Sunkiau bus įveikti "savus".
- Vincas Kudirka- džiovos mirties patale, Rusijos valdžios priešų Lietuvoje dainius. Gyveno 1858-1899 metais. Jis mirė vienišas, kaime, niekam nereikailngas. Kas tuomet galėjo jo žodį girdėti?
Pilna vyno statinė rieda gatve tyliai. Tuščia - barška.
- barė jis Lietuvį už tinginystę ir tuštybę.
O virš karsto stojo moradieriai, ir eina garbės sargybą.
- Aleksandr Galič (Ginzburg)- Rusijos valdžios priešų dainius.
Tarybų Sąjungos valdžia privertė jį išvažiuoti 1974 metais. Užsienyje jis dirbo valdžios priešu balsu Laisvės radijuje (Radio Svoboda). 1977 metais valdžia galbūt pasivijo Paryžiuje ir nužudė Galič elektra iš rozetes 220 Voltų. Suvaidino neva jis supainiojo kur kišti dainų garsiakalbio kištuką. Kartais garso kištukus tikrai gamino tokius pat kaip maitinimo. Nežinau koks ten buvo. Vis tiek negalėtų nutrenkti. Galėtų tik supleškinti garsiakalbį.
Galič buvo nekoks dainius. Ši eilutė yra vienintelė prasminga ir graži jo kūryboje.
Kartą Tarybinis radijas skaitė, ar dainavo, eiles, kurios peikė niekšus. Skundikai ėmė rašyti laiškus, piktintis kodėl groja valdžios priešą Galič. Paaiškėjo, kad tai ne jis, o Šekspyras. Eilės apie niekšus yra tokios pat amžinos, kaip ir niekšai.
Galič patvirkino kažką be santuokos, pagimdė vaiką.

Nuorodos:
Neįgali partija "Nacionalinis Susivienijimas" kaulija paminklo (antkapio) Vyčiui
Šimašius kakoja paminklais. Juos stato ne jums, o sau, į kišenę.
Neskatinkite niekšų paminklus nei statyti, nei griauti. Nemaldaukite. Budeliai juos stato savo aukoms. Ne šitiems žmonėms statyti. Laukite kol jūsų pro-vaikiai atgims...
Gal praeis noras bent dalį naujų "balvonų" statyti.

Balsuok pliurpalių partiją į valdžią. Geresnių nėra.

Leonas Čerskus. 10-as batalionas.
Štai jums tikro atminimo gabaliukas:
http://www.angelfire.com/de/Cerskus/english/10th_battalion1.html
Kario nesavanorio Vokiečių kariuomenėje prisiminimai.
Ten jis rašo iš kur ir kaip atsiranda išdavikai, prisiplakėliai. Jie Lietuvoje tūnojo ir laukė klestėjimo... Jie niekur nedingo. Anuo metu jie buvo tokie pat, kaip ir dabar: amžinai gyvi...
Partizanai
http://partizanai.org
Lietuvos partizanų pasakos, susišaudymai, gaudynės, žudynės, partizanų atsiminimų knygos. Partizanai atsirado po to, kai 1940 metais Tarybanas užpuolė.
Puslapį daro Lietuvos partizanų kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Padeda Lietuvos Sąjudžio dalyvė kažkokia. Jie skleidžia nemeilę nusikalstamai Lietuvos valdžiai. Tai - keista. Nes Lietuvos bažnyčia yra suaugusi su valdžia. Valdžia (Policija) mielai bažnyčią dangsto. Moka jai algą pagal sutartį su Vatikanu. Gal A. Svarinskas nepriklauso Lietuvos bažnyčios vadams. Išsiaiškink tu.
Nežinau ar jie pritaria nusikaltėlių valdžios kėslams suniokoti Lukiškių aikštę laisvės kovų atminimo vardan. Paklausk tu. Kėslus niokoti aprašau žemiau šiame puslapyje.
Ten prie progos A. Svarinskas rašo kaip nusikaltėliai prokurorai dangstė kvailą laikraštpalaikį "Komjaunimo Tiesa" (Lietuvos Rytas) už kažkieno pezalus su neapykanta Popiežiui ir Žydams:
http://partizanai.org/index.php/monsinjoro-a-svarinsko/132-lietuviu-spaudos-ir-geruju-zmoniu-demesiui
Bylos keistenybes aiškinu nuorodoje į prokurorus.
Prokuroras Simonas Slapšinskas ir pats apdovanojo mus Komunizmo atminimu: vadino dvasininkus komunistiškai "kulto tarnais".
Atėmė "Miško brolių" namą
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#partizan
1992 metais valdžia atidavė apleistą namą Totorių gatvėje, Vilniuje buvusių partizanų bendrijai "Miško broliai".
O kai jie sutaisė, nutarė pasisavinti. Dar ir dykai. Tampė po teismus 10 metų.
2021.02.03 Vilniaus apylinkės teismas neteisėtai įsakė jiems išsikraustyti.

Partizanus nuolat nekenčia, negerbia.
Vos prieš porą metų Albiną Kentrą apdovanojo Seime pinigais ("Laisvės premija"). Bet ir ten nepaisėblogą jis ketino tarti apie valdžią. Nors, ir pats jis nelabai rovėsi.

Po 1990 metų nepriklausomybės Albinas pasižymėjo tuo, kad filmavo visas liaudies sueigas iš eilės. - Vaizdų metraštininkas.

Nežinau ką jie tame name darė. Gal saugojo tuos filmus ir rodė vaikams. Nors, vaikų būklė žlugusiame švietime byloja, kad jie nepažįsta "Miško brolių", žinių, laisvės, kovos, dorovės.

Atėmė ordiną iš partizano Prano Končiaus-Adomo
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/irena-vasinauskaite.-prezidente-dalia-grybauskaite-pakeite-prezidento-valdo
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Ten beveik viskas pezalai. Rašė vargo žurnaliūgė Irena Vasinauskaitė.
2000.02.11 vėpla prezidentas Valdas Adamkus davė jam ordiną po mirties.
2015.09.18 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė atėmė tą ordiną. Ir ne šiaip, o neteisėtai pakeitė Adamkaus dekretą, lyg jis to ordino nebūtų davęs.
Nežinau, ar štabo partizanas Končius šaudė žydus. Net jeigu taip būtų, prezidentė gali tiktai atimti ordiną, o ne keisti praeitį. Vargu ar net savo pačios įsaką ji gali keisti. Nebent tai darytų greitai.
Ten generalinė prokuratūra rašė prezidentūrai ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui. Vėl vadino tarybiškai, dabar jau šį partizaną, "buržuaziniu nacionalistu", sovietinių aktyvistų skriaudiku, nusikaltėliu, plėšiku. Nežinau, ar jie rašė tik kaip jį vadino Tarybiniai pareigūnai (citavo), ar patys savo, ar anų žodžiais taip jį vadino. Išsiaiškink tu ir pranešk man.

Manau, po mirties, ypač tiek metų, nereikia ordinų. Tai buvo kiti laikai, kiti kovotojai.
Juk niekas neketina duoti ordiną Vytauto dydžiojo laikų kareiviams, ar jam pačiam.
Pats Pranas Končius-Adomas kartu su visu štabu apsišaukė Lietuvos Vadovais. Jei norėtų, jie galėtų patys apsidalinti ordinais...

Švaistymas krizės metu
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizes svaistymas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#paminklai
Nereikalingų išlaidų sąrašas. Į jį įtraukiau ir Lukiškių aikštės "planą", kurį aprašau žemiau šiame puslapyje.
2009 metais architektai patys iš savęs valdiškai laimėjo 2 ir 3 vietas "konkurse" apie aikštę, pasidalino tavo 120000 Litų.
2011 metais "konkurse" apie tą patį vėl laimėjo pirmas 3 vietas ir išsidalino dar 60000 Litų. Ankstesnių pinigų už 2 ir 3 vietas negrąžino.
2013.07.15 padarė atskirą "konkursą" paminklo laisvės kovoms (laisvės antkapio). Laimėjo "antkapis" pavadinimu "Tautos dvasia", kaip ir pridera kapinėms. Jį miniu šio puslapio gale.
Nuorodoje rašau, kad 2013.01.31 nusikalstamo Seimo narys Arvydas Anušaukas televizoriui skundėsi, kad Lukiškių Aikštės perdarymas perdėm brangiai kainuos: 40 mln. Litų. Maldavo bent kiek jį sumažinti. Kitaip pinigų nebus ir aikštė liks tariamai "netvarkyta".
Manau nusileis gal "meninikai", kurie laimėjo pinigus "konkurse": atsisakys paminklo Laisvės dviratininkui, kurį čia siulau žemiau, naujų blogų medžių ir blogos naujos žolės vietoj senų gerų. - Pinigų gramdymo. (Žr. žodyną nuorodoje į tvarkymą aukščiau.) Gamins tik naujus pinigus: požeminių geldų aikšteles. Sutaupys gal keliasdešimt tūkistančių litų...
Įstatymų leidėjas A. Anušaukas net nemanė vykdyti savo įstatymų leidėjo pareigą prižiūrėti įstatymą: jis neminėjo, kad visas Lukiškių aikštės perdarymas - neteisėtas. Skaityk apie urbanizavimą žemiau.
Žudynės Vilniuje 1991 metų sausio 13 dieną
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20090115.htm
Niekas nenorėjo mirti.
Kaip tapti protingu. Klausykis trumpųjų bangų radijo iš viso pasaulio.
Dėstytuvai išdavė mokinius. Vertė nemaištauti.

2020.01.12, o gal kitą dieną, kažkuris televizorius rodė nuotrauką jaunuolio stovinčio prieš Tarybinį tanką 1991.01.13 naktį. Rado tą vyrą ir rodė dabar.
2021.01.12 Lietuvos televizija rodė tą pačią nuotrauką. Irgi rado vyrą. Bet kitą. Šis yra Vilniaus universiteto profesorius. Sakė, neva aptiko sužalotą žmogų... stojo prieš tanką... paspoksojo vienas į kitą... tankas išvažiavo... Jis laimėjo.
Tikėtina, kad žurnaliūgos žinojo, kad kiti žurnaliūgos jau rado vyrą iš nuotraukos. Kam reikėjo meluoti? Gal kėsinosi įprasminti. Nes tikras stovėtojas kalbėjo ne prasmingai. Jis paprasčiausiai atsidūrė prieš tanką.
Žurnaliūgos palygino kada kas atgavo nepriklausomybę. Lietuva - iškarto. Melavo neva Baltarusija jos laukė 30 metų (iki dabar).
- Ne. Baltarusija - irgi iš karto. Po to išrinko diktatorių:
http://andrius.saugokmedi.lt#Baltarusija
Lietuva darė tą patį. Irgi "išrinko" nusikaltėlį Brazauską, Komunistus. Jei Baltarusija nėra nepriklausoma, tuomet ir Lietuva - ne.
Žurnaliūgos melavo gal ir dar.
Vytautas Landsbergis vaizdžiai šnekėjo neva laimėjote mūšį. O gal ir jis įteigė, neva buvo mūšis.
- Nebuvo. Kovojote taikiai.
Tiesa, vienas vyras pasakojo, kad griebė kareiviui už automato, kad nemuštų. Kiekvienas tempė į save. Kareivis rėkė: Paleisk. Nieko nedarysiu. Vyras paleido. Kareivis tęsėjo žodį, nebemušė, nešaudė.
Šioks toks mūšis buvo prie Seimo, prieš rusiškai kalbančią išdavikų minią. Gal ji kalbėjo ir lietuviškai bei visaip kitaip. Skelbimus rašė rusiškus. Ją valdė Tarybiniai karininkai, persirengę. Bet jie nebuvo kareiviai ir nešaudė.

Sausio 13 bylos aukos pačios kaltos, kad gynė tėvynę nuo Tarybinių kareivių
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Vilniaus Apygardos Teismas sausio 13
2015.04.16 "Sausio 13" byloje Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis neteisėtai paskelbė, neva Nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila ir daug kitų aukų patys kalti, kad juos užpuolė Tarybano kareiviai.

2014.11.03 generalinė prokuratūra ir Vilniaus apylinkės teismas tyčia nutraukė tyrimą nusikaltimo žmoniškumui dalies apie tai, kaip užgrobė Komunistų mokyklą. - Kad nepaaiškėtų, kad ten tebebuvo buvusi prezidentė nusikaltėlė Dalia Grybauskaitė.

Gruziją irgi puolė Tarybinė kariuomenė, su kastuvais.
Nežinau ar Gruziją tai vadino nusikaltimais žmoniškumui ir ar teisė ką.

Tai buvo valstybės kėslas ("politika") puldinėti liaudį.
Todėl teisingai Lietuva bylą pervadino į nusikaltimus žmoniškumui. Bet tai derėjo daryti iš karto. Lietuvos valdžia nenorėjo pervadinti, nes ir patiems tada tektų be senaties atsakyti už tai, kad puldinėja Lietuvos liaudį.

Sausio 13 byloje išteisino smogikus: nebuvo okupacijos
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Vilniaus Apygardos Teismas milicija
2015.06.04 "Sausio 13" byloje Vilniaus Apygardos teisėjas Audrius Cininas neteisėtai išteisino Tarybinius, valdiškus smogikus, milicininkus.
Melavo neva nebuvo: karo padėtis, karo veiksmai, okupacija.
Zigmas Vaišvila
http://zigmas.saugokmedi.lt
Nepriklausomybės akto signataras. Buvęs Aukščiausios tarybos narys, VSD viršininkas.
Prisimenaprieš Lietuvą veikė Kazimiera Prunskienė, Dalia Grybauskaitė, Algirdas Brazauskas, Arvydas Juozaitis jų bendrininkas Vytautas Landsbergis, slapta, kol jūs kovojote:
http://zigmas.saugokmedi.lt/sausio 13 byla apkarpe.htm, kad neįkliūtų Grybė. Žiūrėk ankstesnę nuorodą į teismą.
http://zigmas.saugokmedi.lt/Vytautas Landsbergis.htm
http://zigmas.saugokmedi.lt/grybauskaitė.htm
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Konservatoriai Landsbergis

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/musu-sventes/zigmas-vaisvila-sventvagyste-vasario-16-osios-isvakarese
Landsbergis ir Zingeris pripaišė sau nuopelną, kad Islandija pripažino Lietuvą.
Bronislovas Genzelis kažkada Maskvoje mokėsi kartu su Arnonu Hanibalsonu. Ano brolis Jonas Baldvinas Hanibalsonas (Jon Baldvin Hannibalsson) vėliau tapo Islandijos užsienio reikalų ministru ir Socialdemokratų partijos pirmininku.
Arnonas lankė Lietuvą. Sąjūdžio metais Lietuvą lankė Arnono sūnus. Anas dalyvavo susibūrimuose ("mitinguose").
Bronislovas sakė Vytautui Landsbergiui, kad jie gali gelbėti.
Broliai Hanibalsonai sakė, kad Islandijos, politikai ir dar kažkas, mano, kad nepakanka 1990.03.11 nepriklausomybės. Reikia dar referendumo.
1990 metais Islandija kvietė atvažiuoti Bronislovą ir gal dar kažką. Matyt jį kvietė kaip Aukščiausios Tarybos narį. Pas juos važinėjosi tik Landsbergis. Melavo, neva Bronislovas sunkiai sirgo, todėl nevažiavo.
1991 metų sausį, po 1991.01.13 žudynių, broliai Hanibalsonai slapta atvažiavo į Lietuvą žiūrėti. Juos pasitiko Bronislovas. Jie klausė apie ligą. Jis nustebo ir, matyt, drovėjosi aiškinti, kad Vytautas Landsbergis melavo, o Aukščiausia Taryba slėpė, kad jį kvietė.
1991.02.09 įvyko referendumas.
1991.02.11 Islandija pripažino Lietuvos valstybę.
2021.02.11 signatarai Emanuelis Zingeris ir Vytautas Landsbergis melavo neva tai jų nuopelnas. Zingeris vis vadino Landsbergį valstybės vadovu. Nors, tokio nebuvo.
Ten Zigmas primena, kad Norvegijos tautos taikos premiją Landsbergis paėmė sau.

Vilniaus Savivaldybė niokos Lukiškių aikštę neteisėtai.
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#pikta.
2012 metais jie patyliukais pakabino skelbimą apie neurbanizuotinos aikštės urbanizavimą. Tai - skelbimas apie viešo aptarimo susirinkimą. Manau jį iškabino jau po aptarimo, kad niekas neateitų. Paslėpė jį tarp kitų nekaltų pinigų siurbimo paveikslėlių permatomoje dėžėje aikštės kampe. Anksčiau toje dėžės dalyje kabojo laimėtojo piešinys kaip jis aikštę niokios. Kitose 2-se dėžės dalyse kabojo kiti 2 pinigų laimėtojai. Nugarose - brėžiniai. Taigi, tą skelbimą pakabino vietoj laimėtojo piešinio. Jo brėžinys nugaroje liko. Todėl mažai kas pastebėjo pokytį ir vargiai atėjo į viešą aptarimą.
Vilniaus Bendrasis Planas iki 2015 metų
Per ten rasi nuorodą į planą Vilniaus Savivaldybės internete. 2 skyriuje apie miesto sandarą yra bendras brėžinys, tvarkos lentelė, ir sandaros aprašymas. Pagal juos Lukiškių aikštė yra parkas, uždažyta žaliai. Aprašymo §2.2.2.1 rašo: neurbanizuojamos teritorijos.
Todėl Lukiškių aikštėje negali būti nei geldų, nei požeminių garažų, nei paminklo, bent jau tokio (didelis stabas iš akmens, akmenų grindinys po didelę aikštės dalį) - nieko, kas nebūtina parkui.
Be to, pagrindiniame brėžinyje visas plotas aplink senamiestį yra užbraukytas kaip griežto reglamentavimo. Čia draudžiama bet ką daryti, kol nėra reglamento.
Žurnaliūgos, tarkim LRT, liaupsina parkų niokojimą.
Nes vienos vyras tai projektuoja ir jie valdiški yra - bijo peikti valdžią.
Žurnalas "Miškai" bandė ginti Lukiškių aikštę
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/regimantas-pilkauskas.-menas-ir-konfidenciali-informacija-lukiskiu-aikste-s
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Aplinkos viceministras Arūnas Remigijus Zabulėnas užslaptino žinias apie tai, kaip vertino kėslus. Meną pavertė paprastu, matematiniu pirkimu pagal balus. nuo 1995 metų įvyko 4 dideli projektų "konkursai" ir nė vienas projektas nebuvo pripažintas tinkamu vykdyti [...]
Vilniaus savivaldybė, neturėdama projekto, samdo vykdytojus [...]
Per visus 20 metų nebuvo paskelbta nė viena išsami Lukiškių aikštės projektų recenzija. Projektų vertinimo komisijos nariams užčiauptos burnos [...]
neskiria architektų nuo kraštovaizdžio architektų [...] Viešųjų pirkimų tarnyba, matydama Lukiškių aikštės suplanavimo "konkursuose" vykstančią netvarką, patarė pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai ir pateikti ieškinį teismui.

Nors, privalėjo pati tai daryti ir dar reikalauti, kad prokurorai keltų baudžiamas bylas ir gintų viešą rūpestį.

Valdiškos UAB "Vilniaus vystymo kompanija" direktorius Renatas Dūdonis kažkada pezėjo neva pretenzija pavėlavo, todėl neatsakys nieko. Pinigai ir aikštė jau išvažiavo. - Nesvarbu, kad neteisėtai, neteisingai, žalingai.

Ta pati kompanija jau suniokojo Sereikiškių parką. "Suvystė."

Turinys:
Valdžios "menininkas"
Lukiškės
Basanavičius
Vileišiai
Ne vien Petras.
Raštija
Laurynas Stuoka-Gucevičius
Antanas Smetona

Platinkite nuorodą į šį mano puslapį ir į sutrumpintą pranešimą čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1208.htm - 2009 metai
Tarp kitų dalykų, ten miniu kad Lukiškių aikštėje vietoj niurių paminklo ir požeminių garažų galima daryti takelius ir antžeminius ženklus su antgamtiškais raginimais nenusidėti, mąstyti.

Tik po to skaitykite laikiną tesinį žemiau.

Po dviejų mėnesių. 2009.06.11. Vilnius. Konstipacijos prospektas. Lyja. Visur dulkės, smarvė ir purvas. Automobiliai. Stukso auto-kranas.

- Ar jums žolės negaila?
- Ne.
- Statykite ten, kad geldos mažiau važinėtų. - bedu pirštu į geldų bekraštį parkavimą, pilną žvyro ir duobių, kur prieš 10 metų buvo žolynas ir sliekai.
- Ne. - atsako valdininkas vėl ir duoda kažkokius nurodymus krano valdytojui. - Gerai, gerai... Bet jeigu pasvyręs bus, tai 16 tonų tą strypą nulenks.

Ant žolės deda jie granito blyną. Ant strypo jame maus praskelto kiaušinio skulpturą.

- Iškalkite iš akmens dviratį. Tokį, kokį Lukiškių aikštei siūliau.
- Žinau, skaičiau.
- Tikrai.
- Skaičiau.
- Tai kalkit dviratį. Laimėsit "konkursą", ir 100000Lt pinigų, ar net daugiau... kokius 120...
- Ne. Mažiau ten duoda... Tuščia...
- Kaip. Juk dviratis... Ką turite omeny?
- Tuščia... Badas... Nėra minčių Lūkiškių aikštei.
- Tai iškalkit dviratį. Bus minties proveržis.
- Dviratis aišku patrauklu. Bet reikia kitos minties.
- Dviratis ištremtas. Tinkama sąsaja su Tarybano laikų persekiojimais. O kokios jums minties? Ar automobilių parkavimo? Tai sakau, geldų priveisia, reiškia dviratis tremtyje.
- Dviračiams ir be to vietos pilna. Visas miestas stovais nusėtas. Tik gal netinkamais.
- Geriau jų nebūtų. Beprasmiški jie.
- Sutinku. Gal jie pavojingi. O gal ir beprasmiški. Bet dviračiams vietos daug.
- Pastatykite dviratį Lukiškių aikštei vietoj Lenino. Tauta pavyzdį ims iš jo. Seniau iš Lenino ėmė.
- Kad to nepakanka.
- Tai skaitėt?
- Skaičiau.
- Reiškia žinot, kad siūliau ir takelių išdelioti imantrių po visą aikštę.
- Ten neprivažinėsi.
- O ar Lietuvis supras? Matė Leniną ir tikėjo. Dabar matys dviratį ir takelius. - Irgi tikės.
- Iškalsim. Tik ne ten.
- Pažadat?
- Taip.
- Dėti dviratį turit būtent į Lukiškes.
- Ne.
- Kaip jūs tautai pristatyti?

Valdininkas prisistato: Vidmantas Martikonis. Vilniaus mero pavaduotojas.
Savivaldybės valdiška kortelė duoda prielaidą manyti, kad jis yra kažkaip susijęs su akmens meno verslu. Idomu, tokia privati reklama... Ar valdiškais pinigais išleista?
... Kaipmat, atėjo valdžion, ir padėjo ant jos savo verslą ir 16 tonų luitą.

Nesupranta šis akmens vergas, kad automobilių gausinimas reiškia dviračio trėmimą. Jam atrodo, kad dviračiui vietos pakanka. O tai, kad geldos grobia vietą po Saule, jam nemotais.
Pagal mus: jei nėra vietos nesigrųsk.
Pagal jį: jei nėra vietos - užgrobk dar, ir visiems tą geldą įpiršk panosėje. ... ir pateik ją po priespaudos atminimo priedanga.

Priplota akmens žalia veja jam nieko verta. Nenori jis dėti akmens ant geldų parkavimo, ir nors truputį tą žvyro duobę paįvairinti. Geldos grožėsis viena kita. O meno akmens kiaušinis pasimes tarp namų. Be to, įteigs geldoms, kad žolės naikinimas yra sveikintinas.

Vienok, pažadėjo jis mums iškalti akmens dviratininką. Pažado vykdymo ir reikalaukime.
Dabar beliko priversti jį uždėti tą dviratį ant Lukiškių aikštės... Priešais KGB rūmus... Kad būtų nuolatinis priminimas KGBistams, kurie tenai tebeknibžda ir tebekurpia Stalinines bylas (Vilniaus apygardos teismas ir toks pat Lietuvos Apeliacinis Teismas), kad dviratininkas juos dar pasivys. Nes dviratis yra laisvė.
Ne persekiojimams atminimas - o pagrobtai laisvei.
Ne šiaip atminimas, o reikalavimas ją grąžinti.

Kodėl minčių dėl atminimo Lietuvis neturi?
... Nes nėra laisvas jinai.
Ar yra geresnė mintis negu dviratis? - Nėra.
Na tai kol jos nėra, iškalkite dviratininką akmenyje. Tegul jis lavina ir skatina tautą... Kai ji išsilaisvins, tuomet gal ir sugalvos... Tada ir galėsite pakeisti dviratį nauja mintimi... - apie dviratį...
Valdininkas juk mėgsta išimti vieną asfaltą, ir įdėti kitą (dviračių takai). Taigi tą patį ir siūlau: po 50 metų išimsite šį laikiną dviratį, ir įdėsite jo vieton kitą dviratį.
O seną akmens dviratį, galės koks suktas valdininkas sau į sodą pastatyti. Jis atstos statulą vaizduojančią berniuką sisiojantį į tautos šulinį.
Kaip dainavo rūsų dainius V. Vysockis: už kalnus geresni tik kalnai.

Iki šiol mums piršo mintį, neva automobilis, statybos, korupcija, aplaidumas, užmarštis yra iškalti akmenyje.
Pastatykime jiems antkapį, atminimą. Pirškime, kad akmenyje iškaltas tik dviratis - laisvė. - Ne vėliavos, tušti pareiškimai ir giesmės, bet tai kas veikia ir iškarto...

Tai tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, neva dviratis nėra tremties įvaizdis. Atminimui jis tinka labiau, negu paniurusio, užguito tautiečio kupra Sibiro fone.
Kupra yra praeitis, kančia, nuolaidumas, prižemintas gyvulinis vagonas.
Dviratis yra pakylėta aukštybė, ateitis, drasa, veržlumas, nesitaikymas. - Tai, apie ką niekas negalėjo net pagalvoti, o pagalvojus, buvo nedrasu.
Kodėl angelai, debesys, dangus yra religijos įvaizdis? Juk nieko šito tikrovėje nėra. Todėl, kad tai kilnu - kitoks, principinis mastymas, negu iki tol buvęs barbarizmas, ar net pagonybė.
Net ir šiais laikais nedrasu apie dviratį pagalvoti, nei kaip apie transportą, nei kaip ekonomikos keltuvą, nei kaip apie atminimą. Nedrasu būti principingam, žmogiškam, pinigo neapakintam, pinigui nenuolankiam. Žmogus mieliau galvoja apie statybas, kančias ir panašias popieriuje iškaltas tiesas. Bepročiai visi, kas susimasto apie dviratį, pagarbą ir atsakomybės reikalavimą iš aplaidunų.
Į beprotyną kišdavo juos Tarybų laikais.
Ten pat siunčia ir dabar.
- Geras, tinkamas tremties atminimo įvaizdis (simbolis) yra dviratis.

Ką gi mums siūlo statybininkai? - Jie darys geldų parkavimą po Lukiškių aikšte.
Automobiliui paminklas bus. Dviratis paminklu nebus.
Gelda pagal juos yra teroro aukų atminimas. Dviratis - ne. Jam ir be to pakanka vietos... Sibire...

2011 metų žinios iš Aplinkos ministerijos apie Lukiškių aikštės "sutvarkymą".

Vėl kažkas padalino 60000 litų premijas už projekto projektą. Yra ir tokių... Kad nereiktų tikrai vargti ir rengti paties projekto. Galima vargti "virtualiai": nieko nedaryti, tik pasakyti, neva kažkas kažką darys.

Gaunasi, kad ankstesnio "konkurso" laimėtojai atsidūrė 4 ir 5 vietose. Bet "laimėtų" (išsidalintų) pinigų negrąžino.

Medžius gal ir išsaugos. Gal net kažkiek naujų pasodins. O kad dviračiai nevažinėtų, padengs aikštę akmenimis. Pamalonins mūsų akmenų tašytoją.
Projektų projektavimo projektas priežastį nurodo: neva Lietuvos miestų ir miestelių aikštėms būdingas toks grindinys. Bet tai nereiškia, kad aišktės privalo suvienodėti. Pakaks akmenų! Pakaks aikščių, primenančių geldų parkavimą. Yra Lietuvoje ir purvo aikščių ir panašių į parką. Yra įvairovė... Tegul įvairovė būna ir Lukiškėje.

Beje, Tarybano užkariavimo laikais (1940-1941; 1944-1989 metais) Lietuvos miesteliams buvo būdingas būtent dviratis. Beveik visiturėjo. Ypač užkariavimo pradžioje. Vėliau tie angliški ir kiti kapitalistiniai dviračiai išnyko. "Ištrėmė". Juos pakeitė socialistinės griuvenos.
Būdingas buvo dviratis. Būdingi buvo net sąmoningumą skatinantys plakatai. Viskas atitinka mano siūlymus (žiūrėk šio puslapio pradžioje nuorodą į mano raštą). Taigi kodėl jie nesiūlo dviračio į Lukiškių aikštę?..

Siūlykite jūs. Rašykite kultūros ministerijai, kaip ten paskelbta.

Kol jūs tylite, siūlo niekus tik nevykėliai:
Šio puslapio pradžioje miniu, kad 2013.01.31 nusikalstamo Seimo narys Arvydas Anušaukas siūlė Lukiškių Aikštę perdaryti mažiau, kad būtų pigiau negu 40 mln. Litų.
Suprask: nesvarbu ką statys - paminklą ar išvietės dangtį, svarbu tik, kad pigiau negu tiek.
Jei visi tokie siūlymai apie viską būtų, tada galėtumėt vietoj Katedros bokšto statyti Babelio bokštą iki dangaus... pigų, perpus žemesnį už tikrą Babelio bokštą ir iš pigių medžiagų... kakių. Svarbu tik statyti už 40 mln. Litų. Kakis sugrius. Tada bus smagu jį vėl "pigiai" perstatyti, perlipdyti. Tauta irgi gaus progą pilietiškai purvo vonią paminkyti, prisiliesti prie istorijos.

2013.07.15 paminklo laisvės kovoms (laisvės antkapio) "konkursą" laimėjo toks pavadinimu "Tautos dvasia". Jį atrinko komisijos narys Rolandas Palekas - nuolatinis nusikaltėlio valdiško atchitekto Mindaugo Pakalnio bendrininkas tariamai nevaldiškas. Jie kartu niokoja miestą ir parkus. Vienas kitam "nevaldiškai" pritaria.
Kiek pinigų laimėjo paminklas ir komisija nežinau. Gal komisija dar ir algą gavo už darbą (ne vien iš laimėtojo).

Už tai ir pats Rolandas Palekas "laimėjo" valdžios pinigus.
2015.02.15 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė už uolius nusikaltimus apdovanojo jį Nacionaline meno ir kultūros premija. (Pasakoju nuorodoje į jo vardą.)

2015.06.09 naujas Vilniaus meras nusikaltėlis Remigijus Šimašius neteisėtai pasirašė planą laimėtoją.
Bet šį kartą jis jau buvo paties Rolando Paleko.
Gal jie pakeitė laimėtoją.
Gal pagamino dar vieną ir pinigų jam.
O gal laimėtojas nekito. Gal praeitą kartą Rolandas Palekas išrinko savo paties planą.
Šis planas jau kažkodėl kainuos nebe 40 mln. Litų, o 7 mln. Litų. Gal atsisakė antkapio laisvei ir darys tik požeminę aikštelę geldoms.
Pertvarką apmokės nusikaltėliai Vyriausybė, o ne Vilniaus miestas.
Bet nebuvo visos šalies referendumo apie jį (Konstitucijos §9).
Tauta neprašė jokių pertvarkų. Aikštė - gera ir dabar.
Kodėl būtina ją keisti? (VAĮ §3 3sk.. Įstatymų sąrašą ir juos aiškinu nuorodoje į Konstituciją. Kai ten pakliusi, versk puslapį porą pastraipų aukštyn.)

2016.02.17 statybų "konkursą" (užsakymą iš valdžios) laimėjo 3 sukčių įmonės, kartu: "Infes", "Ekstra statyba", "Pamario restauratorius".
Jie laimėjo nieką, orą, tik pinigus. Projekto dar nėra. Jie už mūs parinks mums ir samdys architektus, kad paišytų ko jie iš mūsų pinigų nori.
2016.02.29 nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius pasirašė su jais rangos sutartį niokoti Lukiškių aikštę.
Iššvaistys 2,1 mln. € (7,251 mln. Lt). Tiek jau davė valstybė.
Viso sąmata: 3,6 mln. €. Matyt, ir tuos pinigus paims iš valstybės.
Tokius, vis naujus, vis didesnius skaičius Savivaldybė skelbia kartais, pamažu, kad tu nesupyktym iškarto. Gal greitai skaičius pasieks ir norėtus 40 mln. Lt., kurių valstybė pagailėjo, nedavė. Bus netgi geriau. Mažiau statys. O pinigai bus tie patys. Daugiau grobio liks dalyboms.
Tuos pinigus atiduokite mokytojams. Jie tuo metu streikavo. Be žlugusio švietimo neišgyvensime. O be eilinio paminklo savo laisvei ir požeminės geldomobilių aikštelės nenuskursime bent.

2016 metų pavasarį Šimašius man sakė, neva nedarys požeminių aikštelių geldoms. Bet ir be jų laisvės antkapis būtų "urbanizavimas", nes nėra susijęs su parku. Bendrasis Planas rašo, kad Lukiškių aikštė yra parkas.
Abu kartus pasirašė neteisėtai, nes dar nėra statybų projekto.

2016.07.12 Lukiškių Aikštę uždarė iki 2017 rugsėjo.
Pirma kasinės archeologai.
Ties kažkokius "inžinierinius tinklus". Nors tai nesusiję su aikštės atnaujinimu (tvarkymu).
Viršiausias miesto architektas Mindaugas Pakalnis prilipo prie to darbo (pinigo).

http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_comments_list&m_comments_id=5&_for_comment_id=19745
2016.10.28 nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius nusifotografavo Lukiškių aikštėje. Nuotraukoje pažvengė iš visų jūsų, antkapio laisvei.
Parašė nusikaltėliui Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir nusikaltėlei prezidentei Daliai Grybauskaitei. Jis maldavo jų statyti paminklą "Vytis" (laisvės antkapį) savo pinigais... Lyg jie jau nebūtų davę savo tavo pinigų.
Siūlė, kad antkapio "konkursą" darytų ir jo įgyvendinimą prižiūrėtų valstybė, ar savivaldybė... Lyg dabar tai darytų ne Savivaldybė.
Pasirodo yra kažkoks visuomeninis "Vyčio paramos fondas". Pirmininko pavaduotojas ten yra kažkoks: V. Kavaliauskas. Jis paskelbė, kad ketina skelbti tą "konkursą".
Meras sunerimo, kad nevaldiškas, asmeninis susibūrimas skelbia antkapį valdiškoje žėmėje. Jis siūlė tai daryti ir pinigais "laistyti" valstybei. Siūlė parodyti visuomenei, kad ta pavėpsotų ir neturėtų būdų jo atsisakyti, galėtų tik pritarti.
Siūlė, kad dalyvauti aikštėje ir antkapyje turi ir kiti "fondai"... Lyg jie ir dabar to negali.
Išvis neaišku ko būtent bejėgis mėras prašė. Jis juk neprašo uždrausti tam "fondui" skelbti "konkursą". Jis tik nori, kad antkapį statytų ir valdžia. Gal bus 2 antkapiai.

Suburk ir tu kokį nors fondą. Skelbk "konkursą" nestatyti jokio antkapio, nedarkyti aikštės. Įdomu, ar nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius lygiai taip pat ir jam reikalaus teisės dalyvauti?.. Ar supyks ir uždraus.

Šimašius stengiasi į nusikaltimą Lukiškių aikštėje įvelti ("sutepti") valstybę ir visuomenę. Kad visi taptų bendrininkais ir bijotų bausti jį, nes tektų bausti ir save, vieni kitus.
Jis bando suversti valstybei kaltęneteisėtą statybą... Kad valstybė jos imtųsi... Ir sėstų į kalėjimą valstybė. O Savivaldybės valdininkai ir statybininkai būtų tik rangovais, tik pinigus pasidalintų.

Mat prieš 1 dieną 2016.10.27Aplinkos viceministrui Linui Jonauskui pasakiau bei parašiau, kad Lukiškių aikštę knisa neteisėtai.
Bendrasis Planas rašo: neurbanizuojama.
O detalusis: urbanizuojama.
Linas ir Vilniaus mero pavaduotojas (vicemeras) Gintautas Paluckas atsikalbinėjo, kad Miesto Plėtros Departamento senas direktorius, nusikaltėlis Artūras Blotnys pabėgo. Todėl neva naujas direktorius nusikaltėlis Mindaugas Pakalnis nekaltas ir gali nieko netaisyti.
Neva Paluckas irgi nekaltas, nes jis nebuvo miesto Taryboje, kai tvirtino detalųjį planą 2011 metais.
Bet juk esami vadovai privalo taisyti, ką klastojo ankstesni.
O Mindaugas Pakalnis visada sukosi šalia, įmonėje Vilniaus Planas. "Planavo" tą pačią aikštę.
Neva Paluckas vėl nekaltas. Nes statybas pasirašė ne jis, o nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius.
Gintautas Paluckas melavo, neva požeminę geldų aikštelę ketino daryti ne aikštėje, o greta. Nesakė kur.
Linas pažadėjo aiškintis. Bet netęsėjo.
Abu tik pritarė, kad kažkurie valdinininkai blogi. Nesakė kurie.
Abu yra Komunistai.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/algimantas-zolubas.-lukiskiu-aikste.-seimas-ar-meras
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
2017.04.27 nusikaltėliai Seimas atsiliepė į kvietimą išsiterlioti Šikakiais. Pareikalavo, kad nusikaltėliai Vyriausybė duotų daugiau pinigų ir statytų būtinai Vytį.

2016.10.28 slapta, jau kažkodėl po statybų pradžios, "Vyčio paramos fondas" paskelbė atvirą geriausio valstybės ženklo (simbolio) varžybas (konkursą). Bet nesuteikė laisvės kūrybai. Nurodė, neva tas ženklas privalo būti būtent "Vytis".
Žinoma, jie neleidžia siūlyti nestatyti jokių skulptūrų.
2016.11.10 slapta, vėl kažkodėl po statybų pradžios, Aplinkos ministerijoje kažkas parodė kokią skulptūrą aikštėje siūlo tas "Fondas". Jokių konkursų nereikia... Jie patys jau viską nusprendė ir jau rodo.
Kažin kada varžyboms kažin kas pateikė 13 "modelių". Savaime, niekas neklausė ką siūlo Andriukas.
Kažin kada, kažin kokia "komisija" išrinko skulptoriaus iš Klaipėdos, valdiškos Nacionalinės premijos dovanų gavėjo Arūno Sakalausko statulą "Laisvės karys.
2 vietą savaime davė skulptoriui iš Vilniaus Giteniui Umbrasui už statūlą "Baltai". Jis yra nusikaltėlių Mindaugas Pakalnio ir Rolando Paleko bendrininkas. Nuolat apie jų padus trinasi.
3 vietą - Kauno skulptoriui Stasiui Žirguliui už "Šviesą nešantis".
Už šias 3 pirmas vietas "Fondas" davė 3000, 2000, 1000 €.

Labai jau skubą jie laidoti laisvę, pinigus, statyti jai antkapį. Per tūkstančius metų, kol dar gyvuos Lietuva, laisvė spės sau statyti antkapį, jei pati norės. Neskubinkite ją atgulti į žemę.
Neskubėkite per savo gyvenimą pastatyti visus įmanomus paminklus. Palikite ir ainiams ką... vogti.
Laisvė yra ne kai gali vogti ką nori, o kai gali nevogti, dar ir nevagi. Savo noru. Tad, laisvės ir nėra dar. Gal tą jie turi omeny?

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/peticijos-uz-laisva-lukiskiu-aikste-autoriai-esame-pries-skubota-isteriska-
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
2017.02.22 Tarptautinė dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos "sekcija"
Lietuvos dailės istorikų draugija
Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojai
išplatino teisingą atisliepimą (peticiją) "Už laisvą Lukiškių aikštę!.
Ten isterikai ėmė juos peikti, piktintis kaip drįsta "bobos" neigti patį "Vytį". ... Tikrai... O kas jis toks? Ką tokio nuveikė?
Tikriausias būdas pastatyti kokį nors brangų paminklą yra statyti jį kažkam netikram, neapibrėžtam ir dar pavadinti jį dievu. Kas gi išdrįs priešintis paminklui "dievui"?..
Raštas klysta. Žodį paminklizmą reikia rašyti per "a": "paminklazmą".

2017 metų kovą už laikinos tvoros pamatėme, kad žiaurūs statybastai pašalino visą žolę su visa velėnaLukiškių aikštės. Liko tik žvyras. Arba jį užpylė... ant gyvos žolės.
Gegužę paklojo šlifuotą akmenį. Nors, žadėjo, kad atrodytų, kaip Lietuvos miestelių pagrindinės aikštės - netašytais akmenim tariamai grįstos.

2017.06.13 aikštėje pastatė popierinį vytį, kad įsivaizduotumėt kaip bus.
Na, kam gi tie vaizduotė ir popierius?.. Jau ir be jo matome popierinę valstybę.
Veidą jis slėpė po šarvais. - Nežinomas, bevardis, "anonimas" su popieriniu kardu.
Paminklas žmogui, kurio nėra.
Vargu, ar Lietuviai kada dėvėjo šarvus.
Nenuėjo perniek mano siūlymas kiekvienam lietuviui steigti po "fondą" ir įbesti ten po savo vytį.
Popierių pastatė naujas "Fondas". Jį įsteigė Kęstutis Akelaitis su dar kažkuo. Jis vadovauja Lukiškių aikštės "tvarkymui" (niokojimui). Anksčiau jis buvo "Vyčio paramos fondo" valdybos nariu. Naują įsteigė, nes ankstesnis "Fondas" sulėtėjo. Naujas "Fondas" tariamai vienija daug "patriotinių" organizacijų.

Yra dar ir kažkoks labdaros ir paramos fondas "Vyčio su laisvės kovotojų memorialu projektas". Jo valdybos narys yra kvailas kunigas Robertas Grigas. Jis skelbiasi esąs laisvės kovų dalyvis.
Nežinau ar šis "Fondas" yra tas senas, tas naujas, ar dar trečias.

Kultūros ministerija ir Šiuolaikinio meno centras (ŠMC) surengė atranką.
... Surenk atranką ir tu!..
2017.07.26 kažkokia komisija iš 30 kūrinių atrinko 5:

Tikėtina, kad visi jie yra pralaimėjėliai.
Panašiai 2013 metais jau atrinko 2 skulptūras, kurios anksčiau, kitose varžybose jau pralaimėjo. Todėl varžybas Lukiškių aikštėje atšaukė. Praleimėjėlių valstybei reikia pralaimėjiškų stabų. Net ir varžybos juos statyti turi būti pralaimėjiškos.

7 nariai iš kažin kiek kažkokios Atminties komisijos patys yra vyčio rengėjai. Nežinau ar ta pati Komisija renka laimėtojus.

2017.11.03 atnaujinta aikštė atvėrė duris. Žolę visą sunaikino. Pupso tik plikos, perraustos žemės. 2018 metų gegužę žemes vis dar kniso, nepabaigė.
Krūmų neliko. Atokiau pasodino kažkokius liaunus naujus.
Iškirto 19 medžių. Pasodino keletą liaunų naujų. Tiek parašė. O slapta anksčiau iškirto dar bent 2.
Takus kampuotus, nevingiuotus, paklojo iš akmens plytų.
1 taką paklojo iš asfalto žolės vietoje.
Pridėljio takų iš plukto su žeme žvyro.
Pasodino keletą medžių su lajom kubo pavidalu. Išraitė ir apkarpė šakas taip. - Kad atrodytų ne gamtiškai, o kaip dėžės. Statybininkai mėgsta dėžes. Valdininkams medis gali būti tik stasčiakampis.

2017.11.03 ŠMC ir Lietuvos kultūros ministerija paskelbė, kad porą savaičių iki 2017.11.19 galite balsuoti už tuos 5:
http://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-1/viesosios-konsultacijos/apklausos/lukiskiu-aikste
Atsargiau ten. Nusikaltėlių Vyriausybės puslapis gali tave šniukštinėti, sekti.
Leidžia rinktis tik statyti. Neleidžia nieko nestatyti. Pirmiau visko privalėjo rengti referendumą apie tai, kaip nedaryti, o ne po visko balsavimą ką daryti.
Jiems nesvarbu ką statyti. Bil tik statyti.

2017.11.27 varžybas laimėjo skulptorius Andrius Labašauskas. Jis atsisakė statyti tą kas laimėjo. Žadėjo statyti kitą: požeminį partizanų "bunkerį" ir mišką.
Mišką tikriausiai darys iš betono, kad neprimintų medžių, kurie paguldė galvas už likusių medžių laisvę stūksoti...
Mieste pagaliau atsiras dar viena požeminė išvietė, landinė. Šalia pliaups pinigų fontanas nusiprausti... kakiais.
2020.07.31 Lukiškių aikštės fontane tikrai rado kakių bakterijas. - Taršą, o ne šiaip kokią 1 ląstelę. Tai pradžiugino liaudį, patvirtino, kad turškiasi kakiuose.
"Bunkerį" galima bus pritaikyti statyti geldas po žeme, kaip valdžia ir žadėjo pradžioje.
"Bunkeris" bus nematomas, kaip ir priklauso partizanų slėptuvėms. Juk požeminis tualetas turi būti nematomas. Kas gi tuštinsis viešumoje?.. Eisi pro šalį ir vaizduosi, neva matai. O tikrovėje laukas bus nuogas, kaip karalius.
Bunkeriui reikia miško. Bet jo nesodina. Atvirkščiai, iškirto. Kas gi kasa bunkerį plyname laukę, kad visi matytų?
Jame galės slėptis valdžia ir busimi partizanai. Kai vėl ateis Kremlius žudyti unitaze (rusiškai: močit v sortirė -VVP-), neras jų, kiek beieškos. Net nepamanys, kad Lukiškių aikštėje kažkas gali būti.
Dings nematomi 500000 €.

Pažvengti iš pastabų gali čia:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/martynas-katelynas-sprendimas-blogas-kulturos-ministre-turi-trauktis
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.
Ten skaitytojai vis dar siūlo vytį. Pripažįsta, kad jis netobulas. Siūlo tobulinti vėliau, o statyti dabar. - Galima ir taip. Stūksotų vytis. Prieitų bet kas su kaltu ir tobulintų.

"Pralaimėjusią" Vyčio skulptūrą žadėjo priglausti Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

2018.04.23 Lukiškių aikštėje paleido pinigų ir kakių fontaną. Aplink jį stovėjo laikina tvora. Už jos stovėjo vyras ir mojavo. Fontanas pliupteldavo pagal jo mostus. O pagal mano - ne. Vyras prisistatė programuotoju. Todėl fontanas paklūsta jam. O aš esu ne šio fontano programuotojas. Už tokią nelygybę pažadėjau išvaryti jį iš darbo.
Valdžia nutylėjo, kad pinigus fontanui davė neteisėti statybininkai "Lords LB Asset Management". Jie užstato Konstitucijos 18B ir kėsinasi Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčią su Dominikonų vienuolynu greta Lukiškių.
"Lords LB Asset Management" yra valdžios pakalikų irštva, nusikaltėlių prezidenčių patarėjai: Dalios Grybauskaitės - Nerijus Udrėnas, Gitano Nausėdos - Jaroslavas Neverovičius. Ten miniu daugiau.

2020.06.24 pripylė smėlio ir melo "pliažą" Lukiškių aikštėje.
Seimas piktinosi, neva niekina atminimą. Nesakė kodėl. Nežinojo, kad neteisėta keisti krašto vaizdą.
2020.06.29 Seimas skubiai priėmė neteisėtą įstatymą, kad Lukiškių aikštė yra vien atminimas ir niekas kitas;
statys Vytį.
O Remigijus Šimašius teisinasi, neva vis tiek smėlio nedraudžia.
2020.07.10 nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda pasirašė tą įstatymą. Teisinosi, neva įveda savotišką tiesioginį valdymą. Politikai jau senai vien pliurpia, kad reikia jį įvesti.
- Nereikia pakaitalų. Reikia daryti ne savotišką, o tiesioginį.

2018 birželį Lukiškių aikštės viduryje užkasė... žemes. Jas po žiupsnį surinko iš įvairių kovų ir poilsio vietų.
Dar užkasė kažkokius ženklus.
Ant jų uždėjo juodo akmens plytas ir iškalė statybininkų ir valdininkų pavadinimus. Parašė ir vietaskur žiupsnius ėmė. Nors, tai - nebūtina. Vietoj to galėtų iškalti ir visų darbininkų vardus.
Gal todėl kažkas tuoj tuos žiupsnius ir ženklus iškniso ir kažką pavogė.

2018.07.12 partizanų, ar tremtinių pagrindiniam rėksniui ("atstovui"), kuris tą aikštę vis ragina niokoti, sakiau, kad aikštė neteisėta: neurbanizuojama - urbanizuojama. Jis kvailai atsakė, neva tai tėra mano nuomonė. Nepaisė, kad tai atvejis ("faktas"), užrašytas Bendrame ir detaliame planuose. - Priešingybės.

Aš jam patariau jaustis laisvu žmogumi, imti kujų ir pjautuvą, nuskelti tą akmens dalį, kur statybininkų ir valdininkų pavadinimai. Juk jis tą peikė. Bet jis nedrįso. - Joks jis partizanas, ar tremtinys.

Andriukas siūlo atminimą daryti kitokį: takelius, užrašus beraščiams, kad mokintųsi skaityti ir suvokti. - Gyva, laisva, smagu. Juos miniu aukščiau: pradiniame pranešime ir pokalbyje su to meto Vilniaus Savivaldybės Tarybos nariu.
Takelių bendras plotas Lukiškių aikštėje neturi didėti. Nereikia naikinti žolės. Ją galima perkloti į naikinamų takų vietą. Tai atitiktų valdininkų pomėgį be reikalo vis perdelioti daiktus, kad tik pinigus gauti.
Muilo burbulų putėjai irgi siūlo kad atminimas nebūtų niūrus, slogus. Jie pavyzdžius iškabino ant permatomos dėžės, permatomoje kišenėje: tvenkiniai, kalvoti parkai, laimingi žmonės ant pievų. Juos valdininkai apversdavo, kad tu neskaitytum, jei išvis moki. Vėliau į tą kišenę prisiplakė nuoroda į šį mano puslapį. To valdininkams tapo perdaug. Pirma jie nuorodą išimdavo. Paskui visai nuplėšė kišenę. Tad nuoroda dabar kabo saugiai dėžės viduje. Ją krapštė ir iš ten. Sunkiai. Kartą pavyko. O ji vėl kabo. Mokinkis kaip taip kovoti su nusikalstama valdžia.

Dabar laukiame kada toje dėžėje kabos nusikalstamo samokslo niokoti Lukiškių aikištę dalyviai.
Kad taip nenutiktų, jie dėžę išmetė visai.

Vytis yra ženklas ("simbolis") ir valstybės "herbas". Nėra prasmės jį statyti. Jo ir be to pilna visur.
Paminklas ženklui irgi neturi prasmės.

Visokių atminimų Vilniuje jau apstu:

Lukiškių aikštės projektą finansuoja Dviropos Sąjungos pinigų prieglaudos fondas.

Jonas Basanavičius

Vilkaviškyje jau senai stūkso paminklas Basanavičiui.
Bet pinigų niekada nebus perdaug. Apstatys juo visą Lietuvą.

http://www.vilnius.lt/l.php?tmpl_name=m_comments_list&m_comments_id=5&_for_comment_id=19628
2016.10.19 pasiūliau "netvarkyti" aikštės priešais filharmoniją, nestatyti paminklos Basanavičiui.
Gėdinau, kad jį daro ne Basanavičiui, o sukčiams iš "MG Baltic". Ten anie davė paminklui tavo pinigų už kyšius.

Savivaldybė nutylėjo ką rašiau. Ir statybą pradėjo.

Siūlymus tariamai priiminėjo iki 2017.01.10.
Jei siūlei nieko nedaryti, nepriiminėjo.

2017.01.13 16 architektų ir skulptorių gaujų išsirikiavo laižyti pinigus nuo Basanavičiaus lavono.
Kokius stabus siūlo statyti, atvaizdus rodė Vilniaus Rotušėje.
Juos atsirinks iki 2017.02.16.
Paprastiems žmonėms neleido reikšti nuomonę.
Tik pinigų, o ne nieko nedarymo, ir tik laimėtojus atrinks tik Ekspertų komisija. Ją sudarė Lietuvos architektų sąjunga ir Lietuvos dailės akademija.
Jos sąraše - naudingi kvailiai ir sukčiai, skulptoriai, Lietuvos dailininkų sąjungos nariai:

2018.11.23 atvėrė skvernus paminklas Basanavičiui. Jį pastatė priešais Filharmoniją, netoli Aušros vartų.
1905 metais Filharmonijos name sėdėjo pirmasis Seimas.
Lietuvos radijas melavo, neva paminklas žiūri į buvusį Seimą... Lyg Leninas koks žiūrėjo į KGB rūmus Lukiškių aikštėje.
Netikėk propaganda. Paminklas žiūri į paminklą sūriui prie namo greta Filharmonijos, šone.

Aplink paminklą neteisėtai išnaikino krūmus.
Pasodino vos 4 medžius. Net ir tuos prieš tai apkapojo, kad būtų kaip pagaliai, su šakų trumpais stagarais.
Teisingai išvarė geldas.
Neteisėtai paklojo visą aikštę akmenių. Spalva pilka. Tokiame dideliame plote lengviau telksis dulkės ir Lietaus vanduo. Jis šurmuliuos per miestą, paplaus jį ir teiks valdininkams dingstį išlaidauti, kad taisyti pasekmes.

Gerai, kad paminklas ne sėdi, kaip Lietuvoje įprasta, o stovi.

Blogai, kad paminklą pastatė nusikaltėliai.
Nežymus, bet gerai žinomas Tarybinių laikų Rusų dainius Bulatas Okudžava dainavo: U groba stojat moradery i nesut početnyj karaul. Išversiu: Prie grabo stovi plėšikai ir eina garbės sargybą. - Ne paprasti, o marodieriai, kurie, naudojasi padėtimi, plėšikauja karo ir nelaimiu dingstimi. O šitie dar patys tą ir sukelia: kariauja prieš liaudį, gamtą, miestą.
Paminklą statė ne Basanavičiui, o pinigams.

Petras Vileišis

2018.02.08 "paminklą" padarė. Vilniuje, skvere Kosciuškos gatvės pradžioje, prie Neries upės, priešais Kalnų parką. Tą tyliai knisa, naikina, ardo velėną, medžius, šaknis, krūmus, daro Žemę plokščia kaip stalas, kuri vietoj paminklo pastatė.

Raštija

2017.11.25 kažkokia valdžia nutarė iššvaistyti 6000 € "paminklo" raštijai laimėtojui.
Tai eilinis paminklas ne žmogui, o ženklui, kaip ir Lukiškių aikštėje. - Ženklui, kurio net nėra, skirtingai negu herbo.
"Antkapį" neraštingai raštijai statys Reformatų skvere Pylimo gatvėje. Dar ir nukapoti medžius ten ketinaEuropos pinigų dovanas.

2018.09.27 Reformatų skverą aptvėrė. Ant skydo užrašė, neva statybos skatins žmonių užimtumą. Nerašė kurių: tik pačių valdininkų.
Piešinyje neberašo ką kirs. Neva tik sodins. Neketina tvarkyti (kirsti) neteisėtus namus skvere, Basanavičiaus 9A.

Rado senovinės medinės bažnyčios liekanas. Todėl darbą sustabdė.

Laurynas Stuoka-Gucevičius

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#aikštė Kupiškio

2016-2017 metai. Kupiškyje jau stūkso paminklas Laurynui Stuokai-Gucevičiui. Stūksos 2.
Dar paklos daug betono, akmens, pinigų fontanus (be vandens). Iškirs 6997 medžių. Pasodins keletą jaunų medelių.
Meras Dainius Bardauskas nugramdys 2,1 mln. €.

Antanas Smetona

2020.03.10 nusikaltėliai Vyriausybė skelbė, kad nori paminklo buvusiam 1940 metų prezidentui, diktatoriui Antanui Smetonai.
Jį įbestų Gedimino prospekte prie buvusio Centrinio knygyno.
Šalia jau stūkso Kudirka.
Bet pirmumas eilėje, rikiuotėje į knygyną yra Prezidentui.
2020.09.17 skulptūras jau rodė. Siūlė kažkam rinktis. Rinkikai dejavo, kad visos - "balvonai". Bet niekas nedrįso tarti, kad paminklo nereikia. Pinigų norisi juk.
2021 metais kažkas sprendė, kad Vilniuje nestatys.

2023.02.28 Smetonai paminklą pastatė Palangoje.
Skvere prie Birutės alėjos ir Adomo Mickevičiaus gatvės.
Jis greta atostogaudavo.
Išrūpino Palangą Lietuvai.
Granitą pirko Ukrainoje. Padėjo anos ūkiui karo prieš Rusijos valdžią metu.
Granitą pjaustė naktimis dėl elektros stygiaus.


Skaitytojų pastabos

Ne viešos. Skelbiu tik jei reikia. Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt
Puslapis saugesnis tas pat koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/atminimas
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą: