Skyriaus puslapiai:
Pagrindinis - šis.
neveikla.htm - Andriuko laiškai blevyzgų forumui "Geras dviratis". LDB blogos veiklos apžvalga.

Tiems kas skundžiasi neva mano tekstų yra daug. Lietuvos švietimas jau sugadino žmogų. Atitaisykime žalą, kiek galime. Sakykime tai, ką turime pasakyti. Nesidrovėkime. O kas kitas pasakys? Rėksniai vistiek nieko gyvenime neveiks, nepaisant ką jiems sakysime, kaip pataikausime. Jie turi suvokimo sutrikimus. Kokia prasmė "karpyti" savo siūlymus? - 2007 metų ruduo. Tuščios ir trumpos šnekos yra sukčių būdas.

Lietuvos Dviratininkų Bendrija

Automobilių ir valdininkų mylėtojai.
1997 metais įsteigėm be aiškaus tikslo. Pradžioje vadovai ją pavertė nekaltų pobuvių ir žygių bendrija. Narių sukaupė apie 150.
Galiausiai ją pavertė valdišku verslu. Beveik visus išbraukė. Liko tik 10. Jie vaizduoja, neva jums atstovauja. Nors jums rašo ir sako, kad neatstovauja, kad atstovauja tik savo užgaidoms. Jūsų vardu laimina dviračių takus, kitas nesąmones. Vienas Tarybos narys laimina net geldų aplinkkelius apie Vilnių. Vis pražiopso aplinkkelius: Klaipėdos pietų, Palangos antrą aplinkkelį aplink ankstenį aplinkkelį.
Užgniaužė ir nuslėpė politinius siūlymus skatinti dviratazmą ir mažinti geldazmą.

LDB mina automobilių pedalus. Minti politikus ir žaboti automobilazmą atsisakė.
Turinys:
[...] Lietuvos Dviratininkų Bendrija (LDB) ištrynė Andriuko puslapius.
"http://www.dviratis.lt/andrius".
Angliški: "http://www.bicycle.lt/andrew"
2007.11.28. Tai buvo ne pradžia. Tai - klastos tęsinys. Pirma jie pamažu užgrobė Bendriją. Pamatė, kad jų netramdo. Tada suįžulėjo.
[...] Kaip vaikyti
[...] LDB - užgrobta prekybos tikslais.
Politika sužlugdyta.
[...] Atviri laiškai LDB tarybai.
[...] Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) blogos veiklos paaiškinimas.
LDB verslas užgožė politinę veiklą. Tiesa politinės veiklos išvis nebuvo. LDB netgi priešinosi politikai.
LDB taiko cenzurą nepalankiems pasisakymams savo atžvilgiu. Trina juos iš visur kur gali, netgi už savo "valdos" ribų.
Skleidžia demagogiją apie sąsaja tarp dviračių takų, perkėlos kainų ir dviratazmo gausėjimo.
Išvadas iš apklausų bei statistikos daro tokias, kokių jos nerodo. Ko neparodo, gali sakyti, kad parodo. - Tai yra visų jų demagogijų esmė. Savo prielaidas jie perša kaip išvadas.
[...] Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) suvažiavimas.
2007.05.19 - pirminis. Nepakako dalyvių. Atidėjome. Per tą laiką išbraukė apie 150 narių, kad suvažiavimo dalyvių pakaktų.
2007.11.17 - antrinis.
[...] Kalba liudininkai.
[...] Kalba LDB nariai.
Frank Würft (Pagrindinis veikėjas)
Dainius Danielius
Linas Vainius (Pirmininkas, dabar jau buvęs)
Laurynas Butkus
[...] Kitos išgalvotos "aplinkosauginės organizacijos".
Pavadinimų ir rankovių daug. Asmenys - tie patys. Kaip jie kūria ir pasisavina vis naujas organizacijas.
Braižas visų panašus... Kiti asmenys užgrobia ir kitas organizacijas. Kitame puslapyje (renginiai) pasakoju kad sukčiai užgrobė Kauno turistų klubą. Puslapyje apie laiškus blevyzgų forumui rašau apie dar keletą išnaudojamų organizacijų.
Labiausiai reikalingi darbai.
Kokius Andriukas mano, kad turėtų atlikti nauja dviratininkų bendrija, įsteigta po to, kai išvaikytume esamą:
  • Versti Savivaldybę iškabinti skelbimus prie dviračių takų: visa Žemė - dviračių takas.
  • Kabinti skelbimus prie visų viešų vietų: atvažiuok su dviračiu.
    Pradėk nuo pliažų, parkų, sporto aikštelių, mankštos salių, "sporto" ir lėbavimo renginių.
Pagrindas: Andriuko įstatymo straipsniai Nr. 2.2 ir 3.1
  • Reikalauti iš Vilniaus Savivaldybės liautis naikinus miškus ir laukus aplinkeliais. Dar ne viską sunaikino. Dar yra ką gelbėti. Aplinkelių Vilniui nereikia. Dauguma gatvių nuo pradžių buvo padarytos kaip aplinkeliai. Pvz. Laisvės prospektas. Jame net viaduką išilgai to paties prospekto padarė ant Narbuto kalno. Vietoj jo dabar stato vakarinį aplinkelį. Kiek šviesoforų kelyje yra - neturi reikšmės. Nėra jų ten tiek daug. O ir kiek juos bemažintum, visada bus negana.
    Bus dingstis miestą vėliau išplėsti link greitkelio. Tada tariamai prireiks naujo.
  • Reikalauti iš Europos Sąjungos nebedovanoti Lietuvai pinigų. Juos pravalgo automobilazmui.
[...] Kam juos vaikyti.
Viena nauja LDB narė sakė man, kad įstojo į bendriją tik dviračių takus laiminti. Vien dėl to, kad Liną Vainių ji laiko tiesiog geru, savu žmogumi. Apie sukčiavimą kalbėti ji nenori.

Ištrynė Andriuko puslapius.

Šie Andriuko puslapiai anksčiau buvo vietoje "http://www.dviratis.lt/andrius".
Angliški: "http://www.bicycle.lt/andrew".

2007 metais sukčiai užgrobė visuomeninę organizaciją LDB bei jai priklausančias interneto sritis dviratis.lt ir bicycle.lt. Mano puslapius iš ten ištrynė.

Andriukas streikuoja. Aš tyčia neatstatau dalies puslapių, nes jums nusispjauti. Visos Lietuvos dviratininkai negali išvaryti 10-ies sukčių iš LDB, kurią jie užgrobė.

2007 metų lapkričio 28 diena Lietuvos Dviratininkų Bendrija (LDB) panaikino šį puslapį ir visus mano kitus puslapius.
Skaitome skelbimą čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Šituo LDB pamina savo pačių "Programą" bei "Įstatus".
"Programa" nurodo skatinti dviratazmo propagandą. Mano "Įstatymas" skatina... Mano puslapiai "Ką daryti" skatina... Mano "Iškylų" bei "Renginių" puslapiai skatina... "Kelionių"... "Dviračių technikos"... visi mano puslapiai skatina...
LDB juos visus naikina.
Jie naikina puslapius dėl mažyčio kritikos gabaliuko, kurį skiriau LDB. Aš ne kartą siūliau Linui Vainiui paneigti mane viešai. Galiu netgi ir savo puslapiuose jo samprotavimus iškabinti. Bet nuginčyti manes Linas Vainius nesugeba. Jis kesinasi "trinti". Taipogi LDB pirmininkas Linas Vainius gelbsti valdininkus, ir savo versliuką ar atostogas (žemėlapukai, kelionės valdiškos ir sau, pirtis suvažiavime, dviračių nuoma, ir t.t.) visuomeninės organizacijos priedangoje.
Daug priežasčių įvardijau aptarime čionai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/ - 2007 metų ruduo ir gegužė

Remiantis tom žiniom, bei šituo atveju, skelbiu, kad LDB yra sukčių ir parsidavelių organizacija.

Su dviračiu ji turi bendro tiktai tiek, kad daro iš jo verslą statybininkams, valdininkams, ir sau "chaliavą".
Patys mina ne pedalus, o geldas.


Lietuvos Dviratininkų Bendrija (LDB) užgrobta prekybos tikslais.

Lietuvos Dviratininkų Bendrija paskendo populizme, oportunizme, profanacijoje, prekyboje.
Po LDB priedanga, ir LDB lėšomis daromi žygeliai, atostogos, laiminami valdininkai grobstantys Lietuvos bei Europos SSSR pinigą, gaminamas žemėlapukų versliukas (skaityk žemiau).

... Andriuko esminiai siūlymai visi užgniaužti. Laiškai bei raginimai LDB tarybai ignoruojami.
Geriausiu atveju atsikalbinėjama.
LDB ištrynė visus Andriuko interneto puslapiusdviratis.lt bei bicycle.lt sričių (domenų). Tu dabar skaitai tuos puslapius naujoje talpoje. Šie puslapiai skelbia nuostabius siūlymus, raginimus, ataskaitas. LDB puslapiuose liko chaliava ir pasipelnymas:

Truputis daugiau suktybių, kurios turėtų dominti ir prokurorus:
http://andrius.saugokmedi.lt/LDB/neveikla.htm#suktybiu sarasas

LDB kadaise buvo visos Lietuvos Dviratininkų Bendrija. Lygiai taip pat dviratis.lt bei bicycle.lt kadaise priklausė visos Lietuvos dviratininkams, nepriklausomai nuo narystės.

Bet LDB apsivalė nuo dviratininkų. Jie dabar skelbiasi neva vadovauja ir atstovauja tik savo nariams. Šitaip atmetami nepopulistiniai siūlymai "iš šalies". Bet iš tos pačios "šalies" priimama bet kokia chaliava, ir korupcija.
Tikrovėjė LDB yra vos 4 žmonių samburis, kuris netgi už save nelabai iškalba. Nepaisant to, valdininko akyse LDB vis dar tariamai atstovauja visiems Lietuvos dviratininkams, netgi ir tiems kurie į LDB spjaudo.
Jie kalba už tave. O tu balso neturi išvis.

žemiau pateikiu viešai laiškus bei raginimus LDB tarybai. Tegul neatsikalbinėja neva niekas, išskyrus juos pačius, nenori nieko daryti.
Noriu... darau... ir raginu... Jie stabdo.


Kaip vaikyti.

Apie reikalą keisti, išvalyti LDB rašau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#LDB


Atviri laiškai Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) tarybai.

Kiekvieną laišką Saulius Ružinskas nutylėjo (dabar jau buvęs pirmininkas). LDB nario siūlymų neviešino, ir į suvažiavimo darbotvarkę netraukė.

2007 m. balandžio 20d.

Sveikas Sauliau.

Kodėl Frankas skelbia LDB suvažiavimą?
Kodėl ne LDB bent fiktyvus pirmininkas Saulius?

Kur yra busimo LDB suvažiavimo darbotvarkė?
Kur išankstiniai ginčiai?
Kur viešas skelbimas apie suvažiavimą?
Kada ir kur vyks suvažiavimas?

Įtariu, kad Frankas pakiš nesusipratusiems LDB nariams klastotes, ir privers balsuoti be išankstinio aptarimo.

Ginčių pradžiai reikalauju supažindinti visus LDB narius su žemiau nurodytais mano teiginiais apie buvusią bei esamą LDB tarybos bei Franko veiklą.

Apie LDB išdavystę bei Franko klastotes:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1056.htm - 2007 metų balandis
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1044.htm - 2007 metų kovas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#LDB

Baigiamasis raštas apie Franko korupcinę pseudo Dviratinę Komisiją Vilniaus Savivaldybėje:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1007.htm - 2006 metų gruodis
Ginčo apie Komisiją pradžią gali rasti per mano siūlymų santrauką čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#santrauka
Šioje komisijoje Frankas įvelė LDB, prisistatydamas LDB atstovu. Bet nei LDB, nei kitų dviratininkų, tame tarpe ir manes jis neatstovavo, ir netgi priešinosi visiems mano siūlymams, bei kaip Komisijos narys juos užgniauždavo.

Štai vos vienas iš daugelio laiškų, kurie apibendrina Franko obstrukciją ginčiuose dėl Komisijos:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/508.htm - 2006 metų kovas

Tegul visi ketinantys dalyvauti LDB suvažiavime perskaito, ir supranta šiuos straipsnius, bei nuorodas padarytas iš šių straipsnių.

Siūlau šias nuorodas įdėti į viešą skelbimą dėl LDB suvažiavimo.


Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) blogos veiklos paaiškinimas.

Sigitas Kučas. Buvo LDB tarybos nariu, kai atsisakė kreiptis į politikus ir žaboti automobilazmo plėtrą.
2004 metais jis atsakė man: Nesigaus... Jis išmynė savo automobiliu minti savo žygių rengimo versliuko.
2007 metais jis kartu su 9 kitais sebrais "išmynė" Andriuką iš LDB ir ištrynė mano puslapiusdviratis.lt ir bicycle.lt sričių.
2008 metais matome kaip jis nemandagiai mindo pėsčiųjų perėją (jam raudona šviesa, pėstieji ka tik baigė brautis pro jį). Jis skuba išleisti nusiurbtus pinigus į korupcijos sostinę "Akropolis" (Vilnius).
Ant borto - žygio bei fondo simbolis. Apie žygį aplink pasaulį trumpai skaitome čia. Žiūri praeivis į dviračio simbolį, ir galvoja, neva ši gelda yra dviratis.

Nuoroda:
[...] Andriuko laiškai 'Geras Dviratis' forumui (atstatyti). Dėl LDB blogos NEveiklos.

1998.05.15 Dviračių informacinis centras dvirINFO, ekologinis klubas "Žvejonė" (pinigų) ir Lietuvos dviratininkų bendrija kvietė į dviratininkų šventę Klaipėdoje, skirtą pasaulinei "klimato kaitos" dienai.
Kvailiai nesuvokė, kad dera gedėti, o ne švęsti.
Tikrovėje visos 3 įstaigos buvo 1 žmogus: buvęs LDB pirmininkas Saulius Ružinskas.
Skelbime jis kažkodėl kvietė ne švęsti, o rungtyniauti, rodyti meistriškumą;
teatralizuotai pervažiuoti miestą iki Smiltynės;
nemokamai kelti į ten (jis nuolat keltu gundo, neva neįmanoma atsispirti);
reikalavo beprasmių dviračių takų, teisingai siaurų gatvių;
žadėjo kažką siūlyti Klaipėdos valdžiai.
Gundė lošti loterijoje dviratį iš brolių G. ir M. Umarų parduotuvės. - Tik jeigu už 2 litus taptum LDB nare. Tai ne mėnesinis narystės mokestis. Nežinau už ką. Kaip niekingai surinksi narius, taip ir veiksite niekingai.
Šventę rėmė:
Klaipėdos miesto savivaldybė - patys sau tariamai prieštarauti;
PHARE pilietinės visuomenės plėtros programa - tai ir yra pagrindinis, nuolatinis taikinys, Eurpos sąjungos nemokamų pinigų beprasmiai veiklai maišas;
6 parduotuvės.

Balandžio 22 diena LDB pirmininkui Sauliui siunčiau kitą laišką:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1074.htm - 2007 metų gegužė
Jame siūliau LDB suvažiavimo darbotvarkę. Nuorodoje rasite ir trumpą Sauliaus atsikalbinėjimą į aukščiau pateiktą balandžio 20d laišką.
Esminio atsakymo vis nėra.

Nuorodoje rasite skelbimą apie LDB suvažiavimą. Laiške nagrinėjau kas yra skelbime minimas INTERREG finansuojamas dviračių žygių projektas. Tai tėra eilinė chaliava dalyviams.
Papildysiu pastabą: atkreipkite dėmesį kiek kainuoja bukletėliai dalinami per http://www.bicycle.lt... Jie dalinami dykai.
Laiške rodau, kad niekam bukletėliai nereikalingi...
Frankui sunku apgauti vėplą-dviratininką. Dar sunkiau išlups iš vėplos pinigą. Lengviau apgaus valdininką, ar kvailą "verslininką", kurie finansuoja bukletėlių leidybą mainais už korupciją ir korupcijos palaiminimą. Iš to lengviau iškratyti pinigą.
Todėl dykai popierių ir dalina. Kvailas valdininkas juk nesuskaičiuos... ir korupciškai nenorės skaičiuoti kiek išdalinta.

Pridėkime tai, kad, kaip minėjau viename laiškų aukščiau, dviračių aktivistas Linas Vainius valgo valdišką pinigą, kaip ir didžioji dauguma LDB tarybos (Barauskas, Balčys, ir tikriausiai Sigitas)... Ir paveikslas beveik pilnas.

Korupcinė veikla Sauliui užgožia esminę veiklą. Štai Saulius bandė atsiklausti dviratininkų ar reikia naikinti PVM dviračių remontui:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/539.htm - 2006 metų kovas
Mes patarėme, kad tai beprasmiška. Reikia naikinti PVM visam dviračiui:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/543.htm - 2006 metų kovas
kaip aš siūlau pagal savo įstatymą.
Štai čia Rokas samprotauja kaip atpigęs dviračio remontas automobilio atžvilgiu neskatins persėsti ant dviračio:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/541.htm - 2006 metų kovas
Deja, siūlymas kaip iškylo, taip ir "nuskendo" - jokio atgarsio. Vėl LDB mano siūlymą užgniaužė.
Gali būti, kad tas PVM remontui tebuvo reikalingas paties Sauliaus Ružinsko, bei Frank Wurft sugalvotai avantiurai su valdiškom patalpom, bei ketinamu tenai daryti remontu:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/756.htm - 2006 metų gegužė

Frankas Wurft bei Saulius Ružinskas iš esmės pritaikė LDB privataus turizmo verslo ir savo bukletėlių bei žemėlapukų leidybos reikalams.
Žemėlapukai leidžiami valdiškais, bei LDB narių mokesčių pinigais. Žemėlapukai dalinami dykai turizmo agentūroms, šitaip jos subsidijuojamos. Primenu, kad buvęs LDB pirmininkas Saulius dirba vienoje tų turizmo agentūrų.

Štai čia tas pats Saulius teigia, kad jo Klaipėdos dviračių takų schemos leidyba niekam nereikalinga:
http://www.turizmas.lt/index.php?page=naujienos&view=naujiena&id=77750
Mat dviratininkas važiuoja ne ten kur nupaišyta, o ten kur jam reikia. Tad į savo paties miesto žemėlapį nežiūri. O po to kai nuvažiuoja, jam žemėlapis nebereikalingas.

Štai čia vienas iš įdomesnių mano raštų:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?t=12041&p=198446#p198446
Išjuokiaudemagogiją ir paaiškinau jų pinigų siurbimo budus. Tai ginčas apie dviračių takus. Bet ir kiti dalykai - susįję.
Visi 3 veikėjai (Saulius Ružinskas, Linas Vainius, ir Frank Wurft) ten bei kitur skleidžia demagogiją apie sąsaja tarp dviračių takų, perkėlos kainų ir dviratazmo gausėjimo. Saulius net išvadas iš apklausų bei statistikos daro tokias, kokių jos nerodo. Ko neparodo, gali sakyti, kad parodo. Savo prielaidas jis perša kaip išvadas. Jis spėlioja kur dviratininkas, kurį jis mato, galėtų riedėti. Be abejo jam atrodo, kad anas rieda, kur Sauliui šiuo metu patogu manyti, kad jis rieda. Jis net nesupranta, kad spėlionės ir išvados - skirtingi dalykai; todėl spėlioti - akivaizdžiai kvaila... Ir kad visiškai nesvarbu kur tas dviratininkas važiuoja - ar į perkėlą ar į karjerus. Tai nepagrindžia būtinybės nei dviračių takų, nei kažko kito ką jis ten svajoja.

Beje, ten pamatysite, kad ano blevyzgų forumo prižiūrėtojai mano nepatikusias žinutes ten vėl trynė. - Tarnavo rėksniams bei LDB.

Vokiečių turistai pasakojo, kad matė šarlataną Frank Würft turizmo firmoje, kur Saulius dirba. Jie primygtinai klausė Franko o ką gi anas tenai daro. Tas nesugebėjo nieko doro paaiškinti.
Na tai aš paaiškinsiu jums:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1076.htm - 2007 metų gegužė
Čia taipogi yra mano paties, kaip LDB nario, veiklos ataskaita.
O štai čia rašau išankstinį LDB suvažiavimo apibudinimą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1096.htm - 2007 metų gegužė
Ten pat paminėjau kokie pinigai sukami, dauguma iš valdiškos kišenės. Ne dideli. Bet ir ne menki.
Bus ir daugiau.

Vystosi ištysas "detektyvas". LDB dabar kesinasi užgniaužti visus kritinius pasisakymus savo, valdininkų, ar politikų atžvilgiu:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1069.htm - 2007 metų balandis
Andriuko kreipimas į dviračių paradų dalyvius. Apie tai rašau truputi žemiau.

2007 metų pavasarį Linas Vainius pradėjo naują skyrelį "Geras Dviratis" forume. Žiūrime nuorodą į atstatytus laiškus šalia šio straipsnio pavadinimo.
Tuo metu Linas buvo paprastas LDB narys. Bet versle jau dalyvavo. Todėl taip ir sukilo. Greitai Linas už tokią "garbę" tapo LDB pirmininku ir išbuvo juo ilgai. Paprasčiausiai buvo. Neveikė nieko doro. Jį pagaliau pakeitė Eduardas.
Skyrelis yra skirtas LDB įvaizdžiui plauti. ... Pats prisiprašė... Pats tenai prisipažino, kad LDB iš tikrųjų Lietuvos dviratininkams neatstovauja.
Linas Vainius:
LDB atstovauja tik savo nariams.

Kol tame skyrelyje vyko tušti svaičiojimai (tame tarpe ir Andriuko pravardžiavimas ligoniu), bei spelionės, tol prižiūrėtojams nerūpėjo...
Bet štai aš parašiau net 4 laiškus, maždaug nuo gruodžio 1 iki 7 dienos. Ir vos už poros dienų forumo prižiūrėtojas PauliaK jau skyrelį "išvalė".

Ir ką gi jis "valė"? Ogi tiktai gruodžio mėnesio laiškus. Tai yra tuos, kur faktus, o ne blevyzgas rašiau aš. Be abejo, negalėjo jis trinti vien mano laiškus. Reikėjo suvaidinti, kad nesu diskriminuojamas. Todėl ištrinti ir visi to mėnesio rėksnių laiškai, ir visi man pritariantys laiškai. Liko vėl vien Lino baltas lapas... švarus...
Ištrintas ir skandalingas štai šitas LDB pirmininko Linas Vainius "laiškas":
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=4613&p=88102#p88110
Pasirodo aleluja už automobilius gieda pats LinasV - didysis ekologas (ekologinis klubas Atgaja, Žaliųjų judėjimo dalyvis), LDB pirmininkas.

Deja, laiško kopijų neišliko. Galiu tik perpasakoti, kad Linas jame priekaištavo Andriukui...
Linas Vainius:
... pagal tave automobiliai yra velnio išperos...
Linas liaupsino automobilį. ... Neva į varžybas (matomai dviračiu) su dviračiu nenuvažiuosi... ir t.t. Galima pamanyti visa Lietuva į varžybas važinėja... Ir kodėl į varžybas reikia su automobiliu?
Toliau Linas patvirtino, kad Andriukas yra prieš dviračiu takus, už tai ir buvo išmestas iš LDB.
Štai kaip: jei esi prieš dydyjį "stabą" - taką - reiškia esi prieš dviračius.
Bet jeigu pats Linas ištrynė Andriuko dviratinius siūlymus (puslapius iš dviratis.lt ir bicycle.lt sričių), tuomet jis yra neva už dviratį. O reiškia jis lieka LDB pirmininku.

Beje, tuo metu, kai LDB balsavo už manęs išvarymą, išvis jokių samprotavimų jie nepateikė. Vienintelis buvo neva aš šmeižiu Bendriją. LDB mane šmeižia, nes jie nepateikė nei vieno fakto - nei tada, nei iki šiol. Samprotavimai po veiksmo negalioja.

Laiške Linas patvirtino, kad LDB ir toliau naudos valdiškus bei Europos pinigų fondus. Kam naudos - nepaaiškino. Matyt svarbu tik sunaudoti.

Kiek galiu laišką perpasakoju kitame puslapyje čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/LDB/neveikla.htm#Linas kompromatas.
Lino laiškas ištrintas. Dabar negali žmonės paskaityti koks sugedęs ir aikštingas yra LDB pirmininkas.

Štai pasirodo kiek žmonių tarnauja valdininkams, arba valdininkų tarnams. Net ir tie, kurie LDB nepriklauso, ar apie ją nieko nežino - "Geras Dviratis forumo" prižiūrėtojai - tarnauja.
Viename iš anų savo 4 laiškų aš pašiepiau Liną, kad jo svajonė juos ištrinti. Netikėjau, kad jis sugebės. Juk forumas jam nepriklauso. Bet paaiškėjo, kad priklauso. Nėra skirtumo: ar jis sumokėjo kažkam, ar jam forumas tarnauja dykai iš draugystės ar aplaidumo.

Užtai išliko kito LDB, automobilastų, bei valdininkų tarno - Lauryno Butkaus - laiškas:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1069.htm - 2007 metų balandis
Laurynas yra dviratis.lt blevyzgų svetainės prižiūrėtojas. Minėtame laiške aprašau kaip jis ištrynė nuorodą į Naują dviračių susirašinėjimą (konferenciją). Laiške cituoju ir patį Lauryna, kur jis pravardžiuoja mane ligoniu, ir pats liguistai gina automobilastus.
Tas pats žmogus trinė mano anti-automobilinius pasisakymus ir iš viešų Kritinės Masės puslapių, bei iš kitur.
Šias niekšybes daro ne vienas Laurynas. Jį pagavau tik kaip vieną pavyzdį. Į Kritinę Masę su trintuku rankose lindo ir Linas Vainius, ir visa LDB. Jie viska daro kartu... ir ne vien tenai...

LDB ir Linas Vainius, buvęs pirmininkas, iš visur iš kur gali trina nepalankius pasisakymus savo, LDB, bei valdininkų atžvilgiu... Nes jis pats tapo valdininku. Tiksliau - valdininkų tarnu. Trinimo paslaugas jam suteikia ne tiktai jo užgrobto dviratis.lt puslapio bei seno susirašinėjimo ("konferencijos") prižiūrėtojas Laurynas Butkus. Jam patarnauja žmonės ir už LDB ribų: "Geras Dviratis" forumas, Kritinės Masės puslapis, valdininkai, nuslėpdami Linui nepalankius siūlymus, kuriuos Andriukas pateikia jų prasimanytiems pinigų projektams (žr. apie tariamas dviračių turizmo trasas).

Apsišaukusios Lietuvos Dviratininkų Bendrijos pro-automobilinės veiklos paseka: Liemenimo Įstatymas.
Nacių laikais žydai devėjo geltonas žvaigždes ir buvo suvaryti į geto. Taip dabar dviratininkams įbruko geltonas liemenes. Ir suvarė juos į dviračių takus. Bet islamizmu bei fašizmu kaltinamas lieka Andriukas, o ne LDB ar automobilastai.
Apie liemenių įstatymą, LDB vaidmenį jame, ir mano argumentus skaitome čionai:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/polemika#dviracio suvarzymai.
Tas "įstatymas" (KET pataisos) yra ne šiaip aplaidumo išdava. Jas sukėlė būtent LDB. Asmeniškai Linas Vainius ir Frank Würft. Prisidėjo ir kiti tariami LDB nariai. Dabar jie bodisi, vaidina neva niekuo dėti... Netgi balsavimą prieš jį surengė...
Idomu, kad jie vengia meluoti. Nei vienas aiškiai nepareiškė, neva neprisidėjo...

2019 metų spalį Linas Vainius gyrėsi, kad jį kalbino žurnaliūgos apie kėslą naikinti liemenes. Jie tingėjo pasidomėti pas mane kas yra Linas, kad jis pats gi ir sukėlėliemenių įstatymą...
Linas ėmė nusirašinėti mano žodžius apie fašistų geltonas žvaigždes... O visus kitus mano žodžius nutylėjo:
būtinybę skatinti pagarbą dviračiui, mažinti suvaržymus ir dingstis jį engti;
Lino indėlį.
Jis apsiribojo tik pezalais, kad valdžia neturi teisės valdyti tavo garderobą. Kaip visuomet, "atskiedė" šią 1 eilutę 1000. Jis nutylėjo ar bent šitaip rašė žurnaliūgoms. Gal slapta jiems rašė atvirkščiai, kaip įprasta. Gal gynė liemenes.


LDB suvažiavimas.

Paskutinio atnaujimo data: 2008 sausio 15d.

Dėl laiko trukumo čia pateikiu savo ataskaitą apie LDB suvažiavimą tiktai dalimis.
Vėlesnius papildymus dėsiu nebūtinai iš eilės. Todėl verčiau kiekvieną kartą skaityk tekstą naujai.
Viešų laiškų apie suvažiavimą bei kitas aplinkybes talpykla yra čia (2007 metų lapkritis):
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/ - 2007 metų ruduo
Iš ten rasi ir pavasario archyvą dėl pirminio gegužės mėnesio suvažiavimo.

"Suvažiavimas" skamba formaliai ir nuobodžiai. Bet LDB suvažiavimas skambėjo stulbinamai šlykščiai ir juokingai. Stulbinamas todėl, kad sunku patikėti, juk žmogus gali tiek akivaizdžiai ir neslėpdamas būti bukas. Dažniausiai sukti valdininkai atrodo esa kažkur toli, tenai, kitoje "barikadų" pusėje. Tai dėl to, kad tu skaitytojau bijai juos pajudinti, ar net prisiartinti. Bet jie yra čia, tarp mūsų. Jie lenda tau į kišenę... Tu lendi jiems į užpakalį ir prašai "dar".
Kai kurie yra tiesiog kvaili nariai. Bet kai kurie užsako "muziką" Bendrijoje. O kai kurie ir yra toji "muzika": juos sukčiai įtraukė į narius su tikslu persverti visus prieštaraujančius LDB viduje. Už LDB ribų tokie dirba klastūnais (provokatoriais). Jiems užsakomas rėkavimas viešoje erdvėje LDB naudai. Pažiūrėkite kad ir į aukščiau minėtą ginčą apie LDB blevyzgų forume "Geras dviratis".
Nieko naujo... Užsakomus klastūnus (provokatorius), visuomenės trukdytojus turėjo ir šių sukčių buvęs šeimininkas bei mokytojas A. Zuokas. Turiu omeny, kad būtent Zuokas palaimino LDB Tarybos nario, sukčiaus Frankas Würftas, taip vadinamą dviratinę komisiją Europos pinigų nusiurbimui. Jis išmokino ir provokacijų meno.
Stulbinamas suvažiavimas buvo ir dėl to, kad jis atskleidė dar didesnius pinigų švaistymo ar nusavinimo kelius, negu įtarė Andriukas.

2007 metais vyko Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) suvažiaimas - 2007 metų ruduo.
Jis vyko du kartus.

Skelbimai apie abų suvažiavimus buvo išplatinti tyčia pavėluotai (apie antrinį - vos prieš 3 dienas). Išankstiniai ginčiai užgniaužti.
LDB nariams Taryba platino tiktai savo pačių, ir savo parankinių nuomonę, bei liaupsas. Andriuko siūlymus suvažiavimui Taryba atmetė (2007 metų gegužę laiškas.)

Pagal įstatus Taryba nevaldo suvažiavimo. Ji tiktai jį organizuoja. Suvažiavimas yra visi LDB nariai. Tad ir siūlymus suvažiavimui, privalu buvo išplatinti visiems nariams.

Tokiu budu LDB Taryba šiurkščiai pažeidė LDB įstatus. Tuomet Andriukas (aš) Lapkričio 13 diena pateikė papildomą siūlymą: pašalinti LDB Tarybą iš LDB narių.
Saulius (tuometinis pirmininkas) ši kartą nepatingėjo ir atsakė... Jis džiugiai man pranešė, kad po pirminio suvažiavimo, dar prieš puse metų, pavasarį, susirinko LDB Taryba ir patį Andriuką pašalino iš LDB (2007 metų rudenį laiškas).
Antriniame suvažiavime sužinojome ir smulkmenas: pasirodo tas klastingas tarybos posedis vyko birželio 2 diena. Dalyvavo 2 Tarybos nariai, ir 2 paprasti LDB nariai. Jie visi 4 ir nusprendė paslapčia. Į Tarybos posedį jie nepatingėjo pakviesti ne Tarybos narius - pakvietė bele ką, tik ne Andriuką. Andriuką prisiminti patingėjo.

Nežinome ar ištiesu tas posedis vyko. Gal duomenis ir apie jį yra suklastoti. Paprastai bet kokie sprendimai laikomi galiojančiais, kai jie yra paskelbiami, ypač žmonėms kuriuos jie sprendžia. Jei sprendimas skelbiamas po pusės metų, tuomet tikėtina, kad jo išvis nebuvo. Ypač, kad pirmininkas netgi painiojasi ar tas posedis vyko pavasarį, ar vasara. LDB posedžiai yra itin retas dalykas. Nesunku būtų prisiminti. Pasisedėjimai ant alkoholio puodukų gal ir būna dažnesni.

Traukinyje pakeliui į antrinį suvažiavimą sutikau moteriškę vardu Nijole. Ji buvo su dviračiu. Taipogi su dviračiu atvyko į traukinį ir Frankas. Susėdome kartu.

Pradėdu raginti naujokę Nijolę daryti politinę veiklą. Kišu jai savo popierius...
Frankas žiūri kreivai į mane... Juk esu išmestas iš LDB. Koks įžulumas! Skverbiu laisvą mintį į jo nuosavybės gretas! Ardau organizaciją, taip akylai saugomą ir ganomą chaliavos, nežinojimo, bei neišprusimo "ganyklose"... Kreipiuosi į esamus ar busimus narius tiesiogiai. Apeinu Bendrijos man sudarytas kliutis.
... Žiūri Frankas įtariai... pučiasi, samojingai kelia smakrą su "Lenino barzdelę"... ir skiemenuoja Andriukui samokslą pro dantis:
"In-fil-tra-ci-ja!.."
O ką darys? Negi muš man per rankas? Jis klastingas tik paslapčia.

Nijolė vyko į suvažiavimą apsidairyti. Dalyvauti žygeliuose, chaliavoje, bei turizme. Ją tam paskatino Sigitas Kučias.
Sigitas yra buvęs žygio aplink pasaulį 2000 metais dalyvis. Tuometinis LDB Tarybos narys. Visų gerbiamas, nes nieko nereikalauja, niekam ant "mazolių nelipa". Jis ramiai ir tyliai organizavo sau žygelius. Nijolė su juo nemažai bendravo. Ir gal nemažai žygiavo.
"Ramus, išmintingas" - pagarbiai sako Nijolė apie Sigitą.
Aš jai parodžiau popierius su savo argumentais prieš LDB juodus darbelius. Atskleidžiau jai Sigito Kučio aplaidumą (tai ir dviračių komisija Vilniaus Savivaldybėje, ir Sigito samoningas atsisakymas teikti politinius siūlymus valdžiai, ir gamtos parkų automobilizavimo ignoravimas - 2007 metų rudenį laiškas, ir t.t.).
"Jis neišmintingai elgiasi" - pripažįsta Nijolė. Mes ta akimirka kaip tik važiavome pro tą automobilizuotą "Neries regioninį parką".

Pačiame suvažiavime ir Sigitas Kučias, ir Saulius Ružinskas, ir Frankas Wurft, ir Linas Vainius, ir visi kiti 9 dalyviai (išskyrus Andriuką) vienbalsiai kėlė rankas, kaip lėlėsAndriuko pašalinimą.
Jokių konkrečių faktų prieš Andriuką nepateikė. Tik sakė, kad kaltina mane "šmeižtu". Jokių faktų visiškai - vien riksmai...
Net pati Nijolė nustebo, ir sakė Andriukui: "Jie nesiklauso".

Sigitas Kučias pasirodė kaip "mėmė". Nesupratau ar tai pakirto jo ankstesnį įvaizdį jos akyse. Kita diena Nijolė jau girėsi man, kad smagiai "pakrizeno" su tais sukčiais pirtyje.
Moralė jai nesvarbi... Nesakė iš ko krizeno. ... Gal šiaip tuščiai, gal iš Andriuko, o gal kad jos turizmo sponsoriumi galimai tapsi tu, skaitytojau - 2007 metų rudenį laiškas. Nevalingai tapsi. Jie su valdžios pagalba nuspręs už tave...

... O tu man nepagelbėjai užkirsti šitam kelią. Aš kviečiau tave daugybę kartų. Tam tereikia 10 žmonių. - 2007 metų rudenį laiškas. Aiškinau tau ką blogo veikia LDB:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?t=5681 (Pseudo dviračių takų žala. Kaltų paieška. Kvietimas pertvarkyti LDB.) O tu, kaip rašau šio puslapio pradžioje, nesupratai ką skaitei mano laiškuose į forumus, bei susirašinėjimus... Turi suvokimo sutrikimą... Tu ir vėl kaip vėpla "groji tą pačią plokštelę": "ką veikia LDB nežinau".


Kalba liudininkai.

Yra žmogaus pakaitalų, kuriems kalba neturi reikšmės, kol kalba vienas žmogus. Kol neišgirsta keleto panašių pasakojimų, jie įsivaizduoja, kad viskas yra nesąmonė... Net jei žino, kad tai nėra melas.

Egidijus
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/159.htm - 2005 metų rugsėjis
Laiškas atsako vienam iš LDB sukčių Frankui Wurft. Jo žodžius ir cituoja pradžioje. Mat Frank Würft lipa ant "grėblio", kurį LDB patys sau padėjo: padarė niekinius takus ir skundžiasi, kad jie niekiniai.
"Grėblį" padėjo sau matomoje vietoje, kad patys neužliptų.
Tau - nematomoje.

Egidijus gerai pažįsta Alfonsą Barauską. Nuorodoje Egidijus rašo, kaip jis atėjo į talką Alfonsui Barauskui. Bet veiksmo nesulaukė ir išsiskirstė.
Šitaip Alfonsas Barauskas suvokė, kad neveikti yra geriau negu veikti. Užuot daręs dviračių takus jis pradėjo juos piešti. Tam ėmė pinigus. Paskui juos pavadino blogais ir vėl už tai ėmė gerus pinigus. Daug ko nepapasakojo. Pasirausk to susirašinejimo archyve. Atrasi daugiau.
Pavyzdžiui, kitame laiške Egidijus rašė, kad takus Alfonsas Barauskas pats nemaliavojo, dirbo tik svetimom rankom. Tai darė kiti. Kartais jis "pasamdydavo" kvailius už dyką. Turi jis vieną nuolatinį pastumdėlį, kuris neatsisako nieko. Tik dažus už dyką vargu ar gaudavo. Kitaip jam pinigų daugiau liktų.
Alfonsas Barauskas yra pieštų niekinių dviračių takų Lietuvoje, o gal ir pasaulyje pradininkas.
Kaip pasakose: ką neturi - nupieši ir daiktas atgyja. Beveik nieko nereikia veikti... Net pinigas irgi atgyja, ir kažkodėl tikras, nepieštas.
Alfonsas Barauskas vaizdavo dviratį, kaip itin lėtą transportą: 12 km/val jam atrodė "didelis greitis".

Nepaisant visų nesekmių ir kvailysčių, Alfonsas Barauskas išliko LDB stabu. Jie jį perša ir valdininkams.
Tada į kaktą dviratastui trenkia "grėblis"... Ir LDB turi gerą progą pakovoti su šiuo "vėjo malūnu", kurį patys "tamsiuose" valdininkų koridoriuose ir paklojo paslapčia, kad tu "užliptum".

Edvardas
1998-2000 metų žygio su dviračiais (ir automobiliais) aplink pasaulį dalyvis. Tam žygiui vadovavo Sigitas Kučas - dabar jau buvęs Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) tarybos narys. Jis tebėra LDB šutvės narys. Pokalbis vyko 2008 metais.

- Ar girdėjai, kad Dviratininkų Bendrija dviratinę veiklą sužlugdė? Ir mane iš bendrijos išvarė... mano interneto puslapius ištrynė... Už visą tai balsavo net Sigitas Kučas.
- Nesistebiu... - raukosi iš pasibjaurėjimo Edvardas, bet kažką nutylį.
- Keista. O toks visų gerbiamas, supratingas Sigitas buvo...
- Ta..a..a..ip... Geras kol reikalų su juo neturi. - pagaliau pratrūksta Edvardas - O kai susidedi su juo, tai kelias skuras nulupa. Mūsų ano žygio kur visi pinigai nuplaukė? Niekas niekio nežinojome ir nežinome iki šiol. Sigitas niekam neaiškino ir netgi nuslėpė panaudojimą bei aukas. Kartą mano pažįstami paaukojo... Negalėjau jiems net padėkoti, nes nieko nežinojau...
- Ko gi visą tą laiką tylėjai?!
- Nemėgstu purvo viešumon traukti.
- Kvailai pasielgei. Jau seniau būtume sužinoję kad mūsų "didvyriai" tėra sukčiai.

Žygis tas buvo remiamas ne tik privačiais pinigais. Didelę dalį (40000Lt) skyrė Lietuvos Vyriausybė. Kaip įprasta LDB ir asmeniškai Sigitui Kučiui, visos lėšos liko jo asmeninė nuosavybė. Nusikalstama valstybė nei likučių nepareikalavo, nei patikrino panaudojimą. Žygio fondas GMPR (yra ir toks) gyvuoja iki šiol. Ir matomai suka kažkokį versliuką.
Šiame puslapyje aukščiau jūs matote vieną iš žygio likučių - autobusiuką. Jis tebėra Sigito "nuosavybė". Ant borto ano žygio bei fondo simbolis.

John
Žygių "Baltic Cycle" su dviračiais (ir automobiliais) po pasaulį dalyvis. Pasakojo 2008 metais.

Sigitas Kučas vaizduoja žygių organizavimą kaip bendrą veiklą lygiomis teisėsmis, panašiai į klubą - ne kaip verslą. Bet jis niekuomet neaiškina kur ir kaip eina pinigai. Jis juos renka išanksto, bet kaip verslo mokestį. Kartą sumokėjau daug pinigų už busimą žygį. Vėliau jis paprašė dar. Paaiškinti kam - atsisakė. Tuomet su juo daugiau nebevažinėjau. Lėšos yra tariamai bendros. Bet jis jas tvarko kaip savo verslą. Pavyzdžiui, jis pirko žygiui palydos autobusiuką. Kur tas tariamai bendras autobusiukas po žygio dingo?.. Jis jį pasisavino. ... Taip vyksta kiekvieną kartą...

UAB "Baltic Cycle" yra iki šiol. 2009 metais paaiškėjo, kad tai būtent Uždaroji Akcinė Bendrovė. Kaip rašau šiame puslapyje aukščiau (sek nuorodą), šiuo metu ji verčiasi dviračių nuoma. Manau ir žygius už pinigus tebeorganizuoja.

Sadauskas
Susisiekimo ministerijos valdininkas. 2008 metų rudenį jis pasakojo man apie 2007 metų arba 2008 metų pavasario įvykį.

Prieš kurį laiką susirašinėjau su veikėjais iš LDB: Linas Vainius, ir Frank Würft. Jie įtikinėjo manę kaip reikalingi yra privalomi šalmai, liemenės, ir griežtesnės bausmės dviratininkams. Vėliau netikėtai jie paprašė niekam nerodyti tų raštų, kuriuos gavau iš jų.
...
Kitą kartą ketinau pasiginčyti su Franku Wurftu viename forume. [matomai blevyzgų forume "Geras dviratis"] Bet perskaičiau, kad Frankui Wurftui tereikia bačkos nuo kurios jis į minią pakalbėti galėtų. Tad nutariau su tokiom padugnėm išvis neprasidėti.

Nežinau kam LDB reikėjo to "liemenimo įstatymo". 2007 metų suvažiavime, man matant, jie tarėsi vykdyti tą "įstatymą"... Bausti dviratastus girtus, ar be liemenių... Tuo metu matyt ministerijai jį ir piršo.
Aplinkos ministerijos darbuotoja
2009 metų gegužės 29 diena. Pasibaigė protesto paradas (taip vadinamas "Kritinė Masė"). Žiūriu Frankas Wurftas ir dvi moterys dalina bukeltėlius. Ant bukletėlio didelėm raidėm kaina kabo: 8Lt. Į rankas jie neduoda. - Pirk.

Vieną moteris yra Aplinkos Ministerijos darbuotoją. Ji net kelis kartus primygtinai prisistato, kaip jo bukletėlių "prekybos agentė". Aš jai pasakiau, kad bukletėlių tautai nereikia.
Įsižiūrim kas per bukletėlis - "Vilniaus dviračių takų schema". Garsiai pažvengiame. Manau valdininkė žvengia dėl bendrumo, nesuvokdama kas juokinga.

- Tai jūs aiškinsite dviratininkui kur važiuoti?.. Jis ir be jūsų žino.
- O svečiams...
- Kur miesto svečiai?
... Pažiūrime į dviratastų minią. ... "Nėra" - Konstatuojame abu.
- O naujiems... - nežino ką sako antroji moteris.
- Naujokams... - pataisau ją. - Naujokas pavažinės, ir visus kelius atras pats. O kas neranda, tas amžinas vėpla. Jis dviratį mes, kai tiktai nusibos tais pačiais takais lakstyti, ar kai jis suluš po 1000km. Jam bukletėlis nepadės, nes nežinos kaip jį naudoti - popierius per standus. O iš patogaus popieriaus valdininkui bukletėlis netinkamas atrodo - neduos pinigų leidybai. Frankas nuolat platina bukletėliusvaldiškus pinigus. Nes vėplai tik dykai gali įpiršti. O valdininkui - įpirš ir "šudą", nes anas valdiškų pinigų neskaičiuoja. ... Štai paklauskime...

... Sakau... ir prikimbu prie pirmo pasitaikiusio dviratininko iš protesto važiavimo:
- Tu dviratininkas?
- Taip.
- Profesionalas?
- Megėjas, - atsako bernas, paraukęs nosį nuo profesionalų įvaizdžio.
- Ar žinai kaip miestą pervažiuoti?
- Puikiai!
- Ar tau reikia dviračių takų schemos?
- Ne!
- Viskas!.. - užbaigiu aš valdininkėms su Franku.

Čia turiu pažymėti, kad dauguma Vilniaus dviračių takų tėra piešiniai ant šaligatvio. Dviratininkas pavažiuoja kur jam reikia, o ne jais seka ar jų ieško.
O takai į užmiestį tėra vos 3 (Nemenčinė, Žalieji Ežerai, Nemėžis). Jie ir be to tampa greitai žinomi tam, kas netoli jų pravažiuoja.
Tiems kas išvažiuoja atokiau nuo miesto, vietomis, kurias mažiau pažįsta, yra paprasti žemėlapiai. Juose pažymėti ir keliai, ir net miško takeliai. - Visa Žemė yra dviračių takas.

Abi moterys buvo pėsčios. Taip nutinka nuolat: valdininkė, kuri nevažiuoja dviračiu, sprendžia už mus pagal kokį popierių reikėtų mums (ne jai pačiai) važiuoti ir skleidžia svajones. Tai darė ir tariama dviračių komisija Vilniaus Savivaldybėje, ir tariamos dviračių turizmo trasos.
Nepaisant nieko, valdininko balsas yra svaresnis. Jis sprendžia kokį jam verslą daryti tavo pinigais. Jis uzurpuoja iniciatyvos teisę. Vienok, kai ta iniciatyvą tikrai reikalinga, jis tyli it pelytė po šluota. Ar buvo valdininkų, bandžiusių atšaukti neteisėtas statybas? Ne. Nes jie patys jas laimina. O kai paklausi kodėl jie nesiėmė planų atšaukimo, jie atsikalbinėja, neva jie nevaldo, jiems reikšti iniciatyvą nepriklauso, jie tik vykdo (savo pačių sumanymus).
Jei pamatė blogį, valdininkas pats pirmas turi kelti triukšmą. Kas kitas sėdi arčiau? Jei taisyklės leidžia blogį, tegul siūlo keisti taisykles, planus. Tokių valdininkų, kurie tik mato, ar netgi sergsti blogį mums nereikia.
Pagrindas: Andriuko Korupcijos Žabojimo Įstatymas 4.3 Valdininkas privalo taisyti blogį.

Aš joms paaiškinau, kad Frank Würft yra šarlatanas. Gal šį kartą kažką parduoda nedykai. Tai nereiškia, kad valdiški pinigai nenaudojami. Galbūt netgi jis parduoda tai, ką įsipareigojo dalinti dykai.

Grįžtame prie pokalbio. Moteris sako:
- Mes pardavėm net 3... Jis man moka po 8ct.
- Ar žinote, kad dviračių takai gadina gamtą?
- Taip. Jie urbanizuoja gamtovaizdį.
Aš nustebau, kad valdininkė tiek supratinga, bet nieko nedaro tam išvengti. Pasiteirauju:
- Tai gal žinote, kad takas Klaipėda-Palanga sugadino gamtos rezervatą? Ten pripylė asfalto ir į jį įleido automobilius.
- Nežinau. Tų vietų mums dar neleido lankyti.
- Tai jie, LDB padarė. - Rodau į Franką - Buvęs LDB pirmininkas [Saulius Ružinskas] pasiūlė valdininkams kloti asfaltą. Jis inspiravo ir kitur aplink Klaipėdą dviračių takų, ir stovų miške. Kai Lietuvį dviračiu važiuoti raginu, jis atsikalbinėja neva į stulpą ar medį atsitrenks. O kai dviratį miške prirakinti reikia, stulpai ir medžiai išsilaksto - reikia stovų.
- Kiekvienas supranta patogumą savaip.
- Koks miške patogumas?.. Nei rakinti reikia... O jei rakini - prie medžio. Suoliukų irgi nereikia. Arba daryk paprastus rastus, kokius daro miškų uredijos. - 2006 metų vasarį laiškas.
- Kiekvienas turi savo teoriją. - įterpia nuodingą trigrašį Frankas Würftas.
- Tu mane šmeiži. O aš tik faktus dėstau. Ar žinote, kad šie sukčiai sužlugdė Lietuvos Dviratininkų Bendriją (LDB)?..
- Argi jos nebėra? - nustemba valdininkė, nors ji privalo tokius dalykus žinoti.
- Nebėra. LDB tėra 10 sukčių šutvė. Kitus ir mane išvarė. Jie sužlugdė visą politinę veiklą. Netgi ištrynė mano puslapiusdviratis.lt bei bicycle.lt. O visuomeninę organizaciją (LDB) užgrobė prekybos tikslais. Sukčiai jūs Frankai esate. O jūs - kreipuosi į moteris - bendradarbiaujate su sukčiais.
- Na kam apie šitai reikia?.. Negadinkime vakaro. Mes tiesiog maloniai su juo bendraujame. Jis netgi mums dviračių, kuriuos nuomoja, paskolina. - vengia nepatogaus pokalbio valdininkė.

Principingumas jai yra mitas. Ji net ir su velniu gers. Jai vadovauja valdininkų tarnas. Na o savo ruožtų valdininkai vadovauja politikams.

- Reikia... ir labai apie tai... Jūs susidėjote ir padedate sukčiams. Kai aš kreipiuosi į Aplinkos Ministeriją, man špyga. O su sukčiais labai maloniai bendraujate. Nesakykite, kad nežinojote. Aš prieš kelias dienas jums asmeniškai daviau savo interneto puslapio adresą. Ten viską apie Franką Würft paaiškinau.
- Tikrai? - išsiduoda valdininkė neskaičiusi, arba skaičiusi, bet nesuvokusi, arba pasimokinusi su kuriais sukčiais geriau susidėti.
- Tai gaunasi, kad organizacija, atliekanti valdininkams projektus, moka valdininkams pinigą ir teikia dovanas.
- Visai ne. - nustera valdininkė.
- Taigi sakėt, kad jis jums moka ir skolina...
- Nagi žinote, kad pasakyti galima bele ką. - pasitikinčiai neigia biurokratė.
- Kiekvienas turi savo teoriją. - vėl kiša savo "nuodus" Frankas Vurftas.

Palikau šią naujai kerojančią sukčių gaują. Frankas gaują nuvedė į lauko kavinę. Kas už vaišes mokėjo nesakė. Vaišių stalas buvo nusėtas alumi. Bet Aplinkos Ministerijos darbuotoja man apdairiai pasakė, neva jis nealkoholinis. Koks skirtumas?.. Juk ne sultys gėrė... Jie gėrė girtumo norą ir įvaizdį. Alų LDB maukia (alkoholį)... Į suvažiavimą atvyksta automobiliu, ir maukia... Girdina jie ir valdininkę. Arba bent tikisi nugirdinti. Po to ją išnaudoja, paperka.

Net ir sužinojusi, kad Frankas Würftas yra sukčius, valdininkė tebežiūri paslaptingajam užsieniečiui į burną. Anas jai šmeižia Andriuką. Kam su blogais žmonėm maloniai bendrauti?.. Kam jai skaityti blogo Andriuko puslapius?.. Juk iš jų gausis, kad ji bloga. O tai blogai. Blogas Andriukas...

Šiame puslapyje aukščiau duodu nuorodą į LDB prisipažinimą, kad dviračių "trasos" ištiesų niekam nereikalingos. Nepaisant nieko, Frank Würft ir jo bendrai mausto dviratastus, valdininkus ir netgi verslininkus, kuriuos įkalba dėti į jų žemėlapukus pinigą.


Kalba LDB nariai.

Frank Würft (Pagrindinis veikėjas)
Dainius Danielius
Linas Vainius (Pirmininkas, dabar jau buvęs)
Laurynas Butkus

Šie žmonės kalba ne vien savo vardu. Daugumą pasisakymų jie sudaro kartu, išvien. Todėl vieno mintys priklauso ir kitiems. Skyrelius apie juos dera skaityti kaip visumą, o ne atskirai.
Pavyzdžiui, gašlusis Frank Wurft yra apsėstas mintimis apie "mergas". Jam jas padėjo rašyti Laurynas Butkus. O ir kiti LDB nariai prisidėjo. Be to, puslapis priklauso dviratininkų bendrijai (LDB). Jis nėra kažkieno asmeninis.
Visi, kas įstojo į LDB, nesąmonems pritaria, nes nereikalaujanaikinti. - Ne vien iš interneto, bet ir iš politikos.

Linas Vainius išnaudoja LDB tik susireikšminimui (reklamai). Pinigus jis ima labiau per savo asmenines tariamai visuomenines organizacijas. Tai irgi "verslas". Todėl LDB ir jos politika jam iš esmės nebūtinos, nereikalingos. Jis jomis ir nesirūpina. Jam - tik parėkauti, padaryti pareiškimus...

Frank Würft
Seniau jis Bendrijoje nesireiškė. Į žygius nevažinėjo. Dabar bendrų žygių nebūna. Manau ir nevažinėja.

Jam popierius skanesnis:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/381.htm - 2006 metų sausis
- Nuolatinė busena. Tik duok popieriaus, jis prie jo puola ir išpeckioja:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/384.htm - 2006 metų sausis
Frank Wurft rašo "projektus". Juos nešioja tiems valdininkams, gūdžių parkų vadovams, kurie apie juos negirdėjo ir nežino, kad jie - nesąmonė. Bruka parduoti. Žiūrėk laiško galą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/401.htm - 2006 metų sausis
Ten rašau, kad dviračių takai - nereikalingi. Juos daro ten, kur be jų gali pravažiuoti.
Siūlau krištolinį tiltą iki Paryžiaus, su paputimu į užpakalį.
Aiškinu biurokratų klastočių būdus. Jais klastoja ir dviračių komisiją.

Maždaug 2003 metais jis matyt prarado kažkur politologo (demagogo) darbą. Protingiems Vokietijos Universitetams tokio blogo demagogo nereikia. Net ir kvaili Lietuvos Universitetai neilgaipakentė.
Nuo to laiko jis palaipsniui pasisavino Bendriją, pritaikė ją savo verslui: bukletėlių, trasų piešimo, dviračių nuomos.
Kiti jo bendrai pagavo įkvėpimą, irgi pradėjo išnaudoti LDB.
Savo pinigais ir savo jėgomis jis niekada neveikė. Dviračių nuomai ir Velo-Taksi jis švaisto vieno tariamo verslininko pinigus. UAB "Baltic Cycle" (velo-city.lt, velovilnius.lt, balticcycle.eu) yra jų bendra. Bet pinigai - ne jo.
Dviračių trasas jis su Linu Vainiumi tik paišė. Tik pinigų reikia 248000 Lt. O trasų nereikia nei jam, nei man, nei jums. Jų žemėje niekas nedarė ir nedarys.
Dviračių takus - irgi tik popieriuje paišo.
Dažus takams, ar statybą darė valdžia. - Dažnai savarankiškai, be jokio Franko Vurft dalyvavimo.

Jo paties gausus vieši raštai liudija apverktiną jo sąmonės būseną.
Apie Franką Wurftą čia ir daug kur kitur prirašiau apsčiai. Nebesiplėsiu.
apibūdinau skelbime apie LDB suvažiavimą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1074.htm - 2007 metų gegužė
Frankas Wurft pats pripažįsta, kad nežino kas yra viešumas. Mėgsta dirbti slaptai.

Jis vaidina, neva nuolat įsižeidžia, jeigu jį kas nors nuginčija. Be abejo, jis apsimeta. Demagogija lengviau nutyli ginčą, negu ginčas. Pavyzdys čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/542.htm - 2006 metų kovas
Kodėl jis tikisi, kad Lietuvis taip lengvai patikės? Todėl, kad jis puikiai išmano Lietuvio psichopatiją. Anas pats elgiasi šitaip - įsižeidžia, net kai nuginčija ne jį patį.
Frankas jūs gerai pažįsta. Seniau jis pats pasakojo, kad Lietuvis jam atleidžia daug, ką tautiečiui, Lietuviui neatleis ne už ką. - Lendate Frankui Würft į užpakalį... Paslaptingajam užsieniečiui...

Rodau jums Franko Vurfto nesąmonių viršūnę:
http://wiki.dviratis.lt/tiki-index.php?page=Andriukas%20Dviratukas
Kaip visuomet, LDB eina ir rankioja paskui mane "perlus"... Bando mėgdžioti mane. Bet daro iš tų perlų tik šlamštą.
Tame puslapyje Frank Vurft rašo, neva domėsis mokesčių inspekcijoje "Andriuku dviratuku". - Turtų man pavydi. Galėtų dar pasidomėti tenai "Jūrate, žalčių karaliene"...
... Ir tikrai domisi: rašo, kad pavydi man "mergų". Gašlusis Frank Würft trokšta tik pats vienas su mergom likti... Pats vienas valdininkes vedžios po restoranus. Gal savo rašiniais sutrukdžiau Frankui Wurftui prie jų kibti?.. Frankas Wurftas negerbia moterų... Negerbia manęs. Bet pagarbos sau reikalauja.

Šias negražias mintis, kaip turgaus boba, pašnabždėjo jam gašlusis Laurynas Butkus. Abu yra apsėsti svajonėmis apie "mergas". Kiti LDB nariai irgi prisidėjo.
Nei vienas iš jų nieko nematė ir nieko nežino. Tik patys paskalas kūria, jų pasiklauso, ir tada išnešioja.
Kad suprastum, tereikia užduoti sau klausimą: kokiu tikslu jie tai rašo?.. Ir kaip tai susiję su dviračių politika?..

2011 metais Frank Wurft pašalino svaičiojimus apie mokesčių inspekciją. Todėl, kad pats "juodas". Bijo įklimpti.
Bet svaičiojimams apie "mergas" jis neturi jėgų atsispirti. Frank Wurft - apsėstas lytinėm svajom.

Visi niekalai tėra priedanga jo beprasmiam kerštui. Jis juos ten sukišo, kvailai tikėdamasis išvengti teismo. Teismas buvo, bet ne dėl to, ką jis tame puslapyje dabar vaizduoja. Šmeižti mane aš leidžiu ir jam ir bet kam kitam. Gerbiu žodžio laisvę.

Turi jis dar vieną puslapį apie manę:
http://wiki.dviratis.lt/tiki-index.php?page=%20Andriukas%20Dviratukas
Gerus žodžius apie mane ten rašė ne jis.
O jis perrašė, pridėjo nesąmonių. Nepaliks gerą žodį. Būtinai pridės blogą.

Ten, pakeitus "Administrator", buvo užrašyta "Frank Würft". Jis savo vardą ištrynė ir atstatė "Administrator". Todėl, kad jis nori pavaizduoti, neva ten kažkoks "Administrator" dar yra. Neva Frankas Vurft - ne vienas. "Administrator" svariau skamba.
Nors ankstesniame paistalų puslapyje Frank Wurft kažkodėl giriasi, neva nebijo pasirašyti. Bet tikrovėje jis nededa parašo po blogu darbu ir klastote.

Pavyzdžiui, Frank Wurft dalyvauja "ekobloge". Bet niekada nepasirašo nei kai ten ištrina kritiką apie save, nei kai rašo ką. Slepiasi. Kai skaitytoja nežino kas rašo, ji nesupranta: kodėl. Susidaro įspūdis, neva rašytojai, dalyviai yra didelis būrys žinovų... Kad jie pritaria dviračių takams ir kitoms profanacijoms, apgaulėms. Bet tai - vos 1 žmogaus svajos. Jis rašo pritarimą savo paties apgaulei.
Dar skaitytoja nežino kodėl tame "ekobloge" yra nuorodos į sukčių internetus "Dviratis.lt" bei "Zvejonė.lt". Ogi todėl, kad šie sukčiai ten patys ir slepiasi.

Abu puslapius sukurpė ne jis vienas. Dalyvavo kiti mano minėti asmenys.

Net ir tariamoje kritikoje jie tesugeba mėgdžioti mane. Aš sukuriau šį puslapį apie blogą organizaciją - tariamą (užgrobtą) Lietuvos Dviratininkų Bendriją (LDB). Jie gi vaizduoja, neva šis puslapis - apie jų menkas asmenybes.
Tada padarė tuos du puslapius apie mano iškilią asmenybę.

Savo puslapyje aš nuginčijau visą jų apsimestinę "politiką". Pasiūlau kalbėti apie esmę.
Jie gi tiktai kalba (šmeižia) apie mano "triusikus" ir visai neginčija niekame.

Gal jie tikisi išprovokuoti mane: kad aš pradėčiau svaičioti apie jų pačių triusikus. Tai leistų jiems mane apšaukti kvailiu. Juk už protingas kalbas apšaukti neįmanoma. O kad patys yra tokie kvailiai, savaime niekas nepastebi, arba nesivargina pastebėti. Jie tikisi, kad jūsų šalis tokia aplaidi...

Kodėl šios nesąmonės guli skyriuje "wiki"? - Todėl, kad jie vaidina, neva tai dviračių apžvalga, kurią tariamai gali rašyti visi.
Tai apgaulė. Tie puslapiai užrakinti. Kol jie nebuvo užrakinti, sukčiai pasisakymus ten trynė ir iškraipė, įterpdami savo. Tai aiškiai matote. Savarankiškai pasisakykti tau ten niekas neleis. Todėl tai jų asmeninė sritis, nepaisant pavadinimų.
Tik moka už ją visi organizacijos nariai. Reiškia ir jie prisidėjo.

Frank Würft pasisiūlė man šiuos du "šudo" gabalus naikinti. Mainais prašė naikinti gerą darba - šį mano puslapį apie LDB. Štai ir atskleidėme tikrąjį jų tikslą - kerštą. Jokios vertės ar "wiki" ten nėra. Kitaip nesutiktų naikinti.

Dviratinė šio sukčiaus "politika" yra niekinė, apsimestinė. Jis tik gasdina dviračių naujokus, neva reikia melstis prieš važiuojant dviračiu (pats taip sakė televizoriui). Ypač jis baugina jūs geldomis, kurios priparkuotos ant dviračių takų. Dar gasdina automobilių srautų skaičiais. Kartą net Lietuvos srautų žemėlapį viešino iš kažkur pagriebęs. Manau ne pats jį sukaupė. Ne toks žmogus jis, kad dirbtų. Skaičius gali būti baisus bet koks, net "0". Lietuvis nežino ką skaičius reiškia, bijo važiuoti dviračiu ir prašo takų, trasų, bent popieriuje.
Apie automobilazmo žabojimą jis nekalba visai. Nes tai neneša pinigo. O takai pinigą neša.

Pastaba: 2011 metais Frank Würft paskaitė mano puslapį vėl. Pamatė mano siūlymą paneigti mane. Susireikšmino, ir nukopijavo jį į savo šmeižto puslapį.
Frankai, nesusireikšmink. Aš neketinu tavęs už šmeižtą nei persekioti, nei paneigti kažką. Išvis nevaidink, neva kažką rašai. Nesugebi. Rašinėji nieką. Nėra ką neigti, net jei norėčiau.

Dainius Danielius
LDB suvažiavime 2007 metų gegužės mėnesį jo nebuvo. Antriniame suvažiavime jis jau atsirado. Jis gyvena Klaipėdoje, ten pat kur ir buvęs LDB pirmininkas Saulius Ružinskas. Pakvietė jį Saulius į LDB "dirbti" pritarėju. Mat išsigando Saulius, kad savo pritarėjų sukviesiu aš ir persversiu jį balsais.
Nauji nariai į LDB nestoja. Tad, tie, kas stoja, tai daro tikriausiai priedangos sukurimo tikslais.

Suvažiavime jis man kalbėjo, kad korupcija Bendrijoje (LDB) nebaisi ir netgi sveikintina. Jis mane ragino žaboti didesnių pinigų, žemės ir kitokio turto švaistymą. Pavyzdžiui, jūros terminalą Klaipėdoje.

2007 metų pabaigoje parašiau eilę baigiamųjų pranešimų apie LDB žlugdymą. Tuomet šitas rėksnys užpyko, kaip drįstu jiems trukdyti sukčiauti. Štai ką jis parašė.

2007.11.25
Dainius Danielius:
Subject: Triratukui - Esi ligonis - gydykis
Andriukui triratukui -
'Asile, netersk cia savo sapalionem ir nesamonem eterio - esi kvailas, jei manai, kad dar kas nors skaito tavo sapaliones - seniai esi 'trinamu laisku' prezidentas.
Jei ta LDB yra tokia bloga, ko tu i ja kabinies. Kibk i Seima ar Vyriausybe, ten ziurek kokios sumos 'vaiksto'. Galvoju kad esi ligonis ir tau reikalingas rimtas gydymas.

Šis savadarbis gydytojas nebuvo susirašinėjimo dalyviu. Mano laiškų jis skaityti negalėjo, nebent pats savo noru būtų įlindęs į archyvą, kurį nurodžiau.
Tad kvailas jis yra, nes laiškus mano skaitė. Ne tik skaitė, bet ir savo laišką nusiuntė viešai į susirašinėjimą - ne vien man.
Šitaip visuomet elgiasi klastūnai (provokatoriai). Pats teršia, bet teršimu kaltina mane.
Dėl melo, svaičiojimų ir taisyklių nesilaikymo laiško nepraleidau. Proto taisyklės galioja ir dalyviui ir nedalyviui. Raginimas netramdyti suįžulėjusiu sukčių dėl to, kad yra didesnių, nepagrįstas - ne sveiko proto. Jis prieštarauja susirašinėjimo taisyklėms. Tai ne sveikas ginčas, netgi ne ginčas visai. Tai išsirėkavimas ir reikalavimas paklusti be sąlygų.
Meluoja jis, neva neskaito "niekas". Matyt laiško ruošinį jis laiko tokiam atvejui, kai reikia parėkauti bele ką.
Ir kam rūpi ką ir iš kur trina Dainius? Tai jo asmeninis reikalas, tol, kol jis vartosi savo paties purvinuose skalbiniuose.
O štai, kai jis kesinsis trinti Andriuko viešus pasisakymus, arba gvelbti viešus pinigus, tuomet reikalauti sau netrukdyti jis neturės teisės.

Vienok, pranašiškas buvo tas rėksnio laiškas. Andriukas paskui kibo ir į Seimą, ir į Vyriausybę, ir visur kitur.
O tuo metu jau kibo į Vilniaus savivaldybę. Ypač į neteisėtą Vilniaus Bendrajį planą.

Atsakiau jam šitaip:

Subject: Dainiukui - Esi ligonis - gydykis

Dainius Danielius wrote:
Asile

Aš esu žmogus.
Tu esi kiaulė.

netersk cia savo sapalionem ir nesamonem eterio

Ka tik priteršei.
Kodėl tuomet priekaištauji man, o ne sau?

esi kvailas

Aš - labai protingas.
Tu - kvailys. Žemiau įrodysiu.

jei manai, kad dar kas nors skaito tavo sapaliones

Taigi kvailas esi dėl to, kad "nepastebėjai", juk žmonės skaito ir netgi atsako. Įrodymas yra čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/ - 2007 metų pabaigoje laiškai.

seniai esi 'trinamu laisku' prezidentas.

Tavo pomėgiai šiuo atveju yra tavo asmeninis reikalas.
Jei įdomu žinoti mano nuomonę, tu netgi į kvailių karalius netinki. Tokių kaip tų - 3 milijonai.

Tu gi mūsų susirašinėjimo vistiek neužsisakai... Tai kam čia įlindai? Ko čia teršimu kaltini?
Jei taip būtų, kad užsakai, tai kodėl neatsijungi?
Ir koks tikslas užsakyti, jei vistiek neskaitai?
Tavo tikslas - provokacija.

Jei ta LDB yra tokia bloga, ko tu i ja kabinies.

Klaustuką pamiršai...
LDB yra bloga. Jie man trukdo. Jau parašiau, kodėl į juos įkybau. Pateikiau konkretų pagrindą.
Esi kvailas nes neperskaitei, arba nesupratai.
Bet manau išvis neskaitei. O tuomet kvailas esi, nes leidaisi man į ginčią nežinodamas ką ginčyji.

Kibk i Seima ar Vyriausybe

Jau kibau į Seimą. Jau kibau į vyriausybę. Skaityk archyvą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1076.htm - 2007 metų gegužė
Tai mano veiklos ataskaita. Ten rašau kaip mano įstatymas jau vykdomas, arba svarstomas.
Taipogi skaityk mano puslapius. Juose aiškiai rašau kur kibau, ir kaip.
Tavo LDB dabar mano šitą darbą nori užgniaužti. Aš priešinuosi.

Dabar norėjau kibti LDB vardu. Man - špyga. Ir LDB netgi sutrukdė... ne tik dabar, bet jau 2 metai kaip visur trukdo kibti. Trukdė ir iki tol (nuo 1999 metų) - nuo pat laikų, kai Saulius Rušinskas tapo pirmininku.

Štai čia rašau kaip bendrija klaidina ir nuslepia savo neveiklumą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1096.htm - 2007 metų gegužė
Buvo ir daugiau.

ten ziurek kokios sumos 'vaiksto'.

Jau apie tai su tavim kalbėjome suvažiavime.
Dėl to, kad seimas blogas neturėtume pakęsti korupcijos LDB.
Tu ir pats sutikai su tuo. Bet balsavai prieš mane. Reiškia ir pats pritari sukčiams. O tas kas jiems pritaria, tas yra sukčius. Daryk išvadas.

Beje vėlgi kvailas esi, nes neperskaitei mano argumento:
neprieštaraučiau LDB "bizneliui", jei jis neužgožtų mano politinės veiklos. Deja užgožė...

Galvoju kad esi ligonis ir tau reikalingas rimtas gydymas.

Ligonis yra čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1069.htm - 2007 metų balandis
Paskaityk. Štai tokie jūs visi tenai likote LDB. Aikštingi, pikti, ir ligoti.

Tave Saulius į LDB įtraukė su tikslu, kad jam pritardamas balsuotum, ir persvertum mano bendraminčius, jei tokie atsirastų. Ar tu ką nors be jo nurodymų gali pats nuveikti?
Imk ir išmesk jį, bei visą Tarybą iš LDB. Tada patikėsiu, neva esi padorus žmogus.
Riksmus, tokius kaip tavo, rašinėja nepadorus žmonės.

Kodėl mane ligoniu vadini? Tai juk tave Frankas Würft, Linas Vainius ir Saulius Ružinskas apmulkino. Tai juk tave jie įtikino, kad LDB reikia išlaikyti tokią supuvusią kokia ji yra.
Manęs neapmulkino.
Jums aišku atrodo, kad, išmetę mane iš LDB, kažką laimėjote... Kažką apgavote... Bet plika akimi visi mato: jūs sukčiai.

Linas Vainius
Tai žmogus inirtingai valgantis valdišką kasnį. Jo prisistatymas yra čia:
http://www.bankwatch.org/about/staff/linas_vainius.shtml
Ką gi tenai matome? Ogi vien valdiškas darbas:

"Prasmingiausias" viso Lino Vainiaus gyvenimo darbas buvo sugalvoti beprasmį šūkį ("skanduotę"). Mes jį rėkavome kiekvieno žygio pabaigoje, kol važiavome. - Savotiškos pabaigtuvės. Jis buvo be žodžių, be durų ir be langų. - Nei darnus, nei gražus. Jo prasmė buvo tik pralinksminti nereiklaus proto žmogystą.
Todėl niekas nebeprisimena ir nepamena kaip skambėjo tas labiausiai beprasmiškas Lino Vainiaus darbas.

Jo mąstymo būdą skaitome čia:
Verslo Žinių archyvas. Linas Vainius apie Kazokiškių sąvartyną.
Kas jis toks?.. (Tariamai žaliasis.) Ir ką rašinėja?.. Prie Neries Regioninio parko daromas šiukšlynas... Lygtai plynų laukų maža...
Ir pats parkas pritaikomas automobiliams - 2007 metų rudenį laiškas. Kaip minėjau šiame puslapyje aukščiau apie LDB suvažiavimą, LDB prieš tai neišsikalba.
Linas nekalba ir apie tai, kad 90% mūsų atliekų yra plastmasė. Nekalba apie būtinumą bausti ir tramdyti kaltus tariamus verslininkus už tokią pakuotę. Būtų kalbėjęs anksčiau, būtų ir savartynų mažiau.

Įdomu, kad tariamas inžinierius nepateikė jokio techninio samprotavimo savartyno naudai. Jis tik pateikė savo vertinimus. Neturime ir jokių įrodymų, kad jis yra išvis bent koks inžinierius. Jis rašo, neva inžinieriumi dirbo. Bet tai tėra jo paties teiginys. Be to valdininkai mėgsta dirbti, ką neišmano. Dviračių trasų aptarimo metu valdininkų statytinių įmonė sakė, kad dviračius gali spresti visi, bet kas, kiekvienas... Juos perfrazuojame ir sakome, kad inžinieriumi gali dirbti net ir šlavėja. Ogi Linas Vainius yra žinomas valdiškų aruodų šlavėjas.

Linas rašo, neva ginčas baigtas, todėl atnaujinti jo nevalia. Kvailas samprotavimas, valdiškas, iškaltas akmenyje, nejudinamas. Ginčą valia atnaujinti visuomet, kai yra ką pasakyti, ir kai dar įmanoma atšaukti žalą. Tai pats Linas tylėjo net 6 metus, kol savartyną paslapčia laimino net Europos parlamente... Jis gal net pats darbavosi prie projekto su jo rašynėlyje minėta privačia planavimo bendrove. Jokio viešo planavimo tame plane nebuvo - tik privatus.

Viešas planavimas yra visumos paisymas, ilgam ateities laikui, daugybės veiksnių, objektų, poreikių, darnos...
Pavyzdžiui, pastatyti namą "niekieno" žalioje vejoje nėra viešas planavimas. Netgi Vilniaus Bendrasis planas nėra viešas planavimas. Jame trumpam dalyvauja nemokšos ir korumpuoti valdininkai. Jie vaidina neva dalyvauja ir liaudis... Kurie irgi nemokšos.
Viešas planavimas yra išprususių žmonių ilgalaikis, sistemingas darbas - ne vienadienis. Panašiai, švietimas nėra vienkartinis brangus "projektas"... Dabar tokie nuolat tik laiką gaišina. Švietimas yra sunkus, pigus, ilgas darbas.

Būtų Linas Vainius prabilęs laiku, būtų ir savartynas kitoks ir kitur daromas... Nebūtų ši žinia aplinkiniams gyventojams it griaustinis iš giedro dangaus... Nereiktų jiems paknopstom protestuoti... netgi užtverti kelią į savartyną ir likti nenubaustiems - 2007 spalį laiškas. Būtų supaisytas pilietis ir jo teisės...

Bet slaptas darbas yra jo prigimtis. Suokalbis su privačiomis įmonėmis jam irgi mielas. Lygiai taip pat Linas Vainius darė 2006 metais tariamas dviračių turizmo trasas. Jas irgi šiame puslapyje miniu aukščiau.

Paskaityk ano Lino rašinėlio apie savartyną galą. Jis už savartyną, nes kitaip nebus kas atlygins nuostolį.
Bet nuostolius paprastai atlygina kaltieji. O tarp kaltų aiškiai matome patį Liną. Jis rašo, kad dar 2002 metais važinėjosi valdiškai į Briuselį, į Europos Parlamentą ir rėžė ten kalbą apie tai, kokie valdininkai geri, kiek jie daug šiukšlių daro, kokį pavyzdingą naują Kazokiškių šiukšlyną ketino daryti.
Kitaip sakant, antra priežastis, kodėl savartynas tariamai geras: nes Linas jį šlovino 2002 metais...
Nuostolius tikrai kompensavo. Tik ne kaltininkai, o kaltininkams. - Tiems, kas ten išanksto supirko sklypus ir gavo kompensaciją už šalimais daromą šiukšlyną.
Pasak Lino: Geriau tiek pinigų negu nieko.

Linas Vainius teršia LDB nario, bei pirmininko vardą. Jis yra teisinis nihilistas:
http://gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?t=3661&start=15#p48020
Jis ragino dviratininka neginti savo teisių ir bijoti.
Ten pat Linas rašo, kaip jis nemėgsta dviračių. Jis mėgsta "geldas".

Dar vienas Lino Vainiaus sukurtas ar užgrobtas interneto puslapis:
http://www.zaliasis-sajudis.lt. Jį paėmiau iš lapelio.
Tai "Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija". Kaip Linas Vainius prie jos prisišliejo - nesuprantu. Jei jie jį priėmė į narius, tai patys mažai nuo jo skiriasi.
Tai ir matome. Ten patalpintas partijos protestas prieš atomą toks pat beprasmis, kaip ir Lino Vainiaus lapelis.
Partija įkurta 2011 metais. Kodėl? Juk jau buvo Žaliūjų partija bei Judėjimas. Įstok ir dirbk. Matyt jie norėjo ne įstoti, ne susivienyti, o išmesti tuos, kurie jau dirba.

2011 metais gatvėje gavau minėtą lapelį. Jis ragina prieš 3 atomines elektrines Lietuvoje bei prie šalies sienų. Įteikusiam žmogui paaiškinau, kad lapeliai nieko nepasieks. Elektra gali būti maža. Nebūtina statyti didelių jėgainių. Atomas gali būti irgi mažas ir saugus. Tik neveikia švietimas, negamina nuovokių inžinierių. O net ir tie nenuovokos, kuriuos pagamina, neranda darbo... tik ne Lietuvoje.
Didelės jėgainės (atomas, vėjo fermos) reikalingos ne energijai gaminti, o pinigui paimti iš valdžios - tiesiogiai, ar dotacijomis -, bei iš gyventojų už vartojimą.
Atsinaujinančias energijas diegėjai atsisako diegti, nes jos irgi skirtos ne energijai ar gamtos tausojimui, o dotacijoms gauti ir jas pasidalinti:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas#aplinkos straipsnis Nr. 2 ir kiti. Po visą puslapį ieškok įvairių žodžių apie energiją.

Pasiūliau tam žmogui mano puslapyje įgyti išsilavinimą. Jis pažadėjo. Bet aš nepatikėjau. Ir pagrįstai...

Vėliau paskaičiau lapelį. Jis kviečia paminėti Černobylio bei Fukusimos atominių jėgainių sugriovimą. Protestuoti prieš 3 naujas atomo jėgaines aplinkui Lietuvą.
Mane vis graužė mintis kodėl lapelis toks beprasmiškas. Ragina ne švietimą gaminti, ar protingas konstrukcijas, ne žinias kaupti bei skleisti, o tiesiog protestuoti, rėkauti. Matau: žada teatralizuotą eiseną ir koncertėlį. Liaudis "radiacinius kostiumus" suvoks kaip smagų maskaradą. ... Pradedu "užuosti" kažką pažįstamą...
Gale matau e-pašto adresą. Tapo viskas aišku: tai Linas Vainius. Juk spektakliai, liaudies linksminimas, maivymasis ir riksmas yra Lino Vainiaus "gimta stichija". Kam mąstyti?.. Pakanka rėkauti. - Žymiai lengvesnis darbas apkvailintam pasekėjui. O kurstytojui lengviau pasiekti tikslą (žiūrėk žemiau).
Apverčiu lapelį. Kitoje pusėje - jis pakartotas. Kodėl? - Kad atrodytų, neva pasakyta daug. Verčiau Linas patausotų popierių ir dažus perpus. Aš ištaisiau padėtį kiek galėjau: lapelį neišmečiau, pridaviau perdirbimui į makulatūrą.

nesakau, kad žadamos atominės jėgainės - geros. Jos blogos.
Bet blogas - ne atomas, o konstruktoriai.
Tas tariamas protestas - netinkamas. Jo tikslas: semtis paramą ir verbuoti tam "kvailius", pasekėjus, o ne kažką kurti, mokinti, ar žaboti.

Palygink tai su tuo kaip apie atomą mokinu mąstyti aš:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#atomas

Laurynas Butkus
Kadaise buvo LDB narys. Dabar sakosi, kad nėra. Koks skirtumas kas popieriuje rašoma? Kad jis nenarys nebent rodo, kad jam dviračių politika nerūpi. Versliuke gi jis dalyvauti gali ir be poperiaus.

Kaip "ligonis" užgrobė dviratis.lt bei bicycle.lt sritis:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1069.htm - 2007 metų balandis
Laurynas yra dviratis.lt blevyzgų svetainės prižiūrėtojas. Nuorodoje laiške aprašau kaip jis ištrynė nuorodą į Naują dviračių susirašinėjimą (konferenciją). Laiške cituoju ir patį Lauryna, kur jis pravardžiuoja mane ligoniu, ir pats liguistai gina automobilastus.

Šis asmuo yra kompiuterių "virusas". Šiame puslapyje apie LDB jūs rasite daug jo juodų darbų minėjimo.

Kaip jis susijęs su LDB, ir kodėl tą gaują gina? Juk atrodytų, kad jis tėra programuotojas ir nuo dviračių propagandos ar prekybos LDB priedangoje senai tariamai nutolęs.
Jis pritaria savo gaujos veiksmams ir visaip ją dangsto, padėdamas jai trinti nepalankius pasisakymus internete.
Tai daro todėl, kad jis niekur nenutolo. Jie daro "verslą" kartu. Žiūrėk tikslų skyrelį. Pasiskirstė jie tuos tikslus. Kiekvienas gvelbia ką gali ir kaip moka. Tame skyrelyje parink jiems tikslus pati. Manau atspėsi.

Jis viešai skelbiasi esas programuotojas. Kompiuterių "virusas" plinta plačiai ir greitai. Visur, kur jis prisiliečia... Kur jis sukuria viešo interneto puslapį, jis palieka sau prieigą ir vėliau tą puslapį įtakoja. Kur neprikiša nagu prie programavimo, bent įlenda kaip pašalietis.

Nepalankius pasisakymus jis asmeniškai trynė čia:

Jis sukurė internete puslapį apklausa.lt. Dievas šį veikėją apdovonojo aršaus trinimo dovana. Jokia nuomonės laisvė ar apklausa jam nerūpi. Nežino jis kas tai yra. Jis tik žino kokio apklausos atsakymo reikia. Tokį ir suprogramuoja. Nėra jokio pagrindo manyti, kad jis to apklausų puslapyje nedarė.
Skaitome apie Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) apklausas čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1158.htm - 2008 metų žiema
Neveltui sukčiai vis naudoja "apklausa.lt" tariamų apklausų pagalba susiklastoti sau duomenų, ar tariamą diplominį darbą:
http://andrius.saugokmedi.lt/apklausa/klastotė.htm
Ar atsitiktinai? Gal tai kurėjo paslauga jiems?

Įtariu, kad jis trynė mano pasisakymą ir "ekoblogo" puslapyje:
http://ekoblogas.wordpress.com/2007/05/18/pamastymai-apie-dviraciu-kultura/#comment-11503
Kokiu budu jis ten įsiveisė neturėjau laiko aiškintis. Gal jis programavo tą puslapį... O gal jį pakvietė suokalbininkas Frank Würft, kuris įsiskverbė tarp to puslapio redaktorių...
Ištrinti Frank Würft sugeba ir pats. O štai suprogramuoti, kad nauji raštai į tą "blogą" automatiškai nepatektų su nematomais požymiais galėjo tik Laurynas Butkus. Joks kitas programuotojas to nedarytų, nes suprastų, kad tai neteisinga.
Tame puslapyje aš pranešiau ekoblogo rašytojams, kad jų tarpe yra "trintukas".

Visas šis neveikimas, nutylėjimas ir įrodo, kad šis sukčius - Laurynas Butkus - tame "ekobloge" tikrai yra. Frank Wurft irgi yra.
Kas su jais susidėjo, tas tokiu pat ir patapo.

Puslapio apklausa.lt kurėjų sąrašą seniau rodė. Dabar ir šios, ir visų kitų svetainių, kurias šis sukčius "kurė", kurėjų sąrašai slepiami.
Po to, kai aš atkreipiau tautos dėmesį, kad sukčius savo nagais valdo daugelį tariamų visuomeninių svetainių, jis slepiasi. Jokios svetainės kurėjų vardų sąrašo neberasite. Laurynas Butkus sąrašus pašalino. Šitaip lengviau nuslėpti anų svetainių klastojimą. Vaidina, neva tai bekūnė, be įgeidžių, nešališka, nekalta, švari vieta.

Suklastota visuomenė - pavojingas dalykas. Todėl ir Laurynas Butkus - pavojingas.
Programavimo įmonės Lietuvoje - daug kurių - išgyvena tik valdiškų užsakymų dėka. Valdžia, kaip joks kitas užsakovas, saugo ypač svarbius duomenis. Jei juos tvarkys programuotojas sukčius, bus ypatinga žala, pavojus. Apie jį žinoti svarbu.

2009 metais aš "prirėmiau" šį veikėją dėl jo ir jo sėbrų piktnaudžiavimo paslaptimis, kurias jiems patikėjo įstatymas. O jis ir kai kurie kiti jas tiesiog savinosi, iš esmės vogė ir skleidė. Apie tai su juo pasikalbėjau 2009 metų gruodžio 4 dieną. Kai "svyla padai", jis jau ne spruko šalin, nenutylėjo, kaip seniau, o tik išsisukinėjo. Tapo "gerutis"... Pokalbyje Laurynas Butkus pravardžiavo mane "fašistu" ir tuoj pat pripažino, kad mane pravardžiavo "fašistu" neteisingai. Sako: nežinau tikros to žodžio reikšmės.
Aš perklausiau, ar atsiima jis "ligonio" ir "fašisto" pravardes man? Jis vengė patvirtinti.
... Tik vis reikalavo pagarbos sau ir savo gaujai.

Dar jis sakė:
- Kai paieškau savo pavardės internete, tai randu, kad daug blogo prirašei. Busimas darbdavys irgi paieškos ir klausinės kaip aš pavogiau dviratis.lt domeną.

... Kažkoks ligotas mąstymas... Dėl savo nusižengimų jis kaltina mane.
Jei nori išsaugoti dalykišką garbę, kaip programuotojo, tai ir saugok ją. Nesivelk į aferas. Gerbk paslaptis. O jei tu su svetima nuosavybe elgiesi kaip su vieša, niekieno, ar kaip su nuosava, tai kas tau patikės programuotojo darbą?..
... - Tik toks pat sukčius. Taigi tau pačiam, Laurynai, geriau! Mano dėka darbdavį rasi tik sukčių. Tarp sau lygių bus maloniau būti... Gal net dirbti neprireiks. Tik algą gausi.

Jei dorybių neturi ir nuslėpdamas tai, tikiesi tą darbą gauti, reiškia ketini tas nedorybes darbe panaudoti... Ir berods naudoji...
Jei neketini nedorybių naudoti darbe, tu jų neslėptum, prisipažintum darbdaviui, pats pasiūlytum tave prižiūrėti.

Laurynas Butkus savo žodžius pripaišo man. Aš nerašiau, kad jis "pavogė"... rašiau, kad jis užgrobė "dviratis.lt"... ir ne vienas, o su sėbrais, kuriuos vadina draugais. (Tarybiškai: "tovariš").
Paklausiau dar kartą: ar trynė nuorodą į naują dviračių susirašinėjimą ("konferenciją") iš "dviratis.lt" puslapio. Jis patvirtino. Tai ir yra užgrobimas, kai visiems priklausantį daiktą užvaldo vienas. Jis net LDB nariu tuo metu nebebuvo. O aš buvau. Vienus metus net išlaikiau pinigais tą sritį.

Negalime sakyti, neva jis nesuvokia, o tik klysta. Jis žino, kad trynimas yra užgrobimas. Negi neigs kad trynė... ar sakys, kad trynimas reiškia dviratis.lt srities perleidimą liaudžiai? Užgrobė, o atsakomybės, kuri su tuo ateina jis nenori. Todėl reikalauja, kad jos nebūtų... Kalba neva jį šmeižiu... Jam nebūtina net žinoti žodžio šmeižtas reikšmės. Jis girdėjo kažkur, kad tai blogas žodis... Žino, kad juo gali mane apšmeižti... Tad ir taiko jį... Pasakytų bet kokį kitą žodį, jei tik jis padėtų tikslui, ir jeigu rastų savo leksikone...
Klaida yra kai netyčia. Demagogija būna tik sąmoningai, ypač pakartotina.

Jis elgiasi kaip tas dviračių vagis, kurį gaudžiau. - 2008 metų pavasarį laiškas. Anas vagia... Kai jį užklumpu, reiškia pretenzijas, kad trukdau jam dirbti. Trukdau jam pasišalinti, tuomet jis vėl priekaištauja dėl mano teisių reiškimo ir jo teisių suvaržymo... Nevaržau - vėl bando sprukti. Įjungiu šviesą - esu blogas, kad padariau jį gerai matomu, atpažįstamu. Mušu ir grumiuosi su tikslu sulaikyti - vėl esu blogas.
Tą vagį neteisėtai dangsto pareigūnai. Gal patys ir užsiundė. Policija, prokurorai, teismai taip nuolat elgiasi.

Mano puslapiuose yra paaiškinimas, kad kiekvienas, kas mano, kad jį apšmeižiau, gali manęs prašyti klaidas taisyti. Į tai Laurynas Butkus atsakė klausimu:
- Kodėl taip susireikšmini?

Vėl ligotas mąstymas... Geranorišką ir padorų kvietimą nuginčyti jis laiko "susireikšminimu". Pagal jį pakanka trinti. Tada neteks atsiimti savo žodžių, neteks pripažinti neteisybės, neteks atsakomybės. O kodėl jis taip susireikšmina, kad leidžia sau trinti? Kas jis toks? Kuo įsivaizduoja esas?

Pastaba: 2011 metais Frank Würft paskaitė mano puslapį vėl. Pamatė mano siūlymą paneigti mane. Susireikšmino, ir nukopijavo jį į savo šmeižto puslapį. Vaizduoja gerą. Bet reiškia ir aš geras, o ne blogas, jei siūlau save paneigti. Juk ir jie dabar taip daro.
Frankai, nesusireikšmink. Aš neketinu tavęs už šmeižtą nei persekioti, nei paneigti kažką. Išvis nevaidink, neva kažką rašai. Nesugebi. Rašinėji nieką. Nėra ką neigti, net jei norėčiau.

Laurynas Butkus pasakojo man kvailas paskalas, prasimanymus apie mane, kaip turgaus boba... Mane gi jomis ir apkaltino... Supratau, kad prasimanymai jo samonėje tampa tikrove... Iš jos jis vis susikūria naujų "tikrovių"... (Pvz. pavydėjo ir svajojo apie "mergas", kartu su Frank Würft.)
Paniekinamai klausinėjo ar turiu draugų. Klausimas iš esmės yra teiginys. Jam atrodo, kad jeigu aš sukčius tramdau, reiškia draugų neturiu. Ligotas mąstymas nesuvokia, kaip draugais gali būti žmonės, kurie moka draugauti, mąstyti... Pagal jį, žmogus, kuris kritikuoja, aiškinasi, gėdina, auklėja negali būti draugu ir turėti draugų negali... Draugai yra tik tie, kas krizena tarpusavyje, paskalas "verpia"... Aš sutinku su Laurynu: tokių žmonių, kurie mąstyti be pagalbos nesugeba draugais nepavadinsi.
Jie tik garsiai šukauja. O šaukė jis gatvėje tiek garsiai, kad ir man teko... Aplinkinė gyventoja net į balkoną ėjo apsidairyti, bet vaidino, kad su reikalais lenda... Laurynas tylėjo tik kai prašydavau nepertraukti, kol jis mane pertrauks.
... Draugais gali būti tik rėksniai, pliurpaliai, suokalbininkai... Tol kol vienas kitą apgaus...

Kaip minėjau, aš "prirėmiau" šią gaują. Jiems gresia teismai. Vienas iš jų pakišo koją visiems kitiems. Jie nekaltina ano sukčiaus, kuris prasižengė ir juos įvėlė. Nevadina jo nedraugu. Gal net visi kartu susimokė. Blogas vėl yra Andriukas.
Gaunasi, kad draugas išlieka ir kai vienas kitą pakiša. Kodėl jie tuomet su Andriuku nebedraugauja?

Laurynas Butkus man priekaištavo, kad fotografuoju kaip LDB važinėja automobiliu. Žiūrėk nuotrauką šiame puslapyje. Rodė jis ir į savo geldą. Pašaipiai siūlė irgi nufotografuoti. O kam man to reikia? Pakanka, kad paskelbiau, kad jis automobilastas.
Jam patogiau, kad niekas nežinotų, kad beveik visa LDB yra automobilastai.
Nusižengti jis nori. Bet atsakomybės nenori. Dėl jos vėl kaltina mane.


Kitos išgalvotos "aplinkosauginės organizacijos".

Pavadinimų ir "rankovių" daug. Asmenys - tie patys. Jie semia valdišką pinigą popieriumi - rašinėliais apie gamtosaugą. Aplinkosauga yra (popierius), o aplinkos apsaugos nėra. Visi veikia patyliukais. Kas gi girsis, kad važinėjasi už valdiškus pinigus, ir nieko nei siekia, nei pasiekia?.. Įsikišti, uždrausti valdiškus pasivažinėjimus, benzino ir pinigų deginimą neturime galimybės. Pasiskųsk Europos pinigų davėjams. - Nesulauksi jokio atsakymo. Jiems pinigus dalinti patogu.

Lyg jiems būtų maža... jie užgrobė ir Lietuvos Dviratininkų Bendriją.
Truputį apie 2 minėtus vadovus papildomai parašiau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/polemika#Zalieji
Jie su sėbrais - pagrindinis iš jų Frank Würft - kūria vis naujas pseudo "aplinkosaugines organizacijas", vis naujų pinigų iš Europos bei Lietuvos susiurbimui. Šiame puslapyje apie LDB tai rasite.

Čia išvardintos, tariamai atskiros, organizacijos vaizduoja didelę šių veikėjų veiklą. Taip atrodo tiems, kas nesigilina ir nesuvokia, kad tie nuopelnai tėra savo kišenei. Jokios naudos nėra. Yra žala. Dingsta pinigai. Jie gaišina dorus piliečius - ir tuos kurie neveikia ir aklai tiki, ir tuos, kurie priešinasi nesąmonių gausybei.
Aš pats daug gaišau jiems. Kol tai dariau, jūsų ekonomika smuko, nes neturėjau laiko ją kelti.

Veiklos vaidinimas nėra pagrindinis tikslas. Neveltui, kaip minėjau, kai kuriuos "projektus" jie daro patyliukais. Kuo skiriasi, pavyzdžiui, klubai "Atgaja" ir "Žvejonė"? Kodėl slaptas "projektas" http://www.vectorproject.eu negalėjo vykti LDB ar kitos dviratinės ar ekologinės organizacijos ribose? Kodėl vienas žmogus (viena gauja), kuria keletą fiktyvių organizacijų tam pačiam darbui atlikti?..

Ir tikrai, minėtą smulkių dalelių tyrimą jau praeityje darė dviratininkų organizacija. - O būtent: Europos Dviratininkų Federacija. Jai priklauso ir LDB. Ta Federacija darė daugybę ir kitų tyrimų. Jie tam nekūrė daugybės atskirų įstaigų, projektų. - Viską darė kaip eilinį darbą.
Nesakau, kad pati ta Federacija yra teisinga, ar jos darbai reikalingi. Jie aiškina dviratininkui, kad dviratis yra gerai. Nors iš tikrųjų tai jie turi aiškinti valdžiai.

Kas kad toks darbas jau atliktas?.. Ir atliko jį organizacija, kuriai net Frankas Würft priklauso, priklausydamas LDB... "Darbą" galima pakartoti. Nei Europos nei Lietuvos valdininkas to nei pastebės, nei tikrina. Nuplagijuos Frankas senus popierius... Pateiks juos kaip naujus, kaip savo... Ir susižers popierių į kišenę (banknotas).


Kam juos vaikyti.

Viena nauja LDB narė sakė man, kodėl įstojo į bendriją: Na tai ją įkiš... Kaip ji bevaidintų, neva sukčiavimas tėra "vaidai", LDB jai tuos vaidus primes.
Juk 4 svarbiausi LDB tikslai išlieka: kovoti su Andriuku, bausti dviratininkus. Jų niekas neatšaukė.

LDB puslapyje vis kabo šie svaičiojimai, šmeižtas:
Frank Würft.
Visi, kas įstojo į LDB, prisideda prie tų rašliavų ir jas apmoka savo naro mokesčiais. Nėra skirtumo ar savo valia ar primesta.
Neprisideda tik tie, kas įstojo su tikslu sukčius išvaikyti:
http://andrius.saugokmedi.lt/LDB#vaikyk

Tos rašliavos juk daromos būtent LDB vardu. Net pasirašo: "Administrator". O kad niekas kitas negalėtų ten rašyti, puslapiai užrakinti. Jei rakina, reiškia tik LDB vardu. Bet LDB paprasti nariai negali jų taisyti. Juos rašo tik 4 sukčiai. LDB narių jie neklausys.

Be abejo ta mergina niekada niekur nesikreipė, nieko nereikalavo. Todėl niekas jos ir neklauso. Jos ir toliau niekas neklausys...
LDB taryba jau daug kartų kartojo, kad nariams neatstovaus... Daug kartų atsisakė palaiminti raštus. Atsakydavo "siūsk pats". Bet juk be tarybos parašo - nėra prasmės. Viskas paruošta. Nieko nereikia dirbti - tik pasirašyti, ar perduoti valdininkams.
Jie aiškiai skelbė, kad nenariams irgi neatstovauja. Nariams jie tik vadovaus.
Niekas jos neklausys ir dėl to, kad LDB taryba "smirda" mano puslapiuose. Rimti valdininkai į ją nežiūrės... Žiūrės tik sukti. O su tokiais nieko ir nepasieksi... Nes klausys ne tavęs (ar LDB tarybos), o tik to, kuris jiems patinka ir telpa į kišenę. Ne "vaidai" tai... Mokinkis iš istorijos. - Nesenos LDB istorijos. Tai - dėsnis: su sukčium susidėsi - apgaus.
Jie jau padarė žalos organizacijai, dviratazmui, automobilazmo žabojimui. Tos žalos atitaisyti neįmanoma - praradom daug laiko, automobiliai nužudė daug žmonių. Už tai juos ir dera išvaryti. Neturi reikšmės kiek laiko prabėgo po to. Ypač, kad jie nesigaili, nesupranta ką pridarė. Ir aišku nieko taisyti neketina... Tuo džiaugiasi... Ir dar vis kėsinasi kartoti. Dažniausiai dabar kartoja neveikimą. Bet kartais kartoja ir blogus veiksmus (išpuolius, kerštą, šmeižtą, prekybą, sukčiavimą, kvailinimą).
Jie neveikimu jau trūkdo kitiems žmonėms, kurie įstojo į LDB su tikslu ją pertvarkyti ir veikti esmę. Pakalbėk su tais žmonėm, o ne vien su savo svajonėm.
O kam jai vargintis?.. Ji man sakė, kad vaikyčiau sukčius pats.
Ji man pasakė, neva ji turi tvirtas nuostatas. Klausiau: kokias. - Neatsakė. Jos tvirta nuostata yra neturėti jokios. Taip ir pasakė: nenoriu apie tai kalbėti. (Neaišku apie ką būtent - apie sukčius, ar apie nuostatas.)

Na kaip gi aš išvaikysiu juos, jei niekas nieko nenori kalbėti?.. Ar aš vienas balsuosiu?.. Ar šitai ji siūlo?.. - Būti diktatoriumi?..
Beje, diktatoriumi LDB pravardžiavo būtent mane. Bet diktavo jie patys - ne aš. Gaunasi, kad diktatūra yra jų bendra mąstymo būsena. Dėsninga, kad diktatoriai buriasi. Lino Diktaturos Bendriją (LDB).

Žodį demokratija ji tik girdėjo. Kas tai yra - nežino ir kalbėti apie tai tvirtai nenori.
Pagal ją kalbėti galima tik apie dviračių pedalas ir dviračių takus... Kalbėti apie sukčius - negalima. Ji įstojo į Bendriją (LDB) tik takus daryti, ir daugiau nieko... Tai ir reiškia, kad tai yra Lino Dviračių Takų Bendrovė (LDTB).

Ji pyksta ant manęs dėl to, kad neva keliu vaidus. Reiškia ji turėtų pykti ir ant sukčių už tai, kad jie pirmi sukėlė ir tebekelia vaidus (nuo 2006 metų). Na, bet ne!.. Ką Andriukas bedarytų, jis bus tiesiog blogas. Ką sukčiai bedarytų, jie bus geri.
Griauti (vaidus) yra blogai. Reikia kurti (vaidus).
Ne vien ji taip man kalbėjo. Tokių postringautojų yra daug. Tokie buriuojasi prie LDB. Tokie jums NE"atstovauja":
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1240.htm - 2010 metai

Štai kodėl juos reikia išvaikyti.

Bus dar. Oi bus!

Tautosaka

Ne vieša. Skelbiu tik jei reikia.

Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt

Puslapis saugesnis tas pat koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/LDB
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą:

Nuo 2007 m. gegužės 9 dienos esate 10271 žiūrovė