Nuorodos:
9 didžiausios, nuolatinės apgaulės
Vagia tiesiai iš tavęs.
Elektra - viena iš jų. Santrauka ką rašau šiame puslapyje.
Švaistymo puota "maro" metu
Vagia ir dujų dingstimi.
"Vieninga atsiskaitymo knygelė"
Neteisėti tarpininkai IVPĮ už "komunalines" paslaugas (butą) grobsto virš 2% pinigų.
dangsto Lietuvos Bankas, teisėjai, STT, Seimo pirmininkai, nusikaltėlė prezidentės Dalia Grybauskaitė, Gitanas Nausėda.
Landsbergio žmonos darželiai vaikams valdiškoje "elektros skydinėje"
Nusikaltėlio Vytauto Landsbergio anūko, Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio žmona Austėja paėmė namąvaldiškų elektros tinklų... ir gal ne 1.
http://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/veiklu-atskyrimas-elektros-sektoriuje.aspx
Stebėti neteisėtai baigė 2012 metais.
Leido siautėti "ESO", "Ignitis".
http://www.vert.lt/dujos/Puslapiai/veiklu-atskyrimas-duju-sektoriuje.aspx
Kuro, dujų dienoraštis.
Neaiškina kuo skiriasi perdavimas, skirstymas, tiekimas; kokia nauda juos atskirti.

2014.05.19 AB "Lietuvos dujos" valdė:
"Lietuvos energija" UAB 17,7%;
"E.ON Ruhrgas International" GmbH 38,9%;
OAO "Gazprom" 37,1%;
smulkus dalininkai 6,3%.

2014.05.13 AB "Amber Grid" valdė tie patys, tokiom pat dalimis.
Jie kažkaip "perduoda" dujas nuo 2013.08.01.

Kažkada, matyt 2014 metais, "Lietuvos energija" pirko, ar dar ketino pirkti iš kitų dalininkų dalis AB "Lietuvos dujos".
Viso valdo, ar dar tik ketina valdyti: 96,64%.

Kažkada "Lietuvos energija" steigė UAB "Lietuvos dujų tiekimas".
2014.11.01 pradėjo tiekti.

UAB "EPSO-G" 100% valdo Energetikos ministerija.
"EPSO-G" ketino pirkrti visą "Amber Grid" iš kitų dalininkų. Nerašo ar tikrai pirko.

2015.04.10 Komisija įsakė Energetikos ministerijai įsakyti savo įmonei AB "Klaipėdos nafta" parduoti UAB "Litgas" kam nors, kad nepriklausytų nuo Ministerijos. Nutyli kas ir iš kur ta.
Sukčiai išparduoda valdišką turtą, kad dirbtų pelną, plėštų vartotojus.
2016.04.22 sukčių Komisija gąsdino bausti ne Ministrą, kuris tariamai privalo išparduoti ir nepardavė valdišką "Litgas", o niekuo dėtą valdišką įmonę "Amber Grid".
Neva neprižiūri Ministerijos. Bauda 10% nuo pajamų.
- Nebaisu mokėti baudas iš valdiškų gi pinigų.
2016.10.03 "Lietuvos energija" pirko 33,33%.
Nerašo kam ana priklauso.

http://www.kte.lt/lt/apie-mus/istorija-ir-pletra.html
1995 metais VĮ "Lietuvos valstybinė energetikos sistema" perdarė į specialiosios paskirties akcinę bendrovę (SPAB) "Lietuvos energija".
Jos skyrių "Kauno termofikacinė elektrinė" pervadino "Kauno elektrinė".
1997 metais pertvarkė "Lietuvos energija":
Šilumos ūkį bei valdymą perdavė savivaldybėms.
"Kauno elektrinė" tapo SPAB "Kauno energija" skyriumi. Nerašokur ana.
2003 "Kauno elektrinės" savininke tapo UAB "Kauno termofikacijos elektrinė". Nutylikur ana.
2012 valdančią KTE dalį (akcijas) gavo UAB "Clement Power Venture". Nutyli kiek ir kas jie.

Nusikaltėliai Vyriausybė užpuolė elektros tinklus

Naujas atsiskaitymo apgavikų "knygeles" vis kuria.
2018.10.01 Elektros ir Dujų perpardavėjai, neteisėti tarpininkai, susijungė į UAB "Lietuvos energijos tiekimas".
Tiksliau, anksčiau Elektros tinklai ("ESO") ir "Lietuvos dujos" buvo teisėti tarpininkai, nes pardavinėjo iš savo laido, ar vamzdžio. O sukūrė neteisėtą tarpininką, be laido ir vamzdžio, iš nieko.
2019.09.06 pervadino į "Ignitis".
Nors, "Lietuvos dujų" pastaruoju metu nematome. 2023 metais matome, kad dujas taiso "ESO". Reiškia susivienijo ir jie.

2022.11.22 Žurnaliūgos iš LRT skelbė, kad "Ignitis" dalis turi:
Energetikos ministras Dainius Kreivys (Konservatorius) ir
Pinigų ("finansų") viceministras Gediminas Norkūnas.
Kreivys - per tarpines įmones.
Norkūnas - tiesiogiai.
Norkūnas Ministerijoje prižiūri savo paties įmonę.

"Ignitis" - valdiška įmonė. 73% valdo Pinigų ("finansų") ministerija. Tariamai atstovauja dalininkę Valstybę.
Įmonę jau slapta, pamažu pasisavina jos viršininkai. "Ignitis grupės" valdybos pirmininkas ir įmonės vadovas yra Darius Maikštėnas.
2021.01.08 nusikaltėliai Seimas paklusniai vien piktinosi, kad viršininkai išsidalino paskatas ("premijas") įmonės dalies pavidalu ("akcijomis"). Jų vertė 212100 €.
Tai leido pinigų ("finansų") ministras Vilius Šapoka. 2020.12.04 stebėtojų taryba patvirtino tas vadovų paskatas ir vagystės tikslus.
Nepriklauso paskata sukčiams, ypač kuriuos vartotojai skundžia.
Viršininkai teisinasi, neva vakaruose įprasta įmones dalinti darbuotojams.
- Taip. Bet ne valdiškas. Net jei valdiškas dalis parduoda, tai daro ne slapta, be varžovų, kuo pigiau, o kuo brangiau.
"Ignitis" dalina ne paprastiems darbuotojams, o tik viršininkams:
valdybos nariams Darius Maikštėnas (2265 dalių),
Darius Kašauskas,
Dominykas Tučkus (valdiškas vagis, Vytauto Landsbergio padėjėjo sūnus, dovanojo Įmonės valdišką namą ano anūko žmonai Austėjai Landsbergienei),
Živilė Skibarkienė,
Vidmantas Salietis (po 1178);
antrinės įmonės "ESO" vadovas Mindaugas Keizeris (653);
"Ignitis" vadovas Darius Montvila (661);
"Ignitis Renewables" vadovas neįvardintas, o gal nesamas, busimas (605);
"Ignitis gamyba" vadovas Rimgaudas Kalvaitis (601).
Paprasti darbuotojai net nežino, ką gali užsitarnauti. Nes ir negali. Nesame vakarai. Esame didelė koncentracijos stovykla, be sienų. Tai būdas tyliai "prihvatizuoti" (vogti, užgrobti) valdišką.
Viršininkai teisinasi, neva jei naikinti paskatą Įmonės dalimis, tada pasitrauktų dalininkai ("investuotojai").
- O kam jų reikia? Elektrą dera tiekti be pelno. Ypač, kad tai nevaržoma paslauga ("monopolis"). Nedera žaisti verslininkus.
Didžiąją dalį turi Valstybė.

2023.10.25 kažkas sakė, kad "ESO" 2018-2021 metais gavo 160 mln. € nepagrįstų pinigų iš vartotojų. Už juos tariamai ketino pirkti įrangą. Bet mieliau išsidalino kaip pelną ("dividendus"). Dalininkas, gal visiškas, yra "Ignitis". Pinigus išsidalino ano dalininkai. Aukščiau rašau, kad anie yra ministrai. Nežinau ar visi. Grobsto įmones, kurias prižiūri. Berods, ¼ "ESO", ar "Ignitis" turi ne valdžia. Nežinau ar turi vadovas Renaldas Radvila, valstybė.
Pinigų neliko. Gavėjų nei prašo, nei patys nori grąžinti pinigus. Todėl grąžins ne tuoj, o per 15 metų. 2023.12.18 jau žadėjo sparčiau: per 2½ metų žmonėms, įmonėms.
Ims iš tų pačių vartotojų, kuriems tariamai grąžins.
Nusikaltėlių Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) vadovas Renatas Pocius vien kliedėjo. Dar teisinosi neva nežinojo. Nors, jo pareiga žinoti. Gerai, kad bent plepėjo. Įprastai nutyli pranešimus apie sukčius ir savo pavaldines. Kad jos viršija įgaliojimus, dirba, kas priklauso tik Tarybai: dangsto sukčius, išmeta skundus, neprileidžia prie Tarybos.
Nusikaltėliai Valstybės kontrolė sakė neva trūksta tik pasiteisinimo kodėl dels būtent tiek. Paklusniai nereikalavo gražinti vėliau, arba anksčiau, bausti kaltus.
Nusikaltėliai prokurorai žadėjo ginti "viešą interesą".
Kažkas be pagrindo bara neva derėjo pinigus išleisti naujai įrangai. Neva ji tarnauja 60% ilgiau negu numatyta.
- Ne. Laidai - ne daržovė. Nepūva. Jei rūdija, dera laiku dažyti, džiovinti. Ne dviratis. Nedyla. Abejoju ar lūžta, kai pavargsta dėl to, kad linguoja nuo vėjo.

Šiaulių meras Artūras Visockas kažkada ketino statyti Saulės elektrines vandens ėmimo vietose (vandenvietėse). Kvietė varžytis diegėjus. Išnuomotų jiems žemę. Pirktų iš jų elektrą po 0,07 €/kWh.
Užsakė 27MW transformatoriuje ("rezervavo"), kad perduoti į tinklą.
Netikėtai, savavališkai "ESO" naikino užsakymą. Matyt, godus tarpininkas slapta panoro tos galios.
Gal 2023.03 Artūras tai skelbė internete.
Netikėtai "ESO" jam skambino, klausė ką jis rašinėja. Išsigando viršininkų, bet ne sąžinės. Gal atkūrė užsakymą.
Viršininkai - Energetikos ministerija - neteisėtai nebaudė "ESO" vadovų už savivalę.
Valdžia verčia valdišką elektrą pardavinėti "biržoje". Todėl 2022 metais Šiaulių savivaldybės pigi elektra brango kartu su pašaliečių elektra. Savivaldybė gavo nesąžiningą, per didelį pelną. Bet ir jį valdžia atėmė, gal mokesčiais, ar "dividendais" kaip įmonės dalininkai.
Gal valdžia tyčia brangina elektrą, kad pinigų gauti.
Dar daug ką pasakoja Artūras.

2023 metų birželį UAB "Enefit" prisipažino, kad dujų, o todėl ir elektros pasaulyje nestygo. Gal net perteklius. 2022-2023 metais staigiai brango, nes reikėjo pervilioti tiekėjusAzijos į Europą. Kai naujas tiekimas nusistovėjo, pigo.
Nežinau ar dėl to Azijoje stigo. Gal ne perskirstė, o aniems pradėjo gaminti papildomai. O gal Azija pradėjo daugiau pirkti iš Rusijos...
Afrikos ūkis menko gal dėl "Karūnos" pavidalo viruso ("Covid-19"), maisto ir tikrai dėl dujų kainų. Maistas ir dujos brango dėl Rusijos valdžios karo Ukrainoje. Vartojo mažiau. Todėl Vokietija dujų greitai prisipildė, kai perėmė iš ten.
Kaip įprasta, skurdžiai sušelpė turčius.

Skyrė tarpininkus, kad būtų brangiau

- Nesąmonė. Vartotojas negeba rinktis nei tarpininko, nei elektros gamintojo. Nesupranta ir negali sekti naujovių.
Kas būtų, jei jūs verstų rinktis vandens, šilumos, dujų tiekėjus?..
Ir tikrai, dauguma elektros vartotojų nieko nesirinko, liko su sukčiais "Ignitis".

2020 metais valdžia neapsikentė skundų "Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai" (regula.lt) apie "Ignitis". Nors, visus juos nutylėjo. Valdžia įvedė papildomus tarpininkus.
Leido prekiauti valdiškomis dujomis ir elektra bet kam, tau ir man. Pelnytis iš nevaržomos paslaugos ("monopolio").

Rinkis iki 2021.12.18 (pratęsė iki 2022.06.18, o paskui iki 2022.06.25). Kitaip, "ESO" pardavinės elektrą už turgaus kainą + 25%. Dar, atskirai, mokėsi kad tiektų.
Po 2022.06.30 nebepardavinės. Atjungs. (Pratęsė iki 2022.12.31. "Garantinis" tiekimas.)
Tarpininkų sąrašas:
http://vert.lt/Puslapiai/bendra/Elektros-energijos-tiekimas.aspx
(Būk atsargi. Ten ir valdininkų, ir visų 8 tarpininkų puslapiai slapta nukreipia tavo kompiuterį į "Google". O tas tave seka. Nes "Google" klastingi:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos šnipams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
Ant "Google" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo programos "JavaScript" kalba. Taip "Google" ir kiti nusikaltėliai stebės tave.
Stebėtojo gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
... Ir vis tiek neišvengsi, nes tave slapta nukreips, be programos, per paslėptą "rėmą" (HTML iframe).
)
Kas savaitę ataskaitos kurį žmonės renkasi.
Yra dar"skaičiuoklė". Ji beprasmė, nes neaišku iš kur skaičius ėmė. 3 iš 7 tarpininkų slepia kainas.
Dar 1 elektros gamintoją - "Kauno termofikacijos elektrinė" - įrašė į tiekėjus. Bet anie rašo, kad nuo 2015 metų netiekia elektros, bent jau patys, be tarpininkų. Užtat jų elektra prekiauja tarpininkai: birstonoelektra.lt.
Visi tarpininkai slepia, arba ne pilnai skelbia dalininkus.
Ten nutyli, kad UAB "Imlitex" duoda elektrą ne buitiniams, o tik "verslui", įmonėms.
Gal ir ne buitine kaina. Nes to neskelbia.
Išvis, kainų neskelbia nei jie, nei kiti.
Tik buitiniams vartotojams:
http://pasirinkitetiekeja.lt/rinkos-tiekejai

2023 metais liko 3 UAB:

Visi įsikūrė neteisėtuose namuose-dėžėse. Tankinti miestą draudžia Vilniaus bendras planas.
Visi apsimeta silpnapročiais. Klausimus nutyli. Atsako tik kas patiems naudinga, viena linkme: tapti tavo tarpininkais. Jei tau kas nepatinka, ar neveikia jų savitarna, stengiasi tavim atsikratyti. - Lyg turėtum pasirinkimą. Nors, visi vienodi.
Tyliai atsisako taisyti bet ką.
Laužo pažadus, sutartį.
Meluoja.
Nenagrinėja.
Skundus apie save "nagrinėja" patys darbuotojai.
Nėra kaip skųsti vadovams.
Visų savitarnos slapta kreipia vartotojo kompiuterį į pašalinius. Dažniausiai - "Google". Didžiausias pašaliečių kiekis: 8. Taip pasaulis sužino ką vartoji. Vagia šiuos ir gal kitus asmens duomenis.
VERT neteisėtai atsisako skundų apie tai. Neprižiūri ir patys.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nežiūri.

Kainą nustato ne pigiausią, o brangiausią

Atrodo visi tarpininkai perka elektrą per įstaigą vadinamą "Nord pool".
Ana perka ne pigiausią, o brangiausią, kad nesiliautų, kas elektros gamybai naudoja dujas.
Dujos brangsta dėl karo Ukrainoje. Rusija tyčia brangina. O Europa stengiasi mažiau pirkti iš Rusijos.

Elektros nestinga. Bet stinga atsinaujinančios. Dujos brango tiek, kad atsinaujinanti elektra tapo be varžybų pigiausia. Jei visiems nustatytų pigiausią, iš dujų gaminti liautųsi. Stigtume.

Dera pirkti elektrą atvirkščiai: pirmiau pigiausią, atsinaujinančią, iš vėjo, Saulės, vandens. O kai tą išpirks, neliks, likusią elektrą pirkti iš dujų, brangiau.
Vartotojams galima kainą skirstyti įvairiai. Galima skirti kiekvienam gamintoją. O geriau vidurkį.
Bet tuomet išnyktų net ir tariama tarpininkų būtinybė. Į elektros tinklą paprasčiausiai įsijungtų visi įmanomi gamintojai. O valdžia nori šerti tarpininkus tavo pinigais.

Jei valdai kainą, tai nėra laisva prekyba ("rinka"). Bet jos ir nėra.
Valdžia ir "Nord pool" vaizduoja neva yra...
Bet kainą irgi valdo.

Tik, aš siūlau vidurkį.
O valdžia taiko brangiausią kainą.

2023.02.13 Lietuvos Banko pirmininko pavaduotojas Raimundas Kuodys skelbė, kad Lietuva nežabojo kainos. Todėl pinigas nuvertėjo 20% ("infliacija").
Lygino: Ispanija taisė ydingą būdą kaip skaičiuoti elektros kainą. Todėl pinigas nuvertėjo vos 4%.
Barė Valdžią. Bijojoįvardinti:
ministrų pirmininkė Ingrida Šimonytė (Konservatorė Ne partijos narė),
Energetikos ministras Dainius Kreivys (Konservatorius).
Melavo neva prekeiviai nepasipelnė. Neva labiausią naudą gavo ūkininkai. Nesakė kodėl.
Tuo pat metu pieno melžėjai prieštaravo, valdžiai, kad leidžia gamykloms (perdirbėjams) mokėti pigiau.

Elektra turi likti vieša

Elektros tinklai ir dujos yra valdiški. Tarpininkai prekiauja jais asmeniškai, ne valdiškai. Taip tyčia padarė, kad išvengti valdžios priežiūros ("reguliavimo"), kad nevaržytų jų kainų ir elgesio. Prižiūri tik varžybas, kur nėra jų, ar pasirinkimo ("monopolį"). Neva tarpininkas yra pasirinkimas. Neva tu gali jų samdyti kiek geidi. Bet negali. Tu norėtum už elektrą mokėti tiesiai tiekėjui. Taip pigiau, paprasčiau. Bet "ESO" piktybiškai atsisako imti tavo pinigus tiesiai, be tarpininkų. Tai pasakoju žemiau. Jie bruka tik tarpininkus. Ir ne bet kokius, o kokius nori jie.

Neva bus varžybos. Kaina mažės.
- Ji mažėtų tik, jei naikinti tarpininkus, mokėti tiesiogiai elektros tinklams, dujoms. Visa kita tėra vagių peštynės. Negali mažėti tai, ką slepi. Visi tarpininkai slepia kiek vagia % nuo kainos.
Antkainis yra 25% nuo kainos. Taip patys sako, kartais. Tikrovė - kitokia.

Elektros kaina 2021 metais
"Ignitis" vaizduojaTikrovė
Tiekia (nerašo kas)0,07425 €/kWh0,072 €/kWh su PVMTiekia "ESO" (buvusi "Lesto").
Štai ką "reguliuoja" valstybė, Komisija.
Gali būti, kad ši kaina jau įskaičiuoja gamybą. O "Ignitis" vaizduoja, neva ji persiuntimo neįskaičiuoja ir lupa pinigus už jį antrą kartą kaip tariamą persiuntimą.

Tarkim, tie 0,07425 € būtų elektros gamybos kaina. Bet tuomet Komisija ją nurodytų papildomai prie kainos vartotojui. Bet to nėra. Kaip papildomą kainą Komisija įvardina tik VIAP.

"Reguliuojama" dalis:Meluoja. Tai "Ignitis" antkainis. Jo niekas "nereguliuoja". Valstybinė Komisija prižiūri tik tiekėją "ESO". Tik jie skelbia Komisijos sprendimus. "Ignitis" neskelbia skprendimų apie save. Nurodo tik į "ESO".
Persiuntimas0,072 €/kWhNėra. Valstybė įsako tiekti iki skaitliuko. Persiųsti nuo gamintojo. T.y. tiekimas įskaičiuoja persiuntimą.
VIAP:0,0136 €/kWhTeisingas skaičius. Su PVM. Teisingai, tik neaiškiai, rašo, kad "reguliuoja" valstybė, Komisija.
Skirsto "Ignitis"0,00136 €/kWhNėra kaip tikrinti skaičių.
Atrodo per mažas. Ne 25%. Būtų vos 0,5 mln. €/mėn.. Mažoka vogti ir dar kad liktų elektrinių statyboms.
Ne skirsto, o tarpininkauja, tik skaičiuoja. Ir tai, ne jie, o dar viena, slapta tarpininkų įmonė. O "Ignitis" tik pinigus susišluoja. Dar meluoja esą tiekėjai.
Papildomą tarpininką jie atskleidė tik 2020 metų pabaigoje. Bet ir vėl skelbimą paslėpė ilgame, nuobodžiame, kvailame, apgaulingame pranešime, kad "tvarko" tavo asmens duomenis.
Skirsto "Elektros skirstymo operatorius" (ESO). Visi vaizduoja neva pamiršo, kad tą įmonę tam taip ir pavadino. Daug metų, iki 2018.10.01, ir pinigus ("įmokas") skaičiavo patys.

2021.01.01 valstybė atpigino VIAP nuo 0,01215 iki 0,01124, be PVM. Bet "Ignitis" savo kainą pabragino nuo 0,137 iki 0,161 €/kWh su PVM. Pelnosi.
2020 metais jų dalis kainoje jau ir be to buvo didžiulė: 1 - tiekėjo/galutinė = 1 - (0,058+0,01215)*1,21/0,137=38%. "ESO" gauna vos 62%. Kitaip tariant, antkainis buvo 38/62=61%.

Antkainio nebūtų, jei valdžia pardavinėtų pati, be tarpininkų.
Papildomai vagia iš pavedimo minėtus 2%. Tiesa, jei pavedimo ir prekybos tarpininkas yra ta pati įmonė, jie gali paslėpti vieną vagystės dalį kitoje, arba tenkintis tik 25% (tikrovėje gal 38%) ir nebeimti 2%.

- Štai kas įvyko. Vogti per Atsiskaitymo knygelę tapo pavojinga. Ją uždarė. Bet dalį vis tęsia. Pelnas sumažėjo. Gali atsirąsti gudrus vartotojas, kuris privers prokurorus iškelti baudžiamąją bylą. Saugiau vagystę vadinti ne neteisėtais "komisiniais", o tariamai teisėtu antkainiu. Tarpininkai išreikalavo iš valdžios vagystę ne iš pavedimo, o iš antkainio. 25% yra dar ir "riebiau" negu 2%.
Nepaisant pažado, vartotojai taip ir nesulaukė siūlymųpapildomų tarpininkų.

Mokėk tiesiogiai, be tarpininkų. 1 pavedimas keliems gavėjams.

Dujos jau prieš tai kelis metus turėjo mokėjimą atskirą nuo "Vieningos atsiskaitymo knygelės". Turėjo savo "Dujų knygelę".
O Elektra buvo kartu su "Vieninga atsiskaitymo knygele". Dabar atsiskyrė ir jie.
Elektra ir Dujos apjungė mokėjimo tarpininką. Kaip ir "Knygelė" (IVPĮ), slepia kiek slapta moka ir kuriems tarpininkams.

Dalis bankų atsisakė daryti Elektros ir Dujų knygelę, nes matyt negautų tų slaptų pinigų, arba gautų mažai. Vietoj to bruka pavedimą pagal gavėjo reikalavimą. Irgi slepia kiek slapta mokėtų tarpininkams ir kokiems. Jei tau netinka perleisti savo sąskaitą gavėjams, teks keisti banką, rinktis kitą.

Elektra ir Dujos be savo "Knygelės" dar šlovina suktą "vienasaskaita.lt" (pasakoju nuorodoje į "Knygelę"). Nutyli, kad jų paslauga irgi nereikalinga. Suvienyti kelis pavedimus į 1 lentelę ir 1 pavedimą gali bankai, nemokamai.

Bankai nedaro 1 pavedimą. Nevienija pavedimus visiems gavėjams (elektra, dujos, vanduo, šiluma, ryšiai ir kita). O ką daro, neteisėtai slepia ar moka tarpininkams neteisėtą 3-čią komisinį ir kiek. Todėl vis tiek verta mokėti ne per suvienytą pavedimą, o atskirus, tiesiogiai į gavėjo sąskaitą.
Kad tu negalėtum vienyti pavedimų pati, bankai naikina "failų" įkėlimą žmonėms. Leidžia tik įmonėms. Nežinau kodėl. Brangiau nekainuoja. Nesipelno. Gal tikslas vien kenkti, gaišinti.

Vis tiek pavedimus vienyti tu gali pati, savo kompiuteryje. Klausk. Patarsiu. Gausis patogiau, negu už tave padarytų bet kas. Lentelėje savo kompiuteryje pati galėsi stebėti kainas, ar sutampa skola ir mokėjimai, vartojimą, skaičiuoti kažką...

Kad priversti tave mokėti tik per tarpininkus, Elektra ir Dujos slepia savo banko sąskaitų numerius. Meluoja neva pinigus mokėti gali tik per juos (e.ignitis.lt), arba vienasaskaita.lt. Neva jie atlieka pavedimus.
Tik kai priremi juos "prie sienos", jie slapta prisipažįsta, kad abu nėra bankas (mokėjimo įstaiga) ir pavedimų neatlieka, o tik persiunčia tavo pavedimus tavo bankui.
Tu gali lengvai apeiti tarpininkus ir slaptus komisinius: mokėk tiesiai į Elektros ir Dujų banko sąskaitas. O parodymus gali pranešti internetu, kaip įprasta. "Ignitis" meluoja neva tai neįmanoma.
Juos dangsto valdininkai: "Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija".
O tu padaryk įmanomu. Skelbk šiame mano puslapyje visas jų banko sąskaitas. Jas sužinosi iš mokėjimo ruošinio, kurį tau bankas rodo internete. Neteik pavedimų, tik užsirašyk gavėjų Elektros ir Dujų 2 banko sąskaitas ir siųsk man.
Tiesioginio pavedimo paskirtyje rašyk skaitliukų parodymus. Tam sutartą kodą Lietuvos bankas slepia.
Skaitliukus gali pranešti ir per e.ignitis.lt. Bet, kam ten gaišti? Ten tik kartais kainas žiūri, klausi kažko.
Paprasčiausias, trumpiausias parodymų "kodas":
K:10001:I1:1
I1 - pirmo skaitliuko parodymas, "iki".
K - įmokos "kodas". Reikia, jei įmonė prekiauja keletu dalykų ir pinigus skirsto pagal šį. Kitur - nebūtinas. "Ignitis" reikalauja kodų: 103500 elektrai, 10001 dujoms. Vanduo - ne. Nežinau kodėl reikia. Juk jie vis tiek naudoja atskiras sąskaitas elektrai ir dujoms.
Yra ir kitos raidės. Jos nebūtinos.
"Vartotojo kodą" rašyk atskirai, ne paskirtyje, o mokėtojo apibūdinime.

2021 metais "Ignitis" pripažino, kad lupikauja. Nustatė didžiausią kainos ribą už pavedimus: 0,9€.
Gal tai reiškia, kad jie ima pinigus negavėjo, neteisėtai, o iš mokėtojo, tariamai teisėtai, verčia save naudoti kaip tarpininką. O gal iš abiejų, neteisėtai.
- Kokia malonė! ... Brangi. O tiesiogiai mokėti, be "Ignitis", būtų nemokamai.

Tiesa, už elektrą ir dujas pinigų gavėjas - vis tiek "Ignitis". Kažkodėl negali mokėti tiesiai "ESO". Negali taupytį antkainį.
Tiesiai, be tarpininkų, pervesti pinigus į "Ignitis" gali. Bet netaupytum mokestį ir už pavedimą. Nes sau patiems jie rengia pavedimą (tarpininkai) nemokamai. Mokamai tik kur gavėjai kiti. Pavyzdžiui, už vandenį, šilumą. Taupytum tik tą mokestį.

Pripampę pinigų

iš tavęs, dar ir iš Vilniaus savivaldybės, sukčių įmonių "grupė" "Ignitis" stato kogeneracinę elektrinę. Todėl statyba stringa. Nes sukčiai samdo suktus statybininkus.
Nors, valdžia pati uždarė porą kogeneracinių elektrinių. Melavo neva nenaudinga. ... Ir leido nusikaltėlių Kinijos valdžiai jas statyti Kaune.
Nutylikokių pinigų stato. Jei iš įmokų už elektrą, tai neteisėta. Nei Komisija, nei vartotojai nesutiko už tai primokėti. Paskui už elektrą iš tos elektrinės ims pinigus tiek, lyg ji būtų kieno kito nuosavybė, lyg vartotojai už ją jau nebūtų sumokėję.

"Garantinis tiekimas" suktas

Nepainiok.
"Visuomeninė" elektra yra pagal Elektros Įstatymo §43.
"Garantinė" - §44.
Nors, skirtumo nematau. Abiem atvejais tai ne laisva prekyba, o pareiga.

Kas nepasirinko tarpininko, arba ką tarpininkas apgavo, paliko, tam elektrą parduoda "ESO" už turgaus kainą + 25%.
Antkainį išgalvojo.
2022.12.13 buitiniams vartotojams Seimas pamažino: 15%. Kitiems paliko 25%.
Garantinio tiekimo trukmė: 6 mėnesiai.
Kas niekada nesirinko tarpininko, tam "ESO" gali atjungti elektrą po 2023.01.01.
Jei pradėjai garantinį vėliau, tai ir atjungtų vėliau. - Tarkim, jei rinkaisi tarpininką, o paskui metei.
Bet privalo perspėti prieš 3 savaites. (Elektros energetikos įstatymo §44 2d. 1sk.)

Dienos + nakties kaina = pigiau negu paprasta, kurioje paros laikas neišskirtas.
O turėtų būti vienoda.
Vartotojas su skaitliuku su laikrodžiu, moka užtikrintai pigiau negu su paprastu skaitliuku.

Valdžia tik vaizduoja neva "garantinę" elektrą tau parduoda "ESO".
Tikrovėje kainas su Energetikos Taryba nustato "Ignitis". Reiškia ir pinigus tebeima jie, per "ESO".

"Vilniaus elektra" liovėsi

2021 metų gruodį nustojo veikti 1 tarpininkas: "Vilniaus elektra". Slepia kodėl. 2000 vartotojų teko greitai ieškoti kito. Vėl nežinia ką rinktis. Juk jie neįgudę.
Tuo metu elektra jiems vis tiek nenutruko. Tik "ESO" davė brangiau, su 25% antkainiu. ("Garantinis" tiekimas.) Nežinau koks buvo tarpininko antkainis.

"Perlas" liovėsi

2022.08.05 http://perlasenergija.lt nutraukė sutartį su visais vartotojais.
Nebegali pardavinėti už nekintamą kainą. Žadėjo pardavinėti tik už varžytines kainas ("rinkos", "biržos").
Bet netęsėjo ir to. Užsidarė.

Valdžia žadėjo atlyginti vartotojams kainų skirtumą ir atgauti tuos pinigus iš "Perlo". Gal anas užsidarė, kad to išvengti. Jei nepabaidytų, gal veiktų dar ilgai.

Buvusiems "Perlo" vartotojams elektrą parduoda "ESO". - "Garantinis tiekimas".
2022.08.31 nusikaltėliai Vyriausybė nustatė kainą 0,24€/kWh. Neaiškiai sakė ar jiems, ar kas liko pas "Perlą". Minėjo skirtumą tarp "garantinio" ir "visuomeninio" tiekimo. Nesakė kuo tai skiriasi. Maniau, neva tai tas pats. Priplakė kažkokią kainą 0,32€/kWh.

"Ignitis" liovėsi

2022.12.02 "Ignitis" vienašališkai nutraukė sutartis pardavinėti elektrą už kintamą kainą.
Pardavinės tik už nuolatinę.
Teisinosi, neva ji brangs neregėtai: 0,6€/kWh.
Bet smarkiai kintanti kaina turėtų būti priežastis ją keisti, o ne nuolatinę daryti.
Keista, kad nuolatinę kainą nustatė 0,4€/kWh. - Nuostolis: 0,2€/kWh.

Gal jie turi omeny ne kainą, o antkainį. Kintama kaina su privalomu antkainiu 25% skriaustų vartotoja. Nuo brangios elektros ir antkainis brangus. Gal nuolatinė kaina tik mažintų antkainį. Nedarytų nuostolį.

Bet tikėtina atvirkščiai, sukčiauja: nuolatinė kaina didins pelną, kai elektra pigs. Tada jau "Ignitis" nepuls rūpintis vartotojais, keisti kainą į pigesnę. Atsikalbinės, kad sutarė nuolatinę, nekintamą.
Juk kainą nustato ne pigiausią, o brangiausią. Yra kas siūlo elektrą po 0,15€/kWh. Pirks ją.

Keista, kad praeitus 2 mėnesius elektra pigo.
Bet "Ignitis" gąsdina neva brangs.

"Birštono elektra" liovėsi

2023.04.01 staiga perdavė visus vartotojus į "Elektrum".

Perpardavinėjo elektrą tik iš "Kauno termofikacijos elektrinės". Nežinau kas dabar yra anų tarpininkas.
Aukščiau miniu, kad ana atsisako tiekti tiesiogiai. Pardavinėjo tik per tarpininką, kad būtų brangiau.
"Birštono elektra" gyrėsi, kad jiems svarbu, kad elektrą gamina Lietuvoje. Remia vietinį, o ne užsienio ūkį.
Bet kvaila būtų gaminti elektrą ir neparduoti. Vis tiek nesustotų ta elektrinė.
Vargu ar elektros tinklai stebi kurio tarpininko pirkėjai tą akimirką vartoja elektrą ir persijungia prie ano elektrinių.
Gal, kaip dera, nustato tiekėjus iš anksto ("planuoja"), ima elektrą iš ko tą akimirką gali. Slapta perskirsto pinigus iš vienų tarpininkų kitiems. O vartotojams meluoja neva ėmė elektrą iš šitų.
Tad, tarpininkai tėra apgaulė.

"EGTO" liovėsi

Perdavė visus 8000 vartotojų į "Enefit".

2023.09.19 staiga atėmė teisė tarpininkauti nusikaltėliai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Nes neturėjo pinigų ir sutarčių su elektros gamintojais.
Vadovas teisino Tarnybą iš dalies kitaip: Pinigų stigo dėl nekintamos kainos, kol elektra brango. Neatsigavo kol pigo. Neturi sutarčių su kažkokių, gal technikos, tarpininku, o ne su gamintojais.

- Jei stigo pinigų, keista, kad švaistė juos beprasmei reklamai. Ypač, kad vartotojų vengė.

"EGTO" buvo vangiausias tarpininkas. Neatsakydavo klausimų, pastabų, prašymų priimti į vartotojus. Keista kad išvis įgijo.

Elektros skaitliukas nuskaitomas radijo bangomis

2022.09.06 "ESO" savavališkai pradėjo diegti.
Kaina: 40€. Ją įskaičiavo į elektros kainą. Išdėstė 15 metų.
Nutyli kas laimi šiuos pinigus.

Vartotojui neteisėtai neleidžia rinktis.

Teisinasi neva vartotojas stebės skaičius ir žinos kaip taupyti elektrą. Taupys 6%.
Bet skaitliukų kaina nuo to sudaro 20%. Reiškia, pinigų taupytų ne 6%, o vos 4,9%.
- Neverta.
Vartotojas tingi. Nestebės skaitliuko kas minutę. Radijas dar ir atpratins stebėti. Geriausiu atveju kiek suvartojo žinos iš sąskaitos... Jei skaitys.

Nutyli kiek elektros švaistys pats skaitliukas radijo bangoms.

Daug skaitliukų tebegalioja. Rodo teisingai. Nereikia keisti.

Radijo banga šniukštinės, seks tave: kada esi namie, miegi, keliesi, kada ir ką įjungi, ką veiki kompiuteriu.
Galimybė priklauso nuo to kaip dažnai matuoja galią ir ar stebi elektros virpesį.
Būdą nutyli.

Radijo banga yra triukšmas. Teršia.
Gal ir kūną žaloja.
Vieno skaitliuko galia maža. Bet jų bus milijonas.
Nuolat atsiranda ir kitos radijos. Tarša susideda.

2016 metais panašiai įbruko Karšto vandens skaitliukus su radiju kiekvienam butui Vilniuje, gal ir kitur.

Talkina Baltarusijos diktatoriui Lukašenkai

Valdiški "Ignitis" kėsinosi parduoti valdiškiems "ESO" transformatorius iš Baltarusijos diktatoriaus Lukašenkos.
Siūlė UAB "Ekobana" už 5 mln. € be PVM.
Gamintų V. I. Kozlovo vardo Minsko elektrotechnikos gamykla. Jos viršininkai malšino darbininkus, kurie prieštaravo diktatoriui.
Žurnaliūgos iš LRT tai paskelbė.
2021.02.18 "Ignitis" įsakė "ESO" nepirkti, nors patys gi pirkimą rengė.
Viso kažkodėl ketino išleisti 5,7 mln. € be PVM. Nors, pardavėjai prašė pigiau.
Dabar, matyt, pirks iš Bulgarijos5,429 mln. €. Atrodo niekas kitas nesiūlė.

Atsinaujinančios elektros diegėjai skelbkitės

Čia, nemokamai. Gamintojai irgi. Talkinsiu apeiti naujus "valdiškus" tarpininkus.
Tiesiogiai diegsite saulės, vėjo, vandens elektrines žmonių namuose.
Gal nebereikės svetimos elektros. Ir ši valdžios klasta žlugs... ir visas elektros ūkis...

Pastabos, valdininkų atgaila

Ne viešos. Skelbiu tik jei reikia. Elektroninis paštas saugus. Ir tau tokį duos nemokamai.
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt
Puslapis saugesnis tas pat koduotas, su raide "s". Rašyk langelį ten:
https://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/elektra
Slapyvardį, adresą ir laišką rašyk į 1 krūvą: