Valdiškos iškylos dviračiais.
Arba: Kaip valdininkai vedžioja dviratininką už rankutės už didelio piningo.

2009 metais papildžiau tekstą įdomiom smulkmenom, kurios pasirodo nėra smulkios:
Valdiškų iškylų finansai.
Žemiau tekstas, kurį rašiau 2006 metais. Daugiau tos valdiškos iškylos nebevyksta. Bet gal vyksta kitos.

Vilniaus savivaldybėn įlindo toksai dviratininkas populistas Frankas Wurft su pasiūlymu, kad Savivalybė kažką darytų. Tai jie nutarė mokėti pinigus kažkokiems organizatoriams, kad anie darytų žmonėms valdiškas iškylas. Sukviečia kažkokią dviračių bandą, duoda jiems maikutes, ir varo juos 15 km po miestą, arba artimiausius priemiesčius. Dalyviai pinigų nemoka. Už vadovavimą bandai moka Savivalybė. Tai vyksta vasara kas antrą mėnesio sekmadienį. Laikas ir vieta parinkti tokie pat, kaip ir mūsų - 10:00 valanda, prie Katedros... tiksliau - gan simboliškai prie automobilių smirdėjimo aikštelės.
Savivalybė atsisakė raginti žmones dalyvauti mūsų palaidoje baloje. Nes akivaizdu, kad mes - nė smėlis. Į mus pinigai nesusigeria.
Kita pora dviratininku irgi išmelžė pinigų iš Savivalybės... irgi organizuoja iškylas. Šitie jau rimtesnį nuotolį daro. Jie patys su mumis kurį laiką važinėjosi retkarčiais. Patys savarankiškai žygiuose dalyvaudavo. Bet kodėl tai reikia daryti mokamai? Vienintelis ką jie pasiūlo dalyviams - palydos automobilis.
Visa kita vyksta taip, kaip tai darydavom patys ir nemokamai.
Nelabai didelis malonumas iškylauti, kai žinai, kad iš paskos velkasi smirdalas. Velkasi net du kartus. Pirmą kartą - apžiūri maršrutą (daug dienų iš anksto). Antrą kartą - palydi iškylą. Automobylyje sėdi dviratininkas organizatorius. Jis vairuotojas. Sėdi ir porą medikamentinio personalo.
Mes, tame tarpe ir su tais dviem dviratastais, daug metų važinėjames be jokio palydos automobilio, ar gydytojų. Važinėjames įvairius nuotolius ir laikus. Nieko šito niekada neprireikė. Dviračius taisome kelyje. Per visą laiką rimtų sužeidimų buvo tiktai vienas, kai vienai merginai paskolinau savo dviratį. Ji savo neturėjo. Ji nepratusi... O dar svetimas dviratis... tad ir griuvo. Ir prasiskėlė galvos odą. Žaizdą reikėjo užsiuti. Pagalbos vairą mums tuoj pat ištiesė prašalaitis vairuotojas. Jis nuvežė tiesiai į ligoninę kitame miesto gale. Už ačiu.
Nejaugi mes paskui kiekvieną praeivį siūsime palydos automobilį?
Pastaroji valdiška iškyla vyksta irgi sekmadieniais 10:00 valandą... irgi nuo Katedros. ... Ne kieveiną sekmadienį. - Kartą per mėnesį. Viso trys kartus. Sekantis, ir paskutinis jų važiavimas: rugsėjo 10d. Kadangi maršrutas ir atstumas yra priimtini, mes dažniausiai prie jų šliejames, bent dalinai.