Iki 2022.04.20 pasirašyk už referendumą mažinti referendumui parašų skaičių iki 100000.
Valdžia įžūliai, neteisėtai slopina jį.

Burkis į naują valdžią. Dabartinė - nusikaltėliai. Skleisk žodį. Ten aiškinu kaip.
2023 metais kelk save į rinkimus į nusikaltėlius prezidentus ir nusikaltėlių savivaldybes; 2020 metais - į nusikaltėlių Seimą. Pati save gelbėk. Kiti - išdavė.

Nuorodos:
Kur gauti pinigų. Kaip nuteisti valdžią už nusikaltimus
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20180401.htm
Viešas laiškas. Kad kažką šelpti, reikia iš kažkur gauti pinigų.
Ten aiškinu, kad galima nuteisti valdžiąnusikaltimus. Tam yra Tarptautinis baudžiamasis teismas, o ne vien Europos Žmogaus Teisių Teismas, kur tave vis stumia nusikaltėlių valdžia... kuo toliau nuo nusikaltimų teismo.
Ten juokauju, kad vietoj Vingio parko įsteigsime melagingą pasaulinės šlovės įmonę. Vietoj Vilniaus Savivaldybės - irgi.

2018 metais Andriuką sušelpė prašalaičiai 7,4€ grynais. Kaip ir žadėjau laiške, pinigus sėkmingai pasidalinome ir pravalgėm. Mainais atnešiau jums Aplinkos Ministro, dirbtino, negamtiško slibino Kęstučio Navicko galvą... ir ne 1, o 3:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/vaikui_draudziama.htm#streikas
Andriukas yra pigiausias ir našiausias būdas kovoti prieš valdžią. Kokia gėda valdžiai taip pigiai pralaimėti net 3 ministrus! Valdžia turi už žandų tiek milijardų... o pralaimėjo už centus.

Laiške nurodau Europa Sąjungos pinigų maišą:
http://europarl.europa.eu/sakharov
Jį dalina tik negrams, užsieniečiams. Bet taisyklėse nėrašo, neva galima šeltpi tik anuos. Pražiopsojo. Todėl galima šelpti ir Europos Sąjungos žmones, kurie gina žmogaus teises ir gamtą.
Kiekvienų metų liepos mėnesį rašykite visiems Europos Parlamento nariams, kad man reikia pinigų. Sau neprašykite, nes negražu juk sau. O aš su jumis pasidalinsiu paskui. Gruodžio mėnesį pinigus jau duos.
Kaulykite pinigų ir Zigmui:
http://zigmas.saugokmedi.lt
Žemiau lentelėje nurodau jo asociaciją.
... badautojams:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/lztss.htm
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm
... Žaliesiems, medžių gynėjams, kuriuos miniu šiame straipsnyje žemiau.
Tai būtų akibrokštas Europos valdininkams. Tektų pripažinti, kad laisvės nėra ir Europoje.

http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20200401.htm#ataskaita
2019 metais net už 36,15 € aš jums atnešiau vos 1 nupiepusį susisiekimo ministrą Roką Masiulį.
Užtat - dar ir visą Lietuvos pašto valdybą:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#raudonasis pastas
2019.11.29 žinių (švietimo ir nesportuoti) ministrą Algirdą Monkevičių įtikinau iš ko atimti pinigų mokytojams. Nors, anie nemokina. Jis nutylėjo, kaip įprasta. Užtat tuoj atėmė pinigus iš Kelių priežiūros:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/vaikui_draudziama.htm#statybos
Išvarėm valdininkus pro kelius geldoms, jie į pinigus įlipo pro kelius dviračiams. O tais vis tiek geldos laksto.
Ištraukėm nusikaltėliui Andriui Kubiliui (Konservatorius) iš po pasturgalio krėslą Europos Taryboje. Jis, kaip įprato, verkšleno neva jį rusai puola. Negi pripažins, kad jį parbloškiau aš?
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#dujos
Padirbėjau VSD. Paskelbiau, kad Nepriklausomybės dujų laivą statė ir dujas parduoda Rusijos valdžios statytinio Leonid Mihelson įmonės "Novatek" ir kitos.
VSD nusirašė iš manęs šį "Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą" ir paėmė už mane algas. O mane išspjovė.
Išmokinau dar 1 moterį. Ji apgynė 1 medį nuo kirtėjų.
Vis tiek valdininkai medžius kerta tūkstančiais, užstato parkus namais-dėžėmis.
- Sąrašas nemenkas. Gal vis tik už didesnius jūsų pinigus nudirbau ne mažiau, o daugiau. Gal nepabrango ministrai. Gal net atpigo.
Europa Sąjunga dalina pinigus tik negrams
http://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/human-rights_en
Žmogaus teisių gynėjams Europos Sąjungos viduje pinigų neduoda. Vaizduoja, neva nėra nei pažeidėjų, nei gynėjų.
Aukščiau nurodau į Sacharovo premiją. Ji yra vienintelė, ant kurios neužrašė šelpti tik už Europos Sąjungos ribų. Pražiopsojo. Gal ištaisys po jūsų laiškų ir skambučių.
Reikalauk šelpti gynėjus ir Europos Sąjungoje.
Pinigų maišų sąrašas
http://www.wfuna.org/human-rights-grants
Pasaulinė Jungtinių Tautų bendrijų bendrija (World Federation of United Nations Associations).
Kas šelpia žmogaus teisių gynėjus, gali ten skelbtis.

60% Amerikos žmonių nemokamai dirba savo noru visuomenei.
Jie supranta kas tai per darbas. Todėl dauguma dar ir šelpia pinigais savanorius, labdarą.
Lietuvoje savanorių mažai. Gyvena vien ėdrunai, kakotojai.

Šelpti nepakanka. Dar ir prižiūrėk. Yra sukčių, kurie pinigus "pravalgo" didžiulėms algoms, namų nuomai, arba ima sau.
Lietuvoje tokių itin daug. Jie bando susigyventi su sukčių valdžia: Vilkų gelbėtojai.
Jai tarnauja: LDB.

Šelpk pinigais Visuomenines Organizacijas ir pavienes kovotojas

Jie dirba tavo ir tavo valdžios darbą. Bet pinigą už tai semiasi valdžia. Valdžia žlugdo darbą, kuri pati privalo dirbti... Žlugdo tavo pinigais. Koks darbas? - Visuomeninio turto saugojimas, ir priežiūra. - Ne švaistymas, ar išpardavimas.
Pasijusk svarbiu žmogumi! Perskirstyk pinigus, kad jie atitiktų turinį. Skirk pinigus tiem kas tave saugo nuo valdininkų apleidusių savo darbą.

Skirk pinigų bent iš savo pajamų mokesčio 2%. Tai numato įstatymas. Pasiteirauk mokesčių inspekcijoje kokiu būdų tu gali skirti paramai tuos 2% iš mokesčio.
Gali pervesti ir tiesiogiai į sąskaitą. - 12 €, jei "nedeklaravai" metų pajamas. Arba daugiau, jei "deklaravai". Gal galima ir grynais. Nežinau ar valdžia prie grynų kibs.
Aš raginu už Žaliųjų Vilniaus skyrių ir asociaciją "Išsaugokime Vilniaus medžius", nes jų veiklą pažįstu. Kitų vietovių gyventojai siūlykite kitus veikėjus, jei tokių yra tinkamų, o ne butaforinių.
Nepamiršk bent retkarčiais tikrinti ką tos organizacijos veikia. Jei nėra duomenų, reiškia veikia nieką. Pinigus nutrauk.

Pirmiau einu prie reikalo: duodu duomenis. Paskui svarstau šį reikalą.
Pinigus skirti duomenys:
Paramos gavėjasOrganizacijos kodasAdresasPaskirtis laukelyje E3
Asociacija "Išsaugokime Vilniaus medžius"303376473http://saugokmedi.lt/parama
Rašo neva galima pareiškimą duoti popieriuje. Bet Mokesčių Inspekcija sakė, kad ima tik elektroniškai. Nes net ir jų darbuotojai kišasi į pareiškimus. Atkalbinėja kažką nerašyti, įkalbinėja rašyti, arba patys prirašo slapta.

Asociacija skelbia banko sąskaitą, kad pinigus pervesti ir tiesiogiai, ne per Inspekciją. Klaidina neva mokėjimo paskirtį galima rašyti tik: "parama". Paskirtį matome iš gavėjo. Jie gauna beviek vien paramą. Vis tiek rašyk tą žodį. Pridėk kokią būtent veiklą raginį, kaip ir paramos laukelyje E3.

Andriukui dviratukui lesti valdininkus
Lietuvos Žaliųjų Judėjimas190786269I. Kanto gatvė 6, Kaunas
http://www.zalieji.lt.
Puslapį išjungė, nes nebegauna paramos.
Žemiau pasakoju apie juos.
Žaliųjų Vilniaus skyriui.
Juos rasi ten internete.
Asociacija "Lietuvos Visuomenės Taryba"
Gina visuomenę nuo valdžios, kišasi
304973418http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/apie-mus
Buriasi apie nepriklausomybės akto signatarą Zigmą Vaišvilą:
http://zigmas.saugokmedi.lt
Jo puslapis Seime:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6624&p_d=84413
Skelbti Andriuko dviratuko žodį.
Jie mane nutyli
Partija "Nacionalinis susivienijimas".
Vadovas pliurpalius Vytautas Radžvilas
305529398http://susivienijimas.lt/paremk
Partijoms parama yra lygtai 1%. Bet jie skelbia kažkodėl 0,6%. Gal Seimas pakeitė įstatymą, sumažino.

Tegul neapgaudinėja kvailių. Paskirties laukelis E3 nėra privalomas. Todėl jame galima rašyti ne vien beprasmį žodį "parama partijai".
Galima rašyti norą, ką būtent ragini gavėją daryti. Pavyzdžius rašau šioje lentelėje ir po jos.

Vykdyti Andriuko dviratuko programą.
Jie mane nutyli

2020.10.11 rink juos į Seimą.
Ten rašau, kad reikia iš partijos išvyti melagį Laisvūną Šopauską (valdybos narys) ir išmesti fašistuojančio tariamo partizano Jono Noreikos pliurpalų knygą.
Kai tai paskelbiau, vaiko su ta knyga nuotrauką ištrynė. Vis tiek reikalauk viešai ir man aiškinti kas tai per knyga, kodėl partija ją išleido ir ar vis leidžia.

Savanoriai renka paramą Ukrainos kariuomenei ir savigynos būriams.Rask pati kaip šelpti ir pranešk manhttp://andrius.saugokmedi.lt/karas
Ryšių įmonės ir pinigų gavėjai nutyli, kad telefonais 1482, 1485 ir kitais tu šelpi ne tik Ukrainą, o Lietuvos valdžią ir ryšių įmones.
Įmonės skaičiuoja nuo paramos pelną.
Valdžia - pridėtinės vertės mokestį (PVM, 21%).
O turėtų nemokamai.
Skelbti Andriuko dviratuko žodį.
Ohmanas mane nutyli. 2018 metais jam sakiau: nusikaltėlė Grybė neužstos Ukrainos, o bruks nusikaltėlius valdininkus.
Adresas nebūtinas. Mokesčių inspekcija jį žino. O ir jiems jo nereikia.

Zigmą daug miniu šiame ir kituose puslapuose.
2014.01.09 jis prašė, kad nusikaltėliai Seimas atstatydintų nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Seimas "palaidojo" jo raštą po komitetais. Iki šiol neteisėtai vengia spręsti.

Prie pinigų pavedimo Žaliesiems rašyk paskirtį: Žaliųjų Vilniaus skyriui. Ir nepatingėk papildomu laišku pareikalauti to paties iš centrinės būstinės Kaune.
Seniau paskirties užrašo nebuvo paramos pavedime. Bet šiame puslapyje aš raginau raginti Mokesčių Inspekciją jį padaryti. 2012 metais pagaliau padarė. Bet neaišku, ar siunčia gavėjams tą užrašą.

Paramos "formos" vardas yra FR0512.
Jos paskirties laukelyje E3 rašyk norą. Pavyzdžiui:

Jei tu nori skirti grynų ar kitokių nuosavų pinigų, be minėtų "2%", tuomet gali nuo tų pinigų nemokėti mokesčius. Jei sumokėjai, gali juos susigrąžinti.
Išsiaiškink su mokesčių inspekcija. Gali jiems rašyti elektroniniu paštu, skambinti, arba jungtis:
https://deklaravimas.vmi.lt
Ten gali ir pajamas "deklaruoti", ir paramos "formą" FR0512 pildyti. Tegul Inspekcija tave ten įleidžia.

Darbe vaidini darbą. Po darbo vaidini gyvenimą. Pliurpi internete... Lankai sporto sales, užuot važinėjęs dviračiu... Leidi tenai pinigus... Jei pats nieko neveiki, šelpk tuos kurie saugo tavo pinigus, tavo erdvę nuo grobstytojų.
Tau nusispjaut.
Erdvę pamiršai... tunai namie... arba kitose užgrobtose patalpose... galbūt netgi pastatytuose ant sugriautos gamtos...
Kai pritruks, pinigų iš Europos vėl nusisiurbsi...
Bet tai nereiškia, kad neturime saugoti tai ką turime.
Pinigų grobstytojus privalome tramdyti. Nes jie griauna visuomenę (kurios jau nėra).
Erdvės grobstytojus privalome tramdyti. Nes nesame savininkai to ant ko "sėdime".
Žemė priklauso visoms būtybėms praeities ir ateities.

Šioje nuorodoje:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5193.htm
rašau, kad valdžia išleis 2 mlrd. litų automobilių ir kitoms beprasmėms statyboms.
Iššvaistai 2 milijardus... O paskui tauta "ubagaus" 1 milijono litų "gerumo akcijai", kaip nuolat vyksta...

Lietuvos Žaliųjų Vilniaus skyrius kišosi į Vilniaus savivaldybės aferas. Jas trukdė. Yra laimėjimų. Didesnis: išgelbėjo Pilaitės mišką nuo iškirtimo. Valdžia kėsinosi visuomeninį turtą (mišką) atiduoti privačių golfo kortų statyboms.
Vilniaus Žalieji dalyvavo ir 2006 metų Vilniaus Bendrojo plano kritikoje. Reikalavo ištirti jo korupciją. Truputi daugiau apie Vilniaus Žaliuosius:
Siūlymai 2006 metų Vilniaus Bendram planui (visų nepaisė, nuslėpė).
Už ką balsuoti. 2007 metų savivaldybės rinkimų apžvalga.
Valdininkai dovanoja Vingio parką statybininkams ir busimiems parko gyventojams:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#parkocidas
2008 metais Vilniaus Žalieji kovojo dėl šio parko. Deja kitų vietų, tokių kaip Ozas, išgelbėti nespėjo... ir nepavyko. Nes tau nusispjauti.
Vilniaus Ozą sugriovė beprasmės statybos: "Akropolis", "Ermitažas", "Vandens Parkas", "Siemens Arena", bei gyvenami kvartalai. Jas visas dera nugriauti, ir atstatyti žalą gamtai.

Jei tu tingi, švaistai savo pinigus ir laiką, arba tau nusispjauti, tuomet skirk šitoms organizacijoms pinigų bent iš savo pajamų mokesčio. Tegul bent jie dirba už tave.

Aš vengčiau duoti pinigų bendrai Žaliųjų judėjimui

Negaliu šlovinti visus Lietuvos žaliuosius. Nes apie jų veiklą mažai žinau. Gal netgi neturiu tam laiko. O kiek žinau manęs netenkina. Kauno ir Klaipėdos Žalieji skatina dviračių takus, "Nemuno dviračių žiedą". Tai žalinga dviračiui. Užuot žaboję automobilazmą, Žalieji padeda sukčių užgrobtai Lietuvos Dviratininkų Bendrijai (LDB) kurti dviratazmo stabus - takus... Netgi ne takus, o trasas. Ne šiaip padeda, o 2 jų nariai, iš tų 2 miestų, yra tie 2 sukčiai grobikai. Vienas jų - Linas Vainius, Kaune.
Žiūrėk nuorodas žemiau.
O jau apie Žaliųjų kovas su statybininkais vietovėse kitose negu Vilnius išvis negirdėjau. Nežinau ar Žalieji prieštaravo stadiono statyboms upės saloje, Kaune. Jei neprieštaravo, tai gausis kaip Vilniuje. Stadionus stato, kad žmonės galėtų kuo mažiau sportuoti...
Štai pokalbis su korupciniu Vilniaus meru Imbrasu:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#Jucevicius
Ten rašau, kaip prieš to pokalbio vyksmą mano mintį patvirtino Algis Jucevičius - Turistų Sąjungos pirmininkas. Sako: nereikia statybų, gamta jau yra, eik ir naudok ją, bėgiok, sportuok.

Tad, skirk pinigus tikslingai. Būtent "Žaliųjų Vilniaus skyriui". Nes žinau, kad jie veikia kiek gali. Veikia labai mažais pinigais... Juokingais pinigais... Dabar net neminėsiu kiek mažai jie gauna, kad neįžeisčiau jų orumo...
Maža to, Zuokas iš jų atėmė visą paramą (2000Lt per metus), kai jie laimėjo prieš jį minėtą Pilaitės mišką.
Nauji korupciniai merai Imbrasas, Vilius Navickas, Raimundas Alekna, Remigijus Šimašius, aišku paramos neatstatė.

Kitas pavojus maniau bus, kad pinigai iš Lietuvos Žaliųjų judėjimo paklius į bendrijos "Atgaja" kišenę. O tą bendriją valdo sugedęs Linas Vainius.
Jis dabar užgrobė ir minėtą taip vadinamą Lietuvos Dviratininkų Bendriją (LDB).
Mane iš Bendrijos pašalino. Mano puslapius ištrynė. Visai iškvailėjo!
Gavęs pinigų, Linas užsiims takų veiklos profanacija, apie kurią rašiau aukščiau bei nuorodose žemiau.

Bet ponia Janina Gadliauskienė - Vilniaus Žaliųjų vadovė - mane patikino:
Jūsų 'procentai' pateks į pagrindinę judėjimo sąskaitą, nes Vilnius neturi atskiros sąskaitos. Tačiau 'Atgaja' yra jau seniai nuo mūsų atsiskyrusi su savo visom sąskaitom.

Belieka kliautis Janina. Bet kuriuo atveju, vienintelis teisinis būdas šelpti ją bei naujus žmones, kuriuos ji suburia, yra skirti pinigus centrinei Žaliųjų būstinei Kaune.
Kas norite, šelpkite ją ir papildomais pinigais. "2%" mokesčių inspekcija perveda į tam tikrą sąskaitą. O kitą paramą tu gali suteikti ir deklaruoti kaip tau patogiau ir tikslingiau - ne vien į centrinę būstinę.

2012 metais kviečiau Janiną Gadliauskienę eiti į rinkimus į Seimą ir tapti Aplinkos ministre. Į Seimą ji atsisakė.
Užtat ji nežinau nuo kada tapo Seimo narės Aurelijos Stancikienės padėjėja. Gelbėjo jai vaikyti valdininkus.
Po rinkimų taip ir nepanoro tapti ministre.

2023.02.03, prieš rinkimus į savivaldybes, Janina Gadliauskienė prisiminė:
Pas Stancikienę kaip tik krutėjau, nes buvau jos priversta ir šiaip. Padėjau žemaičiams apsiginti nuo Ševron įmonės.
Daugiabučių namų bendrijoms - nuo Rubikono vyrukų, kai jie norėjo privatizuoti šilumos mazgus, namų rūsiuose.
Sutinku su Jumis. Valdiškas darbas žlugdo visuomenės ryžtą. Jeigu nori "nugesinti" visuomenininką, duok jam "vakacinę", šiltą vietą... Užmigdysi.

Aurelija Stancikienė turi nuodėmių. Kadaise buvo pati valdininkė. Klastojo motinai pastato dokumentus. Leido jį perdaryti į gyvenamą. Jos nebaudė. Bet kitų, geresnių neturime. Tu juk neini į politiką. Ji bent parėkauja ant valdininkų. Nei vieno nenubaudė. Bent tiek gerai.

Šelpk pinigais valdžios aukas

Prašyk už tuos pinigus atidirbti: tęsti kovą pieš valdžią.

Lietuvos valdžia išnaikino organizacijas, kurios gynė žmogaus teises. 2017.09.25 paskutinę tokią išvaikė ir melagingai skelbia bankrotu:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm
Nebėra per ką šelpti valdžios aukas. Valdžia jas žlugdo, pavergia bylomis, kankina, neteisėtai kalina. - Nusikalsta žmoniškumui (BK §100), priverstinai pradangina (BK §1001).

Bandyk šelpti per tarptautinę organizaciją "Human Rights Watch":
https://www.hrw.org
Prašyk, kad jie tavo pinigus dalintų Lietuvoje. Gal sutiks.
Prašyk, kad skelbtų Lietuvos valdžios nusikaltimus.
Gali ten šelpti ir užsienio negrus, žudynių aukas.

Šelpk ir per mane

Manęs kartais valdžios aukos klausia paramos. Perduočiau. Arba duotumėt jiems pinigų tiesiogiai.
Man rašyk žemiau.

Man gali pinigą duoti tiesiogiai.

Arba bandyk per būrius ("organizacijas") lentelėje aukščiau.
Ten paskirties laukelyje E3 rašyk: "Andriukui dviratukui". Ir perspėk mane. Stebėsime ar jie perduos tavo pinigą man, ar pravalgys.


Skaitytojų pastabos

Ne viešos. Skelbiu tik jei reikia. Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt
Puslapis saugesnis tas pat koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/pinigais.htm
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą:

Nuo 2006 m. kovo 29 dienos esate 26730 žiūrovė