Kaip asmeniškai kiekviena dviratininkė galėtų atsakyti į štampuotus automobilių maniakų bei dviračio neigėjų fantazijas.

Tikiuosi bent iš dalies atsakiau į dviračio neigėjų priekaištus. Ginčai "automobilis ar dviratis" kyla dažnai. Dažnai automobilių maniakai kartoja tuos pačius prietarus, kuriuos jau kelis kartus esame nuvainikave. Aš pats vienas neturiu laiko ginčytis bei kartotis kiekvieną kartą. Tikiuosi iš kitų dviratastų pagalbos. Kelkite ginčus ir jus, kur galite. O kur negalite, griebkite mano samprotavimus arba nuorodą į juos ir siųskite oponentams.
Nuosavus straipsnelius irgi siųskite čionai (arba nuorodas į juos).

Turinys:
[...] Kaltinimas neva reikalaujame per daug teisių, tvarkos, teisingumo, gamtos.
[...] Atsakymas tiems, kam "Žalieji" yra keiksmažodis.
[...] Ar reikia privalomų dviračių takų, šalmų, atšvaitinių lemenių?
[...] Neva visi politikai yra vienodi sukčiai
[...] Neva mano politinės pažiūros - blogos
Kaltinimas neva reikalaujame per daug teisių, tvarkos, teisingumo, gamtos.
Neva dviratastų - mažuma, o automobilastų - dauguma.

Šitai parašiau, atsakydamas į žmonių nesuprantančų dviračio, gamtos, ir automobilio vietos gyvenime komentarus, kuriuos jie parašė viename interneto blevyzgų "dienraštyje". Nereklamuosiu to "dienraščio", bet iš teksto ir nuorodų suprasite.
Komentavo jie pranešimą apie busimą dviratininkų protesto paradą 2006 metų balandio 22d.
Kaip visuomet, atsirado tokių, kurie pasipiktino, kad dviratininkai nori atimti erdvę iš pėsčiųjų. Ir todėl jiems teks slėptis nuo mūsų užmiestyje. Vienas iš rėksnių svajojo neva nelis į gatvę su dviračių sveikuoliškai dųjų uostyti, bet verčiau užsidarys automobylyje, nes jame yra filtras. Kita rėksnė skundėsi, kad turi name rusį, bet ten dviratį bijo laikyti dėl vagių. O į 5 aukštą jo netemps.
Automobilastai aiškino, neva dviratastams nebus takų, nes dviratastų mažuma. O demokratija neva duoda daugumoms, arba tiesiog proporcingai. Automobilastai turi religiją, neva jų yra dauguma.

Vaizduojančius demokratiją aš paklausiu:
Jei aš surengsiu balsavimą, kad išvarytume automobilius iš gatvių, ir jeigu dauguma balsuos už išvarymą...
... Ar priimsite dviračių tikėjimą?
Ar verčiau pradėsite rėkauti ir verkti?

Visai tikėtinas toks balsavimo rezultatas, nes automobilastai ir Lietuvoje ir pasaulyje yra mažuma. (Apie tai rašau toliau.) Jei surengtume atitinkamą tautos švietimo programą, žiūrėk ir balsuotų prieš tavę.
Būtent reikia švietimo. O neišprususios tautos sprendimas, nei daugumos, nei mažumos, mažai ką reiškia.

Žemiau aš įrodau, kad automobilastas nesupranta nei kuom važinėja, nei už kokius pinigus, nei kas yra demokratija, nei kas yra padorumas. Užtai nesuprantančiais savaime jis vadina tuos, ant kurių jo gelda važiuoja.

Skaitau ir nesuprantu. Lygtai žmonės rašo. O liejasi visai ne mintys. Vien žodžių kratinys, ir spelionės.

Sveikai gyventi jau keiksmažodis...
jei nepatiko kažkas, tai prispausk jį su automobilio 2 tonom...
jei smardini, tai kaltas esi ne tu, o tas kas uosto...
jei pats uostai, tai įsivaizduoji savo auto esa dujokauke, nors jis tėra dulkių siurblys...
jei kažkas teisių reikalauja sau ir tau, tai jisai pasirodo nusikaltelis ir nuo jo reikia pėsčiom į užmiestį bėgti...
jei turi rusį, tai dviračio į 5 aukštą netempsi, ir dėl to nevažinėsi dviračiu, ir dėl tokios savo tinginystės bei kvailystės kaltini dviratininkus, kurie reikalauja sau ir tau teisių...
jei reikalauju tvarkos (pagristai), tai esu asilas (nepagristai)...

Jei paminėsiu pagarbą gyvybei, asmeniui, gamtai, tai žiūrėsite į mane lyg į iškrypelį ikaloginį...
O bukas balsavimas jums atstoja demokratiją...

Kai aš pradedu tokius žmones peikti, ir kritikuoti (pagristai), tai iš nepagristų vadintojų asilais pasipyla reikalavimai gerbti jų "nuomonę". Rėkia neva juos skriaudžiu, diskriminuoju. Pasigenda jie pakantumo, demokratijos, žmogaus teisių...

Būtent reikalavimai bei pasipiktinimai pilasi. Argumentų jokių. Tada aš juos už tai pavadinu rėksniais.

O man atgal: "rėksnys ir asilas".

Ne aš rėkiu, kad man parkavimo truksta, kad man važiuoti nėra kur. Parkavimą Vilniuje tau, rėksniuk, darė - ne man. Kelius plečia tau - ne man. Nes tu rėkavai. Tu verkšlenai neva tavo automobiliukas neišsitenka čia bei ten.

O jeigu rytoj dauguma susirinks ir balsuos demokratiškai susprogdinti tą velnio žydrą planetą?..

... Prifantazavau? ... Visai ne... Jau sprogdinate ir be balsavimo. O tai yra demokratijos pažeidimas.
Aš nesutinku, kad tu degintum mano dalį planetos benzino. Grąžink prašau atgal į žemę.

Taigi aš ne fantazuoju.
O tu užtai fantazuoji - automobilistų nei Lietuvoje, nei Žemėje nėra dauguma. Skaičius skaityk žemiau.

Gyveni iliuzijom. O už tavo vaikišką savimeilą moka milijardai kitų žmonių, kurie visai prie automobilazmo neprisidėjo, ir tariamos naudos iš jo neturėjo. Jie yra dauguma - ne tu. Tame tarpe ir Lietuvoj. Tu "kakoji", o aš moku kompensacijas tiems žemdirbiams, kurie Lietuvoje patyrė nuostolių dėl gamtos stichijos.
Eik tu miegot su tokia dimakratija!

Panašus matyt demakratijos suvokimas apima automobilastą, kai jis nusprendžia mane mokinti bamperiu. Užtai, jei aš norėčiau mokinti tokių pat manierų jį, jis verkšlens, ir reikalaus teisybės.

Per pastaruosius 3 metus, mane partrenkė maždaug 6 kartus. 3 kartus tyčia. Visais atvejais automobilastai šiurkščiai pažeidinėjo savo pačių taisykles. Ankstesniais metais susidurimų su automobiliais budavo vos 1 per porą metų. Tai byloja apie automobilazmo manijos gausėjimą.

Tai demokratija??? Matyt pabludai.
Rėkauji tu. O rėksniu vadini mane.

Šiaip ne nuostabu. Koks naujienų "portalas" tokie ir skaitytojai. Tas "portalas" pasižymi blevyzgomis. Seniau jis netgi skelbė, kad už poros metų Saulė sprogs. O nerašo, kad dėl visuotino atšilimo per artimiausią šimtemtį maždaug pusė laukinės gamtos rušių išnyks.

Jų yra dauguma. Bet visiems gyviams, išskyrus save, neigi teisę balsuoti.
... Žemė kurėsi 4 milijardus metų. O mes pusę sunaikinsim per akimirksnį...
Nesuprantu kuom jūs džiaugiates. Baloj mačiau aš tavo "golfo" filtrą!
Sudeginti kaimyno trobą daug proto ir pastangų nereikia. Nejaugi turite eiti vien lengviausiu keliu?
Jei taip, tai kakok į lovą, sisiok pro langą. Nereikia ikalogijos, higienos. Kai apylinkes apkakosi, tiesiog persikelsi pas kaimyną.

Tuščiažodžiauju? Lygtai ne. Vilniuje jau dulkių audros prasideda dėl padidėjusio betono.
Kur važiuojate su automobiliu? - Į gamtą.
O kodėl ne į betoną?
Ką darote gamtoje? - Trypiate ir ardote.
Pažiūrėk kas prideliota prie Žaliųjų Ežerų, Vilniuje. Didžiuliai akmenys. Gal nuo dviračių apsisaugoti? Visai ne. Saugotis reikia nuo automobilastų mažumos. O dar šiukšlinate. Kitas juokingas reiškinys yra didžiulis auto parkavimas prie Belmonto krioklių.

Gamtos, kuri kurėsi milijardus metų, sunaikinimas yra neva didžiulis mano rėkavimas.
O kai tu nori pletoti vos 70-ies metų asfaltą ir deginti kurą, susikaupusį per visą Žemės amžių, tai tėra "demokratija"?

Kalbėsiu tavo iškreipta kalba: tu reikalauji per daug teisių.
Tu jau sudeginai savo kuro dalį, mano dalies neliesk. Tu jau sutrypei savo žemės dalį. Mano dalies neliesk.

Bet nėra tavo ir mano žemės. Ji bendra, ir saugoti turime bendrai. Saugoti - o ne balsuoti.

Pasakysiu porą automobilasto ausiai mielų žodelių. Kaip ir visi DELFI "straipsneliai", šis irgi yra blevyzga. Skirtingai negu straipsnis skelbia, dviračių takas nėra dviračių transporto problemos sprendimas. Takas tėra rezervatų (dviračio atskyrimo nuo erdvės bei visuomenės) įteisinimas.

Automobilis nėra sprendimas taipogi. Moksliški tyrimai įrodė, kad pinigų ir laiko atžvilgiu automobilis yra nuostolingas. O vairuotojo bendras (vidutinis) greitis tesudaro nuo 6km/val (paprastai) iki 30km/val (jei teisingiau gyveni). Tai nėra greitis kamščiuose. Tai yra bendras sugaištas laikas viskam kas susije su automobiliu (tame tarpe uždirbti jam pinigų) bei su kelione juom.
Kai papasakoju tai vairuotojams, jie nustemba... Paskaičiuoja patys. Gauna panašų rezultatą. Sutinka su manim. ... Ir tesia po senovei.
Tik vienas turėjo ryžto pripažinti mano tiesą, bei prisipažinti, kad yra priklausomas nuo automobilio, bet neturis jegų nuo jo atprasti.

Maža tiesioginių nuostolių...
Šiom dienom Savivalybė pavogė iš Vilniečių 703mln litų automobilių kelių plėtrai. Automobilis ir taip žmogui bei šaliai nuostolingas. O iš mūsų papildomai vagia. Šiuo atveju pavogė apie 1000 litų iš kiekvieno Vilniečio - ir dviratininko, ir kudikio, ir močiutės, ir pavienių automobilastų. Per 10 metų įdės į auto kelius virš 1 milijardo litų.

Rašau "pavienių" automobilastų, nes jie toli gražu nėra dauguma - pagal oficialią statistiką jų tėra 30% iš visų keleivių. Tai yra pagal automobilastų lobiuojama statistiką. O realiai automobilastų yra dar mažiau. Tas kuris rėksniais asilais vadina dviratininkus bei riedutininkus turėtų susirupinti savo logikos suvokimu. Tam kad teigtum apie daugumą, turi remtis skaičiais. Mano skaičiai rodo, kad 99% lėšų skiriama 30% keleivių arba netgi mažesniai grupei tenkinti. Taigi pagal jus vagystė jau tapo "demokratijos" simboliu.

Jei aš tavę už tokį alogiškumą pavadinčiau asilu, tai tu iškarto griebtumeis žmogaus teisiu - jei jaustumeis silpnesnis. Arba siūlytum į snukį - jei jaustumeis stipresnis.

Aš pagal tavo iškreiptą dimakratijos savoką pareikalausiu:
Kadangi neautomobilastų yra dauguma, tegul automobilastams daro automobilių takelius (vietoj dviračių takų), kreivus, šleivus, ir į niekur.
O gatves tegul atiduoda visuomeniniam transportui bei dviračiams.

Be to, gražink pestiesiems šaligatvius, kuriuos tu taipogi dabar uzurpavai. Gražink kiemus, vaikų žaidimo aikšteles bei pievutes, iš kurių padarei auto-kiaulydę (parkavimus).
... Dydysis demokratas! Iki šiol tavo veiksmai atrodė grobikiški.

Vilniaus transporto problemą išsprendžiama ne dviračių takais ir ne automobilių keliais.
Kelių Lietuvoje pakanka. O net jei ir truksta, tai jų už tą milijardą darys visai ne ten kur jų truksta.

Mano siūlymų nuorodų sąrašas yra čia:
http://andrius. erencijos.lt/kadaryti

Trumpai, sprendimas paprasčiausias:
nuperki du kart tiek autobusų bei troleibųsų kiek jau yra;
paskiri visuomeniniam transportui bei dviračiams "A" juostas palei visas gatves bei kelius;
visokiausiom priemonėm mažini automobilazmą.
Visiems taps geriau, netgi automobilastams - nes kelias laisvesnis.

Visa tai kainuos vos keliasdešimt milijonų litų. Mums dar liks 980mln litų, kuriuos galėsime išleisti ledams bei dviračiams.
... Arba galėsime investuoti į įvairovę, užuot investavę į betoną.
Kur gi ne! Tu "demokratiškai" išrinkai man ant sprando korupcinį Zuoką. O Zuokas man aiškiai pasakė, kad miestui visuomeninio transporto netrūksta. O pinigai neva turi grįžti tiems kas juos duoda. Aišku kas jam duoda pinigų jis neįvardijo.

O kur gi dėtis automobiliui?
Bala žino...
Nusipirkai problemą. Nupirk jai garažą, ir važinėk patyliukais, kad niekam netrukdytum.
Aš važinėju dviračiu patyliukais. Ir tu gali su automobiliu.
Negali?
Daug ko negali daryti, ir nedarai.
Apsispręsk ir dėl automobilio.

Kita vertus, jei sumažėtų automobilių skaičius, tai problemos lyg ir nebeliktų ir tau.

Aš nesiūlau daryti dviračių takų. O tu nesiūlyk plėtoti auto kelius. Apsieikime tokia erdve kokia yra. Nemažinkime laisvos gamtos.

Jei, it kudikis, laikysiesi mėgstamiausio žaisliuko (auto vairo), tai apeliuoti į logiką nebėra prasmės. Ir kalbėti mums su tavim nebėra prasmės.
Užtai, jei apsispręsi apsieiti be automobilio, tada rasi ir būdų ir jėgų...
Klausk. Mielai patarsime.

Na o kol kas skirkite laiko savo švietimui bei tobulėjimui.
Pradžiai paskaitykite čia:
http://andrius.saugokmedi.lt
Ten yra ir klimato kaitos santrauka, ir valdininkų išdaigų apysakos, ir reikiamų veiksmų siūlymai... ir pavieniams asmenims, ir politikams.

Na o jei vis dar norite man prieštarauti, bet nežinote kaip (tai yra parėkauti), tai tiktai palinkėsiu, kad jus turėtumet tiek ryžto ir jėgu pagelbeti dviračiui, o tuo pačiu ir sau, kiek dabar turite ryžto bei jėgu "sisioti" ant bele ko...

Dar viena šio "naujienų portalo" straipsnio blevyzga yra neva tas dviračių paradas bus antras. Netiesa. Dviračių paradai Lietuvoje rengiami nuo 1997 metų.
Automobilių paradai rengiami kiekviena minute.

Automobiliams davė.
O dviračiams - ne. Tiksliau - atemė.

Taigi tavo demokratijos savoka yra: kas garsiau rėkia, tas ir gauna.

O iliuzija neva tavęs yra dauguma yra dėl to, kad 10 automobilių sudaro didžiulio eismo miražą.
Tuomet kai net ir 20 dviratininkų, arba 100 autobuso keleivių nesudarys jokio eismo.

Tu esi tiek bukas, kad draudimo bendrovė ERGO buvo priversta kabinti dviratastinį plakatą ties Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių sankirta. Ten kur jums už milijardą rengiasi statyti autodromą.
Plakatas skelbia, kad dviratis yra kamščių atidarytuvas.
O plakato prireikė, nes pats tu mastyti nesugebi - reikia būtinai teigiamų paveikslėlių.

Nuotrauką sakosi darė Frankas

Be to, matyt užknysote jus draudikus vairuodami bele kaip (matyt pagal savo demokratijos suvokimą), ir daužydamį vienas kitą bei aplinkinius. Tai net ir draudikai nebemato jokio kito išsigelbejimo nuo tavęs.

Idomu man, koks gi išsigelbejimas ant to plakato nupaišytas?
Nejaugi automobilis?
Ne...

Pasufleruosiu, tiems kas žiūri bet nemato: dviratis.

Atsakymas tiems, kam "Žalieji" yra keiksmažodis.
Susijęs raštas. Kaip tu gali župintis žaluma, atliekas rušiuoti, važinėt darban dviračiu, o ne atsikalbinėti. Ir kaip Žalieji dirba politiką, ir kaip tu jiems ir sau galėtum padėti. Raginimas balsuoti rinkimuose.
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1039.htm - 2007 metų vasaris

Pasiūliau Ramunui balsuoti pagal mano pastabas čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#savivaldyben balsuok
Prie progos prašau ir jūsų: platinkite mano žodį.

Ramunas man parodė internete savo komentarus. Čia nuorodos nededu dėl įvairių priežasčių. Jis pasakė, kad nebalsuos išvis. Ypač už Žaliuosius.

Štai ką jam atsakiau.

Ramunas rašė:
kol nepasikeis žaliųjų [... ir taip toliau ...] braziulio chebra - nebalsuosiu (apie tai rašiau komentaruose: [...]

Dėkoju, kad iškirpai konkrečius komentarus, kitaip nesuprasčiau kuo ten dėti Žalieji. Bandžiau skaityti tiesiai tavo nurodytame internete. Praktiškai neįskaitoma maliavonė be aiškios minties. Jei nori rimtai kažką pasakyti, sukurk pulapį kur mintys būtų surušiuotos.

žaliųjų įvaizdis Lietuvoje yra tragiškas.

Nejaugi?
Girdėjau, kad Žaliųjų partija tikrai nuėjo oportunizmo keliais.

Bet Žaliųjų judėjimas veikia kitaip. Aš susidėjau būtent su Žaliųjų judėjimu. Jie teisiniais keliais atkovojo Pilaitės Šilą. Ir užtai prarado Zuokos finansavimą 2000Lt per metus. Kur čia šukavimas, ir mafija?

O kur čia šukavimas:
http://www.zalieji.lt/akcijos/show/akcija20070119
?

Tu Ramunai, prieš rašydamas, išsiaiškink ką konkrečiai turi omeny.
Bent jau Vilniaus Žalieji stengiasi iš esmės, ne šukavimais.

O štai tokie veikėjai kaip Linas Vainius iš Atgajos Kaune, tai nieko kito, kaip šukavimus nežino.

Be to, partija Nr 15 ne visa yra iš Žaliųjų.
Aš agitavau už konkrečią ponią, su kurią turėjau nerėkavimo reikalų.

To priežastis - naudojami tie patys veiklos metodai, kurie gal ir buvo efektyvūs 80-aisias; vyrauja pernelyg didelis kategoriškumas; nelankstumas; stagnuota organizacija.

Visiškai sutinku.
Pasakyta apie Liną Vainių. Nors tu ir neturėjai jį omeny. Manau kalbėjai apibendrintai. Nieko konkrečiai nežinodamas. Bet į Liną pataikei, nors bedei "pirštu į dangų".
Aš apie jį parašiau daugiau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#LDB

Pažiūrėk čia:
http://www.zalieji.lt/kontaktai
Tas pats Linas priklauso Žaliųjų judėjimui - jis rėksnys.
Sauliaus klubas Klaipėdoje - pagal tave ne rėksnys.
Bet juk tai visi Žalieji.

Aš siūlau atskirti. Kalbame apie Vilnių.
Čia jų klubas neužsiima jokiu populizmu, skirtingai nuo Lino ar Sauliaus.
Čia jie vykdo konkrečią sunkią kovą su valdžia.
O kadangi populizmo nėra, tai jų netgi lėšos ribotos. Bet jie dirba.

Aš mačiau. O tu tik kalbi.

Visa tai lėmė, kad visuomenėje žaliųjų įvaizdis siejamas su piktu, viskuo nepatenkintu, neišsilavinusiu, šūkaujančiu žmogumi

Apie kokią visuomenę tu šneki?
Lietuvoje visuomenės nėra.
Padoraus žmogaus akyse Lietuvis yra piktas, viskuo nepatenkintas, neišsilavinės, rėkaujantis žmogus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5112.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5113.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5114.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5115.htm

Štai tavo visuomenė.
Gal dar pavyzdžių?

O štai mano visuomenė:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5117.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5118.htm

Kas laimi?
Laimi tavo visuomenė. Jie rėkia garsiau.
Bet aš laimiu, nes daugėja mano visuomenė.

(ir tai nėra mano vieno pastebėjimai).

Deja, pastebėjimams reikia argumentų.

Tokiais šūkiais kur figūruoja neiko nepasakantys žodžiai "vagys, mafija, plėšikai etc."

Sutinku.
Todėl siūlau dalyvauti argumentuotoje akcijoje:
http://www.zalieji.lt/akcijos/show/akcija20070119
Siūlo Žalieji. O tu tiktai kalbėti gali.

Vienintelė išimtis iš viso judėjimo būtų Klaipėdos "Žvejonė".

Saulius [Žvejonė, ir LDB pirmininkas] yra oportunistas ir populistas.
Bet geresnis už Franką [LDB veikėjas, šarlatanas]. Sutinku.

Tai kodėl tau Žaliųjų Vilniaus klubui nepadarius išimties? [turiu omeny rinkimus] Aš jau rašiau. Jie dirba. Ką tu jiems prikišti gali?
Aš Sauliui prikišu daug ką.

Pavyzdžiui jis priešinosi mano įstatymo įtraukimui į bevariklio transporto įstatymą 2000 metais.

Vilniaus Žalieji-gi supranta mane ir pritaria.
Jie ne mėšlą mala, o jungia miesto bendruomenes kovai prieš valdininką.
Aš mačiau kaip jie tai daro fiziškai.

Ar tu matei, kad Saulius jungtų bendruomenes, arba dviratinikus?
Jis tiktai juos skaldo.
Pats pameni, kaip dviratininkų susirašinėjime jis rašė, kad kiekvienas už save (žr. 2006 metų nuorašus).
Jei nepameni, rasiu nuorodą.
Taip rašė ir Linas Vainius, ir Frankas, ir Saulius.
O štai čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/LDB
rašau kaip vis tie patys tavo taip giriami veikėjai iš Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) panaikno pagaliau ir pačius mano dviratinius siūlymus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Ne tik panaikino, bet ir aiškiai kiekvienas pasisakė esas prieš konkrečiai Andriuko įstatymą. Tą patį rašau ir žemiau. Jų godumo, kvailumo, griaunamos veiklos, bei aplaidumo pasekoje atsirado dviratį tramdančių liemenėlių įstatymas. Štai tau ir "gamtos draugai"...
Buvęs LDB pirmininkas Saulius Ružinskas bei esamas pirmininkas Linas Vainius yra ekologinių klubų Klaipėdoje ir Kaune "vadai". Abu mėgsta automobilius.

Pasižiūrėkite į Vakarų šalis - ten situacija visai kita - vyrauja dialogas, diskusija, o ne kategoriškumas.

Jei Lietuva būtų Danija, tai ir gyventume Danijoje. Deja aplinkui matau tiktai "selo gadiukino". (Rusiškai: gyvačių kaimas)

Kategoriškas yra Zuoka. Ar matei kada nors, kad jis į mus atsižvelgtų?
Kaip su kategorišku kvailiu kalbėti?..

Todėl ir nenorėčiau būti tapatinamas su "žaliuoju" pagal Lietuvoje vyraujančius kriterijus.

Tai tiesiog kompleksas. Baimė.

Linkiu daugiau pagrįstumo ir pozityvumo.

Aš pagrindžiau.
Persiųsk šį mano pagrindimą į savo minėtą puslapį.
Ir atsiprašyk tenai, už savo neapgalvotas mintis.

Apie Braziulį nežinau. Lyg girdėjau kažką. Bet reikia gerokai pasiknaisioti archyvuose, kad pasakyčiau blogą ar gerą.
Aš siūlau balsuoti už Janina Gadliauskienę, ir už Tautininkų Partiją Nr 15. (Vėliau radau, kad Tautininkai - nusikaltėliai.) Ne už Braziulį, kas jis bebūtų.

Klausimas toks:
Ar tu pritari mano programai?
Jei ne, tada nebalsuok.
Jei pritari, balsuok už ją, nes ji pritaria man.

Remk Vilniaus Žaliuosius pinigais.

Ar reikia privalomų dviračių takų, šalmų, atšvaitinių liemenių?
Nuorodos:
Andriuko pataisos Kelių Eismo Taisyklių
KET. Daviau nusikaltėliams Seimui, vyriausybei, Susisiekimo Ministerijai.
Naikinti kas varžo ir engia dviratį.
Varžyti ir žaboti geldas.
Kaltina aukas
Policija, Susisiekimo ministerija, žurnaliūgos.
- Pėsčiuosius, dviratastus, gyvūnus, augalus, o ne kaltininkus - geldas.
2008 metų sausio mėnesį, pirmą kartą po ilgo laiko vėl pastebėjau patruliuojančius net 2 policininkus. Ilgą laiką jų gatvėse su žiburių nerastum net komisariate...
Pėsčiom irgi nebepatruliuoja. Vargu ar bevaikšto išvis. - Vien geldomis. Todėl nieko nemato. Bet pasirodo ir pėsčiom nemato...

Už 50 metrų, už kampo, pastebėjau du chuliganus, kurie sudaužė butelį į pultelį namo sienoje. Chuliganai atrodė visai padoriai, lyg kokie žmonės būtų.
Grįžau prie policininkų. Sakau koks reikalas...
- Tikrai?.. Kur?..
- Čia pat. Galite juos dar pasivyti.
- Gerai!.. Gaudysim.

Bet patrulis iš vietos nekrust...
Įsikalbėjom. Tarp kitų dalykų jie man pranešė, kad jie jau gali mane bausti už šalmo nenaudojimą. Neva gruodžio mėnesį priimtas įstatymas. Pasijuokėm. Paaiškinau jiems, kad toks reikalavimas gimė kvailių galvose. Mano saugumas yra mano reikalas. Nereikia jo prilyginti saugumui automobilyje. Nes dviratis ne lygu automobiliui.

Jie man atsilygino tuo pačiu. Pranešė, kad jų atžvilgiu kvailystės daromos nuolat taip pat. Vėliausia valdžios kvailystė buvo: Vidaus Ministro įsakymas leisti patrulius po vieną.
Na, - sako man busimos Vidaus Ministro aukos, - tai įsakymas žudyti. Telieka laukti kol bent vieną pritvos.

Taikiai išsiskyrėme. Nekėlėme chuliganams nepatogumų...

Bet ar chuliganai mus pamiršo?.. - Niekaip!..

Po mėnesio važiuoju ramia gatve. Nuotaika melancholiška... Staiga viską sugadiną įžūlus automobilastas. Be jokios priežasties man iš paskos, iš šono, ilgai įkyriai pypsi gelda... Susilygina su manim... Dešinį langą keleivis iš anksto pravėrė iki galo. Vairuotojas piktai šaukia, priekaištą:
- Argi liemenės su atšvaitais nereikia dėvėti?
Pasielgiau negražiai kaip ir jis. Pasiunčiau jį rusiško-totoriško keiksmažodžio link. Jis pagazavo nežinia kam, staigiai išlygiavo į gretimą juostą... Maniau taikys tverti man kelią. Deja susirėmimo šį kartą nevyko. Gelda nuvažiavo pirmyn sau.
Tokių dar keletas pasitaikė. Mat, liemenės taisyklėse buvo naujovė. Magėjo dalintis su kažkuo. Po metų nurimo.

Argi tu skaitytojau neabejoji, kad tas ar panašus "savadarbis policininkas" kitą kartą tave mokins bamperiu?
Tokių pamokų jau buvo. Skaitome čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/lietuva#NEkultura
Buvo ir daugiau. Štai čia vairuotojas tyčia partrenkė vaiką, nes tas kirto perėją ne pėsčiom, bet ant dviračio:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=3461&p=49477#p49477
Vien tai, kad dviratis važiuoja keliu, gelda laiko susidūrimo grėsme, net kai ji tave jau pralenkė. Grėsmę "reikia" pašalinti į dausas, ar bent į dviračių taką:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#dviraciu takas engia dvirati

Aš nesu labai linkęs nagrinėti kas šalmuose gerai ar blogai. Kodėl liemenės blogos... Man labiau rūpi tai, kad, jeigu šita bižuterija bus privaloma, tai sukels smurtą, prievartą, ir engimą dviratininkų atžvilgiu.
Be to, tai sukels automobilastui nuodėmių atleidimą (indulgenciją). Jis ir toliau jausis visagalis, sveikintinas, nevaržomas, ir netramdomas.

Visagalis dviratininkas sukelia daugiausia pavojaus pats sau. Didžioji pavojaus dalis nėra mirtina. To nedera taisyti įstatymais.
Pasikartosiu, kad lyginti saugos diržus, ar oro pagalves automobilyje su dviračio šalmais negalima.
Negalima lyginti dviračio su automobiliu.
Negalima dviračio varžyti.
Automobilį varžyti galima ir pageidautina.

Dviračiui kelia pavojų kiti eismo dalyviai. Tai ir yra taisytina.
Pagal vis dar galiojančias KET, atsakomybę už saugų važiavimą yra vairuotojo, o ne jo aukos rankose. Pagal KET automobilio vairuotojas privalo pasirinkti saugų greitį nepaisant liemenių, atšvaitų, ar aukos važiavimo krypties... (prieš eismą, skersai, ar aukštielninkai).

Užklupo mane ši gelda su pamokslu netikėtai. Blogai padariau, kad į pyktį atsakiau pykčiu.
Tai aš gerai žinau, kad ginčai apie privalomus papuošalus jau senai baigti dviratastų tarpe... Bet geldų vairuotojai to nežino, ir jiems tai nerūpi.
Jiems rūpi tik tai ko jie kelyje nemato. O nemato jie pėsčiųjų, dviratastų, ir kitų daiktų... Kuo greičiau lekia, tuo labiau nemato.
Dar vienas dalykas jiems rūpi: kokią taisyklę tau prikabinti. Tau - ne sau. Jei pamato tave ne pagal taisykle apsirengusį, tuomet jis tavęs "nemato". Dažnai tyčia...
Užtai nuo šiol, jie išvis atpras matyti bet kokį vaizdą (tyčia ar netyčia), kuris neturi liemenės. Pervažiavęs tave, vairuotojas jausis visiškai pateisintas. Nėra liemenės - nėra tavęs.

Jie to viso nežino. Tad derėjo man pasinaudoti proga, ir į pamokslą atsakyti pamokslu. Žemiau rašau ką galėčiau jiems pasakyti. Sakyk jiems šitaip ir tu.

Kiti pamokslai ir priekaištai šiems ir kitiems bamperio mokytojams.

2015.03.13 Policijos patrulis prasilenkė priešprieša, pamatė, apsisuko, pažiūrėjo man į užpakalį, pavijo ir sustabdė.
Skundėsi, neva manęs nemato.
Aš pamokinau, kad:

Tą naktį kažkas gelda partrenkė ir nužudė pėstįjį, kuris gal ėjo per raudoną šviesą. Bet juk gelda vėlgi privalėjo jį matyti.
Pėstysis buvo 2 juostoje. Kita gelda jį pamatė, apvažiavo. Jis tariamai iš už jos iššoko.
O šita - ne. Nors irgi privalėjo.
Šviesoforas nustato ne saugumą, o pirmumą.

2016.07.02 mane vėl kalbino patrulis. Jis budėjo prie kelio, tykojo lengvų aukų.
Vėl skundėsi, kad nedėviu liemenės.
Klausiu:
- Nematote?
- Ne.
- Tuomet jūs reikia bausti už tai, kad į kelią išėjote nematydami. O jei nematote, tai kaip kalbinate?
- Važiuokite šaligatviu.
- Bet juk negalima. Pats juk įstatymą reikalaujate saugoti be sąlygų. O dabar Policija reikalauja įstatymą laužyti.
- Ne. Aš tik rūpinuosi jūsų saugumu.
- Pastatykite kelyje dviratį su atšvaitais, be liemenės. Stabdykite geldas ir klauskite ar mato. Bauskite tuos, kurie sakys, neva nemato. Nes draudžiama važiuoti tokios būklės.
- Jūs kitus mokinate. Į save žiūrėkite.
- Pats savęs nepartrenksiu. Tramdykite ne mane, o kaltininkus.
Įstatymus rašo kas nevažiuoja dviračiu. Aš siūliau atšaukti privalomas liemenes. Bet Seimui nerūpi.
- O man patinka, kad jų reikalauja.
- O man - ne... Jie kelia pavojų vien tuo, kad jų reikalauja. Jie įteigia geldoms, neva jos turi teisę jų reikalauti bamperiu.
- Žinote kiek girtų geldų yra.
- Girtas nemato net to, ką mato. Priežastys nematyti: viršija greitį, girti, ligoniai.
Mane nuolat tranko tyčia, kai mato. Būtent todėl ir partrenkia, kad mato. Erzinu, kad važiuoju ne dviračiu taku. Arba šiaip nepatinku jiems.
Stabdykite, tikrinkite. Siūlykite tokią priemonę Policijos vadovams.
- Jūs pats siūlykite. Mes nesiūlysime.
- Kodėl? Pasižymėtumėt tarnyboje.
- Pats pasižymėkite.
Jis atsisako rūpintis mano saugumu. Veidmainis.

Nesakau, kad šalmai, liemenės, ar dviračių takai nėra reikalingi. Kartais jie pasiteisina.
Bet turime atskirti naudą nuo prievolės.

Akiniai
Akinius dėvėti būtina. Jie saugo nuo šakų, skeveldrų, vėjo, vabzdžių, paukščių...
Saugoti akis nuo Saulės akiniais nebūtina. Tad tinka bet kokie akiniai, nebūtinai užtamsinti.
Nepamiršk, kad tiesiai į Saulę žiūrėti pavojinga - akyse išdeginsi dėmę. Akies tinklainė, kaip ir visi nervai, nejaučia skausmo. Trumpas blykstelėjimas nėra pavojingas, nes nesukelia karščio.
Niekam nešauna galvon daryti privalomus akinius. Nors akių traumos pirmauja, ypač vaikų tarpe. Pasimauna ant šakos.
Kodėl nešauna?.. Todėl kad įstatymus leidžia profanai. Nieko jie nežino, ir nesigilina. Jei žinotų, tai ir akinius ant dviratininko užmaukšlintų. Ir dar spalvą įstatyme nurodytų - murzinai pilka, su juoda dėme toje vietoje kur matomas automobilis.

Nukritus ant veido, akiniai gali sužaloti. Bet tai jau kitas reikalas. Veidą šiek tiek apsaugos šalmas - jei trenkiesi kakta.

Takai
"Dviračių takas žymi" ne kur galima, bet kur negalima važiuoti.

Nuorodą į laišką #p49477 daviau keliom pastraipom aukščiau. Ten rašau, kad dviratininką, vaiką partrenkė tyčia, nes jis nesilaikė popierinių taisyklių, nenulipo nuo dviračio, važiuodamas per perėją. Kokias taisykles beprasimanytų automobilastas, už jų nesilaikymą busi partrenktas tu. Jei bus "reklamuojami" dviračių takai, partrenks už tai, kad jais nevažiuoji.

Dviračių takų nereikia. Ačiū. Reikia mažinti automobilazmą.

Dviračių takai yra kliūčių ruožai. Gerai galvokite ko reikalaujate:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/993.htm - 2006 metų lapkritis
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1005.htm
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1007.htm - 2006 metų gruodis
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1012.htm

Dviračių takų žala, "dviračių" (automobilių) trasos:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1126.htm - 2007 metų ruduo
Truputį daugiau apie takus paaiškinau kitame laiške čia:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?p=49458#49458

Savo puslapiuose daug prirašiau apie dviračių takų žalą. Iš šio straipsnio rasi nuorodas. Papildoma nuoroda yra čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#santrauka
Ten aiškiai įsakau: pirmenybė yra dviratis - ne takas;
pirmenybė yra automobilio mažinimas - ne dviračio išvarymas į rezervatus.
Ten rasi nuorodas į takų apžiūrą. Su mano paaiškinimais.
Rasi ir nuorodas iš mano laiško į Gintaro laiškus, kur jis nurodo savo nuotraukas, kaip dviračių takai tarnauja automobiliui.
Rasi kaip vieną taką nuolat piešia ir užbraukia.
- "Anti ženklas". Vaizdinis, ženklus (simbolinis) "NE" dviračiui. Arba ženklus: "Takui - ne!".

Takai tarnauja ne vien automobiliui. Jie dar tarnauja ir valdininkams, bei jų tarnams iš .
Štai čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#ajuosta
pasakoju kad ne takų mieste reikia, o automobilio žabojimo... Pavyzdžiui "A-juostų"... Bet LDB verčiau užsimojo mieste piešti takus, arba statyti "D-juostas" - siaura statyba kelio krašte, atimanti iš gatvės mažytį plotelį. Jiems pinigų bus, nes jie brangus. O "A-juosta" perdėm pigi - pinigų valdininkui neužteks. ... Juk valdininkas taip mėgsta baltais dažais peckioti šaligatvius (tariamus "dviračių takus"). Kodėl nenori "A-juostų" paišyti?..
Taigi drąsiai galima pervadinti: "dviračių takas" - "D-valdininkų takas".

Ne tik švaistomas bendras turtas. Dar gaišinami tokie garbus ir padorus žmonės kaip aš. Tol kol aš ginčiju, ir gaištu laiką jums, jūsų ekonomika smunka. Nes aš keliu ekonomiką. Jus - pliurpiate.

O štai čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#skundai
rašau, kaip Vilniaus valdininkai, padedami LDB, kėsinasi supilti pinigus ten, kur dviratininkas ir be jų lengvai važiuoja. Vietomis jie pakeis vieną asfaltą kitų, kad automobiliai lengviau važinėtų nuo "Žaliųjų ežerų" iki "Trakų Vokės" ir atgal. Jei netiki, pats pravažiuok... pamatysi.

Čia rašau, kaip takus supila į asfaltą gamtoje taip kad net kišenės braška:
http://andrius.saugokmedi.lt/iskylos/kur.htm#niokojamas.
Tai, be abejo, vėlgi tėra "automobilių takai". Jais smagiai laksto automobiliai.
Nenuostabu kad jie (neužasfaltuoti) tinka ir anoms dviratininkėms, kurios tuščiame kelyje važiuoja smėlėtų kelkraščiu iš baimės. Jų niekas nepratina prie kelio, ir savarankiškumo... Jas pratina prie takų - prie baimės, ir "traukinuko" jausmo.
Štai čia rašau daugiau apie takų žalą, bei apie tai kaip jie pritaikomi automobiliams:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1125.htm - 2007 metų ruduo
Nepamirškime ir psichopatinės žalos, kurią "automobilių takai" daro automobilasto nesamai sąmonei:
http://andrius.saugokmedi.lt/lietuva#NEkultura
Dviračių takai skatina dviračio engimą, išvarymą į rezervatus, bei smurtą.
Dviratis važiuoja visur. Dviračių takų visur nepridarysi. Grąžinkime mums kelius!
Pirmenybė - automobilazmo žabojimui. O takus galima daryti tik ten, kur tikrai neįmanoma. Tokių vietų mažai. Pagal mano įstatymą. Dviračio tako sąvoka privalo būti panaikinta iš Kelių Eismo Taisyklių. Ji prilyginama "pėsčiųjų zonai", arba tiksliau - "neautomobilinei zonai".

Takus Lietuvai perša LDB. Bet nei vieno gramo nepadės jie į juos savo pinigų. Atvirkščiai: jie skatina siurbti valdiškus pinigus. Ir jiems patiems nubyra.
Štai čia aš "pažadėjau" pats įdėti į takus mano pinigus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1220.htm - 2010 metai
Pasvajok!.. Įdėk į takus savo pinigų! - Ne valdiškų, ne "niekieno", bet nuosavų. Nedėsi, nes jais pats netiki. Bet mums perši. Reiškia jų ir nereikia.

Šalmai
Ar šalmai naudingi?
Dažnai - taip. Ypač žioplumo atveju.
Privalomo negalima daryti nei šalmo, nei tako, nei atšvaitų, nei akinių. Atskirkime prievolę nuo naudos. Žabokime automobilazmą. Ypač kad būtent automobilastai kėsinasi užmaukšlinti blizgučius ant visko ko nemato.

Manau jie reikalingi. Bet yra priežasčių nedėvėti. Gadina vaizdą. Nėra pirkti tinkamo pavidalo, dydžio. Nėra patogus. Reikia apsisprendimo laisvės.
Šalmas tėra paties dviratasto saugumas griuvimo atveju, kai jis pats savo noru daro neatsargų posūkį, užlekia ant kliūties, lūžta... Nuo susidūrimo su automobiliu šalmas negelbsti. Tad, reikalavimas dėvėti šalmą būtent automobilių kelyje yra nepagrįstas, profaniškas, ir prieštarauja saugumui. Būtent kelyje yra mažiau pavojaus dviratininkui pačiam griūti. Jei jau taip norima saugumo, reikia reikalauti šalmo kai dviratininkas važiuoja ne keliu, o pavojingais takeliais, arba išdykauja, daro "triukus".
Prisiminkime kad ir nužudytą dviratininką Klaipėdoje prieš kelis metus. Žiedinėje sankirtoje sunkvežimis parbloškė dviratininką ir pervažiavo galvą...

Be abejo šalmas išgelbės tam tikrais atvejais. Bet nauda bus nežymi. Pats mačiau bent kelis parblokštus dviratastus. Kai kuriuos mačiau veiksmo metu. Šalmas nedalyvavo, ir negalėjo niekaip gelbėti, nes galvos traumų nebuvo. Buvo išgąstis, arba rimčiau - sulaužyta koja.

Dar neaišku ar nepakenks privalomas šalmas. Kaip rašau, jis gali skatinti smurtą, tyčinius išpuolius, atsainų geldos vairavimą.
Šalmas geldastą erzina. Partrenks, kad mokyti.
Arba prasimano, kad vis tiek šalmas saugo, todėl saugu partrenkti. Nebūtina apvažiuoti. Panašiai, tyčia traiškome muilo burbulus, vien dėl to, kad jie yra saugūs ir smagūs.

Vienok, atsiranda postringautoju tarp dviratininkų, kurie tikins kitą dviratininką neva dviratis yra gerai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/636.htm - 2006 metų balandis
Jam pabodo kovoti su geldom. Jis nori užmaukšlinti šalmą ant kito dviratininko. Jis visko imsis, bil tik nesiimti esmės.
O jeigu automobilius Vingio parke uždraustų, tai šalmo nereiktų.
Aname laiške įdomu, kad Andriukas tikrai darė skrajutes apie automobilių žalą. Jas dalino Vilniaus valdininkams. Rokas gi taip nieko ir nedarė.

Liemenės
Nebūtinos. Viskam yra ribos. Tu apsikarstyk atšvaitais kad ir iki ausų... Ne tame esmė.
Esmė yra tame, kad pilna yra atvejų, kai automobilastas aiškiai mato dviratastą, bet važiuoja į jį nepaisant nieko (tyčia, ar netyčia). Nepamiršk, kad automobilį renkasi protiškai tingus žmogus, neatsakingas. Tokiam visi yra kliūtys, o ne eismo dalyviai:
http://andrius.saugokmedi.lt/lietuva#verslas.
Jam kyla haliucinacijos: automobilis pats savaime atrodo kaip verslas.
Kaip tokiam atrodo dviratis? - Ogi niekaip. Arba jo nėra, arba tai kliūtis, kurią pagal KET jis privalo šalinti.
Jei dviratis turi atšvaitų, to turėtų pakakti. Papildomas atšvaitas ant liemenės nepakenks. Bet pati liemenė kenkia. Jau rašiau pokalbyje su korupcijos meru Imbrasu, kad liemenės blogai vedinamos, atpratina vairuotojus nuo matymo, visi kas be liemenės bus laikomi nematomais.
Visiškai negražus rūbas. Reikalavimas suvienodinti dviratininkų aprangą kertasi su žmogaus prigimtimi. Vienas savo noru dabinasi kaip kosmonautas (spec. apranga, liemenė, spec. batukai), ar dinozauro galva (šalmas)... Kitas nori gražiai apsirengti. Kitas nori murzinas būti...
Šviesos
Mirksiukas ir kiti dviratiniai žibintai klaidina žiūrovą. Jie silpni, maži. Todėl atrodo atokiai. Geldos vairuotojas klysta atstumą. Mieste išvis pasimeta tarp kitų šviesų.
Mieste gatvės turi būti apšviestos. Visur kur neapšviesta, atšvaitai suveiks. Atšvaito galia bei dydis prilygsta paties automobilio šviestuvo galiai. Užsidėk 2 atšvaitus, jei maža.
Mirksinti šviesa išvis beprasmė. Nes neaišku kas ir ko mirksi. Girdėjau pasaką kaip vienas vairuotojas mušėsi su dviratininku. Sako: Už tai kad mirksi. - Nervuoja. Jei nemirksėtų - nenervuotų.
Na tai rask tu daiktą kuris Lietuvio "nenervuoja"... Nebent savo paties rankos.

Dviratis yra laisvė. Jei visi suvienodės, kur laisvė dingsta?

Be to, aš pats, kai pamatau dviratininką su šalmu, o ypač su liemenę susidarau įvaizdį:
pavojus, tvarkdariai, policija... kiemsargiai...
Mačiau praeivių kurie ir rėkė taip.
O ką pamanys vėpla? Man ir be to niekada nevažiavę dviračiu žmogystos aiškina kaip tai "pavojinga". O dabar, jei padarom šalmą, taką, ar liemenę privalomą, tuomet jie niekada nevažiuos.

Vėlgi, su automobiliu nėra kaip lyginti. Pagal Andriuko įstatymo bendrąją dalį automobilis nėra laisvė, pareiga, ar teisė... Tai yra blogis ir privilegija. Ją reikia užsitarnauti, ir visokeriopai žaboti.

Padaryk dviratį privalomą... Padaryk mano įstatymą privalomą... Tegul kiekvienas automobilastas privalo nešioti dviratį su atšvaitais. Šitaip jis bus mokinamas vežioti dviratį... Taipogi galbūt juo važinėti, ir bent kartais gerbti.

Bet tu to nedarai. Štai kur tikroji problema. Tarkim esi eilinis mažas pilkas žmogus, arba tinginys... esi neįgalus... Bet to nedaro ir apsišaukėlių Lietuvos Dviratininkų Bendrija (LDB). Netgi atvirkščiai... LDB ištrynė visus šiuos mano puslapius ir siūlymus, o mane išvarė iš bendrijos. Per visą savo buvimo laikotarpį LDB priešinosi mano įstatymo, ir kitų siūlymų įteikimui valdininkams. 2007 metais, dviratastų suvažiavimo metu LDB pirmininkas bei visi kiti nariai aiškiai pasisakė prieš konkrečiai Andriuko įstatymą ir kitus siūlymus. Aš jų klausiau kiekvieno asmeniškai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Ne tik kiekvienas pasisakė esąs prieš...
Lietuvos Dviratininkų Bendrija panaikino pagaliau ir pačius mano dviratinius siūlymus. Štai tau ir "gamtos draugai"...
Buvęs pirmininkas Saulius Ružinskas bei to meto pirmininkas Linas Vainius yra ekologinių klubų Klaipėdoje ir Kaune "vadai". Abu mėgsta automobilius.
Automobiliais važinėja bei juos gina ir dviratis.lt blevyzgų svetainės prižiūrėtojas Laurynas Butkus. Viską skaityk nuorodose žemiau.

Taigi, privalomų dviračių šalmų bei dviratį tramdančių liemenėlių įstatymas yra pačios LDB darbas. Valingas, ar nevalingas - nesvarbu. Tai jų godumo, kvailumo, griaunamos veiklos, bei aplaidumo paseka... Vėliau sužinojau, kad tikrai jie patys tą įstatymą ir pradėjo... Kad galėtų su kažkuo kovoti... Tai - LDB darbas. Tai pasakoju nuorodoje į LDB žemiau.

Suvažiavime LDB siūlė bausti dviratininkus, kad važiuoją be atšvaitų naktį.
Tam įrodymas yra balsavimas dviratis.lt puslapyje, kurį LDB padarė iškarto po suvažiavimo. Žiūrėk balsavimo "rezultatų" archyvą. Tas balsavimas buvo darytas ne kaip atsakas į valdžios ketinimus... Tai buvo pačios LDB kėslų atgarsis. Suvažiavimas vyko 2007 m. lapkričio 17d., balsavimas padarytas už poros dienų, o liemenimo įstatymas priimtas 2007 m. gruodžio 21d.
Ir būta čia ko balsuoti!.. Tas pats kas klausti nusikaltėlių ar galima juos bausti.
Tik kad dviratininkas nėra nusikaltėlis... "Nusikaltėlis" yra automobilastas. Vien tuo, kad sėdo už vairo be reikalo, jau prasikalto.

Apklausa.

2008 metų vasario mėnesį LDB paskelbė naują "balsavimą":
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1144.htm - 2008 metų žiema
Kaip atsakau jam čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1158.htm - 2008 metų žiema
Lietuvos Dviratininkų Bendrija (LDB) yra neteisėta organizacija. Dalyvavimas jos apklausose ar kituose renginiuose priduoda jai teisėtumo. Galioja mano raginimas boikotuoti LDB, tame tarpe ir jos "apklausas".
Šio straipsnio gale duodu savo apklausą. Toje apklausoje duodų nuorodas ir į ginčus susirašinėjime.

Šį kartą LDB balsavimas vyksta jau prieš liemenimą. Bet kaip visuomet, apklausa yra sufabrikuota. Tai ne pirmas kartas. Seniau LDB sufabrikavo balsavimą už atskirus brangius dviračių takus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#ajuosta
Kontrargumentai buvo nuslėpti, nutylėti. Vyko tik bukas balsavimas.
Ir ne šiaip balsavimas... Juo rėmėsi pinigų siurbikai - tariamų dviračių turizmo trasų sudarytojai. Balsuojančiam to niekas nepaaiškino. Taipogi niekas nepaaiškino ir ryšio tarp takų ir trasų. O ryšio nėra. Nes trasa nėra takas. Absoliuti dauguma tų trasų yra automobilių keliai. Bet planas rėmėsi balsu už takus. Gudriai?!

Ginčas turi įvykti prieš balsavimą - ne jo metu, ir ne po balsavimo. Tiesa šį kartą LDB leidžia bent jau balsavimo metų aklai balsuojančiam išsikalbėti - įdėti savo komiantarus. Bet tai nedidelis pasiekimas. Ginčai turi būti išankstiniai. - Ne išsikalbėjimas balsavimo formoje. Šį kartą vėl nėra išankstinių ginčų, nėra nuorodų į jokius argumentus... Yra tik kalbos neva:
Saulius Ružinskas:
LDB siūlys kitas efektyvesnes saugaus eismo užtikrinimo priemones ...

Andriukas jau siūlė efektyvesnes priemones:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas.
LDB jį bei visus kitus siūlymus ištrynė. Matyt jie turi visai kitų automobilazmo skatinimo priemonių. Kaip minėjau puslapyje apie LDB (žr. nuorodą žemiau), forume dviratininkai klausė net keletą kartų...

LDB tas "priemones" nutylėjo... Atsikalbinėjo tuščiais žodžiais... Gėdisi viešai niekšybes skelbti. Už dviratininkų nugarų LDB daro jiems staigmeną. Kokia gi ji yra? Ogi pasirodo vėl engti ir bausti dviratį.
Saulius Ružinskas:
... reikalaus, kad būtų užtikrinta dabar galiojančių KET punktų dėl dviračių techninės būklės laikymosi kontrolė, kurios iki šiol policija nevykdė.

Automobilio LDB nežabos. Šalinti reikia problemą, o ne auką. Automobilis šalina auką. Problema yra automobilis. Jį ir reikia šalinti. Bet jeigu net pats LDB suvažiavimas vyko su automobiliais... jeigu pats LDB pirmininkas Linas Vainius "suokia giesmes" automobilio šlovei... Tai kaip šita automobilistų organizacija baus automobilį? Būtų šventvagystė. Neveltui Linas Vainius užsipuolė ir apkaltino Andriuką:
... pagal tave automobiliai yra velnio išperos...
Deja, cituoju nepažodžiui. Nes paskui Linas pasiekė, kad tas jo laiškas būtų ištrintas iš forumo, nes jį patį kompromituoja.
Apie šiuos pro-automobilinius išpuolius, ir apie kitus LDB bei jų tarnu juodus darbus skaityk nuorodas žemiau.

Dabar LDB vėl daro "apklausą". Vėl demokratija pakeičiama buku balsavimu. Apie tai jau rašau straipsnyje aukščiau.
Rašiau ne vien aš. Kaip savo forume kartą rašė Egidijus:
Tai ka?.. Jeigu dauguma balsuos, kad šudais apsipiltume, tai kanalizacijos daryti nereikia?
Argumentai turi būti, o ne balsavimas. Demokratija yra proto galia, o ne minios galia. Dabar - nei proto... nei minios. 100 vėplų nuspręs likusių vėplų likimą... Visi postringaus... Niekas nežinos apie ką kalba. Tuo naudojasi LDB - tamsoje kuistis patogiau.

Ir ištiesų... Žiūrime kas gi balsuoja... Pasirodo sufabrikuotoje apklausoje vos 21% dalyvių važiuoja dviračiu kasdien. Kiti tik rašinėja apie dviratį, ir sprendžia už tuos kurie tikrai važiuoja. Ir dar postringauja apie demokratiją.

Įdomu, kad savo apklausą LDB daro "apklausų serveryje" internete, kurį patys ir valdo. Tą serverį kūrė Laurynas Butkus. Jis yra dviratis.lt bei bicycle.lt blevyzgų svetainės prižiūrėtojas. Apie jį skaitome čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1069.htm - 2007 metų balandis
Čia LDB statytinis - Laurynas Butkus - aiškina neva esu ligonis... (Jis galėjo nustatyti ir bet kokią kitą diagnozę bet kam.) ... Taipogi aiškina kodėl jis naikino nuorodą į naują susirašinėjimą - nes gina automobilius.
Tas pats žmogus trynė Andriuko pasisakymą iš viešo "Kritinės Masės" puslapio:
http://andrius.saugokmedi.lt/renginiai#raginimas
Na o pati apsišaukelių Lietuvos Dviratininkų Bendrija ištrynė mano puslapius iš dviratis.lt bei bicycle.lt puslapių, ir iš forumo "Geras Dviratis". Paaiškinimų ieškoke nuorodose apie taip kaip protestuoti prieš LDB žemiau.
Taigi tikėtina, kad LDB apklausą manipuliuos, trins, ir kitaip "tvarkys" pagal jų pačių norus.

Kokia iš to nauda taip vadinamai Lietuvos Dviratininkų Bendrijai?..
Didėlė nauda. Pati sukėlė "liemenimo įstatymą". Pati rengiasi jį atšaukti... Nieko nepadarė, bet pakėlė savo įvaizdį "kovomis su vėjo malūnais".
Gal įstos nauji patiklus nariai vėplos. Jei vėplos pasirodys esą ne vėplos, išmes iš LDB, kaip Andriuką. O valdininkų bei Europinių fondų akivaizdoje LDB atrodys kaip tikra dviratastų organizacija. Nepaisant kad visa jos veikla tėra:
Egidijus:
Lino [Vainiaus] kvaili puldinėjimai spaudoje dėl šalmų ir liemenių - tai blaškymasis kambaryje be baldų, iškaltame paminkštinimais.
Jei negali padaryti nieko doro, tai daryk vaizdo instaliaciją pavadinimu: Parodyk, kad dirbi.

Kieno gi kišenėje blaškosi LDB?..
Iš kur sėdinčiam, niekur neinančiam storam valdininkui žinoti, kad tas kuris jo kabinete blaškosi tėra automobilastų organizacija?.. Iš kur jam žinoti, kad LDB neatitinka savo programos ir įstatų?..
Jis duos pinigų.

Kadangi LDB yra neteisėta, tad galioja mano raginimas boikotuoti LDB, tame tarpe ir jos "apklausas". Kokiu pagrindu LDB išvis kažkam kėsinasi atstovauti? Minėtame forume LDB pirmininkas Linas Vainius aiškiai parašė:
LDB atstovauja tiktai savo nariams. Todėl nei Andriuko nei jokių kitų dviratininkų siūlymų nei atsižvelgti nei vykdyti neprivalo... Neprivalėjo net tol kol ne išmetė Andriuko iš LDB. Tuo labiau neketina ir dabar.
Narių tėra 10 vienetų.
O dabar vėl pretenduoja tau atstovauti?.. Ir dar šitaip nevykusiai, sufabrikuotai.

Protestuokite prieš LDB. Reikalaukite tą 10-ies automobilastų vienetų "organizaciją" uždaryti... Arba pervadinti į Lino dviračių Takų Bendrovę (LDTB). Apie tai trumpas įvadas:
http://andrius.saugokmedi.lt.
Apie pačią LDB, jų suvažiavimą, bei kodėl ta "organizacija" yra neteisėta:
http://andrius.saugokmedi.lt/LDB;
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#LDB. Ten parašysiu ir daugiau.
Taipogi apie Liną Vainių - LDB pirmininką - skaityk šiame puslapyje aukščiau.

O jūs, kol neturėsite savo atstovų, tol nuolat pakliusite į kvailą padetį. Bet tik postringausite... ir postringausite...
Mano raginimas kurti naują bandriją, arba pertvarkyti senąją liko neišgirstas:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1130.htm - 2007 metų ruduo
Iki šiol (2008 m. vasaris) turime tik 4 potencialius narius.

Pabaigai štai jums paprastas pavyzdys. 2008 metų vasarį, tuoj po Sauliaus paskelbtos apklausos, Važiuoju aš pėsčiųjų zona su pieštu dviračiu taku. Priešaky bastosi automobilis - kaip visuomet neranda ir nežino sau vietos. Aš manau automobilis nuruko savo dviačių taku tolyn... Nerūpestingai darau viražus... Staiga pastebiu, kad viražus daro ir ta gelda. Ji apsisuko ir jau važiuoja manes link. Kertu jai kelia. Abu sustojame... Praleidžiu...
Gelda gazuoja. Privažiavusi pasuką vairą manes link, ir vėl ištiesino - neva pagazdino. Parodė savo bobai koks jos automobilis drasus.
Aš iškėliau koją. Jei dar priartėtų - spirčiau.

Policija sėdi automobilyje tolokai - už 3-jų kvartalų. - Visai ne ten kur pažeidėjai jų laukia. Plepa su prašalaičiu. Vis geriau negu nieko.
Esame pėsčiųjų zonoje, ant piešto pseudo dviračių tako. Mano šonuose atšvaitinės juostos. Mano pedaluose atšvaitai. Net jeigu bučiau apsimovės šarvuotą liemenę, ar atšvaitinį šalmą, geldai nusispjauti. Netgi atvirkščiai - pasidabinęs, kaip klounas pritraukčiau dėmesį. Labiau matomas - lengviau pataikyti. Įstatymus skaito vieni žmonės. O pažeidinėja visai kiti. Jie slepiasi už geldų durelių ir už vairo. Jų niekaip nepasieksi. Jų niekaip neįtikinsi... Juos galima tiktai žaboti.

Parodyk geldai, kad jį tėra kelio svečias, o ne kelio šeimininkas.
Ot ir ne! Pažiūrėkite kas dedasi prie Lietuvos Seimo: ant žalios vejos plinta neteisėtas automobilių parkavimas. Štai kas leidžia jūsų įstatymus.
LDB apie tai tylėjo, tyli, ir tylės.
Tyli ir tu.

Apklausa:
Taigi, ginčas įvyko. Daviau jums apsčiai nuorodų. Galėjote, ir vis dar galite dalyvauti... Įtikinti oponentus.
Dabar skelbiu savo apklausą:

Neva visi politikai yra vienodi sukčiai.
Už ką balsuoti dabar. - Už kitus. Jie irgi neveikia. Bent blogiau nedaro.

Ginčas buvo tuščioje vietoje. Aš raginau balsuoti už Konservatorius. Mano samprotavimai apie juos tebuvo prielaidos. Norėjau suteikti galimybę. Jie tik vaizdavo veiklą, pasipriešinimą, pasitarimą su tauta. Bet šalies darkymo nestabdė. Išdavė. Jiems tai pasisekė, nes tu nedalyvavai politikoje, nestojai į tą partiją, nekeitei jos, neraginai nieko ir ne su kuo nekovojai.

Šis ginčas buvo kvietimas važinėtis dviračiais su Konservatoriais ir juos ginčyti. Bet žmonės mieliau ginčijosi su savimi ir kompiuteriu. Niekas iš susirašinėjimo neatvažiavo.
Netrukus po ginčo aš pats vienas pasivažinėjau ir pasitariau su Konservatoriais. Ypatingai - su Birute Galiniene (nuorodoje iškarto rasi ją, o iš ten ir pasaką apie tai). Andrius Kubilius žinojo, kad atvažiuosiu, išsigando ir nevažiavo. Paskelbiau juos neveiksniais.
Bet balsuoti vis nebuvo už ką. Teko už juos. 2008 metų pabaigoje jie laimėjo rinkimus. Po to nieko doro neveikė. Visus siūlymus ir pasitarimus su tauta išmesdavo. Vaizdavo drausmę. Bet leido valdininkams toliau siautėti. Netgi juos dangstė.

Ginčas įvyko čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/ - 2008 birželis

Sarew atsakė Egidijui:
Politikoje nesigaudai ir matomai dėl to nusišneki.
Sakyti, kad partijos ir politika visai nedomina, tai tas pats, kaip kad "po manes nors ir tvanas". Liudna, bet panašu, kad kuo toliau tuo daugiau lietuvių taip masto. Todėl ir turime tokią valdžią.....

Replikas iš serijos "visi jie vienodi sukčiai" jau paneigiau šiame susirašinėjime bei savo puslapiuose seniau.
Jei kartojiesi tu, pasikartosiu ir aš.

Konservatoriai yra vėplos.
Todėl aš ir ketinu juos išmokinti dirbti.

Aš veikiu pagal šitą principą:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5653.htm
sukraunu Lietuviui šiukšles, ir liepiu pačiam surušiuoti ir utilizuoti suvalgymo budu.

Tai atlieku ir Kubiliui, ir tau, ir šiam susirašinėjimui, ir kitiems.

Beje, "Konservai" nėra vieninteliai, prie kurių kimbu. Aš kabinėjausi ir prie kitų partijų, reikalavau aiškaus požiūrio į mano siūlymus prieš praeitus rinkimus.
Kai kurie pratylėjo.
Kai kurie išsisukinėjo. Šitaip juos "išaiškinau".
Kai kurie (netgi statybininkai) pritarė man. To pedsakai yra ir internete. Galbūt populistiškai, bet tame vistiek yra švietimo bent kruopelė.

2006-2007 metais Tautininkai su Žaliaisiais mano siūlymus priemė.
Asmeniškai kelis kartus kalbėjau ir su Kubiliumi. Yra požymių kad priims pagaliau ir jis.
Todėl ir siūliau už Tautininkus balsuoti aną kartą:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#savivaldyben balsuok

Dabar šitos partijos susijungė. Nors Žaliuosius jau kažkaip pametė.
Logiška imtis vėl juos taršyti.
Bet - ne. Ir Konservatoriai, ir Tautininkai išdavė. Net nebevaizduoja, neva tariasi. Su pavieniais galima nebent pakalbėti... ir tiek.

Gerasdviratis:
Tokia patijui prostitucija kaip socialkonservatoriai manes visikai nedomina.

Lyginti Kubilių su Kirkilu yra dar blogiau negu lyginti Terlecką su Šustausku. (Atsiprašau, dėl šio visiškai nepadoraus žmogaus pavidalo pavardės viešo necenzurinio paminėjimo.)
Terleckas pagaliau susipainiojo ir nubėgo velniui tarnauti (Paksiaus partijėlė).

Kubilius gi į Komunistų partiją (KPSS, LKP, LDDP, LSDP) niekuomet nestojo. Jis tik su jais tarėsi dėl fiktyvios daugumos.
Aišku "komuniagos" net neketino tos daugumos įgyvendinti. Viską tyčia sužlugdė. Bet Konservai privalėjo kažką daryti. Tai jie ir darė tiek kiek tu jiems leidai.

O tarėsi jie dėl to, kad tu Egidijau tylėjai. Vėplai ar chamui neprieštarauji viešai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1165.htm - 2008 metų žiema
Kaip rašau tenai, tu netgi kvailius drasini, skatini, veisi.
Jų neagituoji, nelavini.
Tavo tokie pseudo pragmatiški pasisakymai skatina apatija. Žmogui jau normalu į viską spjauti.
Kiek darai, to nepakanka. Žygeliai, varžybos, ar "dviračių mainai" švietimo ir politikos neatstos.

Leidai Komunistus rinkti valdžion.

Tylėjai ne vienas...
Tylėjo ir dviratiniai veikėjai, tariamai progresyvus, tokie kaip Gintaras (GIB), Ramunas (Ramujana). - Pliurpaliai ir postringautojai. Dalyvauti rinkimuose visada buvo pilietinė pareiga. Jūs visi net ir jos atsisakėte, nėjote.
Šitie veikėjai po rinkimų pliurpė, neva visuomenė neturi jokių svertų. ... Tai jei patys atsisakė...

Lygiai taip pat rinkimų atsisakė ir tariami intelektualai. - viešas susirašinėjimas. 2007 spalis
Minėti du asmenys yra jų tarpe. Abu netgi supyko, kai tempiau juos balsuoti.
Visi visus išdavė. Tai kas šalį tvarkys? Šlavėjos?

Gerasdviratis:
Ju destrukcines idejos man yra priešingos ir nepriimtinos.

Prašau konkretų pavyzdį.
Kiek pamenu, didžiausią žalą Lietuvos žmogaus pavidalui atnešė Komunistai, bei jų atmainos (Zuoka, Paksius, ir kiti).

Konservatoriai jų sumanymams priešinosi.
Pavyzdys: Brazausko padovanotas Zuokui sklypas, Vilniaus gamtinis Ozas. Tas, kuriame aš raginu tave griauti: Siemens Arena, Vandens Parką, Ozo slėnis (daugiabučiai namai), ir kitos tenai daromos statybos.
Konservatoriai priešinosi. Tavo dėka gavo špygą. Nors, manau jie apsimetė. Tyčia pralaimėjo.

Kitas reikalas, ar neužsimanytų patys Konservatoriai tenai ką nors statyti, parsiduoti statybininkams... Ar tausotų gamtą? Na tai privalėjome juos raginti tausoti. Privalėjome sakyti nuomonę.

Ar tu matei kitą partiją, kuri kviestų tavę į minčių apsikeitimą?
... kuri kviestų žmones į talką bent savo vietoves apvalyti?
Ar matei žmonių į tą talką (o ne į chaliavos puotą) einančių?

Pasinaudokime proga.
Mums duoda progą nemokamai patekti į Europos Parką.
Tame parke nėra daug ką veikti. Bet retai katais praslenkame į ten paslapčiom, be bilieto. Taip smagiau.
O dabar siūlo tiesiog nemokamai... Jei duoda, imk... nesvarbu ką...

Konservatoriai kalbasi.
Kitas reikalas, kad mano siūlymus jie vangiai vykdo.
Bent matau, kad juos suvokia. Turime "spausti".

O kokia kita išeitis?
Tu gali pasakyti?
- Negali.
Nes jos nėra... ir Lietuvoje jos negali būti...

Per 17 metų Lietuva jau prarado savo šansą. Neišauklėjo naujų snukių.
Neišmokino specialistų, inžinierių, mokytojų, gydytojų, policininkų, verslininkų, politikų...
Auga vis tie patys seni, ir dar bjauresni. Auga statybininkai.
Netgi miškininkų sumažėjo perpus.

Lietuvoje daugiausia naujų studentų - statybininkai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1106.htm - 2007 metų rugsėjis
Trečioje vietoje pagal studentų gausą yra chuliganų profesija:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1112.htm - 2007 metų spalis

Kas eis valdžion?

Išeitis iš "išeinamos angos" yra viena:
švietimas.
Tu netgi pats tai pripažinai:
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=16&t=3595&p=47320#p47320
Kitos tėra pagalbinės.
Tai ir peršu politikams.

Aš tave traukiu iš tos "angos". Tu brauniesi atgal. Nedidelis skirtumas nuo rėksniukų. Nors tu kitoks negu jie, išdava yra ta pati.
(Pastaba: rėksniai, tai toks žmogaus pavidalas, kuris turi tiktai gerklę, kuri kartu yra išeinamoji anga.
Beje, šį susirašinėjimą sukurėm 2005 metais su tikslu atsiskirti nuo rėksnių, ir perimti iš jų valdymą.
)

Gerasdviratis:
...A [...] Kirkilas tikriausiai dalyvaus šioje akcijoje, kaip social konservatorių berniukas.

Kaip minėjau, Terleckas yra blogiau už Kubilių, nes:
Terleckas tebuvo simbolis - nieko neveikė.
Kubilius - veikia.

Kirkilas - Braziaus tarnas - yra iš principo nusikalstamos gaujos narys.
Koks gali būti palyginimas su "Konservais"?

Tai ir turime atskirti:
Netyčia vėpla;
Ar tyčia blogas.

Jei Konservatoriai būtų vagys iš prigimties, irgi bandyčiau. Nes kitos išeities nebūtų. Bet vilčių visai neturėčiau.
Bent jau jų oficiali ideologija nėra vagystė. Reiškia vilties yra.

Palyginimui, Komunistų ideologija yra vagystė:
bendra gamybos įrankių nuosavybė (nusavinimas).
Arba tiesiog savivalė pagal Brazių:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/412.htm - 2006 metų sausis
Ten rašau, kad Brazauskas sakė:
O ką Prezidentas gali? Nieko. Visas ūkis yra premjero žinioje. Busiu premjeras.
Ir pasidarė premjeru. O tokie kaip tu jam leido.
O dar jisai sakė:
Kas neturi milijono, neišgyvens.

Gerasdviratis:
Gėda, kad partiniai nusikaltėliai ima reklamai dviratį, tipo, jei važiuoji dviraciu-balsuok už Kirkilą, Kubilių, Brazausko anukus...

Prieš kelis metus Prezidentas Adamkus kvietė Lietuvius pasivažinėti dviračiais po Kauną.
Tai buvo gėda. Nes nebuvo nuolatinės politikos... Ir jokio tikslo nebuvo (išskyrus populizmą). Prizidentas net pasikalbėti ar išklausyti nieko neketino.

Dabar Konservatoriai mus kviečia kalbėtis. Kaip minėjau, jie tai daro nuolat. Ne vieną kartą.
Jei tu turi konkrečių nuoskaudų, ateik ir išsakyk jas Kubiliui.
Pažiūrėsime ką atsakys.
Būna, kad visko neprisimėni. Sunku. Tai išsakyk bent vieną...

Žmogus yra pagrįstas bendravimu, o ne nutylėjimu.
Jei prie tavo namų liurbis šiukšlina, tu gi pasakai:
Nevok!
Pakelk!
Nerūkyk!
Negerk!
Nepletkavok! (Prasimanimų pliurpimas.)
Netingėk!..
Na tai pasakyk tai politikui. Tegul žino.

Kubilius nėra iškalbus. Tad iškarto gali neatsakyti. Bet tai jau kitas reikalas. Tam yra ginčas, kur galima atsakymą išspausti.
Tu atsisakai šios galimybės. Nebent neturi ką pasakyti, ar paklausti, pasiūlyti.
Aš turiu, ir tu puikiai žinai ką. Tai dabar pagelbėk man. Nes šansas šiuo atveju yra.
Tėvai ir jų oponentai jau išdavė, apleido Lietuvos vaikus:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/5648.htm
Į jų šansus numoję ranka mes išduosime ir anų palikuonis.
Laiško NGO archyve nebėra, nes senus laiškus trina savaime. Panašiai rašiau atsišaukime į vaikus.

Simboliškas buvo Britanijos Karalienės apsilankymas Vilniuje 2006 metais.
Studentus paliko "už borto" spoksoti, kaip negrus aptvare.
Prie Karalienės prileido tik universitetų tariamą "elitą" - dėstytuvus.
"Elitas" sėdi pavėsinėse ir valgo... O "antrarūšiai" už spalvotos juostos atokiau stukso ir vėpso. (Centriniame Vilniaus Universiteto kiemelyje.)

Kodėl man čia "staiga" vaikai parupo? Ogi todėl, kad nėra šansų, kad dabartinės kartos buklė pagerės. Tu prie NEpagerėjimo prisidedi. Viskas ką darome ar nedarome pasiteisins tiktai gilioje ateityje. Mes savo NEveiksmų išdavų neapčuopsime. Per ilgas virsmas.
Kita vertus, jeigu pasak manes:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1128.htm - 2007 metų ruduo
ir po 200 metų Lietuvoje nepagerės, tai kam spardytis?

Berods, dar 1990 metais vienas studentas kitiems siūlė keisti Lietuvos švietimą. Visi palaikė. Kodėl - ne?.. jei tik parašo reikia? Bet niekas nieko neveikė. Dėstytuvai veiksmą žlugdė, apšmeižė, studentus apkrovę kuo labiau darbais, kad neliktų jėgų priešintis.
Studentas pradininkas sakė: Jei nevykdysite dabar, Universitetą paliksite bedarbiais. Tai tavo ateitis. Dėstytuvas už ją nekovos, ir tave atkalbės, nes vėlgi tai tik tavo ateitis. Tu ją aukoji dėstytuvui.
Bet tuo metu tokie žodžiai studentui buvo abstrakcija. Be to, kam rupėjo tokia "tolima" 1 metų ateitis?..
Ateitis atėjo... Visi studentai liko bedarbiais... Prasigyveno tik dėstytuvai, nes valdiška kišenė niekuomet neišseko.

Atsiliepimai
Kaip visuomet, Lietuvis ničnieko nesupranta arba neveikia.
Linas:
(Pasatba: Linas man rašė žymiai anksčiau negu šis ginčas dėl Konservatorių iškylos įvyko. Jis man rašė dar 2006 metais. Bet koks skirtumas?)

bet visa kita, kur tu rašai apie politiką

Apolitikšam būti lengva. ... Apatiškam.
Ką tu darysi, kai tave tamsiame kamputyje politikas prispaus, ir niekas pirštu nepajudins dėl tavęs?
Pasiskųsi, kad visuomenė tau abejinga?

Kaip rašau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/#savivaldyben balsuok
Jūs išgaudys ir išgliaudys po vieną.

Per Britų Katralienės lankymą užsiminiau moteriškėms, kad ji vaikščiojo po Kinijos "kruviną" granitą. - 2006 spalis
Tos nustemba:
- Ka? Tikrai kruvinas?
- Vaizdžiai... Kinija yra represinė kruvina valstybė.
- Ai... nedarykite politikos.
- Bet juk Karalienė ir yra politika. Nejaugi mes tiktai žavėsimes jos blizgučiais, ir kaip žavingai ji kuprinasi...

Užtai pati Karalienė padarė visiškai teisingai. Ji pagerbė tiktai buvusius kovotojus už jūsų šalies laisvę, žuvusiuosius, žydų aukas. Taipogi ji pagerbė Lietuvos ateitį Universitete truputį (žr. elitą truputi aukščiau). Ji nesistengė kalbėti vien apie niekučius. Ir nesibičiuliavo su save vadinančiais Lietuvos "elitu".

Ji pasakė, kad negalime pamiršti visų nužudytųjų, ir visų neteisybių...
O Lietuviai tiktai sugebėjo žiobčioti atsakos, bei kvailai žavėtis...

Linas:
tai atvirai šnekant kvepia nesubrendusio žmogelio svaičiojimais.

Aš parodyčiau tavo kurinėlius bet kuriam subrendusiam žmogui...
Bet net nebandysiu. Nes nenoriu gadinti nervų jiems. Tavo laiškai to neverti.

Neva mano politiės pažiuros - blogos
Simas:
man tavo politinės pažiūros visiškai nepriimtinos.

Įdomu, kuo?

Aš irgi nuomonę anksčiau grindžiau viltimis. Bet aš - nelinkęs amžinai klautis vien jomis. Jos turi pildytis.
Jei matau nusikaltimą, nestoviu ir nežiopsau.
O Grybė juos dangsto, ne vien žiopso.

Dabar nuomonę grindžiu tik įvykiais ("faktais" pagal Viešo Administravimo Įstatymo 8 str..):
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#prezidente dangsto teisejus
Mačiau raštus, kurie įrodo, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė (Grybė) yra nusikaltėlė. Tai, kad ant tų nusikaltimų nėra Grybės parašo yra jos dar vienas nusikaltimas - ji slepiasi. Už ją pasirašinėja nusikaltimus Kanceliarija.
Ji dangsto pareigūnus (teisėjus, policiją, prokurorus), dangsto Teisėjų Etikos Komisiją, dangsto Lietuvos Banką. Anie dangsto nusikaltėlius valdininkus, nusikaltėlius pareigūnus, chuliganus, vagis, žudikus, bankus.
Nusikaltėliai pareigūnai persekioja masiškai paprastus žmones.
Dažną nugruda į psichiatrinę ligoninę:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#psichas
Netiesiogiai, o kartais ir tiesiogiai nužudo.
Vienas policijos vadų nesidrovėjo, neviešai prisipažino esąs nusikaltėlis.

Todėl po Seimą ir klaidžioja net kelios apkaltos Grybei.
O purvasklaida jas nutyli.
Todėl ir atsiranda tokių "nuomonių", kaip tavo.

Nereikės jokių Rūsų ar Lenkų antpuolio. Sostinę Vilnių sugriausite patys, neteksite. Bus aplinkui vien "dėžės". O Gedimino bokšte įrengs vandens bokštą į jas vandenį tiekti. O ant jo - Brazausko mauzoliejų (Komunistas).
Viską dangstys Grybė ir Seimas.

Grybė dangsto pareigūnus masiškai. Dar nei vieno nepašalino iš pareigų. - Už jokius nusikaltimus. - Savo ruožtu, kol kiti jiems nekelia bylos. Šalina tik, kai jie pešasi tarpusavyje ir pradeda vienas kitam baudžiamas bylas. Tokių - mažai.
Byla reiškia, kad kitos išeities nebus. Tad šalina, kad atrodyti gerai - peša bent tiek naudos sau. Grybė tik vaizduoja veiklą. Šneka.

Tavo nuomonė praeis, išblės, kai tiktai tau pirmą kartą gyvenime koks policajus iš gatvės suklastos bylą iš nieko. Tada ieškosi teisybės. Ir negausi. Neįmanoma nubausti jokio pareigūno už nieką.
Melas yra jų nuolatinė, masiška būsena:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas/KET
Bet jie nuolat liudija teismuose prieš tuos, kuriuos sulaiko. Teismai vaizduoja kvailelius, neva nėra pagrindo jais netikėti. Negi policajus prisipažins esąs pats kaltas?..

Policija masiškai pažeidinėja sulaikytųjų teises.
Masiškai persekiojasusirinkimų laisvę.
Šitaip vaizduoja nereikalingą darbą.
O reikalingo darbo neveikia: Policija, prokurorai, STT ir kiti masiškai neteisėtai atsisako tirti baudžiamas ir administracines bylas, ypatingai jeigu nusikalto valdininkai, arba anų draugai, tarnai.

Apsidairyk savo kieme. Kada paskutinį kartą Policija baudėgeldą ant šaligatvio, ar ant žolės? Dėl nykstančios žolės didėja erozija, užsikemša lietaus nuotekos, kyla dulkės. Statesnį šlaitą nuplauna.
Per Sausio 13 žudynių minėjimą Seime jaunas, nepatyręs policajus pakėlė šiukšlę. Paėjo porą žingsnių ir numetė...
Aš jį sudrausminau, o jis net neatsisuko ir neapšaukė manęs. Jei būtų patyręs, tai dar man pačiam bylą suklastotų.

Yra dar ir signataro Zigmo Vaišvilos "nuomonė" (faktai):
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/z.-vaisvila-pabroliui-a.-kubiliui-issklaidyk-abejones-andriau
Jų tarpe ir apie Landsbergį:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zigmas-vaisvila-kaltina-prezidente-d.-grybauskaite-melu-o-v.-landsbergi-s.-
Ten vėl ir apie Grybauskaitę.

Yra dar Konservatorių pezalas 2014.01.14:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5545&p_d=143892
Tą patį rasi ir per tiesos.lt.
Jį ten paslėpė tarp laiškų, o ne tarp Seimo pareiškimų, kad netektų paprasto teksto dėti, ir rašyti antraštės. Padėjo kaip paveiksliuką. Tada nepateks į paieškas internete - slapta.

Čia rasi kaip Konservatoriai Andrius Kubilius su Algiu Strelčiūnu prašo geldoms kelio:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#savivaliauto
Kubilius tik dedasi didžiuoju dviratastu... Tikrovėje jis - nusikaltėlis:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#Konservatoriai
Ten rasi pastabas ir apie kitas partijas.

Viską grindžiu ne viltimis, o atvejais (faktais).
Daug įrodymų mačiau pats.

Štai paskutinis pokalbis su Andriumi Kubiliumi:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#Kubilius
- Visiškas niekšas.

Andriaus Kubiliaus padėjėja Seime Birutė Galinienė kartu su dar viena sukčių gauja - Lietuvos Dviratininkų Bendrija - prašė suniokoti parką Neries kairiame krante:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#parkocidas Neries krantų Vilniuje
Prašė ten greitkelio ir takų visokių atskirų: bėgimui, slidėms, dviračiams. Nors nėra ten takams vietos. Tereikia geldas uždrausti, ar apriboti.
"Nenaudingus" augalus kirs, keis naudingais valdininkams.

Negu nusikaltėlę visada bus geresnių varžovų. Jei tik nėra nusikaltėliai, jau geriau.

Grybė ilgai nėjo į rinkimus. Ji bijojo. Laukė sekančio mano žingsnio. Nes jeigu eis į rinkimus ir staiga bus apkalta, ji pralaimės. Jeigu laimės ir apkalta bus po to, tada ji neteks pensijos.
Pirmą Kregždutę jau nusiunčiau jai: Seimas nepatvirtino jos "išradingiausio" nusikaltėlio teisėjo Vytauto Zeliankos į Aukščiausiąjį Teismą. Tik V. Milius prasmuko į Konstitucinį teismą:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Seimas dangsto teisėjus aukština
Paskui netvirtino ir daugiau jos "kregždučių".

Grybė pasakė, kad pati žmonių neapklausinės gatvėje. Sakė, kad lauks žurnaliugų pranešimų (liaupsių) apie žmonių nuomonę apie jos kandidatūrą. Tada ir spręs ar eiti į rinkimus.
Taigi aš ir raginu žmones pranešinėti tą nuomonę. Juk ne vien skųstis jąją dera. Bet ir pasakyti jai bei kitiems šitai.

Aš bandau stumti 2 žmones į prezidentus. Manau tautai jie tiks.
Bet Lietuvis neveikia.

http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1265.htm - 2013 metai
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/1266.htm
Tenka vis smarkiau kovoti su valdžia, gelbėti žmones. O ji vis smarkiau persekioja tuos žmones.
Viską galiausiai pridengia prezidentė Grybauskaitė ir Seimas. - Net pačią smulkiausią, buitinę klastą dangsto jie. Jie stovi už visko. - Viršiausias visko "stogas". Kitaip valdininkai nebūtų tokie įžūlūs.
Todėl drąsiai vyksta visos neteisėtos statybos, medžius kerta (nuorodoje patariu vaikyti valdininkus, aiškinu teisę), valdžia ir bankai vagia, Policija neteisėtai sulaiko žmones, kankina, tyčiojasi, valdininkai, policininkai, prokurorai, teisėjai klastoja bylas, keršija žmonėms už tai, kad kritikuoja, ar atskleidžia klastą.
Politika veikia, žlugdo paprastus žmones tiesiogiai. Ji nėra tolima, nesvarbi.

Vagia iš tavęs ne per mokesčius, o tiesiogiai iš tavo komunalinių įmokų ir kitų mokėjimų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Lietuvos Bankas
Virš 2% nuo jų - virš 100 mln. Litų per metus - jie išgrynina be jokios apskaitos ir paperka visą valdžią. Štai iš kur turime nusikaltėlių valstybę valstybėje.
Tai irgi dangsto Grybauskaitė, Konservatoriai, Komunistai, Darbo partija (Uspaskiai) ir kiti.

Nuo 2006 m. balandžio 20 dienos esate 4947 žiūrovė