2017 metų rugpjūtį-rugsėjį bado streikas prie Prezidentūros. Jie badavo už tave. Kad rytoj valdžia neužpultų tavęs. Reikia tavo pagalbos, bent padėkos. Juos slopina pikti, nuožmūs, įžūlūs policajai. Neteisėtai išvaikė. Įsakė nusikaltėlė prezidentė Grybė. Gal dar grįš.
2018.11.28 "grįžo" streikuoti mokytojai.

Kaukolė ir kaulai. Piratų vėliava - Lietuvos.
Nauja Lietuvos vėliava

Uspaskiui - irgi Ne. Komunistams (LSDP) - Ne. Paksiui - Ne. Šimašiui (Liberastai) - Ne.
Grybei - Ne.
Juos visus kartu galime vadinti "Zuokas".
Panašiai nekaltus dviratininkus Zuokais vadindavo, vien už tai, kad anas oranžinius vogė. - Vien už tai, kad žodis "dviratis" sutampa. Nors Zuokiškas nevažiavo visai.
Tai dabar tegul kaltus taip vadina.


Andriukas dviratukas

Saugus, koduotas tas pats puslapis:
https://andrius.saugokmedi.lt

Padrikas, laikinas puslapis, kol atstatysiu čia pat tikrą puslapį. Jį 2015 rūdenį ištrynė valdžios mylėtojas. Tai rašau Turinyje, žemiau.
2007 metais ištrynė valdžios tarnai iš LDB.

Čia, skyrius "andrius", yra mano puslapiai. Jie nepriklauso "saugokmedi.lt". O "saugokmedi.lt" nepriklauso man.

Skleisk mano žodį ir nuorodas į mano puslapius. - Net anksčiau, negu suvoksi ką rašau. Gal suvoks kiti. Jei nesuvoks, gal bent skleis. Tai tikrasis "laimės laiškas". Visi kiti - klastotė.

Rašyk

man vienu iš šių 2 būdų:
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt

Tiesiai per šį puslapį. Saugiau per tą patį koduotą, su raide "s":
https://andrius.saugokmedi.lt.
Langelyje savo slapyvardį, adresą ir laišką rašyk viską į 1 krūvą:

Jei skelbiu tavo raštą, galiu slėpti tavo vardą, kad valdžia ar prašalaičiai tau nekeršytų.

Man gali rašyti ne vien savo. Gali taisyti ir papildyti mano puslapius. Duok pataisas, arba visą, parengtą skleisti puslapį.
Autorių teises saugau. Pataisų teises saugau priklausomai nuo reikšmės.

Skundą apie valdininką, teisėją rašyk su jų vardais, atvejais. Mažai naudos iš aimanų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#pastabos
Gal tuomet geriau ten, ar šio puslapio gale balsuok (aimanuok) paprastoje apklausoje.
Ten mokinkis skųsti, kovoti.

Susirašinėk viešai su dviratastais ir valdžios priešais:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Nenaudok elektroninio pašto iš "Google" ("Gmail"). Jie šnipinėja, trikdo, slepia laiškus, ypač kurie peikia valdžią. Gal taip ten dirba žinomo politiko Andriaus Kubiliaus sūnus. Ten aiškinu.
Kitą, saugų elektroninio pašto adresą ("dėžutę") tau gali duoti ten.

Kovok

Kas nori talkinti kovoje prieš valdininkus, kirtėjus, bylinėtis, šūkauti po valdininkų langais ("protestuoti") rinkitės ką ginti iš mano puslapių, bei siūlykite savo pagalbą asociacijai saugokmedi.lt.
Tik neikite ten susirašinėti per "Google". Geriau pertempkite juos į viešą susirašinėjimą, kurį nurodau aukščiau.
Teisėje patarsime ir jie, ir aš. Toliau veiksite patys.

Kovotojams duoda saugų elektroninio pašto adresą ("dėžutę") pastraipoje aukščiau.

Burkis į naują valdžią

Dabartinė - nusikaltėliai.
Skleisk žodį.
2016 metais pavėlavai kelti save į rinkimus į Seimą. Pati save gelbėk. Kiti išdavė.
Tu neini į valdžią. Todėl man tenka raginti rinkti ne tokius gerus žmones.

Kaip skaityti

Čia - ne dienoraštis ("blog"). Naujienas įterpiu į jų skyrius tiesiai. Papildau puslapius, kad žinios būtų vienoje vietoje, surūšiuotos, kaip visuma. Ne paskleidžiu jų padrikai, viena po kitos pagal dienas (datas). Todėl kiekvieną skyrių dera skaityti naujai kartais.
Jei viską skaityti ilgu, gali ieškoti metus. Bet ne viską naują rasi, nes taisau ir praeitį.

Puslapiai - labai įdomūs. Neužsimiršk. Aš rašiau juos ne per 1 dieną. Tad ir tu neskubėk viską aprėpti iškarto. Žinioms reikia ir patirties. Jas paskaičius, jas dar dera taikyti.
Dalį straipsnių lengviau skaityti kaip žinyną, vadovėlį: tik tas dalis, kurios tuo metu domina, kur reikia pagalbos, duomenų. Tarkim, apie valdininkus, politikus, įstatymus. Nors juos verta bent peržvelgti, net kai šiuo metu su jais nekovoji.

Turinys

Iki 2015 metų rudens turėjau puslapius:
andrius.konferencijos.lt,
andrew.konferencijos.lt.
Juos ištrynė valdžios mylėtojas, tos srities valdytojas. Valdžia jam už tai sočiai atlygino. Kai tapo nereikalingi, kaip įprasta, atsikratė tarnais:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#dovanos
Trynė, nes įrodžiau, kad visa valdžia - nusikaltėliai, visos partijos - išvien. Tik kartais pešasi dėl grobio. Trynė, nes dar pradėjau labiau reikštis.
Puslapį atsisakė priglausti daug visuomeninių organizacijų ir interneto "pornalų". Nes bijo valdžios. Beveik visi tylėjo. Vienas toks retas prisipažinimas:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/aplinka#sėkmė

Visuotinas
atšilimas

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė tarnavo kyšininkams

2018.04.30 kyšių nešikas, tarpininkas Eligijus Masiulis (Liberalų Sąjūdis) pasakojo apie Grybės laiškus, skambučius ir įsakymus. Jis juos perduodavo kyšininkų įmonei "MG Baltic".
Išverčiau jų abiejų suktas pasiteisinimo kalbas į žmoniškas.

2017.03.20 prokuroras Justas Laucius įšliaužė į Vilniaus Apygardos prokuratūros viršininko krėslą už tai, kad nuslėpė Grybės laiškus ir skambučius toje byloje.

2018 metais naujame krėsle Laucius nuslopino dar vieną baudžiamąją bylą Grybei. Paprasčiausiai nieko nedarė, išmetė.
pridengė generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir pati Grybė. O ją vėl pridengė Evaldas Pašilis.

Nusikaltėliai STT nutylėjo, kad nusikalto visa aukščiausia valdžia

2017 metais nusikaltėliai STT gavo žinią, kad kyšį galbūt ėmė Vilniaus Apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė, teisėja Daiva Kazlauskienė. Jau atrodo kas gali būti aiškiau ir paprasčiau tirti. Neįmanoma astsisakyti. Juk nerašysi, neva kyšis nėra nusikaltimas, arba kad prasimanai. Bet...
... Gavo žinią ir kad baisiau nusikalto prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkai Viktoras Pranckietis, Loreta Graužinienė, Vydas Gedvilas, Irena Degutienė, kiti Seimo nariai, ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ir gausybė kitų politikų bei valdininkų. Jų nusikaltimus žmoniškumui (BK §100) ir kitus truputį vardinu puslapio gale, apie rinkimus ir labiau nuorodoje į Grybę, kuri yra aukščiau.
... Kad visus pridengė pačios gi Grybės statytinis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis. Viską išmetė skundžiamiems prokurorams sudraskyti ir išmesti atgal tiems kas pranešė.
STT neteisėtai atrašė, kad to nei tirs, nei atsisakys. Privalo 1 iš šių 2 priešingų sprendimų rašyti: arba tą, arba aną. Neturi teisės atsisakyti abiejų.

2017.03.22 apie šią valstybės išdavystę pasakiau Seimo nariui Povilui Urbšiui. Pasakiau, kad tame dalyvavo ir jo naujas "šeimininkas", partijos "Valstiečių ir žaliųjų sąjunga" pirmininkas, nusikaltėlis Ramūnas Karbauskis.
Pirma Urbšys linksmai, neįgaliai guodėsi, kad STT ir jam panašiai atsisakė jau 4 kartus. Tuoj suvokė, kad šis reikalas svarbesnis, suglumo, paniūro, ir žadėjo pagalvoti ar išvaikyti STT, prokurorus, gal ir Prezidentę.
Paskui išsigando pavojingos valdžios gaujos. Nutilo. Nebekalbėjo.

2017.12.19 nusikaltėliai Seimas už tarnystę atsidėkojo STT: padidino algas 200 €. Prieš savaitę padidino algas ir prokurorams.

2018.03.27 pagaliau tokį blogą STT viršininką Saulių Urbanavičių išvarė. Kaip įprasta, tyliai, pagal "rotaciją", "kadenciją". - Vadovauja ne geriausias, o bet koks kvailys. Jis tariamai pats nebenorėjo iš naujo veržtis vadovauti.

Zigmas Vaišvila

http://zigmas.saugokmedi.lt
Zigmo Vaišvilos skelbimai. Tik dalis. Jų yra daugiau.

2014.01.09 jis prašė, kad nusikaltėliai Seimas atstatydintų nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Seimas "palaidojo" jo raštą po komitetais. Iki šiol neteisėtai vengia spręsti.

Nusikaltėliai Seimas net nesvarstė, paprasčiausiai paslėpė kitų žmonių prašymus atstatydinti nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę.

2015.04.16 "Sausio 13" byloje Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis neteisėtai paskelbė Zigmą ir daug kitų aukų pačius kaltais, kad juos užpuolė Tarybiniai kareiviai.
Nusikaltėliai Seimas ir prezidentė Dalia Grybauskaitė vėl nepaiso kad ir šis teisėjas nusikalto.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt
Saugiau su raide "s":
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt
2018.12.14 nusikaltėliai Teisingumo ministerija užrašė (užregistravo) naują visuomeninę organizaciją "Lietuvos Visuomenes Taryba" (LVT). Kažkodėl nesipriešino.
Pirmininkas: Zigmas Vaišvila.
Tu irgi ten stok. Talkink. Tarkis. - Taryba juk.

Britanijos pinigų plėšti atsisakykime (Brexit)

Nuoroda:
https://www.bbc.co.uk/news/uk-46237012
Sutarties apžvalga, santrauka ir nuoroda į pačią sutartį.

2018.11.13 Europos Sąjungos valdininkai sutarė su Britanijos valdininkais pagrobtiBritanijos mokesčių mokėtojų 39 mlrd. £ po to, kaip Britanija išstos iš Europos Sąjungos. Sutartis šio skaičiaus nemini. Tai spėlionė.

Reikalaukite, kad Europos Sąjungos parlamento nariai atsisakytų tų pinigų.
Jei nebesi narys, tai nieko ir nebemoki.
Britai tam ir išstojo, kad nemokėti vagims.

Reikalauk atimti ir iš Lietuvos Europos Sąjungos dovanas.

Nereikia didelės sutarties su Britanija, 585 puslapiai. Reikia tik laisvos prekybos ir judėjimo laisvės. Apie visą kitą galime tartis paskui.
Nepainiok. Sutartys bus 2, atskiros:

Geriau būtų, jei Britanija liktų Europos Sąjungoje ir padėtų pavergtoms tautoms ją perdaryti, apvalyti nuo sukčių. Bet jei jau nenorėjo, ar negebėjo... bent mano puslapio perskaityti. Tada tegul eina sau.
Aš tą sakiau kai kuriems britams. Jie tingėjo tai sakyti savo ministrei pirmininkei Theresa May.

Bažnyčia

Visą sveikinu su Velykom.
Kviečiu prie Vilniaus Savivaldybės melsti Dievo malonę Vilniui, kad išgelbėtų miestą, medžius, pinigus, žmonių sąmonę nuo mero velnio Remigijaus Šimašiaus ir velnių jo valdininkų, kirtėjų, statybininkų. Tegul išvaro juos.

Bažnyčia girdi. Tik viešai apie tai tyli. Dievas ruošė rykštę ir jiems, kad paskubinti.
Ta rykštė buvo Popiežius ant Lietuvos 2018 metų rugsėjį. Bet ji buvo švelni ir nuolanki...
Jis tik jums pamokslavo būti drąsiais. Nereikalavo, kad Grybė atgailautų. Aš drąsiai prašiau, kad jis to reikalautų, arba, jei to drovisi, nelankytų jokios valdžios visai.
2018.07.08 sakiau ir daviau vyriausiam Vilniaus kunigui Grušui tą patį. Jis suprato. Bet neveikė. Jie mieliau rengs vaidinimus (spektaklius) prie Katedros per Kalėdas tąsys negyvą kudikio lėlę, dės ją į lopšį prie negyvų tėvų ir asilų lėlių negyvoje "prakartėlėje".
Popiežius atsitvėrė nuo liaudies tvoromis, kalbėjo jai teisingus žodžius. Nuo Grybės neatsitvėrė. Ją lankė ir pliurpė.
Kol Popiežius viešėjo Lietuvoje, kažkas apsiėmė siuntinėti atvirukus po visą pasaulį dykai. Paklausiau ar galiu Popiežiui. Jie atsakė, kad reikia žinoti adresą. Bet Popiežius neturi adreso. Jį valdo jo valdininkai. Neįmanoma kreiptis į Popiežių tiesiogiai.
Ant atviruko užražiau tik: "Popiežiui". Gal rengėjai paskaitė atviruką ir nuslėpė jį. O gal tingėjo nešti tiesiai į rankas gavėjui. Popiežius neatsakė.
Tegul Popiežius dažniau jūs lanko, kas 2 dienas. Bent atlaisvins gatves nuo geldomobilių.

2015 metais kažkas Popiežiui Pranciškui parašė, ar pasakė, kad kažkoks kunigas žagina kažką. Popiežius drąsiai neveikė.

Mirė Kinijos laisvės gynėjas Liu Šiau Boa

1989 metais Kinijos kariuomenė sušaudė žmonių minią aikštėje Tian An Myn, Pekine. Jie ten prieštaravo valdžiai ("protestavo").
2018.12.17 padvėsė valdininkas, kuris melavo neva niekas nežuvo. Įprastai valdžia šlovina visus valdžios lavonus. O šitą nutylėjo, kad nepriminti apie Tian An Myn.

2017.07.13 Kinijos kalėjime nuo vėžio ir daugybės organų nepakankamumo mirė Liu Šiau Boa. Jam buvo 61 metai. Jis buvo rašytojas. Taikiai pliurpė apie laisvę. Buvo žymiu profesoriumi iki skerdynių 1989 metais Tian An Myn aikštėje. Po to kažkiek sedėjo. 2009 metais jį vėl įkalino 11 metų: 2009-2020. Su žmona leido matytis tik pastaruoju metu, kai buvo ligoninėje.
2010 metais jam skyrė Nobelio premiją. Tuo metu jis sėdėjo. Nežinau ar leido jam paimti pinigus ir pravalgyti.
Kinijos valdžia vaizdavo, neva kalėjime rūpinasi jo sveikata. Nors, jei būtų laisvėje jis ją geriau rūpintųsi pats.

Nuo 2011 metų Liu Šiau Boa žmoną neteisėtai kalino namuose. Jos niekuo nekaltino ir neteisė. Telefonu jai leido kalbėti tik su tais, kas jai linkėjo gero. - Apie nieką kitą.
2018.07.10 ją išleido į Vokietiją. Prieš tai Vokietijos prezidentė Angela Merkel važiavo į Kiniją. Po to Kinijos kažkoks vadovas važiavo į Vokietiją. Kinijos valdžia neigia, kad išleido kalinę dėl to.

Nepirk Kinietiškų daiktų. Tegul jie pirmiau pasirūpina savo valstybe. Kalbėtis apie laisvę nenori. Kitaip nėra kaip atkreipti jų dėmesį.
Tegul Kinijos Komunistų valdžios pirmininkas ("prezidentas") Si Zin Ping pats pasėdi kalėjime, jei jau taip ten gerai. Tegul ten prigamina mums daiktų visokių pigiai. O mes imsime... ir nepirksime.

Kur tau? Visą Vilniaus senamiestį ir daug kur kitur valdininkai ir jų tarnai tariamai nevaldiški statybininkai išklojo kinietišku akmeniu, granitu, net smiltainiu.

http://nationalpost.com/news/world/chinese-rights-lawyer-mysteriously-dies-in-hospital
2018.02.26 staiga mirė žymus Kiniečių žmogaus teisių gynėjas, "advokatas" Li Baiguang. Prieš kelias valandas jis nuėjo į kariuomenės ligoninę dėl mažo skausmo pilve. Gydytojai melavo, neva jam sugedo kepenys ir jis nukraujavo. ... O kur jie žiūrėjo?.. Į Komunistų partiją?..
Užtat ligoninė turi "propagandos" skyrių. Jame niekas nežinojo kas toks mirė.
Jis gynė nuo valdžios ūkininkus, krikščionių kunigus kalėjime.
Už darbą kažkas anksčiau daug kartų jį grasino nužudyti.
Spalio mėnesį Li sumušė valdžios sargai. Užpuolikai vilkėjo paprastus drabužius. Niekas netyrė ar žaizdos nuo sumušimų galėjo lemti mirtį.

2015 metais Kinijos valdžia įkalino daug priešininkų. Visus teisia už valdžios neigimą. O 1 nei teisia, nei kaltina, pradangino.

Kinijos valdžia persekioja Uigurus. Tai musulmonai, vakaruose. Jų yra 10 mln..
1 mln.tremia. 3 mln. kalina koncentracijos stovyklose. Jų pastatė apie 40. Vadina savanoriškomis amatų mokyklomis (profesinemis). Kiekvieną aptvėrė tvirta plieno tvorą, 16 sargybinių bokštų. Muša, kankina, terorizuoja: mokina mintinai Kinijos himno, "antiteroristinių" įstatymų.
Uigurą stabdo gatvėse, beda į jo "debilniką" prietaisą ir siurbia visus duomenis. Paskui juos naršo ir sprendžia ar jis blogas valdžiai.
2017 metais Kinų valdžia išleido įstatymą, kad Uigurai, o gal visi žmonės, privalo į savo kompiuterius įrašyti ir paleisti valdišką programą šnipinėti. Nežinau ar verčia ją rašyti ir į Televizorius. Nors, į tuos daug gamintojų jau ir be to deda programas. Seka, įrašo pokalbius.
Dingstis: skaičiuoja kada ir kurias programas tu spoksai. Kam gi tą skaičiuoti?.. Juk televizorius klastoja "reitingą". Tam reikia ne skaičiuoti, o išgalvoti skaičius.
Kinų valdžia atvežė 1 mln. valdininkų, kad gyventų Uigurų šeimose ir stebėtų ar jie yra blogi. Nežinau ar verčia šeimą kalbėti Kinietiškai, ar leidžia Uiguriškai, kol valdininkas žiūri.
Nežinau ar jis stebi juos ir tualete. Jei jis stebi juos visur, ar neapima jo pavydas?
Nežinau ar verčia jį maitinti. Ir ką jis valgo. Valdininkai įprastai minta popieriumi. Tektų gaminti jam maistą atskirai. Vien tai sunku. O jie dar minta ir pinigais...

Kinijos valdžia užgrobė ir užbetonavo Pietų Kinijos jūrą. Betoną pylė tiesiai ant gyvų koralų. Padarė naujas dirbtinas salas. Išplėtė esamas. Pastatė ant jų karinius dalinius. Rėkauja per radiją, kad visi bijotų ir šalintųsi.
Betono gamyba išskiria 5% pasaulio šiltnamio dujų CO2.

Kinijos valdžia pasamdė statytiniu buvusį ryšių kareivį, kad steigtų ryšių gamybos įmonę "Huawei". Įtariame, kad Kinijos valdžia naudoja tą įmonę ne vien nesąžiningai valdiškais pinigais varžytis, kad pinigų prasimanyti, or ir šnipinėti per įrangą.
Kinijos valdžia pastatė namą Afrikos vienybės organizacijai, o magaryčiaus įrengė jame, berods, šios įmonės prietaisus, kad šnipinėti.
2018.12.05 Vankuveryje, Kanadoje sulaikė mergą, kuri yra to kareivio dukra. Ji vadovauja pinigams įmonėje "Huawei". JAV ją kaltina, kad ji laužo draudimus parduoti kažką Iranui.
Įmonė "Huawei" yra 2 pagal apyvartą ryšių įmonė pasaulyje.
Jie veržiasi ir į Lietuvą. Šią vasarą "nemokamai" fotografavo ir spausdino praeivius. Mokestis gal buvo slaptas: tavo snukis Kinų valdžios visuotinoje saugykloje.

Medžius kirsti tvarkaraštis

Čia tik ptratarmė.
Tęsinys yra puslapyje apie Savivaldybes.

http://emps.baltpool.eu - per ten parduoda tuos medžius.

Kerta neteisėtai, slaptai, be reikalo.
Vilnius, Naujoji Akmenė, Radviliškis, Kaunas, Kupiškis, Šiauliai (parašyk tu kur, kada, kiek). 2017 metai.
Pagal Želdynų Įstatymą kėslai kirsti privalo būti vieši, svarstyti su visuomene ir savivaldybių tarybomis, tvirtinami detaliais teritorijų planais.
Bet kurią užginčytą žolę, vijoklį, medį draudžiama kirsti bent kol neįvyko ekspertizė.
Bet pradėti visą tai draudžia Viešo Administravimo Įstatymo (VAĮ) §3 3sk., nes nebūtina.
Dalyvaukit ir prieštaraukit.
Aplinkos Ministeriją raginame uždrausti kėslus, nes valdininkai laužo Želdynų įstatymo pagrindinę nuostatą: Želdynus ir želdinius išsaugoti kaip istoriškai ir kultūriškai svarbius "elementus".

Nuorodoje į įstatymą pasakoju ir apie ženkliausią visai šaliai nelaimę, kurią sukėlė medžių ir žolės kirtėjai ant Gedimino kalno.
2011 metais pradėjo kirsti žolę visame mieste, ant to kalno irgi. Kirtėjai dūzgia ir trypia nuolat.
2013 metais nukirto visus medžius. Dar kartą patrypė.
2014 metais kalnas pradėjo slinkti iš visų pusių, vis sparčiau.
2017 metais nuslinko labiausiai.
Valdininkai žinojo, kad taip nutiks. Nes yra visuotinai žinomas dėsnis: kas iškerta medžius ir žolę, tas kenčia nuo nuošliaužų, dulkių, potvynių.
Bet valdininkai pasidalino darbais su tavim: tau nušliaužia kalnas, o jiems - pinigai.
2017.07.13 Lenkų geologai paskelbė, kad Gedimino kalnas labiau laidus vandeniui, negu kažkas manė.
Mes tuo ir neabejojome.
Jie tai paskelbė blogiu.
Nors būtent laidumas kalną gelbėja. Jis vandenį sugeria. Paskui išpila. Jei vanduo visas tekėtų paviršiumi, jis jį plautų smarkiau.
Kareiviai tą dieną klojo ant kalno viršaus plėvę, smėlio maišus. Nuleidinėjo vandenį paviršiumi.
Taip paviršių tik labiau skalaus, ardys. Juk žolę vis dar skuta. Ji nebesaugo, nebesutvirtina šlaitų.
Kalno šonų neapdengs. Tad, vanduo vis tiek susigers ten. Tai bent šiek tiek sumažins žalą, kurią daro kvaili geologai ir kareiviai.
Šlaitai slenka ne dėl giluminio vandens, o būtent dėl paviršinio.
Paskui vėl plėtos statybas ant kalno: darys vamzdžius vandeniui nutekėti. - Kaip ir žadėjau prieš porą metų, kalną pavers vandens bokštu tiekti vandenį Brazauskui į pirtį. Bus toks didžiulis unitazas. Paskui ir jis užsikimš. Tada vėl plėtos brangias statybas. O jos vėl užsikimš pinigais ir pilsis per viršų...

Miestus ir kaimus griaus

Čia tik ptratarmė.
Tęsinys yra puslapyje apie Savivaldybes.

Vilnius

Trakai.

Už ką balsuoti?

Praktinės pastabos apie partijas ir pavienius varžovus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai

2019 metų gegužę prezidentu rink Zigma Vaišvilą.
Jei neina, ragink veržtis.
Jo ir vėl valdžia gal neprileis prie sosto. Vėl jam sukurps baudžiamųjų bylų...

Tada rink Aušrą Maldeikienę.
2015-2016 metais sėdėjo Vilniaus Savivaldybės tarybos kėdėje. Paskui - Seime.
- Rėksnė, pliurpalė (kalba, bet nedaro, nebaudžia), nesiklauso. Bent nemeluos.

2019 metais į savivaldybes dar varžovų sąrašų nėra. Yra tik 2016 metų sąrašas į Seimą:
http://www.vrk.lt/2016-seimo/kandidatai

- Už apsimetėlių partiją "Lietuvos Sąrašas"
Tik reitinguok ne nuo priekio, kur jie sukišo "savus", o nuo galo: 39, 38, 37, 36, 35.
Reitinguoti galima tik 5.
Dar panagrinėk ar dar praleisti kurį ir iš jų.
Partija "Lietuvos Sąrašas" jau turi 4 narius Vilniaus miesto Taryboje. Jie ten markstosi į nusikaltimus. Tuo nusikalsta. Bent patys naujų nedarė. Savo puslapiuose, piktų darbų sąraše ir skelbimuose aukščiau, rinkimų skyriuje žemiau miniu daug dalykų, į kuriuos markstosi visa Taryba, Partija. Kažką asmeniškai pasakojau ir rašiau Kuoliui, kitiems partijos vadovams, nariams... - Bergždžiai.
Nesižavėk ten Aušra Maldeikiene. - 1 iš Tarybos narių nuo partijos. Ji tik pliurpia. Nieko nebaudžia. Nieko neatšaukia. Net kai žmonės ją nosimi beda į valdininkų nusikaltimus, ji neteisėtai neveikia ir teisinasi, esą nekompetentinga. Šitaip negerbia darbo, kurį žmonės už ją nudirbo, kai rašė skundus. Tik savo darbui (pliurpalams) pagarbos reikalauja.
Vadovai Darius Kuolys, Matulevičius ir kiti, jų interneto puslapio prižiūrėtojas slepia mano siūlymus ir pastabas nuo kitų partijos narių. Vengia pareigos atstovauti nariams, skleisti žinias.
Kiti 2000 partijos narių - paprasti. Jie įstojo tik, kad būtų. Nestebi ir nežaboja jos.
Padėkime jiems pakeisti vadovus.

Sąrašas yra visose rinkimų apygardose.
Pavieniai varžovai - ne visur.
Ten rinkis pati. Panagrinėk Centro partiją. Parašyk varžovui, paklausinėk.
Juos ir dar kažką buria Puteikis. Kažin kodėl.
Blogiausiu atveju gali rinkti Konservatorių, "Valstietį". Jei tik jis ne iš vadų.

Atstačiau savo puslapius. Ten galite perskaityti didelę dalį blogio. Trumpai, žinokite...

Prezidentė Dalia Grybauskaitė - nusikaltėlė.
Saulius Skvernelis (Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga) - nusikaltėlis, buvęs policajų viršininkas (generalinis komisaras), buvęs Vidaus Reikalų ministras. Nieko baisaus nebūtų, jei kiti partijos nariai patektų į Seimą. Betgi šitą jie ketiną sodinti į ministro pirmininko krėslą.
Algirdas Butkevičius, Algirdas Sysas (Komunistai - KPSS, TSKP, LKP, LDDP, Social Demokratai, LSDP) - nusikaltėliai ministras pirmininkas, Seimo narys.
Remigijus Šimašius (Liberalų sąjunga) - nusikaltėlis, buvęs (ne)Teisingumo ministras, dabar nusikalsta ir kaip meras. Žemiau skaityk laiškus jam.
Andrius Kubilius, Ingrida Šimonytė, Vytautas Landsbergis, Gabrielius Landsbergis (Konservatoriai) - nusikaltėliai, buvęs ministras pirmininkas, Lietuvos Banko valdybos narė (paprasta, kvaila "kasininkė"), 2 partijos "patriarchai" pagal paveldėjimą, Europos parlamento nariai.
Zuokai, Paksiai, Uspaskiai, Tomaševskiai - nusikaltėliai.
Drąsos kelias išdavė savo ankstesnius rinkėjus. Vieni perbėgo į nusikaltėlių partijas. Kiti nieko neveikė.

Puteikis - apsimetėlis, apgavikas, pliurpalius.
Prisiminkime, kad ir merginą Žygimantę Lukoševičiūtę, kurią jis tariamai gynė nuo nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės. Aš jam paaiškinau, kad Grybė sulaužė Konstituciją, kai atsisakė duoti tai merginai pilietybę. Raginau Puteikį atstatydinti Grybę už tai. Jis neveikė. Kartais bailiai teisinosi, neva nesigaus. - Be abejo, jeigu nedarysi, nesigaus.
Per Prezidento rinkimus Puteikis man pažadėjo išvaikyti teisėsaugą. Tik su tokiu pažadu pavyko rinkti parašus. Bet jis apgavo. Vengė šį pažadą skelbti.
Seime jis beveik nedirba. Pasirašo po kvailom įstatymų pataisom. Jei kas kitas jas daro. Tik kad ne pačiam dirbti.
Vis tik, ten, kur kitų tinkamų varžovų nėra, galima ir jo apgavikų būrį rinkti. - Sąrašą Nr. 14, ar pavienius. Tik sąraše reitinguokite, kad nerinkti jį patį.
14. Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija: Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partiją.

Kai 2016.10.08 šį puslapį paskelbiau, laikiną, trumpą, greitą, aš tik rašiau už ką balsuoti. Nerašiau kodėl. Skubėjau ir aš, ir jūs.
Dabar aiškinu: buvo aišku, kad Konservatoriai daugiau rinkėjų nepritrauks. Tie, kas jais nusivylė, nebegrįš.
Komunistai, Liberalų sąjūdis, ir visi kiti gaujos nariai sumažės, nes Grybės ir Konservatorių gauja juos visus "apkandžiojo". Nepaisė, kad yra išvien, viena gauja.
Supratau, kad įtakai atsivers didžiūlis "laisvų" rinkėjų skaičius ir kad jų jokia gaujos partija nebepatrauks. Kad bet kuriuo atveju laimės kažkas geresnis. Ir yra saugu skaldyti balsus už tuos, kas gali pralaimėti.
Laisvus balsus užpildyti galėjo bet kas...
Bet "Lietuvos Sąrašasf", "Puteikis" ir kiti to negebėjo daryti, nes nenori manęs klausyti, elgtis dorai. Jie galėjo dar ir vienytis. Tai jie pralaimėjo, o ne mes.
Ir tikrai. Žemiau rašau, kad mes, rinkėjai, vis tiek laimėjome.

Saulius Skvernelis

Jis nusikalto, kol buvo Generaliniu Komisaru ir Vidaus reikalų ministru.
Jau spėjo nusikalsti ir kaip ministras pirmininkas.

Generalinė prokuratūra jau senai slepia baudžiamąją bylą jam ir gausybei aukščiausių pagal pareigas bei žemiausių visom prasmėm pareigūnų.

Šie visokių partijų, netgi tariamų priešininkų šalininkai iš tiesų yra išvien. Vieni kitą dangsto. Tik kartais pasipeša dėl grobio.

Valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Prieš pat rinkimus "Valstiečiai" privalo išmesti iš "barščių": Gal tada jie taptų visai padoria partija.

2015.02.12 jiems jau siūliau pritarti mano programai.
Jie visi pratylėjo. Reiškia atsisakė.

Į ministrus jie siūlo ne tik gerus, bet ir blogus, vėplas, valdiškus.
Vienos tokios valdiškos "siurbėlės" įstaigos "Investuok Lietuvoje" generalinis direktorius Mantas Katinas.

Aurelijus Veryga gal ir būtų geras. Bet jis irgi valdiškas psichiatras.
Jis žino, kad Policija, prokurorai, teismai kartu su psichiatrais užsiima neteisėta baudžiamąja psichiatrija, neteisėtai kalina žmones, valdžios priešininkus, kankina, laužo Baudžiamąjį Kodeksą, Psichikos sveikatos priežiūros įstatymą.
Paskui teismai ramiausiai pripažįsta, kad Policija ir psichiatrai grobė žmones ir kalino neteisėtai... Bet niekas nieko nebaudžia.
Aurelijus nieko dėl to nedaro.

Į vidaus reikalų ministrus nusikaltėlis Saulius Skvernelis siūlo ne slaptą "bendražygį", kaip jis sako, o nusikaltimų bendrininką.

Ministro pirmininko trusikus Skvernelis tegul nesimatuoja. Jis juos matys kaip savo pasturgalį.
Nes jis išsipliurpė, išsidavė, neva jam nesudrebės ranka atstatydinti prezidentę Grybę.
Juk nusikaltėlė prezidentė Grybė tokių gaujos išdavysčių neatleidžia. Nebent, Skvernelis tik apsimetė Grybės priešu.

Apklausa:

Taigi, paskaitei pakankamai. Dabar žinai ką turiu omeny.
Dabar gali skelbti savo nuomonę.
Dalyvavimas apklausoje nepanaikina tavo prievolės reikalauti kad nusikaltėliai Seimas šalintų nusikaltėlę prezidentę Grybę, savivaldybių tarybos išvaikytų merus ir valdininkus.
Žiūrėk skelbimą apie interneto streiką šio puslapio pradžioje.
Vienas ar kitas geras valdininkas nepanaikina neteisybės, kurią padarė prezidentūra, merai ir teisėjai, valdininkai kuriuos anie gina.


Delete this web page

Nuo 2017 kovo 5 dienos esate 1575 žiūrovė