Ne šiaip bukai skaityk... Veik!..
Rašyk arba skambink seimo nariams, kurie jums neva atstovauja. Rodyk šiuos įstatymus, ir reikalauk vykdyti.
Jei įstatymai nevykdomi, nesame teisinė valstybė. Jei mano balsas negirdimas, ir nevykdomas, nesi tu jokia demokratija.
Jei esi valdininkas, "stumk" visas arba pavienias nuostatas kur tiktai lenda.
Aš tau pagelbėsiu. Tu pagelbėk man.
Skyriaus puslapiai:
Pagrindinis - šis.
KET - Kelių Eismo Taisyklių pataisos.
Policininkai sustabdė dviratastą ir perskaitė jam taisykles taip, kad jis liktų kaltas. Nutylėjo tuos taisyklių žodžius, kurie daro jį nekaltu. Tada dar prikibo prie kitų smulkmenų, kad nesipriešintų.
To pasekoje aš padariau KET pataisas.
Rašiau greitai, be jokio vargo ar pliurpalų, kurie tau atėmė tiek daug neveikimo metų. Siūlau šalinti visas dviratį neigiančias nuostatas, riboti automobilazmą.
Siūlyk ir tu.
Turinys:
[...] Dviratazmo (Bevariklio Transporto) Įstatymas pagal Andriuką.
Tame tarpe: Švietimo reforma.
[...] Aplinkos Apsaugos Įstatymas pagal Andriuką.
[...] Korupcijos (sugedimo) Žabojimo Įstatymas pagal Andriuką.
[...] Andriuko įstatymus jau vykdo visos pasaulio šalys
Tik ne Lietuva.

Dviratazmo Įstatymas pagal Andriuką

2000 metais Seimas įteisino Bevariklio Transporto Įstatymą.
Po kelių metų jį panaikino...
Įstatymą rašė vienas dvirataujantis seimūnas, kartais keliaujantis dviračiu į žygius. Parašė jis tą įstatymą senoje formalistinėje dvasioje. ... Stengėsi kuo labiau smulkinti, ir sąlygoti. Gavosi teoretizavimo rašinys apie nieką.
Dangstydamiesi šiuo įstatymu kelininkai netgi atsisako tiesti dviračių takus kur valdininkams jų reikia (o jų niekur nereikia).
Užtai kur nereikia, tuos takus supila į asfaltą gamtoje taip kad net kišenės braška. Takams įstatymo nereikia. Ypač jei takų priedangoje valdininkas nuspręs "nusiurbti" pinigą...

Tais pačiais metais aš pateikiau Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) pirmininkui Sauliui Ružinskui eilę siūlymų kaip tą įstatymą apkarpyti, bei papildyti. Raginau atsisakyti nuostatų, kurios varžo dviratį. O daugelis to įstatymo straipsnių būtent suvaržė dviratį.
Štai čia rašau kuo pagaliau pavirto įteisinti dviračio suvaržymai:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/polemika#dviracio suvarzymai".

Tarp kitų siūliau ir šio mano įstatymo straipsnį: 10.2 dviratį lenkti galima tiktai gretima juosta. Saulius "visom keturiom letenom" užstojo automobilius. Rašė neva negalima eismui trukdyti, ir panašiai. Pagal jį gaunasi, kad kai "gelda" užima visą juostą - normalu. O kai dviratis užima žymiai mažiau vietos, tai jis blogas.
Aš jam rašiau, kad mes ir esame eismas. Tą patį rašau savo renginių puslapyje apie Protestų važiavimus, paradus (kitaip vadinami "Kritine Mase").
Šiom dienom tuos paradus LDB bando prigriebti po savimi. Tai veidmainiavimas, nes LDB oficiali politika neigia dviratį kaip eismą. Jie juo dangsto tik turizmą. Paradas protestuoja dėl padarinių kuriuos iš dalies sukėlė ir pati LDB.

Dar 2000 metais būtume pradęje žaboti automobilazmą, rodyti automobilastui jo vietą žemėje, tame tarpe ir kelyje. Tai ne vien suvaržymas, tai švietimas. Galbūt šiandien padėtis būtų geresnė. Dabar gi Lietuva priėjo liepto galą.
Metinė Andriuko ataskaita apie vis blogėjančia padėtį Lietuvoje. (2007 rugsėjis.)
Apatijos, aplaidumo, ir pseudo liberalizmo padariniai - skerdynių bakhanalija keliuose (2007 lapkritis):
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1121.htm - 2007 metų ruduo
Tegul LDB prisiima atsakomybę. O mes jai tą atsakomybę priskirkime.

"Durnių laivas"...

Tą bevariklio transporto įstatymą reikia į šiukšlyną išmesti, ir rašyti naują, kuriame nebūtų jokių dviratį diskriminuojančių nuostatų, ir kur numatytų vien priemones, o ne postringavimus.

Žemiau skaitykite mano Bevariklio Transporto Įstatymą. Jei ką pamiršau, papildyk.

Mano įstatymas yra apie švietimą, dviračio didinimą, automobilazmo žabojimą.

Andrius S.:
Neblogas tas tavo įstatymas. Kad bent puse šių nuostatų būtų įgyvendinta, būtų nuostabu. Taigi siūlau tau, Andriuk, dar pasitarti su protingais žmonėmis, atsižvelgti į jų pasiūlymus ir pastabas, surinkti 50 tūkstančių gyventojų parašų ir teikti naują įstatymo projektą Seimui. Jį Seimas privalės svarstyti.

Mano įstatymus jau vykdo visos pasaulio šalys, tik ne Lietuva.

Dviratazmo Įstatymas

Bendroji dalis.

Važiavimas dviračių nėra pramoga. Tai yra prievolė, ir garbė. Jį skatiname visomis išgalėmis.
Vairavimas automobiliu ar kitokiu motorizuotu transportu yra ne teisė, bet blogis ir privilegija. Jį reikia užsitarnauti, kaip ir bet kokį pasitikėjimą. Jį reikia riboti, ir smerkti visais būdais. Jam reikia daryti vis didesnes kliutis.

Dviratazmo ir antiautomobilazmo veikla turi buti aktyvi, nuosekli, ir visapusiška. Vien dviračių takų nepakanka. Takai yra pasyvi veikla.

  Apie pasyvią nusikalstamą Vilniaus Savivaldybės politiką skaitome čia.
  Pavyzdžiui, dabar Vilniuje yra planuojamas kreivas automobilių tiltas šalia Baltojo pėsčiųjų tilto. Tai padidins eismą centre. Be to tai didins eismą visai greta esamų bei busimų dviračių takų.
  To daryti negalima.

Ydingai politikai pakeisti šis įstatymas reikalauja politinio sprendimo. Tai reiškia tokius dalykus:
Automobilis nėra žmogaus kūno išplėtimas.
Juo negalima važiuoti kur akys veda. Gatvės bei keliai yra automobilių naudojimo ribos. Miškai, šaligatviai, kiemai, žmonių kaulai, bei įvairus takai yra už važiavimo ribų.
Jei kažkokia priemonė trukdo automobilazmui, tai laikytina teigiamu pasiekimu. Taisyklės trukdančios tokiai priemonei turi būti naikinamos, arba keičiamos.

Priemonių turi būti ištysas kompleksas:
kamščių darymas (tame tarpe ir "A" juostų pagalba, str. 2.1), švietimas, dviračių propaganda, policija, mokesčiai, moratoriumas naujų gatvių bei automobilių tiltų statyboms (str. 2.13)...
ir taip toliau pagal mano įstatymą. Kitokių įstatymų kol kas nėra. Jei yra, jie irgi taikomi tokie kurie griežtesni automobilio atžvilgiu.

Palyginimui:
iki šiol, salygų dviratazmui bloginimas nėra laikomas blogu dalykų. Bloginimui nėra reikalaujama įrodymų ar pagrindimo. Kad kelius reikia daryti, niekas neklausia. Pakanka tik automobilių srautą apskaičiuoti. Ima ir daro.
Užtai, dviračių ar visuomeninio transporto privilegijavimui nuolat reikia begalės kažkokių idiotiškų tyrimų ir įrodinėjimų (pvz. "A" juostoms pagal straipsnį 2.1). Kiekvienam aišku, kad kuo mažiau automobilių dviračio kelyje, tuo geriau. Tai imk ir daryk!

Ot ir ne - sako valdininkas. Pasirodo reikia ištirti ar tai nesutrukdys automobilių eismui. Ar iš tikrųjų dviratininkui pagerės. Trukdžių visuomeniniam trnsportui bei dviračiams neskaičiuoja niekas ir niekada. Tai yra yda. Ją šitas įstatymas smerkia ir ištaiso.

Sąvokos "automobilis", "auto-moto" ir panašios tėra bendri pavadinimai. Jos apibūdina asmeninį transportą su varikliu ("motorizuotą"), įskaitant motociklus, motorolerius ir kitus motorizuotus vežimėlius. Jos neapima visuomeninio transporto.

Turinys (nepilnas):
1. Politika.
Dviračio didinimas.
Automobilio mažinimas.
Švietimas.
1.1 Visos vietovės imasi šios politikos.
Nepriėmusios, laikomos betono ir asfalto šalininkais. Tegul jame ir paskęsta.
1.2 ES fondai nepapildo jokių biudžetų, jei tai atlaisvina lėšas švaistymui kitose srityse.
Lietuva skundžiasi neva neturi pinigų. Todėl prašo iš Europos Sąjungos. Bet pinigus iššvaisto automobilazmo bei statybų plėtrai. Paskui vėl ubagauja naujų pinigų "dozės".
1.3 Atleisti dviratį nuo PVM ir muito. Gražinti pirkėjui sumokėtą pajamų mokestį.
2. Erdvė, smarvė, ir greitis.
Dviračiui ir visuomeniniam transportui - didinami.
Automobilio erdvė ir greitis - mažinami, ribojami.
2.1 Piešiame "A" juostas palei visas gatves ir kelius.
"A" juosta leidžiama važiuoti dviračiu. Tuo pačiu pagerinsime ir visuomeninį transportą, pabloginsime automobilius.
2.2 Dviračių takų sąvoka naikinama.
Takai daromi tik ten kur reikia. Visa žemė - dviračių takas. Dviračių takai yra pavojus dviratastui.
2.3 Uždrausti visų miestų centruose automobilių eismą.
Ten pat aiškinu ką geldastai išdarinėja geldomobilio vairo prieš miegą ir jo metu.
2.3.1 Parkavimo mokestis visame mieste didinamas 2 kartus kasmet.
2.4 Statyti automobilį po namų langais negalima, kol nėra visų gyventojų sutikimo.
2.5 Eismas draudžiamas gatvėmis kur kiekvienos krypties eismui lieka tiktai viena juosta.
Pašalinis eismas tokiomis gatvėmis leidžiamas tiktai visiems gyventojams sutikus. Pažeidus šį straipsnį 3 kartus teisė važiuoti bet kuria tokia gatve atimama visam laikui.
2.6 Draudžiamų statyboms plotų sąvoka ir skaičius plečiami.
Vaizdingesnės vietos, nelygus žemės paviršius, savaime priskiriami prie saugomų. Ten statybos leidžiamos tik su visų gyventojų ir net visų piliečių sutikimu. Jei tokio nebuvo - griaunam. Statybos daromos tiktai plokščiame, nuobodžiame, plyname lauke. Nauja statyba gali glaustis tik prie esamų gyvenviečių - ne laisvoje gamtoje. Kažkuris statybų reglamentas jau taip sako. Kitaip daugėja geldų ramiuose dviratastams keliukuose, menksta vaizdai, užtveria gamtą, didėja tarša.
2.7 Paversti automobilių stovėjimo aikšteles žolynais.
2.8 Įpareigoti policiją važinėti dviračiais ir ieškoti saugomų teritorijų pažeidėjų.
Jie ir be to privalo. Bet neieško. Reikia priversti.
2.9 Gaubtai.
Keliai uždengiami gaubtais. Iš automobilasto atimam paskatą grožėtis. Paliekam jam jo paties smarvę.
Atviros automobilių plovyklos uždraustos. Jas uždengiame gaubtais. (Žr. taipogi 7.3.1 kaip savo paties smarvę nukreipiam į automobilį.)
2.10 Kiemai planuojami su stačiais kauburiais ir kitom kliūtim geldoms.
2.11 Autobuso ar troleibuso matmenys didinami. Jie važinėja dviem eilėm.
Kad automobiliai prasilenktų sunkiau.
2.12 Gatvių plotas nedidinamas. Automobilių eismas apsunkinamas, kreivinamas.
Kelius grąžiname pėstiesiems ir dviračiams. Automobiliams atiduodame požemines ir antžemines perėjas bei viadukus.
2.13 Santrauka bus vėliau.
2.14 Santrauka bus vėliau.
2.15 Santrauka bus vėliau.
2.16 Draudžiamas mišrus automobilių eismas su pėsčiaisiais.
3. Švietimas.
Mokyklos, universitetai, vairavimo mokyklos privalo atitikti savo vardą - mokykla, o ne vėplų, "zubrilų", formalistų, ir savanaudžių darželis.
Viešos vietos privalo būti išnaudotos teigiamų garsų ir vaizdų skleidimui. Ypač stotelės, ir auto-parkavimas turi agituoti už jų atsisakymą dviračio naudai.
3.1 Dviračių vaizdai ant sienų bei stulpų po visas vietoves.
3.2 Mokyklos, darželiai, universitetai, ir darbovietės vietoj Lenino portretų iškabina dviračių paveikslėlius.
3.2.1 Mokinti vairuoti automobilį šalia mokyklų draudžiama.
3.2.2 Pamokose mokiname klausytis pasaulio radijo stočių, ypač apie dviračius.
Mokiname klausytis, o ne išsipliurpti. Klausyti lietuvos radijo stočių draudžiama iki pilnaprotystės.
3.2.3 Kūno (fizinis) lavinimas - dviračiais.
3.3 Vairavimo kursai pradedami nuo dviračio.
... Ir nuo atkalbinėjimo nuo automobilio. Automobilio poriekis turi būti įrodytas. Kas dažniausiai neįmanoma.
3.4 Vairavimo kursai - pagarbos mokymai.
3.5 Pareigūnams ir valdininkams mokymai.
3.6 Užklijuojame automobilių duris perspėjimais apie sveikątą ir gerovę.
3.7 Benzino kolonėlės, automobilių parkavimas, viešas transportas, stotelės ir stotys, parduotuvės šlovina dviratį.
Garso signalas keičiamas į šukius už dviratį bei atgailą. Buldozeriai paverčiami paukščių lesyklomis.
3.8 Savigynos kursai. Samoningumo kursai. Pagarbos kursai.
3.9 Mokyklų metai sutrumpinami iki 10.
12 metų - per daug. Išauga suvaikėję seniai.
3.10 Mokinių kelionės į parduotuves draudžiamos.
3.11 Mokyklų autobusai privalo turėti pakrautus dviračius.
4. Tautos vedlys.
Privalo vesti, o ne vilktis paskui... ar vilkti klystkeliais...
4.1 Valdiškų įstaigų darbuotojai privalo važinėti dviračiais.
4.2 Politikai ir valdininkai nuolat viešai skelbia dviračio žodį.
4.3 Valdininkas ar politikas už automobilizmo ar statybų skatinimą atsako savo galva.
... Ir kitomis užpakalio dalimis. Straipsnis galioja atgaline data.
5. Principingas neskatinimas valdiškais pinigais.
Straipsniai galioja atgaline data. Jų priėmimo vilkinimas neatleidžia nuo atsakomybės. Išbertus ant jų pinigus minėti veikėjai privalės grąžinti valstybei už visą laiką kurio metu vairavo geldą.
5.1 Valdiškas pirkimas iš automobilistų draudžiamas.
5.2 Politinių partijų ir visuomeninių organizacijų apibėrimas pinigais draudžiamas, jei jos nevažiuoja dviračiu.
6. Mokesčiai už vartojimą.
Automobiliui uždedadmi nauji mokesčiai už esminį oro ir erdvės grobstymą.
Už dviračio vartojimą ir gamtos išteklių atsisakymą mokesčiai mažinami.
6.1 Tarnybinis dviratis.
Leisti įmonėms mažinti pelną už keliones darbo reikalais su dviračiu (pagal benzino atitikmenį). Įvedama tarnybinio dviračio sąvoka. Šiuo metu yra tik automobilis.
6.2.1 Tarnybinio lengvojo automobilio sąvoka naikinama.
6.2.2 Uždrausti naudoti tarnybinį bei krovininį transportą kaip asmeninį.
6.3 Uždrausti bet kokias mokesčių lengvatas automobilių įsigijimui.
6.4 Apmokęstinti automobilį nuolatiniu turto, erdvės, parkavimo (nekilnojamo turto), bei kelių besaikio naudojimo mokęsčiu.
6.5 Kuro mokestis. "Sudeginti" pinigai turi visiškai atstatyti degų kurą iš pagaminto CO2.
7. Teršalai.
7.1 Uždrausti teršiantiems automobiliams važinėti gyvenvietėse.
Kalbame apie teršalų griežtinimą gyvenvietėse.
7.2 Sugriežtinti teršalų normas iki geriausių automobilių modelių standartų.
Teršalais laikomas ir triukšmas, ir padangų atplaušai (kietos dalelės), ir degalų išmatos (smulkios kietos dalelės), ir erdvės grobstymas.
7.3 Nuolatinis bei atsitiktinis teršalų tikrinimas.
7.3.1 Automobilis "uosto" priešaky važiuojančio automobilio galą ir jį automatiškai įskundžia dėl teršalų.
Savo paties teršalus irgi uosto, įskundžia, bei kvepina savininkui, kad norėtų mažiau važinėtis.
(Žr. taipogi 2.9 kaip uždarom automobilį savo paties smarvėje.)
8. Mažinti įmokas į ligonių kasas tiem, kas važiuoja dviračiu ne mažiau 6000km per metus.
9. Propaganda draudžiama.
9.1 Draudžiama automobilių, alkoholio, debilnikų (mobilių telefonų), sekso, prievartos, ir burnojimo propaganda.
9.2 Draudžiama tėvams vaikui automobilį vadinti mažybiškai - "mašinytė".
10. Dviračio teisės.
Didinamos... Dviratis tampa šventa karvė. Nes jis mažiausiai apsaugotas. Jis turi silpniausią variklį. Jis negali mirtinai mokinti bamperiu automobilastus. Automobilastai bamperiu mokina. Išplėsta dviračio teisė į erdvę ir eismą tai žaboja, trukdo atlikti... Atgrasina automobilastus nuo išpuolių. O jei jau išpuolis įvyko, su kaupu kompensuoja (kiek įmanoma).
10.1 Santrauka bus vėliau.
10.2 Dviratį lenkti galima tiktai gretima juosta.
10.3 Santrauka bus vėliau.
10.4 Santrauka bus vėliau.
10.5 Santrauka bus vėliau.
10.6 Santrauka bus vėliau.
10.7 Santrauka bus vėliau.
10.8 Santrauka bus vėliau.
11. Žalos atlyginimas.
Pilnas, visiškas ir su kaupu. Geldistui vis atrodo, kad žalos nedaug. Dviratininkas - sukrėstas, blaiviai nemasto, daug nereikalauja. Po susidurimo su gelda atsiranda vis nauji gedimai. Atlyginti dera ne sulaužyto daiktą, o jo atstatymą ir tokiom dalym, kokias dviratastas pasirinks - brangiausiom; be bylinėjimosi ir beribių ginčų.
11.1 Santrauka bus vėliau.
11.2 Santrauka bus vėliau.
12. Viešos salygos dviračiui.
Viešos įstaigos. Statybos reglamentas. Vieši renginiai.
12.1 Santrauka bus vėliau.
12.1.1 Santrauka bus vėliau.
12.2 Santrauka bus vėliau.
12.3 Santrauka bus vėliau.
12.4 Santrauka bus vėliau.
12.5 Visi sporto vieši renginiai įleidžia dviračiais važiuotus nemokamai.
Sportas tūri būti sportiškas - ne spirtiškas.
12.6 Visos viešos ir neviešos įstaigos sėdimas vietas keičia į dviračių treniruoklius.
Įskaitant automobilius. Lankytojai, darbuotojai, ar keleiviai ant jų sėdi ir bent kartais mina.
13. Vagių gaudymas.
13.1 Policiją įpareigojame nuolat apieškoti geldas keliuose, ieškant dviračių vagių.
13.2 Policiją įpareigojame nuolat rengti pasalas dviračių vagims.
... ir kapoti jiems rankas.
13.3 Jei dviračio rėmo numeris ištrintas, jis laikomas vogtu.
Jei nerastas savininkas.
14. Santrauka bus vėliau.
15. Santrauka bus vėliau.
16. Techninės vairuotojų tramdymo priemonės.
16.1 Santrauka bus vėliau.
16.2 Santrauka bus vėliau.
16.3 Santrauka bus vėliau.

1.1 Visi miestai, kaimai, vienkiemiai, lušnynai, ir kiti urvai priima ir vykdo politini sprendimą:
mažinti automobilazmą. (skaityk bendrąją dalį)
Urvai nepriėmė šio politinio sprendimo sulyginami su žeme, ir paklojami viena su kita susiliejusių gatvių ištysine asfalto danga.

1.2 ES fondai nepapildo jokių biudžetų, jei tai atlaisvina lėšas švaistymui kitose srityse. Kitaip sakant, vėlgi daromas politinis (o ne techninis) sprendimas: neskatinti tam tikrų veiklų.
Konkrečiai: ES ir jos fondai turėtų salygoti pagalbą municipalijoms.
Salyga: automobilazmo mažinimas.
Aišku gali būti ir kitų teigiamų sąlygų. Bet dabar aš kalbu apie visuomeninį transportą ir dviračius.

1.3 Atleisti dviračius nuo PVM ir muito. Gražinti pirkėjui sumokėtą pajamų mokestį.

  Dabar nauji automobiliai yra atleisti nuo PVM ir pajamų mokesčio.
  Kompiuteriams davė... Autombiliams davė!.. Netgi lėktuvai yra atleisti nuo PVM...
  O dviračiams - ne! Netgi uždėtas importo muitas 1.7%.
  Tai jau turėtų būti skandalas.
  Na aš tiesiog lygiuojuosi į automobilius. Imu pavyzdį iš visų aplinkinių. O jie tik ir lygina dviratį su auto. O kai kyla mokesčių klausimas, dviratį su automobiliu jau kažkodėl nebelygina.
  Gaunasi kad Litvinijos valstybės oficiali politika yra diskriminuoti dviratį. (Ne tiktai mokesčiais, bet ir statybomis, viešaja erdve, ir kitkuom.)

  Frankas:
  Protingiau man atrodo apmokestinti mašiną už oro taršą, pločio sanaudą...

  Ir to reikia. Aš dar apmokestinčiau svorį. O dar apmokestinčiau vairuotojo svorį. Žiūrime straipsnį Nr. 6.4 "Apmokęstinti automobilį nuolatiniu turto, erdvės, parkavimo, bei kelių besaikio naudojimo mokęsčiu.".

2.1 Skirti dviračiams "A" juostas palei visas gatves ir kelius. Tuo pačiu pagerinsime ir visuomeninį transportą.

Pagal straipsnį 2.12 "A" juostos darymui gatvės plėsti negalima. Gaunasi pigiausias variantas. Jei trūksta pločio, naikinama antra juosta, ir nevisuomeninis eismas ta kryptimi uždaromas. Ta proga daroma tautinė pergalės šventė. Ji finansuojama pardavus pažeidėjų automobilius į metalo laužą. Šventėje dalyvauja minėti pažeidėjai. Kiekvienam dovanojamas už visus gautus pinigus nupirktas dviratis.

Pagal bendrąją dalį, jei "A" juostai trukdo kokia nors taisyklė, ji keičiama, arba sąlygojama išimtimis, laikinomis padėtimis, ir panašiai.

Jei "A" juosta ar kitoks veiksnys sukelia nevisuomeninio eismo kamščius, pagal šio įstatymo bendrąją dalį, tai laikoma visuotinu gėriu ir pamoka automobilastams. Busimas kamštis negali būti priežastimi nedaryti "A" juostos.

  Frankas:
  Laukiu [ironiškai: iš Andriuko] samatos ir tyrimu rezultatus apie A juostu sauguma. Manau, jei tavo rezultatai atitinka standartų tam ir galėsi gauti atlyginimą.

  Čia ne tyrimų reikia, o konkretaus projektavimo darbo. Sėda vienas spesialistas, ir nusprendžia kaip nupaišyti juostą, ir kas tai padarys. Jis ir samatą padarys. Ji nebus didelė. Primenu, kad "A" juosta daroma ne plečiant kelią, bet paišant esamame. Kitaip sakant - jį siaurinant. Padaugės išlaidų gaudant "A" juostų pažeidėjus. Bent jau dalį padengs patys pežeidėjai.

  O kur paišyti galiu ir aš parodyti, jei specialistas nemoka skaityti mano įstatymo. Pastarasis neraštingumas labai tikėtinas. Nes neišprusimas Lietuvoje išplito masiškai.

  Pagal įstatymo Benrąją dalį, politinis sprendimas mažinti automobilazmą leistų nedaryti tokių idiotiškų tyrimų. Sprendimas būtų priimamas iš paskatos gerinti dviratazmą bei visuomeninį transportą. Priimamas be reikalo įrodinėti 1000-jį kartą, kad dviratis yra gerai, kad kuo mažiau auto eismo dviračio kelyje tuo geriau.

  Tu matematika moki?
  Ar bus mažiau automobilių pirmoje juostoje, jeigu nupaišysi "A"?
  Bus.
  Aišku reikėtų, vėlgi, policiją siūsti priežiūros atlikti.
  Be policijos nei dviračių takai nei "A" juostos nėra saugus. Dar blogiau - takai bus ardomi (automobilių bei kitų nevaileikų ratais, kojomis ir dantimis). O "A" juostas sunkiau suardyti. Be to, jos prižiūrimos kaip ir visi keliai.

  Kad kelius reikia daryti, niekas neklausia. Pakanka tik automobilių srautą apskaičiuoti. O "A" juostoms begalė tyrimų?

  Mažiau automobilių reiškia saugiau dviračiui. Na o jau ar važiuoti "A" juosta ar ne dviratastas ir be tavo taisyklių nuspres pats pagal padetį.
  Įžulus troleibusų bei mikroautobusų bei taksi vairuotojai turi būti tramdomi. Blogiausiu atveju galima tramdyti techninemis priemonemis pagal 16 straipsnį. Bet iki šiol jie retai grasino. Žymiai rečiau negu automobilastai.

  Beje, apie kokius tu čia "standartus" kalbi? Ir kas spręs, ar mano dviratininko saugumas kažkam atitinka? ... Gal komisija iš dviračiais nevažinėjaunčių biurokratų?
  Nuo kada dviračių saugumo standartai Lietuvoje ar pasaulyje buvo? Aš kol kas žinau tiktai Kelių Eismo Taisykles. O kelių saugumo taisyklių nėra. Yra įvairūs kelių statybų reglamentai. Bet tai jau visai kita kalba. Mes gi kalbame apie "A" juostas. Atitinkamas yra ir jų saugumas, kuris yra viešai žinomas.
  Priminsiu, kad aš ne kažkokią naują dviračių tako formą išradinėju. Ir nelaiminu aš "A" juostų kaip oficialių dviračių takų. Kaip rašau viena pastraipa aukščiau, žmogus pats nuspręs ar jam tenai saugu ar ne.
  "Ot ir ne!" - sako Frankas. - "suvaldykime visą gyvenimą popieriniais tyrimais."
  Aš tiesiog noriu atlaisvinti plotą dviračiui jau esamomis priemonemis. "A" juostomis, kaip ir kitais keliais važinėti dviračiu leidžiama. Ir niekas jokių tyrimų tokiam leidimui nedarė. Nes ir be tyrimų visi puikiai žinome apie ką šnekame - apie "A" juostas, kur pavojus vistiek šiek tiek išlieka.
  Tu dar padaryk važinėjimo kiemais saugumo tyrimus. Paaiškės, kad nesaugu. Tada užasfaltuok kiemus, ir uždrausk tenai dviračius bei pėsčiuosius.

  Vienok, tu Frankai visomis kojomis priešiniesi "A" juostoms. Užtai išsijuoses dalyvauji pseudo dviračių takų Vilniaus centre "vertinime" ir "gerinime". Nors jiems niekas niekada tyrimų nedarė. O pagal manę juos naikinti reikia. Naikinti reikia ir eismą centre.
  Na o "vertinimų" ir "gerinimų" svarstymų pasekoje vistiek niekas nedaroma, bet tai jau kita istorija.
  Kojomis ir rankomis tu dalyvauji naujų dviračių takų planavime. Nes jiems skiriami milijonai. Priekaištų, kad dviračių tako kainą mažiausiai 4 kartus užkelta, kad takas bus nesaugus nenagrinėji.

  Nežinomo vardo politikas:
  Neįsivaizduoju žinių visuomenės vystymosi, ekonomikos kilimo, ir panašiai, be investicijų į infrastruktūrą - į kelius. Kai žmonės lengviau keliaus, tai atsilieps kiekvieno gerbuvui. Aišku nepamirštame investicijų ir į verslą (oro uostai, laisvos ekonominės zonos) tai tiesiogiai pavieniems piliečiams neatsilieps. Bet vistiek netiesiogiai pinigai vistiek pasieks ir platesnę visuomenę. (Nepažodžiui, ir ne taip neryšliai, kaip nuskambėjo. Politikas pasakojo apie Europos pinigų panaudojimą priešais televizoriaus kamerą. Žurnalistai jo klausė kaip gi paparasti piliečiai pajūs Europos pinigą.)

  Andriukas priėjo ir pranešė:
  pasaulinė praktika rodo, kad ir Afrikoje ir Europoje pinigai nenubyra iš viršaus žemyn. Visi pagalbos pinigai buvo iššvaistyti ir pasisavinti. Paprasto žmogaus jie nepasiekia. Visos investicijos ne į procesus bet į struktūras, statinius, betoną, asfaltą ir kitus "daiktus", sužlugo ta prasme, kad naudos ar pakilimo neatnešė. Jau geriau tos "pagalbos" nebūtų buve.
  Dabar jūs (ne asmeniškai - bendrai, nes tas politikas nėra iš Savivalybės) Vilniuje įdedate milijardą automoblių kelių plėtrai. Nors žmonės galetų važinėti dviračiais, ir tam nereikia asfaltuoti visų žvyrkelių...

  Žurnalistai linksi, ir prašo pasiaiškinimo. Anas nesugeba. Tada manes paprašo palaukti, kol jie baigs filmuoti jo standartines frazes. Po filmavimo politikas pradeda diskutuoti. Neva tų pinigų keliams verkiant reikia. Sakau:
  - Neveidmainiaukite. Puikiai žinote Olandijos ir panašių šalių pavyzdį.
  - Žinau. Mačiau aš jų takus, ir dviračius. Bet Lietuvoje kitaip... Blogesnės oro sąlygos. - skelbia savadarbis "meteorologas".
  - O Suomis ir žiema važinėjasi.
  - Lietuvis irgi, vienas-kitas. - Lygina jis Lietuvos šnypštą su masiniu reiškiniu šaltoje šiaurėje. - Be to, Suomijos automobilių keliai žymiai labiau išvystyti. - praneša jis man, pasivažinėjusiam po Suomiją.
  - Galbūt. Bet ten žmonės dviračiu važiuoja. O Lietuvio neužlaipinsi. Jūs savo "investicijom" dar bloginate padetį. Vilniuje nupirk 200 autobusų, ir problemos baigsis.
  - Plečiamas ir visuomeninis transportas...
  - Tai nepalyginimi mastai. - Milijardas ir milijonas. Aš nesutinku mokėti 1500Lt už automobilazmo plėtra. Tiek Vilniaus Savivalybės Taryba neseniai skyrė statyboms iš kiekvieno vilniečio - nuo kūdikio iki senelio.
  - Vien visuomeninis transportas problemos neišspręs.
  - Išspręs, ir dar kaip. Už tokius pinigus aš jums padaryčiau komunizmą. Bet užteks ir 20 milijonų. O dar pigiau - siūliau palei visas gatves padaryti "A" juostas, kad visuomeniniam bei dviračiams vietos būtų, o automobiliams sumažėtų
  - Taip tiktai kamščių padaugės.
  - Puiku! Tegul mokinasi.
  - Ak! Jeigu puiku, tada man nebėr apie ką su jumis kalbėti. - "meteorologas" pasišalina.
  Jei jis nepultų panikuoti, ir tikrai diskutuotų, bučiau jam pasakės štai ką:
  Automobilių kelių plėtra nemažina kamščių. Ji juos tiktai dydina. Nes skatina vis daugiau važinėti automobiliu... Be to, tai pinigų švaistymas.
  Erdvės automobiliui mažinimas (tame tarpe ir "A" juostos) būtų žinia automobilastams, kad reikia keistis.

  Po to padiskutavau su televizoriaus operatoriumi - automobilistu. Pirma jis priešinosi. Bet paskui sutarėm, kad automobilazmas Lietuvoje besaikis, be tvarkos, ir nežabojamas.

2.2 Palei pavojingus kelius nutiesti dviračių takus bei juos prižiūrėti.
Dviračių takai reikalingi visur, kad ir suaugę ir vaikai butu saugus.
Pataisa: palei visus kelius bei gatves. Bet daryti juos tiktai ten, kur neįmanoma pravažiuoti dviračiu. Nebūtinai kur pavojinga, ar kur žuvo dviratininkas. Pirmiau visko - padarom "A" juostas bei jų atitikmenis. O dar pirmiau padarom "A" juostas kur tai įmanoma dabar - nedelsiant. O tiktai po to spręsime, ar bereikės takų statybų.

Dviračių tako sąvoka naikinama iš Kelių Įstatymo, ir Kelių Eismo Taisyklių (KET). Kaip ir bet kokia gamta ar šaligatvis, takas prilyginamas "zonai draudžiamai važiuoti automobiliu". Pagal šio įstatymo straipsnį Nr. 10.3, dviratis turi teisę važiuoti šaligatviu, ir dauguma gamtinių takų.

2.3 Uždrausti visų miestų centruose automobilių eismą.

2.3.1 Parkavimo mokestis visame mieste didinamas 2 kartus kasmet.

2.4 Statyti automobilį po namų langais negalima, kol nėra visų gyventojų sutikimo. Draudžiamas atstumas nuo gyvenamųjų namų: 100 metrų.
Jei automobiliui yra garažas, kaimynai gali leisti tam garažui būti arčiau negu 100m, kaip jiems atrodo geriau. Bet įstatymas jokių nuolaidų atstumui nenumato.

Jei automobilistai vis-tiek veršis prie namų be kaimynų sutikimo, namus reikia aptverti apsauginiais kauburiais, kuolais, ir gynybinėm sienom.

  Tai reiškia, kad centre neturi buti automobilių visai.
  Tegul perkasi garažus užmiestyje, ir važinėja iki jų su dviračiais, kaip tai daro kiti, padorus, piliečiai.

  Kodėl vienas išlaiko užmiesčio garažą, o kitas jam panosėje parkuojasi dykai?

  Frankas:
  Pats nesuprantu, koks tavo atsakymas?

  Šita šalis yra "debilų" kraštas. Manau, abu tai žinome.
  O klausimą apie tai kodėl vieni išlaiko lauko garažus, o kiti ne, turėtume užduoti tiems kas vengia laikyti automobilį garaže. Kai jie bus pastatyti prieš faktą, kad draudimas kiemuose įsigaliojo, jie paklaus kur jiems dėtis. Vat tegul tuomet į tą klausimą ir atsako.

  Man viena centro gyventoja, prisiparkavusi ant šaligatvio, papriekaištavo, kad tokiu atveju automobilis netenka prasmės.
  Aš atsakiau: "tai ir reikėjo įrodyti.
  Auksinė taisyklė: daryk tiktai tiek kiek gali. Negali - nedaryk. Nėra vietos - nesigrūsk. Negali saugiai - nevažiuok. Negali tyliai - nevažiuok."

  Pries daugelį metų, mačiau tokią karikaturą kažkiokiame vakarų valstybės žurnale. Priparkuoti automobiliai pora ratu ant saligatvio. O šalia priparkuoti dar keletas automobilių pora priekinių atremti į namo sienas. Kai buvau vaikas, man tai pasirodė juokinga tik kaip fantazija. Iš kur man buvo žinoti, kad jau tuomet buvo žmonių pasipiktinusiu moralės erozija. Pasirodo dailininkui buvo keista kaip galima ant šaligatvio ratus užkelti. Tai jisai pavaizdavo ir ratus keliamus ant namų sienų.
  Deja, negali automobilis važiuoti vertikaliom sienom. Tai tegul ir nevažiuoja. Negali ir siaurom vingiuotom gatvikėm. Fiziškai gali, bet negalima, nes negali saugiai. Negali su automobiliu į buta važiuoti. Net jei galėtum, negalima butų. Nes kaimynai pasipiktintų.

  Frankas:
  Manau, kad visi turintys mašinas sutiks

  Taip. Bet reikia ne visų turinčių automobilius... O visų gyventojų, tame tarpe neturinčių automobilius, sutikimo. T.y. reikia 100% sutikimo, o ne 20%, ar 1% gyventojų.

2.5 Auto-moto eismas draudžiamas visomis gatvėmis ir keliais kur kiekvienos krypties eismui lieka tiktai viena juosta. (Pvz. siauroje gatvėje, arba kai gatvėje statomi automobiliai, arba kai vienintelė juostą skiriama "A" ženklu.)
Visiems važiuoti automobilių galima tiktai tokiomis gatvėmis, kur reikiamos krypties laisvų nuo kliučių eilių yra dvi.

Šitaip atlaisvinsime mažas gatves dviračių eismui (žr. straipsnį 10.2 apie lenkimą gretima juosta). Galbūt ir visuomeniniam, jei jis pasiteisins.
Apsunkinsime automobilazmą; priversime jį važiuoti aplinkui tik didelemis gatvemis.
Pagerinsime vietiniams gyventojams oro, triukšmo, bei erdvės taršą.

Pašalinio auto-moto transporto eismas tokiomis gatvėmis leidžiamas tiktai visiems tos gatvės ar kelio gyventojams sutikus.

Vietiniam auto-moto transportui važiuoti tokia gatve galima tiktai jei jis bus parkuojamas pagal straipsnį 2.4.
Jei jie vietie gatve važiuoja parkuotis po kaimynų nosimi, arba išvis ne po savo, bet po svetimais namais (prie savo ploto nepakanka), tai varykite nevaleikas iš ten!

Pažeidus šį straipsnį 3 kartus teisė važiuoti bet kuria tokia gatve atimama visam laikui. Pakeitus gyvenamąją vietą, ši teisė neatnaujinama. Jei pažeidimas tesiasi, teisė vairuoti automobilį atimama visam laikui. Jei ir toliau tesiasi, automobilis konfiskuojamas.

  Šis straipsnis reiškia, kad į mišką automobiliu negalima. Į laukus negalima. Į ežerą negalima. Nes tenai nėra automobiliams numatytų kelių (su eismo juostomis). Ypač jei bent vienas vietinis gyventojas yra prieš. Gyventojais taipogi laikomos ežerų bei miškų meškos, žuvys, paukščiukai, kurmiai, kirminai, ir kiti už žmogų labiau protiškai išsivystę padarai.

2.6 Prie saugomų teritorijų priskiriami ežerų ir upių pakrantės, parkai, šlaitai, ypač kur atsiveria vaizdai, kitos vaizdingos vietos ir panašios teritorijos, ypač kur mėgsta lankytis dviratininkai. Tokiose teritorijose, ir jų prieigose, draudžiamos bet kokios statybos bei auto-moto eismas. Draudžiamas nuotolis: 1km. Senai įsikurusios gyvenvietės, bei vienkiemiai gali būti atleisti nuo draudimo. Bet yra taikomi apimčių apribojimai.
Statybos gali būti leidžiamos tiktai su vietinių gyventojų sutikimu, bei esant visų suinteresuotų visuomeninių organizacijų sutikimui.
Tam statybų planas viešai ir labai plačiai skelbiamas po visą šalį. Jei atsiranda prieštaraujančių - planas naikinamas.

Statybos daromos tiktai plokščiame, nuobodžiame, plyname lauke, ir tiktai esamose gyvenvietėse. Kurti naujų gyvenviečių nevalia. Senos gyvenvietės neplečiamos. Nuobodus plynas laukas yra vietovėje, kur poveikis vaizdams minimalus. Užstatytą lauką būtina apželdinti, ir kitaip puošti.
Lyginti lauką buldozeriu draudžiama. Kraštovaizdis privalo būti išlaikomas kuo labiau. Dirbtinas reljefas draudžiamas. (Pavyzdžiui žr. siūlymus Vilniaus Savivaldybei Nr 18.)

Statyba draudžiama, kol miesto plėtros poreikis nėra įrodytas. To reikalauja mano Korupcijos įstatymo straipsnis 3.1.

Draudžiama statyti didelio ploto žemus pastatus, kaip dabar daro prekybos centrai. Gaunasi didžiulis stogų plotas, kuris kelia miesto temperatūrą, dulkėtumą, ir visą kitą. Pastatų aukštis ir plotas privalo būti optimalus (ir vaizdų, ir kitais atžvilgiais). Atlaisvintą dėl aukščio optimizavimo plotą būtina apželdinti, o ne užsatyti kitais pastatais, ar automobilių nevažiavimo (stovėjimo) aikštelemis.

  Kaip spręsti poveikį vaizdams ar aplinkai? Tarkim busimas objektas pritrauks girtaujančiųjų, ar lėbaujančiųjų minias, automobilių srautus, naikins augmeniją, ar keis landšaftą. Tuomet bet kokios tokio objekto statybos yra draudžiamos, o esantys tokie objektai uždaromi, arba nugriaunami.
  Pavyzdžiui:
  Vilniuje prie Neries upės kranto, ties Minsko parduotuve, statomas bunkerio tipo pramogų kompleksas. Išversta daug medžių, aplinkui nuobodžiai išlygintas didelis plotas, padarytas plati gatvė automobiliams, ir nutiestas takelis (galbūt dviračiams) visai šalia įėjimo. Pirmiausia to žemės sklypo Vilniaus savivaldybė negalėjo dovanoti niekam. Net ir žymiam krepšininkui Marčiulioniui (galiu klysti ar tikrai būtent jam), kuris sklypą tiesiog pardavė vertelgoms be skrupulų. Susiklosčius reikalams kaip jie yra, sklypas turėtų būti besąlygiškai perkeliamas į miesto dykynes, arba net už miesto.
  Pavyzdys: Vilniaus parkuose veisiasi automobilastai ir statybininkai. Tenai pasilinksminimo vietas griauti nebūtina, jeigu bus uždraustas automobilių eismas.
  Pavyzdys: Lentvario gatvė (senas Lentvario plentas) kertą vaizdingą Vokės upelį. Šiuo metu jo šlaitai sparčiai ir gausiai užstatomi. Tokiu budu uždengiami atsiveriantys toliai. Seniau važiuoti dviračiu ten buvo labai malonu. Dabar bus nuobodoka, ypač kad architektūra ten nyki. Namų negalima ten statyti arčiau nei 100-200 metrų nuo kelio, ir arčiau nei 100-200 metrų nuo šlaito. Pagal šį mano straipsnį net 1km... Ir tiktai Vokės gyvenvietėje, kuri nuo vaizdų yra nutolusi pakankamai pagarbiu atstumu. Tai ne tik dėl vaizdų, bet ir dėl pačių naujakurių ramybės nuo triukšmo, bei saugumo (erozija, nuošliaužos, vaikai bėgantys į kelią).
  Pavyzdys: Nauji namai priešais Vingio parką Žvėryne (žemyn upe nuo kabančiojo tilto). Užstoja kaimynams vaizdą, stovi praktiškai ant šlaitų krašto.

2.7 Paversti visas legalias, ir nelegalias automobilių stovėjimo aikšteles (ir požemines) klumbomis, žolynais, alėjomis, parkais, dviračių takais, arba saugomu dviračių parkavimu. Bent jau miestų centruose, ypač kai pagal straipsnį 2.3 ten eismas uždraustas.

2.8 Įpareigoti policiją visomis skraidymo, nardymo, vaikščiojimo, bei važinėjimo dviračiais priemonėmis ieškoti saugomų teritorijų pažeidėjų.

Jie ir be to privalo. Bet neieško. Reikia priversti.

2.9 Visas gatves bei kelius uždengti nepermatomais gaubtais.

Atviros lauko automobilių plovyklos uždraustos. Jas uždengiame gaubtais.

2.10 Kiemai planuojami su stačiais kauburiais ir kitom kliūtim geldoms.

Po statybų draudžiama išlyginti kiemą buldozeriu. Buldozeris turi sukrauti kalvas. Nuo jų čuožinės vaikai. Už jų užklius akis ir pasidžiaugs. Automobilis užklius ir neužvažiuos, negalės užgriozdinti žolės, takelių, vaikų aikštelių.

2.11 Įpareigoti autobusus bei troleibusus važinėti dviem eilėm, ir šitaip riboti lengvųjų automobilių eismą. Raginti gamintojus daryti platesnius ir ilgesnius autobusus bei troleibusus, kad tie trukdytų eismui kiek galima smarkiau.

2.12 Skelbiamas moratoriumas visoms naujų gatvių bei automobilių tiltų statyboms. Bet kokia plėtra leidžiama tiktai visiems vietos gyventojams pritarus, ir pritarus visoms suinteresuotoms visuomeninėms organizacijoms.

Miestas ir kitokia gyvenvietė yra skirtas žmogui, bendravimui, artumui - ne kiaulei, ne susvetimėjimui, ne automobiliui, ne kelių priežiūrai ir plėtrai, ne lenktynėms.

Bendras gatvių mieste ar kaime plotas nekintamas. Tiesiant naują gatvę, sena gatvė turi būti naikinama. Ji paverčiama parku, šiukšlynu, ar kitokia tautos pamėgta vieta. (Pagal straipsnį Nr. 2.7.)

Draudžiama planuoti ilgas ir tiesias gatves. Draudžiama platinti gatves, ir kitaip jas plėtoti. Pvz. nauji viadukai automobiliams virš senų gatvių.
Reikia atvirkščių, lėtų viadukų: požemines arba tilto pavidalo pėsčiųjų perėjas atiduoduokite automobiliams. Pėstiesiems ir dviratininkams atiduokime kelius.
Tegul automobiliai leidžiasi laiptais žemyn, arba ropščiasi aukštyn per pėsčiųjų eismą. Tegul tempia automobilį stačiai žemyn ar viršun. Kuo kreivesnis ir nepatogenis toks automobilių viadukas, ar požeminė pervaža tuo geriau.
Kur nėra viaduko ar tunelio, ten daromos automobilių perėjos. Tegul vairuotojas išlipa iš automobilio, ir vedasi jį per perėją pėsčiomis.

  Pagal dabartines taisykles dviratininkas privalo nulipti ir per perėja eiti, vesti dviratį šalia, kaip nevisprotis. Tokią taisyklę padarė 2014 metais. Tariamai "patobulino".
  Ją turime naikinti, ir pritaikyti geldoms.

Pavojingas gatves panaikinti, arba uždaryti. Skatinamas aklaviečių planavimas, kur gali tiktai pėstysis bei dviratininkas prasmukti.
Smulkios gatvės užtvertos, kad nebūtų kiaurai pravažiuojamos.
Visas gatves daryti ir perdaryti į kreivas.
Visur iškalti daug duobių. Nepakanka "gulinčių policininkų".

2.13 Kiekviena gatvė jos sukūrimo diena gauną pagal faktą apskaičiuotą automobilių eismo skaičių. Jei vėliau eismas didėja, tuomet, net ir vienam gyventojui pareikalavus, gatvė užtveriama, kad nebūtų pravažiuojama kiaurai. Tai nepriklauso nuo gatvės pločio. Pareiškėjas turi teisę į slaptumą.

Tokiu atveju gatvė priskiriama prie smulkių, ir jai taikomi straipsniai 2.5 (eismo ribojimas) bei 2.12 (plėtros draudimas, smulkios gatvės užtvertos).

2.14 Mieste apriboti autotransporto greiti 20km/val.
Greičio apribojimas taikomas visam transportui išskyrus dviratį ir jam prilyginamą.
Laikinai visuomeninio transporto greitį galima neriboti, ir pažiūrėti ar tai bus gerai.

  Beje, šitaip, daugumas dviračio lenkimų taps neteisėti. Važinėti dviračiu gatvėmis taps saugiau, o gal net ir pinigų dviračių takų bei kelių plėtros statyboms nebeprireiks. Ypač, jei daugiau žmonių persės ant dviračių.

  Kodėl būtent 20km/val? Automobilis, pradžių pradžioje, išvystydavo tiktai tokį greitį. Jis buvo lėtesnis net už arklius. Todėl žmonės negalvodami leido automobiliui važiuoti esamais keliais. Pamažu greitis bei automobilių skaičius didėjo. O automobilio padėties niekas naujai nesvarstė. Reikalai buvo palikti savo pačių tėkmei. Šitaip nepastebimai automobilis išvengė pavojaus įvertinimo ir užgrobė viešą erdvę.
  Dabar jau lėtesnis traukinys turi atskirą taką, ir daugybę saugyklių. Lėktuvams bei kosminiams laivams irgi draudžiama skraidyti gatvėmis. O automobiliui - leista.

2.15 Visiems automobiliams kamčių dalyviams skelbiama neapmokama nedarbo diena.

Vistiek nedirba nekadėjai... Nesvarbu ar kamštis gaunasi dėl kurio nors iš šio įstatymo straipsnių (pvz. 2.1, 2.5, 2.7, 2.12, 2.13, 2.14), ar dėl stichinių priežasčių.
Tai reiškia, kad nevisuomeninio transporto vairuotojams bei keleiviams negalima ta diena dirbti. Prie darboviečių statomi spastai.

Jei žmogus niekur nedirba, reiškia ir automobilio nereikia. Jis konfiskuojamas kaip mokestis už kamštį. Juk pagrindinis pasiteisinimas važiuoti automobiliu yra, kad jie vysto verslą. Na tiesiog visi ir kiekvienas verslininkai! O kai pažiūri, tai Lietuva vis išlieka neišsivysčiusi. ... Ir maža to - žudanti tuos kurie vystosi - dviratininkus.

Jei žmogus turi darbą, automobilis irgi konfiskuojamas, kaip mokestis už kamštį.

  Mokėdami už kamščius, žmonės vengs buriuotis.

2.16 Draudžiamas mišrus automobilių eismas su pėsčiaisiais, bei dviratininkais šaligatviuose bei dviračių takuose.

  Tai tokia pastaruoju metu paplitusi erdvės grobimo forma. Šaligatvio sąvokos erozija. Tarkim, prie parduotuvių. Net ir prie tokių, kurios nesiglaudžia šalia gatvės. Taipogi prie namų. Buvo kažkada šaligatvis. Dabar padarytas įvažiavimas automobiliui bei parkavimas. Kartais atskirtas papildomu bordiūru. Kartais visai ne. Žmonės vaikšto tarp automobilių, o pastarieji tarp žmonių. Automobilis lenda vos ne pro duris, ir palieka menką vietą pėsčiajam.
  Dviračių takų toks pavyzdys: automobilių sudraskytas takas Vilniaus Žirmūnuose prie Valakupių tilto.

3.1 Iškabinti ar nupiešti nuolatinę dviračių propagandą ant nekomercinių valstybinių skydų, ir kitų sienų po visas vietoves.

3.2 Iškabinti visose mokyklose, darželiuose, universitetuose, ir darbovietese vietoj Lenino portretų dviračių paveikslėlius.

  Pamirštas autorius:
  Lenino portretų jau ir taip nėra. O šalia kitų teigiamų kompozicijų aišku galima būtų ir dviračių vaizdų.

3.2.1 Automobilių vairavimo mokykla negali būti prie švietimo įstaigų arčiau negu 10km.

Lietuvos Mokykla

Kaip ir visko, vaikučių geriausi mokytojai: gatvė ir geldų parkavimas. Juos perkėlė tiesiai į mokyklą.
Vaikai pasiklysta, nebeatskiria kur pakliūvo: į mokyklą, ar į vairavimo. Kimba visai į kitus mokslus ir į kita mokslų suolą.
Tai šiurkščiai pažeidžia Andriuko dviratazmo įstatymo straipsnį Nr. #3.2.1.

3.2.2 Mokinam klausytis padoraus radijo iš viso pasaulio. Anglų kalbos pamokėlės daromos apie dviratį.

Užuot mokinę vaiką išsipliurpti, mokinsime jį išklausyti ir suvokti.

Užsienio kalba vaikams ir suvaikėjusiems jų tėvams mokykla pasakoja koks dviratis yra nuostabus, dieviškas. Šioje priedangoje pasamonėję jiems įteigiame, kad dviratis dar ir naudingas.
Pamokose vaikai mokininami klausytis trumpujų radijo bangųviso pasaulio, ir šitaip lavintis. Tegul klauso "priešų balsų" laidų pagal šį raštą:
Kaip tapti protingu. Klausyk radijo laidų apie dviračius. Klausyk radijo švietimo laidų. Automobilazmo geležinė uždanga nukelta nuo dviračio:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20090115.htm

Klausytis lietuvos radijo stočių vaikui draudžiama iki 51 metų. Nes jos žaloja sveikatą, naikina smegenis.

  Keista užsienio kalba parsidavelių vaikams atrodo kaip turtinga ir piniginga. O todėl labai patraukli. Šia kalba sakomi keiksmažodžiai, tame tarpe ir pasisveikinimai, prašoma pinigų iš miesto svečių. Todėl ir teigiamus pamokslus šia kalba tauta priims netgi nemokamai.

3.2.3 Kūno (fizinis) lavinimas - dviračiais.

Kūno (fizinio) lavinimo pamokos: iškylos dviračiais po apylinkes.

  Papildoma nauda: pažins ir pamils kraštą. Sutiks ir pažins nepažįstamus žmonės, vietas. Atpras jų nekęsti, išmoks nebijoti jų, sunkumų, baimių.

3.3 Automobilio vairavimo kursai pradedami nuo dviračio vairavimo kursų, ir automobilio naudos neigimo.

Teisės duodamos tiktai jei žmogus važinėjo dviračiu 2 metus savarankiškai.

Automobilio vairavimo mokymai praplečiami. Prieš mokymą automobiliu, žmogus privalo 1 mėnesį važinėti dviračiu visomis gatvėmis bei užmiesčiu su instruktoriumi. Tuo pat metu psichiatrai įkalbinėja žmogų nepirkti automobilio, ir įrodinėja dviračio naudą. Šis veiksmas kartojamas kas 2 metai. Jo neatlikus, teisės atimamos visam laikui.

Prašantis teisių privalo įrodyti, kad automobilis jam būtinas. Tarp įrodymų turi būti pateiktas maršrutas, kuriuo jis žada važinėtis. 2 metus važinėdamas dviračiu jis privalės važinėti dviračiu ir tuo maršrutu. Be įrodymo teisių negauna.

  Reikia sugalvoti kaip registruoti važinėjantį dviračiu žmogų. Galėtų, pavyzdžiui, žmogus žymėtis pas bet kurį pasitaikiusį policininką gatvėje. Tas jį nufotografuoja ir užrašo numerį, arba pilną vardą (priklausomai nuo to ar saugome privatumą, ar ne). Jei minėtas maršrutas per ilgas, juo važiuoti vistiek reikia bent retkarčiais. Reikalaujamą važiavimo dažnumą reikia nustatyti priklausomai nuo atstumo.
  Kiti tikrinimo būdai ar važiuoja žmogus dviračiu gali būti pagal 8. straipsnį

3.4 Vairavimo kursai tūri papildomą temą: "psichologija ir psichoterapija"... Arba "pagarbos kursai". Pagarbos kursai yra privalomai kartojami kas 1 metai kaip hipnozes seansai.
Atestuoti konfliktų psichologai įteigia gerų manierų, mokina logiškai mastyti, galvoti apie aplinkinius kaip apie visaverčius gyvūnus, o ne kaip apie atmatas.
Pavyzdžiui, reikia mokinti kad žemiau išvardinti veiksmai gadina aplinkiniams gyvenimą.

 1. Aplenki dviratį ta pačia juosta, o ne iš tolo, t.y. ne gretima juosta (žr. straipsnį 10.2).
 2. Važiuoji dviratininkui arti iš paskos, arba iš šono. Šitaip ji trikdai.
 3. Važiuoji greitai per balas, ir aptaškai praeivius bei dviratininkus.
 4. Žvyrkeliu važiuoji greitai ir sukeli dulkių debesį, kuris erzina dviratininką.
 5. Parkuoji kur papuola. Ilgai stoviniuoji įjungęs variklį. Gadini šaligatvį, atimi kaimynui miega, smardini, sukeli pavojų, triukšmą, užtveri kelią, naikini žolę. Statyk automobilį ten kur jis niekam netrukdo. Netingėk pasivaikščioti didesnį atstumą. Prieš kiekvieną vairavimo mokyklos užsiėmimą reikia rengti parkavimo ir pasivaikščiojimo kursus.
 6. Pypsini arba gestikuliuoji, arba šūkauji ant dviratininko ar praeivio. Taip blaškai jo dėmesį, ir sukeli pavojų. Kas būtų jei dviratininkai pradėtų tau pypsinti, ir gestus rodyti? Tau juk neliktų laiko vairuoti.
 7. Nenaudok automobilio kaip ginklo, jei tau nepatiko dviratininkas, praeivis, ar kitokia šuva.
 8. Nevažiuok į mišką, prie ežero, ar į kitokią gamtą su automobiliu. Tai ją griauna. Tai griauna tave.
 9. Nenaudok automobilio kaip muzikos skrynelės. Aplinkiniai žmonės neprivalo klausytis tavo "kilnojamos diskotekos". Pagal straipsnį 16.2 tavo geldoje garso aparatūra privalo būti pakeista į silpnos galios "tyliakalbius".
 10. Nešiukšlink gamtoje, ir niekur kitur. Jei sugebėjai parsivežti, tai sugebėk išsivežti. Automobilio bagažinė pakankamai talpi. Jei netalpi, tai pagal straipsnį 16.3 automobiliuose bus privalomai įtaisomi didžiuliai šiukšlių kibirai (konteineriai).

Psichopatiškiems automobilastams, kurie nepaiso šių nuostatų, policininkai rengia nuolatines pasalas: paleidžia jauką ant dviračio. Jaukas registruoja nemandagų elgesį savo atžvilgiu. O šalia esantis patrulis gaudo ir baudžia. Pažeidęs mandagumą tris kartus netenki vairavimo teisių visam laikui.
Kitaip sakant, šios nuostatos tampa Kelių Eismo Taisyklių dalimi, jei dar netapo.

Taip pat automobilastams priverstinai primenamos kitos esminės taisyklės:

 1. Nematai - nevažiuok.
  Dažniausiai tuo, kad tavęs nemato (dviratuoto ar pėsčiojo) geldistai (automobilastai) kaltina tave. Tada mokina arba bamperiu, arba žodžiu jei švelnesnis pasitaiko. Pagal taisykles jie privalo pasirinkti saugų greitį, o ne bet kokį. Jei reikia - vestis geldą pėsčiomis, arba nevažiuoti visai.
 2. Kerti šaligatvį - praleisk.
  Tarkim partrenkei dviratininką ant šaligatvio, arba jis atstrenkia į tave, kai tu išvažiuoji iš šalutinio kelio į pagrindinį kelią. Net jei dviratis ir pažeidinėja taisykles (važiuodamas šaligatviu), kaltas esi tu, nes pagal taisykles kelias yra viskas, įskaitant šaligatvį. Privalai praleisti visą eismą, kurį kerti.
  Andriuko mokykla apie tokius atvejus yra čia:
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#mokyklele

Šias taisykles jie nuolat iškraipo savaip, ar visai nesuvokia. Vairavimo mokyklos jų nei mokina nei aiškina.

Skaityk kito straipsnio pastabose kaip šį mano mokymo straipsnį vykdo Britanijoje. Tiesiog vykdo, be jokių pliurpalų, atsikalbinėjimų, kuriuos taip mėgstat. Gyvybes gelbsti veikliai.

3.5 Teisės sergėtojams (viešai policijai, kelių policijai), valstybės bei savivaldybių tarnautojams daromi "principingumo bei logikos kursai".
Psichologai įteigia tvarkos palaikymo svarbą. Pavyzdžiui kad:
Reikia aktyviai varyti automobilastus iš visų nelegalių nišų.
Reikia jausti skirtumą kas kelia visuomenei pavoju, o kas ne. Negalima dviratininko ar riedutininko pražangos lyginti su automobilastų nevalyvumu. Dviratis gali važiuoti šaligatviu gan saugiai. Bet automobilis yra visais atžvilgiais pavojus bei žala (asfaltui, plytelėms, kaulams, psichikai).
Reikia visur daryti dviratininkams palankias sąlygas.
Eismo, bei kitas problemas spręsti ne asfalto dauginimu, bet dviračių skatinimu.

3.6 Sveikatos, Finansų, bei Aplinkos ministerijos užklijuoja visų automobilių duris didžiuliais lipdukais su užrašu:
"... perspėja, kad automobilis žaloja jūsų, bei aplinkinių gerovę..."

3.7 Benzino kolonėlės, automobilių parkavimas, viešas transportas, stotelės ir stotys, parduotuvės, ir kitos panašių gyvūnų susirinkimo vietos, o taipogi viešos bei privačios radijo stotys skleidžia garsus. Garsai pranašauja, ragina, skatina, šlovina dviratį. Pasakoja gyvenimo istorijas apie dviračio naudą. Įrodinėja, kad dviratis yra pats greičiausias transportas, automobilis - lėčiausias.
Gėdina automobilastus už mano naftos dalies suvartojimą, ir ekonomikos sudeginimą. Aiškina kelių eismo taisykles. Aiškina kad nevalia mokinti bamperiu ir tuo pažeidinėti moralę, net kai auka pažeidinėja taisykles.

Viešasis transportas, ir minėtos radijo stotys tarp teigiamų garsų skleidžia pamokas iš užsienio radijo stočių pagal straipsnį 3.2.2.
Lietuvos radijo stočių pamokų nebūna... O jeigu atsirastų, jas galima skleisti tiktai su griežta dievo priežiūra, jei toks yra.

Iškabinti visose viešo transporto stotelėse teigiamus dviračių vaizdus, minėtas greičio formules.
Pastatyti šalia turnikus, dviračių treniruoklius, kad laukdama transporto, žmogus galėtų daryti ir sportą. Treniruoklio pagaminta elektra atimama iš bilieto kainos.

  Šiuo metu viešasis transportas skleidžia tiktai nesąmones:
  http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/952.htm - 2006 metų rugsėjis

Automobilių parkavimas pakeičia įsiminimo paveiksliukus. Vietoj jų iškabina tokius:

Buldozerių kabinose statomi televizoriai. Per juos rodomi gamta, dviračiai, raginimai nedirbti, nežaloti pievų, kalvų, medžių, krūmų, namų, nevykdyti nusikalstamų įsakymų.
Buldozerių ir ekskavatorių darbuotojams vietoj algos išduodamos saulėgrąžos, moliūgų sėklos, arbūzai. Jie privalo tas sėklas berti ant savo darbo įrankio stogo, ir kviesti zilutes lesti.

3.8 Savigynos kursai. Sąmoningumo kursai. Pagarbos kursai.

Šito mokiname ir visuotinai, priverstinai. Panašiai, kaip karinė prievolė.

Tuo pačiu mokiname bendruomeniškumo, pagarbos artimam, atsakomybės už save bei artimą, logikos, dalykiškumo, jautrumo kritikai, teisingumo, apkalbų ir paskalų žalos. Minėtas "artimas" yra ne vien žmogus, bet gyvūnas, bei kitokia gyvybė.

3.9 Mokyklų metai sutrumpinami iki 10.

12 metų - per daug. Išauga suvaikėję seniai.

Aš mokinausi 10 metų. Nesakysiu kur toks geras gyvenimas - pavydėsit. Esate aikštinga, pavydi šalis. Išaugau genijus. Ką vaikai veikia Lietuvos mokykloje 12 metų nežinau. Gyvenimas yra geriausia mokykla. Dabartinė jūsų mokykla tėra iliuzijų "šiltnamis", gyvatynas.
Viena chuliganė sakė apie mane: jis mane už***so. Nors aš jos, ar jos lytinių organų nei liečiau, nei žiūrėjau, nei kalbėjau, nei rodžiau. Mokykla jos nemokino, kad neturi ji jokio pagrindo savo tuščioms svajoms... Ir kam išvis rūpi kas ją erzina? Mokykla ją mokino susireikšminti, svaičioti, pykti, meluoti. Šitaip iškreiptos jai diegiamos "žmogaus teisės", "žodžio ir minties laisvė", "nekaltumo prezumpcija", "egzaminų ir žinių reikalavimai".
Melavo ji ne vien per savo egzaminus. Melavo ji ir išleista į gyvenimą. Ji mane apšmeižė, manydama, kad tai visiškai normalu, kad ja visi patikės... kad tai priimtina formalistinėje, knygų popierinėje visuomenėje. Nepagautas - ne vagis. Štai ko mokina jūsų mokykla.
Užtai man jūs tikrai nusibodot! Ir tai tikrai jums turi rūpėti.

... Todėl, kad jos šmeižtu tikrai patikėjo (arba suvaidino, kad patikėjo) keršto ištroškusi valdžia, teisėjai, policija... Sufabrikavo man bylą. Tai reiškia, kad fabrikuoja ir tau. Štai kokia auga tavo nesama visuomenė.

Žmonės nustemba, kai išgirsta mano kaltinimus mokyklai dėl melo mokinimo. Bet pažiūrėk kas yra egzaminas. Tai mechaninis atminties lavinimas. - Jokių žinių... Jo neįmanoma išmokti... Įmanoma tik įsiminti. Reiškia mokinate meluoti.
Neveltui jūsų šalyje nebeliko profesionalų... Gal niekada ir nebuvo... Geriausiu atveju yra taisyklingi formalistai.

Kai per protesto dviračiais pasivažinėjimą tai papasakojau, vienas mokinukas formalistiškai atrėžė man:
- Aš esu patriotas.
Atsakiau:
- Kakos malėjas esi! Mulkina tave visi. Vieni - tyčia. Kiti - netyčia. Tu niekada ir niekaip gyvenimo netaisysi.

Ir tu, skaitytojau, mali kaką... Tu nesi vaikštantis žinynas, žodžių kratinys, kazuistika... 12-je klasėje pamiršai ką mokinaisi 1-je... - Per ilgu! Mokinkis trumpai, drūtai, bet gerai.

3.10 Mokinių kelionės į parduotuves draudžiamos.

Vežti juos ten galima tiktai su tikslu pamokinti, kokią žalą parduotuvės daro. Žalą daro ir statybininkai, parkavimo aikštelės...

3.11 Mokyklų autobusai privalo turėti pakrautus dviračius.

- Pageidautina nuosavus, arba paskolintus iš mokyklos. Atvykę į vietą, mokiniai pabyra dviračiais. Toliau keliauti po nagrinėjamą vietovę tuo autobusu draudžiama.

4.1 Priversti visų valdiškų įstaigų darbuotojus važinėti dviračiais. Panaikinti tarnybinius automobilius. Nesugebantys minti dviratį laikomi neatitinkančiais užimamoms pareigoms.
Pinigus už parduotus automobilius galima skirti nukentėjusiems nuo visuotino atšilimo Lietuvoje (pvz. padažnėjusių potvynių aukoms).

4.2 Įpareigoti aukšto rango politikus ir valdininkus reguliariai viešai skelbti dviračio žodį (ryte ir vakare). Tegul jie prie progos ragina tautą būti nepyktais, mylėti ir gelbėti pasaulį.

Pliurpti apie dviratį jie privalo ne vien į televizorių, bet ir visur kitur, kur jie pasirodo. Gatvėje, pasitarimuose, automobilyje, nuo pinigų banknotų, viršelių...

4.3 Valdininkas, tarnautojas, ar gyvenvietės tarybos narys, kuris skatina automobilizmą, baudžiamas atitinkamai to skatinimo mastui. Straipsnis galioja atgaline data.

  Panašus straipsnis yra Andriuko Korupcijos įstatyme:
  2.8 Kaltininkas atstato ankstesnę padėtį.
  Skirtumą ten paaiškinau.

  Pagrindas:
  http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/928.htm - 2006 metų rugsėjis
  Ten pat rašau, kad dviračiui ar švietimui mažai ko reikia - neapčuopiamų pinigų. Valdininkai gi viską kesinasi paversti ir pavaizduoti pinigais. Kitų mato vienetų nėra. Jei siūlomas veiksmas tėra moralinis ir sveiko proto, tuomet jo nėra kaip išreikšti kiekiu ir į kišenę neįsidėsi.
  Galiojimas atgaline data baidys valdininkus ir kitus diktatorius. Jie daug kartų pagalvos, jei žinos, kad šis straipsnis turi tikimybę įsigalėti.
  Laiške siūliau vadovauti valdininkams. Deja, 2008-2009 metų įvykiai parodė, kad tauta tarnauja valdžiai.

Gamtos ir miesto viešų erdvių užstatymo skatintojai baudžiami taipogi. Statybininkų skatinimas atšaukimas. Vietovių sutankinimo principas atšaukiamas - tai buvo sukčiavimas, demagogija:
Pasiūlymai Vilniaus bendram planui (tinka ir kitoms vietovėms).
Statybininkai masiškai suniokojo gamtą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1192.htm - 2008 metų pavasaris.

  Pagal šį straipsnį, atleidžiu iš pareigų Vilniaus miesto "vyriausiajį architektą", kurio pavadinimas yra: Gintaras Kuodis. Jis daro sau ir savo sponsoriams verslą Savivaldybės Miesto plėtros skyriuje (departamente). Nuorodoje rasi jo bei jo viršininkų pražangas.
  Atleidimo raštas yra čia:
  http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1206.htm - 2008 metų ruduo
  Skaityk arčiau galo. Ten pat rašau, kad išrinkta valdžia atsikialbinėja, neva jos darbą vaikyti valdininkus privalote atlikti jūs - rinkėjai.
  Jei pavartysi interneto sašlavyną, pamatysi, kad Kuodis nuolat apsimeta apie statybas nieko nežinąs. Šitaip jis klaidiną gyventojus, kai jie ko nors paklausia, ir vengia atsakomybės. Kai statybos pradedamos, paaiškėja, kad jos visai ne tokios, kokių žadėjo kaimynams. Jis padeda statybininkams išvengti, nuslėpti viešą aptarimą, kuris priklauso pagal įstatymą. Padeda jiems daryti planus patyliukais.
  Turiu nepatikrintą žinią, kad kartą jis sužinojo, kad bus grąžinamas sklypas prieškario savininkams. Jis skubiai "nutiesė" kelią per tą sklypą. Žmonės atgavo mažiau.
  2008 metais gyventojai paprašė atleisti Gintarą Kuodį iš pareigų dėl eilinio tyčinio klaidinimo ir pareigų neatlikimo. Korupcinis Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas prašymą perdavė pačiam kaltininkui. Tas aišku savęs nepaliuosavo... tik parašė nieko nereiškiantį, nieko neįpareigojantį atsikalbinėjimą, kuris vienomis aplinkybėmis padėtų statybininkams, kitomis - jam gelbėtų kailį.
  Statybos planai nesiliovė. Vėliau gyventojai pakartojo prašymą. Nunešė jį iki mero durų... pasitarė tarpusavyje... apsisuko ir išsinešė jį atgal, taip niekam neįteikę... Sako: blogas pareiškimas.
  ... Kodėl "blogas" nelabai suvokia. Mat jie "praryjo" valdininkų ir statybininkų "jauką". Anie juos įvelė į ginčą ne apie korupciją, bet apie technines naujo korupcinio pastato smulkmenas. Anų smulkmenų jie ir pasigedo pareiškime. Smulkmenas statybininkas įvykdys... Jei prireiks, suklastos. O štai reikalavimas už piktnaudžiavimą ir apgaules paliuosuoti miesto architektą, atimti statybininkams teisę rengti viešą aptarimą bei planavimą ir patį statybos planą naikinti liko užgniaužtas. Žmonės net nesuvokia, kad jie turi teisę priminti ir reikalauti atsakomybės už nutylėjimą... lyg nebūtų nieko reikalavę.
  Baisus valdininkas yra... Nenugalimas... Jis valdo tauta. Ana jam tarnauja. Taip ramiau... Kai tau lenda į kišenę, užsimerk... Guosk save, kad tau ramu. Palauk kol vagis pabėgs. Tada verkšlenk...

5.1 Uždrausti valstybinėms įmonėms pirkti paslaugas ar prekes iš įmonių kurių darbuotojai nevažinėja dviračių reguliariai su dauguma savo reikalų. Teikti pirmenybę toms įmonėms, kur važinėjama dviračiu su visais reikalais. O tarp pastarųjų duoti pirmenybę toms, kurios pačios ir jos darbuotojai neturi ir nenaudoja automobilių. Sukčiautojas visam laikui praranda teisę dalyvauti valdiškame tiekime.

Straipsnis galioja atgaline data. Jo priėmimo vilkinimas neatleidžia nuo atsakomybės. Išbertus ant jų pinigus minėti veikėjai privalės grąžinti valstybei už visą laiką kurio metu vairavo geldą.

5.2 Politinės partijos bei visuomeninės organizacijos praranda valdiškas dotacijas, jeigu jos nevažinėja dviračiais, neragina ir nemokina savo narių važinėti dviračiais, arba kai skatina automobilazmą.
Dviračio reikalavimą galima pakeisti visuomeniniu transportu, arba pėsčiomis. Už visuomeninio transporto naudojimą dotacija mažinama 10% (arba pagal moksliškai pagrįstą žalos energijos ištekliams bei gamtai dalį).

Straipsnis galioja atgaline data lygiai kaip ir straipsnis 5.1.

  Tokių kurie vien pėsčiom vaikšto vargu ar atsiras. Vistiek važiuos kažkuo dažnokai.
  Šis straipsnis labiausiai turi omeny partijas. Bet jis taikomas ir visoms kitoms organizacijoms bei asmenims, kurie gauna valdiškų lėšų. Šiuo metu partijos, gavusios rinkimuose balsų minimumą, gauna po 1 milijoną litų kasmet. Todėl partijų ir yra tiek daug. Visi pinigą srėbia, arba bent jau tikisi. Šis straipsnis bus veiksminga priemonė partijoms mažinti. Partijų perteklius, nėra savaimis blogis. Blogai yra, kai dauguma tėra demagogai. Partijos kuriamos ne dėl to, kad tikslai skirtingi, bet dėl to, kad tikslas vienodas - prisisrėbti chaliavos.

6.1 Tarnybinis dviratis.

Įvedama tarnybinio dviračio sąvoka.
Leisti įmonėms mažinti pelną už keliones darbo reikalais su dviračiu (pagal benzino atitikmenį).

6.2.1 Tarnybinio lengvojo automobilio sąvoka naikinama.

Uždrausti įmonėms mažinti pelną už kelionės automobilių.

6.2.2 Uždrausti naudoti tarnybinį bei krovininį transportą kaip asmeninį.

Policija atsitiktinai tikrina keliuose visus tarnybininius automobilius, autobusus, sunkvežimius, bei traktorius. Tie, kurie vyksta be darbų paskyros, baudžiami teisių atėmimu pusei metų. Pakartojus pražangą - metams. Trečią kartą - teisės atimamos visam laikui.
Darbų paskyra negalioja, jei transportas vyksta nenustatytu maršrutu, arba jeigu grįžta be krovinio.

6.3 Uždrausti bet kokias mokesčių lengvatas automobilių įsigijimui.

6.4 Apmokęstinti automobilį nuolatiniu turto, erdvės, parkavimo, bei kelių besaikio naudojimo mokęsčiu.

Palyginimui skaitykite straipsnį 1.3 apie mokęsčių lengvatų įvedimą dviračiui.

6.5 Į benzino kainą įtraukiame sanaudas reikalingas pilnai CO2 dujas suskaldyti į anglį ir deguonį, arba atversti, atstatyti, atkurti į ankstesnę buseną (gamtines dujas, benziną, naftą ir panašiai).

Į kainą įtraukiame pinigus, kurių reikia pilnai atstatyti gamtą po kasinėjimo.

7.1 Uždrausti teršiantiems automobiliams važinėti gyvenvietėse. Nustatyti griežtesne išmetamų teršalų normą automobiliams. Arba bent jau sugriežtinti normas tiems, kurie važinėja gyvenvietėse. Su laiku uždrausti teršiantiems automobiliams važinėti išvis.

7.2 Sugriežtinti teršalų normas iki geriausių automobilių modelių standartų.

Teršalais laikomas ir triukšmas, ir padangų atplaušai (smulkios kietos dalelės), ir degalų išmatos (smulkios kietos dalelės), ir erdvės grobstymas.

7.3 Nuolat tikrinti teršalus techninių apžiūrų metų, bei atsitiktinai tiesiog keliuose.

7.3.1 Automobilio priekis privalo turėti teršalų aptikimo prietaisą.

Važiuoji iš paskos kitam automobiliui ir uostai jo užpakalį. Jei smirda, automatiškai praneši Policijai.

Į priekį išvedam ir paties automobilio dujas. Tegul jos praeina per tą patį uostymo prietaisą ir į automobilio vidų.
Prietaisas automatiškai įskųs savininką.
O savininkas dar ir savo paties teršalų gaus. Turės paskatą mažiau važinėti.
(Žr. taipogi 2.9 kaip uždarom automobilį savo paties smarvėje.)

8. Mažinti įmokas į ligonių kasas tiem žmonėms, kurie per metus dviračiu nuvažiuoja ne mažiau 6000km

  Tikrinama pagal spidometrą, kardiogramą, riebalų kiekį, ir kitus sveikatos rodiklius. Gali būti naudojami paliūdijimai. Tarkim visuomeninių dviračių klubų, ar kaimynų. Melagingus parodymus davę nebeliudija niekada.

9. Propaganda draudžiama.

9.1 Uždrausti automobilių, alkoholio, debilnikų (mobilių telefonų), sekso, prievartos, ir burnojimo reklamas ir propagandą.

  Pamirštas autorius:
  Automobilių ir naujų technologijų pramonė atneša valstybei didžiulį pelną. Todėl tai taip sunku įgyvendinti (aišku atneša taip pat ir daug žalos, sveikatos problemas, oro užterštumą, klimato pokyčius), alkoholio, sekso ir prievartos reklamas būtina uždrausti ir už jas bausti (nors ir purvasklaida dėl to labai sielotųsi)

9.2 Draudžiama tėvams vaikui automobilį vadinti mažybiškai - "mašinytė".

... Net jeigu kalba apie žaislą... Mažybinis automobilio pavadinimas keičiamas tokiais: grabelis, geldytė, pabaisytė, žudikėlis, storintuviukas, šiukšlintuvėlis, pinigiukų degliukas. Galima naudoti ir kitus, panašiai niekinančius žodelius.

10.1 Įteisinti dviratį kaip privilegijuotą transporto priemonę turinčią pirmumo teisę daugumoje atveju.

10.2 Visais atvejais leisti dviratį lenkti tiktai gretima juosta.

Toje pačioje juostoje lenkti negalima.

10.3 Dviratis turi visas transporto priemonių teises. Jam leidžiama važiuoti visais keliais, nepaisant ar yra šalia dviračių takas, ar ne.

Dviratis gali atlikti visus manevrus kurie leidžiami visam kitam transportui pagal kelių eismo taisykles. Visos dviračiui tai daryti draudžiančios taisyklės naikinamos.

Dviračiui galima kirsti pėsčiųjų perejas nenulipant. Dviračiui leidžiama važiuoti šaligatviais.

  Saugaus greičio pasirinkimas išlieka būtinas, net ir kertant pereją... Ne vien važiuojant keliu.

  Šio straipsnio svarba yra tai, kad panaikiname dviračio neigimą, ribojimą, engimą. Apie tai rašau čia:
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/polemika#dviracio suvarzymai".
  Iki šiol, jei automobilio vairuotojas nemėgsta dviratininko, jis kesinasi aną mokinti įvairių taisyklių kaip jis jas įsivaizduoja... Net jeigų tokių taisyklių nėra. Mokymo priemonė - automobilio bamperis.

  Jei taisyklėse nebebūs dviratį ribojančių teiginių, tai ir pagundų stumti jį iš kelio bus mažiau.

  Kaip tramdyti nedrausmingus dviratastus, kurie viršija saugų greitį pėsčiųjų zonose dar nesugalvojau. Bet draudimo, bent jau Lietuvoje, negalima daryti, nes jis bus žalingas dviračiui.
  Kol-kas apsiribosiu patarimu patiems būti mandagiems, ir lėtinti greiti visuomet, kai yra pavojus pėsčiajam.
  Konkretus skaičius galėtų būti 16km/val. Tai toks greitis, kai nuo padangų netykšta purvas iš balų. Malonu, net kai turi purvasargius. ... Tuo pačiu ir pakankamai saugus greitis netankiai pėsčiaisiais apstatytame šaligatvyje. Saugus tas greitis taipogi kai vengiame iš skersgatvio ar pavartės lendančio automobilio.

  Nepaisant leidimo važiuoti, susidurus su pėsčiuoju šaligatvyje atsakomybė dažniausiai turėtų tekti dviratininkui. Nes vis-tik tai pėsčiųjų zona. Susidurus ten pat su automobiliu - automobiliui. Jei nėra ypatingų salygų - tarkim dviratastas ar pėstysis tyčia puolė po ratais.

  Automobiliui šaligatvyje išvis nėra ką veikti.
  Kartais automobilis kertą šaligatvį išvažiuodamas iš skersgatvio ar pavartės. Pagal kelių eismo taisykles, jis privalo praleisti visą eismą einantį pagrindine gatve ar keliu. Prie kelio priskiriami visi jo dariniai - važiuojama dalis, bei šaligatvis. Prie eismo - visi dalyviai - pėstieji, dviračiai, bei automobiliai, nepaisant ar jie tuo metu pažeidžia taisykles ar ne.

  Šiuo metu, tokio susidurimo šaligatvyje atveju dviratininkas gautų baudą už važiavimą šaligatviu. O automobilis - už nepraleidimą. Niekas niekam nekompensuoja nuostolių, nes abu kalti. Bet automobilastas kartais tyčia susiduria vien iš noro "pamokinti", o gal net ir iš chuliganiškų paskatų. Šis įstatymas panaikina šią pagundą.

  Dabartinė padetis kelių eismo taisyklėse tokia kaip cituoja...
  Gugis:
  104. Važiuoti dviračiu ar mopedu leidžiama tik dviračių takais, o kur jų nėra - tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako nėra, o kelkraštis netinkamas, leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus šių taisyklių 150 punkte numatytus atvejus. Važiuodamas kelkraščiu, dviračio ar mopedo vairuotojas neturi trukdyti ar kelti pavojaus pėstiesiems.

  Taip kad asfaltu važinėti visiškai teiseta, nes asfaltuotas kelkraštis tai kažkas fantastiško.

  Gerai kad priminei apie šį neigiamos diskriminacijos straipsnį.
  Čia yra du draudimai.
  Pirmas: važiuoti ne kelkraščiu, ar ne taku;
  Antras, mažiau pastebimas: važiuoti ne pirmaja kelio juosta.

  Mano įstatymo šis 10 straipsnis, bei jo postraipsniai, naikina šitą taisyklę. Dviratis pripažystamas lygiateise, ir netgi privilegijuota transporto priemone.

  Tai tiktai mums užasfaltuotas kelkraštis vienintelė tinkama vieta. O mūsų oponentui - bamperiui - visi kelkraščiai tinka, ir asfaltuoti ir ne. Tad mus ten ir gruda. Nenuostabu kad jie (neužasfaltuoti) tinka ir anoms dviratininkėms, kurios tuščiame kelyje važiuoja smėlėtų kelkraščiu iš baimės. Transportas skirtingas, o mastymas giminingas.

  Ana taisyklė yra rakštis panagėje. Iš esmės ji vis-tik draudžia važiuoti keliu, nes kelkraščiai yra visur. O kur jie netinkami, automobilastai vistiek į juos stums.
  Mums, ypač ginčiuose su policija, gali atrodyti, kad išlyga apie kelkraščio netinkamumą mums palanki. Bet su bamperiu nepasiginčysi.

  Automobilastai nežino koks yra kelkraštis. Jie nežino kodėl tu nevažiuoji kelkraščiu. Ne jų reikalas, bet jie kiša nosį. Jiems, net ir patiems ramiausiems, visada knieti pamokinti kitus. Mokymo priemonė - bamperis, arba bortas (kai suka vairą taves link).

  Taigi vienintelė viltis - jų sveikos nuovokos jausmas. Iš vienos pusės automobilastas suvokia, kad dviračiui logiška laikyis visų eismo manevrų ir taisyklių, iš kitos - jam galvoje įstrigo "kelkraštis". Šios sąvokos nuolat varžosi automobilasto galvoje... Kuri persvers? Jie svarsto sau, o išvadas vykdo mums.

  Atkreipsiu jūsų dėmesį į dar vieną šioje taisyklėje vos pastebimą draudimą:
  dviratis privalo važiuoti "kraštine dešine juosta".
  Vėl tas pats - dviratasto diskriminavimas paliekamas automobilasto nuožiūrai.

  Aš, pavyzdžiui, manau, kad daugelis kelių nėra tinkami važiuoti automobiliu. Tad reikia aną KET straipsnį perrašyti, pakeitus žodį "dviratis" į "automobilis". Automobiliui skirkime tik antrą juosta, kur jos nėra, ten važiuoti negalima. Ne visiškas dviratinio draudimo atitikmuo, bet man patinka. Be to, pagal mano įstatyma, pirma kelio juosta nebėra automobilinė.

10.4 Auto moto transporto vairuotojas negali priartėti prie dviratininko ar pėsčiojo arčiau nei 3 metrai. Pažeidus šią nuostatą kaltu laikomas ir vairuotojas ir minėto transporto savininkas (jei vairavo ne savininkas). Abu yra laikomi įvykdę ginkluotą užpuolimą, jei nėra neginčijamų įrodymu jog veiksmas buvo netyčinis. Minėtas transportas (auto moto) laikomas ginklu. Tuo pačiu metu šis veiksmas prilyginamas eismo įvykiui, lygtai pėstysis ar dviratininkas būtų partrenktas. Už šį eismo įvykį kaltininkas atsako papildomai prie atsakomybės už ginkluotą užpuolimą.

  Pasitaiko atvejų, kai autmobilį žmogus parduoda neįregistraves pardavimo. Autmobilis pereina daugybę rankų. Juo gali būti padaryta daugybė nusikaltimų. O kaltininko nėra, nes neaišku kas vairavo. Todėl ir rašau, kad bent jau savininkas atsakytų visuomet.

10.5 Jei auto moto transporto vairuotojas partrenkia pėstįjį ar dviratininką, ir vairuotojas ir savininkas atsako pagal šio įstatymo 10.5 straipsnį. Papildomai jie laikomi padarę dar vieną eismo įvykį. Tai yra jie atsako lygtai būtų partrenkę žmogų du kartus, o ne vieną.

10.6 Už išpuolius prieš dviratininkus ar pėsčiuosius (partrenkus, įžeidus, ar priartėjus) ir vairuotojas ir savininkas prie kitu bausmių baudžiamas papildomai šitaip:
Visam laikui atimama teisė vairuoti auto-moto transportą;
Įpareigojami parduoti auto-moto transportą ir pirkti bei nuolat naudoti dviratį;
Nustačius, jog dviratį jie nuolat nenaudoja, laikyti tai sunkinančia aplinkybe bet kokiame pažeidime, kurį jie vėliau padarys, ir uždėti reguliariai mokamą baudą.

10.7 Asmuo pagal baudžiamąjį kodeksą nusikaltęs 3 kartus įkalinamas iki gyvos galvos. Į 3 kartus įskaičiuojamos veikos kurias šis įstatymas prilygina baudžiamoms. Pavyzdžiui skaitykite straipsnius 10.4 ir 10.5.

10.8 Visos šiame įstatyme minimos atsakomybės, bausmės, ir kompensacijos yra taikomos savo ruožtu. Nei viena nepanaikina kitos.

11.1 Jei auto moto vairuotojas partrenkia dviratį, arba sukelia jo avariją, jis pilnai atlygina dviratininkui bei dviračio savininkui visus materialius ir nematerialius nuostolius. Jei dviratis apgadintas, nuostolio sumą galima skaičiuoti keliais būdais:
a. pagal esamą dviračio vertę;
b. pagal brangiausio šios klasės dviračio vertę Lietuvos ar pasaulio rinkoje;
c. pagal remonto darbų ir apgadintų dalių arba atsarginių dalių vertę (pagal dviratininko pareiškimą, arba pagal mažmeninę kainą Lietuvoje arba užsienyje);
sumuojama yra visų apgadintų dalių vertė, nepriklausomai nuo apgadinimo laipsnio;
jei vertė skaičiuojama pagal kainą, imama mažmeninė, net jeigu dalys gaunamos didmenine kaina;
jei remontą dviratininkas atlieka pats, į nuostolį yra įskaičiuojamas jo paties darbas (pagal jo pareikštą sumą, bet nemažiau nei dviratininko valandinis atlyginimas už viršvalandžius, arba nemažiau nei maksimalūs įkainiai Lietuvos ar pasaulio dirbtuvėse, arba pagal 8 minimalių atlyginimų valandinį tarifą - dviratininkas pasirenka bet kurį iš pastarųjų 3-jų minimumų).
Materiali kompensacija skaičiuojama prie nuostolio sumos pridėjus 5 minimalių atlyginimų sumą. Pastaroji nuostata užtikrina naujo dviračio pirkimą... buk jisai bendros paskirties ar ypatingas, be reikalo įrodinėti nuostolių reikšmės.
Į veiksnius sukeliančius avarijas besąlygiškai įtraukiamos veikos pagal straipsnius 10.4 ir 10.5.

11.2 Nuo kiekvieno alkoholio butelio imamas mokestis, kad man kompensuotų pradurtas padangas. Už jį visoms parduotuvėms skiriami pinigai pirkti tokius lopus ir klyjus kokius jos užsimanys. Lopai ir klyjai dalinami nemokamai. Parduoduvė, pagauta sukčiaujanti, visam laikui netenka teisės dalinti lopus. Parduotuvė turi teisę neduoti žmogui lopą, jei įtaria sukčiavimu. Lopą jis turės nusipirkti, o pinigas pateks į mokesčius.

  Net jeigu sukčiai eksportuos lopus į šalis kur dykas lopas nėra įstatymas, blogo mažai atsitiks. Tiesiog, mūsų alkoholikai finansuos užsienio dviratininkus. Jei jie to nenori, teks liautis gerti ir tuom skatinus artimą savo gerti bei daužyti stiklą.

12.1 Įpareigoti visas stambesnias žmonių susibūrimo vietas įtaisyti saugomas dviračių aikšteles svečiams ir prašalaičiams.

12.1.1 Įpareigoti šitas vietas įtaisyti dviračių taką savo teritorijoje, bei prieigose, jei teritorija nesiriboja su viešu taku.

12.2 Įpareigoti mažesnes susibūrimo vietas įtaisyti dviračių stovus (pageidautina stebimus).

12.3 Statybų įstatymas ir reglamentas keičiami. Nauji būtai ir įstaigos privalo turėti pakankamai vietos dviračiams.

Minimumas: 1 kambariui - 2 dviračiai. Planuojama statyti dviračius šalia. - Ne vienas virš kito, ir ne stačiai. Tai yra greičiausias ir patogiausias saugojimo būdas.

Už plotą dviračiui susimoka pats naujas patalpų savininkas. Tai jo prievolė. Jam niekas nekompensuoja.

12.4 Prie visų įstaigų, ir visų kitų statinių privalo būti įsteigta patalpa darbuotojų ir svečių dviračiams užrakinti.
Ne prirakinti kieme, o užrakinti, apsaugoti nuo pašalinių.

Naujiems pastatams taikomas straipsnis 12.3.
Šis straipsnis - 12.4 - taikomas seniems pastatams, kur tokia vieta nenumatyta. Ji turi būti sukurta. Kuriama ji arba aukojant įstaigos patalpų dalį, arba pasiglemžiant bendrų patalpų dalį (ir už ją sumokant).

12.5 Visi sporto vieši renginiai įleidžia dviračiais važiuotus nemokamai. Nemokamas sirgalius privalo važiuoti aplinkui stadioną visą varžybų laiką. Liesti kojom žemę galima. Nulipti nuo dviračio ar sustoti negalima.

12.6 Visos viešos ir neviešos įstaigos sėdimas vietas keičia į dviračių treniruoklius.

Lankytojai, darbuotojai, ar keleiviai ant jų sėdi ir bent kartais mina.

Pavyzdžiai: kinoteatrai, kavinės, stadionų tribunos, valdiškos ir nevaldiškos darbovietės, automobiliai, autobusai, lėktuvai, ir kitas transportas.

Kur dėl mynimo kratymo dirbti neįmanoma, darbuotojas privalo daryti pertrauką ir sėsti ant treniruoklio. Pertraukos trukmė: 15 minučių; kas 45 minutes.

Treniruoklį galima pakeisti važinėjimu dviračių lauke (patalpoje - negalima).

13.1 Įpareigoti policiją reguliariai tikrinti transportą keliuose ieškant dviračių vagių.

13.2 Įpareigoti policiją rengti pasalas dviračių vagims ir kapoti jiems rankas.

13.3 Jei dviračio rėmo numeris yra ištrintas arba perkaltas, jis konfiskuojamas ir sunaikinamas. Taip darome, jei ankstesnis savininkas nerastas. Dabartinis tariamas savininkas privalo įrodyti savo teisę į tokį dviratį.

14. Uždrausti darbdaviams persekioti savo darbuotojus dviratininkus dėl to, kad jie būna prakaituoti. Ten kur prakaitas neleistinas dušas yra privalomas. Prausimasis duše įskaitomas į darbo laiką.

15. Įpareigoti visų rūšių visuomeninį transportą įrengti dviračių bagažines, arba laikiklius. "Visos rūšys" reiškia, bet nesiriboja šiomis: autobusai, troleibusai, traukiniai, taksi, lėktuvai, malūnsparniai, laivai. Į bagažinę dviratis turi tilpti neardomas. Bagažinės įranga privalo apsaugoti visas dviračio dalis bei aksesuarus nuo sulaužymo. Vežėjas atsako už visišką dviračio saugumą (kaip nuo apgadinimo, taip ir nuo vagysčių).

16. Techninės vairuotojų tramdymo priemonės.

16.1 Visos auto moto, bei visuomeninio transporto priemonės įtaiso padeties nustatymo daviklius. Jos nuolat siunčia savo duomenis Policijon. Padeties nustatymo technologijos pavyzdys: GPS. Galima ir kitaip.

Jei pareigunai aptinka transportą, kuris nepraneša tapatybės bei padeties, tas transportas yra sunaikinamas.

Įžulus troleibusų bei mikroautobusų vairuotojai tramdomi įtaisius nuotolio matuoklius, vaizdo kameras, ir GPS. Jei yra skundas, analizuoji, ir išrašai rykščių. Jei technine tramdymo priemonė sugadinta, skundas priimamas teisingu be įrodymų.

  Priemonės tikslas: Lietuvoje daugėja pabėgusių iš įvykio vietos kaltininkų. Taipogi daug darančių nusikaltimus tyčia. Tokie aišku irgi slapstosi.
  Miškuose daug šiukšlintojų. Įranga padėtų atsekti ir juos. Jie išpila į tavo gamtą milžiniškus šiukšlių kiekius. Jų atnešti neįstengtų. Įmanoma tik geldomis atvežti. Veža pilną kėbulą būtent su tikslu išversti sankaupas bet kur.

  Jei paaiškės, kad kažkurio nusikaltimo metu kai kurie automobiliai turėjo daviklį išjungtą, jie taps įtariamais. Tačiau dauguma eismo nusikaltimų daroma impulsyviai. Vairuotojas neturi laiko išjungti įrangą. Kitaip neturėtų prasmės ir automobilių numeriai. O net ir išjungęs, nieko nelaimės. Juk bus užfiksuota jo ankstesnė padetis netoliese. Laikykime tramdymo priemones automobilio numerio išplėtimu.

  Galite daug postringauti apie asmens laisvę, teisę į anonimiškumą... Tačiau nėra jokio reikalo puoselėti laisvę žaloti aplinkinius. Pagal šio įstatymo bendrąją dalį, važiavimas automobiliu yra privilegija, o ne teisė. Automobilis yra viešos tvarkos pažeidimas. Todėl jokio privatumo turėti negali.

  Bandymo tvarka leidžiama vairuotojui perspėti Policiją apie padeties daviklio atjungimą. Važiuoti neįjungus draudžiama. Tokiu budu vairuotojas bent dalį laiko nepraneša apie savo buvimo vietą. Bandymui nepavykus jo tvarka naikinama, išjungti bus draudžiama visai.

  Beje, techninė tramdymo priemonė vėlgi skatiname dviratazmą, arba visuomeninio transporto naudojimą.

  Prie progos paklausykite pasakojimą (Angliškai):
  http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/outlook/outlook_20100903-1425a.mp3
  Britanijoje žuvo po betono vežimo ratais dviratininkė. Jo motina ėmėsi veiksmo. Sunkvežimio vairuotojas išvengė bausmės, nes pasakė, kad dviratininkės nematė ir pasuko kairėn, kai ji lenkė. Motina suvokė, kad yra didesnė problema, negu vienas vėpla vairuotojas. Ji norėjo būti išgirsta būtent tos įmonės, kuri nužudė jos dukrą. Ji nupirko jos akcijų. Tokiu budu ji gavo teisę kalbėti akcininkų susirinkime. Ji drovėjosi, bijojo išsigąsti. Todėl dar paruošė ir raštą. Jį įteiktų kam nors, jei perdėm susijaudintų. Ji sugebėjo kalbėti susirinkime. Ir pabėgo slėptis. Kita akcininkė ją nusekė ir pasakė, kad jai pritaria. Po savaitės įmonės vadovas pakvietė ją tartis.
  Įmonė pagamino mokymo vaizdo juostą vairuotojams, padarė jos žiūrėjimą privalomu (vykdė mano įstatymo straipsnį Nr. 3.4), įdėjo nuotolio jutiklius kairėn geldų pusėn, su garso signalu vairuotojui, uždėjo papildomų veidrodžių.
  Vienas vairuotojas vėliau jai papasakojo, kad pirma jį suerzino visi papildomi daiktai. Jis juk manė esas puikus vairuotojas. O anie priedai jo tariamas galias sumenkino. Karta jam priešaky susidurė 2 geldos. Jis ketino staigiai sukti kairėn, bet judesio daviklis davė garso signalą, kad šalia yra dviratis. Vairuotojas posukio ir žudymo atsisakė. Daugiau jis dėl papildomos įrangos nebambėjo.
  Šitaip viena moteris išgelbėjo bent vieną gyvybę. Tiesiog ėmė ir padarė. Nors ji nenusimano apie dviračius, dviračių skatinimą, ar dviratinę veiklą. Ji nėra jokia organizacija.
  Lietuvoje gi yra net organizacija (sukčių užgrobta LDB). Po žudynių jie tik pliurpia kaip gerai būtų, kad būtų gerai ir niekas nieko nežudytų taip žiauriai...

16.2 Visuose automobiliuose įtaisoma garso technika (radijas, muzika), kuri negali skleisti garsų toliau negu 3 metrų atstumu už automobilio ribų. Tolesnių atstumu skleisti technikos pagalba garsą draudžiama.

16.3 Visuose automobiliuose įtaisomas didžiulis šiukšlių kibiras. Kad automobilastai neatsikalbinėtų, neva neišgali išvežti iš miško to ką atsivežė. Taipogi automobilastai (tame tarpe ir keleivai) galės rinkti į tą kibirą svetimas šiukšles.


Aplinkos apsaugos įstatymas pagal Andriuką

Nuoroda:
Atliekos
Atliekų gausintojai "tvarko" Lietuvą. Ne visos atliekos neišvengiamos. 90% yra vienkartinis plastikas.
2009 metų Jungtinių tautų duomenys: 1 kvadratinis kilometras pasaulio vandenyno turi 18000 gabalų plastmasės.
2020.04.30 Viduržemio jūros dugno 1 stačiakampio metro plote buvo 2 mln. plastiko gabalų. Daug rado smulkių plastiko plaušųaudeklų, drabužių.

Kodėl per tūkstantmečius žmonija nesulaužė gamtos? O per pastaruosius porą šimtų metų ji beveik sunaikinta. Tiesa, yra teorijų neva Sacharos dykuma yra žmogaus padarinys. Bet tai tėra dalis Žemės.
Dabar šiukšlynu paverčiate visą Žemę.

Galėjo juk priešistorinis žmogus sugraužti visą medieną, išžudyti visus gyvius, sudeginti viską ką randa, bei prišiukšlinti... Galėjo, ir iš dalies padarė. Pavyzdžiui išnaikino Mamutus, Kardadančius tigrus, Taurus...
Bet vistiek nenaikino visko pats vienas. Ir mums daug paliko.

Įsiklausykyte į senovės pasakas. Žmogus namais laikė viską. Dabar gi namais laikome tiktai namą.

Kokia yra prasmė iš mūsų "progreso", "pažangos", jei sunaikiname vienintelį dalyką kurį turime? Netgi jeigu Žemė būtų ne vienintelė... Neturėtume išmesti į šiukšlyną viską ko turime po du... išmesti suvynioje į plastiko maišelį.

Ir kodėl mes "pažanga" laikome ne kultūros, žinių, švaros, bei asmenybės plėtrą, bet paprasčiausiai patogesnį būdą masiškai nuvažiuoti iki televizoriaus?

2019 metais mokslainiai atrado Madeiroje naują, "pažangią" taršą: plastiko plutą. Ji dengia akmenis. Dumbliai auga ant tų akmenų. Jie sunkiau laikosi ant plastmasės. Kažkas juos ėda, gramdo, prisiryja plastiko, užkemša skrandį ir dvėsta.
Nežinau kokio dydžio plastmasės gabalai susiplaka į plutą ir kokio ji storio. Gal jie mikroskopiniai. O gal stambūs. Gal, kokie bebūtų, sulimpa į kelis sluoksnius, vientysą dangą.

2019 metais Lietuvos geologijos tarnyba paskelbė, kad 37% žemės degradavo.
Valdžia ir dauguma žurnaliūgų apie tai tyli.

Iki 2026 metų žmonės iškirs visus lygumų miškus salose Sumatra ir Borneo, Indonezijoje. Naikina žmogbeždžionės orangutano namus. - Vien tam, kad sodinti (plantacijas) palmes aliejui, prabangai.

Aplinkos apsaugos įstatymas.

Bendroji dalis.

Šis įstatymas remiasi doktrina, kad mes privalome gyventi kartu su gamta, jos nekeisdami, ir nedominuodami. Jokiu budu ne šalia jos, arba be jos visai.
Visus sprendimus privalome priimti atsižvelgdami ne vien į pinigą, ar technikos gamybą, bet ir plačiau - į poveikio aplinkai mažinimą. Tai turi būti principas, o ne bereikalinga našta.

1. Gamtos plotų apsauga.
1.1 Kariuomenės tikslas pakeistas: Pažeidėjų gaudymas.
Kariuomenė nuolat saugo Lietuvos gamtą. Šukuoja miškus dėl brakonierių ir šiukšlintojų. Išvalo marių bei miškų dugną bei krantus nuo tinklų, nelegalių namelių, bei kitokių užtvarų. Ieško miškus traiškančių automobilių.

Iš to bus papildoima nauda: patirtis kovojant su "nematomu priešu". Kariuomenė mokės kovoti partizaninį bei teroristinį karą. Patiems kareiviams tai bus gamtos apsaugos pamoka. Ją išmokę, jie taikys ir po tarnybos.

Tokių pratybų metu kareiviai privalo nešiotis riešutų ir džiovintų grybų. Kiekvienas privalo pašerti iš rankų po vieną voveraitę per dieną. Paglostyti bent vieną elniuką arba žebenkštį per mėnesį. Pasivolioti baloje su vienu šernu per metus.

  Pavyzdžiui, prieš kelis metus aš perspėjau Aplinkos Ministeriją apie gamtoje plintančius 4-račius - mažuosius automobilius (klaidinančiai vadinamus motociklais):
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/Aplinkos_Ministerija.htm
  Ministerija tik atsikalbinėjo. Už poros metų keturračiai pradėjo ardyti gamtą smarkiau. Pavyzdžiui, ardo jūros krantus. Gamtos sargai skundžiasi neva nėra kaip pagauti net ir nufotografuotą siaubuną. Taigi paleisk kareivius - ir pagaus gamtos užpuoliką.

  Kariuomenė turi vis mažiau ir mažiau aiškių priešų.
  Užtai terorizmas kyla nevaržomas... Aplinkos žalojimo, socialinis, politinis... Chuliganų bandos gatvėse, girtos bei blaivios minios, šutvės, brakonieriai, ir pagrindiniai teroristai... (Gerai, kad bent pastarieji Lietuvoje kol kas nesireiškia, užtai kiti reiškiasi su kaupu.).
  Visi jie turi žinoti užtikrintai. Kur jie begrasintų žmogaus gerovej, netiesiogiai arba akivaizdžiai, jiems bus smogta griežtai ir tvirtai. Ne tiktai smogta, bet jų bus aktyviai ieškoma miestuose, kaimuose, laukuose, miškuose, ir gelmėse.
  Kariškiai neturėtų būti mokinami gyventi su peiliu nugaroje.

  Jei ryžtingai nesaugosime plotų bei gelmių, tai jų ir nebeturėsim. Net jeigu ekologinės katastrofos mūsų neatbaido, gyvenimas erdvėje be daugybės gyvunų, augalų, švaraus oro, bet pilnoje šiukšlių, vargu ar yra gyvenimas. Koks bebutų blyškus mūsų kraštas iki suniokojimo, dykuma yra didžiulis mūsų raidos pasirinkimo akligatvis. Vagys grobsto vandenynų, bei girių gyvius. Jie kerta ir degina miškus. Medžioja barbariškais būdais, ir didžiuliais kiekiais. Brakonierių yra daugybė. Jie ryžtingi... Netgi griebiasi grasinimų bei ginklų. Gamta jiems pasipriešinti negali. Taigi ir mes privalome tapti gausiais bei smurtiniais.
  O kaip dabar priešinames? Tiktai liaunais įstatymų popieriukais? Vien geri žodžiai jų nesustabdys. Beginkliai policininkai, bei eiguliai nesustabdys. Bent jau dalis kariškių privalo būti mokinami stebėti gamtą, nuolat daryti antpuolius, bei kovas.

1.2 Naujų statybų nuotolis nuo saugotinų vietų.
Pagal Andriuko dviratinio įstatymo straipsnį Nr. 2.6 nuotolis nustatomas 1 kilometras.
Saugomi vaizdingi, bei gamtai ypač reikšmingi plotai. Gamtai reikšmingi visi plotai. Itin reikšmingi yra prie vandens telkinių, upių slėniai, miškai, raižytos vietovės.

Atviros lygumos taipogi gamtai reikalingos, kokios nuobodžios jos beatrodytų. Tad jų aklinai užstatyti taipogi nevalia. Senų gyvenviečių ribos neplečiamos. Naujos gyvenvietės nekuriamos. Nauji bustai statomi tik esamose gyvenvietėse. Į laukus be saiko nesiplečiame.

1.3 Teršėjams ir griovėjams gyventi gamtoje draudžiama.
Pakuotės ir kūro gamintojams, statybininkams galima gyventi tik mieste ir tik smarkiai, tankiai užstatytoje vietoje.
Statybininkas privalo gyventi tik savo paties statybos name ir tik tame iš jų, kuris smarkiausiai ir tankiausiai užstatytas aplinkui ir apgyvendintas.
Statybininkams priskyriame ne tik patį tą darbą atliekančius, bet ir visus, kas užsako statyti naują namą, bei jų užsakovus. Nauja statyba nelaikome perstatytą namą, kuriame nepadidėja tūris, užstatymo plotas, nepakeista bendra išvaizda, paskirtis.
Pakuotės gamintojas užmiestyje gali gyventi tik arčiau negu 100 metrų nuo veikiančio didžiausio šalies savartyno.
Visiems jiems atsitverti nuo gretimų vaizdų privaloma tik iš gamtos pusės. Nuo savartyno atsitverti ir nežiūrėti į jį draudžiama.
Visi jie privalo paisyti ir straipsnį 1.2 (gyventi tik gyvenvietėje, neužstoti gamtos).
1.4 Griauti griovimą.
Nuosekliai atstatinėjame miestų, priemiesčių ir užmiesčių vaizdus. Griauname viską, ką statė po 1991 metų. Ne vien namus, bet ir kelius.
  Pavyzdžiui, maždaug 2007 metais kelią per Dukštos upelį (prie Vilniaus link Kernavės) perdarė. Supylė aukštą pylimą ir perskyrė gilų vaizdingą slėnį. Buvo staigus smagus nusileidimas ir pakilimas. Tapo seklus ir niurus.
  Geldos vis giriasi, neva visur sugeba nuvažiuioti. Bet juk nesugeba pakilti į kalniuką. Sugeba tik ten, kur stato pylimą.
  Aišku jo prireikė ne tiek geldoms, kiek statybininkams pinigus paimti.
2. Mokslas.
Skatiname mokslą ir mokymą daryti išradimus, bei konstravimą energijos tausojimui.
Pavyzdžiui saulės, vandens, mažųjų elektros jegainių, vėjo, ir kitų energijų naudojimui išrasti.
Paversti neatsinaujinantį kūrą iš degėsių vėl į kūrą, bei atstatyti gamtą po kasinėjimo. Tada galima būtų apmokestinti neatsinaujinantį kurą tiek, kiek tai kainuoja. (Andriuko dviratazmo įstatymo §6.5.)

Žemės gelmių energijos naudoti nederėtų, nes tai nėra atnaujinamas šaltinis. Kai žemė atvės, ką darysime?

  Prieš paskutinę Komunistų (tokia vagių ir banditų mafijos rušis) okupaciją Lietuva turėjo mažų vandens elektros jegainių tinklą. Jis aprūpino didžiają poreikio dalį. Viskas buvo sugriauta vardan didelių projektų, tokių kaip Kruonio elektrinė.

  Tais pačiais Tarybano laikais atsirado ir kita mintis: vandens jėgainė nebūtinai turi turėti užtvanką. Pakaktų įmerkti tiesiog į upę eilę mažų turbinų tokio pat galingumo. Neaišku kodėl jos niekas nei išklausė nei vykdė. Užtvanka gadina gamtą: naikina plotą, trukdo gyviams plaukioti ir ropoti dugnu, tame tarpe laivams ir valtims, gadina ir patį dugną, kur vanduo krenta.

  Didelis malūnų skaičius bei vieningos užtvankos nebuvimas suteikia didesnį įrangos patikimumą ir saugumą.
  Jei Komunistai, Fašistai, ar kiti vagys vėl norės subombarduoti energetinę nepriklausomybę, neturės ką bombinti. Pataikys į tarpus tarp malūnų.

  Kaip tu - paprastas, mažas pilietis (peliukas) - gali gauti valdišką pinigą, tarkim mažai vėtrungei savo balkone įtaisyti?
  Negausi. Gaus tiktai dideli "projektai". Aš ir neprašau tų pinigų. Tegul jie prasmenga.
  O vėjo maluną mažytį pastatyti gali tu pats, už savo pingus.
  Ir bendra jų galia gali viršyti didelių jėgainių galią (atominių ar net vėjo).
  Tik nepatogu tai tiems, kas tuos pinigus ima.

  Didelės jėgainės (atomas, vėjo fermos) reikalingos ne energijai gaminti, o pinigui paimti iš valdžios - tiesiogiai, ar dotacijomis -, bei iš gyventojų už vartojimą. - Juos "melžti".
  Atsinaujinančias energijas diegėjai atsisako diegti, nes jos irgi skirtos ne energijai ar gamtos tausojimui, o dotacijoms gauti ir jas pasidalinti. Mažas gamintojas (namas) ims energiją tik sau - ne pardavimui už dotacijas. Todėl diegėjui neįdomu. Jis atsisako dirbti.
  Daugiau apie tai ir apie tai, kaip Afrika skatina mažą vartotoją gamintis Saulės energiją pačiam.

  Panašiai apie dideles elektrines pasakoju svetimame puslapyje:
  http://www.velouostas.lt/forumas/viewtopic.php?p=8468#p8468
  Pasakoju, kad inžinieriai tapo valdininkų pastumdėliais. Jie kūria, bet ne taip, kad veiktų geriau, o brangiau.
  Raginu eiti ir į politiką.

  Apie naują Lietuvos atominę elektrinę Visagine:
  http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#atomas
  Ten susieju rangovus Japonus, Hitachi su delfinų žudymu Japonijoje. Raginu nepirkti iš jų elektrinės.
  Trumpai perpasakoju ir tai, ką rašau čia apie didelius, nereikalingus daiktus.
  Pasakoju kokie būna kitokie būdai išgauti energiją iš atomų. - Būne ne vien Uranas ir ne vien skaldymas.

3. Pastatų aprupinimas energija.
3.1 Mokymas.
Visos mokymo įstaigos privalo mokinti žmones atsinaujinančios energijos šaltinių diegimo.
Ypač mokiname architektus bei statybininkus.
3.2 Diegimas.
Visus naujus namus aprūpinti saulės baterijomis, vėjo malūnais, vandens rinktuvais, pašildymu (jei reikia) nuo Saulės, Saulės šviesolaidžiais apšvietimui viduje.
Skatinti kurtis žinovų ir paslaugų įmones, kurios ragins, patars, diegs, prižiūrės tokius įrenginius senuose pastatuose, kurie pradžioje jų neturėjo.
  Ant namo stogo nebūtina statyti didžiulį malūną. Pakaktų keleto mažų tokios pat galios. Visų krypčių plotą ir tūrį išnaudotų našiau. Ir vėjo daugiau pagautų. Tada visi namai atrodys kaip vaikiški žaisliukai. Oro erdvės saugumą irgi lengviau užtikrinti, kai malūnėlių daug, ir jie yra mažo ūgio. Čia praverstų vandens jėgainių patirtis: kaip neleidžia žuvims patekti į turbiną.
  Ar tuščiai svajoju? Pasirodo - ne. 2006 metais pagaliau Švedijos gamykla "Volvo" skelbė, kad statys 6 vėjo turbinas. Jos duos gamyklai visą energiją. Tai aišku nereiškia, kad jų gaminiai - automobiliai - taps ekologiški, ar bent draugiški gyvūnams, žmogui, kitai aplinkai. Taip nebus... Be to, Lietuvos vėjai gali būti kitokie. Bet šis pavyzdys aiškiai rodo kiek nedaug reikia.

  2007 metais Vilniuje ėmė daugiau daugiabučių namų apšiltinti. Pertvarko visą namo išorę. Tai proga pritaisyti ant sienų, stogo ir vėjo malūnus (vėjo jėgainių turbinas).

  Kam reikia malūnų ant sienų?
  Dažnai sienos būna plynos, be langų. Tuomet turbina neerzina. Arba galima statyti, kad pro langą nesimatytų... ypač jei maža.
  Vėjas gludina ne tik stogus. - Sienas taipogi.
  Dažnai namai stovi greta vienas kito. Telkia vėją dar smarkiau, lyg į vamzdį ("koncentruoja"). Užpildyk tarpą tarp sienų turbinomis.
  Bus tvirtinti paprasčiau. Traukos daugiau.

  Oro judėjimas (oro dinamika, aerodinamika): vėjas apeina kliūtį didesniu greičiu, negu ištisinis srautas. Spaudžiasi, tankėja, spartėja. Todėl malūnas ant pastato gauna daugiau vėjo, negu plyname lauke.

  2009 metais pirmieji šį mano įstatymo straipsnį pradėjo vykdyti Salininkai, Vilniuje. Suveikė patys. Be valdžios. Pastatė 1 malūną pievoje. Ar statys daugiau?.. Ar statys ant stogų... tarp namų?..

4. Gyventojų skaičiaus mažinimas.
Gimstamumo didinimo politika yra draudžiama tol, kol Lietuvos gyventojų skaičius sumažės maždaug perpus, arba dviem trečdaliais.
  Mes ir taip turime begalę žmonių kurie nieko doro nedirba. O iš dyko buvimo viską niokoja. Jei nesugebi išauginti padoraus vaiko, tai ir neaugink prašau. Buk savimi, būk savanaudiška... Gyvenk tik dėl savęs... Sutausosi gamtą ir visuomenę nuo savo atžalų.
5. Kenkėjų tramdymas.
Kiekvienas buldozeris, ekskavatorius ir kita statybų ir knyslybų technika privalo turėti padėties daviklį. Jis nedelsiant praneša padėtį valdžiai. Ta kaupia duomenis ir seka kur ir kokiu tikslu stukso ta technika. Už dalyvavimą neteisėtose vietose baudžia.

Sekimo ir tramdymo technikos salygos aprašytos Dviračių Įstatymo straipsnyje 16.1.

  Pažeidėjai patys privalės pranešti apie savo kėslus ir piktus darbus. Dažnai teisėta technika po teisėto darbo naudojama slaptuose plotuose. Daviklis leis susekti tuos niokojamus plotus. Tai lengva. Jei statyba toje vietoje neužregistruota. Reiškia buldozeris ten dirba neteisėtai.
  Askleisime milžinišką neteisėtų knyslybų mąstą, netikėtose vietose.

Korupcijos (sugedimo) Žabojimo Įstatymas pagal Andriuką

Bendra dalis

Atėjo valdininkas ne tarnauti tautai, bet verslą sau daryti. Tegul susimoka. O žalą tegul atlyginą ir atitaiso.
Dabar gaunasi, kad kaltų niekaip nėra. Sistema kalta. O jos varžteliai - ne.

Valdininkui verslininko įvaizdis patinka. Rizikuoja valdiškais pinigais. Mastymo, gabumų nereikia. Perka sau bet ką dideliais mastais ir iškarto. Pasijunta svarbus, turtingas.

Valdžios kita paskirtis. Bet ir verslumo valdžioje reikia. Būna retų valdininkų, kurie gali būti verslininkais. Tokie turėtų eiti į politiką ir vadovauti verslo nemokšoms. Geriau būtų, negu sedėti po nemokšų padu. Politika jiems negalėtų būti našta, nes vis tiek jau jie gyvenimą paskyrė viešai tarnybai.
Neina jie. Gal bijo... Gal nesusivokia...

Kodėl piktnaudžiavimas (korupcija) turėtų mums rupėti?
Iš ESSSR ar iš Lietuvos iždo juk tai neva valdiški, svetimi, niekieno pinigai?
Čia atsakau:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/445.htm - 2006 metų sausis
Jie siurbia, o mokėsi tu. Ir jau mokame. Vien kova su sukčiais daug kainuoja visuomenės veikėjams. Vagia sukčiai, o moka sąmoningi piliečiai. Mokės ir tavo ar svetimi vaikai. Nes jie augs buki. Jau auga:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1206.htm - 2008 metų ruduo
ir nieko žinoti apie nieką nenori. - Vien savimeilė. Suaugusiu save laikantis bernas į nusikaltimą įtraukė paauglius. Tiksliau, paaugliai įtraukė jį. Tai rimtas nusikaltimas. Ir netgi keli vienu metu. Policija džiaugiasi augančia talkininkų karta, ir jų jokių budu negaudo. Bet tai jau kita kalba...
Kita vertus, net ir vaikų laukti neteko. Nors jie jau patys ir be laukimo kvaili užaugo... Vos po 3-jų metų, mano pranašystė išsipildė. Mokėti jau reikia mums. 2009 metais valdžia priversta kelti mokesčius. Dėl to, kad sukčiai per daug pasiglemžė iš iždo (beprasmių užsakymų pavidalu, o dažnai tiesiog vogdami). Taigi, kieno tie pinigai? Jokiu budu jie jau ne tavo. Jie - komunistų. Juk tai komunistai skelbė: atims ir išdalins ("savo tarnams"). Visuomet tai atmink!

Europos Sąjungos pinigas irgi nėra niekeno. Tai tavo, ir mano, ir Vokiečio, ir Prancūzo, ir Brito pinigas... Tai praeities ir ateities kartų gamta, ir pinigas...
Tau bus "truba"... Bus patikėta tau tą "trubą" laikyti... Pro ją ir pro tave tekės pinigas...
("Truba" - vamzdis Rusiškai, apverktina baigtis - perkeltine prasme. Taipogi turiu omeny kitas apverktinas prasmes. Daugiau apie žadėtus Vilniui "vamzdžius" ir haliavos žalą skaityk mano pokalbį su korupciniu Vilniaus meru Juozu Imbrasu, dabar jau buvusiu.)

Automobilazmo plėtra irgi yra korupcija. Už tai mano Dviračių Įstatymo straipsnis valdininkui numato atsakomybę:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas#4.3
Aną straipsnį laikome taipogi šio mano Korupcijos Įstatymo dalimi.
Ten pat rašau ir daugiau apie korupcijos apraškas teritorijų planavime.

Antikorupcijos Įstatymas.
1.1 Nėra senaties finansiniams, ekonominiams, piktnaudžiavimo (korupcijos) nusikaltimams.
2020.06.18 pagaliau šią pataisą Seimui įbruko Konservatorių partija.

Visas šis įstatymas taikomas atgaline data. Pažeidimai padaryti iki šio įstatymo priemimo taisomi pagal jį.

Bet koks prihvatizavimas yra vagystė.
Bet kokia vagystė irgi yra vagystė. Prihvatizuotos įmonės gražinamos į aukcioną. Per jų nusavinimo laiką uždirbtos lėšos grąžinamos į iždą.

Dažnai tariamas "savininkas" atsiemė minėtų uždirbtų lėšų dalį dividendų ar kitokio virš darbo atlygio pinigų pavidalu. Tad jų nebėra. Tuos pinigus tariamas "savininkas" privalo grąžinti, bei sumokėti palukanas.
Jei pinigai buvo imami atlyginimo už darbą pavidalu, tariamas "savininkas" gali prašyti atlyginimo, kuris lygus minimaliam atlyginimui per veiklos laikotarpį. Teismas gali neskirti minėto minimalaus atlyginimo, priklasomai nuo nusikaltimo sunkumo, veikos pobudžio, naudos.
Visi viršaus pinigai grąžinami į iždą su palūkanomis, kaip ir dividendai.

  Senatis galima tiktai nusižengimams, klaidoms, ir panašiai. Tu gi ne tik padarei nusikaltimą, bet pasinaudojai tarnybine padetimi. Būdamas valdžioje tu pasirupinai, kad nusikaltimai nebūtų tyriami. Kėlei obstrukciją. Gaišinai ir kvailinai oponentus. Būdamas valdiškos įmonės direktoriumi, ją nustekenai, ir nusipirkai už litą. Taipogi kliudei tyrimui, slėpei faktus, persekiojai nepatenkintus darbuotojus. Naudojaisi ryšiu su valdžia, kuri kėlė obstrukciją tyrymui visur kitur.
  Dažnai nustekentos lėšos, bei panašiai nuslėptas turtas iš tikro liko tau ir tavo statytiniams. Galbūt gavosi kažkokia maža suma, kuri tikrai tapo įmonės skola - pradingo, pravalgyta per tavo paties atliekamą stekenimą. Bet už dyką nupirktas gamybos įrankis bei darbuotojas tau ją dykai atidirbo.

  Būdamas valdininku, teisėju, policininku, prokuroru tu pridarei žmogui ir supuvusiai valstybei žalos.
  Tavo sėbrai teisėjai, prokurorai, policininkai tavo gynybai rašė nesąmones, atsikalbinėjo ir vilkino. Pagaliau atsakomybės visi išvengėt.
  Visą tą laiką jūs ėdėt valdišką duoną. Grąžink ją.
  Nesvarbu kiek laiko prabėgo. Senatis netaikoma. Vilkinimu nieko nelaimėsi. Vis tiek teks atiduoti viską.

  Pavyzdys: Palangoje statybininkai užgrobė ir užstatė sklypą. Nei pastatas, nei jo dydis neleistini. Prokurorai atsisakė kelti bylą, nes neva aplinkosaugininkai praleido nustatytą skundui laiką. Namas neteisėtas. Bet stuksos. Griaunamas nebus. Vien dėl senaties. Įdomu ar jį išvis įteisins, ir kaip.
  Nesąmonė. Kas padaryta ne pagal įstatymą, yra neteisėta. Tam skundo nereikia. Namas - ne blusa. Ne smulkus nusižengimas. Nugriauk vieną. Ir daugiau tokių bylų nebūs.
  Bet kas griaus, jeigu valstybė nusikalstama?

  Tai - apgaulė. Senatis nenaikina prievolės pašalinti pažeidimą. Ji taikoma tik baudai.

1.2 Nustekenimas.
Nusikalstamas yra įmonės turto skaičiavimo būdas, kai ankstesnės veiklos nuostoliai yra atimami iš sveikutėlio turto, ar gamybos įrankių vertės. Valdiškas direktorius nustekena įmonę... O paskui įmonę beveik veltui perka to direktoriaus užsakovai.
Visi pareigūnai, valdininkai, konsultantai, vertintojai prisidėję prie šios "metodikos" atsako administracine ar baudžiamaja tvarka, grąžina valstybei nuostolį.
  Problema čia tame, kad nustekenimo skolos yra perimtos. Jos nesumokamos pirkimo metu, bet grąžinamos iš vėlesnio tos pačios įmonės pelno. Prihvatizavimo (vagystės) metu jos netgi atimamos iš įrangos vertės, net ne iš įmonės vertės. Todėl ir gaunasi, kad korupcinis pirkėjas moka vos kruopelytę įrangos, bei pačios įmonės vertės. Įmonės vertė susideda ne vien iš įrangos, ir kito materialaus turto. Papildoma įmonės vertė vertinama pagal jos pajėgumą, proto galią, rinką, galimybes. Nustekenus, įmonė neva yra vertinama mažiau.
1.3 Parama liūdininkams, ekspertams, kaltintojams.
Žmonės, buvę įmonės darbuotojai, prihvatizavimo (vagystės) trukdytojai gauna visą valsybės paramą atskleidžiant nusikaltimą (teisininkais, pinigais, pagalbininkais).
Tokio tyrimo metu yra stebimas prihvatizatoriaus lėšų panaudojimas, su tikslu užkirsti kelią įkalčių nuslėpimui, ar tyrimo žlugdymui tais pinigais.
  Praeityje būdavo taip, kad vien žmogaus geros valios nepakakdavo. Jis paprasčiausiai nebeturėdavo laiko dalyvauti visuose vagių teisinio persekiojimo procesuose. Dažnai patys būdavo persekiojami, varomi iš darbo, ieškojo kitų darbų, sieke įsitvirtinti ir prasigyventi naujai. Visa įrodymų surinkimo, ir rušiavimo našta tekdavo tiem patiem žmonėm. Tuo metu, kai jiems kliudyti ir vagims išteisinti buvo pasitelktas valdžios aparatas, ministerijos. Valstybės Kontrolė prižiūrėdavo tik nedidelę prihvatizavimų dalį. Nors privalėjo prižiūrėti visus. Retam prihvatizavimui Valstybės Kontrolė galėjo ar norėjo pasipriešinti tikru veiksmu. Nei vieno liūdininko niekaip nerėmė.

Paramą gauna ir pranešėjai apie bet kokį kitą piktnaudžiavimą, jei jie dalyvauja tyrime.

1.4 Saugomas ir valdiškas ir privatus turtas.
Pirmo skyriaus straipsniai taikomi ne vien valstybės nuostoliui. Kartais įmonės atimamos, nusavinamos iš asmeninių savininkų, panaudojant vadišką arba tarnybinę apgaulę, o kartais net vien smurtą. Nusavintas, pavogtas, užgrobtas turtas bei žala atstatomi ta pačia tvarka - be senaties, grąžinant per nusavinimo laiko tarpą uždirbtas lėšas, bei baudžiant prisidėjusius asmenis, pavyzdžiui, kurie kurė taisykles, vertino turtą, sudarė sąlygas smurto išpuoliui kerotis.
2.1 Už korupciją atsako ir gavėjas, ir tiekėjas.
Korupcinio sprendimo atšaukimo ar panaikinimo naštą gauna ir valdininkas suteikęs "paslaugą", ir "užsakovas", ir galutinis "vartotojas".

Viešai skelbiami visi viešų sprendimų teikėjai, laimintojai, vykdytojai. Viešas sprendimas yra bet kuris, kur yra viešas interesas, ar valdiškas turtas. Pavyzdžiui teritorijų planavimas, privatizavimas, ir kita.

  Pagal Andriuko 25 siūlymus Vilniaus Savivaldybei (siūlymas Nr.2):
  Abejotinose teritorijose kitų interesus pažeidžiantis žmogus turi nuspėti, kad ateity vistik tiesos bus ieškoma, ir ji gali būti atstatoma.

  Pavyzdys: Nerijoje prasikaltėliai stato namą. Namas neteisėtas. Leidimas gautas. Aplinkos Ministerija nesutinka atsisakyti bylos ir įteisinti namą. Retas atvejis, kai nepataikaujama pažeidėjui.

  Kodėl Ministerijai valdininkai siūlo atsisakyti bylos? Pasirodo kitaip nama teks griauti, o statybininkams atlyginti nuostolius 700000Lt.

  Absurdas! Pats statybininkas puikiai žinojo, kad planas korupcinis, pats korupciją užsakė... Jis pats tyčia sukėlė tokius padarinius.
  Dabar sudaromas toks precendentas: pelnas eina ne iš pačių statybų, bet iš statybų griovimo. Papirk valdžią pažeidimo darymui, ir ji tau visiškai "teisėtai" dar atseikės "kompensaciją"... Kaltų nelieka. Žala gamtai "atitaisoma". Žala statybininkui "atitaisoma". Valdininkas lyg ir kaltas, bet niekaip neatsako. ... Netgi į pensiją gali pabėgti anksčiau negu amžius ateina.

  Panašiai kaip Ispanijoje (skaityk šio puslapio pradžią). Skirtumas vistik yra. Lietuvoje statybininkas yra korupcijos užsakovas. Ispanijoje vietos savivalda pati prisikvietė statybininkus, nes nturėjo pinigų. Kaip užmokestį už darbą davė statybininkui gamtos gabalą. Juk susimokėti "niekieno", laisva žeme lengviausia. O paskui viršesni valdininkai išgelbėjo gamtą.

  Aplinkos Ministerija laikosi bylos. Ir apgailėstauja, kad pagal įstatymus korupciją pasirašęs valdininkas neprivalo atitaisyti žalą savo lėšomis.
  Pagal šį antikorupcijos straipsnį, atsako, bei nuostolį atlygina ir valdininkas, ir gavėjas. Atlygina patys sau arba kitiems, priklausomai nuo poreikio.

2.2 Negalima prasikaltusius valdininkus laikyti tarnyboje.

... Nes jie amoralus. O valdžios tarnyba pagal prigimtį yra pasitikėjimo, moralės, vedlio veiksmas.
Straipsnis taikomas visoms pražangoms, net nesusijusioms su tarnyba, net kai išvengiama baudžiamos, ar administracinės atsakomybės.

Prasikaltusiu valdininkas laikomas ir tuomet, kai vykdo svetimą korupcinį įsakymą. Jis privalo pranešti prokuratūrai, ir neegzistuojančiai visuomenei net tuomet, kai korupcija vyksta pagal įstatymą. ... Privalo siūlyti taisyti įstatymus. Privalo nelaukti kol jo supuvęs viršininkas pats save pasiūlys taisyti ar patį valdininką.

  Sunku daryti tikslų pražangų sąrašą. Pasitaiko atsitiktinis žioplumas. Bet dažnai amoralus elgesys yra nuolatinis (sistemingas). Pavyzdžiui, kai vairuotojas nužudo žmogų, tai rodo, kad tas vairuotojas yra iš prigimties sukčius. Stengiasi "prasmukti"...
  Įvertinkite Vilniaus savivaldybės valdininką. Jis aklai lėkė savo geldoje... Vidury plataus kelio nužudė dviratininką... Nesugebėjo jo praleisti ir apvažiuoti... Kaip gi praleisi "netvarką"... "Netvarką" jis jautė netgi pareigą pervažiuoti. Ir nejaučia, esas padaręs kažką blogą... Juk tai tėbuvo dviratininkas... Net ne automobilastas... Kad nužudymas yra blogai jis aišku negali nepripažinti. Nes taip visose supelyjusiose vadovėliuose parašyta. Kalbu ne apie tai. Kalbu, kad jis nesuvokia, kad važiavo atsainiai.
  Automobilis yra visuotinai pavojingas daiktas, nepriklausomai nuo vairuotojo. To nežinojimas, ir bent jau neatsargus vairavimas, tikrai turi atimti teisę dirbti valdžioje.
  Konkretų sprendimą galėtų priimti visuomenės komisija, arba bent jau teismas (tarkim, prisiekusiųjų teismas).

  Galėtų būti ir bendradarbių teismas, arba darbdavio nuožiūra. Bet Lietuvoje tai vargu ar suveiks, nes valdininkai jau spėjo atrinkti į save panašius. Toks tokio neteis.

  Padoriose šalyse jokių teismų nereikia. Pagautas amoralus valdininkas ar politikas pats atsistatydina. Kuo didesnis postas - tuo labiau.

  Etatinių teisėjų teismas netinka, nes tokie teisėjai nėra liaudies balsas, jie nėra išrinkti. Jie patys yra nusikaltėliai. Jie ne tik įstatymų nepaiso, bet išranda ir taiko savus. Logika, pilietiškumas, principingumas jiems svetimi. Prisiminkime kad ir atvejį, kai jie patys sau susigražino neva algas, kurias miniu žemiau.

Netinkamais tarnybai pripažįstame ir visas teisėjas bei teisėjus:

Kadangi tai atliko bei neveikė visos teisėjos, išvaryti turime visus.
Didelė alga buvo ne darbo užmokestis, o nepriklausomumo užtikrinimas. Bet nepriklausomumas yra sažinės reikalas. Jei jos nėra, jokie pinigai neatlygins. Jei teisėjos to nesupranta, reiškia jos blogos ir žemina teisėjos vardą.

  Seniau Konservatoriai teisėjų atlyginimus sumažino. Po 10 metų teisėjai kreipėsi į save pačius, į teismą, ir patys sau priteisė neišmokėtą skirtumą. Jie teigė neva gražina sau atlyginimą. Jie nepaisė logikos, kad didelė alga yra visai ne darbo užmokestis... Nedirba teisėjai tiek daug... Didelė alga buvo sumanyta tik kaip jų nepriklausomumo užtikrinimas. Sumanymo pradžioje Vagnorius aiškiai jiems tai pasakė. Teisėjai gi pakeitė sąvokas, vėliau pradėjo tai vadinti darbo užmokesčiu.
  Apie pusė visų teisėjų kreipėsi į teismą dėl tų algų. Juos visus privalome pašalinti iš pareigų. Šalinti reikia ir tuos, kurie nesikreipė, bet priteistą atlyginimą ėmė. Patys jie nepasišalins, nes logika, sąžinė ir principai jiems svetimi.
  Palikti reikia tik tuos, kurie "gražinto" atlyginimo samoningai neėmė. Apie tokius negirdėjau. O tokių kurie ėmusiems samoningai kėlė drausmės bylas - nebuvo visai.

  Tai aš ir siūliau politikams 2009 metais, kai jie laimėjo rinkimus. Jie juk žadėjo sutramdyti teisėjus. Bet taip nieko ir nepadarė.

  Man pritaria pats Konstitucinis Teismas (2006.03.28 nutarimas):
  Teisėjo darbo teisme metu draudžiama mažinti teisėjo darbo užmokestį, išskyrus [...] numatytus atvejus...

  Kaip gi sumažinti teisėjams atlyginimus? Tereikia juos paleisti visus kartu. Paskui rinkti naujus, jau su mažesniu atlyginimu.
  Arba - įstatyme numatyti atvejį.

  Paleisti visus teisėjus politikams irgi jau siūliau. Tik ne kaip atlyginimo mažinimo būdą, o kaip atpildoniekšybes būdą. Dabar matau, kad ir antra nauda būtų, dviguba nauda:

  • Ir blogų teisėjų urmu atsikratytume... Kaip minėjau - visų.
  • Ir atlyginimus sumažintume.

  Truputi daugiau apie šiuos teisėjus, ir apie Konstitucinio Teismo teisėjus rašau savo antrame metiniame pranešime čia:
  http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1204.htm - 2008 metų ruduo
  Atleidžiu iš pareigų visus Konstitucinio Teismo teisėjus, kurie uždraudė nepriklausomiems kandidatams dalyvauti rinkimuose lygiomis teisėmis su partijomis.
  Toks koks jis yra šiuo metu Konstitucinis Teismas prieštarauja Konstitucijai Vėliau paskelbsiu Konstitucijos pataisas, kuriomis jį naikinu. Naujas Konstitucinis Teismas bus kitoks.

  Pradžiai, įvertinkite ir pasibaisėkite jo sudėtimi čia:
  http://www.lrkt.lt/ApieTeisma2.html
  Ar matote ką nors įtartino?.. Tai valdiškos "šeimos" sąrašas. Visi graužia vien valdišką duoną... visą gyvenimą. Daug buvę paprastų teismų teisėjai (net 4 vienetai iš 9), baudžiamos valdžios atstovai, advokatai. - Visa tai nusikalstami amatai, kaip miniu 4 pastraipom aukščiau.
  Vos vienas kitas šio teismo teisėjas seniau dirbo mažiau kenkėjišką darbelį - grynai mokslinį, universitete.
  Nėra nei vieno tautos atstovo, murzino žmogaus iš gatvės, valkatų, girtuoklių, plėšikų...
  Maža to, juos atrenka į šį darbą būtent teisėjai (aukščiausiojo teismo pirmininkas, teisėjų taryba). - Tai yra tie, kieno darbą jie vertina. Konstitucinio Teismo teisėjais leista būti tiktai teisininkams. Toks tokį pažino... - Tik saviems, nomenklatūrai... Be to, teisininkus rengia kas? - Tie patys, kurie rengia supuvusius teisėjus. "Prasimuša" tik tas, kuris neprieštarauja ir priima sustabarėjusius "teisinės" minties pietarus.
  Tai nepaisant, kad valdžia yra sukūrta būtent tautos savarankiškumui vykdyti. Bet vykdo ji valdžios savarankiškumą ("suverenumą").
  Konstitucija yra kas? - Tautos susitarimas.
  Kam parašyta? - Tautai.
  Kas ją vertina? - Tauta.
  Kokia kalba ji parašyta? - Žmoniška, paprasta - tautai suprantama.
  Tad kodėl ją taikyti leista vien teisininkams?..

  Savarankišką galią tauta vykdo tiesiogiai (arba per išrinktus atstovus; straipsniai 2, 3 ir 4).
  Konstitucija taikoma tiesiogai (straipsnis 6).
  Štai koks turi būti Konstitucinis Teismas, jei jam išvis lemta išlikti. Jis toks nėra. Todėl jis Konstitucijai prieštarauja.

2.3 Pašalinto valstybės darbuotojo atšaukiame visus sprendimus.
Atšaukiame viską, ką anksčiau nusprendė bet koks valdžios žmogus, ar jam prilygintas (įskaitant teisėjus, antstolius).
Viską naujai sprendžia naujas darbuotojas, kurį paskyrėme į jo vietą. Neduodame jo bendradarbiams, nes jie tylėjo, nevykdė kitų šio įstatymo straipsnių.

  Tai turėtų būti Viešo Administravimo Įstatymo pataisa. Ji leistų skubiai ir savaime (automatiškai) atšauktį blogį. Be jos tai įmanoma, bet lėtai. Tektų atnaujinti bylas. Teisėjai vaidintų, neva nėra pagrindo, nes vien tai, kad suktą teisėją išvarė vienoje byloje, neva nekeičia kitų bylų esmės.

2.4 Pašalintas valstybės darbuotojas grąžina visą atlyginimą.
Už bausme pašalinta darbuotoja grąžina atlyginimą už visą darbo valdžios įstaigose laiką bet kokiose pareigose.

Vilkinimas negalioja.

  O ką manėi?.. Eisi valdininku dirbti ir gėda visiems darysi?.. Gyvenk apdairiai, sąžiningai. Tuomet neturėsi ko bijoti. Važinėk dviračiu. Neturėk automobilio. Tada nebus "pagundos" nužudyti su juo nieko. Ir nebus tau taikomas žiaurusis straipsnis 2.2 bei šis straipsnis jo pasekoje.

  Dabar apkaltinti pareigūnai (tame tarpe ir teisėjai), valdininkai, ir politikai vilkina su tikslu prisrėbti kuo daugiau tariamo atlyginimo. Teisėjas gina teisėją. Valdininkas - valdininką.
  Būdamas valdininku, teisėju, policininku, prokuroru tu pridarei žmogui ir supuvusiai valstybei žalos.
  Tavo sėbrai teisėjai, prokurorai, policininkai tavo gynybai rašė nesąmones, atsikalbinėjo ir vilkino. Pagaliau atsakomybės visi išvengėt.
  Visą tą laiką jūs ėdėt valdišką duoną. Grąžink ją.
  Nesvarbu kiek laiko prabėgo. Senatis netaikoma. Vilkinimu nieko nelaimėsi. Vis tiek teks atiduoti viską.

2.5 Piktnaudžiavimo dangstymas baudžiamas bent tiek kiek pats nusikaltimas.
Piktnaudžiavimas yra nusikaltimas. Jo dangstymas - irgi piktnaudžiavimas ir nusikaltimas. Valstybės darbuotojas dangsto savo pavaldinį, arba bendradarbį, trukdo pradėti tyrimą, tikrinimą, slepia įrodymus, vilkina.
Arba iš pašalės tyli, nepraneša apie jo nusikaltimą, neįskundžia vieni kitų.
Toks darbuotojas baudžiamas ne mažesne bausme negu jo dangstomas nusikaltimas. Bausmė taikoma net ir tuomet, kai kaltinimai nepasitvirtina. Bausmė taikoma tokia, kokia būtų, jei kaltinimai pasitvirtintų. Bausmę galima skirti ir didesnę, pagal kaltės mastą. Bet ne mažesnę.
  Sąvoka "nepavykęs kaltinimas" taikoma šiame straipsnyje todėl, kad dėl dangstymo gali dingti įrodymai. Kaltinimai nepasitvirtins. Kas dėl to bus kaltas?.. Šiuo metu - niekas. Šiuo metu įstatymai nedraudžia kaltinti tarnautoją piktnaudžiavimu, ir pripaišyti jam dangstymą, slėpimą. Bet formalizmas laimi. Nebėra įrodymų, kuriuos jis dangstė. Reiškia neva nekaltas. Šis mano straipsnis ištaiso padėtį. Jis nustato bausmę, nepriklausomai nuo padarinių.

  Dangstymas iš esmės yra trukdymas teisingumui. Už jį jau yra ir baudžiamoji ir taip vadinama "administracinė" atsakomybė. Bet atsakomybė numatyta tiktai, kai trukdai pareigūnui. Jei pats pareigūnas trukdo sau, vengia pareigų... Arba trukdo tau išreikalauti bylą pradėti, atsakomybės nėra... Ji neaiški.

  Be abejo trukdymas sau yra tas pats trukdymas pareigūnui. Bet šitaip niekas nemąsto. Už pareigų vengimą, ar trukdymą ne pareigūnui prašyti iškelti bylą irgi niekas nemąsto apie bausmę.

2.6 Apie pažeidimą išsamiai praneša pats valdininkas.
Apie savo pažeidimus valdininkas praneša savo viršininkui pats ir išsamiai.
Viršininkas (vadovas, arba ministras) centralizuotai viešina vyriausybės internete pažeidimus ir sprendimus dėl jų. Visus sprendimus tikrina ministrai. Vieni ministrai prižiūri kitus.
- Viskas lygiai kaip ir §3.1.1.

Nutylėjimas, nepranešimas, neišsamus pranešimas irgi yra pažeidimas. - Pagrindas išvaryti iš darbo tiesiogiai, be sąlygų ir tik priklausomai nuo pažeidimo svarbos.

  Visa pranešimo ir pagrindimo našta perkeliama nuo aukos pačiam pažeidėjui.
  Nepaisant, kaip smarkiai jis auką sugaišino, jam atpildas ateitų greitai. O jei jis to vengtų, atpildas ateitų žinoma vėliau, bet staigiau, vien už patį vengimą. Auka vietoj ilgų ir išsamių skundų (į kuriuos visi nusispjauna ir tenka rašyti naujai tą patį, kartotis), galėtų pranešti vien apie vengimą. Pašalinto pareigūno, ar valdininko vieton sėstų kitas ir viską kas liko neišaiškinta, ištirtų išsamiai.

  2014 metais Lietuvos valdžia pagaliau lėtai perskaitė šį straipsnį, įsikvėpė... ir nusprendė pagalvoti įpareigoti valdininkus skųsti vienas kitą. Kitų šio straipsnio dalių - nevykdys. Pavyzdžiui, straipsnis įpareigoja skųsti ir save, ne vien kitus.

2.7 Garbės teismai - nevaldo.
Teisėjų, antstolių ir kitų pareigūnų garbės teismai negali būti vienintelis ar pagrindinis būdas paleisti iš pareigų. Privalo būti ir tiesioginė atsakomybė per išrinktus atstovus: ministrus, Seimą, Prezidentę.
  Patys savęs jie nevaikys. Jie - viena gauja.
 • Šiuo metu Teismų Įstatymas tikrai numato teisėją paleisti antru būdu: per Prezidentę. Bet niekas tai nevykdo. Vaizduoja, neva būdas tėra vienas.
 • Antstolių Įstatymas išvis numato tik vieną būda: pačių antstolių garbės teismą, arba jų pačių atestavimo komisiją. Ten išrinktų asmenų atstovų atstovai (Teisingumo Ministerijos) turi mažumą: 2 iš 5 kiekvienoje įstaigoje. Kiti 3 - patys antstoliai. Kai tampi antstoliu, tavęs išvaryti nebeįmanoma. Valdžios kaita, rinkimai to nekeičia.
2.8 Kaltininkas atstato ankstesnę padėtį.
Nauja Teritorijų Planavimo Įstatymo (TPĮ) 4 straipsnio 5 dalis.

Įstaiga, kuri turi teisę tvirtinti planavimą (Vyriausybė, Savivaldybė, ir kiti) gali nuspręsti panaikinti jau patvirtintą ar įsigaliojusį planą, kaip neteisingą ar žalingą.
Tokiu atveju visi asmenys, kurie nebalsavo priešplanavimą, eina griauti anas statybas plikomis rankomis.
Prie tų asmenų priskiriame ir valdininkus, kurie neprieštaravo tam planui pagal pareigas, jas skatino, arba dėjo pritarimo parašus.

Degalus (traktorius) griovimui naudoti draudžiama. Galima naudoti tik žmonių jėgą.
Todėl kuo daugiau žmonių griaus, tuo jiems patiems lengviau.
Todėl raginami įskųsti visus savo suokalbininkus - Vyriausybės, Savivaldybės Tarybos narius, tikruosius užsakovus (tariamus verslininkus). Visi jie irgi kals akmenį rankomis, kol pašalins viską, ką pridarė.

Šis darbas neatlyginamas. Jis - bausmė.

Kaltininkai kartu atlyginą visą žalą, kurią sukėlė planas ir jo vykdymas.

Šią bausmę jie privalės atlikti net ir po savo mirties, jei nespėtume priversti anksčiau... Nesvarbu ar per 100 metų ilgiau ar trumpiau... Vis tiek privalės.

Šio straipsnio nuostatas įrašome ir į kitus įstatymus, bei taisykles: viešūjų pirkimų, ir panašias.

  Jei toks straipsnis bus, Taryba balsuos labai atsargiai, apdairiai. O dažnas gal net ir neis į politiką pats.

  Panašus straipsnis yra Andriuko dviratazmo įstatyme:
  4.3 Valdininkas ar politikas už automobilizmo ar statybų skatinimą atsako savo galva.
  Skirtumas:
  ten bausmė - privaloma ir neaiški;
  Čia - tik sąlyginė ir aiški (kažkas nusprendžia, kad planas blogas).

2.9 Gyventojai sumoka už korupciją patys.
Savivaldybių ir Valstybės biudžetus renkame kintamais pajamų mokesčiais. Kiekvieną mėnesį Savivaldybė ir Valstybė surašo išlaidas ir prašo Mokesčių Inspekcijos jas paskirstyti savo žemių gyventojams.
Jei išlaidų daugiau, gyventojai mokės daugiau. Jei mažiau - mažiau.

Kiekvieną sąnauda mokesčių sąraše turi būti parodyta atskirai. Pavyzdžiui:
Kalvarijų gatvės perklojimas, gero seno asfalto keitimas nauju blogu: 100 Lt kiekvienam Vilniaus gyventojui; viso 55 mln. Lt.
Savaržėlės Aplinkos Ministerijai: 200 Lt kiekvienam Lietuvos gyventojui; viso 620 mln. Lt.
Būtinai išaiškinama kur dingo ankstesnės savaržėlės: pardavė į metalo laužą ir pelną pasidalino, pavogė. Ankstesnį Kalvarijų gatvės gerą asfaltą tariamai išmetė. Bet tikrovėje pavogė, perdirbo į naują, blogą asfaltą, ir pardavė tai pačiai Savivaldybei kaip naują. 2 kartus užsidirbo iš to paties. Žolę ir medžius paslapčia iškirto. Tada užsakė naujus. O senus irgi tariamai išmetė - pavogė ir pardavė, tai pačiai ar kitai Savivaldybei kaip naujus. Žolę paklojo kur nors Kaune. O Kauno žolę paklojo Vilniuje. Iš abiejų paėmė pinigus.

  Žolę, kai išrausia, nebūtinai kloja kitur. Gali ir greta. Taip padarė ant naujos korupcinės gaisrinės prie Šilo tilto, Vilniuje. Valdžia sumokėjo pirmą už žolės sunaikinimą. Po to dar kartą sumokėjo už ją, neva kaip už naują, kai klojo ant gaisrinės stogo.
  Patogu, kad valdžios skirtingos: Tilto prieigas niokojo Savivaldybė.
  Gaisrinę statė Vidaus Reikalų ministerijos gaisrinis skyrius.
  Tai toks naujas valdiškas dirbtinas pajamų šaltinis statybininkams, genėtojams-apželdintojams, tariamas verslas: išemi vieną gerą daiktą, pakloji naują tokį pat, tik blogą.

  Sumokėjo ir 3 kartą - už išimtos žolės vietoje naujos žolės sėją
  Sumokėjo ir 4 kartą - už žemių atliekų išsklaidymą ant senos gyvos žolės. Ją uždusino.
  5 kartą - už naujos žolės sėją ir ant tos atliekamos žemės. Virš gyvai palaidotos žolės.

  Dabar taip ir yra: Savivaldybėms duoda tik iš tų pajamų mokesčių, kuriuos sumoka jų žemėje (teritorijoje) gyvenantys žmonės bei įmonės. Bet mokestis nekinta. Todėl gyventojams nusispjauti į gamtą, statybas, medžių kirtimus, griovimus.
  Kai mokesčiai priklausys nuo išlaidų, tada kiekvienas reikalaus mažinti išlaidas. Politika susidomės net labiausiai abejingi ir asocialūs.

  Man neaišku ar Savivaldybėms duoda tikpajamų mokesčio, ar dar ir dalį iš PVM. Jei PVM duoda, tada moka visi gyventojai. Kitaip - tik dirbantys. Taip ir parašytume aukščiau minėtame pavyzdyje.

  Panašiai gyventojai domisi apie sąnaudas daugiabučio namo išlaikymui. Nuo jų priklauso mokestis už butą.
  Pabandyk tiktai ką nereikalingą atlikti... Tuoj užpuls.

  Gyventojai ir verslas kelsis ne į ten, kur statybininkai pridėlioja naujų dėžučių (namų), bet ten kur išlaidos mažiausios. Todėl atkus tos vietovės, kurios gyvena dorai ir tausoja.

  2011 lapkričio pabaigoje Vilniaus korupcinis meras Artūras Zuokas paskyrė 1 būtą neteisėtai - Gedimino 24 - visiems atvykėliams į Vilnių. Jis nori, kad jie visi melagingai pažymėtų tą 1 būtą, kaip gyvenamą vietą (registruotų, praneštų valdžiai). Tada Vilniaus Savivaldybė gautų dalį jų pinigųpajamų mokesčio. Zuokas galėtų daugiau pinigų švaistyti. O kitos, galbūt doresnės Savivaldybės pinigų netektų.
  Tokie dalykai taptų neįmanomi. Nes apgavikas vengs registruotis tame bute. Juk Zuoko mokesčiai - didžiausi.

  Paskaityk geldazmo ir statybininko skaičiuoklę:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#savivaliauto.
  Šiuo metu kiekvienas Vilnietis - nuo kūdikio iki lavono skolingas po 2000 Lt.
  Tai vien skola, kurios dar nesumokėjo godiems bankams. O jau sumokėtų be reikalo mokesčių yra papildoma begalė.
  Didelė nuolatinė skola reikalinga bankams, kad pelnytų palūkanas.
  krizę ir švaistymą sumokėjo ne kaltininkai, bet tu. Tuo esi iš dalies kaltas.

2.10 Vieno skundo apie valdininką pakanka. Kitaip, visi dalyviai atleidžiami iš darbo.
Jei tenka rašyti antrą pagrįstą skundą dėl to paties, tada visi dalyviai atleidžiami iš darbo, nepaisant pažeidimo sunkumo. Jiems tuomet taikomas Baudžiamojo Kodekso 229 straipsnis: tarnybinių pareigų neatlikimas. Tas straipsnis turi didelės žalos sąlygą. Laikome, kad ji tokiu atveju yra.

Šį straipsnį taikome ir prašymams. Pirmo prašymo nelaikome pirmu skundu, jei jis nesusijęs su tarnybos pažeidimu. Šio straipsnio tikslais ir ribose pirmu skundu laikome antrą prašymą, kai atsiranda pažeidimas, kad į pirmą prašymą atsakė blogai.
Reiškia tarnyba nutrunka po 2 skundų, arba 3 prašymų.

Jei užstojai ir išteisinai kaltą (save, kitą, ar pavaldinį), tada netinki jokiai valdiškai tarnybai.

Šis straipsnis nereiškia, kad varome iš darbo tik, kai yra 2 skundai.
Kiti išvarymo pagrindai galioja. Juos visus taikome papildomai.

2.11 Greita žymė, kad atsakymas neteisingas. Elektroninis bylinėjimas.
Dėl kiekvieno prašymo davėjai duodama interneto prieiga su slaptažodžiu.
Joje ji gali taisyti, papildyti prašymą, imti atsakymus, žymėti juos kaip teisingus, klaidingus, arba neteisėtus.
Neteisingais pažymėtus atsakymus be papildomų raginimų privalo tikrinti viršininkai. Jų atsakymus irgi privalu leisti žymėti.

Šių žymių statistiką įstaiga privalo skelbti savo internete. Į statistiką įtraukiamas už neteisingus atsakymus nubaustų valdininkų skaičius.
Greta statistikos skelbiamas ir smulkus sąrašas pagal bylas: kiekvienas atsakymas (pradinis ir vėlesnių pakopų iš viršininkų) kaip pažymėtas, ar skirta nuobauda ir kokia, tarnautojų vardai, kurie nagrinėjo kiekvienoje pakopoje.
Greta skelbiama ir šių duomenų suvestinė pagal tarnautojų vardus: atsakymų kiekis, žymės, nuobaudos.

Šiame straipsnyje prašymu vadiname ir skundą, ar kitokį kreipimąsi raštu, žodžiu ar bet kaip kitaip.

  Šios interneto prieigos esmė:
 • Slaptažodis, be pareigos naudoti "elektroninį parašą". Padirbti e-parašą įmanoma lengviau negu popierinį. Tad įstatymai dabar be jokio reikalo reikalauja e-parašo bet kokiam laiškui, kurį siunčiate valdžiai. (Viešo Administravimo Įstatymas ir asmenų aptarnavimo taisyklės, kurias patvirtino Vyriausybė nutarimu Nr. 875.)
 • Greita žymė, kad atsakymas neteisingas. Šis straipsnis - panašus į kitą: 2.6 Apie pažeidimą išsamiai praneša pats valdininkas. Jis verčia ne žmogų, o pačius valdininkus nagrinėti savo niekus.
  Jei ataskyme pažeidimų daug, pareiškėjas priverstas visus nagrinėti išsamiai ir skųsti atskirai. Ta teisė jam išlieka. O greita žymė paspartina veiksmą, nes įveda prievolę nagrinėti savo pačių niekus be išsamaus paneigimo.
  Jei viršininkui reikia papildymu, jis gali prašyti jų per tą pačią prieigą, raštu.
  Jei viršininkas nematys pažeidimų, galima skųsti ir jį tokia pat žyme.
 • Elektroninio pašto dėžutė nebūtina. Ši prieiga tarnauja kaip dėžutė. Kiekvienoje įstaigoje gausis po 1. Galima kurti ir po kelias, pagal norą. Tarkim, po 1 kiekvienai bylai, kad nesimaišytų ir kad valdininkai nežiūrėtų į pašalines bylas.
  2013.07.01 ėmė veikti Lietuvos elektroninis teismo bylinėjimas:
  http://e.teismas.lt
  Tai - vienintelė įstaiga, kuri leido naudoti ne vien e-parašą, bet ir slaptažodį. Tuo ji pažeidė minėtą neteisingą nuostatą Viešo Administravimo Įstatyme bei taisyklese Nr. 875.
  Teismui lieka dar įdiegti kitus šio mano straipsnio reikalavimus.

  Kitos įstaigos, tokios kaip mokesčių inspekcija, irgi suteikia slaptažodį, bet bylinėjimas ten nevyksta. Ten gali teikti duomenis tik apie mokesčius.

  Jei valdininkas nenorės, jis tavo elektroninį raštą išmes, atsikalbinėdamas, neva nepasirašytas (elektroniniu parašu). Nors tu aiškiai parašei savo vardą. Bet ir be vardo nagrinėti galima, o dažnai ir privalu.

3.1 Planavimo skelbimai centralizuoti, vieši, ir gerai išaiškinti.
  Aplinkos ministerija pagaliau rašė statybų "reglamentą": STR1.04.04:2017 - "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė".
  Pagal jį Savivaldybė įpareigoja užtikrinti žinią visuomenei.
  VIII skyriuje nustatė tvarką: skelbimas turi būti pakankamo dydžio, ne mažiau kaip 0,5m². Paišyti kaip bus išdėstyti namai sklype, aplinką.

  Reikia, kad dar reikalautų paišyti esamą vaizdą; saugoti busimos praeities vaizdus.
  Nors, bent užduotis iš Savivaldybės, jau neriboja kokį išdėstymą paišyti: kėslo, ar esamą, ar abu.
  Gal neriboja ir STR. Gal jis jau tinka. Neskaičiau.

Planavimas būna: teritorijų, prihvatizavimo (vagystės), ir panašus valdiško turto valdymas. Nevaldiškų teritorijų planai irgi - valdiški.

Planas skelbiamas prieš 2 metus. Per tą laiką ieškomi, telkiami, bei remiami busimo nusikaltimo liūdininkai, kaimynai, bei kitokie kaltintojai.

  Šiuo metu vyksta kitaip. Patyliukais statyba skelbiama korupciniame laikraštpalaikyje "Komjaunimo Tiesa" ("Lietuvos Rytas"), kurį skaito vien "komjaunuoliai". Skelbimas užkoduotas užsakymo ar plano skaičiuku. Jokių paaiškinimų kas būtent žadama daryti. Kartais net ir vieta nurodoma taip kad mažai kas įsivaizduotų kur ji yra. Tikimasi, kad niekas, kas suinteresuotas, nepastebės. O jei pastebės, ničnieko nesupras. O net jei supras, nespės pasiruošti, mobilizuoti kaimynus, bendraminčius... O net kai mobilizuoja, susiduria su sabotažu iš Savivaldybės, bei Seniūnijos... Pastarūjų atstovai bando perimti gyventojų susirinkimo vadovavimą, žlugdo ginčius, baugina dalyvius... Į priekaištus, neva būtent Seniūnas privalėjo priešintis planams, ir žadinti visuomenę, ieškoti jos pagalbos, atsakoma neva visi skelbimai ir veiksmo nuslėpimas atlikti pagal įstatymus...

  Štai kaip. Tu renki valdžią, savivaldą tam, kad ji tau atstovautų, veiktų ne vien pagal įstatymo popierių... Kad nereiktų jos nolat vaikyti, ar vedžioti už rankytės it vaiką... Bet ji tave vedžioja už "popierinės" nosies...

  Pasekoje išdygsta vaikų aikštelėje, ar pasivaikščiojimo laukuose, ar miško vietoje namas, greitkelis. Jiems pelnas. Tau - vargas. Gyventojai griebiasi už galvų: Oi, mes nieko nežinojome! Kaip čia nepasitarus su mumis tokią didelę dėžę stato?
  Statybininkas su valdininku krizena, rodo į mažytes raides laikraštuke, ir sako: tarėmes, bet jūs neatvykote mums patogiu laiku, į mūms patogią vietą.

  Papildomas duomenų nuslėpimo būdas: kabinamas popierius valdžios koridoriuose. Privalai stovėti prie skydo ant sienos ir laukti kol kas nors ten ką paskelbs... O kai paskelbs, ateiti valdžiai palankiu metu, stovėti ir mastyti kas gi tenai nupiešta. Aš šitaip tikrai sugebėjau pagrįstai atšaukti vieno Vilniaus kvartalo besaikį perurbanizavimą... Galbūt buvau vos vienas prieštarautojas... Bet ir manes vieno pakako... Nes buvau atkaklus. O statybininkai dar nebuvo išvaryti iš Rusijos, bei nupirkę galios Lietuvoje.
  Deja, nuolat budėti savivaldybių ir seniunijų koridoriuose negaliu. Nuo tol, skelbimų po aplinkinių namų laiptines nebekabina. Gyventojai turi patys stebuklingai nuspėti kada ir kur vyksta slaptas svarstymas.

  Štai pavyzdys, kaip nuginčyjau korupcinį Frank Würft - dviratininkų apsišaukusį atstovą Vilniaus Savivaldybėje:
  http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/ - 2006.03.05 laiškas.
  Lauke yra 21 amžius. Nereikia kabinti skelbimų koridoriuje, ir varginti žmogų ilgais skaitiniais ant kojų. Padėk medžiagą į internetą. Sutaupysi popieriaus bei kitų išlaidų. [...] Diskusija be nuomonės yra tai, ką tu dabar ir ketini pasiekti.
  Šitaip atsakiau Frankui, kai jis įžuliai pareiškė, kad nežino kas yra viešumas, nežino kokiu būdų galėtų skelbti dviračių takų planus viešai ir išanksto.

Pagal šį straipsnį skelbimas turi nurodyti vietą ne vien adresu, bet ir paaiškinimu su schema kur ji maždaug yra. Kad žinotų ne vien kaimynai... O kartais kaimynų nėra išvis. Bet suinteresuotų žmonių yra net ir už kelių kilometrų, ar netgi šalies mastu.
Būtinas ir paveikslas ką žada daryti: išdėstymas (tarkim schema sklype) ir vaizdas.
Kaip yra.
Praeities ir kėslo vaizdus ją keisti dar privalu saugoti neribotą laiką ("archyve"). - Jei kėslus įgyvendina. Kad galėtume įsivaizduoti ar sunaikino ką, medžius, namus, gatves...

  Nevykusiai atrodo skydas gatvėje su didelėm raidėm, ir tuščiais baltais plotais... Žodžių daug... Juos lengvai pakeistų vietovės schema. Būtini ir paveikslėliai ką žada statyti.
  Paveikslėliai tikrai atsiranda. Bet tiktai ne ant skydų su planavimo skelbimu, bet ant skydų, aprašančių pačią pradėtą statybą. Žiūri žmogus ir nesupranta. Aptarimas nuslėptas. O net jei ir įvyko, statoma kažkas nematyto, apie ką kalbos nebuvo.

Skelbimo vien komunistų laikraštėlyje nepakanka. Valdininkas privalo aktyviai ieškoti galimai suinteresuotų asmenų, kaimynų, visuomeninių organizacijų, įmonių... plačiai reikalą skelbti namuose aplinkui, interneto susirašinėjimo susiburimuose.

  Tiesa, šiuo metu Teritorijų Planavimo Įstatymas jau numato raštu perspėti visus kaimynus. Bet kitų mano nurodytų priemonių nenumato.
  Šio reikalavimo niekas ir nevykdė. Raštu perspėti kaimynus statybininkai pradėjo tik po ginčo dėl vienos statybos, kurią nuginčijau. Iki tol niekas nesivargino žiūrėti į Įstatymą. Visi tik verkšleno.
  ... Ir ką manytumėt? Už daugybę pažeidimų niekas nenubaustas. Statybininkams neatimta teisė rengti viešą planavimą ir viešą svarstymą. Gyventojų skundai perduoti kaltininkams. Anie juos nuslėpė, ir stumia planą toliau. Gyventojai reikalauti atsakomybės už siūlymų ir reikalaivimų nuslėpimą "drovisi". To ko prašo nevykdo iki galo.

Skelbimas privalo būti ir pačios savivaldybės ar kitos įstaigos internete. - Ne bukas "burtažodžių" ir "žargono" kratinys, bet išsamus aiškinimas, su schemom, ir eskizais. Ten pat turi kaboti ir visi pateikti ginčiai "" bei "prieš".

Jei žadamas gyvenamas namas, turi būti pagrindimas, kodėl jis reikalingas.
Pavyzdžiui Vilniaus plėtra yra draudžiama pagal Andriuko siūlymus Vilniaus bendram planui. Be reikalo kviesti gyventojus iš kitų Lietuvos sričių negalima. Negalima spekuliuoti būtais - kai išanksto gyventojai nežinomi, o namas statomas pardavimui, o ne pagal konkretų miesto poreikį. Vien žmogaus laisvės gyventi tavo "balkone" nepakanka. Vystymasį bei plėtrą turi perimti kitos Lietuvos sritys, ypač kad jos jaučia nepriteklių.

Viešą ginčią galima daryti anonimiškai, pavyzdžiui po slapyvardžiu. Svarbu ne asmuo, o esmė.
Apie tai, kaip valdininkai laimingai paslėpė Andriuko ginčią, nes jis yra slapyvardis, skaitome čia.
Vieši asmenys, valdininkai, statybininkai, ir panašus veikėjai, kurie jau atskleidė savo tapatybę ginčyjamame plane, slapstytis po slapyvardžiu negali, kitaip jiems yra pagunda daryti provokacijas, bei gaišinimą.
Slaptų dalyvių tapatybės tikrinti tyčia negalima. Bet jei netyčia paaiškės, kad po slapyvardžiu slapstėsi netinkamas pagal šį straipsnį asmuo, jis laikomas korupciniu, su atitinkamom pasekmėm.

Jei išankstinis ginčias užgniaužtas, arba nuslėptas bent vienas siūlymas, ar argumentas, tuomet viešas aptarimas negalioja, o planas atšaukiamas.

Nenuginčijus bent vieno prieštaravimo, ir nepagrindžius bent vieno užtarimo, statybos (ar kitoks plano veiksmas) nedaromos, o planas atšaukiamas.
Svarbu yra ne vien paneigti planą. Bet ir jį pagrįsti. Statybos viešoje ir netgi privačioje erdvėje vien dėl to, kad "galime" nėra pagrįstos. Žemę užkloti asfaltu tikrai galime. Bet negalima.

Viešai skelbiamas ne tik pats planas, bet ir visi jam gauti pasiūlymai, skundai, ir kiti raštai.
Iš plano daroma nuoroda į centralizuotą interneto puslapį kur protingas žmogus surušiuoja siūlymus iš įvairių planų, ir paruošia metodinę medžiagą bei pavyzdžius, kokius argumentus teikti ateityje.

  Iš jų kaimynai mokinasi kaip kovoti su statybomis, kokius argumentus naudoti. Jie kopijuoja senus tekstus kaip skundus ir siūlymus į naujus planus, kurie kėsinasi kartoti pažeidimus, pasisekusius ar nepasisekusius kitur. Šitaip kaimynai taupo laiką. - Nepaisant kiek kartų statybininkas bandys prasmukti. Kaimynas greičiau nukopijuos tai, kas jau buvo pasakyta anksčiau. Negaiš laiko, neišradinės dviračio.
  Laiką skaitymui gaiš tiktai valdininkas, kuris pats ir piktnaudžiavo, padėjo plano sumanytojams sukčiauti. Jis juk vis tiek nieko neskaito ir sukčiauja, nepaisant pasiūlymų.
3.1.1 Viešai skelbiami visi plano darytojai. Sekama jų tarnyba.
Viešai skelbiami visi plano pradininkai, laimintojai, užsakovai, stumėjai, valdininkai, politikai, tariami verslininkai (tame tarpe ir valdiškame kailyje), ir kiti gyvūnai.
Kiekvienas valdininkas turi paviešintą jo ankstesnių ir dabarties darbų sąrašą: darbo vietų; projektų, prie kurių jis kišo nagus; gerų bei blogų darbų. Sąrašą talpina centralizuotai vyriausybė. Prie pažeidimų deda žymę ir apie sprendimus dėl jų. Visus sprendimus tikrina ir vienas kitą prižiūri ministrai. - Lygiai kaip ir §2.6.
  Sekame visą valdininkų veiklą, dalyvavimą planuose, kas ir kokių siūlymų buvo pradininkai. - Dalykus, kurie atskleidžia kėslus.
  Kad vėliau galima būtų atsekti nusikaltimą, ar nuspręsti asmens būdą, tinkamumą darbui.
  Pagal tokius viešus sąrašus lengva nustatyti kaltininkus ir juos bausti. Bet to lengva sekti kur šliaužia prasikaltęs valdininkas karjeros laiptas tolyn nuo nusikaltimo vietos... Kur jis seniau buvo prikišęs nagus.
  Viešo sąrašo pavyzdžiai:
 • http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#iskusk
  Teisėtvarkos pareigūnų juodasis sąrašas. Jie fabrikuoja mums bylas, atima turtą, šmeižia, slepia įrodymus, gina nusikaltėlius, patys tarnauja ne žmogui o nusikaltėliui, tame tarpe gina vienas kitą.
  Sąrašas yra vieningas įrankis šiems nusikaltėliams sekti ir tramdyti.
 • http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#alkoholikai
  Seimo narių ir darbuotojų juodasis sąrašas. Jie painioja skaičius - pro butelį blogai mato.
 • http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe
  Vilniaus miesto Taryba. Neveikli bei nusikalstama.

2010 metais Lietuvos valdžia pagaliau perskaitė šį straipsnį, įsikvėpė... ir nusprendė, kad seks valdininkų nuobaudas. Kitų šio straipsnio dalių - nevykdys.

3.2 Europos Sąjungos bei Lietuvos viešų lėšų skirimo skelbimai centralizuoti, vieši, ir gerai išaiškinti.
Viešas aptarimas vykdomas tokiu pat budu kaip ir teritorijų planavimo (straipsnis Nr. 3.1). Daromas centrinis sąrašas, apžvalga, pasiūlymai, prieštaravimai, vykdymo ataskaitos.
Pagrindas duodamas ne vien pačiam planui, bet ir jam skirtam įrangos pirkimui. Daromi pirkimų skelbimai, pagrindimas, ataskaitos. Mat ESSSR pinigai, jei jau atkeliauja, turi remti pirkimų įvairovę, o ne užsisklendimą ir rankų plovimą.

  Padėtis tokia pat bloga kaip teritorijų planavimo (straipsnis Nr. 3.1). Šiuo metų pinigų skirimo, ir panaudojimo planai nėra vieši. Nėra skelbiami nei išanskto, nei po veiksmo. Todėl nėra viešai planuojami. Kaip valdininkui ar jo tarnui patinka, taip ir daro. Tie planai, kurie yra skelbiami, yra pabiri. Lengvai ir laimingai pamirštami, ir pasimeta - nes slaptumui jie ir yra skirti.

  Didelis verslas turi pakankamai pinigų. Bet jam reikia dar daugiau. Kadangi resursai leidžia samdyti buhalterius, valdininkus, bei politikus, tuomet jie ir išsirūpina sau pinigų iš ESSSR ar Lietuvos valdžios.
  Bet kodėl vienas verslas yra subsidijuojamas, o kitas priverstas verstis savo lėšomis? Priešprieša vyksta ne vien tarp skirtingų verslo sričių, ji vyksta net ir vienoje verslo srityje. Vieni gauna chaliavos, kiti - patys verčiasi.

  Kenčia ne vien žemės ūkis. Nuo svetimų pinigų kenčia net ir aukštos technologijos.
  2008 metais valdžia skyrė Lietuvos lazerių nykštukinei pramonei rekordinę sumą: 2 milijardus litų.
  Taip žlugdoma konkurencija, skatinamas sambruzdis apie valdišką lovį.
  Kai kurie lazerių įrangos gamintojai Lietuvoje išvis yra korumpuoti iki pamatų, verčiasi kontrabanda, nelegaliais atlyginimais, gamina nekokybiškai, slepia defektus. Tokiu budu jie griauna ne tik valsybę bet ir mokslą. Valstybė šitaip skatina mokslą vis labiau pirkti įrangą iš tokių griovėjų.
  Tuo metu smulkios įmonės yra išstumtos iš savų rato, ir braunasi nuosavais keliais. Netgi iš jų stambiosios dar plagijuoja naujoves.

  Lietuvoje yra ne vien lazeriai. Yra ir biologijos verslas. Bet jie chaliavos negavo.

  Žemės ūkis panašus. Užuot skatinusi įvairovę, ūkininko stiprumą, savarnkiškumą... Valdžia skatina išnykimą.
  Smulkiam ūkininkui trūksta laiko popieriams tvarkyti. Valdininkai galėtų paruošti jiems vadybininkų, kad anie vartytų popierių, kurį patys ir sukūrė.
  Smulkiam ūkininkui trūksta išsilavinimo - ir žemdirbystės, ir biologijos, ir ekologijos, ir higienos, ir netgi raštingumo. Valdininkai galėtų paruošti jiems mokytojų.
  Deja jie paruošia tiktai spastus.

  Būtent tautos įvairovė užtikrina asmens ir tautos stiprybę. Jei dauguma tarnaus valdininkams, arba stambioms įmonėms, kas gelbės šią liurbių šalį? Kas bus savarankiškas?

  Nuo ESSSR pinigų kenčia ne vien verslas. Kenčia ir vieši darbai:
  Pseudo dviračių trasos.
  Vilniaus pseudo dviračių takų komisija.
  Vilniaus bendrasis planas, ir pseudo dviračių takai.

  Nuvažiuok į Lentvarį (prie Vilniaus). Ten prie įvažiavimo į parką prie pilies stukso didelis skydas. Tokie skydai yra bene vienintelis būdas bent kažką sužinoti apie dingusius pinigus. Bet eik pirmiau surask tą skydą Lietuvos dausuose!

  Taigi, Lentvario skydas skelbia neva daromas darbas už milijoną litų ESSSR pinigų. Neva "praeities taršos pašalinimas". Kokios taršos?.. Ežero?.. Krumų?.. Pilies rūsio?.. Vykstame giliau į parką, po dešine ranką, pro vienišą daugiakampį bokštą... pro dekoratyvinį senovinį tiltelį. Prieiname vamzdį. Iš jo sruva to ežero vanduo. Vamdis nutiestas po įmonės teritorija. Toliau upelis sau ramiai teka, daro sau užtvankas iš šiukšlių, pelkėja, ir žydi. Įbrendu į upelį, ištraukiu didžiulį skardos gabalą. Kitoje pusėje raitosi liesos siurbelės. Vargšos negali prisėlinti prie paukščių, kuriuos paliko ežere.
  Statau šitą praeities taršą ant kranto. Bet milijono litų už tai negavau. Gal pavėlavau?
  Bet juk nepavelavau - planas vykdomas nuo 2006 metų, iki 2008 pavasario. Atvykau 2007 vasaros pabaigoje.

  Klausiau aborigenų. Niekas nežino ir nieko nematė, kad kas nors būtų daroma. Patys norėtume žinoti, bet nežinome, - sako. Pinigų aišku irgi niekas neprisipažįsta gavęs už butelių į upelį ar ežerą mėtymą. Matyt nenori dalintis pelnu.

  Aš aborigenų nesmerkiu. Pats irgi kiek kartų pro ten važiavau (su dviračiu), tiek jokio darbo ir neįžiūrėjau.

  Aną kartą pro ten važiavome su Vokiečių turistais, kuriuos sutikome pakeliui. Jie ketino "rauti" tiesia linija be jokio krašto pažinimo. Štai kokia ta turizmo agentūra. Davė jiems dviračius, žemėlapuką, ir tiesią liniuotę.
  Aš jiems aprodžiau apylinkes. Papasakojau jiems kas tai per skydas... Kad jų pinigus siurbia storos siurbelės, daro turizmo trasas (paminėjau aukščiau). Papasakojau ir apie jų gentainio korupcinio Frank Würft pseudo veiklą: minėta dviračių komisija, bukletėlių verslas po LDB priedanga, ir panašiai.
  Būtent tie Vokiečiai man ir papasakojo kaip sutiko Frank Würft turizmo agentūroje, kurioje dirba ir buvęs LDB pirmininkas, ir niekaip negalėjo iškvosti ką Frankas Vurftas ten veikia.

  Paprašiau Vokiečių sustabdyti "pinigų lietų" iš Briuselio. Vokiečiai pasiguodė, kad valdžia ir nuo jų yra toli. Didelis, ugalotas, gerokai suaugęs Vokietys lemeno kaip vaikas...

  Štai čia rašau, kaip į Europos pinigus taikosi visi prašalaičiai, kas tik gali ar turi laiko popieriaus pildymui:
  http://www.konf.lt/article.php?group=lt.konferencijos.ngo&sname=ngo&id=5648 - ten laiško nebėra; senus trina savaime.
  Tie kas dirba, popieriui laiko neturi... Ir jo negauna.
  LiKomjanimo Organizacijų Taryba taikosi į Europos pinigus po jaunimo priedanga.
  Lietuvos mokinys ar studentas lieka apleistas ir išduotas... Savimi pasirupinti nesugeba... Tevai, parsiduoda už grašius...
  Lietuvos verslas srėbia valdišką pinigą, net jei jam jo netrūksta. O kol popierius pildė, "ekonomika smuko".

  ... Užtai negauna pinigų ir naudingos visuomeninės organizacijos:
  http://www.konf.lt/article.php?group=lt.konferencijos.ngo&sname=ngo&id=5655 - ten laiško nebėra; senus trina savaime.
  Ten rašau, kaip vienkartinės pašalpos trukdo, žlugdo veiklą, arba visiškai nėra skirtos tam kam skelbiama - veiksmo skatinimui. Amerikonas dėstytojas pabėgo dėl korupcijos Lietuvos švietimo valdininkų tarpe. O jaunimas pats laisvalaikio pasidaro. Tam pinigų nebūtinai reikia.

  Bet štai valdininkai skubaus ultimatumo tvarka dalina pinigus jaunimo laisvalaikiui:
  http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/502.htm - 2006 metų kovas
  Sedėk ir kraipyk galvą, kur čia aikštelę įterpus. Or ir tų aikštelių - vos 2... Nesveikame mieste tarp be galo naujai statomų betono namų ten, kur buvo aikštelės, laukai ir miškai dykai.
  Užtai rekordinis Vilniaus biudžetas 2006-2013 metais yra mestas automobiliams ir jų "sportinio" parkavimo aikštelėms. Ten maniakai automobilastai ir "sportuoja"... svilina padangas dabar tose aikštelėse, rengia pseudo lenktynes kiekvieną dieną, ir netgi naktį... O taipogi jie painioja šaligatvius bei praeivius su lenktynių įranga.

3.3 Atminimo lenta statoma vietoje, kur pavyko arba nepavyko pažaboti korupcinę statybą.
Tauta turi žinoti, kas kur kesinosi ir į ką. Kitaip, vaikštai po miestą ar gamtą, ir nežinai, kad pakrantės, ar pievutės galėjo nelikti, jei kas nors nepasistengtų prieštarauti ir gelbėti.

Lenta daroma kryžiaus pavidalo. Ją stato ir prižiūri pats korumpuotas statybininkas bei jam padėjęs valdininkas. Jie kalami prie kryžiaus pakaitom. Praeiviai juos apmėto supuvusiais kiaušiniais ir peikia už tai, kad buvo pagauti arba nepagauti.

3.4 Bankai viešai skelbia kuris skolina statyboms.
Lietuvos Bankas viešai skelbia bankus kurie skolina statyboms, kiek, kokią santaupų dalį, statybų vietas, nuorodas į pilnai išaiškintus planus (pagal §3.1, §3.2).
Bankams prilyginame ir kitas įstaigas, kurios teikia pinigų paslaugas.
  Pagal skolų kiekį ir pobūdį žmonės spręs, ar bankai patikimi.
  Pagal statybų vietas ir planus žmonės spręs ar statyba korupcinė ar gera. Pasirinks banką, kuris neduoda pinigus niekšams.
4.1 Visi vieši renginiai, spektakliai, knygos, kino filmai, dainoriai, privalo aptarti viešus reikalus.
Knygos pradžioje, įžangoje, turi būti lapelis apie tai.
Dainos, spektaklio, ar koncerto įžangoje - pokalbis apie tai.
2019 metais kažkokie muzikoriai užsienyje leidžia užsidirbti teisę lankyti savo pasirodymus (bilietus) tik kovomis prieš visuotiną atšilimą.

Bet su žmonėm niekas nesikalba. Geriausiu atveju tik vis be pabaigos išsikalba tariamomis "įžvalgomis" kaip viskas blogai. Be jokio veiksmo.
Jei kas išsišoka ir ima kalbėtis, tie kas išsikalba ima šniokšti ir tildyti.

Pagrindą skaitome čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1112.htm - 2007 metų spalis
Žmogus aiškiai nori šviestis "žinių" sašlavynuose, tokiuose kaip internetas. Bet užuot kažką nuveikęs, jis rašo tik man.

Dar 2 knygų ir teatrų kirminų pavyzdžiai yra čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1174.htm - 2008 metų pavasaris
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1178.htm - 2008 metų pavasaris

Jie neva lavina save, savo sielą. O aplinką kas lavins?

Dar žiūrėk Dviračių Įstatymo §3.8 - mokyti savigynos nuo užpuolikų ir valdžios.

4.2 Teisės Universiteto studentai turi praktinę užduotį: tyria korupciją.
Ne tik tyria kur korupcinis dėstytuvas beda pirštu šalin nuo tikrų atvejų... Bet patys mokinasi nuspėti, atpažinti, surasti, suprasti korupciją ir ją nuslėpti.

Kai kurios korupcijos atmainos yra leistos įstatymų. Teisininkai privalo atpažinti ir juos, viešai skelbti tokius atvejus. Taip jie mokinami, kad net jei įstatymai nereikalauja veiksmo, jo reikia imtis.

  Pavyzdžiui, įstatymai leidžia:
 • miesto tarybos nariui balsuoti už automobilių kelių, ir "sloikų" plėtrą. Už valdiškos žemės perleidimą statybininkams, subjaurojimo tikslu.
 • seniūnui talpinti viešus skelbimus apie vietovių planavimą taip, kad gyventojai tų skelbimų nepastebėtų.

Dar žiūrėk Dviračių Įstatymo §3.8 - mokyti savigynos nuo užpuolikų ir valdžios.

4.3 Valdininkas privalo taisyti blogį.
... O ne vien jį vykdyti. Jei pamatė blogį, valdininkas pats pirmas turi kelti triukšmą. Kas kitas sėdi arčiau? Jei taisyklės leidžia blogį, tegul siūlo keisti taisykles, planus, stabdyti pradėtus blogus darbus.

Tokių valdininkų, kurie tik mato, ar netgi sergsti blogį mums nereikia. Jie šalinami iš pareigų.

  Šis straipsnis taikomas plačiai. Tarkim pranešei tu valdininkui, kad Andriuko siūlymai nuslėpti, kad į juos neatsakyta, reiškia prieš juos nėra samprotavimų, reiškia jie galioja ir Vilniaus Bendrasis Planas atšaukiamas. Toks valdininkas pats privalo imtis visų veiksmų, kad kuo skubiau (iš karto) siūlymai būtų vykdomi, or pradėti blogi darbai atšaukti. Tokių veiksmų atsisakęs valdininkas lekia iš darbo lauk.

Pranešimo nebuvimas neatleidžia nuo atsakomybės. Valdininkas pats privalo dėti pastangas, mastyti, matyti, pastebėti. Nepastabus netenka darbo.

  Jo vieton greitai atsiras pastabus, jei dar ne emigravo iš nevilties ar gobšumo. Kalbame apie tikrą blogį. Ne apie smulkmenas.

  Statybas jau nagrinėjome. Panagrinėkime dviračius:
  Tariama dviračių komisija Vilniaus Savivaldybėje.
  Tariamos dviračių turizmo trasos.
  Bukeltėliai apie valdininkų takus Vilniuje.
  Paaiškėja, kad tai bet kas - leidyba, ar vėlgi statybos - tik ne dviračiai. Taip nutinka nuolat: valdininkė, kuri nevažiuoja dviračiu, sprendžia už mus pagal kokį popierių reikėtų mums (ne jai pačiai) važiuoti ir skleidžia svajones.

  Šiuo metu, nepaisant nieko, valdininko balsas yra svaresnis. Jis sprendžia kokį jam verslą daryti tavo pinigais. Jis uzurpuoja iniciatyvos teisę. Vienok, kai ta iniciatyvą tikrai reikalinga, jis tyli it pelytė po šluota. Ar buvo valdininkų, bandžiusių atšaukti neteisėtas statybas? Ne. Nes jie patys laimina žemės ir gamtos grobstymą mieste ir kaime. O kai paklausi kodėl jie nesiėmė planų atšaukimo, jie atsikalbinėja, neva jie nevaldo, neva jiems reikšti iniciatyvą nepriklauso, jie tik vykdo (savo pačių sumanymus).

5.1 Draudžiama išieškoti turtą iš valdžios aukos
Draudžiama išieškoti iš tariamos skolininkės, jeigu išieškotojas pats skolingas jai, arba ji yra išieškotojo auka.
Apie tai jau nusprendė teismas, arba skolininkė pareiškė bet kuriai valdžios įstaigai, arba išieškotojui. Pakanka būti auka. Nebūtina jau žinoti, kiek privalai atlyginti jai.
Draudžiama užskaityti iš tokios grąžintinos skolininkei skolos. Pirma atlygink aukai, o tik po to bylinėkis, kad ji tau ką duotų, jei begebėsi...
Straipsnį taikome ir ne valdžiai.
  Šis straipsnis padės aukai gintis nuo valstybės. Ana daro žalą skolininkei. Už tai pačią gi ją apipila baudomis. Jos atgraso nuo gynybos. Jas išieško greitai. O už tai, kad padaro skolininkei žalą, niekada neatlygina.

Andriuko įstatymus jau vykdo

Marbella, Ispanija
2006 metais įteikė daugybės daugiabučių savininkams įspėjimus, kad jų namai bus nugriauti, nes pastatyti korupcinėje žemėje, gadinant gamtą, vietose kur statybos buvo draudžiamos.
Nežinau ar žadėjo griauti valdiškų turčių namus, kuriuos jie įprastai perka iš priplėštų pinigų būtent tame mieste ir šalyje. Užstato pievas. Užstatytų ir miškus. Bet jų ten mažai. Juos atstoja pievos.
Nukentėjo vartotojai - ne vien statybinikai. Statybinikus bei nusikaltusius valdininkus irgi gaudė. O vartotojas gavo pamoką: negali aklai pirkti, apsimesti, neva nieko nežinai, ir niekas tau nerūpi. Turi nuspėti, kad pažeidinėji sveiką protą, ir kad teisybė bus ieškoma. (Žr. mano siūlymų Vilniaus Savivaldybei 2 skyrių.)
Nesibrauk į saugomas teritorijas, nepirk būtų korupciniuose pastatuose, neskatink gyvenviečių "sutankinimo", neblogink gyvenimo sąlygas aplinkiniams, ir netgi pašaliniams praeiviams, ar pravažiuojantiems į Trakus dviratininkams. Pagaliau, vėliau kas nors pablogins jas tau... - Pastatys tau priešais langus gyvenamąją "dėžę". O tuomet labai garsiai "rėksi".
2010 meais byla pagaliau pasiekė teismą. Kaltina 96 žmones. Jų tarpe 2 buvę miesto merai. Jiems gręsia bausmė nuo 10 metų kalėjimo.
Lietuvoje tokių bylų net nepradeda. Pareiškimus ir skundus nutyli. Savivaldybės bei prokuratūra aiškintis tyliai atsisako. Skaityk kaip Lietuvos teisėsaugą užgrobė antikonstitucinė gauja.
Vienuoliai, Šri Lanka
2021.02.17 privertė valdžią atsisakyti kirsti paskutinį, išnykusį medį Šri Lankos Pupą (Legume, Crudia zeylanica) prie Kolombo miesto. Jie apvilko medį savo šafrano spalvos apsiaustu ir paskelbė vienuoliu. Jis tikrai vienuolis. Kitų šios rūšies nebėra.
Kelią tiesia į piligrimų miestą Kandy. Iš Kadawatha į Meerigama.
Net pikti statybininkai tiki, kad užsitrauks prakeiksmą, jei medį vienuolį kirs.
2021.02.07 jie jau rovė medžius aplinkui. Atskubėjo valdiška aplinkos sargė ir sustabdė.
Statybininkai pažadėjo persodinti medį. Bet juos privertė kelią tiesti aplinkui.
Nereikia kelio. Tik pinigus švaisto.
Medį išgelbėjo. Bet gamtą aplinkui sunaikino.
Ilmira Bagautdinova, Sankt-Peterburgas, Rusija

2021.02.18 ant Suomių įlankos ledo šoko "baltą gulbę" iš Čaikovskio baleto "Gulbių ežeras". Nežinau ar "Baltos gulbės" šokis yra "Mirštančios gulbės".
Taip kvietė pasirašyti raginimą ("peticiją") uždrausti grudų uosto statybą Batarėjų įlankoje, Lomonosovo srityje, pietiniame Suomių įlankos krante, priešais Goro-Valdajaus ežerą, toli už Kronštato, 11 km į šiaurę nuo Sosnovy bor, 17 km į vakarus nuo Lebiažjė, 1,5 km į vakarus nuo Šepelėvo (pro prieplaukos tiltą, už Ilmiros, tolumoje matai to kaimo švyturį), 84 kilometrai nuo Sankt-Peterburgo.

Raginimas nuolankiai klysta neva uosto, darbo vietų, svetimų pinigų ("investicijų") reikia.
- Uosto nereikia Rusijai. Jo reikia tik pačiam vertelgai, kad valdyti savo naudai. Žiūrėk, paskui ir valdišką uostą Peterburge uždarys. Nukreips krovinius jam.
Ketina atimti grūdų krovą ir iš Latvijos uostų. Tai pagrindinis tikslas: politika, o ne ūkis.
1 žmogus valdys per daug pramonės ("monopolis"). Lucenko jau yra sojos išvežimo ("eksporto ") iš Rusijos vienvaldys, didžiausias Rusijoje žemės ūkio gaminių prekeivis, vienas didžiausių pasaulyje aliejinių sėklų prekeivių ir perdirbėjų. 13-je šalių jis turi uostų prieplaukas, krovą ir gamybą.
Vietoj to kad užsiimti savo reikalais, tuo ką moka, grudais, jis imasi svetimo darbo - uosto. Paskui uostui pritruks veiklos. Ją teks plėsti kitais kroviniais. O jų nebus...
Rusijoje yra 100 milijardierių ir tūkstančiai krovinių turėtojų. Nedera kiekvienam atiduoti po įlanką. Paskui kiekvienas užsinorės po atskirą kelių tinklą, valstybę...
Darbo vietų ne daugės, o mažės. Jau sumažėjo. Per 20 metų visokie uostai, pramonė, Atominė elektrinė, Suomių įlankoje sunaikino žūklę ir visas 4 žuvų gamyklas. Visos 4 gamyklos buvo būtent pietiniame krante.

Grūdų kraus 5 mln. tonų per metus.
Palyginimui: 2018 metais Rusija krovė 55,7 mln. tonų. - 16,3% daugiau negu 2017 metais. Juodojoje jūroje stinga krovos. Sankt-Peterburgas ir Karaliaučius krovė 1,7 mln. tonų. Vyborgas - 3000 tonų. Baltijoje kiti uostai nekrauna grūdų. Šiaurės-vakaruose grūdų plukdymas mažai išvystytas.
Liepoja, Latvijoje, krovė 3 mln. tonų grūdų iš Rusijos. 21% daugiau negu 2017 metais.
- To pakanka. Nereikia atimti iš jų darbą, ar vežti daugiau.

Betgi ne... Dar 2 turčiai panoro statyti po savo uostą Baltijoje:
"Novotrans" - priklauso milijardieriui Konstantin GončarovUralo. Kainuos 45 mlrd. rublių. Ust Lugoje kraus 6 mln. tonų.
OOO "Primorskij UPK" - priklauso milijardieriui Ilja TraberSankt-Peterburgo. Vadovauja Ramis Deberdėjėv. Primorske, arti Vyborgo, kraus 7 mln. tonų.
Abu statys ne sau. Kraus svetimus grūdus.
Jei visas statybas įvykdys, šie 3 blogi žmonės kraus 30% Rusijos grūdų.

Suomių įlanka knibžda uostais. Vien pietiniame krante jau yra 2:

1997.06.19 įmonė "SurgutNefteGaz" padėjo Uosto kertinį akmenį Įlankoje. Pastatė jam paminklą... Ir pamiršo.
Užtat tam atrėžė 1⁄3 nuo draustinio "Lebiažjė". Taip ir negražino.
Draustinio ribos buvo nuo Didžiosios Ižoros (tarp Lebiažjė ir Lomonosovo, 12 km į vakarus nuo Lomonosov) iki upės Kovaši (Sosnovy bor).
Kalta ne vien srities valdžia, o ir vietinė. Jie priešinosi grąžinti Draustinio ribas. Juos domina tik pelnas, iždas, kad turėti ką švaistyti.

2011 metais nusikaltėlių Rusijos valdžia jau ketino atiduoti Įlanką naftos uostui.
2019 metų vasarį - įmonei "UralHim". Ji priklauso milijardieriui Dmitrij Mazėpin. Statytų mineralinių trąšų uostą.

2020.05.16 valdžia be varžybų išnuomavo Įlanką 10 metų įmonei "Baltijos grūdų krova" (OOO "Baltijskij zernovoj terminal").
Tą įmonę sukūrė vien uostui. Priklauso įmonių būriui "Sandrauga" (AO "Sodružėstvo Group S.A.", užrašyta Liuksemburge). Įsteigė 1994 metais. Jos priklauso milijardieriui Aleksandr Lucenko ir jo žmonai Natalija Lucenko. 2017 metais vyro turtas buvo: 800 mln. $. 2018 metais Žmonos: 350 mln. $
Vien žemės plotas: 1,1 mln. kvadratinių metrų. O dar kažin kiek vandens.
Žemės valdiška kaina: 400 mln. rublių.
Uoste ketina statyti ne vien krovą, o ir grūdų, aliejinių sėklų perdirbimo gamyklą.
Kaina: 35 mlrd. rublių (385 mln. €).
Pribaigtų 2024 metais.

Tikėtina, abu vertelgos yra tarnai nusikaltėlio Rusijos prezidento Vladimir Vladimirovič Putin (VVP). Kariauja prieš savo ir svetimą žemę.

Uostas išknis "jūros prieigos griovį" ("kanalą"). - Naikins gyvybę juros dugne ir pils ją čia pat greta, arba ant gyvybės krante.
Sunaikins 40 metrų aukščiausią Sankt-Peterburgo srities kopą, suniokos Goro-Valdajaus ežerą, iškirs šimtametį pušyną.
Ten auga retos gėlės Lotus ruprechtii, Juncus balticus, Glaux maritima (Lysimachia maritima).
Pastaroji gėlė yra nepatvirtinta, liaudiška vaistažolė žindyvėms. Skatina pieną. Iš pieno rusiškas pavadinimas: Mlėčnik. Gali būti pavojinga vaikui neštumo metu. Mėgsta, arba bent kenčia druską.
Gyvena pilki ir žiedų raštų ruoniai ("nėrpos"). Ruonis gali sulaikyti kvėpavimą 70 minučių, nerti iki 400 metrų. - Nežinau ar gali šios rūšys.
Batarėjų įlanka - viena švariausių. Platūs paplūdimiai. Ten žmonės eina ilsėtis, plaukte šliuožti ant bangos lentų ("surfing"). Banga kyla iki pažastų, jei stovi tiesiai, ant lentos, vandens paviršiuje. Jei pasilenki - sulig galva.
saugo Ramsaro ir Helsinkių susitarimai, nes ten gyvena paukščiai: vandens ir vandenį mėgstantys, persikraustantys ("migruojantys"). Kurie kraustosi, skrenda iš Vakarų Europos. Pavasarį apsistoja mėnesiui. Rudenį grįžta. Daug jų įrašyti į "Raudoną knygą".
Apsistoja, suka lizdus gulbės. - Tos, kurias Ilmira ir šoko.

Kažkada Rusija su Baltijos jūros šalimis pasirašė sutartį, kad iki 2020 metų priims "jūros erdvės kėslų" ("planavimo") įstatymus. Tai tėra mandras pavadinimas įprastam Teritorijų planavimo įstatymui. Suskirstai plotą pagal paskirtį... Dalyvauja visuomenė... Gal net skirtingų, visų šalių... Ir vis tiek stato ką nori, kur nori. Juk buvo draustinis... Panorėjo - panaikino.
Klysta "Suomijos įlankos pietų kranto visuomenės tarybos" pirmininkas Oleg Bodrov. Joks tai išsigelbėjimas. Ypač, kad vis tiek sutarties neįvykdė.
Gelbėtų tik bausti kaltus.

Lietuva irgi nevykdo sutarties, nedarė tą patį: negelbėjo Baltijos jūros pakrančių nuo neteisėtų statybų. Krantus gausiai nutūpė praturtėję valdininkai ir jų tarnai. Pastatė neteisėtą Būtingės krovą ("terminalą"), Skystų dujų stotį.

Batarėjų įlankoje 1953-1959 metais veikė povandeninių laivų, pavadinimu A615, kuro krova.
Kuru buvo vandenilio peroksidas ir deguonis. Nesupratau kaip jis degtų. Nes peroksidas išskiria tik deguonį, 1 laisvą atomą. Gal deguonis su deguonim jungiasi į 2 atomų molekulę ir išskiria energiją.
Sudegė keletas laivų ir jūreivių. Už tai juos vadino "žiebtuvėliais".
Kuro stotyje išliko pavėsinė dėti "melanžą" (azoto ir sieros rūgščių mišinį) torpedoms ir raketoms.
Šis laivas skleidė triukšmą. O karinis laivas turi būti tylus. Todėl jį panaikino.
Vėliau padarė branduolinius povandeninius laivus. Tada panaikino ir vandenilio peroksido-deguonies variklių mintį.
Buvo prieplauka su vamzdžiais ir siauru geležinkeliu, 20 namų, urvų, geležinkelis, stotys. Daug ką jau išvogė. - Net nuotekų šulinius. Kas liko, turi griauti nuomininkas.
Buvęs karinis uostas užima tik maža dalį žemės, kurią valdžia atidavė. Visa kita - miškas. Tikėtina, jį iškirs.

Įlankos žemėlapis ant nuotraukos iš oro, nuotraukos ant žemės ir pasaka:
http://nataturka.ru/muzey-usadba/buhta_batareynaya.html
(Būk atsargi. Ten slapta nukreipia tavo kompiuterį į "Google". O tas tave seka. Nes "Google" klastingi:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos šnipams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
Ant "Google" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo programos "JavaScript" kalba. Taip "Google" ir kiti nusikaltėliai stebės tave.
Stebėtojo gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
... Ir vis tiek neišvengsi, nes tave slapta nukreips ir be programos, per "stilių" nuorodą.
)

Sankt-Peterburgo srities vadovas Aleksandr Drozdėnko apsimetė neva prieštarauja Uostui. Ėmė kalbėti, kad jo nereikia. Bet neveikė. Pats gi 2019 metais įsakė valdininkams talkinti žemės grobikams "Sandrauga". Įsakė tai prižiūrėti savo pavaduotojui Dmitrij Jalov. Jie talkins ne tik žemę grobti, o ir sietis su Rusijos geležinkeliais. - Dalyvaus versle.
2020 metų gegužę žmonės jau prieštaravo.
2020.11.29 Batarėjų įlankoje pastebėjo žemės gelmių tyrėjus, "geodeziją", įmonę "Fertoing". Taip statybininkai įprastai elgiasi ir Lietuvoje. Jie yra užtikrinti, kad valdžia statybą leis. Kol dar neleido, jau iš anksto, neteisėtai knisa siauras, gilias skyles žemėje. Jos pavojingos smulkiems gyvūnams. Neįmanoma išsiropšti. Gal net vaikas gali įstrigti žemyn galva.

Leningrado (Sankt Peterburgo) srities Prekybos rūmų pirmininkas Valerij Šinkarėnko irgi apsimetė neva prieštarauja Uostui. Pezėjo, neva vis tiek ten reikia statyti poilsio plotus, paplūdimius. - Bele ką, kad tik statyti.

Ilmira vykdė Korupcijos Įstatymo §4.1: pamokslavo renginio metu.
Nežinau ar žiūrovai mokinosi.
Batarėjų įlankos vaikščiotojai ir žvejai nei žiopsojo, nei stebėjosi šokiu. Gal nekenčia nuobodaus, klasikinio baleto. O gal jį ten mato nuolat. Vaizduose nematau pašalinių žmonių, iš tolo. Gal žvejai išsislapstė už ledo lyčių.
Filmą ir nuotraukas ji padėjo į "Snukių knygą" ("Facebook") ir "Tau vamzdžio galą" ("YouTube"). Bet ten rodo ne visiems. O "Tau galas" priklauso "Google". Jie tave seka. Trikdo visuomenę. "Google" Lietuos skyrių valdo nusikaltėlio buvusio ministro pirmininko, Seimo nario Andriaus Kubiliaus sūnus.

Ilmira gimė 1981 metais. Jai jau 40 metų. Bet ji nesukriošo, sportiška. Nebijo šalčio, bent trumpam. Buvo šilta: -15°C. Įprastai ten būna -20°C. Gal visuotinas atšilimas kaltas.
Ilmira šoka ("dirba") pasaulinės šlovės Mariinkos teatre (Mariinskij teatr).

Lietuvos aktoriai niekada, ne prieš ką nešoka. Ramiau maivytis ir pataikauti žiūrovui.
Bent 1 televizoriaus laidų vedėjas pats užgrobė žemę prie Palangos, prie Jūros. Pasistatė namą. Ir dar gyrėsi tuo per tėliką. Kvailas, suktas televizorius jo už tai ne barė, o atvirkščiai kalbino tam.
Tik labai vėlai, 2020 metais, vos 1 balerina manęs klausė kaip stabdyti suktą valdžią. Bet ir ji bijo. Neveiks, neis valdžion, bent neskleis mano žodžio. Ji irgi kažkurį laiką šoko Sankt-Peterburge. Gal ten užsikrėtė kultūra. Nes Lietuvoje jos nėra.
2017 metais Seimas bijojo išvaryti Gintautą Kėvišą už tai, kad išvogė Operos ir baleto teatrą ir dalino valdžiai gi bilietus nemokamai. Aktoriai tik skundėsi man, verkšleno. Nors, pakaktų visiems bent sykį sustoti priešais teatrą ir išvyti vadovą.

Kinija
2013 metais uždraudė 5 metus statyti bet kokius valdžios namus. Nes valdininkai smarkiai suįžulėjo. Statė sau prabangą. Ypač jį išsiskyrė skurdžių vietovėse. Nors manau nėra skirtumo kur.
Lietuvos gi valdininkai plėtoja statybų verslą kiek įmanydami:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#valdžios butai
Jie dažnai niokoja miestą ir gamtą.
Kinija
2011 metais pajūrio, žvejų kaimas "Vu Kan", apie 120 km nuo Hong-Kongo, sukilo prieš sugedusius (korupcinius) Komunistų valdininkus, išvarė vadą. Priežastis: iš jų atiminėja žemę, kartais ją ir užstato dėžėmis.
Valdžia apsupo kaimą, bet stebėtinai pabūgo visus žudyti, ar sodinti. Leido jiems išsirinkti vadą. Jis yra apie 70 metų amžiaus.
Ilgai kažkas vadino tą kaimą demokratijos užuomazga.
Bet per 5 metus vadas nesugebėjo išpešti iš valdžios nieko. Negrąžino žemių, nepešė pinigų už ją (kompensacijų). Tada jis pagrasino, kad atnaujins gyventojų eitynes (demonstracijas).
2016 metų birželį valdžia jį suėmė ir pasodino 3 metams už tariamus kyšius.
Nuo to laiko tūkstančiai kaimiečių vis vaikšto viešai ir reikalaujapaleisti (demonstruoja).
Policiją jie užmėto akmenimis. Stebėtina, kad Policija į juos šaudo ne metalinėmis, o tik guminėmis kulkomis.
Kaimiečiai netingi, nebijo valdžios, atmeta teismo sprendimą, nesivargina bylinėtis su sukta valdžia.
Kas neteisinga, tas neteisėta.
Kinija
2017 metų lapkritį uždraudė interneto parduotuvėms trinti nepalankias lankytojų pastabas.
Valdininkams neuždraudė. Gal ir nėra pastabų valdžios internete.
- Vis šiokia tokia žodžio laisvė
Lietuvos valdininkai ir parduotuvės nepalankų trina visada.
Kinija
2018 metų sausį panoro apsodinti miškais 70000 km². Toks plotas prilygsta Airijai.
Kažin iš kur paims tam žemę? Gal atims iš skurdžių ir atiduos turčiams, valdininkams... Vargu ar atims iš valdininkų...
Nežinau ar atsodins miškus ten kur anksčiau iškirto, ar atkurs kalvas, kurias valdininkai nukasė statyboms.
Mačiau, kad sodino medžius dykumoje. Kad smėlis nepustytų, stato žemų tvorų eiles iš audeklo. Tarp jų sodina. Tvora eina ne tiesiai, o kampais ("zig-zag").
Gal iš tos dykumos į sostinės miestą Pekiną vėjas neša dulkes, smėlį.
Friberg, pietų Vokietijos miestas
Per pastaruosius keletą metų automobilazmas ten negausėjo.
Priežastys: dviratazmas ir visuomeninis transportas.
Pastatus šildo iš dalies Saulės spinduliais pro plačius langus ("pasyviai"). Vieno būto šildymas atsieina 90 Eurų per metus.
Kitą energetiką daro Saulės baterijomis ant stogų bei atnaujinama mediena (šildymui; neaišku kuo pjauna, atveža).
Yra neva visiškai ekologiškas viešbutis, bei alaus darykla.
Milano miestas, Italija.
2007 metais uždraudė važinėti 240 tūkstančiams teršiančių automobilių, motorolerių, motociklų, ir panašių.
London miestas, Britanija.
Miesto centre mažina automobilazmą, plečia šaligatvius, žalias, bei pėsčias zonas.
2013 metais senamiestyje pastatė namą stiklinį "sloiką". Kažkam jis primena debilniką. Taip jį vadina. Nes apačioje siauresnis negu viršuje ir kreivas. Stiklo siena išdėstyta taip kreivai, ir pasvirusi žemyn taip, kad sutelkia Saulės šviesą į gatvę už kvartalo. Ten kaitina geldas. Plastikinės dalys lydosi ir iškrypsta. Išsipildė mūsų svajonė siųsti dievo rykštę iš dangaus ant visų geldų. - Kad netektų patiems teptis rankas ir kęsti jų pasipriešinimą. Tas namas "sloikas" lydo ir kitus daiktus bei žmones, dažus ant namų langų rėmų, degina bulvaro laikraščius. Žmonės bando jo šviesoje kepti kiaušinienę. "Sloiko" išvaizda darko senamiestį. Bet tie sutrikimai nemenkina "sloiko" paskirties pleškinti geldas. "Sloiko" architektas padarė geldų keptuvą ne per klaidą. Berods Amerikoje jis irgi pastatė namą "sloiką"-keptuvą. Jei tai būtų klaida, jis jos nekartotų. Sienos optinį fokusą jis padarė ne atsitiktinį, o parinko, kad kristų ant žemės.
Ši dievo rykštė nėra labai veiksminga. Ji negali visai sunaikinti geldos. Tik apgadina. Geldastas atsiperka tik pinigais. Galingesnis "sloikas" sunaikintų ir geldastą geldoje. Nors, gal to neturėtume vengti.
Indonezija
2007 metais uždraudė pardavinėti naujus automobilius. Priežastis: nepakenčiamas užterštumas.
2008 metais atšaukė valdiškas subsidijas benzinui. Priežastis: brango nafta; valdžia nebeįstengia jos "kompensuoti". Benzinas brango 40%. Seniau valdžia mokėjo už dalį piliečio benzino iš mokesčių.
Atėnai miestas, Graikija.
Valdininkai prabilo apie krizę kurią sukėlė automobilazmas. Pažadėjo uždaryti miestą automobiliams. Nesidomėjau ar pažadą įvykdė.
Po to, kaip 2007 metais aplinkiniai miškai sudegė, Atėnai naikins oro uostą miesto ribose ir perdarys jį į parką. Vėl statybininkams penas. Bet automobilių parkavimo perdaryti į vejas Atėnai neketina. Vėliau statybininkai galės parką užgrobti ir paversti namais, kaip Vilniuje.
Singapūras
Apribojo automobilio vartojimą. Nepamenu tiksliai kaip. Tu pasidomėk, ir pranešk man. Užterštumo, kamščių, pykčio ar pasipiktinimų nėra.
Stokholm, Švedija
2023.10.10 nuo 2025 metų uždraudė geldas miesto vidury ("centre"), kurias varo kuru.
Leis tik elektrines geldas. Todėl nelabai gelbės gamtą. Gerės tik tarša, našumas variklio, pavarų.
Priežastys: triukšmas (vargiai mažės);
miesto vidurio vaikų plaučiai menkiau sugeria deguonį, palyginus su kitais.
Tyli apie menką vairuotojų sveikatą nuo sėdėjimo už vairo; partrenktus žmones, gyvūnus; gadintą gamtą geldų gamybai.
Norvegija
2007 metais uždraudė klaidinančią automobilių reklamą, kurioje teigiama neva geldomobilis yra gamtos "draugas". Turi omeny savybės, kurios neva tausoja gamtą.
Svarsto visišką automobilių reklamos draudimą.
Ir nesijaudina Norvegai, kad "pjauna šaką ant kurios sėdi" - jų ekonomika iškilo ant naftos. Nes nėra jie parsidavėliai. Sako: mes turime daug gamtos, žinome kokia ji graži, norime ją išsaugoti visiems žmonėms, ir visiems laikams.
Pietų Afrika
2002 metais uždraudė plonus plastikinius maišelius. Iki tol juos vadino tautinėmis gėlėmis, nes jie dabino kiekvieną stiebą pievose. Visai kaip Lietuvoje.
Ruanda, Uganda, Kenija
Nežinau kada uždraudė plonus plastikinius maišelius.

Kenijos šlamšto (polietileno maišelių) gamintojai prisiteisė atidėti, ar panaikinti draudimą.
2017.08.27 valdžia vėl uždraudė maišelius. Prieš tai davė ½ metų prisitaikyti.
Tiems kas maišelius gamina, parduoda, dalina, net neša, gresia bauda 38000 $, arba 4 metus kalėti.
Neuždraudė tik vynioti gaminius į polietileno plėvę.
Šį kartą gamintojų skundą teisėjas atmetė. Sakė, kad gamta ir gyvulių, ūkio saugumas yra svarbiau.
Ministrė ragina naudoti popierių, kaip šalis ir darė anksčiau maišelių. Sakė, kad atgys popieriaus, pintų krepšių gamyba.

Velsas (Didžioji Britanija)
Nežinau kada uždraudė nemokamus plastikinius maišelius.
Verčia už juos mokėti po 5 pensus. Jų ėmė pirkti 71% mažiau.
Jei visai uždraustų, būtų dar geriau.
Kinija
Nuo 2008 metų liepos uždraudė nemokamus plastikinius maišelius parduotuvėse. Savanaudiškas komunizmas yra blogai. Bet iš diktatūros būna ir naudos.
Per metus jie sutaupo 37 milijonus barelių naftos. Galbūt dalį maišelių pakeitė kita pakuotė. Bet kitą dalį dabar naudoja pakartotinai, daug kartų. Tad tikrai taupo, tausoja medžiagas.

2018 metais Kinija uždraudė įvežti plastiko atliekas. Išsiuntė daug konteinerių atgal į svečias šalis... Gal ir į Lietuvą. Indoneziją ir Malaizija pasekė Kinų pavyzdžiu irgi grąžino šiukšles. Malaizija grąžino šiukšlių dėžę ("konteinerį") ir mums 2019 metų rugsėjį, bei 2020.01.20.
Lietuva pasirodo perdirba vos 1% plastiko.

2010 metais Kinai išmetė 60 mln. tonų plastiko.
JAV - 38 mln. tonų.
Tai 2 didžiausi pasaulio kiekiai.

2020.01.20 Kinija uždraudė vienkartinį plastiką... iki 2020 metų pabaigos dideliuose miestuose. Iki 2021 pabaigos visur kitur. Turgūs, kurie parduoda šviežią maistą - iki 2024 pabaigos.
Pavieniai miestai jau ir anksčiau jį uždraudė, vertė žmones rūšiuoti šiukšles.
Kas meta plastiką į šiukšles, praranda naudos taškus.
Didžiausio šalies šiukšlyno plotas prilygsta 100 didelių futbolo stadionų. Jį užpildė 25 metais anksčiau, negu tikėjosi.

Bandė uždrausti naujų anglies elektrinių statybas. Bet tokia nuožmi paprastiems žmonėms valstybė negebėjo priversti vietinių viršininkų tų statybų atsisakyti. Valdininkas valdininkui akies nekirs.

Kinija kažkaip trukdo įvežti (importuoti) neteisėtai nukirstą medieną.

http://bbc.co.uk/news/world-asia-china-51171491
http://bbc.co.uk/newsround/51175720
Ten tai rašo. Dar vardina Tailandą (2021); Balį, Indonezijoje (uždraudė vienkartinį plastiką 2019 metais); Indoneziją (dalyje ūkio 2020 metais); Kanadą; Vokietiją (2019 metais dar tik ketina drausti, ir tik maišus); JAV Havajus, Kaliforniją, Niu Jorką (2020 metais tik maišus); Bangladešą (2002 metais tik maišus); Kėniją (tik maišus); Ruandą (tik maišus); Pakistaną (2019 metais tik maišus).

Meksiko, sostinė, Meksikoje.
2010 metų rūgpjūtį uždraudė dalinti nemokamus maišelius. Baudos - iki 90000 dolerių. Kalėjimas - iki 36 dienų. Maišeliai tūri būti tik mokami ir gamtoje sunykstantys (pūvantys)
Mauritanija
2013 metų sausio 2 dieną uždraudė plastikinius maišelius.
Iki tol 80% karvių skrandžiuose rasdavo maišelių, kai jas skersdavo. Kentėjo ir laukinė gamta, žvėrys, žuvys.
Už maišelių įvežimą (importą) nustatė 2 metų kalėjimo bausmę.
Kalifornija, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)
2014 rugsėjį uždraudė nemokamus, vienkartinius plastikinius maišelius. Pardavinės juos po 2 dolerius.
Nigerija
2019.05.22 uždraudė plastikinius maišelius. Už tai gali pasodinti į kalėjimą iki 5 metų.
Taivan
2019.07.01 uždraudė plastikinius šiaudelius. Srebk tiesiog per burną, arba smilgą, popierinį šiaudą, nosimi, kaip dramblys...
Bangladeš
2020.01.06 uždraudė vienkartinį plastiką... Bet kažkodėl tik viešbučiuose. Gal paprasti žmonės neturi pinigų šiukšlinti... net plastiku.
Indija
2020.11.29 žadėjo pakeisti plastikinius puodukus geležinkelio stotyse į molinius iki 2022 metų. Tikisi papildomos naudos, kad tuo pačiu žmonės gaus darbo juos gaminti.
Geležinkeliu ten važiuoja daug žmonių. Lipa vieni kitiems ant galvų. Stumia po ratais. Daug žūva.
Nanžing Miškininkystės Universitetas, Kinija
(Nanjing University of Forestry, China.) Nuo 2009 metų vykdo mano įstatymo straipsnį 9.1 apie sekso propagandos draudimą.
Įsteigė dorovės patrulius. Jie primins studentams jų pareigą mokintis, o ne ištvirkauti. Šitaip jie stabdo plintantį įspūdį, neva universitetas yra pažinčių klubas, o viešai ištvirkauti galima.
Jei nori pažindintis, eik į gatve ir dirbk tai sunkiuoju būdu... Lavinkis... O ne griebk tai, kas lengvai ir arti "guli"... O dar blogiau - kas priversta arti "gulėti"... Lankyti tą universitetą.
Patrulis savanoris. Stoja prie prisiglaudusios arba per arti tupinčios porelės, ir kosėja už nugaros tol, kol jie atsitrauks vienas nuo kitos.
Jei patrulis nekreipia dėmesio į pažeidimą, jį patį baudžia.
Kitaip ko išmoks busimi miškininkai?.. Jie miške ne dirbs, o ieškos suoliukų tupėti, kaip kelmai. Anų tenai ir be to apstu.
Dorovės puoselėjimas atitinka ir Kinijos dauginimosi politiką: vienai šeimai - 1 "kelmas". (Baigėsi 2015 metais. Skaityk sekantį straipsnį.)
Lietuvos vaikai pamiršo, o gal ir niekuomet nežinojo, kad privalo išjuokti "įsimylėjėlius". Mokykla nemokina šaukti: "Įsimylėjo mergą! Cha! Cha! Cha! Kvailys!" Lietuvos Mokykla mokina ištvirkauti. Paskaičiuok kiek mokyklinukų glėbesčiuojasi. Ir graibo mergaites nuo mažens. Jiems niekas kitas neberūpi. O meilė, seilė - neva normalu. Niekas nedrausmina... Neskatina mokintis. Tupi Lietuvos mokiniai ant suoliukų kaip seniai sukriošę. Dabar tai judriausias žaidimas. Net žodynas pakeistas: "lauku" dabar vadinami namai, o ne laukas, ar kiemas. Ten jų suoliukas it stovi. Net kai sportuoja, labiau graibo minėtas mergaites, o ne laksto.
Nueina toks buvęs mokinys į universitetą. Ir galvoja, kad tenai mokina to paties. Ir tikrai mokina... Toks mažametis pedofilas garsiai šaukia, kad kiti pedofilai yra...
Kinijos liaudis
2020 metais gimdė visų laikų mažiausiai: 12 mln. vaikų.
Mažiau tvirkinasi. Nesitvirkina mokyklose. Mažiau gimsta gamtos griovėjų.

  2021.05.31 pikta Komunistų partijos valdžia pasikėsino ardyti šį gerą liaudies darbą: skatina ją gimdyti daugiau. Leido šeimai turėti 3 vaikus.
  2020 metais jie surašė gyventojus. Išsigando, kad pritruks "vergų".
  Bet gera liaudis gimdyti nebenori. Vidutiniškai gimdo 1,3 vaiko.
  2015 metais valdžia leido 2 vaikus.
  Ribojimas galioja tik Kinų tautybei. Tautinės mažumos yra laisvos tvirkintis ir gimdyti kiek nori. Nežinau kaip atskiria tautybę.

  Iki tol leido 1 vaiką. Daug naujagimių nužudė: privertė abortus. - Dažniausiai mergas.
  Kai kurie tėvai mergas slapta pasilikdavo. Bet neturėjo pinigų jas auginti. Valdžia nežinojo apie jas. Todėl neskirdavo joms vietų ir pinigų į mokyklą. Jos ištrukdavo į miestą "dirbti" masažo įstaigose. - Iš esmės viešnamiuose. "Užsidirbdavo" pinigų senatvei, kai jau taps nebegražios.
  Buvę vaikai nenori savo vaikams tolio pat skurdo. Nori jų negimdyti, pagyventi sau. Masažo nenori. Nori doresnio darbo: kur nors sėdėti už stalo vidutine vadybininke.

Britų Kolumbija, vakarų Kanada.
2008 metais įvedė CO2 mokestį. Nėra žinių kur pinigus deda. Pagal mano įstatymo straipsnį Nr. 6.5 pinigai turi atstatyti kurą iš CO2. O kur šie Kanados pinigai dingsta neaišku... Gal iš jų perka valdiškus automobilius...
Naujoji Zelandija.
Atlieka vaikams pilietinį samoningumą. Mokina rinkti šiukšles. Išmokintas vaikas nešiukšlina. Parkuose nėra šiukšlių dėžių, nes viską, ką suvaikėjusi asmuo atsineša, ji išsineša.
Lietuvis žino, kad gali išmesti, todėl nešasi kuo daugiau.
Naujoji Zelandija.
Priteisė kažkokiai upei asmens teises ir paskyrė 2 žmones jas atstovauti. Teisių upei maorių gentis reikalauja nuo 1870 metų. Upė turi teisę tekėti. Nežinau ar koks buldozeris jau į ją kėsinosi. Jos ilgis - 145 km.
Vilnius, Lietuvos vogybė (vagių valstybės atmaina)
2008 metais pranešė, kad įrengs nuotekų pūdymą. Kanalizacijos valymo įrenginiai gamins ne tik purviną Neries vandenį, bet ir dujas iš mūsų kakių. Nauja įranga kainuos milžiniškus... vos 2mln. litų. Kadangi tai per pigu, valdininkai neskuba kakių valyti. Kada tikrai bus ta įranga - neaišku. Iš visų pravalgytų ir prakakotų milijardų tai vienintelė nauda jūsų žemėje.
Antra žinia buvo truputi anksčiau: uždraustas rūkymas patalpose. Bet šis draudimas - išvis nemokamas.
Kitų gerų žinių nėra. Visa kita, ką jūs darote Lietuvoje, tėra kaka.
2012 metais lygtai ta kaka pajudėjo. Lyg įrengė kažką. Kaip ir ant viso kito, ant jos gausiai nutūpė valdiškos "musės" iš Artūro Zuoko gaujos. Jie nulaižo nuo kakių visą elektrą, pagamintą iš dujų smarvės. Ją sočiai suvirškina, iškakoja ir kas lieka išparduoda varganai liaudžiai brangiai. Nieko kito neprileidžia nei prie tavo kakio, nei prie Zuoko. Nepriklausomi elektros gamintojai negali jo naudoti.
Lietuvoje vieninteliai kas vykdė mano įstatymą, tai buvo kaka. Bet ir tą pavogė.
Salininkai, Vilnius, nepaisant Lietuvos Vogybės.
2009 metais Salininkų gyvenvietės bendruomenė pastatė vėjo jėgainę. Nors aš jos neradau. Turėtų juk iš tolo matytis. Gal spėjo nugriauti.
Tam pasiskolino 1 mln. litų. Elektrą pardavinės. Gautus pinigus dės į gyvenvietės gerinimą. Paskaičiavo, kad statinys atsipirks per 5 metus. Vėliau neš apie 100000Lt pelno per metus. Skaičiai nesutampa. Toks pelnas atpirktų indelį per 10 metų. Matomai kitą pajamų dalį paims valdžia. Trupučio reikės ir priežiūrai.
Yra šiame darbe klaida. Pagal mano Aplinkos Apsaugos įstatymo straipsnį Nr. 3.2 vėjo "malūną" reikia statyti ne pievoje, o ant stogo. Ir ne vieną didelį, o keletą mažų. Pievas tausoti reikia. Stogas sutaupys aukšto stiebo kainą, ten paprasčiau ir kitą įrangą dėti. Saugumas didesnis. Maži malūnai pagaus daugiau vėjo negu vienas didelis. - Didesnis vėjo našumas. Didesnis malūnų skaičius suteikia didesnį įrangos patikimumą ir saugumą.
Didieji bankai popierius zulino ilgai. Bet paskolų padoriems žmonėms nedalina. Nedavė. Sako - nepatikimi. Jiems paskolino viena iš Lietuvos kredito unijų.
Bankai nori tik "patikimai" ekonomiką smukdyti. Jei nevagi, negaišini nesamos visuomenės, esi nepatikimas bendrininkas. Bankų tarnautojai atskleidė savo menkus proto sugebėjimus. Jie prilygsta bankomato smegenims. Kaip vėjas gali būti nepatikimas? Jis neišseks ir nesibaigs niekada. Gyvenvietės bendruomenės gabumai čia mažai kuo dėti. Yra įranga... Yra vėjas... Yra elektros pirkėjas... Kas paėmė paskolą išvis nesvarbu. Svarbu tik, kad nesuniokotų pinigų ir įrangos.
Tai pirma visiškai nevaldiška ir nebankinė vėjo jėgainė Lietuvoje... Ir viena pirmųjų išvis.
Lietuva. Seimas.
2010 metais nutarė, kad viešai skelbs visų tarnautojų nuobaudas ir jų taisymo priemones.
Šitaip jie iš dalies vykdo Andriuko Korupcijos Įstatymą. Straipsnis Nr. 3.1.1. Viešai sekama tarnautojų tarnyba.
Kitos straipsnio dalies jie nevykdo. Straipsnis įsako sekti ne tik baudas, bet ir visą jų veiklą. Kad vėliau galima būtų atsekti nusikaltimą, ar nuspręsti tinkamumą.
2013 metais vis neaptikome jokių net ir tokio riboto sprendimo pėdsakų. Nevykdo.
Lietuva. Seimas.
2014 metais ėmė svarstyti, kad įpareigoti valdininkus skųsti vienas kitą.
Vykdo dalį Andriuko Korupcijos Įstatymo §2.6. Kitos straipsnio dalies jie nevykdo. Straipsnis įpareigoja skųsti ir save, ne vien kitus. Įsako ne tik bausti, bet ir viešinti. Kad galima būtų stebėti valdininkų ir jų viršininkų, tikrintojų nusikalstamumą.
Pataisą siūlo nusikaltėliai iš STT. Tad tikėtina, kad jie ją nukenksmino, siūlo blogą.
2014 metais vis neaptikome jokių net ir tokio riboto sprendimo pėdsakų. Nevykdo.
STT nutyli, kad šių pataisų pradininkas (autorius) yra Andriukas, o ne jie. Jie paims už jas nepelnytą atlygį ("honorarą") ir pragers.
Kinija
2018.12.26 įpareigojo visus Komunistų partijos viršininkus peikti save ("kritikuoti"). Gal Kinų Konstitucija irgi draudžia persekioti už kritiką. Todėl verčia tai daryti pačius.
Vykdo Andriuko korupcijos įstatymo straipsnį: 2.6 Apie pažeidimą išsamiai praneša pats valdininkas.
Laužo Viešo Administravimo Įstatymo §3 4sk.: draudžiama vykdyti įstatymą kitais negu įstatymo tikslais. Jų tikslas yra ne atskleisti kaip valdžia piktnaudžiauja, o versti paklūsti tai valdžiai.
Viršininkams įsakė sekti pirmininko ("prezidento") Si Zin Ping nurodymais.
Jie turėtų įpareigoti sekti ne ano, o žinomo kinų mąstytojo Konfucijaus nurodymais. Nors, vargu ar kas juos skaitė.
Save peikti pirmiau įsakinėjo Komunistų partijos pirmininkas Mao Cze Dun. Prieš tai, kaip užgrobė valdžią, jis buvo plėšikas. Su gauja klaidžiojo kalnuose. Vėliau jis liko nusikaltėlis, diktatorius. Senai padvėsė.
Kinija
2018 metais įdiegė visuotiną piliečių naudos visuomenei sąrašą.
Naudą vertina taškais. Pradžiai kiekvienam, kažkodėl net ir beverčiam, ar net žalingam žmogui duoda po 1000 taškų. Už menką eismo pažeidimą atima 5 taškus. Už sodo betvarke - 2. Jei savanoriškai, nemokamai valai sniegą, prideda kažkiek. Nežinia kaip užtikrina, kad žmogus sako tiesą ką nuveikė.
Už kažin kiek taškų leidžia gydytis nemokamai. Gaunasi, kad įprastai gydymas mokamas. Kas tai per Komunistinė valstybė, kuri mokamai gydo?
Nežinau ar skatins taškais kovą prieš nusikaltėlius valdžioje. Manau, kad slopins.
Andrius Kubilius. Vyriausybės vadovas. Lietuva.
2010 metais pradėjo pagaliau raginti dalyvauti dviračių žygiuose užsienio valstybių vadovus. Raginimus girdėjo: Vladimir Putin (KGB, Rusija), Lukašenka (Baltarusija).
Nei vienas nesusigundė. Savo tautos bei valdžios nei jie, nei Kubilius dviračiams neragina.
Peru
2000 metais Kongresas išvarė iš sosto prezidentą Albertą Fuhimorį. Jis jame sėdėjo nuo 1990 metų. Vaizdo įrašai rodė kaip jo seklių vadovas paperka politikus grynais pinigais.
1991 metais įsakė žudyti 25 žmones Barrios Altos.
1992 - žudė universitete La Cantuta.
Vaizdavo neva kovojo prieš sukilėlius "Švitintis Kelias".
1992 metais jis siuntė kariuomenę uždaryti Kongresą ir teismus.
2001 metų gegužę išvarė Aukščiausiojo teismo pirmininką ir 9 aukštus teisėjus už ryšius su seklių vadovu, kyšininku Vladimiru Montesinu. Anas buvo ir Fuhimorio bendrininkas.
Pinigų ministro pavaduotojas atsistatydino dėl to, kad jį kaltino, kad jis talkino sumokėti Montesinui 15 mln. $, kad išvažiuotų iš Peru.
2001 metų birželį Montesiną pagavo Venesueloje ir pasodino į griežto saugumo kalėjimą.
2001 rugsėjį Aukščiausias teismas paskelbė tarptautinį sulaikymo užsakymą Albertui Fuhimori. Jis slapstėsi Japonijoje. Nes Japonija jį kažkaip rėmė už tai, kad jo tėvai atkeliavo (imigravo) iš Japonijos.
2002 liepą kongresas kaltino Fuhimorį išdavyste.
Montesiną nuteisė kalėti 9 metussugedimą ("korupciją"). Dar kaltino, kad įsakė nušauti revoliucionierius, kurie pasidavė. 1997 metais jie iš keršto Japonams užgrobė Japonijos pasiuntinybę ("ambasadą") ir 72 įkaitus. Kai valdžia juos puolė, dalis žuvo. Bet ano meto valdžia sakė, neva visi žuvo. Dabar valdžia ištyrė jau senai palaidotus palaikus, kad bent 3 iš revoliucionierių nužudė po to, kaip jie pasidavė.
Montesiną apkaltino dar 70 dalykų.
2003 ir 2004 metais pridėjo dar 3 laikus kalėti: 5, 8 ir 15 metuspiktnaudžiavimą valdžia, švaistymą (vagystę), sugedimą, suokalbį.
2003 metų rugpjūtį Teisybės ir susitaikymo komisija rado, kad per 1980-1990 metų karą prieš sukilėlius, kurie vadinosi "Švitintis Kelias" ("Shining Path"), kažkas nužudė 69280 žmonių. 2005 metais nukentėjusiems skyrė 800 mln. $.
2005 metais Kongresas rado, kad naujo prezidento Aleksandro Toledo partija klastojo parašus į 2000 metų rinkimus. Paskelbė kaltu ir prezidentą. Bet kažkodėl neišvarė jo. Toledo buvo pirmas indėnas prezidentas.
2005 metų lapkritį Albertą Fuhimorį sulaikė Čilėje. 2007 metų rugsėjį jį išdavė į Peru. Gruodį jau nuteisė 6 metus kalėti už tai, kad įsakė apieškoti kažkieno butą. Pradėjo teisti už tai, kad žudikų būriams įsakė ir tie nužudė 25 žmones.
2008 metais atsistatydino vyriausybė dėl to, kad ėmė kyšius už naftos sandėrius.
2009 metais teismas pasodino Albertą Fuhimorį 25 metams už tai, kad saugumo pajėgoms įsakinėjo žudyti ir grobti žmones. Pavyzdžiui, 1990 metais žmonės susirinko lauke kepti mėsą. Juos išžūdė. Nors, niekas nežino ar jie susiję su sukilėliais.
2013 metų birželį prezidentas Ollanta Humala atsisakė teikti malonę Fuhimoriui.
2014 metų liepą atsistatydino ministras pirmininkas Rene Korneho už tai, kad jo patarėjas siūlė kažkam pinigų tam, kad apjuodinti politinį priešininką.
2015 kovą atsistatydino naujas ministras pirmininkas Ana Hara, kai Kongresas balsavo juo nepasitikėti už tai, kad jis sekė, šnipinėjo verslo ir politikos pirmūnus.
2017 metais prezidentas Pedro Kučinski teikė malonę Fuhimoriui, paleido iš kalėjimo, kad jo paties neišvarytų už tai, kad ėmė kyšįBrazilijos statybininkų. - Gal tų pačių, kurie papirkinėjo ir Brazilijos prezidentę. Kongrese buvo Fuhimorio šalininkų partija. Vaizdo įrašai rodė, kad Kučinski su anais mainė balsus į malonę.
Liaudis pradėjo piktintis gatvėse.
2018 metais Tarp-Amerikų žmogaus teisių teismas, Kosta Rikoje, įsakė vietiniam teismui svarstyti malonę, nes laužė tvarką. Vietinis naikino. Fuhimori pagyveno laisvas 9 mėnesius.
2022.03.17 Konstitucinis teismas grąžino malonę.
2022.03.30 Tarp-Amerikų teismas įsakė nepaleisti, kol svarstys. Paskui, matyt, vėl naikino malonę.
2023.11.29 Konstitucinis teismas grąžino malonę Fuhimoriui.
2018 metais pats prezidentas Pedro Kučinskį atsistatydino, kad kažką sukčiavo.
2019.04.10 buvusį prezidentą Kučinskį suėmė, kad sukčiavo kartu su garsia sukčiais įmone "Odebrecht" (pervadino į "Novonor") iš Brazilijos. Štai kodėl jis teikė malonę ankstesniam prezidentui sukčiui. Sukčius sukčių užtaria.
Kučinskis anksčiau buvo bankininku Wall-Street, Niu Yorke, JAV.
2019.04.17 Policija atėjo suimti buvusį Peru prezidentą Alen Garcia. Anas nuėjo į savo kambarį ir nusišovė. Jis buvo prezidentu 1985-1990, 2006-2011 metais. Pastarąjį kartą sukčiavo su įmone "Odebrecht" (pervadino į "Novonor") statyti nereikalingą metro sostinėje Lima.

Peruečiai politikai nusikalsta visai kaip Lietuvos. Klastos ir vagysčių dalykai ir būdai tie patys: rinkimai, nafta, seka, šnipinėja...
Skirtumas: jie atsistatydina ir liaudis pyksta. Lietuviai - ne.

Senegalas, Afrika
2014 metais nuteisė kalėti iki gyvos galvos buvusį Čado "prezidentą" ir kelis jo tarnus.
Anie žudė, prievartavo.
Teismas tęsėsi nuo 2001 metų.
Įrodymus surinko viena moteris, savarankiškai.
Čadas neteistų savo valdininkų. Kaltininkus pagavo kitur.
Izraelis
2015 metų gruodį nusteisė 1½ metų kalėti buvusį ministrą pirmininką Ehud Olmert už tai, kad jis pridengė neteisėtas statybas ir ėmė už tai kyšius. 2016.02.15 kažkas patvirtino šį teismo sprendimą.
Už ta patį, kad dangsto statybas, kalėti turi ir Lietuvos vadovai: vyriausybės Andrius Kubilius (buvęs, jo nusikaltimus nurodau aukščiau) ir Algirdas Butkevičius, prezidentė Dalia Grybauskaitė (rasi ten pat per Kubilių).
Jį nuteisė už tai, kad nusikalto anksčiau, dar kol buvo Jeruzalės meru 1993-2003 metais. 2014 metų kovą žemesnė pakopa ji nusteisė 6 metus kalėti už 2 statybas. Kartu nuteisė nuo 3 iki 7 metų kalėti ir 10 kitų valdininkų. Viso kaltino 18 kažkokių žmonių. Dabar jį išteisino už 1 statybas. Bausmę sumažino. Manau - neteisėtai, pridengė už tariamus nuopelnus šaliai. Nežinau ar išteisino kitus. Gal juos paliko likimo valiai: nuteisė už tą patį, už ką jį išteisino.
Jis buvo ministru pirmininku nuo 2006 iki 2009 metų. Tada jį privertė atsistatydinti.
Tada 2012 metų rugsėjį jį nuteisė 1 metus kalėti lygtinai už tai, kad neteisėtai talkino verslininkams, kol buvo prekybos ir pramonės ministru ir ėmė už tai kyšius. Jiems tarpininkavo jo draugas ir buvęs verslo dalininkas, teisininkas Uri Messer. Jei per 3 metus šitaip vėl nusikalstų, jį pasodintų tikrai. O kaip jam vėl nusikalsti? Juk jis - nebe valdininkas.
Nežinau, ar lygtinė bausmė buvo dėl to, kad dar nenuteisė už kitus nusikaltimus. Bet juk anuos tyrė jau nuo 2010 metų. Bent po 2015.05.25 ir po 2015 gruodžio nuosprendžių turėtų keisti bausmę į tikrą.
2015.05.25 jį nuteisė 8 mėnesius kalėti tikrai ir dar 8 - lygtinai už sukčiavimą, išdavystę ir neteisėtas pajamas, dėl kažkokių piniginių aukų, kurias gavo nuo 1997 iki 2005 metų iš piniginio verslininko Morris Talansky, kuris yra Niu Yorke. Jis nusikalto anksčiau, dar kol buvo Jeruzalės meru ir prekybos ir pramonės ministru.
2012 metų liepą Ehud Olmert išteisino už tai, kad jis versdavo kelias organizacijas permokėti už keliones ir klastojo žinias apie jas. Kiekvieną kelionę pilnai, už visus kitus apmokėdavo kiekvienas dalyvis. Pinigus jis švaistė savo paties skrydžiams: keisdavo juos į "1 klasę". Bjauru yra tai, kad organizacijos nebuvo paikos, ar turtingos: invalidu globa, švietimas apie fašizmą, nužudytus žydus.
2007-2009 policija ištyrė kaip 3 ministerijų ministras Ehud Olmert neteisėtai skirdavo savo partijos narius dirbti įvairioje valdžioje. 2012 metais prokurorai bylos kažkodėl atsisakė.
2008 metais policija nutraukė tyrimą, kaip Ehud Olmert, kol buvo pinigų ministru kažkaip maloniai pardavė draugui valdymo dalį 2 pagal dydį valdiškame banke Leumi.
2009 rugpjūtį generalinis prokuroras nutraukė bylą, kaip 2004 metais Ehud Olmert itin pigiai nupirko namą Jeruzalėje. Neva pritrūko įrodymų. Ministras pirmininkas Ehud Olmert patikslino: tyrimo kažkas "neprišaukė". Gal tas kažkas buvo jis pats: gal pareigūnai tiria kažką tik, kai kažkas įsako, pašaukia.
Jo bylų santrauka:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16426018
2008 balandį nuteisė 1½ metų kalėti buvusį ministrą, parlamento narį Šlomo Benizri. Už kyšius jis verslininkui išdavė kažkokią paslaptį ir išrūpino jam leidimus įvežti užsieniečių darbininkų.
Gal 2007 metais nuteisė buvusį prezidentą Mošę Kacavą už tai, kad išprievartavo kažką. Jis suderėjo, kad prisipažins ir mainais jį nuteis už kitokį lytinį nusikaltimą ir tik lygtinai.
Už kažką tyrė ankstesnius ministrus pirmininkus Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Ariel Šaron. Bet nebaigė, neapkaltino niekuo.
2006.02.14 nuteisė 9 metus kalėti parlamento narį Omri Šaron už tai, kad neteisėtai rinko pinigus savo ir tėvo rinkimams į partijos ir šalies vadus. Tam 1999 metais jis steigė netikras įmones. Joms įvairios stambios šalies įmonės davė virš 1,3 mln. $. Dalį dovanų jis dar kažkodėl neteisėtai padėjo į kažkoką įmonę Annex Research. Jis yra Izraelio ministro pirmininko Arielio Šarono sūnus.
1999.04.15 nuteisė 4 metus kalėti Arieh Deri už tai, kad ėmė kyšius ir sukčiavo, kol buvo vidaus reikalų ministru 1985-1990 metais. Dar - už tai, kad valdiškais pinigais gelbėjo tikybos įstaigas ir verslus, kuriuos pats valdė. Jis yra partijos Šas pirmininkas, svarbus Izraelio ministro pirmininko Binyamin Netanyahu politinis sąjungininkas.
Dar jis dėjo valdiškus pinigus į savo partiją. Nežinau kaip tai ištyrė, ar nubaudė.

2018 metų vasarį jau kaltino ir ministrą pirmininką Benjaminą Netanjahu už tai, kad bendrininkavo žurnaliūgoms, kad apie jį gražiai rašytų. Mainais, jis slopindavovaržovus.
Netanjahu imdavo dovanas už tai, kad dalintų valdiškus pingus ir kitas malones.
2019.02.28 generalinis prokuroras skelbė, kad ketina apkaltinti Netanjahu kyšiais, klastotėmis, apgaulėmis.
Benjaminas Netanjahu maldavo prokurorą nekaltinti jo, kad galėtų gauti valdžią vėl.
2019.11.21 Benjaminą Netanjahu apkaltino. Jis tuo metu dar sėdėjo krėsle.

2021.03.23 Benjamino Netanjahu partija Likud pralaimėjo rinkimus.
2021.06.02 susivienijo jo priešininkai, 8 partijos, žydai ir dalis arabų ("koalicija).
Vienintelisbendras tikslas: šalinti Netanjahu. Daugiau jie bendro neturi. Todėl ir merdėjo atskiros partijos. Kažin kaip jiems seksis bendradarbiauti paskui. Gal nesusipeš.
Valdžios dar nepakeitė.
Liaudis šventė, gatvėse džiugiai rėkavo dainas.
2021.06.13 Parlamentas 1 balso persvara patvirtino naują vyriausybę.
Netanjahu valdė 12 metų.

Bet Benjamin Netanyahu nedingo iš valdžios. Vis vadovavo.
2023.10.07 pasinaudojo įvairių tautybių Izraelio gyventojų žaginimu, žudynėmis. Jas rengė sadistai Hamas. Pradėjo karą su tikslais "skersti" Palestiniečius ir išlaikyti sostą.
Toks tikslas yra pirmą kartą pasaulyje. Dar niekada niekas nekariavo vien kad žudyti.
Teisinasi neva tarp 32000 žuvusių būtinai pasitaikė Hamas.
Neva žudo ne Izraelio kareiviai ir smogikai, o Hamas, nes slepiasi tarp gyventojų.
Jei taip būtų, tuomet Izraelitai turėtų kviesti Palestiniečius į svečius, kad nežūtų po sviediniais. Nekviečia. Atvirkščiai, trukdo vežti maistą, žudo gavėjus prie sunkvežimių.
Izraelitai šaudo noriai. Palestiniečių vaikas užsimoja fejerverku ("petarda"), gal net ne į juos, o žaisti. - Nušauna.
Šaudo žurnalistus neįprastai gausiau, negu karuose kitose šalyse. Kad nepasakotų pasauliui ką piktą daro.
Nušovė net savo pačių piliečius, 3 įkaitus, kurie pabėgo iš grobikų Hamas, ar bendrininkų. Nors, matė baltą vėliavą, kad nusivilko marškinius, gal rodyti be ginklų. Girdėjo, kad šaukė nešaudyti.
Kai kurie Izraelitai, net partijos Parlamente, sako atvirai, kad stengiasi išvaryti Palestiniečius, grobti jų namus, žemę. Vienas ministras sakė, kad 80% Palestiniečių palaiko Hamas ir sadistų antpuolį. Todėl Tauta yra priešai.
- Net kas palaiko blogį, nėra priešas. Priešas yra tik kas kariauja.
Meluoja neva nėra tokios tautos. Neva tai vien Arabai. Ragina nešdintis į gausias aplinkines žemes.
Meluoja neva Izraelitai neturi kitos žemės. Neturi kur nešdintis. Neva šventi raštai žemę jiems žadėjo.
- Visi Palestinos Žydai yra atvykėliai. Visi turėjo žemę kitur. Patys gali nešdintis iš kur atėjo. O kas liko, turi dėkoti svetingai Palestinos tautai, kad priglaudė.
Šventi raštai žemę žadėjo kitiems - ne gyviems, o mirusiems. Tų žmonių nebėra. O šitie - apsišaukėliai. Nežinome kas buvo prieš 2000 metų, prieš Kristų, prieš tai kaip Egipto faraonai pavergė visą Žydų tautą. Kas rašė šventus raštus? - Žydai patys sau?..
Atvykėliai dalį žemės pirkogodžių Palestiniečių nuomotojų. Nuomininkus išvarė. Kitą žemę vis dar nusavina, kai išvaro jėga.
Benjamin Netanyahu giriasi, kad jokia Pasaulio nuomonė nerūpi, nesustabdys. - Grynas, įžūlus nusikaltėlis.
Fašistas: kas neigia teisybę, dorovę.
Izraelitai lygina karą su 2 pasauliniu. Neva tada griovė miestus. Ir dabar galima.
Lygina su gaisru. Neva būtina malšinti pilnai. Bet liepsna nėra pikta kaip žmogus. Nerusena mintyse. Liepsną įmanoma slopinti. Žmogų - ne. Todėl patogu vaizduoti neva malšini amžinai.
Ta dingstimi puola visus iš eilės Palestiniečius. Dorus irgi. Tuomet priešinasi ir kurie nėra Hamas, ne sadistai. Tuos irgi pravardžiuoja Hamasu. Taip karas plinta vien kad kariauti, o ne vien prieš Hamas.
Panašiai Tarybinė kariauna 1941-1945 metais kovojo prieš Vokiečių fašistus. - Vien kad puolė, o ne kad ginti sukčius ir sadistus valdžioje. Nors, pradžioje kovoti už sukčius vengė. Pasidavė šimtai tūkstančių karių. Kiti pamatė, kad fašistas blogesnis už sukčių ir sadistą. Kovojo.
Izraelitai meluoja neva ginasi. 2023.10.07 priešas pabėgo. Nebėra nuo ko gintis. Jie puola. - Ne vien priešą, o visą Palestinos tautą.
Kitas reikalas, kad priešai pagrobė įkaitus. Dėl to Izraelitai bijotų kariauti, jei priešas būtų galinga valstybė. Nėra prasmės kariauti ir prieš silpną. Juk Hamas nepaleis įkaitų. Gali žudyti.
Prasmė pulti yra tiktai jeigu tikslas yra žudyti Palestiniečius. Iš keršto, fašizmo, ar pramogai.
Izraelitai meluoja. Karo ištaka yra ne 1, o 2:

Kaip drįstate liesti žmogų?.. Chamai...
Kaip visuomet, ne visi gyventojai blogi. Yra kas reikalauja liautis. Net kurių gimines Sadistai skriaudė.

2024 metais kažkas pasakojo, kad kažkada, gal prieš antpuolį 2023.10.07, sakė Netanyahu, kad žino kaip nutraukti pinigus į Hamas. Tas subliūkštų. Nebekariautų.
Jis tiktai dėkojo, nusisuko. Neveikė tyčia. Kažkur kitur sakė, kad nenori Palestiniečių valstybės. Nori juos išvaryti. Nori amžinai kovoti. Jei Hamas nebegalėtų kovoti, Netanyahu taptų nebereikalingas, dar atsirastų Palestiniečių valstybė...

Pakistanas
2018.12.24 pasodino atgal į kalėjimą 7 metams ministrą pirmininką Nawaz Šarif už kažkokią korrupciją. Nežinau kiek jis sėdėjo seniau. Nežinau už ką tada ir dabar. Gal jis blogas. O gal gaujos pešasi kaip Lietuvoje.
Maldivai, Indijos vandenynas
2018 metų vasarį parlamentas varo iš sosto prezidentą. O prezidentas vaiko pralamentą ir teisėjus, kurie jam įsakė trauktis.
Pietų Afrika
2018 metų vasarį įvairios partijos išvarė iš sosto prezidentą Jakobą Zumą. Anas nugvelbė 20 mln. $. 783 kartus ėmė kyšius iš Prancūzų ginklų įmonės "Talis". Už tuos pinigus pastatė sau rūmus, su naminiu teatru ir baseinu. Visą valdžią iš esmės perdavė verslo šeimai iš Indijos pavarde Gupta. Pas anuos dirbo jo vaikai.
Viršininkus skirdavo tik tuos, kuriuos įsakydavo Gupta. Gupta užgrobė valstybę.
Zuma savo draugei atidavė Pietų Afrikos oro linijas. Į anas pilė milijonus pinigų. - Visai kaip Zuokas.
Zuma kažką išprievartavo.
Kažkokia Afrikos boba, gal irgi Pietų Afrikos, pavogė daug pinigų ir teisinosi, neva juos prarijo gyvatė.
2020.02.04 teismas įsakė suimti Jakobą Zumą, jei jis toliau vengs ateiti į teismą. Jis apsimetė ligoniu, suklastojo pažymą.

2022.12.16 atsistatydino Pietų Afrikos prezidentas Cyril Ramaphosa. Jį kaltina, kad papirko vagis tylėti, kad 2020 metais anie pagrobė iš sofos jo žaidimų ūkyje 4 mln. $. Nepranešė policijai.
Cyril teisinasi, neva pavogė tik 580000$.
Neva pinigus gavo už karves, kai pardavė. Sąskaitoje yra tik pirkėjo vardas. Neįmanoma tikrinti.
Karvės liko. Tariamas pirkėjas jų neėmė.

Brazilija
Valdžios nusikaltimų santrauka (korupcijos "skandalų"):
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-35810578
Įvadai per buvusį prezidentą Mišelį Temerą:
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-47657159
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-47658080

2018.04.06 pagaliau nuteisė 12 metų kalėti buvusį prezidentą Lulą. Anas iš valdiškos naftos įmones paėmė dovanų prašmatnų butą.

Bet jis kažkodėl atsėdėjo vos 1½ metų. 2019 metais jau buvo laisvas.
2021.03.08 ir 2021.04.15 prokurorų apeliacijoje nusikaltėliai Aukščiausias teismas panaikino nuosprendį. Neva ankstesnis teismas neturėjo įgaliojimų. Teisti turėjo sostinės teismas, nes prezidentas gyveno ten.
Neva 4 Prezidento bylos nebuvo tiesiogiai susijusios su Petrobras bylomis, kurias teismas nagrinėjo kartu.
2 bylas teismas baigė. 2 dar ne. Visas 4 perdavė į sostinę.
- Nesąmonė. Teismų skirstymas pagal plotus yra ne įgaliojimai, o darbo paskirstymas. Nors, gal Brazilija yra tikra, o ne dirbtinė valstijų šalis. Gal valstijos tikrai neturi teisės kištis į kitų reikalus. Bet vis tiek Prezidentas nusikalto visai šaliai, o ne 1 valstijai.
Naikinti prireikė, kad kaltininkas galėtų eiti į 2022 metų rinkimus.

Kažkada Aukščiausias teismas nusprendė, neva teisėjas Sergio Moro buvo šališkas.
Prokurorai tai apskundė. Tą dar spręs vėl.
Po 2018 metų rinkimų Sergio Moro tapo buvusio prezidento Lulos priešininko prezidento Bolsonaro teisingumo ministru. 2020 metais Sergio barė Bolsonarą, kad trukdo policijai. Sergio atsistatydino.

2019 metais kažkas paviešino tyrėjų pokalbius, kad jie sukčiavo, kad nuteisti Lulą.
2021 metų vasarį tikslinį tyrėjų būrį išvaikė.

Luiz Inacio Lula da Silva buvo Brazilijos prezidentu 2003 - 2010 metais.

Ką ten butas?.. Štai, Lietuvos nusikaltėlio Vytauto Landsbergio anūko, Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio žmona Austėja paėmė visą namą iš valdiškos elektros įmonės... ir gal ne 1.

2019.02.01 Brazilijos prokurorai pradėjo tirti neteisėtus mokėjimus prezidento Balsanaro sūnui.

2019.03.21 Brazilija suėmė Mišelį Temerą. Jam yra 78 metai. Jis prezidentu buvo 2016-2018 metais. Nuo 2006 metų, dar būdamas kongreso nariu, jis ten sukūrė ir vadovavo kyšių gaujai, pavadintai Geldų plovykla ("car wash") ir trukdė teisingumui.
Jie nugvelbė 180 mln. $ iš valdiškų įstaigų, įskaitant "Petrobras" ir "Brazilijos Loterija".
Yra vaizdo įrašas, kaip pinigus Temero padėjėjas paėmė restorane maišuose.
Mišelis Temeras vertė milijardierių Joesley Batista pinigais nutildyti 2 liudininkus, kurie sėdėjo kalėjime ir talkino tyrėjams.
Yra garso įrašas, kaip Temeras klausosi Batistos pagyrų kaip anas papirko teisėjus ir liudininkus.
Kol Temeras buvo perzidentu, kongresas 2 kartus balsavo uždraustitirti.
Bet "velnias" (tyrėjai) palaukė jo prie "išėjimo".
Dar suėmė jo buvusį Iškasenų ir Energijos ministrą Moreira Franco.

2016 metais ankstesnę prezidentę Dilma Rousseff pašalino per apkaltą.
Anos pavaduotojas Temeras buvo pagrindinis kaltintojas. Po to jis tapo laikinu prezidentu...
Ir pirmu, kuriam iškėlė baudžiamąją bylą dar kol jis sėdėjo soste.
2019 metų sausį, po rinkimų, jį pakeitė Jair Bolsonaro.

2021 metais kažkas tyrė kaip prezidentas Bolsonaras kažkam žadėjo tirti kaip kažkas nusikalto, bet netęsėjo.
Žadėti nėra nusikaltimas. Jis nusikalto, kad netyrė.
Dabar ir jį gali šalinti iš sosto.
Bolsonaras sakė, kad jis žino kas išrūpino, kad jį tirtų: Sveikatos ministras. Aną jam išdavė neteisėti bendrininkai teisėsaugoje.

  Taip nusikalto ir Lietuvos prezidentės: Dalia Grybauskaitė, Gitanas Nausėda irgi netyrė nusikaltimų, įskaitant žmoniškumui.
  Grybė irgi iš anksto žino ką tirs.
Brazilija
2021.05.19 Policija iškratė Aplinkos ministrą Ricardo de Aquino Salles ir Aplinkos apsaugos tarnybos vadovą Eduardo Bim (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - Ibama). Juos kaltins neteisėta prekyba mediena.

Anksčiau Salles sakė, neva žmonės perdėtai bara medienos pramonę.

Yra gandas, kad jis meluoja, neva turi magistro išsilavinimo laipsnį iš Yale universiteto. Nežinau ar išvis kokį laipsnį turi.

Kažkada Salles buvo San Paulo Aplinkos raštininku ("sekretorius").
2019 metais ten jis ¼ sumažino Aplinkos apsaugos tarnybai pinigų. Per 1 dieną išvarė 2127 budėtojų. Todėl jie išrašė 1⁄3 mažiau baudų.

Yra gandas, kad 2019 metais Ricardo Salles nuteisė už tai, kad San Paule savavališkai sumenkino gamtos apsaugos ploto kėslus (teritorijos planą), kad tarnauti kasybos įmonėms. Anos savavališkai kasa auksą ir dar kažką. Žudo indėnus.
Jei nuteisė, tai jis turėjo sėsti į kalėjimą, ar bent baudą mokėti. Vietoj to, po 2 savaičių jis gavo Aplinkos ministro krėslą.

Yra gandas, kad po to Salles tyrė už neteisėtą praturtėjimą.

Gandus skleidžia tiktai aplinkos organizacijos. Žurnaliūgos - ne.

Pietų Koreja
2018.04.06 pagaliau nuteisė 24 metus kalėti buvusią prezidentę, kurios vardą galiu parašyti, bet neįskaitysite hieroglifais.
Ji versdavo įmones, ypač stambias, tokias kaip Samsung, mokėti kyšius savo pažįstamos tariamai nevaldiškai organizacijai kažkokiai. Pinigus ji naudojo persekioti "liaudies" (valdžios) priešus.
Malaizija
2018.07.03 suėmė buvusį ministrą pirmininka Nadžib Razak. Jis išvogė valdišką įmonę "1MDB", kuri turėjo ne jį šelpti, o dėti pinigus į įmones ("investuoti").
Jį kažkodėl kaltina Amerikonai. Gal jie davė tai įmonei pinigų.
Iš tos įmonės ministras pirmininkas tiesiog paėmė 10 mln. $. Kitais būdais nugvelbė 700 mln. $. Viso iššvaistė apie 4 mlrd. $.
Pas jį rado visokio brangaus šlamšto, įskaitant 500 išskirtinių rankinukų ("dizainą").
Jis, berods, bandė laimėti rinkimus į prezidentus. Jo varžovas aiškiai pareiškė, kad jį persekios už nusikaltimus. Todėl jį nugalėjo. O žodį tęsėjo.

- Menkniekis. Lietuvos bankai tiek vagia per 2 metus vien per atsiskaitymo korteles. Lietuvos Bankas, teisėjai, Seimas ir prezidentė Dalia Grybauskaitė tai dangsto.
Lietuvos varžovai į bet kokią valdžią vengia kaltinti valdžią nusikaltimais. Todėl pralaimi. O jei laimi, tai ne tik nepersekioja nieko, o nieko neveikia.

Argentina
2018.08.17 teisėjas apkaltino buvusį prezidentą Kilčnerį ir jo žmoną, kad ėmė kyšius už valdiškus užsakymus.
Surinamas
2019.11.29 nuteisė buvusį prezidentą už tai, kad 1982 metais nužudė 52 priešus.
Gambija, Vakarų Afrika
Paskundė Birmos (Mianmar) valdžią Tarptautiniam baudžiamajam teismui, kad žudė, prievartavo, kankino, išvarė iš namų Rahingus 2017 metais.
250000 Rahingų pabėgo.
Kadaise Rahingai atsikėlė į Birmą. Jie yra musulmonai. Įkyrėjo, kariavo. Bet dabar gyveno gan ramiai. Nors, kažkuriuos iš jų kaltino užpuolimais. Bet keršijo visiems.
Prieš kelis metus Birmoje rinkimus laimėjo ir tapo prezidentė An San Su Či.
Birmos kariuomenė ją kalino namuose ilgiau negu 20 metų.
Nobelio komitetas padovanojo jai pinigų (premiją) už taiką, kad padrąsinti, kol kalėjo.
Pagaliau kariuomenė ją paleido ir leido dalyvauti rinkimuose su sąlyga, kad didelė dalis kareivių liks valdžioje.
An San Su Či išdavė taiką. Ji tylėjo, kol kareiviai žudė ir prievartavo Rahingus.
Musulmonų šalių susiburimas pavedė Gambijai skųsti.
2019.12.10 teismas prasidėjo.

Tu irgi gali skųsti Tarptatiniam badžiamajam teismui Lietuvos valdžią už tai, kad tave ir daug ką kitą persekioja, šnipinėja, puldinėja, kankina, kalina, pavergia bylomis (BK §100), pradangina (BK §1001).

Kirgizija
2019.06.27 atėmė neliečiamybę iš, berods, buvusio prezidento už sugedimą (korupciją).
Angola
2020.01.19 pradėjo baudžiamą bylą už sugedimą ("korupciją") buvusio prezidento dukrai Izabel duš Santoš. Ji meluoja, neva sunkiai uždirbo 1 mlrd. $. Ji yra turtingiausias žmogus Afrikoje.
Kažkas 700000 raštų atskleidė Skundikų Afrikoje sargams, o tie - Tarptautiniams tyriamiesiems žurnalistams (organizacijos tokios). Raštai rodo, kad prezidentas Žozė Eduardas duš Santoš įsakinėjo pigiai pardavinėti dukrai įmones ir daiktus, žemę, naftą, deimantus, ryšius, dalinti jai valdiškus užsakymus. Vos 1 sandėris, kuriam pinigų davė valdiška naftos įmonė, davė jai 750 mln. €.
Nežinau kur dingo pats buvęs prezidentas ir kodėl jo neteis. Jis valdė 38 metus.
Barakas Obama, JAV prezidentas
2009 metais paskelbė, kad atnaujins net 10 geležinkelių. Viešas tarpmiestinis susisiekimas pagerės ir pagreitės. Bus ir darbo... ne bet kokio, o prasmingo. Šitaip jis vykdo mano įstatymo priedą:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/Siulymai_Bendram_Planui.htm#5
Pagal šį siūlymą privalome mokinti žmogų rasti geriausią kelią, o ne tokį, kuris pirmiau šauna tuščion galvon:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1204.htm - 2008 metų ruduo
Tarp miestų, ypač ilgais atstumai tai geležinkelis. Miegok, o ne vairuok.
Keblumas buvo tik tas, kad JAV traukinių greitis yra 110km/val. Japonijoje, Suomijoje - 200km/val. 1934 metais traukinys iš Čikagos į Niu Jorką keliavo vos 16 valandų. Po 50 metų technikos progresas sulėtėjo 3 valandom (iki 19-os)... ir vis lėtėjo.
Kitas pavyzdys: automobiliu kelionė užtrunka 18 valandų; traukiniu - 28 valandas. Bilietas - $320 dviems asmenims. Benzinas - $90. Automobilastas sumasto pedalą minti automobiliu. Paprašau jo paskaičiuoti geriau pilną geldos išlaikymą. Gaunasi - $500. Be to, tenka gyventi automobiliu ir jo išskiriamom "aurom". O traukinyje tu sumoki tuo pačiu ir už nakvynę, ir dar pratiniesi gyventi visuomene, užuot automobiliu, ir bendrauti.
Tada lieka vienintelis privalumas - automobilio tariama trukmė. Bet ir ji per ilga. Nes išlaidos perskaičiuotos į laiką, gaunasi ilgesnės. Užtai traukinyje - miegi. O geldoje - dirbi.
Daugiau apie tai kodėl automobilis yra lėtesnis netgi už dviratį rasi čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/lietuva#auto manija. 2010 metų rugsėjį Barakas Obama paskelbė tą patį planą vėl kaip naujovę. Planą jis išplėtė. Dabar jį sudaro ir automobilių keliai ir lėktuvai. Viskas darbo vietų kūrimo vardan. Viso - 50 milijardų dolerių. Jie darys 258 km naujų pakilimo takų lėktuvams. Atnaujins, arba pastatys geldų kelių, kurių bendras ilgis bus 6 kartus aplink pasaulį. Taisomų ar daromų geležinkelių ilgis bus vos 1 kartą nuo pakrantės iki pakrantės. Kitaip sakant, gamtos griovimas tęsiamas. Bet vaidina vystymąsi. Juk tikriausiai statys daug naujų geldų kelių. - Ne vien taisys. O kur statys? - Ant žolės ir miškų.
Vokietija ir Prancūzija
2017.06.05 per Lietuvą pradardėjo pirmas traukinys tiesiai iš Kinijos.
Gerai tai, kad atsivėrė tiesus ir greitas kelias. Gal leis ir mažesnius krovinius vežti, negu "konteineris".
Gal pagaliau leis vežti traukinius ir iš Taivanio.
Blogai, kad iš ten sunkvežimiai vargu ar važinėjo. Neteršė. Plaukė tik laivai. Jie - taupiausi. Tik sudėtinga į juos pakliūti. Kartais skrisdavo lėktuvai. Vargu ar traukinys sutaupė taršą.
Blogai, kad Kiniją užgrobė Komunistai. Jie kamuoja, kankina, žudo žmones. Turime liautis iš jų pirkę bet ką, kol liausis jie.
Lietuva prie to traukinio neprisidėjo ir neužsakė. Jis pradardėjo tik pro šalį. O jo krovinius Lietuviai tebesiveš teršiančiais sunkvežimiais iš Vokietijos ir Prancūzijos.
JAV
2009 metų balandį Jungtinių Amerikos Valstijų Aplinkos Apsaugos Vykdytojai (Environmental Protection Agency - EPA) Paskelbė anglies dvideguonį (CO2) ir kitas "šiltnamio efekto" dujas pavojingomis sveikatai.
Savaime, turime omeny ne gyvų butybių alsavimą, bet besaikį dirbtiną deginimą, atliekų ir nuotekų išskiriamas dujas, ir panašią taršą.
EPA valdytoja pasakė, kad seniau žmonės pagrįstai nuogastavo, kad mokslas jos įstaigoje yra žlugęs. ... Džiugavo neva dabar mokslas grįžo. Ji neaiškino kur ji buvo iki tol... ir kodėl jos įstaiga negalėjo daryti mokslą seniau... kokia atsakomybė teks darbuotojams, mokslininkams, kurie pasidavė politiniam sprendimui, ir juo pakeitė mokslinį... kurie užgniaužė aplinkos apsaugą.
Maryland valstija, JAV
2021.10.01 beveik vienbalsiai uždraudė įsakinėti naikinti vietinius augalus, skirtus vabzdžiams apdulkintojams ir laukiniams gyviams; sodus, kurie lietų sugeria, valo nuo trąšų, mažina poreikį laistyti ("rain garden"); pjauti žolę, vietoj jos sodinti velėną.
Nors, dera ne drausti įsakyti, o naikinti tokią teisę. Dera ne išimtys, o laisvė.
Vis dar leidžia įsakyti protingai pertvarkyti tokius gamtinius sodus. Šį leidimą dera naikinti.
Tai pirma tokia valstija. Internete ieškok "manicured lawn law".
Anksčiau keletas valstijų priėmė įstatymus saugoti gyvūnus apdulkintojus. Kai kurios žabojo "Namų savininkų bendrijas" tik sausrų metų.
Janet ir Jeff Crouch, iš kaimo Buko medžių upelis ("Beech Creek"), greta Kolumbijos miesto (Columbia), padavė į teismą "namų savininkų Bendriją" ("homeowners' association"), kad įsakė išrauti "šabakštynus" savo sklype.
Kaimynai skundė neva sodas darko vaizdą. Menksta namų vertė. Negali parduoti. Patys nudrožė savo pievas plikai. Nori, kad ir kiti drožtų. Elgiasi kaip nori savo sklype. Kitiems tą patį draudžia. Nėra prasmės pataikauti tiems kas neketina čia gyventi, ketina išsiparduoti ir išsikelti. Gamta neturi patarnauti jų godumui.
2020.12 teismą baigė. Sutarė naikinti "šabakštynus" tiktai 91 cm nuo pikto kaimyno ribos ir tiek nuo šaligatvio. Vis tiek ten sodins vietinę žolę. Tik žemą.
Dėl teismo Valstija pati ėmė kurti įstatymą drausti įsakyti naikinti žolę. 2021.05.30 įstatymą priėmė. Įsigaliojo 2021.10.01. Teismas to neįpareigojo. Politikė pati ėmėsi.
Janet ir Jeff Crouch teismui išleido 65000$.
Bendrija - 100000$. Pralaimėjo. Bet kvaili Bendrijos nariai nereikalaujavadovų prarastų pinigų, nebara, kad bylinėjosi dėl nesąmonės, neragino gerbti "šabakštynus". Gal net nesidomi. Įstojo lyg į kolūkį. Ir pamiršo. Tik nario mokestį moka. Bendras tokių bendrijų narių kiekis po visą šalį: 74 mln.. Nežinau kiek šioje.
Bendrijos reikalauja ir daugiau nesąmonių: kad sklypai atrodytų vienodai, naudotų vabzdžių nuodus ("pesticidus"). Kas vengia nuodyti, tą persekioja, vietoj to kad girti.
Janet ir Jeff Crouch sodas neatrodo palaidas. Ne visai gamtinis. Žolė neauga kaip nori. Ją sodino, ruožais. Tarpuose žolė žema. Gali vaikščioti. Nežinau ar ją kerpa, ar savaime žema, trumpa. Nenaudoja nuodų ("pesticidų"), trąšų. Sodas ribojasi su saugomu mišku, parku. Padeda gamtai ("ekosistemai").
Sode skraido drugeliai, gyvatės, stirnos, graužikai, šikšnosparniai, krūmai, brūzgynai, kolibriai, storos kamanės. Žiemą liko stirksoti nudžiuvusios saulėgrąžos. Paukščiai jas gliaudė.
Bet kaimyną Daniel O'Rourke kaip tik tai erzina. O medų tai kiekvienas ryja... Nuo 2012 metų jis erzino elektroniniais laiškais Bendriją neva sodas užverstas piktžolėmis, statulomis, statinėmis su lietaus vandeniu. Be tvarkos. Nors, šeimininkai tai neigė.
Bendriją nepaisė skundų. Tada jis ėmė naudoti savo, valdininko elektroninį paštą srityje .gov ir prisistatinėti Tikrintojo padėjėju, kažkodėl iš nevaldiškos įstaigos "Legal services corporation".
2017 metais Bendriją reikalavo, kad šeimininkai prižiūrėtų sodą. Bet nelaukė. Tuoj pat reikalavo sodą nuskųsti plikai. Grasino bauda.
Šeimininkai samdė teisininką, kvietė gelbėti gamtos gynėjus, politikus. Kažkoks bylinėjimas įstrigo.
2019 metais jis padavė Bendriją į teismą, kad iki tol jokių pažeidimų nenustatė.
Po 2 mėnesių Valstijos tarybos narė, gydytoja Terri Hill prašė, kad šeimininkai leistų jų reikalą imti pagrindu naujam įstatymui. Nežinau kodėl reikia leisti. Įstatymą gali rašyti pati.
2018 metais Marylando valstija tvino, tvino miestas Ellicott. Trąšos ir nuodai vabzdžiams nuodija įlanką Chesapeake Bay. Valstija yra prie Atlanto vandenyno.
Valdžia ir nevaldiški žmonės išleidžia daug jėgų ir gal pinigų raginti puoselėti vietinių augalų sodus, sulaikyti audrų vandenį, dirvos išplovimą ("eroziją"), sveiką dirvą, buveines laukiniams gyviams...
O čia staiga tą naikintų...
Vietinių rūšių sodininkes vadina žmoniškomis ("Humane Gardener").
Janet dirba visų valstijų Sveikatos ir paslaugų žmonėms skyriuje ("federal Department of Health and Human Services").
Jeff - ligoninės tarnas ("social worker").
2020 metais gamtinių sodų JAV kiekis gausėjo per ½.

Lietuvai nerūpi. Skuta pinigų žolę iki žemės. Dar ir giliau.
2019 metais Vilniaus savivaldybė žadėjo palikti žolę augti. Bet vis tiek pjautų tik 2 kartus per vasarą. Tik po metų matėm tokius ruožus. Bet jie stūksodavo trumpai. Galiausiai vis tiek sumaldavo į skutus. Vis tiek ne 2, o tuos pačius 5 kartus. Tik dažniau.

JAV
2009 liepa paskelbė, kad ateity nepriims į karinę tarnybą rukorių. Rukoriai blogiau gija po sužeidimų, jų mažesnė jėga, lėtesnė reakcija, blogesnė rega tamsoje. Aš pridėčiau, kad jie nuodija kitus, ir švaisto laiką bei medžiagas. Manau, kad kario savybės priklauso nuo asmens. Vidurkis tame mažai kuo dėtas. Rastume rūkorių, geresnių už sveikuolius. Manau esmė čia kitame - JAV karuomenė ketina pripratinti busimus kariūnus prie sveikatos... Tas pats asmuo nerūkantis geresnisrukorių.
Pekinas, Kinija
2015.06.01 uždraudė rūkyti visose viešose uždarose vietose, viešuose namuose, viešame transporte, atvirose vietose aplink mokyklas ir ligonines.
Draudimą prižiūrės tūkstančiai inspektorių. Nežinau, ar juos naujai samdys ir jie bus nauji dykaduoniai prie valdžios, ar pritaikys esamus.
Bauda: 30$ (JAV dolerių).
Ten rūko pusė visų vyrų. Nežinau, ar skaičiuoja ir kudikius. Moterų skaičiaus nežinau. Viso rūko 300000 žmonių. Gal įskaičiavo ir moteris.
Ten surūko 1⁄3 visų pasaulio cigarečių. Nežinau ar skaičiuoja pypkių taboką.
Būtų gerai, jei rūkoriams leistų važiuoti parūkyti į lauką dviračiais. Gal jie turėtų mažiau laiko rūkyti.
Tikėtina, kad dauguma rūkorių stengsis važiuoti geldomis.
Kinų valdžia turėtų grąžinti Kinams būtą šlovę kaip dviračių šalies. Bet Kinų valdžia tam nesiryš. - Perdėm baili ir pataikūniška. Visai kaip Lietuvos nusikaltėliai valdžia. Kinų valdžia stengiasi atvirkščiai: jau senai uždraudė dviračius dviračių mieste Šanchajuje.
JAV
2010 balandžio mėnesį paleido iš pareigų teisėją, kuris įsakė suimti berną už tai, kad anas negrąžino bibliotekai DVD. Berną sulaikė neteisėtai. Teisėją atleido iš pareigų už poros dienų - labai greitai.
Šitaip žaibiškai JAV vykdo Andriuko Korupcijos Įstatymą ir siūlymus Lietuvos teisės apžvalgoje.
Gi Lietuvos pareigūnas - visavalis. Nebus išvarytas ne už ką.

2018.06.05 Kalifornijos "grafystės" Santa Clara rinkėjai nubalsavo išvaryti teisėją Aaron Persky.
Anas 2016 metų birželį švelniai pasodino prievartautoją tik 6 mėnesiams.
Nors galėjo sodinti iki 14 metų. Prokurorai reikalavo 6. Teisėjas apsimetė, neva pagailėjo kaltininko, nes kalėjimas jį kažkaip paveiktų. - Blogai, ar gerai? Pateisino, kad ir kaltininkas buvo girtas, jaunas, neteistas. - Girtas, bet ne tiek pat ir ne taip pat, kaip auka. Juk ne auka girta jį žagino, o jis ją.
Kaltininkas Brock Turner yra Stanfordo Universiteto studentas, plaukikas. 2015 metų sausį, po vakarėlio, studentų miestelio kieme, už šiukšlių dėžės jis išžagino girtą moterį be sąmonės. Tikriausiai ji irgi yra studentė.
Jis atsėdėjo vos 3 mėnesius.
Jo tėvas Dan Turner verkšleno, neva jo pašlemėko sūnaus pašlijęs gyvenimas pašlijo ir niekada nebebus apie kokį svajojo. - Neva per didelė kainą už vos 20 minučių piktadarystės per 20 metų gyvenimo.
Tai 5 kartas, kai Kalifornija šitaip išvaro teisėją. Vėliausias ten nutiko prieš 80 metų. O vėliausias visose JAV nutiko 1977 metais.
Kalifornijos Teisėjų blogo elgesio komisija kažkada išteisino šį blogą teisėją.
2017 metų birželį gyventojai ėmė rinkti parašus. Jiems vadovavo 50 žmonių. Per 160 dienų reikėjo surinkti 58634 parašų. - 20% rinkėjų.
Nežinau kiek surinko.
Tada per sekančius rinkimus 2018.06.05 rinkėjams davė balsuoti apie teisėją...

Jungtinės tautos, organizacija
2009 metais pripažino Lietuvą Europos priešpaskutinėje vietoje, kur vaikui augti blogiausia. Paskutinėje vietoje - Malta. Lietuvos vaikas rūkys, gers, lėbaus, nesimokys. Tokį pavyzdį jis ims ne tik iš savęs bet ir iš tėvų. Vėliau iš jo išauga naujas vaikų (d)augintuvas.
Bundanoon, mažas miestelis (2500 gyventojų) valstijoje New South Wales, Australija.
2009 metais uždraudė ir boikotuoja vandenį buteliuose.
Jo gamyba sunaudoja didelius išteklius. O būteliai teršia arba gamtą, arba savartynus. 400 gyventojai atvyko į miestelio susirinkimą. Tik 2 pasisakė prieš draudimą. Vienas iš jų - buteliuoto vandens tiekėjų atstovas. Pavienios parduotuvės neraginamos liovėsi pardavinėjus tuos butelius.
Siūlymą gyventojai iškėlė, kai gėrimų įmonė paskelbė planus siurbtipožeminį vandenį gamybai. Įmonė ketino gabenti vandenį išpilstymui į sostinę, ir gabenti atgal butelius pardavimui.
Valstijos pirmininkas palaikė draudimą. Jis įsakė visos valstijos valdiškoms įstaigoms liautis pirkus butelius ir verčiau naudoti vandenį iš krano. Tai tausos ir mokesčių mokėtojų pinigus ir gamtą.
Valstija New South Wales, Australija.
2022.11.01 uždraudė visą plastiką, kokį naudoji 1 kartą: Nežinau ką neuždraudė. Manau, uždraudė viską.
Anksčiau uždraudė maišus.
Perdirba vos 16% plastiko. Žada: 70%.
Valstijoje gyvena 1⁄3 Australijos žmonių.
Meksikos Policija.
2010 metų rūgpjūtį išvarė iš darbo 3300 tariamų pareigūnų. Žemesni pareigūnai juos kaltino ryšiais su nusikaltėliais, narkotikų prekeiviais. Jie arba visai nedirbo, arba dirbo nusikaltėliams. Policija žada nubausti ir išvaryti dar apie 1000.
Jei kažkas bandytų tą patį daryti Lietuvoje, Policija atliktų patikrinimą. Jo išvadose parašytų, kad darbas nėra pareiga, todėl pareigūnai nenusižengė. Darbas yra pašaukimas. O ko neturi, to ir nėra. Jei smarkiau paspaustum, jie parašytų, neva jie dirba tautai. Tauta yra nusikaltėliai. Paspausk dar smarkiau, tada jie nusikaltėlį padarys iš tavęs. Ir dar parašys, kad jie teisus, bet nesakys kame.
Svarbus yra varymo iš nedarbo mastas. Kiek reikia, kiek nusikalto, tiek ir varo. Jei nusikalstų visi, išvarytų visus.
Lietuvoje gi tau pasakytų, neva "visi klysti negali". Arba samprotautų, kad visus išvaryti baugu, ar neverta. Dažnas vėpla varomus pareigūnus pagailėtų... Vis postringautų, neva jiems nėra kur eiti... Jie juk nieko kito nemoka. Todėl juos gins ir dangstys. ... Negi dėl tokios "smulkmenos", kaip nusikaltimas, jiems tektų visą likusį gyvenimą netekti valdiško "udarbio"?..
Atsakymas yra tiesus: jie nėra jokie pareigūnai, niekada jais nebuvo, ir neketino būti. Jie įstojo į Policiją dėl įvairių priežasčių, uždarbiui, tik ne darbui. Vieni - tiesiog nusikaltėliai... Kiti neturi ką veikti... ir nenori... Kitiems pinigas nekvepia, svarbu tik gautidarbo vietą (ne patį "darbą") - vieną ar kitą - nesvarbu... Tai tik "uždarbis". Jie užima "krėslus", tuos "krėslus" stumia "viršun"... ir išspardo visus padorius. Toks tokį atrenka.
Jie jau išvaikė beveik visus padorius dabuotojus. Jiems nekylo gailėsčio kur anie dėsis. Padorūs kažkaip nepadvėsė iš bado, rado kur prisiglausti, pasislėpti. Gailėtis reikėjo jų, o ne tų sukčių, kurie vietoj jų liko.
Beje, ne tokie jau "vargšai" tie nusikaltėliai (tariami pareigūnai). Kaip rašau savo puslapyje apie teisę (žiūrėk nuorodą žemiau), jie gausiai eina "dirbti" teisininkais, advokatais, teisėjais, policininkais, antstoliais. O tada teikia užsakymus savo bendrams, kurie liko Policijoje, Teisme, advokatūroje. Taigi jie neprapuls.
Jei reiktų išvaryti visus, tai ir varykime visus. Surinktume į darbą padorius, o anie surinktų daugiau padorių. Atrinktų toks tokį.
Meksikos policija vykdo mano Korupcijos Įstatymą.
Kaip Lietuvos Policija bodisi įstatymo, bei savo siūlymus rašau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise
Meksikos prezidentas Andrius Manuelis Lopez Obrador.
2018.12.03 įsakė:

Tai buvo pirmiausia ką jis įsakė, kai gavo "sostą" ir ką žadėjo rinkimuose.

2019.04.29 užtat pradėjo statyti (švaistyti) kitą oro uostą tariamai toje pat sostinėje Meksiko, Santa Lucia, už 46 kilometrų, greta karinio oro uosto.
Nors 2018 metais 65% apklaustų žmonių sakė, kad nenori naujo oro uosto. - Nesakė kurio. Reiškia jokio.
Naujas oro uostas yra visai ne naujas, o naujo oro uosto Texcoco kažkokia dalis. Jos dar nepradėjo statyti (švaistyti). Todėl ir neatšaukia, o atvirkščiai: stato. Nenaudoja to, ką jau pastatė Texcoco. Atšaukti verta tik tai, ką jau padarė ir jau pinigus iššvaistė.
Ten trūksta vandens. Nualins požeminį vandens sluoksnį, šulinius. Prezidentas melavo, neva tarėsi su gyventojais, busimo oro uosto kaimynais.
Kainuos 4,1 mlrd. $. Neva vis tiek pigiau, kartu su nebaigtu uostu. - Vos šiek tiek daugiau negu ¼ ankstesnės kainos, kaip giriasi valdininkai. Arba šiek tiek mažiau negu 1⁄3, kaip yra tikrovėje.
Statybą valdo kariuomenė. Gal ir oro uostą valdys jie.
Sename oro uoste Benito Juarez irgi statys (švaistys) 3 namą keleiviams (terminalą).
Dar nori statyti (švaistyti) "Majų Traukinį", o gal geležinkelį, už daug milijardų pinigų.

2018 metais Obrador įsakė parduoti prabangų, didžiulį prezidento lėktuvą.
2012 metais jį užsakė ankstesnis prezidentas Felipe Calderon. Gavo 2016 metais, sekantis prezidentas Enrique Pena Nieto.
Kainavo 218,7 mln. $.
Anas prezidentas gyrėsi, neva naujas lėktuvas našesnis ir saugesnis... negu senas...
Guodėsi, neva kaina gera. Nors, jei priverstų parduoti, prarastų 128,2 mln. $.
Lėktuve yra židinys, didžiulė lova.
Senas lėktuvas irgi brangus: 43 mln. $.
Obrador įsakė išvežti naują lėktuvą į Ameriką parduoti. Nepardavė.
2020 metais surengė kažkokią loteriją apie tą lėktuvą. Pinigus perdavė ligoninėms. O lėktuvo vis nepirko niekas.
Valdininkai ir kai kurie gyventojai sielojasi kaip gi vargšas prezidentas keliaus į tarptautinius renginius be savo lėktuvėlio. Nutyli, kad skraidyti nebūtina. O ir renginiai nebūtini. Yra rimtesnių reikalų.
Obrador nelabai ir taupo iš kelionių. Skraido keleiviniais lėktuvais. Tie vėluoja kartais. Bet gi malonu skraidyti, keliauti... net ir stovinčiame, delsiančiame lėktuve.

2020.09.15 Obrador pažadėjo tirti kaip nusikalto ankstesni 5 prezidentai ir paklausti referendume ar tauta to nori.
Tie prezidentai buvo: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon, Enrique Pena Nieto. Jie švaistė, vogė, ėmė kyšius. - Vieni iš kyšininkų yra Brazilų statybos įmonė "Odebrecht" (pervadino į "Novonor"). Šiame puslapyje rašau ką dar jie papirko.
Referendumo sprendimai yra privalomi. Niekas neturės teisės priešintis, kaip sukti teisėjai mėgsta.
Bet jie prilipo ir prie referendumo: Aukščiausias teismas ėmė spręsti ar jis neprieštarauja Konstitucijai.

Referendumas pats ir yra Konstitucija.

Tegul kaltininkai nesijaudina. Obrador jau 2 kartus nevykusiai "tarėsi" su žmonėmis. Tikėtina, kad ir dabar nepavyks.

Lietuvos valdžia irgi slopina referendumus.
Sako, neva referendumai prieštarauja Konstitucijai, dėl žemės ir kitų dalykų.
Sako neva tauta valdo tik per rinkimus. O per referendumus negalima valdyti.
Partijos nariams įsako nedalyvauti.
Bruko įstatymą uždrausti referendumus.
2014.07.11 Konstitucinis teismas uždraudė referendumus.
Policija referendumo šalininkus neteisėtai sulaikė.
Prokurorai neteisėtai baudžia parašų referendumui rinkėjus.
Seimo nariai apsimetė neva piktinasi Policija, neva gina aukas.

2016 metais statybų įmonės "Odebrecht" iš Brazilijos vadovai prisipažino, kad papirkinėjo valdininkus po visą Pietų Ameriką.
2020.12.18 jie persivadino į "Novonor". Gal naujas vardas reiškia naujų pinigų norą. Gal jie slepia suterštą vardą. Gal nori viešai nebesieti nuteisto vadovo Marcelo Odebrecht pavardės su blogiu. Gal saugo ne įmonės, o jo vardą.

JAV
2018.07.05 apribojo (pritaikė sankcijas) Nikaragvos Policijos viršininkui už tai, kad jis įsakydavo kankinti. Policija nužudė apie 60 žmonių. Nežinau, ar žudė irgi pagal viršininko įsakymą.
JAV atšaukė iš pasiuntinybės (ambasados) visus neesminius darbuotojus.
Šalį valdo diktatorius Daniel Ortega. Kažkodėl jo neapribojo.
JAV
2019.12.10 sulaikė buvusį Meksikos saugumo ministrą Genaro Garcia Luna už tai, kad darbe tarnavo kvaišalų (narkotikų) prekeiviams pavadinimu Sinaloa. Kartą jam atnešė 5 mln. $. Jis saugojo prekeivius nuo Policijos, šnipinėdavo ką veikia Policija ir varžovai.
JAV
2021.03.30 pasodino kalėti iki gyvos galvos + 30 metų Hondūro prezidento brolį.
Juan Antonio Hernandez įvežė į JAV 180 tonų narkotikų; papirko kažkurios šalies pareigūnus, politikus; nužudė bent 2 žmones.
2014 - 2018 metais buvo Parlamento nariu (Kongreso).
2018 metais jį sulaikė JAV.
Po to kažkurios šalies, gal Hondūro, prokurorai ėmė kaltinti narkotikais ir Prezidentą. - Valstybė tarnavo narkotikams.
Hondūras yra tarpinė stotis narkotikų iš Kolumbijos ir kitų Pietų Amerikos šalių.
Nuo 2004 metų Antonio pranešdavo narkotikų vežėjams kur eina Policija ir kareiviai.
2008 metais jis jau turėjo savo kokaino laboratoriją. Dėdavo ant ryšulių savo antspaudą.

Hondūrą valdo jo brolis, diktatorius prezidentas Juan Orlando Hernandez.
Kažkodėl ano nepasodino.
2013 metų rinkimus anas apmokėjo iš narkotikų.
2017 metų rinkimus suklastojo.
Gal ir Antonio mokėjo iš narkotikų už savo rinkimus.
Kažkada Meksikos narkotikų gaujos iš Sinaloa vadas Joaquin Guzman ("El Čapo"), davė Antonio 1 mln. $, kad perduotų broliui prezidentui Juanui kaip kyšį.

"El Čapas" kali nuo 2016.01.08. Pirma - Meksikoje. 2019 metais JAV jį įkalino irgi iki gyvos galvos + 30 metų. Gal jis spėjo kyšį perduoti iki tol.
2012 metais "El Čapas" davė 100 mln. $ ir savo šalies - Meksikos - prezidentui Enrique Pena Nieto. Aną miniu keletą straipsnių aukščiau.
"El Čapas" laidodavo žmones gyvus.
Duodavo pinigus Sinaloa kaimui, kad jį mylėtų...
Pats irgi kaimiečius savotiškai mylėjo: kvaišindavo 13 metų vaikus, mergas ir žagindavo.
"El Čapas" "nusipirko" tariamą žmoną. Kažkas ją nepagrįstai vadina "grožio karaliene". Kažin, gal iš "modelių" (prostitučių). Tariamo vyro teisme ji vien vaizdavo vienybę su juo. Jos nejaudino, kai ten išgirdo ką parašiau.

Hondūro diktatoriaus valdžią globojo šlykštaus mergų grabaliotojo, ištvirkusio, gašlaus, sukto, statybininko, turčiaus Donald Trump, buvusio JAV prezidento valdžia.
Mainais, Hondūrui diktatorius užkrovė naštą: priimti užsienio pabėgėlius, kurie norėjo pabėgti ne pas jį, o į Ameriką. Gyventojai bėga ir Hondūro, nes siaučia skurdas, gaujos ir valdžia.

Gruzijos Policija.
Kažkada išvarė visus 30000 policininkų. Davė jiems dosnius išeitinius pinigus, kad nebadautų. Nors iš kyšių, plėšikavimo ir žmonių grobimų jie ir be to turėjo pinigų. Netyrė visų jų nusikaltimų, negaišo tam laiką.
Pririnko naujų. - Kažkiek mažiau. Todėl algas davė didesnes. Išsivertė tuo pačiu pinigų kiekiu.
Tarp jų pastatė šnipus. Tie išaiškindavo naujus kyšininkus ir išvarydavo.

Į tai Lietuvos Seimo narys, Konservatorius 2012 metais Emanuelis Zingeris atsakytų, neva nusikaltėlių pareigūnų keisti negalima, nes negalima rasti gerų, neva bijo įveikti net dvigubai mažiau jų. - 18400 senos kartos milicijos. Bet jis bijo įveikti ir tiek pat jaunos kartos.

Sankt-Peterburgas, Rusija
2009 spalį 3000 taikių gyventojų surengė demonstraciją prieš neteisėtą 400 metrų aukščio pastatą, kurį miesto valdžia leido statyti šalia miesto centro. Pastatas priklausys KGB dujų įmonei GazProm. Miesto centras didžiulis, vientysas, vienodo aukščio, matomas iš visur, ir iš jūros (Suomių įlankos). Neabejojame, kad pastatas bus bjaurus ne vien dydžiu, bet ir išvaizda - eilinė neišvaizdi dėžė. Vilnius tokių daug pražiopsojo.
Kad bent kiek panaši demonstracija įvyktų Lietuvoje neturime vilties. Andriukas daug kartų kvietė, ragino.

400 metrų dėžę pastatė.
2021.05.31 GazProm užsimanė greta statyti antrą dėžę, 700 metrų. - Suktą ("spiralė"), kaip ir valdininkai, dujų prekeiviai.

Maskva, Rusija
2018.12.24 2000 žmonių susirinko prieštarauti ("mitingas") statybininkams ir valdininkams. Reikalavo tikrinti visus ankstesnius savivaldybės sprendimus apie statybas ir jas atšaukti, naikinti, bausti kaltus.
Rusija
Vyriausybė 2009 metų lapkritį pripažino, kad dalis Policijos (tada vis dar vadinama tarybiškai: "Milicija") tapo nusikalstamu verslu.
Lietuva to pripažinti nenori ir bijo. Priežasčių nenagrinėsiu. Visa Lietuvos vyriausybė nusikalstama. Lietuvos, kaip ir Rusijos, Policija yra korupcija - didelė dalis. Nusikalstami yra taipogi daugybė prokurorų ir teisėjų. Apie tai skaitome čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#policlepia
Andriuko Korupcijos Žabojimo Įstatymas traiško ne vien valdininkus, bet ir pareigūnus. Šiuo metu jis "liečia" teisėjus. Vėliau galbūt pavyks panagrinėti ir prokurorus ir policiją. Bet jiems įstatymai jau yra. Tereikia vykdyti. Jei nevykdo, reikia keisti darbuotojus. Pradėsiu nuo "viršaus" - Vidaus Reikalų Ministro ir Generalinio prokuroro. Nauji vadovai gaus užduotį, keisti visus blogus pareigūnus po savimi.
Rusijos vyriausybei drąsos reikėjo. Visa tauta ir be to žino, kad jų Milicija (Policija) yra nusikalstama. Bet tai pripažinti vis vien sunku, ypač nepadoriam žmogui. Padorus tai jau senai ne tik pripažintų, bet ir pastebėtų, bei pradėtų taisyti... senai.
Tokiam pareiškimui paskatino vienas pareigūnas. Jis kreipėsi teisiogiai į Rusijos ministrą pirmininką, prašė ištirti korupciją. Jis pasakojo, kad vadovai verčia dirbti nemokamus viršvalandžius, laužti iš piršto bylas, sulaikyti nekaltus žmones ir taip "vykdyti" darbo planus. Jį vadovai pavadino šmeižiku ir paleido iš pareigų.
Lietuvoje vyksta tas pats. Pabandyk pareigune paskleisti žinią... Tave išvadins šmeižiku ne tik viršininkai bet ir geranoriai kolegos. Dar ir iš darbo išmes...
Ne visi nori žinoti Konstituciją. Ji draudžia persekiojimą už valdžios kritiką. Tame tarpe draudžia persekioti pareigūną už viršininkų ir kolegų purvinų darbų juodinimą.
Vis tik Rusijos vyriausybės kalbos liko tik kalbomis. Nieko neišvarė iš darbo.
Tykiai tupi po šluota Lietuvos pareigūnas bei tarnautojas. Dalinasi ir guodžiasi nukritusiais purvinais trupiniais nuo valdininkų puotos. Kai paprašai juos pajudinti tą šluotą, jie atsako: "iniciatyva baudžiama".
Tolimieji rytai, Rusija
2018 metais kažin kiek žmonių prieštaravo savivaldybės rinkimų klastotėms. Valdžia nusileido ir leido balsuoti naujai, išrinkti vadovą, valdžios priešą.
Bet už klastą nieko nebaudė. Klasta akivaizdi: rinkimų išdava priešinga.

2020 metais Rusijos nusikaltėlių valdžia apkaltino 2 nužudymais Habarovsko merą Furgalą ir jį pagrobė, išvežė toli.
Gyventojai pradėjo prieštarauti. Dar ir už Baltarusijos laisvę rėkavo.
Nežinau ar savivaldybė, kurią minėjau 2018 metais, yra tas Habarovsk.

Suomija.
2016.12.29 pasodino į kalėjimą 10 metų narkotikų Policijos viršininką Yari Arnio. Jis subūrė nusikaltėlių gaują; dalino nusikaltėliams žinias iš Policijos; grasino liudininkams; įvežė 1 toną (1000 kilogramų) hašišo; savo nusikaltimais apkaltino nekaltą žmogų, pakišo.
Jis ten "dirbo" (gal siautėjo) nuo 1997 metų. Bet tik prieš 3 metus kažkas pagaliau pranešė, kad jis nusikalsta. Gal ir tada niekas dėl to neveikė. Bet pagaliau suveikė.
  Lietuvos pareigūnams tai negresia. Dėl narkotikų jie dar pasipeša kartais. Bet už tai, kad savo nusikaltimais kaltina kitus, ir dar nekaltus, dar neatsakė niekas.
Italija
2020.07.23 sulaikė 4 sukarintus policajus ("karabinieri") ir uždarėnuovadą.
Jie rodė save "Snukių knygoje" ("Facebook") su banknotų saujom.
Kankino nusikaltėlius, kad sužinoti kur saugo narkotikus. Perimdavo juos ir parduodavo.
Samdė narkotikų prekeivius, kad parduotų tuos narkotikus.
  2013.01.23 Lietuvoje, Šiauliuosenarkotikus pagavo tiek pat policajų. Bet uždaryti nuovadą būtų per "žiauru". Žiūrėk ankstesnę nuorodą.
Baltimorė, JAV
2018.02.12 nuteisė visą 8 policininkų būrį už tai, kad elgėsi kaip Lietuvos policajai. Jie plėšė narkomanus, atvirai įsilauždavo į namus darbo dingstimi ir plėšdavo, prisirašydavo viršvalandžius už tai, kad sėdėdavo namie, arba plėšdavo, pažeidinėjo žmonių teises, teikdavo kažkam pirmenybę ("diskriminavo").
Dėsninga, kad, berods, tas pats burys atsainiai sulaikė ir nužudė negrą neseniai. Tuo sukėlė liaudies minias prieštarauti į gatves.
Prokurorai neatsikalbinėjo kaip blogi Lietuvos policajai, neva visi negali klysti. Jie tiesiog nubaudė visus.
Mineapolis, JAV
2020.06.07 9 iš 12 Savivaldybės tarybos narių balsavo naikinti visą Policiją. Vietoj jos steigs kažkokius kitus sargus.
Nors, naikinti mažai ką beliko. 1 nuovadą sunaikino įtūžusi liaudis už tai, kad 2020.05.25 ramiai pasmaugė sukčių negrą George Floyd už tai, kad apsipirko su suklastotu 20$ banknotu. Vieni sako, kad jam užspaudė plaučius, kiti - kraujagysles į galvą.
Gal ir nebėra daugiau nuovadų.
Mineapolis savo suktus policajus dalina už mokestį kitiems 9 miestams aplinkui. Nes anie irgi panaikino savo policiją, o naujos taip ir neįsteigė.
Todėl, kai Mineapolis panaikins savo Policiją, gal ji išnyks ir anų 9 miestų.

Gal tą suklastotą banknotą gamino šiaurės Korėjos diktatorius. Anas dalina juos pasaulio nusikaltėliams platinti, kad gauti tikrų banknotų. Už juos perka įranga savo atominėms bomboms.

Lietuvos sadistai policajai kankina žmones kasdien. Ne tiek sukčius, kiek nekaltus žmones. Nes nekalti labiau bara juos. Nebent žudo rečiau. Niekas neprieštarauja ("nemitinguoja") nei Lietuvoje, nei užsienyje.
Užtat dėl tolimų kraštų negro 2020.06.05 Vilniuje vaikščiojo "mitingas"... su alumi ir kitais alkoholiniais gėrimais... Po to savo skelbimus ("plakatus") sukišo į šiukšles, užkimšo visas dėžes...
Eisenos abejingumas Lietuvos policajams netruko atsirūgti. Policija jiems iškėlė 1 baudžiamąją bylą už tai, kad stumdėsi ir 8 administracines bylasskelbimus ("plakatus"). Atrodo policajai pamanė, kad tie šūkiai barė juos.
Policajai sulaužė susirinkimų ir žodžio laisvę.
Kažkas sako, neva skelbimuose buvo necenzūriniai žodžiai Anglų kalba. Gal tuomet nuobaudos būtų teisėtos. Pakaktų įspėjimo, o ne pilnos bylos, baudos. Bet Policija nesako priežasties. Jie tik puikuojasi, kad vis baudžia liaudį.

Lenkija
2016 metų gruodį pagaliau sumažino pensijas ir invalidų pašalpas 32000 teisėsaugos pareigūnams, kurie tarnavo Tarybinei valdžiai. Neaišku kuriai. Nes jie turėjo tik vietinius Komunistus. Tarybų Sąjunga ten tik į svečius atvažiuodavo su tankais karo 1939 ir 1944 metais. Revoliuciją ten slopino irgi vietinės patrankos, o ne Tarybų Sąjungos tankai kaip ČekoSlovakijoje, Vengrijoje.
Jie įvardina: saugumo, Policijos ir kovai su valdžios priešininkais skirtus kažkokius karius. Pamiršo prokurorus, teisėjus, antstolius, psichiatrus, Komunistų partiją.
Valdžios priešai pensiją gauna mažiausią, vos 880 zlotų (200 €), nes valdžia juos slopindavo, išvarydavo iš universitetų, neduodavo darbo.
O engėjai gauna riebiai. Nežinau kiek. Kai kurie - iki 18000 zlotų (4100 €).
Dabar engėjai vis tiek gaus daug: vidutines pensijas 2053 zlotus (467 €), ir invalidai 1543 zlotus (351 €).
Aukščiausiasis Teismas tuoj verkšleno: Dar reikia didinti pensijas ir pašalpas valdžios priešininkams. Įvertinti pinigais persekiojimą, gaišatį, laiko, giminių, darbo netektis. Visas kančias reikia prilyginti darbui ir mokėti už jį uždelstas algas bei pensijas.
Armėnija
2018 metais iš prezidento sosto išlipo žmogus ir persėdo į ministro pirmininko krėslą.
Parlamento narys Nikola Pašinian sukvietė žmones prieštarauti (protestuoti), kad atimti tą "naują" krėslą... Kad nesėdėtų valdžioje amžinai.
2018.05.08 Nikola Pašinian pats įlipo į jį.
2018.05.10 jis išvarė iš darbo Policijos ir Saugumo vadovus.

Ministras pirmininkas Pašinian iššvaistė laiką. Nesukūrė šveitimo, ūkio, valstybės, kariuomenės.
2020 metų lapkritį jam teko atiduoti dalį kalnų Karabaho Azerbaidžanui, nes tie neteisėtai pradėjo kariauti, vietoj derybų. Azerbaidžano diktatoriui Ilham Heydar oglu Aliyev kariauti padėjo Turkijos diktatorius Ražepas Erdoganas.
Savo liaudį Azerbaidžanas engia ir be pagalbos.
Sulaikė 55 valdžios priešus, kurie prieštaravo rinkimų klastotėms 2020 metų vasarį.
Nuodija gyventojus naftos išskyromis Valstybinė naftos šutvė. Sukelia vėžį. O pinigus pasiima diktatoriaus gauja.
Degino gyvus benamius šunis 2012 metais prieš kvailų savadarbių dainorių varžybas Eurovizija, 2015 metais prieš Europos sporto varžybas.
Prieš jį diktatoriumi buvo tėvas, KGB generolas, Heidar Aliėv.
Nors, berods pagal kažkokią tarptautinę teisę, Karabahas priklauso Azerbaidžanui.
Derėtis galėjo, bent grąžinti Azėrus gyventi į namus. Prieš 30 metų juos išvarė Armėnai.
Dabar Armėnus išvarė Azėrai. Žmogus žmogui vilkas.
Sunku jiems kartu gyventi su amžinu, mirtinu pykčiu. Vis skerdžia vieni kitus.
Armėnus bando užtarti Rusija. Bet nepadėjo.

1988 metais kalnų Karabaho autonomijos Azerbaidžane vadovai savavališkai paskelbė nepriklausomybę. - Be referendumo.
Ten gyveno dauguma Armėnų, ¼ Azėrų.
Tarp jų ir Armenijos buvo Azerbaidžano žemių. Tad, nei su Gruzija, nei su Armenija Karabahas nesiribojo. Nebuvo Carui ptriežasties grobti tuos plotus kaip Gruzijos.
Po poros metų Armenija prisijungė Karabahą su žemėm tarp jų.
2020 metų spalį Azėrai ėmė telkti kariuomenę Ganži mieste. Armenai apmėtė ją rakėtomis. Žuvo ir taikūs gyventojai. Azėrai vis tiek puolė Karabahą.

Rusijos valdžia iki šiol laiko kareivius Armenijoje.
2020 metų lapkritį Azerbaidžano kareiviai netyčia numušė jų malūnsparnį.

Rusijos valdžia Kaukaze yra nuo 1803 metų. Kariavo su Iranu.
1804 metais užgrobė miestą Ganži, to paties vardo hanatą.
Tada Karabahą vadino Šuši hanatu. Jis buvo upių Araks ir Kura santakoje. Žemėlapyje lengva pastebėti: santaka yra ties žymiu kyšuliu Kaspijaus jūroje.
Kalnų Karabahas yra rytinė Karabaho dalis.
Ganži hanatas buvo prie šiaurės vakarų Karabaho ribos. Tai yra tarp Gruzijos ir Karabaho.
Kai Rusai atėmė GanžąPersų (Irano), išskerdė gyventojus. Už tai gavo po sidabrinį blizgutį ("medalį"). Ant jo rašė: Už triūsą ir narsą užimant Ganži 1804 sausio 3. Užrašas laužė paties Caro įstatymą drausti vadinti miestą Ganži. Karių vadas pervadino miestą į Ėlizavetpol, Caro žmonos vardu. Už tikrą miesto vardą priklausė bauda. Bausti turėjo ir kareivius, kurie tą blizgutį nešiojo. Bauda turėtų būti blizgučio dydžio.
Keista, kad paskutiniai 500 gynėjų buvo Armėnai. Jie lygtai buvo Rusijos sąjungininkai. Jerevano (Armėnų) hanas maištavo prieš Persus, trukdė gelbėti Ganžą. Gal Ganžos vartus Rusams atvėrė Armėnai. Gal ir dalį tvirtovės bokštų nukovė. "Išdavė" valdovus. Gal Armėnai nevienodi. Vieni prieš Persus, kiti už. Gal paskutiniai 500 gynėjų buvo ir prieš Persus, ir prieš Rusus. Su jais buvo Lezginai. Visi užsitvėrė bažnyčioje. Rusai nekentė Lezginų. Todėl išžudė visus.
Ganžą ir visą Kaukazą Caras grobė sutarties su Gruzija dingstimi. Gruzijos karalius prašė ginti nuo Persų. Bet jis to prašė kažin kada. Dar 1795 metais Persai užgrobė ir nusiaubė Tiflisą (Tbilisi). Rusijos carienė Ėkaterina ketino pulti. Bet kitais metais mirė nuo ištvirkimo. 1800 metais caras Pavlas nutarė pulti. Bet ir tas mirė kitais metais. Po 9 metų Gruzijai jau buvo per vėlu. Caras Aleksandras I jau ne Gruzinus gelbėjo, o paprasčiausiai grobė, darė savo valdžią. Tiesa, jis darytų savo bet kokiu atveju. Nustumtų Gruzijos karalių.
Gruzija buvo mažo ploto. Bet Carui tai netrukdė prisidurti plotų dar. Jo karo vadovai Kaukazo hanams rašinėjo siūlymus pasiduoti. Dingstimi vaizdavo 13 amžiaus nuožmios Gruzijos karalienės Tamaros užgrobtus plotus. Nors, ji vienijo ne vien Gruzinus, o visokias tautas. Vienijo ne gėriu, o jėga. Jos valdos driekėsi toli už Kaspijaus ir Juodosios jūros.
Vis tik, Caras sustojo pietų Kaukaze, negrobė visų Tamaros plotų iki galo. Pasitenkino dalimi. O gal išseko.
Caras parinko sau patogiausią žemių grobimo praeitį: ne mažiausią Gruzijos plotą, o didžiausią. Jei jo pagalbos gintis nuo Gruzinų ir Armėnų prašytų Persai, tada pasirinktų didžiausią plotą jų, o ne Gruzinų.
Ganžos hanas atsakė Caro kariaunos vadui, kad jis painiojosi. Hanas turėjo ir Caro laišką. Caras rašė, kad žemių valdovas yra Hanas, o ne Tamara. Hano valdovai pastatė bažnyčią. O kur Tamaros paveldas? Hano patrankos 3 kartus stambesnės. Hano valdovai Persai atsiųs pagalbą. Baisi lemtis tikrai ištiks. Tik ne aukas, o užpuolikus.
Carui ir jo kariaunai nerūpėjo gražūs laiškai, ginčas. Jie norėjo tik grobti.
Ganžos hanas narsiai kovėsi. Jį nukovė Rusų karininkas. Tą tuoj nukovė tvirtovės gynėjas. Išlikusius Hano gimines Rusai kalino kelis metus. Naujas karių vadas, kilęs iš Italijos, pagerbė narsą, paleido gimines į Persiją.
Keista kodėl Italas, kovotojas už nepriklausomybę nuo Prancūzų Napoleono, talkino Carui glemžtis kitų tautų nepriklausomybę. Gal jis mane, neva Caras yra mažesnis blogis, negu Iranas.
Iš keleto Hano pasiuntinių su pagalbos laiškais pro Jerevano armenus prasmuko tik 1. Kitus matyt sulaikė.
Persai tikrai pasiuntė į pagalbą 30000 karių. Jie sutriuškintų 2000 Rusų. Bet pavėlavo. Nesuprantu kodėl jie vis tiek neatsiėmė Ganžos hanato.
Karą tęsė iki 1813 metų. Persai pralaimėjo. Po 13 metų kariavo vėl. Pralaimėjo.
Persams kariauti prieš Rusiją talkino Prancūzija, Napoleonas. Bet vis tiek 1812 metais abu pralaimėjo. Bandė šiek tiek talkinti Britanija. Bet Britai kariavo prieš Napoleoną. Rusija buvo sąjungininkai. Todėl Britai galiausiai apleido Persus.

Ir būta dėl ko kariauti?.. Šiandien Ganžos miestą vis tiek nuniokojo valdininkai, tvarkė. Pridėliojo stulpelių, tvorelių, šviestuvų, trinkelių, plytelių, lygino ir nupjovė pievas. Tvirtovę lygino ir blizgino.

JAV
2019.01.23 pripažino laikiną Venesuelos prezidentą Huaną Gaido. Jis tokiu apsiskelbė pats. Jis turi teisę taip elgtis, nes jau yra parlamento narys.
Keista kaip diktatorius leido tokį išrinkti.
Niekur neparašyta, kad niekas negali apsiskelbti prezidentu. Užtat parlamentas gali nušalinti buvusį prezidentą, diktatorių Nicolas Maduro.
Manau, parlamentas ano nenušalino. Manau tai padarė pats vienas Huanas.
Prieš tai jis susitarė su fJAV, kad jį pripažins. Nepuolė stačia galvą, nepasiruošęs.
Paskui jį pripažino daug kitų valstybių. Jo šalininkai perėmė 1 pasiuntinybę užsienyje ("ambasadą").
Nicolas Maduro gauja toliau žudė žmonės, kurie prieštaravo gatvėse; gaudė juos namuose ir kankino. Nužudė keletą indėnų, kurie trukdė jam trukdyti įvežti pagalbą daiktais ir maistu iš užsienio.
Nicolas Maduro yra skolingas 17 mlrd. $ nusikaltėliams Rusijos valdžiai:
http://andrius.saugokmedi.lt/karas#padėtis
Gal žudyti jam talkina nusikaltėlis Rusijos prezidentas Vladimir Vladimirovič Putin (VVP).

Kažkas, gal užsienio šalys, uždraudė Nicolas Maduro keliauti į užsienį.
Bet jis vis važinėjasi... Kol liaudis badauja. 2020 metų sausį nuvažiavo į turčių poilsio vietą Davose, Šveicarijoje.
Ten tuo metu būrėsi 7 turtingiausių ir pašalinių šalių vadovai.
Nežinau ar Maduro pas juos nuėjo. Jį ten turėtų išspirti ir nuleisti kalnų slidėmis žemyn.

Prancūzija
2019.01.24 judėjimas "geltonos liemenės" panoro tapti Europos parlamento nariais.
Teisingai veržiasi į rinkimus. O ne vien verkšlena ir daužo puodus gatvėse.
Jie supyko, kai parlamentas padidino mokestį už benziną geldoms. Atrodytų gera varžyti geldas, nes jos žlugdo ūkį, teršia orą ir žemę, šildo Žemės orą...
Bet prancūzai supyko ne dėl to, o kad valdžia nemažina išlaidų, už viską verčia mokėti skurdžius, turčiai rašo įstatymus, nedidina mokesčių sau, dar jų ir vengia.
Aš patariu dar supykti, kad Lietuva vagia jų pinigus iš Europos Sąjungos dovanų. Tegul jas atima.
Prancūzija
2020.06.29 nuteisė 5 metus kalėti (2 tikrai, 3 lygtinai) buvusį ministrų pirmininką Francois Fillon už tai kad, kol buvo parlamento nariu, padėjėjais apsimestinai samdė žmoną Penelopę (mergautinė pavardė Clarke) ir 2 vaikus.
Nuteisė ir Marc Joulaud už tai, kad tęsė samdyti Fillon gimines. Jis buvo parlamento nariu vietoj Fillon, kol tas turėjo ministrų pirmininko krėslą 2007-2012 metais. Tada prezidentu buvo Nicolas Sarkozy.
Algų dingstimi jie pavogė 1 mln. €.
Penelopę nuteisė dar už tai, kad vaizdavo darbą ir vogė algą literatūros žurnale "Revue des Deux Mondes". Aną valdo Francois draugas.
Prancūzijoje įprasta įdarbinti šeimą, bet dirbti. O šitie nedirbo ir dar taip brangiai. Prieš 10 Penelopė apsižioplino, vienam žu rnalistui angliškai prisipažino, kad nedirba. Nesitikėjo, kad kas domėsis ir teis.
Francois ir Penelopė gavo po baudą 375000€. Francois uždraudė 10 metų sėdėti valdžios kėdėse. Penelopę ir Marc Joulaud nuteisė po 3 metus kalėti lygtinai. Marc Joulaud gavo kažkodėl mažesnę baudą 20000€.
Visus 3 įpareigojo grąžinti 1 mln. € parlamentui.
2017 metų rinkimuose sukčius Francois Fillon bandė tapti prezidentu. Dėl šios sarmatos jis pralaimėjo.
Matyt per rinkimus jo partija "Twitter" internete kažką rašė prieš žydus. Francois teko atsiprašyti.

Pamanyk... Lietuvos valdžia ne tik gimines samdo, o ir pati nedirba. Dėl to "rinkimų" vis tiek nepralaimi, nes juos rengia klastingai.
Susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič įdarbino 20 savo partijos narių ir jų giminių. Mainais kitas ministras davė patarėjos krėslą jo dukrai. Žmona vadovavo Trakų savivaldybei.
"Šeimos ranga" valdžioje yra nebūtinai, kai įdarbini savo gimines. Didelė gauja gali įdarbinti vieni kitų gimines.

Prancūzija
2011 metais nuteisė 2 metus lygtinai kalėti buvusį prezidentą Jacques Chirac, kad dalino krėslus bendrininkams, kol buvo Paryžiaus meru.
Jis padvėsė 2019 metais.
Prancūzija
2021.03.01 nuteisė Nicolas Sarkozy 1 metus kalėti namuose, su radijo "švyturio" apykoje, ir 2 lygtinai, kad bandė papirkti teisėją, kad gauti paslaptį baudžiamos bylos apie savo rinkimų pinigus.
2007 metų rinkimams jam pinigų neteisėtai davė įmonės "L'Oreal" paveldėtoja Liliane Bettencourt. Ana jau padvėsė.
2007-2012 metais jis buvo prezidentu.
2014 metais nebebuvo. Bet vis tiek žadėjo teisėjui gerą krėslą Monake.
Sarkozy su savo bendrininku, advokatu apie tai kalbėjo slaptu telefonu, kurį įtaisė išgalvotu vardu.
- Panašiai kaip nusikaltėlė Lietuvos prezidentė Grybė su kyšininkų įmone "MG Baltic".

Bendrininkai advokatas ir teisėjas gavo kalėti tiek pat.

Gal teisėjas nieko neišdavė Sarkozy. Byloje nėra žinių apie tai. Krėslo negavo. Vis tiek juos pasodinosuokalbį.

Prokurorai dar tiria keletą bylų. Pavyzdžiui:
2007 metu rinkimuose SarkozyLibijos kraugerio, diktatoriaus Muammar Gaddafi ėmė pinigus. - Valdiškus. Vogė iš liaudies.
2012 metu rinkimuose Sarkozy švaistė pinigus.

Kažkokią bylą nutraukė.

Europos Komisija, Europos Sąjunga.
Atėmė pinigus iš švaistuniškos Bulgarijos valstybės. Bet neatėmė jų nei iš Lietuvos nei iš Graikijos.
Nusikaltėliai užgrobė Bulgariją. Generalinis prokuroras įsakė nužudyti vieną iš viršiausių prokurorų. Paskui pats tą nužudymą ir "tyrė". Nieko "nerado". Kiti 150 nužudymų irgi neištirti.
2008 kovo mėnesį Europos Komisija sustabdė 500 mln. Eurų pagalbos pinigų. Paragino nusikialtėlius naikinti sugedimą (korupciją). Tie nieko nedarė, tik pliurpė. Iš 80 atvejų, kai kas nors savinosi pinigus, niekas nenubaustas. Žudymai liko netiriami.
2008 lapkritį Europos Komisija panaikino iš sustabdytų pinigų beveik pusę: 220 mln. Eurų.
Šie "milžiniški" pinigai sudaro "krokodilo ašarą jūroje". Viso iki 2013 metų Bulgarija gaus 11000 mln. Eurų (11 mlrd.), kurių niekas nesustabdė.
Šitaip Europa auklėja nusikalstamą valstybę ir atima pinigų dalybas iš vagių rankų.
2010 metais Europos Komisija parašė Bulgarų nusikalstamai valstybei laišką. Jame pranešė, kad vos 1% pagalbos pinigųEuropos skirtų Bulgarijai pasiekė numatytus gavėjus (neminėjo ar gavejai juos panaudojo pagal paskirtį). Tai statistika nuo 2007 metų, kai Bulgarija įstojo į Europos Sąjungą. Nusikaltėliai jos tariamai nežinojo. Vagia kiek lenda... O skaičiuoja Briuselis. Skaičiavimui sunaudoti ištekliai iššvaistyti, nes ta statistika bergždžia... Nusikaltėliai jos niekaip nepanaudos. Užtai tuos išteklius panaudoti galėtų. Bet tai jau smulkmena.
Lietuvos gi niekas neauklėja. Nusikaltėliai užgrobė Lietuvą. Bet pinigų niekas neatima, ir pila vis labiau. Sąžiningas darbas neteko prasmės. Kovoti su vagimis tapo nepadoru, nemadinga, drovu.
Vagys užgrobė Graikiją. Jie netgi viešai prisipažino, kad klastojo ataskaitas Europos Sąjungai. Valdininkas valdininką užjautė: Europa paskolino Graikų valdininkams dar 150000 mln. Eurų (150 mlrd.). Nepaisant, kad patys smarkiai skolingi gobšiems bankams.
Graikijoje derėjo nubausti kaltus... Bent velniop išvaryti... Atimti pinigus ir neduoti jiems naujų... Atimti bent kruopelytę, kaip iš Bulgarijos.
Nieko iš to nepadarė nei Europos Sąjungos, nei Grakijos valdininkai. Jokio taupymo nėra. Švaistymą tęsia. Mažina tik atlyginimus tarnautojams. Buvęs finansų ministras aiškina, kad reikia ne atlyginimus mažinti, o varyti iš darbo atliekamus tarnautojus. Pavyzdžiui, Graikijoje vienam mokiniui tenka švietimo darbuotojų 4 kartus daugiau negu Suomijoje.
Klausimas: o kur tas ministras buvo, kol buvo ministru?
Kenija, rytų Afrika
2021 metais 250000 piliečių pasirašė raginimą ("peticiją") neskolinti vagių valdžiai pinigų.
Bet Tarptautinė Pinigų Šalpa (International Monetary Fund; IMF) paskolino 2 mlrd. $, kad tariamai gelbėti nuo karūnos pavidalo viruso ("Covid-19").
Prieš tai valdžia pavogė beveik tiek pat pinigų ta pačia dingstimi. Todėl ir prireikė naujų.
Skolą grąžina liaudis...
Kažkada PVM buvo 8%. Dabar - 16%.

Šveicarija
http://www.svoboda.org/a/30617161.html
2020.05.17 parlamentas nutarė svarstyti išvaryti generalinį prokurorą Mihaelį Laubėrą. - Viršiausią. Kaltė: Kaip įprasta suktiems pareigūnams, Mihael Laubėr teisinosi, neva kažkas kėsinasi į jo, pareigūno, nepriklausomybę.

Lietuva nebaudė ir neišvarė nusikaltėlių VSD, kurie irgi paslaugiai talkino Rusijos valdžiai, vesdavo bylas už ją;
Vilniaus Apygardos teisėjo Stasio Lemežio, kuris slopino Sausio 13 bylą, skelbė, neva aukos pačios kaltos;
prezidentės Dalios Grybauskaitės už tai, kad leido šiai ir kitai Lietuvos valdžiai tarnauti diktatoriams, įskaitant Rusijos.

Kuritiba, Brazilija
Miestas padarė patikimą autobusų susisiekimą. Skyrė tam "A" juostas gatvėse. Reisų dažnumą padarė kas kelias minutes. Laukia žmogus trumpai. Važiuoja noriai. Autobusai ir jų sistema kainavo 100 kartų pigiau negu metro. Tarnaus ilgiau, greičiau ir lanksčiau.
Nuo 1989 metų miestas nuolat mokina vaikus rušiuoti atliekas. Vaikai mokina tėvus. Dabar 70% atliekų rušiuoja. Tausoja savartynus. Nėra žinių kokias būtent atliekas jie rušiuoja... Ar tokias, kurių galima išvengti tiesiog jų negaminant (plastiką)?.. Ar ir pirmo būtinumo atliekas - stiklo tarą, metalą, makulatūrą?..
Miesto valdžia laikosi išganingo nusistatymo: nori našumo - nubrauk nuliuką (nuo valdiškų lėšų); nori gyvybiškumo - nubrauk du. Dideli pinigai žalingi.
Pamiršo to miesto valdžia svarbiausią dalyką: dviratį... - Galėtų nubraukti dar 7 nulius.
Kenija, rytų Afrika
Panaikino muitą įvežimui Saulės baterijų ir kitos atsinaujinančios energijos įrenginių. Padarė jų diegimą naujuose ir senuose namuose privalomu.
2. Mokslas. Lietuvoje saulės baterijos (ir vėjo malūnai) nesuveikia, nes jų niekas lazdomis nevaro. Joms valstybė tik pinigų duoda (superka jų energija brangiau). Todėl jas mažai kas ir daro. Nes tos baterijos Lietuvoje yra skirtos ne energijos gamybai, bet pinigų gavybai. - Neaiškus, bet esminis skirtumas: pardavimui į elektros tinklus už dotaciją. Tai tariamai neapsimoka mažam gamintojui, namui, kuris ims elektrą tik sau ir neims dotacijų. Todėl diegėjas išvis atsisako diegti tokią mažą įrangą. Atrodo neprotinga atsisakyti užsakymo. Bet jam nėra skirtumo. Jis turi pakankamai darbo su kitais. Gal jie jam mokadotacijų dalį, korupciją.
Kam vargti, investuoti, dirbti, skirti plotą, mokintis? Žymiai lengviau pinigus paimti kitur: valdiškame darbe, tiesiogiai iš Europos Sąjungos (popieriniams projektams), arba bent iš kaimyno pavogti.
Kalifornija, JAV
2018.05.10 įpareigojo visus namus, kuriuos stato naujus, turėti Saulės baterijas.
Kodėl senų namų neįpareigoja?
Kiek privalu turėti baterijų? Kad aprūpinti elektra pilnai? Ar tik dalį?
Indija
2013 metais pradėjo stebėti vienaragių raganosių brakonierius pro lėktuvus, valdomus iš tolo.
Nežinau ar į lėktuvus pakrauti šaudmenis. Jei pakrauti, tuomet tai atitiktų mano Dviratazmo bei Aplinkos įstatymus: kariuomenė saugo miškus. Jei nepakrauti, irgi atitinka: policija saugo. Juos rasi per 2.8 straipsnį.
Nežinau ar vaizdo kokybė leidžia rasti ir šiukšlintojus.
Islandija
2013 metais nuteisė vieno banko vadovus kalėti 5½ metų ir 5 metus. 2008 metais tas bankas leido kažkokiam turčiui iš Kataro pirkti savo akcijas (berods penktadalį). Pinigus jam patys ir paskolino. Tada gyrėsi, neva anas atnešė pinigus į jų banką (tariamai investavo). Dėl to, matyt, kažkas lepino kažkaip juos, arba banką. Už poros savaičių bankas bankrutavo.
Atėjo ir krizė. Visa šalis smarkiai nukentėjo.
Kiek pamenu, Islandija atleido prokurorą ir paskyrė naują. Buvęs mažo miestelio policininkas buvo 1, kuris pasisiūlė į šį darbą. Bet paskui pavyko surinkti pavaldinių. Jam pavedė ištirti visus bankus.
Valdžia gal ir nesodintų bankininkų. Bet žmonės vaikščiojo gatvėmis prieštarauti ("protestavo").
Iš pradžių bankininkai noriai bendradarbiavo su tyrėjais. Daug pasakojo. Tikėjosi pasiteisinti. Nesitikėjo bausmių. Kai vieni ėmė sėsti, kiti nutylo. Bet vis sėdo.
2012-2019 metais Islandija pasodino į kalėjimą 40 bankininkų panašiai trukmei... ir vis dar sodino...
Jei sukėlei krizę, esi kaltas. Nusikaltėliai yra ne vien tie, kurie vagia. Atsainus verslas - irgi nusikaltimas. - Ne vien tavo rūpestis. Žlugai tu, žlugo ir kiti.
Lietuvos bankai, kiek besukčiautų, nesėdės. Nebent paprasčiausiai pabėgs su pinigais.
BNP Paribas bankas, Prancūzija
2021.02.15 žadėjo nebeskolinti pinigų valstybėms, prekeiviams, bet kam, pirkti ar auginti soją ir mėsą iš žemių Brazilijoje, kurias sukti ūkininkai užgrobė ir sunaikino mišką po 2008 metų.

Cerrado sritis yra tropinė savana. Ji yra 20% Brazilijos ploto. Ten išnaikino ½ gamtos.
Bankas ragins suktus ūkininkus liautis naikinti Cerrado.
Pinigus skolins tik tiems, kurie žada liautis iki 2025 metų.

Kvaila leisti naikinti savaną dar 5 metus... dar ir šerti piktą darytojus pinigais.
Nelygybė. Vienur 2008 metai. Kitur 2025.

2021 metų sausį BNP Paribas, Credit Suisse, ING (Olandija) ir kiti Europos pinigų "maišai" sutarė liautis šerti pinigais prekybą naftaEkvadoro.
Juos tam ragino žmonės, kad saugoti Amazonę. Patys gal nesivargintų.
ING nėra toks jau doras bankas. 2018.09.04 Olandų prokurorai privertė juos sumokėti 675 mln. € baudą už tai, kad plovė pinigus.

Lietuvoje bankai atvirkščiai, stengiasi skolinti tiems, kas neteisėtai stato namus parkuose, miestuose, kerta miškus, parkus.
Aš juos prašiau liautis. Tu irgi prašyk.
Bankai, nelaukite prašymo. Kurie liausis, praneškite man. Skelbsiu.

Australija
2017 kovą kažkur, o gal visur padarė pėsčiųjų šviesoforuose žmogaus piešinį moterišku.
Kad turėtume omeny moterį, kai minime žmogaus sąvoką.
Nežinau kaip tai padarė. Gal jie pripaišė "vyrui" sijoną.
Man ir esamas piešinys atrodo moterimi. Tik be sijono. Išvis be drabužių. Juk tokiame piešinyje neįmanoma nusakyti lytį.
Aš jau senai, nuo pat pradžių savo puslapyje žmogų miniu moteriškai. Tikiuosi tai skatina, drąsina jas reikštis. Net jei tokių būtų vos 1, būtų nauda.
Lenkija
2018.05.11 sumažino Seimo algas 1⁄5.
Dabar Seimo nario alga: 2400 €, neatskaičius mokesčių.
Viso sutaupys 3 mln. € per metus.
Prieš tai jie išsidalino premijas. Paskui vienas kitą privertė jas atiduoti labdarai. Grasino nebeįtraukti į sekančių rinkimų sąrašus. Nereikėjo grasinti. Reikėjo palaukti, kas atsisakys atsisakyti pinigų. Tada iškarto išvaryti iš partijų.
Berlynas, Vokietija
2021.09.26 gyventojai "patariamajame" referendume balsavo, kad valdžia perimtų 226000 butųnuomos įmonių ir perduotų gyventojams. 56,4% už, 39% prieš. Nežinau ar už balsavo vien nuomininkai.

Beveik visi butai priklauso 2 stambioms įmonėms. Atims ir iš smulkių, jei kuri turi 3000 butų.
85% žmonių nuomojasi butus. Nuoma brangesnė 2 kartus, negu prieš 12 metų. Vietinis žmogus neturi kur gyventi. Nuoma brangsta.
Valdžia pirks butus pigiai.
Yra pavojus, kad butų gavėjai išparduos butus, kad gauti pinigus. Ir vėl nuomosis.
Todėl butus dera ne dovanoti, o parduoti. Kaina turi būti nedidelė. Ją dera palaikyti nedidele, kad neklestėtų perpardavėjai ("spekuliantai"). Galėtų valdžia laikyti daug laisvų butų ir siūlyti mažą kainą. Kad niekas negalėtų parduoti brangiau. Arba paprasčiausiai uždrausti perparduoti pigiai pirktą iš valdžios butą brangiau.

2260002 mln. nuomos butų atrodo mažai.
Nežinau kiek yra asmeninių, ne nuomos butų. Pagal 85% nuomos gaunasi 350000.
Berlynui per metus reikia 100000 naujų butų. Stato 16000.
Paprasčiau perimti naują statybą. Per 2 metus gautų tą kiekį. Nebent, ne toje pat vietoje.
Kita vertus, naują statybą dera uždrausti. Kad nenaikinti gamtos, miesto, neplėsti jo.

Prieš referendumą 1 nuomos įmonė "Deutsche Wohnen" pardavė valdžiai 14750 butų po 166780€. - Riebiai pasipelnė ir laimėjo palankumą kėslams parduoti visus kitus 100000 butų kitai įmonei "Vonovia". Mieste liktų 1 nuomos įmonė.

Kai 1989 susijungė Vakarų ir Rytų vokietijos, vakarų Berlyno valdžia neteko dovanų iš Vakarų vokietijos. Prasiskolino.
Valdininkai ramiai, neteisėtai pardavė 200000 butų ir vandens tiekimą. Gavo pinigų švaistyti.
66700 butų pirko Amerikos indėlių įmonė "Cerberus Capital Management" už varganus 448 mln. $. Pinigus greitai pravalgė.
2013 metais įmonę pardavė įmonei "Deutsche Wohnen". Dabar jie turi 1110002 mln. nuomos butų.

"Vonovia" turi 550000 butų Europoje. Kainuoja 80 mlrd. €.

Nuomos priešai pasivadino "Expropriate Deutsche Wohnen & Co." ("Deutsche Wohnen & Co Enteignen") ir rengė referendumą.

  2023.10.10 Britų ir Australų mokslainiai tyrė 40000 šeimų (butų) kraują - DNR metiluotę (gal pavirsta iš rūgšties į metilą). Kad nuomininkai sensta 2 kartus sparčiau negu nutukėliai, bedarbiai, rūkaliai. Beraštis mokslainis rašė klaidingai neva sensta lėčiau negu rūkaliai, arba greičiau; ne 2 kartus, o ½. Bet skaičiai rodo būtent 2 kartus sparčiau.
  Nespartėja tik valdiškų ("socialinių") butų nuomininkai, nes nesijaudina prarasti.
  Kažin kas tas metilas? - Gal spiritas. Gal sendina ne nuoma, o alkoholis.
  Manau, tai pirmas įrodymas, kad bet koks jaudulys sendina. Anksčiau stebėjome tik žymes: pražildavo, nuplikdavo makaulė nuo plaukų, dantų šaknys ("parodontozė") nuo dantenų, iškrisdavo dantys, plyšdavo širdis.

  Lietuvoje dauguma butų nuosavi. Po 1991 metų valdžia išdalino už "čekius" ("privatizavo"). Kai kas ir Tarybiniais laikais turėjo nuosavus namus, "kooperatinius" butus.
  Vilniuje gausėja nuomotojų. Jie superka butus, po keletą. Gyventojams mažai lieka.
  Kai kuriuose namuose iki 1⁄5 butų - nuoma.
  Dėl to brangsta. Stygius. Gyventojai negali, ar neišgali pirkti namą, ar butą.

  Lietuvos, Vokietijos ir visų šalių nuomotojai nesirūpina namu ir gamta aplink. Tegul griūva. Kad tik pelnas būtų. Už juos daugiabutį namą išlaiko kaimynai, "vergai".

  Rinkimų programoje į Seimą raginu uždrausti ilgalaikę busto nuomą.
  2023 metais Lietuvos Aplinkos ministras Simonas Gentvilas irgi panoro... bet nutilo.

  Barselona, Katalonijoje, Ispanijoje irgi berods uždraudė ilgalaikę nuomą.
  Ten, ir į Ispaniją suvažiuoja gyventi Britai. - Dažnai, karšti pensijoje, degintis.

  Sidnyje, Australijoje nuoma 2 kartus brangesnė negu Adelaidėje už 1200 km. Pusė algos.
  2022 metais JAV - 60% šeimos pajamų.

Aviva, pinigavimo ("investicijų") įstaiga kažkur
Įsakė varyti iš darbo darbuotojus kurie vengtų saugoti gamtą, visuotiną atšilimą, žmogaus teises.
Valdo 1300 įmonių.
Senovės Egiptas
Draudė naikinti ir išnešti svetur žemės kirminus (sliekus).
Priežastis: gerina dirvą. Matyt, labiausiai vertino maisto derlių. O ne vien gamtą.
Bausmė: mirtis.
  Šiandien atvirkščiai. Sliekus knisa. Neteisėtai stato naują sostinę, dykumoje, už 40 km nuo Kairo. Siurbs iš tokio atstumo gėlą vandenį. Jo ir be to stinga.
  Gal dėl valdžios gedimo sumenko Egipto galia. Apnaikino kirminus. Pritruko ėdesio. Pradėjo knisti juos dar labiau. - Užburtas ratas.

Keisk įstatymus

Siųsk pataisas, arba ištisus HTML puslapius.
Ne viešai. Skelbiu tik jei reikia.

Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt

Puslapis saugesnis tas pat koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą:

Nuo 2004 m. lapkričio 1 dienos esate 8872 žiūrovė