Rašyk Andriukui
Ukrainos vėliava
Gelbėk Rusiją nuo nusikaltėlių, kariaujančios valdžios. Nepirk nieko. Atsisakyk dujų, šildymo, metalų, naftos, benzino. - Visko. Kentėk. Važinėk ne gelda, o dviračiu. Nepjauk žolės, vijoklių, medžių. Nedegink tam benzino. Važiuoji gelda, "veži" VVP. Pjauni žolę - pinigus VVP. - Pakalikas.
Už tai VVP žada keršyti tau.
Jis jau skelbė karą pasauliui: gąsdino neregėtomis pasekmėmis visus kas drįstų kištis. Nebėra ko bijoti atominės bombos, nuodų, mikrobų. Ją vis tiek paleis dabar, ar vėliau. Atominis atgrasymas netenka prasmės, jei vis tiek bijai.
Seniau VVP gauja jau sprogdino ginklų sandėlius Bulgarijoje ir Čekijoje, kad neduotų Ukrainai.
Jau nuodijo Litvinenko, Skripalius, Britanijoje.
Jau žuvo žmonės.
2022.02.28 kaip tik 64 km ilgio Rusijos karių vilkstinė slinko link Kijevo. Ją patogu daužyti. Patys Ukrainiečiai negebės. Gebame mes, NATO, JAV.
Nepakanka drausti pirkti bet ką, Rusijos valdžios ir bendrininkų turtą ("sankcijos").
Rusijos valdžia gauna 1 mlrd. $ per dienąnaftos, kurią parduoda į užsienį. Lengvai visus pinigus deda į karą.
Ukrainos kariai prašo kartu kariauti.
Manau, pakaktų laidyti raketas ir bombas, užkardyti Rusijos lėktuvus ir laivus. Galitolo.
1 raketa į grobikus gelbėja 100 Ukrainiečių.
Bet bailūs Britanijos ministrų pirmininkas Boris Johnson ir Lenkijos prezidentas Andrzej Duda atsisakė laidyti raketas, lėktuvus. Atsikalbinėjo, neva tai įveltų į karą prieš Rusiją.
- Nesąmonė. Pasauliui jau paskelbė karą...
Priimkime Ukrainą į NATO. Nors, kariauti prieš Rusijos ir Baltarusijos įsibrovėlius galima ir be to.
Kariauti gali ir neprireikti, jei suburti 500000 karių prie Baltarusijos ir Ukrainos sienų. Rusijos kariauna apsisuktų ir tyliai išeitų, nepaleidusi nei 1 atominės bombos.
Lietuvos valdžia stengiasi neužstoti Ukrainos.

Balsuok ir reikalauk užstoti Ukrainą karu.


Už ką balsuoti. Jei nebalsuosi, valdininkas atkeršys ir tau, užpuls.
2023.03.05 į Savivaldybę ir 2024.10.13 į Seimą rink:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2020.10.11
Junkis prie jų ir pati. Reikia 2000 žmonių dirbti, o ne pliurpti. Šelpk pinigais.
Stok į jų partijas. Tegul vienijasi, neskaldo balsų.
Išstumk apsimetėlius, melagius, nusikaltėlius iš ten. Įbruk Andriuko programą. Jie mane nutyli.
Darykite savo partiją.
Nėra prasmės į valdžią rinkti valdžią, kas ten jau sėdi, ar sėdėjo. Kalbu ne bendrai, o katrie lenda šiandien. Ateity gal bus gerų. Bet tu jos nepamatysi.
2020.09.03 ir 2020.09.11 nusikaltėlių valdžia jau už mūs išrinko Seimą. Nebėra prasmės balsuoti. Ten pasakoju.

2019 metais pavėlavai balsuoti prieš referendumus: mažinti Seimo narius ir dvigubą pilietybę.
2022.04.20 pavėlavai pasirašyti už referendumą mažinti referendumui parašų kiekį iki 100000.
2023.10.27 - 50000.
Valdžia įžūliai, neteisėtai slopino jį.

2017 metų rugpjūtį-rugsėjį bado streikas prie Prezidentūros. Jie badavo už tave. Kad rytoj valdžia neužpultų tavęs. Reikia tavo pagalbos, bent padėkos. Juos slopina pikti, nuožmūs, įžūlūs policajai. Neteisėtai išvaikė. Įsakė nusikaltėlė prezidentė Grybė. Gal dar grįš.
2018.11.28 "grįžo" streikuoti mokytojai.
2019 metais grįžo badautojas Alfonsas Butė, bandė tapti varžovu į prezidentus.

Lietuvą smerkia tarptautiniai teismai. Nieko nebaudžia ir nevykdo. Toliau kankina ir puldinėja žmones.

Kaukolė ir kaulai. Piratų vėliava - Lietuvos
Nauja Lietuvos vėliava

Uspaskiui - irgi Ne. Komunistams (LSDP) - Ne. Paksiui - Ne. Šimašiui (Liberastai) - Ne.
Grybei, Nausėdai - Ne.
Juos visus kartu galime vadinti "Zuokas".
Panašiai nekaltus dviratininkus Zuokais vadindavo, vien už tai, kad anas oranžinius vogė. - Vien už tai, kad žodis "dviratis" sutampa. Nors Zuokiškas nevažiavo visai.
Tai dabar tegul kaltus taip vadina.
valdiškas vagis nykštukas su žiburiu rankoje ieško kvailių ir grobio, sėlina šalin su pinigų šūsnimi ant kupros
Šių laikų "knygnešys". Tavo proto ir nenoro domėtis tamsoje nematomas nykštukas slapta gabena banknotus per sieną tavo ir savo kišenių.


Andriukas dviratukas

Saugus, koduotas tas pats puslapis:
https://andrius.saugokmedi.lt

Padrikas, laikinas puslapis, kol atstatysiu čia pat tikrą puslapį. Jį 2015 rūdenį ištrynė valdžios mylėtojas. Tai rašau Turinyje, žemiau.
2007 metais ištrynė valdžios tarnai iš LDB.

Čia, skyrius "andrius", yra mano puslapiai. Jie nepriklauso "saugokmedi.lt". O "saugokmedi.lt" nepriklauso man.

Skleisk mano žodį ir nuorodas į mano puslapius. - Net anksčiau, negu suvoksi ką rašau. Gal suvoks kiti. Jei nesuvoks, gal bent skleis. Tai tikrasis "laimės laiškas". Visi kiti - klastotė.

Rašyk

man 2 būdais:
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt
Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.

Tiesiai per šį puslapį. Saugiau per tą patį koduotą, su raide "s":
https://andrius.saugokmedi.lt.
Koduoto nerodo sena naršyklė. Galiu padėti atnaujinti, net senam kompiuteriui. Neišmesk, neteršk.
Langelyje savo slapyvardį, adresą ir laišką rašyk viską į 1 krūvą:

Atsakymą slepia tavo pašto tiekėjas. Stebėk spamo skyrių. Kartais ir ten nededa, vagia. Skaityk apie "Google" ir kitus, porą pastraipų žemiau.

Laiškai slapti. Skelbiu tik jei nori.
Jei skelbiu tavo raštą, galiu slėpti tavo vardą, kad valdžia ar prašalaičiai tau nekeršytų.

Man gali rašyti ne vien savo. Gali taisyti ir papildyti mano puslapius. Duok pataisas, arba visą, parengtą skleisti puslapį.
Autorių teises saugau. Pataisų teises saugau priklausomai nuo reikšmės.

Skundą apie valdininką, teisėją rašyk su jų vardais, atvejais. Mažai naudos iš aimanų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#pastabos
Gal tuomet geriau ten, ar šio puslapio gale balsuok (aimanuok) paprastoje apklausoje.
Ten mokinkis skųsti, kovoti.

Susirašinėk viešai su dviratastais ir valdžios priešais:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Nenaudok elektroninio pašto iš "Google" ("Gmail"), UAB "Interneto vizija" ir one.lt.
"Google" šnipinėja, trikdo, slepia laiškus (laikinai į spamo skyrių, arba iš karto), ypač kurie peikia valdžią. Gal taip ten dirba žinomo politiko Andriaus Kubiliaus sūnus. Ten aiškinu.
"Interneto vizija" nepraleidžia laiškų, melagingai žymi jas kaip spamą, kad nepraleistų ir kiti tiekėjai, kurie aklai naudoja jų juodą sąrašą.
one.lt paprasčiausiai net nejungia.
Visi 3 taip elgiasi slapta, be tavo žinios.
Kitą, saugų elektroninio pašto adresą ("dėžutę") tau duos ten, nemokamai.
Duoda ir saugų ryšį per tarpines interneto stotis, kad slėpti vardą.

Kovok

Kas nori talkinti kovoje prieš valdininkus, statybininkus, kirtėjus, bylinėtis, šūkauti po valdininkų langais ("protestuoti") rinkitės ką ginti iš mano puslapių, bei siūlykite savo pagalbą asociacijai saugokmedi.lt.
Tik neikite ten susirašinėti per "Google". Geriau pertempkite juos į viešą susirašinėjimą, kurį nurodau aukščiau.
Teisėje patarsime ir jie, ir aš. Toliau veiksite patys.

Kovotojams duoda saugų elektroninio pašto adresą ("dėžutę") ir interneto puslapį pastraipoje aukščiau.

Burkis į naują valdžią

Dabartinė - nusikaltėliai.
Skleisk žodį.
2016 metais pavėlavai kelti save į rinkimus į Seimą. 2019 metais - bent į savivaldybes. Pati save gelbėk. Kiti išdavė.
Tu neini į valdžią. Todėl man tenka raginti rinkti ne tokius gerus žmones.
Tas yra didelis puslapis apie rinkimus. O žemiau rašau sąntrauką už ką balsuoti.

Kaip skaityti

Čia ne dienoraštis ("blog").
Čia žinynas ("enciklopedija")
Nėra 1 puslapio, kur skaityti visas naujienas viena po kitos. Atnaujinu visus puslapius.
Naujienas įterpiu į atitinkamus skyrius. Papildau puslapius, kad žinios būtų vienoje vietoje, rūšiuotos, kaip visuma. Ne paskleidžiu jų padrikai, viena po kitos, pakaitom, pagal dienas (datas). Todėl kiekvieną skyrių dera skaityti naujai, kartais.
Jei viską skaityti ilgu, gali ieškoti metus. Bet ne viską naują rasi, nes taisau ir praeitį.

Puslapiai - labai įdomūs. Neužsimiršk. Aš rašiau juos ne per 1 dieną. Tad ir tu neskubėk viską aprėpti iškarto. Žinioms reikia ir patirties. Jas paskaičius, jas dar dera taikyti.
Dalį straipsnių lengviau skaityti kaip žinyną, vadovėlį: tik tas dalis, kurios tuo metu domina, kur reikia pagalbos, duomenų. Tarkim, apie valdininkus, politikus, įstatymus. Nors juos verta bent peržvelgti, net kai šiuo metu su jais nekovoji. Paskui bus per vėlu.

Pradėti gali nuo sugedusios (korupcijos) valdžios esmės:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#esmė

Stambesnes naujienas skelbiu viešame susirašinėjime su dviratastais ir valdžios priešais elektroniniu paštu. Prisirašyk ten.

Turinys

Pliką puslapių sąrašą, be pastabų, rasi per paiešką šio puslapio pradžioje ar gale. Ieškok bet kokios raidės, kuri yra bet kuriame.

Iki 2015 metų rudens turėjau puslapius:
andrius.konferencijos.lt,
andrew.konferencijos.lt.
Juos ištrynė valdžios mylėtojas, tos srities valdytojas. Valdžia jam už tai sočiai atlygino. Kai tapo nereikalingi, kaip įprasta, atsikratė tarnais:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#dovanos
Trynė, nes įrodžiau, kad visa valdžia - nusikaltėliai, visos partijos - išvien. Tik kartais pešasi dėl grobio. Trynė, nes dar pradėjau labiau reikštis.
Puslapį atsisakė priglausti daug visuomeninių organizacijų ir interneto "pornalų". Nes bijo valdžios. Beveik visi tylėjo. Vienas toks retas prisipažinimas:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/aplinka#sėkmė

Visuotinas
atšilimas

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė slapta mokėsi KGB mokykloje
Dalia Grybauskaitė yra Rusijos valstybės paslaptis

http://zigmas.saugokmedi.lt/grybauskaitė.htm
1991 metais Grybė tarnavo Tarybų Sąjungos ambasadoje Vašingtone, JAV, kai Lietuviai kovojo ir žuvo už nepriklausomybę.
Rusijos ambasada Vilniuje atsakė Zigmui Vaišvilai, kad žinios apie Grybę yra Rusijos valstybės paslaptis.

2020.02.14 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila spaudos konferencijoje Seime pasakojo, kad kažkas gamino filmą apie Dalią Grybauskaitę, kad jai pataikauti. Ji anam prisipažino, kad mokėsi KGB mokykloje. O anas per kvailumą tai išpliurpė per televizorių, kai kalbėjo su žurnaliūga Andriumi Tapinu.
Visas Seimas pratylėjo. 10 metų šaliai vadovavo, o anksčiau ir kituose krėsluose sėdėjo KGB mokinė, Rusijos valdžios valstybės paslaptis.

http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm
- Už tai Zigmą Vaišvilą Lietuvos valdžia išbuožino...

http://zigmas.saugokmedi.lt/priešas.htm
... ir patį paskelbė grėsme nacionaliniam saugumui... O paskui neigė šitai.
Zigmas reikalavo, kad grėsme skelbtų ir nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Pareigūnai atsisakė. Dar prasimanė, neva KGBistų išslaptinimas grėstų Lietuvos saugumui.

2018.07.26 Vilniaus miesto apylinkės teisėja Regina Gudienė įpareigojo nusikaltėlius generalinę prokuratūrą iškelti baudžiamąją bylą dykaduoniams, nusikaltėliams VSD ir AOTD prie KAM už tai, kad neveikia netiria, kad nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė yra Rusijos valstybės paslaptis.

Generalinė prokuratūra nevykdo teismo sprendimo, vis atsisako kelti jiems baudžiamąją bylą.
Teisėja Regina Gudienė nebaudžia jų už tai, kad nevykdo.
Nusikaltėlis prezidentas Gitanas Nausėda privalo atleisti iš pareigų generalinį prokurorą Evaldą Pašilį ir teisėją Reginą Gudienę už tai, kad neveikia.
Jis gali neišvaryti Evaldą Pašilį, o nušalinti ir iškelti jam pačiam baudžiamąją bylą už tai, kad nekelia bylos (Prokuratūros Įstatymo §12 1d.).
Jei išvarytų, baudžiamąją bylą jam kelti paprasčiau. Paprastam žmogui bylą gali bet kuris prokuroras, o ne vien prezidentė.

2019.09.04 Zigmas Vaišvila su talkininkais davė šią žinią nusikaltėliui prezidentui Gitanui Nausėdai. Anas juos dangsto. Neveikia ir pats.

2019.09.11 Lietuvos Visuomenės Taryba ir Zigmas Vaišvila davė šia žinią Seimo valdybai.
Anie irgi tyli. Dangsto ne tik Grybę, o visus KGBistus. Gal dėl to, kad kai kurie patys bendradarbiavo su KGB ir gal bendradarbiauja iki šiol. Tikėtina, kad KGB bendradarbiai tikslingai eina valdžion... skirtingai negu tu... neini...

Zigmas Vaišvila veltui ten svajoja, neva, jei įsteigtų naują Liustracijos Komisiją, ji dirbtų sąžiningiau negu suktas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras.
Dar jūsų pradininkas, Komunistų revoliucijos vadas V. I. Lenin sakė:
kadry rėšajut vse.
(Rusiškai: viską sprendžia darbuotojai.)

Nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės tėvas - milicininkas, plėšikas

Tariamas Grybės tėvas apsimetė tremtiniu. Jis tikrai kalėjo, bet ne už politiką. Po tarnystės milicijoje ir gaisrinėje jis plėšė ūkininkus, prievartavo turtą. Už tai sėdėjo, ne tremtyje.
Senelis irgi buvo "tremtinys", nusikaltėlis, tarnavo fašistams.

Tikras tėvas: KGB kontržvalgybos pulkininkas. - Antras asmuo Lietuvos KGB.

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė šmeižė partizanus
Mokslainiai už tai jai suklastojo mokslinį laipsnį

Nuoroda:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/zigmas-vaisvila-1981-metai-pirmoji-politine-pamoka
Prieš 2009 metų rinkimus Grybė melavo, neva dirbo Mokslų akademijos moksline sekretore.
O gal nemelavo. Gal ji padirbo ten sau laipsnį. Juk dibrti galima ir be popieriaus ("neoficialiai"). Gal Eduardas Vilkas buvo užrašytas popieriuje tik dėl akių. O vadžias tampė Grybė.
Ten apie Grybę tik tiek. Likusį pasaka ne apie ją, o kaip Zigmą Vaišvilą nesisekė įdarbinti Dubnoje po tariama priedanga iš KGB, priešingai negu kažkas jį įtaria.
Nesisekė, nes 1981 metais Zigmas prieš rinkimus pasirašė laišką busimam TSRS Aukščiausiosios Tarybos nariui, kad pataisytų bendrabutyje unitazus ir išvalytų purvą.
1988 metais Zigmas pakvietė ministrus kalbėti ir jie atėjo. - Tarybinė "demokratija" buvo didesnė, negu dabar Lietuvoje.

http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė disertacija. 1988 metų.
- Gryni pezalai.
Dar ir be reikalo šmeižė partizanus, neva jie kovojo už asmeninį ūkį, o nevalstybę, ne prieš grobikus. Neva partizanai baugino (terorizavo, šantažavo, žudė) vargšus Komunistus. Nutylėjo iš kur tie Komunistai atsibeldė ir ant kieno sprando bei turto užgulė. Neva visuomeninis ūkis laimėjo tą kovą. Nutylėjo kaip.
1993 metais jau nepriklausomos Lietuvos mokslainai davė Grybei mokslinį laipsnį už tokį nemokslinį rašinį.
2019.01.22partizanų šmeižtą ir suklastotą mokslo laipsnį ekspertai.eu skundė Grybę generalinei prokuratūrai. Manau, prie šmeižikų skundas priplakė ir mokslainius. - Ne vien prie klastotojų.

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė tarnavo kyšininkams

2016.03.18 nusikaltėliai STT pradėjo tirti kaip kyšį prievartavo Grybės ir Lietuvos Banko pirmininko Vito Vasiliausko tarpininkai. Tenisininkas ketino jiems nešti kyšį. Kiti - nesportiški; nedaneštų. Grybė norėjo juos sulaikyti per anksti. Kad nedaneštų tyrėjų iki jų.
Šį reikalą valdžia paslėpė nuo tautos po sekančiu triukšmu...

2016.05.12 sulaikė kyšių nešiką Eligijų Masiulį (Liberalų Sąjūdis).
Aną irgi tyčia sulaikė per anksti, kad nedaneštų iki tos, kas pasirašo įstatymus - Grybės.

2018.04.30 Eligijus Masiulis pasakojo apie Grybės laiškus, skambučius ir įsakymus. Jis juos perduodavo kyšininkų įmonei "MG Baltic".
Išverčiau jų abiejų suktas pasiteisinimo kalbas į žmoniškas.
2019 metais tas pats "MG Baltic" neteisėtai pastatė jums, už jūsų pinigus 1 Policajų komisariatą ir Areštinę59 mln. €.
Areštinę ne perdavė valdžiai, o išnuomavo jai, kad gauti dar daugiau jūsų pinigų.
Apie Komisariatą pasakoju porą pastraipų žemiau.
Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas yra atskaitingas Prezidentei pagal Policijos veiklos įstatymą...

2018.11.23 už valdžios dosnumą "MG Baltic" pastatė jums paminklą Jonui Basanavičiui.
Straipsnyje apie kyšius (nurodau aukščiau) pasakoju kaip jie slapta tarėsi su kitu Grybės talkininku, nusikaltėliu Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi.
O čia pasakoju kas dar nutūpė ir laižė pinigus ant to paminklo:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/atminimas#Basanavičius

2017.03.20 prokuroras Justas Laucius įšliaužė į Vilniaus Apygardos prokuratūros viršininko krėslą už tai, kad nuslėpė Grybės laiškus ir skambučius toje byloje.

2018 metais naujame krėsle Laucius nuslopino dar vieną baudžiamąją bylą Grybei. Paprasčiausiai nieko nedarė, išmetė.
pridengė generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir pati Grybė. O ją vėl pridengė Evaldas Pašilis ir sekanti generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

2018 metais nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pridengė net keletą neteisėtų statybų Vilniuje:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20190103.htm
Žymiausios iš jų:
Žalgirio stadione;
1 Policajų komisariatas prie Šilo tilto, greta jau neveikiančio ir negelbėjančio pagalbos telefono 112 ten pat.
Komisariatą neteisėtai stato tas pats "MG Baltic". Taip Dalia Grybauskaitė atsidėkojo kyšininkams.
Tą mūšį gauja vis tik pralaimėjo: paaukojo net 3 ministrus, kaip išpirką skundikams. Daugiau galvų vis dar ritasi, vogčiomis.
Tik neteisėtas statybas vis tęsia.
Tame "mūšyje" Grybę įklampino nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.
Prieš 2019.05.12 prezidento rinkimus Grybė vis tik atkeršijo ir jam: slapta privertė pažadėti atsistatydinti, jei pralaimės.
Bet Grybė vis bijo jam kerštyti smarkiau. Vis paklusniai skyrė naujus 3 ministrus, kokius tiktai niekšus jis besiūlytų. Pirmus 2 ministrus jis bruko paklusnius, bet kurie dar bent kažkiek išmano švietimą, kultūrą... O svarbiausią vagims, statybininkams, kirtėjams, Aplinkos ministrę jis bruko Komunistę, Teisingumo viceministrę Irmą Gudžiūnaitę. Ana veržli tokia... Jauna... Pirmiausia žada... gerinti ministerijos valdininkams darbo sąlygas. Ne jų darbą, ne bausti juos, o daryti poilsį darbe geresnį, kad dar patogiau būtų ir klastoti, sudarinėti taikos sutartis su neteisėtais statybininkais...
Grybauskaitė pakluso man ir atsisakė Irmos.
Skvernelis užsispyrė manęs neklausyti ir vis bruko bele ką, tik ne Vilniaus Žaliųjų pirmininkę Janiną Gadliauskienę. Ją raginu skirti pasakoje 2019.01.03 apie mūšį prieš ankstesnį ministrą Navicką aukščiau.
2019.04.03 įbruko Seimo Aplinkos komiteto vadovą Kęstutį Mažeiką. Nors jis nėra nei statybininkas (gamtos griovėjas, kaip įprasta ministrams), nei gamtos žinovas, mylėtojas. Jis mokėsi tik žemės ūkį.
Užtat Kęstutis Mažeika yra gamtos numylėtojas. Medžioja kartu su valdininkų gauja. Aplinkos apsaugos valdininkų medžiotojų būrelis grobia gyvūnus, plotus, stato sau valdiškus kelius, brakonieriauja. Medžioklėje viršininkų krėslų trofėjus pasidalino.
Užtat jis globoja degalų gamintojus, slapta kalba su jais, klausia jų įsakymų. Seime jis trukdė įstatymą apie biologinį kurą priimti.
Grybė skyrė ministru, o Skvernelis bruko Mažeiką tai, kad anas nuslėpė visus skundus Seimui apie Grybę, Teisėjų tarybą, reikalavimus juos išvaryti ir kitas žymias klastas. Jis jų neskaitė, išmetė.
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/kestutis-k-urba-kiek-dar-stovesime-po-medziu-kertamoje-sengireje
2019.04.02 Kęstutis Mažeika ir visas Seimo Aplinkos komitetas, Aplinkos ministerijos viceministrai neatėjo į pokalbį ("konferenciją") Seime apie tai, kad kažkas neteisėtai iškirto pusę miškų, net saugomų.
2019.04.09 Kęstutis Mažeika, tapo ministru, nes prisiekė Seime vykdyti tokius neteisėtus įstatymus, kuriuos pats gi ir rengia.

Nusikaltėliai STT nutylėjo, kad nusikalto visa aukščiausia valdžia

2017 metais nusikaltėliai STT gavo žinią, kad kyšį galbūt ėmė Vilniaus Apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė, teisėja Daiva Kazlauskienė. Jau atrodo kas gali būti aiškiau ir paprasčiau tirti. Neįmanoma astsisakyti. Juk nerašysi, neva kyšis nėra nusikaltimas, arba kad prasimanai. Bet...
... Gavo žinią ir kad baisiau nusikalto prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkai Viktoras Pranckietis, Loreta Graužinienė, Vydas Gedvilas, Irena Degutienė, kiti Seimo nariai, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ir gausybė kitų politikų bei valdininkų. Jų nusikaltimus žmoniškumui (BK §100) ir kitus truputį vardinu puslapio gale, apie rinkimus ir labiau nuorodoje į Grybę, kuri yra aukščiau.
... Kad visus pridengė pačios gi Grybės statytinis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis. Viską išmetė skundžiamiems prokurorams sudraskyti ir išmesti atgal tiems kas pranešė.
STT neteisėtai atrašė, kad to nei tirs, nei atsisakys. Privalo 1 iš šių 2 priešingų sprendimų rašyti: arba tą, arba aną. Neturi teisės atsisakyti abiejų.

2017.03.22 apie šią valstybės išdavystę pasakiau Seimo nariui Povilui Urbšiui. Pasakiau, kad tame dalyvavo ir jo naujas "šeimininkas", partijos "Valstiečių ir žaliųjų sąjunga" pirmininkas, nusikaltėlis Ramūnas Karbauskis.
Pirma Urbšys linksmai, neįgaliai guodėsi, kad STT ir jam panašiai atsisakė jau 4 kartus. Tuoj suvokė, kad šis reikalas svarbesnis, suglumo, paniūro, ir žadėjo pagalvoti ar išvaikyti STT, prokurorus, gal ir Prezidentę.
Paskui išsigando pavojingos valdžios gaujos. Nutilo. Nebekalbėjo.

2017.12.19 nusikaltėliai Seimas už tarnystę atsidėkojo STT: padidino algas 200 €. Prieš savaitę padidino algas ir prokurorams.

2018.03.27 pagaliau tokį blogą STT viršininką Saulių Urbanavičių išvarė. Kaip įprasta, tyliai, pagal "rotaciją", "kadenciją". - Vadovauja ne geriausias, o bet koks kvailys. Jis tariamai pats nebenorėjo iš naujo veržtis vadovauti.
Jis iššliaužė vadovauti Registrų Centrui. Prekiauti tavo duomenimis.

Juos pridengė ir nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda. Ji pasielgė įžuliausiai: nieko nedarė. Nei atsirašinėjo, nei pliurpė, nei melavo... - Nesivargino nieko. Tyliai praryjo žinią.

Zigmas Vaišvila

http://zigmas.saugokmedi.lt
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos skelbimai. Tik dalis. Jų yra daugiau.

2014.01.09 jis prašė, kad nusikaltėliai Seimas atstatydintų nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Seimas "palaidojo" jo raštą po komitetais. Iki šiol neteisėtai vengia spręsti.

Nusikaltėliai Seimas net nesvarstė, paprasčiausiai paslėpė kitų žmonių prašymus atstatydinti nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę. Skundikus sekė Seimo sargai.

2015.04.16 "Sausio 13" byloje Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis neteisėtai paskelbė Zigmą ir daug kitų aukų pačius kaltais, kad juos užpuolė Tarybiniai kareiviai.
Tyčia nutraukė bylosdalį, kad slėpti kam žudynių metu tarnavo Dalia Grybauskaitė.
Nusikaltėliai Seimas ir prezidentė Dalia Grybauskaitė vėl nepaiso kad ir šis teisėjas nusikalto.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt
Saugiau su raide "s":
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt
(Būk atsargi. Ten slapta nukreipia tavo kompiuterį į "Google". O tas tave seka. Nes "Google" klastingi:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos šnipams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
Ant "Google" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo programos "JavaScript" kalba. Taip "Google" ir kiti nusikaltėliai stebės tave.
Stebėtojo gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
... Ir vis tiek neišvengsi, nes tave slapta nukreips, be programos, per paslėptą nuorodą į dailės sąrašą (stylesheet).
Perspėjau juos apie pavojų. Ne vien šie, o visi valdžios priešai yra valdžios gi žinioje. Bent Zigmas sutiko. Bet niekas nepaiso.
)
2018.12.14 nusikaltėliai Teisingumo ministerija užrašė (užregistravo) naują visuomeninę organizaciją: "Lietuvos Visuomenes Taryba" (LVT). Kažkodėl nesipriešino.
Pirmininkas: Zigmas Vaišvila.
Tu irgi ten stok. Talkink. Tarkis. - Taryba juk.
Bet tariasi jie tik su savimi. Zigmas apstatė save vėplomis ir klastūnais.
Vis tik, jie apsivalo. Kai parašiau šitai, jie tuoj išvarė Zenoną Andrulėną:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-valdyba/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-2
Jis nuslėpė nuo jų mano ir tavo laiškus. Todėl kartok.
2024 metais klastūnas Zenonas Andrulėnas varžėsi rinkimuose į prezidentus. Nesitiki laimėti. Tikslas atvirkščias: pralaimėti, skaldyti nepatenkintos liaudies balsus, versti nieku, užtikrinti pergalę valdžios statytiniui.
https://media.lrs.lt/video/video3/VIDEO/2024/1/F2C88C4C-F896-451F-9B2B-BC7E87211C8C/MEDIUM/c3b8b7f5-1886-4115-b308-7605847c2f70.mp4
45:51 minutės 181 MB
2024.01.26 Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija "Kas dangsto Zenoną Andrulėną?"

Net išvarytas iš asociacijos, Zenonas apsimesdavo vadovu. Vaizdavo neva perėmė valdžią. Švaistėsi savavališku antru antspaudu. Rengė susirinkimus. Samdė notarą.
Prieš 2020 metų rinkimus Zigmas perspėjo apgaviką, apsimetėlį Naglį Puteikį, kad Zenonas blogas. Anas nepaisė. Priglaudė savo partijoje.
Vilniaus policajų 5 komisariato vyriausias tyrėjas Alminas Bračas neskiria vienaskaitos nuo daugiskaitos.
2023.11.10 kažkas pradėjo baudžiamąją bylą ir teikė kaltinimus Zenonui Andrulėnui.
2024.01.18 nusikaltėliai Vilniaus Apygardos teismas naikino kažkurio prokuroro nutarimą nutraukti tyrimą kaip padirbo antspaudą. Nesakė ar nutraukė tyrimą pilnai. Ar tai buvo tik dalis.
Zenonas Andrulėnas savavališkai, paslaptingai žinojo paslaptį kur Vilniuje apsistodavo Donatas Šulcas, kai badavo 2017 metais. Lankė jį. Prisistatė svetimu vardu, Komunistu.
Vytautas Bakas išardė Jungtinį Demokratinį Judėjimą. Gal Donatas Šulcas turi omeny Nepriklausomą Demokratinį Judėjimą. - Būta ką ardyti vėplų ir apgavikų.
Laurynas Kasčiūnas - Murzos nacionalistų.

Kai apsivalė nuo sukčių, tada kiti sukčiai išvis liovėsi atsiliepti, tartis. Sukčius bent atrašydavo, gaišindavo.

Jie užsisklendė dėsningai. Todėl jų nariai ir pralaimi rinkimus su įvairiom partijom.
Pavyzdžiui, Eugenijus Paliokas (1954.07.06 - 2021.12.09) skundėsi, kad jo brolį ir 2 kitus žmones nužudė, prokurorai neteisėtai netiria, nerodo bylos, Rinkimų Komisija savavališkai išbraukė šiuos sakinius iš gyvenimo pasakos ("biografijos"). Paliokas tik atsainiai pareiškė, neva aš pripainiojau ir atsisakė aiškinti. Nutylėjo ką siūliau. Dievas jį nubaudė: po 2½ metų pasiėmė.

Zigmas Vaišvila ir visa Taryba vengia kalbėti apie pagrindinį nusikaltimą: nusikaltėliai prezidentai nedirba, laužo Konstitucijos §89. Niekas kitas neturi teisės eiti jų pareigas. Prezidentai neatsako žmonėms. Juos neteisėtai, iki gyvos galvos pavaduoja Kanceliarija. Ir dar atsirašinėja nesąmones. Tą patį daro nusikaltėliai Seimas, vyriausybė.
Zigmui sakiau tai. Jis pritarė, kad tai nusikaltimas. Bet ir toliau apie tai tyli. Jis toliau kariauja vien mažus, savo "karus".
- Persakau nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžius, neva ji kovojo savo mažus karus... už Komunizmą... kol jūs kovojote už nepriklausomybę. 1990-1991 metais Grybė dirbo Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje ir TSRS pasiuntinybėje (ambasadoje) JAV.

9 didžiausios apgaulės, vagystės, tęsiasi nuolat

Apgaulių yra ir daugiau. Apie jas žinote, kad apgaulės. O apie šitas nežinote, nes jas slepia, arba nežinote, kad apgaulės.

Tikra 1918-1919, 1941-1944, 1991-1995 metų Baltarusijos vėliava

Baltarusijos valdžiai siūlome mainus

Nuorodos:
http://andrew.saugokmedi.lt#Byelorussia
Rašinys apie tą patį Anglų kalba. Skleisk žodį.
Seimo Kontrolieriai ir Aukščiausias teismas meluoja neva už liftus privalo mokėti, kas nenaudoja
Dauguma liftų Lietuvoje yra seni, geri. Gamino 1966-1992 metais Mogiliove, Baltarusijoje.
Yra aklatikiai, kurie ragina keisti juos į kitus, naujus, brangius.
Kad pinigai už atsargines dalis netektų Baltarusijos nusikaltėlių valdžiai. Neskatinti karą Ukrainoje.
Bet patys turi Baltarusiškus liftus. Neketina keisti.

Labiau negu atsarginės dalys liftams, karą remia:

  • Kas skatina nereikalingų naujų liftų gamybą.
  • Kas važinėja liftais. Švaisto elektrą.

Energijos kainos abiem atvejais šelpia Rusiją.

Lietuvos vyriausybė grobs 152 mln. € statyti tvorą ant sienos su Baltarusija
2021.06.02. Jos nereikia. Dingstimi vaizdavo, kad diktatorius, nusikaltėlis žmoniškumui Aleksandr Lukašenka grasino siųsti per sieną kuo daugiau "pabėgėlių" ("migrantų") iš Afrikos, Azijos. Juos siuntė ir anksčiau. Matomai, ima pinigus iš "pabėgėlių" į Baltarusijos iždą.

Minske yra Konsulas. Jis gali tikrinti pabėgėlius. Nebūtina bėgti per sieną.

http://puteikis.blogspot.com/2020/09
Seimo nario apgaviko Naglio Puteikio puslapis.
2020.09.16 teismas skelbė, kad Lietuvos policija elgėsi visiškai neteisėtai:
keikėsi Baltarusiškai,
vykdė neteisėtą nusikaltėlio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus įsakymą (tas pats išdavė Baltarusijos laisvę),
sulaikė ir kankino Astrą Astrauskaitę už tai, kad mojavo Lietuvos vėliava.
Ten pasakoja ir daugiau kaip Lietuvos policajai puldinėja liaudį.
Nemanykite neva žvėriška yra tik Baltarusijos policija.
Tegul neužliūliuoja tave šis teismas. Dauguma Lietuvos teismų - sukčiai. Jie ne už ką neleis tokių sprendimų. Tikėtina, kad ir šio dalys neteisėtos.
Dauguma teismų, net ir tų, kurie kartais pasigaili aukų, ir kiti valdininkai neteisėtai atsirašinėja, neva policajai tik vykdė taisykles, įstatymus, o teismų sprendimai teisingi vien dėl to kad tai teismai. Jei "prispausi" smarkiau įrodymais, jie pridurs, neva įrodymų nedavei. Net kai skelbia, kad elgėsi neteisėtai, nieko nebaudžia ir leidžia tą patį tęsti.
Baltarusijos policajai irgi tik vykdo įstatymus. Ten teismai irgi "teisūs". Kaip Lietuvos valdžia drįsta neigti? Juk griauna ir suktus Lietuvos teismus. Jei ten galima neigti tariamai neskundžiamus teismus, tai ir čia galima...
Visi Lietuvos žurnaliūgos šį atvejį ir teismą nutylėjo.
VSD pulkininką Vytautą Pociūną nužudė Baltarusijoje
Jis buvo ir diplomatu. Nusikaltėlis prokuroras Justas Laucius paklusniai "tyrė" šią ir kelias kitas bylas. Visas suklastojo. O šią neteisėtai nutraukė. Už tai tapo Vilniaus apygardos prokuratūros viršininku.
Gal žudyti talkino Baltarusijos valdžia.

2020.08.09 Baltarusijos valdžia prezidento rinkimuose nupaišė 82% pergalę diktatoriui, nusikaltėliui Aleksandrui Grigorjevičiui Lukašenkai.
Tikra išdava buvo atvirkščia. Jis paėmė sau balsus už varžovę Tihanovską. O jai atidavė balsus už save.
Į gatves išėjo prieštarauti tūkstančiai baimės netekusių piliečių. Baltarusijos valdžia juos uoliai gaudė. Policajai jiems sakė, kad jeigu įsakys žudyti, žudys. Tyčiojosi, kankino, mušė, rovė dantis, žagino, žudė. - Tikri fašistai. Visai kaip Lietuvos policajai.

Lietuvos valdžia irgi siūlo mainus:
Nusikaltėlis atiduos sostą varžovei Tihanovskai.
Lietuva išduos jam ją ir Baltarusijos žmogaus teisių gynėją Alesį Beliackį. Duos dar kartą išmesti pro langą Vytautą Pociūną.
Europos Komisija mainys kiekvieną Baltarusijos valdžios auką į 1 €, išpirks. Viso paramos numato 2 mln. €. Kad niekas neįtartų prekybos žmonėmis, pinigus dalins ne Baltarusijos valdžiai, o aukoms. O aukos juos išleis, nuo to mokės mokesčius tai valdžiai. Ekonomika gyvės ir mokės nusikaltėlių valdžiai vis daugiau.
Nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda atšvęs pergalę prieš Gudus bendru paradu ir iškilmingai priims Nusikaltėlį.

1939 metais fašistai irgi darė bendrą paradą Baltarusijos mieste Breste kartu su Tarybų Sąjunga. Šventė bendrą pergalę prieš Lenkiją. Tęsiame šlovingus papročius. Juk Nusikaltėlis irgi rėkia, neva Lenkai puola. Tikra Baltarusijos vėliava irgi Lenkiška, su mažu priedu apačioje. Ji irgi puola valdžią.
Prieš tai ir po to NKVD (KGB) su fašistais mainėsi mokiniais daryti koncentracijos stovyklas. Lukašenkos policajai mokinasi iš Lietuvos policajų, o anie - iš jų. Dar ir išspirkime anuos jam. Tegul mokina vieni kitus ten ir negrįžta.
Rytų Vokietijos valdžia irgi pardavinėjo vakarų buržujams savo aukas.

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1246945/pozela-lietuvos-policija-dronu-pirkime-nedalyvavo-pinigai-baltarusijai-pervesti-iki-prezidento-rinkimu
2020.09.16 Lietuvos Policija perdavė Baltarusijos valdžiai 15 per nuotolį, radijo bangomis valdomus žvalgybos lėktuvėlius ("skraidykles", "dronus").
Duos ir dar, jeigu Europos Sąjunga pritars.
Baltarusijos valdžia juos žadėjo naudoti saugoti valstybės sienas, gelbėti žmones, paklydėlius.
Bet naudoja sekti minias, kurios jai prieštarauja ("protestuoja").
Prieš suklastotus rinkimus Europos Sąjunga per Lietuvos Policiją "plukdė" pinigus į Baltarusiją, kad pirktų tuos lėktuvus ir kompiuterius.
Nusikaltėlis generalinis komisaras Renatas Požėla meluoja, neva dalino tik pinigus ir tik prieš rinkimus. Neva daiktų nedalino. Neva daiktus Diktatorius pirko pats.
Ar kas nors tikrino kam išleido pinigus? Ar įmanoma Baltarusiją tikrinti?
Viso Lietuvos Policija su diktatoriumi Lukašenka apsipirko "žaislų" už 850000 €. Ir toliau pirks...

Baltarusijos valstybinis nusikaltėlis, diktatorius Lukašenka padėkojo už mūsų valdžios mainus įkaitais, "žaislais".
Jis prašė visų mūsų, Europos gyventojų, užstoti jį. Prašė reikalauti, kad Europos Sąjunga liautųsi kiršinti jį su liaudimi, regzti pinkles jo priešams, siųsti juos į jo kalėjimus. Nes persipildė. Ištvirkę, sadistai policajai persisotino moterimis, vyrais, vaikais, močiutėmis.

Aš vykdau ką jis prašo. Reikalauju, kad Lietuvos valdžia liautųsi puldinėti Gudus: tegul sodina visus bankus, buvusį teisingumo ministrą, dabar merą Remigijų Šimašių už tai, kad išdavė į Lukašenkos kalėjimą Alesį Beliackį;
tegul sodina buvusią nusikaltėlę prezidentę Grybę už tai, kad priėmė Lukašenką;
tegul sodina pasieniečius, kurie leido Lukašenkai atostogauti Europoje;
tegul tuština Lukašenkos kalėjimus ir sodina jų kalinius į liudininkų suolą liurbių Tarptautiniame baudžiamajame teisme. Kartu tegul ten teisia ir išdavikus iš Lietuvos.

Kipras užkirto balsus už draudimus Baltarusijos valdžiai ("sankcijas").
Tegul Komunistas Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Europos Parlamento nariai ne tuščiai pliurpia, o aiškina Kipro valdžiai, kad Turkija ir Baltarusija nesusiję. Gal net atvirkščiai, balsas už Baltarusiją padės Kiprui, įtikins Turkiją liautis savivalės.
Nebent tikrovėje Kiprui rūpi ne Turkija, o Rusijos valdžios tarnų pinigai, kuriuos anie neša. Tegul Linkevičius aiškina, kad jie neneša gero. Gal net atvirkščiai, balsas už Baltarusiją atgins į Kiprą dar daugiau vogtų pinigų iš Rusijos... dar ir iš Baltarusijos. Juos galės atimti ("konfiskuoti") ir neatiduoti Rusijos ar Baltarusijos liaudžiai.
Paskui vis tiek priverstume Kiprą atiduoti. O kol kas tegul galvoja, kad galės pinigus turėti.
Atiduoti tektų ne Lukašenkai, o naujai valdžiai, kai jį nuvers. ... Ne aklai, o prižiūrėti, kad nešvaistytų dviračių takams, stulpeliams, aplinkkeliams...

2020.12.09 nusikaltėliai generalinė prokuratūra pradėjo baudžiamąją bylą kaip Baltarusijos policija nusikalsta žmoniškumui.
Jie netiria neteisėto persekiojimo įstatymų iškraipymais, apsimestinėmis administracinėmis, baudžiamosiomis bylomis. - Todėl kad Lietuvos policija elgiasi taip pat.
Jie netiria kaip nusikaltėliai Lietuvos valstybė bendrininkauja nusikaltėlių Baltarusijos valdžiai.
Jie tiria tiktai kaip policija kankina, muša liaudį. Lietuvos policija elgiasi taip pat. Bet prokurorai negali atsisakyti tirti dar ir tokius nusikaltimus, nes nieko neliktų. Jie tiria bent kažką.
Jie bijo atsisakyti visai visko, nes Baltarusija žymi. Žurnaliūgos kalba apie ją. - Skirtingai negu Lietuvos valdžios nusikaltimai.
Jie privalo imti tirti patys. Vietoj to, tam prireikė pabėgėlioBaltarusijos skundo, kad jį kankino. Net tuomet prokurorai vilkinio porą savaičių.

2021 metais Lietuvos elektros ir dujų valdiški tarpininkai "Ignitis" kėsinosi parduoti elektros tinklams "ESO" transformatorius Baltarusijos diktatoriaus Lukašenkos.

Pagalbos ranką Baltarusijos nusikaltėlių valdžiai ištiesė ir Lietuvos muitinė.
1 bute Vilniuje užrašytos 1000 įmonių. Nežinau ar visos jos slapta priklauso Baltarusijos valdžiai.
1 tikrai priklauso. Jie perpardavinėja kriaušes į Rusiją per Baltarusiją. Perka kažkur Europoje. Rusija draudžia vežti maistą iš Europos. Todėl rašo melą neva kriaušės iš Turkijos.
Baltarusijos nusikaltėlių valdžios gauja gavo 300 mln. € pelno.
Apsimestinė įmonė Lietuvoje: 30 mln. €.
Išsiaiškink tu ir pranešk man:

1995.09.13 Baltarusijos karinis malūnsparnis Mi-24B neteisėtai iš kulkosvaidžio numušė keleivinį oro balioną. - Tariamą pavojų karo lėktuvų stočiai. Žuvo 2 Amerikonai. Krito iš 2,3 km aukščio.
Dar 4 užsieniečiai nusileido. Juos nubaudė po 30$ už tai, kad skrido be vizų. Nežinau kodėl ir jų nenumušė, kam valdžiai reikėjo tų pinigų.
Naujas vyriausias karo pajėgų vadas, prezidentas, diktatorius Lukašenka nebaudė kareivių. Atsikalbinėjo, kad jie stebėjo balionus porą valandų... Ir vis tiek negebėjo suvokti, kad tai tik balionai. Nepaisė, kad rengėjai perspėjo valdžią, kad skris.
Žuvęs balionas buvo užpildytas vandeniliu. Tai tausojo gamtą, palyginus su karšto oro balionu. Vandenilį prarado, iššvaistė. Jis retas gamtoje.
Nežinau ar kiti balionai irgi turėjo vandenilį.
Balionai dalyvavo lenktynėse kas ilgiau, arba toliau skris.
Nesuprantu kaip galima pralaimėti su vandeniliu. Nes jis niekada neatvėsta ir nesibaigia kaip karštas oras.

2021.05.23 Baltarusijos diktatorius Lukašenka įsakė tupdyti tarptautinį keleivinį lėktuvą. Jis skrido virš Baltarusijos vakarų krašto, iš Graikijos į Vilnių. Priklauso įmonei iš Airijos pavadinimu "Ryanair".
Dingstį išgalvojo: sprogmenį. Pusę valandos po to, kaip pranešė lakūnui, rašė apie sprogmenį sau laiškąVilniaus valdininkų ir sukčių pašto talpos protonmail.com.
Rašyti po, o ne prieš, "atgaline data", reikėjo tam, kad pritaikyti laišką pokalbiui, rašyti kuo netikėtai gąsdins. Lakūnas gali atsikalbėti. Pokalbis gali pakrypti įvairiai. O laiškas turi būti 1.
Tai ir Lietuvos valdžiai įprastas klastos būdas.
Rasti įrodymus savo kabinete irgi įprasta.
Laiško datą įprastai deda siuntėjo kompiuteris. Jei siunti per užsienio kompiuterį, tau gali rodyti to kompiuterio laiką. Taip būna, kai laišką rašai ne savo kompiuteryje, o interneto puslapyje. Tokį teikia ir protonmail.com. Baltarusijos valdžios klastūnai galvojo neva tą patį rodys ir gavėjui. - Laiką prieš įvykį, klastotą. Bet gavėjo programa perskaičiuoja laiką iš siuntėjo į gavėjo. - Laiką po įvykio, tikrą. Minsko oro uostas rodė laišką kokį gavo. Pamiršo, o gal drąsiai atsisakė taisyti laiką. Išdavė valdžią.
Apsimetė Palestinos karinga organizacija "Hamas". Neva skrenda kažkokio susitikimo dalyviai, kažkuo prasikaltę Paleistinai. Neva reikalauja liautis kariauti Gazoje. Bet nestatė jokių sąlygų, jei šaudyti liautųsi. Nerašė ar atšauktų sprogmenį. Tai reiškia, kad laiškas - beprasmis.
Izraeils jau liovėsi šaudyti prieš 3 dienas, 2021.05.20. Tai reiškia, kad laiškas - apgaulė.
Keista būtų rašyti į Baltarusiją. - Dar ir valdžiai, kuri pati nekenčia laisvės.
Keista, kad valdžia nerašė atgal, nieko neklausė, nesiūlė pagalbos.
Keista būtų rašyti elektroniniu paštu, dar ir į įstaigą, kuri atsainiai skaito laiškus. Tai juk ne Policija, ar prokurorai. Anie skaito viską. O oro uostas gali laišką pražiopsoti. Dažna valdžios įstaiga neteisėtai neima kai kurių elektroninių laiškų. Pavyzdžiui: teismai.lt, Pinigų ministerija finmin.lt, Aplinkos ministerija am.lt. Tada net nėra ką pamatyti. Įspėti apie piktadarystę dera patikimai, o ne bele kaip. Reikia laiko įsitikinti, kad gavėjas gavo. Tuo keisčiau, kad Minsko oro uostas nesirūpino bent patvirtinti, kad gavo tokią svarbią žinią.
Skrydžių vadovas Lakūnui melavo neva laišką gavo keli oro uostai. Nesakė kurie. Nors, Lakūnas klausė. Laišką tariamai gavo tik Minsko oro uostas. Net jeigu kiti gautų, Minsko skrydžių vadovas (oro uostas) to nežinojo, nes neklausinėjo jų, o jie nepranešė jam. Reiškia jis vis tiek melavo.
2021.05.31 Lietuvos prokurorai staiga pripažino, kad Vilniaus oro uostas gavolaišką apie sprogmenį. Atsisakė sakyti kada. Vilniaus oro uostas sako, kad laiško nematė. - Gal dėl to, kad nežiūrėjo, arba nemoka žiūrėti. Gal prokurorai pas juos pasirausė ir patys rado. Gal nerodė jo oro uostui, net kai rado.
Skrydžių vadovas Lakūnui sakė, kad nepranešė apie sprogmenį į lėktuvų įmonę "Ryanair". Nepranešė ir nesujungė su Vilniaus, ar kitu oro uostu. Nors, Lakūnas klausė. Lakūnas negalėjo pasitarti su įmone, ar bent kuo. Tai reiškia, kad jį privertė spręsti aklai.
Keista, kad Lakūnas klausė Minsko skrydžių vadovo koks Vilniaus oro uosto radijo dažnis. Jis skirdo į Vilnių. Turėjo žinoti jo dažnį iš anksto.
Ties Lyda skristi iki sienos liko 2 minutės, 30 km. Iki Vilniaus - 80 km.
Iki Minsko, ir dar iki oro-uosto už jo, rytuose - 230 km.
Lakūnas privalėjo atsisakyti leistis Minske. Jeigu lėktuve būtų sprogmuo, tai išvis neaišku ar verta leistis. Nes jis gali jausti slėgį ir suveikti, kai leidiesi. Gal todėl jis ėmė kilti.
Vargu ar Lakūnas atkreipė dėmesį, neva sprogs Vilniuje, nes Skrydžių vadovas nekartojo šio žodžio atskirai, nežymėjo. Jis sakė tik pilną sakinį, 2 kartus. Tuomet keista, kad jis atsisakė tūpti Vilniuje ir priėmė patarimą tūpti Minske.
Baltarusijos televizorius tyčia sukeitė veikėjus pokalbio garso įrašo paraštėse. Neva Skrydžių vadovas klausė kas sprendė tūpti Minske. Neva Lakūnas atsakė, kad jis. Tikrovėje klausė Lakūnas, atsakė Skrydžių vadovas. Baltarusijos ir Rusijos televizorius skleidė ir daugiau klastočių.
Jei Lakūnui grasino, jis privalėjo šauktis pagalbos iš kareivių.
Tarkim, gąsdino sprogti virš Vilniaus. Gal turėjo omeny, kad iš ten piktadarys pasiųstų radijo bangą į sprogmenį. - Vis tiek tūpti bet kur kitur Lietuvoje arčiau ir saugiau.
Valdžia privalėjo skubiai šalinti žmones ir krovinį iš lėktuvo, kuo toliau nuo sprogmens. Vietoj to jie lipo vidun, apžiūrėjo žmones ir daiktus čia pat, greta lėktuvo.
Lėktuve valdžia suėmė priešišką žurnalistą Roman Protasėvič ir jo mergą Sapiegą.
Keista, kad jos pavardė sutampa su garsios Lietuvoje giminės pavarde. Gal rastume kokią giminę. Pasveikintume.
Abu pasodino. Žurnalistą primušė. Abu privertė per televizorių prisipažinti neva nusikalto, rengė liaudies betvarkę (neramumus), meluoti neva jų nekankino, nemušė, neserga.
Vargu ar Žurnalistas reikalingas valdžiai. Liaudis maištauja ir be jo. Manau, valdžia neturi ką veikti, bovijasi, žaidžia galingus šnipus.
Europos Sąjunga tariamai uždraudė:

2021 rugpjūčio mėnesį nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda slapta rašė Užsienio reikalų ministerijai (ministras Gabrielius Landsbergis) neva nereikia drausti vežti trąšasBaltarusijos. Siūlė drausti bet ką kitą, Astravo atominę elektrinę...
Gal tuo pat metu rašė šalinti blogus Baltarusijos žmonesdraudžiamų žmonių sąrašo ("sankcijų").
Gal rašė ne jis, o Kanceliarija. Juk valdo jie, o ne prezidentė.
Nausėdos rinkimų talkininkų būrio nariai kažkurie kažkaip susiję su tom trąšom. Gal verslu.
2023.02.23 Gitanas Nausėda neatsakė žurnalūgoms apie tai. Vadino pasaka.
Kažkas melavo neva 2021 rugsėjį gamykla "Belarus kalij" siūlė nusikaltėliams "Lietuvos geležinkeliams" mokėti iš anksto, kad vežtų. Anie sutiko.
2021.12.09 Ministrų pirmininkė Ingrida Šimonytė (Konservatorė, tariamai nepartinė) prasitarė, kad iš anksto mokėti ne Gamykla siūlė, o patys "Lietuvos geležinkeliai" prašė, nes kažkodėl bijojo negauti pinigų.
Neva savavališkai primokėjo ne tik už lapkritį, kiek prašė, o iki gruodžio pabaigos.
- Melavo ir ji. Tikrovėje mokėjo gal iki kovo.
Ketina apeiti draudimąJAV, kurio pati Lietuvos valdžia šaukėsi.
Dėl draudimo trąšos brango 3 kartus. Todėl didžiausią naudą, daugiausia papildomų pinigų, gauna gamykla "Belarus kalij", net jeigu vežtų mažiau. O geležinkeliai papildomai neuždirbtų. Nebent, vadovas, ministrai ar Seimas imtų kyšį už talką apeiti draudimą.
2021.12.08 JAV uždraudė bet kam vežti Baltarusijos trąšas ("sankcija").
Zigmas Vaišvila kažkodėl sako, neva Amerikos įmonės vis tiek prekiauja tomis trąšomis; Rusijos naftą perka per Kaspijo jūros įmonę; Rusijos trąšas perka.
Tik po to Lietuvos valdžia išsigando. Bet vis tiek nedraudė vežti.
Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis (Konservatorius) melavo neva negali nutraukti sutarties su "Belarus kalij". - Ir šiaip, ir dėl to kad ėmė pinigus iš anksto.
- Gali pagal "nenugalimą jėgą" ("force majeure"), jei Lietuvos valdžia uždraustų vežti.
Ingrida Šimonytė suvertė kaltę Gabrieliui. Jis paslaugiai vaidino atpirkimo ožį: žadėjo atsistatydinti... jei ji pritars. Tą patį vaidino ir Susisiekimo ministras Marius Skuodis.
- Kvailiais jūs laiko. Kalti yra visi 3, o ne 2. Atsistatydini pats, o ne lauki kol gauja pridengs.
2021.12.10 iš "krūmų" išlindo nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda: pritarė man. Nutylėjo kodėl tylėjo iki ir po šiol.
Abu ministrai atsistatydino.
... Ir važinėjosi: Landsbergis į Briuselį, Šimonytė į Moldaviją. Nesprendė jinai jų pareiškimų ir Baltarusijos.
Visi 3 neprisipažino ar žinojo, kad gamykla mokės iš anksto ir ar veikė ką. Pliurpė apie bet ką kitą: "atsakomybę", politinę... Tik Landsbergis prasitarė, kad vyriausybei kažkas pranešė. Reiškia - ir pirmininkei Šimonytei. - Kvailys. Reikėjo tylėti. Arba meluoti neva pranešė kam kitam.
... Žinojo. "Lietuvos geležinkelių" vadovas Mantas Bartuška rašė tai: Seimui, Vyriausybei, Užsienio reikalų, Susisiekimo ministrams.
Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen (kyšininkų Liberalų sąjūdis) pezėjo neva perdaug skuba atsistatydinti. Tegul pirma baigia kažkokius 2 darbus, kurių baisiai reikia šiuo metu.
- Nesvarbu, kad blogi. Juk atsistatydina ne dėl vaizdo, o kad nedirbtų blogą daugiau.
Kur jie dėsis?.. Gal persės į vieni kitų krėslus.
2021.12.14 Ingrida Šimonytė sakė jiems gudriau: Man reikia ne jūsų atsistatydinimo, o darbo. Žmoniška kalba tai reiškia: kam keistis krėslais, jei galima palikti kaip buvo? - Be reikalo kuistis. Juk krėslai lieka tiem pat žmonėm. Nutylėjo ar dirbo jie. Reikia išvaryti, nes nedirbo. Bet ji atsisakė atstatydinti. Nes darbu ji laiko nedarbą.

"Lietuvos geležinkelių" valdyba žadėjo išvaryti vadovą Mantą Bartušką, bet tik po mėnesio. Dėl akių tai vadino "pereinamuoju" laikotarpiu. Jis vadovauja nuo 2016.12.16.
2014-2016 metais šis sukčius jau "nuvadovavo" naftos ir skystų dujų krovos įmonę "Klaipėdos nafta". Jis ten tebėra valdybos narys.
Taip ir vaiko vieni kitus. Iš esmės, patys save. Vienur sėdi valdyboje, kitur vadovais.
2010-2014 metais jis ten vadovavo pinigų ir valdymo skyriui.
Kažkada jis buvo patarimų įmonėse: "BDO Auditas ir apskaita" bei "Ernst & Young Baltic".
3 metus sėdėjo energijos biržos UAB "Baltpool" valdybos pirmininku.
2015 metais nusikaltėlė prezidentė Grybė davė jam blizgutį: "Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalį".
Mokėsi: Vilniaus universitete Vadybos ir verslo administravimo bakalauras;
Pietų Danijos universitete (Southern Denmark University) vadybos ir verslo administravimo bakalauras;
Baltijos korporatyvinio valdymo institute valdybos nario studijas;
Kembridžo universiteto Verslo mokykloje (Cambridge Judge Business school) "lyderystės".
Visi šie mokslai tėra akių dūmimas, kad sukelti nepagrįstą pagarbą. Valdyti tyčia neišmoksi pamokose. Išmoksi tik netyčia, patirtimi.
Tikrovėje, jis vietoj mokslų pramogavo, pažinčių, važinėjosi, šlaistėsi, lėbavo, gėrė ir valgė. Gal dar ir stipendiją gavo.

Save išvaro vangiai...
2021.12.14 užtat Konservatoriai lengvai reikalavo ir 2022.01.03 išvarė partietį Žygimantą PavilionįUžsienio reikalų komiteto vadovų Seime, kad barė nusikaltėlius Vyriausybę ir Prezidentės patarėją Astą Skaisgirytę už tą pačią Baltarusiją.

Drausti dera kaip bausmę Baltarusijos valdžiai. Bet jie to nenori. Svarsto kitką: kaip grėsmę Lietuvos saugumui, arba ypatingą įstatymą kurti Baltarusių trąšoms. O visą kitą vežti leis toliau.

2021.12.13 Susisiekimo ministerija pagaliau siūlė drausti vežti viskąBaltarusijos.

2021.12.20 Latvija paprasčiausiai uždraudė. - Ne vaizdavo, o darė.

Apie naujus metus Vyriausybė nutarė, kad Baltarusių trąšas vežti - grėsmė "Nacionaliniam saugumui". Įsakė "Lietuvos geležinkeliams" liautis.
2022.02.01 liovėsi. Atlaisvėjo 300 darbuotojų. Teko išvaryti.
2022.02.22 Rusijos valdžia puolė Ukrainą jau atvirai. - Iš Baltarusijos irgi. Tai reiškia, kad Baltarusija dalyvauja kare.
2023.02.15 Baltarusijos žurnalistai susekė sunkvežimį, kuris slapta krovėsi trąšas gamykloje Gardino mieste (Grodno). Valdžia vežėjų nebaudė. O vadovus nenori ir negali bausti. Neteisėtų tarpininkų įmonė yra Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose.
Anksčiau ją iškilmingai lankė susisiekimo ministras Marius Skuodis...

2022.03.11 ar 2022.03.10 Zigmas Vaišvila rašė nusikaltėlei generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, kad Europos Komisija reikalavo aiškinti. Nusikaltėliai Vyriausybė neatsakė.
Rusijos, gal valdiškos, įmonės "Uralkalij" ir "Eurochim" perėmė 21% pasaulio kalio trąšų rinką Baltarusių. 19%+21%=40%.
Neva Rusijos valdžia ir pati draudė kalio, dar ir azoto, trąšas, dar ir grudus vežti į pasaulį, kad versti nusileisti.
Trąšos brango.
Kanada, Jordanija, Izraelis negali malšinti kalio trąšų stygių. Šachtą statyti ilgu. Petrikovskio šachtą, Baltarusijoje, darė 8 metus. Kainavo: 1,6 mlrd. $. Išgauna 1,5 mln. tonų per metus.
Rusijos valdžia ilgai siekė perimti "Belarus kalij".
Lietuva stengėsi "pririšti" juos prie "Lietuvos geležinkelių" ir Klaipėdos uosto. 2012 metais davė 1⁄3 "Biriųjų krovinių terminalo" valdymo.
Vežė 11 mln. tonų. 147000, ar 137000 vagonų per metus.
Po 2022.02.01 Baltarusijos valdžios trąšas gelbėjo Ukrainos vyriausybė: vežė per Nikolajėvo uostą. Bet nedėkingas Lukašenka dalyvauja kare prieš Ukrainą. Todėl nutruko ir ten.

Zigmas reikalavo, kad prokurorė tirtų kaip Vyriausybė tariamai talkino Rusijos valdžiai pulti UkrainąBaltarusijos ir perimti Baltarusijos valdžią.
Neva be trąšų Baltarusijos valdžia neturi pinigų. Todėl parsidavė Rusijos valdžiai.
2021 metų vasarą Zigmas perspėjo nusikaltėlius Vyriausybę ir VSD, kad taip nutiks. Jie nepaisė.
Vyriausybė įslaptino tyrimo išvadas apie lėktuvą, kurį Baltarusijos valdžia neteisėtai tupdė 2021.05.23. Reikalavo, kad įslaptintų ir ICAO. Reikalavo stabdyti tyrimą. Anie stabdė. Dingstis: laukti kažkokių žiniųLenkijos. Jų vis neduoda.
- Slepia, kad Vilniaus oro uostas draudė tūpti, vertė tūpti Baltarusijoje.
Išvadas privalo skelbti visos šalys. Bet visos slepia.
Lėktuvo dingstimi draudė trąšas.
Zigmas klysta neva Baltarusijos valdžia davė visas žinias, kokių prašė ICAO. 2022.01.31 ICAO sakė, kad kažką slėpė ir melavo. Vadino tai nusikaltimu.
Zigmas painioja neva drausti neprivalu, kai draudžia Amerika. Valdžia bijo tik bausmėsAmerikos. O privalo bijoti sąžinės. Dera drausti daugiau: ne vien trąšas, o viską, ne vien Baltarusijai, o ir Rusijai.
Jei Rusijos valdžia tikrai patys sau draudžia parduoti kalio trąšas, tuo geriau.
Zigmas painioja, neva drausti ir svetimus (Amerikos) draudimus vykdyti draudžia sutartys su Europos Sąjunga, JTO, Baltarusija. Sutartys galioja tik taikai. Kai Baltarusija kariauja prieš savo, ar svetimą liaudį, galioja saugumas. - "Nenugalima jėga" ("force majeure").
Kitas reikalas tiksliai įvardinti. Lietuvos valdžia įvardino netiksliai: grėsmė "Nacionaliniam saugumui".
Sutartis ir įvardijimą tikrai dera tirti. Bet vargu ar tai būtų baudžiamoji byla. Gal išvarytų iš darbo ką...
Zigmas klysta, neva 27 metus trąšos nekėlė grėsmės. Jos įtvirtino nusikaltėlių Baltarusijos valdžią.
2022.01.12 Vyriausybė tvirtino strateginių įmonių sandorių komisijos išvadą. Aną darė 2021 metų gruodžio mėnesį: kalio trąšos neatitinka "Nacionalinio saugumo".
2022.01.16 Zigmas prašė, kad Vyriausybė duotų sprendimo nuorašą. Vyriausybė neteisėtai atsisakė.
2022.01.19 Vyriausybė nutarė nutraukti sutartį.
Zigmas rašo, neva reikalavo tą nutarimą naikinti. Bet jį priėmė po 3 dienų. Gal prašė iš anksto; nuspėjo kad nutars.
Zigmas bergždžiai prašė, kad jį priimtų nusikaltėliai Vyriausybė, Generalinė prokurorė.
Zigmas painioja, neva Vyriausybė kelia grėsmę "Nacionaliniam saugumui". Juk pasak jo paties, Baltarusijos valdžia tariamai nėra grėsmė. Tuomet ir talka jai nebūtų grėsmė.
Vyriausybė tikrai talkino. Bet atvirkščiai negu skundė Zigmas: ne kad draudžia kalio trąšas, o kad tyčia delsė... Ir tebedelsia drausti viską kitą iš Baltarusijos.

2022.04.05 prokurorai apklausė Zigmą Vaišvila. Jis prašė apklausti žmogų, kuris 2021 metais apie Rusijos valdžios kėslą raštu perspėjo nusikaltėlius vyriausybę, ir VSD. Sako, kad prokurorai bijo tai tirti.

Lietuva talkina užsienio nusikaltėlių valdžioms, iškilmingai priiminėjadiktatorius, baudžia nuogas jų priešes, stengiasi neužstoti:
Baltarusijos;
Ukrainos.

Prokurorė privalo neapsiriboti skundu, tirti bet kokį nusikaltimą. Bet neteisėtai to vengs. Nes nuolat dangsto valdžią.
Bendrininkauja (BK §26 4d.)
nusikaltimams žmoniškumui (BK XV skyrius),
karui (BK §110),
padeda kitai valstybei prieš Lietuvą (BK §118),
piktnaudžiauja (BK §228),
neveikia (BK §229).
Sunku įrodyti, kad padėjo karui, ar prieš Lietuvą, tyčia (BK §26 1d.; bendrininkauja). Kitą įrodyti lengva.

Zigmas rašė Prokurorei neva Baltarusijos tikra prezidentė Svėtlana Tihanovska (išrinko 2020 metais) su vyru Sergej Tihanovski, nuo 2016 metų, daug metų ragino Baltarusijos ir Rusijos valdžias jungtis, rašė tai rinkimų programoje, 2016 metais važiavo į Krymą.
Kažkada, prieš gaudama Seimo "Laisvės“ premiją" ji Ukrainos televizoriuje gyrė Rusijos apsišaukėlį prezidentą VVP, kažkaip tyčiojosi iš Lietuvos bei Lenkijos valdžių.
Nusikaltėlis Mečys Laurinkus perspėjo Vyriausybę, neva pavojinga ją remti. Anas 2 kartus buvo nusikaltėlių VSD vadovu, Nepriklausomybės akto signataras.
- Tikrink tu ir pranešk man.
Kiek mažai tikrinau ir pamenu, Tihanovskis tikrai važiavo į Krymą 2017 metais, žavisi "Rusišku pasauliu" ("Russkij mir").
Neradau kad abu ragintų valdžias jungtis, pripažintų Krymą Rusijai.
2020 metais Tihanovska vengė pripažinti Krymą Ukrainai. Sakė: teisiškai - Ukrainos, o tikrai - Rusijos.
Bet ji vengė ir priešinti žmones. Sakė esą laikina valdžios priešų statytinė. Nes visi sėdi kalėjime. Perduotų prezidentės sostą laisvuose rinkimuose kažkam labiau vertam.
Tai ir remia Lietuvos vyriausybė.
Zigmas klysta neva remia veiklą Rusijos valdžios naudai, kai remia Tihanovską, o ta ragina drausti pirkti ir vežti iš Baltarusijos.

Britanijos pinigų plėšti atsisakykime (Brexit)

Nuorodos:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-46237012
Sutarties apžvalga, santrauka ir nuoroda į pačią sutartį.
http://www.bbc.co.uk/news/52420116
Britanija su Europos Sąjunga sutarė apie žvejybą.
Žuvys ir jūros plotų sargyba buvo svarbiausias reikalas ne tik derybų, bet ir priežasties išstoti iš Europos Sąjungos.
Bet pasirodo Britai "laužėsi" ne į tas "duris".
Daugiau negu pusę leidimų žvejoti užsieniečiams pardavė Anglai. Patys padžiovė tinklus ir šildė kojas ant sofos namuose. Tuo metu kiti žvejai nebegalėjo žvejoti ir skurdo.
Valstybei tereikėjo atimti tuos leidimus ir išdalinti kam jų tikrai reikia. Tai reiškia uždrausti prekybą leidimais. - Ir šalies viduje, ir užsieniui.
Mažiausiai leidimų pardavė Škotai: 1%.
IšstotiEuropos Sąjungos balsų buvo atvirkščiai: Anglų dauguma. Škotų mažuma.
Sutartyje jie atgavo mažiau leidimų, negu galėjo atgauti be jos: vos ¼ nuo leidimų, kuriuos turi Europos Sąjungos žvejai Britų jurose, per 5 metus. Nežinau ar leidimai tie patys, kuriuos pardavė Britų sofos žvejai, ar ką jų jūrose dalina Europa. ¾ leidimų vis tiek lieka Europai.
Britų žvejai Europos Sąjungos jūrose gaudė tiek pat, kiek Europos - Britanijoje. Reiškia, leidimai tik persiskirstė. O bendras skaičius Britų žvejams buvo tas pats.
Nebent skirtumas buvo kurie žvejai jų negavo, atstumai, kuriuos tenka plaukti iki Europos. Smulkūs laivai negali toli plaukti. Europos leidimus laimi stambūs.

2018.11.13 Europos Sąjungos valdininkai sutarė su Britanijos valdininkais pagrobtiBritanijos mokesčių mokėtojų 39 mlrd. £ po to, kaip Britanija išstos iš Europos Sąjungos. Sutartis šio skaičiaus nemini. Tai spėlionė.

Reikalaukite, kad Europos Sąjungos parlamento nariai atsisakytų tų pinigų.
Jei nebesi narys, tai nieko ir nebemoki.
Britai tam ir išstojo, kad nemokėti vagims.

Reikalauk atimti ir iš Lietuvos Europos Sąjungos dovanas.
Už tavo nugaros jie derasi su Britais atvirkščiai. Reikalauja išimties nesąžiningoms verslo varžyboms: tų dovanų nelaikyti parama. To reikia, kad išvengti muitų, vaizduoti prekyba laisva. Dovaną verslui iš valstybės vadintų nesąžininga. O ją gį per Europos Sąjungą vaizduoja sąžininga.

Nereikia didelės sutarties su Britanija, 585 puslapiai. Reikia tik laisvos prekybos ir judėjimo laisvės. Apie visą kitą galime tartis paskui.
Nepainiok. Sutartys bus 2, atskiros:

Geriau būtų, jei Britanija liktų Europos Sąjungoje ir padėtų pavergtoms tautoms ją perdaryti, apvalyti nuo sukčių. Bet jei jau nenorėjo, ar negebėjo... bent mano puslapio perskaityti. Tada tegul eina sau.
Aš tą sakiau kai kuriems britams. Jie tingėjo tai sakyti savo ministrei pirmininkei Theresa May.

Mirė Kinijos laisvės gynėjas Liu Šiau Boa

1989 metais Kinijos kariuomenė sušaudė žmonių minią aikštėje Tian An Myn, Pekine.
Jie ten prieštaravo valdžiai ("protestavo").
2018.12.17 padvėsė valdininkas, kuris melavo neva niekas nežuvo. Įprastai valdžia šlovina visus valdžios lavonus. O šitą nutylėjo, kad nepriminti apie Tian An Myn.
2021.12.12 Kinijos valdžia pasodino 8 žmones į kalėjimą 14 mėnesių, už tai kad susirinko minėti žudynes Tian An Myn. "Teismas" kalbėjo tik kad valdžia neleido susirinkti. Nežinau ar prašė leisti, ar ne. Nors, tai neprivalu. Susirinkimų laisvė yra visiška. Lietuvos valdžia irgi ją neteisėtai neigia.
Tylėjo apie priežastį: žudynių metines.
1937.12.13 grobikaiJaponijos skerdė Nankiną. Anuos valdžia mielai bara. O savęs - ne.

2017.07.13 Kinijos kalėjime nuo vėžio ir daugybės organų nepakankamumo mirė Liu Šiau Boa. Jam buvo 61 metai. Jis buvo rašytojas. Taikiai pliurpė apie laisvę. Buvo žymiu profesoriumi iki skerdynių 1989 metais Tian An Myn aikštėje. Po to kažkiek sedėjo. 2009 metais jį vėl įkalino 11 metų: 2009-2020. Su žmona leido matytis tik pastaruoju metu, kai buvo ligoninėje.
2010 metais jam skyrė Nobelio premiją. Tuo metu jis sėdėjo. Nežinau ar leido jam paimti pinigus ir pravalgyti.
Kinijos valdžia vaizdavo, neva kalėjime rūpinasi jo sveikata. Nors, jei būtų laisvėje jis ją geriau rūpintųsi pats.

Nuo 2011 metų Liu Šiau Boa žmoną neteisėtai kalino namuose. Jos niekuo nekaltino ir neteisė. Telefonu jai leido kalbėti tik su tais, kas jai linkėjo gero. - Apie nieką kitą.
2018.07.10 ją išleido į Vokietiją. Prieš tai Vokietijos prezidentė Angela Merkel važiavo į Kiniją. Po to Kinijos kažkoks vadovas važiavo į Vokietiją. Kinijos valdžia neigia, kad išleido kalinę dėl to.

Nepirk Kinietiškų daiktų. Tegul jie pirmiau pasirūpina savo valstybe. Kalbėtis apie laisvę nenori. Kitaip nėra kaip atkreipti jų dėmesį.
Tegul Kinijos Komunistų valdžios pirmininkas ("prezidentas") Si Zin Ping pats pasėdi kalėjime, jei jau taip ten gerai. Tegul ten prigamina mums daiktų visokių pigiai. O mes imsime... ir nepirksime.

Kur tau? Visą Vilniaus senamiestį ir daug kur kitur valdininkai ir jų tarnai tariamai nevaldiški statybininkai išklojo kinietišku akmeniu, granitu, net smiltainiu.

http://nationalpost.com/news/world/chinese-rights-lawyer-mysteriously-dies-in-hospital
2018.02.26 staiga mirė žymus Kiniečių žmogaus teisių gynėjas, "advokatas" Li Baiguang. Prieš kelias valandas jis nuėjo į kariuomenės ligoninę dėl mažo skausmo pilve. Gydytojai melavo, neva jam sugedo kepenys ir jis nukraujavo. ... O kur jie žiūrėjo?.. Į Komunistų partiją?..
Užtat ligoninė turi "propagandos" skyrių. Jame niekas nežinojo kas toks mirė.
Jis gynė nuo valdžios ūkininkus, krikščionių kunigus kalėjime.
Už darbą kažkas anksčiau daug kartų jį grasino nužudyti.
Spalio mėnesį Li sumušė valdžios sargai. Užpuolikai vilkėjo paprastus drabužius. Niekas netyrė ar žaizdos nuo sumušimų galėjo lemti mirtį.

2015 metais Kinijos valdžia įkalino daug priešininkų. Visus teisia už valdžios neigimą. O 1 nei teisia, nei kaltina, pradangino.

Kinijos valdžia persekioja Uigurus. Tai musulmonai, vakaruose. Jų yra 10 mln..
1 mln.tremia. 3 mln. kalina koncentracijos stovyklose. Jų pastatė apie 40. Vadina savanoriškomis amatų mokyklomis ("profesinėmis"). - Meluoja. Kaliniai turi darbą. Nereikia mokytis kito.
Kiekvieną aptvėrė tvirta plieno tvorą, 16 sargybinių bokštų. Muša, kankina, terorizuoja: mokina mintinai Kinijos himno, "antiteroristinių" įstatymų.
Kinija teisinasi neva kartais teroristai kažką užpuola 3 kartus per dieną. Nutyli, ar visi 4 milijonai Uigurų puola taip dažnai, ar tai bendras skaičius.

Keista kad į tokias tariamai malonias mokyklas savo noru nesulenda kalėti patys valdžios mylėtojai. Kažkodėl kalina vien Uigurus.

http://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct34xd
Uigurų televizoriaus vaikams įžymybė Gulčera Hoja piktinosi, kad ją verčia skleisti valdžios melą, skatinti engti Uigurus.
Ji pabėgo geresnio gyvenimo į Ameriką. Ten tapo žurnaliste.
Pasakojo apie kalėjimus. Kinijos valdžia ėmė įkaitais jos 24 gimines. Draudė su ją kalbėti. Vertėsmerkti. Sodino į kalėjimą. Nežinau ar į Uigurų, ar į paprastą. Gal nėra skirtumo. Jei paprastas, vis tiek kankina. Trūksta ploto. Miegoti tenka pakaitomis su kitais kaliniais.

2021.12.09 kažkoks Tribunolas išklausė liudininkus, aukas ir paskelbė, kad Kinijos valdžia yra "genocidas", nusikalsta žmoniškumui.

Kinijos valdžia kalinius Uigurus, Kazachus surakina 7 kilogramų grandinėmis, kankina, kabina už rankų, kojų.
Mirtinai muša ir meluoja neva tai širdies smūgis.
Šokinėja moterims ant pilvų. Viena tokia moteris kažkaip pateko į užsienį. Jai tenka šalinti gimdą. Prievartauja moteris elektrinėmis lazdomis į lytinius organus.
Kartą privertė 100 Uigurų stebėti, kaip sargai visi kartu žagino moterį. Kad sargų neatpažintų, slėpė veidus po kaukėmis.

Pinigų koncentracijos stovykloms Kinija paėmė iš Pasaulio banko. Vien 2015 metais anas davė 50 mln. $ amatų mokykloms. Nežinau kiek iš to paėmė stovyklos. Viena mokykla perduoda pinigus kitai. O ana išsiduoda: viešai internete skelbia varžybas ("konkursą") pirkti ginklus prieš riaušes. Tariamos perauklėjimo mokyklos perka antrankius, lazdas mušti.
2020.03.01 kažkas paskelbė, kad Kinų valdžia verčia dirbti (vergauti) 18000 uigurų, kad gaminti šlamštą pasaulinės šlovės įmonėms.

Uigurą stabdo gatvėse, beda į jo "debilniką" prietaisą ir siurbia visus duomenis. Paskui juos naršo ir sprendžia ar jis blogas valdžiai.
2017 metais Kinų valdžia išleido įstatymą, kad Uigurai, o gal visi žmonės, privalo į savo kompiuterius įrašyti ir paleisti valdišką programą šnipinėti. Nežinau ar verčia ją rašyti ir į Televizorius. Nors, į tuos daug gamintojų jau ir be to deda programas. Seka, įrašo pokalbius.
Dingstis: skaičiuoja kada ir kurias programas tu spoksai. Kam gi tą skaičiuoti?.. Juk televizorius klastoja "reitingą". Tam reikia ne skaičiuoti, o išgalvoti skaičius.
Kad mažėtų Uigurų, valdžia verčiamoteris išmesti vaiką ("abortą"), kastruoja jas ("sterilizuoja"). Gimstamumas sumažėjo 1⁄3.
Kinų valdžia atvežė 1 mln. valdininkų, kad gyventų Uigurų šeimose ir stebėtų ar jie yra blogi. Nežinau ar verčia šeimą kalbėti Kinietiškai, ar leidžia Uiguriškai, kol valdininkas žiūri.
Nežinau ar jis stebi juos ir tualete. Jei jis stebi juos visur, ar neapima jo pavydas?
Nežinau ar verčia jį maitinti. Ir ką jis valgo. Valdininkai įprastai minta popieriumi. Tektų gaminti jam maistą atskirai. Vien tai sunku. O jie dar minta ir pinigais...

http://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct1ck2
Į kažkurį Uigurų miestą Kinų valdžia nutiesė geležinkelį. Ėmė plūsti Kiniečiai "kolonistai". Uigurai pasipiktino. Užtvėrė kelią. Pasuko autobusus su atvykėliais atgal. Valdžia "nesikišo". Pasiuntė porą šimtų atvykėlių būrį. Apginklavo juos peiliais. Pažadėjo nebausti. Jie nužudė gynėjus.
tariamą "ekstremizmą" Kinijos valdžia baudžia.
tikrą ekstremizmą duoda Uigurų žemių, darbo vietų, dar ir peilį įbruka. O tų darbo vietų dalis yra pikta: gyventi Uigurų šeimoje ir juos sekti.

Kinijos valdžia internete apsimetė valdžios priešais Uigurais. Viliojo juos jungtis. Diegė į jų kompiuterius kenkėjiškas programas ("virusus").

2019.05.12 Kinietis man sakė, kad jis nežino, kad valdžia kalina Uigurus. Kaip įprasta "pragmatiškiems" kiniečiams, užuot svarstęs šito dorovę, jis svarstė pinigus. Sakė, neva tai būtų neįmanomą, nes yra milžiniška išlaida. Juk tai daugiau negu visos Lietuvos gyventojų skaičius. Štai kur jo pinigai dingsta.
Bet ne taip jau ir brangu kalinti milijonus žmonių, jei sumoka Pasaulio bankas.
Jis teisinosi, kad tai ne jis. Bet juk jis mokesčius moka kalintojų valdžiai.
Jis svarstė, kad ten gyvena skurdžiai. Kai neturi šlamšto, ar net valgyti, neturi laiko tikėjimui. Nors, valdžia tariamai atpratina Uigurus nuo islamiško kraštutinumo (ekstremizmo), o ne nuo tikėjimo nebuvimo.
Tibetas irgi buvo skurdus per amžius. Bet tūkstančius metų jie tikėjo. Neprašė turtų, kelių, mokyklų, ligoninių.
Kinietis klausė iš kur žinau, ar buvau Kinijoje. Atsakiau, kad buvo žurnalistai ir matė.
Nustebau, kad jis neneigė viską aklai, lyg Lietuvis. Jis paklausė kur tai skaityti.
Paklausiau ar žino kas yra KGB. - Nežino. Pasirodo užrašai ant KGB rūmų sienų to neaiškina.
Klausė ar Lietuvos valdžia engia. Patvirtinau. Jis klausė ar engia už pokalbius. Atsakiau, kad ir Kinija atrodo laisva. Gali kalbėtis... kol niekas nepastebi... Ėmiau aiškinti, kad laisvė baigiasi, kai bandai kažką keisti, žaboti korupciją. Parodžiau, kad 2002 metais Gedimino prospektą išgrindė "auksu". Kažkas pasipelnė.
Kinietis mano ilgą kalbą kažkodėl nutraukė ir pasakė, kad nebesikalbės. Gal, vis tik, ne taip jis žinių geidžia, kaip atrodė. O gal man reikėjo trumpai, be pavyzdžių, iš karto rėžti, kad Lietuvos valdžia seka, kalina, kankina priešus. O ir pakalbėti viešai neteisėtai neleidžia be valdžios leidimo viešai susirinkti.
Tikėkimės, kad Kinietis paieškos, suras, patikės, o svarbiausia, kad paklaus apie tai savo valdžios ir reikalaus liautis.
Keista, kad niekas kitas Lietuvoje jam to nesakė. Gal bijote, ar drovitės? Bet gi nebaisu. Kinietis nepyko ir nežadėjo liautis pirkti pieną iš Lietuvos.

Kinijos valdžia neteisėtai išpjauna organuskalinių, kad dėti juos į kitus žmones. Gal gydo valdžios mylėtojus.
Pjausto kalinius ir nusikaltėlius, ir valdžios priešus (politinius). Pjausto ir tuos kuriuos nužudo, ir gyvus.
Kinijos valdžia teisinasi, neva liovės pjaustyti kalinius 2015 metais. Bet ir 2019 metais jie vis pjaustė kalinius, bent valdžios priešus (politinius).

Kinijos valdžia užgrobė ir užbetonavo Pietų Kinijos jūrą. Betoną pylė tiesiai ant gyvų koralų. Padarė naujas dirbtinas salas. Išplėtė esamas. Pastatė ant jų karinius dalinius. Rėkauja per radiją, kad visi bijotų ir šalintųsi.
Betono gamyba išskiria 5% pasaulio šiltnamio dujų CO2.

Kinijos valdžia, per statytinius, statybininkų įmonę, Kampučijoje (Cambodža), vietovėje pavadinimu Dara Sakor, jūros krante užgrobė žemę. Atėmė ją iš gyventojų. Degino jų namus, Draudė sodinti ryžius. Jiems talkino Kampučijos valdininkai ir kariuomenė.
Žemės užgrobė daugiau negu leistų įsigyti įstatymas.
Žemės pasirodė maža. Todėl užgrobė dar ir gamtai paliktą žemę ("nacionaliniame parke").
Statybininkai yra iš vietovės Tianžin. Vadina save: Union Development Group. Statybininkai vaizduoja neva stato jūros ir oro uostus. Kaina: 3,8 mlrd. $. Tikrovėje jie stato Kinijos valdžiai karinį miestą ("bazę"). Kad galėtų skraidyti ir kariauti kuo toliau nuo Kinijos krantų. Ginti nuo savininkų Pietų Kinijos jūrą, kurią užgrobė.
2020.09.15 JAV valdžia paskelbė draudimus (sankcijas) visiems, kas bendradarbiauja šiais statybininkais.
Taiko jiems "Magnickio įstatymą" ("Global Magnitsky Human Rights Accountability Act"). Magnickis buvo Rusijos valdžios priešas. Jį nužudė.
Kampučijos valdžia slapta suteikė Kinijos valdžiai išskirtinę teisę į laivyno būstinę ("bazę") Tailando įlankoje. Sulaužė Konstituciją.

Kinijos valdžia pasamdė statytiniu buvusį ryšių kareivį Ren Žengfei, kad steigtų ryšių gamybos įmonę "Huawei". Įtariame, kad Kinijos valdžia naudoja tą įmonę ne vien nesąžiningai valdiškais pinigais varžytis, kad pinigų prasimanyti, or ir šnipinėti per įrangą.
Kinijos valdžia pastatė namą Afrikos vienybės organizacijai, o magaryčiaus įrengė jame, berods, šios įmonės prietaisus, kad šnipinėti.
http://www.bbc.co.uk/news/technology-46483337
2019.01.04 "Huawei" nubaudė savo 2 darbuotojus už tai, kad įmonės pliurpalų srityje "Twitter" linkėjo Naujų metų ne iš įmonės gaminio, o iš varžovų gaminio "iPhone".
2019.01.12 Lenkija sulaikė šnipą Wang Weijing iš "Huawei". Įmonė jį atleido iš darbo.
2018.12.01 Vankuveryje, Kanadoje sulaikė Meng Wanzhou, kuri yra to kareivio dukra. Ji vadovauja pinigams įmonėje "Huawei". JAV ją kaltina, kad ji laužo draudimus parduoti kažką Iranui. Ji ten prekiavo per dukterinę įmonę "Skycom" ir vaizdavo, neva ji atskira.
2019 metais Kinijos valdžia iš keršto sulaikė ir bele kuo apkaltino 2 Kanados žmones.
Wanzhou buvo namų areštas. Nežinau ar ji turi namus Kanadoje.
Nežinau kaip laikė įkaitus Kinijos valdžia.
2021.09.25 abi šalys paleido kalinius. Prokurorai iš JAV kažką sutarė su kareivio dukra Meng Wanzhou. Kinijos valdžia vaizdavo neva įkaitai su tuo nesusiję. Paleido tariamai dėl sveikatos, kai pripažino kažkokią kaltę.
Įmonė "Huawei" yra 2 pagal apyvartą ryšių įmonė pasaulyje.
Jie veržiasi ir į Lietuvą. Šią vasarą "nemokamai" fotografavo ir spausdino praeivius. Mokestis gal buvo slaptas: tavo snukis Kinų valdžios visuotinoje saugykloje.
Jų tariami "varžovai" (šnipinėti), įmonė "ZTE", irgi iš Kinijos.
"ZTE" irgi laužo draudimus parduoti Amerikonų įrangą Iranui. Kažkada "ZTE" pripažino kaltę, sumokėjo baudą 890 mln. $ ir tęsėjo pažadą išvaryti 4 vadovus. Netęsėjo pažado bausti 35 darbuotojus.
"ZTE" perka dalis (procesorius) iš Amerikonų. Iš jų gamina "debilnikus".
2018 metų balandį JAV uždraudė parduoti į "ZTE" bet ką. Tada ir Amerikonų gamintojai pristigo pinigų. Galėtų patys gaminti ir parduoti, ką daro "ZTE"; apeiti anuos. Bet tingi. "ZTE" ėmė žlūgti. Todėl 2018 metų rudenį ištvirkęs JAV prezidentas Donald Trump pasigailėjo šios Kinijos valdžios įmonės ir pasidavė: vėl leido prekiauti su "ZTE".
2020 metų gruodį atistatydino kažkoks viršininkas iš "Huawei", nes prieštaravo, kad jie savo gaminiuose, gal net "debilnike", daro kažkokį žmonių atpažinimą "Uigurų pavojus".
"ZTE" Lietuvoje jau daug metų platina buvęs Lietuvos Telekomas (Telia).
2018 metais per Telia įrangą Lietuvoje kažkas periminėjo vartotojų duomenis. Duomenys išėjo per "ZTE" interneto dėžę. Telia nutyli įvykius ir kaltininkus. Vaizduoja atsitiktinumus.
Telia dar ir patiems sau daro slaptą prieigą prie visų interneto dėžių. Kai kurias prieigas įmanoma užkardyti. Kai kurių - ne. Jei užkardai, tada jie "netyčia" įbruka naują dėžę, kurios užkardyti neįmanoma.
Nežinau ar atsitiktinai "Huawei" neteisėtas namas-dėžė-sloikas stovi ten pat, kur ir "Telia", Vilniuje, Šnipiškese, šalia Konstitucijos prospekto:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/Siulymai_Bendram_Planui.htm#16
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/savivaldybe/siulymu_zvalgyba.htm#10

Kinijos valdžia uždraudė visų vaikų ir net kvailų suaugusiųjų draugą "Mikę pukuotuką" ir "multikus" apie aną. Kad tik kas su anuo nelygintų blogo Kinijos Komunistų valdžios pirmininko ("prezidento") Si Zin Pingo.
Bet kam toks palyginimas būtų didi garbė. O šitam nekadėjui kažkodėl gėda.

Kinijos valdžia užgrobė Tibetą. Daro iš jo Kiniją. Kam jiems reikia visur Kinijos? Tada nebegalės nieko grobti, ar važinėtis po užsienį. Visi vaikščios į svečius tik pas valdininką.

Kinijos valdžia daro KinijąHon-Kongo.
2020.07.04 pagrobėbibliotekų visas knygas, kurių rašytojai kada nors šlovino liaudies valdžią ("demokratiją").
Keista. Juk Kinijos valdžia yra tariamai liaudies "respublika".
Bet šlovinti leidžia tik save, o ne liaudį. Kaip gi rašytojai turėtų žinoti, kad šlovinti reikia ne tą, o aną?..
Reikia keisti pavadinimą: Kinijos valdžios "respublika"; Kinijos valdžios šalis; valdžios Kinija.
Įdomu, ar pagrobė ir Konfucijų. Ano laikais nebuvo Komunistų valdžios. Jis negalėjo žinoti ką šlovinti.

2019.12.01 Kinijos valdžia ptrivertė visus "debilnikų" pardavėjus skanuoti pirkėjų veidus ir duoti juos valdžiai. Ana tikrins veidą pagal pasą.
Tikslas: panaikinti žmogaus slaptumą internete. Dauguma kiniečių naršo ir rašo iš "debilnikų". Dabar juos ir tave patikimiau gaudys.
Tegul kiniečiai perka Si Zin Pingo portretus ir skanuoja juos vietoj savęs. Jis paskui neįrodys, neva internete iš prezidento krizeno ne jis.

Kinijos valdžia statys Kaune kogeneracinę elektrinę. Lietuviai mokės duoklę Kinijos Komunistams, žudikams.
Buvęs Vilniaus meras nusikaltėlis Artūras Zuokas išgrindė Senamiestį akmeniu iš Kinijos. Ir ne bet kokiu, o raudonu, Rotušės aikštėje. Diduma akmens yra blogas smiltainis. Aptrupėjo.
Kinų akmenį klojo ir sekantis meras nusikaltėlis Remigijus Šimašius, Vilniaus gatvėje.

2014 metais Kinijos valdžia skolino 1 mlrd. € sukčių Montenegro valdžiai, Balkanuose.
Stato nereikalingą kelią nuo juros uosto į kalnus.
Palūkanos: 2%.
41 km.
Stato patys Kiniečiai. Reiškia pinigus davė ne Montenegrui, o sau.
2022 metais vis statė.
2⁄3 kelio - tuneliai ir tiltai. - Neprieinamas kaimynams. - Kelias į niekur. Tik gale yra poilsio miestas ("kurortas").
Užsakymas ir vietiniai rangovai - slapti. Visus ar dalį slapta atleido nuo mokesčių.
Žvyrą vagiaupės Moroča.
Kaina sukta, per brangi.
Ji sudaro didžiulę dalį 30% nuo "bendro vidaus produkto".
Dalį valdininkai pavogė.
Montenegras negebės gražinti "paskolos".
Teismas vyks Kinijoje. Atims uostą.
Kinijos valdžia ne tik neprižiūri "paskolų", o ir skatina vogti. Už tariamą skolą atima žemę.
Tai ne "paskolos", o jaukas. Taip jie elgiasi visose šalyse.

2020.12.30 kvaila kažkuri Europos Sąjungos valdžia tyliai pasirašė sutartį su Kinijos valdžia. Leis jiems statyti elektrines, kelius. Tai yra, perimti valstybes.
Mainais Kinijos valdžia leis jums pardavinėti ten "rankdarbius".
Valdžia nėra asmeniški verslininkai. Jie deda valdiškus pinigus. Jų turi begalę. Nurungs, nustelbs ir perims bet ką, bet kiek, neskaičiuodami. Pinigus jie atima iš Kinijos liaudies. Dar prievarta išnaudoja vergus. - Minėjau Uigurus.
Sutartis maino "kakį" į "grūdą".
Dar skatina Kinijos valdžią piktą daryti. Reikia ne mokėti jiems kuo daugiau, o drausti pirkti bet ką, kol liausis.

2021.08.12 Lietuvos nusikaltėliai vyriausybė neteisėtai leido muitinei pirkti rentgenąKinijos gamyklos Varšuvoje "Nuctech". Tą gamyklą jau uždraudė Oro uostai dėl grėsmės.

2021.02.11 Kinijos valdžia uždraudė BBC. Nežinau ar išvarė žurnalistus, ar tik uždraudė radiją, televiziją, internetą.
BBC uždraudė jau senai. Bet leido rodyti viešbučiuose, kai kur namuose. Dabar uždraudė visur.
- Neteisėtai, nes jie neskatina žudyti, kankinti, vogti.
Mažiau žinosime apie Kiniją, o Kiniečiai apie save ir mūs.
Tiesa, BBC šlovina lytinius ištvirkėlius ("seksą"), gomikus; slepia, kad žurnaliūgos tvirkino vaikus ("pedofilas"), melavo; kad Lietuvos valdžia - nusikaltėliai; retai šlovina dviratį. Užtat nemeluoja. Neklastoja. Skatina žinias, mokslą.
Bet Kinijos valdžia juos uždraudė ne už klastą, o už tiesą apie save.

2021 lapkritį Lietuvos valdžia leido steigti Taivanio atstovybę. Nors, sako vadina kitaip: "Taivaniečių". - Jokio skirtumo.
2021.12.02-2021.12.07 Kinijos valdžia keršija: išbraukė Lietuvą iš muitinės sąrašo.
Galėtų paprasčiausiai nebeįleisti prekių. Bet dar kvailiai vaizdavo neva nebėra tokios šalies.
Tai tiesa. Nėra Lietuvos. Dėl to, kad valdžią užgrobė sukčiai, liaudis abejinga, o ne dėl Taivanio.
2021.12.06 įsakė užsienio prekeiviams, net ne savo piliečiams, nepirktiLietuvos ir nevežti į Kiniją. Padangų "Continental" ir kitiems gamintojams neimti daliųsavo gamyklų Lietuvoje.
Bet juk patys sakė, neva Lietuvos nėra. Kaip gi iš jos nepirkti?
Kai paskelbiau juos kvailiais, jie susigėdo, įrašė atgal. O valdžia, Europos Sąjungą ir bet kas šios paprastos kvailystės nesuvokė, nevardino. Vien verkšleno apie piktą. Kinijos valdžia iš jų tik juokėsi ir toliau tęstų.
Kiekvienam patinka atrodyti piktu. Niekam nepatinka atrodyti kvailiu.

Kvailiai nenori atrodyti kaip Konfucijus, išmintingais. O gal jie įsivaizduoja esą jis. Juk ir jis ragino paklusti viršenybei: "feodalams". Bet juk Komunistai yra "feodalų klasės" priešai, kovojo prieš juos.
Jei Kinijos valdžia nori, kad Kinija būtų 1, nedaloma, jie turėtų neversti nieko pasilikti sudėtyje. Žmonės būna kartu tik savo noru. Neverskite ir Lietuvos tapti Kinija, paklusti sau.

Būti 1 šalimi galima ir atvirkščiai: ne kaip Kinija, o kaip Taivanis, Hong-Kongas ar Tibetas.
Bet anie neverčia Kinijos būti 1 šalimi...

Kinijos valdžia meluoja, neva Taivanio liaudis nenori atsiskirti. Bet ji jau atsiskyrė.

2022.01.04 iš "krūmų" išlindo nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda: neva atstovybės pavadinimas "Taivanio" - klaida. Melavo neva nusikaltėliai vyriausybė su ja nederino.
Nusikaltėlis Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ją neigė: derino.
Užsienio žurnalistai skelbia, kad Lietuva atsiprašė Kinijos valdžios. Neįvardino valdininko išdaviko.
Kinijos valdžia leidžia pasitenkinimo oro garsų burbulus. Reikalauja vadinti "Taipėjaus".

http://taiwan.gov.tw/content_3.php
(Būk atsargi. Ten slapta nukreipia tavo kompiuterį į "Google". O tas tave seka. Nes "Google" klastingi:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos šnipams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
Ant "Google" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo programos "JavaScript" kalba. Taip "Google" ir kiti nusikaltėliai stebės tave.
Stebėtojo gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
... Ir vis tiek neišvengsi, nes tave slapta nukreips, be programos, per paslėptą nuorodą į dailės sąrašą (stylesheet).
)
Taivanio valdžia trumpai rašo istoriją.
Nutyli, kad buvusį Taivanio prezidentą Čėn Šui-bian, sukčių pasodino į kalėjimą.
Tūkstančius metų ten gyveno Malajai. Dabar jų - 500000.
Kiniečiai plūdo nuo 1624 metų su Olandais. Dabar - 23 mln..
2016 metais prezidentas pagaliau atsiprašė čiabuvių. Dabar jų kalbas skatina gaivinti.
1968 metais švietimą padarė privalomu. Trunka 9 metus. Giriasi, kad tuo metu vos 9 valstybės turėjo privalomą švietimą tokios, ar ilgesnės trukmės. Lietuvoje švietimas iki šiol uždraustas. Nors mokykloje kali net 12 metų. Aš siūlau trumpiau: 10.
1986 metais subūrė savarankišką "Demokratinę progresyvią partiją". - Porą metų anksčiau, negu Lietuvos nepriklausomą "Persitvarkymo sąjūdį". Pirmeiviai buvo Taivanis, o ne Lietuva. Tiesa, jų "diktatūra" buvo mažesnė. Jie ir savo prezidentą pasodino pirmi. O Lietuva jau 4 prezidentą laiko laisvėje. Valdžios priešams tebekurpia bylas. Pavyzdžiui, nepriklausomybės atstatymo Akto signatarui Zigmui Vaišvilai.
2018 metais tos gi partijos vadovas, prezidentas Cai Ing-vėn atsiprašė tautos, kad ankstesnė valdžia engė. Neatsikalbinėjo "tai ne mes", kaip Lietuvos valdžia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20200401.htm
Aukų baudžiamąsias bylas panaikino "Pereinamoji teisingumo komisija".
2014 metais "Saulėgrąžos" judėjimas užėmė Įstatymų leidėjų namą ("parlamentą"). Privertė atsisakyti "Sutarties prekiauti ir patarnauti per sąsiaurį" su Kinija. Niekas neverkšleno apie perversmą.
Lietuva gi draudžia miniai, ar net 1 prieštarautojui, prie Seimo eiti per 75 metrus.
JAV verkšlena, kad 2021 metais jų "parlamentą" užgrobė sukčiaus prezidento Donald Trump sekėjai. Kitas reikalas, kad anie ėjo ne gelbėti, o vogti rinkimus ir kompiuterius, muštis.

2022.01.11 tai rašiau Taivanio valdžiai. Kad dėkoti, jie skelbė, kad skolins 1 mlrd. $ bendriems darbams tarp Lietuvos ir Taivanio.
Anksčiau žadėjo 0,2 mlrd. $ steigti Taivanio įmones Lietuvoje.
Aš juos perspėjau, kad nebus kas dirba. Universitetai - sukčiai. Gamina vien kvailius. Monija statybas. Naikina gamtą po jomis.
Perspėjau nedalinti pinigų Lietuvos valdžiai. - Vagims. Taivanis ir neketino jiems duoti. - Skirtingai negu Kinijos valdžia.

Už tuos pinigus, o gal ir papildomus, Taivanis žada daryti Lietuvoje mikroschemas.

Tarybiniais laikais jau buvo mikroschemų "5 gamykla" Vilniuje, už Tauro kalno, Švitrigailos gatvėje. Iki šiol tuos namus vadina "5-tukais", bent rusiškai. Nepriklausomybė "prihvatizavo" gamyklą. (Iš rusiško "hvatat"). - Pavogė. Nežinau kur dingo ypatinga įranga. Sudėtinga ją pritaikyti kitam tikslui. Gal pardavė perdirbti metalą. Namus išsidalino. Dar neteisėtai naujų pastatė, įgrūdo. Nuomoja. Neparduoda. Neįmanoma pirkti savo namus. Brangsta.
1991-1995 metų "prihvatizavimas", žodžio kilmė.

http://www.bbc.com/news/60067690
Kinijos valdžia rengė žiemos Olimpines žaidynes Pekine. Ten per mėnesį krenta vos 3 cm sniego. Janking kalnuose dar mažiau: 21 cm per metus.
Vandens mažai. Kad gaminti sniegą vandenį veža iš toli.
Kalnų slidžių kelią statė viduryje draustinio Songšan, Janking srityje, 70 km šiaurės-vakaruose nuo Pekino. Kelio plotas: 1000 stadionų.
Vienas mokslainis prašė perkelti žaidynes.
Vietoj to valdžia perkėlė draustinį: pašalino ¼ ploto, 20000 medžių ir 81 hektarą dirvos.
Draustinio plotas: 4670 hektarai. - Nežinau ar prieš, ar po to kaip jį niokojo. Klausk tu ir pranešk man.
Ten sumažintame pavyzdyje matai: visas siauras ruožas iki pat kalnų viršuje. Aukščiai: 950-2190 metrų. Žaisliniai medžiai neatitinka mastelio, per dideli. Nuotraukoje iš oro medžių ir namų nematytum, nes iš toli.
Persodino į šiaurę. Neva 90% prigijo. Nutyli kur dėjo dirvą iš šiaurės. Gal paklojo ant viršaus. O gal perkėlė į medžių vietą.
Ten gyvena auksiniai leopardai. Jų liko 25. Karališki ir auksiniai ereliai. Ir kiti reti gyvūnai.
Kinijos žmonės pyko. Ėmė rašyti internete. Valdžia juos ištrynė.
Įstatymas draudžia eiti į draustinį. Todėl valdžia perpaišė jo ribas. Viduryje išgraužė ilgą "plyšį".
Olimpinių žaidynių yra ir nauda: statė daug vėjo ir saulės elektrinių. Nes valdžia žadėjo, kad žais tik su atsinaujinančia energija. Nors, gal ir ta sugriovė gamtą.
Visos energijos statyti nepavyko. Likutį CO2 žada sugerti 80000 hektarų naujų medžių. Sodins. Tai apgaulė. Jaunas medis mažai sugeria. Teks laukti 100 metų. Gausūs nauji medžiai gali niokoti aplinką. Ką jie sugers, liks Žemės paviršiuje. Negrįš po žeme. Didelė tikimybė, kad paskui kirs, pleškins, pūs. Išleis į orąCO2.
Visos pastarųjų laikų Olimpines žaidynes naikina gamtą.
2015 metų geguže Kinijos Komunistų valdžios pirmininkas ("prezidentas") Si Zin Ping tuščiai žadėjo:
Bausime, geležine ranka, bet kokius pažeidėjus, kurie naikina švarą ar aplinką. Be išimčių.

2022 metų vasarį Kinija prašė, kad Rusijos valdžia lauktų kol Kinijoje baigsis Olimpinės žaidynės, pultų Ukrainą po jų.
Kinija darė ir gerą: draudžia pažymas įmonėms, kurios perkaRusijos.
2023.06.08 Kinija pardavė 6 šarvuočius Rusijos karui prieš Ukrainą. Jais važinėjosi Kadyrovo galvažudžiaiČečėnijos.

Afganistaną užgrobė Taliban

Nepirk narkotikų. Sužlugdyk juos.

2021.08.16 užgrobė Kabulą ir atsisėdo buvusio karaliaus bibliotekoje valdyti.
Vos prieš 10 dienų JAV kariuomenė pasišalino.
Nežinau kada pasišalino Lietuvos kariai.

Jie neskaito knygų. Taliban Puštunų kalba reiškia "Studentai".
Tikrovėje jie neigia mokslą mergoms. Afrikoje ir Lietuvoje yra panašių.
Tuoj pat į oro uosta nubėgo mergos, robotų kūrybos varžybų laimėtojos, kad pabėgti.
Neliks Afganistane mergų ir robotų. Galėsi tik veido uždangas vėpsoti ("parandža", "burka"). Iš veido išraiškos nesuprasi ką pašnekovė rezga. Sklis melas ir apgaulės.

Kažkada Taliban uždraudė mergoms mokyklas.
2022.12.20 uždraudė joms universitetus. Nebegalės jos rodyti pavyzdį bernams mokintis. Vietoj jų rodyti galėtų Taliban. Bet tingi.

Taliban grobia mergas. Jėga ištekina nemeilės, o už kovotojų.
Tie jas tvirkina. O vaizduoja neva kovoja už dorovę.
Gims jiems nemieli vaikai ir skleis pyktį, ištvirkimą toliau.

2021.08.28 Talibai sušaudė dainorių už tai kad anksčiau juos barė.
Jie draudžia viešą muziką. Manau, sušaudė ne už tai.

Žada tariamą "šariatą". Nesakė kodėl. Žmonės jo neprašė.
Rytoj atbėgs kita gauja su šautuvu. Vėl bruks kitus neprašytus įstatymus.
Kodėl jie patys nenori kitų įstatymų, o kiti žmonės turi norėti jų?..

2001 metų kovą bedieviai Talibai susprogdino 2 Budos statulas slėnyje Bamian. Įsakė vadas Mula Mohamed Omar.
1 statula, buvo 35 kita 53 metų aukščio. Jas iškalė smiltainio uolose, 550 ir 600 metais atitinkamai. Veidų nebeturėjo. Sako, pradžioje veidai buvo mediniai. Ankstesni užkariautojai ir valdovai irgi mėgino jas griauti, šaudė iš patrankų. Griovė ir Čengiz hanas. Tikras vardas: Temujin. Bet Dievas apsaugojo statulas.

Senovėje Afganai tikėjo Buda. Jį irgi įbruko užkariautojasIndijos: Ašoka, 260 metų prieš Kristų.
Pradžioje Ašoka buvo piktas sadistas. Jis viliodavo didikus ir paprastus žmones į spąstus ir skersdavo pramogai, ar pykčiui. Spąstus statė net rūmų pavidalu. Kartą įsakė iškirsti obelyną aplink rūmus. Valdininkai atsisakė. Tada jis medžius paliko, o nukirto jų galvas.
Ašokos kariuomenė itin kruvinai nugalėjo karalystę Kalinga, Indijos krante vidurio-rytuose. Žuvo 200000 žmonių, gal ne per 1 mūšį, o per keletą ir kai bėgo, slapstėsi.
Ašoka stovėjo lavonų lauke ir gėrėjosi. Atėjo Senis su vaiku rankose ir tarė: Didi tavo galia naikinti bet kokias kariaunas ir tautas. Tikrai galėsi ir grąžinti gyvybę vos 1, mažam, vaikui.
Nežinau iš kur Senis paėmė vaiko lavoną. Vargu ar kas nukovė. Gal pats tyčia nužudė, kad naudoti šitaip. O gal paskerdė koks kareivis. Nežinau ar Ašoka to klausė ir baudė kareivį. Nežinau kokiu tikslu reikėjo grąžinti gyvybę.
Ašoka stebėjosi koks įžūlus Senis. Nepjovė jo, nes nebuvo prasmės: Senis buvo "budistas". Jis vis tiek save neigia, kaip moko tikėjimas. O su sielomis nesimuši. Pirmą kartą susimąstė ir susigėdo.
Nuo tol jis skleidė taiką, "budizmo" tikėjimą, vaistus, medžius, švietimą.
Įvairių tikėjimų kankiniai įkvėpdavo nuožmiausius valdovus atsiversti į jų tikėjimą ir liautis. - Toli ne kiekvieną.
Geradario Ašokos karalystė greitai sunyko, kai jis mirė. Nes žmogus mėgsta, kai jį kamuoja pikti valdovai.
Jo priesakai iškalti akmenyje; padėjo kažkaip vienyti Indiją.
Ašokos karalystėje pagrindinė, valdiška kalba buvo Sanskritas. Kalbainiai sako, kad iš jos atsirado Lietuvių ir Slavų kalbos. Rašė jis kitomis kalbomis, kad visos tautos suprastų. Nevertė žmonių į savo kalbą. Jo raštai vieni pirmųjų Indijoje. Afganistane akmuo rašė Graikų ir Aramėjų (Sirų, Žydų) kalbomis. Laikė jas tarptautinėmis. Jos nėra gimtos Afgane. Bet Ašoka mane, neva yra, arba Afganai jas bent moka. Tai ankstesnio užkariautojo Aleksandro Didžiojo Makedoniečio palikimas. Nežinau ar Afganai bemoka Graikų kalbą.
Ašoką prisiminė tik po 2000 metų iš tų priesakų akmenyje.

Po Kabulą bastosi Talibano kovotojai. Reikalauja dykai ėsti. Grasina mušti. Nekalba vietine kalba. - Užsieniečiai. Grobikai ("okupantai").

Didelę dalį narkotikų gamina Afganistanas. Taliban labiausiai pelnosi iš to.
Nepirk narkotikų. Žlugdyk grobikų ūkį. Gal jie užleis šalį valdyti doriems žmonėms, kurie augina ne narkotines aguonas, o duoną, medžius, robotus, žinias.

Iki tol Afganistaną valdė nusikaltėliai. Pripampę, jie nuskrido ir nutūpė namais Dubajų.
Ūkis priklauso nuo dovanų.
Panašiai Lietuva - nuo Europos sąjungos.
Kažkuri užsienio valstybė dovanų atvežė didelį elektros generatorių ir padėjo prie užtvankos. Jis tebeguli dykas. Gal per stambus tinginiams. O įgalintų visą sritį. Per 10 metų Afganistano valdininkai neįstatė jo.
Buvęs pinigų ("finansų") ministras Halid pasakoja, kad visa valdžia sugedo. Visi vogė.
Sąjungininkai pataikavo sukčiams, gal ir bendrininkavo.
Vadžia be gėdos ir saiko skelbė ("propagandą").
Parlamento nariai reikalavoMinistro pinigų, kad mokėti kyšius kitiems nariams, kad grąžintų jiems kėdes komitetuose, po rinkimų.
Reikalavo, kad Ministras išvarytų muitininkus, kurie neša jiems mažai pinigų.
Muitininkai skundėsi Ministrui, kad merai reikalauja pinigus duoti ne iždui, o vogti. Tariama priežastis: vis tiek valdžia po pusės metų žlugs; būtų kvaila išmesti jai pinigus; geriau dalintis per pusę.
Kyšius mokėjo visiems kas tik norėjo: merams po 40000$ per mėnesį, policajams, parlamento nariams, šiaip sau; žurnaliūgoms, kad neskelbtų įkalčių.
Ministras ir pats ne toks doras, kokiu dedasi: išvarė vos keletą. Nesakė ar reikalavosodinti į kalėjimą.
Kariuomenės vadai ėmė algasnesamus kareivius. Jei karys žuvo, jo algą tęsė mokėti vadui. Jis žūtį nuslėpdavo. Pasiglemždavo jo banko kortelę, kad pinigus imti. Kareivių kiekio niekas netikrino. Pinigus algoms skaičiavo iš pačių suktų vadų žodžių kiek jie turi kareivių. Iš 300000 kareivių, tikrų buvo 10 kartų mažiau. Vadai ėmė pinigusTalibų. Valdininkai mokėjo duoklę Talibams.
Jie grįžtų, jei Taliban pasišalintų.
Kažkas turi išmokti atrinkti ir išrinkti kitokią, gerą vadžią...

Kas nesimokino, tas užtvindė oro uostą, mėgino pabėgti su besitraukiančiais Amerikonų lėktuvais. Kibo jiems į kojas ir krito.
JAV, Lietuva ir kitos valstybės išsivežė ne tuos, kas kūrė valstybę, kovojo prieš sukčius, o tarnus, katrie tik šiltai įsitaisė: vertėjus, vairuotojus. Lietuva atsivežė 200 šeimos narių. Net prie anų gebėjo prisiplakti pašaliečiai, prisitaikėliai ir išvažiuoti kartu. Tikrus piliečius paliko.
Lėktuvų liko ir Afganistanui. 20 lėktuvų 600 "kareivių" pabėgo į Uzbekistaną. Kvaili uzbekai gal nesuprato kas vyksta. Nepaklausė jų ir per radiją. Numušė 1 lėktuvą. Teisinasi, kad anas tik susidūrė su jų lėktuvu, kuris jį vertė tūpti. Abu lakūnai išsigelbėjo.
"Operetinė" Afganistano kariuomenė turėjo 300000 žmonių. Kaip įprasta valdininkams, jie tik valgė ir kakojo.
"Operetinis" prezidentas Mohamed Ašraf Gani Ahmadzai rašė knygą: Taisyti žlugusias valstybes. Jis - mokslainis, o ne kūrėjas, kovotojas. Jam mieliau užsidaryti karaliaus bibliotekoje ir rašyti.
Valdžia atkūrė kovingas gaujas, kurios seniau buvo žiaurios.
2021.06.23 Kabule automatais ir granatų svaidyklėmis mosikavo minia. Jie žadėjo talkinti kariuomenei. Šaukė: mirtis "studentams" (Talibanui). Gerai bent, kad granatos neiššovė netyčia.
Vadovai lobo.
Kareiviai negaudavo algų.
Visi išsilakstė.
Išdavė 66000 karių atminimą, kurie žuvo kovose per 20 metų. 700 karių žuvo 2021 metų birželį, kai JAV kariauna traukėsi. Paskutinius 18 mėnesių JAV kariuomenė nekariavo. Nežinau ar ir bombų nemėtė. Kariavo vien Afganai.
Palygink: Britanija teturi 72000 kareivių.
Taliban turi vos 75000 kovotojų (ištvirkėlių).

Lietuvos "operetiniai" kariai irgi ten buvo. Jie guodė, kad tarnavo tik ramiose vietose, kur nėra priešų, neįmanoma susižeisti.
Vis tiek jie privalėjo talkinti kurti gerą valdžią ir barti Amerikonus, kad to nedaro. Vietoj to jie kūrė ten antrą Lietuvą, nusikaltėlių valdžią.
Lietuvos valdžia privalėjo barti Amerikonus, kad šalinasi staigiai, užleidžia vienų nusikaltėlių valdžią kitiems, Talibanui.
"Operetinė" Lietuvos valdžia neteisėtai tylėjo.

JAV prezidentas Joe Biden pezėjo neva nesitikėjo, kad Taliban taip greitai, per 10 dienų, užgrobs Afganistaną.
Teisinosi neva Afganai nenori kovoti už save.

Gal yra kas nori. 2021.08.17 moterys viešai prieštaravo Talibams, reikalavo laisvės.
Ne visi gali kovoti.
Kas gali, tam nedavė progos, neįtraukė į valstybę, kariuomenę.
JAV kūrė tik "operetinę" valstybę. Ją užvaldė kas lengviau priėjo. JAV nesistengė leisti prieiti gabiems. Gal tokių ir neatsirado daug.
Reikia daug laiko, kol saujelė gabių užaugins pamainą ar išmokins liurbius.

Man tai nebuvo naujiena.
2021.07.01 JAV kariuomenė išskridoAfganistano.
Nors, tą dieną Talibai jau kovojo prie Kabulo bent iš 2 pusių.
Visada maniau, kad Afganų kariuomenės nėra. Netikėjau, net kai televizorius rodė kareivius, apsikarsčiusius rakandais.
Staigmena man buvo tik, kad tokių "pozuotojų" buvo 300000.

2022.08.12 moterys prieštaravo Kabule. Rėkė, kad pabodo neišprusimas. Talibai (neišprusę "Studentai") jas išvaikė šūviais į orą, automatų buožėmis.

Vilnių niokoti kainoraštis

Vagių kainoraštis

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#kainynas
Ten duodu nuorodą į "Vilniaus miesto integruotą teritorijos vystymo programą".
Jei negali pasiimti įsakymo nuorašą, galiu atsiųsti.
2015.06.19 įsakymu Nr. 1V-513 patvirtino buvęs nusikaltėlis Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Paskui jis ir vėlesni ministrai pinigus didino. Laužė vyriausybės programą.

Atrodo, ten surašė viską, ką daro Vilniuje. Kiekvieną duobutę. Vilnių niokoja ne atskirais atvejais, o pagal vieną didelį kainyną. Pagal jį viskas, kad daro Vilniaus savivaldybė, apmoka Europos dovanos. Valdininkai visą savo darbą "sukimšo" į paramą. Gal ir gatves šluoja už ją.

Daug ką čia rašau įsakė ten.
Skambūs žodžiai apie patrauklumą, darbo vietas, "investicijas", Neries krantų eroziją yra nesąmonė.
Kokias darbo vietas skatina Reformatų skvero niokojimas?
- Tik patiems statybininkams.
Erozija yra patys valdininkai. Jie graužia žemę, o ne lietus. Jie betonu ir asfaltu sukelia potvynius, eroziją, nuošliaužas.
Iš esmės tai statybininkų kėslai.

Beprasmė kaina viso: 527,02900627 mln. €
Iždas: 71,82927594 mln. €
Vilniaus Savivaldybės iždas: 125,83246115 mln. €
Nevaldiški (vis tiek tikriausiai vagiena iš valdžios): 22,20125052 mln. €
Europos dovanų: 307,16601866 mln. €.

Skolų iždą gausiai pripildo Europos dovanos.
Reikalauk naikinti Europos sąjungos dovanas šiam sąrašui ir visiems kitiems.

valdiškas vagis nykštukas su žiburiu rankoje ieško kvailių ir grobio, sėlina šalin su pinigų šūsnimi ant kupros

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizes svaistymas
Šių laikų "knygnešys". Tavo proto ir nenoro domėtis tamsoje nematomas nykštukas slapta gabena banknotus per sieną tavo ir savo kišenių.
- Didelis nereikalingų valdžios darbų, vagienos sąrašas.

Medžius kirsti tvarkaraštis

Čia tik ptratarmė.
Tęsinys yra puslapyje apie Savivaldybes.

http://emps.baltpool.eu - per ten parduoda tuos medžius.

2019.06.14 Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pradėjo taisyti kažkurį įstatymą.
Nutylėjo kaltininkus medžių kirtėjus, kad būtina juos bausti. Tada ir pataisų nereikėtų.
Nutylėjo, kad valdininkai neteisėtai naikina žolę, vijoklius.

2021.07.16 Europos Komisija nusprendė sodinti 3 mlrd. medžių.
Komisaras Virginijus Sinkevičius pezėjo, kad medžius, miškus kirsti trukdys pinigais. Siūlys savininkams saugoti: kirsti vėliau.
Bet juk vis tiek kirs, plynai. O taip dar ir pinigų papildomai prasimanys.
Neturi prasmės miško nuosavybė kirtėjui, jei jam draudžia kirsti. Iš tokių mišką dera atimti, arba išpirkti. Nedera mokėti jam, kad lauktų kol miškas "subręs", kad kirsti. Jis žinojo verslo pavojų. Mišką pirko. Privalo susitaikyti, savo pinigais.
Nežinau kiek miškų nuosavybės yra kitu tikslu negu kirsti.

Kerta neteisėtai, slaptai, be reikalo.
Vilnius, Naujoji Akmenė, Radviliškis, Kaunas, Kupiškis, Šiauliai (parašyk tu kur, kada, kiek). 2017 metai.
Pagal Želdynų Įstatymą kėslai kirsti privalo būti vieši, svarstyti su visuomene ir savivaldybių tarybomis, tvirtinami detaliais teritorijų planais.
Bet kurią užginčytą žolę, vijoklį, medį draudžiama kirsti bent kol neįvyko ekspertizė.
Bet pradėti visą tai draudžia Viešo Administravimo Įstatymo (VAĮ) §3 3sk., nes nebūtina.
Dalyvaukit ir prieštaraukit.
Aplinkos Ministeriją raginame uždrausti kėslus, nes valdininkai laužo Želdynų įstatymo pagrindinę nuostatą: Želdynus ir želdinius išsaugoti kaip istoriškai ir kultūriškai svarbius "elementus".

Nuorodoje į įstatymą pasakoju ir apie ženkliausią visai šaliai nelaimę, kurią sukėlė medžių ir žolės kirtėjai ant Gedimino kalno.
2011 metais pradėjo kirsti žolę visame mieste, ant to kalno irgi. Kirtėjai dūzgia ir trypia nuolat.
2013 metais nukirto visus medžius. Dar kartą patrypė.
2014 metais kalnas pradėjo slinkti iš visų pusių, vis sparčiau.
2017 metais nuslinko labiausiai.
Valdininkai žinojo, kad taip nutiks. Nes yra visuotinai žinomas dėsnis: kas iškerta medžius ir žolę, tas kenčia nuo nuošliaužų, dulkių, potvynių.
Bet valdininkai pasidalino darbais su tavim: tau nušliaužia kalnas, o jiems - pinigai.
2017.07.13 Lenkų geologai paskelbė, kad Gedimino kalnas labiau laidus vandeniui, negu kažkas manė.
Mes tuo ir neabejojome.
Jie tai paskelbė blogiu.
Nors būtent laidumas kalną gelbėja. Jis vandenį sugeria. Paskui išpila. Jei vanduo visas tekėtų paviršiumi, jis jį plautų smarkiau.
Kareiviai tą dieną klojo ant kalno viršaus plėvę, smėlio maišus. Nuleidinėjo vandenį paviršiumi.
Taip paviršių tik labiau skalaus, ardys. Juk žolę vis dar skuta. Ji nebesaugo, nebesutvirtina šlaitų.
Kalno šonų neapdengs. Tad, vanduo vis tiek susigers ten. Tai bent šiek tiek sumažins žalą, kurią daro kvaili geologai ir kareiviai.
Šlaitai slenka ne dėl giluminio vandens, o būtent dėl paviršinio.
Paskui vėl plėtos statybas ant kalno: darys vamzdžius vandeniui nutekėti. - Kaip ir žadėjau prieš porą metų, kalną pavers vandens bokštu tiekti vandenį Brazauskui į pirtį. Bus toks didžiulis unitazas. Paskui ir jis užsikimš. Tada vėl plėtos brangias statybas. O jos vėl užsikimš pinigais ir pilsis per viršų...

Miestus ir kaimus griaus

Čia tik ptratarmė.
Tęsinys yra puslapyje apie Savivaldybes.
Nuorodos:
Valstybinė Kultūros paveldo komisija
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=868
Ta Komisija neveikia. Tik algą ima. Ten tuščios salės nuotrauka.
Rūdninkų 13
LT-01135
Vilnius
Telefonas: -5-2663277
faksas: -5-2663277
komisija@vkpk.lt
"Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą"
Seimo Kultūros komitetas ir asociacija "Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis" rengė viešus pokalbius Seime ("forumas"). Vaizdo įrašai.
Ten rodo nuotraukas kaip statybininkai, valdininkai, ministrai, prezidentės niokoja miestus.
2020.09.11 pasakojo, kad nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda nutylėjo skundą apie masines neteisėtas statybas.
Nusikaltėliai prokuroras ir STT gyrėsi, kad valdininkai ir statybininkai jų nebijo, nes nebaudžia.

2020.09.25 Seime vyko viešas pokalbis "Išmanus miestas". structum.lt, istructum.lt, estructum.lt. Dalyviai kažkodėl vadino "struktus".
Iš visos Lietuvos Savivaldybių valdininkai pakylėtai sakėniokos, dažnai už Europos Sąjungos dovanas pinigų.
Jų darbas turėtų būti paprastas, pigus, ūkinis: šluoti, rinkti šiukšles, tiekti vandenį, saugoti žemę...
Bet tai atrodo, neva veiklos nėra. O juk veiklą verčia rodyti.
Vietoj to, visos Savivaldybės pavirto brangiomis statybų įmonėmis. Tik tą ir veikia: ieško ką dar statyti. Nes juk veiklos (ir pinigų) būtų per maža. Jei ant sienos kabo kastuvas, jis būtinai "iššaus". (Išdėsčius kitaip, "perfrazavus", teatralų posakį apie šautuvą.) Juk negulės be naudos. Nagai niežti. Todėl "šaudo" nuolat.
Jie rodė nuotraukas ir filmukus. - Puikus įkalčių rinkinys. Sugedimo paroda po Lietuvą. Korupcijos ekskursija. Gali rasti to pokalbio įrašą, paveizėti.
Žmonių proto negalią taisyti dera ne betonu, o protu, mokyti, lavinti. Nei vienas jų nesakė ką mokina keliautojų pirmininkas Algis Jucevičius: Nereikia statybų. Yra gamta. Eik ir sportuok joje.

Vilnius

http://vilnius.lt/lt/2019/11/25/savivaldybe-skiria-25-tukst-euru-sostines-bendruomeniu-veikloms-ir-idejoms
Vilnius dalina daugiausiai po 1000 € bendruomenėms.
Imk pinigų ir tu. Išleisk juos ardyti valdininkų statybas, atsodinti iškirstus medžius.
1000 € viso dviračių tako nepašalinsi. Bet įmanoma bent trumpą ruožą užarti ir pasėti pievą.
Sekančiais metais - dar truputį.

Trakai

Už ką balsuoti?

2019 metais popieriuje ir elektroniškai turėjai dėti skelbimą visur, kur lenda, tokį:

Prezidentu rink valdžios priešą:
Arvydą Juozaitį,
andriukas.saugokmedi.lt

- ne bankininką, ne jo kasininkę, ne komunistą

http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/09/28/viesas-kreipimasis-i-lietuvos-piliecius
Asociacijos judėjimas "Lietuva yra čia".
Vadovas Arvydas Juozaitis.
"Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio" pirmeivis. Plaukikas. "Filosofas." Vėpla. 2019 metais bandė tapti prezidentu.
Šelpk juos pinigais.
Jie ten rašo, kad 2020 metais kels savanorius į rinkimus į Seimą.
Šliekis. Eik valdžion.
Nuvažiuok ten su dviračiu ir įbruk Andriuko programą. Jie mane nutyli.
Išstumk iš ten išdavikus, kokius aiškinu ir dar neaiškinu skyriuje:
prezidentės rinkimai.

Praktinės pastabos apie partijas ir pavienius varžovus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai
2019 metų santrauka apie visus 3 rinkimus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2019.03.03
Neteisėta 2019 metų rinkimų išdava:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2019 išdava

2020 metų sąrašas į Seimą:
http://www.vrk.lt/2020-seimo/kandidatai

2019 metais valdiški sąrašai:

Nėra prasmės į valdžią rinkti valdžią. Rink "liaudies priešą". Tarybiniais laikais valdžia taip vadino valdžios priešus.
Savivaldybių valdžion vėl sėdo nusikaltėliai. Dabar nuo jų gali ginti tik prezidentas.
Žemiau rašau įvadą, varžovus į prezidentus, savivaldybę, Europos parlamentą.

Pagaliau net 2 savanoriai davė jums pasirinkimą ir progą vaduotis nuo nusikaltėlių valdžios: Alfonsas Butė ir Kazimieras Juraitis.
- Ne įprasti, sugedę politikai, o 2 paprasti žmonės. Pirmą kartą per visą nepriklausomybę jums ne valdžia skiria prezidentą, o patys rinksite. Net ne labai savanoris Juozaitis - ne iš valdžios. Jis tik kažkiek nuo jos priklausomas per sportą, spaudos rėmimo fondą.
... Ir ką? Išmesite šitą galimybę?..
- Ne! Dirbkite iš visų savo menkų jėgų! Turėjai raginti pasirašyti ką tik įmanomą. Kitaip jų neleido į rinkimus. Ar beatsiras kitą kartą, po 5 metų, kas norės tą pačią nesekmę patirti iš jūsų?
Parašus turėjai rinkti abiems. Lengviausia - elektroniškai. Gali ir popieriuje. vrk.lt puslapis aiškina kaip. Nurodau žemiau.
Parašus rinkti baigė. Nesurinkote. Patys šir 2 varžovai irgi nerinko.
Dabar ragink balsuotiJuozaitį.

Svarbu rinkti valdžios priešus, o ne tuos, ką žurnaliūgos paskyrė "popiuliariu".
Jei balsuosi vien už žinomus, kad tik nedingtų balsas, tada tik žinomi ir valdys, vienodai vogs, dangstys, meluos.
Nežinomais žurnaliūgos palieka tyčia.
Kartais žmonės man atsisako už juos balsuoti, nes neva šie varžovai neturi "šansų".
- Turėk gėdos! Ne jie, o jūs neturite "šansų". Jie aukojasi dėl jūsų visų. Jums belieka jiems talkinti. O jūs nusišalinate, lyg tai būtų ne jūsų reikalas.
Tie, kas pasirašė už turčių Bankininką, už kvailą "Kasininkę", irgi turėtų pasirašyti ir už valdžios priešus, kad įvyktų varžybos. Nes priešus žurnaliūgos nutyli. - Nelygybė. O kai jie taps varžovais, jų žodį skelbti privalės.
Suteik galimybę ir jie ją turės. Turėsi ir tu.

Niekas, net štitie varžovai, nežada nieko bausti. Reikalauk to iš varžovų tu.
Reikalauk vykdyti Andriuko rinkimų programą. Ją nurodžiau visiems 3 rinkimams.

Jei nedarysi kaip Andriukas daro, Vilniuje varžovas į merus Dainius Kreivys (Konservatorius) žadėjo jums išrausti net 3 tunelius šviesos gale.
Visi kiti irgi žadėjo neteisėtas statybas, kirsti medžius, žolę, vijoklius (lianas), naikinti pievas.
Kitoms vietovėms Vilnius paliko mažiau pinigų, todėl kitur jums tuneliai bus siauresni.
Šviesą išjungs visur.

Referendumai sumažinti referendumui parašų skaičių iki 50000 ir keisti referendumą tik referendumu

2019 metais kažkas rinko parašus referendumui už 50000 parašų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#referendumas referendumo
Gerai būtų bent tiek. Galėjai pasirašyti ir tu. Nepasirašei. Kėslas žlugo.
Dar ir Rinkimų Komisija slopina referendumus.

2021 metų liepą signataras Zigmas Vaišvila ten bando naujus 2 referendumus.
Rinkimų Komisija, Seimas, Lietuvos radijas ir televizija, teismai slopina ir abu tuos referendumus.
Tyčia laužo Konstituciją ir visus įstatymus. Net jų pačių nusikaltėliai teismas slopinti draudė daug kartų. Bet nesiliauja. Kad tik tauta nieko nespręstų.
Neregėtai suįžūlėjo, kad pačių gi nusikaltėlių teismui teko pratęsti laiką parašams.
Kitą referendumą "numarino".

2023.10.27 kažkas nesurinko parašus referendumui už 50000 parašų.
Slapukai. Nesitarė su valdžios priešais. Todėl niekas nepastebėjo.
Nusikaltėliai Lietuvos Televizija nutylėjo.

Dabar Konstitucija reikalauja 300000.
Rinkimų programoje
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Seimas
aš siūlau dar mažiau: 30000, o geriau 2000.

Prezidentu

Nuorodos:
LRT slopino varžovus į prezidentus
http://andrius.saugokmedi.lt/neziniasklaida#LRT slopina
2019.04.25 Arvydas Juozaitis pasipiktino ir pabėgo, užuot išnaudojęs "eterį". Jis turėjo sakyti tai, ką jis ir tu norime. Jis nereikalavo, kad "eterį" užtvindytum bent tu savo kvailais klausimais.

Ten pasakoju, kad 2019.05.08 Lietuvos Radijo laidų vedėjai Zitai Kelmickaitei pasakiau, kad prieš rinkimus jie nuolat skelbė, kad į prezidentus veržiasi Giatanas Nausėda; nutylėjo Arvydą Juozaitį.
Ji teisinosi, bet tik įrodė esą šališka ji, o reiškia ir visa LRT.

Juozaitis neklauso manęs. Jis daugiau neis į ginčus Lietuvos televizijoje. Vietoj to, jis 2019.05.02, 8, 10 dienomis nuo 19:30 buriavosi prie jų namo Konarskio gatvės gale:
http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/05/02/atsisakes-dalyvauti-lrt-debatuose-a-juozaitis-prie-lrt-zada-rengti-akcijas-uz-laisvus-debatus
Nuvažiuok ten su dviračiu ir įbruk Andriuko programą. Ji yra porą pastraipų žemiau. Jie mane nutyli.
O pati iš "tribūnos" dar paklausk garsiai bent apie Konstitucijos §89. Nejaugi visi tokie akli, kad nemato šio esminio prezidentės Grybės ir Kanceliarijos nusikaltimo? Grybė neatsako žmonėms. Ją neteisėtai pavaduoja Kanceliarija. Ir dar atsirašinėja nesąmones.

LRT neteisėtai atsisako neigti šmeižtą
Ankstesnėje nuorodoje pasakoju, kad LRT apšmeižė Arvydą Juozaitį, neva jis pakvietė į Lietuvą tuos, kas pritaria, kad Rusijos valdžia grobtų Krymą. Tai Vokietijos partija AFD. Juozaitis kažkodėl juos dar ir lankė Vokietijioje, lyg Lietuvoje neturėtų būti per 2019 metų rinkimus.
http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/05/08/a-juozaitis-kreipesi-i-vrk-lrt-atsisako-suteikti-man-atsakymo-teise
2019.05.07 Juozaitis reikalavo, kad generalinė prokuratūra tirtų šmeižtą.
2019.05.08 reikalavo, kad Rinkimų Komisija įpareigotų Lietuvos radiją leisti jam šmeižtą neigti. Radijas tai privalo ne vėliau negu 5 dienos iki rinkimų (Prezidento Rinkimų Įstatymo §46 6 d.). Bet nevykdo.

Rink Arvydą Juozaitį:
http://arvydasjuozaitis.lt
http://lyc.lt
#UžJuozaitį #LietuvaYraČia #AšBalsuosiu
Skaityk skystą "programą", 15 puslapių.
Suktus teisėjus jis paminėjo vos 1 kartą.
Truputį labiau nagrinėja tik nusikaltėlius Konstitucinį Teismą.
Jis vienintelis sako, kad valstybę užgrobė Konstitucinis teismas. Jis nutyli, kad ją užgrobė ir Grybė, ir visa valdžia.
Jo buvęs bendražygis, Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila bara Arvydą už tai, kad 1989 metais rinkimuose užleido krėslą Komunistui Brazauskui:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/musu-sviesuoliai/romualdui-ozolui-siandiena-sueitu-80-metu
Arvydą privertė užleisti Vytautas Landsbergis. Arvydas tylėjo apie tai ir dar melavo neva taip nusprendė Sąjūdis:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Konservatoriai Landsbergis
Juozaitis žada kažkokius vietinius pinigus. Juos neigiu savo prezidento programoje. Žiūrėk nuorodą žemiau.
Keista, kad Juozaitis tiek daug žodžių programoje rašė šiam išgalvotam kliuviniui.
O apie tai, kad reikia bausti teisėjus, prokurorus, policajus, valdininkus, rašė vos 1 sakinį, o gal išvis nerašė.
Bet, kaip visuomet, nieko geresnio nebeturime, nes jūs dabar tingėjote padėti tapti prezidentais Alfonsui Butei, arba Kazimierui Juraičiui. Jie ir patys nepasirengė, o gal tingėjo. Nerinko parašų.

2019.03.28 ir 2019.04.29 rašiau Arvydui Juozaičiui ir jo rinkimų talkininkams, kad perimtų anų 2 varžovų programas.
Svarbiausią žadėjo Juraitis: urmu paleisti pareigūnus, kuriuos skiria prezidentė, ir rinkti naujus.
Įžūliausias pavyzdys:
Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila pasakoja.
- 2015.04.16 "Sausio 13" byloje Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis neteisėtai paskelbė, kad Zigmas ir daug kitų aukų patys kalti, kad juos užpuolė Tarybano kareiviai.
Rašiau, kad Arvydas perimtų Andriuko programą:
http://andrius.saugokmedi.lt#rinkimai
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2020.10.11
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#prezidentas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Seimas
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#savivaldybė
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Remigijus Šimašius
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas
Kad žadėtų naikinti parašų reikalavimą rinkimų įstatyme. Konstitucija nenumato parašus rinkti. Rinkimai jau ir yra "parašai".
Tegul perrašo savo programą, kad būtų mažiau plepalų ir daugiau dalyko.
Arvydas Juozaitis nutylėjo.
Bruk jam mano siūlymus tu. Ir pranešk man.

Papildomas klausimas varžovams ar apsiimtų tramdyti pareigūnus:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/ka-rinksime-prezidentu-lvt-valdybos-nariu-spaudos-konferencija
Jie dangsto žudikus, Komunistus.

Gal Arvydas Juozaitis tyli dėsningai. Gal į talkininkus pasirinko tylenius pats. O gal tyleniai pasirinko jį, tylenį, varžytis į prezidentus. O gal "Caras geras, tik jis nežino".
Gal laiškus slepia "Google" ("Gmail") ir UAB "Interneto vizija". Beveik visi valdžios priešai ir šalininkai turi paštą ten. Lengva slopinti.
Gal jo laiškus perima tyleniai.
2015 metais tylenis Jonas Vaiškūnas man atsakė apie jų kėslą leisti rašyti "w" į papildomą lapą pase, neva esu neteisus ir jei žinočiau šio klausimo istoriją, neprieštaraučiau.
Jis nutylėjo ką būtent nežinau. Tik rašė neva esu neteisus. Nutylėjo ir kai paklausiau.
Jų kėslas padėtų, o ne trukdytų nusikaltėliams Seimui leisti rašyti "w" į pasą:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Seimas W
Jonas nutylėjo ir visą kitą, ką siūliau... Taisyti paso ir kortelių įstatymus, ne apie "w", o naikinti neteisėtus pirštų atspaudus ir neteisėtą baudą už gyvenimą be paso:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20170401.htm
Tylenis Jonas tapo Arvydo ne bet ko, o būtetnt ryšių (nutylėjimų) su visuomene rūpintoju.
Jonas Vaiškūnas yra alkas.lt redaktorius. Anie yra pliurpaliai, tyleniai, valdžios dovanų ėdrūnai per Spaudos rėmimo fondą. Jie nepraleidžia priešingų nuomonių.

Šliekis prie apsimetėlio Juozaičio apsimetėlių partijos "Kartų solidarumo sąjunga - Santalka Lietuvai".
Eik su jais valdžion. 2020 metais - į nusikaltėlių Seimą, nusikaltėlių vyriausybę.
Jie kažkodėl neduoda nuorodų į partijos internetą. Gal slepia. O gal neturi:
http://arvydasjuozaitis.lt
http://lyc.lt

Išstumk apsimetėlius iš ten. Pavyzdžiui, Gintarą Songailą. - Tautininkas, buvęs Seimo narys. Pridengė Andrių Kubilių, ministrą pirmininką, nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Gediminą Kazlauską.
Tegul nesivienija su Paksiais ("Lietuvos gerovei"). Jie iš pašaukimo sukčiai.
Mano raginimą nesivienyti su jais Juozaitis vis tik paisė, nors ir nutylėjo.
Susivienijo su Pensininkų partija, padarė tą naują partiją.
Užtat pasiėmė į tą savo partiją Paksių perbėgėlį, nusikaltėlį Juozą Imbrasą. Dar padarė jį partijos pirmininko pavaduotoju.
Juozas Imbrasas - nusikaltėlis, buvęs Vilniaus meras. Dar jis sėdėjo Seime. Gal tebesėdi Europos Parlamente.
Kitas partijos pirmininko pavaduotojas yra buvęs Seimo narys, apsimetėlis Saulius Lapėnas. Jau pabuvo valdžioje. Dar nori. Slepia mano pastabas nuo partijos ir asociacijos judėjimo "Lietuva yra čia". Įskaitant raginimą i švaryti Imbrasą, Songailą.

Darykite savo partiją.

Kol rinko ir nesurinko parašus, skelbti privalėjai šitaip:

Prezidentu rink valdžios priešą:
Alfonsą Butę,
arba Kazimierą Juraitį
andriukas.saugokmedi.lt
pasirašyk už abu elektroniškai, rink 20000 parašų
- ne bankininką, ne jo kasininkę, ne komunistą

Pagaliau net 2 savanoriai davė jums pasirinkimą ir progą vaduotis nuo nusikaltėlių valdžios.
Po 20000 parašų turėjai rinkti abiems:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#pasirašyk
Kitaip, paleidote vėjais pasirinkimą.
Jie ir patys nerinko parašų, nesvienijo, nesikalbėjo:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20190401.htm

2019.05.12 prezidentu turėjai rinkti Zigma Vaišvilą.
Bet jis neina. Ragink veržtis.
Jo ir vėl valdžia neprileidžia prie sosto. Vėl jam kurpia baudžiamųjų bylų...

Tada turėjai stumti į prezidentus Alfonsą Butę:
http://alfonsasbute.lt
Jis jau užsirašė. Tereikėjo padėti.
2017 metais Alfonsas badavo prie Seimo:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm

Parašus dar reikėjo rinkti ir už Kazimierą Juraitį, tam atvejui, jei Butė nesurinktų parašų.
Jis yra žurnalistas, valdžios priešas.
Lietuvos televizija kažkodėl vadino Juraitį nepriklausomybės akto signataru.
Net jeigu nesutinki su juo dėl kažko, vis tiek rink. Nebus blogiau negu nusikaltėlių valdžia.
Kažkas man sakė, neva Juraitis žada gerinti santykius su nusikaltėliais Rusijos valdžia, atsisakyti Lietuvos kariuomenės.
Net jei tai būtų tiesa, jam to neleistų Seimas.
Visame internete radau tik 1 kažkieno rašinį Juraičio vardu. Jame jis Europos Parlamentui aiškina, neva Lietuva gerins santykius... bet ne su valdžia... O su Rusija. Neaišku ko jis prašo iš Europos, ar tikrai nusiuntė tą į Europą ir ar tikrai rašė jis.
Užtat vienintelis Kazimieras Juraitis žada šalinti sukčiusLietuvos valdžios, urmu:
http://kazimierasjuraitis.lt/programa
- Tuos, kuriuos skiria nusikaltėlė prezidentė Grybė ir ankstesni.
Tai svarbiau, negu tuščios kalbos apie Rusiją, kariuomenę.
Bent programoje jis nežada išvaikyti kariuomenės, draugauti su VVP.
Ir kokia prasmė jums iš kvailos kariuomenės? Juk jai vadovauja kvailiai. Ji negali jų apsivalyti. Negali jūsų apginti nuo policajų, psichiatrų, prezidentų...
Lietuvos Karo Akademijos prorektorė yra nusikaltėlė Jūratė Novagrockienė:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#teisėjų etikos komisija
Ji gavo šį krėslą už ištikimą klastotę.

2019.05.12 referendumai mažinti Seimo narius iki 121 ir leisti dvigubą pilietybę

Balsuok prieš.

Seimas privalo dirbti. Jie yra nusikaltėliai. Jau nedirba. Jei jų bus mažiau, dar mažiau dirbs. ... Ir mažiau tikimybės, kad nauji nariai dirbs.
Tai aiškinu programose. Jas nurodau aukščiau, skyriuje apie prezidentą.

Dviguba pilietybė yra nesąmonė. Kur gyveni, ten ir esi pilietė. Jei nori kažką daugiau, visada gali talkinti. O jei dar nori ir balsuoti, pagyvenk čia.
Jau ir be to pilna gyventojų, kurie nesirūpina. Tai dar turėtume bepročių iš užsienio. Valdžia nori, kad jie balsuotų bele kaip.
Nėra prasmės rodyti užsieniečiui, kad jis mums reikalingas. Jei jam mūsų reikia, pats ateis ir išgelbės. Bet gi neateina. O kai ateina, tai dar skandina.
"Pasaulio lietuvių bendruomenė" sėdi net Seime.
Tu pabandyk ten atsisėsti. - Neleis.
2019 metais aš jiems rašiau, kad Lietuvos valdžia nusikaltėliai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20180112.htm
Tą ir patys mato, nes juk sėdi Lietuvoje... šiltai. Jei nemato, tai kam mums daugiau kvailių reikia?
Jie galėjo nueiti į gretimą kabinetą Seime ir pareikalauti... Galėjo per radiją bent pusę žodžio tarti...
- Gi ne. Jie tik reikalauja antros pilietybės beveik kasdien per kvailą Lietuvos radiją. Anas slopina kitus referendumus, rinkimus, varžovus.
Nevyks svarbesnis referendumus sumažinti referendumui parašų skaičių iki 50000, nes jį nuslopino. Gal ir patys prisidėjo, bent užimdami laiką Lietuvos radijuje pliurpalais vien apie savo norus.
"Pasaulio lietuvių bendruomenė" patys pripažįsta, kad dauguma išeivių pyksta ant Lietuvos, nesidomi ja. Teisingai pyksta. O kam reikalinga tokia mažuma, kuri domisi, bet tik ne tuo kuo reikia?..
Atrodo, kad dviguba pilietybė reikalinga tik pačiai tai organizacijai, kad vaizduoti veiklą.

Jau nekalbu, kad referendumo kalba sukta, "kanceliarinė":
http://www.vrk.lt/referendumo-del-konstitucijos-12-straipsnio-pakeitimo-klausimas
[...] konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės [...]
Tai reiškia, kad į kažkokį konstitucinį įstatymą galės rašyti "integracijos kriterijus", kuriuos pasirenka ne Tauta, o Lietuvos Respublika (valdžia) ir sakyti, neva tuos "kriterijus" atitinka bet kuri valstybė. Nes bus ne valstybių sąrašas, o "kriterijai". Kokie jie bebūtų tikslūs, nėra nieko, ko valdininkas neiškraipys.
Nors, man netinka ir valstybių sąrašas.

Į Seimą rink

Pliurpalių Vytautą Radžvilą ir jo pliurpalių partiją "Nacionalinis Susivienijimas":
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2020.10.11

Junkis prie jų ir pati. Reikia 2000 žmonių dirbti, o ne pliurpti. Šelpk pinigais.
Stok į jų partiją.
Išstumk apsimetėlius, melagius, nusikaltėlius iš ten.
Jiems įbruk Andriuko programą. Jie mane nutyli. Tie, ką miniu žemiau, irgi nutyli.

Tik reitinguok ne nuo priekio, kur abu sukiš "savus", o nuo galo rinkimų varžovų sąraše.

Kur nebus "Nacionalinio Susivienijimo", rink pirmumo eile:

Pastabos juos:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#2020.10.11
Apie Juozaitį dar ir aukščiau:
http://andrius.saugokmedi.lt#rinkimai
http://andrius.saugokmedi.lt#prezidentė

Rašyk varžovui, klausinėk.
Kur it anų nebus, nagrinėk kitus varžovus ir pranešk man.
Pasirink ką iš negausių mažesnių blogybių:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#partijos geros
Irgi reitinguok nuo galo. Blogiausiu atveju gali rinkti Konservatorių, "Valstietį". Jei tik jis ne iš vadų.

Atstačiau savo puslapius. Ten galite skaityti didelę dalį blogio.

Trumpai, žinokite...

Prezidentė Dalia Grybauskaitė - nusikaltėlė.
Saulius Skvernelis (Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga) - nusikaltėlis, dar parašiau ir žemiau, buvęs policajų viršininkas (generalinis komisaras), buvęs Vidaus Reikalų ministras. Nebūtų taip baisu, jei kiti partijos nariai patektų į Seimą. Betgi šitą jie ketiną sodinti į ministro pirmininko krėslą.
Vytenis Andriukaitis (nuoroda į pokalbius su juo ir kitais), Algirdas Butkevičius, Algirdas Sysas (Komunistai - KPSS, TSKP, LKP, LDDP, Social Demokratai, LSDP) - nusikaltėliai Europos parlamento narys, ministras pirmininkas, Seimo narys. Todėl jie kartu bruka Skvernelį.
Remigijus Šimašius (Liberalų sąjunga) - nusikaltėlis, buvęs (ne)Teisingumo ministras, dabar nusikalsta ir kaip meras. Aukščiau, turinyje, skaityk laiškus jam.
Ingrida Šimonytė, Andrius Kubilius, Vytautas Landsbergis, Gabrielius Landsbergis (Konservatoriai) - nusikaltėliai, Lietuvos Banko valdybos ir Seimo narė (paprasta, kvaila, pasipūtusi "kasininkė", Grybės draugė), buvęs ministras pirmininkas, 2 partijos "patriarchai" pagal paveldėjimą, Europos parlamento nariai.
Pokalbiai su Ingrida Šimonyte: apie neteisėtas valdžios statybas, Lietuvos Banko pirmininko pavaduotoja. Aukščiau irgi pasakoju kaip Lietuvos Bankas dangsto komunalinių įmokų ir atsiskaitymo kortelių grobstymą. Tai sakiau Ingridai. Ji nieko nedarė ir atsainiai "spjovė" ant jūsų visų: - Ir viešinkite!
Ingrida Šimonytė Seime, ne bet kokioje, o Antikorupcijos komisijoje, dangsto kaip "išbuožina" Zigmą Vaišvilą:
http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm
Apsimetėlis Naglis Puteikis toje komisijoje irgi tyli.
Gitanas Nausėda #Nausėda2019 - bankininkas, SEB. Vien tuo blogas. Jie tave apiplešia, kartu su Šimonyte grobsto komunalines įmokas ir atsiskaitymo korteles. Būtėnt Nausėdos bankas SEB grobsto daugiausia įmokų: virš 2%. Kiti kuklinasi ir vagia mažiau.
Bankus tariamai prižiūri Lietuvos Bankas. Jo pirmininką skiria prezidentė. Jei taptų prezidentu, vagių bankininkas Nausėda skirtų savo gi vagių bankų prižiūrėtojų viršininką. To negalima leisti. Nesvarbu ar tikrai skirs sukčių. Svarbu, kad yra to pavojus.
O Ingridos Šimonytės net ir skirti nereikia. Ji jau yra Lietuvos Banko pirmininko pavaduotoja. Ji jau neprižiūri bankų.
O tu dar juos rinksi?
Gitanas Nausėda pastatė sau ir gyvena neteisėtą sloiką priešais Pučkorių atodangą, Vilnelės upės vingyje, Belmonte.
Gitanas Nausėda jau matuojasi sostą: siūlė prezidento patarėjo krėslą kariuomenės vadui, generolui Jonui Vytautui Žukui. 2019.02.18 susitikti tarpininkavo verslo Konfederacijos vadovas Valdas Sutkus. Neranda dorų, pašaliečių. Renkasi vis iš tų pačių valdininkų. Pabandyk susitikti su generolu tu...
Jį televizorius nuolat be reikalo kalbina apie viską, kas pakliūva.
Ne turčius reikia rinkti, o valdžios priešus. Gitanas yra pliurpalius. Jis tariamai "geras" tik tuo, kad televizorius nuolatkalbina. Tyčia jį, o ne mane, ar tave...
Zuokai, Paksiai, Uspaskiai, Tomaševskiai - nusikaltėliai.
Drąsos kelias išdavė savo ankstesnius rinkėjus. Vieni perbėgo į nusikaltėlių partijas. Kiti nieko neveikė.

Daugiau apie šias, tariamai priešiškas, partijas:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai
Jie nėra skirtingi. Jie - išvien.

Beveik visi varžovai į Vilniaus savivaldybės merus žada vien statybas, niokoti gamtą, miestą, pinigus. Net, kai žada "investicijas", tai reiškia statybas.
Dainius Kreivys (Konservatorius) žada net 3 tunelius ir naują transportą, kokį neįvardina. Jis skundžiasi "projektų" ir pinigų stoka. Žada steigti šalpą valdininkams ("fondą"). Ten verslas ir valdžia suneštų pinigus statyboms. O valdininkai juos taškytų.
Raimund Klonovski žada šelpti valdininkus dar daugiau: palikti Vilniui 100% pajamų mokesčio. Tai nesąžininga, nes Vilnius yra visos šalies sostinė. Ne pats užsidirba. Tai gali tik vyriausybė. O meras daugiau pinigų gali tik kaulyti... Jau iškaulijo 48%:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#kaulija
Klonovski vienintelis žada nešvaistyti stulpams, tvoroms, aštaukti žalingas, neteisėtas, nereikalingas statybas ir išieškoti žalą.
Bet sekančioje eilutėje žada net 20% daugiau aikštelių geldoms stovėti. Aukos joms pievas, medžius, pinigus.
Visi tyli, kad Vilnius - "bankrotas", kad nereikia "projektų", kad švaisto.
Savivaldybė privalo taupyti, būti tik Ūkio skyriumi, kaip ir vadinosi Tarybiniais laikais bei nepriklausomybės pradžioje.
Dabar gi ji yra statybų įmonė.

Puteikis - apsimetėlis, apgavikas, pliurpalius.
Prisiminkime, kad ir merginą Žygimantę Lukoševičiūtę, kurią jis tariamai gynė nuo nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės. Aš jam paaiškinau, kad Grybė sulaužė Konstituciją, kai atsisakė duoti tai merginai pilietybę. Raginau Puteikį atstatydinti Grybę už tai. Jis neveikė. Kartais bailiai teisinosi, neva nesigaus. - Be abejo, jeigu nedarysi, nesigaus.
Per Prezidento rinkimus Puteikis man pažadėjo išvaikyti teisėsaugą. Tik su tokiu pažadu pavyko rinkti parašus. Bet jis apgavo. Vengė šį pažadą skelbti.
Seime jis beveik nedirba. Pasirašo po kvailom įstatymų pataisom. Jei kas kitas jas daro. Tik kad ne pačiam dirbti.
Vis tik, ten, kur kitų tinkamų varžovų nėra, galima ir jo apgavikų būrį rinkti, ar pavienius. Tik sąraše reitinguokite, kad nerinkti jį patį.
2016 metais jis buvo Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija: Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partiją. Dabar koalicijos Puteikis nebėturi. Turi tik Centro partija.

Kai 2016.10.08 šį puslapį paskelbiau, laikiną, trumpą, greitą, aš tik rašiau už ką balsuoti. Nerašiau kodėl. Skubėjau ir aš, ir jūs.
Dabar aiškinu: buvo aišku, kad Konservatoriai daugiau rinkėjų nepritrauks. Tie, kas jais nusivylė, nebegrįš.
Komunistai, Liberalų sąjūdis, ir visi kiti gaujos nariai sumažės, nes Grybės ir Konservatorių gauja juos visus "apkandžiojo". Nepaisė, kad yra išvien, viena gauja.
Supratau, kad įtakai atsivers didžiūlis "laisvų" rinkėjų skaičius ir kad jų jokia gaujos partija nebepatrauks. Kad bet kuriuo atveju laimės kažkas geresnis. Ir yra saugu skaldyti balsus už tuos, kas gali pralaimėti.
Laisvus balsus užpildyti galėjo bet kas...
Bet "Lietuvos Sąrašas", "Puteikis" ir kiti to negebėjo daryti, nes nenori manęs klausyti, elgtis dorai. Jie galėjo dar ir vienytis. Tai jie pralaimėjo, o ne mes.
Ir tikrai. Rinkimų puslapyje rašau, kad mes, rinkėjai, vis tiek laimėjome.

Saulius Skvernelis

Jis nusikalto, kol buvo Generaliniu Komisaru ir Vidaus reikalų ministru.
Nusikalto ir ministras pirmininko krėsle. Jau ir visą gaują įklampino:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20190103.htm
Ten rašau, kad tu privalai padėti "mušti" gulintį. Aš jį "pargrioviau". O tu reikalauk skirti Aplinkos ministre Vilniaus Žaliųjų pirmininkę Janiną Gadliauskienę.

Generalinė prokuratūra jau senai slepia baudžiamąją bylą jam ir gausybei aukščiausių pagal pareigas bei žemiausių visom prasmėm pareigūnų.

Šie visokių partijų, netgi tariamų priešininkų šalininkai iš tiesų yra išvien. Vieni kitą dangsto. Tik kartais pasipeša dėl grobio.

Valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Prieš pat rinkimus "Valstiečiai" privalo išmesti iš "barščių": Gal tada jie taptų visai padoria partija.

2015.02.12 jiems jau siūliau pritarti mano programai.
Jie visi pratylėjo. Reiškia atsisakė.

Į ministrus jie siūlo ne tik gerus, bet ir blogus, vėplas, valdiškus.
Vienos tokios valdiškos "siurbėlės" įstaigos "Investuok Lietuvoje" generalinis direktorius Mantas Katinas.

Aurelijus Veryga gal ir būtų geras. Bet jis irgi valdiškas psichiatras.
Jis žino, kad Policija, prokurorai, teismai kartu su psichiatrais užsiima neteisėta baudžiamąja psichiatrija, neteisėtai kalina žmones, valdžios priešininkus, kankina, laužo Baudžiamąjį Kodeksą, Psichikos sveikatos priežiūros įstatymą.
Paskui teismai ramiausiai pripažįsta, kad Policija ir psichiatrai grobė žmones ir kalino neteisėtai... Bet niekas nieko nebaudžia.
Aurelijus nieko dėl to nedaro.

Į vidaus reikalų ministrus nusikaltėlis Saulius Skvernelis siūlo ne slaptą "bendražygį", kaip jis sako, o nusikaltimų bendrininką.

Ministro pirmininko trusikus Skvernelis tegul nesimatuoja. Jis juos matys kaip savo pasturgalį.
Nes jis išsipliurpė, išsidavė, neva jam nesudrebės ranka atstatydinti prezidentę Grybę.
Juk nusikaltėlė prezidentė Grybė tokių gaujos išdavysčių neatleidžia. Nebent, Skvernelis tik apsimetė Grybės priešu.

Apklausa:

Skaitei pakankamai. Dabar žinai ką turiu omeny.
Dabar gali skelbti savo nuomonę.
Dalyvavimas apklausoje nenaikina tavo prievolės reikalauti kad nusikaltėliai Seimas šalintų nusikaltėles prezidentes Grybę, Nausėdą, savivaldybių tarybos išvaikytų merus ir valdininkus.
Žiūrėk skelbimą apie interneto streiką šio puslapio pradžioje.
Vienas ar kitas geras valdininkas nepanaikina neteisybės, kurią padarė prezidentūra, merai ir teisėjai, valdininkai, kuriuos anie gina.

Apklausa:

Apklausa:

Apklausa:

Apklausa:

Apklausa:

Apklausa:

Balsuokime už "A" juostas keliuose. Jomis leidžia važiuoti autobusui ir dviračiui.
Klasta sukurptą balsavimą už brangius, žalingus, atskirus dviračių takus apverskime prieš pačius valdininkus ir jų tarnus iš apsišaukėlių Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB).

Apklausa:


Delete this web page

Rašyk Andriukui
Nuo 2017 kovo 5 dienos esate 9707 žiūrovė