip yra.
Galima jas tobulinti: naikinti 2 pakopų apribojimą skundams teisme. Leisti žmonėms skųsti vis aukščiau, iki pat Konstitucinio teismo.

Nereikia telkti daugiau galių į nusikaltėlių teismus. Galias reikia sklaidyti.
Vėlgi, viską lemia ne sistema, o žmonės. Juos reikia keisti.

Konstitucinį Teismą dera daryti grynai megėjišką, uždrausti jame teisininkus ir valdininkus.
Jam galima suteikti papildomas galią: šalinti teisėjus iš pareigų.
Tada geriau, kad ir Konstitucinį Teismą rinktume tieisogiai. Bet galima palikti ir kaip yra. Nes yra dar Prezidentas.

Administraciniai teismai tinka kaip yra. Tik teisėjus pakeisti, išvaikyti.

Išskaidrinti visų grandžių teisėjų atranką, taip užtikrinant, kad teisėjais būtų tik sąžiningi ir kompetentingi teisininkai: kandidatus į teisėjus prieš mėnesį visuomenei pristatyti viešai, sudarant sąlygas piliečiams užduoti jiems klausimus ir išsakyti pastabas - visi teisėjai skiriami tik po viešųjų klausymų. Ne.
Žiūrėk mano pastabas apie tą patį Lietuvos Sąrašo programoje.

Nėra ką klausti teisėjo. Svarbu jį atrinkti pagal jo praeities nuodėmes. O kai nusikalsta jau būdamas teisėju, svarbu jį šalinti staigiai.

Pakeisti apygardų ir apylinkių teismų teisėjų skyrimo tvarką: apygardų teismų teisėjus Prezidento teikimu skiria Seimas, o apylinkių teismų teisėjus, po viešųjų klausymų savivaldybių taryboms pritarus, skiria Prezidentas. Ne.
Žiūrėk mano pastabas apie tą patį Lietuvos Sąrašo programoje.
Užtikrinti visuomenės dalyvavimą vykdant teisingumą.
Korupcijos, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitose visuomenei svarbiose bylose privalo dalyvauti tarėjai.
Ypatingas bylas turi nagrinėti prisiekusiųjų teismas.
Ne ir taip.

Vėlgi, visuomenė jau gali "dalyvauti". Visi posėdžiai atviri. Bet jos nepaiso. Tereikia pakeisti (išvaikyti) Prezidentės patarėjus, Kanceliariją, Teisėjų Etikos komisiją ir teisėjus. Nes jie nepaiso žmonių ir žmogiškumo.

Prisiekusieji gali būti.
Bet ir juos sukti teisėjai parinks tokius, kad būtų jiems palankūs.
Šis siūlymas kyla ne dėl esmės, o dėl sukto teisėjų būdo. Jei teisėjai nebūtų sukti, tai ir priesiekusiųjų reikėtų bent mažiau.
Tad, vėlgi dera teisėjus išvaikyti.

2010.06.21 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė žadėjo tarėjus. Jos tikslas - tas pats, kurį čia aiškinu: dengti suktus teisėjus. Kai paskelbiau, kad to nereikia, nebūtina, tai jau yra, tada nedarė. Nes jai svarbu gerai atrodyti. Grybė vengia aukoti išvaizdą dėl to, kas jau ir be to yra.
Visi, kas siūlo tarėjus, irgi tai daro tik dėl išvaizdos ir kad trukdyti teisingumui. - Arba tyčia, arba dėl to, kad nenutuokia ką veikti.

2015 metais Teisės institutas viešai apklausė kažkokius žmones:
25,5% nori tarėjų;
17,6% - ne;
29,9% - nežino;
27% - nutylėjo ką atsakė.
Jie pamelavo, neva visuomenė nori teismų tarėjų.
2015.06.16 Artūras Paulauskas (Darbo Partijos, Uspaskih) prikalbino dar 39 Seimo narius ir pasiūlė Seimui keisti Konstituciją:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIIP-3305

Kažkas sako, neva tas, kas dalyvauja bylose geriau vertina teismus, negu pašalietis. Neva jie suvokia kaip sunku teisėjui... išsisukinėti, klastoti. Neva todėl reikia tarėjų. - Ne geram sprendimui, o geram vaizdui.
Gauja stengiasi įtraukti žmones, "sutepti" juos nusikaltimais, ir paversti savimi. Ką privertė dalyvauti, tas gins save, o tuo pačiu ir juos dangstys, net jei pradžioje buvo prieš.

Suteikti piliečiams teisę kreiptis į teismą su kolektyviniais ieškiniais ginant viešąjį interesą. Taip
Bet jie jau turi tokią teisę: viešas rūpestis.
Įteisinti tvarką, kad generalinį prokurorą ir jo pavaduotojus Prezidento teikimu po viešųjų klausymų skirtų Seimas. Ypatingoms byloms ištirti Seimas su Prezidentu galėtų skirti ypatingąjį prokurorą. Ne.
Mano pastabas apie tą patį žiūrėk Lietuvos Sąrašo programoje.

Nematau skirtumo tarp suktos Prezidentės ir sukto Seimo.
Tereikia vykdyti dabartinę tvarką. Seimas privalo reikalauti, kad Prezidentė išvarytų prokurorą. O jei neišvaro, tada privalo išvaryti ją pačią per apkaltą.
Seimas yra nereiklus. Toks jis bus ir su nauja tvarka.

Įgyvendinti nuoseklią teisėtvarkos liustraciją, uždraudžiant dirbti teisėtvarkos sistemoje KGB darbuotojams ir bendradarbiams. Taip

- Ir KGBistų dukterims.

Išvaduoti pažeidžiamus piliečius iš Valstybės saugumo departamento šantažo: išviešinti visus neteisėtos, VSD vykdytos kabinetinės liustracijos duomenis. Kas tai?
Pertvarkyti VSD, paliekant jam tik kontržvalgybos funkcijas ir griežtai uždraudžiant naudoti žvalgybinės kovos priemones (dezinformaciją, šantažą ir kitas) prieš Lietuvos visuomenę ir piliečius. Taip ir ne.

Aš maniau, kad tai - jau uždrausta.
Tereikia išvaikyti tuos darbuotojus, kurie tai pažeidinėjo. O nauji draudimai jų neišgąsdins. Atvirkščiai, jie juos įaudrina, stipria aistrą nusikalsti.

Įstatymu kiekvienam piliečiui užtikrinti teisę susipažinti su valdžios įstaigų apie jį surinkta informacija. Taip

Berods jau buvo kažkokios pastangos suteikti kiekvienam elektroninę prieigą prie jo asmens duomenų. - Bent paso duomenų, giminių sąrašo, gal ir Socialinio draudimo. - Su žymom kas ir kada tų duomenų ieškojo.
Gal jau padarė šitai. Tik neviešina.

Pertvarkyti Seimo kontrolierių instituciją, suteikiant jai galias realiai ginti žmogaus teises nuo valdžios savivalės ir patikint atsakomybę už jų apsaugą. Taip

Bet tos galios jau yra. Jie jų vengia. Tereikia išvaikyti Seimo kontrolierius.

Sugrąžinti valstybei antstolių tarnybą, kad ji nepamintų socialiai pažeidžiamų asmenų teisių. Taip

Dera atsiimti visas išparduotas valdžios pareigas.

Bet prieš sugrąžinant šį mėšlą valstybei, dera jį pirma "išpilti" (išvaikyti).

IV. Visuomenės gerovės ir solidarumo stiprinimas, emigrantų susigrąžinimas
Dėl socialinės sanglaudos ir teisingumo stygiaus, skurdo ir nedarbo šiandien Lietuva silpsta ir nyksta fiziškai. Ypatingai gausi lietuvių emigracija keičia ne tik tautos dabartį, bet ir ateitį. Mažėja aktyvių, darbingų, kūrybingų žmonių. Mažėja piliečių, galinčių kurti ir ginti savo valstybę. Dalis Lietuvos vietovių tampa socialinėmis dykromis. Masinė emigracija ir nepalankios demografinės tendencijos - didžiausias iššūkis mūsų nacionaliniam saugumui. Norint sustabdyti fizinį Lietuvos nykimą, būtina:
PažadasMano nuomonė
Įtvirtinti valstybės gyvenime socialinio teisingumo bei solidarumo principus ir jų nuosekliai laikytis. Ekonominę politiką nukreipti į žmonių gerovės didinimą ir ūkinio savarankiškumo stiprinimą: bendrojo vidaus produkto augimas yra svarbu, tačiau daug svarbiau, kaip jis pasiskirsto Lietuvos visuomenėje - valstybė ir privatus verslas solidariai turi rūpintis dirbančiųjų gerove (šiuo metu daugiau nei 38 proc. Lietuvos dirbančiųjų į rankas gauna 1250 Lt ir mažiau, todėl gyvena ties skurdo riba); Kas gi prieštaraus tokiam geram norui?!..

O ką būtent veiksi? Pamokslausi verslininkams? Tada taip ir rašyk.

Įdiegti solidarią diferencijuotą mokesčių sistemą: mažesni mokesčiai - mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms, bei šeimoms, auginančioms vaikus. Taip

Tada galima panaikinti pašalpas už vaikus.

Panaikinti prievolę bedarbiams (kas neturi pajamų) mokėti į SoDrą. 2010 metais šią prievolę padarė godi ir buka valdžia.

Darbo pajamos moka 4 kartus daugiau mokesčių, negu kitos, turčių pajamos.

Palaipsniui sumažinti darbo mokesčius, kurie yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje. Nesidomėjau kokie jie Europoje.
Žmogaus pajamų ir įmonės pelno mokesčiai dabar lyg vienodi po 15%. Pakankamai mažas.
Galima naikinti įmonės pelno mokestį ir palikti tik žmogaus pajamų mokestį. Mokesčius turi mokėti tik žmonės, kai gauna pajamas. Įmonės pelno negalima apmokestinti, nes kol žmogus jo neatsiėmė, jis lieka įmonėje ir gali tapti investicija, ar nuostoliu. Įmonės turtas auga. Bet kol žmogus jo nepardavė ir neatsiėmė pinigų asmeniškai, tol turtas nėra jo pajamos.
Mokestį Socialiniam Draudimui reikia bent pertvarkyti suvienyti dalis kurias tariamai moka atskirai žmogų sumoka ir darbdavys. Pavadinti tai paties žmogaus mokesčiu. Bendro dydžio galima nekeisti. Bet vėliau būtina mažinti.
Būtina mažinti, arba naikinti PVM. Tai aiškinu Seimo programoje žemiau.
Pasiekti, kad valstybiniame sektoriuje apmokėjimo už darbą skirtumai aukštąjį išsilavinimą turintiems darbuotojams nebūtų didesni daugiau nei 4 kartus - nedidinti atlyginimų didžiausias pajamas gaunantiems biudžetininkams, kol nebus pakelti kitų grupių atlyginimai (šiuo metu valstybės sektoriaus darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, atlyginimų skirtumai siekia 8 ir daugiau kartų). Taip.

Bet aš skirtumą mažinčiau iki 1,5 karto. Neįtikėtina, kad vienas biurokratas dirbtų ženkliai labiau už kitą.

Esmingai sumažinti politinę ir buitinę korupciją, atsisakyti nepotizmo valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje - skaidriais konkursais šiuos sektorius atverti gabiam ir išsilavinusiam jaunimui. Taip.

Bet toks pažadas reikalauja veiksmo. Vien įstatymą keisti nepakanka. Teks kažkam įdarbinimą stebėti ir šalinti iš darbo tuos, kurie įdarbins žioplius, ar sukčius.
Tą ir pažadėk.

Užtikrinti pilietinę viešųjų finansų kontrolę ir taupų bei veiksmingą viešųjų finansų valdymą - biudžeto lėšos privalo būti naudojamos efektyviai.
Įdiegti privalomą valstybės bei savivaldos projektų naudos ir kaštų analizę - prioritetą skirti projektams, kurie teikia didžiausią socialinę naudą (šiuo metu įvairiuose valdžios lygiuose paslaugų, prekių pirkimui bei investiciniams projektams išleidžiama per 10 mlrd. Lt.).
Taip.

Bet naudą jau ir dabar skaičiuoja. Pavyzdžiui, Vilniaus Savivaldybės tarybos reglamentas tam įpareigoja. Bet valdininkai terašo: "nauda bus", arba "sąnaudų nereikalauja".

Čia įstatymų kurti nereikia. Turi veikti Vyriausybės atstovas, Vyriausybė, Valstybės kontrolė, Seimo Kontrolieriai, Seimas. Blogiausiu atveju privalo įvesti tiesioginį valdymą.
Bet jie visi - nusikaltėliai.

Tai aiškinu Seimo programoje žemiau.

Nuosekliai demonopolizuoti ekonomiką ir užtikrinti veiksmingą valstybinę bei pilietinę monopolijų kontrolę. Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, pagal antimonopolinės politikos efektyvumą Lietuva yra 98 iš 148 pasaulio šalių. Taip.

O kaip? Berods, dabar visi įstatymai jau yra. Tereikia pakeisti tuos valdininkus, kurie jų vengia.

Įdiegti europinius vartotojų teisių užtikrinimo standartus. Nuo šildymo skaitliukų įvedimo iki šiukšlių mokesčio skaičiavimo pagal svorį. Taip.

Dera kviesti žmones papildyti šį sarašą.
Ir pakeisti tuos valdininkus, kurie šito neįdiegė iki šiol.

Kiek bestatysi skaitliukų, tiek šilumininkai skaičiuos mokesčius iš akies. Mokestis niekada neatitinka skaitliukų. Šilumininkai vengia tai aiškinti. O žmonės tingi tikrinti, nes formulė - paini ir slapta.

Šilumos kaina - politinė. Iki 2012 metų rinkimų ją didino, kad žmonės noriau keistų valdžią. Po rinkimų šilumą vis pinga, kad pavaizduoti kokia ta valdžia gera.

Šiukšles reikia apmokestinti ir už svorį ir už tūrį. Nes kiekį nusako abu. Vienas prišiukšlina plastiku, kitas - betonu. Kiekiai - panašūs. Bet vien dėl svorio plastikas būtų beveik nemokamas.

Apmokestinti reikia ne vien teršėjus bet ir šiukšlių gamintojus: vienkartinę pakuotę. Ji sudaro 90% atliekų.
Gal jie jau apmokestinti. Bet per mažai. Didinkime mokestį, kol jie liausis.

Išplėtoti ir padaryti verslui palankią finansų rinką. Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, pagal priėjimą prie paskolų Lietuva iš 148 šalių užima tik 109 vietą. Ne.

Kaip nors verslas pats sau rinką sukurs.

Reikia pašalinti iš rinkos Europos dovanas (paramą). Bent pervadinti jas į paskolas.

Padėtis Lietuvoje. Ten rasi pasakas kodėl verslo nėra ir kaip jam pagelbėti: supaprastinti apskaitą, keisti švietimą (išvaikyti)...
Vos viena iš anų priemonių reikalauja įstatymo. Kitos reikalauja veiksmo.

Daug aktyviau rūpintis vidaus ir užsienio investicijų pritraukimu, kuo tolygesniu jų pasiskirstymu Lietuvos regionuose. Taip.

Uždrausti Vilnių plėsti. Perduoti plėtrą kitoms sritims.

Sprendimą dėl pinigų politikos priimti įvertinus jo poveikį visuomenės gerovei - po argumentuotų diskusijų ir piliečių pritarimo. Dabartinė skuba jungtis į euro zoną neatrodo ekonomiškai pagrįsta:
 • Dideli stojimo kaštai - tiesioginės įmokos į stabilizavimo fondą sieks 1 mlrd. Lt. Techninės euro įvedimo sąnaudos dar apie 0,9 mlrd. Lt.
  Lietuvos valstybė taip pat turės suteikti garantijas, sieksiančias 8,5 mlrd. Lt.
 • Eurozonoje tebetvyro ekonominė depresija, didelis nedarbas Pietų šalyse
Taip ir ne.

Referendumas dėl Lito gali būti. Nes klausimas - svarbus.
Bet referendumo naudą irgi dera apskaičiuoti. Referendumas - irgi kainuoja pinigų. Pats Euras čia niekuo dėtas. Kiek suprantu, klausimas yra apie jo kainą.

Mes turime pakankamai pinigų. Mums nereikia dovanų iš Europos. Mes juos iššvaistome, išvagiame.
Pinigus Eurui galime paimti iš nusikaltėlių gaujos Vilniaus Savivaldybės ir kitų nereikalingų statybų.

Nematau skirtumo tarp Lito ir Euro.
Jeigu Euras turi trūkumų, tada privalome jį taisyti, prižiūrėti, jungtis prie jo, o ne šalintis.
Lygiai kaip ir Europos Sąjungą turime taisyti ir persekioti blogus jos valdininkus, o ne šalintis jų.
Litas nuo pat pradžių turi trūkumą: nereikalingą vieną 0. Valdžia tyčia taip jį sumenkino. Jau turime milijonus beverčių cento monetų. Ir vis jas atnaujiname.
Euras yra vienintelis būdas pažaboti bankus, kurie lupa pinigus už pinigų keitimą. Nežaboja jų Lietuvos Bankas. Neužtikrina vartotojų teisių. Tai aiškinu referendume apie Litą ir Eurą.

Peržiūrėti ir sumažinti biurokratiją - valstybės tarnautojų skaičių. Šiuo metu Ūkio ministerijos duomenimis Lietuvoje veikia 68 kontroliuojančios institucijos, o Lietuvos verslo konfederacijos duomenimis - 138. Per metus Lietuvoje atliekama daugiau nei 260 tūkst. patikrinimų. Taip.

Ten kur nereikia, tikrina. Užtat nežiūri, kur reikia, ypač kur nusikalsta patys valdininkai. Pavyzdžiui, Statybų Inspekcija, Aplinkos Departamentas (AAD), Aplinkos agentūra tik laimina statybas ir gamtos niokotojus. (Blogų Aplinkos Ministerijos valdininkų sąrašas.)

Juos reikia ne tik sumažinti, bet pakeisti visus už blogį (išvaikyti).

Kaime ir miesteliuose sudaryti sąlygas kurtis ir plėtotis vidutiniams ir smulkiems šeimos ūkiams. Įgyvendinti kaimo ir miestelių jaunimo verslumo skatinimo programas. Taip.

Išvaikyti tuos valdininkus, kurie to vengė iki šiol.
Pervardinti Europos dovanas į paskolas. Kad stambūs ūkiai neturėtų nesažiningo pranašumo. Smulkūs vargiai tas dovanas gauna.
Padėtis Lietuvoje: kaimas.

Negalią turintiems žmonėms, kurių Lietuvoje yra per 200000, sudaryti sąlygas dirbti ir realizuoti savo gebėjimus, nemažinant jiems socialinės paramos, padėti jiems įsitraukti į visuomenės gyvenimą. Gražus, nors nepasiekiamas noras.
Bedarbystė siautėja visiems be išimties.
Invalidai yra užimti tik nereikalingais darbais, kad neišprotėtų be veiklos.

Darbuotojų trųksta tik vienų: vaikyti valdininkus, teisėjus, dirbti naujais, žmogiškais teisėjais. Jei invalidus būtų įmanoma apmokyti šio amato...

Vaikams, augantiems socialiai pažeistose šeimose, užtikrinti lygų gyvenimo startą - suteikti jiems reikalingų papildomų socialinių paslaugų. Taip ir ne.

Lygybės reikia. Papildomos nelygybės - ne.
Jei tos paslaugos yra kokia nors psichologė, gal ir reikėtų. Nežinau.
Manau labiau praverstų globėja kokia. Gal globoti sugebėtų mokykla. Nebent vengia ir aną reiktų išvaikyti. Švietimas visai žlugo..

V. Energetinio savarankiškumo užtikrinimas
Lietuvos visuomenės ekonominė galia ir valstybės savarankiškumas didele dalimi priklauso nuo energetikos politikos - nuo pasiekto energetikos ūkio savarankiškumo. Norint užsitikrinti energetinį savarankiškumą, visų pirma reikia:
PažadasMano nuomonė
Pradėti vykdyti nuoseklią ir skaidrią, piliečių kontroliuojamą, viešojo intereso viršenybe ir profesine kompetencija grįstą energetikos politiką.Taip.

Bet gal geriau visai to nerašyk, jei nerašai kaip.
Viso gyvenimo į programą nesurašysi.
Arba padaryk nuorodą į tokius žinovus, kaip aš:
Atomas;
Dujos.

Kuo greičiau pateikti Lietuvos piliečiams ir regioniniams partneriams aiškius, išsamius ekonominius ir politinius argumentus dėl atominės jėgainės, sudaryti sąlygas visuomenei apsispręsti dėl jos statybos.Ne.

Atomas. Visuomenė bei tokie žinovai, kaip aš jau pasisakėm. Nebereikia nešti valdžios žodį liaudžiai. Nešk liaudies žodį valdžiai bei kitai liaudžiai. Viešink ką rašiau. Tegul žino ir tie, kurie nežinojo, bet balsavo už atomą.
Bet juk ir valdžia ir pats Naglis vengia nuorodų į mano puslapį. Tai miniu priekaištuose jam.

Atomą galima daryti. Bet kitokį. Tai miniu nuorodoje. Kai turėsime kitokių inžinierių, tada spręsime naujai.
Ten miniu, kad kitų rūšių elektrines galima daryti mažas ir daryti jų daug. Atomą irgi galima šitaip daryti. Tokam naujo referendumo gali nereikėti.

Jei nusprendžiame nestatyti atominės jėgainės, būtina apsibrėžti, kiek elektros energijos privalome ir galime pasigaminti patys: įvertinti esamus gamybos pajėgumus ir jų perspektyvas, numatyti perspektyvinį elektros energijos poreikį ir jo pirkimo iš užsienio sąlygas, tada apsispręsti dėl naujų elektros energijos gamybos pajėgumų ir kogeneracijos naudojimo;Taip.

Bet nieko tu neapsispręsi, kol pirmiau nepagaminsi pakankamai protingų inžinierių. O jų neturime. Turime tik supuvusius teisininkus ir švietimą.

Grąžinti šilumos ūkio valdymą į valstybės rankas - pasibaigus esamoms nuomos sutartims, jų nepratęsti. Taip ir ne

Atsiimti išparduotas valdžios pareigas privalome.

Nesąžiningas, priešingas visuotinai dorovei, žalingas sutartis privalome pripažinti niekinėmis nuo sudarymo dienos ir atstatyti žalą, atsiimti pelnus.

Ypatingą valstybės dėmesį skirti Vilniaus ir Kauno šilumos ūkių pertvarkymui. Šiedu miestai suvartoja apie 50% visos Lietuvoje suvartojamos šilumos.Taip ir ne.

Neaišku kokį būtent ūkį ir kaip perdaryti tu nori.

Valdžios ūkį visada galima tobulinti. Bet kiek suprantu, didžiausi nuostoliai - žmonių ūkiuose.

Žmonių ūkiai patys savimi pasirūpins. Mes turime tik užtikrinti mokymą, skleisti žinias kaip perdaryti šilumą kitaip, gerai ir pigiai. Privalome raginti užtikrinti, kad žmonės atsisakytų tokių darbų, dėl kurių 1⁄3 milžiniškų pinigų paimtų tarpininkai, o namų apšiltinimas atsipirktų per 100 metų (niekada).
Žiūrėk patarimus apie apšiltinimą, namų atnaujinimą žemiau.

Racionaliai susitvarkyti šalies šilumos ūkį: inventorizuoti šilumos energijos gamybos pajėgumus, įvertinti perspektyvinį šilumos energijos poreikį, apsispręsti dėl esamų gamybos šaltinių modernizavimo, kuro rūšių diversifikavimo, naujų šaltinių pritraukimo. Taip.

Bet pastaba - tokia pat, kaip ir apie atomą, aukščiau.

Planingai renovuoti ir optimizuoti šilumos tiekimo tinklus (vamzdynus). Taip.

Bet gal geriau visai to nerašyk, jei nerašai kaip.
Pirmiau ruoškime inžinierius, kurie neapgaudinės, neparsidavinės, nebijos ir siūlys gerą. Tokius gerus, kurie bijos, arba išvarykime (išvaikykime), arba gerai saugokime.
Kvaila yra palikti "lauką" atvirą visiems perėjunams bei "vėjams" ir tikėtis gero sprendimo.

Imtis biokuro gamybos ir tiekimo rinkos valstybinio reguliavimo, pasiekti, kad biokuras būtų gaminamas Lietuvoje. Taip.

Bet jokių dovanų (dotacijų). Nes dabar atsinaujinančią energiją gamina tam, kad gauti ne ją, o valdiškus pinigus (dovanas). Todėl atsisako gamintienergiją. (Andriuko aplinkos įstatymo §2. Mokslas.)
Geriau apmokestinti neatsinaujinantį kūrą tiek, kiek kainuotų jį atnaujinti, atstatyti, paversti iš degėsių vėl į kūrą, bei atstatyti gamtą po kasinėjimo. (Andriuko dviratazmo įstatymo §6.5.)

Užtikrinti taupų šilumos energijos vartojimą - įgyvendinti efektyvią ir skaidrią pastatų renovavimo programą, pirmenybę teikiant dalinei - šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų - renovacijai. Taip.

Apšiltinti vamzdžius. Tada nešildys namo vasarą. Nešildys tuščiai sienų kiaurus metus. Tuo pačiu ir atnaujinti, kad nebyrėtų, nevarvėtų.

Sienas nereikia skubėti šiltinti. Per jas išeina maža šilumos dalis.
Labiausiai išeina pro skyles languose, laiptines, liftus, ir kitus kaminus. Juos dera pigiai užkimšti, arba bent suskirstyti, kad sulėtinti srautą.

Naudingiau, ne taupyti, o pasigaminti atsinaujinančios energijos ant stogo ir sienų kuo daugiau. Tada negaila būtų šiek tiek prarasti. O taupyti iki begalybės neįmanoma.

Visa tai - pigu.
Štai ko turime mokinti žmones bei inžinierius senus ir naujus.
Dabar gi 1⁄3 milžiniškų brangių pinigų ima tarpininkai, o namų apšiltinimas atsipirks per 100 metų (niekada). Žmonės neskaičiuoja. Kliaujasi kvailais inžnieriais.

VI. Tautos kūrybinių galių stiprinimas
Rūpestis švietimu, kultūra, mokslu, informacija turi tapti Lietuvos politinės darbotvarkės prioritetu. Būtent nuo šių sričių plėtros priklauso piliečių bei visuomenės kūrybinės galios, tautos laisvė, jos tapatybė ir išlikimas. Stiprinant tautos kūrybines galias, reikia:
PažadasMano nuomonė
Užtikrinti vaikams, jaunimui ir suaugusiems švietimo bei visaverčio kultūrinio gyvenimo prieinamumą: išplėtoti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tinklą. Atverti jį socialinių problemų turinčioms šeimoms. Kaimo ir miestelių vaikams, jaunimui sudaryti galimybes pažinti miestų kultūros centrus.1) Taip.

Miestų kultūrą leisti pažinti ne tik vaikams ir jaunimui, o visiems. Dabar kiekvienas gyvena savo "urve". Nelanko kitų vietovių. Studentai bei giminės kažkiek pakeliauja. Nes turi kur apsistoti mokslų metu ar pas gimines. O kiti žmonės nesimaišo ir nepažįsta kitų.

Nežinau kaip paskatinti tautą maišytis. Jei dalinsi dovanas viešbučiams, kad jie leistų pigiau apsistoti, tada jie piktnaudžiaus.
Gal dviračių žygius didelius, valdiškus rengti. Kad pažintų ne vien miestus, bet ir viską pakeliui. Dalyvius apnakvindinti.

Suteikti Lietuvos vaikams ir jaunuoliams kokybišką išsilavinimą: glaudžiai susieti ugdymo turinį ir mokyklų gyvenimą su Lietuvos tikrove, jos istorinėmis tradicijomis, jaunosios kartos patirtimi ir pasaulinėmis ugdymo pasiekimų tendencijomis.2) Taip

Bet tai darys ne Prezidentas ir ne Seimas. Jie tik turėtų pakeisti švietimo vadovus (išvaikyti). O nauji tegul sudarinėja mokymo programas ir verčia jas vykdyti.

Bet tai - vargiai įmanoma. Neturime žinovų.
Tad universitetus teks uždaryti ir siųsti vaikus mokintis į užsienį.
Mokyklų per daug. Uždaryti neįmanoma. Nors derėtų...

Per apsibrėžtą laiką pasiekti, kad Lietuvos vaikus ir jaunimą ugdytų gabiausi ir geriausią išsilavinimą turintys asmenys: iš esmės pagerinti ne tik mokytojų rengimo ir tobulinimo sistemas, bet ir jų darbo sąlygas, sudaryti galimybes įvairiais keliais į mokyklas ateiti jauniems profesionalams - programą "Renkuosi mokytis" paversti nacionaline programa.3) Taip.

Bet tai neįmanoma. Žiūrėk ankstesnį pažadą.
Švietimas žlugo. Nėra kas rengs naujus dėstytuvus ir mokytojus. Tie, kas juos rengia, patys yra niekšai, menkystos, liurbiai, kvailiai, abejingi.

Sustiprinti mokytojų kultūrinį, visuomeninį ir politinį vaidmenį valstybėje.4) Taip.

Bet jie patys to vengia. Žiūrėk ankstesnį pažadą.

Mokslo, studijų, švietimo, informacijos politiką stipriau susieti su Lietuvos visuomenės ir valstybės raida, dabartiniais jos uždaviniais: akademinę bendruomenę kryptingomis programomis skatinti ne tik išsaugoti savarankiškumą, bet ir aktyviai įsijungti į valstybės gyvenimą, prisidėti prie visuomenės kūrimo. Išplėtoti akademinių diskusijų, viešųjų paskaitų, viešų ekspertinių vertinimų, atvirųjų universitetų praktikas.5) Taip.

Tai - 2-jo šio skyriaus pažado tęsinys, smulkinimas. Žiūrėk pastabą ten.

Kryptingai formuoti polilogišką ir savarankišką Lietuvos informacinę erdvę, kuri veiktų kaip visiems piliečiams atviras forumas, kurioje būtų aptariamos svarbiausios visuomenės problemos, ją telkiančios idėjos ir vertybės.6) Taip.

Bet pliurpimas internete jau yra. - Kad ir šis puslapis. O valdžiai nėra pareigos jo klausyti.
Jokiais įstatymais to nepakeisi. Reikia keisti žmones valdžioje (išvaikyti). O naujus laikyti tik tokius, kurie patys lenda į pliurpalus, juos stebi ir paiso.

Visuomenei ir Lietuvos kultūrai atverti "visuomeninį transliuotoją". Išvaduoti jį iš valdžios ir specialiųjų tarnybų įtakos.7) Taip.

Išvaikyti ir apklausti kaip nusikaltimų bendrininkus. Žiūrėk puslapį apie purvasklaidą.

Ypatingą dėmesį skirti jaunimo ir visuomenės pilietiniam bei politiniam ugdymui: ryškesnį pilietinį matmenį suteikti visam ugdymo turiniui ir mokyklos gyvenimui.8) Taip.

Šis pažadas kartoja bei smulkina ankstesnius 2 ir 5. Žiūrėk pastabas prie anų. Neįmanoma to pasiekti.

Bet pradžią galime padaryti: kūno lavinimo pamokas su dviračiais - pasivažinėjimus. Tai sparčiausias būdas.
Kariuomenei irgi reikia dviračių.

Valstybės programomis remti ir plėtoti regionų kultūrą. Skatinti profesionaliosios kultūros ir jaunųjų menininkų kūrybos sklaidą regionuose.9) Taip.

Bet valdžios pinigų dovanas dabar ima abejingi kultūros žinovai. Geriausiu atveju jie gerai išmano liaudies dainas ir šokius. Bet kitų gyvenimo dalykų bodisi ir net menkina tokius, kurie juos išmano. Turiu omeny dalį "Dainų šventės" rengėjų.
Kol jų nepakeisti (neišvaikysi), tol kultūra liks sustabarėjusi, valdiška. Ypač valdiškais pinigais.
Svarbu atrinkti gerus kultūros darbininkus. Jei atrankos nebus, tai galime ir nesivarginti.

Nuosekliai rūpintis lietuvybės išsaugojimu išeivijoje. Kurti ir įgyvendinti įvairaus pobūdžio išeivių vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų lituanistinio ugdymo programas. Stiprinti vaikų ir jaunimo ryšius su Lietuva, finansuojant kultūrines vasaros stovyklas, seminarus, akademijas, specialias kolegijų ir universitetinių studijų programas.10) Taip.

Maišykimės.

VII. Nacionalinio saugumo užtikrinimas: krašto gynyba ir užsienio politika
Norint išvengti 1940 metų klaidų ir užsitikrinti Lietuvos saugumą naujų grėsmių bei iššūkių akivaizdoje, būtina peržiūrėti ir iš esmės atnaujinti valstybės gynybos ir užsienio politiką. Rūpinantis saugumu reikia:
PažadasMano nuomonė
NATO struktūroje esmingai sustiprinti gynybinį bendradarbiavimą su Baltijos, Šiaurės ir Višegrado šalimis.Taip
Aktyviai veikiant Europos Sąjungos struktūrose siekti bendros veiksmingos gynybos ir energetikos politikos. Nuosekliai kelti Karaliaučiaus krašto demilitarizavimo klausimą.Taip

Bet pirmas sakinys - neaiškus.

Atkurti ir išplėtoti ryšius su demokratinėmis Rusijos ir Baltarusijos jėgomis. Aktyviau imtis Rytų partnerystės programų.Taip.

Ir nubausti bei išvaikyti, kas to vengė, kas Išdavė Baltarusių laisvės gynėjus. Nubausti Prezidentę Dalią Grybauskaitę už tai, kad bičiuliavosi su diktatoriumi Aleksandru Lukašenka, net neragino jo sužmogėti, paleisti politinius kalinius.

Siekti Europos Sąjungos "išbiurokratinimo". Stengtis kurti Europą kaip piliečių ir tautų, o ne biurokratų valdomą valstybių sąjungą.Taip

Bet piliečiai patys nuo Europos nusišalina. Paprašau kokio Vokiečio reikalauti neduoti pinigų Lietuvai. Tas neįgaliai atsisako, kad Europos parlamento narys - toli.

Kaip Lietuvos saugumo pagrindą nuosekliai stiprinti demokratiją, konstitucinę santvarką, piliečių solidarumą ir jų pasirengimą ginti savo ir valstybės laisvę kaip aukščiausią vertybę.Taip
Kuo greičiau atkurti pasitikėjimo ryšius tarp politikų, valstybės institucijų ir piliečių.Taip

Išvaikyti

Atlikti nepriklausomą kariuomenės auditą ir jį pristatyti visuomenei.Taip
Profesionaliai parengti krašto gynybos planus ir su jais supažindinti piliečius.Taip
Artimiausiu metu padidinti finansavimą krašto apsaugai iki 2% bendrojo vidaus produkto - šias lėšas panaudoti griežtai pagal krašto gynybos planus taip, kad būtų veiksmingai sustiprinti tautos gynybiniai pajėgumai.Taip
Įgyvendinti generolo Jono Kronkaičio siūlymą ir grįžti prie 1998 sudarytų krašto apsaugos plėtros planų: suformuoti karinio rezervo vienetus iš 60000 atsargos karių. Atkurti 2002 metais panaikintą Antrąją (Vakarų) brigadą priskiriant jai rezervo vienetus. Pradėti periodinius rezervo mokymus. Pertvarkyti išpūstą ir neveiksmingą vadovavimo struktūrą - sumažinti štabų personalą. Išformuoti Jungtinį operacinį štabą. Jo funkcijas perduoti Sausumos pajėgų vadui. Įvesti Lietuvos piliečiams trumpus visuotinius karinius apmokymus.Taip ir ne

Pilietis neis į mokymus, kol yra užguitas valdžios, gaišta su ja, stengiasi išgyventi. Versti eiti į mokymus reiškia žlugdyti krašto apsaugą. Žmogus turi norėti ir galėti.
Todėl kraštą saugoti turi tik savanoriai.

Jų turėsime daugiau, jeigu pažabosime valstybę. (Išvaikysime.)

Galima daryti pradinį karinį mokymą mokyklose ir kitose mokymo įstaigose. Toks būdavo Tarybiniais laikais. Dabar nėra jokio.

Būtina versti mokytis kovoti su valdžia. Savigyną siūlau programoje rinkimams į Seimą, pastraipoje apie švietimą. Nagrinėti jos nusikaltimus. Jeigu skųndų nepaiso niekas iki aukščiausios valdžios, tada jėga gintis nuo valdžios grobikų pagal Konstitucijos §3.
Kitaip gaunasi nesąmonė. Turime kariuomenę. Bet ji mūsų nesaugo nuo vidaus priešų. Versime piliečius eiti ir saugoti, bet irgi tik ne nuo valdžios.
Veidmainystė: versti valdžios aukas ją ginti nuo svetimos valdžios siekio ją nuversti.

Priverstinius mokymus galima daryti ne karinius, o dviračiais.
Panašiai rašau nuorodoje į švietimą bei apie 8 pažadą Naglio švietimo skyriuje aukščiau.
Galima imti žmones į žygius. Tegul pažįsta kraštą ir nori jį ginti. Tegul patiria sunkumus, tvirtėja.
Tegul mokinasi Vietnamo karo patirties, kurį laimėjome dviračiais.

2013.02.16 Generolas leitenantas Arvydas Pocius man prisipažino, kad to nežinojo ir priekaištavo, neva jį egzaminuoju. Aš jį pamokinau. Bet jis ir toliau nesidomėjo nei Vietnamu, nei dviračiais.
Pirmiausia reikia keisti jį (išvaikyti) ir panašius viršininkus.
- Kur tau... Vietoj to jis ten vis "plūduriavo" po įvairius valdžios krėslus.
2020.01.20 iškilo į paviršių Konservatorių partijoje.

Kviečiame programą komentuoti, teikti pasiūlymus.
Bronis Ropė
http://www.rope2014.lt
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
lvzs.lt
2002.03.20-2009.04.15 jiems vadovavo išdavikė Kazimira Danutė Prunskienė. - KGB bendradarbė. Pirma teismas ją pripažino KGB. O paskui paklusniai tą nebepripažino, berods ne skundų tvarką toje pat byloje, o kai ji užvede naują bylą apie tą patį. Skundas nesuveiktų, kol ji nespėjo pasinaudoti pažintimis valdžioje ir priversti teismą skelbti ją gera.
Prunskienės išdavystes, ypač 1991.01.13, pasakoja signataras Zigmas Vaišvila:
http://zigmas.saugokmedi.lt/sausio 13 byla apkarpe.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125214/BRONIS_ROPE_home.html
Europos Parlamente Bronis yra Žaliųjų/Europos Laiso Susivienijimo narys. Ten nieko neveikia; į žmonių skundus tyli.
Nuoroda:
Seimas dangsto prezidentę Dalią Grybauskaitę
Tyliai atsisakėnusikaltimus varyti iš darbo Prezidentę, jos Kanceliariją, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijas.

2014 metais Tomas Tomilinas buvo Broniaus rinkimų būryje.
2018.05.10 Seimo nariai Tomas Tomilinas ir Naglis Puteikis man sakė, kad nieko nedarys Grybės apkaltai.
O pakalbėti su žmonėm Tomas visada sutinka.
nedomina valstybiniai nusikaltimai.
Sakiau jiems ir apie Ropę: anas atsisakė pasitrauktiprezidento rinkimų. Todėl visa šalis tuos rinkimus pralaimėjo. Tomas nustebo ir nesuvokė žlugimo masto. Jis prieštaravo, neva nepralaimėjo. O gal jis turėjo omeny, kad norėjo pergalės Grybei.

Dabar jie abu yra vienoje "frakcijoje" Seime. Nors, Puteikis turi savo partiją.

Tomas Tomilinas ir Naglis Puteikis elgėsi aplaidžiai: nepranešė Policijai ir apie valkatą, kuris įkyriai reikalavo pinigų. Jie nežinojo ar reikia jam paklusti ir atiduoti pinigus nežinia už ką. Jie tik atsikalbinėjo ir teisinosi prieš valkatą. Gerai, kad bent nedavė.
Aš juos "apšviečiau", kad valkatas mušeikas ir išmaldos reikalautojus globoja Policija ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius (Liberalų sąjūdis). Net vaizdo kameras jems pastatė.
Bet abu Seimo nariai nieko nedarė ir apie tai.

Dangsto visus iš eilės: nuo Prezidentės iki valkatos. Visi jiems viršininkai... tik ne tu.

Bronis Ropė žino, kad Europos Sąjungos komisarė Federika Mogerini tyčia išsiuntė į Ukrainą buvusį Vilniaus AVPK viršininką, nusikaltėlį Kęstutį Lančinską. Ten anas kuria nusikaltėlių teisėsauga. Bronis nereikalauja bausti ir atšaukti Federiką bei Lančinską.

Jie nutylėjo, kai raginau pasitraukti iš Prezidento rinkimų 2014 metais. Todėl Naglis Puteikis netapo prezidentu. O galėjo.
2015 metais nutylėjo, kai siūliau priimti mano programą.
Todėl už juos neberaginu. Raginu tik kur nėra geresnių.

Nepažįstu jo. Nieko nežinau. Niekas ir nesistengia viešinti.
Viešinti reiškia ne vien save, o savo ir kitų žmonių kovą su valdžia, plėšikais, gebėti pastebėti klastą, mokinti, pastebėti ką siūlo kiti, gelbėti, vienyti, raginti kovoti... Ne būti kartu, ne vaizduoti kovą, kaip Puteikis, o veikti.
Varžovui į prezidentus tai - esminis trukumas.
Kur tu buvai, Broni?..

Todėl 2014 metais į prezidentus stumiau Naglį Puteikį.
2014.03.30 paprašiau Bronio pasitrauktirinkimų, užleisti vietą Nagliui. Bronis nutylėjo.
Rinkimus jis pralaimėjo. Užstato neatgavo. Suskaldė balsus; tuo atėmė pergalę iš Naglio. Jų balsų suma 124216+55235=179451 - vos 2104 žmonėmis mažesnė už antro eilėje varžovo 181555 balsus. Naglis galėtų patekti į antrą balsavimo kartą vietoj Komunisto Balčyčio.

Viskas ką rašo Bronis Ropė tinka merui, Seimo, ar Europos Parlamento nariui. Bet visai nepakanka prezidentui.
Prezidento pagrindinė atsakomybė - kita: teisėsaugą. Ją dera išvaikyti visą, nes ji yra nusikaltėliai. Tai pasakoju nuorodoje apie Puteikį.
Bronis Ropė ir joks kitas varžovas apie tai nieko nepasakoja. Vieni - inirtingai tyli tyčia. Kiti neišmano.

Bronis Ropė vardina savo pasiekimus:
pigiai atnaujino 80% namų, naudoja atsinaujinantį kūrą, iš Rusijos kūro neperka visai. Patikrink tu, ar jis meluoja ir pranešk man.

  Rinkimų programos jis iš esmės neturi, nors tokį skyrių rašė. Jo gale jis siūlo savo "priemones":
 • Atšaukti privatizaciją bendrai, bei šilumos ūkio tame tarpe. Perduoti jį savivaldybėms. Tai tikrai būtina. Valdžia išpardavė savo pareigas.
 • Padidinti sveikatos prevencijai skirtus pinigus iki 10% nuo sveikatos pinigų. Bet jis niekaip to nepagrindė. Ką būtent turi dirbti valdžia už tuos pinigus?
  Jis tik siūlo drausti alkoholio reklamą. Bet tam nereikia pinigų.
  Didžioji prevencijos dalis yra švietimas. Ten rašau, kad reikia daryti kūno lavinimo pamokas ant dviračio. Mokinti vaikus priešintis, mąstyti, prieštarauti, klausinėti... Tam ypatingų lėšų nereikia.
 • Bazinės piliečio pajamos. Tai kažkokia supaprastinta, vieninga pašalpa. Galbūt sumažės valdžios išlaidos ją skaičiuoti. Bet tektų mokėti ją visiems veltėdžiams. Nes juk skaičiuoti turi būti itin paprasta. Tada tektų atleisti iš pareigų daug valdininkų, kurie tą sudėtingai skaičiuoja dabar. Tad gali padidėti bedarbystė. O pašalpiniai vis vengs įsidarbinti.

Valstiečių ir žaliųjų sąjunga pasimokė iš mano pastabų. 2016 metais savininkas (pirmininkas) Ramūnas Karbauskis programą rašė ir 2016.11.28 ją pagaliau pasakė:

 • Išvaryti 20% valdininkų.
  Jis nutylėjo, kad pirmiausia jie gavo prašymus išvaryti nusikaltėlius prezidentę Dalią Grybauskaitę, Saulių Skvernelį.
  Gavo Ramūnas Karbauskis, jo partija, Seimo nariai, ne vien iš jo partijos, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
 • Aiškintis kur dingo Europos dovanų 1 mlrd. € švietimui. Tuos pinigus per Švietimo ir mokslo ministeriją siurbia net 14 įmonių.
  Kultūros ministerija, atvirkščiai, nemokšos: per 2½ metų nesugebėjo pavogti, ar bent pravalgyti iš kažkokio 1 mlrd. Lt nei cento.
  Karbauskis blogai apgailėstavo, kad pinigus greit tektų grąžinti. Grąžinti būtų ne blogai, o gerai. Nes dovanos neša tik žalą.
  Tuščiai vien tikėkimės, kad ieškos visų pinigų, visur, o ne vien šitų.

2005 metais Policajai įsteigė Savišalpą ("fondą"). Ji turėjo gelbėti pareigūnams, kurie pristygsta pinigų, teisinės pagalbos.
Prieš 2016 metų rinkimus tos Savišalpos vadovas Tomas Vaitkunskas su 3 bendrininkais įsteigę Pareigūnų asociaciją. Joje įdarbino Vytautą Baką. Gal jis policajus. Savišalpa slapta duodavo Asociacijai po 3000 €/mėn. Viso: 17000 €.
Asociacija mokėjo Vytautui Bakui daryti programą, kurią galėtų brukti kažkuriai partijai ir pareigūnai remtųpartiją į rinikimus. Tokia partija tapo Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Vytautas Bakas su visa slapta policajų programa stojo į ją.
Asociacija atliko savo darbą ir apmirė. Ji niekada nedarė jokių ataskaitų niekam. Niekada neveikė. Tik pinigus persiųsdavo... gal ne vien Bakui.
Štai kodėl policajus Saulius Skvernelis iškilo su šia partija.
Štai kodėl ir pati ši partija iškilo, laimėjo 2016 metais Seimo daugumą.
Štai kodėl 2017 metais Vyriausybė didino nusikaltėliams pareigūnams algas 30%.
Partijos pergalė yra policajų darbas.
- Policajų partija Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Policajų valstybė.

Vytautas Bakas tapo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku.

2016.11.22 Seimas neteisėtai skyrė nusikaltėlį Saulių Skvernelį ministru pirmininku
Dovilė Šakalienė vienintelė iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pasipriešino, nors tik susilaikė, o ne prieš.
Gal ji priešinosi ne dėl to, kad gera, o kad įsižeidė. Ją Valstiečiams įbruko paties gi Skvernelio gauja. Jai paaiškino jos vietą: jokių krėslų ar įtakos nesitikėti. Ji pakluso, kad tik į Seimą pakliūtų. O dabar maištauja... truputį.
2018 metais radome, kad ji perbėgo į Lietuvos socialdemokratų partijos frakciją (Komunistai).

Nors, ji tą savo "šuns kilimėlį prie durų" teisina ir džiaugiasi juo.

Anksčiau Dovilė Šakalienė vadovavo Žmogaus teisių stebėjimo institutui (hrmi.lt). Ten ji paėmė 84 mln. €Norvegijos, Islandijos, Norvegijos, kad skatinti neįvardintas visuomenines organizacijas atsiskaitinėti aniems šeimininkams, prašyti anų patarimų, važinėti pas juos į "konferencijas" ir visaip kitaip tarnauti. Tam skyrė vos 5,134 mln. €. Kur dėjo šiuos ir daugumą pinigų "likučių" nerašė.
Už tokius pinigus mes tikrai išgirstume, jeigu ji kviestų juos dalintis. Būtinai pasiimtume. Bet negirdėjome nieko. Neskelbė.
Užtat apie vaikų grobimo įstatymą, kurį miniu žemiau, išgirdome su kaupu, gausiai, įkyriai.
Gal už tuos pinigus ji tą įstatymą įbruko? Norvegija garsėja vaikų grobimais. Gal imsime juos į ten pardavinėti ("eksportuoti").

2016.12.09 ji viešai pliurpė, kad nustebo, kai partija ją paskyrė ne į Žmogaus teisių, o į Užsienio reikalų komitetą.
Teisino: kad tik partijai geriau būtų. Politiką ji vadina žadimu.
Džiaugėsi, kad ir ten galės žmogaus teises brukti užsieniui, Europai.
Žmogaus teises galime įžvelgti bet kuriame komitete...

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.dien_pos?p_data=20161213
2016.12.13 Seimas patvirtino tuščią naują nusikaltėlio Skvernelio vyriausybės programą. Joje išnyko daug rinkimų pažadų. Juos pakeitė neryšlūs pažadai, arba niekas.
Žodžiai "pokyčiai" "pabėgo". Juos pakeitė žodžiu "tęstinumas".
Darniai mažins skurdą.
Darys naktinius vaikų darželius.
Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas netisėtai perkels į Kauną. Sostinė yra ne ten, o Vilniuje (Konstitucijos §17).

Algimantas Dumbrava posėdyje pasakė daug siūlymų programai. Tai reiškia, kad programos rašytojai nerinko siūlymų iki posėdžio. Rašė tuščiai.
Dumbrava užsiregistravo ir nebalsavo. - Vienintelis toks. Kiti 10, kas nebalsavo, nesiregistravo, tikriausiai neatėjo, tingėjo. Nebent, išėjo tyčia.

Dovilė Šakalienė vėl keistai maištavo: nebalsavo.
Dar kažkodėl nebalsavo nepaklusnūs, ar tingūs "Valstiečiai":
Greta Kildišienė
Mindaugas Puidokas
Valerijus Simulik (KomunistasŠiaulių savivaldybės; perbėgo pas "Valstiečius").

2016.12.22 Seimas balsavo apie 2017 metų iždą.
Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis siūlė perbalsuoti, kad sumažinti 32 mln. € kelių geldoms priežiūrai ir plėtrai (gal kelių "fondui"), nes tiek pinigų skyrė PVM lengvatai centriniam šildymui, o skolą (deficitą) didinti gėda prieš Europos Sąjunga.
Posėdžio pirmininkė Rima Baškienė neteisėtai bandė pasinaudoti Seimo Statuto §261: balsuoti atveju, kurį nenumato įstatymas ar Statutas.
Nebuvo tokio atvejo. Papildomus pinigus skyrė pagal Statutą, kaip jis numato.
Nusikaltėliai Andrius Kubilius ir Irena Degutienė (Konservatoriai - rasi kaip nusikalto Kubilius) ją įkalbėjo elgtis pagal statutą: skelbti pertrauką ir traukti naują reikalą į darbotvarkę įprasta tvarka. Degutienė nusišnekėjo neva Rima bandė taikyti tą straipsnį teisėtai, bet neteisėti yra samprotavimai (pagrindas). Jei samprotavimai neteisėti, tai ir straipsnį taiko neteisėtai.
Toks tariamas dviratastas Andrius Kubilius reikalavo laikytis taisyklių ne dėl to, kad neva geras yra. Jis saugojo pinigus statyboms ir geldų keliams. Anksčiau jis jau prašė geldoms kelio.

Seimas patvirtino 2017 metų iždą.
Davė 26 mln. € nusikaltėlių VSD. - 1,5 mln. € daugiau, negu ketino duoti ankstesnė, Komunistų valdžia.
Tokių pinigus neįmanoma sunaudoti teisingai. Nebent, švaistyti, masiškai sekti ir žūdyti žmones.

Nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis patarėju priglaudė Česlovą Juršėną (Komunistas).
- Ne atsitiktinai. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga išdavė rinkėjus: bendrininkais Seime ėmė Komunistų partiją.
Čėska nėra protingas, sąžiningas. Atvirkščiai, jį ėmė, nes suktas, prisitaikėlis.
Pranckiečiui įsakė imti Partija.
Jis tik vaidino nepriklausomą.Tik dėl akių barė Partija už prievartą ("diktatą"). - Tik po ilgos tarnystės, kai Partija bandė jį krapštytiSeimo pirmininkų 2019.10.15.

2017.01.04 Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis pezėjo, neva reikia mažiau Seimo narių. Neva galima našiau dirbti. Neva taip darbas nenukentėtų.
Šį siūlymą atitempė į partiją piktas, neįgalus, neveikiantis Povilas Urbšys. Anas jį paėmė iš nusikaltėlio Artūro Zuoko.

Jeigu jie mano, kad dirba nenašiai, tegul atsistatydina.
Pastabose Lietuvos Sąrašo programai rašau, kad nereikia mažinti Seimo narius. Reikia, kad esami pradėtų dirbti, varyti iš darbo blogus valdininkus, prižiūrėti.

Įmonė "Agrokoncernas" priklauso Ramūnui Karbauskiui. Jie tariamai lengvai skolina pinigus Ūkininkams. Skatina juos žlugti. Po to už skolas "superka" jų žemes ir palieka be nieko. Gal nei cento nesumoka, o perima už tariamas skolas.
Kažkada Karbauskis su giminėmis įsteigė "Kooperatyvą", kad siurbti Europos dovanas.
Prieš rinkimus Karbauskis savo įmonių pinigais viešinosi. Paskui Vyriausiai Rinkimų Komisijai vadovauti skyrė Laurą Matijošaitytę už tai, kad apie tai tylėtų tenai įžūliai žurnaiūgoms į akis.

2018 metų lapkritį Žurnaliūgos iš Lietuvos radijo ir televizijos rado, kad "Agrokoncernas" perka trąšas iš Rusijos per statytinių įmonę Junginiuose Arabų Emiratuose.
Tas trąšas gamina įmonė "Min-Udobrenija". Daugiau negu 80% jos priklauso nusikaltėlio Rusijos prezidento Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) bendrininkui Arkadijui Rotenbergui. Nežinau kam priklauso likusi dalis.
Ramūnas Karbauskis teisinosi, neva nežinojo, kam priklauso gamykla.
- Kur gi ne? Gal tam ir perka per tarpininkus, kad "nežinotų" pats ir muitininkai. Bet nusikaltėliai muitininkai turėtų žinoti...
Karbauskis atsikalbinėja, kad dar 9 įmonės perka ten trašas. O jo įmonė liovėsi. Jis vengė bausti ir tas įmones.
2018.11.22 nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis atsakė Seime priešininkams ("opozicijai") į klausimus:

 • Ar nekelia Karbauskis grėsmes "Nacionalinam saugumui"?
  - Ne. Nes nusikaltėliai VSD Skverneliui atrašė, kad apie grėsmę žinių negavo.
  Bet priešininkai klausė ne to. Jie klausė ne popierinių ("biurokratinių") žinių, o nuomonės.
 • Ar liks Skvernelis ministru pirmininku, jei paaiškės, kad Karbauskis talkina priešiškos Rusijos valdžios bendrininkams.
  - Taip. Tik prieš tai jis antrą kartą pasakė tą patį klausimą ir perdarė jį į teiginį taip, kad neminėti priešų ir Rusijos. ... "Dirbo" ministru pirmininku... ir dirbs...
  Kaip bebūtų, klausimas nepakito. Jei atsakė "taip", tai reiškia, kad dirbs ir su priešais.

2016.02.08 "Agrokoncernas" nupirko geldą, kuri kainuoja apie 50000€. Sekančią dieną ją išsipirktinai išnuomavo tinginės Gretos Kildišienės mamai. Ta davė jai. Toks trumpas laikas reiškia, kad geldą pirko būtent Gretai.
Nors, abi buvo skurdės, mokėti 400€ per mėnesį negalėtų. Mama dirbo darželio auklėtoja. Jos alga galėjo būti vos 500€. Keista, kad kaimynai Panevėžyje sakė, kad ji vaizdavo turtę.
2017.01.18 Karbauskis viešai teisinosi, neva ta gelda nesusijusi su Seimu. Neva ją pirko anksčiau, negu pateko į Seimą, prieš metus.
Manau - melavo. Būtent tuo metu jie su nusikaltėliu Sauliumi Skverneliu ir ano globėja nusikaltėle Grybe rengėsi patekti į Seimą.
Karbauskis melavo neva Greta neprivalėjo pranešti (deklaruoti interesus), kad valdo jo įmonės geldą.
Seime Kildišienė sėdi šalia Karbauskio, per porą kėdžių. Gundo.
Todėl jis negali susitelkti į teisę, paisyti, kad nusikalsta Grybė, valdininkai ir Seimo nariai, įskaitant iš jo partijos.
Žurnaliūgos irgi nenorėjo susitelkti į šią esmę, nors dauguma apie ją žinojo. Jiems rūpėjo tik ši smulkmė.

Po to kažkam paaiškėjo, kad kažkada iš kažkurio Kildišienės darbo dingo kažkiek pinigų.
Lygtai ji dirbo už neapskaitytą algą ("vokelį"). Nemokėjo mokesčių. Išejo iš darbo. Policajai tą "vokelį" rado pas ją.
Tada neva darbdavys ją apvagino, kad išsisukti. Neva tai ne alga, o pavogė iš jo.
Ji neva ir nevogė visai. O tik pati paemė algą, kurios jai nesumokėjo.
Tokį gandą kažkas paskleidė internete. Gal - pati apie save, kad pasiteisinti.

2017.01.26 ji pabėgo iš Seimo. Jau nebereikėjo jai jokių poilsinių "darbo" kelionių į Ameriką, į Jungtinių Tautų Organizacijos susirinkimus.

Po to Konservatoriai irgi panoro pagauti ką nors su geldomobiliu. Apkaltino Algirdą Butkevičių (Komunistas), kad anas nuomojasi geldą iš statybų įmonės, kurios vėikla nėra nuomoti geldas. Ta nekilnojamojo turto įmonė "Alavera" yra Marijampolėje. Jis melavo, neva ją rado apklausdamas keletą įmonių.
Dėsninga, kad jie statybininkai, juk jis statybininkams tarnauja, dangsto juos, leidžia naikinti gamtą, užstatyti.
O patys Komunistai toliau kaltino Valstiečių ir žaliųjų sąjungaKildišienės geldą.

Kažkada Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vadovas nusikaltėlis Romas Valentukevičius savavališkai, be posėdžio, pezėjo, neva Kildišienė neprasikalto.
Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis viešai paskelbė, kad jį atstatydins. Bet paskui nutilo. Pasirodė prieš liaudį tiktai.
2017.03.08 Komisija paskelbė, kad Kildišienė pažeidė dorovę ("etiką")...

2017 metų sausį Dovilė Šakalienė ir Mykolas Majauskas (suktas Konservatorius) pasiūlė taisyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kad lytinį smurtą laikyti ne bet kokį, o tik kurį atlieką kitas žmogus, tik kuris veikia prieš vaiką, tik kuriuo užpuolikas ketina lytiškai pasitenkinti, gauti pelno ir tik kuris sukelia žalą sveikatai, raidai, žemina.
Jei bent vienos iš šių sąlygų nėra, tai kvailai laikytų ne smurtu. Pavyzdžiui, jei vaiką užsantykiauja ne kas kitas, o pats save.
Kodėl nepakanka esamų įstatymų? Jie jau draudžia lytiškai santykiauti su vaiku ir jį versti. Nuo to ir reikia ginti vaiką, o ne iškraipyti smurto sąvoką.

Kai ši kvailystė išaiškėjo ir žlūgo, įstatymą taisė kažkas kitas.
2017.02.14 Seimas jį priėmė.
Nors, niekas nežlugo. Žodis "žala" tebėra. Dar iškraipė smurto sąvoką: pavadino smurtu bet kokį įžeidų, ar šiaip "žalingą" veiksmą, psichologinį spaudimą, vertimą, nepriežiūrą, mokymą apsileisti, lytinį išnaudojimą.
Atsargiau, valdininkai. Iškreipti sąvoką galima ir prieš jūs pačius. Juk jūs šitaip žeminate vaikus, žalojate jų tėvus. Darote jiems blogiau. Todėl ir jūs pačius reikia sodinti į kalėjimą.

Paaiškėjo, kad Dovilė Šakalienė raštu nurodinėjo žurnaliūgoms kaip nekviesti, nekalbinti įstatymo priešininkus, nuolat, smarkiai raginti liaudį ir Seimą tą įstatymą priimti ir leisti lengviau atimti vaikus.
Nei vienas žurnaliūga, kuris jai paklūso, nepaskelbė to. Nei vienas nepaskelbė ir jos laiškų.

2017.03.01 Nusikaltėliai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ėmė "nagrinėti" Dovilę Šakalienę. - Ne savo noru, o pagal piliečių prašymą.
Komisija neklausė: kas ir kiek sumokėjo už "Vaikų grobimo įstatymą" ir raginimus. Jie tik klausė kvailysčių: Ar jūs laikote, kad lobistinės veiklos įstatymas blogas?
Ar gali Seimo narys būti savo įstatymo lobistu?
Ar jūs vykdote lobistinę veiklą?
Ar jūs pateikėte lobistinės veikos ataskaitą?

2017.03.16 Seimo nariai iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Dovilė Šakalienė, Robertas Šarknickas, Zenonas Streikus pasiūlė taisyti Visuomenės informavimo įstatymą, kad žurnaliūgos pusę žinių rašytų gerų ir pirmiau negu blogas.
Partija, vadovas Ramūnas Karbauskis pasakė, kad jie ne su kuo nesitarė. - Neteisėtai. Žadėjo atsisakyti pataisų. Bet nepeikė nei jų, nei kaip jas įbruko. Pezėjo, kad prijaučia.
Greitai Dovilė pataisų atsisakė pati.

Sveikatos ministras Aurelijus Veryga viceministre skyrė moterį, kurios pusbrolis yra įtakingas, aukštas vaistų pramonės vadovas.
Gal ta viceministrė yra Gintarė Šakalytė. Ji nutyli skundus apie baudžiamąją psichiatriją.
Aurelijus pagarsėjo, kai prieš 10 metų ėmė kovoti prieš alkoholį.

2017 metų rugsėjį Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis neteisėtai atšaukė susitikimą su signataru Zigmu Vaišvila. Zigmas ketino aptarti įstatymus.
2019 metais užtat Viktoras Pranckietis skelbė susitikimų su verslininkais (lobistais) daugiausia iš visų Seimo narių. O kiek dar neskelbė...

2017.09.19 Viktoras berods rašė neteisėtą taisyklę, kad išvis nepriiminės, nekalbės ir neskaitys žmonių laiškų. Viktoras pavėlavo sužibėti. Pirma taip neteisėtai nusprendė nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
O ir pats jis, ir visos ankstesnės Seimo pirmininkės neatsakinėjo žmonėms ir anksčiau. Už jas visada atsirašinėja Kanceliarija. - Neteisėtai pavaduoja, perėmė valdžią. Ten rašau, kad už vyriausybę - irgi.
Lietuva yra ne parlamentinė, o Kanceliarinė valstybė.

2018.06.29 nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis neteisėtai uždraudė įleisti Policiją, kad tikrintų ar girtas yra jo pavaduotojas Gediminas Kirkilas (Komunistas). Anas girtas vedė posėdį.
Policiją slėpė kas juos kvietė. Viktoras Pranckietis pezėjo, neva privalo sakyti. Kitaip neva atėjo neteisėtai. Neva kviesti galima tik jei kažkas įvyko, o ne kai įtari.
Kirkilas tįso žodžius, lyg girtas, pezėjo esąs blaivus. Ir įžūliai atsisakė pūsti į mėgintuvą.
Viktoras Pranckietisdangsto. Jis taip myli Komunistus. Visos partijos išvien.
... Ir niekas nieko nebaudė už tai, kad trukdo Policijai. Paprastą žmogų jau senai išplaktų... tiesiogine prasme.

http://respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/vpranckietis_liudija_del_irozovos_i_dienos_sviesa_keliami_nepatogus_klausimai
Ten Pranckietis vengia atsakyti. Kalba nerišliai.
Ten skaityk ir skaitytojo pastabą. Anas primena, kad į Rozovą įklimpo visos partijos, nes kiekviena valdė po truputį per tuos 10 metų.

2018 metų sausį nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis gavo nusikaltėlių VSD pažymą apie Seimo narę Iriną Rozovą. Jis ją perskaitė tik po 15 dienų. Pasakė apie ją tik 3 žmonėms: jai pačiai, jos Lenkų ir Rusų partijos narei Ritai Tamašunienei, NSGK pirmininkui Vytautui Bakui.
Nuo Seimo nuslėpė.
Pažymos nerodė. Tik sakė.
2020 metais sakė neva sakė 2018 metais, o ne po 1½ metų.
Vytautas Bakas nesakė ar jis meluoja. Jei tai tiesa, kodėl jis irgi slėpė pažymą? Nebent jam ją parodė po metų, jau kada pradėjo Pranckietį tirti.
2020.01.22 Viktoras Pranckietis teisinosi, kad Seimo statutas nerašo ką jis turi daryti tokiu atveju. - Nutylėjo, kad ir be atskirų taisyklių aišku: jis privalo atstovauti Seimui. Jis privalėjo sakyti Seimui bent kad pažyma yra. Nors, vargu ar ji slapta. Ypač, jeigu pateko į Seimą. Galėjo ir skelbti ką joje rašė.

Pranckietis nuslėpė nuo Seimo ne 1 šią žinią apie Rozovą. Kitas žinias slėpė ir ankstesni pirmininkai: Irena Degutienė, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė. Jie visi 4 dangstė vieni kitus, tylėdavo kai tai sužinodavo.
Pranckietis įsakydavo sargams neteisėtai sekti skundikes ir kartu su Konservatoriais bandė pritaikyti tam įstatymus.
Šitai nutyli ir tie, kas dabar tiria Pranckietį.

2020.01.22 Konservatorių gi pirmininkas Gabrielius Landsbergis permainė veidą. Dabar jis jau barė Viktorą Pranckietį, kad jis nuslėpė Rozovą, neva kad ginti savo daugumą Seime. Neva dabar jį gins Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga - daugumos vadovai.
- Atvirkščiai, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga ne gina, o bando išvaryti Pranckietį.
Gabrielius Landsbergis perkrovė savo kaltę šiems priešininkams. Juk 2019.10.15 jis pats apgynė Viktorą Pranckietį, kad jo neatstatydintų. Žiūrėk nuorodą apie sargus ankstesnė pastraipoje. Ji nurodo porą pastraipų žemiau.

Irina Rozova slapta tarėsi su Rusijos pasiuntinybe ("ambasada"), kad Rusijos valdžia šelptų Lenkų ir Rusų partijas.
Seimo narė Irina Rozova dalyvauja "Tarpparlamentinėje ortodoksų asamblėjoje". Aną valdo ir gal šelpia Rusijos valdžia. "Asamblėja" (susirinkimas) kažkada sukėlė neramumus Tbilisyje, Gruzijoje.

Kai nusikaltėlį Pranckietį nesugebėjo atstatydinti, jis perbėgo iš nusikaltėlių, šeimininkų Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pas kyšininkus Liberalų sąjūdį 2020 metais.

Seimo sargai talkina slopinti ir sekti skundikes suktiems Seimo pirmininkams.
2018 metais suktas Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis net įstatymą tokį sau bruko slapta.
Karbauskis slėpė, kad priežastisatstatydinti buvo ši klasta, o ne vien ką skelbė viešai.
2019.10.15 Konservatoriai jį už tai suktai gelbėjo, kad neatstatydintų partija Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Nors paskui dėl vaizdo ir barė jį, kad dangstė Rozovą. Pranckietis priklausė anai partijai, o ne Konservatoriams. Partijoms priklauso peštis. Bet šį kartą jie gynė bendrininką. O ir šiaip visos partijos yra išvien. Pešasi viešai tik dėl vaizdo.

Vos tapo pirmininku 2016 metais, Viktoras Pranckietis papildė sąrašą kas privalo gauti leidimą gauti slaptas žinias ("informaciją"): visų Seimo būrių ("komitetų") pirmininkai, jų pavaduotojai, komisijų pirmininkai.
Anksčiau privalėjo tiktai:
Nacionalinio saugumo ir gynybos,
Užsienio reikalų,
Europos reikalų būriai ("komitetai"),
Seimo vadovai.
Išpūtė kiekį iki 99. Viso Seimo narių yra 141.
2 tikslai: Leidimo panoro buvęs Pranckiečio savininkas, Kultūros būrio vadovas Ramūnas Karbauskis (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas).
Nariai patys leistų save sekti, kai rašo prašymą.
Leidimo save sekti prašyti atsisakė tiktai Komunistas Algirdas Sysas.
Per leidimus susekė Mindaugą Bastį ir Iriną Rozovą. Abu leidimų labai norėjo, bet negavo. - Laimei. Pastarąją dangstė ir pats Pranckietis.
Po rinkimų pirmininko krėslas ėjo į pabaigą. Pranckietis nebenorėjo, kad per leidimus sektų ir jį patį, kai bus paprastu Seimo nariu... Kad vėl jį kaltintų.
2020.11.03 Pranckietis atkeitė sąrašą. Nežinau ar į ankstesnę padėti. Vėl leidimus privalo ne visi.
Atkeitė slapta. Seimo būrių vadovai apie tai nežino.

2020.12.22 nusikaltėliai Seimas padidino algas nusikaltėliams Seimo kanceliarijai 1,5 mln. € per metus už tai, kad talkino Viktorui Pranckiečiui:
slopinti skundus apie ministrus ir kitus viršininkus (norėjo Pranckietis pora pastraipų aukščiau);
sekti skundikus (Pranckietis ten pat);
brukti įstatymą, kad tai įteisinti paprastiems Seimo sargams (Pranckietis ten pat);
brukti leidimus, kad sekti Seimo narius (Pranckietis ir Karbauskis ankstesnėje pastraipoje).
Seime daugumą turėjo Konservatoriai su kyšininkais Liberalų sąjūdžiu ir jų rankove Laisvės partija (nusikaltėlio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus. Prieš rinkimus suvaidino neva atskilo).
Algą davė jau po rinkimų. Bet juk kakis neskęsta. Vis tiek tai dovana ir iš Pranckiečio. Jis jau perbėgo pas tuos kyšininkus.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-2020-09-17
2020.09.16 Seimo valdybos posėdyje nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis atsisakė duoti salę Seime susibūrimui "Lietuvos Visuomenės Taryba".
Valdyba pratylėjo. Pritarė jam.
Viktoras teisinosi, melavo neva Lietuvos Visuomenės Taryba nesusijusi su Seimu.
Nutylėjo kad visa jos veikla yra apie Seimą. Jie bruka įstatymus visokius. Nors nereikalauja nieko bausti. Be bausmių valdininkams įstatymai beverčiai.
Nesiteisino kodėl nuolat duoda salę Seime susibūrimui Sąjūdis prieš Astravo AE, nors Baltarusijos atominė elektrinė nesusijusi su Seimu. Seimas gal ir domisi ja. Bet tariamai visuomeninis būrys nėra Seimas. Nors, daug jo narių yra Seimo nariai.
Man negaila salės tam Elektrinės būriui. Juk "Partija ir liaudis vieningi" (Tarybinis šūkis). Turi priglausti vieni kitus.
Bet negaila salės ir Lietuvos Visuomenės Tarybai.
Vieniems duoda, kitiems - ne. Nelygybė.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/2020-m-spalio-07-d-zigmo-vaisvilos-audriaus-nako-tauro-jakelaicio-ir-vytauto-bernatonio-spaudos-konferencijos-seime-pranesimas-spaudai-genicido-centras-genocida-tesia
2020.09.24 Seime vyko Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko Arūno Gumuliausko spaudos konferencija: "100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo".

Seimo valdyba kažkodėl leido jam naudoti tą salę.
O "Lietuvos Visuomenės Tarybai" neleido 2020.09.16. Nors, jie ketino apdovanoti tą patį Vincentą Sladkevičių.
- Nesąmonę ten rašo. Neįmanoma apdovanoti numirėlį. Gal jie turi omeny apdovanoti žmones už tai kad išrūpino, kad valdžia skelbtų 2021 metus Sladkevičiaus metais.

2020 metų rugsėjį nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis į Vaikų teisių tarnybos viršininkes bruko vaikų grobikę Editą Žiobienę. Ją naudoja doroti valdžios priešus, arba šiaip kaimynių kerštui.

Neteisėta 2016 metų rinkimų į Seimą išdava

Pagal partijų sąrašus ("daugiamandačius"):
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/102/1/1304/rezultatai/lt/rezultataiDaugmVrt.html

Tikėtina, kad balsus vėl suklastojo. Tik šį kartą ne laimėtojų partijos Konservatoriai ir Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą, o valdžia.
Tuo tikslu, nuolat strigo VRK internetas, nuolat vėlavo balsų skaičiai, laukė nurodymų kiek paskaičiuoti. Po eilinio strigimo staiga vietoj "Valstiečių" ėmė pirmauti Konservatoriai.

Balso teisę atėmė iš 18,38% rinkėjų nuo dalyvavusių skaičiaus.
Tai atitinka apie 25 krėslus Seime. Viso krėslų yra 141.
Anksčiau dingdavo apie 10%. Dabar daugiau žmonių rinko partijas, kurios surenka balsų mažiau negu 5%, arba "koalicijas" - 7%.
Įstatymas neteisėtai draudžia duoti krėslą už mažiau balsų negu tiek.

Turėtų būti: 1% = 1,41 krėslo.
Krėslą gautų visos partijos. O 2 partijos, už kurias balsavo viso 0,83% balsų, pasidalintų 1 krėslą kaip nors.
- Atstovus gautų visi rinkėjai.
Dabar krėslo neteisėtai negavo net beveik 1⁄5 rinkėjų, 8 partijos.

Jeigu iš 6 laimėtojų atimti po 4 krėslus, ženkliai sumažintumeblogas galias.
Grąžintume juos 8 pralaimėjusiems.

Pavieniai varžovai ("vienmandačiai"):
Apygardų sąrašas. Nerašo kas iš varžovų pirmauja. Reikia žiūrėti kiekvieną atskirai:
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/102/1/1304/rezultatai/lt/rezultataiVienm.html
O ten nuorodos blogos. Tenka jas taisyti ranka. Štai kokį blogą naują interneto puslapį nusipirko VRK.
Suvestinė:
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/102/1/1304/rezultatai/lt/rezultataiSuvestine1.html
Nėra nuorodų į apygardas.
Sąrašų skaičiai irgi yra.
Bet jie nėra lygūs, didesni, negu ką rašo ankstesnėje nuorodoje į partijų sąrašus. - Tikrai blogas yra visas tas interneto puslapis.

Daug varžovų vos surinko ½ balsų.

Daug nesurinko.
Tokius rinkimus kartos. Bet tik su 2 varžovais kurie surinko daugiausia balsų. Tai neteisėta. Kitų balsų yra daugiau. O 2 pirmūnai kartais net ir kartu nesurenka pusės.
Dažnai jie abu yra atgrasūs. Tenka rinktis mažesnį blogį, kad tik kitas pirmūnas bent pralaimėtų.

Šią tvarką jau senai reikalauju keisti: reitinguoti pavienius varžovus, kaip reitinguojame sąrašus. Tada net netektų antrą kartą balsuoti. Iš pirmo karto matytume ką renka dauguma.

Neteisėta 2019 metų rinkimų išdava

Vilniaus savivaldybė

https://rezultatai.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/864/1/1506/rezultatai/lt/rezultataiTarNariaiMeraiSavivaldybeje_rpgId-19966.html
Balso teisę atėmė iš 14,82% rinkėjų nuo dalyvavusių skaičiaus.
Tai atitinka 8 krėslus. Viso krėslų yra 50 + 1 meras.
Aš dalinu matematiškai: 50 krėslų/97,25% ir dauginu iš balsų%.
O Rinkimų Komisija slepia kaip dalina.
Patys rašo neva už 1 krėslą duoda 3556 balsų, bet ir tuomet nedavė krėslų 2 būriams, kurie surinko daugiau.

Krėslus padalino
Būrys%DavėPriklausė
nusikaltėlio mero Remigijaus Šimašiaus28,141714
nusikaltėlio buvusio mero Artūro Zuoko16,78109
Konservatoriai15,8198
Lenkų ir Rusų9,2465
Darbo Partiją7,7854
Valstiečių ir žaliųjų4,6832
Komunistai3,8302
Lietuvos sąrašas ir "Bendruomeniškas Vilnius"2,3901
Paksiaus1,3601
Centro (Puteikis)1,301
Kyšininkai Liberalų sąjūdis1,2501
Komunistai (Kirkilo, LSDP)1,0801
Lietuvos žaliųjų partija (valdininkai)1,0801
Kiti2,5300
Viso97,2550

Neteisėta 2020 metų rinkimų į Seimą išdava

http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/1104/home/lt/index.html
http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/1104/1/1746/rezultatai/lt/rezultataiDaugmVrt.html

Balso teisę atėmė iš 20,34% rinkėjų nuo galiojančių skaičiaus.
Tai atitinka 13 krėslų. Viso krėslų yra 70 partijoms, pagal sąrašus.
Aš dalinu matematiškai: 70 krėslų/96,47% ir dauginu iš balsų%. Krėslą apvalinu ne matematiškai, nuo ½, o nuo mažiausio skirtumo nuo apvalinto skaičiaus, pakankamo kad viso krėslų būtų 70. Apvalinus nuo ½, būtų 71. Skirtumą, pakankamą atimti 1 krėslą iš 71, turi Krikščionių sąjunga. Jiems trūko iki pilnos kėdės 0,455. Todėl netektų nei 1.
O Rinkimų Komisija slepia kaip dalina.
Patys rašo neva už 1 krėslą duoda 12903 balsų, bet ir tuomet nedavė krėslų 7 būriams, kurie surinko daugiau.

Pagal mano skaičiuotę likusioms partijoms bendrai priklausytų 1 kėdė. Bet jos negautų, nes kiekvienai priklauso mažiau negu pusė. Galima siūlyti joms tą kėdę pasidalinti. Tarkim, paaukoti viena kitai ir iš esmės susivienyti. Arba užimti kėdę pakaitomis.

Krėslus padalino
Būrys%DavėPriklausė
Konservatoriai24,862318
Valstiečių ir žaliųjų17,431613
Darbo Partiją9,4397
Komunistai (Palucko)9,2587
Laisvės partija (nusikaltėlio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus; buvę kyšininkai Liberalų sąjūdis; tariamai atsiskyrė. Viena iš nusikaltėlio Artūro Zuoko partijų)9,1187
Kyšininkai Liberalų sąjūdis (Viena iš nusikaltėlio Artūro Zuoko partijų)6,7965
Lenkų ir Rusų4,803
Komunistai (Kirkilo, LSDDP)3,1702
Centro-tautininkai (Puteikis)2,2802
"Nacionalinis Susivienijimas" (Radžvilas, "Propatria". Dera balsuoti už juos.)2,1402
nusikaltėlio buvusio Vilniaus mero Artūro Zuoko1,9901
Žaliųjų partija (valdininkai)1,6401
"Drąsos kelias" (Venckienės)1,1401
"Lietuva - visų" (Janutienė)0,9601
Krikščionių sąjunga (girtuoklis Vareikis)0,7500
Kartų solidarumo sąjunga - Santalka Lietuvai (Juozaitis, pensininkai)0,4900
Liaudies partija (bendradarbiauja su Nepriklausomybės atstatymo Akto signataru Zigmu Vaišvila)0,2500
Viso96,4770

Nuo 2014 lapkričio 10 dienos esate 606 žiūrovė