Skyrelio puslapių sudėtis:
Pagrindinis - Lietuvos Dviratininkų Bendrija. Sukčių užgrobta.
neveikla.htm - šis.

Andriuko laiškai blevyzgų forumui "Geras dviratis". LDB blogos veiklos apžvalga.

Skyriaus pagrindiniame puslapyje rašau kaip vyko ginčias forume "Geras Dviratis".
LDB save įvarė į kampą... O aš padėjau jiems... padėjau ant jų kruvą argumentų.
LDB pirmininkas Linas Vainius, užuot atsakęs, pasiteisino, neva neturi tam laiko. Bet turėjo apsčiai laiko "pakakoti" ant Andriuko ir sugiedoti giesmė automobiliui.
Aš tai vėl sukritikavau, ir labai skausmingai.
Tada Linas suprato, kad jo laiškas kompromituoja jį patį ir visą LDB. Jis griebėsi svariausio argumento - "trintuko". Prižiūrėtojas pavadinimu "PauliaK" mielai jam patarnavo šį vaidmenį.
Visi mano 5 laiškai pilni faktų ir argumentų ištrinti. Ištrintas taipogi ir kompromituojantis Lino laiškas.
Lino laiško negaliu viso atstatyti. Atstatau jį dalimis. Kitas perpasakoju.
O savo laiškų kopijas turiu. Pateikiu žemiau.
Babandyk Linai, ištrink jas dabar!

Kas yra "Geras Dviratis" forumas?

Tai blevyzgų susirašinėjimas interenete. ... Yra ir toksai. Apie jį rašiau porą laiškų čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1158.htm - 2008 metų žiema
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1220.htm - 2010 metai

Esmė tokia, kad po mano minėtų laiškų, aname "forume" (ne susirašinėjime, "konferencijoje") klastūnas (provokatorius) pavadinimu "o-o" iškėlė klausimą: kas prieš Andriuką (beveik pažodžiui). Iškart surado 70 rėksnių, kurie man pripaišė "ragus".
O kėlė jie tokį klausimą, nes pažadėjau iškelti kitą klausimą: pažaboti Forumo rėksnius, kurie vien burnoja, ir doro nekalba.
Žiūrėk laiškus, kuriuos atstačiau šiame puslapyje. Siūlymas dėl "o-o" buvo pirmame ir antrame laiške.

Kaip minėjau aukščiau, mano pasisakymus prieš LDB tame forume paprasčiausiai ištrynė vienas prižiūrėtojų pagal LDB užsakymą.
Nesugebėjo nuginčyti. O "kompromatas" kenksmingas. Palikti negalima.
Tai rėksniai iškarto ir iškėlė klausima: koks Andriukas blogas! - Maždaug: pilkite pamazgas, kas netingyte! Jauskites svarbus!
Forumas turi kelis tūkstančius dalyvių.
Vos 25 rūpi teisingumas.
70-iai rūpi blevyzgos ir pamazgos.
Kitiems - niekas.

Bet ir iš "geriečių" niekam nerūpi principingumas.
Niekas nepasiūlė nubausti prasižengusius prižiūrėtojus "PauliaK" bei "o-o", ir dar vieną klastūną (provokatorių) "vivi" (jis irgi vien burnoja).
Apie tai ir rašiau savo laiške apie tai, kad Lietuvis pats skatina neišprusimą, abejingumą, ir pyktį:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1165.htm - 2008 metų žiema
(Žr. laiško pabaigą.)

Įdomu, kad blevyzgos neišsilaikė savo jėgomis. Seniau tai buvo savarankiškas MTB forumas. Kvailiai pritruko pinigų, ar noro. Tuomet parduotuvės "Geras Dviratis" savininkas Egidijus juos priglaudė po savo interneto serveriu.
Štai "gyvatė" ir užaugo didelė, šiltame chaliavos lizde. Gera juk... Nieko nereikia veikti... Už nieka mokėti... Ir tau dar pataikauja... Tik pliurpk!..

2010 metais LDB galutinai užgrobė tą Forumą. Jų žinutės ir keiksmai skelbiami nevaržomai. O kritikai trinami.
Kam jiems tas Forumas?.. Jie skelbs jame prasimanymus. Paskui skelbs, kad plačiai ir viešai juos aptarinėjo. Tada bruks valdininkams, kaip siūlymus. Visiškai nesvarbu, netgi ar kritikai trinami ar išlieka. Išvis nesvarbu ar kas skaitė, ar atsiliepė bent kažkaip į tuos prasimanymus. Valdininkas nieko juk netikrins. Svarbus pats paskelbimo atvejis.

Pliurpalams yra kitas, padorus forumas. Jo pavadinimas: "VeloUostas"
Susirašinėjimui: Naujas dviračių susirašinėjimas.
Apie skirtumą tarp jų rašau savo pagrindiniame puslapyje.

Andriuko laiškai "Geras Dviratis" forumui (atstatyti).
Dėl LDB blogos NEveiklos.

Rašyti maždaug 2007 metų gruodžio 8 diena.
Skubiai ištrinti už poros dienų.

Turinys:
[...] Kam ir kas kurė Lietuvos Dviratininkų Bendriją (LDB). Kas ją užgrobė.
[...] LDB pirmininkas Linas Vainius bjauriai atsakė. Perpasakojimas.
Lino laišką skubiai ištrynė blevyzgų Forumo prižiūrėtojai su tikslu išplauti Lino Vainiaus įvaizdį. Bet laiško gabaliukai išliko citatose. Rasite jas mano atsakymuose žemiau.
[...] Paaiškinimas ko Andriukas šį kartą siekia.
[...] Lietuvos dviratininku bendrija yra valdininkų priedas.
Atkreipkite dėmesį kas su manim ginčyjasi: automobilastai.
Raginu Liną atsakyti pagaliau. Reikalauju atsakomybės už žlungančią šalį, žudomus žmones po automobiliais. (Taip ir neišreikalavau... Šalis ir žlugo.) Aiškinu kaip LDB galėtų gerinti šalį. Atsakau į Lino Vainiaus grasinimą teismais: sutinku ištaisyti savo klaidas, jei jis mane paneigs. Duodu nuorodą į Lino Vainiaus kvailus svaičiojimus. Pasakoju kaip vykdavo girti suvažiavimai. Duodu nuorodą į dviračių takų žalą. LDB skatina pinigų takams švaistymą. Pasakoju apie valdiškas iškylas, ir kitas apgaules iš LDB. Tame tarpe citatos iš dingusio Lino laiško. (Ne viskas dingo Linai... nebeištrinsi...) Duodu nuoroda į mano paties nuopelnų ataskaitą. Paaiškinu kodėl mano puslapiai nėra asmeniniai. Jie iš esmės yra vieši.
[...] Aš jau veikiu. Pagelbėk man, veik. Kokio dar "apšilimo" iš LDB lauki?
Dalyvis "Tricky", pastebėjo: jei LDB yra klubas, o ne visos Lietuvos bendrija, tai turi persivadinti.
Iš LDB veiksmo ar bent atsakymų lauksime amžinai. Po 11 metų merdėjimo jokio apšilimo negali būti.
Ar klausi vagies apie jo ateities planus?.. Pinigus jau pravalgė. Toliau ims dar. Linas Vainius juk parašė: dar daug nepanaudotų fondų.
Nekaltink manęs destrukcija. Aš konstruktyviai pateikiau LDB aibę siūlymų veiksmui.
Jūms LDB neatstovauja. LDB pareiškė: Kiekvienas už save. Bet jie kalbės už mus - visus dviratininkus.
Frankas Würft klastojo dviratinę komisiją Vilniaus Savivaldybėje. LDB to net netikrino. Reiškia visi yra sukčiai.
Aš per 3 valandas įtikinau valdininką daryti Vilniuje "A" juostas. Tai padariau pats, nepaisant LDB kliudymo. Įrodžiau tariamam dviratininkui Frank Würft (LDB nariui) ir tam valdininkui, kad dviratis yra gerai.
Dviračių takų nėra, nebuvo, nebus ir negali būti. O net jei būtų, jie nesiskirs nuo šaligatvių. "Trumpiausias" kelias Vilniuje visur bus pro Europos centrą, nes tik iki ten bus takas.
Net ir įkurus naują bendriją, teks kovoti su sena. Nesvarbu kiek daug narių nauja bendrija turės. Valdininkas rinksis patogų žmogų.
Pastaba: 2010 metais LDB tarybos narys Saulius Ružinskas tame blevyzgų Forume vis šitaip džiugauja. Jis visada vaizduos priešininkus, kaip mažumą.
Aš dariau "veiksmą" prieš karą keliuose. Padariau nuorodų į savo puslapį. LDB mano puslapius ištrynėdviratis.lt bei bicycle.lt. Dabar tos visos nuorodos rodo į LDB... Tai nesąžininga. Jie nei pirštu nepajudino. Netgi tą automobilastą kvailina.
LDB jau padarė žalą visuomenei. (Mano švietimo puslapius naikino. Kvailina. Skatina išlaidavimą.)
Kaip išdavikas gali pasikeisti?
Jūs 5 metus lauksite iš LDB veiklos... Žinutei jau 3 metai sukako (2010 metais). Ir nesulauksite. Kam laukti? Andriukas jau veikia ir kviečia jūs.
[...] Įtariame, kad buvęs LDB pirmininkas prekiavo vogtais dviračiais.
LDB ataskaitų nagrinėjimas. Jos yra klaidinančios. Lino Vainiaus paties raštai ilgi, kaip paklodės. Bet kaltina mane. Daviau nuorodą į Lino Vainiaus žinutę, kurioje jis liaupsina automobilius ir pinigus. Būtent po šio mano rašto blevyzgų Forumo prižiūrėtojai išvalė iš to skyriaus Lino Vainiaus žinutę, kuria jis pats save kompromitavo. Ištrynė ir mano bei man pritariančių žmonių žinutes.
Linas Vainius iškraipo mane. Jei aš taip daryčiau jam, jis rimtu veidu žviegtų, neva jį šmeižiu.
Linas Vainius apsimeta, nežinąs, kad Saulius Ružinskas prekiavo vogtais dviračiais. Grasina visiems teismais. Duodu jam faktus. Tada jis nutyli.
Trumpas ir nepilnas suktybių sąrašas. Įdomus būtų prokuratūrai. Vagiena buvo, berods, ne vien dviračių...
Nei Saulius Ružinskas asmeniškai, nei Linas Vainius, nei visa LDB nesirūpina atitaisyti garbę gerais darbais: patikrinti ar tikrai prekiavo vagiena. Jie mieliau grasins pranešusiems apie tai ir trins juos.
Pirma Saulius Ružinskas turėjo dąsos pripažinti, kad LDB neveikė... naudos nebuvo, netgi buvo žala. Pripažino kad Andriuko įstatymas geras.
Po pusės metų jis jau suokia, neva LDB veikė ir nuveikė labai daug... O Andriukas ir jo "rašliavos" blogas.
Kam ir kas kurė Lietuvos Dviratininkų Bendriją (LDB). Kas ją užgrobė.
Aš pats dalyvavau LDB steigiamame susirinkime Europos Parke 1997 metais.
Tuo metu dalyvavo visai kiti žmonės negu yra dabar.
Dabar kiti žmonės užgrobė LDB. Žemiau paaiškinu, kad jie sukčiai.

Mano tikslas buvo politika. O būtent:
dviračio didinimas, automobilio mažinimas.
Žygių man iš LDB nereikėjo. Gerai, kad jie buvo. Bet gavosi lėbavimas, ir chaliavos skatinimas. Iš aplinkosauginio žygio gavosi aplinkos taršos, ir alkoholikų žygis.
Pažiūrėkite į paties Lino teiginį...

LinasV:
Ko gero mums naudingiau ir idomiau butu padiskutuoti prie alaus, negu cia klavisus maigyti. Kita karta taip ir padarysim

Taip jis ir padarė. LDB suvažiavimas didžiaja dalimi vyko užeigoje Vilniaus Užupyje. ... Savaime apsipylęs alumi. O juk dauguma dalyvių atvažiavo automobiliais. Bet nepaisant dviratininkų kelyje saugumo tie automobilastai ramiausiai maukė...
Užtai paskui ir bliauna kaip nesavas, grįžęs atgal į suvažiavimo salę:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1136.htm - 2007 metų ruduo
Šitaip jis nutraukė mano trumpą kalbą, kuriai šitie pliurpaliai patys man skyrė vos 10 minučių. Aš kalbėjau pats vos keletą minučių. Kitą visą mano laiką kalbėjo ir šukavo jie. Mano kalbą jie atidėjo suvažiavimo pabaigai. O patys pliurpė į valias. (Pirminis suvažiavimas 2007 metų gegužės mėnuo.)

Net ne pagal darbotvarkę pakvietė kalbėti ir reklamuotis kažkokią daiktų žymėjimo įmonę.
Įsivaizduojate? Daugiau negu valandą suvažiavimas sprendžia privačios įmonės reklamos reikalus. Bet nesprendžia savo reikalų... Užtai patys kaltina Andriuką, neva laužė tą darbotvarkę.
Tai buvo Sauliaus sumanymas. Saulius yra linkęs į oportunizmą.

Turint omeny Sauliaus polinkį, kokia išvadą darome? Kodėl ta firma reklamavosi ne darbo metu ne darbo tvarka?
2009 metų žinia: LDB veikėjai iki šiol platina žymėjimo įmonės užslėptą reklamą.

Vienas iš atsakymų kam LDB reikalinga yra čia:
http://www.viskasturizmui.lt/statistika/klientams?mode=ipg&qu=&abnr=140829&ym=2007-11
Atkreipkite dėmesį, kad tai "Lietuvos Turizmo Įmonių" katalogas.
Internete rasite ir daugiau "įmonių". Kai kuriuose kataloguose netgi paminėtas Frank Wurft kaip koks įmonės savininkas. (Vėliau gal pateiksiu ir tokią nuorodą, kažkur ją turiu.)
Štai vos keletas panašių "verslo" katalogų:
http://durataivsi.lithuanian-products.com/cs/company_profile
Atkreipkite dėmesį: VšI Du Ratai vadinama "firma". O šarlatanas Frankas Wurft (Frank Würft, Frankas Vurftas, Frankas Wurftas) - jos vadybininkas.
Štai jums ir dviračių nuomos versliukas:
http://www.bicycle.lt/en/main/rent
Saulius Ružinskas (buvęs LDB pirmininkas) rašo nuorodoje iš straipsnio žemiau apie LDB vogtus dviračius, neva LDB dviračių nebenuomoja. Bet tikrovė yra kitokia.

O štai laikraštpalaikio straipsnelis "Pinigai atrieda dviem ratais":
http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/3f336df52fb58
Štai kaip... Pasirodo "pinigai atrieda"! Atrieda jie ko gi kito, jei ne LDB dėka.
Tenai rasite mums gerai žinomus veikėjus iš LDB, kurie skleidžia tokias profanacijas apie dviratį, bei apie požiūrį į dviratininką - pinigų sugerimo, arba išviliojimo maišą.

Neveltui Lino bendražygis Frankas aiškiai pareiškė, kad jiems, o tuo pačiu ir jų bendrams - valdininkams - rupi vien pinigai. Štai mano laiškas su Franko citatomis:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/413.htm - 2006 metų sausis
Andriuko atsakymas tame laiške: "Valio! Pinigų lietus!"

O štai kaip nuvainikuoju Lino veiklą dėl Turizmo trasų:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/0690.htm - 2006 metų gegužė
Ten rašau: Nac trasoms jau duota ir sunaudota pinigų. JAU SUNAUDOTA. O trasos kur?
Kaip matote, vėl pinigai. Galime merkti akis, netikėti. O faktai bėga savo tekme.

LDB reikalinga ir priedangai Europiniams pinigams gauti.
Daugiau negu prieš metus LDB patalpino savo puslapyje "tokią galimybių" studiją. Pagal ją Nerijoje buvo siūloma statyti geležinkelį.
Tai buvo kažkoks "verslo planas", bet abstraktus... Kaip išvystyti dviračių infrastrukturą pajūryje. Dviračiui buvo numatoma "tiek tai" milijonų. - Per mažai. Na tai pridėjo "siauruką geležinkelį" išilgai Nerijos. Iškarto planas išaugo iki kelių milijardų.
Dabar neberandu kur tas planas. Ar Turizmo Deparatemento puslapyje jis kabojo, ar dviratis.lt - irgi nebepamenu. Pamenu tik, kad LDB su tuo susijusi.
Kai 2006 metų sausį sukritikavau tą planą, jis mislingai dingo. Finansuojama ta nesamonė buvo ESSSR pinigais. Tad kas norėtų, galėtų rasti. Jį prabėgom paminėjau čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/412.htm - 2006 metų sausis
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/444.htm - 2006 metų sausis

Klausimai Linui:

Beje, 2006 metais sename susirašinėjime ("konferencijoje") kažkas platino mano pasisakymus.
Konfos prižiūrėtojas pasiskundė dalyviams, neva tai darau aš. Ir paragino su manim nesiginčyti. Jis davė nuorodą į mūsų naują susirašinėjimą, kur LinasV davė man "atsakymą".
Nei vienas veikėjas nesuvokė, kad Andriukas ir dar keli žmonės yra uždrausti senoje "konferencijoje". O Linas, ir kiti veikėjai naujoje konfoje nėra uždrausti. Todėl Lino atsakymas pasirodė. O mano - ne.
Vėliau panašūs rėksniai verkšlena dėl "demokratijos stokos" naujame susirašinėjime.

Raginimas nesiginčyti yra absurdiškas. Jei ieškai tiesos, tuomet ginčyji. Jei ieškai kur pasislėpti, tuomet užgniauži. Linas ir vykdo įsakymą - ginčio vengia.
Bailiai ir kvailiai jūs Linai esate. Ir dar oportunistai. Sakyčiau netgi ligoniai, ypač jei paskaitome čionai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1069.htm - 2007 metų balandis
Ten tavo statytinis Laurynas Butkus aiškina kodėl naikino nuorodą į naują susirašinėjimą ("konferenciją").

Ne aš pirmas Linai? Aš paskutinis. Mane tu ir tavo pagalbiniai kaip tiktai nevadino... ir islamistu, ir fašistu, ir menkysta, ir ligoniu. Skaitome kad ir vivi sapalione neva esu kvailiu kvepiantis šizofrenikas:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=4613&p=86556#p86556
Tik kvailys gali šitaip rašinėti.

O kai aš jūs pakritikuoju, ir pavadinu jūs valdininkų tarnais (argumentuotai), tai pakyla smarvė.

Aišku Andriukas nepatogus tuo, kad žmonės liovėsi skyrę 2% pajamų mokesčio.
Dėkoju jums visiems, kurie nutraukė paramą LDB!
Beje dėsningas yra Lino samprotavimas apie tai, kad LDB vykdo tiktai tų užsakymus, kurie moka pinigą. Žiūrime čia:
LinasV:
Dviratininku bendrija atstovauja ir siekia atstovauti tik savo narius, o ne visus zmones. Edigijau, taves juk jie neatstovauja, tavo pinigu nenaudoja, nes turbut jiems savo 2% neskiri. O mokesciu moketoju pinigu LDB negauna.

Ar galime tuomet teigti, kad jeigu LDB vykdo valdininkų nurodymus, tuomet LDB gauna pinigus iš valdininkų?
Kaip paaiškinsiu savo busimoje ataskaitoje apie suvažiavimą, būtent taip ir buvo. LDB varydavo per savo sąskaitą valdiškus pinigus. Kas nutrupėdavo, pasilikdavo sau neva kaip pelną. Nors darbo neįdėta jokio. Tai toks būdas priversti valdžią nenumatytais būdais finansuoti LDB. - Sukčiavimas. Konkrečiai: ekologinis klubas Žvejonė pagamino kažkokius kompakt diskus Klaipėdos savivaldybei. (Matyt žemėlapukus.) Atsiskaitymą jie pravedė per LDB. LDB lieka nuoviras.
Saulius tai pats pasakojo pirminiame LDB suvažiavime 2007 metų gegužės mėnesį.
Štai kaip valdiški pinigai atsiranda LDB sąskaitoje. Ir tai matyt ne vienintelis būdas.
Nuotrupas apie šį paaiškinimą galite ir patys susirinkti naujo susirašinėjimo gegužės mėnesio archyve.

LinasV yra teisinis nihilistas. Visi valdiški pinigai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Nesvarbu, kad jie yra iš ESSSR. Visi 2% yra mokesčių mokėtojų pinigai, nesvarbu kas juos moka.
Naujame susirašinėjime yra žmonių, kurie mokėjo jums tuos 2%. Jie netgi pasisakymus rašė man pritariančius. Jie ragino jūs vykdyti mano įstatymą.
Bet jų pasisakymus Linas Vainius, Saulius Ružinskas, bei Frank Wurft nuleido į unitazą... O paskui mane apkaltino, neva aš juos šmeižiu... Neva dėl to šmeižto jie anų 2% nebegauna.

Ne aš kaltas! Linai. Tu pats save mėšlu apipili. Aš tave iš mėšlo traukiu. O tu kriukteli, pavadini mane menkysta, ir pliumpteli atgal į mėšlą.
Paaiškinu, kad LinasV man asmeniškai elektroniniu paštu parašė eilinį "prakeiksmų" laišką, į eilinį siūlymą tartis gražiuoju. Jame jis vėl nedavė jokių konkrečių argumentų. Tik pavadino mane menkysta.

O aš jam siūliau: padaryčiau jo privačiai bendrijai domeną LDB.LT. Jis man perleistų domeną dviratis.lt bei bicycle.lt.
Už du domenus, jam galėčiau išpirkti netgi du domenus mainais.

Aš iš "dviratis.lt" padaryčiau visiems Lietuvos dviratininkams atstovaujantį puslapį. Tame tarpe padaryčiau nuorodą ir į LDB.lt.
Linas nesutiko tvarkyti reikalus sažiningai. Ir dar mane apšaukė. Kai paviešinsiu jo laišką, tie kas yra pripratė vėmalais praustis, aišku apsidžiaugs. Tie kas yra dar pasilikę sau žmoniškumo, apsivems... Nes negali žmogus tokias laukines sapaliones rašyti...
Štai koks naujasis LDB pirmininkas!

Anų 2% tau nedavė ne dėl manes, o dėl to, kad tu nevykdai mokesčių mokėtojų prašymų. Taigi tu esi melagis. Tai kad vos nesenai tapai LDB pirmininku nieko nereiškia.
Tu esi ir sukčius, nes nepasipirešinai 20Lt mokesčiui už dalyvavimą suvažiavime. LDB taryba uždėjo tokį mokestį neteisėtai nariams. Nenariams irgi mokestis neteisėtas. LDB pajamų šaltiniai yra visiškai aiškus: aukos, bei mokestis. LDB privalo vykdyti veiklą tiktai iš savo lėšų. Mokestis už pirtį gali būti imamas tiktai atskirai.
Svečiai į suvažiavimą turi teisę atvykti nemokamai (jei aišku jų reikalas dalykiškas). Jei iš svečių imamamas mokestis, jie - nebe svečiai, o pirkėjai. Tokiai tvarkai nepasipriešinę LDB nariai automatiškai tampa sukčiais.

Ano mokęsčio tikslas: atbaidyti dalyvius, ir sukviesti tiktai "savus" žmones.
Tai yra sukčiavimas.
Kad dalyviai dar labiau atgrasintų potencialius dalyvius, jokių prasmingų Andriuko siūlymų jie neplatino nariams. Platino tik savo beprasmius planus.
Tai ne tik sukčiavimas, bet ir diskriminacija. Kodėl tavo planai plinta per LDB, o mano - ne? Kalbame apie siūlymų platinimą - ne apie vykdymą...

Siūlymų suvažiavimui užgniaužimas buvo neteisėtas - jis prieštaravo ir LDB įstatams, ir LDB programai.
Tai irgi sukčiavimas. Arba įgaliojimų viršijimas - kas yra tas pats.

Kaip rašiau čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Aš sumokėjau LDB daugiausia asmeninių lėšų, iš visų narių. Deja LDB man neatstovavo nei viename mano siūlyme, kuriuos teikiau nuo pat 2000 metų. Nei viename! Taigi esi melagis. Siūlymai ne tiktai buvo atmetami, bet ir neplatinami kitiems nariams (užgniaužiami), kas tokioje organizacijoje yra būtina. Nes pagal savo įstatus bei programą LDB vienija dviratininkus narius.
Jūs gi, Linai, dviratininkus skaldote.
Neatitikimas programai yra ir Andriuko dviratinių siūlymų trinimas iš dviratis.lt. - 2007 metų rudenį laiškas.
Jūs neatitinkate savo programos, ir privalote būti uždaryti vien dėl to.

Deja, nepaneigėte nei vieno mano argumento. Vienintelis jūsų argumentas - demagogija, ir nesusijusios sapalaionės.
Tiesių atsakymų vengiate (juk Laurynas Butkus jums taip įsakė). Į mano kaltinimus dėl korupcinių dviračių trasų atsakinėjate kažkokiais renginukais Panevežyje... Juos mokiniai pamiršę, sėdasi į automobilius ir važiuoja "plauti pinigų", kaip "Jurgelis moko".
Nerodysime dabar pirštais kuris tas Jurgelis yra, kitaip dar apsiverks.
Vaikas - imlus. Jis supranta kiek asfaltas kainuoja. Kam to asfalto reikia jis nesupranta. Žino tik, kad kažkas užsidirbo. Ir vaikas eis į statybininkus.

Tu vis kiši mums savo dviračių žygius.
Na bet viskas jau yra paneigta 100 kartų.

Įdomus štai Egidijaus paaiškinimas:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/0677.htm - 2006 metų gegužė
Čia jis paneigia visą LDB veiklą. Kuri pasirodo yra neesminė. LDB veikėjams ta veikla yra savaime "viršunė". Klausimas: viršunė "ko"? Chaliavos ir verslo darymo? Turizmo?
Praktiškai visa LDB Taryba srėbia valdišką pinigą vienu ar kitu budu. Čia ir slypi atsakymai į daugelį bėdų.
Apie tai parašysiu ataskaitoje apie suvažiavimą. Teks palaukti. Ji bus dar labiau pritrenkianti, negu prirašinėjau čionai.

... Linas vėl verkšlens... grasins man teismais... Na visai kvailas žmogus... Joks teismas net iš tolo bylos tavo neprileis. Jau minėjau Linai: esi teisinis nihilistas. Apsijuoksi.

Ne kartą tau siūliau: jei turi man priekaištų, išreikšk juos aiškiai - ne riksmais.
Bet juk nesugebi... Jei sugebėtum, jau taip ir padarytum.
Bet kur tau. Tiesiog surengei slaptą balsavimą... Po gegužės mėnesio pirminio suvažiavimo, atėjo birželio mėnesio 2 diena. Net ir nebūdami LDB tarybos nariais, Linas Vainius su Frank Würft dalyvavote LDB Tarybos susirinkime. Tenai mane pašalinote iš LDB. Apie tai aš sužinojau tik lapkričio mėnesį:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1121.htm - 2007 metų ruduo
O lapkričio 17 dienos antriniame suvažiavime Saulius pagaliau teikėsi atskleisti kada ir kaip tai neva vyko. Jokių argumentų, jokių įrodymų kaltinimams mano atžvilgiu nėra iki šiol.
Kokiu pagrindu jūs visi tuomet balsuojate? Gal vaikai maži?

Tokiu budu 3 pirmiausi ir matomai svarbiausi LDB veiksmai po suvažiavimo nustatomi tokie:
  1. Pašalinti Andriuką (iš LDB).
  2. Pašalinti Andriuko dviratinius siūlymus iš dviratis.lt.
  3. Pateikti valdžiai siūlymą bausti dviratininką už važinėjimą tamsoje be atšvaitų.
    Įrodymas kabo pačiame pirmame dviratis.lt puslapyje: žiūrėkite tenai kvailą balsavimą.
    Kaip manote iš kur toks siūlymas? Tai pasiūlė Rolandas - naujas automobilistas, naujas LDB narys. Jis pasiūlė tai suvažiavime. Už poros dienų dviratis.lt puslapyje atsirado balsavimas (2007 lapkritis). O dar už mėnesio siūlymą įvykdė seimas, priemęs Liemenimo įstatymą.
  4. Vėlesnė pastaba: Dabar Linas išreiškė ir dar vieną tikslą: paduoti Andriuką į teismą. Taip jis rašė minėtame kompromituojančiame save laiške, kuris iš forumo archyvo ištrintas. Laiškas buvo atsakymas į šį mano raštą. Žemiau tą laišką perpasakoju.
Tai 4 svarbiausi tikslai.
Kaip šitie tikslai išgelbės minėtus 3 nužudytus vaikus?.. O jums ir nerūpi!..

Kaip parašytų vienas iš šio forumo prižiūrėtojų pavadinimu o-o:
Dabar nujaučiu kas bus...
"o-o" yra toks kvailas žmogus, forumo "Geras Dviratis" dalyvis ir vienas prižiūrėtojų. Jis mane šiame forume persekiojo su nesamonėm. [Pastaba: Rašau "šiame", nes šis rašinys buvo tame forume. Čia rašto kopija, su pataisymais.] Beje jisai užstojo ir vartotoją LinasV. Tai vyko kitame ginče. Užstojo puldinėjimus mano atžvilgiu. Deja pataikavimas agresoriui (šiuo atveju karingajai vidutinybei, pasak vieno rašytojo), nuvedė mus iki dabartinės absurdiškos padeties.
Netgi anų 3 vaikų mirtis aš priskiriu šiai Lietuviškai priedermei: užstoti liurbius ir menkumą.
Manau dabar visiems aišku, kodėl privalome elgtis principingai. Nepraeiti pro rėksnį. Užliuliavimas visada blogiau. Apie tai kalbėsimes vėliau.

Taigi - nujaučiu kas dabar bus...
LinasV vėl pasiskųs, neva daug parašiau. O kur dėsies? Argumentų juk aš turiu. Nerašinėju be argumentų kaip Linas.
Ištikrųjų rašau aš nedaug. Jei pažiūrėsite kiek Linas iš viso laiškų prirašė per metus, plaukai piestu pasišiauš! Vien pas velomanus - virš 700. Vien šiame forume - virš 200.
Kodėl jisai taip rašinėja parašiau čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1136.htm - 2007 metų ruduo
Linas Vainius rašinėja savireklamai. Svarbu būti matomam. Rašo jis bele ką.

Aišku Lino svajonė būtų ištrinti mano šį laišką, kaip jisai su Laurynu Butkumi trinė mano pasisakymą Kritinės Masės puslapyje. Apie tai rašau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/renginiai#raginimas
Linas vis priekaištauja man dėl cenzuros:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/0755.htm - 2006 metų gegužė
Bet mūsų susirašinėjime jis laisvai pliurpė. (Beje ir vėl ragina apsieiti be argumentų.)
Užtai Lino cenzura klesti sename susirašinėjime, ir netgi už dviratis.lt ribų. Tai aiškinu keliose vietose aukščiau, bei pagrindiniame skyrelio apie LDB puslapyje.
Veidmainis esi ponuti pavadinimu Linas Vainius... Baisus žmogus... Nes akmenį laikai užantyje...
Kadaise buvai Linu. Deja, to žmogaus nebėra.

Vėlesnė pastaba: Neįtikėtina, bet mano laiškai irgi ištrinti, nepaisant, kad forumas nepriklauso LDB.
LDB pirmininko Lino bjauraus atsakymo perpasakojimas.
Vėlesnė pastaba: Linas parašė bjaurų atsakymą į šį mano raštą. Kaip minėjau pradžioje, laiškas ištrintas.
Tas laiškas buvo kvailumo ir korupcijos perlas. Linas tai puikiai suvokė, ir sunaikino (prižiūrėtojo "PauliaK" rankomis). Jei laiškas liktų viešai "kaboti", jis pridarytų LDB daug žalos. Jis pats yra "kompromatas".
Perpasakoju turinį trumpai:

Laiško perpasakojimą truputį nagrinėju pagrindiniame skyrelio puslapyje čia.

Paaiškinimas ko Andriukas šį kartą siekia.
Vienas forumo dalyvių perskaitė mano ankstesnį laišką. Prisipažino, kad laiškas ilgokas... Bet nepatingėjo... Jis perskaitė viską. Pagirė, kad rašau vien faktus. Viskas pagrįsta. Jam belieka man pritarti. Jis netgi pats paieškojo, ir rado LDB įstatus savarankiškai. Įstatuose jokio mokęsčio už dalyvavimą suvažiavime nėra. Todėl jo išvada: suvažiavimo dalyvio mokęstis buvo neteisėtas.

Atsirado ir mažiau supratingų. Pavyzdžiui dalyvis "Geltoni Marškinėliai" pasiteiravo: ko gi Andriukas nori?

Be abejo atsirado ir 4 klastūnai (provokatoriai), kuriems nerūpi nieko skaityti. Jiems kažkas sumokėjo už nesusijusį "rėkavimą". Keli klastūnai (provokatoriai) priklauso pačiai LDB. Jiems visai nesvarbu ką tu sakai. Svarbu sukelti obstrukciją.
Kai kurie netgi pripaišė Andriukui nepilnamečių tvirkinimą. Įdomu iš kur jie sužinojo, jei patys netvirkina?

Mano atsakymas jiems - žemiau.

Kaip matai, gelotnas marškinėli, ilgus raštus žmonės skaito... O daugelis netgi ir patys rašo... Vienas netgi iki įstatų pats prasibrovė.

Ilgų raštų neskaito to nedarymu suinteresuotas žmogus. Buk tai valdininkas, ar jo tarnas. Valdininko tarnai yra ne vien LDB, bet ir tie, kurie pratyli. Tie kurie neskaito, ir dar tuo giriasi.

Naujame susirašinėjime buvo netgi toks patarimas: teikti valdininkams mano trumpus siūlymus. Kaip pavyzdį žmogus pateikė ilgą raštą 18 eilučių:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1127.htm - 2007 metų ruduo
Neįsivaizduoju kaip liurbis perskaitys tokį ilgą...
Bet tas kuris neskaito, niekada nieko ir nenuspręs. Jis niekada nieko neveiks. Negaliu orientuotis į tokį žmogų. Nes jeigu rašysiu trumpai - be argumentų, tai busiu tuo ir apkaltintas. Dabar gi už trumpus laiškus be argumentų aš kaltinu LDB, Liną, Saulių, Franką, ir t.t.
Bet ir netrumpi jų laiškai visai. Atsakyti iš esmės jie neva neturi laiko. Užtai pliurpalams be galo - turi.
Aš perskaičiau tą 18 eilučių laišką, ir atsakau jam bei jums čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1128.htm - 2007 metų ruduo
Mano tikslas, kad skaitantis suprastų, ir galėtų paskui pats atkirsti bet kokiame ginčyje dėl dviračių. Kad žmogus pats galėtų šviesti kitus.
O Lietuvos švietimo sugadinti nenuovokos bent apsišvies, bent kruopelytę.

Nauja bendrija (kurios steigimą miniu žemiau) tau asmeniškai gal ir nepasitarnaus. Bet manau vistik net ir tau bus naudinga, nes ji mažins automobilazmą, susvetimėjimą, didins švietimą, užstos valdininkų akivaizdoje (kaip kad dabar dėl Liemenimo Įstatymo neužstoja ir netgi tokius LDB patys kuria).
Ar tau ne bjauru gyventi kvailių neegzituojančioje visuomeneje? Tokioje kur reiškiasi tik rėksniai?
Nauja bendrija tai mažintų. Aišku jau per vėlu... Štai čia mano metinis pranešimas apie padėtį jūsų šalyje:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1106.htm - 2007 metų rugsėjis
Ten rašau: Padėtis jūsų šalyje sparčiai blogėja.. Kaipmat, ji ištiesu pablogėjo. Net krauju apsipilėm... - 2007 rudenį laiškas. Aš džiaugčiausi, jei bučiau neteisus!
Šalis jau visa sušikta iki pagrindų... Bet kiek galėtų, tiek nauja bendrija tai mažintų...

Pagrindinė mintis:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1121.htm - 2007 metų ruduo
Mes pasiekėme ribą kai blogiau būti negali, bet vis dar blogėja.
Ar ir toliau pliurpsime kaip čionai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1125.htm - 2007 metų ruduo
Čia apie dviračių takų žalą, atsakomybę, bei siūlymus ką veikti. Siūlymai liko "užpliurpti".
Beje, kai kurie save tenai atpažinsite. Reikalas liko pliurpalais. Išdava - dabartinė padėtis.

LDB pagal savo įstatus bei programą privalėjo žudynėms priešintis. Bet jie ničnieko nedarė. Vienintelis jų atsakymas:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
menkas KET pakeitimas - panaikino "1 metro nuo šaligatvio" reikalavimą...
Čia 10 metų darbas?!
Palyginkite kiek per tą laiką LDB pardavė bukletėlių ir aptarnavo Vokiečių turistų, pasodinę Vokiečius ant dviračių... Dirbti turizmo įstaigos naudai, kurioje Saulius dirba, jie (LDB) netingėjo... Bukletėlis pinigą sugeria, ir parodyti kaip "pasiekimą" lengva. O kaip parodysi sunku "pogrindžio" nuolatinį visuomeninį, politinį darbą?.. Kaip už jį pinigų iš valdžios ar kitų vėplų peši?.. O blogiausia: kaip priversi smegenis sumanyti tą darbą, jei iš prigimties esi vėpla, oportunistas? Tad LDB jo ir nedirba, ir man draudžia.

Ką čia šneku?.. Kokioje turizmo firmoje dirba LDB?..
Yra tokia... Joje dirba Saulius Ružinskas. Jokios asmeninės paslapties neišduodu, Saulius pats kartais skelbiasi. Sėdi tenai netgi ir Frankas Würft. Vokiečių turistai man pasakojo, kad niekaip negalėjo iš Franko išpešti ką gi jisai tenai veikia.

Ko aš noriu?

Man atrodo aišku ko aš noriu.
Mano siūlymai LDB suvažiavimo darbotvarkei:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1074.htm - 2007 metų gegužė
taip ir liko nesvarstyti, nors pats suvažiavimas nusprendė net du kartus juos svarstyti.
LDB pažedė įstatus: suvažiavimas nevykdo savo pačių sprendimo.

Šiuo metu gal nėra taip svarbu ar sukčiai patys paleis savo organizaciją. Bet tai būtų reikšminga.
Šiuo metu mano siekis buvo sutarti su Linu dėl domeno dviratis.lt perleidimo.
Kaip minėjau, žadu Lino Dviratininkų Bendrijos (LDB) nediskriminuoti pirmame puslapyje. O savo puslapiuose kritikuosiu jį ir toliau į valias. Mano puslapiai liktų ten kur buvę. Aš į patį dviratis.lt nepretenduoju. Jis priklauso jums visiems. Kas konkrečiai už jo išlaikymą moka nesvarbu. Žadėjau mokėti aš... Galite ir jūs kas nors.

Antras siekis: pervadinti "Lietuvos Dviratininkų Bendriją". Pavadinimas galėtų būti:
"Lino Dviračių Takų Bendrovė (LDTB)";
arba "Lino Dviračių Turizmo Klubas (LDTK)".
Pretenduoti į visos Lietuvos vardą jie nebegali. Net jie patys sako, kad atstovauja tik sau.

Kitas mano siekis, priversti Liną susimąstyti kodėl taip smarkiai pasikeitė jo žmogiškų vertybių skalė, bei demokratijos savoka. Kodėl taip smarkiai jis psichuoja - tiesiogine prasme. Patariau jam pasverti, ar jo smegenims nepakenkė chroniškas alkoholis:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1136.htm - 2007 metų ruduo
... jei aišku dar sugeba kažką sverti...

Beje, paskaitykite aną mano laišką susirašinėjime. Ir siūskite valdininkams protestus, kaip raginu tenai. Tai būtų dar vienas mano siekis.

Nes dabar padaryta visuomenei didelė žala. Tai ir pačių siūlymų sklaidos sutrikdimas... Įtakos ateinantiems rinkimams menkinimas...

Nesakau, kad mano puslapiai lemia viską. Bet jie reikšmingi. Aš juos bruku politikams. O jie atsižvelgia.
Galėčiau paminėti: Abi šios temos buvo mano puslapiuose. Dabar politikai bei valdininkai dėkoja Linui Vainiui už tokią nuostabią paslaugą. Kitą mano veiklos ataskaitą rasite 2007 metų gegužės mėnesio nuorašuose.

Kur rasti įstatus?
Peržvelk ankstesnius šio ginčio puslapius.
LinasV patingėjo pats argumentus rašyti. Tuomet jis vietoj saves nukopijavo ištysą LDB programą.
O LDB įstatus rasi per čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1121.htm - 2007 metų ruduo
Jei tikrai gilintumeis kas rašoma, rastum.
Tačiau sutinku, kad gal per daug skaitymo pirmam kartui.
Ten paminėtas LDB suvažiavimo skelbimas:
http://www.bicycle.lt/lt/main/ldb/suvaziavimas

Per ten ir rastum. Viskas MS Word formatu. Jei negalėsi atidaryti, prašyk, persiųsiu kitu formatu.

Skelbime pamatytum, kad juodai ant balto parašytas suvažiavimo dalyvio mokestis.
Saulius atsikalbinėjo... Sakė neva reikia įdėmiai skaityti už ką tas mokestis - už pirtį, nakvynę.
Aš kiek skaitau, matau vieną: "dalyvio mokestis", bei "nedalyvio mokestis".
Ir dar, matau, kad LDB pirtį neteisėtai remia InterRegIIIB projektas. Dalyviai padengia tiktai dalį išlaidų.

Na o po mygtuku pavadinimu Apie LDB galėtum pasijuokti. Beveik viskas melas. Visur kur rašoma "kovoja už" reiktų rašyti "kovoja prieš". Ne vien prieš Andriuką.
O ten kur rašoma, neva tarnauja verslininkams, taip ir yra. Verslininkais jie vadina save pačius. "Verslininkais" vadiname ir valdininkus... Verslu vadiname ir pasivažinėjimus po poilsines konferencijas. (Skaityk naujo susirašinėjimo 2007 metų gegužės mėnesio nuorašus - mano ataskaita apie pirminį LDB suvažiavimą.)

Nepamirškime, kad kitos visuomeninės organizacijos išnaudojamos panašiai:

LDB kartu su Klaipėdos savivaldybe sudarė Dviratinę Komisiją.
Ji daroma Franko komisijos pavyzdžiu, kuri yra Vilniuje, ir kuri apart mano laiko bei valdiškų pinigų švaistymo nepasiekė ir nesiekė nieko... Nieko - rezultatų nėra...

Jie ir toliau asfaltuos pajūrio gamtą. Suvažiavime Saulius (buves pirmininkas iš Klaipėdos) pats pasididžiavo, kad užasfaltuoti pajūrio parką buvo jo paties siūlymas. Jis ignoravo mano, bei Franko priekaištus, kad asfaltas gamtoje blogai. Priekaištavome dar prieš pradedant statybas.
Priekaištus Saulius matė, nes skaitė mūsų naują susirašinėjimą. Bet jokių viešų diskusijų nekėlė. Tiesiog užasfaltavo savavališkai, ir tiek.
O Frankas, įtariu, priekaištavo apsimestinai. Gal privačiai jie su Sauliumi susitarė. Sunku patikėti, kad Frankas nežinojo kad tai būtent Sauliaus kęslas. Nuo mūsų jie viską slepia. Tarpusavyje - nieko.

Saulius asfalto paprašė savavališkai. Po to LinasV ginče šiame forume aiškina neva pirmininkas nėra vienvaldis asmuo.
O vivi postringauja neva LDB ketina su kažkuo "tartis".
Tu tyčia taip, vivi! Nieko neskaitai... Paskui skelbi neva argumentų ir faktų nėra...

Aš savo puslapiuose sukritikavau ir Franko komisiją
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#santrauka
... ir, kaip paaiškėjo Sauliaus Ružinsko inspiruotą, gamtos užasfaltavimą:
http://andrius.saugokmedi.lt/iskylos/kur.htm#niokojamas
Logiška, kad sukčiai kritiką sunaikino (ištrynė iš dviratis.lt svetainės).

Tavo vardu... tavo mokesčių pinigai... Juos švaistys 10-ies žmonių LDB.
Mano siekis buvo įsteigti bent jau papildomą, naują bendriją:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Bet tu, Bugnininke, skaitydamas ir vėl nesupratai.

Saulius ar Linas irgi matomai nesupranta.
Saulius iki šiol skaito mūsų susirašinėjimą... Bet tyli... Užtai paskui Saulius šmeižia Andriuką neva aš šmeižiu LDB. Jeigu tavo darbas tylus ir slaptas, ką apie tave galime pasakyti?.. Tiktai tai, ką žinome. O žinome tik blogą.

Tau ir toliau atstovaus LDB, nepaisant mūsų čionai pliurpalų.
Todėl ir nebuvau grįžęs iki šiol, nes vėl viskas virsta pliurpalais.

Vėliau iškabinsiu papildomą raštą kodėl ir kaip LDB pažeidė įstatus bei programą.
Tą raštą pateikiau LDB suvažiavimui. Kadangi jis argumentuotas, savaime LDB jo nesvarstė, nes tektų paleisti organizaciją.

Ponuli o-o. Prašau palaukite... Neterškite šios temos savo replikomis.
Jei norite padiskutuoti apie savo asmens padarytą pražangą mano atžvilgių, padarysime tai vėliau. Nenukrepkite prašau kalbos į dausas.
Ponuli "o-o". Prašau ištrinkite, arba perkelkite savo repliką į atskirą diskusiją, kad žmonės nesiblaškytų nuo šio labai gyvybiškai netgi jums pačiam dviratazmo politikos aptarimo.
Kas dėl jūsų asmeniškai, aš būtinai paviešinsiu tai ką jūs man asmeniškai parašėte nepagrįstai. O taipogi pasiūlysiu pašalinti jūs, "o-o", iš šio forumo prižiūrėtojų, už įžeidinėjimų mano atžvilgiu pakantumą, bet mano atsakymų (įžeidinėjimų, kaip jūs tai vadinate) bei argumentų ankstesniuose ginčiuose ištrinimą.
[Pastaba: šį laišką rašiau blevyzgų forume "Geras Dviratis". Tad ir ši pastraipa turi omeny aną forumą. Tramdžiau aikštingą dalyvį ir prižiūrėtoją. Bet atsirado dar vienas sugedęs prižiūrėtojas PauliaK, kuris ištrynė visus laiškus urmu - ir rėksnių laiškus, ir man pritariančius, bei mano paties laiškus. LDB jam padėkojo.]

Lietuvos dviratininku bendrija yra valdininkų priedas.
2007.12.08

Sapaliones apie išperas matau...
O kur, Linai, atsakymai?
Kam šitaip terši? Kad mano argumentai nugrimztų ten, kur tinginys iki jų neprisikas?

Jūsų šalis priėjo ribą. Aš prašau atsakomybės.
Linas slepiasi. Atsakymų nebus, kaip jis rašo.
Taigi pseudo diskusija baigta. Aš laimėjau.

[Rašydamas apie atsakomybę tuo metu turėjau omeny 3 vaikus, kuriuos nužudė girtas automobilis ir pabėgo. LDB galėjo taisyti padėti šalyje. Bet atsisakė. Atsisakė ir visa neegzistuojanti visuomenė. Nuo to laiko niekas nieko nekeičia. Puvame po senovei.
Rašydamas apie laimėtą ginčą, turėjau omeny visą ginčą apie juodus LDB darbelius - ne vien apie nužudytus vaikus.
]

Labai gerai tavo obstrukcinį ginčyjimosi budą apibūdino Gintaras čionai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/0508.htm - 2006 metų kovas
Tai laiškas apie Franką Würftą. Bet ir tau labai tinka.

Buvo be abejo LDB veiklos... Deja visai truputis...
Pavyzdžiui, kai kurie LDB nariai (nesakoma kas kada ir kaip), paragino valdžią keisti KET...
Vėlgi - truputį... Visi kiti Andriuko siūlymai yra "nuleisti į unitazą".

Kaip tas KET pakeitimas galėtų išgelbėti tuos 3 vaikus?
Primenu ką rašiau čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Panaikintas KET reikalavimas važiuoti 1 metru atstumu nuo šalikelės.
Diskriminacinis reikalavimas važiuoti kuo arčiau krašto lieka.
Mano siūlymas, kurį pateikiau Sauliui dar 2000 metais buvo pripažinti dviratį lygiavertę ir privilegijuota transporto priemone. Lenkti dvirati tik gretima juosta. Galite įsivaizduoti kaip "argumentuodamas" mano siūlymą Saulius atmetė.
Bet net ir šitas siūlymas neišgelbėtų vaikų. Jis tiktai padidintų vairuotojų dėmesingumą.
Mano siūlymai keisti švietimą... Tame tarpe ir vairavimo mokyklų daromą švietimą... Bei kitos priemonės... tame tarpe ir policijos griežtinimas... Ir eismų ribojimas... Ir nepakantumo automobilazmui ūgdymas... Ir daug ko kito... Tik tos visos priemonės kartu išgelbėtų galbūt tuos vaikus.
Linas Vainius prieš viską tai balsavo... LDB Taryba prieš tai balsavo... Ne tik bukai balsavo... Kai suvažiavime paklausiau primygtinai, jis aškiai atsakė: Aš prieš tavo įstatymą. Pasikartosiu: netgi neprileido kitų LDB narių prie mano siūlymų svarstymo, ką privalėjo padaryti - užgniaužė.

Vertinimas Linui ir LDB atitinkamas.

Bet vertinimo Linas kesinasi išvengti per teismą.
Idomu... Sakiau gi kad jis yra teisinis nihilistas...

Linas Vainius (LinasV):
Neatsakinėsiu į asmeninį viešą šmeižtą ir įžeidinėjimus. Bet įgaliotas LDB Tarybos kreipsiuosi į teisininkus dėl tavo viešų teiginių apie LDB, neatitinkančių tikrovės, teisinio įvertinimo. Deja, turėsiu tam gaišti savo laiką

Linai! Kam tie teismai? Kam toks laiko gaišimas? Aiškinkimes tiesiai čia... Ir tiesiai dabar...
Aš čia. Niekur nesislapstau. Jei sugebėsi paneigti mane, visada sutinku ištaisyti savo klaidas.

Tai Linai kada gi visuomenė pagaliau pamatys tą mano šmeižtą? Kur gi tie tiesos neatitinkantys teiginiai?
Vis žadi... žadi... O kur šmeižtas?
Vėl slaptas darbas?

Aš prašiau bent vienos citatos...
Jeigu manes necituoji, atsakingai skelbiu, kad Linas Vainius šmeižia Andriuką dviratuką neva Andriukas šmeižia Liną.
Šmeižikui Linui viešas fuuuuuu... u... uuu... u!..

Aš jau tau Linai rašiau privačiai:

Dėl šmeižto aš jūsų į teismą netempsiu.
Nes aš žodžio laisvę laikau svarbesne už bausmę. Didžiausia jums bausmė - pats faktas, kad nuolat apsikvailinate, ir patys save klampinate, o dar vis kaltinate mane.

Tu pats save šmeiži. Man net stengtis nereikia. Jau minėjau tavo "šedevrą":
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/0755.htm - 2006 metų gegužė
Jų yra ir daugiau.

Ar toliau klampinsi save? Ar pagaliau sugaiši 10 minučių, ir atsakysi į tiesiogiai užduotus klausimus?

O kaip paskui pateisinsi teisininkų išlaidas? Vėl iš valdiško LDB iždo? Už kurį mokėsime mokesčiais...
Juk nei vienas teisininkas bylos prie teismo neprileis. Pasukios tau pire smilkinio tavo paties pirštuku.
O neduok dieve prileis, tai teks tau mano teisines išlaidas kompensuoti.
Apsigalvok. Visai išprotėjai.

dinux:
Keista, bet ta savaitgalį važiavau į Vilnių (su auto) ir kažkur už Rumšiškių, per lietų ir vėją minanti sutikau Liną. Spėk kur mynė? Ogi į tavo minėta suvažiavimą.

Kas čia keisto? Aš irgi per lietų ir purvą miniau.
Jei tikrai šitaip knystumeis po senų archyvų šiukšles, kaip tai darai per LDB daromas nuolaidas, atrastum ir tokį mano laišką, trumpą išankstinę ataiskaitą apie LDB suvažiavimą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Pateikiu ją jau kelintą kartą. Ten aiškiai rašau, kad suvažiavimas vyko net du kartus:
Gegužės mėnesį - Linas ir dauguma kitų dalyvių atvažiavo maukti alaus su automobiliais už vairo.
Lapkričio mėnesį - Linas pasidavė mano kritikai, ir įvaizdį plovė po Rumšiškių lietumi. Alkoholio jau nebemačiau. Bet kas žino ar pirtyje jis nesipylė. Dauguma kitų dalyvių vistiek atvažiavo automobiliais. Gal jie neklausė, ir net neskaitė mano kritikos. Tada aišku, kodėl taip balsavo - už nieką.

Beje, dabar keista jau man. Lietus lygtai užėjo jau suvažiavimui prasidėjus... Nebent Linas mynė iš suvažiavimo... Tai gal nesvarbu, bet keista.
Atkreipkite dėmesį kas su manim ginčyjasi: automobilastas... Neatsitiktinai mastymas menkas...
Varo jis 120km/val greičiu greitkeliu... Stebi ne kelią, o dviratininkų veidus, atsigręždamas atgal... Pastebi murziną dviratastą lietuje... Sustoja, ir atpažįsta Liną...
Tikėtina, kad jis Liną vežė, arba jo nematė visai. Gal jis netgi ne į Vilnių važiavo, o į LDB suvažiavimą. Gal jis pats LDB šutvės narys... O gal jis išvis niekur nevažiavo...

Dėl tavo paminėtos 10% nuolaidos.
Man irgi nepatinka, kad Saulius buvo parsidavęs ir man.
Bet parsidavęs jis buvo ne man, bet pačiai nuolaidai.
Deja, mano "užsakymų" (siūlymų) jis nevykdė... Ortlieb siūlymus vykdė. Kažin kodėl? Gal aš pinigų į kišenę nedaviau?

Aš apsuksiu klausimą atbulai: ar LDB yra tinkama vieta prekybai krepšiais, vogtais dviračiais, dviračių takų statyboms, priekabų nuomai, žemėlapukams?
Viskas tai komercija. Viskas tai užgožė mano siūlymus visą LDB gyvavimo laiką. Ar suvoki ką rašau? Ar aš tuščiai rašinėju į negirdinčias ausis?

Mano prekyba beveik nevyksta. Ji tiek menka, kad kalbėti net nėra apie ką. O 10% per visą laiką paprašė tiktai 1 žmogus, kuris nėra LDB narys. Jis tiesiog parėmė LDB 2% iš pajamų mokesčio.
Aš Saulių daugybę kartų raginau atsisakyti naujų narių vilionių nuolaidomis. Deja jis Siūlymus atmetė. Svarsčiau aš pašalinti tuos 10% iš savo tekstų. Bet iki to rankos nedaėjo. Be to aš galiu taikyti nuolaidą bet kam ir bet kada.

dinux:
Tau neatrodo, kad tai ne vieta laikyti savo asmeninį puslapį? Tam reikalui yra pilna komercinių/nekomercinių tinklapių.

Puiki vieta mano esminiams dviratiniams bei politiniams puslapiams. Tai kad jie yra mano asmeniniai daro man garbę. Nes pasistengiau.
Jei tu pasistengtum, garbė būtų ir tau. Bet tu stengiesi žaisti į mano vartus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1128.htm - 2007 metų ruduo

Gulėjo jie ten ne vien dėl to, kad esu LDB narys, ir, kad rėmiau LDB pinigais, kaip kartais bando pavaizduoti Linas. Tai antrinis dalykas. Ir praktiškai nesvarbus.
Jei jau LDB platina pro-dviratine informaciją, tai ir turi daryti. Bet juk atsisakė...

Man gaila, kad neskaitei mano puslapių. Jų didžioji dalis su prekyba nėra susijusi. Laiko jų kurimui sugaišau begalę. Jokia prekyba neatpirks.

Ir ne vien rašinėjau. Aš dar ir veikiau kažką pagal savo paties siūlymus. Tai jūs vien rašinėjate apie veiklą. Šis ginčas baigsis, ir toliau "smirdėsime".

Puslapių patalpinimo vietos pagrįstumą pateikiau ankstesniame laiške. Pagaliau gulėjo jie ten kur gulėjo. O kaip man atskirti savo asmeninį puslapį nuo neasmeninio? Gal 3-se vietose talpinti?

Beje, ne tokie jie jau ir asmeniniai. Visi yra skirti viešiems dalykams. Daug į savo puslapius įtraukiau kitų žmonių pastabų. Pažymėjau tai citatomis. Tai viešas puslapis.

Mano asmeninis jis tik maža dalimi. Daugiausia tiek, kad niekas kitas politinių siūlymų nekūrė. LDB niekada to nedarytų. Dariau aš. LDB dirbo tiktai tai, už ką mokama.

Be to, aiškiai parašiau, kad asmeninius puslapius galėtų dviratis.lt laikyti ir kiti žmonės.
Kiekvieną atvejį reikia spręsti atskirai - kiek tas puslapis to vertas.

Beje, "dviratis.lt" ir "bicycle.lt jau užgrobti asmeninės Franko Würfto bei Sauliaus Ružinsko ir jų šutvės prekybos. Tai tapo tų puslapių pagrindinis tikslas. Jis puola į akis nuo pat pirmo puslapio. Kaip tai dera su neasmeniškumu, nešališkumu, su neva visuomenine LDB ir su Lietuvos Dviratastų politiniais siekiais? Išvaryk, dinux, prekeivius iš šių puslapių! Ne mane pulk... Bijai ir tingi!.. Baisus valdininkų tarnas yra... užmėtys popieriumi...

Bet tu vis kesiniesi nuslopinti mano klausimą. O klausimas buvo apie puslapių panaikinimo žalą.

dinux:
Jei nori aiškintis santykius su Linu, Saulium ar kitais nariais, bendrauk asmeniškai.

Mes aptariame viešą reikalą. Ne barnius. Todėl ginčas viešas. Ar tai sunku suvokti? Lavinkis!

Pats viename iš pasisakymų kažkur minėjai neva dviratis.lt priklauso man... ir kaip gaila, kad jis yra miręs. Tau rupėjo...
Aš tau tuomet privačiai parašiau, ir paraginau veiksmui, kad LDB nebūtų miręs.
Paaiškinau, kad dviratis.lt man nepriklauso. Tu nieko neatsakei. Lavintis atsisakei.
Jei neketini nieko imtis, tai nesiimk. Bet neragink manes ir kitų nieko neveikti.
Jau rašiau, kas pratyli, tas yra valdininkų tarnas, ar įrankis.
Matau, kad nieko nesupranti.
Jei esi nesupratingas, ar nepolitiškas, tai gal nedalyvauk šiame ginče.

Lino Dviratininkų Bendrija (LDB) skelbiasi neva tau atstovauja. Ir tiktai privačiai šioje konfoje jie skelbia, neva atstovauja tik tiems, kas moka pinigą.
LDB skatina tavo bei tavo tėvų pingų švaistymą...
Gamtos niokojimą, vėplų gadinimą dviračių takais, trasomis:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1125.htm - 2007 metų ruduo
Ar bandymas tam užkirsti kelią yra nesamonė?

Manau pats save paneigei. Tavo raginimas yra nesamonė.

Parašysiu tavo stiliumi:
Įsteik savo asmeninį forumą Dinux, ir vartaliokis tenai į valias.

Nepatinka kaip šitai parašiau? Tai ko pats kvailai rašinėji? Tausok mūsų ir savo jegas esminiam veiksmui. O ne pliurpalams.

Marius:
Geriau jau Andriukas važinėtųsi, kaip seniau, sau po Vilnių, kabinėtųsi

Be abejo, Mariui geriau, jei Andriukas jo juodų darbelių nekeltų viešumon.
Mariui geriau šmeižti Andriuką. Marius kabinėjasi prie Andriuko. Ir tuo kaltina jį patį.

Beje, pažiūrėkite į Mariaus portretą - paveiksliuką prisistatymą forume.
Kokia terlionė - toks ir pats laiškas.

Paaiškinsiu kas čia toks per Marius:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1136.htm - 2007 metų ruduo
Tenai skaitome kaip Marius mokino LDB siurbti valdiškus pinigėlius.
Nesakau, kad jis visiškai dėl to asocialus... Tik truputį... Vistik geram darbui siurbia - vaikų dviratiniam auklėjimui (kabinėjimuisi prie nepilnamečių - kaip pasakytų redbulbul). Toks parybinis veiksmas... - tarpinis tarp asocialumo ir naudos.

Mano puslapiuose apie iškylas pakritikavau ir Mariaus padarytas valdiškas iškylas. Tos iškylos sutrikdė mūsų saviveiklos iškylas. Darė jis jas pagal Zuoko užsakymą, kurį užsiundė ant Mariaus NeSveiko miesto biuras. O tą biurą užsiundė Frankas. O Franką užsiundžiau aš. Aš tiktai norėjau, kad Savivaldybė (vilnius.lt) padarytų nuorodą į mūsų iškylas Vilniuje. Paprašiau Franko patarpininkauti...
Kur tau?.. Frankas atėjo pas valdininką, trina rankas ir sako:
- Nori pinigų užsidirbti?
- Juokauji?
- Darykime valdiškas iškylas!
Ir padarė... net 2. Iš ten pat kur ir mes važinėjames. Taip ir sutrikdė.

Viena iškyla važiavo net... 20km po miestą...

Kita (Mariaus) rimčiau: po 60-100km. Tik kad iš paskos vilkosi automobilis su chaliava (mineralinis vandenukas, ar dar kas, ir netgi du medikai). Pavargusius sodindavo vidun.
Marius padarė net... 3 iškylas per 2006 metų vasarą. Tam išleido net 9900Lt pinigų. 9000 iš ESSSR, 900 iš Vilniaus Savivaldybės.
Kai apie tai jo paklausiau, jis sumas nenorom pasakė, ir piktai atrėžė:
Neskaičiuok svetimų pinigų.
Aš klausiau nepiktai. Piktas Marius gal iš prigimties yra.
Ir kodėl negalime valdiškų pinigų skaičiuoti? Kodėl valdininkų tarnas įsakinėja?

Pinigus paėmė Jaunimo Turizmo Klubas "Vilniaus Žygūnas". Tai viena iš daugybės LDB "rankovių".
Kodėl davė būtent jiems?.. Straipsnyje apie LDB "rankoves" aiškinu, kad tai negirdėtas klubas. Jis visuomenėje neužsitarnavo tokį dosnumą ir pasitikėjimą.

Štai kaip už 10000Lt auginami Lietuvos vėplos. Neprasimanau... Nespelioju... Dauguma dalyvių buvo suaugusio amžiaus, bet suvaikėję... Išdavos kas išaugs iš vaiko laukti nereikia... Iš jų vėplos jau išaugo. Kiek aš tuos dalyvius vėliau bekviečiau į mūsų iškylas atvažiuoti savarankiškai, be valdininkų rankos, tiek ir atvažiavo 1.

... Papildomai, vieno Mariaus pasivažinėjimo pabaigoje pavyko sukusrtyti grupelę palikti pagrindinę grupę, ir važiuoti savarankiškai.
Kiti numynė nuobodžiu greitkeliu. Kaip paskui vėpla mastys apie dviratį?.. - Kaip apie nuobodų varymą kartu su automobiliais.
Bet juk Marius automobilius myli.
... O varė jie dalyvius smarkiai - pagal valdišką tvarkaraštį.

Tagi atsiskyrėm. Iškylaujam po sodus, ir laukus toliau... Skinam niekieno obuolius... Viena mergina ir sako:
- Kaip malonu... kaip gera... Niekur nevarom... Niekam neįsipareigoję... Važiuojam kur norim...
Vienas vyrukas jai už mane ir paaiškina:
- Žinoma. Tokia gi ir turi būti iškyla.

Nei vienas iš šitų daugiau nepasirodė.
Sutikdavau kaikuriuos. Atsikalbinėjo, kad mūsų iškyla neaišku ar važiuoja. Skelbimas nuolatinis. Jie bijo atvažiuoti įsitikinti... ir net jei nieko neras, pasivažinėti patys vieni.
Užtai valdiška iškyla - aišku, kad važiuoja. Negali nevažiuoti, jei jau paskelbta.

Valdiškos iškylos baigėsi. Baigėsi ir anie pinigai. Jau suvalgyti.
Mūsų iškylos tesiasi nuosavom lėšom. Bet nuorodos į jas Savivaldybė taip ir nepadarė.
Gal kažkam nedavėm kažko?..

O gal bijo, kad teks sumokėti... Mat per 10 metų mes tiek iškylų padarėm, kad bendra suma siektų: 1 milijoną litų, arba daugiau.
Niekis, palyginus su 2 mlrd. Lt., kuriuos Savivaldybė praeitais metais skyrė statyboms bei automobiliams.

Marius aišku puola menkinti mūsų iškylas... Kur gi ne? Valdininkų įrankis kitaip nešnekės.
Idomu, kad seniau jis pats su mumis mielai važinėdavosi į tas pačias "išsidvelkusias" iškylas.

Pagal jį jos išsidvelkė... Tame tarpe ir jo pastangomis...
Idomu kas būtent išsidvelkė? Gal pinigai? Nekvepia - nevažiuoja.
Neva nebėra kur važiuoti... Idomu kur gi pats veda, jei nebėra?
Žmonių su mumis važinėjosi daug ir įvairių. Visi važiavo savo noru. Visi ūgdė sau savarankiškumą. Mes jiems padėjome - tiems kas jau miršta iš nuovargio. Pastumėm į kalną. Jie kylo ir važiavo toliau... Ir dar prašėsi kviečiami.

Ar mano savarankiškumo siekis yra nesamonė?

vivi:
Atsiprasau negi taip sunku savo veiksmus ir nuopelnus sukonkretinti

O kam to reikia? Jei tauta giriasi tuo, kad nieko neskaito?
Tu gi neskaitei mano veiklos ataskaitos čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1076.htm - 2007 metų gegužė
Mano vardo baidaisi... Nuorodą į tą ataskaitą iš mano puslapių ištrynei kartu su Linu...

Jūs vis klausiate ko aš noriu.
Tai aš jūsų klausiu: ko tu nori? Juk viskas buvo... Dabar sunaikinta...

Jei aš organizuočiau vien žygelius. Aš "ui kiek" galėčiau paminėti! Nes tai pasiekti lengviausia.
O žygelių buvo... Kad ir tas pats iškylų puslapis.
Deja sunakintas.
Vien savaitgalio iškylų mes per visą laiką padarėme gal 500.
Bet aš nesiraunu reklamuoti žygelių, kaip savo pasiekimų.
ir varžybų organizavimo nelaikau pasiekimu. Gerai, kad yra... Ir tiek...

Tai mūsų asmeninis laisvalaikis.
Už vienus mokame patys - už save. Už kitus mokame vėl mes - už LDB. Apie tai, kaip tapome nevalingais sponsoriais skaitome čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1136.htm - 2007 metų ruduo

Po iškylų ar varžybų dažnas vistiek prašo automobilio.
Politika nėra tame, kad suagituotume 2 žmones.

Aš siekiu pageriniti įstatymus, švietimą, bei visuomenę.
LDB tam aršiai pasipriešino. Ir dar tuo didžiuojasi.
Puikiai žinote ko paskutinė stadija yra pasididžiavimas...
Nežinote?.. Paklsauskite Egidijaus.

Jei man LDB sutrukdė, ką aš turiu sakyti? Kad man pagelbėjo?..

Linas Vainius (LinasV):
Nesuprantu, ko vis dar veržiesi būti tokios blogos organizacijos nariu

Kaip parašiau čionai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Aš nebesiveržiu į LDB, nes įsitikinau, kad ne vien Taryba, bet ir visi 10 LDB narių nesutampa su manim.
Cituoju save:
... Kita vertus, kas ką išmetė? Gal aš išmečiau juos... Nes paaiškėjo, kad visi nariai sukčiai. Bent jau tų blogų veiksmų dalyviai... Sukčius yra tas kuris pritaria sukčiui. Sukčiavimą pagrindžiau praeituose laiškuose.
Blogai tik, kad jiems liko užgrobta visuomeninė organizacija. Kurią jie pavertė valdininkų marionete, ar tarnu, kaip Lietuvoje įprasta.

Prieš suvažiavimą aš prašiau LDB Tarybos išplatinti mano siūlymus kitiems nariams.
LDB Taryba atsisakė, ir tuo pažedė įstatus.
Įstatai aiškiai sako: Taryba organizuoja darbą tarp suvažiavimų.
Suvažiavimui Taryba nevadovauja.
Siūlymų suvažiavimui užgniaužimas yra vadovavimas suvažiavimui.
Negali to, Linai, paneigti. Tu verčiau bėgsi verkti pas teisininką, kuris gal yra toks pat kaip tu - teisinis nihilistas. O tokių profanų pilna visose profesijose Lietuvoje.

Ko aš siekiu jau parašiau. Prašau konkrečių atsakymų.
Ne 200 laiškų apie nieką... Ne isterikų... Ne prakeiksmų... O konkrečiai.
Ne aš pilstau tuščiai. Patys pastebėjote, kad žmonės mano laiškus įvertino kaip argumentus.
Tai jūs ponai iš LDB pilstote tuščiai.
Tai darote tyčia. Nes tai valdiškas būdas.

Kaip pamatėme nėra konkrečių atsakymų. Linas vėl postringauja neva ne visi automobilastai žūdo.
Ne į temą brangusis... Ne į temą...

Beje, aš mačiau daug automobilastų, kurie atrodo padoriai. Jie patrenkė ar sužalojo žmogų. Daugumoje atveju jie kalti. Kesinosi prasmukti. Visi savęs nelaiko žudikais. O koks skirtumas? Jei pasirinkai visuotinai pavojingą priemonę, tai kas tu esi? Ypač jeigu 99% atvejų tam nėra priežasties.
Bet mes juk dabar ne apie tai ginčyjames. LinasV valdiškai kesinasi nukreipti ginčią pliurpalų link.

Dėl prekybos... Pavargau kartotis... Jau rašiau naujame susirašinėjime dugybe kartų... Aš LDB nariams nedraudžiau užsiimti prekyba... Aš draudžiu prekybai užgožti esminę veiklą...
Ar šitai jums sunku suvokti?
Ar turiu nuolat kartotis?

Jūs gi neskaitote. Ir tuo didžiuojatės. Paskutinė stadija...
Visus, kurie kesinasi dar čia parašyti pirmiau raginu susipažinti su mano siūlymais bei argumentais.
Pradėkite nuo čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/ - 2007 rudenį laiškai

Bjauriame laiške, kurį man Linas parašė prieš kelias dienas, Linas man priekaištavo neva turiu man pritariančių ratą. Nežinau ar jis tikisi, kad tas ratas bus mažas... Bet net ir tie, kurie man nevisada pritaria negali palaikyti to, kaip Linas su LDB prasikalto dabar.
Skaitykite jų laiškus šioje nuorodoje.
Stebimės mes visi, kaip žmogus gali pulti į tokią akivaizdžią nesamonę.
Stebimės ir tie, kas Liną pažinojo, ir tie kurie nepažinojo.
Tik tie kurie nepažinojo vien gužčioja pečiais: neva toks ir turi būti valdininkas - bjaurus.

Jei aš šitaip padaryčiau, bučiau istorija kaip-mat.
Linas gi vis kyla iš pelenų kaip Paksius.

Aš jau veikiu. Pagelbėk man, veik. Kokio dar "apšilimo" iš LDB lauki?
2007.12.08

Jei kažkam nepatinka mano ilgi laiškai, tai padėkite man.
Darykite trumpas ištraukas. Aš jūs šeriu argumentais. Bet galvos kažkodėl neišpampasta.

Štai šaunolė Tricky aiškiai parašė:
Jei tai klubas, tai jų vardas nėra privatus reikalas.
Tegul perdaro į klubą, ir nesiskelbia esą dviratastų atstovai.
Aš dar pridėčiau, kad ir dviratis.lt tegul perleidžia tam, kas dviratininkus atstovaus.

Gerai, kad po tokio pareiškimo, dar veiksmas sektų (pagal mano siūlymus šiame ginčyje)...

Aivaras:
su ju tempais reiks penkmecio

Žemiau nurodau aptarimo pradžią naujame susirašinėjime.
Atsakymų vis dar laukiame iš šių veikėjų jau nuo 2006 metų sausio.
Jų profesija yra užgniaužti... Nutylėti... Išsisukti...
Lauksite amžinai.

Stebėtina kiek ten laiškų! O atsakymų nėra.
Man teko veikti pačiam. Sustabdė...

Ar jūs visuomet šitaip? Kai jūs apmulkina, puolate aiškintis kokie mulkio ateities tikslai?
Pinigus jis jau pravalgė. Toliau ims daugiau. Aiškiai gi parašė: dar daug nepanaudotų fondų.

yellowjacket:
Andriukas nemoka ar nebemoka konstruktyviai bendraut

Prašau paaiškinti: kur esu nekonstruktyvus?
Pastaba: paaiškinimo taip ir nesulaukėme. Vėliau, metų metais šis asmuo tik kartojo tą patį.

Aš pateikiau LDB, kurios nariu buvau aibę siūlymų veiksmui.
Visi atmesti, sutrukdyti, kai kurie sužlugdyti.
Visi pačių šių veikėjų siūlymai lekia per LDB su vėjeliu.

Politika nedaroma. Daroma statyba, takai.
Kas nekonstruktyvus?

Aš jau pateikiau 3 svarbiausius LDB pirmus darbus, kuriuos jie atliko po suvažiavimo: sunaikinti, pašalinti, užgniaužti, ištrinti, bausti...

LDB jau susikompromitavo per 11 metų, o ypač per pastaruosius 2.
O jūs vėl giedate alelują!

Nuo 2005, bei nuo 2006 metų man aršiausiai priešinosi:
Frank Wurft
Linas Vainius
Saulius Ružinskas

Visi jie yra dabar LDB Taryboje. Nepaisant jokių nusižengimų.

Kokio dar apšilimo reikia?! Sušildyti valdininkams pinigus?

Siūliau ne aš vienas. Visas mūsų naujas susirašinėjimas siūlė...
Paskaitykite atsakymus į jūsų klausymus patys.
Pradėkite nuo čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/ - 2006 suasis

O konkrečiai nuo čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/377.htm - 2006 metų sausis
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/382.htm - 2006 metų sausis
Tai Korupcinės dviratinė komisijos Vilniaus Savivaldybėje aptarimo pradžia.
Tai mano, bei Egidijaus laiškai.

Aš bandžiau panaudoti LDB įtaką Frankui, kad prie Komisijos prileistų ir mano siūlymus. LDB atsisakė.
Buvęs LDB Tarybos narys Sigitas neva dalyvavo toje komisijoje. Jis turėjo LDB įgaliojimą.
Nors Saulius Ružinskas ginčio vidyryje (apie vasario mėnesį) aiškiai mūsų susirašinėjime pareiškė, kad kiekveinas veiktume privačiai. Kiekvienas už save. Net ir nariai.

Tik Frankas gavo valdininko balsą. Andriukas - užgniaužtas.

Suvažiavime paaiškėjo, kad Sigitas net nematė Zuoko, ir jokioje komisijoje nedalyvavo.
Gaunasi, kad Frankas Würft klastojo ne tik komisijos posedžių, protokolus. Bet ir pačią komisijos sudetį.

Suvažiavimas to net neketino nagrinėti. Tai reiškia, kad Linas Vainius jau yra sukčius, kaip ir visi kiti.

Man teko nešti siūlymą į Savivaldybę kaip privačiam asmeniui.
Man pavyko valdininką A. Karalių įtikinti daryti Vilniuje "A" juostas.
Tai padariau per 3 valandas juodo ginčio nemokamai.

Ir jau matome šiemet Vilniuje padaugėjo "A" juostų.

Bet kiek tam sugaišau laiko su LDB! Išpešk slaptus duomenis... Išnagrinėk... Paneik... Nuginčyk... Išklausyk išsisukinėjimus... Ir vistiek liksi kvailas...
Viskas tai - susirašinėjimo nuorašuose...

Kur sušikti Franko takai? Nėra. Nebuvo. Ir nebus.
Jums aiškiai pasakė: vos trasos bus pradedamos po 20 metų.
Na o takai... - gaunasi niekada.
Jūs aiškiai matote: takai yra LDB pirmas tikslas. Pakeis tau mieste šaligatvį iš stambių plytelių į smulkias trinkeles...

Tau tinka? Bet niekas nesikeičia!

Linas Vainius jau prisidirbo pseudo turistinių trasų daryme. Apie tai rašiau savo puslapiuose. Jie ištrinti.
Taigi vėlgi Linas prasikalto dar 2006 metų balandį.
Apie tai kol kas skaitome čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/0674.htm - 2006 metų balandis
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#turtrasos

Aš jums jau atstovavau... jau bandžiau veikti lygiagrečiai LDB. Atstovavau ne vien aš... O vienračių klubas.
Paklauskite Gintaro GIB kaip viskas vyko.
Bet valdininkai pasirinko Lino Dviratinių Takų Bendrovę (LDB).
To ataskaitą padėjau savo puslapiuose. Ten buvo ir valdininkų citatos. Viską ištrynėte.

Ar suvokiate, kad net ir įkurus naują bendriją teks kovoti su sena tol, kol senai nesuteiksime tokio įvertinimo, kokį ji nusipelnė?

Pastaba: 2010 metais LDB tarybos narys Saulius Ružinskas tame blevyzgų Forume vis džiugauja, neva Andriukui pritaria mažuma dviratastų. Skaičių jokių nepateikia, net prašomas. Tą patį jis meluoja ir valdininkui. Tą patį jis meluos ir apie naują bendriją.

Nesvarbu kiek daug narių nauja bendrija turės. Valdininkas rinksis patogų žmogų.
Kaip su tuo kovoti?
Pasitikti Liną su gėlemis, gamtos įvairovės bei taikos dėlei?..
Ar skelbti viešai jo blogus darbelius?
To aš ir siekiu. Aš įrodžiau, kad LDB yra sukčiai. Kokie toliau veiksmai? - Uždarome, ir perorganizuojame tą bendrovę.

Koks apšilimas?
Tau gi aiškiai pasakė: turizmas, popierėliai, žemėlapukai, trasos, takai.

yellowjacket:
Jei LDB vystytų aiškią veikla, tarkime tęstinė akcija "Stop karui keliuose...

Vysčiau aš tokią testinę akciją. Štai, pavyzdžiui, čia:
http://www.lrt.lt/stop/discussion.php?strid=1028&id=1206
tai LRT veiksmo prieš karą keliuose aptarimas.
Ten pridėliojau savo siūlymų. Padariau atitinkamų nuorodų į savo puslapį. Dabar, kai LDB ištrynė mano puslapius iš dviratis.lt bei bicycle.lt, šios visos nuorodos rodo į kur?
Į LDB...

Ar tai sąžininga?
Kas džiaugiasi? - Automobilastai, bei valdininkai.

LDB jau padarė žalą visuomenei. (Mano švietimo puslapius naikino. Kvailina. Skatina išlaidavimą.)

LDB tenai nei pirštu nepajudino.
Niekur nepajudino. Vienintelis politinis nuopelnas: menkavertė KET pataisa, kurią siūliau nuo 1999-2000 metų... Ir tai ne iki galo...

Visa kita - turizmas, bei turizmo trasos.

Jau karta mūsų susirašinėjime, bei savo puslapyje rašiau:
pažadėjo mums valdininkas taką... į... Europos centrą.
- Štai ką tau pažadės LDB.
O tu pro kur į Universitetą ar į darbą važiuosi?
Pro Europos centrą?

Ginčias jau įvyko. Pražanga jau yra. Tikslai nesikeičia.
Jūs gi matote - jūms LDB neatstovauja. Jie patys pripažino. Ir net nesusimasto...

Ką jūs beišgirsite, kaip gražiai beskambėtų... - darbai bus tie patys.
Linas gi sake: nebuvai - nežinai.
Aš buvau... Aš papasakojau... Aš žinau... Todėl Lino atsakymo ir nėra. Arba sumeluos ir apsikvailins.

Kaip išdavikas gali pasikeisti? Jūs 5 metus lauksite iš LDB veiklos... Leisite apšilti... Šudą malsite...

Kam laukti? Andriukas jau vykdo veiklą, ir kviečia jūs veikti.
Paskaitykite šiame bei ankstesniame laiške ko noriu, ir darykite.

Tame tarpe pasiūliau kūrti naują bendriją.
Nejuokauk, geltonas marškinėli... Negi nori stoti į LDB? Po to kas įvyko?
Manau nenori. Tai darom rytoj naują!

Andriukui nereikia apšilimo...
Mano programą žinote, kas nebijo mano puslapių skaityti.

Veikliam sukčiui Lietuvis pasakytų: leiskime jam apšilti, nekiškime veikliam žmogui pagalių į ratus.
Veikliam Andriuki Lietuvis sako: Andriukas blogas, eik šalin! Stebėk kaip profas apšyla.

Nuo šiol skelbiu, kad mano vardas LinasV. Pakluskite man!

P.S.
Na va... Paskaičiau dar vieno debiliuko komentarą po savo laišku. Tai toks Aicho.
Keista vienok, kodėl jis išvis parašė... Jam juk LDB nesumokėjo. Ir jis LDB nesumokėjo... O gal gavo "-50%"...
Štai tokius skatina LDB.
Rinkis.
Arba bus dviratininkai tokie kaip Aicho ir LinasV.
Arba jie bus tokie...
... Ir dar šalia bus nauja bendrija iš normalių žmonių, kurie turi už dušios ką pasakyti, ir svarbiausia - nuveikti.

[Pastaba: šį laišką rašiau blevyzgų forume "Geras Dviratis". Tad ir ši pastraipa turi omeny aną forumą. Tramdžiau aikštingą dalyvį, kuri mane pravardžiavo ir svaičiojo. Po dviejų metų, ji pasiskundė kitame skyrelyje, kad atsikirtau, nenusileidau jos išpuoliui. Pavadino tai įžeidimu. Pati muša - pati šaukia.]

Įtariame, kad buvęs LDB pirmininkas prekiavo vogtais dviračiais.
2007.12.10

LDB ataskaitos jau buvo internete iškabintos. Jos buvo iš esmės skelbimuose apie suvažiavimą.
Ką dar naujo sukurpsi savo įvaizdžiui pagerinti Linai?
Žemiau duodu dvi nuorodas kur jas nagrinėju. Ataskaitos yra klaidinančios. Ten velnias koją nusilauš. Ypač finansinėje...

Nelabai suprantu kam sqrt pateikė tą komentarą...
Juk Lietuvis perskaito vos 3 raides. Jie patys čia prisipažino.
O tas pats, kuris skundžiasi Andriuko ilgais tekstais, kaip matome, rašo "paklodes", kurios, be kita ko, iš piršto laužtos. Tokių pilnas internetas.
Manau sqrt tiesiog norėjo jūs palyginti su tuo rašeiva.

Norite aš jums papildomai pateiksiu?
Štai prašom:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=4613&p=88102#p88110
Pasirodo aleluja už automobilius gieda pats LinasV
- didysis ekologas (ekologinis klubas Atgaja, Žaliųjų judėjimo dalyvis), o dabar ir LDB pirmininkas.

Dėl Lino grasinimų dalyvio sqrt atžvilgiu.

Oi kaip mes puolame į isterikas!
Tai gal ir man pulti į teismą kiekviena kartą kai Linas iškreipia mano puslapių pavadinimą tyčia:
LinasV:
Nes tas žmogus labai nori, kad visi dviratininkai vadovautųsi tik jo "įstatymu" ir "Andriuko Tiesa".
Kur įrodymai, kad aš noriu, kad visi vadovautusi tik mano "įstatymu"?
Kur įrodymai, neva aš skelbiu savo puslapius neva jie yra vienintelė tiesa?
Isterikos, Linai...

LinasV:
Apie tai, kad LDB pardavinėja kažkokius vogtus dviračius, tai prašau faktus, gali tiesiai į policiją. Jei tokį šmeižtą skelbtum viešai ir savo tikru vardu, tektų atsakyti.

Nepersistenk Linai su grasinimais. Patruksi...
Faktų neduodi tik tu pats.

Esi teisinis nihilistas. Kitaip suvoktum, kad, net jei žinotum dalyvio "sqrt" tapatybę, tu jo į jokį teismą nutempti negalėtum.

Be abejo nėra tiesioginių įrodymų, kad devėti dviračiai, kuriais prekiavo Saulius, buvo vogti.
Ir vėlgi, mano puslapiai aiškina kodėl devėtas=vogtas.
Naujame susirašinėjime apie tai vyko ginčias ne kartą. Nepradėkime dabar jo naujai.

Jūs tuos puslapius išnaikinote. Dabar dviratininkas "nežinos" tokio svarbaus dalyko...
Tai vėlgi prieštarauja LDB programai.

Aš jau minėjau Sauliui, kad nenoriu niekam asmeninės žalos. Todėl prokuratūros ant LDB ar jo paties nesiundau.
O pagrindas yra. Aš jo neslepiu, skirtingai negu Linas.

Bet gal Saulius pats savo garbe pasirupins? Ar tu jo vardą ginsi irgi LDB lėšomis?

Deja Saulius pasirupino tik iš dalies... Ir tik savimi:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/457.htm - 2006 metų sausis

Tu Linai dalyvavai tuo metu susirašinėjime. Sauliaus pasisakymą matei. Tad tu paprasčiausi šantažuoji dalyvį "sqrt".
... Ramiai, ir pagarbiai šantažuoji...

Sauliaus mes nešmeižiame.

Manau, bereikalinga aiškinti, kad vogtas dviratis tėra retorika. Negi kiekvieną kartą aiškinsi aiškų dalyką: devėtas=vogtas?

Jis nėra įrodytas... Bet ir netikrintas visai.
Primenu, kad ši Sauliaus pražanga nėra šio ginčio šerdis. Jis tik papildomai rodo pirmininko atsakomybės jausmo nebuvimą.

Paaiškinu kas toje nuorodoje yra.
Ten prisipažinimas, kad Saulius prekiavo (kur nepripažinsi?) devėtais, ir galimai vogtais dviračiais.

Jo, kaip piliečio, o ypač kaip LDB pirmininko, pareiga buvo patikrinti ar dviračiai nevogti. Privalėjo bent jau po to kaip Andriukas Saulių apšvietė.
Bet ką gi rašo Saulius?
O Saulius rašo: "nezinojau"... Prekybą sustabdė, ir tuo apsiribojo.

Pasirupino jis tik savimi. Rankas nusiplovė, ir įsivaizduoja, neva gana.
Turiu pagirti Saulių, kad jis turėjo drąsos bent prisipažinti.
Galėjo pratylėti, kaip vėliau darė.

Laikui bėgant, drąsa išgaravo, ir jis jau puola Andriuką... Jau Andriukas šmeižia... Jau kitų prisipažinimų nėra...

Dar 2006 metų lapkritį Saulius Ružinskas rašė kad Andriukas geras:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/0995.htm - 2006 metų lapkritis
Prieš teikdami kokius nors pasiūlymus apie dviračių transporto pletrą Kaune, būtinai perskaitykit Andriuko dviračių istatymą

O už pusės metų, 2007 birželį, netrukus po gegužės mėnesio suvažiavimo, jis su sėbrais paslapčia Andriuką išvarė iš LDB. Pranešė man tik po pusės metų, prieš pat antrinį suvažiavimą 2007-jų lapkritį. O po to antrinio suvažiavimo ištrynė mano puslapius iš interneto sričių "dviratis.lt" ir "bicycle.lt".

Dar 2007 metų gegužės mėnesio suvažiavime Saulius Ružinskas prisipažino:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1096.htm - 2007 metų gegužė
kad veiklos esminės nebuvo, kad poilsinės konferencijos valdininkams buvo beprasmės...

O štai jau lapkričio mėnesį Saulius kalba kitaip. Jau LDB neva daug nuveikė... Jau ji neva gera... Jau Andriukas platina dezinformaciją (neįvardinta kokią)...
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo

Kodėl toks pasikeitimas per 6 mėnesius?
Išvada tokia:
Linas ir Frankas pasidarbavo... Neatsiliko ir Laurynas Butkus (tas kuris trynė nuorodą į naują susirašinėjimądviratis.lt. ... Tas pats kuris trinė Andriuko pasisakymą Kritinės Masės puslapyje).

LinasV, sužinojęs apie įtarimus dėl Sauliaus, turėtų išnagrinėti galimai įvykiusią prekybą vogtais dviračiais pats.
Kreipkis, Linai į policiją. Tu gi LDB pirmininkas. O LDB privalu rupinti teisių dviratininkams, tame tarpe ir Vokietijos dviratininkams. Šiuo atveju netgi nėra žinoma... Gal dviračiai vogti iš Lietuvos.

Ot ir ne! LinasV, užuot pasielgęs principingai, ir apvalęs LDB Tarybą nuo žmonių, galimai teršiančių LDB vardą, gina tokį žmogų. Linui įrodymų neva nėra. Tai eik ir surask!
Andriuką išvaryti be įrodymų galėjai...

Paaiškinsiu kodėl šitai taip svarbu. Net jeigu buvęs LDB pirmininkas Saulius pats nežinojo apie dviračių kilmę, jis turėjo apie ją susimastyti... Juk jis yra "tokios" dviratinės organizacijos pirmininkas. - Ne kvailių bandos varovas.
Turi rodyti pavyzdį. Pats susivokti. O ypač, kai Andriukaspamokino.
Pats faktas, kad pirmininkas prekiauja nepatikrintais dviračiais jau skandalas.

Juk žmonės pirmininku aklai pasitiki:
Pirkėjas:
... aš asmeniškai jo nepažįstu, bet pasitikėjau, kaip garbingu žmogumi.

Tai yra laiško ištrauka, kurį Sauliaus pirkėjas rašė man asmeniškai apie Saulių...
Pirkėjo vardą žinau. Jei reikės tyrimui, pateiksiu.

Skandalas ir tai, kad dabartinis LDB pirmininkas tuo nesidomi.
Skandalas ir tai, kad tokie du žmonės vis lieka LDB Taryboje.

Štai kokia yra LDB.
Linai. Nepaistyk mums neva jaučiate kažkokią atsakomybę. Jos nėra. Jau įrodžiau. Yra begalinis aplaidumas.

Eik į teismą jei taip nori. Bet kieno vardu tu eisi, jei LDB uždarys?

Vėliau atstatysiu dar ir Lino Vainiaus laišką, kuriuo jis pats save kompromituoja, kaip automobilių ir pinigų mylėtoją.